Etnologi, vastarannankiiski ja emeritusprofessori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etnologi, vastarannankiiski ja emeritusprofessori"

Transkriptio

1 Elore (ISSN ), vol. 16 2/2009. Elina Salminen Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/2_09/haastattelu_salminen1_2_09.pdf] Etnologi, vastarannankiiski ja emeritusprofessori Haastattelussa Bo Lönnqvist Elina Salminen Professori Bo Lönnqvist aloitti uransa Jyväskylän yliopiston etnologian professorina vuoden 1995 alussa ja jäi eläkkeelle loppuvuodesta Kymmeneen virkavuoteen mahtui paljon kaikenlaista. Lönnqvist uudisti opetussuunnitelmia ja jyväskyläläisen etnologian lähtökohtia, otti kantaa yliopiston sisäisiin, hallinnollisiin uudistuksiin, teki tiedettä ja vaikutti ympäristöönsä. Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen liepeillä sijaitsevan lähikaupan kassatkin tunsivat hänet; hänellä kun oli tapana pysähtyä puhumaan ihmisten kanssa ja tehdä kenttätöitä tilanteessa kuin tilanteessa. Kenttätyön merkityksen korostaminen teki lähtemättömän vaikutuksen etnologian opiskelijoihin ja jatkuu etnologian korostettuna profiilina Jyväskylässä edelleen. Tapasin Bo Lönnqvistin Helsingissä Akateemisen kirjakaupan kahvilassa lokakuussa Keskustelimme leivoskahvien ääressä elämästä ja etnologiasta. Tapaaminen nosti mieleeni muistoja siitä kuinka istuimme päivittäin kello yhdeksän aamulla ja kello kaksi iltapäivällä Jyväskylän yliopiston Villa Rana -rakennuksen kansliassa pöydän ääressä puhuen ihmisistä, tieteestä ja maailmanmenosta. Mukana oli etnologian henkilökuntaa, jatko-opiskelijoita ja joskus opiskelijoitakin. Innostus kansatieteeseen Filosofian ylioppilas Lönnqvist aloitti opintonsa Helsingin yliopistossa 1950-luvun lopussa pääaineenaan pohjoismainen filologia. Hänen tähtäimessään oli äidinkielen opettajan pätevyys. Jo ennen opintojen aloittamista, koulupoikana, hän oli kuitenkin osoittanut kiinnostusta kansatieteeseen osallistumalla Kansallismuseon ja Seurasaarisäätiön keruukilpailuihin. Ajatukset kulttuuriperinnön säilyttämisestä, yhteisöllisestä muistista sekä katoavan pelastamisesta alkoivat siis kehittyä käytännön keruutyön kautta. Samalla hän tutustui alalla vaikuttaviin ihmisiin, muun muassa dosentti Toini-Inkeri Kaukoseen, joka Kansallismuseon puolesta organisoi keruukilpailuja. Kansatieteen sivuaineopintojen pariin Lönnqvist päätyi historian kautta jatkaen aina laudaturiin (nykyisin syventävät opinnot) asti. 1

2 Elina Salminen Lönnqvist joutui puoliksi sattumalta yliopiston assistentiksi pohjoismaiseen filologiaan ja sitten, kasvatustieteen professori Gunnar Stadiuksen houkuttelemana, tutkijan uralle. Hänen ensimmäinen vakituinen tutkijan paikkansa oli SLS:n (Svenska Litteratursällskapet i Finland) arkistossa (Folkkultursarkivet), jossa hän oli työskennellyt opiskeluaikoinaankin. Ajalle tyypillinen etnologinen ote oli hänelle opintojen aineyhdistelmän vuoksi otollinen: Bo Lönnqvist esitelmöimässä Villa Ranan Paulaharju-Salissa joskus 1990-luvulla Elina Salmisen kuvaamana. minulla oli ne kansatiede ja kielitiede, kun se oli sitä Wörter und Sachen -tutkimusta silloin. Ja siitä minun etnologinen elämäni alkoi kasvaa, kun työskentelin arkistonhoitajana tässä, kuten sanottiin, kansatieteellisessä arkistossa. Ja siellä minä työskentelin vuoteen 1973, jolloin Valonen oli juuri saanut läpi yleisen etnologian tuolin, ja minä hoidin sitä kunnes siihen löydettiin joku työ oli aika vapaata, ja olin mahdollisuudessa alkaa tehdä kenttätöitä joka kesä, kaikki ne haastattelut ja muuta. Opin paljon siellä työskennellessäni. Tutkijuus vei Lönnqvistin mennessään. Hän aloitti jatko-opinnot kansatieteessä ja väitteli vuonna 1972 pukeutumisen kansanomaisista ja muotipiirteistä maalaisyhteisössä ja 1900-lukujen vaihteessa. Väitöskirjasta voi löytää strukturalistisia piirteitä. Tutkijana Työskennellessään SLS:n arkistossa Lönnqvist oli kerännyt mittavan aineiston, jota hän alkoi analysoida toimiessaan tutkijana. Hänen tutkijanuransa läpäiseviä piirteitä on se, että hänellä on ollut taipumus palata vanhoihin aineistoihin ja analysoida niitä uusin ajatuksin. Toisaalta hän on surutta vaihtanut tutkimusaihetta, kun on saanut tutkimuksensa valmiiksi hänen tieteellinen tuontantonsa onkin varsin laaja-alainen luvuilla Suomen Akatemia myönsi tutkijarahoitusta pitkäaikaisesti. Akatemian rahoituksella Bo Lönnqvistin oli mahdollista toimia tutkijana useita vuosia peräkkäin, vaikka hän suhtautuukin itse mittavaan kauteensa hieman haikean huvittuneesti: Kaikkiaan työskentelin Suomen Akatemian rahoituksella seitsemäntoista vuoden 2

3 Etnologi, vastarannan kiiski ja emeritusprofessori ajan, kausi toisensa jälkeen, ja luulenpa että se on ennätys. Ja, niin, vähitellen ne sanoivat Akatemiassa, ettei periaatteen vuoksi, en voinut saada uutta kautta siellä, he antoivat sitten yhden vuoden lisää armosta, se täytyi olla 1979, tarkoitan Olin jo silloin ajatellut etten voi jäädä itselliseksi tutkijaksi enää, ei vaikka olisi ollut taloudellinen mahdollisuus siihen, että se riittää ja minä lähden nyt. Bo Lönnqvistin 60-vuotisjuhlakirjaa varten toimitetussa bibliografiassa on mainittu vuosien välisenä aikana julkaistuiksi kymmeniä ellei satoja artikkeleita, kommentaareja, kirja-arvosteluja, toimitettuja teoksia sekä monografioita. Tutkimukselliset teemat liikkuivat muun muassa pukeutumisen, kalastuksen, metodien, kansankulttuurin, yhdistystoiminnan, museoiden, kartanoiden, kansatieteen, suomenruotsalaisuuden ja ruotsinkielisyyden, lapsuuden ja kansallispukujen aloilla. Lönnqvist jatkoi samojen teemojen parissa työskentelyä myöhemminkin, syventäen ja laventaen aikaisempia näkökulmia. Opettajana Suomen Akatemian tutkijatohtoriuden jälkeen Bo Lönnqvist alkoi kartuttaa kokemustaan opettajana, johon tehtävään hän oli saanut muodollisen koulutuksen jo maisterintutkinnossaan. Kokemusta kertyi niin lukiosta kuin yliopistostakin: lyhyttä äidinkielen opettajan kautta lukiossa seurasi vierailevan professorin tehtävä Norjassa. Sieltä hänet kutsuttiin Jyväskylän yliopiston etnologian professorin virkaan, josta edeltäjänsä professori Asko Vilkuna oli jäänyt eläkkeelle jo muutamia vuosia aiemmin. Virkaa oli hoidettu sijaisvoimin. Tuottavuus ja tehokkuus alkoivat samoihin aikoihin esiintyä yliopistojen sisäisissä ja julkisissa keskusteluissa uudelta professoriltakin edellytettiin tehokkaita toimia pienen oppiaineen tuottavuuden kehittämiseksi ja hyödyllisyyden osoittamiseksi, jollei jopa oppiaineen jatkuvuuden turvaamiseksi. Lönnqvist pani kaiken uusiksi. Hän harjoitti pedagogista, lähinnä konstruktivistista otetta professorin virassaan aivan alusta saakka ja uudisti niin opetussuunnitelman sisällön kuin opetuksen muodotkin. Opiskelijat saivat nauttia korkeatasoisesta ja lennokkaasta luennoinnista, jonka seuraaminen vaati kuulijoilta keskittymistä. Luentosarjat toteutettiin aiemmasta poiketen lyhyinä ja tiiviinä periodeina. Professori haastoi opiskelijat kysymään, osallistumaan ja soveltamaan kuulemaansa käytännön tilanteisiin. Luentosarjojen tulokset saattoivat näkyä yliopiston ulkopuolella esimerkiksi näyttelyinä Keski-Suomen museossa tai opiskelijoiden kirjoittamina ja toimittamina julkaisuina. Opiskelijat pantiin luennoimaan paikallisiin lukioihin ja Suomen käsityön museon yleisöluentosarjaan. Lönnqvistille itselleen opetus oli parhaimmillaan vastavuoroista toimintaa, jossa sekä opettaja että opiskelijat oppivat. Tärkeintä opettamisessa on hänen mielestään olla sinut itsensä kanssa: Nyrkkisääntö kaikessa opettamisessa on, että on oma ittensä, että on aito. Olla oma itsensä vaatii loppumatonta kiinnostusta omaan alaan samoin kuin sen edistämistä kaikin mahdollisin keinoin, kaikilla mahdollisilla kentillä. Lönnqvistille 3

4 Elina Salminen professorius merkitsi kaiken sen jakamista, mitä hän oli tieteestä saanut ja ymmärtänyt. Hänen tapansa tehdä etnologiaa tarttui opiskelijoihin: varmasti jokainen hänen aikanaan valmistunut maisteri tunnistaa lönnqvistläisyyden itsessään jollain tapaa. Lönnqvistläistä tieteentekemisen ja olemassaolon tapaa hän piti yllä lukemalla jatkuvasti ja selittämällä kahvipöytäkeskusteluissa Villa Ranan kansliassa lukemaansa. Samalla tavalla hän kertoi tapaamistaan ihmisistä ja kokemuksistaan etnologina. Luettu ja kentällä koettu siirtyi sitten teksteihin, joita hän julkaisi. Opettaessaan hän koki aina vaikuttavansa opiskelijoihin tavalla tai toisella. Vaikuttajana Bo Lönnqvistille omana itsenään oleminen oli ja on yhä ennen kaikkea uteliaisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta. Hän eksyi kerran jos toisenkin ulkomaisten vieraidensa kanssa illallisen jälkeen kenttätöihin Jyväskylän keskustaan, jossa opiskelijat viettivät fuksiaisia tai suorittivat Kauppakadun approbaturia. Samalla tavalla hän jäi suustaan kiinni kauppojen kassalla, torin kalavaunulla tai vaikkapa Tuurin kyläkaupoissa, jonne hän vei henkilökunnan syksyisin virkistyspäivän merkeissä. Liikkuessaan missä tahansa hän pysähtyi juttelemaan, haastatteli tapaamiaan ihmisiä ja teki vaikutuksen. Etnologian tunnettuus lisääntyi. Lönnqvistille yliopiston ja Jyväskylän kaupungin osoittama tuki oli tärkeä työssä jaksamisen kannalta. Hän teki tiiviisti yhteistyötä kaupungin kanssa 1990-luvulla perustetussa Jyväskylä-Foorumissa, jonka idea oli saada kaupunkilaiset, virkahenkilöt ja asiantuntijat keskustelemaan kaupungin tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä erilaisista teemoista. Jyväskylän kaupunki rahoitti etnologian tutkimushankkeita, jotka liittyivät kaupungin suunnitteluun ja kehittämiseen. Lönnqvist piti esitelmiä erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kokouksissa, antoi vaikkakin harkiten haastatteluja tiedotusvälineille ja ennen kaikkea kohtasi suuren määrän ihmisiä. Hän työskenteli persoonallaan. Samalla tavalla hän toimi tieteen kentässä: verkostoitui ja jakoi verkostonsa. Esimerkiksi heti tultuaan professoriksi Lönnqvist kehitti yhdessä silloisen amanuenssin Eeva Uusitalon kanssa opiskelijoiden vaihtoopiskelumahdollisuuksia omien kontaktiensa pohjalta ja esitteli jatko-opiskelijansa etnologituttavilleen, joiden aiheen katsoi hyödyttävän tohtorikoulutettavien työtä. Yhä edelleen työterveyslääkärit ja lähikaupan kassat muistavat hattupäisen, viitassaan kävelevän Lönnqvistin ja kyselevät hänen kuulumisiaan. Emerituksena Mitä Bo Lönnqvist ajattelee työstään etnologian professorina nyt, kun on viettänyt melkein viisi vuotta eläkeläisenä? Mitä hän sai aikaan, ja mihin suuntaan etnologia on menossa? Mitä hänelle itselleen on tapahtunut viiden vuoden aikana? Lönnqvist kommentoi tapaansa työskennellä seuraavasti: 4

5 Etnologi, vastarannan kiiski ja emeritusprofessori Mun luonteelle sopi se, että pani itsensä likoon. Ja kyllä professorilla on velvollisuus kehittää itseään. Panemalla itsensä likoon Lönnqvist vaikutti siihen, että etnologian oppiaine Jyväskylän yliopistossa säilyi itsenäisenä, vaikkakin pienenä oppiaineena ja tieteenalana. Itsenäisenä ja omaperäisenä säilyi myös sen tieteellinen luonne, jota Lönnqvist kehitti omaan suuntaansa. Merkittävänä saavutuksenaan Lönnqvist pitää vaikuttamista ihmisiin niin ruohonjuuri- kuin päätöksentekotasollakin. Erityisen tärkeitä hänelle ovat opiskelijat, joiden kanssa hän edelleen mieluusti on yhteyksissä. Vaikeaksi työssään professorina hän koki johtamisen ilman minkäänlaista koulutusta: Eihän mulla ollut mitään esimieskoulutusta. Piti oppia tuntemaan kaikkia siinä työyhteisössä ja mistä voi tulla konflikteja. Nykyisin koulutusta on olemassa, mitä Lönnqvist pitää hyvänä asiana. Samoin on olemassa ohjeistusta ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen ja verkostoitumiseen, jotka Lönnqvistille olivat enemmänkin luontainen tapa toimia kuin tieteen tekemiseen ulkoapäin asetettu vaade. Emeritusprofessori työskentelee edelleen. Hänen professori Gábor Barnan kanssa aloittamansa tutkimusprojekti Banatin alueen unkarilaisten keskuudessa jatkuu, onpa Lönnqvist alkanut opiskella unkarin kieltäkin kun siihen nyt on aikaa. Samoin jatkuu hänen professori Toivo Nygårdin 60-vuotisjuhlakirjaa varten kirjoittamansa Albert Edelfeltin taulua Kaarle Herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista (1878) käsittelevän artikkelin innoittamana virinnyt projekti. Siinä Lönnqvist tarkastelee maalaustaidetta monitieteisesti erilaisten tulkintojen lähteenä. Lönnqvist luennoi Tukholman yliopiston modevetenskap-maisteriohjelmassa, kuten myös Unkarissa, Szegedissä kollegansa, professori Barnan kotilaitoksessa. Hän opettaa, kirjoittaa, tekee kenttätöitä ja lukee. Emerituksena hänellä on kuitenkin mahdollisuus tehdä asiat omaan tahtiinsa. Tahti ei liene kovin hidas, koskapa kustantajansa on kommentoinut sitä sanomalla, että ostajat menevät sekaisin kun Lönnqvistin kirjoja on markkinoilla useita samana vuonna! Mitä Bo Lönnqvist antaisi saatteeksi uudelle etnologian professorille Hanna Snellmanille? Hän toivoo, että Snellman jatkaa lönnqvistläistä kansanvalistuksen linjaa ja on läsnä yliopistossa, kaupungissa ja maakunnassa. Erityisesti Jyväskylässä on hänen mukaansa helppo verkostoitua. Samoin hän toivoo, että uusi professori tekee oppiainettaan tunnetuksi julkaisemalla vaikkei se tieteellisesti meritoivaa olekaan populaaritieteellisiäkin teoksia, jotka innostavat tiedemaailman ulkopuolisia ihmisiä tutustumaan etnologian tapaan tarkastella ympäröivää maailmaa tai omaa arkeamme. Hän toivoo, että Snellman panisi persoonansa likoon muistaen, että ei tää oo perkele kyllä ihan normaalityötä. Filosofian maisteri Elina Salminen työskentelee amanuenssina Jyväskylän yliopistossa ja viimeistelee väitöskirjaansa julkisen ja yksityisen välisistä rajapinnoista omistamisen, keräilyn ja museoimisen kentillä. 5

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta Kuvalehti nro 2 2013 Eiköhän mun teokset toimi Venetsiassa ihan samalla tavalla kuin muuallakin4 Mitä puut tekevät Miten opiskelijat Venetsiassa?7 voivat vaikuttaa taideyliopiston asioihin?11 Maisterin

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2012

Ethnos-tiedote 1/2012 TIEDOTE 1/2012 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Vilkaisu taakse ja tähystys eteen........... 3 Vuosikokous 16.3.2012...5 Toimintakertomus 2011...6 Toimintasuunnitelma 2012...12 Heritage and Individuals SIEF-raportti

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPI KIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPIKIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu Toimittaneet Pauliina Jalonen & Noora Jokinen OTAVAN

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON!

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutus yhteistyökoulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulussa 2011. Selvitys koulutuksen merkityksestä opiskelijoille.

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO

TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO Sisällys MIKSI TIETEESTÄ TULI TOIMINTAA OSA I: YLIOPISTOLAINEN YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää.

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää. HANNA-MARI IKONEN Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Maaseudun naisyrittäjäksi tuleminen esimerkki identiteetin rakentumisesta TIIVISTELMÄ Artikkeli tarkastelee maaseudun naisyrittäjien

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Pesäpuun. Uusia videoita pohjoismaisena

Pesäpuun. Uusia videoita pohjoismaisena Uusia videoita pohjoismaisena yhteistyönä 1 / 2005 Missä lapsi voi saada eniten rakkautta? Tejping silta leikin ja todellisuuden välillä Tejpingin aakkosia sosiaalityössä Vuoden 2005 PRIDEkouluttajakoulutus

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot