% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen"

Transkriptio

1 Vacon Oyj, Pörssitiedote, kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli -26,6 % (77,8 milj. euroa). Liikevaihto oli 62,1 milj. euroa, laskua -16, 3 % (74,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,4 milj. euroa, laskua -62,6 % (9,1 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 10,8 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,19 euroa (7 euroa), laskua edelliseen vuoteen oli -48,6 %. Tammi-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 192,5 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli -19,6 % (239,3 milj. euroa). Liikevaihto oli 207,8 milj. euroa, laskua -4, 7 % (218,1 milj. euroa) ). Liikevoitto oli 18,2 milj. euroa, laskua -32,8 % (27,1 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 25,0 milj. euroa (16,8 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,83 euroa (1,19 euroa), laskua edelliseen vuoteen oli -3 %. Vuoden 2009 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana maailmantalouden laskusuhdanne on heikentänyt taajuusmuuttajien kysyntää useimmissa markkinasegmenteissä. Taajuusmuuttajainvestoinnit energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuvaan energiatuotantoon ovat jatkuneet vilkkaina etenkin Aasiassa, mutta ne eivät ole pystyneet korvaamaan muiden markkinasegmenttien ja markkina-alueiden tilausten laskua. Vacon ei odota taajuusmuuttajamarkkinan enää heikentyvän vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Vaconin vuoden 2009 heinäkuussa odottama merkittävä tilaus Vaconin yhdeltä suurimmalta asiakkaalta ei toteutunut kolmannen kauden aikana ja se yhdessä normaalin kausivaihtelun kanssa laski saadut tilaukset 57,1 miljoonaan euroon (77,8 milj. euroa). Vertailukelpoiset saadut tilaukset ilman myöhästyneenn tilauksen vaikutusta sekä normaalia kausivaihteluaa olivat kolmannella kaudella lähes samalla tasolla kuin alkuvuoden aikana. Vaconin toimitukset edellä mainitulle asiakkaalle ovat jälleen käynnistyneet ja niiden odotetaan hieman parantavan Vaconin vuoden 2009 viimeisen kauden saatuja tilauksia ja liikevaihtoa suhteessa vuoden kolmanteenn neljännekseen. Liikevaihto oli 62,1 milj. euroa, jossa laskua vuoden toisesta neljänneksestä 18 prosenttia ja viime vuoden vastaavasta a neljänneksestä noin 16 prosenttia. Liikevaihdon laskun syynä olivat alentunut tilauskertymä sekä merkittävän tilauksen myöhästyminen. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli 5,5 % (12,3 %), kun se tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 10,1 % ja toisella neljänneksellä 1 %. Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat pääasiassa liikevaihdon lasku ja kiinteiden kulujen säilyminen lähes alkuvuoden tasolla. Vacon on käynnistänyt toimenpiteet 5 milj. euron vuosittaisten kulusäästöjen saavuttamiseksi. Säästöjä tavoitellaan erityisesti ulkopuolisten palvelujen hankinnassa sekä henkilöstökuluissa.

2 Vacon aloitti Suomen-toimintojensa toimihenkilöitä koskevat YTpäätti lomauttaa 160 toimihenkilöä määräajaksi. Lomautusaika on vuoden 2009 aikana neuvottelut, joissa kartoitettiin käytettävissä olevat keinot sopeutua heikentyneeseenn markkinatilanteeseen. Neuvottelujen tuloksena Vacon 7 työpäivää ja vuoden aikana enimmillään 30 työpäivää kunkin neuvottelujen piirissä olleen toimihenkilön osalta. Neuvotteluissa sovittiin myös, että lomautustarvetta tarkastellaan neljännesvuosittain. Tavoiteltu säästö vastaa yhteensä noin 30 henkilötyövuoden mukaisten kulujen vähennystarvetta vuosien aikana. Tase säilyi vahvana. Käyttöpääoman hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Liiketoiminnan rahavirta oli 10,8 milj. euroa (6,4 milj. euroa heinä-syyskuussa ). Myönteistä kehitystä tuki myyntisaatavien ja varastojen tehostettu hallinta. Kauden tammikuu-syyskuu tulos ja pääomarakenne Milj. euroa Liikevaihto Käyttökate Poistot aineellisista EBITA Poistot aineettomista Liikevoitto Voittoo ennen veroja Tilikauden voittoo 7-9/ ,1 5,8-1,1 4,7-1,3 3,4 3,7 7-9/ 74,2 11,0-0,9 10,1-1,0 9,1 8,3 5,9 1-9/ ,8 25,3-3,2 22,1-3,9 18,2 17,7 13,2 1-9/ Muutos, % 218,1-4,7 32,4-21,9-2,6 29,8-2,7 27,1 26,2 18,8 2-25,8 44,4-32,8-32,4-29,8 1-12/ 293,2 41,9-3,5 38,4-3,8 34,6 32,6 23,9 Konsernin saadut tilaukset tammi-syys kuussa olivat 19,6 prosenttia pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Samalla liikevaihto laski 4,7 %. Vaconin oman arvion mukaan yhtiö on pystynyt laskeneesta liikevaihdosta huolimatta kasvattamaan markkinaosuuttaan. Ensimmäisten yhdeksän kuukauden liikevoitto oli 32,8 prosenttia alhaisempi kuin vuosi sitten. Liikevoittoprosentti laski edellisen vuoden 12,4 prosentista 8,8 prosenttiin. EBITA-marginaalii oli 1 %, kun se vuosi sitten oli 13,7 %. Kannattavuudenn heikkenemiseen ovat vaikuttaneet laskenut liikevaihto ja investoinnit kasvuun, kuten uusien myyntiyhtiöiden perustaminen sekä kasvanut henkilöstön määrä. Osakekohtainenn tulos oli 0,,83 euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen oli 6 euroa. Taseen loppusumma oli 143,0 miljoonaa euroa (150,8 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 55,3 prosenttia ( 48,0 prosenttia). Konsernin liiketoiminnan rahavirta ajalta tammikuu-syyskuu oli 25,0 miljoonaa euroa ( 16,8 milj. euroa). Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Korolliset nettovelat olivat kauden lopussa 8,6 miljoonaa euroa (11,3 milj. euroa), ja nettovelkaantumisaste oli 11,0 prosenttia (15,8 prosenttia). Konsernin tilauskanta oli 32,7 miljoonaa euroa (56,0 milj. euroa). Tilauskanta laski vuoden alusta 15,3 miljoonaa euroa.

3 Markkina-asema Vacon-konserninn liikevaihdon jakauma alueittain: Milj. euroa 7-9/ 2009 % Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Pohjois- Ja Etelä- Amerikka Aasia ja Tyynen- Meren Alue Yhteensä 42,1 11,4 8,6 62,1 67,8 18,4 13, / % 1-9/ ,3 70,5 148,1 14,9 20,1 35,2 7,0 9,4 24,5 74, ,8 % 1-9/ % 1-12/ % 71,3 156,6 71,8 210,5 71,8 16,9 41,9 19,2 55,9 19,1 11,8 19,6 9,0 26,8 9, , ,2 10 Vuoden 2009 aikana Vacon on vahvistanut maailmanlaajuista asemaansa. Yhtiö arvioi markkinatutkimuksiin perustuen markkinaosuutensa olevan noin neljä prosenttia. Vaconin liikevaihto kehittyi yhdeksän kuukauden aikana markkina-alueittain seuraavasti: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka yhteenlaskettuna -5,4 prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka -16,0 prosenttia sekä Aasian ja Tyynenmeren alue +25, 0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Vacon-konserninn liikevaihdon jakauma jakelukanavittain: Milj. Euroa Loppuasiakkaat Jakelijat Kone- ja laitevalmistajat Brand labelasiakkaat Yhteensä 7-9/ % 7-9/ % ,7 52,7 36,9 49,7 5,2 8,4 9,4 12,6 13,8 22,2 15,6 21,1 1-9/ ,4 37,8 10,4 16,7 12,3 16,6 3 62, , ,8 % 1-9/ % 1-12/ 57,7 104,1 47,77 146,4 9,3 27,6 12,7 34,4 18,2 5 23,0 6 14,7 36,1 16,66 52, , ,2 % 49,9 11,7 20,5 17,9 10 Useiden Vaconinn jakelukanavien myynti on laskenut yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana; kone- ja laitevalmistajat 25 prosenttia, jakelijat 30 prosenttia ja brand label -asiakkaat 15 prosenttia. Loppuasiakasmyynninn liikevaihto (sisältää myös myynnin järjestelmä-integraattoreille) myynti järjestelmäintegraattoreille on tukenut tätä kasvoi edellisestä vuodesta 15 prosenttia. Erityisesti kehitystä.

4 Vacon-konsernin rakennee Konsernin rakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kolmannella vuosineljänneksellä. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhdeksän ensimmäisenn kuukauden aikana 13,0 miljoonaa euroa (12,6 milj. euroa), joista 3,9 milj. euroa (1,3 milj. euroa) aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuuss oli 6,3 prosenttia konsernin liikevaihdosta (5,8 prosenttia). Uusien tuotteiden kehitystyö jatkui suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön tavoitteena on vuoden 2009 aikana lisätä uuden taajuusmuuttajaperheen tuotetarjontaa. Tuotekehitys painottuu kustannustehokkuuden, toiminnallisuuden, tilankäytön, visuaalisten ominaisuuksien, käyttäjäystävällisyyden ja energiatehokkuuden parantamiseen. Investoinnit Konsernin yhdeksän ensimmäisen kuukauden bruttoinvestoinnit olivat 11,5 miljoonaa euroa (7,0 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat tuotekehitykseen, tietojärjestelmiin, tuotannonn testauskapasiteetin nostamiseenn sekä uusien tuotteiden tuotantokapasiteetin laajentamiseen. Organisaatio ja henkilöstö Vacon-konserninn henkilömäärä on lisääntynyt 29 henkilöllä vuoden alusta. Syyskuun lopussa konserninn palveluksessa oli henkilöä (1 163), joista 640 (633) oli Suomessa ja 586 (530) muissa maissa. Alla olevassaa taulukossaa esitetään Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäär rät: Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä 1-9/ / / Vacon Oyj aloittii Suomen-toimintojensa toimihenkilöitä koskevat YT- neuvottelut, joissa kartoitettiin käytettävissä olevat keinot sopeutua heikentyneeseenn markkinatilanteeseen. Yhteistoimintaneuvottelut päätettiin ja niiden tuloksena Vacon päätti lomauttaa 160 toimihenkilöä määräajaksi.

5 Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo syyskuun lopussa oli 387,88 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 25,50 euroa. Se oli tammi-syyskuun aikana alimmillaan 15,30 euroa ja ylimmillään 28,90 euroa. Tammi-syyskuun aikana Vaconin osakevaihto oli osaketta eli 75,,5 miljoonaaa euroa. Suurimmat osakkeenomistajat olivat: Ahlström Capital konserni Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Vaasa Engineering Oy Koskinen Jari Holma Mauri Ehrnrooth Martti Tapiola-yhtiöt Niemelä Harri Karppinen Veijo Hallintarekisteröidyt ja muu ulkomaalaisomistus Vacon Oyj:n omat osakkeet Muut Yhteensä Ulkona olevat osakkeet Osakkeita, kpl Omistusosuus, % 18,3 3,8 3,7 2,8 2,4 2,3 2,2 2,1 1,8 1,4 29,4 29,4 10 Vaconin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjoht ajan sijaisen suorassa omistuksessa oli yhteensä osaketta eli 3,8 prosenttia Vaconin osakekannasta. Omat osakkeet Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta.

6 Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Vaconin lähiajan merkittävimmät riskit liittyvät yleisen kysynnän heikkenemiseen ja lisääntyvään hintakilpailuun. Vaconinn tilauskantaa on perinteisestikin ollut ajallisesti lyhyt eikä siihen sen takia liity merkittäviä toimitusten ajoitukseen tai peruuntumiseen liittyviä riskejä. Vaconilla on maailmanlaajuisesti tuhansia asiakkaita. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus Vaconin liikevaihdosta on vajaaa puolet. Vacon ei rahoita asiakasprojekteja ja arvioi myös jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Vaconilla on kyky sopeuttaaa valmistuskapasiteettiaan markkinakysyntää vastaavaksi. Yhtiö arvioi rahoitusvarojen ja nostettavissa olevien luottositoumusten olevan riittävällä tasolla maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vaconin taseessaa on 8,1 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy pääosin vuoden alussa tehtyyn yritysostoon. Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen toteamiseksi. Raaka-aineiden ja komponenttien hintamuutokset ja saatavuus voivat vaikuttaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen ja suuruuteen. Raaka-aineiden ja komponenttien ostosopimuk kset ovat pääosin vuosisopimuksia, joissa on hinta- ja valuuttaklausuulit raaka-aineiden ja materiaalien maailmanmarkkinahintojen muutoksille. Maailmantalouden suhdannemuutokset saattavatt vaikeuttaaa joidenkin komponenttitoimittajien liiketoimintamahdollisuuksia. Tulokseen vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttariskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaan, vaikka toiminnan kansainvälistyessä yksittäisten valuuttojen suhteellinen merkitys vähenee. Merkittävimmät kurssiriskit suhteessa euroon liittyvät Yhdysvaltain dollariin ja Kiinan renminbiin. Näkymät vuodeksi Vacon ei odota taajuusmuuttajamarkkinan enää heikentyvän vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Vaconin arvion mukaan taajuusmuuttajamarkkina pienenee vuonna 2009 merkittäväs sti vuodesta. Taajuusmuuttajainvestoinnit sähkömoottorikäyttöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvaan energiatuotantoon kasvavat, mutta sen sijaan investoinnit teollisuuden prosessien parantamiseenn ja uudisrakentamiseen laskevat. Vaconin markkinaosuus on noin 4 %. Maailmanlaajuinen myyntiverkosto, uudistuva tuotetarjonta ja suhteellisen alhainen markkinaosuus yhdessä joustavan organisaation kanssa tukevat Vaconin liiketoiminnan kehitystä vaikeassakin markkinatilanteessa. Vacon tulee jatkamaan kasvuinvestointien sopeuttamista vallitsevaan markkinatilanteeseen kannattavuuden turvaamiseksi. Vacon arvioi vuoden 2009 liikevaihdon laskevan yli viisi prosenttia vuoden tasosta. Kannattavuuden ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan jäävän vuoden tasosta. Oman pääoman tuoton arvioidaan laskevan alle 30 %.

7 Vuoden 2009 taloudellinen tiedotus Vacon julkaisee vuoden 2009 tilinpäätöstiedotteensa kello Yleislauseke Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vacon lyhyesti Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja vain niitä. Taajuusmuuttajia käytetään sähkömoottorin ohjauksessaa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassaa ja Italiassa. Myyntitoimistoja on yli 25 maassa. Vuonna Vaconin liikevaihto oli 293,22 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin päälistalla. Vaconin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto ja yli 14 prosentin liikevoittoo (EBIT- %) vuoden 2012 loppuun mennessä. Oman pääoman tuotolle (ROE) on asetettu yli 30 prosentin vuotuinen tavoite. Driven by Drives, Vaasassa VACON OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0) Talousjohtaja Eriikka Söderström, puh: +358 (0) Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään klo Sokos Hotel Vaakunassa, Vaakuna-kabinetti, sisäänkäynti osoitteesta Asema-aukio 2, Helsinki. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille Sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu englanninkielinen puhelinneuvottelu pidetään klo lähtien. Neuvottelussa ovat mukana toimitusjohtaja Vesa Laisi, varatoimitus sjohtaja Heikki Hiltunenn ja talousjohtaja Eriikka Söderström. Linja on varattavissa neuvotteluun kymmenen minuuttia ennen neuvottelun alkua palvelunumerosta Neuvottelun tunnus on Vacon Oyj. Nauhoituksen voi kuunnella kolmen työpäivän ajan numerosta , tunnus Linkki neuvotteluun: http: //wcc.webeventservices.com/view/wl/r.htm?e=172560&s=1&k=14896c8603 DB67F53B0D50994D84EC9E&cb=blank Jakelu NASDAQ OMX Helsingin Pörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet

8 Laadintaperiaatteet Tämää osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälistenn tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia. Tämää osavuosikatsaus on laadittu noudattaen vuoden tilinpäätöksessä yksityiskohtaisesti esitettyjä laadintaperiaatteita. Osavuosikatsauss on tilintarkastamaton. Konsernin tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 7-9/ / 1-9/ / 1-12/ Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuoto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut kulut Poistot aineellisista EBITA Poistot aineettomista Liikevoitto Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden voittoo Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle Osakekohtainen tulos, euroa Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 62,1 0,1 1,7-32,2-39,6-12,9-13,6-11,2-11,7-1,1-0,9 4,7 10,1-1,3-1,0 3,4 9,1-0,9 3,7 8,2 - -2,3 5,9 2,9 0,19 0,19 74,2 5, ,8-106, ,0-3,2 22,1-3,9 18,2-0,5 17,7-4,6 13,2 12,6 0,83 0,83 218,1 0,1 4,0-115,9-39,0-34,8-2,6 29,8-2,7 27,1-1,0 26,2-7,4 18,8 18,2 1,19 1,19 293,,2 0,,2 0,,2-150,8-52,7-48,2-3,5 38,,4-3,8 34,,6-2,0 32,,6-8,7 23,,9 23,,1 0,,8 1,51 1,51

9 Konsernin laajaa tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 7-9/ / 1-9/ / 1-12/ Tilikauden voittoo Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset Muuntoerot Laajaa tulos yhteensä Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Vähemmistölle - 2,9 2,7 5,9 0,9 6,8 6,6 13,2-12,8 12,2 18,8 0,4 19,2 18,6 23, 9 0, 0 0, 4 24, 3 23, 5 0, 8 Konsernin tase, IFRS, milj. euroa VARAT Liikearvo Kehittämismenot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Rahoitussaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut rahoitusvarat Pitkäaikaiset varat yhteensä 8,1 8,0 13,0 18,7 3,8 3,7 55,4 8,0 3,9 12,6 18,3 2,1 2,4 47,5 8,3 4,8 14,9 16,3 2,6 3,3 5 Vaihto-omaisuuss Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä 20,5 54,4 12,8 87,7 24,5 60,5 18,2 103,3 21,3 61,7 15,7 98,8 Varat yhteensä 143,0 150,8 149,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä 5,0-2,6 71,3 1,4 78,1 5,0-1,2 63,5 1,2 71,6 5,0-2,6 68,7 1,3 75,5 Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Korolliset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä 4,3 1,5 13,2 19,1 1,4 17,4 22,0 3,5 1,4 15,8 20,7 Ostovelat ja muut velat Verovelat Varaukset Korolliset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä 35,7 0,4 1,6 8,1 45,8 4 2,0 12,1 57,1 37,6 1,5 1,6 12,2 52,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 143,0 150,8 149,1

10 Q3/ laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma Osingonjako Tilikauden laaja tulos Muut muutokset Oma pääoma Yli- Omat kurssi osakraha- keet sto Osake pää- oma Kertyneet voitto -varat 5,0-1,2 56,0-11,4 18,6 5,0-1,2 63,5 Yhteensä 62,9-11,4 18,6 70,4 Vähem- mistö- osuus 1,1-0,5 1,2 Oma pääoma yhteensä 64,0-11,9 19,2 71,6 Q3/2009 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS, milj. euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Oma pääoma Osingonjako Tilikauden laaja tulos Muut muutokset Oma pääoma Yli- Omat kurssi osakraha- keet sto Osake pää- oma Kertyneet voitto -varat 5,0-2,6 68,7-10,1 12,2 0,4 5,0-2,6 71,3 Yhteensä 74,1-10,1 12,2 0,4 76,7 Vähem- mistö- osuus 1,4-0,5 1,4 Oma pääoma yhteensä 75,5-1 12,8 0,4 78,1

11 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS, milj. euroa Tilikauden voittoo Poistot Rahoitustuotot ja-kulut Verot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos Rahoituserien ja verojen rahavirta 13,2 7,0 0,5 4,6 6,1-6,7 18,8 5,3 1,0 7,4 0,5-9,3-6,8 23,9 7,3 2,0 8,7 0,5-10,1-10,4 Liiketoiminnan rahavirta 25,0 16,8 21,9 Tytäryhtiön hankinta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineetomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista -11, ,4-5,6-0,4-20,4-9,2-0,1-1,7 Investointien rahavirta -11,3-26,4-30,8 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Omien osakkeiden hankinta Rahoitusleasingvelkojen maksut Maksetut osingot -2,4-4,1-10,4-2,3 7,8-11,9-3,9 7,9-1,5-11,9 Rahoituksen rahavirta -17,0-6,4-9,4 Likvidien varojen muutos Likvidit varat tilikauden alussa Likvidien varojen muuntoerot Likvidit varat tilikauden lopussa -3,3 15,7 12,8-16,1 34,4-0,1 18,2-18,3 34,4-0,4 15,7

12 Segmentti-informaatio Vaconilla on yksi toimintasegmentti, joka on taajuusmuuttajat. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa. Vaconin liiketoiminta on organisoitu seuraaviin toimintoihin: Tuotteet ja markkinat, Tuotanto, Tutkimus ja tuotekehitys, Talous ja hallinto, Henkilöstö, IT ja prosessikehitys sekä yrityskehitys. Organisaation asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi toimintaa ohjataan myyntikanavittain:jakelijat, järjestelmäintegraattorit, loppuasiakkaat, OEM-asiakkaat ja brand labelasiakkaat. Tunnuslukuja Saadut tilaukset, MEUR Saatujen tilauksien muutos, % Liikevaihto, MEUR Liikevaihdon muutos, % Liikevoitto, MEUR Liikevoiton muutos, % Liikevoitto, % liikevaihdosta Tulos/osake, EUR Oma pääoma/osake, EUR Omavaraisuusaste, % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen ( ilman TB Woods in hankintaa), MEUR Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdostaa Korolliset nettovelat, MEUR Nettovelkaantumisaste, % Nettokäyttöpääoma, MEUR Tilauskanta, MEUR Osakkeiden osake- antioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa Henkilöstö kauden lopussa ,5 239,3-19,6 207,8-4,7 18,2-32,8 8,8 0,83 5,04 55,3 11,5 5,5 8,6 11,0 37,2 32, ,1 218,1 27,7 27,1 24,9 12,4 1,19 4,62 48,0 7,0 3,2 11,3 15,8 4 56, ,5 29,2 293,2 26,3 34,6 18,5 11,8 1, 51 4,88 51,1 11,2 3,8 12,3 16,3 42,5 48,

13 Konsernin vastuut, milj. euroa Vakuudet ja vastuusitoumukset 5,3 2,9 2,2 Rahoitussitoumukset 0,8 Tunnuslukujenn laskentakaavat Osakekohtainen tulos = Oma pääoma / osake = Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma - vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa Oma pääoma x Taseen loppusumma - saadut ennakot (Korollinen vieras pääoma rahat, pankkisaamiset ja Nettovelkaantumisaste, %= rahoitusarvopaperit) x Oma pääoma Nettokäyttöpääoma = Varastott + korottomat lyhytaikaiset saatavat korottomat lyhytaikaiset velat

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013

Vacon Oyj. Runsorintie 7 65380 Vaasa. Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.2013 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 6538 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-3 L.L2.213 2 S sällysluettelo Hallituksen toimintakertomus Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 22.10.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi edelleen, kannattavuus heikkeni hieman. Tieto-X:n liikevaihto jatkoi edelleen

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa

TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2013, klo 8.00 1 (45) TIEDON osavuosikatsaus 4/2012 (1.1. 31.12.) Selkeä parannus varsinaisen liiketoiminnan kannattavuudessa, strategian toteutus aikataulussa Katsauksen pääkohdat

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Nokia Oyj:n vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 katsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen pääkohdat: - Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen laimennettu

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 2 Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden ohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. 75 5 15 1 Teleoperaattoreiden

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti

ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti ASSA ABLOYn osavuosikatsauksen suomennos 28.4.2015 1 (5) ASSA ABLOY aloitti vuoden vahvasti 28.4.2015 No. 08/15 Vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 24 % ja oli 15 252 miljoonaa SEK (12 305). Kasvusta

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 27. huhtikuu 2000 00:00 kategoriassa Pörssitiedotteet Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.4.2000 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI- MAALISKUU 2000 Tulos per osake tammi- maaliskuussa

Lisätiedot