Kirjasampo [lyhyt oppimäärä]

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjasampo [lyhyt oppimäärä]"

Transkriptio

1 Kirjasampo [lyhyt oppimäärä] ITY ry:n kevätseminaari Kaisa Hypén

2 Kaunokirjallisuuteen liittyviä tietopalvelukysymyksiä missä romaanissa on kuvaus Suurinkvisiittorista Daniil Harmsin tyyppistä satiiria runo yksinaruisesta keinusta runo, josta asiakas muistaa ainoastaan yksinäisyys soittaa viuluaan romaaneja, joissa veisataan virsiä romaaneja, joissa kuvataan työntekoa positiivisessa hengessä amerikansuomalaisen kirjoittajan kirjoittama romaani, jossa käytetään hienoa amerikansuomea ja se on suht vanha, ehkä 1960-luvulta. Tekijän etunimi alkaa ehkä A-kirjaimella turkin kielestä käännetty, turkkilaista surrealismia edustava teos, lienee kirjoitettu noin kolmekymmenluvulta, ruotsinnos tai suomennos

3 ????! Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailu & sen erityispiirteet Kirjaston perinteiset vahvuudet, intertekstuaalisuus Uudet verkkotekniikat & kirjastojärjestelmän rajat? Kehityksen ennakointi? Kaunokirjallisuude n metadataskeema Yhteistyö TKK:n kanssa. Semanttinen tallennusalusta Saha. Helmetin kaunoaineisto Uusi aineisto: tiedot BTJ:ltä Pitkä häntä esiin <> yhteistyöverkosto Kirjasto 2.0 käyttöliittymässä Drupal Kirjasampo ontologiat Kaunokin ontologisointi Kaunokirjallisuuden kontekstit Kulttuurisampo Viitetietojen rikastaminen Esim. kirjailijatieto, teosesittelyt, AKL

4 Kaunokirjallisuuden tietojärjestelmän laaja malli, Kirjasammon sisällöt Kaunokirjallisen teoksen kuvailu - luettelointitiedot - asiasanoitus - tiivistelmä Lukijoiden reseptiot -yksittäisen teoksen vastaanotto eri lukijoilla -teosten kritiikit, arvostelut -tieteelliset tutkimukset Kaunokirjallinen teos - teokset digitoituina - intertekstuaaliset viittaukset Tekijätiedot -henkilöhistoria -julkaisuhistoria -käsikirjoitukset Kulttuurihistoriallinen konteksti -kaunokirjallisuuden historia -kulttuurihistoria -reseption historia Jarmo Saarti: Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun aspektit, 1999, 179.

5 Kirjasammon visio 1. Kaunokirjallisuuden tiedonhaun väline 2. Alusta, jonne voidaan verkostona tallentaa kirjastolaisten hiljaista tietoa; kollegiaalinen tietämyksen jakamisen paikka 3. Vuorovaikutteinen foorumi, jolla lukijoiden ääni kuuluu 4. Monipuolinen kaunokirjallisuuteen liittyvä palvelu, jossa hyödynnetään kirjastojen ydinosaamista, verkossa olevaa tietoa ja uusinta tekniikkaa

6 Toteutusaikataulu Esiselvitys Sisällöt, toiminnot, toimintaedellytykset Tekniset ratkaisut Ideointiryhmä, yhteistyöverkosto Toteutusvaihe Teosrekisteri Haku- ja käyttöliittymä Sisällönkuvailijoiden verkosto Osaksi yleisten kirjastojen tietoteknistä infrastruktuuria Julkistaminen syksyllä 2009? Mukana kirjastopäivillä Integrointi osaksi kirjastot.fi -palveluita Ylläpito ja kehittäminen 2011 Palvelulla täysipäiväinen päätoimittaja Tekninen tuki ja palvelinympäristö:

7 Vaasan kaupunginkirjasto

8 Semanttisesta webistä sanottua Semantic web is so difficult to explain to people who are used to the Web. Before the Web, it was so difficult to explain to people what the Web was all about. Tim Berners-Lee Näitä [webin] tietämyksen hallinnan ongelmia ollaan ratkaisemassa webin seuraavalla sukupolvella, semanttisella webillä. Sen tavoitteena on saada tietokone ymmärtämään webin sisältöjä ontologisen tiedon ja päättelyn avulla, jolloin kone voi auttaa ihmistä tiedon haussa, yhdistelyssä ja ylläpidossa [Sen ajatuksena on luoda] nykyisen webin päälle uusi metatietokerros, joka kertoo millaisia sisältöjä missäkin verkko-osoitteessa on käytettävissä ja miten nämä liittyvät sisällöllisesti toisiinsa. Eero Hyvönen Semantiikan avulla yksittäisten tietosisältöjen välille syntyy merkityksiä, joita on aikaisemmin voitu käsittää vain ihmisen tulkinnan avulla tai epästandardeilla sovelluksilla ja järjestelmillä. Kimmo Kaario & Tuomo Peltola

9 Ontologian määrittelyä ontologia fil. olevaisen perimmäistä olemusta tutkiva filosofian osa (Kielitoimiston sanakirja) käsite on omittu tietohallintaan ja tekoälytutkimukseen, ja sillä on useita, toisistaan poikkeavia määritelmiä ontologioilla keskeinen asema semanttisessa webissä tässä: tesauruslähtöinen, tietokoneohjelmistojen näkökulmasta kehitettyä sisällönkuvailujärjestelmää, joka kuvaa mikromaailman käsitteet / oliot järjestää käsitteiden väliset suhteet on formaali, eksplisiittinen ja yhdenmukainen on verrattavissa tesauruksiin ja indeksointiin Eija Airio

10 Käsitteiden väliset suhteet kuvataan loogisella, myös tietokoneen "ymmärtämällä" tavalla. Hierarkkinen suhde Koostumussuhde Funktio- eli assosiatiivinen suhde Katri Seppälä: Käsiteanalyysi ontologiatyössä Vrt. asiasanastot, joiden avulla tuotettu tieto edellyttää ihmisen tulkintaa.

11 Samalla ontologiat ovat myös käsitemalleja, joissa yksilöidään tietyn aihealueen käsitteet ja niiden väliset suhteet. Katri Seppälä: Käsiteanalyysi ontologiatyössä

12 Semanttinen tietämyksenhallinta Kimmo Kajas: Ontologia katteeton lupaus vai todellinen työkalu? ontologia on teoria toimialueen olemuksesta ja sen todellinen olemus on lähempänä tietämystä tai ymmärrystä kuin luokiteltua tietoa. Ontologia kykenee parhaimmillaan vastaamaan kysymykseen Miksi? Hotti et al.: Tietämyksenhallinta ja ontologiat sosiaalihuollon näkökulmasta ontologia on keskeisessä asemassa semanttisessa tietämyksenhallinnassa, koska se kuvaa formaalisti käsiteltävää sovellusalaa. Ontologia on käsitemalli, joka esittää joukon tiettyyn aihealueeseen liittyviä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. semanttinen tietämyksenhallinta: alalla kertyneen tietämyksen kumuloiminen ja hyödyntäminen tietojärjestelmän avulla

13 Ontologioiden kehittämisestä Kehitystyötä tehty TKK:n koordinoimassa FinnONTOprojektissa ja jatkoprojekteissa YSA > YSO = perusontologia, johon erikoisalan ontologiat ripustetaan. Erikoisalojen ontologiat täydentävät ja rikastavat YSO:a > YSO + erikoisalojen ontologiat = KOKO Ontologiat vapaasti käytettävissä selainpohjaisesti Onkipalvelimella Jokaisella ontologiaan kuuluvalla käsitteellä on yksilöllinen URI, joiden avulla voidaan esim. tunnistaa sanan eri merkitykset, vaikka kirjoitusasu olisi sama Tällä hetkellä ontologioita sovelletaan joissakin museoissa ja erikoiskirjastoissa

14 Finnish Collaborative Holistic Ontology KOKO: Ontology developer groups view YSO... AFO MAO TAO VALO KOKO... KAUNOKKI Ontologisointi alkanut marraskuussa Turun kaupunginkirjastossa. Tkk ohjaa ja opastaa.

15 Kaunokki > KAUNO KAUNO perustuu Verkko-Kaunokin termeihin, joita on n Ontologisointi osa Kaunokirjallisuuden verkkopalvelu projektia, TKK ohjaa Protégé-ontologiaeditori asiasanojen taustalla olevien käsitteiden välisten suhteiden analysointi, niiden välisen hierarkian ja muiden suhteiden tarkennus sekä täsmäytys YSO:n käsitteisiin, esim. YSO:n käsitteille lisämerkitykset: paraabeli, ellipsi, dekadenssi Kaunokin termien tarkempi määrittely: ihminen, alkuihminen, yli-ihminen nuoruus, ikuinen nuoruus lisätään käsitteiden määritelmiä (esim. genret).

16 Ontologioiden soveltamisesta Ontologiaperusteista aineistojen kuvailua kutsutaan annotoinniksi. Annotoimalla tuotettu metatieto on täsmällisempää ja tuottaa relevantimpia hakutuloksia, hakujen laajuuden ja kohdistumisen määrittely Sisällönkuvailijan kannalta ei ole eroa siinä, käyttääkö ontologiaa vai asiasanastoa. Koneluettavuus mahdollistaa tiedon havainnollisen esittämisen erilaisissa yhteyksissä (karttasovellukset, aikajana) Temaattiset yhteydet ja semanttiset suosittelut. Hakutulosten rikastaminen, vieminen muihin palveluihin. Ontologian ylläpito työläämpää kuin asiasanastojen, toisaalta KOKO:n kautta tuleva synergiaetu, ks. esim tyylit KOKO:ssa ja Kaunokissa DEMO

17 Kaunokki-Saha Kaunokki-Sahassa ollut mahdollista ottaa huomioon Kaunokin fasettiluonne genret, teemat, aika, paikka yms. tallennetaan omaan kenttäänsä kehittyneempi selailuhaku, vrt. FictionConnection asiasanojen ketjutus mahdollista Osakohteiden luettelointi tarkalla tasolla mahdollista Kirjastoammattilaisen suosittelut, sukulaisteokset semanttinen tietämyksenhallinta intertekstuaalisuuden esittäminen Sisällönkuvailussa käytetään ontologioita, tärkeimmät KOKO, KAUNO, SUO, Lingvoj, lisää tulossa Ontologiat integroitu Kaunokki-Sahaan, ks. DEMO

18 Muistiorganisaatiot verkossa päällekkäinen työ tiedon tallennuksessa tiedot hajallaan eri järjestelmissä, eri käyttöliittymissä KDK hanke: yhteinen asiakasliittymä kirjastoille, arkistoille, museoille (Opetusministeriö, Kansalliskirjasto) muistiorganisaatioiden yhteinen verkkopalvelu (TKK, SeCo) kaunokirjallisuus testiaineistona Kulttuurisammossa: mitä kirjallisuutta tiettyyn aiheeseen / paikkaan / henkilöön / kirjallisuudenlajiin liittyy, mitkä teokset ovat "samankaltaisia" toistensa kanssa, keiden kirjailijoiden tuotanto liittyy jollakin tavoin toisiinsa semanttiset suosittelut, temaattiset yhteydet toimivat tulokset rohkaisevia ja innostavia

19 Content no longer king Context is! Lise Vandborg, Project Manager, Litteratursiden.dk

20

21 Kiitos! Lue lisää: Kysy lisää:

22

Sanastosta ontologiaksi

Sanastosta ontologiaksi Sanastosta ontologiaksi - mikä muuttuu? Jyväskylän kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 5.11.2009 Kaisa Hypén Ontologian määrittelyä ontologia fil. olevaisen perimmäistä olemusta tutkiva filosofian osa (Kielitoimiston

Lisätiedot

Kirjasampo. Kaunokki-ontologia & 14.5.2009 TKK / Dipoli. Kansalliskirjaston ontologia-seminaari 23.10.2009. Kaisa Hypén

Kirjasampo. Kaunokki-ontologia & 14.5.2009 TKK / Dipoli. Kansalliskirjaston ontologia-seminaari 23.10.2009. Kaisa Hypén Kaunokki-ontologia & Kirjasampo Kansalliskirjaston ontologia-seminaari 23.10.2009 14.5.2009 TKK / Dipoli Kaisa Hypén Kaisa Hypén, Kirjasampo -projekti (opm) Turun kaupunginkirjasto Kirjasampo Kaunokirjallisuuden

Lisätiedot

Yksinaruinen keinu. - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus. 22.5.13 Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä.

Yksinaruinen keinu. - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus. 22.5.13 Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä. Yksinaruinen keinu - Kirjasampo ja kaunokirjallisuuden tiedontallennus KAUNOKIRJALLISUUS JA YLEISET KIRJASTOT Kuva: Päivi Autere Annika Juvonen: Vaski-kirjastojen kokoelmaselvitys Opinnäytetyö, Turun AMK,

Lisätiedot

Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus

Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus Kuva: Bastian Salmela Kirjastot.fi-palvelut 11.4.2008 Matti Sarmela, päätoimittaja, Kirjastot.fi-toimitus Kaunokirjallisuuden verkkopalvelu ja SW 2 funktionaalinen teosrekisteri Kirjastot.fi-toimintakenttä

Lisätiedot

ASIASANASTON MUUTTAMINEN ONTOLOGIAKSI YLEINEN SUOMALAINEN ONTOLOGIA

ASIASANASTON MUUTTAMINEN ONTOLOGIAKSI YLEINEN SUOMALAINEN ONTOLOGIA ASIASANASTON MUUTTAMINEN ONTOLOGIAKSI YLEINEN SUOMALAINEN ONTOLOGIA ESIMERKKINÄ FINNONTO-HANKKEEN MALLISTA Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK Eero Hyvönen, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto ESIPUHE

Lisätiedot

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto

KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti 26.1.2004 Museovirasto Kamut 2 Muistiorganisaatioiden tietovarannot yhteiskäyttöön. Toteuttamismahdollisuudet ja toimenpidesuositus KAMUT 2 -yhteishankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? 10.10.2005 Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Eero Hyvönen TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos PL 5500, 02015 TKK eero.hyvonen@tkk.fi

Lisätiedot

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita?

Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? 8.10.2005 Miksi asiasanastot eivät riitä vaan tarvitaan ontologioita? Eero Hyvönen TKK Viestintätekniikka ja Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos PL 5500, 02015 TKK eero.hyvonen@tkk.fi

Lisätiedot

Asiasanastosta ontologiaksi

Asiasanastosta ontologiaksi Asiasanastosta ontologiaksi Katri Seppälä Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo), http://www.seco.tkk.fi/ Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, mediatekniikan laitos Sanastokeskus TSK, http://www.tsk.fi/

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita

Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita Kansallinen yhteisluettelo nyt ja tulevaisuudessa- faktaa ja visioita Nina Hyvönen ja Petri Tonteri, 2009 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Miksi tarvitaan yhteisluettelo?... 7 Vapaa kansalaiskäyttö...

Lisätiedot

Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 21

Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 21 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 21 SEMANTTISEN WEBIN ONTOLOGISEN TEKSTIILIKÄSITTEISTÖN KEHITTÄMINEN JA LIITTÄMINEN MUSEOIDEN LUETTELOINTITIETOIHIN Suvi Kettula Esitetään Helsingin

Lisätiedot

ASIASANASTON MUUTTAMINEN ONTOLOGIAKSI YLEINEN SUOMALAINEN ONTOLOGIA

ASIASANASTON MUUTTAMINEN ONTOLOGIAKSI YLEINEN SUOMALAINEN ONTOLOGIA ASIASANASTONMUUTTAMINENONTOLOGIAKSI YLEINENSUOMALAINENONTOLOGIA ESIMERKKINÄFINNONTO-HANKKEENMALLISTA KatriSeppälä,SanastokeskusTSK EeroHyvönen,Aalto-yliopistojaHelsinginyliopisto KansalliskirjastoTutkimuskirjasto

Lisätiedot

Museoalan asiasanaston uudistaminen. Esiselvitys. Museoalan asiasanaston (MASA) uudistamishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti

Museoalan asiasanaston uudistaminen. Esiselvitys. Museoalan asiasanaston (MASA) uudistamishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Museoalan asiasanaston uudistaminen Esiselvitys Museoalan asiasanaston (MASA) uudistamishankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Museovirasto 31.12.2008 Museoalan asiasanaston uudistaminen Esiselvitys

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Pirjo Näkki KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN Tarkastelussa kouluretkien tarinat Diplomityö,

Lisätiedot

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Arkeologipäivät 2011 Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Johanna Enqvist Tieto lisää tuskaa, totesi roomalainen reetori Quintilianus ajanlaskumme ensimmäisellä

Lisätiedot

Semanttisen webin hyödyntäminen terveystiedon löydettävyydessä

Semanttisen webin hyödyntäminen terveystiedon löydettävyydessä Semanttisen webin hyödyntäminen terveystiedon löydettävyydessä ehealth 2005 -seminaari 8-9112005 Petri Lindgren (petrilindgren@helsinkifi) TKK Viestintätekniikka Semantic Computing Research Group (SeCo)

Lisätiedot

Kulttuurisampo. Joeli Takala. joeli.takala@tkk.fi. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu http://www.seco.tkk.

Kulttuurisampo. Joeli Takala. joeli.takala@tkk.fi. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu http://www.seco.tkk. Kulttuurisampo Joeli Takala joeli.takala@tkk.fi Semanttisen laskennan tutkimusryhmä Teknillinen korkeakoulu http://www.seco.tkk.fi Maakuntakirjastokokous 26.3.2009 Sisältö Semanttisten tekniikoiden hyödyt:

Lisätiedot

ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa

ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa ONKI-projekti tuo ontologiat käyttöön sisällönkuvailussa Sisällönkuvailun koulutuspäivä erikoiskirjastoille 14.5.2014 Ontologiat Ontologia Tunnisteet Koneluettavat suhteet Termeistä käsitteisiin Monikielisyys

Lisätiedot

Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä

Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä hyväksymispäivä arvosana arvostelija Helppokytkentäiset ontologiapalvelut semanttisessa webissä Jouni Tuominen Helsinki 19.5.2010 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisätiedot

Tekstidokumenttien automaattinen ontologiaperustainen annotointi

Tekstidokumenttien automaattinen ontologiaperustainen annotointi Tekstidokumenttien automaattinen ontologiaperustainen annotointi Olli Alm Helsinki 25.9.2007 Pro Gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

Semanttinen Web Mitä se on käytännössä?

Semanttinen Web Mitä se on käytännössä? ATK Tietotekniikkaa yliopistoille, Helsingin yliopisto, tietotekniikkaosasto, no. 2/2004, ss. 38-42. Semanttinen Web Mitä se on käytännössä? Eero Hyvönen Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisätiedot

TESAURUKSET JA ONTOLOGIAT

TESAURUKSET JA ONTOLOGIAT Janne Heinonen TESAURUKSET JA ONTOLOGIAT TJTSD50 - Tekstitiedonhaku Esseetehtävä 23.5.2006 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä SISÄLLYSLUETTELO 1 TESAURUKSET JA ONTOLOGIAT...

Lisätiedot

Käsitteen kontekstiperustainen valinta semanttisessa webissä

Käsitteen kontekstiperustainen valinta semanttisessa webissä Käsitteen kontekstiperustainen valinta semanttisessa webissä Reetta Sinkkilä Helsinki 13.5.2008 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

kuinka kuvailen sisäll llöt t ja rakenteet

kuinka kuvailen sisäll llöt t ja rakenteet Tiedonjärjest rjestämiseen kuinka kuvailen sisäll llöt t ja rakenteet BMF:n kevätseminaari 28.3.2006 10.00-11.30 Jarmo Saarti jarmo.saarti@uku.fi Tiedonjärjest rjestämisessä käytettävät t välineetv Tiedonjärjestäminen

Lisätiedot

Tiedonhankinnan startti

Tiedonhankinnan startti Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Tavoite Aineiston tavoitteena on antaa valmiuksia luotettavan tiedon hankintaan ja ohjata tiedonhankinnan suunnitteluun.

Lisätiedot

Jari Väätäinen. Ajallisesti muuttuvan paikkatiedon hallinta. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 2.5.

Jari Väätäinen. Ajallisesti muuttuvan paikkatiedon hallinta. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 2.5. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Jari Väätäinen Ajallisesti muuttuvan paikkatiedon hallinta Insinöörityö 2.5.2007 Ohjaaja: professori Eero Hyvönen Ohjaava opettaja: tutkijaopettaja

Lisätiedot

Internetin tulevaisuudennäkymiä Semanttinen web ja älykkäät palvelut

Internetin tulevaisuudennäkymiä Semanttinen web ja älykkäät palvelut TIETEEN PÄIVÄT Internetin tulevaisuudennäkymiä Semanttinen web ja älykkäät palvelut Tieteen päivät 2003, esitelmä 11.1.2003, Helsingin yliopisto, Porthania, P1, 11:45-13:45 Prof. Eero Hyvönen Helsingin

Lisätiedot

Juhana Huumonen KIRJASTOJÄRJESTELMIEN ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMIEN HAKUOMINAISUUDET MUSIIKKIAINEISTON TIEDONHAUSSA

Juhana Huumonen KIRJASTOJÄRJESTELMIEN ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMIEN HAKUOMINAISUUDET MUSIIKKIAINEISTON TIEDONHAUSSA Juhana Huumonen KIRJASTOJÄRJESTELMIEN ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMIEN HAKUOMINAISUUDET MUSIIKKIAINEISTON TIEDONHAUSSA KIRJASTOJÄRJESTELMIEN ASIAKASKÄYTTÖLIITTYMIEN HAKUOMINAISUUDET MUSIIKKIAINEISTON TIEDONHAUSSA

Lisätiedot

KANSALLISKIRJASTON KUVAILUPOLITIIKKA aineistot tunnistettaviksi ja käyttöön

KANSALLISKIRJASTON KUVAILUPOLITIIKKA aineistot tunnistettaviksi ja käyttöön KANSALLISKIRJASTON KUVAILUPOLITIIKKA aineistot tunnistettaviksi ja käyttöön Johtoryhmän käsittely 9.2.2012 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2012 Kuvailupolitiikka-työryhmä: Tuula Haapamäki (puheenjohtaja) Sirkka

Lisätiedot

KIRJASAMPOKYSELYN RAPORTTI

KIRJASAMPOKYSELYN RAPORTTI KIRJASAMPOKYSELYN RAPORTTI SISÄLTÖ Kirjasampo-kyselyn tarve ja tavoite s. 1 Kyselyn toteutus s. 2 1. Vastaajan ja kirjaston taustatiedot s. 3 2. Kaunokirjallisuuden ja kirjailijatiedon tilanne kirjastossa

Lisätiedot