4. APUVÄLINEPALVELUT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. 4.1 Apuvälinepalveluiden työn- ja vastuunjako keskussairaalan ja terveyskeskusten välillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. APUVÄLINEPALVELUT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. 4.1 Apuvälinepalveluiden työn- ja vastuunjako keskussairaalan ja terveyskeskusten välillä"

Transkriptio

1 4. APUVÄLINEPALVELUT ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 4.1 Apuvälinepalveluiden työn- ja vastuunjako keskussairaalan ja terveyskeskusten välillä Lyhyt- ja pitkäaikaiseen lainaan tarvittavia apuvälineitä lainataan sekä terveyskeskuksesta että keskussairaalasta hoitovastuun mukaan. Perusolettamus on, että potilaan hoitovastuu on perusterveydenhuollossa. Potilaan ollessa tutkimuksen tai hoidon vuoksi pitkäaikaisesti keskussairaalan seurannassa, hoitovastuu on keskussairaalassa. Yksittäinen polikliininen käynti on konsultaatio eikä se vielä siirrä hoitovastuuta. Päätöksen tutkimusten ja hoidon päättymisestä tekee hoitava lääkäri ja hänen tulee kirjata se potilaskertomukseen. Apuvälinepalveluiden toteuttamisessa noudatetaan käytännön toiminnan kautta vakiintunutta työn- ja vastuunjakoa keskussairaalan ja terveyskeskusten välillä. Yllättävissä ja akuuteissa apuvälinetarpeissa työnjaosta sovitaan tapauskohtaisesti. Samoin nopeasti etenevissä sairauksissa, kuten ALS, tarvitaan joustavaa ja tarkoituksenmukaista käytäntöä potilaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja arjessa selviytymisen onnistumiseksi. Pitkäaikaiseen lainaan hankitaan uusia apuvälineitä, mikäli apuvälinevarastossa ei ole sopivaa apuvälinettä. APUVÄLINEPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRISSÄ TERVEYSKESKUKSET kustantavat Hankintahinnaltaan alle 2700 (ilman alv-veroa) maksavat apuvälineet Päivittäisten toimintojen ja liikkumisen perusapuvälineet Kouluikäisten lasten tukipohjalliset ja kengänkorotukset

2 KESKUSSAIRAALA kustantaa Hankintahinnaltaan yli 2700 (ilman alv-veroa) maksavat apuvälineet, esim. sähköpyörätuolit ja mopedit Ilman kustannusporrastusta seuraavat apuvälineet, joiden valinnassa tarvitaan erikoissairaanhoidon asiantuntemusta Lasten apuvälineet ( alle 16-v. ), lukuun ottamatta kouluikäisten tukipohjallisia ja kengänkorotuksia Raajaproteesit tarvikkeineen Hengityksen apuvälineet Näönhuollon apuvälineet, pääosin Kuulonhuollon apuvälineet Kommunikoinnin apuvälineet Ympäristönhallinnan apuvälineet ISSHP:n alueella SKS:n erikoislääkäreiden poliklinikoilla ja yksityisvastaanotoilla suosittelemat apuvälineet sovitun käytännön mukaisesti 4.2 Apuvälinepalvelut keskussairaalassa Keskussairaalaan on keskitetty apuvälineet, joiden tarpeen arviointi, valinta ja ylläpito edellyttävät erityistä asiantuntemusta sekä hankintahinnaltaan kalliit apuvälineet ( yli 2700 ). Apuvälinepalveluja toteutetaan sekä erikoisaloilla että kuntoutusyksikössä, sillä erillistä apuvälineyksikköä ei keskussairaalassa ole. Hengityksen, kommunikoinnin, näön- ja kuulonhuollon apuvälinepalvelut järjestetään pääsääntöisesti kyseisillä erikoisaloilla. Kirurgian yksikön apuvälineet hoidetaan pääsääntöisesti kuntoutusyksikön kautta, lukuun ottamatta rintaproteeseja ja peruukkeja. Sisätautien, neurologian ja lastentautien apuvälineet hoidetaan kuntoutusyksikön kautta. Apuneuvoteknikko pitää vastaanottoa keskussairaalassa neljänä päivänä kuukaudessa. Keskussairaalan apuvälinepalveluihin edellytetään lääkärin lähetettä. Myös ammattihenkilön suosituksesta tai asiakkaan aloitteesta käynnistetään apuvälinepalveluprosessi. Kunkin erikoisalan ylilääkäri tai hänen valtuuttamansa erikoislääkäri hyväksyy apuvälinehankinnan ja allekirjoittaa maksusitoumuksen. Arvioinnin ja päätöksenteon tueksi on laadittu suositus apuvälineiden saatavuusperusteista ( kohta 5. ). Sairaala hankkii apuvälineet sovitun työnjaon mukaisesti sekä lainaa lyhytaikaiseen käyttöön päivystys- ja leikkauspotilaille tuet, tuki- ja kipsikengät sekä kävelyn apuvälineet. Muille terveyskeskus lainaa liikkumisen ja päivittäisten toimintojen perusapuvälineet. Tietojärjestelmänä on EfficaKunto-ohjelma, johon tehdään rekisteröinti, lainaus- ja palautustapahtumat sekä maksusitoumukset. Apuvälineet luokitellaan rekisteriin kansainvälisen SFS-EN ISO 9999 apuvälineluokituksen mukaan.

3 4.2.1 Kuntoutusyksikön apuvälinepalvelut Kuntoutusyksikön kautta hankitaan aikuisten ja lasten liikkumisen, päivittäisten toimintojen ja ympäristönhallinnan apuvälineet sekä tuet ja raajaproteesit. Apuvälinepalvelun hoitavat fysioterapeutit ja kuntoutussihteeri yhteistyössä hoitavan lääkärin, kuntoutusylilääkärin sekä apuneuvoteknikon ja apuvälinetoimittajien kanssa. Apuvälineiden huollot ja korjaukset hoidetaan sairaalan huoltoyksiköiden kautta. Kuntoutusyksikkö sijaitsee sairaalan päärakennuksen alimmassa ( 01 ) kerroksessa. Yhteydenotot kuntoutusyksikköön tapahtuvat osastonsihteerin kautta. Savonlinnan keskussairaala/kuntoutus puh (ma pe klo ) s-posti: Lasten liikkumisen, päivittäisten toimintojen ja ympäristönhallinnan apuvälineiden sekä tukien ja proteesien arvioinneissa ja hankinnoissa yhteydenotot lasten fysioterapeutteihin. Savonlinnan keskussairaala/lasten fysioterapia F-talo 3.krs. Keskussairaalantie Savonlinna puh (ma to klo , pe klo ) s-posti: Mekaaniset huollot ja korjaukset LVI- ja konetekniikka/seppo Vihavainen puh s-posti: Sähköisten laitteiden huollot ja korjaukset Sähkökonekorjaamo, lääkintälaitehuolto/reino Venäläinen puh s-posti: Hengityksen apuvälineet Hengityksen apuvälineet hankitaan pääasiassa keuhkosairauksien yksikön kautta. Hengityksen apuvälineitä ovat erilaiset lääkesumuttimet, uniapnealaitteet ja kostuttimet, kaksoispaineventilaattorit, imulaitteet sekä erilaiset happilaitteet kuten happirikastimet, painehappipullot (kevythappipullot, turvapullot, ym ), matkahappirikastin ja nestehappi. Kotihoitoon oikeutetuille hengityshalvauspotilaille hankitaan respiraattorit neurologian yksikön kautta.

4 Apuvälinepalvelun hoitavat keuhkosairauksien ja neurologian osasto 4B:n sekä keuhkosairauksien poliklinikan henkilökunta yhteistyössä keuhkolääkärin, kuntoutusohjaajan ja tarvittaessa myös neurologin ja anestesialääkärin kanssa. Asiakkaan tulee palauttaa hänelle luovutettu apuväline, kun apuvälineen käyttötarve lakkaa. Palautukset toimitetaan joko keuhkosairauksien osastolle 4B tai keuhkosairauksien poliklinikalle. Apuvälineiden huollot ja korjaukset hoidetaan sairaalan sähkökorjaamon/lääkintälaitehuollon kautta. Keuhkosairauksien ja neurologian osasto 4B sijaitsee sairaalan päärakennuksessa, neljännessä kerroksessa ja keuhkosairauksien poliklinikka alimmassa kerroksessa. Yhteydenotot hengityksen apuvälineasioissa tapahtuvat joko keuhkosairauksien osastolle tai poliklinikalle. Keuhkosairauksien poliklinikka / keuhkosairauksien ja neurologian osasto 4B, puh. (015) osastonhoitaja Pirjo Kettunen puh. (015) keuhkosairauksien poliklinikka,sh Sirkka Honkanen puh kuntoutusohjaaja Anneli Rikkinen s-posti: s-posti: s-posti: Kommunikoinnin apuvälineet Kommunikoinnin apuvälineitä ovat kommunikointilaitteet, tietokoneiden lisävarusteet ja tietokoneohjelmat, kirjain- ja kuvasymbolimateriaalit sekä puheäänenvahvistimet. Kommunikoinnin apuvälineen käyttäjä voi olla lapsi tai aikuinen. Kommunikoinnin apuvälinepalveluja hoitavat puheterapeutit yhteistyössä potilaan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa. Puheterapeuttien vastaanottotilat sijaitsevat F- talon 10. kerroksessa. Puheterapia Keskussairaalantie 6, 10. kerros, Savonlinna puh tai (ma-pe klo ) Kuulonhuollon apuvälineet Kuulonkuntoutuksen tarkoituksena on poistaa tai vähentää vammaisuudesta elämän toiminnoille aiheutuvia haittoja sekä korvaavin toimin auttaa vammaista selviytymään niistä haitoista, joita ei voida poistaa tai vähentää. Korvapoliklinikalle ensikäynnille asiakas tulee lääkärin lähetteellä tai konsultaation perusteella sairaalan toiselta erikoisalan osastolta. Kuntouttava kuulonhuolto on aina ryhmätyötä lääkärin, kuulontutkijan ja asiakkaan kanssa. Kuulonapuväline on aina henkilökohtainen ja yksilöllinen. Apuvälineen valinnassa otetaan huomioon asiakkaan toiveet ja elämäntilanne. Kuulontutkija hankkii, sovittaa, ohjaa käytön ja luovuttaa apuvälineet. Kuulontutkija vastaa myös apuvälineiden huoltoon ja korjaukseen lähettämisestä.

5 Kuulolaitetta käyttävä asiakas voi ottaa yhteyttä suoraan kuuloasemalle. Savonlinna keskussairaala/ kuuloasema puh puh (ma-to klo ) Näönhuollon apuvälineet Näkövammaisten kuntoutusohjaaja sovittaa, hankkii ja luovuttaa näönhuollon apuvälineet. Hänen vastuulleen myös kuuluu apuvälineiden huollon, korjauksen ja vaihdon järjestäminen. Heikkonäköisen näönkuntoutuksen tavoitteena on löytää kuntoutujalle välineet ja keinot selviytyä näönvaraisista päivittäisistä toimista. Näönkuntoutuksessa mietitään myös kuntoutujan elinolosuhteita ja hänen näkösuorituksiinsa eri tahoilta kohdistuvia odotuksia. Näönkuntoutusprosessissa käydään läpi asiakkaan omat vahvuudet ja menetykset, tuetaan asiakkaan omaa selviytymistä ja etsitään toimivia ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin. Savonlinnan keskussairaalan näönkuntoutustoimenpiteitä ovat mm. näön ja käytännön näköongelmien kartoitus apuvälineiden sovitus ja käytön ohjaus näönkäytön ohjaus heikkonäköisten valaistuksen suunnittelu ja suositusten teko liikkumistaidon ohjaus päivittäistoimintojen ohjaus sopeutumisvalmennuskurssien järjestäminen erityisesti iäkkäille näkövammaisille Näönkuntoutukseen pääsee lääkärin lähetteellä tai ottamalla suoraan yhteyttä kuntoutusohjaajaan. Silmätautien poliklinikka/ Näkövammaisten kuntoutusohjaaja puh: tai (ma-pe klo ) s-posti: 4.3 Apuvälinepalvelut terveyskeskuksissa Terveyskeskuksilla on vastuu kuntalaistensa apuvälinepalveluista perusterveydenhuollossa. Terveyskeskuksista saa liikkumisen-, hygienianhoidon- ja päivittäisten toimintojen perusapuvälineitä sekä lyhytaikaiseen että pitkäaikaiseen lainaan Lyhytaikaiseen lainaan (alle 3kk) annetaan apuvälineitä esimerkiksi leikkausten ja tapaturmien jälkeen tai apuvälineen käytön kokeilua varten. Pitkäaikaisen lainan päätöksen perustana on sairaudesta tai vammasta johtuva pysyvä tai pitkäaikainen toimintakyvyn heikentyminen. Terveyskeskuksissa apuvälinepalvelut järjestetään useimmiten fysioterapiaosastojen kautta.

6 4.3.1 Savonlinnan perusterveydenhuollon kuntayhtymä Apuvälinepalvelut hoidetaan fysioterapiaosastojen kautta. Apuvälineiden palautuksesta vastaavat fysioterapeutit ja Savonlinnassa perusvälineistä myös osastoavustaja. Apuvälineiden huollot ja korjaukset tehdään ensisijaisesti terveyskeskusten huoltoyksiköissä ja tarvittaessa käytetään apuvälinefirmojen asiantuntemusta. Huoltotarpeen ilmaantuessa yhteydenotot fysioterapiaosastoihin. Savonlinnan terveyskeskus Pihlajavedentie 8, Savonlinna puh (ma-pe klo 8-16) s-posti: Punkaharjun terveyskeskus Kauppatie 22, Punkaharju puh (ma-to klo 8-16, pe klo 8-14) s-posti: Rantasalmen terveyskeskus Ilveksentie 11, Rantasalmi puh (ma-to klo 8-16, pe klo 8-14) s-posti: Kaakkois-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymään kuuluvat Kerimäki, Enonkoski ja Savonranta. Apuvälinepalveluista vastaa kuntoutusosaston henkilökunta yhteistyössä johtavan ylilääkärin kanssa. Apuvälineet hankitaan/ lainataan Kerimäen terveyskeskuksen kuntoutusosaston kautta. Iltaisin ja viikonloppuisin asiakkaat voivat hakea varaamansa apuvälineet vuodeosaston kansliasta. Apuvälinekuljetukset Enonkosken ja Savonrannan terveysasemille tapahtuvat torstaisin klo mennessä. Apuvälineiden huollosta ja korjauksista vastaa Kerimäen terveyskeskuksen huoltomies. Kerimäen terveyskeskuksen kuntoutusosasto Hälväntie 3, Kerimäki puh (ma-pe klo ja ) puh Parikkalan kunta Apuvälinepalvelut (sekä lyhytaikaiseen että pitkäaikaiseen lainaan) hoidetaan Parikkalan fysioterapiaosaston kautta. Lyhytaikaiseen lainaan tarvittavia apuvälineitä saa iltaisin ja viikonloppuisin lääkärin päivystysvastaanoton kautta. Uudet hankinnat tehdään johtavan lääkärin päätöksellä. Lyhytaikaiseen lainaan tarvittavia apuvälineitä (2 3 kpl kutakin) saa myös Saaren terveysasemalta. Saaren lääkärin vastaanottoavustaja huolehtii selkä-, kyynär- ja

7 rannetukien sekä kyynärsauvojen lainauksista. Kotisairaanhoidon kautta hoidetaan Wc-korotukset (jalalliset ja jalattomat), portatiivit, suihkutuolit ja nousutuet. Varastoja täydennetään kuukausittain. Saaren terveysasema Akapohjantie 24, Saari puh vastaanotto (ma-pe klo 8-16) puh kotisairaanhoito (ma-pe klo 8-10) Apuvälineiden huollosta ja korjauksista vastaa Parikkalan terveyskeskuksen laitosmies. Apuvälineiden asennuksista ja asunnoissa tehtävistä korjauksista huolehtivat vanhainkoti-palvelutalojen talonmiehet ja kunnan tekninen toimi. Tarvittavat vuosihuollot ja vastaavat tehdään maahantuojan kautta. Yhteydenotot apuvälineasioissa ja huolloissa Parikkalan kunta Lehmuskuja 3, Parikkala puh (ma-pe klo 8-16) s-posti Sulkavan terveyskeskus Sulkavan terveyskeskuksen fysioterapiaosaston kautta hankitaan/lainataan aikuisten liikkumisen apuvälineet ja päivittäisten toimintojen apuvälineet. Apuvälinepalveluja hoitavat fysioterapeutit. Apuvälinelainauksissa / -hankinnoissa yhteydenotto suoraan terveyskeskuksen fysioterapiaosastolle. Apuvälineiden huollot ja korjaukset hoidetaan fysioterapiaosaston kautta. Sulkavan terveyskeskus, fysioterapia Terveystie 2, Sulkava puh (fys.os. ma-pe klo 8-16) puh (neuvonta/keskus ) s-posti: s-posti: Joroisten terveyskeskus Joroisten terveyskeskuksen fysioterapian kautta lainataan aikuisten liikkumisen apuvälineet, tuet ja päivittäisten toimintojen apuvälineet. Apuvälinelainauksissa /- hankinnoissa yhteydenotot suoraan fysioterapeutteihin. Apuvälineiden huollot ja korjaukset hoidetaan myös fysioterapian kautta. Joroisten terveyskeskus, fysioterapia Sairaalatie 1, Joroinen puh (ma-to klo , pe klo ) s-posti:

- ohje alueelliseksi käytännöksi 2007-2008

- ohje alueelliseksi käytännöksi 2007-2008 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT - ohje alueelliseksi käytännöksi 2007-2008 - päivitetty 4.4.2012 voimassa toistaiseksi Porvoon sairaanhoitoalueen fysioterapian

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET Mustijoen perusturva Lääkinnällinen kuntoutus LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET Mustijoen perusturva Mustijoen perusturva Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä hyväksynyt Laura

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. APUVA-palveluopas Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-palveluopas 2 (37) Sisällys 1. JOHDANTO 5 2. APUVÄLINE- JA VAMMAISPALVELUJA OHJAAVAT SÄÄDÖKSET 6 2.1 KUNTA APUVÄLINEPALVELUJEN JÄRJESTÄJÄNÄ 6 2.1.1 Terveydenhuollon

Lisätiedot

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT

LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT LÄNTISEN UUDENMAAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINEPALVELUT Ohje lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluprosessin toimintakäytännöistä Raaseporin, Hangon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

Apuvälineet OSA1 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM.

Apuvälineet OSA1 MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM. MINNA KONTIO SIRPA PALAMAA TOIM. Apuvälineet OSA1 Apuvälineiden saatavuusperusteet Keski-Uudenmaan alueella, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Tuusula ja HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueella

Lisätiedot

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty 2015 3. versio Esipuhe Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Alueelliset apuvälinepalvelut Satakunnassa Toimintakäsikirja

Alueelliset apuvälinepalvelut Satakunnassa Toimintakäsikirja Toimintakäsikirja Versio 3.1 Huhtikuu 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Yhdenvertaisuuden periaate kuntien apuvälinepalveluissa... 4 1.2. Potilaan oikeudet... 4 1.3. Apuvälinepalvelujen resursointi...

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2

1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2 3 SAIRAANHOITOPIIRIEN TOIMINTAKÄYTÄNNÖT TRAUMAATTISEN AIVOVAURION SAANEIDEN HENKILÖIDEN HOIDOSSA, KUNTOUTUKSESSA JA SEURANNASSA

Lisätiedot

Apuvälineiden saatavuusperusteet Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Apuvälineiden saatavuusperusteet Satakunnan sairaanhoitopiirissä TOIMINTAKÄSIKIRJAN LIITE 1 ALUEELLINEN MALLI Apuvälineiden saatavuusperusteet Satakunnan sairaanhoitopiirissä Apuvälineluokituksen mukaisesti (SFS-EN ISO 9999, 2007) 28.10.2014 Versio 3.1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

HUS Apuvälinekeskus HUS, Carea ja Eksote sairaanhoitoalueiden yhtenäiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2015. Versio 1.

HUS Apuvälinekeskus HUS, Carea ja Eksote sairaanhoitoalueiden yhtenäiset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2015. Versio 1. Helsingin ja Uudenmaansairaanhoitopiirin (HUS), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) apuvälineiden luovutusperusteet

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 1 (54) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Selvityksen taustaa...5 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 3 Yleistä selkäydinvammaisten kuntoutusjärjestelmästä Invalidiliiton

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET APUVÄLINERYHMITTÄIN

APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET APUVÄLINERYHMITTÄIN Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälineyksikkö 07/2009 APUVÄLINEIDEN SAATAVUUSPERUSTEET APUVÄLINERYHMITTÄIN HOITO- JA HARJOITUSVÄLINEET 0303 HENGITYSHOITOVÄLINEET Hengityshoidon apuvälineiden

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti)

Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella. PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusturvalautakunta 94 25.06.2014 Apuvälinepalveluiden järjestäminen Kalajoen sote -yhteistoiminta-alueella PetuLtk 94 (Valmistelija: Minna Sipilä, vastaava fysioterapeutti) Perusterveydenhuollon järjestämät

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-myöntämisperusteet

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-myöntämisperusteet Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri APUVA-myöntämisperusteet Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelun, vammaispalvelun koneiden/ välineiden/laitteiden, kuljetuspalvelun ja henkilökohtaisen avun

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 12.12.2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 1. JOHDANTO Terveyspalvelujen tehtävänä on väestön terveyden

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7 HOITOPAIKAN VALINTAOPAS 2012 Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja Nro 1/2012 2 Sisältö OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT...

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas

Ikääntyvien palveluopas Ikääntyvien palveluopas IsoApu -palveluohjauskeskus Ambulanssi... 1 Apteekit..... 1 Apuvälinepalvelut... 1 Asiakasmaksukatto. 2 Asiakaspalvelu Imatra... 3 Asiakasmaksut. 3 Asiointiapu. 3 Asumistuki. 3

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

Palveluun pääsyn kriteerit, hakemisen/myöntämisen mahdolliset määräajat

Palveluun pääsyn kriteerit, hakemisen/myöntämisen mahdolliset määräajat 8. Kuntoutus Fysioterapia tuottaa kansanterveyslain mukaisia terapiapalveluja Kallion alueen väestölle sekä ohjaa liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitämistä / edistämistä yhteistyössä eri ammattiryhmien

Lisätiedot