Raaka-ainekatsaus. Normaalia matalampi. 9. marraskuuta QE2 on tullut. IMF:n uusi BKT-ennuste. Neutral. BKT alhaisella normaalilla tasolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raaka-ainekatsaus. Normaalia matalampi. 9. marraskuuta 2010. QE2 on tullut. IMF:n uusi BKT-ennuste. Neutral. BKT alhaisella normaalilla tasolla"

Transkriptio

1 9. marraskuuta 21 Raaka-ainekatsaus Normaalia matalampi QE2 on tullut Kuten yleisesti odotettiin, Fed päätti ostaa valtion obligaatioita 6 miljardilla dollarilla. Fed onnistui jälleen pitämään markkinat hyvällä tuulella. Elvytyspaketti nosti raaka-aineiden hinnat nousuun. On kuitenkin muistettava, että Fedin otti käyttöön tämän lisäelvytyspaketin vaarojen torjumiseksi. Vaikka makrotalouden tunnusluvut ovat näyttäneet suotuisilta viime viikkojen ajan, rakenteelliset ongelmat ovat edelleen olemassa varsinkin USA:ssa. QE2 laskee dollarin kurssia edelleen ja pitää raaka-aineiden hinnat korkeina. Pitkällä aikavälillä jää nähtäväksi, ovatko vaikutukset merkittäviä ja myönteisiä. Kuten aiemmin on todettu, arvioidemme mukaan Eurooppa kehittyy odotuksia paremmin. BKT alhaisella normaalilla tasolla world China Advanced Economies Developing Economies Lähteet: IMF, Handelsbanken Capital Markets IMF:n uusi BKT-ennuste IMF on alentanut BKT:n kasvuennustettaan vuodelle 211. Vuosina kasvun odotetaan jäävän vaisummaksi kuin vuosina Kiinassa kasvu jatkuu nopeana, mutta sielläkin ennusteita on korjattu alaspäin. Viime aikoina USA:ssa on julkistettu odotuksia myönteisempiä tietoja, mutta talous näyttää kasvavan niin hitaasti, että työmarkkinoilla ei ole odotettavissa käännettä parempaan. Epäilemme, päästetäänkö markkinoille enää uutta pääomaa. QE2, 3, 4 jne. eivät vaikuta merkittävästi kasvuun USA:ssa. Kulutusta on vaikea kasvattaa, kun työttömyys ja velkaantuminen ovat korkealla tasolla. Martin Jansson, raaka-ainestrategi, Näkemyksemme kahdesta neljänneksestä: Short Copper Zinc Nickel Aluminium Oil Power Steel Iron ore Coks Neutral Long For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Näkemyksemme: perusmetallit Poikkeuksellinen matka Harvojen raaka-aineiden hinta on kehittynyt kuluneiden viiden vuoden aikana samalla tavalla kuin kuparin. Vuonna 25 hinta oli 3 $, ja 85 $ vuotta myöhemmin. Vuodenvaihteessa 28/29 oltiin jälleen 3 $:ssa, ja nyt jälleen yli 8 $:ssa. Analyytikot ovat syksyn aikana nostaneet odotuksia kilvan vuodelle 211. Kuparin tuotanto ja kysyntä ovat tasapainossa juuri ja juuri. Vuonna 21 tuotannon odotetaan kasvavan 1 %, vaikka hinta on pysynyt hyvällä tasolla jo viisi vuotta. Jos suhdanteet vahvistuvat edelleen vuonna 211 samaan tapaan kuin vuonna 21, kuparin hinta nousee uuteen ennätykseen. Alkaako maa täristä? Vuoden 21 jälkipuoliskolla hinta on noussut 65 dollarista 837 dollariin. Tähän ovat vaikuttaneet voimakas kysyntä länsimaissa, Kiinan viennin vilkastuminen, dollarin halpeneminen, tiettyjen maiden ekspansiivinen rahapolitiikka ja spekulaatiot, joiden mukaan fyysiset ETF-rahastot ohjaavat markkinoita. Nähtäväksi jää, kuinka vakaita nämä tekijät ovat. Kuparin kysyntä Kiinassa perustuu kiinteään omaisuuteen investoimiseen. Lähinnä infrastruktuurin ja kiinteistöjen rakentaminen vaikuttaa kysyntään. Lisäksi kuparia tarvitaan Kiinassa kulutettavien tai ulkomaille vietävien tuotteiden valmistuksessa. Kiinteään omaisuuteen investoimisen kasvu on hidastunut vuositasolta 65 % ensimmäisen vuosipuoliskon aikana nykyiseen 3 prosenttiin. Voimalaitokset ovat kuparin yksittäinen tärkein käyttökohde. Niiden rakentamisvauhdin odotetaan hiipuvan. Tällä on suuri merkitys kuparin kulutukselle. Kupari: ei kovaa kyytiä pelkääville USD/Ton China, Imports, Refined copper Copper, 3 Month Forward, LME Lähteet: Handelsbanken Capital Markets, Ecowin Kuparin kulutus Kiinassa (milj. tonnia) Lähteet: Handelsbanken Capital Markets, CEIC Ton per month Jos olemme ymmärtäneet oikein, Kiinassa keskitytään sähkönjakeluverkoston rakentamiseen, joten kysyntä kohdistuu enemmän alumiiniin, jota tarvitaan kaapeleissa, ja sinkkiin, jota käytetään galvanoiduissa johdinpylväissä. Toki kupariakin tarvitaan muuntajissa, mutta vähemmän. Siksi huomio kiinnittyy kulutustavaroiden tuotannon kasvuun Kiinassa. Kehitystä seuraavan puolen vuoden aikana ei tiedä kukaan, mutta arviomme mukaan Kiinassa kuparin kysyntä heikkenee tai nousee vain hieman. Voimalaitosten rakentaminen Kiinassa (GW) GW Lähteet: Handelsbanken Capital Markets, CEIC 9 november 21 2

3 Näkemyksemme: rauta ja teräs Ostopäälliköt luottavat nousuun Viime viikolla ostopäällikköindeksi (PMI) nousi yllättävän paljon Kiinassa ja USA:ssa. Kiinassa tämä indeksi nousi toista kuukautta peräkkäin. Uusia tasoja ei voi jättää huomiotta. Kiinassa indeksi on korreloinut yllättävän hyvin teräksen tuotannon kanssa finanssikriisin alkamisesta lähtien, mutta nyt indeksi poikkeaa siitä huomattavasti. ISM (Yhdysvaltojen PMI) lupaa suotuisia näkymiä loppuvuodelle, sillä tilausten määrä kasvoi merkittävästi. ISM kuitenkin antaa liian myönteisen kuvan talouden voimasta, sillä se kuvaa toimialaa, joka hyötyy heikosta dollarista ja voimakkaasta kysynnästä Aasiassa. Pääosan USA:n taloudesta on tultava toimeen kotimaisella kysynnällä. Siellä näkymät ovat yhtä huonot kuin aikaisemminkin. Yleiskuva on edelleen heikko, eli kasvu ei riitä saamaan aikaan parannusta USA:n työmarkkinoilla. Teollisuustuotanto laskussa Tämän kuun PMI-indeksi tuo tullessaan myös kielteisiä signaaleja. Japanissa se alitti 5 eli jäi tasolle 47,2. Vahva jeni rasittaa Japanin taloutta. Etelä-Korea ja Taiwan toimivat aikaisina varoitussignaaleina koko maailman valmistavalle teollisuudelle. Näissä maissa PMI oli 46,7 ja 48,6. USA:n ja Kiinan PMI ilmaisee, että teollisuustuotanto on jälleen lähdössä kasvuun. Maantieteellisiä eroja kuitenkin esiintyy. Kaakkois- Aasian heikot luvut eivät lupaa kasvua. Kiinan ympäristötavoitteet jarruna Olemme aiemmin korostaneet Kiinan terästuotannon vähenneen toisen vuosipuoliskon aikana. Syitä ovat Kiinan talouden ja energiaa runsaasti kuluttavien teollisuudenalojen jarruttaminen, kuten terästuotannon, jotta vuodenvaihteessa päättyvän viisivuotiskauden ympäristötavoitteet saavutetaan. PMI-indeksi kertoo, että Kiinassa vallitsee noususuhdanne, vaikka teollisuustuotantoa rajoitetaan. Teräksen tuotantoa supistetaan ympäristötavoitteiden eikä suhdanteiden vuoksi. Markkinoiden odotetaan pysyvän vahvana, vaikka kasvuvauhti hidastuu entiseen verrattuna. PMI ennakoi Kiinan terästuotannon lähtevän kasvuun Jan May Sep Jan May Sep Jan May Sep Jan May World, Production, Steel, China (right) China PMI Suurin osa palautumisesta on jäänyt taakse World, Production, Index, 2=1 [c.o.p 12 months] 9 november 21 3

4 Näkemyksemme: öljy ja sähkö Uusi öljyn hintaennuste Uskomme öljyn hinnan nousevan ensi vuonna OECD:n ulkopuolisten maiden kasvun voimistuessa OPEC:in ulkopuolisten maiden lisätessä tuotantoa vain vähän. Ennustamme vuoden 211 hinnaksi 92 $/tynnyri ja vuodelle $/tynnyri. Ennustimme vuoden 29 syyskuussa vuodelle 21 hintaa 85 $/tynnyri ja vuodelle 211 hintaa 1 $/tynnyri. Korjaamme nyt vuoden 211 ennustetta hieman alaspäin, mutta uskomme edelleen hinnan nousevan. Vuosikeskiarvoon 1 $/tynnyri pääseminen kestää hieman, sillä OECD-mailla on suuret öljyvarastot ja näissä maissa kasvu jää lähivuosina vaisuksi. Tarjonta on kasvanut OPEC:in ulkopuolisten maiden tuotannon lisäys oli vuoden yllätys. Sen vuoksi OECD-mailla on suuret varastot. Nykyiset varastot vastaavat 61,1 päivän kulutusta. Lisäys on peräisin lähinnä Pohjois- Amerikasta, entisistä Neuvostoliiton maista, Kiinasta ja latinalaisesta Amerikasta. Kansainvälinen energiajärjestö (EIA) on vähitellen nostanut OECD-maiden kysyntäennustetta, mutta kysynnän ennakoidaan edelleen jäävän vuosina 21 ja 211 alemmalle tasolle kuin vuoden 28 alussa. Handelsbankenin hintaennuste öljylle HCM prognos okt-9 HCM prognos okt-1 USD/fat USD/fat Q verklig verklig Q verklig Q verklig Q verklig Q4 1e e e e e e Lähde: Handelsbanken Capital Markets Edelleen kuivaa padoissa Hyrdologisk balans mot normalår -5, -1, -15, -2, -25, -3, -35, -4, -45, Vecka Diff-1 Diff-9 Tänä vuonna hiilivoimaa? Sähkömarkkinoilla vallitsee lähes muuttumaton tilanne. Padoissa on edelleen alhaiset vesivarannot, ja tilanne on leivottu riskipreemiona sisään nykyiseen hintaan. Tähän saakka on havaittu, että sademääräennusteet ovat epävarmoja. Vuoden alusta vallinnut leuto sää ei kasaa hintaan paineita kuluttajien puolelta. Hiilen hinta nousee edelleen. Tämä ennakoi sähkön kulutuksen kasvua sään viiletessä, ja sähkön hinta määräytyy hiilivoiman mukaan. Vähäsateisen vuoden ja ydinvoiman vähäisen käyttöasteen vuoksi sähkön hinta muodostuu hiilivoiman perusteella erittäin aikaisessa vaiheessa. Lähteet: Handelsbanken Capital Markets ja Shepherd Energy Hiili määrää hinnan vähäsateisena vuotena [Euro/MWh] Wind Supply / Demand Nordic area Princip. Hydro variation +/- 4 TWh Supply normal consumption Hydro Nuclear CHP district CHP Industry Coal Oil Nat.gas TWh Lähteet: Handelsbanken Capital Markets 9 november 21 4

5 Data lyhyesti Kuparin hinta ja varastot Brent-öljy ton (thousands) USD/ton LME, Stock Levels, Copper Copper, 3 Month Forward, LME 3 2 Kiinan rautamalmin maahantuonti Teräksen kustannusveturit Mt Lähteet: Handelsbanken Capital Markets, Bloomberg Lähteet: SBB, Handelsbanken Capital Markets Yhteenveto QE2 ei aiheuttanut pettymystä. Markkinoilla sitä juhlittiin kurssinousuna. IMF on alentanut BKT:n kasvuennustettaan vuodelle 211. Vuosina kasvun odotetaan jäävän vaisummaksi kuin vuosina Kiinassa kasvu jatkuu nopeana, mutta sielläkin ennusteita on korjattu alaspäin. Uskomme öljyn hinnan nousevan ensi vuonna OECD:n ulkopuolisten maiden kasvun voimistuessa OPEC:in ulkopuolisten maiden lisätessä tuotantoa vain vähän. Ennustamme vuoden 211 hinnaksi 92 $/tynnyri ja vuoden 212 hinnaksi 97 $/tynnyri, mikä on vähemmän kuin ennustimme vuosi sitten. 9 november 21 5

6 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. In the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

7 Contact information Capital Markets Per Beckman Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Dan Lindwall Head of Corporate Capital Markets Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Syndicated Loans Pär Jäderberg Head of Structured Finance Kenneth Holmström Head of Origination Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities John Arne Saetre Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Torbjörn Iwarson Head of Commodities Carl Cederschiöld Head of Regions & business development Patrik Meijer Head of Flow Rates Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Chief Strategist FICC Martin Enlund Senior FX Strategist Henrik Erikson Senior Fixed Income Strategist Jenny Mannent Senior FX Strategist Johan Sahlström Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategiest FX/FI Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anna Råman Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Shakeb Syed Norwegian economy Ida Wolden Bache Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Yngve Welander London Gunnel Welford Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Per-Johan Prabert Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE-16 7 Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI-1 Helsinki Tel Fax Oslo Rådhusgaten 27, Postboks 1249 Vika NO-11 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Raaka-ainekatsaus. Väkivahva suhdanne lännessä 04.03.2011. Eurooppa elpyy USA. Markkinanäkemys. Saksan ostopäällikköindeksi kaikkien aikojen korkein

Raaka-ainekatsaus. Väkivahva suhdanne lännessä 04.03.2011. Eurooppa elpyy USA. Markkinanäkemys. Saksan ostopäällikköindeksi kaikkien aikojen korkein 04.03.2011 Raaka-ainekatsaus Väkivahva suhdanne lännessä Eurooppa elpyy Euroopassa elpyminen noudattaa viitoitettua tietä suhteellisen hyvin. Valmistussektori laajeni helmikuussa nopeimmin 10 vuoteen.

Lisätiedot

Raaka-ainenoteeraukset

Raaka-ainenoteeraukset 12 november 2010 Raaka-ainenoteeraukset LME Metalli 3m USD % 3mSEK C-3M, USD Kupari 8657.5-2.10 59.40 C 5 Lyijy 2547-2.13 17.48 C -26 Sinkki 2450-3.31 16.81 C -25 Alumiini 2449.5-0.63 16.81 C -27 Nikkeli

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa 5.1.2011. Raaka-ainekatsaus. Yllätysindeksi plussalla. Öljyn kaupankäynti noudatti taloustuloksia

Vuosikatsaus 2010. 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa 5.1.2011. Raaka-ainekatsaus. Yllätysindeksi plussalla. Öljyn kaupankäynti noudatti taloustuloksia 5.1.2011 Vuosikatsaus 2010 2010 on päättynyt ja 2011 alkaa Raaka-ainekatsaus Joulutauon jälkeen teemme yhteenvedon vuodesta 2010 ja pohdimme samalla vuoden 2011 suuria teemoja. Aloitamme makrosta ja kartoitamme

Lisätiedot

Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja

Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja Markkinakatsaus 30. toukokuuta 2011 Kreikalla on vain huonoja vaihtoehtoja Euroalueen velkaongelmat pysyvät sijoitusmarkkinoiden keskipisteessä niin kauan, kun sijoittajat uskovat, etteivät vaaditut julkisen

Lisätiedot

Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja

Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja Markkinakatsaus 15. maaliskuuta 2010 Pelot Kiinan kiristystoimista liioiteltuja Viimeisimmät uutiset luovat pelkoja Kiinan talouspolitiikan rajusta kiristämisestä. Uskomme näiden pelkojen olevan kuitenkin

Lisätiedot

Baltian kovat haasteet

Baltian kovat haasteet Markkinakatsaus 23. maaliskuuta 2009 Baltian kovat haasteet Baltian taloudet ovat kärsineet kovia meneillään olevassa maailmantalouden taantumassa. Kokonaistuotannon odotetaan supistuvan tänä vuonna tuntuvasti,

Lisätiedot

USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus

USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus Markkinakatsaus 30. maaliskuuta 2009 USA:n finanssipaketilla onnistumisen mahdollisuus Finanssijärjestelmän pelastussuunnitelma on asteittain konkretisoitumassa ja kokonaiskuva hahmottuu pikkuhiljaa. Ensimmäinen

Lisätiedot

Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy

Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy Talouden näkymät 2014: USA:n rahapolitiikka kiristyy Marraskuu 2013 Handelsbanken Capital Markets, Finland Tiina Helenius, pääekonomisti, Suomi Globaali teollisuussuhdanne kääntymässä, mutta vaimeammin

Lisätiedot

Pitkät korot maltilliseen nousuun

Pitkät korot maltilliseen nousuun Markkinakatsaus 18. maaliskuuta 2013 Pitkät korot maltilliseen nousuun USA:n, Saksan ja Ruotsin pitkien valtionlainojen korot todennäköisesti nousevat maltillisesti vuosina 2013 14. Euroalueen ongelmat

Lisätiedot

Julkisen sektorin velka muodostuu rahaliiton hajoamisen tapauksessa entistä ongelmallisemmaksi

Julkisen sektorin velka muodostuu rahaliiton hajoamisen tapauksessa entistä ongelmallisemmaksi Markkinakatsaus 22. helmikuuta 2010 Baltian kohtalo väijyy euroalueen heikkoja maita Kreikan julkinen talous on nousemassa tämän vuoden makroteemaksi. Pahimmassa tapauksessa Kreikan kriisin vaikutukset

Lisätiedot

Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta

Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta Macro Research Suomen talous odottaa kasvusysäystä ulkomailta Suomalaisten kotitalouksien ja yritysten luottamus talouteen on vielä heikkoa ja kotimaiset kasvun lähteet vähissä. Siksi talouden kaipaaman

Lisätiedot

Suomi elpyy muiden mukana

Suomi elpyy muiden mukana Markkinakatsaus 7. syyskuuta 2009 Suomi elpyy muiden mukana Toiveet Suomen BKT:n kasvun käynnistymisestä ovat heräämässä maailmantalouden optimistisempien näkymien myötä. Odotamme Suomen talouden palaavan

Lisätiedot

Sijoittajan ratkaisut loppuvuodelle. Handelsbanken Varainhoito

Sijoittajan ratkaisut loppuvuodelle. Handelsbanken Varainhoito Sijoittajan ratkaisut loppuvuodelle 2010 Alexander Lagus Handelsbanken Varainhoito Suhdanteet ja varojen allokointi Suhdannehuippu KORKOJEN NOSTOT Vaihe 1 Obligatiot Vaihe 2 Osakkeet Vaihe 3 Raaka-aineetaineet

Lisätiedot

Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016

Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016 29. LOKAKUUTA 2014 Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016 Suomen talouden pitkittynyt taantuma näkyy asuntomarkkinoilla kauppojen määrän laskuna ja hintojen nousun pysähtymisenä. Lähivuosina merkittävin

Lisätiedot

Talousennuste. Kaksi vaikeaa vuotta edessä. Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne. Suomi: ei vältä taantumaa

Talousennuste. Kaksi vaikeaa vuotta edessä. Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne. Suomi: ei vältä taantumaa www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2008 Talousennuste Kaksi vaikeaa vuotta edessä Maailmantalous: yhtäaikainen laskusuhdanne Suomi: ei vältä taantumaa Korot ja valuutat: keskuspankeilta kaikki

Lisätiedot

Talousennuste. Kadonnutta kilpailukykyä etsimässä. Macro Research

Talousennuste. Kadonnutta kilpailukykyä etsimässä. Macro Research Macro Research 4. toukokuuta 2015 Talousennuste Kadonnutta kilpailukykyä etsimässä Maailmantalous: Keskuspankkien lääke vaikuttaa mutta ei tee ihmeitä Euroalue: Deflaatiouhka varjostaa elpyvää taloutta

Lisätiedot

Raaka-aineet sijoitussalkussa

Raaka-aineet sijoitussalkussa MARKKINOINTIMATERIAALIA Raaka-aineet sijoitussalkussa Jyrki Iisalo, puh. 010 444 2557 2.9.2014 Handelsbanken pähkinänkuoressa Perustettu vuonna 1871 Kilpailijoita parempi kannattavuus jo 42 peräkkäisenä

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi hitaassa liikkeessä 6. SYYSKUUTA 2012. Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin. Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä

Talousennuste. Suomi hitaassa liikkeessä 6. SYYSKUUTA 2012. Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin. Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä 6. SYYSKUUTA 2012 Talousennuste Suomi hitaassa liikkeessä Maailmantalous: Kilpailukyvystä ratkaisu kriisiin Euroalue: EKP ei ole ihmeidentekijä Suomi: Talous hitaassa liikkeessä Rahapolitiikka ja euro:

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Mini-futuurit ja warrantit. Maj van Dijk Derivatives Trading Helsinki Danske Bank Markets Equities

Mini-futuurit ja warrantit. Maj van Dijk Derivatives Trading Helsinki Danske Bank Markets Equities Mini-futuurit ja warrantit Maj van Dijk Derivatives Trading Helsinki Danske Bank Markets Equities Mitä Mini-futuurit ovat? Mini-futuurit ovat osakkeen kaltaisia sijotustuotteita, jossa sijoittaja saa allaolevan

Lisätiedot

SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI

SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI 30 August 2013 SIJOITUS INVEST MESSUT 13.-14. MARRASKUUTA 2013 PANKIT JA RAHOITUS ANALYYTIKKO KIMMO RÄMÄ, EVLI Evli Sijoitustutkimus Kimmo Rämä Tel: +358 (0)9 4766 9314 E-mail: kimmo.rama@evli.com All

Lisätiedot

Danske Bankin Warrantit Vipua salkkuun!

Danske Bankin Warrantit Vipua salkkuun! Danske Bankin Warrantit Vipua salkkuun! Maj van Dijk Head of Derivatives Finland Danske Bank Markets Equities 2.9.2014 Warrantit Osto- ja myyntiwarrantit Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitustuote,

Lisätiedot

Talousennuste. Suomen viheliäinen kierre. Macro Research

Talousennuste. Suomen viheliäinen kierre. Macro Research Macro Research 3. syyskuuta 2015 Talousennuste Suomen viheliäinen kierre Maailmantalous: Matalat korot ovat tulleet jäädäkseen Euroalue: Tähänkö meidän on tyytyminen? Potentiaalinen kasvu ja rahapolitiikka:

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2014 Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 186 000 DDBO 1823 Eurooppa Tuplatuotto 6 Any person making or

Lisätiedot

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 2.5.2014 Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot