Kilpailusäännöt 1 KILPAILUN NIMI. RD Velho Design Award KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailusäännöt 1 KILPAILUN NIMI. RD Velho Design Award 2013 2 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT"

Transkriptio

1 RD Velho Design Award 2013 Kilpailusäännöt 1 KILPAILUN NIMI RD Velho Design Award KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT Muotoilukilpailun järjestää RD Velho Oy yhdessä Normet Oy:n kanssa kanssa RD Velho Oy on voimakkaasti kasvava suunnittelutoimisto, joka on keskittynyt tuotekehityspalveluiden tuottamiseen koneenrakennus-, energia-, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden alalla toimiville yrityksille Normet Group on kansainvälisesti toimiva ja nopeasti kasvava suomalainen teknologiayritys. Se tuottaa kehittyneitä ratkaisuja valittuihin asiakasprosesseihin maanalaisessa rakentamisessa ja kaivostoiminnassa. 3 KILPAILUN TAVOITE Kilpailun tavoitteena on luoda Normet Oy:lle uusi konsepti ruiskubetonointikoneesta. Suunnittelussa haetaan muotoilun lähtökohdista uusia ideoita olemassaolevan tuotteen parantamiseksi. Tehtävän tarkempi kuvaus on kilpailuohjelmassa. Kilpailu on yksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu. 4 OSALLISTUMISOIKEUS RD Velho Design Award 2013-muotoilukilpailu on Suomessa järjestettävä kilpailu, johon voivat osallistua muotoilijat, alan opiskelijat sekä heidän muodostamansa työryhmät. Kilpailukieli on suomi, mutta kilpailuehdotukset voivat olla myös englanninkielisiä. RD Velho Oy:n muotoilijat ja suunnittelijat eivät saa osallistua kilpailuun. Kilpailutöiden tulee olla ennen julkaisemattomia. Yksityiskohtaiset osallistumisohjeet ilmenevät kilpailuohjelmasta. 5 ARVOSTELUPERUSTEET Tehtävänä on suunnittella uusi ruiskubetonointilaite (konsepti). Tehtävä on tarkemmin kuvattu kilpailuohjelmassa. Palkittavan kilpailutyön arvostelussa painotetaan työn laadukkuutta ja tuoretta muotoiluilmettä sekä kykyä esittää omat ideansa selkeästi ja ymmärrettävästi. Palkintolautakunta kiinnittää huomiota työn sisältöön ja esitystapaan. Työn sisällössä tärkeintä on keskittyä tuotteen ulkonäköön ja ilmeeseen. Lisäpisteitä saa ideoista, joilla parannettaisiin käytettävyyttä (jossa puhdistettavuus on yksi olennainen näkökohta), kuljettajan ergonomiaa, valaistusta (sijoittelu ruiskutuskohteen valaisemiseksi ja valaisinten puhtaana pysyminen) sekä tuotteen valmistettavuutta ja toimintaperiaattetta niiltä osin kun siihen on mahdollista muotoilijan toimenpiteillä. 6 POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET Kilpailusta suljetaan pois ehdotukset, joita ei ole jätetty sisään kilpailuohjelmassa

2 mainitun ajan kuluessa tai jotka eivät täytä kilpailuohjelman määräyksiä. Kilpailusta poissulkemisen päättää kilpailun palkintolautakunta. 7 PALKINNOT JA JULKISTAMINEN Kilpailussa palkitaan yksi pääpalkinnon voittaja. Jaettavien palkintojen yhteismäärä on enintään kolme. Palkintolautakunta voi nimetä kunniamainintoja sekä jakaa yksimielisellä päätöksellä palkintosumman myös toisin. Palkinnot maksetaan voittajille kuukauden sisällä kilpailun tulosten julkistamisesta. Palkintoon kuuluu mahdollisuus päästä työsopimukseen RD Velhon kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Kilpailun voittajat julkistetaan 2013 Alihankintamessujen yhteydessä. 8 KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA TEKIJÄNOIKEUS Tekijänoikeus on ehdotuksen tekijällä/tekijöillä. Kilpailun järjestäjillä on oikeus julkaista kilpailutyöt. Käyttöoikeuksilla tarkoitetaan tuotteiden valmistus-, markkinointi- ja myyntioikeuksia. Töiden käyttöluvasta ja niistä maksettavista korvauksista sovitaan kilpailun jälkeen tehtävällä erillisellä sopimuksella. Kilpailun järjestäjillä on etuoikeus neuvotella ideoiden ja konseptien hyödyntämisestä kuuden kuukauden kuluessa kilpailun tulosten julkistamisesta kilpailuehdotusten suunnittelijan/suunnittelijoiden kanssa. Kilpailun tavoitteena on tarjota voittajalle työ/harjoittelupaikka, jolloin voittaja pääsee mukaan jatkokehittämään konseptia ja saa työstään suunnittelijan palkan. Palkitun tuotteen valmistukseen tähtäävästä jatkosuunnittelusta ja -kehittämisestä käydään erillinen sopimusneuvottelu. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on osallistujien kirjallisesti sovittava keskenään oikeuksiensa jakautumisesta palkintoon ennen kilpailuun osallistumista. Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia, eikä ole jäljennös aikaisemmin julkiseksi tulleista malleista. Kilpailija voi halutessaan mallisuojata kilpailuehdotuksensa ennen kilpailuehdotuksen jättämistä. 9 PALKINTOLAUTAKUNTA RD Velho Design Award 2013-muotoilukilpailun voittajat valitsee kilpailuohjelmassa nimetty palkintolautakunta. Palkintolautakunta on hyväksynyt kilpailuohjelman ja kilpailun säännöt. 10 KILPAILUASIAMIES RD Velho Oy:n n nimeämänä kilpailuasiamiehenä toimii Hannu Havusto. Kilpailuasiamiehen tehtävänä on rekisteröidä kilpailuun osallistuneet työt, koota kilpailutyöt palkintolautakunnan käsittelyä varten ja vastata kilpailua koskeviin tiedusteluihin. Nimitetyllä kilpailuasiamiehellä ei ole äänioikeutta juryn toiminnassa. 11 KILPAILUOHJELMA Kilpailun aikataulu, ilmoittautumismenettely, tuotteiden esittelymateriaali, ilmoittautumisja osallistumismenettelytavat sekä palkintosummat kerrotaan kilpailuohjelmassa. 12 VASTUU KILPAILUEHDOTUKSISTA Kilpailun järjestäjä vastaa kilpailuehdotusten turvallisuudesta ehdotuksen

3 vastaanotettuaan. 14 VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA KILPAILUOHJELMAAN Osallistuessaan kilpailuun kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt, kilpailuohjelman ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet sekä omaavansa oikeudet kilpailuun osallistuvaan tuotteeseen tai tuotesarjaan. Osallistuessaan kilpailuun osallistuja luovuttaa järjestäjille korvauksetta käyttöoikeuden tuotteesta tehtyyn viestintämateriaaliin (esim. tuotteiden kuvat painetussa ja sähköisessä muodossa).

4 Kilpailuohjelma KILPAILUTEHTÄVÄ RD Velho Design Award 2013 on yksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu. Tehtävänä on suunnittella uusi ruiskubetonointilaite (konsepti). Alla oleva kuva on yksi olemassaoleva tuote. Lisää kuvia ja tietoja Normetin ruiskubetonointilaitteista löytyy linkistä: Kuvan kaltaisia laitteita käytetään esimerkiksi maantietunneleiden, kallioon louhittavien tilojen betonoinnissa. Laite on itse itse liikkuva kuljettajan ohjaamana. Toimintaperiaatteena on ajaa laite betonoitavaan kohteeseen. Betoni tuodaan erillisellä ajoneuvolla ja kaadetaan betoinointilaitteen taka-osasta kaukaloon, josta betonipumppu pumppaa sen kuvassa näkyvän puomiston päässä olevaan ruiskutussuuttimeen. Suutinta voidaan kääntää ja ohjata siten, että kallioon louhittuun seinämään ruiskutetaan tasainan kerros betonia. Laite liikkuu dieselmoottorilla, mutta betonoinnin aikana käyttövoimana on sähkömoottori, joka saa virtansa kaapelista (kuvassa näkyy keltainen kaapelikela). Betonoinnin aikana kuljettaja ohjaa ruiskutusta k annettavalla kaukoohjaimella ja liikkuu laitteen ulkopuolella. Laite puhdistetaan käytön jälkeen. Putket ja letkut, joissa betoni liikkuu pestään paikallaan (veden ja pesupallon avulla putket puhdistuva), mutta tukoksen sattuessa putkisto voidaan purkaa paloihin. Painavia putkiston osia voidaan tukea erilaisilla mekanismeilla purkamisen aikana. Kilpailun tavoitteena on keksiä uusia rakenteellisia ja toiminnalisia innovaatioita ja parantaa tuotteen käytettävyyttä ja ulkonäköä muotoilun avulla. Lisää informaatiota tuotteesta on liitteessä (Normet Spraymec 8100 VC). Käyttöolosuhteista ja laitteen toiminnasta on Youtubessa hyviä videoita Normetin kanavalla: Videoita voi etsiä myös hakusanoilla Normet spraymec tai Normet concrete spraying AIKATAULU JA KILPAILUN VAIHEET Kilpailuaika on Kilpailun tulokset ja julkistaminen Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti mennessä. Kilpailun voittajat julkistetaan syyskuuta 2013 Alihankintamessuilla Tampereen Messu- ja

5 Urheilukeskuksessa. Kilpailuun jätetyistä ehdotuksista voidaan järjestää näyttely asiakkaan ja/tai RD Velhon tiloissa. Kilpailutöitä voidaan myös esitellä RD Velhon www-sivuilla muotoilukilpailuosiossa kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen. KILPAILUEHDOTUKSET Tiedot suunnittelijasta ja kilpailusalaisuus Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jättämisen yhteydessä suunnittelijan/ suunnittelijoiden tiedot ilmoitetaan mukaan liitettävässä suljetussa kirjekuoressa. Nimimerkillä merkityn kirjekuoren tulee sisältää seuraavat tiedot: Suunnittelijan/suunnittelijoiden nimi/nimet, nimimerkki, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. Kilpailuehdotus ja jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Nimimerkin tulee olla vähintään viisi kirjainta sisältävä tunnus. Kilpailuehdotukset tulee olla toimitettuna klo 12 mennessä osoitteseen RD Velho Oy Myyrmäentie 2 A VANTAA Kirjekuoreen merkintä RD Velho Design Award 2013 Kilpailuehdotus Kilpailuehdotusta varten tulee toimittaa seuraava materiaali: A3-kokoiset tulosteet; korkeintaan 5 kpl tukevalla alustalle kiinnitettynä; erillisinä Tulosteet myös pdf-tiedostoina tai riittävän isoina (A3-koko resoluutio 300 dpi) JPG-kuvina tallennettuna CD tai DVD-levylle. Tuotteista tulee olla sivu- ja ylä projektiopiirustukset mittakaavassa 1:50 päämittoineen ja perspektiivikuva (käsin tai tietokoneella tehty esityskuva) ja muuta kuvamateriaalia kuvaamaan yksityiskohtia tarpeen mukaan sekä tarvittava selostus tukevaan kuvallista materiaalia Kilpailua koskevat kysymykset Kilpailijoilla on oikeus tehdä kilpailuohjelmaa koskevia kysymyksiä. Kaikki kilpailua koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla mennessä osoitteeseen Vastaukset kysymyksiin julkaistaan pikaisesti kilpailun kotisivustolla Kilpailuehdotusten palautus Kilpailun järjestäjä ei palauta kilpailuun jätettyjä ehdotuksia. PALKINNOT Palkintosumma on yhteensä euroa, joka jakaantuu seuraavalla tavalla: 1. palkinto euroa 2. palkinto euroa 3. palkinto 500 euroa Palkintolautakunta voi nimetä kunniamainintoja sekä jakaa yksimielisellä päätöksellä palkintosumman myös toisin. Muista korvauksista on tarkemmin kilpailusääntöjen kohdassa $8.

6 PALKINTOLAUTAKUNTA Mika Kiljala, RD Velho Oy, puheenjohtaja Janne Lehto, Normet Oy Petteri Venetjoki, Metso Paper Oy (FDMA) Turkka Keinonen, Aalto yliopisto Jari Järvikuona, RD Velho Oy, Hannu Havusto, RD Velho Oy sihteeri / kilpailuasiamies KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT Kilpailun RD Velho Oy. Kilpailuohjelma on laadittu yhteistyössä Teollisuustaiteen Liitto Ornamon kanssa.

Kilpailuaika on 9.9.2015-4.5.2016. Kilpailu julkistetaan Habitaren yhteydessä AHead! areenalla 9.9.2015 klo 13.45

Kilpailuaika on 9.9.2015-4.5.2016. Kilpailu julkistetaan Habitaren yhteydessä AHead! areenalla 9.9.2015 klo 13.45 SUOMI 100 -muotoilukilpailu KILPAILUOHJELMA KILPAILUTEHTÄVÄ Maamme täyttää sata vuotta 6.12.2017. Yksitoista vuotta nuorempi Isku haluaa muistaa synnyinseutujaan järjestämällä Muotoilukilpailun, joka juhlistaa

Lisätiedot

Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon.

Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon. 1 KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1 Kilpailun järjestäjät ja tarkoitus 1.2 Kilpailutehtävä Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköteknisen Kaupan

Lisätiedot

I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e. Kilpailuohjelma

I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e. Kilpailuohjelma Seinäjoen sillat I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e Kilpailuohjelma KILPAILUOHJELMA Sisällysluettelo 1 Kilpailukutsu... 2 2 Kilpailutekniset

Lisätiedot

B. Kutsukilpailu, jossa osanottajien lukumäärä rajoittuu henkilökohtaisen kutsun saaneisiin kuvataiteilijoihin.

B. Kutsukilpailu, jossa osanottajien lukumäärä rajoittuu henkilökohtaisen kutsun saaneisiin kuvataiteilijoihin. Kuvataidekilpailujen säännöt Näissä säännöissä tarkoitettu kilpailu on kyseessä milloin kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotusta samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta.

Lisätiedot

Osallistumisohjeet 1 KUTSU TUOTEHAKUUN. 1.1. Tuotehaun idea

Osallistumisohjeet 1 KUTSU TUOTEHAKUUN. 1.1. Tuotehaun idea Osallistumisohjeet 1 KUTSU TUOTEHAKUUN 1.1. Tuotehaun idea Musiikkitalon avajaiset lähestyvät! Musiikkitalo avautuu kaikelle kansalle syksyllä 2011. Tapahtuma tulee herättämään runsaasti huomiota mediassa

Lisätiedot

KILPAILUOHJELMA (päivitetty 26.4.2007) 25.4.2007 14.11.2007 PIHA- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN TUOTEIDEAKILPAILU

KILPAILUOHJELMA (päivitetty 26.4.2007) 25.4.2007 14.11.2007 PIHA- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN TUOTEIDEAKILPAILU PIHA- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN TUOTEIDEAKILPAILU KILPAILUOHJELMA (päivitetty 26.4.2007) 25.4.2007 14.11.2007 Ideakilpailu on Kainuun Etu Oy:n hallinnoiman Puun ja kiven mahdollisuudet piha- ja ympäristörakentamisessa

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

Ensimmäinen markka ja numismatiikka - juhlarahan suunnittelukilpailu

Ensimmäinen markka ja numismatiikka - juhlarahan suunnittelukilpailu 1/7 Ensimmäinen markka ja numismatiikka - juhlarahan suunnittelukilpailu Suomen valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana suunnittelukilpailun

Lisätiedot

Kilpailuohjelma RAJALTA KOTIIN ASUMISEN RATKAISUJA TURVAPAIKANHAKIJOILLE

Kilpailuohjelma RAJALTA KOTIIN ASUMISEN RATKAISUJA TURVAPAIKANHAKIJOILLE 0 Kilpailuohjelma RAJALTA KOTIIN ASUMISEN RATKAISUJA TURVAPAIKANHAKIJOILLE 19.10. 30.11.2015 1 SISÄLLYS Kilpailun aikataulu 3 1. Kilpailuohjelman johdanto 4 2. Suunnittelukilpailun tavoite ja taustaa 5

Lisätiedot

Mahdollisuuksien piha!

Mahdollisuuksien piha! INEN ELÄMYS TALVELLAKIN YHDESSÄ YKSIN Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:8 Mahdollisuuksien piha! kerrostalopihojen suunnittelukilpailu HOUKUTTELEVA EKOLOG VIIHTYISÄ Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe 5 2.1 kilpailutekniset

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

Emil Wikström - juhlarahan suunnittelukilpailu

Emil Wikström - juhlarahan suunnittelukilpailu 1/7 Emil Wikström - juhlarahan suunnittelukilpailu Suomen valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana suunnittelukilpailun Emil Wikström - juhlarahan

Lisätiedot

MÖLYMÄEN yleinen arkkitehtuurikilpailu 9.1.- 30.4.2015

MÖLYMÄEN yleinen arkkitehtuurikilpailu 9.1.- 30.4.2015 MÖLYMÄEN yleinen arkkitehtuurikilpailu 9.1.- 30.4.2015 Kortteli 8-10 (Presidentinkatu 1-3) KILPAILUOHJELMA x.11.2014 versio 3_14.11.2014 2 Viistokuva Mölymäen alueesta pohjoisen suunnasta kuvattuna Järjestäjät

Lisätiedot

Akseli Gallén- Kallela - juhlarahan suunnittelukilpailu

Akseli Gallén- Kallela - juhlarahan suunnittelukilpailu 1/7 Akseli Gallén- Kallela - juhlarahan suunnittelukilpailu Suomen valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana suunnittelukilpailun Akseli Gallén-

Lisätiedot

Tove Jansson - juhlarahan suunnittelukilpailu

Tove Jansson - juhlarahan suunnittelukilpailu 1/7 Tove Jansson - juhlarahan suunnittelukilpailu Suomen valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana suunnittelukilpailun Tove Jansson - juhlarahan

Lisätiedot

Suomalainen sisu - juhlarahan suunnittelukilpailu

Suomalainen sisu - juhlarahan suunnittelukilpailu 1/8 Suomalainen sisu - juhlarahan suunnittelukilpailu Suomen valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana suunnittelukilpailun Suomalainen sisu -

Lisätiedot

äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu 17.5. - 26.8.2011 kilpailuohjelma

äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu 17.5. - 26.8.2011 kilpailuohjelma äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu 17.5. - 26.8.2011 kilpailuohjelma Näkymä Äijälänsalmen vanhalta sillalta Järjestäjä Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Jyväskylän kaupunki Osuuskunta Suomen

Lisätiedot

Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012

Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012 2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013

Lisätiedot

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu Tampereen Konservatoriotalon Säätiö Musiikkiakatemiatalon laajennus Yleinen arkkitehtuurikilpailu 1 Sisällysluettelo 1. Kilpailukutsu 3 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 3 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU

HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU HYRYLÄN KESKUSTAN LIIKEKESKUSKONSEPTIN SUUNNITTELUKILPAILU 2.6.2014 30.9.2014 KILPAILUN OHJELMA 1 Sisältö 1. KILPAILUKUTSU... 3 1.1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ JA TARKOITUS... 3 1.2. OSANOTTAJAT... 3 1.2.1.

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA Porvoon valtiopäivät 200 vuotta KILPAILUOHJELMA

JUHLARAHALAUTAKUNTA Porvoon valtiopäivät 200 vuotta KILPAILUOHJELMA KILPAILUOHJELMA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Porvoon valtiopäivät 200 vuotta -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteuttamiseksi. Kilpailuohjelman liitteessä

Lisätiedot

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Tuuliniitty ideakutsukilpailu Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Sisältö Järjestäjä Asuntosäätiö, Metsäliitto Osuuskunta, SAFA, Espoon kaupunki Internetsivut www.tuuliniitty.fi Kilpailun

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 VALTIONEUVOSTO 200 VUOTTA -JUHLARAHA

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 VALTIONEUVOSTO 200 VUOTTA -JUHLARAHA JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KILPAILUOHJELMA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Valtioneuvosto 200 vuotta -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteuttamiseksi. Palkintolautakuntaan

Lisätiedot

TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku

TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku 31.8.2015 ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku Viistoilmakuva alueelta Blom K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika 31.8.2015-21.1.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Yleistä...

Lisätiedot

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015 ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 1 SUUNNITTELUKILPAILUN TAVOITE Jyväskylän Ruusupuiston museot, Alvar Aalto -museo ja Keski-Suomen museo, ovat akateemikko

Lisätiedot

Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten

Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten KILPAILUSÄÄNNÖT (Landscape architectural competition conditions) - hyväksytty MARK:n jäsenkokouksessa 7.6.2001 - korvaa 31.3.1998 päivätyt säännöt Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Liikenneinfrahankkeiden suunnittelukilpailut

Liikenneinfrahankkeiden suunnittelukilpailut Johansson Jenna, Ketola Maija, Kukkonen Reijo Liikenneinfrahankkeiden suunnittelukilpailut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 35/2007 Johansson Jenna, Ketola Maija, Kukkonen Reijo Liikenneinfrahankkeiden

Lisätiedot

55. EUROVISION LAULUKILPAILU 2010 SUOMEN KARSINNAN SÄÄNNÖT

55. EUROVISION LAULUKILPAILU 2010 SUOMEN KARSINNAN SÄÄNNÖT 55. EUROVISION LAULUKILPAILU 2010 SUOMEN KARSINNAN SÄÄNNÖT 1. Nämä säännöt kattavat Eurovision laulukilpailun Suomen edustussävelmän valintaprosessin kokonaisuudessaan, ellei toisin mainita. Yleisradio

Lisätiedot