Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013"

Transkriptio

1 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa 2 2 Valintatyöryhmän kokoonpano 2 3 Valintatyöryhmän tehtävät 2 4 Valintatyöryhmän toiminta 3 Hakuilmoitus ja -aikataulu 3 Hakijat 3 Konsultoinnit 4 5 Prosessin kulku 4 6 Prosessin arviointi ja huomioita 4 Yleistä 4 Päätöksenteko ja julkisuus 5 Viestintä 6 Liite 1. Rekrytointiryhmän nimittäminen 7 Liite 2. Prosessin aikataulu 8 Liite 3. Hakuilmoitus 9 Liite 4. n kokousmuistio Liite 5. n kokousmuistio Liite 6. n kokousmuistio Liite 7. n kokousmuistio Liite 8. n kokousmuistio Liite 9. n kokousmuistio Liite 10. n kokousmuistio Liite 11. n kokousmuistio

2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valinta 2013 n loppuraportti 1 Taustaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan () pääsihteeri toimii esimiehenä ylioppilaskunnan aatteelliselle sihteeristölle ja yhdyshenkilönä ylioppilaskunnan eri toimijoiden välillä. Pääsihteerin työnkuvaan kuuluvat lisäksi osallistuminen :n taloushallintoon ja hallituksen, edustajiston sekä taloustoimikunnan toimintaan. :n edustajiston (E) kokouksessaan 7/2009 valitseman pääsihteerin, tekniikan ja maatalousja metsätieteiden ylioppilas Teemu Halmeen, kauden ( ) lähestyessä loppuaan edustajisto ryhtyi vuoden 2012 lopulla valmistelemaan uuden pääsihteerin valintaa. Kokouksessaan 12/2012 E nimitti valintaa valmistelemaan pääsihteerin valintatyöryhmän (Liite 1). Tämän raportin tarkoitus on kuvata nimitetyn valintatyöryhmän toimintaa. 2 Valintatyöryhmän kokoonpano Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan edustajiston tehtäviin kuuluu valita ja vapauttaa tehtävästään ylioppilaskunnan pääsihteeri. Tehtävän laajuuden ja luonteen vuoksi pääsihteerin valintaa valmistelemaan nimitettiin pääsihteerin valintatyöryhmä (Liite 1). Ryhmän kokoonpano oli seuraava: Martin Aalto (Valintatyöryhmän puheenjohtaja) (Edustajiston PJ 2013) Julius Hurri (Valintatyöryhmän jäsen) (Sinivihreät) Rasmus Kiihamäki (Valintatyöryhmän jäsen) (Polytekarna) Pipsa Penttinen (Valintatyöryhmän jäsen) (Luova) Valintatyöryhmän sihteerinä toimi :n virkaa tekevä pääsihteeri Teemu Halme. :n hallituksen puheenjohtajalla, Piia Kuosmasella, oli työryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 3 Valintatyöryhmän tehtävät Kokouksessaan 12/2012 E päätti määrittää työryhmän tehtäviksi seuraavaa: 3) velvoittaa työryhmän tuomaan esityksensä hakuaikataulusta ja luonnoksen hakuilmoituksesta vuoden 2013 ensimmäiseen edustajiston kokoukseen. 4) velvoittaa työryhmää laatimaan loppuraportin pääsihteerin valinnasta toimikautensa loppuun mennessä. 5) valinnan tekemiseksi velvoittaa ryhmän tuomaan vähintään kaksi parhaimpana pitämäänsä ehdokasta edustajiston kokouksen haastateltavaksi. Haastattelujen sekä valintatyöryhmän esityksen perusteella edustajisto valitsee uuden pääsihteerin kokouksessaan maalis-huhtikuussa.

3 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) 4 Valintatyöryhmän toiminta Valintatyöryhmän toiminnan tarkastelua varten ryhmä laati kokouksistaan muistiot. Muistiot on liitetty tämän raportin liitteiksi Valintatyöryhmä aloitti työskentelynsä Ensimmäisessä kokouksessaan valintatyöryhmän jäsenet esittäytyivät. Työryhmän todettiin vastaavan hyvin tehtävän asettamia vaatimuksia. Ryhmän sisältä todettiin löytyvän sekä syvällistä ylioppilaskunnan tuntemusta sekä rekrytointikokemusta ja taitoa. Valintatyöryhmä aloitti työskentelynsä tutustumalla aikaisempiin vastaaviin prosesseihin ja niitä varten sekä niiden jälkeen laadittuihin asiakirjoihin. Taustamateriaaleihin tutustuttuaan työryhmä lähti työstämään hakuprosessin aikataulua ja hakuilmoitusta. Hakuilmoitus ja -aikataulu Valintatyöryhmän laatima hakuilmoitus (Liite 3) hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 1/2013 (kokouskohta 11.). Samalla hyväksyttiin työryhmän ehdotus hakuaikataulusta. Haku avattiin kokouksen jälkeen Haku päättyi Hakuilmoituksen laatimisen yhteydessä työryhmä käytti merkittävästi aikaa haettavan henkilön arvioinnin valmisteluun kirjaamalla ilmoitukseen tehtävän vaatimat edellytykset ja hyväksi katsottavat kriteerit. Edellytämme: Ylioppilaskunta-/järjestötoiminnan tuntemusta Taloushallinnon tuntemusta Esimiestaitoja Hyvää paineensietokykyä Akateemisia opintoja Sujuvaa suomen kielen taitoa sekä ruotsin ja englannin kielen osaamista Katsomme eduksi: Esimieskokemuksen :n ja Aalto-yliopiston tuntemuksen Akateemisen loppututkinto Spelögan Hakuilmoituksen levittämiseen päätettiin käyttää liitteessä 5 (kohta Hakukanavat) mainittuja kanavia. Hakijat Hakemuksia vastaanotettiin kymmenen kappaletta. Yhtään hakemusta ei hylätty. Hakijoista 7 oli miehiä ja 3 naisia. Valintatyöryhmä päätti hakemusten perusteella haastatella puhelimen välityksellä kuutta hakijaa. Haastattelujen pituus oli min per hakija. Haastattelut pidettiin Puhelinhaastattelujen jälkeen valintatyöryhmä päätti kutsua kolme hakijaa kasvokkain pidettäviin haastatteluihin (Liite 10). Kolmen ehdokkaan haastattelut pidettiin osoitteessa Lämpömiehenkuja 2. Haastattelujen pituus oli 1,5-2 tuntia per hakija. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään hakijoiden soveltuvuutta

4 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Konsultoinnit 5 Prosessin kulku pääsihteerin tehtävään painottamalla kysymyksissä hakuilmoituksessa mainittuja kriteereitä. Haastattelu sisälsi tilaisuuden aikana toteutettavan tehtävän ja ehdokkaille asetettiin ennakkotehtävä. Haastattelujen jälkeen valintatyöryhmä päätti kokouksessaan ( Liite 11) esittää edustajistolle kolmea ehdokasta pääsihteerin tehtävään. Henkilöt olivat (aakkosjärjestyksessä) Hyrkkö Saara, Koskenniemi Janne ja Onatsu Toni. Ehdotetuille hakijoille pidettiin haastattelutilaisuus , joka oli avoin päätöksen tekevän edustajiston jäsenille. Työryhmä näki tarpeelliseksi kerätä edustajistoryhmiltä kysymyksiä etukäteen moderoinnin ja ryhmittelyn vuoksi. Toni Onatsu jättäytyi prosessista ennen päätöskokousta työllistyttyään muihin tehtäviin. Edustajisto päätti kokouksessaan 3/2013 valita Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan seuraavaksi pääsihteeriksi Janne Koskenniemen. Laajentaakseen perspektiiviään valintatyöryhmä päätti konsultoida parhaaksi katsomiaan henkilöitä liittyen pääsihteerin valintaprosessiin ja pääsihteerin tehtävään sekä ominaisuuksiin. Konsultointiin pyydetyt henkilöt on esitetty liitteessä 5. Esitetyllä otoksella pyrittiin hankkimaan näkemystä organisaation sisältä vapaaehtoisilta sekä työntekijöiltä ja organisaation ulkopuolelta tehtäväkenttään perehtyneiltä henkilöiltä. Janne Koskenniemeä ei konsultoitu hänen haettua pääsihteerin virkaa. Konsultointien jälkeen työryhmä kokosi tulokset kokouksessaan (Liite 7). Tulosten pohjalta työryhmä työsti haettavan henkilön profiilia. Konsultointien tuloksia käytettiin hakijoita koskevissa valinnoissa. Valintatyöryhmän perustamispäätöksen (Liite 1) taustalla oli tarve suorittaa hakijoiden esikarsinta kooltaan rajoitetun ryhmän sisällä. Edustajiston jäsenten esitysoikeutta edustajiston eteen tuotavista ehdokkaista ei kuitenkaan rajoitettu, joten edustajistolla oli mahdollisuus ohittaa valintatyöryhmän esikarsinta ja nostaa lopulliseen päätöskohtaan ehdokkaita niiden henkilöiden joukosta, jotka olivat toimittaneet hakemuksensa virkaan hakuajan sisällä. Yllä kuvailulla mahdollisuudella haluttiin taata tulevalle pääsihteerille koko edustajiston tuki ja poistaa mahdolliset jälkeenpäin käytävät valintaa koskevat spekuloinnit. Valintatyöryhmän kahden kokoukseen tuoman ehdokkaan lisäksi ehdolle nostettiin kolme muuta ehdokasta: Korhonen Henri, Tarhala Mika ja Tiitinen Maija. 6 Prosessin arviointi ja huomioita Yleistä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsi huhtikuun kokouksessaan ylioppilaskunnan seuraavaksi pääsihteeriksi valintaa valmistelemaan asetetun valintatyöryhmän ehdokkaan. Valintaprosessi pysyi sille asetetuissa aikaraameissa ja noudatti suurimmalta osaltaan hyviä rekrytointikäytäntöjä. Kokonaisuutena prosessia voidaan pitää onnistuneena.

5 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Päätöksenteko ja julkisuus Ylioppilaskunnan erikoisen luonteen ja rakenteen vuoksi pääsihteerin rekrytointiprosessiin liittyvää päätöksentekoa ei ole mielekästä suoraan verrata minkään muun organisaation vastaavanlaiseen päätöksentekoon. Ylioppilaskunta on julkishallinnollinen organisaatio. Tämä tarkoittaa, että työryhmän vastaanottamat hakemukset liitteineen ovat julkista tietoa ja luovutettava kysyttäessä. Toisaalta pääsihteerin tehtävään pyrittiin löytämään mahdollisimman hyviä hakijoita, joiden kohdalla liiallinen prosessia koskeva julkisuus usein haittaa hakijan muita urasuunnitelmia ja saattaa johtaa hakijan poisjäämiseen. Asetelma asetti työryhmän työskentelylle merkittäviä haasteita. Työryhmä otti (ennen haun avaamista) päällimmäiseksi prioriteetikseen löytää ylioppilaskunnalle paras mahdollinen pääsihteeri. Työryhmä teki tietoisen päätöksen olla julkaisematta hakijoiden nimiä ja hakemuksia nimilista ja hakemukset luovutettiin henkilökohtaisesti niitä pyytäneille henkilöille. Työryhmän ratkaisu herätti prosessin myöhemmissä vaiheissa epäilyksiä tietojen salaamisesta. Nämä epäilyt voidaan todeta täysin perättömiksi. Seuraavan vastaavanlaisen rekrytointiprosessin yhteydessä työryhmän olisi hyvä tuoda edustajistolle yksiselitteisenä tiedoksi tietojen julkisuutta koskeva linja ja syyt esitettyyn tulkintaan päätymiseen. Päätöksen pääsihteerin valinnasta tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Päätöstä valmistelemaan perustettiin valintatyöryhmä, joka pyrki ennen hakijoita koskevia päätöksiä kuulemaan tasapuolisesti ylioppilaskuntayhteisön osapuolia. Eri tahojen kuuleminen toteutettiin hyvissä ajoin ennen prosessin haastatteluvaihetta, jotta valintatyöryhmän olisi mahdollista muodostaa hakijaprofiili ennen ehdokkaisiin tutustumista. Valintatyöryhmä suoritti tämän jälkeen esikarsinnat käyttäen hyväkseen muodostettua profiilia. KONSULTOINNIT Kuullaan tahoja organisaation sisältä ja ulkopuolelta Valintatyöryhmä muodostaa käyttöönsä PROFIILIN, johon käytetään konsultointien tuloksia. Valintatyöryhmä suorittaa esikarsinnan käyttäen apunaan mm. muodostettua profiilia. Yllä esitetty menettelytapa lienee jättänyt useammalle aktiiviselle toimijalle, erityisesti työntekijäsektorilla, tunteen oman mielipiteen sivuuttamisesta. Tämä mieliala vahvistui edustajiston jäsenille järjestetyn kyselytilaisuuden yhteydessä. Tulevissa rekrytointiprosesseissa on yllä mainittujen kokemusten perusteella syytä selvittää prosessin kulku sekä edustajistolle että muulle yhteisölle yksityiskohtaisemmin etukäteen. Työntekijäsektorille on syytä etsiä oma tiedonsaantikanava. Mikäli vastaavanlaiseen haastattelutilaisuuteen päädytään jatkossakin, olisi syytä kerätä esitettäviä kysymyksiä myös työntekijöiltä, vaikka työntekijöiden läsnäolo haastattelutilaisuudessa ei ole suotavaa. Lisäksi ylioppilaskunnan eri ryhmille (edustajisto, hallitus, työntekijät, vapaaehtoiset) on syytä selvittää asemansa näin tärkeässä valintaprosessissa sekä selventää minkälaista inputia kultakin taholta prosessiin toivotaan.

6 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Viestintä Prosessin aikana keskustelua heräsi tietojen julkisuuden lisäksi sopivista keskustelukanavista. Kuten jokaisen rekrytointiprosessin kohdalla, pääsihteerin valinnan tekevän tahon, edustajiston, ja sen jäsenten on voitava ilmaista mielipiteensä ehdokkaista riippumatta siitä onko mielipide positiivinen vai negatiivinen. Nykyinen :n edustajiston viestintään käytettävä edustajisto-lista ei kokoonpanonsa vuoksi ole tähän soveltuva. Tästä syystä edustajiston jäseniä pyydettiin käymään ehdokkaita koskevaa keskustelua kokouskohdan aikana suljettujen ovien suojassa. Tämä moderointi epäonnistui ja julkiseen levitykseen rinnastettavalle edustajisto-listalle pääty huomattava määrä tietoa ja mielipiteitä, joilla voi hakijoiden kannalta olla negatiivisia vaikutuksia. Tulevissa rekrytointiprosesseissa olisi syytä perustaa keskustelulle tarkoitettu kanava, jonka sisältöön olisi oikeus vain äänivaltaisilla edustajiston jäsenillä. Yleisenä keskustelua koskevana kommenttina voidaan todeta, että tämän luokan henkilövalinta herättää huomattavan määrän keskustelua, jossa voi olla hyvin vaikeaa taipua keskustelulle asetettuihin raameihin. Nämä raamit perustuvat kuitenkin useimmiten lakiin. Jatkossa edustajistoa olisi syytä perehdyttää viestinnälle asetettuihin rajoihin ennen keskustelun eskaloitumista.

7 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 1. Rekrytointiryhmän nimittäminen Pääsihteerin rekrytointiryhmän nimittäminen (Kangas) E 12/2012 Kokouskohta 24. Nykyisen pääsihteerin työsuhde päättyy Jotta uuden pääsihteerin perehdyttäminen olisi mahdollisimman jouhevaa, olisi hänet hyvä saada valittua maalis-huhtikuussa. Sääntöjen mukaan edustajisto valitsee pääsihteerin, jolloin edustajiston on hyvä nimittää keskuudestaan työryhmä valmistelemaan asiaa. Päätös Edustajisto päätti 1) perustaa pääsihteerin valintatyöryhmän, jonka toimikausi on elokuun 2013 loppuun. 2) nimittää työryhmän puheenjohtajaksi edustajiston vuoden 2013 puheenjohtajan ja jäseniksi Pipsa Penttisen, Rasmus Kiihamäen, Julius Hurrin sekä sihteeriksi nykyisen pääsihteerin sekä todeta, että hallituksen puheenjohtajalla on työryhmän kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi työryhmä voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita työnsä tueksi. 3) velvoittaa työryhmän tuomaan esityksensä hakuaikataulusta ja luonnoksen hakuilmoituksesta vuoden 2013 ensimmäiseen edustajiston kokoukseen. 4) velvoittaa työryhmää laatimaan loppuraportin pääsihteerin valinnasta toimikautensa loppuun mennessä. 5) valinnan tekemiseksi velvoittaa ryhmän tuomaan vähintään kaksi parhaimpana pitämäänsä ehdokasta edustajiston kokouksen haastateltavaksi. Haastattelujen sekä valintatyöryhmän esityksen perusteella edustajisto valitsee uuden pääsihteerin kokouksessaan maalis-huhtikuussa.

8 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 2. Prosessin aikataulu PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä E 1/ PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä Konsultointi Konsultointi Konsultointi Konsultointi Konsultointi Konsultointi E 2/ PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä Puhelinhaastattelut ja ehdokkaiden karsinta Muistio liitteenä Haastattelut PS valintatyöryhmän kokous Muistio liitteenä E 3/ E 4/2013

9 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 3. Hakuilmoitus Aalto-yliopiston ylioppilaskunta hakee pääsihteeriä Aalto yliopiston ylioppilaskuntaan () kuuluu noin opiskelijajäsentä. :n palveluksessa on yli 50 vakinaista työntekijää sekä useita kymmeniä vapaaehtoisia toimijoita. :n piirissä toimii noin 200 yhdistystä. Ylioppilaskunnan toiminnan painopisteitä ovat vahva edunvalvonta ja palvelutoiminta. Lisäksi ylioppilaskunta tarjoaa omistamissaan asunnoissa kodin noin jäsenelleen. :n omaisuus on noin 150 miljoonaa euroa ja vuosittainen liikevaihto noin 15 miljoonaa euroa. Haemme kokopäivätoimista PÄÄSIHTEERIÄ kaudelle Pääsihteerin tehtävänä on toimia aatteellisen sihteeristön esimiehenä ja linkkinä ylioppilaskunnan eri toimijoiden välillä. Pääsihteeri osallistuu :n taloushallintoon ja hallituksen, edustajiston sekä taloustoimikunnan kokouksiin ja toimintaan. Päivittäisessä työssä toiminnan suunnittelulla ja jatkuvalla kehittämisellä on suuri rooli. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu keskeisenä osana myös sidosryhmätyöskentely ja ylioppilaskunnan edustaminen. Edellytämme: Ylioppilaskunta-/järjestötoiminnan tuntemusta Taloushallinnon tuntemusta Esimiestaitoja Hyvää paineensietokykyä Akateemisia opintoja Sujuvaa suomen kielen taitoa sekä ruotsin ja englannin kielen osaamista Katsomme eduksi: Esimieskokemuksen :n ja Aalto-yliopiston tuntemuksen Akateemisen loppututkinto Spelögan Tarjoamme sinulle monipuolisen ja innostavan työyhteisön sekä ainutlaatuisen näköalapaikan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan että Otaniemen kampusalueen rakentamiseen. Pääsihteerin työtehtävä tarjoaa monipuolisia haasteita, laaja-alaisen toimintakentän, sekä kilpailukykyisen palkan. Toimistomme vilkkaan ja innostavan ilmapiirin luovat ylioppilaskunnan aktiiviset vapaaehtoiset ja huippuosaavat asiantuntijat. Työsuhteesi ajan olet oikeutettu asumaan :n omistamissa asunnoissa. Tehtävään sisältyy palkallinen perehdyttämisjakso mahdollisuuksien mukaan toukokuusta alkaen. Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen toimitetaan :n edustajiston asettaman pääsihteerin valintaa valmistelevan työryhmän sihteerille Teemu Halmeelle klo 12:00 mennessä osoitteeseen Hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi. Hakemukset käsittelee luottamuksellisesti

10 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) pääsihteerin valintatyöryhmä. Haastattelut järjestetään viikoilla Työryhmä tekee haastattelujen perusteella ehdotuksen soveltuvimmista hakijoista :n edustajistolle, joka tekee lopullisen päätöksen pääsihteerin valinnasta huhtikuun aikana. Lisätietoja toimesta antavat pääsihteerin valintatyöryhmän puheenjohtaja Martin Aalto ) ja sihteeri Teemu Halme ) Lisätietoja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta löydät osoitteesta.

11 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 4. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 10. tammikuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri), Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja), Pipsa Penttinen (jäsen), Rasmus Kiihamäki (jäsen), Julius Hurri (jäsen). Todettiin työryhmän kokoonpano ja esittäydyttiin. Puheenjohtaja kävi läpi työryhmän tehtävän. Puheenjohtaja oli koostanut työryhmän jäsenille materiaalipaketin, joka sisälsi mm. hallintoohjesäännön, aiemman työryhmän loppuraportti, vanhoja pääsihteerin hakuilmoituksia, TKY:n vuoden 2007 pääsihteerin toimenkuvatyöryhmän loppuraportti, vuoden 2006 KY:n pääsihteerin tehtävän kuvaus, puheenjohtajan koostamat pääsihteerin tehtäviin liittyviä huomioita sekä pääsihteerin toimen hoitamisen edellytyksiin liittyviä huomioita. Käytiin läpi, mikä voisi olla rekrytoinnin aikataulu: haku julki edari 1/2013:ssa hakuaika neljä viikkoa, jonka jälkeen toimikunta päättää jatketaanko hakua vai ryhdytäänkö haastattelemaan hakijoita. Edustajisto päättää valittavasta henkilöstä kokouksessaan huhtikuussa. Pohdittiin hakuilmoituksen sisältöä ja rakennetta. Käytiin pohjana läpi :n, TKY:n ja HYY:n hakuilmoituksia pääsihteerin valinnasta. Keskusteltiin puheenjohtajan laatiman tekstipohjan perusteella hakuilmoituksen sisällöstä. Tehtiin joitakin tarkennuksia ja sovittiin, että pohditaan sisältöä vielä tarkemmin sähköpostin välityksellä ennen seuraavaa kokousta. META: todettiin käsiteltävien asioiden olevan lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Keskusteltiin seuraavassa kokouksessa käsiteltävistä asioista. Seuraava kokous: klo Lämppärillä.

12 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 5. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 15. tammikuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri), Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja), Pipsa Penttinen (jäsen), Rasmus Kiihamäki (jäsen), Julius Hurri (jäsen). Asialistalla oli leivoksia. Hakuprosessin aikataulun hyväksyminen Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima aikataulu keväälle 2013 esitettäväksi edustajistolle. (haku auki 25.1., hakuaika päättyy 22.2., väliraportti edustajistolle 28.2., ehdokkaiden haastattelut viikolla 10 11, paneeli valittaville viikolla 14 15, edustajisto päättää valittavasta henkilöstä 16.4.) Hakuilmoituksen hyväksyminen Käytiin läpi edellisen kokouksen pohjalta laadittu hakuilmoitusluonnos. Hyväksyttiin hakuilmoitus esitettäväksi edustajistolle. Hakukanavat MOL Aarresaari (Aalto Careerweb) - kaikki yliopistot Facebook ayy.fi SYL:n listat TEK Sefe Konsultoinnit Teemu Halme (nykyinen pääsihteeri) Voitto Kangas (hpj 2012) (Tiina Metso, Henna Lahti (:n luottamushenkilöt) Antti Karkola (EPJ 2012) Katri Korolainen (HYY ps) Matti Parpala (SYL ps) Janne Koskenniemi (hallintopäällikkö)... META Julius esittelee asiat edarille. Seuraava kokous Lämppärillä

13 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 6. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 29. tammikuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri), Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja), Rasmus Kiihamäki (jäsen), Julius Hurri (jäsen). Pipsa Penttinen (jäsen) oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Puheenjohtaja esitteli SkyDrive -kansion, johon oli koottu työryhmän työlle oleellisia dokumentteja. Sovittiin, että puheenjohtaja ja sihteeri sopivat konsultoitavien henkilöiden kanssa sopivat tapaamisajat ja työryhmän jäsenet osallistuvat aikataulujensa puitteissa tapaamisiin. Työryhmän jäsenet lisäävät omia konsultointikysymyksiään SkyDriveen 5. helmikuuta mennessä. Keskusteltiin, rajoittaako mahdollisten hakijoiden määrää se, että haku on julkinen. Todettiin, että pyritään pitämään hakuprosessi mahdollisimman diskreettinä ja että paneeli olisi noin viikkoa ennen asiasta päättävää edustajiston kokousta ja että se olisi avoin vain edustajiston jäsenille. Keskusteltiin konsultointikysymyksistä ja kirjattiin niitä SkyDriveen. Seuraava kokous sovitaan - Martin hoitaa.

14 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 7. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 6. maaliskuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri), Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja), Rasmus Kiihamäki (jäsen), Pipsa Penttinen (jäsen). Julius Hurri (jäsen) oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Puheenjohtaja esitteli missä mennään. Aikataulusta ollaan hieman myöhässä ja todettiin, että siirretään haastatteluja kahdella viikolla eteenpäin, eli haastattelut viikoille 12 & 13 puheenjohtaja ilmoittaa kaikille hakijoille aikataulun muutoksesta. Edustajistolle tarkoitettu tilaisuus siirretään viikolle 15 ( ). Todettiin, että yliopistolain perusteella hakijoiden nimet ovat julkista tietoa, mutta työryhmä ei kuitenkaan tiedota aktiivisesti asiasta liikaa. Mahdolliset kyselyt osoitetaan puheenjohtajalle/sihteerille ja heille vastataan seuraavalla mallilla: "Tervehdys, Voitte noutaa hakijaluettelon ylioppilaskunnan keskustoimistolta (Lämpömiehenkuja 2, pääsette sisään ilmoittautumalla vastaanotossa) allekirjoittaneelta tai voin jättää jäljenteen luettelosta nimellänne varustetussa kirjekuoressa keskustoimiston postilokerikostoon allekirjoittaneen lokeroon. Luettelo on sinänsä julkinen asiakirja, mutta toivomme pääsihteerin valintatyöryhmässä, ettei asiakirjaa levitettäisi tarpeettomasti. Ystävällisin terveisin, Teemu Halme pääsihteeri" Käytiin läpi konsultointien tulokset. Taulukossa on pyritty tiivistämään sisältöä varsinaisista muistiinpanoista. Työstettiin millaista profiilia valittavalta henkilöltä haluttaisiin. Muistakaa palauttaa hakemukset Teemulle, kun prosessi on ohi. Seuraava kokous ensi viikolla klo 17.13

15 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 8. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 13. maaliskuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri), Rasmus Kiihamäki (jäsen) ja Julius Hurri (jäsen). Pipsa Penttinen (jäsen) ja Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja) olivat estyneet osallistumasta kokoukseen. Todettiin hakijat, joita oli 10 (hakijaluettelo). Käytiin läpi hakemukset puheenjohtajan luoman PowerPoint-esityksen pohjalta. Päätettiin, että Juliuksen johdolla toteutetaan ensin puhelinhaastattelut á 15 minuuttia hakijoille 2, 3, 5, 6, 8 ja 9. Puhelinhaastattelut toteutetaan klo Julius hoitaa haastattelun, muut kuuntelevat. Seuraava kokous maanantaina klo alkaen, suunnitellaan haastattelukysymykset (sekä puhelinhaastatteluun ja kasvokkain haastatteluun) ja -aikataulu. HUOM! Puhelinhaastattelua varten Julius lähettää maanantaihin mennessä suunnittelemansa haastattelurungon ja itseään pohdituttavat lisäkysymykset. Muutkin pohtivat, mitkä kysymykset pohdituttavat hakijoissa. Edustajiston haastattelutilaisuus Avoin vain edustajiston jäsenille Järjestetään kokousta edeltävillä viikoilla (viikot 14 15) Martin ja Teemu hoitavat HUOM! Ideoita tilaisuuden konseptista saa heitellä!

16 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 9. n kokousmuistio Kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa 18. maaliskuuta 2013 klo alkaen. Läsnä olivat Martin Aalto (pj), Teemu Halme (sihteeri) ja Piia Kuosmanen (hallituksen puheenjohtaja). Rasmus Kiihamäki (jäsen) ja Julius Hurri (jäsen) ja Pipsa Penttinen (jäsen) olivat estyneet osallistumasta kokoukseen. Todettiin, että puhelinhaastattelut ovat tiistaina Puheenjohtaja totesi, että pyritään heti puhelinhaastattelujen jälkeen päättämään ketkä hakijoista kutsutaan haastatteluihin. Puheenjohtaja osallistuu kaikkiin haastatteluihin. Puheenjohtaja toivoi, että sihteeri pääsee tekemään muistiinpanot haastatteluista (sihteeri totesi, että onnistunee jos kaikille ok ja näin halutaan). Tämän lisäksi paikalle pääsevät jäsenet tulevat mukaan haastatteluihin vähintäänkin tarkkailemaan ja mahdollisesti esittämään kysymyksiä. Puheenjohtaja etsii sopivat haastatteluajankohdat keskiviikkoaamuna. Käytiin läpi Juliuksen laatima haastattelurunko, joka todettiin erittäin käyttökelpoiseksi. Todettiin, että yksittäiseen hakijaan käyviä kysymyksiä pitää pohtia ja kirjata ylös. HUOM! Tiistaina puhelinhaastattelujen jälkeen käydään kaikki speksit kunnolla yhdessä läpi.

17 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 10. n kokousmuistio Pääsihteerinvalintatyöryhmän puhelinhaastattelujen jälkeinen kokous klo 19:50 Lämpömiehenkuja 2:n Lappia Hall Läsnä olivat Martin Aalto (PJ), Rasmus Kiihamäki (jäsen), Julius Hurri (jäsen) ja Piia Kuosmanen (HPJ). Teemu Halme (sihteeri) ja Pipsa Penttinen (jäsen) olivat estyneitä osallistumaan. Käytiin läpi puhelinhaastatteluissa esiin tulleet asiat ja todettiin puhelinhaastattelujen antaneet tarvittavat täydentävät tiedot karsinnan suorittamiseksi. Käytiin puhelinhaastatteluissa olleet ehdokkaat yksitellen läpi. Etsittiin ehdokkaiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä pohdittiin ehdokkaiden valmiutta ottaa vastaan pääsihteerin virka. Ehdokkaita vertailtiin keskenään ja työryhmä päätti (korostettakoon, ettei hallituksen puheenjohtajalla ollut äänivaltaa päätöksessä) yksimielisesti kutsua haastatteluihin kolme ehdokasta: Saara Hyrkkö, Janne Koskenniemi ja Toni Onatsu.

18 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Raportti (18) Liite 11. n kokousmuistio Pääsihteerinvalintatyöryhmän kokous Lämpömiehenkuja 2:n Otteluhuoneessa klo 17:15 Läsnä olivat Martin Aalto (PJ), Pipsa Penttinen (jäsen), Rasmus Kiihamäki (jäsen) ja Julius Hurri (jäsen). Teemu Halme (sihteeri) ja Piia Kuosmanen (HPJ) olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen. Käytiin puheenjohtajan johdolla läpi loppuprosessin aikataulu. Keskusteltiin tulevan haastattelutilaisuuden käytännön järjestelyistä ja tilaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Keskusteltiin myös tulevasta edustajiston kokouksesta ja siihen liittyvistä käytännön asioista kuten työryhmän loppuraportista. Käytiin puheenjohtajan johdolla läpi ehdokkaiden hakemukset ja työryhmän kokemukset haastatteluista. Ehdokkaiden arvioinnissa käytiin keskustelua sekä yksilökohtaisesti että muihin ehdokkaisiin vertaamalla. Käytiin läpi hakuilmoituksessa ilmoitetut edellytykset ja eduksi katsomiset sekä näiden toteutuminen ehdokkaiden kohdalla. Pyrittiin muodostamaan mahdollisimman todenmukainen kokonaiskuva ehdokkaista. Päätettiin kutsua edustajiston jäsenille tarkoitettuun haastattelutilaisuuteen Toni Onatsu, Saara Hyrkkö ja Janne Koskenniemi. Sovittiin, että puheenjohtaja ilmoittaa ehdokkaille päätöksestä heti kokouksen jälkeen. Hyväksyttiin edustajistolle lähetettävän viestin muotoilu ja valtuutettiin PJ lähettämään viesti kokouksen jälkeen edustajiston sähköpostilistalle.

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast Rekrytointiapu Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Rekrytointiprosessin alku...2

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valintatyöryhmän loppuraportti 2009

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valintatyöryhmän loppuraportti 2009 LUOTTAMUKSELLINEN Sivu: 1/16 Aalto yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerin valintatyöryhmän loppuraportti 2009 Tämä raportti on hyväksytty pääsihteerin valintatyöryhmän viimeisessä kokouksessa 21.12.2009.

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.12.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto

Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 kappelineuvosto Enonkosken PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 1 Kokousaika 14.03.2016 klo 18.00-20.05 Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2012 Aika: 22.2.2012 klo 11:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) (puheenjohtaja)

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015

PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 21.9.2015 Sivu 1(6) PÖYTÄKIRJA 8/2015 10.9.2015 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 15.9.2015, klo 17.00 PAIKKA: Ylioppilastalon auditorio LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON) Ahtiainen Aapo (KY), saapui kohdassa 6 Bebek

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla

12.2.2012. Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka Paikalla 4 Jani Savolainen Paikalla PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 12.2.2013 Klo 17.30 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1205 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Teemu Tiilikainen EPJ Paikalla 2 Julia Anjala EVPJ Paikalla 3 Janne Kuikka

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta UUSI HALLITUS Kokous 01/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 3 Yliopiston rehtorin valinta 4 Muut asiat 3210 2211 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa.

Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 ja 42 :ssa. Kokousaika on ilmoitettu

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 sivu 105. Kirkkovaltuuston 11.12.2013 toimeenpanopäätökset... 2 106. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista

Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Ohjesääntö 1 (5) Ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajista 1. luku Yleistä 1 Säännösperusta 2 Sovellusala Yliopistoilla on perustuslain 123 perusteella itsehallinto. Yliopistolain

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 n kokous Kokousaika kello 14:00 16.15 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010 ja,20.4.2011 ja 20.5.2015. Formatted: Left Formatted: Number of columns: 1

Lisätiedot

Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö

Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö Satalinnan Säätiön asuntoloiden ohjesääntö Vahvistettu Satalinnan Säätiön hallituksen kokouksessa I Yleisiä määräyksiä 1 Opiskelija-asunnot Satalinnan Säätiön opiskelija-asuntoloita ovat säätiön hallituksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Talousjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Talousjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen. Kunnanhallitus 159 20.06.2016 Kunnanhallitus 191 22.08.2016 Kunnanhallitus 198 31.08.2016 Talousjohtajan viran kelpoisuusehtojen ja hakuilmoituksen hyväksyminen/talousjohtajan VIRAN TÄYTTÄMINEN Khall 20.06.2016

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry.

1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry. Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry. THHL ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot