RIL RAKENNUSINSINÖÖRITAITO- KILPAILUSSA SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL R.Y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIL RAKENNUSINSINÖÖRITAITO- KILPAILUSSA SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL R.Y."

Transkriptio

1 RIL KILPAILUSÄÄNNÖT RAKENNUSINSINÖÖRITAITO- KILPAILUSSA SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL R.Y.

2 2 RIL HYVÄKSYTTY SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL R.Y:N HALLITUKSESSA OHJEEKSI RIL JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL R.Y. MYYNTI: SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL R.Y. Meritullinkatu 16 A 5, Helsinki Puh , fax , ISBN ISSN Painopaikka: Pikapaino Paatelainen Oy, 2000 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.

3 RIL Alkusanat Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry on laatinut nämä kilpailusäännöt rakennusalan käyttöön välineeksi etsiä parhaat suunnitteluratkaisut vaativiin kohteisiin. Näiden kilpailusääntöjen tavoitteena on edistää paremman asuin-, työ-, liikenne- ja koko elinympäristön rakentamista kokoamalla kilpailumenettelyllä alan parhaat asiantuntijat etsimään vaativiin suunnittelu- ja rakennuskohteisiin toiminnallisesti, esteettisesti, teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta parhaat suunnittelu- ja toteutusideat ja ratkaisut. Kilpailun järjestämisestä huolehtii riippumaton erikseen nimitetty kilpailulautakunta, joka laatii kilpailuohjelman, arvostelee ehdotukset, asettaa ne paremmuusjärjestykseen sekä julistaa kilpailun tulokset huolehtien siitä, että puolueettoman kilpailun tuottama tulos saa myönteistä, asiantuntevaa ja arvovaltaista julkisuutta parantaen siten kilpailun kohteen yleisiä toteutumisedellytyksiä. Kilpailutoiminnalla on pitkät perinteet. Sille luotiin ensimmäiset pelisäännöt RILin piirissä Rakennusinsinööriyhdistyksen toimesta v Nyt käsillä oleva julkaisu RIL Kilpailusäännöt rakennusinsinööritaitokilpailussa korvaa edellisen vuonna 1981 ilmestyneen julkaisun RIL Kilpailusäännöt. Kilpailusäännöt on laadittu RILin Kilpailutoimikunnan toimesta. Toimikuntaan ovat kuuluneet dipl.ins. Toimi Tarkiainen puheenjohtajana, prof. Aarne Jutila, ylijoht. Eero Karjaluoto, dipl.ins. Yrjö Matikainen, dipl.ins. Veijo Rossi, dipl.ins. Taisto Siivonen, toim.joht. Hans Weckman ja dipl.ins. Anu Karvonen sihteerinä. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. kiittää toimikuntaa kilpailusääntöjen uudistamisesta. Helsingissä huhtikuussa 2000 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL r.y. Risto Kangas-Ikkala puheenjohtaja Jyrki Keinänen toimitusjohtaja

4 4 RIL SISÄLLYSLUETTELO Milloin kilpailusääntöjä sovelletaan 5 Miten rakennusalan suunnittelukilpailu järjestetään 5 Kilpailusäännöt rakennusinsinööritaitokilpailussa 6 Yleistä 6 1 Kilpailumuodot ja osanotto-oikeuden perusteella tapahtuva jako 6 2 Kilpailijat 7 3 Esteellisyys 7 4 Palkintolautakunnan kokoonpano ja ulkopuoliset asiantuntijat 8 5 Palkintolautakunnan työn salaisuus 8 6 Kilpailuohjelma 9 7 Kilpailukutsu 11 8 Kilpailuehdotusten avaaminen 11 9 Palkintolautakunnan päätösvaltaisuus Kilpailukelpoisuus Kilpailuehdotuksen hylkääminen Kilpailuehdotusten arvosteleminen Kilpailun ratkaiseminen Työn seuraavan vaiheen toteuttaminen Nimilappukuorien avaaminen Palkitsematta ja lunastamatta jääneet kilpailuehdotukset Kilpailuehdotusten näytteillepano Jatkokilpailun erityispiirteet Kutsukilpailun erityispiirteet Kilpailun järjestäjän kustannukset 15

5 RIL MILLOIN KILPAILUSÄÄNTÖJÄ SOVELLETAAN Nämä kilpailusäännöt soveltuvat kaikkiin rakennusalan suunnitteluun liittyviin kilpailuihin. Kilpailuksi katsotaan menettely, jossa yhteisö tai yksityinen henkilö pyytää samanaikaisesti vähintään kahdelta suunnittelijalta ehdotuksen samasta suunnittelukohteesta. Kilpailu voi olla yleinen kilpailu tai kutsukilpailu kotimaisena tai kansainvälisenä. MITEN RAKENNUSALAN SUUNNITTELUKILPAILU JÄRJESTETÄÄN 1. Kun suunnitellaan kilpailun järjestämistä on syytä olla yhteydessä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y:hyn p. (09) tai joka antaa mielellään asiantuntija-apua. 2. Kilpailun järjestäjä tekee päätöksen kilpailun järjestämisestä näiden kilpailusääntöjen mukaan ja nimeää palkintolautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet ottaen huomioon kilpailusääntöjen ohjeet palkintolautakunnan kokoonpanosta ja nimeämisestä. Palkintolautakunta vastaa kilpailun toteuttamisesta kilpailuohjelman laatimisesta alkaen. 3. Palkintolautakunta laatii yhdessä kilpailun järjestäjän kanssa kilpailuohjelman, joka sisältää kilpailukutsun, kilpailutekniset ohjeet, kilpailuehdotusten laadintaohjeet ja arvosteluperusteet. 4. RIL hyväksyy kilpailuohjelman. 5. Palkintolautakunta julkistaa kilpailukutsun sääntöjen mukaisesti. 6. Palkintolautakunta avaa ja arvostelee saapuneet kilpailuehdotukset sekä tekee suosituksen jatkotoimenpiteistä. Arvostelu ja kilpailun ratkaisu kirjataan palkintolautakunnan pöytäkirjaan. 7. Kilpailun järjestäjä julkistaa kilpailun tuloksen ja asettaa ehdotukset näytteille.

6 6 RIL KILPAILUSÄÄNNÖT RAKENNUSINSINÖÖRITAITOKILPAILUISSA YLEISTÄ Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y suosittelee jäsenilleen osallistumista kilpailijoina tai palkintotuomareina ainoastaan sellaisiin Suomessa järjestettäviin rakennusinsinööritaitokilpailuihin, joissa noudatetaan tai sovelletaan näitä sääntöjä. 1 KILPAILUMUODOT JA OSANOTTO-OIKEUDEN PERUSTEELLA TAPAHTUVA JAKO 1.1 Kilpailun sisällön mukainen jako Kilpailumuotoja ovat suunnitelmien perusteella tapahtuvan jaon mukaan suunnittelukilpailu jatkokilpailu suunnittelu ja toteutus -kilpailu. Kilpailut voidaan järjestää kotimaisena tai kansainvälisenä. 1.2 Osanotto-oikeuden mukainen jako Osanotto-oikeuden perusteella kilpailut jaetaan yleisiin kilpailuihin kutsukilpailuihin. Yleinen kilpailu on 2 ja 3 :ssä mainituin rajoituksin avoin kaikille. Kutsukilpailu on avoin vain siihen erityisesti kutsutuille. Kilpailun järjestäjä päättää kilpailuun kutsuttavista ja kutsuttavat mainitaan kilpailuohjelmassa. 1.3 Suunnittelukilpailu Suunnittelukilpailun tarkoituksena on löytää kilpailukohteelle paras suunnitteluratkaisu ja tuoda esille erilaisia tehtävän ratkaisumahdollisuuksia ja ideoita. suosittaa lopullisen suunnitelman laatijaa kilpailutulosten pohjalta. Suunnittelukilpailu voidaan järjestää myös suunnittelutarjouksen sisältävänä. Tällöin suunnitteluhintatarjouksen sisältävä kuori avataan vasta suunnittelukilpailun ratkettua. 1.4 Jatkokilpailu Jatkokilpailun tarkoituksena on suunnittelukilpailun tulosten kehittäminen lopulliseksi suunnitelmaksi. Jatkokilpailu järjestetään kutsukilpailuna ja siihen kutsutaan kaksi tai useampia suunnittelukilpailussa palkitun tai lunastetun ehdotuksen tekijää.

7 RIL Suunnittelu ja toteutus -kilpailu Suunnittelu ja toteutus -kilpailussa kilpaillaan parhaasta suunnittelu- ja toteutusratkaisusta ja kohteen toteuttamisesta. Kilpailuohjelmassa ilmoitetaan, missä määrin painotetaan suunnitelmaa ja missä määrin kohteen toteuttamista ja sen hintaa. 1.6 Kilpailun järjestäminen Järjestäjä voi sopia kilpailuehdoista RILin kanssa, mikäli kilpailun tarkoitus tai osanottotarkoitus poikkeavat edellä esitetyistä. Kilpailumuotoa harkittaessa tulee ottaa huomioon myös EU-lainsäädännön julkisia hankintoja koskevat määräykset. 2 KILPAILIJAT Yleiseen kilpailuun voivat osallistua sekä yksityiset henkilöt että yritykset, yhteisöt ja laitokset. Kilpailutyölle on aina nimettävä pääsuunnittelija, jolla on insinööritaitokilpailun luonteen huomioon ottaen riittävä koulutus- ja kokemustaso. Tekijänoikeuksien katsotaan kuuluvan pääsuunnittelijalle, elleivät ehdotuksen tekijät ole muuta ilmoittaneet. Kotimaisissa kilpailuissa kilpailijoiden on oltava Suomen kansalaisia, kuitenkin ulkomaisten avustavien asiantuntijoiden käyttö on sallittua. Jos kilpailu esim. tehtävien luonteesta johtuen halutaan rajata koskemaan ainoastaan jotakin ammattikuntaa, on se kilpailuohjelmassa mainittava. Kutsukilpailu voidaan järjestää joko henkilökohtaisena kilpailuna ja/tai juridisten henkilöiden välisenä kilpailuna. 3 ESTEELLISYYS Esteellinen osallistumaan kilpailuun ja toimimaan suunnitteluryhmässä on kilpailun palkintolautakunnan jäsen. henkilö, joka työskentelee samassa organisaatiossa kuin palkintolautakunnan jäsen, ellei riippuvuussuhde ole vähäinen. palkintolautakunnan jäsenen läheinen sukulainen. henkilö, joka on kiinteällä tavalla osallistunut kilpailuohjelman laatimiseen. RILin puolesta kilpailuohjelmaa tarkastamaan valitut henkilöt tai vastaavat eivät ole esteellisiä osallistumaan kilpailuun. Yritykset, yhteisöt ja laitokset ovat esteellisiä osallistumaan kilpailuun, mikäli palkintolautakunnan jäsen työskentelee niissä, ellei riippuvuussuhde ole vähäinen. Epäselvissä tapauksissa esteellisyyden ratkaisee kilpailun palkintolautakunta. Ratkaisua tehtäessä se palkintolautakunnan jäsen, jota asia koskee, ei osallistu asian käsittelyyn.

8 8 RIL PALKINTOLAUTAKUNNAN KOKOONPANO JA ULKOPUOLISET ASIANTUNTIJAT Palkintolautakunnassa tulee olla pariton lukumäärä jäseniä ja äänten enemmistö asiantuntijajäsenillä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Palkintolautakunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä. Palkintolautakunnan jäsenet nimeää kilpailun järjestäjä, asiantuntijajäsenistä kuitenkin enintään puolet; muut asiantuntijat sekä mahdollisesti kutsuttavan ulkomaalaisen jäsenen nimeää RIL. Palkintolautakunnan puheenjohtajan nimeää kilpailun järjestäjä. Asiantuntijajäsenellä tarkoitetaan kilpailukohteen erikoisala ja kilpailutehtävän luonne huomioiden pätevää asiantuntijaa. Se ketkä katsotaan palkintolautakunnan asiantuntijajäseniksi päätetään kilpailun järjestäjän ja RILin välisissä neuvotteluissa. Jos palkintolautakunnan jäsen on estynyt tehtävänsä suorittamisesta, valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen hänet valinnut taho. Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan palkintolautakunnan ulkopuolisia eri alojen asiantuntijoita heidän edustamiensa erikoisalojen kysymyksissä. Ulkopuoliset asiantuntijat on mahdollisuuksien mukaan nimettävä kilpailuohjelmassa. Jos palkintolautakunta käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, jonka nimeä ei ole ilmoitettu kilpailuohjelmassa, on varmistauduttava etukäteen, ettei hän ole avustanut ketään kilpailijaa ehdotuksen tekemisessä. Palkintolautakunta valitsee joko jonkun jäsenistään tai ulkopuolisen henkilön sihteerikseen. Ulkopuolisia asiantuntijoita ja lautakunnan sihteeriä koskevat samat esteellisyyssäännökset kuin palkintolautakunnan jäseniäkin. 5 PALKINTOLAUTAKUNNAN TYÖN SALAISUUS Palkintolautakunnan työn riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi työ on salaista ja se on pyrittävä järjestämään niin, että palkintolautakunnan jäsenet ja sihteeri sekä palkintolautakunnan kuulemat ulkopuoliset asiantuntijat eivät kilpailun missään vaiheessa joudu kilpailuasioissa tekemisiin kilpailijoiden kanssa. Kilpailusalaisuuden varmistamiseksi kilpailuaineiston jakelu ja vastaanotto on järjestettävä siten, että palkintolautakunnan jäsenet, sihteeri ja ulkopuoliset asiantuntijat eivät joudu tekemisiin kilpailuohjelman lunastajien ja kilpailuehdotusten palauttajien tai noutajien kanssa. Sama koskee kilpailua koskevia tiedusteluja. Jos kilpailijoille on varattu mahdollisuus saada postitse tietoja, kilpailuaineistoa tai kilpailuaineiston täydennystä, luovutetaan tai lähetetään ne vain yhteystietonsa ilmoittaneille. Yhteystietoluetteloa pitää kilpailun järjestäjän valitsema luottamushenkilö, eikä hän saa ilmaista näitä tietoja palkintolautakunnan jäsenille tai muille asianomaisille. Luettelo on salainen ja hävitetään kilpailun jälkeen.

9 RIL KILPAILUOHJELMA Kilpailuohjelman laatii kilpailun palkintolautakunta yhdessä kilpailun järjestäjän kanssa. Kilpailuohjelman tulee olla selvä ja yksiselitteinen ja sen tulee sisältää kilpailun lähtötiedot arvosteluperusteineen ja kilpailuehdotusten laadintaohjeet. Ohjelmassa on selvästi ilmaistava ne vaatimukset, jotka palkintolautakunta asettaa tehtävän ratkaisulle ja joita kilpailijoiden on ehdottomasti noudatettava, sekä mahdollisimman tarkoin sellaiset toivomukset ja selvitykset, jotka on tarkoitettu kilpailijoille vain tiedoksi ja ohjeiksi. Ohjelman on mahdollisimman selkeästi ja yksikäsitteisesti ilmaistava kilpailutehtävä, kilpailun tavoitteet ja ehdotusten arvosteluperusteet. Kilpailuohjelmasta tulee selvitä: 1. Kilpailun yleistiedot a. Kilpailun järjestäjä. b. Yleisissä kilpailuissa osallistumisoikeus sekä kutsukilpailuissa luettelo kilpailuun kutsuttavista. c. Palkintolautakunnan kokoonpano. Palkintolautakunnan kokoonpanossa tapahtuneesta muutoksesta annetaan aina tieto kilpailijoille. Ohjelmassa mainitaan ne laitokset tai yhteisöt, joiden ehdotuksesta palkintolautakunnan jäsenet on valittu. d. Mahdollisten maksullisten ohjelma-asiakirjojen lunastusmaksun takaisinsaantioikeus. e. Kilpailijan oikeus pyytää selvityksiä tai lisätietoja ohjelmaan sekä vastausten saaminen niihin. Ohjelmassa on mainittava nimi ja osoite tai muu kontaktitieto henkilöstä, jolle kyselyt on tehtävä, sekä ajankohta, mihin mennessä niiden viimeistään on oltava perillä. Lisäksi tulee ilmoittaa julkaistaanko ja millä tavalla kyselyt ja palkintolautakunnan niihin antamat vastaukset vai lähetetäänkö vastaukset kyselijän ohjelma-asiakirjoja vastaanotettaessa ilmoittamalla osoitteella. Kyselyjen vastaanottoaikaa ei pidä yleensä määrätä pitemmäksi kuin kilpailuajan puoliväliin. Vastaukset saatetaan mahdollisimman nopeasti kaikkien kilpailijoiden tietoon. f. Niiden ennalta nimettyjen ulkopuolisten asiantuntijoiden nimet ja ammatit, joita palkintolautakunta tulee kuulemaan. g. Arvosteluperusteet. Arvostelussa kiinnitetään huomiota mm. ehdotusten toiminnallisiin, teknillisiin, taloudellisiin ja esteettisiin näkökohtiin sekä lisäksi työn toteuttamiskelpoisuuteen kilpailukohteen olosuhteissa ympäristönäkökohdat ja kohteen koko käyttöikä huomioon ottaen. Eri arvosteluperusteiden keskinäiset painoarvot on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava. h. Palkinnot ja lunastukset. Ohjelmassa on mainittava palkintojen ja lunastusten lukumäärä ja suuruus sekä niitä varten käytettävissä oleva kokonaisrahamäärä samoin kuin palkinto- ja lunastussummien vä-

10 10 RIL himmäismäärät. Kilpailun palkintojen on oltava kannustavia ja oikeassa suhteessa kilpailun vaativuuteen ja laajuuteen. i. Vaatimus salanimen käytöstä. j. Ajankohta, johon mennessä kilpailun otaksutaan tulevan ratkaistuksi. k. Kilpailutuloksen julkistamistapa. l. Mahdollisen lopullisen suunnittelutehtävän luonne ja laajuus. m. Palkitsemattomien ja lunastamattomien ehdotusten palauttaminen. n. Järjestäjälle jätettyjen ehdotusten mahdollinen vakuuttaminen. o. Viittaus näihin kilpailusääntöihin. p. Että RIL on hyväksynyt kilpailuohjelman 2. Kilpailuehdotusten lähtöaineisto a. Kilpailukohteen tarkoin rajattu alue, ympäristö ja sen luonne ynnä muut kilpailun ratkaikaisuun oleellisesti vaikuttavat seikat samoin kuin kilpailuehdotusten laatimista helpottavat tiedot. Aineiston mahdollisine valokuvineen tulisi olla niin selvä, että kilpailija saa kohteesta riittävän hyvän käsityksen ilman paikallistuntemusta. b. Tehtävän laajuus ja ohjelma-asiakirjat tarpeellisine teknillisine selvityksineen c. Mikäli kilpailijoilta vaaditaan kustannusarvio, voidaan kilpailuohjelmassa ilmoittaa todennnäköisesti kysymykseen tulevien rakennusaineiden ja kustannusten yksikköhinnat. 3. Kilpailuehdotusten laadintaohjeet a. Vaaditut asiakirjat, kuten piirustukset, laskelmat, ainemenekkilaskelmat, kustannusarvio, talousselvitykset jne. Ohjelmassa tulee luetella ne asiakirjat, jotka ehdotuksen pitää sisältää ja ilmoittaa, miten mahdollisia ylimääräisiä asiakirjoja käsitellään. b. Piirustusten ja mahdollisten mallien mittakaavat ja koot. c. Nimi- ja osoitelappua koskevat ohjeet. Kilpailuehdotusta tulee seurata kaksi suljettua salanimellistä läpinäkymätöntä kirjekuorta, toisessa merkintä Nimilappu ja sisällä ehdotuksen pääsuunnittelijan ja muiden tekijöiden, asiantuntijoiden ja teknisten avustajien nimet sekä tekijänoikeuksien haltija, ellei se ole pääsuunnittelija, sekä toisessa merkintä Osoitelappu ja sen sisällä tekijän osoite.

11 RIL d. Sisäänjättöaika ja -paikat. Sisäänjättö postiin, rautateille, matkahuoltoon tai muille kuljetusyrityksille ilmoitetun ajan kuluessa hyväksytään. Sisäänjättöajan on käytävä kiistattomasti ilmi lähetyksestä. Palkintolautakunta voi pidentää kilpailuaikaa erittäin painavista syistä, mikäli kaikki kilpailijat ehtivät saada siitä tiedon vähintään 14 vuorokautta ennen aikaisemmin määrätyn kilpailuajan päättymistä. Päätös kilpailuajan pidentämisestä on alistettava kilpailun järjestäjän hyväksyttäväksi, mikäli järjestäjän edustaja palkintolautakunnassa sitä vaatii. 7 KILPAILUKUTSU Yleisen kilpailun kilpailukutsu on julkaistava RILin tiedotuslehdessä sekä ainakin yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Jatko- ja kutsukilpailujen osanottajille ilmoitetaan kilpailusta kirjeitse. Kutsusta tulee ilmetä: a. kilpailun tarkoitus ja järjestäjä, b. osallistumisoikeus, c. palkintojen ja lunastusten suuruudet, d. palkintolautakunnan jäsenet ja kenen valitsemia he ovat, e. arvosteluperusteet, f. kilpailun päättymisaika, g. mistä kilpailuohjelma liitteineen on saatavissa, mahdollinen lunastushinta ja palautusoikeus, h. että RIL on hyväksynyt kilpailuohjelman. 8 KILPAILUEHDOTUSTEN AVAAMINEN Palkintolautakunta vastaa siitä, että ehdotukset avataan ja luetteloidaan siten, että jokaiseen asiakirjaan tulee numero ja ehdotuksen tekijän nimikuoret ja kilpailuehdotukset säilytetään siten, että tekijän salaisuus säilyy (ks. 5 ja 6 ). 9 PALKINTOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALTAISUUS Palkintolautakunta on päätösvaltainen kun sekä palkintolautakunnan jäsenten enemmistö ja vähintään 2/3 asiantuntijajäsenistä on läsnä. Vain palkintolautakunnan jäsenillä ja sihteerillä on oikeus olla läsnä kilpailuehdotuksia arvosteltaessa.

12 12 RIL KILPAILUKELPOISUUS Palkintolautakunnan tulee tarkastaa yksityiskohtaisesti saapuneet ehdotukset ja todeta, täyttävätkö ne kilpailuohjelman vaatimukset. Tarkastuksen tuloksena ehdotukset hyväksytään kilpailuun tai suljetaan kilpailun ulkopuolelle pöytäkirjaan merkityin perusteluin. Samalla todetaan, mitkä ehdotusta koskevat asiakirjat jätetään huomioon ottamatta, jos ehdotus sisältää niin vähän ylimääräisiä asiakirjoja, ettei se tule hylätyksi. 11 KILPAILUEHDOTUKSEN HYLKÄÄMINEN Kilpailun ulkopuolelle on suljettava ehdotus: 1. joka ei ole salainen. 2. jota ei ole jätetty lautakunnalle kilpailuohjelman mukaisesti. 3. jos ehdotuksesta puuttuu Nimilappu. 4. jos ehdotus ei täytä kilpailuohjelman mukaisia ehdottomasti noudatettavia vaatimuksia ja muita olennaisia määräyksiä (6 kohta 3.). 5. josta puuttuu jokin kilpailuohjelmissa vaadituista asiakirjoista ja palkintolautakunta pitää tämän kilpailuasiakirjan puuttumista oleellisena ehdotuksen arvostelemiselle. 6. jos ehdotuksessa on ylimääräisiä asiakirjoja, jotka estävät kilpailutöiden tasapuolisen arvostelun. 7. jonka palkintolautakunnan asiantuntijajäsenet yksimielisesti katsovat kypsymättömäksi. 8. jos ehdotuksen tekijät ovat esteellisiä esteellisyyspykälän (3 ) mukaan. Hylättyä ehdotusta ei voida palkita, mutta se voidaan lunastaa. 12 KILPAILUEHDOTUSTEN ARVOSTELEMINEN Palkintolautakunnan on laadittava kilpailusta arvostelupöytäkirja, josta selviää kilpailulla saavutettu tulos sijoituksineen ja ne yleissuuntaviivat, joiden mukaan kilpailuehdotuksia tulisi edelleen kehittää. Arvostelupöytäkirjaan kirjataan lisäksi yksityiskohtainen arvostelu vähintään palkituista ja lunastetuista kilpailutöistä ja yleisarvostelu muista niiden perusteiden mukaan, jotka palkintolautakunta on asettanut. Kaikki palkintolautakunnan jäsenet allekirjoittavat arvostelupöytäkirjan. Kilpailuehdotukset on arvosteltava kilpailuohjelmassa mainittujen arvosteluperusteiden mukaisesti. Ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnot ja selvitykset ovat palkintolautakunnan sisäisiä asioita eikä niitä julkisteta. Palkintolautakunta voi halutessaan myös itse hankkia keskenään vertailukelpoiset puolueettomat kustannusarviot.

13 RIL Jos jonkun palkintolautakunnan jäsenen mielipide eroaa palkintolautakunnan enemmistön mielipiteestä, tulee se hänen pyynnöstään merkitä pöytäkirjaan. Palkintolautakunnan pöytäkirjassa on mainittava myös, mitkä palkitsematta jääneistä kilpailuehdotuksista ovat lähinnä ansiokkaimmat. Ne tulevat palkituiksi, mikäli jokin palkittavaksi tai lunastettavaksi päätetyistä ehdotuksista joutuu nimilappujen aukaisemisen jälkeen hylätyksi 11 tai 15 perusteella. 13 KILPAILUN RATKAISEMINEN Yleisissä kilpailussa jaetaan normaalisti kolme palkintoa ja kaksi lunastusta. Kutsukilpailuissa jokaiselle hyväksytyn ehdotuksen jättäneelle on suoritettava palkkio. Palkkiot voivat olla joko saman- tai erisuuruiset ehdotuksen paremmuusjärjestyksen mukaan. Palkintolautakunta valitsee ne ehdotukset, joissa annettu tehtävä on parhaiten ratkaistu, sekä jakaa niiden kesken palkinnot ja lunastukset. Kilpailussa on pyrittävä jakamaan yksi ensimmäinen palkinto. Koko palkintosumma on ehdottomasti jaettava kilpailuohjelmassa määrättyjen palkintosijojen ja lunastusten kesken. Edellisestä voidaan poiketa vain, mikäli hyväksyttyjä kilpailuehdotuksia on vähemmän kuin palkintoja. Tällöin lautakunnan tulee harkintansa mukaan päättää, mitkä palkinnoista jaetaan, sekä jättää lunastuksia varten varatun rahamäärän joko kokonaan tai osittain käyttämättä. 14 TYÖN SEURAAVAN VAIHEEN TOTEUTTAMINEN Työn seuraavan vaiheen toteuttaminen annetaan pääsääntöisesti kilpailun voittajalle. Ellei tämä ota tehtävää vastaan, tarjotaan sitä pääsääntöisesti seuraavan palkinnon saaneelle. Kilpailuohjelmassa kilpailun järjestäjä voi, tekijänoikeudet huomioon ottaen, pidättää itsellään vapaan päätösvallan työn seuraavan vaiheen toteuttajasta. Eettisistä syistä palkintolautakunnan jäsenen ja käytetyn ulkopuolisen asiantuntijan tulisi välttää kilpailun kohteena olleen suunnittelutyön ottamista suoritettavakseen henkilökohtaisesti tai välillisesti ilman painavia syitä. Korvaus lopullisen suunnitelman laatimisesta, ellei sitä ole ilmoitettu jo kilpailuohjelmassa, sovitaan neuvottelumenettelyllä. Kilpailun järjestäjä saa ilman lisäkorvausta käyttää hyväkseen tekijänoikeuksia kunnioittaen palkituissa ja lunastetuissa ehdotuksissa esitettyjä ajatuksia. Palkitsemattomien ja lunastamattomien ehdotusten hyväksikäyttämisestä on sen sijaan suoritettava korvaus. 15 NIMILAPPUKUORIEN AVAAMINEN Kun palkintolautakunnan pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu, avataan palkittavien ja lunastettavien ehdotusten nimilappukuoret. Jos tällöin tai 14 vuorokauden kuluessa kilpailutulosten julkaisemisesta lähtien havaitaan, että jonkin tällaisen ehdotuksen laatija, laatijaryhmän jäsen, asiantuntija tai tekninen avustaja ei ole oikeutettu osallistumaan kilpailuun, ei ehdotusta pidä palkita tai lunastaa ja näin vapautunut palkinto- tai lunastussumma tulee käyttää järjestyksessä seuraavien ehdotusten palkitsemiseen tai lunastamiseen.

14 14 RIL PALKITSEMATTA JA LUNASTAMATTA JÄÄNEET KILPAILUEHDOTUKSET Palkitsematta tai lunastamatta jääneet kilpailuehdotukset on tulosten julkistamisen jälkeen palautettava kilpailuohjelmassa määrätyllä tavalla. Palkintolautakunnan pöytäkirja on ehdotusten palauttamisen yhteydessä jaettava kaikille kilpailijoille. Kilpailun järjestäjä on velvollinen säilyttämään ehdotuksia 14 vuorokauden ajan kilpailun tulosten julkistamisesta lukien. 17 KILPAILUEHDOTUSTEN NÄYTTEILLEPANO Kaikki palkitut ja lunastetut kilpailuehdotukset, sellaisina kuin ne ovat olleet arvostelua suoritettaessa, samoin kuin palkintolautakunnan pöytäkirja suositellaan asetettavaksi yleisön nähtäväksi. Mahdollisen kilpailutulosten esittelytilaisuuden järjestäminen jätetään järjestäjän harkittavaksi. Nähtäväksi panemisesta on ilmoitettava ainakin RILin tiedotuslehdessä. Kilpailutulos julkistetaan erillisessä tilaisuudessa, johon kutsutaan mm. palkintolautakunta, RILin edustaja ja kilpailijat. Tulos on mahdollisimman pian julkaistava samalla tavalla kuin kilpailukutsu. 18 JATKOKILPAILUN ERITYISPIIRTEET Suunnittelukilpailussa palkintolautakunta voi tehdä kilpailun järjestäjille esityksen jatkokilpailun järjestämisestä, mikäli se katsoo jatkokilpailun tarpeelliseksi. Jatkokilpailussa on noudatettava kutsukilpailuja koskevia määräyksiä jäljempänä mainituin poikkeuksin. Jatkokilpailun arvostelee sama palkintolautakunta, joka ratkaisi aikaisemman kilpailun. Jatkokilpailuun kutsutulla on oikeus saada tietoonsa oman ehdotuksensa arvostelu, jonka edeltäneen kilpailun palkintolautakunta on antanut. 19 KUTSUKILPAILUN ERITYISPIIRTEET Kutsukilpailussa on noudatettava yleisiä kilpailuja koskevia määräyksiä jäljempänä mainituin poikkeuksin. Ohjelmassa on ilmoitettava kutsutut kilpailijat ja siitä tulee ilmetä palkkioiden suuruus. Jokaiselle hyväksytyn ehdotuksen jättäneelle kilpailuun kutsutulle on suoritettava palkkio. Palkkiot voivat olla joko saman- tai erisuuruiset ehdotuksen paremmuusjärjestyksen mukaan. Palkintolautakunnalla on oikeus yksimielisellä päätöksellä sulkea kilpailun ulkopuolelle ehdotus, joka havaitaan kypsymättömäksi, oleellisesti puutteelliseksi tai ohjelman vastaiseksi. Tuloksen julkistamisen jälkeen kilpailuehdotukset on asetettava kaikkien osanottajien nähtäväksi palkintolautakunnan asiantuntijajäsenten läsnäollessa.

15 RIL KILPAILUN JÄRJESTÄJÄN KUSTANNUKSET 20.1 Yleinen kilpailu Yleisen kilpailun järjestäjän kustannukset muodostuvat seuraavista ryhmistä: a. Palkinnot ja lunastukset. Yleisohjeena palkintojen suuruutta määrättäessä on pidettävä, että toinen palkinto vastaa annetun tehtävän normaalia kokonaispalkkiota ja että ensimmäinen, toinen ja kolmas palkinto ovat toisiinsa likimain suhteessa 1,5: 1: 0,75. Palkintojen suuruudesta on sovittava RILin kanssa. Lunastetusta kilpailuehdotuksesta maksetaan noin puolet kolmannen palkinnon määrästä. Palkinnot ja lunastukset ovat palkkioita kilpailusta eikä niitä ole pidettävä osana lopullisen suunnittelun palkkiota. b. Palkintolautakunnan jäsenten, sihteerin ja asiantuntijoiden palkkiot. RILin nimeämälle palkintolautakunnan jäsenelle on suoritettava palkkio, jonka suuruus on 5 % palkintojen ja lunastusten yhteissummasta sekä korvaus matkakustannuksista. Palkintolautakunnan ulkopuolisille asiantuntijoille ja sihteerille palkkio maksetaan sopimuksen mukaan. c. RILin palkkio Kilpailun järjestäjä suorittaa RILille kilpailun liitolle aiheuttamista kustannuksista korvauksen, jonka suuruus on 10 % palkintojen ja lunastusten kokonaissummasta. d. Kilpailun järjestäjän muut kulut. Kilpailun järjestäjän muita kuluja ovat mm. aineiston hankinta, monistustyö, ilmoitukset, mahdolliset vakuutusmaksut, matkat ym Kutsukilpailu Kutsukilpailussa määräytyvät kilpailukustannukset siten, että kilpailuun kutsutuille jaettavien palkintojen yhteissumman tulee olla tehtävän normaalipalkkio kerrottuna kutsuttujen lukumäärällä. RILin nimeämälle palkintolautakunnan jäsenelle on suoritettava palkkio, jonka suuruus on 5 % kilpailijoille suoritettujen palkintojen yhteissummasta. Hänellä on lisäksi oikeus saada korvaus matkakustannuksistaan. RILille maksettava korvaus on 10 % palkintojen yhteissummasta Jatkokilpailu Jatkokilpailussa tulee jokaisen kutsutun ja palkintolautakunnan jäsenen, sihteerin ja asiantuntijan saada uuden kilpailun työmäärää vastaava kohtuullinen korvaus, josta sovitaan järjestäjän ja RILin kesken ennen kilpailun käynnistämistä. Samoin sovitaan myös RILille tulevasta korvauksesta Palkinnot, lunastukset ja korvaukset Palkinnot, lunastukset, palkintolautakunnan jäsenten palkkiot ja RILin korvaus on suoritettava yhden (1) kuukauden kuluessa kilpailun tulosten julkistamisesta. Palkinnoista, korvauksista ja palkkioista suoritetaan arvonlisävero, sosiaaliturvamaksut ja ennakonpidätykset voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Edellä kohdissa mainitut palkinnot, korvaukset ja palkkiot eivät sisällä alv:tä eivätkä sotumaksuja.

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Annanakatu 16 b 35-36 00120 Helsinki puh (09) 68 777 40 office@ornamo.fi www.ornamo.fi ORNAMON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUSÄÄNNÖT YLEISEN KILPAILUN JA KUTSUKILPAILUN OHJELMAKAAVIO

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten

Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten KILPAILUSÄÄNNÖT (Landscape architectural competition conditions) - hyväksytty MARK:n jäsenkokouksessa 7.6.2001 - korvaa 31.3.1998 päivätyt säännöt Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa

Lisätiedot

Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA

Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA Kilpailusäännöt Suomen Arkkitehtiliiton liittovaltuusto on vahvistanut nämä kilpailusäännöt kokouksessaan 23.5.2008. 1 Johdanto Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet

Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet 1 Johdanto Tässä asiakirjassa esitettyjä periaatteita suositellaan käytettäväksi Suomessa järjestettävissä rakennusalan suunnittelukilpailuissa. Suunnittelukilpailun

Lisätiedot

KUVATAIDEKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

KUVATAIDEKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Taiteilijaseuran edustajistossa 4.12.2015 KUVATAIDEKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Näillä säännöillä turvataan kilpailuun osallistuvien kuvataiteilijoiden ja kilpailutöiden yhdenmukaista sekä tasavertaista

Lisätiedot

Kilpailuasiamiehen ohjeita taidekilpailuihin. Kilpailuehdotuksen laatiminen taidekilpailuun Helsinki

Kilpailuasiamiehen ohjeita taidekilpailuihin. Kilpailuehdotuksen laatiminen taidekilpailuun Helsinki Kilpailuasiamiehen ohjeita taidekilpailuihin Kilpailuehdotuksen laatiminen taidekilpailuun Helsinki 31.10.2016 subst. [kuvataidekilpailu] kilpailu, jossa kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään

Lisätiedot

B. Kutsukilpailu, jossa osanottajien lukumäärä rajoittuu henkilökohtaisen kutsun saaneisiin kuvataiteilijoihin.

B. Kutsukilpailu, jossa osanottajien lukumäärä rajoittuu henkilökohtaisen kutsun saaneisiin kuvataiteilijoihin. Kuvataidekilpailujen säännöt Näissä säännöissä tarkoitettu kilpailu on kyseessä milloin kahdelta tai useammalta taiteilijalta pyydetään samanaikaisesti ehdotusta samasta kuvataiteellisesta suunnittelukohteesta.

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KONSTA JYLHÄ JA KANSANMUSIIKKI

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KONSTA JYLHÄ JA KANSANMUSIIKKI JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KILPAILUOHJELMA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Konsta Jylhä ja kansanmusiikki -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteuttamiseksi.

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU

HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU HIRSIRAKENTEINEN KAUPUNKIASUNTO IDEAKILPAILU I D E A K I L P A I L U O P I S K E L I J O I L L E 12.4.-29.09.2017 ALUSTAVA OHJELMA 6.4.2017 1 Kilpailukutsu 1.1 Kilpailun järjestäjä, tarkoitus ja luonne

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus

KILPAILUKUTSU. Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu. 1. Kilpailun järjestäjä. Kouvolan kaupunki. 2. Osallistumisoikeus KILPAILUKUTSU Kouvolan Keskuspuiston leikkialueen suunnittelukilpailu 1. Kilpailun järjestäjä Kouvolan kaupunki 2. Osallistumisoikeus Aalto yliopisto, Maisema-arkkitehtuuri, Otaniemi Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Kilpailuohjeet. 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde

Kilpailuohjeet. 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde Kilpailuohjeet 1.1 Kilpailun järjestäjät ja kilpailun kohde Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Puumalan kunta ja C2 SmartLight Oy yhteistyössä järjestävät ideakilpailun, jonka tavoitteena on esitellä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 47 Hakaniemenrannan ideakilpailu HEL 2017-009670 T 10 03 09 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa Asemakaavoitus-palvelun Eteläisen alueyksikön järjestämään Hakaniemenrannan

Lisätiedot

Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUOHJELMA

Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUOHJELMA Keskiaikaisten markkinoiden infomökki SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU 22.5. 22.8.2017 KILPAILUOHJELMA 1 KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Turun Suurtorin keskiaika ry järjestää Keskiaikaisten

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

äijälänranta-aidan ideakilpailu

äijälänranta-aidan ideakilpailu 22.8.-28.9.2012 2 havainnekuvia äijälänrannan alueesta Järjestäjä Jyväskylän kaupunki Osuuskunta Suomen Asuntomessut Internetsivut www.asuntomessut.fi/jyvaskyla www.jyvaskyla.fi/asuntomessut/aita Taitto

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu KILPAILUKUTSU Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu 1. Kilpailun järjestäjä YIT Rakennus Oy yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa 2. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto Toimistopäällikkö KIT

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto Toimistopäällikkö KIT Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Keski-Pasilassa sijaitsevan Fredrikanterassin taidekilpailun palkkioiden ja palkintojen maksaminen, kokonaishinta 90 000 euroa HEL 2016-010064 T 10 03 09 Päätös n

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

TAITEILIJAN OPAS KUVATAIDE- KILPAILUUN

TAITEILIJAN OPAS KUVATAIDE- KILPAILUUN TAITEILIJAN OPAS KUVATAIDE- KILPAILUUN 1 Suomen Taiteilijaseura on laatinut tämän oppaan kuvataidekilpailuun osallistuvien taiteilijoiden tueksi. OPPAAN SISÄLTÄMÄT OHJEET perustuvat Suomen Taiteilijaseuran

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

PARANTAVAT YMPÄRISTÖT HEALING ENVIRONMENT EURO MODO 2011 MUOTOILUKILPAILU

PARANTAVAT YMPÄRISTÖT HEALING ENVIRONMENT EURO MODO 2011 MUOTOILUKILPAILU PARANTAVAT YMPÄRISTÖT HEALING ENVIRONMENT EURO MODO 2011 MUOTOILUKILPAILU Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimiala järjestää kansainvälisen muotoilukilpailun

Lisätiedot

KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a

KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a 1 KALASATAMAN TAIDEKILPAILU K i l p a i l u o h j e l m a Helsingin kaupunki (kaupunginkanslia, kaupunkisuunnitteluvirasto, taidemuseo ja rakennusvirasto, myöhemmin järjestäjät) järjestää yleisen kaksivaiheisen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

KOTOISA. tuotesuunnittelukilpailu. Liikelahja, joka kertoo tarinan

KOTOISA. tuotesuunnittelukilpailu. Liikelahja, joka kertoo tarinan KOTOISA tuotesuunnittelukilpailu Liikelahja, joka kertoo tarinan KILPAILUOHJELMA Mikkelin kaupunki ja etsivät yhteisen suunnittelukilpailun avulla uusia kotiin ja vapaaajan asumiseen liittyviä tuotteita,

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4)

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4) JUHLARAHALAUTAKUNTA 1 (4) KILPAILUOHJELMA SUOMEN PANKKI 200 VUOTTA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Suomen Pankki 200 vuotta -juhlarahan taiteellisen suunnittelun

Lisätiedot

Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu

Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu Porin kaupunki Karjarannan taidesuunnittelun ideakilpailu KILPAILUOHJELMA Porin kaupunki kutsuu Satakuntalaisia kuvataiteilijoita ideakilpailuun. Osallistumisoikeus on kuvataiteilijoilla, joilla on taidealan

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto 1. JOHDANTO 1.1. Nämä säännöt sisältävät kilpailumääräykset Lounais-Suomen partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yleisen kilpailun mallit ja esimerkkiohjelma

Yleisen kilpailun mallit ja esimerkkiohjelma Yleisen kilpailun mallit ja esimerkkiohjelma Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on yleisen kilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia, joita taidekilpailun järjestäjä voi käyttää mallina Suomen

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 RALLY-TOKON KILPAILUSÄÄNTÖ A. RALLY-TOKOKILPAILUN SÄÄNNÖT... 2 1. RALLY-TOKOKILPAILUJEN TARKOITUS...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Kaupunginhallitus 22.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 1 (7) SISÄLLYS Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu

Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kilpailuohjelman tiivistelmä 29.3.2012 Kouvolan keskustan ydinalueen ideakilpailu Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

HELPOTUS KILPAILUOHJELMA HELPOTUS MUOTOILUKILPAILU 2011 !!!"#$%&#$%"'!!!"%(%%(%"'!!!")*&%+)"' MUOTOILUKILPAILU 2011

HELPOTUS KILPAILUOHJELMA HELPOTUS MUOTOILUKILPAILU 2011 !!!#$%&#$%'!!!%(%%(%'!!!)*&%+)' MUOTOILUKILPAILU 2011 HELPOTUS MUOTOILUKILPAILU 2011 KILPAILUOHJELMA HELPOTUS MUOTOILUKILPAILU 2011 HELPOTUS KILPAILUTEHTÄVÄ HELPOTUS -muotoilukilpailu 2011 MUOTOILUKILPAILU on kaksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu, 2011

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 VALTIONEUVOSTO 200 VUOTTA -JUHLARAHA

JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 VALTIONEUVOSTO 200 VUOTTA -JUHLARAHA JUHLARAHALAUTAKUNTA 1/5 KILPAILUOHJELMA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Valtioneuvosto 200 vuotta -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteuttamiseksi. Palkintolautakuntaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA TARKOITUS 2.3 KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOKSEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO

1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA TARKOITUS 2.3 KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOKSEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO Modulaarisen ravintolarakentamisen suunnittelukilpailu Kilpailuohjelma 9.1.2018 Sisällysluettelo 1 KILPAILUKUTSU 1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA TARKOITUS 1.2 OSANOTTO-OIKEUS 1.3 PALKINNOT JA LUNASTUKSET

Lisätiedot

KUTSU MODO-MUOTOILUKILPAILUUN

KUTSU MODO-MUOTOILUKILPAILUUN KUTSU MODO-MUOTOILUKILPAILUUN Kymenlaakson ammattikorkeakoulun muotoilun toimipiste järjestää muotoilukilpailun muotoilualan ja arkkitehtuurin opiskelijoille 26.9.2006 19.9.2007. Kilpailu on jatkoa vuonna

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Taitaja9 SÄÄNNÖT 2 0 1 5

Taitaja9 SÄÄNNÖT 2 0 1 5 Taitaja9 SÄÄNNÖT 2 0 1 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ... 3 2. KILPAILUN TARKOITUS, EETTISET SÄÄNNÖT JA ARVOT... 3 3. KÄSITTEITÄ... 3 4. KILPAILUTEHTÄVÄT... 4 5. OSANOTTAJAT... 4 6. ARVIOINTI...

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu

Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu 1/6 Itsenäinen Suomi 100 vuotta -juhlarahan suunnittelukilpailu Suomen valtiovarainministeriön asettama Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuoden juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon.

Irrallisen valaisimen tai valaisinparin suunnittelu rakennushistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin Presidentinlinnaan tai Eduskuntataloon. 1 KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1 Kilpailun järjestäjät ja tarkoitus 1.2 Kilpailutehtävä Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköteknisen Kaupan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (5) 1 Jätkäsaaren peruskoulun ja Busholmens grundskolan arkkitehtuurikilpailun päättäminen HEL 2016-001604 T 02 08 03 01 Päätösehdotus Tiivistelmä A B Esittelijän

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Kilpailun valmistelu käynnistettiin kaupungin aloitteesta.

Kilpailun valmistelu käynnistettiin kaupungin aloitteesta. Helsingin kaupunki Esityslista 19/2012 1 (5) 3 Kirjava Satama - yleisen kansainvälisen ideakilpailun tulos (a-asia) HEL 2011-005957 T 10 03 09 Hankenumero 0852_2 Päätösehdotus Esittelijä Aiemmat päätökset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Liite 1 1 (5) Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Palkkiot ja korvaukset 2 Pormestarin ja apulaispormestarin palkka 3 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan kaupungin luottamustehtävien

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ

SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 (6) 9.11.2006 SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KANSAINVÄLISEN IDEAKILPAILUN JÄRJESTÄMISESSÄ 1 Sopijapuolet 2 Sopimuksen tarkoitus ja tavoite Sopimuksen sopijapuolina ovat: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan

Lisätiedot

arkkitehtuuri -kilpailut

arkkitehtuuri -kilpailut 2013 arkkitehtuuri -kilpailut Miksi? Mikä on arkkitehtuurikilpailu? Arkkitehtuurikilpailu on hyvä työväline, kun haetaan tuoreita suunnittelun näkökulmia ja halutaan varmistaa rakentamisen laatu. Kilpailun

Lisätiedot

JUHLARAHALAUTAKUNTA Porvoon valtiopäivät 200 vuotta KILPAILUOHJELMA

JUHLARAHALAUTAKUNTA Porvoon valtiopäivät 200 vuotta KILPAILUOHJELMA KILPAILUOHJELMA Juhlarahalautakunta järjestää valtiovarainministeriön valtuuttamana kilpailun Porvoon valtiopäivät 200 vuotta -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteuttamiseksi. Kilpailuohjelman liitteessä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e. Kilpailuohjelma

I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e. Kilpailuohjelma Seinäjoen sillat I d e a k i l p a i l u a r k k i t e h t i - j a i n s i n ö ö r i o p i s k e l i j o i l l e Kilpailuohjelma KILPAILUOHJELMA Sisällysluettelo 1 Kilpailukutsu... 2 2 Kilpailutekniset

Lisätiedot

6. Arviointi... 4. 9. Joukkueen kokoonpanon muuttaminen... 4. 12. Vakuutukset... 5

6. Arviointi... 4. 9. Joukkueen kokoonpanon muuttaminen... 4. 12. Vakuutukset... 5 Taitaja9 säännöt SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailun tarkoitus, eettiset säännöt ja arvot... 3 3. Käsitteitä... 3 4. Kilpailutehtävät... 4 5. Osanottajat... 4 6. Arviointi... 4 7.

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Kilpailuaika on 3.12.2012 15.3.2013. Tulokset julkistetaan 9.4.2013 Kalevala Korun verkkosivuilla. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Kilpailuaika on 3.12.2012 15.3.2013. Tulokset julkistetaan 9.4.2013 Kalevala Korun verkkosivuilla. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Uusi Koru -korusuunnittelukilpailu Kalevala Korun 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Kilpailusäännöt 1. Kilpailu ja kilpailun järjestäjä Kalevala Koru Oy on alansa suurin yritys Suomessa ja Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Taitaja9-kilpailujen säännöt

Taitaja9-kilpailujen säännöt Taitaja9-kilpailujen säännöt 1 Taitaja9-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT, hyväksytty 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailun tarkoitus... 3 3. Käsitteitä... 3 4. Kilpailutehtävät... 3 5.

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot