Asiasanastosta ontologiaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiasanastosta ontologiaksi"

Transkriptio

1 Asiasanastosta ontologiaksi Katri Seppälä Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, mediatekniikan laitos Sanastokeskus TSK,

2 Mihin ontologioita tarvitaan? ongelma: semanttisen webin tekniikat mahdollistavat älykkäiden palvelujen kehittämisen, mutta palvelut edellyttävät käsitetietoa tietokoneen ymmärtämässä muodossa perinteisesti aineistojen kuvailussa käytettävät asiasanastot on tarkoitettu ihmisen käyttöön sisältävät monitulkintaisuutta eivät aina anna riittävästi tietoja käsitteiden yksilöimiseksi eivät aina anna riittävän monipuolisesti tietoa käsitesuhteista ratkaisu FinnONTO 1 ja 2 -projekteissa: kehitetään Kansalliskirjaston ylläpitämä Yleinen suomalainen asiasanasto (YSA) ja sitä täydentävät erikoisalojen asiasanastot sekä ihmisen että koneen käyttöön soveltuviksi ontologioiksi tavoite: ontologioiden saaminen julkiseen ja avoimeen käyttöön kehityskustannusten säästämiseksi

3 Miten ontologia eroaa asiasanastosta? perusyksikkö on käsite käsite ei ole monimerkityksinen kaikille käsitteille on annettu hierarkkinen yläkäsite käytössä on yksi yhtenäinen hierarkia useiden pienten hierarkiakokonaisuuksien sijaan yhtenäinen hierarkia mahdollistaa koneellisen päättelyn: se mikä pätee yläkäsitteeseen, pätee myös alakäsitteisiin keskeisin rakenne on käsitteiden yhteisiin piirteisiin perustuva hierarkia, ei käsitteille yhteinen aihepiiri, vaikka myös aihe voi vaikuttaa hierarkian muodostumiseen hierarkia tukee käsitteiden ymmärtämistä ja johdonmukaista käyttöä, esim. runot / pilkkarunot hierarkia tuo yhteen eri alojen samankaltaisia käsitteitä, mikä edesauttaa käsitteiden selkeää nimeämistä ja käyttöä, esim. inhibiitit (kemia) / inhibiittorit (lääketiede)

4 Miten ontologia eroaa asiasanastosta? tietyt asiasanastojen rakenteelliset piirteet eivät sovi ontologiaan jos halutaan säilyttää kaikki mitä asiasanastossa on esitetty erillisinä yksiköinä, ei aina voida noudattaa sääntöä, jonka mukaan kunkin käsitteen tulisi olla ontologiassa vain yhteen kertaan esim. elektroniset julkaisut / sähköiset julkaisut asiasanastossa suositettavan ja korvatun termin välinen suhde on toisinaan synonyyminen, toisinaan ei KT-suhteesta ei voida tehdä kaikissa tapauksissa yhteneviä päätelmiä esim. palokalusto / KT alkusammutusvälineet, sammutuskalusto synonyymeista olisi hyötyä tiedonhaussa, mutta asiasanastot sisältävät suhteellisen vähän synonyymeja

5 Miten ontologia eroaa asiasanastosta? tietyt asiasanastojen rakenteelliset piirteet eivät sovi ontologiaan asiasanasta ei aina voida päätellä, missä merkityksessä sanaa pitäisi käyttää esim. risti / ristit ontologiassa sanan merkitystä tarkentaa hierarkia, johon käsite on sijoitettu asiasanaan sulkujen avulla liitetty tarkenne mahdollinen kuvaus käsitteen sisällöstä käsitteiden kuvauksia ei voida kerätä yhden sanan merkitysten selitykseksi ilman, että tarkistetaan selitysten yhtenevyys / toisiaan täydentävyys

6 Yleinen suomalainen ontologia (YSO) Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) pohjautuva ontologia n ontologisoitua käsitettä sisältää YSAn päivitykset marraskuulle 2009 asti vuoden 2010 YSA-päivitysten käsittely käynnissä kielet: suomi, ruotsi, englanti ruotsi tarkistettu Åbo Akademissa v englanti: Helsingin kaupunginkirjasto ja FinnONTO jokaisella käsitteellä on oma URI (Uniform Resource Identifier) esim. sanastot käsitteiden väliset suhteet keskeisimpänä kehityskohteena: yläluokka-alaluokkasuhde pääosin asiasanastojen mukaan: assosiatiivinen suhde uutena: osa-kokonaisuussuhde

7 Yleinen suomalainen ontologia (YSO) hierarkian esikuvia: CYC, Dolce, WordNet, käsitteet voidaan tarvittaessa esittää useasta näkökulmasta eri keinoin: ensisijaisesti käytetään assosiatiivisia suhteita ja rooleja assosiatiiviset suhteet, esim. (toiminnan) väline, (toiminnan) tulos roolit, esim. aine kuten puu: energialähteenä, rakennusmateriaalina myös useamman kuin yhden hierarkkisen yläkäsitteen käyttö (moniperintä) on mahdollista, esim. valotusmittari: valokuvausväline ja mittari

8 YSOn pääluokkamalli <muuttuva> prosessi tapahtuma toiminta <ajanjakso> <fyysinen objekti> ilmiö <pysyvä> <aineeton tuotos> <abstrakti> paikka ominaisuus järjestelmä

9 Mitä YSO ei ole? kaikenkattava maailmankuva koska taustalla on asiasanasto, käsitevalikoima on muotoutunut asiasanoituksen tarpeiden mukaan hierarkialtaan täydellinen hierarkia on tehty karkealla tasolla ja sitä voidaan korjata ja täydentää yksilöityjen tarpeiden mukaan ainoa oikea ratkaisu vaikka asioita voidaan tarkastella monesta näkökulmasta, voidaan silti sopia yhteisesti käytettävästä mallista esimerkiksi yhdistelmäontologioissa esiin tuleva erikoisalojen näkökulma käsitteistä voi olla erilainen kuin YSOssa näkökulmien tulee kuitenkin olla yleispäteviä ja ristiriidattomia ei: bioindikaattorit jäkälät ; vaan: sienet jäkälät (+ jäkälät toimivat bioindikaattoreina) ok: hedelmät ananas; trooppiset hedelmät ananas

10 Erikoisalojen asiasanastoista yhdistelmäontologioihin Yleisellä suomalaisella asiasanastolla (YSA) ja erikoisalojen asiasanastoilla on huomattava määrä yhteisiä käsitteitä ja erikoisalojen asiasanastojen rinnalla käytetään usein YSAa käsitteiden väliset suhteet eivät kuitenkaan aina ole yksiselitteisiä yhdistelmäontologiat, joissa YSOa on käytetty rakenteellisena mallina ja linkkinä erikoisalojen käsitteistöön selkeyttävät eri ontologioiden yhteiset käsitteet tuovat esiin monimerkityksiset termit ja niiden taustalla olevat eri käsitteet helpottavat kokonaisuuden käyttöä ja kehitystä auttavat välttämään turhaa päällekkäisyyttä ja mahdollistavat entistä paremmin omaan käsitteistöön keskittymisen

11 Ontologian käsitesuhteet: hierarkia asusteet huivit kapalot käsineet kaulukset päähineet laukut hatut solmiot lakit myssyt vyöt viuhkat sukat käsilaukut matkalaukut

12 Ontologian käsitesuhteet: hierarkia + assosiatiiviset suhteet yritykset sukat Nanso kaupunki valmistaja toimipaikka Nokia

13 Miten ontologiaa käytetään? asiasanastopohjainen ontologia soveltuu samaan käyttöön kuin asiasanastokin eli aineistojen kuvailuun käsitteet poimitaan aineiston metatietoihin ontologiasta käsitteiden poimimisen helpottamiseksi ONKI-ontologiakirjastossa julkaistu ontologia voidaan yhdistää metatietomalliin ONKIvalitsimen avulla kuvailevat käsitteet voidaan poimia metatietoihin käsityönä tai apuna voidaan käyttää oppivia ohjelmia, jotka ehdottavat sopivia asiasanoja käyttöön valittaviksi kun aineisto on kuvailtu ontologian käsitteiden avulla, voidaan semanttisessa haussa hyödyntää ontologian hierarkiaa haun saannin tehostamiseksi ontologian mahdollisia assosiatiivisia suhteita esimerkiksi suositusten antamisen ontologian monikielisyyttä hakujen tekemiseen millä tahansa ontologian kielellä, vaikka kuvailu olisi tehty vain yhdellä kielellä

14 Yhteenveto ontologioita rakennettaessa laajan aineiston tasapuolinen ja riittävän tarkka käsittely sekä kompromissit esitettävän tiedon valinnassa asettavat haasteita ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa kuvata käsitteitä, mutta eri näkökulmia voidaan esittää rinnakkain ja esitystavoista sopia ontologioita on ylläpidettävä sitä mukaa kuin kuvailussa tarvittava käsitteistö kehittyy luotettavien ontologioiden laatiminen edellyttää laajaa, eri alojen välistä yhteistyötä, johon osallistuu sekä ontologiatyön että käsiteltävän aihealueen asiantuntijoita FinnONTOn ontologioilla ja ONKI-palvelulla on luotu pohja ontologioiden helpolle rinnakkaiskäytölle ja yhteisölliselle kehitykselle tietoja ONKI-palvelimella julkaistut ontologiat: ONKI-valitsimen käyttöönotto: sisältötyön menetelmistä: Sanastokeskus TSK,

Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä

Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä Jouni Tuominen Helsinki 19.5.2010 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisätiedot

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Arkeologipäivät 2011 Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Johanna Enqvist Tieto lisää tuskaa, totesi roomalainen reetori Quintilianus ajanlaskumme ensimmäisellä

Lisätiedot

Ontologisointi käytännön tasolla

Ontologisointi käytännön tasolla Ontologisointi käytännön tasolla Tuomas Palonen Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), http://www.seco.tkk.fi/ Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, mediatekniikan laitos KTO, KITO ja KULO

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Semanttinen Web Mitä se on käytännössä?

Semanttinen Web Mitä se on käytännössä? ATK Tietotekniikkaa yliopistoille, Helsingin yliopisto, tietotekniikkaosasto, no. 2/2004, ss. 38-42. Semanttinen Web Mitä se on käytännössä? Eero Hyvönen Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisätiedot

Metatieto ja sanastot

Metatieto ja sanastot Metatieto ja sanastot Juhani Jaakkola Tietojenkäsittelytieteenlaitos: Helsingin yliopisto Juhani.jaakkola@helsinki.fi Tiivistelmä Metatieto yleisesti määritellään tiedoksi tiedosta. Tietotekniikan alalla

Lisätiedot

Finto-palvelu ja ontologioiden kehitystyön tuki Suomessa

Finto-palvelu ja ontologioiden kehitystyön tuki Suomessa Finto-palvelu ja ontologioiden kehitystyön tuki Suomessa Sanastokeskus TSK 40 vuotta 29.10.2014 ONKI-projekti Kansalliskirjaston projekti, jota rahoittavat valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010

SE ON SITTEN GRADU. Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SE ON SITTEN GRADU Kotimainen kirjallisuus Turun yliopisto 2010 SISÄLTÖ 1. Tutkiminen ja seminaarityöskentely 3 1.1. Johdannoksi 3 1.2. Millainen on hyvä tutkielma? 4 1.3. Miksi tutkielmaa tehdään seminaarissa?

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto

OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Muistio, 2.3.2015 Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto 1. Kerättävä tieto ja tehtävänanto OKM:n tiedonkeruun avoin saatavuus -tieto koodataan tällä hetkellä seuraavan

Lisätiedot

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet

Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Hanna Vilkka Tutki ja mittaa Määrällisen tutkimuksen perusteet Kustannusosakeyhtiö Tammi Helsinki Copyright sivu Sisällys 3 Sisällys JOHDANTO...7 OSA I Määrällisen tutkimuksen suunnittelu ja aineiston

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Yhteiskunnallista kehitystä on totuttu tarkastelemaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

VALTIONHALLINNON TIETOHALLINNON RAJAPINTASELVITYS 1 TEHTÄVÄKSIANTO 2 AVAINALUEET 3 RAPORTIN TIIVISTELMÄ

VALTIONHALLINNON TIETOHALLINNON RAJAPINTASELVITYS 1 TEHTÄVÄKSIANTO 2 AVAINALUEET 3 RAPORTIN TIIVISTELMÄ A AJONEUVOHALLINTOKESKUS Terveydenhuollon ATK-päivät 1-2.6.1998 Tietohallinto ESITYSAINEISTO Toivo Kukko 26.05.98 1/1 VALTIONHALLINNON TIETOHALLINNON RAJAPINTASELVITYS 1 TEHTÄVÄKSIANTO 2 AVAINALUEET 3

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot