Ylioppilaslehti Ainon päätoimittajan valintatyöryhmä Raportin kirjoittivat: Henna Lahti ja Tuukka Pykäläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilaslehti Ainon päätoimittajan valintatyöryhmä Raportin kirjoittivat: Henna Lahti ja Tuukka Pykäläinen"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (5) Ylioppilaslehti Ainon päätoimittajan valinta Taustaa Ainon tulevaisuutta alettiin pohtia alkuvuodesta 2012, kun silloinen päätoimittaja ja toimitus siirtyivät uusiin tehtäviin. Talouspaineiden alla ylioppilaskunnan hallitus oli valmis lakkauttamaan koko lehden, mutta kokouksessaan 8/2012 edustajisto päätti, että ylioppilaslehti tulee säilyttää. Samassa kokouksessa hyväksytyn ponnen mukaisesti perustettiin toimikunta, jonka tehtävänä oli päivittää Ainon linjapaperi ja pohtia, millainen lehti voisi olla tulevaisuudessa. Tulevaisuustoimikunta toimi tehokkaasti parin kuukauden ajan ja Ainon päivitetty linjapaperi hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 12/2012. Samassa kokouksessa edustajisto nimitti myös valintatyöryhmän, joka oli vastuussa päätoimittajan rekrytoinnista. 2 Valintatyöryhmä ja sen tehtävät Päätoimittajan rekrytoimisesta vastasi valintatyöryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella ja julkaista hakuilmoitus, suorittaa hakijoiden esikarsinta saatujen hakemusten perusteella, haastatella jatkoon valitut hakijat ja tehdä edustajistolle esitys päätoimittajan valinnasta (ks. koko edustajiston päätös liitteestä 1). Valintatyöryhmään nimitettiin Tuukka Pykäläinen (H 2013), Roope Nortia (H 2012), Sanna Puutonen (Ainon tulevaisuustoimikunta) sekä Maija Töyry (Ainon toimitusneuvosto). Edustajiston kokouksen jälkeen myös toimitusneuvoston jäsen Anna Brotkin ilmoitti olevansa käytettävissä rekrytointiprosessissa, joten hän toimi työryhmässä asiantuntijajäsenenä. Valintatyöryhmän sihteerinä toimi :n tiedottaja Henna Lahti. 3 Valintatyöryhmän toiminta Hakuilmoitus Pääsihteeri Halme ja tiedottaja Lahti laativat päätoimittajan hakuilmoituksen, joka kävi kommenteilla rekrytointiryhmällä. Myös Ainon tulevaisuustoimikunta oli silmäillyt edellisen päätoimittajan hakuilmoituksen läpi ja kommentoinut, mitä tekstissä tulisi muuttaa ja mitä siihen tulisi lisätä. Päätoimittajan hakuilmoitus (liite 2) julkaistiin :n nettisivuilla, Aalto-yliopiston Career webissa, Työ- ja elinkeinotoimiston mol.fi -verkkosivuilla sekä :n, Ainon ja Jyväskylän yliopiston journalistiikan opiskelijoiden ainejärjestö Lööppi ry:n facebook -sivuilla. Lisäksi hakuilmoitus lähetettiin sähköpostitse Lööppi ry:lle, Tampereen yliopiston tiedotusoppia opiskelevien ainejärjestö Vostokille, :n päätoimittajakunnalle, :n edustajistolle sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajien ja viestintätoimijoiden listoille. Esikarsinta ja haastattelut Haku Ainon päätoimittajaksi oli avoinna klo 8:00. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä kolmetoista (13) kappaletta. Valintatyöryhmän jäsenet tutustuivat hakemuksiin etukäteen ja esikarsinta suoritettiin työryhmän kokouksessa 14. tammikuuta. Hakijoista keskusteltiin yksitellen ja lopulta päädyttiin siihen, että haastatteluun kutsutaan viisi kandidaattia. Lopulta heistä haastateltiin neljä henkilöä. Haastatteluihin kutsuttavia valittaessa painotettiin erityisesti päätoimittajan tehtävään soveltuvaa työkokemusta ja vahvaa näkemystä Ainon tulevaisuudesta.

2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (5) Haastattelut järjestettiin maanantaina ja keskiviikkona Otaniemessä osoitteessa Lämpömiehenkuja 2. Kandidaatteja oli haastattelemassa Pykäläinen, Nortia, Brotkin ja Puutonen. Haastattelukysymykset valmisteltiin vanhojen kysymyspatteristojen pohjalta siten, että haastattelu koostui muutamasta eri osiosta. Kaikki haastattelijat kysyivät kandidaateilta vuorollaan jotain. Haastattelut kestivät noin 45 minuuttia/henkilö. Työryhmä koki, että haastattelun jakaminen osioihin oli toimiva ratkaisu, sillä se rytmitti ja jäsensi haastattelun kulkua. Edustajiston päätöksen mukaan valintatyöryhmä oli velvoitettu viemään edustajiston kokoukseen vähintään kaksi parasta kandidaattia, joista päätoimittaja valittiin. Kaikki haastatteluihin kutsutut hakijat olivat erittäin päteviä, joten työryhmän päätös oli haastava. Perusteellisen keskustelun jälkeen työryhmä pystyi kuitenkin yksimielisesti valitsemaan kaksi vahvinta ehdokasta edustajiston haastateltavaksi. Työryhmä piti tärkeänä, että viimeisessä vaiheessa ehdokkaita on enää kaksi, jotta valinta edustajiston kokouksessa olisi niin yksinkertainen kuin mahdollista. Esitys Työryhmä toimitti edustajistolle muistionsa kahdesta päätoimittajaksi ehdotetusta hakijasta, jotka olivat Annaleena Kuronen ja Veera Visapää (liite 3). Hakijat kutsuttiin päätöksen tekevään edustajiston kokoukseen, joka pidettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla. Kokouksessa hakijat esittäytyivät ja heille esitettiin kysymyksiä noin kymmenen minuutin ajan. Valinta suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä ja valituksi tuli kauppatieteiden kandidaatti Annaleena Kuronen. 4 Prosessin arviointi ja huomioita Prosessi sujui kokonaisuudessaan hyvin, mutta aikataulu oli liian tiukka. Haastattelujen järjestäminen samalla viikolla edustajiston kokouksen kanssa oli liian myöhään emmekä esimerkiksi pystyneet reagoimaan erääseen force majeure -tilanteeseen, sillä tämän aikataulun puitteissa ei ollut mahdollista järjestää eräälle ehdokkaalle uutta haastatteluaikaa, ja hyvä kandidaatti jäi haastattelematta kokonaan. Haastattelukysymyksiä oli paljon, joten haastattelutilanteet olivat pitkäkestoisia. Kysymysten jaottelu teemoihin rytmitti kuitenkin haastatteluja hyvin. Työryhmä koki saavansa haastateltavista hyvän ja syvällisen kuvan. Etenkin ensimmäisiä haastatteluita olisi voinut helpottaa, mikäli haastattelutilanne ja kysymykset oltaisiin käyty ryhmän kanssa läpi vieläkin tarkemmin etukäteen. Oli ilo, mutta myös haaste haastatella erittäin päteviä, tehtävään sopivia ja lähes tasavahvoja ehdokkaita. Työryhmä oli prosessin lopputulokseen yksimielisesti tyytyväinen.

3 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (5) LIITE 1. Päätös: Päätoimittajan rekrytointiryhmän nimittäminen E 12/2012 kokouskohta 23s Ylioppilaskunnan lehden päätoimittajan rekrytointiryhmän nimittäminen [Kohta tulee käsittelyyn mikäli linjapaperi Ylioppilaskunnan lehdestä hyväksytään] Ylioppilaslehti Ainolle rekrytoidaan päätoimittaja. Päätoimittajan rekrytoimisesta vastaa valintatyöryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ja julkaista hakuilmoitus, suorittaa hakijoiden esikarsinta saatujen hakemusten perusteella, haastatella jatkoon valitut hakijat ja tehdä edustajistolle esitys päätoimittajan valinnasta. Valintatyöryhmään nimitetään 4-6 henkilöä siten, että edustajisto, Ainon tulevaisuustoimikunta ja Ainon toimitusneuvosto ovat mahdollisuuksien mukaan edustettuina. Päätös Edustajisto päätti 1) perustaa päätoimittajan valintatyöryhmän, jonka toimikausi on toukokuun 2013 loppuun. 2) nimittää työryhmän puheenjohtajaksi Tuukka Pykäläisen ja jäseniksi Roope Nortian, Sanna Puutosen, Maija Töyryn sekä todeta, että pääsihteeri vastaa työryhmän työn dokumentoinnista. Lisäksi työryhmä voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita työnsä tueksi. 3) valtuuttaa työryhmän laatimaan hakuilmoituksen ja aikataulun niin, että päätoimittaja olisi mahdollista valita vuoden 2013 ensimmäisessä edustajiston kokouksessa. 4) velvoittaa työryhmää laatimaan loppuraportin päätoimittajan valinnasta toimikautensa loppuun mennessä. 5) valinnan tekemiseksi velvoittaa ryhmän tuomaan vähintään kaksi parhaimpana pitämäänsä ehdokasta edustajiston kokouksen haastateltavaksi. Haastattelujen sekä valintatyöryhmän esityksen perusteella edustajisto valitsee uuden päätoimittajan kokouksessaan tammikuussa.

4 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (5) LIITE 2. hakee ylioppilaslehti Ainolle päätoimittajaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunta () on lähes opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. toimii kolmella kampuksella ja Otaniemessä sijaitsevalla keskustoimistolla. Yhteensä työllistää n. 50 henkeä. on ylioppilaskuntakentällä nuori ja innovatiivinen toimija. Aino on :n ylioppilaslehti. Haemme nyt Aino-lehdelle päätoimittajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen tai sopimuksen mukaan. Päätoimittaja vastaa lehden sisällöstä ja toimii toimituksen esimiehenä. Lisäksi päätoimittaja huolehtii osaltaan, että tiedonkulku päätoimittajan ja ylioppilaskunnan välillä on jatkuvaa, tasapuolista ja vuorovaikutteista. Päätoimittaja tulee työskentelemään läheisesti myös toimituskunnan kanssa. Toimituskunta on vapaaehtoispohjainen ryhmä opiskelijoita, jotka ideoivat ja luovat lehden sisällön yhdessä päätoimittajan kanssa. Edellytämme hakijalta taitoa ajatella ja johtaa kokonaisuuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Hakijalta vaaditaan kirjoitus- ja editointitaitoa, kokemusta journalistisesta työstä, esimiestaitoja sekä erinomaista suullista ja kirjallista taitoa suomeksi sekä ruotsin ja englannin kielen taitoa. Edellytämme myös lehden toimituksen toimintaprosessien ymmärrystä. Lisäksi toivomme hakijalta konkreettista näkemystä siitä, mitä Aino-lehden tulee olla ja miten sen tulee palvella lukijoitaan. Eduksi voidaan katsoa journalistiseen ja visuaaliseen suunnitteluun sekä julkaisujen taittamiseen liittyvä kokemus ja verkkojulkaisemisen taidot. Lisäksi eduksi katsotaan ylioppilaskunta- ja opiskelijamaailman tuntemus. Toimi on osa-aikainen (20 tuntia viikossa). Päätoimittajalle maksetaan lehdistön työehtosopimuksen tason IIIb mukaista palkkaa. Tehtävään valittavalla on mahdollisuus hakea asumaan ylioppilaskunnan hallinnassa oleviin asuntoihin. Aino-lehden toimitus sijaitsee Otaniemessä, Espoossa. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen, palkkatoiveineen ja juttunäytteineen (3-5 vapaa-aiheista juttunäytettä pdf-muodossa) toimitetaan klo 8.00 mennessä :n pääsihteerille osoitteeseen teemu.halme(at)ayy.fi. Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Hakemukset käsittelee :n edustajiston nimittämä päätoimittajan valintatyöryhmä. Haastattelut järjestetään viikolla 3, jonka jälkeen valintatyöryhmä jättää esityksensä :n edustajistolle. :n edustajisto valitsee päätoimittajan kokouksessaan viikolla 4. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen. Lisätietoja toimesta antaa :n tiedottaja ja päätoimittajan valintatyöryhmän sihteeri Henna Lahti (henna.lahti(at)ayy.fi, p )

5 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (5) LIITE 3 Haku Ainon päätoimittajaksi oli avoinna Hakemuksia saapui yhteensä 13 kappaletta. Esikarsinta suoritettiin valintatyöryhmän kokouksessa Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella viisi valintakriteerit täyttänyttä hakijaa, joista haastattelimme neljä. Haastattelut järjestettiin Haastatteluiden perusteella hakijoista valittiin kaksi tasavahvaa hakijaa, joita valintatyöryhmä päätti esittää edustajistolle. Valintaa puolsivat erityisesti seuraavat asiat. Annaleena Kuronen - Tehtävään luontevasti johtava työkokemus Kylteri-lehden päätoimittajana. Uudistanut Kylterin päätoimittajavuotenaan. Lisäksi toiminut Aino-lehden avustajana. - Selkeä visio Ainon tulevaisuudesta ja kohderyhmästä. - Energinen ja innostunut asenne työtehtävää kohtaan. - Kokemusta opinnoista Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Talouselämän viestinnän ja markkinoinnin koulutusohjelmassa sekä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Magazine Design sivuaineohjelmassa. - Kokemusta vapaaehtoisista koostuvan toimituskunnan johtamisesta. - Vahva Aalto-yliopiston opiskelijakentän tuntemus. - Valintatyöryhmän mielestä kaikin puolin pätevä aloittamaan Ainon päätoimittajana. Veera Visapää - Tehtävään luontevasti johtava työkokemus Haaga-Helian opiskelijalehti H2:n päätoimittajana. Uudistanut H2:n päätoimittajavuotenaan. Lisäksi vuosien kokemus toimittajana ja tuottajana Hämeen Sanomissa ja Etelä-Suomen Sanomissa. - Käytännönläheinen ja vahva näkemys lehden tekemisestä kokonaisuudessaan. - Asiantunteva ja pitkäjänteinen ote työtehtävään. - Kokemusta opinnoista Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedotusopin koulutusohjelmassa. - Kokemusta vapaaehtoisista koostuvan toimituskunnan johtamisesta. - Vahva sisältöosaaminen. - Valintatyöryhmän mielestä kaikin puolin pätevä aloittamaan Ainon päätoimittajana.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti 10.5.2013 1 (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa 2 2 Valintatyöryhmän kokoonpano 2 3 Valintatyöryhmän tehtävät

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011 Kaksoistutkinnolla suoraan myyntipäälliköksi MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Sosiaalinen media ja yhteisöllisyys markkinoinnissa

Lisätiedot

vuosikertomus lorem ipsum i 3

vuosikertomus lorem ipsum i 3 vuosikertomus lorem ipsum i 3 4 i lorem ipsum Sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Puheenjohtajalta Työvuoden tilinpäätös Sektorit Koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Pääsihteerin valinnan valmistelu 2014 27.11.2014 Taustamuistio valintatoimikunnan työskentelystä

Pääsihteerin valinnan valmistelu 2014 27.11.2014 Taustamuistio valintatoimikunnan työskentelystä Pääsihteerin valinnan valmistelu 2014 27.11.2014 Taustamuistio valintatoimikunnan työskentelystä 1. Valintatoimikunnan työskentelyaikataulu 7.10. Pääsihteerin ja valintatoimikunnan sähköpostikeskustelu

Lisätiedot

TÄMÄ OPAS ON PÄIVITETTY 5.8.2011 VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Valtioneuvoston EU-sihteeristö

TÄMÄ OPAS ON PÄIVITETTY 5.8.2011 VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Valtioneuvoston EU-sihteeristö VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtioneuvoston EU-sihteeristö Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa EU:n toimielinten avoimiin rekrytointikilpailuihin osallistuvia suomalaishakijoita menestymään mahdollisimman

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot

Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11.

Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11. 1 Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11.2012 Kysely liittyy korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin työskentelyyn,

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri 1(14) AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9 LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT POISSA Rantala Simo-Pekka, puheenjohtaja Rautkoski Maija, varapuheenjohtaja Helenius

Lisätiedot

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Kari Laine Kirsi Äijälä Valitse oikein Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Oppaan pdf-versiota on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan. Päivitykset merkitään alla olevaan taulukkoon.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI HALLITUKSEN KOKOUKSELLE 17.10.2013

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI HALLITUKSEN KOKOUKSELLE 17.10.2013 sivu 1/6 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI HALLITUKSEN KOKOUKSELLE 17.10.2013 Sisällysluettelo Yleistä... 1 Henkilöstöohjesäännön muuttaminen... 2 Työntekijöiden ja hallituksen jäsenten toimenkuvat

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Taitto: Samuli Maxenius Piirrokset: Ella Villiina Makkonen Kannen kuva: Turun ylioppilastalo A Sisällys Johdanto 4 Organisaatio

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

työnilon VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot Liiton nimi muuttuu!

työnilon VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot Liiton nimi muuttuu! VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 5-2011 uni kateissa Työ- ja virkasuhteen erot työnilon Vuoden Yhteiskuntatieteilijä saarnaaja Liiton nimi muuttuu! 2 Valtiotieteilijä 5-2011 Pääkirjoitus Ilon

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/10 Pöytäkirja Aika: 10. huhtikuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 2004 2006

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 2004 2006 1 A. Parpala & H. Seppälä (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 2004 2006 KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 5:2003 2 ISBN 951-37-3906-6 ISSN 1457-3121 Kansi: Edita, Suvi Lepistö Taitto:

Lisätiedot

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ

PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ 1 PALVELU - AA:N 3. PERINTÖ KATSAUS SUOMEN AA:N PALVELURAKENTEESEEN JA PALVELUN PERIAATTEISIIN 2 MITÄ AA ON? AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot