Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa 2 2 Valintatyöryhmän kokoonpano 2 3 Valintatyöryhmän tehtävät 2 4 Valintatyöryhmän toiminta 3 Hakuilmoitus ja -aikataulu 3 Hakijat 3 Konsultoinnit 4 5 Prosessin kulku 4 6 Prosessin arviointi ja huomioita 4 Yleistä 4 Päätöksenteko ja julkisuus 5 Viestintä 6 Liite 1. Rekrytointiryhmän nimittäminen 7 Liite 2. Prosessin aikataulu 8 Liite 3. Hakuilmoitus 9 Liite 4. n kokousmuistio Liite 5. n kokousmuistio Liite 6. n kokousmuistio Liite 7. n kokousmuistio Liite 8. n kokousmuistio Liite 9. n kokousmuistio Liite 10. n kokousmuistio Liite 11. n kokousmuistio

2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan () pääsihteeri toimii esimiehenä ylioppilaskunnan aatteelliselle sihteeristölle ja yhdyshenkilönä ylioppilaskunnan eri toimijoiden välillä. Pääsihteerin työnkuvaan kuuluvat lisäksi osallistuminen :n taloushallintoon ja hallituksen, edustajiston sekä taloustoimikunnan toimintaan. :n edustajiston (E) kokouksessaan 7/2009 valitseman pääsihteerin, tekniikan ja maatalousja metsätieteiden ylioppilas Teemu Halmeen, kauden ( ) lähestyessä loppuaan edustajisto ryhtyi vuoden 2012 lopulla valmistelemaan uuden pääsihteerin valintaa. Kokouksessaan 12/2012 E nimitti valintaa valmistelemaan pääsihteerin valintatyöryhmän (Liite 1). Tämän raportin tarkoitus on kuvata nimitetyn valintatyöryhmän toimintaa. 2 Valintatyöryhmän kokoonpano Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan edustajiston tehtäviin kuuluu valita ja vapauttaa tehtävästään ylioppilaskunnan pääsihteeri. Tehtävän laajuuden ja luonteen vuoksi pääsihteerin valintaa valmistelemaan nimitettiin pääsihteerin valintatyöryhmä (Liite 1). Ryhmän kokoonpano oli seuraava: Martin Aalto (Valintatyöryhmän puheenjohtaja) (Edustajiston PJ 2013) Julius Hurri (Valintatyöryhmän jäsen) (Sinivihreät) Rasmus Kiihamäki (Valintatyöryhmän jäsen) (Polytekarna) Pipsa Penttinen (Valintatyöryhmän jäsen) (Luova) Valintatyöryhmän sihteerinä toimi :n virkaa tekevä pääsihteeri Teemu Halme. :n hallituksen puheenjohtajalla, Piia Kuosmasella, oli työryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 3 Valintatyöryhmän tehtävät Kokouksessaan 12/2012 E päätti määrittää työryhmän tehtäviksi seuraavaa: 3) velvoittaa työryhmän tuomaan esityksensä hakuaikataulusta ja luonnoksen hakuilmoituksesta vuoden 2013 ensimmäiseen edustajiston kokoukseen. 4) velvoittaa työryhmää laatimaan loppuraportin pääsihteerin valinnasta toimikautensa loppuun mennessä. 5) valinnan tekemiseksi velvoittaa ryhmän tuomaan vähintään kaksi parhaimpana pitämäänsä ehdokasta edustajiston kokouksen haastateltavaksi. Haastattelujen sekä valintatyöryhmän esityksen perusteella edustajisto valitsee uuden pääsihteerin kokouksessaan maalis-huhtikuussa.

3 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) 4 Valintatyöryhmän toiminta Valintatyöryhmän toiminnan tarkastelua varten ryhmä laati kokouksistaan muistiot. Muistiot on liitetty tämän raportin liitteiksi Valintatyöryhmä aloitti työskentelynsä Ensimmäisessä kokouksessaan valintatyöryhmän jäsenet esittäytyivät. Työryhmän todettiin vastaavan hyvin tehtävän asettamia vaatimuksia. Ryhmän sisältä todettiin löytyvän sekä syvällistä ylioppilaskunnan tuntemusta sekä rekrytointikokemusta ja taitoa. Valintatyöryhmä aloitti työskentelynsä tutustumalla aikaisempiin vastaaviin prosesseihin ja niitä varten sekä niiden jälkeen laadittuihin asiakirjoihin. Taustamateriaaleihin tutustuttuaan työryhmä lähti työstämään hakuprosessin aikataulua ja hakuilmoitusta. Hakuilmoitus ja -aikataulu Valintatyöryhmän laatima hakuilmoitus (Liite 3) hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 1/2013 (kokouskohta 11.). Samalla hyväksyttiin työryhmän ehdotus hakuaikataulusta. Haku avattiin kokouksen jälkeen Haku päättyi Hakuilmoituksen laatimisen yhteydessä työryhmä käytti merkittävästi aikaa haettavan henkilön arvioinnin valmisteluun kirjaamalla ilmoitukseen tehtävän vaatimat edellytykset ja hyväksi katsottavat kriteerit. Edellytämme: Ylioppilaskunta-/järjestötoiminnan tuntemusta Taloushallinnon tuntemusta Esimiestaitoja Hyvää paineensietokykyä Akateemisia opintoja Sujuvaa suomen kielen taitoa sekä ruotsin ja englannin kielen osaamista Katsomme eduksi: Esimieskokemuksen :n ja Aalto-yliopiston tuntemuksen Akateemisen loppututkinto Spelögan Hakuilmoituksen levittämiseen päätettiin käyttää liitteessä 5 (kohta Hakukanavat) mainittuja kanavia. Hakijat Hakemuksia vastaanotettiin kymmenen kappaletta. Yhtään hakemusta ei hylätty. Hakijoista 7 oli miehiä ja 3 naisia. Valintatyöryhmä päätti hakemusten perusteella haastatella puhelimen välityksellä kuutta hakijaa. Haastattelujen pituus oli min per hakija. Haastattelut pidettiin Puhelinhaastattelujen jälkeen valintatyöryhmä päätti kutsua kolme hakijaa kasvokkain pidettäviin haastatteluihin (Liite 10). Kolmen ehdokkaan haastattelut pidettiin osoitteessa Lämpömiehenkuja 2. Haastattelujen pituus oli 1,5-2 tuntia per hakija. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään hakijoiden soveltuvuutta

4 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Konsultoinnit 5 Prosessin kulku pääsihteerin tehtävään painottamalla kysymyksissä hakuilmoituksessa mainittuja kriteereitä. Haastattelu sisälsi tilaisuuden aikana toteutettavan tehtävän ja ehdokkaille asetettiin ennakkotehtävä. Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä päätti kokouksessaan ( Liite 11) esittää edustajistolle kolmea ehdokasta pääsihteerin tehtävään. Henkilöt olivat (aakkosjärjestyksessä) Hyrkkö Saara, Koskenniemi Janne ja Onatsu Toni. Ehdotetuille hakijoille pidettiin haastattelutilaisuus , joka oli avoin päätöksen tekevän edustajiston jäsenille. Työryhmä näki tarpeelliseksi kerätä edustajistoryhmiltä kysymyksiä etukäteen moderoinnin ja ryhmittelyn vuoksi. Toni Onatsu jättäytyi prosessista ennen päätöskokousta työllistyttyään muihin tehtäviin. Edustajisto päätti kokouksessaan 3/2013 valita Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan seuraavaksi pääsihteeriksi Janne Koskenniemen. Laajentaakseen perspektiiviään valintatyöryhmä päätti konsultoida parhaaksi katsomiaan henkilöitä liittyen pääsihteerin valintaprosessiin ja pääsihteerin tehtävään sekä ominaisuuksiin. Konsultointiin pyydetyt henkilöt on esitetty liitteessä 5. Esitetyllä otoksella pyrittiin hankkimaan näkemystä organisaation sisältä vapaaehtoisilta sekä työntekijöiltä ja organisaation ulkopuolelta tehtäväkenttään perehtyneiltä henkilöiltä. Janne Koskenniemeä ei konsultoitu hänen haettua pääsihteerin virkaa. Konsultointien jälkeen työryhmä kokosi tulokset kokouksessaan (Liite 7). Tulosten pohjalta työryhmä työsti haettavan henkilön profiilia. Konsultointien tuloksia käytettiin hakijoita koskevissa valinnoissa. Valintatyöryhmän perustamispäätöksen (Liite 1) taustalla oli tarve suorittaa hakijoiden esikarsinta kooltaan rajoitetun ryhmän sisällä. Edustajiston jäsenten esitysoikeutta edustajiston eteen tuotavista ehdokkaista ei kuitenkaan rajoitettu, joten edustajistolla oli mahdollisuus ohittaa valintatyöryhmän esikarsinta ja nostaa lopulliseen päätöskohtaan ehdokkaita niiden henkilöiden joukosta, jotka olivat toimittaneet hakemuksensa virkaan hakuajan sisällä. Yllä kuvailulla mahdollisuudella haluttiin taata tulevalle pääsihteerille koko edustajiston tuki ja poistaa mahdolliset jälkeenpäin käytävät valintaa koskevat spekuloinnit. Valintatyöryhmän kahden kokoukseen tuoman ehdokkaan lisäksi ehdolle nostettiin kolme muuta ehdokasta: Korhonen Henri, Tarhala Mika ja Tiitinen Maija. 6 Prosessin arviointi ja huomioita Yleistä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsi huhtikuun kokouksessaan ylioppilaskunnan seuraavaksi pääsihteeriksi valintaa valmistelemaan asetetun valintatyöryhmän ehdokkaan. Valintaprosessi pysyi sille asetetuissa aikaraameissa ja noudatti suurimmalta osaltaan hyviä rekrytointikäytäntöjä. Kokonaisuutena prosessia voidaan pitää onnistuneena.

5 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Päätöksenteko ja julkisuus Ylioppilaskunnan erikoisen luonteen ja rakenteen vuoksi pääsihteerin rekrytointiprosessiin liittyvää päätöksentekoa ei ole mielekästä suoraan verrata minkään muun organisaation vastaavanlaiseen päätöksentekoon. Ylioppilaskunta on julkishallinnollinen organisaatio. Tämä tarkoittaa, että työryhmän vastaanottamat hakemukset liitteineen ovat julkista tietoa ja luovutettava kysyttäessä. Toisaalta pääsihteerin tehtävään pyrittiin löytämään mahdollisimman hyviä hakijoita, joiden kohdalla liiallinen prosessia koskeva julkisuus usein haittaa hakijan muita urasuunnitelmia ja saattaa johtaa hakijan poisjäämiseen. Asetelma asetti työryhmän työskentelylle merkittäviä haasteita. Työryhmä otti (ennen haun avaamista) päällimmäiseksi prioriteetikseen löytää ylioppilaskunnalle paras mahdollinen pääsihteeri. Työryhmä teki tietoisen päätöksen olla julkaisematta hakijoiden nimiä ja hakemuksia nimilista ja hakemukset luovutettiin henkilökohtaisesti niitä pyytäneille henkilöille. Työryhmän ratkaisu herätti prosessin myöhemmissä vaiheissa epäilyksiä tietojen salaamisesta. Nämä epäilyt voidaan todeta täysin perättömiksi. Seuraavan vastaavanlaisen rekrytointiprosessin yhteydessä työryhmän olisi hyvä tuoda edustajistolle yksiselitteisenä tiedoksi tietojen julkisuutta koskeva linja ja syyt esitettyyn tulkintaan päätymiseen. Päätöksen pääsihteerin valinnasta tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Päätöstä valmistelemaan perustettiin valintatyöryhmä, joka pyrki ennen hakijoita koskevia päätöksiä kuulemaan tasapuolisesti ylioppilaskuntayhteisön osapuolia. Eri tahojen kuuleminen toteutettiin hyvissä ajoin ennen prosessin haastatteluvaihetta, jotta valintatyöryhmän olisi mahdollista muodostaa hakijaprofiili ennen ehdokkaisiin tutustumista. Valintatyöryhmä suoritti tämän jälkeen esikarsinnat käyttäen hyväkseen muodostettua profiilia. KONSULTOINNIT Kuullaan tahoja organisaation sisältä ja ulkopuolelta Valintatyöryhmä muodostaa käyttöönsä PROFIILIN, johon käytetään konsultointien tuloksia. Valintatyöryhmä suorittaa esikarsinnan käyttäen apunaan mm. muodostettua profiilia. Yllä esitetty menettelytapa lienee jättänyt useammalle aktiiviselle toimijalle, erityisesti työntekijäsektorilla, tunteen oman mielipiteen sivuuttamisesta. Tämä mieliala vahvistui edustajiston jäsenille järjestetyn kyselytilaisuuden yhteydessä. Tulevissa rekrytointiprosesseissa on yllä mainittujen kokemusten perusteella syytä selvittää prosessin kulku sekä edustajistolle että muulle yhteisölle yksityiskohtaisemmin etukäteen. Työntekijäsektorille on syytä etsiä oma tiedonsaantikanava. Mikäli vastaavanlaiseen haastattelutilaisuuteen päädytään jatkossakin, olisi syytä kerätä esitettäviä kysymyksiä myös työntekijöiltä, vaikka työntekijöiden läsnäolo haastattelutilaisuudessa ei ole suotavaa. Lisäksi ylioppilaskunnan eri ryhmille (edustajisto, hallitus, työntekijät, vapaaehtoiset) on syytä selvittää asemansa näin tärkeässä valintaprosessissa sekä selventää minkälaista inputia kultakin taholta prosessiin toivotaan.

6 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Viestintä Prosessin aikana keskustelua heräsi tietojen julkisuuden lisäksi sopivista keskustelukanavista. Kuten jokaisen rekrytointiprosessin kohdalla, pääsihteerin valinnan tekevän tahon, edustajiston, ja sen jäsenten on voitava ilmaista mielipiteensä ehdokkaista riippumatta siitä onko mielipide positiivinen vai negatiivinen. Nykyinen :n edustajiston viestintään käytettävä edustajisto-lista ei kokoonpanonsa vuoksi ole tähän soveltuva. Tästä syystä edustajiston jäseniä pyydettiin käymään ehdokkaita koskevaa keskustelua kokouskohdan aikana suljettujen ovien suojassa. Tämä moderointi epäonnistui ja julkiseen levitykseen rinnastettavalle edustajisto-listalle pääty huomattava määrä tietoa ja mielipiteitä, joilla voi hakijoiden kannalta olla negatiivisia vaikutuksia. Tulevissa rekrytointiprosesseissa olisi syytä perustaa keskustelulle tarkoitettu kanava, jonka sisältöön olisi oikeus vain äänivaltaisilla edustajiston jäsenillä. Yleisenä keskustelua koskevana kommenttina voidaan todeta, että tämän luokan henkilövalinta herättää huomattavan määrän keskustelua, jossa voi olla hyvin vaikeaa taipua keskustelulle asetettuihin raameihin. Nämä raamit perustuvat kuitenkin useimmiten lakiin. Jatkossa edustajistoa olisi syytä perehdyttää viestinnälle asetettuihin rajoihin ennen keskustelun eskaloitumista.

7 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 1. Rekrytointiryhmän nimittäminen Pääsihteerin rekrytointiryhmän nimittäminen (Kangas) E 12/2012 Kokouskohta 24. Nykyisen pääsihteerin työsuhde päättyy Jotta uuden pääsihteerin perehdyttäminen olisi mahdollisimman jouhevaa, olisi hänet hyvä saada valittua maalis-huhtikuussa. Sääntöjen mukaan edustajisto valitsee pääsihteerin, jolloin edustajiston on hyvä nimittää keskuudestaan työryhmä valmistelemaan asiaa. Päätös Edustajisto päätti 1) perustaa pääsihteerin valintatyöryhmän, jonka toimikausi on elokuun 2013 loppuun. 2) nimittää työryhmän puheenjohtajaksi edustajiston vuoden 2013 puheenjohtajan ja jäseniksi Pipsa Penttisen, Rasmus Kiihamäen, Julius Hurrin sekä sihteeriksi nykyisen pääsihteerin sekä todeta, että hallituksen puheenjohtajalla on työryhmän kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi työryhmä voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita työnsä tueksi. 3) velvoittaa työryhmän tuomaan esityksensä hakuaikataulusta ja luonnoksen hakuilmoituksesta vuoden 2013 ensimmäiseen edustajiston kokoukseen. 4) velvoittaa työryhmää laatimaan loppuraportin pääsihteerin valinnasta toimikautensa loppuun mennessä. 5) valinnan tekemiseksi velvoittaa ryhmän tuomaan vähintään kaksi parhaimpana pitämäänsä ehdokasta edustajiston kokouksen haastateltavaksi. Haastattelujen sekä valintatyöryhmän esityksen perusteella edustajisto valitsee uuden pääsihteerin kokouksessaan maalis-huhtikuussa.

8 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 2. Prosessin aikataulu PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä E 1/ PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä Konsultointi Konsultointi Konsultointi Konsultointi Konsultointi Konsultointi E 2/ PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä Puhelinhaastattelut ja ehdokkaiden karsinta Muistio liitteenä Haastattelut PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä E 3/ E 4/2013

9 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 3. Hakuilmoitus Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee pääsihteeriä Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan () kuuluu noin opiskelijajäsentä. :n palveluksessa on yli 50 vakinaista työntekijää sekä useita kymmeniä vapaaehtoisia toimijoita. :n piirissä toimii noin 200 yhdistystä. Ylioppilaskunnan toiminnan painopisteitä ovat vahva edunvalvonta ja palvelutoiminta. Lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa omistamissaan asunnoissa kodin noin jäsenelleen. :n omaisuus on noin 150 miljoonaa euroa ja vuosittainen liikevaihto noin 15 miljoonaa euroa. Haemme kokopäivätoimista PÄÄSIHTEERIÄ kaudelle Pääsihteerin tehtävänä on toimia aatteellisen sihteeristön esimiehenä ja linkkinä ylioppilaskunnan eri toimijoiden välillä. Pääsihteeri osallistuu :n taloushallintoon ja hallituksen, edustajiston sekä taloustoimikunnan kokouksiin ja toimintaan. Päivittäisessä työssä toiminnan suunnittelulla ja jatkuvalla kehittämisellä on suuri rooli. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu keskeisenä osana myös sidosryhmätyöskentely ja ylioppilaskunnan edustaminen. Edellytämme: Ylioppilaskunta-/järjestötoiminnan tuntemusta Taloushallinnon tuntemusta Esimiestaitoja Hyvää paineensietokykyä Akateemisia opintoja Sujuvaa suomen kielen taitoa sekä ruotsin ja englannin kielen osaamista Katsomme eduksi: Esimieskokemuksen :n ja Aalto-yliopiston tuntemuksen Akateemisen loppututkinto Spelögan Tarjoamme sinulle monipuolisen ja innostavan työyhteisön sekä ainutlaatuisen näköalapaikan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan että Otaniemen kampusalueen rakentamiseen. Pääsihteerin työtehtävä tarjoaa monipuolisia haasteita, laaja-alaisen toimintakentän, sekä kilpailukykyisen palkan. Toimistomme vilkkaan ja innostavan ilmapiirin luovat ylioppilaskunnan aktiiviset vapaaehtoiset ja huippuosaavat asiantuntijat. Työsuhteesi ajan olet oikeutettu asumaan :n omistamissa asunnoissa. Tehtävään sisältyy palkallinen perehdyttämisjakso mahdollisuuksien mukaan toukokuusta alkaen. Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen toimitetaan :n edustajiston asettaman pääsihteerin valintaa valmistelevan työryhmän sihteerille Teemu Halmeelle klo 12:00 mennessä osoitteeseen Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Hakemukset käsittelee luottamuksellisesti

10 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) pääsihteerin valintatyöryhmä. Haastattelut järjestetään viikoilla Työryhmä tekee haastattelujen perusteella ehdotuksen soveltuvimmista hakijoista :n edustajistolle, joka tekee lopullisen päätöksen pääsihteerin valinnasta huhtikuun aikana. Lisätietoja toimesta antavat pääsihteerin valintatyöryhmän puheenjohtaja Martin Aalto ) ja sihteeri Teemu Halme ) Lisätietoja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta löydät osoitteesta.

11 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 4. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 10. tammikuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri), Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja), Pipsa Penttinen (jäsen), Rasmus Kiihamäki (jäsen), Julius Hurri (jäsen). Todettiin työryhmän kokoonpano ja esittäydyttiin. Puheenjohtaja kävi läpi työryhmän tehtävän. Puheenjohtaja oli koostanut työryhmän jäsenille materiaalipaketin, joka sisälsi mm. hallintoohjesäännön, aiemman työryhmän loppuraportti, vanhoja pääsihteerin hakuilmoituksia, TKY:n vuoden 2007 pääsihteerin toimenkuvatyöryhmän loppuraportti, vuoden 2006 KY:n pääsihteerin tehtävän kuvaus, puheenjohtajan koostamat pääsihteerin tehtäviin liittyviä huomioita sekä pääsihteerin toimen hoitamisen edellytyksiin liittyviä huomioita. Käytiin läpi, mikä voisi olla rekrytoinnin aikataulu: haku julki edari 1/2013:ssa hakuaika neljä viikkoa, jonka jälkeen toimikunta päättää jatketaanko hakua vai ryhdytäänkö haastattelemaan hakijoita. Edustajisto päättää valittavasta henkilöstä kokouksessaan huhtikuussa. Pohdittiin hakuilmoituksen sisältöä ja rakennetta. Käytiin pohjana läpi :n, TKY:n ja HYY:n hakuilmoituksia pääsihteerin valinnasta. Keskusteltiin puheenjohtajan laatiman tekstipohjan perusteella hakuilmoituksen sisällöstä. Tehtiin joitakin tarkennuksia ja sovittiin, että pohditaan sisältöä vielä tarkemmin sähköpostin välityksellä ennen seuraavaa kokousta. META: todettiin käsiteltävien asioiden olevan lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Keskusteltiin seuraavassa kokouksessa käsiteltävistä asioista. Seuraava kokous: klo Lämppärillä.

12 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 5. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 15. tammikuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri), Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja), Pipsa Penttinen (jäsen), Rasmus Kiihamäki (jäsen), Julius Hurri (jäsen). Asialistalla oli leivoksia. Hakuprosessin aikataulun hyväksyminen Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima aikataulu keväälle 2013 esitettäväksi edustajistolle. (haku auki 25.1., hakuaika päättyy 22.2., väliraportti edustajistolle 28.2., ehdokkaiden haastattelut viikolla 10 11, paneeli valittaville viikolla 14 15, edustajisto päättää valittavasta henkilöstä 16.4.) Hakuilmoituksen hyväksyminen Käytiin läpi edellisen kokouksen pohjalta laadittu hakuilmoitusluonnos. Hyväksyttiin hakuilmoitus esitettäväksi edustajistolle. Hakukanavat MOL Aarresaari (Aalto Careerweb) - kaikki yliopistot Facebook ayy.fi SYL:n listat TEK Sefe Konsultoinnit Teemu Halme (nykyinen pääsihteeri) Voitto Kangas (hpj 2012) (Tiina Metso, Henna Lahti (:n luottamushenkilöt) Antti Karkola (EPJ 2012) Katri Korolainen (HYY ps) Matti Parpala (SYL ps) Janne Koskenniemi (hallintopäällikkö)... META Julius esittelee asiat edarille. Seuraava kokous Lämppärillä

13 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 6. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 29. tammikuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri), Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja), Rasmus Kiihamäki (jäsen), Julius Hurri (jäsen). Pipsa Penttinen (jäsen) oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Puheenjohtaja esitteli SkyDrive -kansion, johon oli koottu työryhmän työlle oleellisia dokumentteja. Sovittiin, että puheenjohtaja ja sihteeri sopivat konsultoitavien henkilöiden kanssa sopivat tapaamisajat ja työryhmän jäsenet osallistuvat aikataulujensa puitteissa tapaamisiin. Työryhmän jäsenet lisäävät omia konsultointikysymyksiään SkyDriveen 5. helmikuuta mennessä. Keskusteltiin, rajoittaako mahdollisten hakijoiden määrää se, että haku on julkinen. Todettiin, että pyritään pitämään hakuprosessi mahdollisimman diskreettinä ja että paneeli olisi noin viikkoa ennen asiasta päättävää edustajiston kokousta ja että se olisi avoin vain edustajiston jäsenille. Keskusteltiin konsultointikysymyksistä ja kirjattiin niitä SkyDriveen. Seuraava kokous sovitaan - Martin hoitaa.

14 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 7. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 6. maaliskuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri), Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja), Rasmus Kiihamäki (jäsen), Pipsa Penttinen (jäsen). Julius Hurri (jäsen) oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Puheenjohtaja esitteli missä mennään. Aikataulusta ollaan hieman myöhässä ja todettiin, että siirretään haastatteluja kahdella viikolla eteenpäin, eli haastattelut viikoille 12 & 13 puheenjohtaja ilmoittaa kaikille hakijoille aikataulun muutoksesta. Edustajistolle tarkoitettu tilaisuus siirretään viikolle 15 ( ). Todettiin, että yliopistolain perusteella hakijoiden nimet ovat julkista tietoa, mutta työryhmä ei kuitenkaan tiedota aktiivisesti asiasta liikaa. Mahdolliset kyselyt osoitetaan puheenjohtajalle/sihteerille ja heille vastataan seuraavalla mallilla: "Tervehdys, Voitte noutaa hakijaluettelon ylioppilaskunnan keskustoimistolta (Lämpömiehenkuja 2, pääsette sisään ilmoittautumalla vastaanotossa) allekirjoittaneelta tai voin jättää jäljenteen luettelosta nimellänne varustetussa kirjekuoressa keskustoimiston postilokerikostoon allekirjoittaneen lokeroon. Luettelo on sinänsä julkinen asiakirja, mutta toivomme pääsihteerin valintatyöryhmässä, ettei asiakirjaa levitettäisi tarpeettomasti. Ystävällisin terveisin, Teemu Halme pääsihteeri" Käytiin läpi konsultointien tulokset. Taulukossa on pyritty tiivistämään sisältöä varsinaisista muistiinpanoista. Työstettiin millaista profiilia valittavalta henkilöltä haluttaisiin. Muistakaa palauttaa hakemukset Teemulle, kun prosessi on ohi. Seuraava kokous ensi viikolla klo 17.13

15 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 8. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 13. maaliskuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri), Rasmus Kiihamäki (jäsen) ja Julius Hurri (jäsen). Pipsa Penttinen (jäsen) ja Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja) olivat estyneet osallistumasta kokoukseen. Todettiin hakijat, joita oli 10 (hakijaluettelo). Käytiin läpi hakemukset puheenjohtajan luoman PowerPoint-esityksen pohjalta. Päätettiin, että Juliuksen johdolla toteutetaan ensin puhelinhaastattelut á 15 minuuttia hakijoille 2, 3, 5, 6, 8 ja 9. Puhelinhaastattelut toteutetaan klo Julius hoitaa haastattelun, muut kuuntelevat. Seuraava kokous maanantaina klo alkaen, suunnitellaan haastattelukysymykset (sekä puhelinhaastatteluun ja kasvokkain haastatteluun) ja -aikataulu. HUOM! Puhelinhaastattelua varten Julius lähettää maanantaihin mennessä suunnittelemansa haastattelurungon ja itseään pohdituttavat lisäkysymykset. Muutkin pohtivat, mitkä kysymykset pohdituttavat hakijoissa. Edustajiston haastattelutilaisuus Avoin vain edustajiston jäsenille Järjestetään kokousta edeltävillä viikoilla (viikot 14 15) Martin ja Teemu hoitavat HUOM! Ideoita tilaisuuden konseptista saa heitellä!

16 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 9. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 18. maaliskuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri) ja Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja). Rasmus Kiihamäki (jäsen) ja Julius Hurri (jäsen) ja Pipsa Penttinen (jäsen) olivat estyneet osallistumasta kokoukseen. Todettiin, että puhelinhaastattelut ovat tiistaina Puheenjohtaja totesi, että pyritään heti puhelinhaastattelujen jälkeen päättämään ketkä hakijoista kutsutaan haastatteluihin. Puheenjohtaja osallistuu kaikkiin haastatteluihin. Puheenjohtaja toivoi, että sihteeri pääsee tekemään muistiinpanot haastatteluista (sihteeri totesi, että onnistunee jos kaikille ok ja näin halutaan). Tämän lisäksi paikalle pääsevät jäsenet tulevat mukaan haastatteluihin vähintäänkin tarkkailemaan ja mahdollisesti esittämään kysymyksiä. Puheenjohtaja etsii sopivat haastatteluajankohdat keskiviikkoaamuna. Käytiin läpi Juliuksen laatima haastattelurunko, joka todettiin erittäin käyttökelpoiseksi. Todettiin, että yksittäiseen hakijaan käyviä kysymyksiä pitää pohtia ja kirjata ylös. HUOM! Tiistaina puhelinhaastattelujen jälkeen käydään kaikki speksit kunnolla yhdessä läpi.

17 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 10. n kokousmuistio Pääsihteerinvalintatyöryhmän puhelinhaastattelujen jälkeinen kokous klo 19:50 Lämpömiehenkuja 2:n Lappia Hall Läsnä olivat Martin Aalto (PJ), Rasmus Kiihamäki (jäsen), Julius Hurri (jäsen) ja Piia Kuosmanen (HPJ). Teemu Halme (sihteeri) ja Pipsa Penttinen (jäsen) olivat estyneitä osallistumaan. Käytiin läpi puhelinhaastatteluissa esiin tulleet asiat ja todettiin puhelinhaastattelujen antaneet tarvittavat täydentävät tiedot karsinnan suorittamiseksi. Käytiin puhelinhaastatteluissa olleet ehdokkaat yksitellen läpi. Etsittiin ehdokkaiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä pohdittiin ehdokkaiden valmiutta ottaa vastaan pääsihteerin virka. Ehdokkaita vertailtiin keskenään ja työryhmä päätti (korostettakoon, ettei hallituksen puheenjohtajalla ollut äänivaltaa päätöksessä) yksimielisesti kutsua haastatteluihin kolme ehdokasta: Saara Hyrkkö, Janne Koskenniemi ja Toni Onatsu.

18 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 11. n kokousmuistio Pääsihteerinvalintatyöryhmän kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa klo 17:15 Läsnä olivat Martin Aalto (PJ), Pipsa Penttinen (jäsen), Rasmus Kiihamäki (jäsen) ja Julius Hurri (jäsen). Teemu Halme (sihteeri) ja Piia Kuosmanen (HPJ) olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen. Käytiin puheenjohtajan johdolla läpi loppuprosessin aikataulu. Keskusteltiin tulevan haastattelutilaisuuden käytännön järjestelyistä ja tilaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Keskusteltiin myös tulevasta edustajiston kokouksesta ja siihen liittyvistä käytännön asioista kuten työryhmän loppuraportista. Käytiin puheenjohtajan johdolla läpi ehdokkaiden hakemukset ja työryhmän kokemukset haastatteluista. Ehdokkaiden arvioinnissa käytiin keskustelua sekä yksilökohtaisesti että muihin ehdokkaisiin vertaamalla. Käytiin läpi hakuilmoituksessa ilmoitetut edellytykset ja eduksi katsomiset sekä näiden toteutuminen ehdokkaiden kohdalla. Pyrittiin muodostamaan mahdollisimman todenmukainen kokonaiskuva ehdokkaista. Päätettiin kutsua edustajiston jäsenille tarkoitettuun haastattelutilaisuuteen Toni Onatsu, Saara Hyrkkö ja Janne Koskenniemi. Sovittiin, että puheenjohtaja ilmoittaa ehdokkaille päätöksestä heti kokouksen jälkeen. Hyväksyttiin edustajistolle lähetettävän viestin muotoilu ja valtuutettiin PJ lähettämään viesti kokouksen jälkeen edustajiston sähköpostilistalle.

Ylioppilaslehti Ainon päätoimittajan valintatyöryhmä Raportin kirjoittivat: Henna Lahti ja Tuukka Pykäläinen

Ylioppilaslehti Ainon päätoimittajan valintatyöryhmä Raportin kirjoittivat: Henna Lahti ja Tuukka Pykäläinen Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti 2013 1 (5) Ylioppilaslehti Ainon päätoimittajan valinta 2013 1 Taustaa Ainon tulevaisuutta alettiin pohtia alkuvuodesta 2012, kun silloinen päätoimittaja ja toimitus

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.14. Todettiin läsnäolijat.

16.9.2011. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.14. Todettiin läsnäolijat. PÖYTÄKIRJA 17 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 29.8.2011 kello 17.00 Paikka: Saikolo, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Hannonen Maiju jäsen Holopainen Tiina

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2017 23.5.2017, kello 9.30-14.30 Paikka: Kaupungintalo (neuvotteluhuone Havukoski) Asematie 7, 01300 Vantaa Osallistujat: Kimmo Heinonen, Helsingin

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valintatyöryhmän loppuraportti 2009

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valintatyöryhmän loppuraportti 2009 LUOTTAMUKSELLINEN Sivu: 1/16 Aalto yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valintatyöryhmän loppuraportti 2009 Tämä raportti on hyväksytty pääsihteerin valintatyöryhmän viimeisessä kokouksessa 21.12.2009.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012 Aika: 7.11.2012 klo 12.00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(6) Edustajisto 7/12 7.5.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 7.5..2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(6) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 7.5..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 2002 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj myöhässä 3 Salla

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Sivu 1/5 Pöytäkirja 23/2017 Aika: 8. kesäkuuta 2017 klo 8.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Inari Harjuniemi,

Lisätiedot

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast Rekrytointiapu Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Rekrytointiprosessin alku...2

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 9/

KOKOUSKUTSU 9/ 15.10.2015 Sivu 1(6) KOKOUSKUTSU 9/2015 15.10.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 20.10.2015, klo 19.00 PAIKKA: 1381 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen

Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen Kunnanhallitus 219 28.11.2016 Kunnanhallitus 235 19.12.2016 Kunnanhallitus 10 23.01.2017 Kunnanvaltuusto 1 30.01.2017 Hallinto- ja talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja viran täyttäminen 776/01.01.04/2016

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2017 Aika: Tiistaina 5.12.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 10.2.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 AIKA: 14.2.2017, klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 1/5 Pöytäkirja 1/2017 Aika: 15. joulukuuta 2016 klo 10.45 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A Miika Tiainen, puheenjohtaja Ali Benkherouf Inari Harjuniemi

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen

13.9.2012. Varaedustajat: 21 Tino Valo 22 Kari Katajainen 23 Yrjö Kärkkäinen 24 Saara Asikainen ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA 13.9..2012 Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1010 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki EPJ 2 Eetu Salminen EVPJ 3 Salla Korhonen este

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/5 Pöytäkirja Aika: 8. toukokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2012 Aika: 10.5.2012 klo 12:00 Paikka: Luentosali KO148, Oulun yliopiston, Linnanmaa Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.12.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen

Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö alkaen Pelkosenniemen kunnan Nuorisovaltuuston toimintasääntö 1.6.2017 alkaen 1 Toiminnan tarkoitus Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä,

Lisätiedot

Nuorisovaltuusto. Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI, Pornainen. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Nuorisovaltuusto. Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI, Pornainen. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 1/2013 Nuorisovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2013 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI, Pornainen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 1 (5) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2013 Aika: noin kello 16.30 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni Huhtiranta

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät 1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")

Lisätiedot

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2017

LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2017 27.2.2017 1/6 Pöytäkirja 3/2017 27.2.2017 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2017 AIKA: 23.2.2017, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Piiparinen Sini (SIUN), estynyt, varalla Mauno Mika (SIUN),

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

Joonas Kivioja, pääsihteeri Antti Eteläaho, edunvalvonta-asiantuntija Aleksi Pohjola, ylioppilaslehden päätoimittaja

Joonas Kivioja, pääsihteeri Antti Eteläaho, edunvalvonta-asiantuntija Aleksi Pohjola, ylioppilaslehden päätoimittaja ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 7.8.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 11/2017 AIKA: 8.8.2017, klo 12:00 PAIKKA: LYY:n toimisto, Ahkiomaantie 23 B, etämahdollisuus Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä

Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä Ohjesääntö Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan opiskelijaedustajien nimeämiseen ja opiskelijakunnan äänenkäyttöön osakeyhtiössä I LUKU - Yleistä 1 Soveltaminen Opiskelijakunnan sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Päätettiin pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä

Päätettiin pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä 70/2016 90 Seurakuntapastorin valinta Päätetään pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Visa Viljamaalle Kallion seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.10.2016 alkaen vaativuusryhmään

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 21.9.2015 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 15.9.2015, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON) Ahtiainen Aapo (KY), saapui kohdassa 6 Bebek

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Opiskelijakunnalla on oma opiskelijakuntamerkki. Se on kooltaan 25 mm korkea opiskelijakunnan tunnus.

Opiskelijakunnalla on oma opiskelijakuntamerkki. Se on kooltaan 25 mm korkea opiskelijakunnan tunnus. 1 2 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.10.2013) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN MERKKIOHJESÄÄNTÖ 3 4 5 6 7 8 I LUKU OPISKELIJAKUNNAN VÄREISTÄ JA TUNNUKSISTA 1 Opiskelijakunnan värit Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen Aika 29.09.2007 klo: 15:00 Paikka Helsinki Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen 3. Nuorisojaoston toimintakentän hahmottaminen

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Ohjesääntö 1 (5) Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista 1. luku Yleistä 1 Säännösperusta 2 Sovellusala Yliopistoilla on perustuslain 123 perusteella itsehallinto. Yliopistolain

Lisätiedot

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. MUUTOKSET VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖÖN 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisesti antaa asukkaille

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta , LIITE 1

Tarkastuslautakunta , LIITE 1 Tarkastuslautakunta 14.3.2016, LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 15.02.2016 klo 9:00-12:20 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, B rappu, 3. krs. Helmi-kabinetti

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston pöytäkirja

Nuorisovaltuuston pöytäkirja Nuorisovaltuuston pöytäkirja Aika klo 16.00 Paikka Nuoristotila Zentra 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Taloustilanne

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot