Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011"

Transkriptio

1 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

2

3 1 Hallituksen toimintakertomus Yleistä Valio Oy vastaanotti kotimaassa maitoa miljoonaa litraa. Määrä aleni edellisestä vuodesta 29 miljoonaa litraa. Valio Oy:lle maitoa toimittavien omistajaosuuskuntien keskimääräinen hankintaosuus oli 85 prosenttia koko Suomen meijerimaitomäärästä. Valio-konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa (1 822 milj. euroa vuonna 2010) eli 5,9 prosenttia suurempi kuin vuonna Kotimaan liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia ja ulkomaan liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia. Maitokatetta kertyi 961 miljoonaa euroa (901 milj. euroa), josta investointeihin käytettiin 85 miljoonaa euroa (68 milj. euroa). Maitotuotto oli 44,9 senttiä litralta. Keskimääräiseksi tuottajamaidon hinnaksi tuli 44,1 senttiä litralta. Tuottajamaidon hintaa nostettiin huhtikuussa 2,5 sentillä litralta ja elokuussa 2,0 sentillä litralta. Vuoden lopussa maksettiin jälkitili, jonka suuruus oli 2,0 senttiä litralta. Maitoraaka-aineesta maksettiin 47 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Valio-konsernin voitto oli 54 miljoonaa euroa (39 milj. euroa). Osakkaat ja osakepääoma Riskienhallinta Valio Oy:n osakkaiden lukumäärä on 18 eli sama kuin edellisenä tilikautena. Valio Oy:n kokonaan maksettu osakepääoma on euroa. Osakkeiden lukumäärä on kappaletta. Ne ovat kaikki samanlajisia ja niillä on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osakkeisiin liittyy lunastuslauseke. Riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuvat liiketoiminnoissa. Valio-konsernin keskeiset riskit liittyvät kotimaan ja viennin markkinahintojen kehitykseen ja keskeisten tuoteryhmien markkina-asemaan, valuuttakursseihin sekä erilaisiin vahinkoriskeihin ja niiden liiketoiminnallisiin seurausvaikutuksiin. Vakuutuksilla suojaudutaan vahinkoriskeiltä, joilla on merkittävä vaikutus Valiokonsernin toimintakykyyn. Valion tärkeimmät vahinkovakuutukset on järjestetty koko konsernin kattaviksi vakuutusohjelmiksi. Valuuttamääräisiä rahavirtoja tai tase-eriä ei pääsääntöisesti suojata. Turvallisuuden tavoitteeksi on asetettu nolla tapaturmaa ja onnettomuutta. Yhtiö on saanut vuoden lopulla kilpailuvirastolta päätösluonnoksen määräyksestä lopettaa viraston luonnoksessaan kilpailunrajoitukseksi tulkitsema menettely, ja siihen liittyvän rahallisesti määrittelemättömän seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle. Päätösluonnoksen toteuttaminen merkitsisi, että Valion olisi nostettava perusmaitojen tukkuhintaa tulkinnasta riippuen prosenttia. Valio puolestaan katsoo perusmaitoliiketoiminnan olevan selkeästi kannattavaa ja yhtiö on esittänyt vastineessaan eriävän kantansa kilpailuvirastolle helmikuun 2012 lopussa. Asia on keskeneräinen ja näin ollen tilinpäätökseen ei ole sisällytetty pakollisena varauksena mahdollista seuraamusmaksua.

4 2 Tutkimus ja tuotekehitys Henkilöstö Valio Oy toi vuonna 2011 kotimaan markkinoille 78 uutuustuotetta (66 kpl) ja lisäksi lukuisia uutuuksia Venäjälle, Ruotsiin ja Viroon. Vuonna 2011 jätettiin seitsemän uutta patenttihakemusta (1 kpl). Tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä laadunvalvonnan kulut olivat 27,3 miljoonaa euroa (27,3 milj. euroa) ja 1,4 prosenttia liikevaihdosta (1,5 prosenttia). Valio-konsernin henkilökunnan lukumäärä vuonna 2011 oli keskimäärin (4 403) ja tilivuoden päättyessä Suomen emoyhtiössä työskenteli keskimäärin henkilöä ja ulkomaisissa tytäryhtiöissä 930 henkilöä. Ulkomailla eniten henkilökuntaa oli Virossa 339 henkilöä ja Venäjällä 368 henkilöä. Miehiä henkilöstöstä oli 54 prosenttia ja naisia 46 prosenttia (53 prosenttia ja 47 prosenttia). Henkilökunnan keski-ikä oli 40 vuotta (41 vuotta). Valio Oy:ssä vuonna 2011 maksetut työajan palkat olivat 125,7 miljoonaa euroa (121 milj. euroa). Eläkekustannukset olivat 26,2 miljoonaa euroa (26,7 milj. euroa). Sosiaalipalkat sekä lakisääteiset sosiaalikulut sisältäen lisäeläkemaksut olivat 52,7 prosenttia palkoista (52,8 prosenttia). Ympäristön suojelu Valio Oy:llä on kotimaan toiminnot kattava ISO standardin mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Järjestelmään kuuluvien sisäisten auditointien yhteydessä ja ulkoisen auditoijan tekemissä tarkastuksissa ei ole tavattu merkittäviä poikkeamia ympäristölainsäädännöstä eikä viranomaisvaatimuksista. Toiminnan merkittävät ympäristövaikutukset muodostuvat tuotannon hävikeistä syntyvästä jätevesikuormituksesta, korkeatasoisen hygienian ylläpidon kääntöpuolena olevista veden ja energian kulutuksen oheisvaikutuksista sekä käytettyjen pakkausten jätehuollosta. Ympäristövaikutuksia pienentävät investoinnit olivat kotimaassa 3,9 miljoonaa euroa ja kuluiksi kirjatut ympäristömenot olivat kaikkiaan 10,1 miljoonaa euroa. Merkittävimmät ympäristöinvestoinnit liittyivät Haapaveden tehtaan jäteveden hallinnan kehitykseen sekä Seinäjoen tehtaan jauhekuivaimien varustamiseen pölynerotuslaitteistolla ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Lisäksi tuotannon energiatehokkuutta parannettiin investoimalla hukkalämmön talteenottoihin Seinäjoen tehtaalla. Valio-konsernin toiminnoissa vuonna 2011 energiaa kului kaikkiaan 756 GWh, jätevesiä syntyi 5,6 miljoonaa kuutiota, jätevesikuormitus jäteveden puhdistamoille oli tn kemialliseksi hapenkulutukseksi laskettuna ja tuotannosta syntyi kierrätykseen ja hyötykäyttöön päätymättömiä jätteitä tn. Edelliseen vuoteen verrattuna energian kulutus ja jätevesimäärä ovat hivenen kasvaneet ja jätevesikuorma on hivenen pienentynyt. Yksityiskohtaisemmat ympäristötunnusluvut kotimaantoimintojen osalta julkaisemme erikseen Valio Oy:n internetsivustolla Yritysvastuuraportissa. Liikevaihto Konsernin liikevaihto oli miljoonaa euroa (1 822 milj. euroa). Kotimaan liikevaihto oli miljoonaa euroa (1 168 milj. euroa). Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli 694 miljoonaa euroa (654 milj. euroa). Valio Oy:n liikevaihto oli miljoonaa euroa (1 601 milj. euroa).

5 3 Investoinnit Konsernin investoinnit olivat 85 miljoonaa euroa (68 milj. euroa) eli 4,4 prosenttia (3,7 prosenttia) liikevaihdosta. Suurimmat kohteet Suomessa olivat Valion Lapinlahden tehtaalle rakennettavat uusi jauhetehdas ja kotimaista polttoainetta käyttävä voimalaitos sekä Valion Haapaveden tehtaalla aloitettu Valio Oltermanni juuston valmistuskapasiteetin lisäys. Virossa Laevan meijerissä rakennettiin uusi jakeluterminaali ja tuotantotiloja sekä Võrun juustolassa juustonpakkaamo. Moskovassa lisättiin sulatejuuston valmistuskapasiteettia. Rahoitus Tulos Konsernin ja emoyhtiön maksuvalmius säilyi koko tilikauden hyvänä. Rahat ja pankkisaamiset sekä talletukset olivat tilivuoden päättyessä 172 miljoonaa euroa (181 milj. euroa). Vaihto-omaisuus oli tilikauden päättyessä 163 miljoonaa euroa ja tilikauden alussa 145 miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat tilikauden lopussa 221 miljoonaa euroa ja alussa 239 miljoonaa euroa. Lainat rahoituslaitoksilta vähenivät 24 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 5,7 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa) eli 0,3 prosenttia (0,5 prosenttia) konsernin liikevaihdosta. Konsernin tulos ennen veroja oli 69 miljoonaa euroa (55 milj. euroa). Tilivuoden verot olivat 16 miljoonaa euroa (16 milj. euroa). Tilikauden tulos oli 54 miljoonaa euroa (39 milj. euroa). Emoyhtiön tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 63 miljoonaa euroa (60 milj. euroa). Tehdyt poistot ovat verolakien sallimissa maksimeissa. Tilikauden tuloverot olivat 18 miljoonaa euroa (15 milj. euroa). Emoyhtiön tilikauden tulos oli 56 miljoonaa euroa (34 milj. euroa). Konsernin maitokate oli 961 miljoonaa euroa ja maitotuotto 44,9 senttiä litralta. Kotimaassa tuotevalikoima kehittyi positiivisesti perustuotteista lisäarvotuotteisiin. Lisäksi sekä kotimaassa että viennissä hintakehitys oli positiivinen. Vuosi 2012 Vuoden 2012 alku on ollut Valion liiketoiminnan kannalta vakaa. Maailmantalouden epätasapaino vaikeuttaa vuoden lopun kehityksen ennakointia. Hallituksen voitonjakoehdotus Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 4,5 prosenttia osakkeen nimellisarvosta eli 153,00 euroa osakkeelta. Tällöin osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan ,00 euroa.

6 4 Hallintoneuvosto vuodesta erovuorossa Pentti Santala, pj maanviljelijä, Kauhajoki Jaakko Rouhiainen, varapj maanviljelijä, Juva Kyösti Anttila maanviljelijä, Jalasjärvi Jan de la Chapelle maanviljelijä, Raasepori Anu Fräntilä-Riihonen emäntä, Keuruu Hannu Kainu maanviljelijä, Kyyjärvi Matti Karvo maanviljelijä, Rovaniemi Kimmo Kemppainen maanviljelijä, Paltamo Raimo Kielenniva maanviljelijä, Kärsämäki Esa Kotala maanviljelijä, Lapua Jarno Kämäräinen maanviljelijä, Kiuruvesi Hannu Latomäki 1) materiaalivastaava, Seinäjoki Pekka Lestinen maanviljelijä, Sysmä Pirjo Louhevirta 1) myyntiedustaja, Turku Veikko Matikainen maanviljelijä, Kouvola Pasi Mäkinen 1) pääluottamushenkilö, Turenki Jaakko Männistö maanviljelijä, Merijärvi Anne Nykänen maanviljelijä, Mikkeli ( alkaen)

7 5 Markku Pajunen maanviljelijä, Mikkeli ( saakka) Reino Parkko maanviljelijä, Kouvola Mauri Penttilä maanviljelijä, Vesilahti Kari Piironen maanviljelijä, Nurmes Päivi Saarentola 1) markkinointipäällikkö, Helsinki Anneli Santa-aho emäntä, Lempäälä Risto Sonninen maanviljelijä, Maaninka Pentti Suokannas maanviljelijä, Askola Ari Vuojolainen maanviljelijä, Joensuu Päivi Ylä-Outinen maanviljelijä, Lappeenranta 1) henkilöstön edustaja Hallitus Antti Rauhamaa, pj maanviljelijä, Kärkölä Tauno Uitto, varapj maanviljelysneuvos, Tyrnävä Jarmo Juutinen maanviljelijä, Vieremä Sauli Lähteenmäki maanviljelijä, Rusko Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö, Helsinki Markku Marjomaa, KTM, KHT

8 6 Valio-konsernin viisivuotiskatsaus Omistajilta vastaanotettu maitomäärä milj. l Liikevaihto milj. Kehitys % Kotimaa milj. Kehitys % Ulkomaantoiminnot milj. Kehitys % Taseen loppusumma milj. Vieras pääoma % taseesta Omavaraisuusaste % Oman pääoman tuotto % Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset milj. Palkat ja palkkiot milj. Henkilöstö keskimäärin Vaihto-omaisuus milj. Investoinnit milj. Suunnitelman mukaiset poistot milj. Maitokate milj. 1) Liikevoitto milj. Liikevoitto % Maitotuotto snt /l 2) Valio Oy:n tilityshinta osuuskunnille yhteensä snt/l 3) Liikevaihto / omistajilta vastaanotettu maitolitra /l ,9 2-3,1 7,6 5, ,7-5,2-4,5 15,5 3, ,1 18,1 0,2-7,2 9, ,5 9,2 4,8-1,6 2, ,9 3,6 2,2 0,3 1,3 44,9 41, ,9 44,1 40,9 40,4 47,2 39,3 1,03 0,96 0,94 0,98 0,89 1) 2) 3) Liikevaihdosta vähennetään kaikki muut kulut paitsi omistajille maksettu maidon tuottajahinta, osakaslainojen korot, suunnitelman mukaiset poistot ja eläkekassan lisäkannatusmaksut. Lisäksi vuosien 2010 ja 2011 maitokatteissa on huomioitu tilinpäätössiirtojen verot sekä Valio Oy:n tuloksen verovaikutus vähennettynä keskimääräisellä osakepääomasta lasketun osingonjakoprosentin mukaisen tuloksen vero-osuudella. Maitokatteesta vähennetään arvioitu investointien rahoitustarve ja saatu luku jaetaan Valio Oy:n omistajilta vastaanotetulla maitomäärällä. Sisältää perushinnan, koostumuksen ja laadun perusteella maksetut lisät sekä jälkitilin.

9 7 Konsernin tuloslaskelma Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) / vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Konsernireservin vähennys Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Voitto (tappio) ennen veroja Tuloverot Laskennalliset verot Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta Konsernin tilikauden voitto (tappio) Kaikki luvut euroina

10 8 Konsernin tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet osakkuusyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet / tavarat Muu vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Muut saamiset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset 20 - Muut saamiset Laskennalliset verosaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Kaikki luvut euroina

11 9 Konsernin tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Muut rahastot Muuntoerot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Konsernireservi Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Laskennallinen verovelka Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat Vastattavaa yhteensä Kaikki luvut euroina

12 10 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Lainasaamisten takaisinmaksut Muut Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Kaikki luvut euroina

13 11 Emoyhtiön tuloslaskelma Liikevaihto , ,77 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (-) , ,72 Valmistus omaan käyttöön , ,44 Liiketoiminnan muut tuotot , ,70 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,47 Varastojen lisäys (-) / vähennys (+) , ,07 Ulkopuoliset palvelut , , , ,81 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,50 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,98 Muut henkilösivukulut , , , ,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,25 Liiketoiminnan muut kulut , ,06 Liikevoitto (tappio) , ,52 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä -0,04 - Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 6 157, ,74 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,11 Muilta , ,94 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,43 Muille , , , ,62 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä , ,90 Satunnaiset kulut , ,00 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,90 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) , ,69 Tuloverot Tilikauden tuloverot , ,84 Laskennalliset verot , ,16 Edellisten tilikausien tuloverot , ,42 Tuloverot yhteensä , ,10 Tilikauden voitto (tappio) , ,11

14 12 Emoyhtiön tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,56 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,02 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,50 Liittymismaksut , ,64 Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja kalusto , ,45 Muut aineelliset hyödykkeet , ,39 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,98 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,57 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,50 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,91 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,37 Keskeneräiset tuotteet , ,71 Valmiit tuotteet / tavarat , ,35 Muu vaihto-omaisuus , , , ,44 Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,58 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,70 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ,01 Lainasaamiset ,40 - Muut saamiset , ,34 Laskennallinen verosaaminen , ,69 Siirtosaamiset , , , ,22 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,14 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 Vastaavaa yhteensä , ,71

15 13 Emoyhtiön tase VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,53 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,10 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,74 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,67 Pakolliset varaukset , ,64 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Muut velat , , , ,52 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,78 Velat saman konsernin yrityksille , ,32 Velat omistusyhteysyrityksille , ,17 Muut velat , ,56 Siirtovelat , , , ,14 Vastattavaa yhteensä , ,71

16 14 Emoyhtiön rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut osingot Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Kaikki luvut euroina

17 15 Konsernin ja emoyhtiön liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTEET Konsernitilinpäätös sisältää ne tytäryhtiöt, joista emoyhtiö omistaa joko suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia äänivallasta. Kiinteistöyhtiötä ei ole sisällytetty konsernitilinpäätökseen. Mikäli se olisi konsolidoitu, sillä ei olisi ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen ja omaan pääomaan, eikä kuvaan taloudellisesta asemasta. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on otettu mukaan osakkuusyhtiöt, jotka on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäinen liikevaihto, sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, varastoon sisältyvä sisäinen kate, käyttöomaisuuden sisäiset myyntituotot sekä keskinäiset saamiset ja velat. Konserniyhdistelyssä muodostunut konsernireservi merkitään konsernitaseeseen omaksi eräkseen ja vähennys merkitään konsernituloslaskelmaan. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu Suomen rahan määräisiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyneet muuntoerot on esitetty erässä "muut rahastot". Ulkomaiselle tytäryritykselle annetusta pitkäaikaisesta lainasta, joka on rinnastettavissa oman pääoman sijoitukseksi, aiheutuneet kurssierot on kirjattu konserniin oman pääoman muuntoerona. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot Liikearvo Konserniliikearvo Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Atk-laitteet ja ohjelmistot Kuljetusvälineet ja eräät kylmälaitteet 5 tai 10 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 10, 15 tai 25 vuotta 10 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Pysyvien vastaavien sijoitukset ja rahoitusvälineet on merkitty taseeseen hankintahintaan tai sitä alempaan käypään arvoon. Omavalmisteiset tuotteet arvostetaan välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan myyntihintaan. Välittömään hankintamenoon luetaan tuotannon muuttuvat kustannukset. Ostetut tuotteet, raaka-aineet ja pakkaustarvikkeet arvostetaan painotettuun keskihintaan.

18 16 Rahavarat sisältävät käteisen rahan, rahaksi tarvittaessa muutettavat pankkisaamiset sekä rahoitusarvopapereihin sisältyvät lyhytaikaiseksi tarkoitetut sijoitukset. Laskennallinen verovelka tai -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille sekä vahvistettavalle tappiolle käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi sinä kautena, jona ne ovat syntyneet. Yhtiö on osakkaana sähköenergianhankintayhtiössä, joka hoitaa osakkaiden puolesta sähkön hankintaan liittyvät suojaukset. Päästöoikeuksien kirjanpidossa menetellään KILA:n lausunnon mukaisesti. Jos toteutuneet päästötonnit ylittävät saadut oikeudet, tehdään ylimeneviä tonneja vastaava kulukirjaus tilinpäätöshetken markkinahinnalla ja pakolliset varaukset vastatilinä. Jos taas toteutuneet tonnit alittavat saadut oikeudet, ilmoitetaan liitetietona taseen ulkopuolinen varallisuus. Toisaalta päästöoikeuksien ostot ja myynnit kirjataan liiketapahtumina suoriteperusteisesti. Liitetiedoissa esitetyt luvut ovat euroina.

19 17 Tuloslaskelman liitetiedot KONSERNI EMO LIIKEVAIHDON JAKAUMA 1.1. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Tuoremeijerituotteet Ravintorasvat Juustot Jauheet Muut MAANTIETEELLINEN JAKAUMA Kotimaa Ulkomaat LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Logistiikkatuotot Vuokratuotot Pysyvien vastaavien sijoitusten myyntivoitot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Laboratoriopalvelujen myyntituotot Saadut tuet ja avustukset Ruokalan tuotot Energian myyntituotot Fuusiovoitot Muut tuotot SATUNNAISET TUOTOT (+) JA KULUT (-) Tytäryhtiölle annettu konserniavustus PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS LISÄYS (-) / VÄHENNYS (+) Eläkevaraus Saneerausvaraus Muut pakolliset varaukset LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Energiakulut Vesimaksut Kuljetuskulut Vuokrakulut Kiinteistöjen ja koneiden korjaus- ja kunnossapitokulut Markkinointikulut Myynninedistämiskulut Matkakulut Tietotekniikkakulut Hallintokulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Luottotappiot Muut kulut

20 18 Tuloslaskelman liitetiedot KONSERNI EMO HENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN Työntekijät Erikoiskoulutetut Ylemmät toimihenkilöt Toimihenkilöt HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut JOHDON PALKAT JA PALKKIOT Hallintoneuvosto Hallitus ja toimitusjohtajat TILINTARKASTAJAN PALKKIOT PricewaterhouseCoopers -ketjuun kuuluville yhtiöille Tilintarkastus Tilintarkastajan lausunnot Veropalvelut Muut palvelut BDO AB Tilintarkastus Veropalvelut Muut palvelut

21 19 Taseen liitetiedot KONSERNI EMO SIIRTOSAAMISET Pakkauskoneiden vuokrat Kansainvälisen myynnin jaksotus Rojaltit Työterveyshuollon korvaukset Verosaamiset Vuosihyvitykset Eläkekulut Sosiaalikulut Matkaennakot Tutkimusavustukset ATK-ylläpitosopimukset Vahingonkorvaus Muut siirtosaamiset AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Liikearvo Hankintameno Hankintameno Kertyneet poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Aineettomat hyödykkeet yhteensä

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833 211 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Jätekukko Oy:n osakkaat 31.12.2010 Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio 93 278 290 000 40,8 % 290 Pieksämäki 19 869 70 000 9,8 % 70 Siilinjärvi

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot