Sanastosta ontologiaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanastosta ontologiaksi"

Transkriptio

1 Sanastosta ontologiaksi - mikä muuttuu? Jyväskylän kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kaisa Hypén

2 Ontologian määrittelyä ontologia fil. olevaisen perimmäistä olemusta tutkiva filosofian osa (Kielitoimiston sanakirja) käsite on omittu tietohallintaan ja tekoälytutkimukseen, ja sillä on useita, toisistaan poikkeavia määritelmiä ontologioilla keskeinen asema semanttisessa webissä tässä: tesauruslähtöinen, tietokoneohjelmistojen näkökulmasta kehitettyä sisällönkuvailujärjestelmää, joka kuvaa mikromaailman käsitteet / oliot järjestää käsitteiden väliset suhteet on formaali, eksplisiittinen ja yhdenmukainen on verrattavissa tesauruksiin ja indeksointiin Eija Airio

3 Käsitteiden väliset suhteet kuvataan loogisella, myös tietokoneen "ymmärtämällä" tavalla. VUODENAIKA VUOSI KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI Hierarkkinen suhde KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI Koostumussuhde Funktio- eli assosiatiivinen suhde Katri Seppälä: Käsiteanalyysi ontologiatyössä

4 Asiasanasto / ontologia Asiasanastojen avulla tuotettu tieto edellyttää aina ihmisen tulkintaa. Asiasanasto > ontologia: Asiasanaston termien analyysi, merkitysten ja keskinäisten suhteiden määrittely. Ontologian käsitteet yksilöidään urien avulla koneluettavuus linkitettävyys

5

6

7 Kaunokin ontologisointi Osa Kirjasampo projektia Turun kaupunginkirjastossa, TKK:n ohjaus. Protégé-ontologisointiohjelma. Käsiteanalyysi, käsitteiden väliset suhteet ja hierarkiat, ripustus YSO:an. Lisätään Kaunokin sisäistä hierarkkisuutta ja käsitteiden määritelmiä (esim. genret). Kaunokin fasetit huomioitu ontologiassa. Kaunokki-ontologia = yhdistelmäontologia, jossa mukana Kaunokin ja YSA:n termit ontologisoituna. Sisällöllisesti asiasanasto ja ontologia pyritään pitämään mahdollisimman identtisinä. käytettävissä ONKI-palvelimella

8 Esimerkki 1: Kaunokin käsitteiden tarkempi määrittely Kaunokki Määritelmä Kaunokki-ontologia ihminen alkuihminen ihminen yli-ihminen nuoruus ikuinen nuoruus biol. ihmisen kehityshistorian varhainen muoto (Kielitoimiston sanakirja) kyvyiltään t. persoonallisuudeltaan tavanomaiset mitat ylittävä ihminen (joka katsoo olevansa tavanomaisen moraalin yläpuolella); ihminen jolla ei ole inhimillisiä heikkouksia (Kielitoimiston sanakirja) eläimet taksonin mukaan (YSO) ihminen alkuihminen kulttuuriset tuotokset (YSO) yli-ihminen ikäkaudet (YSO) nuoruus kulttuuriset tuotokset (YSO) ikuinen nuoruus

9 Esimerkki 2: yhdistäminen YSO:an Kirjallisuus, YSOssa eritelty käsite Kirjallisuus taidelajina Kirjalliset teokset Kirjallisuus erikoisalana Kaunokki-ontologiassa noudatetaan YSOn logiikkaa, osittain eri kuin Kaunokissa Kaunokki Lastenkirjallisuus Lastenrunot Kaunokki-ontologia Kirjallisuus taidelajina Kirjallisuus kohderyhmän mukaan Lastenkirjallisuus Kirjalliset teokset Lastenkirjat Lastenrunot Runot Lastenrunot

10 Esimerkki 3: lisämerkityksiä YSO:ssa oleville käsitteille Lisämerkitys mm. näille YSO:n käsitteille: Termi YSO Kaunokki-ontologia Ellipsi Geometriset kuviot Kielellinen ilmiö, sananheitto Dekadenssi Muutos, rappeutuminen Muutos, rappeutuminen Ranskalainen kirjallisuuden ja taiteen suuntaus 1880-luvulla Nonsense Kirjallisuuden tyyli Kirjallisuuden tyyli Lyriikan laji Luuranko KT luusto, ruumiinosat Fiktiivinen henkilö

11 Kaunokin myötä yhdistelmäontologioihin tulee runsaasti lisää termejä erityisesti luokkiin kulttuuriset ilmiöt kulttuuriset tuotokset mentaaliset ilmiöt keskinäinen toiminta sisäiset ja ulkoiset ominaisuudet

12 Summa summarum Pohjana sanasto, jonka termistö esitetään uudella tavalla Uusi tapa ja menetelmä hahmottaa sanaston kokonaisuutta Ontologiarakenne myös sanaston sisällöllisen kehittämisen työväline Asiasanastot ja tesaurukset kortistoajan sisällönkuvailuväline, ontologiat verkkomaailman Sanastot muodostavat hyvän lähtökohdan ontologioille, ontologiat kehittävät osaamista edelleen

13 Ontologiainfrastruktuuri, perusta luotu FinnONTOhankkeessa (TKK) YSO KAUNOKKI... AFO MAO TAO VALO KOKO... Ontologisointi tehty osana Kirjasampo-projektia. Julkistus syyskuussa Ontologiat käytettävissä ONKI-palvelimella

14 Miksi kirjastoissa pitäisi tietää semanttisesta webistä ja ontologioista? Semanttinen web vahvistuu vähitellen? Ontologiat vaikuttavat sisällönkuvailutyön käytäntöihin Uudella tavalla tuotettu metadata on käytettävissä monipuolisemmin kirjastot osaksi semanttista verkkoa? Semanttinen verkko, jossa tietoja prosessoidaan aiempaa tehokkaammin Mikä vahvistaa kirjaston roolia verkossa, auttaa myös fyysisessä kirjastossa

15 Entäpä sitten käytännössä? Mikä Saha?

16 Muumimamman meditatiivinen Saha? Äiti sahasi sahaamistaan lempeässä harmaassa ilmassa, hän mittasi pölkyt täsmälleen yhtä pitkiksi ja järjesti ne sievästi kaareksi ympärilleen. Puumuuri kasvoi yhä korkeammaksi, ja lopulta äiti sahasi pienessä tilassa, joka antoi hänelle erinomaisen turvallisuuden tunteen -Jakaranda ja palisanteri, mutisi äiti hartaan tyytyväisenä ja jatkoi sahaamistaan. Toiset olivat tottuneet sahaavaan äitiin, jota näkyi yhä vähemmän puupinon takaa Lopulta pino tuli niin korkeaksi, että äidistä näkyivät vain korvat. Mutta hän vain sahasi sahaamistaan, ja joka aamu hän kulki ympäri saaren ja kokosi uusia laudanpätkiä. Tove Jansson: Muumipappa ja meri. Suom. Laila Järvinen.

17 vai tällainen

18 Sittenkin tällainen: SAHA3 Selainpohjainen annotaatiojärjestelmä Sovellus käyttäjille, jotka eivät tunne semanttisen webin tekniikoita eivätkä annotointiin liittyviä erityiskäsitteitä Jaettavissa useiden käyttäjien kesken Toimii tietokoneen sijasta webpalvelimella (Valkeapää 2006, 35)

19 Kaunokki-Saha Semanttisen laskennan tutkimusyksikön kehittämä annotaatioeditori Annotointi = kuvailusta käytetty termi semanttisessa webissä Lähtökohtana kaunokirjallisuuden erityispiirteet Erityistä huomiota Sisällönkuvailuun Osakohteiden tallennukseen Teosten välisten yhteyksien esilletuomiseen Funktionaalisen luetteloinnin piirteitä Kukin teos yhtenä tietueena Kieliversiot Mukana myös kirjailijoihin liittyvää tietoa Kehittyneemmät ja monipuolisemmat hakuehdot Kun tallennetaan yhden teoksen tietoja, täydennetään samalla semanttista verkkoa

20 Sisällönkuvailu Kaunokki-Sahaan Kaunokki-ontologia integroitu Kaunokki- Sahaan sisällönkuvailutermejä ei tarvitse etsiä erillisistä selaimista käytettävissä YSOn ja Kaunokin käsitteet sisällönkuvailu tehdään vain yhdellä kielellä, voidaan näyttää käyttöliittymässä/sahassa halutulla kielellä (Kaunokki-ontologia: suomi, ruotsi, YSO: suomi, ruotsi, englanti) Sisällönkuvailutyön perusteet eivät muutu, tiedontallennuksen ja esittämisen välineet kyllä Lukijat mukaan sisällönkuvailutyöhön?

21 Abstrakti ja fyysinen teos Sahassa Abstrakti teos - kuvaillaan sitä, mikä on yhteistä kaikenkielisille ja eri formaateissa julkaistuille versioille Sisällönkuvailu Päävastuullinen tekijä Fyysinen teos kuvaillaan sitä, mikä liittyy kyseiseen kirjaan Kirjaan liittyvät tekijät (kääntäjä, toimittaja, kuvittaja ) Ulkoasu (sivumäärä, kansi ) Julkaisuhistoria (kieli, kustantaja, ilmestymisaika ) Ohje: Sahan_ohjeistus

22 Mitä kirjastoilta toivotaan? Miten kirjastot hyötyvät? Kaunokki-Sahassa suomenkielisen kaunokirjallisuuden perustiedot Kirjastot rakentavat yhdessä kaunokirjallisuuden tiedonhaun välinettä Tarvitaan yhteistyötä vanhemman kaunokirjallisuuden sisällönkuvailuun Voimat yhdistämällä ja keskittämällä parempia tuloksia Miten yhdessä tuotettu metadata on integroitavissa esim. kirjastojärjestelmiin?

23 Kauno- kirjallisuuden sisällönkuvailu Jyväskylä Kaisa Hypén

24 Kirjastonhoitaja Jouko Raivion kirjaston kaunokirjallisuutta käyttävien asiakkaiden tyypittely (1990) tekijäorientoituneet: etsivät tietyn kirjailijan tuotantoa apuna kokoelmatietokanta, tekijän mukaan järjestetyt kokoelmat lajiorientoituneet: etsivät tiettyyn lajityyppiin kuuluvaa kirjallisuutta apuna kokoelmatietokanta, jos kirjallisuutta on asiasanoitettu apuna hyllyryhmittely, jos se on kirjastossa käytössä aiheorientoituneet: etsivät kirjallisuutta tietystä aiheesta apuna kokoelmatietokanta, jos kirjallisuutta on asiasanoitettu apuna kirjaston henkilökunta, erilaiset hakemistot Näiden lisäksi erilaiset samoojat, etsijät, vanhoja lukukokemuksia kaipaavat, löytöjen tekijät, palautushyllyjen selaajat.

25 Kaunokirjallisuuteen liittyviä tietopalvelukysymyksiä missä romaanissa on kuvaus Suurinkvisiittorista Daniil Harmsin tyyppistä satiiria runo yksinaruisesta keinusta runo, josta asiakas muistaa ainoastaan yksinäisyys soittaa viuluaan romaaneja, joissa veisataan virsiä romaaneja, joissa kuvataan työntekoa positiivisessa hengessä amerikansuomalaisen kirjoittajan kirjoittama romaani, jossa käytetään hienoa amerikansuomea ja se on suht vanha, ehkä 1960-luvulta. Tekijän etunimi alkaa ehkä A- kirjaimella turkin kielestä käännetty, turkkilaista surrealismia edustava teos, lienee kirjoitettu noin kolmekymmenluvulta, ruotsinnos tai suomennos

26 Kaunokirjallisuuden indeksoinnin perusteista Jarmo Saarti: Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun aspektit: kirjastoammattilaisten ja kirjastonkäyttäjien tekemien romaanien tiivistelmien ja asiasanoitusten yhdenmukaisuus. Väitöskirja, Oulun yliopisto kirjallisuuden monitulkintaisuus, oman tulkinnan osuuden tunnistaminen vaatii asiantuntemusta, yleissivistystä, genrejen sisäisten konventioiden tuntemusta ns. genre-kirjallisuuden asiasanoitus: genren konventiot ohjaavat lukutapaa ns. avoin ( laatu ) kirjallisuus: avoin useammille tulkinnoille

27 Mikä Kaunokki? Fiktiivisen aineiston asiasanasto, n termiä Kokeilupainos v. 1996, varsinainen asiasanasto v. 2000, verkkoversio v Perustana Jarmo Saartin väitöskirja ja sisällönkuvailutyö Kajaanin kaupunginkirjastossa Kattaa kaikki kirjallisuudenlajit, aikuisten ja lasten kirjallisuuden, elokuvat Mukana jonkin verran kirjallisuudentutkimukseen liittyviä termejä Noudatettu YSAn periaatteita ja rakennetta Ruotsinkielinen versio Bella Ylläpito ja kehittäminen Helsingin kaupunginkirjastossa, Kaunokki-työryhmä

28 Kaunokin erityisyydestä Kaunokirjallisuuden luonne teos omalakisensa taideluomus, kielen eri tasot (metaforisuus, konnotaatiot, vertaukset) > monitulkintaisuus [Kirjallisuuden kieli] on aina ihmisenä olemista koskevan perustiedon kieltä. (Rikama, 2007) Kirjallisuuden aiheena voi olla mikä vain, sen käsittelytapa yksilöllinen > haasteita sanastoille! Kohderyhmän vaikutus: lasten- ja aikuistenkirjallisuus Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun luonne aboutness

29 Kaunokin fasetit Genre, laji, tyyli Teema Henkilö, toimija Paikka, miljöö Aika Muut

30 Genrestä (1) genre ~ kirjallisuudenlaji, -luokka genrejä satoja, uusia syntyy jatkuvasti Kaunokissa n. 600 genreä, liittyvät niin kirjan muotoon (novellit) kuin sisältöön (filosofiset romaanit) genrekirjallisuus ~ viihdekirjallisuus (esim. dekkarit, naisten viihdekirjallisuus): ajanvietteeksi tarkoitettu kaunokirjallisuus, jolla ei ole kunnianhimoisia taiteellisia tavoitteita (Otavan kirjallisuustieto 1990). Pyrkii noudattamaan genren vakiintuneita piirteitä, vastaamaan lukijan odotuksiin. genrellä tärkeä merkitys teoksen markkinoinnissa, ja se ohjaa myös lukijan odotuksia, valintoja ja lukutapaa

31 Genrestä (2) genre kuvaa kokoavasti sitä, miten teoksessa käsitellään aiheita ja teemoja, mikä teoksen näkökulma kuvaamiinsa asioihin teoksessa käytetyt kerronnan keinot, mikä teoksen tyyli on esim. sairaus motiivina dekkarissa tai elämäkerrallisessa romaanissa. kaikkia nimekkeitä ei voi määritellä kuuluvaksi johonkin genreen - on romaaneja, joille voi luontevasti antaa useitakin genrejä kaunokirjallisuuden hyllyryhmittely perustuu genreille

32 Muut fasetit (1) aiheet, teemat, motiivit aboutness : mistä kirjassa on kyse liittyy usein tarinaan, juoneen vältettävä liikaa tulkintaa keskeisimmät teemat, aiheet ja motiivit, myös sivuteemat, jos käsitelty aihe harvinainen poimitaan ontologiasta henkilöt, toimijat teoksen keskeiset toimijat ihmiset, eläimet, taruolennot, kyborgit - poimitaan ontologiasta tai luodaan uusi, erityisesti nimetyt päähenkilöt miljööt, tapahtumapaikat todelliset, tunnistettavat paikat (maat, kaupungit, kylät) fiktiiviset paikat (myyttien, tarujen paikat, avaruus ) poimitaan ontologiasta (Kaunokki, paikkaontologia) tai luodaan uusi tapahtumapaikat kannattaa indeksoida tarkasti, jos ne käyvät tekstistä ilmi

33 Muut fasetit (2) tapahtuma-aika tarkka aika (vuodet, päivä ) sumea aika (kesä, yö ) poimitaan ontologiasta muut kuvattavat seikat esim. palkinnoille ja sovituksille Sahassa omat kentät tähän kenttään on mahdollista tallentaa oma asiasana, jos ontologiasta ei löydy (harkintaa!) asiasanayhdistelmät eli ketjut toisiinsa liittyvät asiasanat, jotka eivät ole ontologiassa toistensa ylä- tai alakäsitteitä esim. symboliikka : kivet kuvaus suorasanainen kuvaus teoksesta (esim. oma tiivistelmä, takakansiteksti, poiminta kritiikistä lähde mainittava)

34 Indeksoinnista vielä yksityiskohtaisemmat ohjeet ks. Kaunokki s Kaunokin / Bellan lisäksi käytetty YSA Yleinen suomalainen asiasanasto ja Allärs Allmän tesaurus på svenska indeksointi on aina subjektiivista, yksi näkemys teoksen sisältöön erilaiset indeksoinnit samasta teoksesta, valitut asiasanat osattava perustella yhtä ainoaa oikeaa sisällönkuvailua ei ole! Kirjasampo-Sahan pelisäännöt? uusi, yhteisöllinen toimintatapa erilaiset näkemykset, kompromissit, yhteisesti sovittavat käytännöt

35 Ja ei kun testaamaan

KAUNOKIRJALLISUUDEN SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN

KAUNOKIRJALLISUUDEN SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN Luonnos laadittu 20.05.2013 (beetaversio) Kommentit Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston sähköpostilistalle siskuvailu-lista@helsinki.fi KAUNOKIRJALLISUUDEN SISÄLLÖNKUVAILUOHJE MARC 21-FORMAATTIA VARTEN

Lisätiedot

Asiasanastosta ontologiaksi

Asiasanastosta ontologiaksi Asiasanastosta ontologiaksi Katri Seppälä Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), http://www.seco.tkk.fi/ Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, mediatekniikan laitos Sanastokeskus TSK, http://www.tsk.fi/

Lisätiedot

Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto?

Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto? Romanssi, satiiri vai yhteiskunnallinen kannanotto? Virpi Hämeen-Anttilan Suden vuosi 2000-luvun suomalaisena yliopistoromaanina Eija Fabritius kirjallisuuden pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin

Lisätiedot

Museoalan asiasanaston uudistaminen. Esiselvitys. Museoalan asiasanaston (MASA) uudistamishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti

Museoalan asiasanaston uudistaminen. Esiselvitys. Museoalan asiasanaston (MASA) uudistamishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Museoalan asiasanaston uudistaminen Esiselvitys Museoalan asiasanaston (MASA) uudistamishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Museovirasto 31.12.2008 Museoalan asiasanaston uudistaminen Esiselvitys

Lisätiedot

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? 10.10.2005 Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Eero Hyvönen TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos PL 5500, 02015 TKK eero.hyvonen@tkk.fi

Lisätiedot

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? 8.10.2005 Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Eero Hyvönen TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos PL 5500, 02015 TKK eero.hyvonen@tkk.fi

Lisätiedot

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Перевод туристического буклета с финского на русский Жанровые конвенции в переводе Perevod turističeskogo bukleta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ

LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ LÄHDEAINEISTON KÄYTTÖ YRITYSSANASTOTYÖSSÄ: TAPAUSTUTKIMUS METSO AUTOMATIONIN PULP PRODUCTS OSASTON SANASTOTYÖSTÄ Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

Käsitteen kontekstiperustainen valinta semanttisessa webissä

Käsitteen kontekstiperustainen valinta semanttisessa webissä Käsitteen kontekstiperustainen valinta semanttisessa webissä Reetta Sinkkilä Helsinki 13.5.2008 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto Kamut 2 Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön. Toteuttamismahdollisuudet ja toimenpidesuositus KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Pia Rantanen. Rosa Liksomin kuvakirja Jepata Nasta pohjoisnavalla ekologista lukutaitoa kehittämässä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Pia Rantanen. Rosa Liksomin kuvakirja Jepata Nasta pohjoisnavalla ekologista lukutaitoa kehittämässä TAMPEREEN YLIOPISTO Pia Rantanen Rosa Liksomin kuvakirja Jepata Nasta pohjoisnavalla ekologista lukutaitoa kehittämässä Suomen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma Tampere 2012 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-,

Lisätiedot

Juhana Huumonen KIRJASTOJÄRJESTELMIEN ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMIEN HAKUOMINAISUUDET MUSIIKKIAINEISTON TIEDONHAUSSA

Juhana Huumonen KIRJASTOJÄRJESTELMIEN ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMIEN HAKUOMINAISUUDET MUSIIKKIAINEISTON TIEDONHAUSSA Juhana Huumonen KIRJASTOJÄRJESTELMIEN ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMIEN HAKUOMINAISUUDET MUSIIKKIAINEISTON TIEDONHAUSSA KIRJASTOJÄRJESTELMIEN ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMIEN HAKUOMINAISUUDET MUSIIKKIAINEISTON TIEDONHAUSSA

Lisätiedot

Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä

Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä Jouni Tuominen Helsinki 19.5.2010 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

Musta tuska: Film noirin vaikutus tietokonepelien Max Payne ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne - A Film Noir Love Story tyyliin ja sisältöön

Musta tuska: Film noirin vaikutus tietokonepelien Max Payne ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne - A Film Noir Love Story tyyliin ja sisältöön Musta tuska: Film noirin vaikutus tietokonepelien Max Payne ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne - A Film Noir Love Story tyyliin ja sisältöön Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Mediatiede Kevät 2006

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Pirjo Näkki KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN Tarkastelussa kouluretkien tarinat Diplomityö,

Lisätiedot

VIITTOMAKIELEN VERKKOPOHJAISTEN SANAKIRJOJEN TARKASTELUA KÄYTTÄJÄNÄKÖKULMASTA

VIITTOMAKIELEN VERKKOPOHJAISTEN SANAKIRJOJEN TARKASTELUA KÄYTTÄJÄNÄKÖKULMASTA VIITTOMAKIELEN VERKKOPOHJAISTEN SANAKIRJOJEN TARKASTELUA KÄYTTÄJÄNÄKÖKULMASTA Essi Ekman, Kristiina Jalonen ja Noora Roito Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Länsi, Turku Viittomakielentulkin

Lisätiedot

VUOROVAIKUTTEISUUS SOSIAALISESSA MEDIASSA

VUOROVAIKUTTEISUUS SOSIAALISESSA MEDIASSA VUOROVAIKUTTEISUUS SOSIAALISESSA MEDIASSA Sosiaalisen median käsiteanalyysia Jussi-Pekka Erkkola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma syksy 2009 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto !"#$%&"'$()"'*+,*%-+)

Lisätiedot

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Transkripcija finskih imen sobstvennyh s točki zrenija perevodčika

Lisätiedot

KIRJASAMPOKYSELYN RAPORTTI

KIRJASAMPOKYSELYN RAPORTTI KIRJASAMPOKYSELYN RAPORTTI SISÄLTÖ Kirjasampo-kyselyn tarve ja tavoite s. 1 Kyselyn toteutus s. 2 1. Vastaajan ja kirjaston taustatiedot s. 3 2. Kaunokirjallisuuden ja kirjailijatiedon tilanne kirjastossa

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON. Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa

KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON. Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa Piia Kumpulainen Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi

Pääsisipä sen pääkopan sisään. Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi Pääsisipä sen pääkopan sisään Henkilöhahmojen tajunnan kuvaus Virpi Hämeen-Anttilan romaanissa Suden vuosi ja Olli Saarelan elokuva-adaptaatiossa Suden vuosi Henna Rytkönen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tiedonhallinnan opintojakso Y003

PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tiedonhallinnan opintojakso Y003 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tiedonhallinnan opintojakso Y003 Laatineet Jari Tyrväinen ja Sari Kaitaniemi Muokannut Sarita Kaunisto Päivitetty 26.2.2004 TIEDONHALLINNAN MERKITYS Sopeutuaksemme jatkuvan

Lisätiedot

Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku. Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa

Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku. Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa Kirjallisuus on alakoulun aarrearkku Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia lastenkirjallisuuden käytöstä alkuopetuksessa Pro gradu tutkielma Elina Kylmäniemi 0233741 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Arkeologipäivät 2011 Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Johanna Enqvist Tieto lisää tuskaa, totesi roomalainen reetori Quintilianus ajanlaskumme ensimmäisellä

Lisätiedot