Savo Software Shore - Informaatioteknologia-alan toimintaympäristön vahvistaminen Savonlinnan seudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savo Software Shore - Informaatioteknologia-alan toimintaympäristön vahvistaminen Savonlinnan seudulla 2012 2014"

Transkriptio

1 Projektisuunnitelma(luonnos) SAVO-SOFTWARE Savo Software Shore - Informaatioteknologia-alan toimintaympäristön vahvistaminen Savonlinnan seudulla TAUSTA 1.1. Savonlinnan seudun ICT -toimintaympäristön kehittyminen Savonlinnan seutu on nostanut elinkeinostrategiassaan yhdeksi kehityskärjeksi ja tulevaisuuden mahdollisuudeksi ICT -alan uudet avaukset. Savonlinnan seudun ICT - profiilin keskeisiä vahvuuksia ovat turva- ja Mil -ratkaisut, Microsoft ekosysteemi, älyratkaisut prosessiteollisuudessa, sekä taloushallinnon IT -ratkaisut. Datakeskukset ja Cloud Computing palvelut täydentävät kokonaisuutta ja tarjoavat tulevaisuuden mahdollisuuksia seudulla toimiville ja sijoittuville yrityksille. Seudun kokoon ja koulutustarjontaan verrattuna alueella on paljon ICT toimialan työpaikkoja ja toimialan uskotaan vahvistuvan tulevaisuudessa yritysten ja aktiivisten yhteisten kehittämistoimenpiteiden ansiosta. Vuoden 2011 aikana Savonlinnan seudulle on sijoittunut kasvuhaluisia ICT -alan toimijoita ja seudulle on muodostunut pääkaupunkiseudulta toimintojaan Savonlinnaan sijoittaneiden ICT -yritysten keskittymä. ICT -keskittymän yritykset panostavat vahvasti uusien Microsoft -teknologioiden hyödyntämiseen ja niihin pohjautuvan palvelutarjonnan kehittämiseen. Microsoft panostaa ohjelmistokehityksessään modernin tietotyön ohjelmistoteknologiaan, josta esimerkkeinä ovat yhteistyöalustana toimiva Sharepoint, yhdistetyn viestinnän työkalu Unified Communications sekä pilvipohjainen sovellusalustapalvelu AZURE. Sharepoint, Unified Communications ja Azure ovat ohjelmistoteknologioina uusia ja ohjelmistoarkkitehtuurin sekä järjestelmäympäristön tuntevien osaajien kysynnän kasvu on voimakasta Kasvun taustalla vahva Microsoft -kumppaniverkosto Savonlinnan seudun kuntayhtymä järjesti yhteistyössä Savonlinnaan etabloituvien yritysten ja Microsoftin kanssa rekrytointikoulutuksen, jonka tavoitteena oli tuottaa Sharepoint -osaajia alueelle sijoittuvien yritysten tarpeisiin. Koulutuksen koordinaattorina toimi Samiedu. Koulutuksen tuloksena saatiin uutta korkean luokan osaajaa suoraan yritysten palvelukseen. Koulutuksen tulokset julkistettiin Microsoftin vuotuisessa konferenssissa Los Angelesissa ja Savonlinnassa tehtiin yksi parhaista MS Sharepoint - akatemian koulutustuloksista globaalisti. Parhaillaan käynnissä ovat neuvottelut MS Sharepoint Akatemiasta, joka käynnistyy 1/2012. Microsoft -ekosysteemin laajentaminen seudulle sijoittuvien kasvuyritysten kautta on seudullisen elinvoimaisuuden kannalta merkittävä askel. Yritykset näkevät Savonlinnan seudun ohjelmistokehitysresurssit kestävänä kriittisenä menestystekijänä. 1

2 1.3. Paikallinen osaajatuotanto menestystekijänä Savonlinnan seudun ICT toimintaympäristön kriittiseksi menetystekijäksi on tunnistettu paikallinen osaajatuotanto. Seudulle etabloituneiden ICT -alan toimijoiden tarpeita on kartoitettu koulutuksen, rekrytoinnin sekä kansainvälistymisen osalta. Vuoden 2011 aikana on käyty neuvotteluja paikallisten koulutustoimijoiden SamiEdun ja alueen korkeakoulujen kanssa ICT -ekosysteemin kasvua tukevien koulutusten järjestämiseksi. Koulutustarjoajat ovat sitoutuneet kehittämään alueen osaajatuotantoa ja täydennyskoulutustarjontaa ekosysteemin kasvuedellytysten turvaamiseksi Modernin läsnätyömallin mahdollisuudet seudun vetovoimatekijänä Talouden digitalisoituminen, yritysten maantieteellisen hajautumisen ja työn uudelleen organisoituminen myötä yritysten sijoittumispäätöksiä tehdään uusin perustein. Läsnätyö on modernin tietotyön arkea. Läsnätyössä työ on siellä missä on tekijä eli työntekijä antaa sijainnistaan riippumatta täyden työpanoksensa sähköisten ratkaisujen avulla. Samalla kun yritysten ja osaajien maantieteellisen sijainnin merkitys pienenee, kasvaa toimintaympäristöön liittyvien tukipalvelujen merkitys yritysten sijaintipäätöksissä. Yritysten sijoittumispäätöksiin vaikuttavat henkilöstö-, koulutus- ja tilakustannusten lisäksi myös osaavien työntekijöiden sitoutuminen ja viihtyminen. Ihmiset vaativat yhä enemmän työn ja vapaa-ajan sovittamista. 2. TARVE Savonlinnan seudun kuntayhtymä on ottanut vastuun Savonlinnan seudun ICT toimialan liiketoiminta- ja kumppaniekosysteemin kehittämisessä. Savonlinnaan sijoittuneet yritykset ovat asettaneet lähivuosille kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita, jotka onnistuessaan työllistävät seudulle merkittävän määrän ICT -alan osaajia. Hankkeen tavoitteena on tukea yritysten kasvu- ja kansainvälistymisstrategian jalkauttamista luomalla yritysten tarpeita vastaavia toimintaedellytyksiä Savonlinnaan Microsoft -ekosysteemin kehittäminen Savonlinnan seudun ICT -toimialakehityksen strategisiksi tavoitteiksi on asetettu MS SharePoint -osaamisen vahvistaminen, Unified Communications ja AZURE - teknologiakoulutusten lisääminen osaksi Savonlinnassa toteutettavaan Microsoft Saimaa akatemiaa. Toimialakehitystä on ennakoitu yhdessä Microsoft kumppaniverkoston kanssa. Microsoftin kumppanikentässä on Azure -osaajatarpeita, joiden realisoitumisen ajankohtaa ei kyetä ennakoimaan tarkasti Jos Azure -osaajia olisi etukäteen koulutettuna jossakin - ikäänkuin parkissa, synnyttäisi se todennäköisesti imu-reaktion, Juha Heikkonen, Partner Strategy Lead, Microsoft 2.2. Seudulla toimivien ICT -yritysten osaajatarve ja kasvun tukeminen ICT -toimintaympäristön menestymisen kivijalkana toimivat seudulle jo sijoittuneet yritykset. Näiden yritysten kasvua tuetaan tuottamalla yritysten tarpeisiin soveltuvia osaajia, tukemalla yritysten hankevalmistelua sekä ohjelmistoteknologiaprojektien 2

3 pilottikokeiluja. Yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan luomalla Savonlinnan seudusta mielikuvaa ICT- toimintaympäristöön panostavana alueena Modernin läsnätyömallin mahdollisuudet Parhaiden osaajien saamiseksi seudun on pystyttävä osoittamaan, että toimintaympäristö ja tukipalvelut ovat kunnossa. Modernin läsnätyön mahdollisuuksien kuvaaminen ja markkinointi paluumuuttoa harkitseville ICT -alan osaajille tukee Savonlinnan seudun ICT -ekosysteemin vahvistumista. 3. TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on erikoistuneen ICT -osaamiskeskittymän luominen Savonlinnaan, toimintaympäristön markkinointi ja uusien kasvuliiketoimintojen sitouttaminen seudulle. Tavoitteena on, että Savonlinnan erikoistunut ICT -ekosysteemi toimii modernien tietotyöläisten toimintaympäristönä työllistäen satoja uusia ihmisiä 3-5 vuoden sisään. Osaamistuotannon osalta tavoitteena on luoda kiinteä, ketterä ja toimiva yhteistyömalli alueella toimivien ja alueelle etabloituvien alan kasvuyritysten sekä alan osaajia tuottavien oppilaitosten välille. 4. TOIMENPITEET 1. Toimialaverkoston tukeminen: osaajatuotanto koulutustarjoajien ja yritysten yhteistyöverkosto yritysten hankevalmistelun tukeminen yritysten kansainvälistymisen tukeminen toimialakehityksen ennakointi yritysten rekrytointitarpeiden kartoitus ja rekrytointien tukeminen osaajaverkostojen kehittäminen uusien ekosysteemiä tukevien yritysten hakeminen seudulle toimialakohtaisten käyttäjä pilotprojektien aktiivinen edistäminen 2. Osaajatuotanto: rekry- ja täydennyskoulutusten koordinointi SamiEdun SharePoint -laboratorion kehittäminen Azure-teknologioiden osalta tulevan kapasiteettitarpeen ennakointi Sharepoint Akatemian käynnistys 2/2012, Yhteishankinta Azure Akatemian käynnistys 4/2012, Yhteishankinta.NET ja SQL. täydennyskoulutusten käynnistys Mikkelin AMK:n Informaatiotekniikan opiskelija-yritysfoorumien valmistelu, koordinointi ja toteuttaminen, projektiohjaus ja kannustemallien kehittäminen sertifiointien lisäämiseksi englanninkielinen 4 kk täydennyskoulutus AMK-insinööreille avoin AMK, vapaasti valinnainen 3-5 ov:n pituinen jakso 3

4 3. Markkinointi: aktiivinen markkinointi pääkaupunkiseudun kasvuyrityksille rekrytointikampanjat sähköisissä medioissa ja sosiaalisessa mediassa (mm. LinkedIn) työntekijä/osaajapörssi yritysten käyttöön, rekrytointikanava (paluu)muuttokanava, jossa tietoa mm. asumisen mahdollisuuksista (vrt. Moderni maalaiskoti -hanke, työnhakuilmoitustaulu paluumuuttoa suunnitteleville) esimerkkitarinat (henkilöt), menestystarinat (yritykset) osana seutumarkkinointia paluumuuttotilaisuudet, messuosallistumiset.. 4. Yritysverkoston toimintaympäristön kehittäminen: verkostotyötilat yritysten käyttöön modernit digitaaliset neuvottelutilat ja yhteydet asiantuntijaverkosto paluumuuttajien vertais-/vapaa-ajan verkosto asumisen mahdollisuudet 5. TULOKSET Hankkeen tuloksena syntyy toimiva ja kasvuhaluinen ICT-ekosysteemi, joka kiinnostaa sijoittumispäätöksiä tekeviä ICT-alan yrityksiä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen myötä Savonlinnan seudusta kehittyy modernin läsnätyömallin edelläkävijä, joka tuottaa lisäarvoa ja kasvuedellytyksiä alueen yrityksille joustavalla osaajatuotannon toimintamallilla. Konkreettiset tulokset: 150 uutta alan työpaikkaa vuoden 2013 loppuun mennessä 6 uutta ICT -kasvuyritystä seudulle alueella toimivilla oppilaitoksilla on kiinteät ja toimivat yhteistyömallit seudun yrityksiin ja ne ovat osa seudun ICT -ekosysteemiä omilla vahvuuksillaan rekrykoulutusohjelmat on toteutettu 100 uudelle osaajalle alan yritysten kehityshankkeita on käynnissä 1 milj. euron arvosta savonlinnan seudun tarjoama ja edut modernin läsnätyön esimerkkialueena on konkretisoitu ja markkinointi on tuloksellista (uudet muuttajat mittarina) 4

5 6. AIKATAULU Projektin kesto 2 vuotta Projektin aloituspäivämäärä Projektin päättymispäivämäärä Väliraportti toimitetaan puolivuosittain. 7. RESURSOINTI Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Savonlinnan seudun kuntayhtymä. SSKY palkkaa hankkeeseen projektipäällikön ja osa-aikaisen projektisihteerin (½ työajasta). Hankkeen toimenpiteiden vaatimia asiantuntijaresursseja hankitaan ostopalveluna. Projektin henkilöstöresurssit: Resurssi Vastuullinen projektipäällikkö/projektiasiantuntija (100%, 22 kk) projektisihteeri (50%, 11 kk) Tehtävä Hankkeen hallinnointi, verkostojen ja koulutusten koordinointi, asiantuntijapalvelujen hankinta Hankkeen avustavat tehtävät, paluumuuttopalvelut 8. KUSTANNUKSET Software Savonlinna Yhteensä Palkat Projektipäällikkö Projektiassistentti Sivukulut Ostopalvelut Etablointi ja markkinointi Tapahtumat Muut (markkinointi, Some etc.) Matkakulut Vuokrat Puhelin- yms. Kulut Yhteensä Rahoitus: Etelä-Savon ELY/ESavo/EAKR 70 % SSKY 15 % Samiedu 15% 5

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun ohjelma-asiakirja KOKO 2010 2013 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä Kotkan-Haminan seudun KOKO 2010 2013 2 Sisällysluettelo 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 1 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 10.1. 4.2.2015 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Myönteiset hanke-esitykset (EAKR)

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS KOUVOLAN VETOVOIMAINEN YDINKESKUSTA Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Projektin nimi Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta Y-tunnus 2221859-6 Projektin toteutusaika

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Active Business Cluster for export (ABC)

Active Business Cluster for export (ABC) 2014 Active Business Cluster for export (ABC) Keski-Pohjanmaan yritysten kansainvälisten verkostojen vahvistaminen Projektisuunnitelma, projektin toimintamalli, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma anne.pesola

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2013-2017

Strateginen suunnitelma 2013-2017 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma Verkostoidu - Kouluttaudu - Vaikuta 28.11.2012 Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 6 2.1 Missio...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot