Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin"

Transkriptio

1 Eviran julkaisuja 3/2009 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

2

3 Eviran julkaisuja 3/2009 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin

4 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin

5 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Kuvailulehti Julkaisija Julkaisun nimi Tekijät Tiivistelmä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten yleisimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Maa- ja metsätalousministeriön pysyvä mikrobilääketyöryhmä Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten yleisimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin julkaisu sisältää päivitetyt suositukset eri eläinlajeille ja ryhmille. Käyttösuosituksissa luetellaan ensisijaisesti ja toissijaisesti käytettävät mikrobilääkkeet. Ensisijaisena lääkityksenä on mainittu lääkeaineet, jotka soveltuvat parhaiten kyseisen taudin on Suomen olosuhteissa. Kunkin eläinlajin ja ryhmän kohdalla on lisäksi käyty läpi lyhyesti niiden mikrobilääkitykselle tyypillisiä piirteitä. Julkaisun tarkoituksena on edistää hallittua mikrobilääkkeiden käyttöä eläinlääkinnässä ja siten hillitä mikrobien lääkeresistenssin lisääntymistä. Suositukset on tehnyt maa- ja metsätalousministeriön asettama pysyvä mikrobilääketyöryhmä, jonka jäsenet edustavat laaja-alaisesti eläinlääketieteellistä asiantuntemusta. Maa- ja metsätalousministeriö antoi vuonna 1996 ensimmäisen kerran käyttöesimerkit mikrobilääkityksistä eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Suomessa. Nämä päivitettiin käyttösuosituksina vuonna Tässä julkaisussa käyttösuositukset on päivitetty vastaamaan vuoden 2003 jälkeen eläinten sairastavuudessa, käsityksissä sekä lääkevalikoimassa tapahtuneita muutoksia. Julkaisuaika Toukokuu 2009 Asiasanat Mikrobilääkkeiden käyttö eläimille, käyttösuositukset Julkaisusarjan nimi ja numero Eviran julkaisuja 3/2009 Sivuja Kieli Suomi Luottamuksellisuus Julkinen Julkaisija hinta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 0 Julkaisun kustantaja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Painopaikka ja -aika - ISSN X ISBN (pdf)

6 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Beskrivning Utgivare Publikationens titel Författare Resumé Livsmedelssäkerhetsverket Evira Användningsrekommendationer för mikrobläkemedel mot de mest allmänt förekommande infektionssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur Jord- och skogbruksministeriets arbetsgrupp för mikrobläkemedel Publikationen om användningsrekommendationer för mikrobläkemedel mot de mest allmänt förekommande infektionssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur innehåller uppdaterade rekommendationer för olika djurarter och djurkategorier. I användningsrekommendationerna uppräknas vilka mikrobläkemedel som skall användas i första hand och i andra hand. Som förstahandsmedicinering nämns de läkemedel som är bäst lämpade för behandling av sjukdomen ifråga under finländska förhållanden. Man har dessutom kort gått igenom de typiska dragen för medicinering med mikrobläkemedel för varje djurart och djurkategori. Avsikten med publikationen är att främja en balanserad användning av mikrobläkemedel inom veterinärmedicinen och därigenom hålla tillbaka en ökande läkemedelsresistens. Rekommendationerna har getts av en permanent arbetsgrupp för mikrobläkemedel som är tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet. Gruppens medlemmar representerar veterinärmedicinsk expertis på många områden. Jord- och skogsbruksministeriet gav år 1996 för första gången exempel för användning av mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur. Dessa uppdaterades som användningsrekommendationer år I den här publikationen har användningsrekommendationerna uppdaterats så att de motsvarar de förändringar som skett sedan 2003 då det gäller sjukfrekvens, uppfattningar om vården och medicinutbud. Utgivningsdatum Maj 2009 Referensord Användning av mikrobläkemedel för djur, användningsrekommendationer Publikationsseriens namn och nummer Eviras publikationer 3/2009 Antal sidor Språk Finska Konfidentialitet Offentlig handling Utgivare pris Livsmedelssäkerhetsverket Evira 0 Förläggare Livsmedelssäkerhetsverket Evira Tryckningsort - ISSN X ISBN (pdf)

7 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Description Publisher Title Authors Abstract Finnish Food Safety Authority Evira Recommendations for the Use of Antimicrobials against the Most Common Infectious Diseases of Animals Permanent work group on antimicrobials of the Ministry of Agriculture and Forestry The publication on recommendations for the use of antimicrobials against the most common infectious diseases of animals contains updated recommendations for different animal species and categories of animal species. The recommendations for use list the primary and secondary antimicrobials to be used. The drugs that are best suited for the treatment of the disease in question under Finnish conditions are listed as the primary medication. In addition, for each animal species and category of animal species the typical features of their antimicrobial treatment are outlined. The aim of the publication is to promote the controlled use of antimicrobials in animal medicine and thereby hinder the growth of antimicrobial resistance. The recommendations have been set by a permanent antimicrobial work group appointed by the Ministry of Agriculture and Forestry, whose members represent extensive expertise in veterinary medicine. In 1996, the Ministry of Agriculture and Forestry gave, for the first time, examples of the application of antimicrobials for the most important infectious diseases of animals in Finland. These were updated as recommendations for use in In this publication the recommendations for use have been updated to take into account the changes since 2003 as to morbidity, conception of treatment and changes that have taken place in the selection of medication. Publication date May 2009 Keywords The use of antimicrobials for animals, recommendations Name and number of publication Evira publications 3/2009 Pages Language Finnish Confidentiality Public Publisher price Finnish Food Safety Authority Evira 0 Publisher Finnish Food Safety Authority Evira Printed in - ISSN X ISBN (pdf)

8 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin

9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Sisällys Esipuhe... 8 Kansainvälinen toiminta Mikrobilääkehoidon periaatteet Eläinlajikohtaiset suositukset Märehtijät Sika Hevonen Kalat Siipikarja Mehiläiset Koira ja kissa Turkiseläimet... 49

10 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Esipuhe Mikrobilääkkeet ovat tärkeä lääkeryhmä. Niiden avulla on voitettu monia vakavia sairauksia. Mikrobilääkkeiden tehon säilyminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Viime vuosina mikrobilääkeresistenssi on kansainväliselläkin tasolla nostettu yhdeksi keskeisimmistä kansanterveyteen vaikuttavista asioista. Mikrobilääkkeen käytön vaikutukset eivät aina rajoitu eläinyksilöön tai ryhmään, jolle mikrobilääkettä käytetään. Sillä voi olla vaikutuksia myös elintarviketurvallisuuteen sekä eläinten kanssa työskenteleviin ja asuviin ihmisiin. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut pysyvän mikrobilääketyöryhmän Työryhmän päätavoitteena on mikrobilääkeresistenssin hallinnan edistäminen. Lisäksi sen yhtenä tehtävänä on laatia ja pitää yllä suosituksia mikrobilääkkeiden käytöstä eläimille. Maa- ja metsätalousministeriö antoi vuonna 1996 ensimmäisen kerran käyttöesimerkit mikrobilääkityksistä eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Suomessa. Nämä päivitettiin käyttösuosituksina vuonna Tuolloin päivitystyön tehnyt työryhmä katsoi, että suositusten päivitystarve tulisi arvioida kolmen vuoden välein. Vuoden 2003 jälkeen eläinten sairastavuudessa on tapahtunut muutoksia, käsitykset ovat muuttuneet, markkinoille on tullut uusia lääkevalmisteita ja ennen kaikkea uusi sukupolvi eläinlääkäreitä on aloittanut työelämässä. Näiden syiden vuoksi oli jälleen aika päivittää mikrobilääkesuositukset. Työryhmän kokoonpano on seuraava: Professori mvs Olli Peltoniemi, Dip ECAR, Dip ECPHM, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos, puheenjohtaja Eläinlääkintöneuvos Leena Räsänen, maa- ja metsätalousministeriö, varapuheenjohtaja Professori Satu Pyörälä, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos Professori, Dip ECVS Outi Laitinen-Vapaavuori, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen laitos Eläinlääkäri Katariina Thomson, Yliopistollinen eläinsairaala Erikoistutkija Anna-Liisa Myllyniemi, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eläinlääkäri Katariina Kivilahti-Mäntylä, Lääkelaitos Eläinlääkäri Kati Niinistö, Suomen Eläinlääkäripraktikot ry/ hevosjaosto

11 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Eläinlääkäri Merja Rantala, Suomen Eläinlääkäriliitto ry Yliopiston lehtori Joanna Koort, Helsingin yliopisto/eläinlääketieteellinen tiedekunta Eläinlääkäri Outi Hälli, Tuotantoeläinlääkäriyhdistys ry Eläinlääkäri Susanna Martikainen, Suomen Eläinlääkäripraktikot ry/ pieneläinjaosto Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, sihteeri Suosituksia uudistettaessa on lisäksi kuultu seuraavia asiantuntijoita: eläinlääkäri Elina Rusanen, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri ELT Minna Rajamäki sekä professori Thomas Spillmann eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta, erikoistutkijat Laila Rossow, Kirsi Collin, Taina Laine, Teija Kokkonen, Perttu Koski, Tiina Autio sekä tutkija Anna Maria Eriksson-Kallio Evirasta, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri ELT Leena Saijonmaa-Koulumies, ELL, Dip AVDC, Dip EVDC Helena Kuntsi-Vaattovaara, lisääntymistieteiden erikoiseläinlääkäri ELT Merja Dahlbom sekä eläinlääkäri Lassi Kauko.

12 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Kansainvälinen toiminta Maailman terveysjärjestö WHO on laatinut strategian mikrobilääkeresistenssin hallintaan. Strategia kattaa myös mikrobilääkkeiden käytön tuotantoeläimille. 1 Maailman eläintautijärjestö OIE on julkaissut maaeläinkoodin (Terrestrial Animal Health Code), jossa on mukana myös suositukset mikrobilääkkeiden hallitusta käytöstä eläimille 2. OIE, Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ja WHO ovat lisäksi julkaisseet yhdessä raportin mikrobilääkkeiden käytöstä vesiviljelyeläimille 3. OIE on luokitellut eläimille käytettävät mikrobilääkkeet niiden tärkeyden mukaan kolmeen luokkaan: kriittisen tärkeisiin, erittäin tärkeisiin sekä tärkeisiin. WHO on tehnyt samoin koskien ihmisille käytettäviä mikrobilääkkeitä. Sekä OIE että WHO katsovat, että kriittisen tärkeitä mikrobilääkkeitä ovat kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinit, kinolonit mukaan luettuna fluorokinolonit, makrolidit, penisilliinit ja aminoglykosidit. FAO, OIE ja WHO ovat pohtineet yhdessä mahdollisuuksia ja keinoja kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden tehon säilyttämiseksi 4. Suomen lisäksi myös muissa maissa on annettu omia, kansallisia mikrobilääkesuosituksia eläinten tulehdus- ja tartuntatauteihin ftp://ftp.fao.org/ag/agn/food/aquaculture_rep_13_16june2006.pdf 4 10

13 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Mikrobilääkehoidon periaatteet Näiden suositusten tavoitteena on edistää hallittua mikrobilääkeaineiden käyttöä eläinten lääkinnässä ja siten hillitä mikrobien lääkeresistenssin lisääntymistä. Eläinten tartunta- ja tulehdussairauksia tulee ehkäistä ennen kaikkea huolehtimalla hyvistä tuotanto- ja elinolosuhteista. Joskus mikrobilääkkeiden käyttäminen on kuitenkin välttämätöntä. Silloin eläinten mikrobilääkehoidon tulisi perustua seuraaviin periaatteisiin: Mikrobilääkkeiden käytön on oltava hyvin perusteltua. Kaikella mikrobilääkkeiden käytöllä eläimille voi olla myös kansanterveydellisiä vaikutuksia, mutta erityisesti tämä koskee tuotantoeläimiä, koska ne ovat osa elintarvikeketjua. Ennaltaehkäisevää mikrobilääkitystä tulee käyttää vain silloin, kun eläinlääkäri joko sairastapauksen vakavuuden tai eläinyksikön tautitilanteen takia näkee käsittelyn välttämättömäksi. Kun käytettävissä on mikrobilääkehoidon kanssa yhtä tehokkaiksi osoitettuja muita muotoja, tulee niitä suosia. Mikrobilääkejakson ei tule olla pidempi kuin mitä sairaus edellyttää. Ennen mikrobilääkehoidon aloittamista eläinlääkärin tulee kliinisen tutkimuk- sen perusteella todeta, että sairauden oireet viittaavat bakteeri-infektioon. Tarvittaessa eläinlääkäri ottaa edustavat näytteet aiheuttajamikrobin ja sen mikrobilääkeherkkyyden määrittämiseksi. Mikrobilääkettä valittaessa tulee ottaa huomioon tiedot potilaasta, infektion aiheuttajasta ja taudista sekä käytettävissä olevat lääkkeet. Valitulla mikrobilääkkeellä ja annoksella pyritään tappamaan mikrobi tai hidastamaan sen kasvua niin, että elimistö pystyy tuhoamaan mikrobin ja parantumaan taudista. Ensisijaisesti käytetään kapeakirjoista mikrobilääkettä. Laajakirjoisten mikrobilääkkeiden ja lääkeaineyhdistelmien käyttöä on vältettävä. Jos taudinaiheuttaja on herkkä penisilliinille, sairauden on ei pidä käyttää muita beetalaktaameja eikä laajakirjoisia mikrobilääkkeitä, jollei potilas ole yliherkkä penisilliineille. Salmonellainfektioissa mikrobilääkkeitä käytetään vain silloin, kun kyseessä on eläimen henkeä uhkaava yleisinfektio. Siipikarjan salmonellainfektioita ei saa lainkaan hoitaa mikrobilääkkeillä. Virustautien yhteydessä ei pidä käyttää mikrobilääkkeitä sekundaaristen bakteeritartuntojen ennaltaehkäisyyn. 11

14 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Jos eläinyksikössä on jatkuvasti mikrobilääkeja vaativia sairausongelmia, ne on pyrittävä ratkaisemaan muuttamalla tuotanto-olosuhteita ja -tapoja. Tuotantoeläimiä hoidettaessa on otettava huomioon myös hoidon kustannukset ja on suunniteltujen lääkkeiden varoajat. Mikrobilääkkeitä, joille kehittyy nopeasti resistenssi tai joilla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia ympäristöön, on vältettävä. Eräiden mikrobilääkkeiden käyttöä eläimille on lainsäädännöllä rajoitettu 5. Nämä mikrobilääkkeet ovat avoparsiini, vankomysiini ja teikoplaniini; virginiamysiini; kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinit; rifampisiini ja rifabutii- ni; moksifloksasiini, ofloksasiini, levofloksasiini ja gatifloksasiini; tigesykliini; mupirosiini; telitromysiini; daptomysiini; linetsolidi; kinupristiini-dalfopristiini; karbapeneemit ja monobaktaamit. Kyseisiä mikrobilääkkeitä saa kuitenkin käyttää eläimille silloin, kun niillä on myyntilupa tai muu kulutukseen luovuttamista koskeva lupa eläinlääkkeenä, mutta ainoastaan luvassa määritellyille eläinlajeille sekä käyttöaiheisiin. Myös tällöin näitä mikrobilääkkeitä tulee käyttää harkiten ja kriittisesti, ja käytön tulee perustua herkkyysmääritykseen. Lisäksi eläinlääketieteessä tulee välttää ihmisille hyväksyttyjen makrolidien käyttöä, joita ovat muun muassa atsitromysiini, klaritromysiini sekä roksitromysiini. 5 maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkkeiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille (847/2008) 12

15 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Eläinlajikohtaiset suositukset Uudistetut mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin on julkaistu saman mallin mukaan kuin aikaisemmat suositukset. Kullekin keskeiselle eläinlajille tai -ryhmälle on annettu omat suosituksensa. Eläinlajikohtaisissa katsauksissa on esitetty kunkin eläinlajin mikrobilääkitykselle tyypillisiä piirteitä. Eri käyttöaiheisiin ja eri eläinlajeille tarkoitetut suositukset on esitetty taulukkoina. Kissoille ja koirille annetut suositukset on yhdistetty samaan taulukkoon. Työryhmä on jakanut mikrobilääkkeet ensisijaisesti ja toissijaisesti käytettäviin lääkeaineisiin. Ensisijaisihin on koottu lääkeaineet ja -ryhmät, jotka taudinaiheuttajan ja taudin sekä resistenssitilanteen ja lääkeaineen ominaisuuksien kannalta soveltuvat työryhmän näkemyksen mukaan parhaiten taudin on. Ne ovat lääkeaineita, jotka tehoavat taudin yleisimpiin aiheuttajiin. Ensisijaisella lääkeainevalinnalla pyritään mahdollisuuksien mukaan suunnattuun on. Sellaisissa taudeissa, joista eristetään monia eri bakteerilajeja, kohdistetaan yleisimpiin aiheuttajiin. Toissijaisina ina mainitaan muita käyttökelpoisia lääkeaineita tai lääkeaineryhmiä. Joissakin tapauksissa ruutuja on jätetty tyhjäksi, koska työryhmällä ei ole ollut lääkeainevalintaan kantaa. Joissakin tapauksissa huomautuksia -sarakkeessa on viitattu keskeisimpiin ennaltaehkäisymenetelmiin kuten rokotuksiin. 13

16 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin - Märehtijät Märehtijät Märehtijöiden mikrobilääke on muihin kotieläimiin verrattuna ongelmallista. Monien lääkeaineiden kinetiikka, esimerkiksi jakautumistilavuus, eroaa huomattavasti märehtijöiden ja yksimahaisten välillä. Märehtijöillä maksan vierasainemetabolia on hyvin kehittynyt, joten ne eliminoivat nopeasti maksassa metaboloituvia lääkeaineita. Lehmän pötsi on suuri ja ph-arvoltaan vereen verrattuna hapan osasto. Emästen tapaan ionisoituvat lääkeaineet pyrkivät konsentroitumaan pötsiin. Mikrobilääkkeiden antamisessa suun kautta on märehtijöillä huomattavia ongelmia. Lääkkeet laimenevat suureen nestemäärään. Lisäksi pötsimikrobeilla on aktiivinen vierasainemetabolia, joten ne inaktivoivat monia lääkeaineita. Esimerkiksi trimetopriimi hajoaa kokonaan pötsissä. Pötsin anaerobisuus vähentää merkittävästi eräiden mikrobilääkkeiden, kuten aminoglykosidien, aktiivisuutta. Märehtijä on myös riippuvainen pötsimikrobistonsa hyvinvoinnista; mikrobilääkkeet voivat vahingoittaa pötsimikrobistoa tai selektoida sitä epäedulliseen suuntaan. Märehtijöiden virtsa on alkaalista, joten happoluonteiset lääkeaineet erittyvät emäksiä paremmin virtsaan. Lääkeaineiden käyttäytyminen vastasyntyneillä ja täysikasvuisilla märehtijöillä on erilaista; ennen märehtimisen käynnistymistä nuori märehtijä muistuttaa yksimahaisia. Monet lääkeaineet imeytyvät tällöin vielä hyvin ruuansulatuskanavan kautta. Toisaalta nuoret märehtijät ovat herkkiä mikrobilääkkeiden haittavaikutuksille ja monien mikrobilääkkeiden antaminen suun kautta voi aikaansaada ripulia ja imeytymishäiriöitä. Maksan kyky lääkeaineiden metaboliaan on vastasyntyneillä usein vielä puutteellinen. Lääkeaineiden puoliintumisajat ovat nuorilla vasikoilla yleensä aikuisia pidempiä. Esimerkiksi trimetopriimin puoliintumisaika on yhden vuorokauden ikäisellä vasikalla kahdeksan tuntia ja aikuisella yksi tunti. Monet mikrobilääkevalmisteet ovat kudoksia ärsyttäviä, joten suonensisäinen antotapa on suositeltavaa aina, kun se on valmisteelle sallittua ja käytännössä mahdollista. Tämä koskee erityisesti vasikoita. Lampaalla ja vuohella mikrobilääkkeiden käytön periaatteet noudattelevat samoja linjoja kuin naudoilla. Lammas ja vuohi ovat herkkiä kudosärsytykselle, joten ärsyttävien lääkkeiden lihaksensisäisiä injektioita tulee välttää. Lajien välillä on farmakokineettisiä eroja, joten annossuositusten tulisi perustua nimenomaan kohdelajilla tehtyihin tutkimuksiin. Valitettavasti mikrobilääkkeiden farmakokinetiikasta lampaalla ja vuohella on vähän julkaistua tietoa, ja niille on hyväksytty vain harvoja lääkevalmisteita. Muille eläinlajeille hyväksyttyjä lääkkeitä joudutaankin tämän vuoksi käyttämään lampaille ja vuohille melko runsaasti. Märehtijöiden mikrobilääkevalinta perustuu usein enemmän kokemusperäiseen tietoon kuin hyvin suunniteltuihin kliinisiin ko- 14

17 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin - Märehtijät keisiin. Optimaalista annostasoa ja -tiheyttä eri indikaatioissa ei useimmilla mikrobilääkkeillä ole selvitetty. Joissakin sairauksissa, kuten keuhkotulehduksessa tai utaretulehduksessa, on tehty kliinisiä kokeita, ja suositukset voidaan perustaa niihin. Seuraavissa taulukoissa on koottu suosituksia märehtijöiden mikrobiperäisten sairauksien lääkevalintaan tämän hetken suomalaisissa olosuhteissa. Taulukkoon on otettu vain lääkeaineita, joita sisältävillä valmisteilla on Suomessa myyntilupa tai erityislupa tuotantoeläimille. Lähtökohtana on ollut, että ensisijaisesti käytetään suunnattua a eli mahdollisimman kapeakirjoista lääkeainetta. Tämä kuitenkaan ei ole aina mahdollista, varsinkin jos kyseessä on useiden bakteerien aiheuttama sekainfektio. Mikrobilääkkeiden käytön suosittelemista sellaisiin infektioihin, joiden aiheuttajissa on todettu lisääntynyttä resistenssiä kyseiselle lääkeaineelle, on pyritty välttämään. 15

18 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin - Märehtijät Märehtijät Suositukset märehtijöiden mikrobilääkevalintaan silloin, kun mikrobilääkitys on kyseisen diagnoosin kohdalla tarpeen. Ellei erikseen mainita, lääke annetaan injektiona. Ensisijaisna mainitaan lääkeaineita tai lääkeaineryhmiä, jotka taudinaiheuttajan ja taudin sekä resistenssitilanteen ja lääkeaineen ominaisuuksien kannalta soveltuvat parhaiten taudin on. Osalla suositelluista hoidoista on myös olemassa tieteellistä näyttöä kliinisestä tehosta; joidenkin kohdalla sitä ei ole saatavilla, ja on jouduttu tyytymään teoreettisiin perusteisiin. Ensisijaisvaihtoehdolla pyritään mahdollisuuksien mukaan suunnattuun on. Esimerkiksi sellaisissa taudeissa, joista eristetään usein monia eri bakteerilajeja, kohdistetaan yleisimpiin aiheuttajiin. Iho, korva ja silmä Sorkkavälin ajotulehdus (interdigitaalinen nekrobasilloosi) Fusobacterium necrophorum, Dichelobacter [ent. Bacteroides] nodosus Oksitetrasykliini makrolidit Lisäksi desinfioivat sorkkakylvyt. Silmätulehdus Nauta: Moraxella bovis (infektiivinen keratokonjuktiviitti) Listeria monocytogenes (paikallisesti voiteena tai subkonjuktivaalisesti injektiona.) Oksitetrasykliini Oksitetrasykliini fusidiinihappo Bakteriologinen näyte suositeltava. Yleensä paikallis. Mykoplasmat Lammas ja vuohi: klamydiat, mykoplasmat. Oksitetrasykliini Hengitystiet Vasikan ja karitsan keuhkokuume (pneumonia) Mannheimia haemolytica, Histophilus somni [ent. Haemophilus somnus], virukset, mykoplasmat, pasteurellat oksitetrasykliini Fluorokinolonit makrolidit Suositellaan näytteenottoa: Syväsively- tai keuhkohuuhtelunäyte. Keuhkotulehdus (aspiraatiopneumonia) Useita Oksitetrasykliini Jos vakavat oireet, hoidon sijasta suositellaan lopetusta. 16

19 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin - Märehtijät Ruuansulatuskanava Vastasyntyneen ripuli (neonataaliripuli) Escherichia coli, enterotoksinen Trimetopriimisulfonamidit Fluorokinolonit Diagnoosi varmistetaan laboratoriotutkimuksilla. Neste tärkeä. Ei mikrobilääkkeitä suun kautta Vatsakalvon tulehdus (peritoniitti) Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum ja muut anaerobit + trimetopriimisulfonamidit + enrofloksasiini oksitetrasykliini Ennuste erittäin huono, ei yleensä hoideta. Salmonelloosi Salmonella Dublin, S. Typhimurium ym. fluorokinolonit Ei mikrobilääkkeitä Trimetopriimisulfonamidit Mikrobilääke vain henkeä uhkaavassa tapauksessa. Lampaan suolistomyrkytys (enterotoksemia) Clostridium perfringens Ei mikrobilääkkeitä Neste. Suositellaan katraan rokotusta. Kokkidioosi Eimeriat Hygienian parantaminen Trimetopriimisulfonamidi Neste. Toltratsuriili ennaltaehkäisyyn. Ei lihantuotantoon käytettäville vasikoille. Kryptosporidioosi Cryptosporidium parvum Diagnoosi varmistetaan laboratoriotutkimuksilla. Ei saatavilla tehokasta a. 17

20 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin - Märehtijät Sukuelimet Äkillinen kohtutulehdus (metriitti) Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli, anaerobit bakteerit, streptokokit, stafylokokit oksitetrasykliini Yleis. Kohtutulehdus (endometriitti) Yleensä aseptinen tulehdus. Ei mikrobilääkkeitä. Kiiman indusointi. Jos mikrobilääkkeitä, paikallis. Periaatteessa huuhtelut vain poikkeustapauksessa. Virtsatiet Virtsarakon tulehdus (kystiitti) Corynebacterium renale, Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli Herkkyysmäärityksen perusteella. Pitkä. Munuaistulehdus (pyelonefriitti) Corynebacterium renale Ei mikrobilääkkeitä. Kuten yllä. Ennuste huono. Pitkä. 18

21 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin - Märehtijät Utare Streptokokkimastiitti Streptococcus agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis Ensisijaisesti paikallis. Ennaltaehkäisy tärkeintä; koskee kaikkia utaretulehduksia. Enterokokit Herkkyysmäärityksen perusteella. Usein resistenttejä; bakteriologisen paranemisen ennuste epävarma. Stafylokokkimastiitti ß-laktamaasinegatiiviset: Staphylococcus aureus, koagulaasinegatiiviset stafylokokit (KNS) Yleis- tai paikallis. Akuutissa S. aureus tulehduksessa yleis- tai yhdistelmä. Ennuste kroonisessa S. aureus mastiitissa huono. KNS-mastiitissa ensisijaisesti paikallis. ß-laktamaasipositiiviset: Staphylococcus aureus, koagulaasinegatiiviset stafylokokit (KNS) Ei mikrobilääkkeitä. Kloksasilliini linkosamidit. Herkkyysmäärityksen perusteella. Paikallis. Ennuste on huono, jos aiheuttaja on penisilliiniresistentti S. aureus. Kloksasilliini voi edistää metisilliiniresistenttien kantojen valikoitumista. Kolimastiitti Escherichia coli Ei mikrobilääkkeitä. Fluorokinolonit trimetopriimisulfonamidit Yleis. Mikrobilääke tarpeen vain vastapoikineella ja vakavissa tapauksissa. Trimetopriimisulfonamideilla iso annos. Kesämastiitti Arcanobacterium pyogenes, Streptococcus dysgalactiae, anaerobit bakteerit Makrolidit Yleis. Neljänneksen ennuste huono. 19

22 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin - Märehtijät Utare jatkoa Klebsiellat Muut utaretulehduksen aiheuttajat Herkkyysmäärityksen perusteella. Fluorokinolonit Bakteriologisen paranemisen ennuste huono. Pseudomonakset Herkkyysmäärityksen perusteella. Fluorokinolonit Ennuste huono. Koryneformit (yleisin Corynebacterium bovis) Ei mikrobilääkkeitä. Hygieeniset toimet tärkeitä. Basillukset Hiivat Ei mikrobilääkkeitä. Diagnoosi varmistettava. Konservatiivinen. Ennuste epävarma. Tuki- ja liikuntaelimet Sidekudostulehdus, limapussin tulehdus (selluliitti, bursiitti) Arcanobacterium pyogenes, anaerobit bakteerit, streptokokit, stafylokokit Ei mikrobilääkkeitä Yleensä krooninen. Niveltulehdus (artriitti) Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli, muut bakteerit (+ trimetopriimisulfonamidit tai fluorokinolonit) Oksitetrasykliini trimetopriimisulfonamidit Moniniveltulehduksen (polyartriitin) ennuste huono. 20

23 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin - Märehtijät Muut infektiot Vasikan napatulehdus Useita bakteerilajeja Oksitetrasykliini + enrofloksasiini Ennaltaehkäisy tärkeää. Kroonisessa kirurginen. Jäykkäkouristus (tetanus) Listerioosi Maligni ödeema Listeria monocytogenes Clostridium septicum Oksitetrasykliini Suuri annos. Oksitetrasykliini Ennuste huono. Laidunkuume Anaplasma phagocytophilum [ent. Ehrlichia phagocytophila] Oksitetrasykliini Lyhyt kuuri. Punatauti (piroplasmoosi) Babesiat Imidokarbi * * erityisluvallinen valmiste Infektioiden ehkäisy kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä Clostridium tetani Ennuste huono. Ei hoideta kenttäolosuhteissa. Ruuansulatuskanava (juoksutusmahan kierre tai vierasesine) Keisarileikkaus + enrofloksasiini oksitetrasykliini Mikrobilääke aloitetaan pre- tai perioperatiivisesti. Juoksutusmahaleikkaus: ei mikrobilääkettä tai lyhyt kuuri; vierasesine: pidempi kuuri. Jos vierasesineleikkauksessa havaitaan komplikaatioita, ennuste huono. Mikrobilääkekuuri aloitetaan preoperatiivisesti. Pidempi ja laajempi kirjo, jos vatsaontelo kontaminoituu leikkauksessa. Vetimen avaus Ei mikrobilääkkeitä, jos ei utaretulehdusta Paikallis, lisäksi tiheä lypsy. 21

24 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin - Sika Sika Suuri osa sikojen hoidettavista sairauksista on mikrobien aiheuttamia, joten sioille yleisimmin käytetyt lääkkeet ovat mikrobilääkkeitä. Viime vuosina on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota ennaltaehkäiseviin mikrobilääkityksiin, mahdollisiin jäämiin, resistenttien bakteerikantojen syntymiseen sekä mikrobilääkitysten vaihtoehtoihin. Kuluttajat odottavat lihantuotannolta eläinten hyvinvoinnin huomioonottamista, mihin kuuluu myös lääkkeiden mahdollisimman vähäinen tarve. Rutiinisti jokaiselle sikalaan saapuvalle lihasikaerälle annetut mikrobilääkitykset eivät kuulu nykyaikaiseen terveydenhuoltoon. Eläinlääkärin tehtävänä on suunnitella sikalakohtaisesti sopivia toimenpiteitä, joilla voidaan ylläpitää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksien syntyä, jolloin mikrobilääkkeiden käytöltä vältytään. Tarttuvien sikatautien kannalta osastojako tuotantovaiheen ja eläinryhmien mukaan sekä osastoittainen kertatäyttöisyys ovat tautien vastustuksen kannalta keskeisiä toimintamalleja. Kaiken lääkityksen olisi myös oltava taloudellisesti perusteltua. Suomessa tavattavien tarttuvien sikatautien, kuten porsasyskän, aivastustaudin, dysenterian ja kapin, osalta ensisijaisena tavoitteena on taudinaiheuttajien eliminointi tuotantoyksiköistä. Sioille lääkkeet annetaan joko yksilöllisesti injektioina tai ryhmälääkityksenä rehussa tai vedessä. Ryhmälääkityksen suuntaa antavana kriteerinä voidaan käyttää 20 %:n sääntöä eli kun sairastuvuus ylittää 20 %, siirrytään ryhmälääkitykseen tai vaihtoehtoisesti kun kuolleisuus ylittää 2 %. Yksilöllinen lääkitys on työlästä. Tällöin hoidetaan vain sairaat eläimet. Ryhmälääkityksen etuna pidetään sen helppoutta ja joskus myös edullisuutta: työ vähenee, kun jokaiselle eläimelle ei tarvitse antaa injektiota erikseen ja eläimet eivät stressaannu toimenpiteistä. Sairaat eläimet eivät kuitenkaan syö tai juo normaalisti, joten niiden saama lääkemäärä jää helposti liian alhaiseksi. Samalla joudutaan lääkitsemään täysin terveitä eläimiä. Hoitava eläinlääkäri päättää tapauskohtaisesti, milloin kannattaa siirtyä yksilöllisestä lääkityksestä ryhmälääkitykseen. Jos mikrobilääkettä annetaan rehussa tai vedessä, syömättömät eläimet pitää aina hoitaa ainakin aluksi yksilöllisesti injektioilla. Sairaskarsinoiden käyttö helpottaa lääkityksen kohdentamista sairaisiin yksilöihin. Lääkkeiden käyttäytymistä elimistössä on tutkittu varsin vähän sialla. Sialla lääkkeiden imeytyminen ruuansulatuskanavasta on periaatteiltaan samanlaista kuin ihmisellä. Lääkkeiden parenteraalisessa annostuksessa on muistettava, että täysikasvuisella sialla on paksu ihonalainen rasvakerros, joten lihaksensisäisen injektion tekniikka on vaativa. Rasvakudoksesta lääkeaineiden imeytyminen on arvaamatonta; jotkut lääkeaineet voivat jäädä rasvaan niin, ettei tulehduspesäkkeeseen saada riittäviä pitoisuuksia. Vastasyntyneillä porsailla on kiinnitettävä huomiota lääkkeiden oikeaan 22

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Tammikuu 2016 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin

Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Tekijät: Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Mitä lainsäädäntö sanoo vasikoiden lääkitsemisestä?

Mitä lainsäädäntö sanoo vasikoiden lääkitsemisestä? Mitä lainsäädäntö sanoo vasikoiden lääkitsemisestä? Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, Evira Vasikkakasvattamoiden hengitystietulehdusten ennaltaehkäisy, hoito ja lääkityskäytännöt Tampere ja Iisalmi 1 Vasikoiden

Lisätiedot

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus

Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen käyttösuositus LIITE 1/(5) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö kesäkuu 2015 Bentsyylipenisilliiniprokaiinia sisältävien injektiovalmisteiden käyttötarkoitukset - Eviran väliaikainen

Lisätiedot

Uudet mikrobilääkkeiden käyttösuositukset julki

Uudet mikrobilääkkeiden käyttösuositukset julki Uudet mikrobilääkkeiden käyttösuositukset julki Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkitsemisestä 19.5.2016 Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara EHYT-yksikkö Yli 20 vuotta mikrobilääkesuosituksia

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:9 Mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 6.3.2002

Lisätiedot

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8 Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Sivu 1 VERTAILULABORATORIOTOIMINTA Evira 3484/liite 2/versio 8 MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN AMINOGLYKOSIDIT Gentamisiini Koira Enterobacteriacae,

Lisätiedot

Kalataudit vuonna 2014

Kalataudit vuonna 2014 Kalataudit vuonna 214 Perttu Koski Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kalaterveyspäivä 26.3.215 Tampere Pintavesien lämpötila satelliittitulkinnan perusteella Jaakon heittäessä kylmän kiven veteen (25.7.214)

Lisätiedot

Tiedot harmonisaation aiheuttamista muutoksista löytyvät antotavoittain raportoiduissa, yksityiskohtaisissa taulukoissa, sekä tekstin alaviitteinä.

Tiedot harmonisaation aiheuttamista muutoksista löytyvät antotavoittain raportoiduissa, yksityiskohtaisissa taulukoissa, sekä tekstin alaviitteinä. 1 (5) ELÄIMILLE KÄYTETTÄVIEN MIKROBILÄÄKKEIDEN MYYNTI LISÄÄNTYI HIEMAN Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden myyntiä on seurattu Suomessa vuodesta 1995 1. Kulutustiedot perustuvat lääketukkujen Lääkealan

Lisätiedot

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua Johdanto kliinisesti merkittäviin bakteereihin Miksi kliininen bakteriologia on tärkeää? Bakteerien luokittelusta Bakteeri-infektiot Patogeeni Tartunnanlähde Ennaltaehkäisy Bakteriologista diagnostiikkaa

Lisätiedot

Hevoset ja lääkityslainsäädäntö. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara

Hevoset ja lääkityslainsäädäntö. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Hevoset ja lääkityslainsäädäntö Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara EU-lainsäädäntö Eläinlääkedirektiivi 2001/82/EY, muut. 2004/28/EY Kaskadiperiaate Mahdollisuus lääkitä hevosia myös muilla kuin

Lisätiedot

Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Mikrobilääkkeen määrä Estovyöhykkeen halkaisija (mm)

Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 Mikrobilääkkeen määrä Estovyöhykkeen halkaisija (mm) Sivu 1 Liite 2. Kiekkoherkkyysmenetelmän SIR-tulkintarajat 1,2,3 AMINOGLYKOSIDIT Gentamysiini Koira Enterobacteriacae 10 g 16 13-15 12 Pseudomonas aeruginosa 10 g 16 13-15 12 Hevonen Enterobacteriacae

Lisätiedot

Fimea raportoi vuoden 2011 kulutusluvut viime vuonna liian suuriksi. Myyntiluvut on korjattu 2012 tulosten julkaisun yhteydessä.

Fimea raportoi vuoden 2011 kulutusluvut viime vuonna liian suuriksi. Myyntiluvut on korjattu 2012 tulosten julkaisun yhteydessä. ELÄIMILLE KÄYTETTIIN VÄHEMMÄN MIKROBILÄÄKKEITÄ Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden myyntiä on seurattu Suomessa vuodesta 1995 1. Kulutustiedot perustuvat lääketukkujen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle

Lisätiedot

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA

VERTAILULABORATORIOTOIMINTA VERTAILULABORATORIOTOIMINTA MIKROBILÄÄKEHERKKYYDEN TESTAAMINEN Liite 3. Testattavat mikrobilääkkeet Staphylococcus sp. ß-laktamaasitesti* G-penisilliini amoksisilliinikl. happo kefalotiini 2 oksasilliini**:

Lisätiedot

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Lääkkeet ja lainsäädäntö Eläinten lääkitsemisen lainsäädännöllä varmistetaan eläinten hyvinvointia, ihmisten ja eläinten terveyttä, elintarviketurvallisuutta

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö 1.12.2014 Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara

Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö eläinten lääkitsemisestä Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Uusi lainsäädäntö 1.12.2014 Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014) MMMa lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Lisätiedot

Välikasvattamojen lääkitykset

Välikasvattamojen lääkitykset Välikasvattamojen lääkitykset Tulosseminaari 4.11.2014 Mari Heinonen HY/ELTDK, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto 04.11.2014 1 Tänään - Muutamia tuloksia hankkeesta - Ajatuksia näytteenotosta ja

Lisätiedot

ELÄINTEN MIKROBILÄÄKKEIDEN KOKONAISMYYNTI VÄHENI SELVÄSTI

ELÄINTEN MIKROBILÄÄKKEIDEN KOKONAISMYYNTI VÄHENI SELVÄSTI 1 (5) ELÄINTEN MIKROBILÄÄKKEIDEN KOKONAISMYYNTI VÄHENI SELVÄSTI YHTEENVETO Eläinten mikrobilääkkeiden myynti on 2010-luvulla ollut varsin tasaista, mutta vuonna 2015 kokonaismyynti väheni noin tuhat kiloa.

Lisätiedot

ELÄINTEN MIKROBILÄÄKKEIDEN KOKONAISMYYNTI VÄHENI EDELLEEN

ELÄINTEN MIKROBILÄÄKKEIDEN KOKONAISMYYNTI VÄHENI EDELLEEN 1 (5) ELÄINTEN MIKROBILÄÄKKEIDEN KOKONAISMYYNTI VÄHENI EDELLEEN YHTEENVETO Eläinten mikrobilääkkeiden myynti on 2010-luvun alkupuolella ollut varsin tasaista, mutta vuosina 2015-2016 kokonaismyynti väheni

Lisätiedot

Varsojen mikrobilääkehoito poikkeaa aikuisten. Varsojen infektiot ja mikrobilääkehoidon. erityispiirteet. Eläinlääkkeet

Varsojen mikrobilääkehoito poikkeaa aikuisten. Varsojen infektiot ja mikrobilääkehoidon. erityispiirteet. Eläinlääkkeet Jonna Jokisalo ELL Hevosten hätätapaus- ja tehohoitoerikoistuja (Fellow in Equine Emergency and Critical Care, ACVECC) Royal Veterinary College, Lontoo, Englanti Anglesey Lodge Equine Hospital, Kildare,

Lisätiedot

Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden kulutus tasaantui

Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden kulutus tasaantui Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden kulutus tasaantui Eläimille käytettyjen mikrobilääkkeiden määrää on seurattu Suomessa vuodesta 1995. Kulutustiedot perustuvat lääketukkujen Fimealle toimittamiin

Lisätiedot

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Normaalia korkeampi elimistön lämpötila (37-38.3C normaali) Normaalilämmössä yksilöllistä variaatiota, selvitä hevosesi normaalilämpö säännöllisillä

Lisätiedot

NAPATYRÄ, SIKA JA MIKROBILÄÄKE

NAPATYRÄ, SIKA JA MIKROBILÄÄKE NAPATYRÄ, SIKA JA MIKROBILÄÄKE Mari Heinonen HY/ELTDK, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto Sikojen sairauksien ja terveydenhuollon professori Sikatalouden tulosseminaari 2017 13/03/2017 1 NAPATYRÄN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yliherkkyys oksitetrasykliinille tai jollekin valmisteen sisältämälle apuaineelle.

VALMISTEYHTEENVETO. Yliherkkyys oksitetrasykliinille tai jollekin valmisteen sisältämälle apuaineelle. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Engemycin LA vet 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Oksitetrasykliinihydrokloridi vastaten oksitetrasykliiniä

Lisätiedot

Sisältö. Taustaa 8.11.2010. Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset. Taustaa. Lääkkeiden käyttö ja resistenssi

Sisältö. Taustaa 8.11.2010. Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset. Taustaa. Lääkkeiden käyttö ja resistenssi Antibioottien käyttö ja resistenssitilanne: seuraeläimet ja hevoset Merja Rantala, ELT Tarttuvien eläintautien erik.ell Kliininen opettaja (mikrobiologia) ELTDK/HY ja FINRESVet työryhmä Antibioottipäivä

Lisätiedot

Lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Lääkitsemislainsäädäntö: Tuotantoeläimet Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Tuotantoeläimen määritelmä Eläimet, joita pidetään, kasvatetaan, hoidetaan, teurastetaan

Lisätiedot

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini

CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille. 500/125 mg tabletti koirille Amoksisilliini 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAVUBACTIN 50/12,5 mg tabletti koirille ja kissoille CLAVUBACTIN 250/62,5 mg tabletti koirille CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

Hevosten mikrobilääkitys Suomessa

Hevosten mikrobilääkitys Suomessa Hevosten mikrobilääkitys Suomessa Merita Määttä Merita Määttä Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkielma Helsingin yliopisto Eläinlääketieteellinen tiedekunta Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto

Lisätiedot

GEEPENIL vet 24.0 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Valmiste on yhdistelmäpakkaus, jossa on injektiokuiva-aine ja steriili vesi.

GEEPENIL vet 24.0 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. Valmiste on yhdistelmäpakkaus, jossa on injektiokuiva-aine ja steriili vesi. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI GEEPENIL vet 24.0 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Valmiste on yhdistelmäpakkaus, jossa on injektiokuiva-aine ja steriili vesi.

Lisätiedot

Eläinten lääkitsemistä yleisesti koskeva lainsäädäntö

Eläinten lääkitsemistä yleisesti koskeva lainsäädäntö Eläinten lääkitsemistä yleisesti koskeva lainsäädäntö Koulutus kalojen lääkinnästä kalanviljelylaitoksia hoitaville/valvoville eläinlääkäreille Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, Evira 1 Lääkitsemislainsäädäntö

Lisätiedot

ENGEMYCIN LA vet 100 mg/ml

ENGEMYCIN LA vet 100 mg/ml VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN KAUPPANIMI ENGEMYCIN LA vet 100 mg/ml 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA APUAINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää: Oksitetrasykliinihydrokloridi vastaten oksitetrasykliiniä

Lisätiedot

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto

Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mika Paldanius Osastonhoitaja TtM, FT Mikrobiologian laboratorio Moniresistenttien mikrobien näytteenotto Mikrobit ovat erittäin muuntautumiskykyisiä Antibioottihoidoista

Lisätiedot

Eviran ohje 15509/2. Hevosten lääkitysopas

Eviran ohje 15509/2. Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/2 Hevosten lääkitysopas Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/2 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille.

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI KEFAVET VET 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiinimonohydraatti vastaten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Oriprim vet jauhe 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Oriprim vet jauhe 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Oriprim vet jauhe 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Trimetopriimi 20,0 mg/g Sulfadiatsiini 100,0 mg/g Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Bentsyylipenisilliinille herkkien bakteerien aiheuttamat infektiot naudalla, sialla ja hevosella.

VALMISTEYHTEENVETO. Bentsyylipenisilliinille herkkien bakteerien aiheuttamat infektiot naudalla, sialla ja hevosella. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Geepenil vet 24 g injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Valmiste on yhdistelmäpakkaus, jossa on injektiokuiva-aine

Lisätiedot

Ajankohtaista lääkitsemisen valvonnasta

Ajankohtaista lääkitsemisen valvonnasta Ajankohtaista lääkitsemisen valvonnasta Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkitsemisestä 19.5.2016 Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara EHYT-yksikkö Hevosten lääkitysopas Löytyy täältä Ajankohtaista

Lisätiedot

Marfloquin vet 100 mg/ml injektioneste, liuos naudoille ja sioille (emakoille)

Marfloquin vet 100 mg/ml injektioneste, liuos naudoille ja sioille (emakoille) 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI Marfloquin vet 100 mg/ml injektioneste, liuos naudoille ja sioille (emakoille) 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Marbofloksasiini

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amoxibactin vet 250 mg tabletit koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Amoksisilliini 250 mg (vastaa 287,50 mg:aa amoksisilliinitrihydraattia)

Lisätiedot

Lääkityskäytäntösuosituksia

Lääkityskäytäntösuosituksia Lääkityskäytäntösuosituksia ELT Heli Simojoki, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 4.10.2017 1 Lääkityssuunnitelmaan ohjeistus lääkityksistä Terveydenhuoltokäynnillä käydään läpi tilalla

Lisätiedot

BORGAL vet VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Borgal vet 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet:

BORGAL vet VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Borgal vet 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet: VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Borgal vet 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Sulfadoksiini Trimetopriimi Apuaineet: Natriumhydroksidi Glyseroliformaali Injektionesteisiin

Lisätiedot

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry

OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI. www.ett.fi. ETT ry OLLI RUOHO TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI www.ett.fi ETT ry VIRUSRIPULIT, HENGITYSTIETULEHDUKSET Ajoittain esiintyviä, erittäin helposti leviäviä V. 2012 tarttuvaa, voimakasoireista koronavirusripulia (?)

Lisätiedot

Hevosista eristettyjen bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille

Hevosista eristettyjen bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille Hevosista eristettyjen bakteerien herkkyys mikrobilääkkeille Lääkepäivä 22.5.2013 ELK Merita Määttä Kuva: Merita Määttä Keskeiset asiat Suomessa hevosilla yleisimmin esiintyvät bakteerit Hevosilla esiintyvien

Lisätiedot

Cefenil vet 50 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten naudalle ja sialle

Cefenil vet 50 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten naudalle ja sialle 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Cefenil vet 50 mg/ml injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten naudalle ja sialle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi injektiokuiva-ainepullo sisältää: Vaikuttava aine:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Kellertävä liuos, liuoksen lievä tummeneminen tulpan lävistyksen jälkeen ei heikennä valmisteen tehoa.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Kellertävä liuos, liuoksen lievä tummeneminen tulpan lävistyksen jälkeen ei heikennä valmisteen tehoa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Borgal vet injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra liuosta sisältää: Vaikuttavat aineet: Sulfadoksiini Trimetopriimi 200,0 mg

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2013 Olli Meurman Kliininen mikrobiologia Vuodesta 2011 alkaen tulkinta EUCAST-standardin mukaan, joten tulokset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Tehotippi Soft. Utareterveys ja vedinkastot

Tehotippi Soft. Utareterveys ja vedinkastot Tehotippi Soft Utareterveys ja vedinkastot HIVEN OY Utaretulehdus valitettavan yleinen sairaus Heikentää merkittävästi eläinten hyvinvointia Utaretulehdus on eläinlääkärihoitojen ja poistojen yleisin syy.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fenoflox vet 50 mg/ml injektioneste, liuos naudalle, sialle, koiralle ja kissalle

PAKKAUSSELOSTE. Fenoflox vet 50 mg/ml injektioneste, liuos naudalle, sialle, koiralle ja kissalle PAKKAUSSELOSTE Fenoflox vet 50 mg/ml injektioneste, liuos naudalle, sialle, koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis Soluseinätön bakteeri Beetalaktaamiantibiootit (mm. penisilliini) eivät tehoa Herkkiä

Lisätiedot

Vasikkakasvatuksen tautiongelmat ja tautihallinta. Heidi Härtel, nautaterveydenhuoltoeläinlääkäri Vasikkapäivät Tampere ja Iisalmi 5.10.

Vasikkakasvatuksen tautiongelmat ja tautihallinta. Heidi Härtel, nautaterveydenhuoltoeläinlääkäri Vasikkapäivät Tampere ja Iisalmi 5.10. Vasikkakasvatuksen tautiongelmat ja tautihallinta Heidi Härtel, nautaterveydenhuoltoeläinlääkäri Vasikkapäivät Tampere 26.9. ja Iisalmi 5.10.2017 2 Vasikkakasvatuksen tautiongelmat 1) Ripulit (Rota, Corona,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille

VALMISTEYHTEENVETO. Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI CLAVUBACTIN 500/125 mg tabletti koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini (amoksisilliinitrihydraattina) Klavulaanihappo

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa Kaisu Rantakokko-Jalava

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa Kaisu Rantakokko-Jalava Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2015 Kaisu Rantakokko-Jalava 29.2.2016 Stafylokokkien resistenssi (% R) vuonna 2015 kliiniset näytteet (1 kanta/potilas) S. aureus S. epidermidis aikuiset

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

LUONNOS/ Kansallinen mikrobilääkeresistenssin torjunnan toimenpidesuunnitelma - toimenpiteet eläinten lääkinnässä ja elintarvikeketjussa

LUONNOS/ Kansallinen mikrobilääkeresistenssin torjunnan toimenpidesuunnitelma - toimenpiteet eläinten lääkinnässä ja elintarvikeketjussa LUONNOS/13.1.2017 Kansallinen mikrobilääkeresistenssin torjunnan toimenpidesuunnitelma toimenpiteet eläinten lääkinnässä ja elintarvikeketjussa Harmaalla pohjalla WHO:n edellyttämät aihealueet, joita on

Lisätiedot

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri

EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri EU:n eläinlääkeasetusehdotus ja eläinlääkäri Leena Räsänen, Evira 7.5.2015 EU:n eläinlääkeasetusehdotus Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä annettu 10.9.2014 yhdessä lääkerehuasetusehdotuksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Fenoflox vet 100 mg/ml injektioneste, liuos naudalle ja sialle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Fenoflox vet 100 mg/ml injektioneste, liuos naudalle ja sialle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Fenoflox vet 100 mg/ml injektioneste, liuos naudalle ja sialle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Enrofloksasiini

Lisätiedot

Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Ikaalinen 22.3.2012. Terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz

Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Ikaalinen 22.3.2012. Terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä Ikaalinen 22.3.2012 Terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz Saksa, Nordrhein-Westfalen 11/2011 962 tuotantopolven broilerikasvatuserää 182 eri tilalta Helmi-kesäkuu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lammas Enrofloksasiinille herkän Escherichia coli -kannan aiheuttaman ruuansulatuselimistön infektion hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Lammas Enrofloksasiinille herkän Escherichia coli -kannan aiheuttaman ruuansulatuselimistön infektion hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Baytril vet 100 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml valmistetta sisältää: Vaikuttava aine: Enrofloksasiini 100 mg Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Oriprim vet injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet: Apuaineet:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Oriprim vet injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttavat aineet: Apuaineet: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Oriprim vet injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Trimetopriimi Sulfadiatsiini 40 mg/ml 200 mg/ml Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

Proteiinisynteesiä estävät. mikrobilääkkeet. Mikrobilääkkeiden jaottelu. Yleisimpien mikrobilääkkeiden kulutus. Tetrasykliinit.

Proteiinisynteesiä estävät. mikrobilääkkeet. Mikrobilääkkeiden jaottelu. Yleisimpien mikrobilääkkeiden kulutus. Tetrasykliinit. Mikrobilääkkeiden jaottelu Proteiinisynteesiä estävät mikrobilääkkeet Pekka Rauhala Biolääketieteen laitos, HY 2012 Soluseinään vaikuttavat lääkkeet Proteiinisynteesin estäjät VTI -lääkkeet (nukleinihappohin

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi tabletti sisältää: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quiflox vet 80 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Marbofloksasiini.80 mg Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Tarttuvien eläintautien huomioiminen luonnonlintuja käsiteltäessä

Tarttuvien eläintautien huomioiminen luonnonlintuja käsiteltäessä WWF Koulutus: Öljyyntyneiden lintujen käsittely, pesu ja hoito, Tarttuvien eläintautien huomioiminen luonnonlintuja käsiteltäessä Laila Rossow Tarttuvien tautien Erikoiseläinlääkäri Tarttuva eläintauti?

Lisätiedot

Tilannearvio tilalla ja näytteenotto. Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen

Tilannearvio tilalla ja näytteenotto. Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen Tilannearvio tilalla ja näytteenotto Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä 21.5.2013 Teija Kokkonen Diagnostiikan ja ennaltaehkäisyn vaatimukset Tilakoko Hoidon, lääkitysten, rokotusten

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. DRAXXIN 100 mg/ml injektioneste, liuos naudalle ja sialle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS.

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. DRAXXIN 100 mg/ml injektioneste, liuos naudalle ja sialle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI DRAXXIN 100 mg/ml injektioneste, liuos naudalle ja sialle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Tulatromysiini 100 mg/ml Apuaine: Monotioglyseroli 5 mg/ml Täydellinen

Lisätiedot

Gram-värjäykset. Olli Meurman

Gram-värjäykset. Olli Meurman Gram-värjäykset Olli Meurman 5.2.2010 Gram-värjäys Gram-positiivinen Kiinnitys (kuumennus/alkoholi) Gram-negatiivinen Kristalliviolettivärjäys Kiinnitys jodilla Värinpoisto alkoholilla Safraniinivärjäys

Lisätiedot

Broilerien terveys ja lääkkeiden käyttö. Helsinki 16.11.2011 Pirjo Kortesniemi

Broilerien terveys ja lääkkeiden käyttö. Helsinki 16.11.2011 Pirjo Kortesniemi Broilerien terveys ja lääkkeiden käyttö Helsinki 16.11.2011 Pirjo Kortesniemi perustettu 30.6.1994 Tausta: - Säilyttää Suomen erinomainen terveystilanne - Hallita EU- jäsenyyden mukanaan tuomat uudet tautiriskit

Lisätiedot

Moniresistentit bakteerit

Moniresistentit bakteerit 25.8.2014 1 Moniresistentit bakteerit MRSA = Metisilliini Resistentti Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus on yleinen terveiden henkilöiden nenän limakalvoilla ja iholla elävä grampositiivinen kokkibakteeri.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Cefenil vet, 50 mg/ml, injektioneste, suspensio sialle ja naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Cefenil vet, 50 mg/ml, injektioneste, suspensio sialle ja naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Cefenil vet, 50 mg/ml, injektioneste, suspensio sialle ja naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Keftiofuuri

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava? Tarja Pohjanvirta, Eläintautibakteriologia, Kuopio Mycoplasma bovis kuuluu luokkaan Mollicutes ( pehmeäihoiset ) mollikuuteilta puuttuu soluseinä, tilalla kolmikerroksinen

Lisätiedot

Fenoflox vet 50 mg/ml injektioneste, liuos naudalle, sialle, koiralle ja kissalle

Fenoflox vet 50 mg/ml injektioneste, liuos naudalle, sialle, koiralle ja kissalle 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Fenoflox vet 50 mg/ml injektioneste, liuos naudalle, sialle, koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Enrofloksasiini

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

Mikrobilääkeresistenssi Suomessa. Miika Bergman LL, FM, erikoistutkija Mikrobilääkeresistenssiyksikkö (TAMI)

Mikrobilääkeresistenssi Suomessa. Miika Bergman LL, FM, erikoistutkija Mikrobilääkeresistenssiyksikkö (TAMI) Mikrobilääkeresistenssi Suomessa Miika Bergman LL, FM, erikoistutkija Mikrobilääkeresistenssiyksikkö (TAMI) Sisältö Mikrobilääkeresistenssin seuranta FiRe TTR SIRO Kohdennetut tutkimukset esim. karbapenemaasidiagnostiikka

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille

Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Lääkkeiden luovuttaminen varalle terveydenhuoltoon kuuluville tiloille Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, Evira Käsiteltävistä asioista Luovuttaminen varalle valtakunnallisessa eläinten terveydenhuolto-ohjelmassa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Vaaleanpunainen, pyöreä tabletti, toisella puolella jakouurre, toisella puolella painettu numero 500.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Vaaleanpunainen, pyöreä tabletti, toisella puolella jakouurre, toisella puolella painettu numero 500. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amoxiclav vet 400 mg/100 mg tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Amoksisilliini (amoksisilliinitrihydraattina) Klavulaanihappo

Lisätiedot

Hengitystiesairaudet ja niiden torjunta

Hengitystiesairaudet ja niiden torjunta Hengitystiesairaudet ja niiden torjunta Rakennetaan hyvinvointia navetassa, Laukaa 20.1.2011 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta Terveydenhuoltoeläinlääkäri Heidi Härtel HK Agri Oy Vasikan ja nuorten

Lisätiedot

Utaretulehdusta aiheuttavien mikrobien eristäminen ja tunnistaminen

Utaretulehdusta aiheuttavien mikrobien eristäminen ja tunnistaminen Sivu/sivut 1 / 6 1 Menetelmä T. Honkanen-Buzalski and E. Seuna: Isolation and identification of pathogens from milk. Teoksessa The bovine udder and mastitis, 1995, 121-141. Muunnos. 2 Poikkeamat viitemenetelmästä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI SYNULOX vet 40 mg/10 mg tabletti, koiralle ja kissalle SYNULOX vet 200 mg/50 mg tabletti, koiralle ja kissalle SYNULOX vet 400 mg/100 mg tabletti, koiralle 2. LAADULLINEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Baytril vet 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Baytril vet 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Baytril vet 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml valmistetta sisältää: Vaikuttava aine: Enrofloksasiini 50 mg Apuaineet: n-butyylialkoholi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Efex vet 10 mg purutabletti kissalle ja koiralle Efex vet 40 mg purutabletti koiralle Efex vet 100 mg purutabletti koiralle

PAKKAUSSELOSTE. Efex vet 10 mg purutabletti kissalle ja koiralle Efex vet 40 mg purutabletti koiralle Efex vet 100 mg purutabletti koiralle PAKKAUSSELOSTE Efex vet 10 mg purutabletti kissalle ja koiralle Efex vet 40 mg purutabletti koiralle Efex vet 100 mg purutabletti koiralle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: Pyöreä, päällystämätön, valkoinen tabletti, jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valmisteen kuvaus: Pyöreä, päällystämätön, valkoinen tabletti, jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Oriprim forte vet tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttavat aineet: Trimetopriimi Sulfadiatsiini 80,0 mg 400,0 mg Apuaineet: Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009

Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009 Antibioottiresistenssitilanne Varsinais-Suomessa 2009 Olli Meurman Kliininen mikrobiologia Streptokokkien resistenssi (% R) vuonna 2009 koko aineisto (1 kanta/potilas) S. pyogenes S. agalactiae Str. -h

Lisätiedot

Ajankohtaista MRSA-bakteerista sikatiloilla

Ajankohtaista MRSA-bakteerista sikatiloilla Ajankohtaista MRSA-bakteerista sikatiloilla Tähän tietopakettiin on koottu taustatietoa metisilliiniresistentistä Staphylococcus aureus bakteerista (MRSA) ja sen leviämisestä sekä merkityksestä sikojen

Lisätiedot

Vaik aik infek infe t k io resistentti resistentti bakteeri bakteeri!! ANAMNEESI!! + s + tatus!

Vaik aik infek infe t k io resistentti resistentti bakteeri bakteeri!! ANAMNEESI!! + s + tatus! Akuutit infektiot päivystysalueella 07.11.2013 Anu Kantele Infektiolääkäri HYKS infektioklinikka Päivystysalueella Monella kuume Paljon infektiopotilaita Harvalla paha tauti Tarvitaan usein mikrobilääkkeitä

Lisätiedot

Lely Caring. - huomio vedinkastoon. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - huomio vedinkastoon. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - huomio vedinkastoon www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING UTARETERVEYS Terve utare on parhaan mahdollisen maitotuotoksen perusta. Vuosittain keskimäärin joka kolmas lehmä sairastaa

Lisätiedot

Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito

Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito 54. Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito Bakteerilääkkeet ovat olleet käytössä jo 65 vuoden ajan. Sulfonamidien ensimmäiset johdokset otettiin käyttöön 1930-luvun

Lisätiedot

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit

Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ja MRSA - Uudet ilmoitettavat eläintaudit Erikoistutkija Suvi Nykäsenoja Jaostopäällikkö Antibioottijaosto Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö

Lisätiedot

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014

MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 MIKROBILÄÄKERESISTENSSITILANNE 2014 Seuraavissa taulukoissa tutkittujen tapausten lukumäärä ja niistä lasketut prosenttiluvut on ilmoitettu potilaittain. Esitettyjä lukuja arvioitaessa on huomioitava,

Lisätiedot

S.aureus - ongelman saneeraus. Laura Kulkas Valio Oy

S.aureus - ongelman saneeraus. Laura Kulkas Valio Oy S.aureus - ongelman saneeraus Laura Kulkas Valio Oy Staphylococcus aureus Nykytiedon avulla S.aureusutaretulehdukset ovat pääosin estettävissä tai pois saneerattavissa Keinot saattavat vaatia uusia ajatusmalleja/toimintamalleja

Lisätiedot

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitysteiden anatomiaa Hengitystietautien merkitys hevostaloudelle jalkavaivojen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI AMOXIVAL VET 200 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Amoksisilliini... 200,00 mg Vastaten amoksisilliinitrihydraattia...

Lisätiedot

Ymmärränkö yskän? Nautojen hengitystiesairaudet

Ymmärränkö yskän? Nautojen hengitystiesairaudet Ymmärränkö yskän? Nautojen hengitystiesairaudet Miten huomaan hengitystiepotilaan Hengitystietulehdusten syntyyn vaikuttavat tekijät Taudinaiheuttajat Näytteenotto Hoito Ennaltaehkäisy Hengitystiesairaudet

Lisätiedot

Tarttuvien tautien vastustus

Tarttuvien tautien vastustus Tarttuvien tautien vastustus Eläinlääkäri Katja Hautala Tartuntatautien oireita Hengitystieoireet Kuume Silmävuoto Alentunut suorituskyky Ripuli Ihotulehdukset (sieni, syylät, rivi jne) Keskushermosto-oireet

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Clinacin 300 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Clinacin 300 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clinacin 300 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Klindamysiiniä (klindamysiinihydrokloridina)

Lisätiedot

Seleeninpuutos ja sen ennaltaehkäisy tuotantoeläintilalla. Yara Suomi Oy yhteistyössä Emovet Oy / Eläinlääkäri Sanni Värränkivi

Seleeninpuutos ja sen ennaltaehkäisy tuotantoeläintilalla. Yara Suomi Oy yhteistyössä Emovet Oy / Eläinlääkäri Sanni Värränkivi Seleeninpuutos ja sen ennaltaehkäisy tuotantoeläintilalla Yara Suomi Oy yhteistyössä Emovet Oy / Eläinlääkäri Sanni Värränkivi Monitahoinen hivenaine Ravinnon sisältämä E-vitamiini Tilan sijainti Yksilön

Lisätiedot

Eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön uudistus

Eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön uudistus Eläinten lääkitsemistä koskevan lainsäädännön uudistus Leena Räsänen MMM Eläinlääkintöneuvos Lääkepäivä 2013 1 Lakiehdotus laki eläinten lääkitsemisestä - kokonaisuudistus lääkelaki - eläinlääkärin oikeus

Lisätiedot