Julkisen sektorin velka muodostuu rahaliiton hajoamisen tapauksessa entistä ongelmallisemmaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen sektorin velka muodostuu rahaliiton hajoamisen tapauksessa entistä ongelmallisemmaksi"

Transkriptio

1 Markkinakatsaus 22. helmikuuta 2010 Baltian kohtalo väijyy euroalueen heikkoja maita Kreikan julkinen talous on nousemassa tämän vuoden makroteemaksi. Pahimmassa tapauksessa Kreikan kriisin vaikutukset leviävät euroalueen heikkoihin maihin - Portugaliin, Italiaan, Espanjaan sekä Irlantiin. Eivätkä ongelmat rajoitu vain julkiseen talouden tasapainoon. Massiivinen velkaantuneisuus yksityisellä sektorilla ja yli valtionrajojen ulottuva pankkitoiminta uhkaavat synnyttää samanlaisia ongelmia kuin Baltiassa, mutta vain suuremmassa mittakaavassa. Tämän vuoksi Kreikka on liian suuri ongelma, jotta se voitaisiin jättää hoitamatta. Uskomme, että euroalueen muut maat, erityisesti Saksa ja Ranska, ymmärtänevät, että Kreikan pelastaminen on niiden oman edun mukaista. Toistaiseksi euroalueen maiden hallitusten vakuuttelut Kreikan auttamiseksi ovat estäneet Kreikan valtion budjettikriisin laajenemisen. Miten tämä kriisi tulevaisuudessa kehittyy, on vielä epävarmuuden peitossa. Selvää kuitenkin on, että Kreikalta ja muilta suuresti velkaantuneilta mailta vaaditaan nopeasti uskottavia tervehdyttämistoimia. Kiinteä valuuttakurssi on tiukka pakkopaita hallituksille, joihin kohdistuu kasvava menojen leikkaus- ja verojen korotuspaine. Useissa tapauksissa valuuttakurssin devalvoituminen on auttanut hallituksia suoriutumaan julkisen talouden tasapainottamisesta ilman, että talous joutuu läpikäymään pitkäaikaisen rajun laman. Hyvä esimerkki tästä on Suomen ja Ruotsin finanssikriisi 1990-luvun alussa. Molemmissa maissa julkisen talouden tasapainottaminen vähensi kotimaista kulutus- ja investointikysyntää, mutta valuuttakurssin yli 30 prosentin heikentyminen antoi vahvan kasvusykäyksen viennille ja teollisuuden voitoille. Työn hinta suhteessa Saksaan PIGS-maissa Handelsbankenin korko- ja valuuttaennusteet Keskuspankkikorot 10 v bondikorot Valuutat kk +6 kk +12 kk kk +6 kk +12 kk kk +6 kk +12 kk USA EURUSD EMU USDJPY Japani EURGBP Ruotsi Norja EURSEK Suomi EURNOK Lähde: Handelsbanken Capital Markets For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Kiinteän valuuttakurssin järjestelmässä valuutan devalvoitumisen vaihtoehto on palkkojen supistuminen. Irlannissa ja joissain Baltian maissa julkisen sektorin palkkojen lasku on jo käynnistynyt. Palkkojen alentaminen on katkera lääke erityisesti silloin, kun vaaditaan tuntuvaa korjausta alaspäin ja jos lasku ei rajoitu ainoastaan julkiselle sektorille. Palkkojen leikkauksen seurauksena kotitalouksien velkojen ja tulojen suhde heikentyy ja samalla myös asuntojen hintojen suhde tuloihin kasvaa. Laskevat palkat kaventavat veropohjaa, josta julkisen talouden pitää kasvattaa tulojaan, ja tämä kierre tekee julkisen talouden tasapainottamisen erittäin vaikeaksi. Kreikka ja Espanja eivät ole vientivetoisia maita Onko EMU:n hajoaminen pelastusvaihtoehto? Rahaliiton hajoaminen olisi euroalueen viennille tervetullut piristysruiske, kun heikkojen eurotalouksien valuuttakurssit todennäköisesti heikentyisivät prosenttia. Niille, joiden velat ovat euromääräisiä, rahaliiton hajoaminen olisi katastrofi, sillä yksikään velkoja ei olisi halukas muuttamaan lainoja uudeksi valuutaksi. Velkarasitus kasvaisi samaa tahtia valuutan devalvoitumisen kanssa ja näin kävisi myös velan korkorasitukselle. Korkomenot kasvaisivat jopa enemmän, koska julkisen talouden ja yksityisen sektorin velkarasituksen kasvu heikentäisi luottoluokitusta. Kansainvälinen luottoluokittaja Standard & Poor s teki vuonna 2005 laskelmia siitä, mitä tapahtuisi euromaiden luottoluokitukselle rahaliiton hajoamisesta aiheutuvan devalvaation takia (ks. Breaking up is hard to do: ratings implications of EU states abandoning the euro, Standard & Poor s, marraskuu 2005). Tutkimuksen yksi johtopäätös oli, että Kreikan luottoluokitus laskisi neljä pykälää tasolta A tasolle BBB-, kun Italian, Espanjan ja Portugalin luokitukset putoaisivat vähintään kaksi pykälää. Elämme nyt vuotta 2010 ja julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on merkittävästi suurempi kuin vuonna Kreikan luottoluokitus laski tasolle A- jo noin vuosi sitten tammikuussa ja joulukuussa 2009 luokitus putosi tasolle BBB+. Kreikan irrottautuminen rahaliitosta laskisi luokitusta luonnollisesti tuntuvasti lisää. Standard & Poor sin tutkimus keskittyi ainoastaan valtion velkaan eikä ottanut huomioon yksityisen sektorin velka-asemaa. Yksityinen velka huomioituna tilanne näyttäisi heikoille maille entistä huonommalta. Julkisen sektorin velka muodostuu rahaliiton hajoamisen tapauksessa entistä ongelmallisemmaksi Julkisen talouden tasapainoasema on kriittinen asia heikoille euromaille tällä hetkellä, mutta tilanne huononee entisestään, jos tarkasteluun otetaan julkisen sektorin lisäksi yksityisen sektorin velkaantuneisuus. Espanjassa ja Portugalissa julkisen sektorin lähtötilanne on astetta parempi kuin Kreikassa, mutta yksityisen sektorin velat taas vastaavasti selvästi Kreikkaa suuremmat. Näin ollen myös Espanjalle ja Portugalille olisi valuuttojen devalvoitumisen takia katastrofaalista irtautua rahaliitosta. Tässä vaihtoehdossa pankkisektori olisi kovilla ja luottotappiot kumuloituisivat nopeasti hallitsemattomiksi niin, että hallitukset joutuisivat todennäköisesti massiivisiin pankkien pelastustoimiin, mikä nostaisi julkisen velan ennen pitkää Kreikan lukemiin. Lisäksi kriisin vaikutukset leviäisivät myös euroalueen ydinmaihin. Baltian tilanne on itse asiassa tällä hetkellä juuri edellä kuvatun kaltainen. Velkaantuneisuuden kumuloituminen on hallittavissa ainoastaan niin kauan kuin valuuttakurssi säilyy kiinteänä. Baltian mailla on todellisuudessa käytettävissä se vaihtoehto, että ne sitovat valuuttansa euroon uudella heikommalla kurssilla. Tämä auttaisi vientiyrityksiä, mutta aiheuttaisi dramaattisen heikentymisen luottojen laadussa suurimman osan luotoista ollessa euromääräisiä. Baltian valuuttojen devalvaatiota onkin pidetty yleisesti pankkijärjestelmään kohdistuvana systeemiriskinä, jolla on ollut vaikutusta kahteen ruotsalaispankkiin ja jopa Ruotsin kruunun kurssiin. Ruotsin kruunu on heikentynyt osittain Baltian luottoriskin takia. Baltian mailla sekä julkinen että yksityinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on kuitenkin merkittävästi matalampi kuin PIGS-mailla Portugalilla, Italialla, Kreikalla ja Espanjalla, sekä Irlannilla. Näin ollen euroalueeseen kohdistuva uhka velkakriisistä on tällä hetkellä Baltian tilannetta suurempi. Kreikan tai minkä tahansa muun suuresti velkaantuneen euromaan irrottautuminen rahaliitosta aikaansaisi todennäköisesti dominoefektin, jossa ongelmat eivät kohdistuisi vain velanottajiin. Luotottajat kärsisivät suuria tappioita luottotappioiden kasvaessa ja pankkien alaskirjaukset olivat mittavia. Euroopan jo tiukoilla olevat pääomat olisivat entistä tiukemmilla, ja on luultavaa, että tilanne muodostuisi varsin ikäväksi koko euroalueen pankkisek- 22. helmikuuta

3 torille. Euroopan keskuspankille uuden pankkiriisin hoitaminen kävisi vaikeaksi. Miten suuria yli maan rajojen ulottuvat riskit sitten ovat? Viimeisimmät BIS:n tilastot kertovat tilanteesta vuoden 2009 kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Saksan pankkien vaateet Portugalia, Italiaa, Kreikkaa ja Irlantia kohtaan ovat suuruudeltaan 733 miljardia USA:n dollaria ja ranskalaispankkien vastaavasti 859 miljardia dollaria. Nämä summat ovat Saksan kohdalla 20 ja Ranskan kohdalla 30 prosenttia maiden BKT:sta. Vertailun vuoksi on hyvä todeta ruotsalaispankkien Baltian vaateiden olevan vain 67 miljardia dollaria eli noin 15 prosenttia Ruotsin BKT:sta. Pankkisektorin velat PIGS-maille %:a BKT:sta pelastuspaketti. Muut vaihtoehdot olisivat liian suuri riski euroalueen pankkisektorille. Poliitikot ja keskuspankkiirit ovat oppineet tärkeän läksyn Lehman Brothersin konkurssista. Kyvyttömyys toimia voi aikaansaada tuhoisan ketjureaktion, jonka seurauksena kustannukset kriisistä nousevat dramaattisiksi. Euroalueen toimivuuden uskottavuuden paluuseen saattaa tämän kriisin myötä mennä pitkä aika. Näin on käynyt Baltialle viimeisten kahden vuoden aikana. Latvian tapauksessa sijoittajien kiinnostus on kaikonnut, kun IMF:n apu on riippuvainen kovista julkisentalouden vakautustoimista. Samanlainen tie on edessä Kreikassa, kun muut euromaat vaativat apuaan vastaan Kreikalta kovia budjettileikkauksia. Ruotsilla meni 1990-luvun alun finanssikriisissä neljä vuotta saada valtionlainan korkoero Saksaan nähden laskemaan kriisin puhjettua vuonna Reaalitalous sai Ruotsissa merkittävästi tukea kruunun massiivisesta heikentymisestä, mutta huoli valuutan lisäheikentymisestä piti Ruotsin valtionlainojen korot pitkään korkeana. Kreikan reaalitaloudelle samanlaista devalvaatioapua ei ole luvassa, mutta Kreikan lainojen korkoero voi pienentyä nopeastikin, jos Kreikan pysyminen rahaliitossa ja sitoutuminen euroon saa lisää uskottavuutta. Finanssikriisi piti korot pitkään korkeana Ruotsissa 0 Ruotsi Saksa Ranska Lähde: BIS Baltian devalvaation vaikutukset ruotsalaispankeille ovat siten merkittävästi pienempi huoli kuin euroalueen hajoaminen olisi Ranskan ja Saksan pankkisektoreille. Miten potentiaalisesti massiivinen kriisi voidaan välttää? Mitä vaihtoehtoja euroalueella on tällä hetkellä? Markkinat tuskin lopettavat painostustaan ilman, että ongelmamaat esittävät uskottavia julkisen talouden vakauttamisohjelmia ja ilman että muut EU maat tai IMF lupaavat maille tukensa. Ongelmamaiden hallituksilla on vahva houkutin sitoutua vakautustoimiin, sillä velanhoidon kustannukset ovat nousussa. Muilla euromaiden etu on estää kriisin pahin lopputulos, rahaliiton hajoaminen, sillä sen aiheuttama pankkikriisi ja ydinmaiden valuuttojen vahvistuminen tulisivat kaikille kalliiksi. Heikkojen maiden pelastus ilman rankaisua esimerkiksi lainat takaamalla vähentäisi ongelmamaiden hallitusten halukkuutta vakauttamistoimenpiteiden läpivientiin. Todennäköisin lopputulos euroalueen velkakriisille on Kreikan ja mahdollisten muiden apua tarvitsevien maiden Euroalueen kotimainen kysyntä painuu lisää Kasvanut maariski valtion velan koroissa pakottaa heikot euromaat nopeisiin valtionbudjetin vajeiden leikkauksiin. Jos mitään ei tehdä, heikkojen maiden valtion lainojen korot nousevat ja sopeuttaminen vaikeutuu entisestään, kun kasvaneet velanhoitomenot syövät entistä suuremman osan valtion tuloista. Jos valtion lainan koron ja nimellisen BKT:n kasvun ero kasvaa yhdellä prosenttiyksiköllä, pitää budjettivajetta leikata Kreikassa lähes 2 prosenttiyksiköllä, jotta budjettivaje suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kasvaisi. Kun Kreikassa valtion verotulot ovat noin 20 8 november

4 prosenttia BKT:sta, olisi veroastetta nostettava 10 prosenttiyksiköllä tarvittavien tulojen keräämiseksi. Kreikan, Irlannin, Espanjan, ja Portugalin budjettikriisi pakottaa nämä maat myös kiristämään finanssipolitiikkaa paljon haluttua aikaisemmin. Finanssipoliittiselle elvytykselle ei yksinkertaisesti ole enää tilaa, vaikka työttömyys kasva vauhdilla. Julkisen talouden vyön kiristys puolestaan heikentää kotimaista kysyntää, koska se tapahtuu korkeamman verotuksen ja/tai julkisten menojen leikkausten kautta. Lisäksi kotitaloudet todennäköisesti ymmärtävät joutuvansa säästämään enemmän, erityisesti maissa, joissa eläkejärjestelmiä joudutaan muokkaamaan vähemmän anteliaiksi. Samalla kotitaloudet keventävät velkataakkaansa, mikä osaltaan myös kasvattaa säästämistä. Heikko kotimainen kysyntä tarvitsee vastapainokseen vahaa vientiä. Kreikan, Irlannin, Espanjan, ja Portugalin kohdalla tällainen talouskasvun uudelleenkalibrointi on vaikeaa, sillä maat ovat työvoimakustannusten nopean nousun kasvun takia menettäneet kilpailukykyään viimevuosikymmenen aikana. Kilpailukyvyn palauttaminen on vaikeaa, jos valuuttakurssit eivät voi heikentyä, ja lopputuloksena deflatoriset voimat kasvavat. Finanssipolitiikan kiristyminen yhdistyneenä kotitalouksien säästämisen kasvuun heikentää yksityisen kulutuksen kasvumahdollisuuksia. Etelä-Euroopan maat, jotka aikaisemmin olivat vahvoja vientimarkkinoita euroalueen vientimaille, eivät enää synnytä samalla tavalla kasvua viejille. Ja saattaa käydä niin, ettei kysynnän kasvu euroalueen ulkopuolella riitä kompensoimaan menetyksiä sisäisessä kysynnässä. Euroalueen sisäinen velkaongelma on tämän vuoden keskeinen ja vähitellen kehittyvä makroteema. Finanssipolitiikan kiristyminen verottaa kotimaista kysyntää ja pitää EKP:n ohjauskoron paikoillaan pidempää kuin normaalisti. Euro on jo heikentynyt tuntuvasti finanssipoliittisen kriisin takia, ja lisää saattaa olla luvassa. Kotimaisen kysynnän vahvistuminen on epätodennäköistä edes velkaasemaltaan vahvemmissa euromaissa, ja siten alue on erittäin riippuvainen ulkoisesta kysynnästä. Euron heikentyminen onkin ainoa valopilkku tässä kriisissä. Kreikan ongelmat painavat euron kurssia Analyytikko Jan Häggström, Päätoimittaja Tiina Helenius, , 4 8 november 2005

5 Kalenteri: CET Country Indicator Cons. fc Our fc Previous Actual Mon, Feb 22 14:30 US Chicago Fed National Activity index, Jan Tue, Feb 23 08:45 France HICP final, Jan -0.2/ /1.0 10:00 Germany Ifo index, Feb Italy CPI final, Jan 0.1/ /1.0 HICP final, Jan -1.4/ /1.1 10:30 UK CBI distributive trade, Feb :00 US Case/Shiller housing market index, Dec 0.0/ / :00 Richmond Fed manufacturing, Feb -2.0 Richmond Fed services, Feb -9.0 Richmond Fed composite, Feb -2.0 Consumer confidence, Feb Wed, Feb 24 08:00 Germany GfK index, Mar GDP detailed, Q4-2.1/ :30 Sweden Minutes from Riksbank February meeting 10:00 Norway Unemployment rate ILO, Dec Employment growth ILO, Dec :00 EMU Industrial new orders, Dec -1.0/ / :10 Sweden SNDO T-bond auction: 1053: 1.5bn SNDO T-bond auction: 1049: 1.5bn 14:00 Deputy Governor Lars E O Svensson will give the speech "Why a lower repo-rate path?" 16:00 US New home sales, Jan 0.35mn 0.36mn 0.342mn Bernanke will give semi-annual testimony to Congress on monetary outlook 16:30 EIA Weekly crude stocks Thu, Feb 25 08:45 France Consumer confidence, Feb PPI, Jan 0.3/ 0.2/ 09:15 Sweden Consumer confidence, Feb Manufacturing confidence, Feb Economic tendency survey, Feb :30 PPI, Jan 0.3/ /-0.8 Household lending, Jan /9.3 10:00 Germany Unemployment rate sa, Feb Norway Registered unemployed, Feb 97,200 96,711 11:00 EMU Consumer inflation expectations, Feb -2.0 Economic sentiment, Feb Business climate, Feb :30 US Durable goods orders, Jan 1.5/ 1.5/ 1.0/ Non defense cap goods ex aircraft, Jan 1.0/ 2.2/ New orders ex. defence, Jan 0.8/ New orders ex. transports, Jan 0.9/ 1.4/ Initial jobless claims 463k 473k 16:00 EMU Consumer confidence, Feb :00 Norway Norges Bank's Gov speaks Fri, Feb 26 Germany HICP prel, Feb 0.5/ /0.8 CPI prel, Feb 0.5/ /0.8 09:30 Sweden Retail sales, Jan 0.6/ / /4.5 Trade balance, Jan 5.0bn 10:30 UK GDP 2:nd release, Q4 0.2/ / :00 EMU HICP final, Jan -0.8/ /0.9 HICP ex. food and energy, Jan -1.1/ /1.0 14:30 US GDP preliminay, Q4 (q-o-q annualised terms) GDP preliminary deflator, Q4 0.6/ 0.6/ Core PCE deflator, Q4 1.4/ 1.4/ PCE deflator, Q4 2.4/ 2.7/ 15:45 Chicago PMI, Feb :55 University of Michigan final, Feb :00 Existing home sales, Jan 5.5mn 5.5mn 5.45mn Figures are reported in percent month on month/year on year if not otherwise stated Lähde: Handelsbanken Capital Markets 22. helmikuuta

6 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. In the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

7 Contact information Capital Markets Per Beckman Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Exchange & Commodities Dan Lindwall Head of Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Deputy Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Syndicated Loans Anders Holmlund Head of Structured Finance and Advisory Kenneth Holmström Head of Origination Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Torbjörn Iwarson Head of Commodities Warwick Salvage Head of rates Håkan Larsson Head of FX/Emerging Markets Marcus Cederberg Head of Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Patrik Meijer Head of liquid bonds Trading Strategy Claes Måhlén Chief Strategist Martin Enlund Senior FX Strategist Henrik Erikson Senior Fixed Income Strategist Hans Julin Senior Fixed Income Strategist Jenny Mannent Senior FX Strategist Johan Sahlström Senior Credit Strategist Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Hans Julin Financial Trends, Trading Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan Anna Råman Swedish Economy Stefan Hörnell Swedish Economy Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Shakeb Syed Regional Sales Copenhagen Henrik Kryger Olsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Helsinki Mika Rämänen London David Hotton Luxembourg Christiane Junio Malmö Per-Johan Prabert Oslo Bente Haugan Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Rådhusgaten 27, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London Trinity Tower, 9 Thomas More Street London GB-E1W 1GE Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities inc. 875 Third Avenue, 4 th floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Baltian kovat haasteet

Baltian kovat haasteet Markkinakatsaus 23. maaliskuuta 2009 Baltian kovat haasteet Baltian taloudet ovat kärsineet kovia meneillään olevassa maailmantalouden taantumassa. Kokonaistuotannon odotetaan supistuvan tänä vuonna tuntuvasti,

Lisätiedot

USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus

USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus Markkinakatsaus 30. maaliskuuta 2009 USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus Finanssijärjestelmän pelastussuunnitelma on asteittain konkretisoitumassa ja kokonaiskuva hahmottuu pikkuhiljaa. Ensimmäinen

Lisätiedot

Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja

Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja Markkinakatsaus 15. maaliskuuta 2010 Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja Viimeisimmät uutiset luovat pelkoja Kiinan talouspolitiikan rajusta kiristämisestä. Uskomme näiden pelkojen olevan kuitenkin

Lisätiedot

Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja

Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja Markkinakatsaus 30. toukokuuta 2011 Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja Euroalueen velkaongelmat pysyvät sijoitusmarkkinoiden keskipisteessä niin kauan, kun sijoittajat uskovat, etteivät vaaditut julkisen

Lisätiedot

Pitkät korot maltilliseen nousuun

Pitkät korot maltilliseen nousuun Markkinakatsaus 18. maaliskuuta 2013 Pitkät korot maltilliseen nousuun USA:n, Saksan ja Ruotsin pitkien valtionlainojen korot todennäköisesti nousevat maltillisesti vuosina 2013 14. Euroalueen ongelmat

Lisätiedot

Suomi elpyy muiden mukana

Suomi elpyy muiden mukana Markkinakatsaus 7. syyskuuta 2009 Suomi elpyy muiden mukana Toiveet Suomen BKT:n kasvun käynnistymisestä ovat heräämässä maailmantalouden optimistisempien näkymien myötä. Odotamme Suomen talouden palaavan

Lisätiedot

Raaka-ainekatsaus. Väkivahva suhdanne lännessä 04.03.2011. Eurooppa elpyy USA. Markkinanäkemys. Saksan ostopäällikköindeksi kaikkien aikojen korkein

Raaka-ainekatsaus. Väkivahva suhdanne lännessä 04.03.2011. Eurooppa elpyy USA. Markkinanäkemys. Saksan ostopäällikköindeksi kaikkien aikojen korkein 04.03.2011 Raaka-ainekatsaus Väkivahva suhdanne lännessä Eurooppa elpyy Euroopassa elpyminen noudattaa viitoitettua tietä suhteellisen hyvin. Valmistussektori laajeni helmikuussa nopeimmin 10 vuoteen.

Lisätiedot

Raaka-ainenoteeraukset

Raaka-ainenoteeraukset 12 november 2010 Raaka-ainenoteeraukset LME Metalli 3m USD % 3mSEK C-3M, USD Kupari 8657.5-2.10 59.40 C 5 Lyijy 2547-2.13 17.48 C -26 Sinkki 2450-3.31 16.81 C -25 Alumiini 2449.5-0.63 16.81 C -27 Nikkeli

Lisätiedot

Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy

Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy Marraskuu 2013 Handelsbanken Capital Markets, Finland Tiina Helenius, pääekonomisti, Suomi Globaali teollisuussuhdanne kääntymässä, mutta vaimeammin

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa 5.1.2011. Raaka-ainekatsaus. Yllätysindeksi plussalla. Öljyn kaupankäynti noudatti taloustuloksia

Vuosikatsaus 2010. 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa 5.1.2011. Raaka-ainekatsaus. Yllätysindeksi plussalla. Öljyn kaupankäynti noudatti taloustuloksia 5.1.2011 Vuosikatsaus 2010 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa Raaka-ainekatsaus Joulutauon jälkeen teemme yhteenvedon vuodesta 2010 ja pohdimme samalla vuoden 2011 suuria teemoja. Aloitamme makrosta ja kartoitamme

Lisätiedot

Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta

Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta Macro Research Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta Suomalaisten kotitalouksien ja yritysten luottamus talouteen on vielä heikkoa ja kotimaiset kasvun lähteet vähissä. Siksi talouden kaipaaman

Lisätiedot

Talousennuste. Kaksi vaikeaa vuotta edessä. Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne. Suomi: ei vältä taantumaa

Talousennuste. Kaksi vaikeaa vuotta edessä. Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne. Suomi: ei vältä taantumaa www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2008 Talousennuste Kaksi vaikeaa vuotta edessä Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne Suomi: ei vältä taantumaa Korot ja valuutat: keskuspankeilta kaikki

Lisätiedot

Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016

Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016 29. LOKAKUUTA 2014 Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016 Suomen talouden pitkittynyt taantuma näkyy asuntomarkkinoilla kauppojen määrän laskuna ja hintojen nousun pysähtymisenä. Lähivuosina merkittävin

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi hitaassa liikkeessä 6. SYYSKUUTA 2012. Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin. Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä

Talousennuste. Suomi hitaassa liikkeessä 6. SYYSKUUTA 2012. Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin. Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä 6. SYYSKUUTA 2012 Talousennuste Suomi hitaassa liikkeessä Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä Suomi: Talous hitaassa liikkeessä Rahapolitiikka ja euro:

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Talousennuste. Suomen viheliäinen kierre. Macro Research

Talousennuste. Suomen viheliäinen kierre. Macro Research Macro Research 3. syyskuuta 2015 Talousennuste Suomen viheliäinen kierre Maailmantalous: Matalat korot ovat tulleet jäädäkseen Euroalue: Tähänkö meidän on tyytyminen? Potentiaalinen kasvu ja rahapolitiikka:

Lisätiedot

SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI

SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI 30 August 2013 SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI Evli Sijoitustutkimus Kimmo Rämä Tel: +358 (0)9 4766 9314 E-mail: kimmo.rama@evli.com All

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 31/03/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka

Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 4/2012 Euroalueen velkakriisi ja talouspolitiikka Juha Tervala Yliopistonlehtori Helsingin yliopisto Tämä artikkeli käsittelee talouspolitiikkaa euroalueen talouskriisissä.

Lisätiedot

Outokumpu Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 2014 14.2.2014

Outokumpu Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 2014 14.2.2014 Outokumpu Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 2014 14.2.2014 Ylimääräisen yhtiökokouksen avaaminen Esityslistan kohta 1 Kokouksen järjestäytyminen Esityslistan kohta 2 Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kotipizza Groupin listautuminen KESÄKUU 2015

Kotipizza Groupin listautuminen KESÄKUU 2015 Kotipizza Groupin listautuminen KESÄKUU 2015 Vastuunrajoitus 2 This presentation, which includes all information and data on the slides following this page, any oral statements made when presenting these

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION Publisher: Finnish Venture Capital Association Layout: Mainostoimisto Synergia

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot