milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0"

Transkriptio

1 Vacon Oyj, Pörssitiedote, kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa oli 11,8 % (78,2 milj. euroa). Liikevaihto oli 7 milj. euroa, kasvua 6,2 % (65,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 7,1 milj. euroa, laskua 6,6 % (7,6 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirtaa oli 6,3 milj. euroa (4,6 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,29 euroa (0,34 euroa), laskuaa edelliseen vuoteen oli 14,7 %. Maailmantalouden laskusuhdanne on heikentänyt taajuusmuuttajien kysyntää useissa markkinasegmenteissä. Jotkut asiakkaat näyttävät siirtävän hankintapäätöksiään ja kertatilaukset ovat keskimäärin pienempiä kuin aikaisemmin. Vaconin arvion mukaan vuonna 2009 taajuusmuuttajamarkkina pienenee jonkin verran vuodesta Vacon näkee nykyisen haastavan markkinatilanteen mahdollisuutena ja tavoittelee markkina-asemansa vahvistamista kaikilla merkittävillä markkina- ja alueilla. Taajuusmuuttajainvestoinnit energiatehokkuuden parantamiseenn uusiutuvan energian tuotantoon tukevat Vaconin liiketoiminnan kehitystä myös vaikeassa taloussuhdanteessa. Vacon pitää voimassa aiemmin esittämänsä arvion vuoden 2009 tuloskehityksestä. Vaconin ensimmäisen kauden suoritus on tämänhetkisessä markkinatilanteessa hyvä. Kiitos tästä kuuluu Vaconin henkilöstölle, joka on osaamisellaan ja asenteellaan vahvistanut yhtiön asemaa kaikilla merkittävillä markkina-alueilla. Saatujen tilausten arvo oli vuoden ensimmäisellä vuosineljänn neksellä 69,,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä tilaukset olivat 67,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 7 miljoonaan euroa. Se oli 6,2 % korkeampi kuin vuosi sitten. Liikevoittoo oli 7,1 miljoonaa euroa ja se oli 6,6 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavallaa kaudella. Liikevoiton laskun syynä oli 1,7 miljoonaa euroa suuremmat kiinteät kulut kuin vuosi sitten. Kiinteät kulut olivat vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 3,9 % pienemmät kuin viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Tase säilyi vahvana. Käyttöpääoman hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta varmistetaan konsernin kustannustehokas rahoitus lähitulevaisuudessa. Liiketoiminnan rahavirta oli 6,3 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2009.

2 Kauden tammikuu-maaliskuu tulos ja pääomarakenne Milj. euroa Liikevaihto Käyttökate Poistot aineellisista EBITA Poistot aineettomista Liikevoitto Voittoo ennen veroja Tilikauden voittoo 1-3/ ,4-1,0 8,3-1,2 7,1 6,6 4,5 1-3/ ,9 9,3-0,8 8,5-0,9 7,6 7,3 5,2 Muutos, % 6,2 1,1 25,0-2,4 33,3-6,6-9,6-13,5 1-12/ ,2 41,9-3,5 38,4-3,8 34,6 32,6 23,9 Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 6,6 prosenttia alhaisempi kuin vuosi sitten. Liikevoittoprosentti laski edellisen vuoden 11,5 prosentista 1 prosenttiin. EBITA-marginaali oli 11,9 %, kun se vuosi sitten oli 12,9 %. Kannattavuudenn heikkenemiseen ovat vaikuttaneet investoinnit kasvuun, kuten uusien myyntiyhtiöiden perustaminen ja kasvanut henkilöstönn määrä. Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa, laskua edelliseen vuoteen oli 5 euroa. Taseen loppusumma oli 149,6 miljoonaa euroa (135,9 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 54,3 prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta ajalta tammikuu-maaliskuu oli 6,3 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa) ). Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 9,7 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa), ja nettovelkaantumisaste oli 12,1 prosenttia (9,9 prosenttia). Yhtiökokous pidettiin huhtikuussa, joten maksettua osinkoa (0,65 euroa osakkeelta) ei kirjattu osingonmaksuvelaksi vuosineljänneksen välitilinpäätökseen. Osinko maksettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Konsernin tilauskanta oli 47,0 miljoonaa euroa (47,1 milj. euroa). Tilauskanta laski vuoden alusta 1,0 miljoonaa euroa.

3 Markkina-asema Vacon-konserninn liikevaihdon alueittainen jakaumaa Milj. euroa 1-3/ 2009 % 1-3/ 2008 % 1-12/ 2008 % Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Pohjois- ja Etelä- 50,4 72,0 47,1 71,5 210,5 71,8 Amerikka Aasia ja Tyynen- meren alue 12,1 7,5 17,3 10,7 13,0 5,8 19,7 8,8 55,9 26,8 19,1 9,1 Yhteensä , ,22 10 Vuoden 2009 ensimmäisen kauden aikana Vacon vahvisti maailmanlaajuista asemaansa. Yhtiö arvioi markkinatutkimuksiin perustuen markkinaosuutensa olevan noin neljä prosenttia. Vaconin liikevaihto kehittyi markkina-alueittain seuraavasti: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka yhteenlaskettuna +7,0 prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka -6,9 prosenttia sekä Aasian ja Tyynenmerenn alue +29,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vacon-konserninn liikevaihdon jakelukanavittainen jakauma Milj. euroa Loppu- asiakkaat Jakelijat Kone- ja laiteval- mistajat Brand label- asiakkaat Yhteensä 1-3/ 2009 % 1-3/ % ,9 59,9 29, 0 44,0 6,3 9,0 8, 7 13,2 12,0 17,1 17, 0 25,8 9,8 14,0 11, 2 17, , / ,4 34,4 6 52,4 293,2 % 49,9 11,7 20,5 17,9 10 Useiden Vaconinn jakelukanavien myynti laski; kone- ja laitevalmistajat -29,4 prosenttia, jakelijat -27,6 prosenttia ja brand label -asiakkaat -12,5 prosenttia. Loppuasiakasmyynnin liikevaihto (sisältää myynninn järjestelmä-integraattoreille) kasvoi edellisestä vuodesta 44,5 prosenttia. Erityisesti myynti järjestelmä- integraattoreille on tukenut tätä kehitystä.

4 Vacon-konsernin rakennee Ensimmäisen vuosineljänneksen aikanaa toimintansa aloittivat vastaperustetut tytäryhtiöt Etelä-Koreassa, Tanskassa ja Kanadassa. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 4,4 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa), joista 0,9 milj. euroa (0,3 milj. euroa) aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuuss oli 6,3 prosenttia konsernin liikevaihdosta (6,2 prosenttia). Uusien tuotteiden kehitystyö jatkui suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön tavoitteena on vuoden 2009 aikana lisätä uuden taajuusmuuttajaperheen tuotetarjontaa. Tuotekehitys painottuu kustannustehokkuuden, toiminnallisuuden, tilankäytön, visuaalisten ominaisuuksien, käyttäjäystävällisyyden ja energiatehokkuuden parantamiseen. Investoinnit Konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden bruttoinvestoinnitt olivat 3,4 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat tuotekehityk kseen, tietojärjestelmiin, tuotannonn testauskapasiteetin nostamiseenn sekä uusien tuotteiden tuotantokapasiteetin laajentamiseen. Organisaatio ja henkilöstö Vacon-konserninn henkilömäärä on vähentynyt 7 henkilöllä vuoden alusta. Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli henkilöä (1 068), joista 639 (591) oli Suomessa ja 551 (477) muissa maissa. Alla olevassaa taulukossaa esitetään Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäär rät: Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä 1-3/ / /

5 Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 273,6 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 18,01 euroa. Se oli tammi-maaliskuun aikana alimmillaan 15,30 euroa ja ylimmillään 21,50 euroa. Tammi-maaliskuun aikana Vaconin osakevaihto oli osaketta eli 27,,5 miljoonaaa euroa. Suurimmat osakkeenomistajat olivat: Ahlström Capital Oy Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Vaasa Engineering Oy Vakuutusyhtiö Ilmarinen Koskinen Jari Holma Mauri Ehrnrooth Martti Tapiola-yhtiöt Niemelä Harri OP-Delta rahasto Hallintarekisteröidyt ja muu ulkomaalaisomistus Vacon Oyj:n omat osakkeet Muut Yhteensä Ulkona olevat osakkeet Osakkeita, kpl Omistusosuus, % 15,0 3,8 2,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 28,3 0,7 33, Vaconin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen suorassaa omistuksessa oli osaketta eli 3,8 prosenttia Vaconin osakekannasta Vacon ilmoitti, että Ameriprise Financial, Inc ja sen yhtiöiden omistusosuus Vacon Oyj:n osakepääom masta ja äänimäärästä on alittanutt 5 prosenttia. Ameriprise Financial, Inc. ja sen yhtiöiden, yhteenlaskettu suora ja epäsuora osakeomistus ilmoituksen jälkeen oli osaketta eli 4,981 % osakkeista ja äänimäärästä Vacon ilmoitti, että Ameriprise Financial, Inc.:n ja siihen kuuluvien yhtiöiden omistusosuus Vacon Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosenttia. Ameriprise Financial, Inc.:n yhteenlaskettu suora ja epäsuora osakeomistus ilmoituksen jälkeen oli osaketta eli 5,121 % osakkeista ja äänimäärästä. Omat osakkeet Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta.

6 Yhtiökokous Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,65 euroa osakkeeltaa eli yhteensä ,20 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi päätettiin ja maksupäiväksi Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Mauri Holma, Jan Inborr, Veijo Karppinen ja Riitta Viitala sekä hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Mika Vehviläinen. Yhtiökokous päätti myös, että KPMG Oy Ab jatkaa yhtiön tilintarkastajana, päävastuullisenaa tilintarkastajana Pekka Pajamo. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 päätettiin muuttaa siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hallituksen ehdotus on selostettu pörssitiedotteessa Yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä kannattivat kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Jan Inborr valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Veijo Karppinen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jan Inborr ja jäseniksi Pekka Ahlqvist ja Veijo Karppinen. Osingonjakopolitiikka Vaconin hallituksen osinkopolitiikkana on esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi osinkoa, joka noudattaa yhtiön tuloskehitystä. Tavoitteena on jakaa osinkoina noin 50 prosenttia kyseisen tilikauden voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus huomioidaan osinkoa päätettäessä. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Maailmanlaajuinen talouskriisi kärjistyi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja epävarmuus jatkui vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toisaalta erityisesti vaikeassa markkinatilanteessa yrityksillä on tarve parantaa toimintansa kustannustehokkuutta, mikä omalta osaltaan kannustaa investoimaan energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin kuten taajuusmuuttajiin. Vaconin lähiajan merkittävimmät riskit ovat yleisen kysynnän heikkeneminen, ja lisääntyvä hintakilpailu. Muut merkittävät riskit liittyvät tiettyjen raaka-aineiden sekä komponenttien saatavuuteen ja hintakehitykseen. Raaka-aineiden ja komponenttien ostosopimuk kset ovat pääosin vuosisopimuksia, joissa on hinta- ja valuuttaklausuulit raaka-aineiden ja materiaalien maailmanmarkkinahintojen muutoksille. Maailmantalouden taantuma saattaa vaikeuttaa joidenkin komponenttitoimittajien liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi yhtiön kannattavuuskehitykseen vaikuttaa euron suhde muihin laskutusvaluuttoihin, joista merkittävimmät ovat Yhdysvaltain dollari ja Kiinan renminbi.

7 Näkymät vuodeksi 2009 Taajuusmuuttajamarkkinoiden kehitystä vuonna 2009 on vaikea arvioida tämänhetkisessää globaalin talouden tilanteessa. Esitettyihin arvioihin sisältyy epävarmuustekijöitä. Vaconin arvion mukaan vuonna 2009 taajuusmuuttajamarkkina pieneneee jonkin verran vuodesta Investoinnit sähkömoottorikäyttöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian tuotantoon kasvavat, mutta sen sijaan investoinnit teollisuuden prosessien parantamiseenn ja uudisrakentamiseen ovat laskussa. Vaconin markkinaosuus on noin 4 %. Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, uudistuva tuotetarjonta ja suhteellisen alhainen markkinaosuus yhdessä joustavan organisaation kanssa tukevat Vaconin liiketoiminnan kehitystä vaikeassakin markkinatilanteessa. Vacon tulee sopeuttamaan kasvuinvestointinsa vallitsevaan markkinatilanteeseen kannattavuudenn turvaamiseksi. Vacon ennustaa vuoden 2009 liikevaihdon pysyvän vuoden 2008 tasolla. Kannattavuudenn ja osakekohtaisen tuloksen ennustetaan jäävän hieman vuoden 2008 tasosta. Vuoden 2009 taloudellinen tiedotus Vacon julkaisee vuonna 2009 kaksi osavuosikatsausta seuraavasti: - tammikuu-kesäkuu keskiviikkona kello tammikuu-syyskuu tiistaina kello 9.30 Yleislauseke Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vacon lyhyesti Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja vain niitä. Taajuusmuuttajia käytetään sähkömoottorin ohjauksessaa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassaa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on yli 25 maassa. Vuonna 2008 Vaconin liikevaihto oli 293,22 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. Driven by Drives, Vaasassa VACON OYJ Hallitus

8 Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0) Talousjohtaja Mika Leppänen, puh: +358 (0) Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään klo Sokos Hotel Vaakunassa, Vaakuna-kabinetti, osoitteessa Kaivokatu 3, Helsinki. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinneuvottelu pidetään klo lähtien. Neuvottelussa ovat mukana toimitusjohtaja Vesa Laisi ja talousjohtaja Mika Leppänen. Linja on varattavissa neuvotteluun kymmenen minuuttia ennenn neuvottelun alkua palvelunumerosta Neuvottelun tunnus on Vacon Oyj. Nauhoituksen voi kuunnella kolmen työpäivän ajan numerosta , tunnus Linkki neuvotteluun: http: //wcc.webeventservices.com/view/wl/r.htm?e=133672&s=1&k=b43706b46 6C94005A4D538A5A24B113C&cb=genesys Jakelu Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

9 Laadintaperiaatteet Tämää osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälistenn tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia. Tämää osavuosikatsaus on laadittu noudattaen vuoden 2008 tilinpäätöksessä yksityiskohtaisesti esitettyjä laadintaperiaatteita. Osavuosikatsauss on tilintarkastamaton. Konsernin tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 1-3/ / /2008 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuoto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot aineellisista EBITA Poistot aineettomista Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden voittoo Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Osakekohtainen tulos, euroa Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 7-1,2-34,0-14,3-11,2-1,0 8,3-1,2 7,1-0,5 6,6-2,1 4,5 4,4 0,29 0,29 65,9 2,1-35,3-12,7-10,7-0,8 8,5-0,9 7,6-0,3 7,3-2,1 5,2 5,1 0,34 0,34 293,2 0,2 0,2-150,8-52,7-48,2-3,5 38,4-3,8 34,6-2,0 32,6-8,7 23,9 23,1 0,8 1,51 1,51

10 Konsernin laajaa tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa Tilikauden voittoo Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset Muuntoerot Laajaa tulos yhteensä Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle 1-3/2009 4,5 0,7 5,2 5,0 0,2 1-3/ /2008 5,3 23,9 0-0,6 0,4 4,7 24,3 4,5 23,5 0,8 Konsernin tase, IFRS, milj. euroa VARAT Liikearvo Kehittämismenot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rahoitussaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut rahoitusvarat Pitkäaikaiset varat yhteensä 8,5 5,5 14,7 17,1 0,2 2,8 3,5 52,2 7,6 3,1 13,0 16,4 0,2 2,0 2,2 44,5 8,3 4,8 14,9 16,3 0,2 2,6 3,3 50,3 Vaihto-omaisuuss Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä 23,1 60,4 13,9 97,4 23,1 52,5 15,8 91,4 21,3 61,7 15,7 98,8 Varat yhteensä 149,6 135,9 149,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Muuntoero Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä 3,1 5,0-2,6 0,6 73,2 1,3 80,6 3,1 5,0-1,2-1,0 50,3 1,0 57,2 3,1 5,0-2,6-68,7 1,4 75,5 Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä 3,6 1,4 15,7 20,8 3,1 1,4 18,2 22,7 3,5 1,4 15,8 20,7 Ostovelat ja muut velat Verovelat Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä 36,9 1,8 1,6 7,9 48,2 48,5 3,0 1,3 3,2 56,0 37,6 1,5 1,6 12,2 52,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 149,6 135,9 149,1

11 Q1/2008 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Omat osakkeet Muuntoerot Arvonmuutos - rahasto Kertyneet voittovarat Yh- teensä Osake- Ylipääoma kurssirahasto Vä- Oma hem- päämis- oma töo- yhsuuss teensä Oma pääoma ,1 5,,0-1,2-0,5 56,5 62,9 1,0 64,0 Muut muutokset Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot Laaja tulos yhteensä Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Oma pääoma ,,0 0,,0 3,1 5,,0-1,2-0,6-0,6-1,0 5,1 5,2-11,4 50,3 4,5 4,7-11,4-0,2 4,7 4,8-11,6 56,1 1,0 57,2

12 Q1/2009 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Omat osakkeet Muuntoerot Arvonmuutos - rahasto Kertyneet voittovarat Yh- teensä Osake- Ylipääoma kurssirahasto Vä- Oma hem- päämis- oma töo- yhsuuss teensä Oma pääoma ,1 5,,0-2,6-68,7 74,1 1,4 75,5 Muut muutokset Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot Laaja tulos yhteensä Tilikaudelle kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osingonjako Oma pääoma ,,0 0,,0 3,1 5,,0-2,6 0,6 0,6 0,6 4,4 4,5 73,2 5,0 5,1 79,3 0,2 5,2 0,2 5,3-0,2-0,2 1,3 80,6

13 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS, milj. euroa Tilikauden voittoo Poistot Rahoitustuotot ja-kulut Verot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos Rahoituserien ja verojen rahavirta 4,5 2,3 0,5 2,1 0,3-1,0-2,4 5,2 1,7 0,3 2,1 0,3-3,9-1,0 23,9 7,3 2,0 8,7 0, ,4 Liiketoiminnan rahavirta 6,3 4,6 21,9 Tytäryhtiön hankinta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineetomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista -3, ,2-1, ,4-9,2 - -1,7 0,6 Investointien rahavirta -3,3-21,3-30,8 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Omien osakkeiden hankinta Rahoitusleasingvelkojen maksut Maksetut osingot -0,7-4,4-0,2-0,3-1,0-0,2-3,9 7,9-1,5-11,9 Rahoituksen rahavirta -5,2-1,5-9,4 Likvidien varojen muutos Likvidit varat tilikauden alussa Likvidien varojen muuntoerot Likvidit varat tilikauden lopussa -2,2 15,7 0,4 13,9-18,2 34,4-0,5 15,8-18,3 34,4-0,4 15,7

14 Segmentti-informaatio Vaconilla on yksi toimintasegmentti, joka on taajuusmuuttajat. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta on organisoitu seuraaviin toimintoihin: Tuotteet ja markkinat, Tuotanto, Tutkimus ja tuotekehitys, Talous ja hallinto, Henkilöstö, IT ja prosessikehitys. Organisaation asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi toimintaa ohjataan asiakassegmenteittäin: komponenttiasiakkaat, sovellusasiakkaat, OEMja brand label-asiakkaat sekä huolto ja jälkimarkkinat.

15 Tunnuslukuja Saadut tilaukset, MEUR Saatujen tilauksien kasvu, % Liikevaihto, MEUR Liikevaihdon kasvu, % Liikevoitto, MEUR Liikevoiton kasvu, % Liikevoitto, % liikevaihdosta Tulos/osake, EUR Oma pääoma/osake, EUR Omavaraisuusaste, % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (ilman TB Woods in hankintaa), MEUR Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdostaa Korolliset nettovelat, MEUR Nettovelkaantumisaste, % Nettokäyttöpääoma, MEUR Tilauskanta, MEUR Osakkeiden osake- antioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Henkilöstö kauden lopussa ,0 78,2-11,8 7 6,2 7,1-6,6 1 0,29 5,22 54,3 3,4 4,9 9,7 12,1 42,0 47, ,4 65,9 26,0 7,6 20,6 11,5 0,34 3,69 42,9 1,3 2,0 5,7 9,9 21,6 47, ,5 29,2 293,2 26,3 34,6 18,5 11,8 1, 51 4,88 51,1 11,2 3,8 12,3 16,3 41,3 48,

16 Konsernin vastuut, milj. euroa Vakuudet ja vastuusitoumukset 2,2 1,1 2,2 Rahoitussitoumukset 0,4 0,9 0,6 Tunnuslukujenn laskentakaavat Tulos / osake = Oma pääoma / osake = Omavaraisuusaste = Nettovelkaantumisaste = Nettokäyttöpääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma - vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Oma pääoma x Taseen loppusumma - saadut ennakot (Korollinen vieras pääoma rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x Oma pääoma Varastott + korottomat lyhytaikaiset saatavat korottomat lyhytaikaiset velat

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 22.10.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi edelleen, kannattavuus heikkeni hieman. Tieto-X:n liikevaihto jatkoi edelleen

Lisätiedot

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 6538 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.213 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 2 Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden ohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. 75 5 15 1 Teleoperaattoreiden

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA

LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA LAURANTIS PHARMAN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA Pääkohdat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Laurantis Pharma -konserni (Laurantis tai Yhtiö) ja Hermo

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 27. huhtikuu 2000 00:00 kategoriassa Pörssitiedotteet Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.4.2000 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 Tulos per osake tammi- maaliskuussa

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1 2010 lyhyesti 2 Vuosi 2010 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Tietoa osakkeenomistajille 9 Maalla ja merellä 10 Cargotec lyhyesti 11 Liiketoimintakatsaus 2010 19

Lisätiedot