Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 7/2021) Aika: klo Paikka: Teams

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 7/2021) Aika: klo Paikka: Teams"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 7/2021) Aika: klo Paikka: Teams Läsnä: Piia Einonen, Maija Gerlander, Teppo Kalaja, Joachim Kratochvil, Raino Mäkinen, Sami Nurmi, Minna Torppa, Outi Uusitalo Valmistelijat: Eija Hatanpää, ; Riitta Kesonen, ; Marja Korhonen, ; Katja Lehtonen, ; Päivi Saari, ; Niina Simanainen, sihteeri Tuula Maijanen, Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Varapuheenjohtaja Raino Mäkinen avasi kokouksen klo 8.17 ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Nurmi ja Minna Torppa. 3. Henkilö A:n oikaisuvaatimus koskien kemian tohtoriohjelman opiskelijavalintaa (Dnro 904/ /2021) A haki kevään 2021 tohtorihaussa kemian tohtoriohjelmaan. Häntä ei matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tekemällä päätöksellä valittu

2 opiskelijaksi, koska hakemuksen akateemisessa arvioinnissa hänen tutkimus- ja rahoitussuunnitelmaansa ei katsottu toteutettavissa olevaksi. A lähetti Jyväskylän yliopistolle oikaisuvaatimuksen (liite 1, kirjattu saapuneeksi ), jossa vaatii muuttamaan opiskelijavalintapäätöksen kohdallaan. Hän esittää perustelut, joiden mukaan katsoo, että hänellä on toteuttamiskelpoinen opinto-, tutkimus- ja rahoitussuunnitelma jatko-opintoja varten sekä riittävät valmiudet niiden toteuttamiseen. Kemian tohtoriohjelman valintaperusteet löytyvät osoitteesta Valintaperusteet ovat samat sekä kevään 2021 että syksyn 2021 tohtorihaussa. Valinnassa arvioidaan, miten kunkin hakijan kohdalla seuraavat kriteerit täyttyvät: 1) menestyminen hakukelpoisuuden antavissa opinnoissa, 2) opintojen edellyttämä tarkoituksenmukainen kielitaito, 3) tutkimusaiheen sopiminen laitoksen tutkimusstrategiaan, 4) tutkimus- ja opintosuunnitelman taso ja realistisuus, 5) asiantuntevan ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien riittävyys sekä 6) tohtoriopiskelijan sitoutuminen tutkinnon suorittamiseen. Valinnan kynnysehto on syventävien opintojen opinnäytteen arvosana, jonka on oltava vähintään hyvä, 3/5, tai muu vastaavan tasoinen arvolause. Tohtorin tutkinnon tavoiteaika on kokopäiväisesti opiskellen neljä vuotta. Kemian laitoksen lausunto oikaisuvaatimukseen on liitteenä A:n oikaisupyyntö 2. Kemian laitoksen lausunto Päätetään, että matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta A:n osalta. Jyväskylän yliopiston vahvistettujen jatkotutkintokoulutuksen valintaperusteiden mukaan edellytetään, että tohtoriopiskelijaksi valittu voi suorittaa tohtorin tutkinnon tavoiteajassa, joka kokopäiväisesti opiskellen on neljä vuotta. Tämä edellyttää muiden kriteerien ohella sitä, että tutkimus- ja opintosuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma ovat realistiset ja toteutettavissa olevat. Kemian laitoksen käsityksen mukaan yksityiskohtainen ja hyvin strukturoitu tutkimussuunnitelma tuottaa parhaat edellytykset väitöstutkimuksen loppuunsaattamiseksi tavoiteajassa.

3 Kemian laitoksen tekemän akateemisen arvioinnin mukaan A:n jatkoopiskeluoikeushakemuksessaan esittämä tutkimussuunnitelma oli hyvin yleisluonteinen eikä hänen rahoitussuunnitelmastaan käynyt ilmi, miten tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa kokopäiväisesti opiskellen hakemuksessa esitetyssä neljän vuoden tavoiteajassa. Oikaisuvaatimuksessaan A ei tuonut esiin seikkoja, jotka olisivat muuttaneet kemian laitoksen aikaisempaa arviota. Päätös: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta A:n osalta. Jyväskylän yliopiston vahvistettujen jatkotutkintokoulutuksen valintaperusteiden mukaan edellytetään, että tohtoriopiskelijaksi valittu voi suorittaa tohtorin tutkinnon tavoiteajassa, joka kokopäiväisesti opiskellen on neljä vuotta. Tämä edellyttää muiden kriteerien ohella sitä, että tutkimus- ja opintosuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma ovat realistiset ja toteutettavissa olevat. Kemian laitoksen käsityksen mukaan yksityiskohtainen ja hyvin strukturoitu tutkimussuunnitelma tuottaa parhaat edellytykset väitöstutkimuksen loppuunsaattamiseksi tavoiteajassa. Kemian laitoksen tekemän akateemisen arvioinnin mukaan A:n jatkoopiskeluoikeushakemuksessaan esittämä tutkimussuunnitelma oli hyvin yleisluonteinen eikä hänen rahoitussuunnitelmastaan käynyt ilmi, miten tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa kokopäiväisesti opiskellen hakemuksessa esitetyssä neljän vuoden tavoiteajassa. Oikaisuvaatimuksessaan A ei tuonut esiin seikkoja, jotka olisivat muuttaneet kemian laitoksen aikaisempaa arviota. 4. Henkilö B:n oikaisupyyntö (JY 657/ /2021) koskien PSYA1901 Psykologian erityisopinnot opintojakson arviointia Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa opiskeleva B on ollut tyytymätön PSYA1901 Psykologian erityisopinnot -opintojakson arvosteluun ja pyytänyt oikaisua. B on palauttanut opintojaksoon kuuluvan oppimistehtävän (liite 1) Moodlen työtilaan. Opiskelija on saanut tiedoksi arvosanan 2. Opiskelija on ottanut yhteyttä oppimistehtävän arvioineeseen opettajaan Annamaija Oksaseen (liite 2) ja pyytänyt arvioinnin perusteluja. Opettaja on antanut opiskelijalle palautetta oppimistehtävästä (liite 3). Opiskelija on pyytänyt opettajalta oikaisua opintojakson arviointiin (liite 4). Opiskelijalle on toimitettu sähköpostitse opettajan päätös (liite 5), jossa on perusteltu arviointiin vaikuttaneet seikat. Tämän jälkeen opiskelija on tehnyt oikaisupyynnön muutoksenhakulautakunnalle (liite 6). Oikaisupyynnön saatuaan koulutuspäällikkö Katja Lehtonen on pyytänyt opettajalta lausuntoa oikaisupyyntöön (liite 7). Opettajan lausunto oikaisupyyntöön (liite 8) on toimitettu Jyväskylän yliopiston kirjaamoon ja koulutuspäällikkö Katja Lehtoselle

4 Tämän jälkeen koulutuspäällikkö Katja Lehtonen on pyytänyt opiskelija B:lta vastinetta opettajan lausuntoon (liite 9). Opiskelija on toimittanut vastineen (liite 10) Jyväskylän yliopiston kirjaamoon, koulutuspäällikkö Katja Lehtoselle, yliopistonopettaja Annamaija Oksaselle ja erityisasiantuntija Tuula Maijaselle Opiskelijan vastineen saatuaan yliopistonopettaja Annamaija Oksanen huomasi lausunnossaan virheen arviointikriteerien osalta. Kirjoittaessaan lausuntoa opettaja oli epähuomiossa käyttänyt uudistettuja arviointikriteerejä. Psykologian oppiaineessa on uudistettu arviointikriteerejä kevään 2021 aikana. Uudistuksessa on arvosanat 1 ja 2 sekä 4 ja 5 eriytetty toisistaan. Aiemmissa arviointikriteereissä oli yhdistetty kriteeri arvosanoille 1-2 ja 4-5. Lausunnossaan opettajan olisi pitänyt käyttää siinä Moodlen työtilassa, jossa B opiskeli, olleita arviointikriteerejä, mutta hän oli epähuomiossa käyttänyt ko. hetkellä voimassa olevia kriteerejä. Tästä syystä opettaja korjasi lausuntoaan. Opettaja toimitti korjatun lausuntonsa (liite 11) opiskelija B:lle, erityisasiantuntija Tuula Maijaselle, koulutuspäällikkö Katja Lehtoselle ja Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Opettajan korjatun lausunnon saatuaan koulutuspäällikkö Katja Lehtonen pyysi opiskelija B:lta vastinetta opettajan korjattuun lausuntoon (liite 12). Opiskelija B toimitti vastineensa (liite 13) opettajan korjattuun lausuntoon Jyväskylän yliopiston kirjaamoon, koulutuspäällikkö Katja Lehtoselle, yliopistonopettaja Annamaija Oksaselle ja yliopiston erityisasiantuntija Tuula Maijaselle Oikaisupyynnössään (liite 6) opiskelija B tuo esiin, että hän on tyytymätön PSYA1901 Psykologian erityisopinnot -opintojaksosta saamaansa arvosanaan 2 ja kertoo, että hänen mielestään arvolauseiden 4-5 arviointikriteereissä mainitut asiat kuvaavat varsin hyvin hänen artikkelikatsaustaan. Opiskelija tuo esiin useita eri näkökulmia, joiden perusteella arvosanan tulisi hänen mielestään olla korkeampi kuin 2. Oikaisupyynnön johdosta tekemässään opettajan päätöksessä (liite 5) sekä lausunnossaan (liite 12) opettaja perustelee opintojakson arviointikriteereihin pohjautuen antamansa arvosanan ja kertoo perustaneensa arviointinsa opintojakson arviointikriteereihin. Arviointikriteerit ovat olleet opiskelijan nähtävillä opintojakson Moodle-työtilassa koko opintojakson opiskelun ajan. Opintojakson arviointikriteerit löytyvät liitteestä 14. Opiskelijan esiintuomat näkökulmat ja yliopistonopettajan perustelut käyvät yksityiskohtaisesti ilmi liitteistä. 1. Opiskelijan oppimistehtävä 2. Opiskelijan palautepyyntö 3. Opettajan palaute

5 4. Opiskelijan oikaisupyyntö opettajalle 5. Opettajan päätös oikaisupyynnön johdosta 6. Opiskelijan oikaisupyyntö muutoksenhakulautakunnalle 7. Lausuntopyyntö opettajalle 8. Opettajan lausunto oikaisupyyntöön 9. Vastinepyyntö oikaisupyyntöön jätettyyn lausuntoon 10. Opiskelijan vastine 11. Opettajan korjattu lausunto 12. Vastinepyyntö korjattuun lausuntoon 13. Opiskelijan vastine korjattuun lausuntoon 14. Arviointikriteerit Päätettäneen, että opiskelija B:n oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa opintosuorituksen arviointia. Opettaja on arvioinut tehtävän opintojakson arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit ovat olleet opiskelijan nähtävillä opintojakson Moodletyötilassa koko opintojakson opiskelun ajan. Päätös: Opiskelija B:n oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa opintosuorituksen arviointia. Opettaja on arvioinut tehtävän opintojakson arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit ovat olleet opiskelijan nähtävillä opintojakson Moodle - työtilassa koko opintojakson opiskelun ajan. 5. Henkilö C:n oikaisupyyntö (JY 978/ /2021) koskien liikunnan sivuainekokonaisuuden (60 op) opiskelijavalintaa C haki kevään 2021 haussa opinto-oikeutta liikunnan sivuainekokonaisuuteen (60 op). Häntä ei liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemällä päätöksellä valittu opiskelijaksi, koska hakijan soveltuvuuskokeessa saama pistemäärä ei ylittänyt karsintarajaa.

6 C lähetti Jyväskylän yliopistolle oikaisuvaatimuksen (liite 1, kirjattu saapuneeksi ), jossa vaatii muuttamaan opiskelijavalintapäätöksen kohdallaan. Hän vaatii valintakoevideon uudelleen arviointia ja pisteytyksen oikaisua tanssi- ja voimistelu-, ulko- ja perusliikunta- sekä palloilu- ja välineenkäsittelyosioiden osalta. Liikunnan sivuainekokonaisuuden valintaperusteet löytyvät osoitteesta (sekä liitteenä X/1). Hakijoiden liikunnallista soveltuvuutta arvioidaan motorisia taitoja mittaavilla tehtävillä viidessä eri liikuntaympäristössä: 1) ulko- ja perusliikunta 2) tanssi ja voimistelu 3) kehonhallinta 4) välineenkäsittely ja palloilu sekä 5) vesiliikunta (epidemiatilanteen vuoksi ei voitu toteuttaa). Hakijoita on ohjeistettu videoimaan liikuntaosioiden suoritukset sähköpostitse lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevien osioiden arvioitsijoiden lausunto oikaisuvaatimukseen on liitteenä C:n oikaisupyyntö 2. Valintakokeen arvioitsijoiden lausunnot Päätetään, että liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta C:n osalta. C:n liikunnan sivuainekokonaisuuden soveltuvuuskokeen tanssi- ja voimistelu-, ulko- ja perusliikunta- sekä palloilu- ja välineenkäsittelyosioiden suoritukset on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan. Päätös: Liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta Katariina Korhosen osalta. C:n liikunnan sivuainekokonaisuuden soveltuvuuskokeen tanssi- ja voimistelu-, ulko- ja perusliikunta- sekä palloilu- ja välineenkäsittelyosioiden suoritukset on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan.

7 6. Henkilö D:n oikaisupyyntö (JY 930/ /2021) koskien liikunnan sivuainekokonaisuuden (60 op) opiskelijavalintaa D haki kevään 2021 haussa opinto-oikeutta liikunnan sivuainekokonaisuuteen (60 op). Häntä ei liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemällä päätöksellä valittu opiskelijaksi, koska hakijan soveltuvuuskokeessa saama pistemäärä ei ylittänyt karsintarajaa. D lähetti Jyväskylän yliopistolle oikaisuvaatimuksen (liite 1, kirjattu saapuneeksi ), jossa vaatii muuttamaan opiskelijavalintapäätöksen kohdallaan. Hän vaatii valintakoevideon uudelleen arviointia ja pisteytyksen oikaisua ulko- ja perusliikunta- sekä palloilu- ja välineenkäsittelyosioiden osalta. Liikunnan sivuainekokonaisuuden valintaperusteet löytyvät osoitteesta (sekä liitteenä X/1). Hakijoiden liikunnallista soveltuvuutta arvioidaan motorisia taitoja mittaavilla tehtävillä viidessä eri liikuntaympäristössä: 1) ulko- ja perusliikunta 2) tanssi ja voimistelu 3) kehonhallinta 4) välineenkäsittely ja palloilu sekä 5) vesiliikunta (epidemiatilanteen takia ei voitu toteuttaa). Hakijoita on ohjeistettu videoimaan liikuntaosioiden suoritukset sähköpostitse lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevien osioiden arvioitsijoiden lausunto oikaisuvaatimukseen on liitteenä D:n oikaisupyyntö 2. Valintakokeen arvioitsijoiden lausunnot Päätetään, että liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta D:n osalta.

8 D:n liikunnan sivuainekokonaisuuden soveltuvuuskokeen ulko- ja perusliikuntasekä palloilu- ja välineenkäsittelyosioiden suoritukset on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan. Päätös: Liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta D:n osalta. D:n liikunnan sivuainekokonaisuuden soveltuvuuskokeen ulko- ja perusliikuntasekä palloilu- ja välineenkäsittelyosioiden suoritukset on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan. 7. Henkilö E:n oikaisupyyntö (JY 1019/ /2021) koskien liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman opiskelijavalintaa E haki kevään 2021 yhteishaussa opinto-oikeutta liikuntapedagogiikan kandidaattija maisteriohjelmaan. Häntä ei liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemällä päätöksellä valittu opiskelijaksi, koska hakijan soveltuvuuskokeessa saama pistemäärä ei ylittänyt karsintarajaa. E lähetti Jyväskylän yliopistolle oikaisuvaatimuksen (liite 1, kirjattu saapuneeksi ), jossa vaatii muuttamaan opiskelijavalintapäätöksen kohdallaan. Hän vaatii opiskelijavalinnan toisen vaiheen liikunnallisen soveltuvuuskokeen vesiliikuntaosion suorituksensa uudelleen arviointia ja pisteytyksen oikaisua. Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman valintaperusteet löytyvät osoitteesta Hakijoiden liikunnallista soveltuvuutta arvioidaan motorisia taitoja mittaavilla tehtävillä viidessä eri liikuntaympäristössä: 1) ulko- ja perusliikunta 2) tanssi ja voimistelu 3) kehonhallinta 4) välineenkäsittely ja palloilu sekä 5) vesiliikunta. Valintaperusteiden mukaisesti tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikista liikunnallisen soveltuvuuskokeen liikuntaympäristöistä yli ¼ ympäristön enimmäispisteistä. Vesiliikuntaosion maksimipistemäärä on 15 pistettä, E:n saama pistemäärä on 2 pistettä. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan vesiliikuntaosion arvioitsijoiden lausunto oikaisuvaatimukseen on liitteenä 2.

9 1. E:n oikaisupyyntö 2. Valintakokeen arvioitsijoiden lausunto Päätetään, että liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta E:n osalta. E:n liikunnallisen soveltuvuuskokeen vesiliikuntaosion suoritus on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan. Päätös: Liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta E:n osalta. E:n liikunnallisen soveltuvuuskokeen vesiliikuntaosion suoritus on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan. 8. Henkilö F:n oikaisupyyntö (JY 1018/ /2021) koskien liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman opiskelijavalintaa F haki kevään 2021 yhteishaussa opinto-oikeutta liikuntapedagogiikan kandidaattija maisteriohjelmaan. Häntä ei liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemällä päätöksellä valittu opiskelijaksi, koska hakijan soveltuvuuskokeessa saama pistemäärä ei ylittänyt karsintarajaa. F lähetti Jyväskylän yliopistolle oikaisuvaatimuksen (liite 1, kirjattu saapuneeksi ), jossa vaatii muuttamaan opiskelijavalintapäätöksen kohdallaan. Hän vaatii opiskelijavalinnan toisen vaiheen liikunnallisen soveltuvuuskokeen vesiliikuntaosion suorituksensa uudelleen arviointia ja pisteytyksen oikaisua. F vaatii myös huomioimaan lukion liikuntadiplomista saatavat lisäpisteet.

10 Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman valintaperusteet löytyvät osoitteesta Hakijoiden liikunnallista soveltuvuutta arvioidaan motorisia taitoja mittaavilla tehtävillä viidessä eri liikuntaympäristössä: 1) ulko- ja perusliikunta 2) tanssi ja voimistelu 3) kehonhallinta 4) välineenkäsittely ja palloilu sekä 5) vesiliikunta. Valintaperusteiden mukaisesti tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikista liikunnallisen soveltuvuuskokeen liikuntaympäristöistä yli ¼ ympäristön enimmäispisteistä. Vesiliikuntaosion maksimipistemäärä on 15 pistettä, F:n saama pistemäärä on 3 pistettä. Myös tanssin, voimistelun ja kehonhallinnan osiosta hakijan saama pistemäärä jää alle valintaperusteissa mainitun vähimmäisvaatimuksen, osion enimmäispistemäärä on 20 pistettä, hakijan saama pistemäärä on 5 pistettä. Lukion liikuntadiplomia ei ole liitetty Opintopolussa olevaan hakemukseen. F:lle on Opintopolusta lähtenyt muistutusviesti puuttuvasta liitteestä, ja lopulta hakija on itse vastuussa liitteiden oikeellisesta toimituksesta hakuprosessin aikana. Hakijalla on myös haun aikana mahdollista tarkastaa hakemustaan Opintopolussa. Puuttuvaa liitettä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan vesiliikuntaosion arvioitsijoiden lausunto oikaisuvaatimukseen on liitteenä F:n oikaisupyyntö 2. Valintakokeen arvioitsijoiden lausunto Päätetään, että liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta F:n osalta. F:n liikunnallisen soveltuvuuskokeen vesiliikuntaosion suoritus on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan. Päätös: Liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta F:n osalta. F:n liikunnallisen soveltuvuuskokeen vesiliikuntaosion suoritus on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan.

11 9. Henkilö G:n oikaisupyyntö (JY 1017/ /2021) koskien liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman opiskelijavalintaa G haki kevään 2021 yhteishaussa opinto-oikeutta liikuntapedagogiikan kandidaattija maisteriohjelmaan. Häntä ei liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemällä päätöksellä valittu opiskelijaksi, koska hakijan soveltuvuuskokeessa saama pistemäärä ei ylittänyt karsintarajaa. G lähetti Jyväskylän yliopistolle oikaisuvaatimuksen (liite 1, kirjattu saapuneeksi ), jossa vaatii muuttamaan opiskelijavalintapäätöksen kohdallaan. Hän vaatii opiskelijavalinnan toisen vaiheen liikunnallisen soveltuvuuskokeen vesiliikuntaosion suorituksensa uudelleen arviointia ja pisteytyksen oikaisua. Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman valintaperusteet löytyvät osoitteesta Hakijoiden liikunnallista soveltuvuutta arvioidaan motorisia taitoja mittaavilla tehtävillä viidessä eri liikuntaympäristössä: 1) ulko- ja perusliikunta 2) tanssi ja voimistelu 3) kehonhallinta 4) välineenkäsittely ja palloilu sekä 5) vesiliikunta. Valintaperusteiden mukaisesti tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikista liikunnallisen soveltuvuuskokeen liikuntaympäristöistä yli ¼ ympäristön enimmäispisteistä. Vesiliikuntaosion maksimipistemäärä on 15 pistettä, G:n saama pistemäärä on 0 pistettä. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan vesiliikuntaosion arvioitsijoiden lausunto oikaisuvaatimukseen on liitteenä G:n oikaisupyyntö 2. Valintakokeen arvioitsijoiden lausunto Päätetään, että liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta G:n osalta.

12 G:n liikunnallisen soveltuvuuskokeen vesiliikuntaosion suoritus on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan. Päätös: Liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta G:n osalta. G:n liikunnallisen soveltuvuuskokeen vesiliikuntaosion suoritus on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan. 10. Henkilö H:n oikaisupyyntö (JY 1033/ /2021) koskien liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman opiskelijavalintaa H haki kevään 2021 yhteishaussa opinto-oikeutta liikuntapedagogiikan kandidaattija maisteriohjelmaan. Häntä ei liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemällä päätöksellä valittu opiskelijaksi, koska hakijan soveltuvuuskokeessa saama pistemäärä ei ylittänyt karsintarajaa. Valintaperusteiden mukaisesti tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikista liikunnallisen soveltuvuuskokeen liikuntaympäristöistä yli ¼ ympäristön enimmäispisteistä. Perus- ja ulkoliikuntaosion maksimipistemäärä on 20 pistettä, H:n saama pistemäärä on 4 pistettä. H lähetti Jyväskylän yliopistolle oikaisuvaatimuksen (liite 1, kirjattu saapuneeksi ), jossa vaatii muuttamaan opiskelijavalintapäätöksen kohdallaan. Hän vaatii opiskelijavalinnan toisen vaiheen liikunnallisen soveltuvuuskokeen ulko- ja perusliikuntaosion suorituksensa uudelleen arviointia ja pisteytyksen oikaisua. Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman valintaperusteet löytyvät osoitteesta Hakijoiden liikunnallista soveltuvuutta arvioidaan motorisia taitoja mittaavilla tehtävillä viidessä eri liikuntaympäristössä: 1) ulko- ja perusliikunta 2) tanssi ja voimistelu 3) kehonhallinta 4) välineenkäsittely ja palloilu sekä 5) vesiliikunta. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan ulko- ja perusliikuntaosion arvioitsijoiden lausunto oikaisuvaatimukseen on liitteenä 2.

13 1. H:n oikaisupyyntö 2. Valintakokeen arvioitsijoiden lausunto Päätetään, että liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta H:n osalta. H:n liikunnallisen soveltuvuuskokeen perus- ja ulkoliikuntaosion suoritus on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan. Päätös: Liikuntatieteellisen tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta H:n osalta. H:n liikunnallisen soveltuvuuskokeen perus- ja ulkoliikuntaosion suoritus on tarkistettu eikä arvioinnissa ole todettu virhettä. Pistemäärä säilyy ennallaan. 11. Henkilö I:n oikaisuvaatimus koskien erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman opiskelijavalintaa I haki korkeakoulujen kevään 2021 toisessa yhteishaussa erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan. Hän vaatii oikaisua soveltuvuuskokeen osaalueen 1, sitoutuneisuus, arviointiin (liite 1). Hän sai kyseisestä osa-alueesta 0 pistettä. Soveltuvuuskokeessa arvioitiin viittä eri osa-aluetta: sitoutuneisuus suorittaa tutkinto, tunnetaidot, kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen, ongelmanratkaisutaidot ja vuorovaikutusosaaminen. Sitoutuneisuuden arviointi kohdistui hakijan sitoutumiseen suorittaa tutkinto ja hakijan motivaatioon hakeutua kasvatus- ja opetusalalle. Hakija tuo oikaisuvaatimuksessaan esiin aiempien opintojensa jäämisen kesken sairastumisen vuoksi. Hakijan mukaan häneltä puuttui valmistumisesta gradu ja pedagogisista opinnoista yksi seminaari. Hakijan opinnot ovat keskeytyneet, mutta

14 hänen mukaansa hänen työtilanteensa ei nykyisellään estä opiskelua. Hakijan mukaan hänellä ei ole oikeutta suorittaa aiempaa tutkintoaan loppuun. Suorittamalla tutkinnon loppuun hakija saisi opettajankelpoisuuden ja hän voisi pätevöityä erityisopettajaksi suorittamalla vain erilliset erityisopettajaopinnot 60 opintopistettä. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston antama vastinelausunto on liitteenä 2. Hakijan pisteet on tarkistettu eikä pisteityksessä ole tapahtunut virhettä. Arvioijat eivät näe syytä muuttaa soveltuvuuskoetilanteessa tekemiään arviointeja. Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman valintaperusteet löytyvät osoitteesta 1. I:n oikaisuvaatimus 2. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston vastinelausunto Päätetään kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella, että I:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon mukaan soveltuvuuskokeessa on arvioitu sitoutuneisuutta tutkinnon suorittamiseen erityispedagogiikan koulutusohjelmassa. Kokeen arvioijan mukaan I keskittyi soveltuvuuskokeessa nimenomaisesti kertomaan tavoitteestaan erityisopettajan pätevyyden saavuttamiseen eikä perustellut haluaan suorittaa tutkinto millään tavoin. I on oikaisuvaatimuksensa ja soveltuvuuskokeessa ilmoittamansa perusteella hyvin lähellä opettajankelpoisuuden tuottavaa maisterintutkintoa. Hänen opintooikeutensa on Turun yliopiston mukaan palautettavissa yliopistolain (558/2009, ) mukaisesti, ja hänen on täten mahdollista jatkaa opiskelua olemassa olevalla tutkinnonsuoritusoikeudella. Päätös: Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella I:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon mukaan soveltuvuuskokeessa on arvioitu sitoutuneisuutta tutkinnon suorittamiseen erityispedagogiikan

15 koulutusohjelmassa. Kokeen arvioijan mukaan I keskittyi soveltuvuuskokeessa nimenomaisesti kertomaan tavoitteestaan erityisopettajan pätevyyden saavuttamiseen eikä perustellut haluaan suorittaa tutkinto millään tavoin. Sitoutumisesta saadut pisteet säilyvät ennallaan. 12. Henkilö J:n oikaisuvaatimus koskien erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman opiskelijavalintaa J haki korkeakoulujen kevään 2021 toisessa yhteishaussa erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan. Hän vaatii VAKAVA-kokeen uudelleen arviointia tehtävän 10 poistamiseen vedoten. Liite 1. Valintakokeen aikana havaittiin virhe valintakokeen ohjeistuksessa. Kokeen ohjeistuksen mukaan tehtävät 4 10 perustuivat yhteen aineiston artikkeliin (Raatikainen; Ymmärtäminen ja selittäminen ihmistieteissä), vaikka tehtävä 10 tosiasiallisesti koski Raatikaisen artikkelin lisäksi Peltolan artikkelia (Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin: ammattilaisen arki oppilashuollon näyttämöllä). Virheen havaitsemisen jälkeen korjattu tieto kuulutettiin kaikissa koesaleissa. Virheellisen ohjeistuksen ja inhimillisen erehdyksen johdosta Oulun valintakoetilanteessa hakijoita lisäksi ohjeistettiin siten, että he voivat jättää vastaamatta tehtävään 10. VAKAVA-ohjausryhmä sai tiedon virheellisesti annetusta ohjeesta koetta seuraavana päivänä ja teki päätöksen jättää tehtävä 10 kokonaisuudessaan arvostelematta kaikkien hakijoiden kohdalla. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston antama vastinelausunto on liitteenä 2. Lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen johdosta hakijan pisteet eivät muutu Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman valintaperusteet löytyvät osoitteesta

16 1. J:n oikaisuvaatimus 2. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston vastinelausunto Päätetään kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella, että J:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon mukaan hakijan valintakokeen arvostelussa on noudatettu yhdenmukaisia arvosteluperusteita eikä hakija ole tuonut oikaisuvaatimuksessaan esiin sellaisia uusia perusteita, jotka antaisivat aihetta muuttaa tehtyä opiskelijavalintapäätöstä. Hakijan oikaisuvaatimuksessaan esille tuomia aiempia opintoja ei huomioida valintakokeen arviointiperusteissa. Päätös: Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella J:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon mukaan hakijan valintakokeen arvostelussa on noudatettu yhdenmukaisia arvosteluperusteita eikä hakija ole tuonut oikaisuvaatimuksessaan esiin sellaisia uusia perusteita, jotka antaisivat aihetta muuttaa tehtyä opiskelijavalintapäätöstä. Hakijan oikaisuvaatimuksessaan esille tuomia aiempia opintoja ei huomioida valintakokeen arviointiperusteissa. 13. Henkilö K:n oikaisuvaatimus koskien erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman opiskelijavalintaa K haki korkeakoulujen kevään 2021 toisessa yhteishaussa erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan. Hän vaatii oikaisua soveltuvuuskokeen osaalueiden 2, tunnetaidot, ja 3, kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen, arviointiin. (Liite 1). Hakija sai osa-alueesta 2 (tunnetaidot) 15/24 pistettä ja osaalueesta 3 (kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen) 11/24 pistettä.

17 Soveltuvuuskokeessa arvioitiin viittä eri osa-aluetta: sitoutuneisuus suorittaa tutkinto, tunnetaidot, kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen, ongelmanratkaisutaidot ja vuorovaikutusosaaminen. Tunnetaitojen arviointi kohdistui tunteiden tunnistamisen ja säätelyn taitoihin, ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvän osaamisen arviointi kohdistui kulttuurisen moninaisuuden sekä koulutuksellisen oikeudenmukaisuuden tunnistamiseen ja reflektointiin. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston antama vastinelausunto on liitteenä 2. Hakijan pisteet on tarkistettu eikä pisteityksessä ole tapahtunut virhettä. Arvioijat eivät näe syytä muuttaa soveltuvuuskoetilanteessa tekemiään arviointeja. Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelman valintaperusteet löytyvät osoitteesta 1. K:n oikaisuvaatimus 2. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston vastinelausunto Päätetään kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella, että K:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon mukaan hakijan pisteet on tarkistettu eikä pisteityksessä ole tapahtunut virhettä. Arvioijat eivät näe syytä muuttaa soveltuvuuskoetilanteessa tekemiään arviointeja eikä oikaisupyynnössä tule esiin seikkoja, jotka muuttaisivat kokonaisarviointia. Päätös: Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella K:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon mukaan hakijan pisteet on tarkistettu eikä pisteityksessä ole tapahtunut virhettä. Oikaisupyynnössä ei tule esiin seikkoja, jotka muuttaisivat kokonaisarviointia. 14. Henkilö L:n oikaisuvaatimus koskien varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelman ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijavalintaa

18 L haki korkeakoulujen kevään 2021 toisessa yhteishaussa varhaiskasvatuksen opettajan kandidaatti- ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan. Hän vaatii oikaisupyynnössään, että hänen pisteensä soveltuvuuskokeen tunnetaidot-osaalueen osalta arvioidaan uudelleen. (Liite 1) Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston antama vastinelausunto on liitteenä 2. Soveltuvuuskokeessa arvioitiin viittä eri osa-aluetta: sitoutuneisuus suorittaa tutkinto, tunnetaidot, kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen, ongelmanratkaisutaidot ja vuorovaikutusosaaminen. Tunnetaitojen arviointi kohdistui tunteiden tunnistamisen ja säätelyn taitoihin. Hakijan pisteet on tarkistettu eikä pisteityksessä ole tapahtunut virhettä. Arvioijat eivät näe syytä muuttaa soveltuvuuskoetilanteessa tekemiään arviointeja. Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaatti- ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelman valintaperusteet löytyvät osoitteesta 1. L:n oikaisuvaatimus 2. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston vastinelausunto Päätetään kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella, että L:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä soveltuvuuskokeen pisteitystä hänen osaltaan. L:n pisteet soveltuvuuskokeen osalta on tarkistettu eikä lausunnon mukaan pisteityksessä ole tapahtunut virhettä.

19 Päätös: Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella L:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä soveltuvuuskokeen pisteitystä hänen osaltaan. L:n pisteet soveltuvuuskokeen osalta on tarkistettu eikä lausunnon mukaan pisteityksessä ole tapahtunut virhettä. 15. Henkilö M:n oikaisuvaatimus koskien hakukohdetta Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville M haki korkeakoulujen kevään 2021 toisessa yhteishaussa hakukohteeseen Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti, valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+). Hän vaatii oikaisua hakukohteen opiskelijavalinnan ensimmäisen vaiheen päätökseen. Hakija vaatii arvioimaan uudelleen työkokemustensa todistukset. (Liite 1) Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston antama vastinelausunto on liitteenä 2. Hakijan työkokemuksen määrä on tarkistettu eikä työkokemuksen pisteitystä ole syytä muuttaa. Kaikkien varhaiskasvatuksen opettajan valtakunnalliseen monimuotokoulutukseen (1000+) hakeneiden hakijoiden työkokemus on laskettu samojen kriteerien mukaisesti valintaperusteita noudattaen. Hakukohteen Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville valintaperusteet löytyvät osoitteesta 1. M:n oikaisuvaatimus ja sen liitteet 2. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston vastinelausunto

20 Päätetään kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella, että M:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä työkokemuksen pisteitystä hänen osaltaan. Hakijan työkokemuksen määrä on tarkistettu eikä työkokemuksen pisteitystä ole syytä muuttaa. Kaikkien varhaiskasvatuksen opettajan valtakunnalliseen monimuotokoulutukseen (1000+) hakeneiden hakijoiden työkokemus on laskettu samojen kriteerien mukaisesti valintaperusteita noudattaen. Päätös: Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella M:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä työkokemuksen pisteitystä hänen osaltaan. Hakijan työkokemuksen määrä on tarkistettu eikä työkokemuksen pisteitystä ole syytä muuttaa. Kaikkien varhaiskasvatuksen opettajan valtakunnalliseen monimuotokoulutukseen (1000+) hakeneiden hakijoiden työkokemus on laskettu samojen kriteerien mukaisesti valintaperusteita noudattaen. 16. Henkilö N:n oikaisuvaatimus koskien hakukohdetta Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville N haki korkeakoulujen kevään 2021 toisessa yhteishaussa hakukohteeseen Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti, valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+). Hän vaatii soveltuvuutensa uudelleen arviointia 1000+koulutukseen aikaisempien opintojen osalta. (Liite 1) Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston antama vastinelausunto on liitteenä 2. N vetoaa oikaisuvaatimuksessaan vain valinnan ensimmäisen vaiheen pisteityksessä huomioon otettuihin asioihin. N:n valinnan ensimmäisestä vaiheesta saamat pisteet on tarkistettu. Pisteiden laskussa ei ole tapahtunut virhettä, ja hakija on valinnan

21 ensimmäisestä vaiheesta saamiensa pisteidensä perusteella kutsuttu valinnan toiseen vaiheeseen. Syy siihen, miksi N ei ole tullut valituksi hakemaansa koulutukseen, on hänen riittämätön menestyksensä haun toisen vaiheen soveltuvuuskokeessa. N ei varsinaisesti ole hakenut oikaisua soveltuvuuskokeen arviointiin. Hakukohteen Varhaiskasvatuksen opettaja, kasvatustieteen kandidaatti (3 v), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville valintaperusteet löytyvät osoitteesta 1. N:n oikaisuvaatimus ja sen liitteet 2. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston vastinelausunto Päätetään kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella, että N:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. Hakijan valinnan ensimmäisestä vaiheesta saamat pisteet on tarkistettu. Pisteiden laskussa ei ole tapahtunut virhettä, ja hakija on valinnan ensimmäisestä vaiheesta saamiensa pisteidensä perusteella kutsuttu valinnan toiseen vaiheeseen. Syy siihen, miksi N ei ole tullut valituksi hakemaansa koulutukseen, on hänen riittämätön menestyksensä opiskelijavalinnan toisen vaiheen soveltuvuuskokeessa, jossa aiempia opintoja tai työkokemusta ei valintaperusteiden mukaan enää oteta huomioon. Päätös: Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella N:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. Hakijan valinnan ensimmäisestä vaiheesta saamat pisteet on tarkistettu. Pisteiden laskussa ei ole tapahtunut virhettä, ja hakija on valinnan ensimmäisestä vaiheesta saamiensa pisteidensä perusteella kutsuttu valinnan toiseen vaiheeseen. Syy siihen, miksi N ei ole tullut valituksi hakemaansa koulutukseen, on hänen riittämätön menestyksensä opiskelijavalinnan toisen vaiheen soveltuvuuskokeessa, jossa aiempia opintoja tai työkokemusta ei valintaperusteiden mukaan enää oteta huomioon.

22 17. Henkilö O:n oikaisuvaatimus koskien ohjausalan maisteriohjelman opiskelijavalintaa (Dnro 1060/ /2021) O haki korkeakoulujen kevään 2021 toisessa yhteishaussa ohjausalan maisteriohjelmaan. Hän vaatii oikaisua soveltuvuuskokeen osa-alueen 3 arvosteluun (kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen). Hakija kokee, että osa-alueen arvostelussa on tapahtunut virhe siksi, että arvioija on opettanut hakijaa aiempien yliopisto-opintojen aikana. Hakijan mukaan arvioija toi haastattelutilanteessa ilmi ajatuksensa esteellisyyttään koskien. (Liite 1). Soveltuvuuskokeessa arvioitiin neljää eri osa-aluetta: tunnetaidot, kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä osaaminen, ongelmanratkaisutaidot ja vuorovaikutusosaaminen. Kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvän osaamisen arviointi kohdistui kulttuurisen moninaisuuden sekä koulutuksellisen oikeudenmukaisuuden tunnistamiseen ja reflektointiin. Hakija sai pisteitä 12/24. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston antama vastinelausunto on liitteenä 2. Kokeen osa-alueen 3 arvioija on ennen O:n haastattelua huomannut tämän olevan hänelle tuttu opiskelija käsityön sivuaineopinnoista, joissa arvioija on toiminut opettajana. Arvioija varmisti ennen haastattelua, ettei tämä muodosta esteellisyyttä. Arvioija katsoo arvioineensa O:n koesuorituksen yhdenvertaisesti suhteessa muihin hakijoihin eikä arvioijan toimiminen hakijan opettajana ole vaikuttanut soveltuvuuskokeen arviointiin. Ohjausalan maisteriohjelman valintaperusteet löytyvät osoitteesta 1. O:n oikaisuvaatimus 2. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston vastinelausunto

23 Päätetään kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella, että O:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon mukaan hakijan pisteet on tarkistettu eikä pisteityksessä ole tapahtunut virhettä. Hakijaa on arvioitu etukäteen valtakunnallisesti laadittujen arviointikriteereiden mukaisesti eikä arvioija näe syytä muuttaa soveltuvuuskoetilanteessa tekemäänsä arviointia. Arvioija katsoo arvioineensa O:n koesuorituksen yhdenvertaisesti suhteessa muihin hakijoihin eikä arvioijan toimiminen hakijan opettajana ole vaikuttanut soveltuvuuskokeen arviointiin. Päätös: Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon perusteella O:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston lausunnon mukaan hakijan pisteet on tarkistettu eikä pisteityksessä ole tapahtunut virhettä. Hakijaa on arvioitu etukäteen valtakunnallisesti laadittujen arviointikriteereiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti suhteessa muihin hakijoihin. 18. Henkilö P:n oikaisuvaatimus koskien hakukohdetta Turvallisuus ja strateginen analyysi maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) (Dnro 1086/ /2021) P haki kevään 2021 toisessa yhteishaussa hakukohteeseen Turvallisuus ja strateginen analyysi maisteriohjelmaan. P:lla ei ollut riittävästi aiemmin suoritettuja suoravalintaan vaadittavia opintoja, jotta hän olisi voinut tulla valituksi suoravalinnan perusteella. P:n saamat valintakokeen ja videohaastattelun pisteet eivät riittäneet valituksi tulemiseen. P on toimittanut Jyväskylän yliopistoon kyseistä hakukohdetta koskevan oikaisuvaatimuksensa liitteineen (liite 1). P on tyytymätön valinnan tulokseen ja vaatii, että koko valinta arvioidaan hänen osaltaan uudestaan ja arvioinnin perusteet tehdään läpinäkyviksi. P esittää lisäksi tyytymättömyytensä

24 valintakoetulosten julkistamiseen, koevastausten näyttöpalveluun ja tiedonsaantiin osiokohtaisista pisteistä. Hakukohteen valintaperusteet löytyvät osoitteesta ja ohjeet videohaastattelun laatimiseen osoitteesta Maisteriohjelman valintaryhmän puheenjohtajan vastine P:n oikaisupyyntöön on liitteenä 2. Puheenjohtajan lausunnon mukaan P:n valintakoevastausten kaikkien eri osioiden arvioinnit on tarkastettu. Tarkastuksen mukaan arviointi on tehty oikein ja samalla tavalla kuin muidenkin hakijoiden kokeen arviointi. P on täydentänyt oikaisuvaatimustaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon lähettämällään dokumentilla (liite 3), jossa hän esittää tyytymättömyytensä videohaastattelun arviointiin ja vaatii siihen oikaisua. Valintaryhmän puheenjohtajan mukaan P:n tekemä täydennys ei anna aihetta muuttaa tai täydentää aiemmin annettua lausuntoa, sillä myös videohaastattelun arviointi oli jo aiemmin tarkastettu. 1. P:n oikaisuvaatimus ja sen liitteet 2. Turvallisuus ja strateginen analyysi maisteriohjelman valintaryhmän puheenjohtajan lausunto 3. P:n tekemä täydennys oikaisuvaatimukseen Päätetään valintaryhmän puheenjohtajan lausunnon perusteella, että P:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. P.n monivalinta- ja esseetehtävien vastausten sekä videohaastattelun arvioinnit on tarkastettu, ja tarkastuksessa on todettu, että arviointi on niissä tehty oikein ja samalla tavoin kuin muidenkin hakijoiden kohdalla. Myöskään muut P:n esittämät valintaprosessin vaiheisiin liittyvät perustelut eivät tuo esiin sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta muuttaa valinnan tulosta P:n osalta.

25 Päätös: Valintaryhmän puheenjohtajan lausunnon perusteella P:n oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä valintapäätöstä hänen osaltaan. P:n monivalinta- ja esseetehtävien vastausten sekä videohaastattelun arvioinnit on tarkastettu, ja tarkastuksessa on todettu, että arviointi on niissä tehty oikein ja samalla tavoin kuin muidenkin hakijoiden kohdalla. Myöskään muut P:n esittämät valintaprosessin vaiheisiin liittyvät perustelut eivät tuo esiin sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta muuttaa valinnan tulosta P:n osalta. 19. Henkilö Q:n oikaisuvaatimus koskien informaatioteknologian tiedekunnan tohtoriohjelman opiskelijavalintaa Dnro 875/ /2021/ Q haki kevään 2021 tohtorihaussa informaatioteknologian tiedekunnan tohtoriohjelmaan. Häntä ei informaatioteknologian tiedekunnan tekemällä päätöksellä valittu opiskelijaksi, koska hänellä ei ollut hakuvaiheessa jatkoopinnoilleen ohjaajaa. Tiedekunnan hakuohjeen mukaan opiskelijalla tulee jo hakuvaiheessa olla kaksi sitoutunutta ohjaajaa, ja vastuullisen ohjaajan on oltava informaatioteknologian tiedekuntaan toistaiseksi voimassa olevassa tai jatkoopintojen aloitushetkestä laskien vähintään neljän vuoden määräaikaisessa työsopimussuhteessa tai tenure track -järjestelmässä oleva henkilö. Tiedekunnan tohtoriohjelman hakuohjeet löytyvät osoitteesta Olarinde toimitti Jyväskylän yliopiston kirjaamoon tohtoriohjelman opiskelijavalintaa koskevan oikaisuvaatimuksensa (liite 1). Informaatioteknologian tiedekunnan tohtoriohjelmaan tulleet hakemukset käsitellään ensin tutkimusaloittain ja sen jälkeen tohtorikoulun johtoryhmässä. Varsinaisen päätöksen opiskelijavalinnasta tekee tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani. Varadekaanin päivätty vastine (liite 2) Q:n oikaisuvaatimukseen toimitettiin Q:lle sähköpostitse kirjaamon kautta Vastineen mukaan Q:n hakemus käsiteltiin normaalin valintaprosessin mukaisesti. Hakijalla tulee jo hakuvaiheessa olla kaksi ohjaajaa, ja tutkimussuunnitelma sekä jatko-opintosuunnitelma tulee laatia yhteistyössä ohjaajien kanssa. Tiedekunnalla ei

26 ole osoittaa sellaisia ohjausresursseja, jotka olisivat soveltuneet hakijan tutkimussuunnitelmaan. Q:lle annettiin asti aikaa antaa mahdollinen vastineensa varadekaanin lausuntoon, mutta Q ei tällaista toimittanut. 1. Q:n oikaisuvaatimus 2. Varadekaanin lausunto Päätetään, että informaatioteknologian tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta Q:n osalta. Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmä on arvioinut Q:n hakemuksen samalla tavoin kuin muidenkin hakijoiden hakemukset. Q:lla ei ollut hakemuksessaan esittää ohjaajia jatko-opinnoilleen. Tiedekunnan hakuohjeen mukaan opiskelijalla tulee jo hakuvaiheessa olla kaksi sitoutunutta ohjaajaa. Tiedekunta on lisäksi todennut, ettei sillä ole osoittaa ohjaajia Q:lle. Päätös: Informaatioteknologian tiedekunnan tekemää opiskelijavalintapäätöstä ei muuteta Q:n osalta. Informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulun johtoryhmä on arvioinut Q:n hakemuksen samalla tavoin kuin muidenkin hakijoiden hakemukset. Q:lla ei ollut hakemuksessaan esittää ohjaajia jatko-opinnoilleen. Tiedekunnan hakuohjeen mukaan opiskelijalla tulee jo hakuvaiheessa olla kaksi sitoutunutta ohjaajaa. Tiedekunta on lisäksi todennut, ettei sillä ole osoittaa ohjaajia Q:lle. 20. Henkilö R:n oikaisupyyntö koskien International Business and Entrepreneurship (IBE) -maisteriohjelman opiskelijavalintaa (JY Dnro 913/ /2021) päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Jyväskylän tutkintosäännön 56 :n mukaan opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta.

27 Hakija on lähettänyt oikaisupyynnöt koskien International Business and Entrepreneurship (IBE) -maisteriohjelman opiskelijavalintaa (liite 1 ja liite 2). Hakija pyytää oikaisupyynnöissään videohaastattelun uudelleenarviointia. IBE-maisteriohjelman vuoden 2021 opiskelijavalinnan valintaperusteet löytyvät liitteestä 3. Hakijalle lähetettiin sähköpostitse IBE-maisteriohjelman vastine (liite 4) oikaisupyyntöön ja pyydettiin mahdollista vastineen vastinetta mennessä. 1. Hakijan oikaisupyyntö 2. Hakijan oikaisupyyntö (jatko) 3. IBE-ohjelman valintaperusteet IBE-ohjelman vastine hakijan oikaisupyyntöön Päätettäneen, ettei hakijan oikaisupyyntö anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä päätöstä hänen osaltaan. International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelman vastineessa on selvitetty yksityiskohtaisesti hakijan saama pistemäärä ja miksi hakijaa ei ole ohjelmaan valittu. Opiskelijavalintaprosessissa ei ole todennettavissa virhettä. Päätös: Hakijan oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä päätöstä hänen osaltaan. International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelman vastineessa on selvitetty yksityiskohtaisesti hakijan saama pistemäärä ja miksi hakijaa ei ole ohjelmaan valittu. Opiskelijavalintaprosessissa ei ole todennettavissa virhettä. Varapuheenjohtaja Raino Mäkinen Pöytäkirjan tarkastajat Sami Nurmi Minna Torppa

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 3/2018)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 3/2018) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 7.6.2018 (nro 3/2018) Aika: klo 8.15 8.43 Paikka: Ag B201 Läsnä: Iiris Aaltio, Kaisa Aunola, Kaija Collin,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 4/2018)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 4/2018) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 20.6.2018 (nro 4/2018) Aika: klo 8.15 9.15 Paikka: Ag B201 Läsnä: Kaisa Aunola, Kaija Collin, Teppo

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 4/2017)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 4/2017) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 6.4.2017 (nro 4/2017) Aika: klo 8.08-8.30 Paikka: Ag B301 Läsnä: Kaisa Aunola, Kaija Collin, Raino Mäkinen,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 1/2019)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 1/2019) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 10.1.11.2019 (nro 1/2019) Aika: klo 8.15 9.01 Paikka: AgB 201 Läsnä: Iiris Aaltio, Kaisa Aunola, Kaija

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 11/2017)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 11/2017) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 30.11.2017 (nro 11/2017) Aika: klo 8.15 9.09 Paikka: Ag B201 Läsnä: Kaisa Aunola, Kaija Collin, Piia

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 3/2017)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 3/2017) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 2.3.2017 (nro 3/2017) Aika: klo 8.16-8.45 Paikka: Ag B301 Läsnä: Iiris Aaltio, Piia Einonen, Sami Kollanus,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 8/2018)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 8/2018) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 29.11.2018 (nro 8/2018) Aika: klo 8.15 8.47. Paikka: AgB 301 Läsnä: Iiris Aaltio, Kaisa Aunola, Kaija

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 3/2019)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 3/2019) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 16.4.2019 (nro 3/2019) Aika: klo 8.15 9.10 Paikka: AgB301 Läsnä: Iiris Aaltio, Kaisa Aunola, Kaija Collin,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 7/2018)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 7/2018) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Opiskelija ei voinut enää palauttaa työstettyä oppimistehtävää oppimateriaali-koppaan, sillä hänen opinto-oikeutensa oli päättynyt 5.7.2018. Opiskelijan kertoman mukaan, hän otti yhteyttä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 7/2019)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 7/2019) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 20.8.2019 (nro 7/2019) Aika: klo 8.15 11.54 Paikka: AgB301 Läsnä: Iiris Aaltio, Kaija Collin, Piia Einonen,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 5/2017)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 5/2017) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 4.5.2017 (nro 5/2017) Aika: klo 8.15-9.12 Paikka: Ag B301 Läsnä: Kaisa Aunola, Kaija Collin, Piia Einonen,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 5/2018) Aika: klo Paikka: Ag B301

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 5/2018) Aika: klo Paikka: Ag B301 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 23.8.2018 (nro 5/2018) Aika: klo 8.15 10.50 Paikka: Ag B301 Läsnä: Iiris Aaltio, Kaisa Aunola, Kaija

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 7/2017)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 7/2017) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 21.6.2017 (nro 7/2017) Aika: klo 8.17-9.13 Paikka: AgB301 Läsnä: Kaisa Aunola, Kaija Collin, Piia Einonen,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 10/2017)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 10/2017) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 26.10.2017 (nro 10/2017) Aika: klo 8.17 9.31 Paikka: AgB201 Läsnä: Kaija Collin, Piia Einonen, Sami

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 8/2017)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 8/2017) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 24.8.2017 (nro 8/2017) Aika: klo 8.15-10.25 Paikka: Ag B301 Läsnä: Kaisa Aunola, Kaija Collin, Piia

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle Opetus- ja kasvatuslautakunta 105 27.10.2016 Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle 559/01.01.01.01/2016 OPEKAS 105 valmistelijat: hallintopäällikkö

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Uuden varhaiskasvatuslain vaikutukset ja lastenhoitajien opintopolut

Uuden varhaiskasvatuslain vaikutukset ja lastenhoitajien opintopolut Uuden varhaiskasvatuslain vaikutukset ja lastenhoitajien opintopolut Varhaiskasvatuksen ilta: JHL, Super, TEHY, JYTY Tampere, 24.10.2018 janne.hernesniemi@jhl.fi Koulutuspoliittinen asiantuntija ry Uuden

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Kiinnostaako sinua opettajankoulutus tai ura kasvatusja opetustehtävissä?

Kiinnostaako sinua opettajankoulutus tai ura kasvatusja opetustehtävissä? UEF Kiinnostaako sinua opettajankoulutus tai ura kasvatusja opetustehtävissä? Hyödynnä kevään 2019 valintayhteistyön mahdollisuuksia ja hae Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuksiin

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

Valintakokeiden lukuurakka. Ylioppilastutkinnon arvosanoilla suurempi merkitys

Valintakokeiden lukuurakka. Ylioppilastutkinnon arvosanoilla suurempi merkitys Tätä Opiskelijavalinta sivua et voi muokata uudistuu Valintakokeiden lukuurakka pienentyy Ylioppilastutkinnon arvosanoilla suurempi merkitys Tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja hakeutua korkeakoulutukseen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2013 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS

VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS: LASTENTARHANOPETTAJIEN KOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen

Lisätiedot

Soveltuvuus ja pääsykokeissa ja soveltuvuuden arvioinnissa arvioidaan hakemuksien perusteella (alkuperäiset todistukset toimitettava nähtäväksi ja

Soveltuvuus ja pääsykokeissa ja soveltuvuuden arvioinnissa arvioidaan hakemuksien perusteella (alkuperäiset todistukset toimitettava nähtäväksi ja Soveltuvuus ja pääsykokeissa ja soveltuvuuden arvioinnissa arvioidaan hakemuksien perusteella (alkuperäiset todistukset toimitettava nähtäväksi ja jäljennöstä varten), onko hakijalla jo ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieleellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadeltaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seiklcula

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 3/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj.

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys) prof. Marja Vauras, pj. Pöytäkirja 11/2018 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika keskiviikko 26.9.2018 klo 10.01-11.17 Paikka Jäsenet Kutsuttuna Valmistelijat Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen?

Mitä peruskoulun jälkeen? Mitä peruskoulun jälkeen? Opinto-ohjaaja Pia Nissilä opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2018 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 20.2.-13.3.2018. Koulutukset alkavat syksyllä 2018.

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat

Johtoryhmä. Aika Maanantai klo Paikka: KE , Student Center. Käsiteltävät asiat 5.12.2012 OULUN YLIOPISTO TUTKIJAKOULUN JOHTORYHMÄN PÖYTÄKIRJA, KOKOUS 11/2012 Aika Maanantai 10.12.2012 klo 8.15 10.00 Paikka: KE 1021-2, Student Center Käsiteltävät asiat 1/2012 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Pöytäkirja 4/2015 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka tiistai 28.4.2015 klo 10.00 10.28 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

Kokous: Aika: klo PÖYTÄKIRJA Paikka: L 314 N:o 4

Kokous: Aika: klo PÖYTÄKIRJA Paikka: L 314 N:o 4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntatieteellinen tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika: 17.4.2018 klo 14.15-15.00 PÖYTÄKIRJA Paikka: L 314 N:o 4 Läsnä Osallistui Jäsenet: Professori Ari Heinonen 1-7 1-7

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet

Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet Kevään 2017 yhteishaussa hakeneet, hyväksytyt ja paikan Hakukohde Avoimen väylä, erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

AIKA kb PAIKKA Kokous salissa Y KASITELTAVAT ASIAT:

AIKA kb PAIKKA Kokous salissa Y KASITELTAVAT ASIAT: JYVASKYLAN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekun tan e twos to POYTAKII{JA 9/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Arina Wiiska

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

Kokous: Aika: klo PÖYTÄKIRJA Paikka: L 314 N:o 6

Kokous: Aika: klo PÖYTÄKIRJA Paikka: L 314 N:o 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Liikuntatieteellinen tiedekunta TIEDEKUNTANEUVOSTO Kokous: Aika: 12.6.2018 klo 14.15 PÖYTÄKIRJA Paikka: L 314 N:o 6 Läsnä Osallistui Jäsenet: Professori Ari Heinonen 1-8 1-8 Professori

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Erikoispsykologikoulutuksen sisältävän psykologian lisensiaatin tutkinnon hakumenettely ja valintaperusteet vuonna 2014

Erikoispsykologikoulutuksen sisältävän psykologian lisensiaatin tutkinnon hakumenettely ja valintaperusteet vuonna 2014 Erikoispsykologikoulutuksen sisältävän psykologian lisensiaatin tutkinnon hakumenettely ja valintaperusteet vuonna 2014 A. HAKUMENETTELY Näille erikoisaloille otetaan Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoisala

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

/440/2017

/440/2017 Hakuilmoitus 1 (5) HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN MATEMAATTIS- TIETOTEKNISEEN TOHTORIOHJELMAAN 1. Tohtoriohjelman lyhyt kuvaus Matemaattis-tietoteknisessä tohtoriohjelmassa

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu 2011 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1/2013 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN FYSI- KAALISTEN JA KEMIALLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAAN

HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN FYSI- KAALISTEN JA KEMIALLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAAN Hakuilmoitus 1 (6) HAKU TOHTORIKOULUTETTAVAKSI TURUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULUN FYSI- KAALISTEN JA KEMIALLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAAN 1 Tohtoriohjelman lyhyt kuvaus Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa Y KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYvÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 8/2014 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Terhi-Anna Wilska / Professori Jaakko Seikkula

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Sisällys 1. Yleistietoa tieteenalaa tukevista opintokokonaisuuksista... 1 2. Hakuohjeet... 1 3. Valintamenettely...

Lisätiedot