HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 2014/05/13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 2014/05/13"

Transkriptio

1 HORISONTAALIMENETELMIEN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA

2 RAMBOLL GROUP Perustettu v Toimialat: Infrastruktuuri Rakentaminen Öljy & kaasu Energia Ympäristö Liikkeenjohto Säätiöpohjainen omistus Lähes 200 toimistoa 21 maassa Yli asiantuntijaa Liikevaihto v. 2013: > 1 mrd euroa (7,8 mrd Tanskan kruunua)

3 RAMBOLL FINLAND Toimialat: Infra ja liikenne Vesi ja ympäristö Rakennukset Johdon konsultointi n työntekijää 29 paikkakunnalla Liikevaihto v. 2013: 113 M

4 RAMBOLL ANALYTICS Ramboll Analyticsin historia alkaa 1914 elintarvikkeiden tarkastusasemasta Laboratorio- ja mittauspalveluja tarjoava toimija Epäorgaaninen analytiikka Orgaaninen analytiikka Mikrobiologia ja ekotoksikologia Päästö- ja melumittauspalvelut Laboratorio- ja mittauspalvelut vedet pilaantuneet maat teollisuus- ja voimalaitoskemian palvelut polttoaineet elintarvikkeet materiaalit päästömittaukset näytteenotot tarkkailut tulosten tulkinta lausunnot laboratoriohenkilöstön vuokraus n. 100 työntekijää 5 paikkakunnalla Liikevaihto v. 2013: 8,7 M

5 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI 2006 Ramboll (silloinen Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n ympäristölaboratorio) osallistui v validointikierrokselle yli 80 muun EU:n alueen laboratorion kanssa Suomesta mukana kaksi laboratoriota: Ramboll Ekokem

6 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI 2006 Menetelmät, joiden harmonisointiin Ramboll osallistui: Orgaaniset haitta-aineet (NP, NPE, ftalaatit, PCB, DL-PCB, PAH, PCDD/PCDF Epäorgaaniset yhdisteet (kuivaaine, LOI, metallit) Maaperä, liete, biojäte

7 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI 2006 Havainnot: Orgaanisista haitta-aineista nonyylifenolien, ftalaattien, dioksiinien ja furaanien sekä tasomaisten PCB-yhdisteiden validointiin osallistui vain muutama laboratorio ja tuloksissa oli suurta hajontaa Matriiseista liete oli haastavin Rambollin tulokset olivat hyväksyttäviä, tosin tietyt parametrit olivat sen aikaisille tekniikoilla haastavia määritysrajan osalta (tasomaiset PCB:t ja dioksiinit/furaanit)

8 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI 2006 Havainnot (jatkoa): Osallistumisen tuloksena saatiin vertailudataa (ulkoista näyttöä) ja uusia menetelmiä sisäänajettua Ftalaatit Nonyylifenolit ja nonyylifenolietoksylaatit Todettiin tarve uudemmille laitteistoille (HR-GC/MS, HPLC/MS)

9 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI Ramboll osallistui v ja 2013 alkuaineiden menetelmäharmonisointiin ainoana suomalaisena laboratoriona Alkuaineet ICP/MS-tekniikalla (CEN/TS 16171): Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Sn, V and Zn Esikäsittelytekniikat: SFS-EN 16173: Sludge, treated biowaste and soil. Digestion of nitric acid soluble fractions of elements Microwave-assisted digestion at 175 C SFS-EN 16174: Sludge, treated biowaste and soil. Digestion of aqua regia soluble fractions of elements Digestion in open vessel under reflux conditions Microwave-assisted digestion at 175 C

10 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI Määritystekniikka: CEN/TS 16171: Sludge, treated biowaste and soil. Determination of elements using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) Havainnot: Ramboll käyttää typpihappoa rutiinisti vain sedimenttinäyteille (ruoppaus ja läjitysohje) Refluksointitekniikka soveltuu huonosti kaupallisille laboratorioille, joiden pitää pystyä tuottamaan nopeasti tuloksia suurillekin näytesarjoille Uusi PIMA-asetus tulee suosittamaan happona kuningasvettä?

11 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI Havainnot (jatkoa): Typpihapon kautta käsitellyt tulokset olivat systemaattisesti hieman pienempiä verrattuna kuningasvedellä tehtyihin esikäsittelyihin (kvantiointi ICP/MS-tekniikalla) Mikroaaltouunikäsittely kuningasvedellä antoi korkeimmat tulokset (kvantiointi ICP/MS-tekniikalla)

12 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI Zn Komposti V Sn Se Pb Ni Hg Cu Cr Co Cd B1-refluksointi A1-mikrotyppihappo Komposti: Refluksointi kuningasvedellä (B1) ja mikroaaltouuniesikäsittely typpihapolla(a1); tulokset suhteutettu kuningasvedellä tehtyyn mikroaaltouuniesikäsittelyyn kuningasvedellä. Kvantitointi ICP/MS. As Ag

13 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI Zn V Liete Sn Se Pb B1-refluksointi Ni Hg Cu Cr Co A1-mikrotyppihappo Liete: Refluksointi kuningasvedellä (B1) ja mikroaaltouuniesikäsittely typpihapolla(a1); tulokset suhteutettu kuningasvedellä tehtyyn mikroaaltouuniesikäsittelyyn kuningasvedellä. Kvantitointi ICP/MS. Cd As Ag

14 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI Zn V Sn Se Pb Ni Hg Cu Cr Co Cd As Ag Maa B1-refluksointi A1-mikrotyppihappo Maa: Refluksointi kuningasvedellä (B1) ja mikroaaltouuniesikäsittely typpihapolla(a1); tulokset suhteutettu kuningasvedellä tehtyyn mikroaaltouuniesikäsittelyyn kuningasvedellä. Kvantitointi ICP/MS.

15 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI Orgaaniset haitta-aineet: Tällä hetkellä menossa on orgaanisten haitta-aineiden harmonisointikierros Ramboll osallistunut seuraavien haitta-aineiden tutkimukseen: PCDD/F ja DL-PDB PAH PCB CEN/TS 16190: Sludge, treated biowaste and soil. Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high resolution mass selective detection (HR GC- MS) CEN/TS 16181: Sludge, treated biowaste and soil. Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) SFS-EN 16167: Sludge, treated biowaste and soil. Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electroncapture detection (GC-ECD)

16 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI Tulokset lähetetty järjestäjälle, tuloksista ei ole toimitettu vielä yhteenvetoa Havainnot: Ramboll hankkinut v HR-GC/MS:n, jonka avulla PCDD/F ja DL- PCB yhdisteiden määritystarkkuus ei ollut ongelma Vastaavasti myös esikäsittelytekniikat ovat kehittyneet Rutiinisti määritetään 17 eri PCDD/F yhdistettä ja 12 eri DL-PCB yhdistettä (WHO:n määrittelemät)

17 RAMBOLL & HORIZONTAL-PROJEKTI Havainnot (jatkoa): Ramboll ei käytä päivittäisessä analytiikassaan harmonisoissa mukana olleita menetelmiä PAH- ja PCByhdisteiden määritykseen esikäsittelyn osalta Kyseisille määrityksille esikäsittely tapahtuu sisäisen menetelmän avulla yhteisuuttona Erityisesti PAH-yhdisteiden määritykseen käytettävä esikäsittelymenetelmä CEN/TS työläs, vaikka se tarjoaa erilaisia uuttomahdollisuuksia Kvantitointi onnistuu hyvin prioriteettiaineille: 16 PAHyhdisteelle ja 7 PCB:lle nykyisten tavoitetasojen puitteissa (PAH: 0,01 mg/kg; PCB: 0,001 mg/kg)

18 RAMBOLL & HORIZONTAL Rambollin käytössä olevat horisontaalimenetelmät Alkuaineiden esikäsittelytekniikat SFS-EN (HNO3-hajotus) ja SFS-EN (kuningasvesi mikroaaltouunihajotuksella) Pienin modifioinnein Alkuaineiden määritystekniikka CEN/TS (ICP/MS) Dioksiinien ja furaanien määritysmenetelmä CEN/TS (HR-GC/MS) LAS-yhdisteiden (linear alkylbenzene sulfonates) määritys HPLC/MS tekniikalla (CEN/TS 16189). Ramboll ei ole osallistunut kyseisen menetelmän harmonisointiin Lineaarinen alkyylibentseenisulfonaatti

19 KAUPALLISEN LABORATORION HAASTEET Tutkimusdataa pitää pystyä tuottamaan yhä nopeammin Näytemääriä pitää kasvattaa, jotta on mahdollisuus pärjätä kovenevassa kilpailussa Pitää päästä yhä pienempiin määritysrajoihin niin maa- kuin vesinäytteidenkin osalta PIMA-asetus, vesipuitedirektiivi, ympäristöhallinnon suositukset vesimääritysten mittausepävarmuuksille ja määritysrajoille

20 KAUPALLISEN LABORATORION HAASTEET Kansainvälinen kilpailu laskee laboratoriohintoja Erilaisia tekniikoita tarvitaan eri näytetyyppejä varten (jätevesi vs. puhtaat vedet; mikä on jätevettä?) Laatu ei saa kärsiä! -> menetelmien tulisi perustua yhteisesti hyväksyttyihin ohjeisiin, lisäksi menetelmille tarvitaan usein akkreditointistatus Uusi mielenkiintoisia tutkimuskohteita ja yhdisteitä löytyy koko ajan PFOS, DEET, lääkeaineet, TCMT, MBT, HBCDD, PBDE, LAS, mykotoksiinit, amiinit

21 TOIMENPITEET HAASTEISIIN Automaation kasvattaminen ja uusien laitetekniikoiden käyttöönotto Diskreettianalysaattorit, näytteensyöttäjät, automaattiset reagenssien lisääjät, laimentimet, multiparametrilaitteistot (FIA, CFA ) jne Toimintojen tehostaminen Työvuorot, työnkierrot, vastuualueet, esikäsittelytekniikat Akkreditoinnin joustavuus ja nopeus Mukautuvat pätevyysalueet

22 STANDARDIMENETELMIEN SOVELTUVUUS HAASTEISIIN Kolmelle eri matriisille soveltuva analyysitekniikka käyttökelpoinen Toisaalta maita, lietteitä ja kompostinäytteitä on hyvin erityyppisiä, jolloin voidaan joutua modifiointeihin Laboratorion näkökulmasta horisontaaliprojekti mielenkiintoinen Voidaan hyödyntää vertailudatana Päästään mukaan standardien kehittämiseen Näkyvyys Menetelmien testaus ja soveltuvuus omaan käyttöön Joskut standardoidut tekniikat eivät sovellu aikatauluhaasteisiin, esim. alkuaineiden refluksointi kuningasvedellä

23 STANDARDIMENETELMIEN SOVELTUVUUS HAASTEISIIN (JATKOA) Standardisoinnin ongelmana (voi olla) hitaus Uudet menetelmät tulisi saada kaupallisessa toiminnassa nopeasti käyttöön Lainsäädännön tai asiakkaan esittämät määritysrajat eivät välttämättä täyty standardimenetelmiä käyttämällä Kiristyvät vaatimukset laisäädännössä ja ohjeistuksissa tekevät vanhentavat standardimenetelmiä nopeasti Standardit usein yksittäisen yhdisteen tai yhdisteryhmän määrittämiseen soveltuvia Ongelma erityisesti orgaanisessa analytiikassa, joissa olisi tarvetta yhteisuuttotekniikoille

24 STANDARDIMENETELMIEN SOVELTUVUUS HAASTEISIIN (JATKOA) Standardoidut menetelmät eivät olekaan se kaikkein paras tapa, vaan tietyillä modifioinneilla voidaan päästä parempaan lopputulokseen: Laboratorion omassa testaus ja validointivaiheessa voidaan havaita mm. Jokin muu analyysitekniikka voikin soveltua paremmin tarkoitukseen (esim. GC vs. LC) Jokin toinen sisäinen standardi voikin toimia paremmin Tietyt näytematriisit ja häiriötekijät voivat vaatia esikäsittelyltä enemmän Jokin toinen liuotin tai liuotinseos voikin olla tehokkaampi jne. Loppujen lopuksi aika harva menetelmä toimii suoraan standardin mukaisesti tehtynä Eri tasoilla tapahtuvaa menetelmäkehitystä tarvitaan koko ajan, jotta pysytään ajan hermoilla!

25 KIITOS!

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:6 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille

NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 37/2015 NovTecEx Uusia malminetsintämenetelmiä herkille pohjoisille alueille Loppuraportti Pertti Sarala (toim.), Tuomo Karinen, Ilkka Lahti, Marja

Lisätiedot

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät

Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät VTT TIEDOTTEITA - MEDDELANDEN- RESEARCH NOTES 1799 Päästömittausten laadunvarmistus Päästöjen määrityksen epävarmuuteen vaikuttavat tekijät Leena Aunela-Tapola, Pauli Jormanainen, Anja Laukkarinen, Arvo

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio,

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Silja Kostia (toim.) Uudet ympäristömittausmenetelmät haasteita, mahdollisuuksia ja liiketoimintaa

Silja Kostia (toim.) Uudet ympäristömittausmenetelmät haasteita, mahdollisuuksia ja liiketoimintaa Silja Kostia (toim.) Uudet ympäristömittausmenetelmät haasteita, mahdollisuuksia ja liiketoimintaa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut,

Lisätiedot

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007

SUOMALAISEN TALOUSVEDEN LAATU RAAKAVEDESTÄ KULUTTAJAN HANAAN VUOSINA 1999 2007 Ahonen Merja H., Kaunisto Tuija, Mäkinen Riika, Hatakka Tarja, Vesterbacka Pia, Zacheus Outi, Keinänen-Toivola Minna M. Suomalaisen talousveden laatu raakavedestä kuluttajan hanaan vuosina 1999 27 Vesi-Instituutin

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus 14.1.2005 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 9 2 Hankkeen tausta... 9 2.1 Hankkeesta vastaava... 9 2.1.1 Niska & Nyyssönen

Lisätiedot

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija

PRIZZTECH. Vesijohtojen saneerauspinnoitus. Vesi-Instituutin raportteja 4. Vesi-Instituutti WANDER. Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija PRIZZTECH Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Vesijohtojen saneerauspinnoitus Vesi-Instituutin raportteja 4 Tekijät: Pelto-Huikko Aino ja Kaunisto Tuija Raportin nimi: Vesijohtojen saneerauspinnoitus Tiivistelmä:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari KREOSOOTTIÖLJY JA SEN AIHEUTTAMIEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4

Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARAISTEN KAUPUNKI Parainen, Runeberginkatu 20, kiinteistö 445-20-4 Pilaantuneen maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma 7.4.2014 P23470P002 Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma

Lisätiedot

RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN

RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN RAAKAMÄNTYÖLJYSAKAN HYÖDYNTÄMINEN Iina Tuomola Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikka Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009

HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 HAITALLISET AINEET KYMIJOEN EDUSTAN MERIALUEEN SEDIMENTEISSÄ VUONNA 2009 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 206/2011 Marja Anttila-Huhtinen & Jukka Mattila ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Pyhtää Kotka

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet

Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002 Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Esipuhe Tämä julkaisu on laadittu Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 1 9 9 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Margareta Wahlström, Paula Eskola, Jutta Laine-Ylijoki, Hilkka Leino-Forsman, Esa Mäkelä, Markus Olin & Markku Juvankoski Maarakentamisessa

Lisätiedot

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV

Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille. AdvanceETV Laaja opas EU:n ympäristöteknologian todentamista koskevan pilottiohjelman ehdottajille AdvanceETV 2 Alkusanat: EU:n ympäristöteknologian todentamista koskeva pilottiohjelma Innovaatioiden pääsy markkinoille

Lisätiedot