Pitkäketjuisia rasvahappoja tarvitaan myös valmiina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pitkäketjuisia rasvahappoja tarvitaan myös valmiina"

Transkriptio

1 Ravinnon rasvat

2 Pitkäketjuisia rasvahappoja tarvitaan myös valmiina Välttämättömiä rasvahappoja on useissa kasviksissa, pähkinöissä ja siemenissä, ja ihmiselimistö pystyy jossain määrin muuttamaan niitä pitkäketjuiseen muotoon, mutta kalaöljystä saa suoraan pitkäketjuisia monityydyttymättömiä rasvahappoja. Tutkimusten mukaan omega-3-rasvahappojen saanti, kuten myös rasvahappojen metaboliaan tarvittavien muiden mikroravinteiden saanti ravinnosta, on laskenut länsimaissa. 5-7 On myös näyttöä siitä, että kliinisissä ryhmissä ihmisillä voi olla geneettisiä vaikeuksia välttämättömien rasvahappojen metaboliassa 8-9 ja heidän rasvahappojen saantitarpeensa on siksi suurempi.

3 sarjan 2 prostaglandiinit sarjan 1 prostaglandiinit Rasvahappojen metaboliaa omega-6 LA (18:2n-6) linolihappo ravinnon välttämättömät rasvahapot METABOLIAREITIN ESTEET omega-3 ALA (18:3n-3) alfalinoleenihappo GLA (18:3n-6) gammalinoleenihappo DGLA (20:3n-6) dihomogammalinoleenihappo AA (20:4n-6) arakidonihappo (22:4n-6) adreenihappo DPA (22:5n-6) dokosapentaeenihappo delta-6-desaturaasi* elongaasi* delta-5-desaturaasi* elongaasi* delta-6-desaturaasi* *entsyymi SDA (18:4n-3) stearidonihappo ETA (20:4n-3) eikosatetraeenihappo EPA (20:5n-3) eikosapentaeenihappo DPA (22:5n-3) dokosapentaeenihappo DHA (22:6n-3) dokosaheksaeenihappo sarjan 3 prostaglandiinit

4 EPAn toiminta EPA ja entsyymit Tiettyjen entsyymien tiedetään hajottavan solukalvoilta pois rakenteellisia rasvahappoja, AA:ta ja DHA:ta. EPAn tai sen metaboliittien (aineenvaihduntatuotteiden) uskotaan olevan tasapainottavassa roolissa niiden auttaessa rakenteellisia rasvahappoja pysymään paikallaan. AA ja DHA Solukalvon fosfolipidit, joissa on AA:ta ja DHA:ta, auttavat ylläpitämään kunnollista neurotransmissiota. EPA tai sen johdannaiset auttavat säätelemään toimintaa ylläpitämällä rakenteellisten rasvahappojen tasapainoa. EPA muuntuu EPA muuntuu helposti DHA:ksi ja toimii tarvittaessa rakenteellisessa roolissa. DHA taas ei muutu EPAksi kovin helposti. EPA lähtöaineena EPA on lähtöaineena johdannaisryhmille, joista jokaisella on elintärkeitä fysiologisia tehtäviä, kuten verenpaineen säätely ja tulehdusreaktion välittäjäaineina toimiminen.

5 Gynegologit ja lastenlääkärit suosittelevat kalaöljyä raskaana oleville Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät äidin masennusta ehkäisevät ennenaikaista synnytystä edistävät lapsen silmien ja aivojen normaalia kehitystä vähentävät lasten allergioita ja infektioita lisäävät lasten älykkyyttä voivat ehkäistä lasten lukivaikeutta, ADHD:ta voivat ehkäistä psyykkisiä häiriöitä kuten masennusta voivat ehkäistä muitakin sairauksia, esim. diabetesta sekä sydän- ja verisuonitauteja myöhemmin elämässä.

6 Neurologiset häiriöt yhteydessä omega-3-rasvahappojen puutoksiin On yhä enemmän näyttöä siitä, että ADHD ja muut neurologiseen kehitykseen liittyvät häiriöt kuten dyspraxia, dyslexia ja autismi, myös mielialahäiriöt, ovat yhteydessä omega-3-rasvahappojen puutoksiin. 2-4 ADHD on yksi yleisimmistä lapsuuden kehityshäiriöistä. Sen esiintymistiheys vaihtelee, mahdollisesti diagnosointieroista johtuen, ja on arviolta 3 12 % (5 10 % Euroopassa, 3 7 % Yhdysvalloissa ja 11 % Australiassa). ADHD diagnosoidaan yleisemmin pojilla. Oireita: impulsiivisuus (heikentynyt kontrolli), yliaktiivisuus ja/tai vaikeus ylläpitää tarkkaavaisuutta. ADHD:hen liittyvät ongelmat voivat vaikuttaa epäsuotuisasti paitsi suorituskykyyn koulussa myös kaikenlaiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ks.

7 Neurologiset häiriöt yhteydessä omega-3-rasvahappojen puutoksiin 7 18-vuotiaita lapsia ja nuoria oli Suomessa henkilöä v (Tilastokeskus), joten lähes kouluikäistä (5 %) kärsii ADHD:sta. Vaikeita tapauksia on näistä joka neljäs. Huomattavaa osaa vaikeista tapauksista pelkät tukitoimet eivät riitä. => Lieviä ja keskivaikeita n _ja_ylivilkkaush%c3%a4iri%c3%b6 (yleisimmät ADHD-lääkkeet ym.) Hoidossa käytettävä lääkeryhmä eli stimulantit ovat amfetamiinin johdannaisia.

8 Neurologiset häiriöt yhteydessä omega-3-rasvahappojen puutoksiin VIITTEET 1 Sinn, N. & Bryan, J. (2007). Effect of supplementation with polyunsaturated fatty acids and micronutrients on ADHD-related problems with attention and behaviour. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 28(2), Richardson AJ. Clinical trials of fatty acid supplementation in ADHD. In: Glen AIM, Peet M, Horrobin DF, eds. Phospholipid Spectrum Disorders in Psychiatry and Neurology. Carnforth: Marius Press; 2003: Richardson AJ. The role of omega-3 fatty acids in behaviour, cognition and mood. Scand J Nutr. 2003;47: Ward PE. Potential diagnostic aids for abnormal fatty acid metabolism in a range of neurodevelopmental disorders. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2000;63: Holman RT. The slow discovery of the importance of w3 essential fatty acids in human health. J Nutr. 1998;128:427S-433S. 6 Simopoulos AP. Omega-3 fatty acids in wild plants, nuts and seeds. Asia Pac J Clin Nutr. 2002;11(suppl 6):S163- S Wachs TD. Biomedical and nutritional influences. In: Necessary but not Sufficient: The Respective Roles of Single and Multiple Influences on Individual Development. Washington, DC: American Psychological Association; 2000: Peet M, Murphy B, Shay J, et al. Depletion of omega-3 fatty acid levels in red blood cell membranes of depressed patients. Biol Psychiatry. 1998;42: Horrobin DF. Schizophrenia and membrane lipids. In: Hillbrand M, Spitz RT, eds. Lipids, Health, and Behavior. Washington, DC: American Psychological Association; 1997: Schachter HM, Bham B, King J, et al. (2001). How efficacious and safe is short-acting methylphenidate for the treatment of attention deficit disorder in children and adolescents? CMAJ 2001:165(11):

9 eye q - vuoden 2007 terveystuote Ei ainoastaan tieteen vaan myös lasten vuoksi.

10 Mikä tekee eye q:sta poikkeuksellisen? Tutkimukset Kehitetty rasvahappotutkimuksen pioneerin David Horrobinin ja hänen tutkimusyhteisönsä tutkimusten pohjalta. Oxford/Durham Aivosolujen välittäjäaineiden toiminnan kannalta oikea rasvahapposuhde EPA:DHA 4:1 + GLA (tärkeä hermosoluille, mutta myös iholle) Luonnollinen triglyseridivalmiste ei tarvitse metaboloitua elimistössä.

11 Voiteluainetta aivoille eye q ylläpitää aivojen oikeaa rasvahappotasapainoa. Tämän tasapainon järkkyminen voi ilmentyä muun muassa seuraavina oireina: tarkkaavaisuushäiriöt oppimisvaikeudet lukihäiriöt ylivilkkaus muistihäiriöt mielialan vaihtelut

12 Rasvahappojen oikea suhde

13 Kaiken takana tutkimus - Durham Toukokuussa 2005 julkaistun Durhamtutkimuksen mukaan eye q -rasvahappovalmisteella saadaan aikaan mullistavia tuloksia niin käytöshäiriöiden ja ADHD:n oireiden paranemisessa kuin luku- ja kirjoitustaidon kohentumisessa. Tutkimukseen osallistui vuotiasta lasta. Durham-tutkimus edustaa käänteentekevää löytöä: se osoittaa, että rasvahapoilla voidaan saada yhtä hyviä tuloksia kuin kovilla lääkehoidoilla, mutta ilman sivuvaikutuksia!

14 Kaiken takana tutkimus - Sure Start Ison-Britannian hallituksen Sure Start -hankkeen yhteydessä tehtiin tutkimus rasvahappojen (eye q:n) vaikutuksista ryhmälle alle kouluikäisiä lapsia, joista nuorimmat olivat 18 kuukautta ja vanhimmat 3 vuotta. Tutkimus osoitti, että rasvahappohoito vähensi lasten vilkkautta ja lisäsi heidän oppimiskykyään.

15 Kaiken takana tutkimus - Middlesborough TV1:n Prisma-dokumentissa Kaksoissokkotutkimus, vuotiasta lasta joilla ei ollut käytös- tai oppimishäiriötä. Tutkimus osoitti, että eye q:n käytöstä oli huomattavaa hyötyä myös normaaleiden lasten kehityksessä. Julkaistavaksi luovutetut tutkimuksen tulokset ovat ylittäneet odotukseni. Jopa ikäryhmänsä keskitasoa nopeammin kehittyneet lapset suoriutuivat koulutehtävistään paremmin eye q:n avulla. Esimerkiksi 8-vuotias poika, joka luki lähtötasollaan kuin 13-vuotias, pystyi kolmen kuukauden rasvahappohoidon jälkeen lukemaan kuin 17-vuotias. Toden totta, omega-3- ja omega-6- rasvahapoilla saadaan jokaisen lapsen kehitys optimaaliselle tasolle. Vanhempi kasvatuspsykologi, tohtori Madeleine Portwood

16 Kaiken takana tutkimus Year 11 Initiative Maailman suurin rasvahappokokeilu, jossa selvitettiin, voisiko ravintolisä parantaa koulumenestystä. Runsaat luokkalaista (15 16-vuotiaita yli 30 yläkoulusta), lukuvuosi Vastaava ja samankokoinen vertailuryhmä: vertailukelpoisia iän, koulun, sukupuolen, aiempien saavutusten ja sosiaalisen taustan suhteen. Ryhmien väliset erot päättökokeissa olisivat aiemman koulumenestyksen perusteella ennustettuna olleet normaalioloissa keskimäärin alle 3 pistettä, mutta eye q -ryhmä sai keskimäärin 17,7 pistettä paremmat tulokset verrattuna niihin, jotka eivät saaneet ravintolisää.

17 Kaiken takana tutkimus Adelaide 2007 Australiassa toteutettua, plasebokontrolloitua kaksoissokkotutkimusta johti Tri Natalie Sinn ja se julkaistiin huhtikuussa (Etelä-Australian yliopisto ja CSIRO Human Nutrition tutkimuslaitos) Tutkimukseen osallistui vuotiasta lasta, joilla ADHD-tyyppisiä oppimis- ja käytöshäiriöitä. Tutkimuksen kesto oli viikkoa, välissä yhdensuuntainen vaihto lumevalmisteesta aktiivivalmisteeseen (crossover). Vahvisti Durham-tutkimuksessa saatuja tuloksia: eye q -rasvahappohoidoilla voidaan jo 15 viikossa saada yhtä hyviä tuloksia kuin kovilla lääkehoidoilla, mutta ilman sivuvaikutuksia. Oireiden paraneminen jatkui edelleen 15 ravintolisäviikon jälkeen!

18 Kaiken takana tutkimus Göteborg 2007 Göteborgin yliopistossa tehty tutkimus julkaistiin Journal of Attention Disorders -lehdessä huhtikuussa osallistujaa, 8 18-vuotiaita, joilla kaikilla diagnosoitu ADHD. Tutkimuksen kesto oli 3+3 kk ja se vahvisti aiempien eye q:lla tehtyjen kliinisten tutkimusten tuloksia. Parhaat tulokset saatiin niillä, joilla hallitsevasti tarkkaavaisuushäiriöitä sekä lisäksi liitännäisoire kuten dyslexia tai dyspraxia. Samoihin aikoihin julkaistiin myös lääketutkimus: BBC:llä esitetyn tutkimuksen mukaan ADHD-lääkitys kuten Ritalin tai Concerta ei ole tehokasta yli kolmen vuoden käytössä. Lääkkeet saattavat lisäksi hidastaa lasten kasvua merkittävästi. Tämä antaa taas uutta vahvistusta turvalliselle rasvahappohoidolle.

19 Suomalainen erityisluokkakokeilu keväällä 2006 Pidin kapseleiden syönnin aikana kuusi lukemisen ymmärtämisen koetta. Ensimmäisen ennen kapseleita neljä seuraavaa noin kahden viikon välein ja viimeisen eli kuudennen viimeisellä kouluviikolla, jolloin olimme nauttineet kapseleita melko tasan kolme kuukautta. Tässä tulokset, nimet olen muuttanut. Kaikissa kokeissa maksimipisteet 12. Jyrki, erityisluokanopettaja

20 eye q - vuoden 2007 terveystuote tutkittu (tuote & rasvahapposuhde) runsaasti EPAa, mutta sen lisäksi riittävästi DHA:ta ja GLA:ta luonnollinen ei sisällä keinotekoisia makeutus-, väri- tai säilöntäaineita elimistölle helppokäyttöisessä luonnollisessa triglyseridimuodossa eli bioteknisesti manipuloimaton ja tiivistämätön, ei kemiallisesti käsitelty (ei sisällä liuotin- tms. jäämiä) korkein mahdollinen EPA-pitoisuus, mitä kalaöljyssä voi luonnostaan olla puhdas: ei ympäristömyrkkyjä, raskasmetalleja eikä juurikaan A-vitamiinia saastumattomilta eteläisiltä valtameriltä pienikokoisista kaloista ravintoketjun alapäästä kalojen lihasta, ei maksasta sopii kaikille myös raskauden ja imetyksen aikana tuoteperheessä eri valmistemuotoja ja makuja

21 eye q kapselit eye q TM 60/180/360 kapselia tai pureskeltava eye q chews 180 kapselia Kala- ja jättihelokinsiemenöljykapselit, joissa luonnostaan korkea EPApitoisuus sekä DHA- ja GLA-rasvahappoja. Antioksidanttina E-vitamiini. eye q TM chews sisältää makuaineena mansikka-aromia ja on makeutettu ksylitolilla. Ei sisällä keinotekoisia aromi-, maku- tai makeutusaineita, keinotekoisia väriaineita tai transrasvoja. Annostus: 12 ensimmäisen viikon (3 kk) ajan käytön alussa tai pitkän tauon jälkeen 6 kapselia päivässä välttämättömien rasvahappojen määrän täydentämiseksi. Jatkossa ylläpitoannos yleensä 2 kapselia päivässä aterioiden yhteydessä. Sopii jatkuvaan käyttöön. Päiväannoksen Pakkauskoko Hinta Riitto (2 6 kaps./pv) hinta 60 kaps. n pv 0,80 2,5 180 kaps. tai chews 180 kaps. n pv (1 3 kk) 0,49 1, kaps. n pv (2 6 kk) 0,43 1,28

22 eye q nestemäinen eye q TM 200 ml Vaniljanmakuinen runsaasti EPAa sisältävä kalaöljy + jättihelokinsiemenöljy, antioksidanttina E-vitamiini. Sisältää luontaista vanilja-aromia. Annostus: 12 ensimmäisen viikon (3 kk) ajan käytön alussa tai pitkän tauon jälkeen 3 tl (15 ml) päivässä välttämättömien rasvahappojen määrän täydentämiseksi. Jatkossa ylläpitoannos yleensä 1 tl (5 ml) päivässä aterian yhteydessä. Sopii jatkuvaan käyttöön. Pakkauskoko Hinta Riitto (5 15 ml/pv) Päiväannoksen hinta 200 ml n pv 0,60 1,8

23 eye q - vuoden 2007 terveystuote

Ravinnon välttämättömät rasvahapot

Ravinnon välttämättömät rasvahapot RAVINNON RASVAT II Ravinnon välttämättömät rasvahapot RAVITSEMUSTERAPEUTTIEN YHDISTYS R.Y. 1 Ravinnon välttämättömät rasvahapot SISÄLLYS: Sivu Tekstissä esiintyvät termit ja lyhenteet... 4 JOHDANTO...

Lisätiedot

Lisäravinteilla terveemmäksi

Lisäravinteilla terveemmäksi Lisäravinteilla terveemmäksi Vihreä tee Ikivihreä teepuu Camelia sinensis on alun perin kotoisin Kiinan, Intian ja Burman rajaseutujen vuoristometsistä. Tee mainittiin lääkekirjoissa jo v. 600 ekr. Kauan

Lisätiedot

Voimia syksyyn 19,90 5/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa UUTUUS. Lehden tarjoukset voimassa 20.9.2014 saakka. Tule tutustumaan!

Voimia syksyyn 19,90 5/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa UUTUUS. Lehden tarjoukset voimassa 20.9.2014 saakka. Tule tutustumaan! 5/14 Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa Voimia syksyyn UUTUUS Tehoa aineenvaihduntaan puhdistuskuurilla! Slimmix SuperDetox Puhdistava yrtti-inuliinivalmiste 19,90 500 ml sovh. 25,35 + juomapullo

Lisätiedot

Tuoteopas. Wellness by Oriflame -tuotteiden käsikirja WELLNESS-TUOTEOPAS 1

Tuoteopas. Wellness by Oriflame -tuotteiden käsikirja WELLNESS-TUOTEOPAS 1 Tuoteopas Wellness by Oriflame -tuotteiden käsikirja WELLNESS-TUOTEOPAS 1 Wellness-tuotteet Miksi ravinnolla on väliä? Me kaikki haluaisimme pysyä terveinä, voida hyvin ja olla energisiä. Nykymaailmassa

Lisätiedot

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA

RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Anu Pöyhönen, Heli Sivula ja Maija Suvanto RAVITSEMUS OSANA ENDOMETRIOOSIN HOITOA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Marraskuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2014 Tekijä(t) Anu Pöyhönen,

Lisätiedot

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon Katsaus tieteessä Anniina Koski LL, psykiatrian erikoislääkäri HYKS, psykiatrian yksikkö Sami Leppämäki dosentti, ylilääkäri Työterveyslaitos ja HYKS, psykiatrian yksikkö sami.leppamaki@ttl.fi Aikuisen

Lisätiedot

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN Gender related Behavior in children: effect of antenatal steroids and prematurity Tiia Ruuti Opinnäytetyö

Lisätiedot

Raxun remppa jatkuu. Elinvoimaa Islannista. Söin iloon ja suruun Arkiateriat Raakel pyrkii valmistamaan

Raxun remppa jatkuu. Elinvoimaa Islannista. Söin iloon ja suruun Arkiateriat Raakel pyrkii valmistamaan Raxun remppa jatkuu himo. Parin viikon jälkeen myös olo alkoi olla vireämpi ja kylläinen. Tänään Raxun ruokavalioon kuuluu paljon kasviksia ja marjoja, kohtuullisesti hedelmiä sekä erilaisia proteiinin

Lisätiedot

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5

ESIPUHE... 4 PORONLIHAN KOOSTUMUS... 5 07/2007 Niemi Milla Helsingin yliopisto Elintarviketeknologian laitos milla.niemi@helsinki.fi + 35840 7240330 KIRJALLISUUSKATSAUS: PORONLIHAN JA PORONMAIDON KOOSTUMUS 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 PORONLIHAN

Lisätiedot

Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana

Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana Vegaaniruokavalio raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana ETM Johanna Kaipiainen Lukijalle Pikaruokaa vai kotiruokaa? Korviketta vai äidinmaitoa? Vegaaniruokaa vai kasvisruokaa maidon kera? Arkipäivä

Lisätiedot

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet

Raskaus, synnytys ja niitä seuraavat kuukaudet Raskaus ja psyyke Tove Hertzberg Synnytyksen jälkeiseen masennukseen sairastuu noin 10 % äideistä. Vaikeusaste vaihtelee lievistä oireista psykoottiseen masennustilaan. Myös taudinkuva vaihtelee: ahdistusoireita,

Lisätiedot

Nauti elämästä täysillä

Nauti elämästä täysillä TUOTEopas Nauti elämästä täysillä NÄYTÄ HYVÄLTÄ. VOI HYVIN. Kun Orifl ame ja Ruotsin johtavat ravitsemusasiantuntijat alkoivat kehittää Wellness-linjaa, tavoitteemme oli tehdä sarja, joka auttaa nauttimaan

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja jälkeen kuntoutuksen Tiina Lassila Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Hyvinvoinnin vallankumous Hämmästyttävä tieteellinen läpimurto joka voi auttaa Sinua Elämään pitempään ja voimaan paremmin

Hyvinvoinnin vallankumous Hämmästyttävä tieteellinen läpimurto joka voi auttaa Sinua Elämään pitempään ja voimaan paremmin Kehon optimaaliseen ravinnonsaannin salaisuus on IMEYTYVYYDESSÄ.. Sivu 02 Geelimatriisin vallankumous.. Sivu 03 Roskaruuan vaarat.. Sivu 07 Hyvinvoinnin vallankumous Hämmästyttävä tieteellinen läpimurto

Lisätiedot

NÄKÖKULMA. Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä. D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12

NÄKÖKULMA. Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä. D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12 Syksy 2010 toiminnalliseen lääketieteeseen Johanna Raunio Terveydestä ja ihanteista s.8 Uutta elämää 13 vuotta s.4 30 vuotta yliopistoyhteistyötä s.18 D-vitamiinin vajetta lähes jokaisella s.12 NÄKÖKULMA

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN ITSEHOIDON OPAS. Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste

SYDÄNPOTILAAN ITSEHOIDON OPAS. Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄNPOTILAAN ITSEHOIDON OPAS Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste 1 SEPELVALTIMOTAUTIKUOLLEISUUS EU:N ERI MAISSA SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT TAPAUKSIA 100 000 ASUKASTA KOHTI 0-140 140-180 180-288 288-387

Lisätiedot

Yleistyvä. Tyypillinen hauraus-raihnausoireyhtymästä. Ravintovalmisteella voima ja energia takaisin

Yleistyvä. Tyypillinen hauraus-raihnausoireyhtymästä. Ravintovalmisteella voima ja energia takaisin Yleistyvä hauraus-raihnaus -oireyhtymä Hauraus-raihnausoireyhtymä yleistyy vanhenevan väestön lisääntymisen myötä. Se saattaa vaivata omaakin iäkästä läheistäsi. teksti: kaija törmä H auraus-raihnausoireyhtymästä

Lisätiedot

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO

Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO Matti Tolonen ja Pentti Raaste SYDÄN- TAUTIEN EHKÄISY JA ITSEHOITO 1 "KEISARIN UUDET VAATTEET" RAVINTORASVAT, KOLESTEROLI, SYDÄNTAUDIT LÄÄKETIETEELLISTEN JA BIOLOGISTEN TERMIEN SELITYKSIÄ - "Mutta eihän

Lisätiedot

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia

Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Lemmikkien terveysvaikutukset ja Lemmikkiavusteinen terapia Jyväskylän yliopisto Hanna Vänttilä Terveystieteellinen tiedekunta Terveyskasvatus Kanditaatin tutkielma Syksy 2004 hapavant@cc.jyu.fi 1. Johdanto

Lisätiedot

Mitä ruokaa imeväiselle?

Mitä ruokaa imeväiselle? TIETEESSÄ KIRSI LAITINEN kliinisen ravitsemustieteen dosentti, yliassistentti biokemian ja elintarvikekemian laitos, kirsi.laitinen@utu.fi MAIJA PEIPPO LK Itä-Suomen yliopisto, lääketiede Mitä ruokaa imeväiselle?

Lisätiedot

Tyrnin, lakan, mustaherukan ja variksenmarjan ravitsemus- ja terveysvaikutuksia

Tyrnin, lakan, mustaherukan ja variksenmarjan ravitsemus- ja terveysvaikutuksia Yhteenveto tieteellisestä näytöstä koskien Tyrnin, lakan, mustaherukan ja variksenmarjan ravitsemus- ja terveysvaikutuksia Asiantuntijat: Dosentti Riitta Törrönen Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus

Lisätiedot

16,90 VEHNÄNORAS 1/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa VUODEN 2014 ROHDOSKASVI

16,90 VEHNÄNORAS 1/14. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa VUODEN 2014 ROHDOSKASVI 1/14 Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa issämme 10.1.2014 Maistatuspäivä myymälö Tehokas startti laihdutukseen MethodDraine Detox Express Yksi annospullo lasilliseen vettä joka aamu viikon ajan.

Lisätiedot

Onko väliä, mitä adhd-oireisten lastemme lautasella on tai ei ole? Purkistako jotain lisää? s. 6

Onko väliä, mitä adhd-oireisten lastemme lautasella on tai ei ole? Purkistako jotain lisää? s. 6 ADHD-liiton jäsenlehti Onko väliä, mitä adhd-oireisten lastemme lautasella on tai ei ole? Purkistako jotain lisää? s. 6 Kotioloissa sitä ei haittaa - muualla täytyy hävetä - tutkimus sisarusten asemasta

Lisätiedot

eettiset ravintolisät 17,90 35,80 e/l Uutta Luontaistuntijan valikoimissa s. 6 Evonia Vivania Beauty Shot -kollageeni on nuoruuseliksiirini s.

eettiset ravintolisät 17,90 35,80 e/l Uutta Luontaistuntijan valikoimissa s. 6 Evonia Vivania Beauty Shot -kollageeni on nuoruuseliksiirini s. Evonia Hiusten tehoravinne suomalainen terveyskauppaketju - asiakaslehti - www.luontaistuntijat.fi - 3 e 3/2015 Uutta Luontaistuntijan valikoimissa eettiset ravintolisät s. 6 Ravintoaineet hiuksille ja

Lisätiedot

45,90. naiselliseen hyvinvointiin 3/15. Esittelyssä uutuustuotteita. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa

45,90. naiselliseen hyvinvointiin 3/15. Esittelyssä uutuustuotteita. Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa Asiantuntija auttaa sinua tuotevalinnoissa 3/15 Esittelyssä uutuustuotteita naiselliseen hyvinvointiin Erikoisöljy kuiville silmille ja limakalvoille Omega7 kaksoistyrniöljykapseli 45,90 150 kaps. sovh.

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 1 Sisällys 1. Esipuhe... 3 2. Kuka tarvitsee selkokieltä?... 4 3. Aiemmat tarvearviot...,... 6 4. Kansainvälistä tietoa (Leealaura Leskelä)... 7 5. Taustatietoa

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen

Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen Tukea ja terveyttä työttömille opas työttömien terveyden edistämiseen Nores, Laura Olkinuora, Anni Salenius, Jutta 2011 Laurea Otaniemi Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Tukea ja terveyttä työttömille

Lisätiedot