SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 43/2008 Kainuun keskussairaala Materiaalipalvelut Sotkamontie KAJAANI Puh Fax Liite nro: 1 SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Tarjouksen sisältö Kainuu siirtyi uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen maakuntana itsehallintomaakunnaksi. Kainuuta koskevat päätökset tehdään nyt omassa maakunnassa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän palveluksessa on aloittanut työnsä noin ihmistä, jotka ovat entisiä kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä. Hallintokokeilu kestää asti. Maakunnan tehtävät Maakunnan tehtävänä on huolehtia hallintokokeilulaissa määritellyistä maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta. Maakunnan toimialat ovat aluekehitystoimiala, Kainuun koulutus toimiala ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala. Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää kokonaistarjoustanne erikoissairaanhoitolain ja kansanterveyslain mukaisen sairaankuljetuksen ja sen edellyttämän valmiuden ylläpidon järjestämiseksi Kainuun maakunta kuntayhtymän alueella erikseen mainituin valmiuksin ja tämän tarjouspyynnön mukaisin ehdoin. Hankinnasta on ilmoitettu hankintailmoitukset.fi -sivuilla numerolla Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten hinnan vertailu Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajien arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 1) Toiminnan luvanvaraisuus 2) Vakavaraisuus, maksu- ja toimituskykyisyys, selviytyminen yhteiskunnallisista velvoitteista 3) Osaaminen, ammattitaito, kokemus, muu pätevyys 4) Tekninen suorituskyky Tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos a. se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia, b. siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin, c. tarjottu palvelu ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia. 1

2 Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan esitetyn vertailuperusteen mukaisesti. Tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos: 1) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet, 2) tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia, 3) tarjoajana on tarjousyhteenliittymä, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia, 4) tarjoaja on tuomittu liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen tai väärinkäytökseen, tai 5) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja. 6) tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen Ostettavat palvelut: Kajaani, Päivystyspaikka Vuolijoen taajaman alueella Yksi sairaankuljetusyksikkö välittömässä lähtövalmiudessa arkisin Muulloin enintään 15 minuutin lähtövalmius. Välittömän lähtövalmiuden aikana sairaankuljetusyksikön asemapaikkana on Vuolijoen terveysasema. Yksikössä toisen henkilön tulee olla vähintään ensihoitokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti laajennetun perustason hoitovelvoittein ja toisen henkilön perustason hoitovelvoittein. Paltamo, Päivystyspaikka Paltamon kunnan taajaman alueella Yksi sairaankuljetusyksikkö välittömässä lähtövalmiudessa arkisin klo Muulloin enintään 15 minuutin lähtövalmius. Välittömän lähtövalmiuden aikana sairaankuljetusyksikön asemapaikka on Paltamon terveysasema. Yksikössä toisen henkilön tulee olla vähintään ensihoitokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti laajennetun perustason hoitovelvoittein ja toisen henkilön perustason hoitovelvoittein Puolanka, Päivystyspaikka Puolangan kunnan taajaman alueella Yksi sairaankuljetusyksikkö välittömässä lähtövalmiudessa arkisin klo Muulloin enintään 15 minuutin lähtövalmius. Välittömän lähtövalmiuden aikana sairaankuljetusyksikön asemapaikka on Puolangan terveysasema. Yksikössä toisen henkilön tulee olla vähintään ensihoitokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti laajennetun perustason hoitovelvoittein ja toisen henkilön perustason hoitovelvoittein. Ristijärvi, Päivystyspaikka Ristijärven kunnan taajaman alueella Yksi sairaankuljetusyksikkö välittömässä lähtövalmiudessa arkisin klo Muulloin enintään 15 minuutin lähtövalmius. Välittömän lähtövalmiuden aikana sairaankuljetusyksikön asemapaikka on Ristijärven terveysasema. Yksikössä toisen henkilön tulee olla vähintään ensihoitokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti laajennetun perustason 2

3 hoitovelvoittein ja toisen henkilön perustason hoitovelvoittein Hyrynsalmi, päivystyspaikka Hyrynsalmen kunnan taajaman alueella. Yksi sairaankuljetusyksikkö välittömässä lähtövalmiudessa arkisin klo Muulloin enintään 15 minuutin lähtövalmius. Välittömän lähtövalmiuden aikana sairaankuljetusyksikön asemapaikka on Hyrynsalmen terveysasema.yksikössä toisen henkilön tulee olla vähintään ensihoitokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti laajennetun perustason hoitovelvoittein ja toisen henkilön perustason hoitovelvoittein Lisäksi tarvittaessa yksi sairaankuljetusyksikkö välittömään lähtövalmiuteen 60 minuutin kuluttua hätäkeskuksen tai ensihoitokeskuksen pyynnöstä. (ns. varavalmius yksikkö). Molemmilla tulee olla vähintään Kainuun Maakunta kuntayhtymän perustason luvat. Yksiköiden toimintaa koordinoi Kainuun Maakunta -kuntayhtymän ensihoitokeskus parhaaksi katsomallaan tavalla. Yksiköitä käytetään tarvittaessa kaikkiin ensihoitojärjestelmän tehtäviin. Valmiudessa olevilla yksiköillä ei saa olla sopimuksia muiden tahojen kanssa, eikä niillä tehdä samanaikaisesti mitään muuta päivystyksiä tai tehtäviä ilman ensihoitokeskuksen lupaa. Kainuun Maakunta -kuntayhtymän maksettaviksi tulevien potilassiirtojen osalta tarjous on esitettävä siten, että ilmoitetaan alennus % liikenne- ja viestintäministeriön vahvistamasta hinnasta. Potilassiirtoja tapahtuu kuntayhtymän laitosten välillä sekä potilaiden toimittamisesta jatkohoitoon. Näitä siirtoja koordinoi ja johtaa Kainuun maakunta kuntayhtymän ensihoitokeskus. Tarjouksen sisältö: Tarjouksen on oltava tarjouspyynnön mukainen ja siihen on liitettävä tarjouspyynnöstä ilmenevät selvitykset. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään eikä niitä oteta huomioon tarjousvertailussa. Tarjouksessa on ilmoitettava/selvitettävä tarjouspyynnössä vaadittujen seikkojen lisäksi palvelun tarjoajan toiminnan yleiskuvaus selvitys tarjouspyynnön liitteenä olevista vaatimuksista selvitys mahdollisesti jo olemassa olevasta liikenneluvasta Hinta ja hintasidonnaisuus: Hälytyskuljetuksissa palvelun tuottaja perii kulloinkin voimassa olevan liikenne- ja viestintäministeriön sairaankuljetuksen taksoista antamien asetuksien mukaiset maksut ja korvaukset kuljetettavalta tai siltä, joka hänen puolestaan vastaa niistä. Kainuun maakunta kuntayhtymä maksaa hoidettavanaan olevat siirtokuljetukset. Niistä maksetaan enintään edellä mainitun liikenne- ja viestintäministeriön sairaankuljetuksen taksoista antaman asetuksen mukaiset maksut ja korvaukset vähennettynä tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamalla alennusprosentilla. Kainuun Maakunta -kuntayhtymä korvaa peruuntuneista kuljetuksista aiheutuneet kustannukset seuraavasti: korvauksen edellytyksenä on, että hälytys on tullut hätäkeskuksen kautta laskutuksen liitteenä on huolellisesti täytetty SV210 selvitysosa 3

4 X-1 laskutus KELAlle, jos ei elvytetty, korvataan X-2 korvataan X-3 korvataan X-4 korvataan X-5 korvataan X-6 laskutus potilaalle, mikäli itse soittanut. Jos sivullinen soittanut, korvataan X-7 korvataan X-8 laskutus KELALLE jos kriteerit täyttyvät, korvataan X-9 korvataan Tarjouksessa tulee ilmoittaa hälytysvalmiuden ylläpidosta maksettava korvaus koko tarjouspyynnön mukaisesta toiminnasta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Kainuun maakunta kuntayhtymän maksettavaksi tuleva hinta on ilmoitettava sekä arvonlisäverollisena että arvonlisäverottomana. Hälytysvalmiuden ylläpidosta mahdollisesti maksettava korvaus on kiinteä kahdelta ensimmäiseltä sopimusvuodelta. Elinkustannusindeksin muuttuessa yli 10 % alkuperäisestä sopimushinnasta hinnantarkistuksista voidaan neuvotella sopimuspuolten kesken erikseen. (Tilastokeskuksen elinkustannusindeksi 1951/10 = 100.) SOPIMUSKAUSI Sopimuskausi alkaa ja loppuu SOPIMUSSANKTIOT Tarjouksessa on ilmoitettava, mikäli toimintaa ei voida aloittaa sopimuskauden alusta lukien. Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijaosapuolen suostumusta. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Palvelun tuottajan tulee antaa ensihoitokeskuksen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan alla olevan taulukon mukaisista laatupoikkeamista ja sopimusehtojen rikkomisesta kirjallinen selvitys 7 vuorokauden kuluessa. Ensihoitokeskus voi määrätä selvityksen käsiteltyään alla olevan taulukon mukaiset sanktiot palvelun tuottajalle. Rikkomuksen luonne 1. kerta 2. kerta 3. kerta tai useampi kerta Sairaankuljetusyksikössä ei ole ollut tarjousasiakirjoissa edellytettyä henkilöstöä. 500 euroa 4000 euroa euroa ja mahdollisuus purkaa sopimus ilman Valmius on vaarantunut. Yksikköä ei ole ollut hälytettävissä tai sen lähtöviiveet ovat ylittäneet sopimuksen mukaiset lähtöajat. Ensihoitokeskuksen antamien ohjeiden noudattamatta jättäminen. irtisanomisaikaa 2000 euroa 6000 euroa euroa ja mahdollisuus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa huomautus 500 euroa 1000 euroa 4

5 LASKUTUS Palvelun tuottaja: Palvelun tuottaja laskuttaa Kainuun maakunta kuntayhtymää sen tilaamista siirtokuljetuksista ja hälytysvalmiuden ylläpidosta. Maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että palvelu tai sen osa on hyväksytysti suoritettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun. Kuntayhtymä on siirtymässä sähköiseen laskutusjärjestelmään, pyydämme selostuksen millaiset valmiudet tuottajalla on sähköiseen laskutukseen (verkkolaskut). Mikäli tarjouksen tekijä katsoo viivästyskorkoehdon välttämättömäksi, tulee se mainita tarjouksessa ja rajoittaa kulloinkin voimassa olevaan Suomen Pankin vahvistamaan viivästyskorkoon. Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa jälkikäteen yhdellä laskulla mutta toiminnot eriteltynä. Kainuun maakunta kuntayhtymällä on oikeus saada palvelun tuottajalta laskutuksen tarkistamista varten tarpeelliset tiedot. VAKUUTUKSET Palvelun tuottajalla on oltava toiminnan edellyttämät asianmukaiset vakuutukset, kuten keskeytys- ja vastuuvakuutus. Näistä on esitettävä selvitys. LAADUN VARMISTUS Palvelun tuottajan on esitettävä selvitys käyttämästään laadun hallintajärjestelmästä. Palvelun tuottajan on järjestettävä henkilökunnalleen täydennys- ja muuta koulutusta, josta on myös esitettävä selvitys. Palvelun tuottajan henkilöstö on velvollinen osallistumaan Kainuun maakunta kuntayhtymän järjestämään koulutukseen, johon voi sisältyä sekä teoriaopetusta että käytännön kliinistä hoito-opetusta, josta ei makseta korvausta. TILASTOINTI Palvelun tuottajan on kirjattava kaikki tehtävänsä Kainuun maakunta kuntayhtymän osoittamaan tilastointiohjelmistoon. TARJOUKSEN LIITTEET 1. Todistus lakisääteisten verojen ja maksujen suorittamisesta. Todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. 2. Tilinpäätökset viimeiseltä kahdelta vuodelta. Jos yritys on ollut toiminnassa lyhyemmän ajan, niin tiedot tältä ajalta. 3. Lausunto luottokelpoisuudesta Suomen Asiakastiedostolta. 4. Selvitys henkilökunnan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä vastuulääkärien todistuksista kopio. 5. Selvitys henkilökunnan täydennys- ja muun koulutuksen järjestämisestä esim. koulutussuunnitelma. 6. Selvitys kuljetuskalustosta, hoitovälineistöstä sekä viestintäjärjestelmästä ja välineistöstä. 7. Selvitys kuljetuskaluston päivystyspaikoista. 8. Kuvaus olemassa olevasta laadunhallinta-järjestelmästä. 5

6 VALINTAPERUSTEET Tarjoaja valitaan kokonaistaloudellisuuden perusteella. Kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa käytetään seuraavia perusteita, joista pyydetään tarkempiselvitys. Selvityksen puuttuessa kohta saa nolla pistettä (suluissa perusteelle annettava painoarvo). Aloittavan yrityksen henkilöstö ja kalustokuvaukset on esitettävä toimintasuunnitelmassa. Esitetyn perusteella arvioidaan kohdan 1.1 ja 1.2 laatupisteet. 1. Laatutekijät ( 35p). 1.1 Henkilökunnan koulutus, kokemus ja muu osaaminen. (max. 16p) jakautuen painotuksiin seuraavasti: mikäli vähintään puolella tarjouksessa yksilöidyillä henkilökunnalla on terveydenhuollon opistoasteen tutkinto (ensihoitaja/sairaanhoitaja) 6p mikäli tarjouksessa yksilöidyillä henkilöillä on vähintään terveydenhuollon kouluasteen tutkinto (lähihoitaja/lääkintävahtimestari) 3p muu mainittava osaaminen 0-2p - ensihoitoa hyödyntävä osaaminen (vähintään puolella yksilöidyistä henkilöistä on pelastusalan koulutus ja pelastusalantyökokemusta vähintään 6 kuukautta tai vaihtoehtoisesti vähintään puolella yksilöidyistä henkilöistä on työkokemusta keskussairaalan päivystyspoliklinikalta tai teho-osastolta vähintään 6 kuukautta) 2p - ei em. Osaamista 0p Mikäli tarjouksessa yksilöidyillä henkilöillä on voimassa oleva Kainuun Maakunta kuntayhtymän ensihoidon vastuulääkärin hyväksymä hoitotason lupa tai muun sairaanhoitopiirin vastaavalla tavalla hyväksytty hoitotason lupa saa pisteitä seuraavasti: 1 piste/henkilö maksimi 5 pistettä 1.2 Kuljetuskaluston hoitovälineistön ja viestintäjärjestelmän asiamukaisuus. (0-8p) mikäli koko ajoneuvokalusto on enintään 2 vuotta vanhaa toiminnan alkaessa 6p mikäli koko ajoneuvokalusto enintään 3 vuotta vanhaa toiminnan alkaessa 3p muu kalusto 0-2p - jokaisessa yksikössä vaatimusten mukainen kalusto 2p - ei vaatimusten mukaista kalustoa 0p 1.3 Henkilökunnan osaamisen ylläpito ja kehittäminen.(0-6p) yksilöity koulutussuunnitelma ja sen seuranta (6p) ilmoitus henkilökunnan osallistumisesta maakunnan järjestämiin koulutuksiin (3p) ei koulutussuunnitelmaa (0p) 1.4 Laadunhallintajärjestelmän ja toiminnan kehittäminen.(0-5p) olemassa oleva laatujärjestelmä tarjoushetkellä (5p) ei laatujärjestelmää (0p) 2. Mikäli palvelun tarjoaja sitoutuu ylläpitämään tarjouskilpailuissa mainituissa yksiköissä työparina hoitotason hoitovelvoittein olevaa henkilöä sekä perustason hoitovelvoittein olevaa henkilö valmiutta koko sopimuskauden ajan. Pisteitä saa 2 pistettä/yksikkö (10p). 6

7 3. Hinta ( 55p ). 1 Valmiuskorvaus (50 p) Laskentakaava: halvin hinta/verrattava hinta*50 2 Siirtokuljetuksen alennus-% (5p) Laskentakaava: verrattava alennus/suurin alennus*5 TOIMINTATAKAUS Palvelun tuottajan on annettava ennen sopimuksen solmimista toimintavakuus, jonka suuruus on 10 % solmittavan sopimuksen arvioidusta vuosiarvosta ja jonka on oltava voimassa 3 kk sopimuskauden päättymisen jälkeen. MUUTA Palvelun tuottajan on noudatettava Kainuun maakunta kuntayhtymän antamia ja hätäkeskuksen antamia toimintaohjeita. Palvelun markkinoinnissa on mainittava, että 112 on ainoa numero, josta yksiköt hälytetään. Yrityksen omaa numeroa ei saa käyttää. Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet tai liikenteenedellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. TERVEYSKESKUSTYÖSKENTELY Yksiköiden tulee työskennellä välittömän lähtövalmiuden ajan ensihoitokeskuksen osoittamassa paikassa koulutusta vastaavissa tehtävissä ensihoitotehtävien välisenä aikana. Työskentelystä ei suoriteta palveluntarjoajalle eri korvausta. TARJOUKSEN JÄTTÖAIKA, VOIMASSAOLO JA TOIMITUSOSOITE: Sitovat tarjoukset tulee toimittaa kahtena kappaleena _2_/_7_/2008 kello mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteella Kainuun maakunta kuntayhtymä Materiaalipalvelut Sotkamontie Kajaani kuoreen merkintä Sairaankuljetus 43/2008 Kainuun maakunta kuntayhtymällä on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. Hankintapäätös liitteineen on julkinen, kun se on allekirjoitettu tai pöytäkirja tarkastettu. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopi- 7

8 muksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Tarjoushinta on julkinen asia. Lisätietoja: Lisätietoja antavat Hankintaprosessiin liittyen: Laila Härkönen, materiaalipalvelut, puh Ensihoitoon ja sairaankuljetuksiin liittyen: Sami Mäenpää, ensihoidon vastuulääkäri, puh Jukka Angerman, lääkintäesimies, puh Kajaanissa Laila Härkönen Materiaalipalvelut Kainuun maakunta -kuntayhtymä 8

9 Liite 1) Sairaankuljetusta ja ensihoitoa koskeva hankinta Tehtävät vuonna 2007 seuraavat: Ensihoito ja sairaankuljetus: Hoitotarvikkeet ja lääkkeet: Viestintä ja ATK-järjestelmät: Ylikuormitustilanteet: Hätäkeskuksen kautta välitettyjä tehtäviä oli noin 4200 kpl kilpailutettavien yksiköiden osalta. Kainuun maakunta -kuntayhtymän maksettaviksi kuuluvia korvauksia oli n euroa. Perustason sairaankuljetuksella tarkoitetaan hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaasta, siten ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone ja mahdollisuudet aloittaa yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet. Perustason sairaankuljetushenkilöstöllä on oltava Kainuun maakunta kuntayhtymän ensihoidon vastuulääkärin lupa tai muun alueen terveystoimen vastaavalla tavalla suoritettu perustason testin hyväksytty suoritus sekä vähintään lähihoitajan/lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan tai pelastajan tutkinto. (ensihoito-ohje) Laajennetun perustason edellytyksenä ovat perustason oikeudet sekä Kainuun maakunta kuntayhtymän ensihoidon vastuulääkärin hyväksymä laajennetun perustason testin hyväksytty suoritus tai muualla terveydenhuolto-oppilaitoksessa suoritettu lääkehuollon täydennyskoulutus sekä terveydenhuollon peruskoulutus. Kainuun maakunnassa järjestetään lääkehoidon täydennyskoulutus syksyllä Tarjoajat voivat ilmoittaa osallistumisesta tähän koulutukseen. Hoitotason sairaankuljetuksella tarkoitetaan valmiutta aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata. Sairaankuljetushenkilöstöllä on oltava Kainuun Maakunta-kuntayhtymän ensihoidon vastuulääkärin hyväksymät tai muun sairaanhoitopiirin vastaavalla tavalla suoritettu hoitotason testin hyväksytty suoritus sekä sairaanhoitajan/ensihoitajan AMK:n tutkinto (ensihoito-ohje). Kainuun maakunta kuntayhtymä toimittaa palvelujen tuottajalle potilaan hoidossa käytetyt lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä lääkkeellisen hapen. Palvelun tuottajan tulee itse hankkia edellä mainittujen tuotteiden säilyttämiseen tarvittavat asianmukaiset varustukset. Palvelun tuottaja vastaanottaa tehtävät hätäkeskuksen välittämänä. Kainuun maakunta kuntayhtymä hankkii palvelun tuottajalle Virve-viestijärjestelmään kuuluvat käsipuhelimet. Vaatimuksena on yhteyden saaminen muutenkin kuin viranomaisverkon välityksellä. Palvelun tuottaja vastaa viestijärjestelmästä ja sen kustannuksista. Palvelun tuottajan on huolehdittava perustasoisen yksikön saamisesta hälytysvalmiuteen 60 minuutin kuluessa saatuaan tiedon ensihoitokeskukselta tai hätäkeskukselta. Yksikkö sijoitetaan tarpeen mukaan Kainuun alueella. 9

10 Liite 2) Sairaankuljetusta ja ensihoitoa koskeva hankintaliite 2 Yksiköltä edellytettävät toimintavalmiudet, varusteet ja lääkkeet. Ajoneuvojen ominaisuudet: Ajoneuvojen tulee olla potilashoitotilan pituuden leveyden ja korkeuden suhteen vähintään ajoneuvo SFS-EN standardin B-luokan vaatimusten mukaisia. ajoneuvoon tulee mahtua keskoslapsien hoidossa käytettävä inkubaattori, jonka vierellä tulee olla istuin hoitajaa varten. ajoneuvossa tulee olla invertteri ja riittävästi pistorasioita kaikkien potilashoidossa tarvittavien sähkölaitteiden liittämiseksi verkkovirtaan Ajoneuvojen varusteet ja lääkkeet: Perustason sairaankuljetusyksikön varustuksen on mahdollistettava potilaan verenpaineen, rytmin, happettumisen, lämpötilan, verensokerien ja alkoholipitoisuuden tutkiminen sekä potilaan hapettaminen, ventilointi, käypähoito-ohjeen mukainen elvytys ja defibrillointi, haavojen ja murtumien sitominen ja tukeminen, hypovolemia- ja hypoglykemiahoito sekä synnytyksen hoitoon tarvittavat välineet sekä siinä tulee olla perustason hoito-ohjeen mukainen lääkevalikoima. Mikäli sairaankuljetusyksikössä työskentelee laajennetun perustason hoitovelvoittein olevia henkilöitä, tulee yksikössä olla samassa hoito-ohjeessa ilmoitetut laajennetun perustason lääkevalikoima. Hoitotason sairaankuljetusyksikön varustelun ja lääkevalikoiman on mahdollistettava hoitotason ensihoidon mukainen potilaan tutkiminen ja hoito. Sairaankuljetusyksikössä, jossa työskentelee hoitotason henkilöitä tulee olla perustason vaatimusten lisäksi seuraavat potilaan tutkimus- ja hoitomahdollisuudet mieluiten yhden siirrettävän potilasmonitorin ominaisuuksina: puoliautomaattinen/manuaalinen defibrillointi, myös synkronoituna ja lasten päitsimillä, transkutaaninen tahdistus, 12-kanavaisen EKG:n otto ja telemetrian lähetys, EKG, happisaturaation, noninvasiivisen verenpaineen, uloshengitysilma hiilidioksidin mittaus. C-PAP-laitteiston tulee olla kannettava ja mieluiten säädettävällä happiosuudella. Yksikössä tulee olla vähintään yksi ruiskupumppu, joka on yhteensopiva Kainuun maakunta kuntayhtymän toimintayksikköjen käyttämien laitteiden kanssa. Infuusionesteillä tulee olla lämpökaappi. Lääkevalikoiman tulee olla Kainuun Maakunta-kuntayhtymän hoitotason hoito-ohjeiden mukainen. 10

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki

Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon. Hankinnan arvoon lasketaan kaikki Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) LEASINGRAHOITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT PALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Vanha Sairaalantie 5 PL 20 02401 KIRKKONUMMI 1 Tarjouspyynnön taustaa Kirkkonummen

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 YHTEISTOIMINTASOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JA ENSIVASTETOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA 1. OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015

ALTEK Aluetekniikka -liikelaitos 7.5.2015 1 KONETYÖPALVELUT TALVIHOITOTÖISTÄ 2015-2017 1 Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitos (Tilaaja) pyytää tarjoustanne aikaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS TARJOUSPYYNTÖ 20.12.2013 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS Tarjouspyynnössä kuvatut terapiapalvelut ovat terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja veteraanikuntoutusta.

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010

Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 Tarjouspyyntö 28.1.2010 Dnro 19/71/2010 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö (Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman) vastuulliseen syömiseen ja ruokavalintoihin liittyvästä kuluttajainformaatiomateriaalin

Lisätiedot