1 astuuraportti 201 V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 astuuraportti 201 V"

Transkriptio

1 Vastuuraportti 2011

2 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2500 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palvelun tuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden hankkijana sekä toiminnallaan ympäristöönsä vaikuttavana toimijana. Vastuuraportti 2011 kattaa toiminnan ajalta Lindströmin vastuuraportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja englanniksi. Edellinen, vuoden 2010 toiminnasta kertova raportti ilmestyi maaliskuussa Lindström noudattaa Global Reporting Initiativen eli GRI:n mukaisia raportointiohjeita. Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI G3-ohjeiston (versio 3.0) soveltamistasoa C. PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että raportointimme vastaa GRI:n soveltamistasoa C. Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista saadaan konsernitilinpäätöksestä. Ympäristötunnusluvut kattavat kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt. Henkilöstötunnusluvut kattavat kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilöstön. Tunnusluvut eivät kata yhtiön alihankkijoina toimivien kuljetusyhtiöiden tai muiden ulkoistettujen toimintojen henkilöstöä. Lindström julkaisee taloudellisen toiminnan segmentteinä: konserni, emoyhtiö, Suomi, muut EU-maat, muut maat. Raportoinnin rajaukset on kirjattu raportin loppuun GRI-sisältövertailuun. Lisätietoja osiossa Yritysvastuun periaatteet (s. 16) ja GRI-sisältövertailu (s ).

3 Sisällys Vuosi 2011 lukuina... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Lindström lyhyesti... 6 Lindströmin palvelut... 8 Yhtiön rakenne ja organisoituminen Konsernin hallinto Operatiivinen toiminta Toimipisteet Johtaminen Hallinnointijärjestelmä Yritysvastuun periaatteet Lindström muuttuvassa toimintaympäristössä Yritysvastuun tavoitteet Sidosryhmät Henkilöstö Omistajat Asiakkaat Yhteistyökumppanit ja toimittajat Viranomaiset Toimiala ja järjestöt Media Vastuu asiakassuhteessa Asiakkuudenhallinta Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Tavoitteena ylivertaisen palvelukokemuksen tuottaminen Tuote- ja palvelumarkkinointi Vastuu taloudesta Talouden kehittyminen Velvoitteet ja toiminnan kehittäminen vuonna Vastuu ympäristöstä Lindströmin ympäristövaikutukset Ympäristötyön tavoitteet Ekologinen teollinen pesu Lait, säädökset ja sertifi oinnit Materiaalitehokkuus Energiatehokkuus Hiilijalanjälki Vesi Jäte Kuljetukset Vastuu henkilöstöstä Keitä me olemme Työn ilo Oppimisen ilo Työterveys ja -turvallisuus Vastuullinen hankinta Hankintojen jakautuminen Tuotteen hankintaprosessi Auditoinnit kehittämisen työvälineenä Tuotevastuu ja panostukset tuotekehitykseen GRI-sisältövertailu Yhteystiedot Vastuuraportti

4 Vuosi 2011 lukuina Vuosi 2011 lukuina ,2 12, toimintamaata Euroopassa ja Aasiassa henkilöstön määrä työvaatteen käyttäjää liikevaihdon kasvu konsernissa prosentteina tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden miljoonaa pestyä tekstiilikiloa toimipistettä 2 Vastuuraportti 2011

5 Vuosi 2011 lukuina Nopeasti kasvava toiminta Intiassa laajeni myös maantieteellisesti: Työvaatepalvelu laajennettiin viidenteen kaupunkiin, Kolkataan Lindström tukee UNICEFin toimintaa Intiassa, WASH-hankkeen piirissä on koululaista Biokaasu energianlähteeksi Suomen Oulun työvaatepesulassa Suomessa perustettiin Lindströmin ja Comfortan yhteinen palvelukeskus Vantaalle Konsernin liikevaihdosta yli puolet tulee emoyhtiön toiminnasta. Tytäryhtiöiden osuus liikevaihdosta kasvaa vuosi vuodelta. 5 Henkilönsuojainpalvelut käynnistettiin Unkarissa Comfortan tytäryhtiöt 6 Mattopalvelut valikoimaan Ukrainassa Comforta Oy 7 Etran tekstiilivuokrausliiketoimintakauppa Suomessa 8 Bulgarian Sofi an palvelukeskukseen uusi työvaatepesula 9 10 Bulgariassa ostettiin Eurocleanin mattoliiketoiminta Ruotsin Tukholmaan ja Malmöhön Comfortalle uudet palvelukeskukset Lindströmin tytäryhtiöt Lindström Oy Venäjän Kazaniin ja Rostoviin uudet palvelukeskukset Tšekin Zebrákin työvaatepesulan kapasiteetin laajennus ja uusi mattopesula Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin 13 Uusi tytäryhtiö perustettiin Kroatiaan 7, , litraa vettä tekstiilikiloa kohden prosentilla työvaatekankaista ja hotellitekstiileistä on ÖkoTex 100 -merkki konsernin liikevaihto miljoonaa euroa toimitettua pyyhettä ja lakanaa kwh energiaa pesukiloa kohden prosenttia tekstiilijätteestä energiantuotantoon tai kierrätykseen pesulalla Suomessa ja Ruotsissa sekä hygienialaitteiden tekstiilipalvelulla pohjoismainen Joutsenmerkki Vastuuraportti

6 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Millainen oli Lindström-konsernin toimintavuosi 2011? Vuosi oli Lindströmille varsin hyvä. Onnistuimme kasvattamaan liiketoimintaamme sekä onnistuneen uusasiakashankinnan että kahden liiketoimintakaupan avulla. Toteutimme myös laajentumisstrategiaamme perustamalla uuden tytäryhtiön Kroatiaan. Kasvu ja sen edellyttämät investoinnit näkyvät kuitenkin selvästi kannattavuudessamme. Kannattavuuspaineita on lisännyt myös energia- ja henkilöstökustannusten nousu. Olemme panostaneet määrätietoisesti tulevaisuuteen päivittämällä visiomme ja strategiamme. Tulevaisuuden menestyminen pohjautuu henkilöstömme osaamiseen ja sitä kautta kykyymme tuottaa asiakkaidemme liiketoimintaan lisäarvoa. Siksi panostimme paljon siihen, että henkilöstö ymmärtää ja kokee päivitetyn vision ja strategian omakseen. Strategiaprosessimme aikana tunnistimme erinomaisen asiakasymmärryksen ja palvelun entistäkin tärkeämmiksi ja panostimme vuoden aikana merkittävästi koko henkilöstön voimin palvelukulttuurimme kehittämiseen. Pidän näiden kehittämisja oppimisprosessien läpivientiä vuoden tärkeimpinä onnistumisina, jotka luovat pohjaa tuleville vuosille. Vuoden aikana Lindströmin menestyksekäs palveluliiketoiminnan kansainvälistämisstrategia, uudistumiskyky ja vastuullinen johtaminen saivat tunnustusta, kun Suomen Liikemies-Yhdistys ja Talouselämä-lehti valitsivat hallituksemme puheenjohtaja Jukka Roihan Vuoden 2011 Liikemieheksi. Mitkä olivat vuodelle asetetut keskeiset tavoitteet ja miten niissä onnistuttiin? Uuden vision ja strategian jalkautuksen lisäksi merkittävimpiä tavoitteitamme vuonna 2011 olivat rekrytointi- ja perehdytysprosessin kehittäminen sekä palvelukulttuurin edelleen kehittäminen. Uuden vision ja strategian jalkautuksessa panostettiin etenkin henkilöstön osallistumiseen, tavoitteiden asettamiseen sekä niiden saavuttamisen mahdollisuuksien arvioimiseen. Uudet tavoitteet ja niiden edellyttämät muutokset toiminnassa käytiin läpi koko henkilöstön kanssa pienryhmätyöskentelyn keinoin. Pienryhmistä kerätty palaute yllätti positiivisuudellaan. Ensituntumamme rekrytointiprosessin kehittämisestä on ollut erittäin myönteinen ja tulevaisuus näyttää, kuinka tässä olemme onnistuneet. Henkilöstön osaamiseen panostimme muun muassa kehittämällä perehdytyksen ja koulutuksen prosesseja ja työkaluja. Verkko-oppimisympäristömme eacademy on otettu monipuolisesti käyttöön ja se on saanut hyvän vastaanoton käyttäjiltään. Palveluyrityksenä tärkein tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme hyviä palvelukokemuksia. Hyvä palvelu muodostuu monen lindströmiläisen työn tuloksena ja edellyttää saumatonta yhteistyötä. Vuoden aikana edistimme sisäistä yhteistyötä ja etsimme hyvän palvelun aineksia muun muassa pelaamalla koko henkilöstön voimin itse kehittämäämme At Your Service -peliä, jossa loimme 4 Vastuuraportti 2011

7 Toimitusjohtajan katsaus innostavalla tavalla keskustelua erilaisista palvelutilanteista ja niissä toimimisesta. Rakensimme myös johdolle koulutusohjelman palvelujen ja palvelukulttuurin kehittämisestä. Työn tuloksia mittaamme muun muassa asiakaspysyvyyden ja asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. Asiakaspysyvyys on koko konsernissa erittäin korkea ja jo ennestäänkin korkea asiakastyytyväisyytemme parani edelleen vuoden 2011 aikana. Miten maailmantalouden vaihtelut vaikuttivat Lindströmin toimintaan ja tulokseen vuonna 2011? Uusmyyntimme ja asiakaspysyvyytemme kehittyivät vuoden aikana positiivisesti, joten talouden vaihtelut eivät konsernia kokonaisuutena katsottaessa juuri näy Yritysvastuu ei ole haaste, vaan mahdollisuus. Lindströmin toiminnassa ja tuloksessa. Palvelumme ovat aina asiakastarpeen mukaan mitoitetut ja joustamme asiakastarpeen mukaan. Näin palvelumme ovat houkuttelevia asiakkaillemme kaikissa vaiheissa taloussyklejä. Sen sijaan valuuttakurssien vaihtelut ovat meille jatkuva haaste, sillä vaikka toimimme aina paikallisessa valuutassa, niin tekstiilihankintoja teemme kuitenkin myös muissa valuutoissa. Toinen erityisesti toimintaamme vaikuttava tekijä on energian hintojen usein voimakaskin vaihtelu. Energiatehokkuuden kehittäminen on meille siis tärkeää paitsi ympäristön, myös talouden näkökulmasta. Miten suunnittelette toimintaanne ja mitkä ovat keskeisimmät strategiset painopisteet lähitulevaisuudessa? Suunnittelemme toimintaamme ja kehitämme asiakassuhteitamme pitkäjänteisesti. Luonnollisesti katsomme asioita myös kalenterivuositasolla ja asetamme tavoitteita vastaavasti, mutta viiden - kuuden vuoden päähän asetettu visio ohjaa toimintaamme keskipitkällä aikavälillä. Yrityksen pitkä historia, 164 vuotta, antaa hyvän aikaperspektiivin toimintamme kehittämiselle, jolloin pitkän tähtäimen tavoitteet ajavat aina lyhyen tähtäimen - usein näennäisten - etujen ohi. Lindströmin tavoite on toimia tulevaisuudessa entistäkin kansainvälisemmin vahvistaen asemaansa kaikilla toimimillaan markkinoilla. Tämä toteutetaan noudattamalla kannattavan kasvun periaatettamme nojautuen vahvoihin palvelukonsepteihin, erinomaiseen palvelukulttuuriin ja vastuulliseen toimintaan. Viime kädessä toiminta kuitenkin pohjautuu henkilöstön vahvaan ammattitaitoon niin jokapäiväisessä työssä kuin toimintojen edelleen kehittämisessä. Millaisia haasteita vuosi 2011 toi yritysvastuun näkökulmasta? En näe yritysvastuuta missään nimessä haasteena, vaan mahdollisuutena parantaa toimintaa niin talouden, ympäristön kuin sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Hienous toiminnan vastuullisessa kehittämisessä on se, että kaikki vastuullisuuden osa-alueet myös tukevat toisiaan. Joissain toimintamaissamme paikallisten viranomaisten toiminta asettaa meille haasteita ja hidastaa asioiden etenemistä. Arvoihimme pohjautuen toimimme näissäkin haastavissa tilanteissa aina vastuullisesti. Vastuullinen toiminta on ainoa kestävä tapa toimia. Mitkä ovat Lindströmin yritysvastuun periaatteet ja tärkeimmät painopistealueet? Näkemyksemme mukaan vastuullisuus on osa kaikkea toimintaa, ja siitä kannetaan vastuuta koko henkilöstön voimin. Toiminnan tavoitteet asetetaan niin, että ne tukevat vastuullisuuden kaikkia osaalueita ja niiden toteutumista pystytään seuraamaan. Vuonna 2011 tarkensimme muun muassa prosessejamme ja ohjeistustamme koskien hankintaketjumme auditointeja. Vuoden aikana myös täydensimme yritysvastuun tavoitteita pohjautuen liiketoiminnan visioon ja strategisiin tavoitteisiin. Tulevan visiokauden isoimpia haasteitamme energian- ja vedenkulutuksen hallinnan lisäksi on rakentaa toimittajaketjun vastuullisuuden raportointimalli ja löytää keinoja lisätä tekstiilijätteemme hyötykäyttöä. Miltä vuosi 2012 näyttää? Vuonna 2011 hyvin kehittynyt uusasiakashankinta, entisestään kasvanut asiakastyytyväisyys sekä positiivisesti kehittynyt henkilöstön työtyytyväisyys luovat koko konsernille hyvän lähtökohdan vuodelle Monella asiakasyrityksellämme, erityisesti Euroopan markkinoilla, on haastavat olosuhteet, joihin Lindströmin asiakastarpeeseen mukautuvat palvelut ovat kustannustehokas ratkaisu. Siten odotamme vuoden 2012 aikana liiketoimintamme kehittyvän positiivisesti. Kiihtyvä kasvu asettaa lyhyen tähtäimen haasteita kannattavuudellemme, mutta pyrimme kuitenkin rahoittamaan kasvumme pääosin tulorahoituksella. Vastuuraportti

8 Lindström lyhyesti Lindström lyhyesti Lindström on yritysten kumppani. Sloganimme Cares for Your Image mukaisesti tehtävämme on vahvistaa asiakkaidemme yrityskuvaa, helpottaa palvelumme avulla asiakkaidemme arkea ja tuottaa erinomaisilla palveluratkaisuilla asiakkaalle lisäarvoa. Toimimme vastuullisesti ja olemme arvostettu työnantaja. Lindström tarjoaa tekstiilipalveluita yritysasiakkaille. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyötäinen tapa hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet. Lindströmin valikoimaan kuuluvat työvaate-, matto-, henkilönsuojain-, hygienia-, ravintolatekstiili-, teollisuuspyyhe- ja brändituotepalvelut. Arvot Tekstiilien hankinta, huolto ja varastojen ylläpito edellyttävät paljon aikaa ja työtä yrityksiltä. Lindströmin tekstiilipalvelu hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet vaivattomasti ja mahdollistaa asiakkaan keskittymisen omaan ydinliiketoimintaansa. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyötäinen vaihtoehto. Kunkin asiakkaan palvelukokonaisuutta suunniteltaessa Lindström ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset liiketoiminnan vaateet ja näin tukee asiakkaansa liiketoiminnan kehittymistä. Lindström on voimakkaasti kasvava kansainvälinen yhtiö. Menestyksen taustalla on vahvasti konseptiohjattu toiminta, joka varmistaa, että asiakkaat saavat samansisältöistä ja -laatuista palvelua kaikissa toimintamaissamme. Konseptimme mukautuvat asiakkaiden tarpeisiin ja niitä päivitetään jatkuvasti asiakastarpeiden näin vaatiessa. Toimintakonseptimme on mallinnettu ISO 9001 ja ISO sertifi oituun toimintajärjestelmäämme, jota noudatetaan kaikissa toimintayksiköissämme. Lindströmin toimintaa ohjaavat arvot, jotka ovat perusta vastuulliselle ja eettiselle toiminnallemme. Kannattava kasvu Lindströmin toiminta on kustannustietoista ja -tehokasta tämä takaa kannattavan kasvun. Johtamisen keinoin erilaiset hankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen yrityksen kokonaisedun kannalta. Kaikkien hankkeiden tulee tukea Lindströmin visiota. Päätöksiä tehdään kauaskantoisesti ja resurssit ohjataan tukemaan kasvua. Pitkäaikainen asiakassuhde Aito kumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja molemminpuolista liiketaloudellista hyötyä. Lindström kuuntelee asiakkaitaan, ennakoi asiakkaiden tarpeita ja tarjoaa kilpailukykyisiä palveluita. Asiakkaiden pyyntöihin reagoidaan viipymättä, muttei hätiköiden. Vastuullisuus Lindström ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Lindström toimii oikeudenmukaisesti, lakeja ja säädöksiä noudattaen sekä paikallisia kulttuureja kunnioittaen. Työnantajana Lindström on oikeudenmukainen ja vastuullinen. Edellytämme myös alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä samoja periaatteita. Innostus ja oppimisen ilo Hyvä johtaminen, kannustava palaute ja koulutus varmistavat Lindströmin ja sen henkilöstön jatkuvan kehittymisen. Avoin, keskusteleva ilmapiiri rohkaisee uudistuksiin ja on edellytys niissä onnistumiselle. 6 Vastuuraportti 2011

9 Lindström lyhyesti Visio - Lindström vuonna 2016 Vuonna 2016 kasvamme voimakkaasti ja liiketoimintamme on hyvin kannattavaa. Olemme omavarainen yritys, jonka liikevaihto on 400 miljoonaa euroa. Palvelemme globaalisti ja toimimme 25 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Olemme markkinajohtaja 20 maassa. Yritysmielikuva Lindströmistä perustuu sen pitkään kokemukseen, tuoreeseen näkemykseen ja innostukseen viedä asioita eteenpäin. Palvelumme helpottaa asiakkaan arkea. Lindströmin tuote- ja palveluratkaisut ovat edelläkävijöitä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Takaamme asiakkaalle hallitun ja laadukkaan palvelukokemuksen, tuotimme palvelun sitten itse tai yhteistyökumppanin kanssa. Lindströmillä on toimialan nopeimmat ja luotettavimmat prosessit. Lindströmin järjestelmällinen johtaminen ohjaa kansainvälisyyteen ja konseptiohjattuun toimintaan. Johtaminen on kansainvälistä huipputasoa ja se tukee palvelukulttuuria. Lindströmille halutaan tulla töihin ja sen henkilöstö on tunnettu ylivertaisesta palvelustaan. Tähtäimessä voimakas kasvu Lindström tähtää voimakkaaseen kasvuun. Tavoitteemme on laajentua maantieteellisesti ja kasvattaa markkinaosuuksiamme voimakkaasti. Saavuttaaksemme tavoitteemme meidän on toimittava kaikilla valitsemillamme markkinoilla erinomaisesti. Vuoden 2011 alussa Lindström määritteli uuden, vuoteen 2016 tähtäävän vision eli tulevaisuudenkuvan yhtiön toiminnasta. Visiota tukemaan yhtiön sisällä julkaistiin päivitetty strategia. Strategia on muotoiltu syy-seurausketjuksi, jonka avulla on helppo seurata niitä tekijöitä, jotka käynnistävät ja toisaalta mahdollistavat vision toteutumisen. Strategian toteutuksen ensi askeleita on luettavissa tästä raportista. Kustannustietoinen ja tehokas toiminta turvaa kannattavan kasvun. Toteutamme kasvustrategiaamme pääosin tulorahoituksen turvin. Vastuuraportti

10 Lindströmin palvelut Lindströmin palvelut Lindström tarjoaa tekstiilipalveluita yrityksille. Pääosan palveluistaan Lindström tarjoaa kokonaisvaltaisena tekstiilipalveluna, jossa Lindström huolehtii tarvekartoituksesta, mallistojen suunnittelusta, hankinnoista, tekstiilien toimittamisesta asiakkaan tiloihin ja käytettyjen noutamisesta, tekstiilien huollosta sekä loppuun käytettyjen tekstiilien vastuullisesta hävittämisestä. Luotettava ja vaivaton palvelu helpottaa asiakkaan arkea. Lindströmin palvelujen ja toimintojen suunnittelussa otetaan aina huomioon materiaalien käytön tehokkuus ja toiminnan ympäristövaikutukset. Lindström tarjoaa työvaatepalveluita kaikissa toimintamaissaan. Mattopalveluita Lindström tarjoaa 13 Euroopan maassa ja henkilönsuojainpalveluita Unkarissa ja Suomessa. Suomessa Lindström tarjoaa työvaate-, matto- ja henkilönsuojainpalveluiden lisäksi hygienia-, ravintolatekstiili-, teollisuuspyyhe- ja brändituotepalveluita. Tytäryhtiö Comforta tarjoaa Suomessa hotelli-, ravintola- ja terveydenhoidon tekstiilipalvelua. Ruotsissa palveluihin kuuluvat hotelli- ja ravintolatekstiilipalvelut ja Venäjällä sekä Virossa hotellitekstiilipalvelut. Tarjoamiensa palveluiden kautta Lindström voi vaikuttaa asiakkaidensa toimitilojen viihtyisyyteen ja työturvallisuuteen. Lindströmin toiminta lisää hygieniatietoisuutta markkinoilla, mikä osaltaan lisää kysyntää myös muille puhtautta ja hygieenisyyttä korostaville tuotteille. Asianmukaiset tekstiilit ja työturvallisuustuotteet parantavat asiakkaiden työntekijöiden työn tuottavuutta ja vähentävät työtapaturmia. Sen lisäksi, että tekstiilipalvelut vahvistavat asiakkaan imagoa, ne parantavat asiakkaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä. 8 Vastuuraportti 2011

11 Lindströmin palvelut Työvaatepalvelut Työvaate on yrityksen käyntikortti: hyvännäköiset ja yhtenäiset työvaatteet vahvistavat yritysilmettä. Istuva ja käyttötarkoitukseensa suunniteltu työvaate on myös merkittävä työturvallisuuden ja -viihtyvyyden tekijä. Lindströmin vaatteet on merkitty yritys- ja henkilötunnisteilla, jolloin työntekijä saa aina omien mittojen mukaiset yksilölliset vaatteet käyttöönsä. Henkilönsuojainpalvelut Lindström on yritysten kumppani työturvallisuustyössä. Henkilönsuojainpalvelumme kartoittaa työntekijöihin kohdistuvat vaarat ja toimittaa tarvittavat suojaimet yrityksen tiloihin joustavana palveluna. Mattopalvelut Lindströmin Mattopalvelut toimittaa puhtaat matot yrityksen lattialle sovittuina ajankohtina ja vie käytetyt matot huoltoon. Oikein suunniteltu matotus suojaa lattioita ja lisää kulkuturvallisuutta. Palvelut maittain Hygieniapalvelut Pyyhe- ja pesuaineannostelijat ja raikastimet edistävät asiakasyritysten tilojen käyttäjien hygieniaa ja edistävät tilojen siisteyttä. Puuvillapyyheannostelijat ovatkin tutkitusti hygieenisin tapa kuivata kädet*. Lindströmin käsipyyhejärjestelmällä on Pohjoismainen Joutsenmerkki. Ravintolatekstiilipalvelut Ravintoloiden tarpeet ja korkeat hygieniavaateet täyttyvät tekstiilien osalta Lindströmin palvelun avulla. Puhtaat kattaustekstiilit, keittiötekstiilit ja ravintolan henkilöstön vaatteet toimitetaan ravintoloille ja käytetyt noudetaan säännöllisesti. Palveluratkaisu on joustava ja huomioi kausivaihtelut asiakkaan tarpeiden mukaan. Teollisuuspyyhepalvelut Lindströmin teollisuuspyyhkeet ja imeytysmatot sitovat tuotannossa syntyvän teollisen lian ja öljyt. Lindström vastaa pyyhkeiden huollossa irtoavan ongelmajätteen käsittelystä. Imeytysmattojen valmistukseen käytetään käytöstä poistettuja teollisuuspyyhkeitä. Brändituotepalvelut Tuotteet yritysten brändin rakentamiseen, tapahtumiin sekä promootio- ja liikelahjoiksi suunnitellaan ja tuotetaan yrityksen ilmeen mukaisiksi. Mallistojen lisäksi Lindström tarjoaa web-pohjaisen tilauskanavan ja palvelut pakkaamiseen, varastointiin sekä toimituksiin. Brändituotteita toteutetaan myös kierrätysmateriaalista, joka voi olla peräisin myös asiakkaan omista työvaatteista. Hotellitekstiilipalvelut Lindströmin tytäryhtiö Comforta toimittaa luotettavasti laadukkaat vuodevaatteet ja froteet. Palvelu voi myös joustaa tarpeen mukaan, jolloin hotelliin toimitetaan vain tulevan käyttöasteen mukainen määrä tekstiilejä. * KTTL, 2004 ja VTT Biotekniikka, BEL 261/03 Bulgaria Intia Iso-Britannia Kiina Kroatia Latvia Liettua Puola Romania Ruotsi Saksa Slovakia Slovenia Suomi Tšekki Turkki Ukraina Unkari Venäjä Viro Työvaatteet Ravintolatekstiilit Teollisuuspyyhkeet Matot Henkilönsuojaimet Hygieniatuotteet Brändituotteet** Hotellitekstiilit X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ** Palvelu saatavissa Suomesta, toimitukset kaikkiin toimintamaihin Vastuuraportti

12 Yhtiön rakenne ja organisoituminen Yhtiön rakenne ja organisoituminen Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Konsernin emoyhtiö Lindström Oy on vuonna 1848 perustettu suomalainen perheyhtiö. Kaikki tytäryhtiöt ovat emoyhtiön sataprosenttisesti suoraan tai välillisesti omistamia ja käyttävät konsernihallinnon palveluita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomen pääkaupungissa Helsingissä. Emoyhtiö Lindström Oy:n lisäksi konserniin kuuluu 22 Lindström-nimellä toimivaa tytäryhtiötä Euroopassa ja Aasiassa sekä hotellien, ravintoloiden ja terveydenhuollon tekstiilipalveluihin erikoistunut tytäryhtiö Comforta Oy, jolla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä Pietarin alueella. Myös Comforta toimii konsernirakenteisena yhtiönä. Comfortan alakonserniin kuuluvat emoyhtiö Comforta Oy ja tytäryhtiöt Comforta AB Ruotsissa ja Quickly Tvättcentral Ab Ahvenanmaalla. Konsernihallinto Konserni on organisoitu siten, että hallinnon ja palveluiden osaamiskeskukset tukevat kaikkien toimintamaiden operatiivista toimintaa. Hallinnon osaamiskeskukset Hallinnon osaamiskeskusten tehtävänä on tuoda erityisosaamista liiketoiminnan tueksi ja tehdä oman erityisalueensa operatiivisia tehtäviä itsenäisesti liiketoiminnan, toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksia seuraten ja toimintaa kehittäen. Hallinnon osaamiskeskuksia on seitsemän: - Talous ja raportointi - Henkilöstöasiat - Investoinnit, menetelmäkehitys ja ympäristöasiat - IT - Konserniostot ja logistiikka - Laatu - Viestintä ja asiakkuusjohtaminen. Palveluiden osaamiskeskukset Palveluiden osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää kunkin palvelukokonaisuuden toimintaa ja prosesseja, kouluttaa myyntiorganisaatiota, kehittää palvelumalleja, tuotteita ja tuotevalikoimaa sekä koordinoida palvelun markkinointia. Työvaate-, Matto-, Henkilönsuojain- ja Brändituotepalvelut toimivat kansainvälisesti tukien kutakin palvelua tarjoavan maan operatiivista toimintaa. Hygienia-, Ravintolatekstiili- ja Teollisuuspyyhepalvelut palvelevat Suomen operatiivista toimintaa. 10 Vastuuraportti 2011

13 Yhtiön rakenne ja organisoituminen Lindström-konsernin organisaatio Comforta-konserni Lindström Eurooppa ja Aasia Lindström Suomi Palveluiden osaamiskeskukset Hallinnon osaamiskeskukset Hygieniapalvelut Työvaatepalvelut Mattopalvelut Ravintolatekstiilipalvelut Teollisuuspyyhepalvelut Henkilönsuojainpalvelut Brändituotepalvelut Investoinnit, menetelmäkehitys ja ympäristöasiat Talous ja raportointi Henkilöstöasiat Konserniostot ja logistiikka Laatu Viestintä ja asiakkuusjohtaminen IT Operatiivinen toiminta Operatiivista toimintaa johdetaan alueellisten organisaatioiden voimin: Suomi, muu Eurooppa ja Aasia. Näiden alueiden maakohtaista operatiivista toimintaa johdetaan tytäryhtiöstä käsin. Emoyhtiö ja osa tytäryhtiöistä on jaettu alueellisiin tulosyksiköihin. Toimipisteet Toimipisteitä eli palvelukeskuksia ja pienempiä myyntikonttoreita Lindströmillä oli koko toiminta-alueellaan vuoden 2011 lopussa yhteensä 68, joista 59 on Lindström-nimellä toimivien yhtiöiden toimipisteitä. Emoyhtiö Lindström Oy:llä on Suomessa 21 toimipistettä. Lindström-tytäryhtiöillä on Euroopan alueella 20, Venäjällä yhdeksän ja Intiassa ja Kiinassa yhteensä yhdeksän toimipistettä. Tytäryhtiö Comfortalla on yhteensä 12 Lindströmin asiakkaita palvelee lähin asiakkaan tilaamaa palvelua tarjoava palvelukeskus. Asiakkaan kanssa voidaan sopia palvelun laajentamisesta kansainväliseksi palveluksi, jotta asiakas pystyy saamaan palvelun samalta toimittajalta eri toimintamaissaan. Kansainvälisiä asiakkuuksia johdetaan keskitetysti, mutta ensisijaisessa palveluvastuussa on paikallinen, asiakkaan kutakin toimipistettä lähellä oleva palvelukeskus. toimipistettä, joista yhdeksän Suomessa ja kolme Ruotsissa. Venäjällä Pietarissa ja Virossa Comforta toimii Lindströmin palvelukeskusten tiloissa. Suomessa Comforta toimii Lindströmin kanssa samoissa tiloissa kolmella paikkakunnalla. Palvelukeskukset on sijoitettu lähelle asiakasta ja niihin on Lindströmin konseptoidun toimintamallin mukaisesti sijoitettu pesula, tekstiilivarasto ja jakeluterminaali sekä toimistotilat paikallishallinnolle ja myynti- ja asiakaspalvelun henkilöstölle. Lisäksi pienemmille paikkakunnille on sijoitettu myyntikonttoreita asiakaspalvelun ja myynnin paikallistuntemuksen varmistamiseksi. Vastuuraportti

14 Johtaminen Johtaminen Hallinnointijärjestelmä Omistus Roihan suku joko suoraan tai välillisesti omistamiensa yhtiöiden kautta omistaa kaikki emoyhtiön osakkeet. Emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti kaikki konsernin tytäryhtiöiden osakkeet. Yhtiökokous Yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksella on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset vastuut ja velvollisuudet. Hallitus Yhtiökokous valitsee emoyhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu hallitusammattilaisia ja osakkeenomistajien edustajia. Hallitus hyväksyy konsernin tulos-, rahoitus- ja investointibudjetin, päättää merkittävistä hankinnoista ja yrityksen laajentumisesta, tekee rahoitus- ja konsernin varallisuuteen liittyvät päätökset sekä hyväksyy konsernin mission, vision ja strategian ja riskienhallinnan suuntaviivat. Konsernin tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat pääosin konsernin johtoryhmän jäsenistä. Toimitusjohtaja Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan vastuulla on kansainvälistymisen kehittäminen, johtoryhmän toiminnan johtaminen, yhteydet hallitukseen ja omistajiin, ulkoinen viestintä sekä resurssien allokointi. Konsernin johtoryhmä Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän kokoonpanon, tekee päätökset roolituksesta ja toimintamallista. Johtoryhmän vastuulla on yritysympäristön seuranta ja tulkitseminen, konsernitason mission, vision, strategian ja liiketoiminnan prosessien toteuttaminen ja seuranta, vuosisuunnittelu ja toiminnan mittaaminen, toiminnan ja kansainvälistymisen johtaminen, palveluvalikoiman kehittäminen, konsernin politiikkojen määrittely, arvojen toteutumisen seuranta, esimerkin näyttäminen ja viestintä organisaatiolle. Tiedottaminen Yhtiön kaikki tiedotteet julkaistaan internet-sivuilla osoitteissa ja Tilintarkastaja Vuonna 2011 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Itäniemi. Palkka- ja palkkioselvitykset Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. Toimitusjohtajan palkasta ja hänelle maksettavien tulospalkkioiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Johtaminen Lindströmin johtaminen perustuu yhtiön arvoihin. Arvot ohjaavat jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa. Ne ovat myös strategisten painopistevalintojen ja tavoitteiden taustalla sekä ohjaavat yhtiön johtamista. Lindströmin tavoitetila eli visio ja siihen tähtäävät keinot eli strategia määritellään viiden vuoden välein. Tavoitetilan ja siihen johtavien keinojen valikoiman määrittelyssä taustana ja suuntaviivojen määrittäjänä käytetään yhtiön arvoja. Lindströmin visio 2016 ja siihen tähtäävä strategia määriteltiin johdon toimesta vuoden 2010 aikana ja käytiin henkilöstön kanssa läpi strategiatyöryhmissä vuoden 2011 alussa. Strategiatyöryhmissä henkilöstö arvioi tiimeinä ja yksilöinä oman työnsä vaikutuksia ja mahdollisuuksia osana strategian ja vision toteuttamista. Yksiköt laativat vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jotka tähtäävät strategian toteuttamiseen. Yksilötasolla strategian ja toimintasuunnitelmien toteuttamista jatketaan myös osana säännöllisiä esimiehen ja alaisen välisiä kehitys- sekä tulos- ja tavoitekeskusteluja. Lindströmin johtamisjärjestelmä koostuu konserni-, liiketoiminta-, tytäryhtiö- ja aluetason johtamismalleista ja se on kuvattu yhtiön toimintakäsikirjassa. Johdon kokouskäytännöistä on selkeät ohjeet ja kokoukset on aikataulutettu vuositasolla etukäteen. Henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut ajoittuvat kevääseen ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu syksyyn. Toiminnan seuraaminen ja palkitseminen Lindströmin toiminnan seuraamiseen on laadittu konserni-, tytäryhtiö-, yksikköja henkilötasoinen mittaristo, joka on 12 Vastuuraportti 2011

15 Johtaminen sidottu strategisiin tavoitteisiin. Mittaristoa rakennettaessa on myös kiinnitetty huomiota siihen, että se ei johda osaoptimointiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisjärjestelmän perustana. Palkitsemisen mittarit on asetettu taloudellisen menestyksen, asiakaspalvelun laadun parantamisen, toimintojen kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmista. Koko konsernin henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä. Johtamisen laatu Vaikutusmahdollisuudet hallitustyöskentelyyn Lindströmin hallituksessa toimii osakkeenomistajien edustajia, joiden kautta omistajilla on mahdollisuus vaikuttaa hallituksen työskentelyyn. Henkilöstö vaikuttaa hallituksen työskentelyyn strategiatyön kautta. Vuonna 2011 strategiaa työstettiin vuoropuheluna hallituksen, johdon ja henkilöstön kesken. Johtamisen tasoa mitataan joka toinen vuosi toteutettavan esimiestutkimuksen ja joka toinen vuosi toteutettavan työyhteisön tilan tutkimuksen avulla. Lisäksi toteutetaan yksittäisiä, tiettyä toimintoa ja sen esimiestyötä kehittäviä hankkeita ja niiden seurantatutkimuksia. Johtamisen ongelmatilanteita pyritään ehkäisemään monipuolisella johtamistaidon koulutuksella ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti välittömästi. Hallitus: Hallituksen riippumattomia jäseniä eli jäseniä, joilla ei ole omistussuhdetta Lindströmiin ovat Heikki Ahdekivi, Kim Hanslin, Anssi Soila ja Leena Lampén. 1. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Roiha 2. Leena Lampén 3. Heikki Ahdekivi 4. Kim Hanslin ja Anssi Soila 5. Niina Kousa 6. Henry Rautiainen Vastuuraportti

16 Johtaminen Konsernin johtoryhmä Juha Laurio, 39, President, CEO Theo Slegt, 51, Senior Vice President, Corporate Investments, Process Development and Environmental Issues Minna Kahri, 41, Senior Vice President, CFO, Corporate Finance Jari Vihervuori, 41, Senior Vice President, Finland Auditoinnit ja sisäiset tarkastukset Lindström seuraa toimintaansa ja toimintaohjeistuksensa noudattamista sisäisesti auditoimalla operatiivisen toiminnan yksikköjään säännöllisesti. Sisäisissä auditoinneissa paitsi seurataan ohjeistuksen noudattamista, myös tunnistetaan puutteita ja kehityskohteita, suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikuttavuutta. Jos uusi toimintamalli todetaan toimivaksi, jalkautetaan se kaikkiin toimipisteisiin. Lindströmin toimintajärjestelmän ISO 9001 ja ISO sertifi oinnit on myöntänyt ja niitä säännöllisten auditointien avulla valvoo Det Norske Veritas. Sisäisten auditointien lisäksi toteutetaan säännöllisesti asiakaskohtaisia laadun arviointeja, joissa tarkastellaan Lindströmin toimintaa osana asiakasyrityksen prosesseja. Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen Lindströmillä harjoitetaan suunnitelmallista riskienarviointia ja -hallintaa. Rahoituksen riskit sekä toimintaympäristön ja -edellytysten muutokset tunnistetaan Carl August Lindström perustaa kaunovärjäämön 1848 Lindström tuo työvaatepalvelun Yhdysvalloista Suomeen 1930 Aloitetaan kansainvälistyminen perustamalla tytäryhtiö Viroon Vastuuraportti 2011

17 Johtaminen Mika Hartikainen, 45, Senior Vice President, European and Asian Subsidiaries Kirsti Leisio, 60, Senior Vice President, Corporate Human Resources Santtu Jokinen, 37, Managing Director, Comforta Oy Harri Puputti, 44, Senior Vice President, Corporate Quality osana johtamisjärjestelmän toimintamallia. Omaisuusriskeihin liittyviä riskienarviointeja ja toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Myös sopimuksiin liittyvät riskit on tunnistettu ja allekirjoituskäytännöt on ohjeistettu toimintakäsikirjassa. Kaikissa konsernin toimipisteissä on laadittu kattavat työ- ja kemikaaliturvallisuusriskikartoitukset ja toimintaohjeistukset. Ohjeiden ajantasaisuutta ja noudattamista seurataan sisäisten auditointien yhteydessä. Yhtiön tietoturvapolitiikka ja siihen liittyvät toimintaohjeet määrittelevät tietoverkon, kannettavien tietokoneiden, lisälaitteiden ja ohjelmistojen turvallista käyttöä. Tietosuojaan ja tiedon luottamuksellisuuteen liittyvät ohjeet on kirjattu henkilöstön eettisiin ohjeisiin. Yhtiössä on nimetty työ-, tieto-, kulkuja ympäristöturvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kuluttajapalvelut myydään, Lindströmistä tulee B-to-B tekstiilipalveluyritys Perustetaan tytäryhtiö Comforta Oy, jolle siirtyy hotellitekstiilipalvelun liiketoiminta Aasian liiketoiminta alkaa Kiinan Suzhousta Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa ja kasvaa voimakkaasti Vastuuraportti

18 Yritysvastuun periaatteet Yritysvastuun periaatteet Lindström on jo vuonna 1991 allekirjoittanut Kestävän kehityksen peruskirjan, jonka myötä se on sitoutunut ottamaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa toimintansa ympäristövaikutukset sekä täyttämään lakien ja asetusten vaatimukset kaikessa toiminnassaan. Kestävän kehityksen peruskirjan periaatteiden ohella Lindström sitoutuu YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ja lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen periaatteisiin, sekä ILO:n sopimukseen työelämän perusoikeuksista. Yritysvastuun yleisiä periaatteita täydentävät yksilöidymmät politiikat, ohjeet ja linjaukset. Lindströmin toimintaa ja johtamista ohjaa ISO 9001 ja ISO sertifi oitu toimintajärjestelmä, jota noudatetaan kaikissa toimintayksiköissä ja jota auditoidaan säännöllisesti. Toimintajärjestelmä sisältää muun muassa henkilöstö-, ympäristö- ja tietoturvapolitiikan, sekä hankintatoimintoa määrittelevän ohjeiston. Konsernin hankintakäsikirja määrittelee vastuut toimittajaketjussa ja tuotteissa. Hankintasopimuksiin sisällytetään SA 8000:een perustuva Lindströmin Supplier Code of Conduct. Lindström edellyttää toimittajiensa, näiden alihankkijat mukaan luettuina, toimivan Code of Conductin mukaisesti. Code of Conduct allekirjoitetaan osana Lindströmin ja toimittajan välistä toimitussopimusta. Henkilöstön toimintaa ohjaa oma eettinen ohjeisto, joka muun muassa kieltää kaiken korruption ja edellyttää henkilöstön noudattamaan tinkimättä lakeja ja asetuksia. Pesulatyön hygieenisyyttä ja mikrobiologista puhtautta ohjaa EN-SFS hygieniastandardi ja Pohjoismaissa arvostettu Joutsenmerkki asettaa tiukat kriteerit toiminnan ympäristövaikutuksille. Tekstiilipalvelun Joutsenmerkki on myönnetty Suomessa kangaspyyherullapesuloille ja Ruotsissa hotelli- ja ravintolatekstiilipesuloille. Ahvenanmaan hotellitekstiilipesulan ja Täbyn työvaatepesulan Joutsenmerkin uusiminen on kesken raportointihetkellä. Tekstiilitoimittajien valinnassa Lindström suosii yrityksiä, jotka kiinnittävät huomiota tuotantonsa ympäristökuormitukseen ja pyrkivät täyttämään tekstiilejä koskevien ympäristömerkkien ehdot. Rullapyyhemateriaalilla, samoin kuin yli 90 prosentilla työvaatekankaista ja hotellitekstiileistä, on ÖkoTex 100-merkki tai ne täyttävät vastaavat terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Hotellitekstiilien osalta ollaan vähitellen siirtymässä EU-ympäristömerkkiin. Lindström muuttuvassa toimintaympäristössä Kasvava kansainvälinen liiketoiminta, monikulttuurinen henkilöstö, tiukkenevat ympäristökriteerit ja lainsäädäntö sekä hankintaketjun monipuolistuminen luovat Lindströmille haasteellisen toimintaympäristön, jossa voi menestyä vain vastuullinen, toimintaympäristöään arvostava ja kehittävä yritys. Vastuullisuus ja eettisyys ovat tärkeä osa Lindströmin arvomaailmaa. Lindström pyrkii toimimaan niin, että se turvaa oman toimintansa ja ympäristönsä tarpeet viemättä toimintaedellytyksiä tulevalta yhteiskunnalta. Toiminnan ympäristövaikutusten minimointi ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ovat olennaisia tavoitteita kaikissa toimintamaissa. Lindström on monella toimintapaikkakunnallaan merkittävä työnantaja, veronmaksaja ja yhteiskunnallinen toimija. Etenkin pienillä paikkakunnilla sillä on vahva rooli alueellisen kehittymisen ja toimeentulon turvaajana. Lindström toimii myös monien yrittäjien pääasiallisena toimeksiantajana ja vaikuttaa siten myös alihankkijoidensa työntekijöiden hyvinvointiin. Lindström on usein etabloitunut maihin, joissa ei ennestään ole ollut tekstiilipalveluja saatavilla. Siten Lindström on omalta osaltaan ollut kehittämässä myös kohdemaan yritysrakennetta ja kysyntää. Samalla Lindström vie ympäristötietoisuutta uusiin toimintamaihin. Lindströmin pesuloiden veden- ja energiankäyttö sekä toiminnan aiheuttamat jätteet ovat keskeisimpiä toiminnan ympäristövaikutuksia. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma keskustelu ja lainsäädännölliset rajoitukset asettavat reunaehtoja myös tekstiilinvuokraustoiminnalle. Toisaalta ilmastonmuutoksella on positiivinen vaikutus liikevaihdon kehittymiseen, sillä keskustelu ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista muutoksista elinympäristöömme kasvattaa tietoisuutta ympäristöriskeistä ja kiinnostusta ympäristömyötäisiä tuotteita ja palveluita kohtaan. Kertakäyttöisten ja ympäristöä rasittavien tuotteiden sijaan valitaan ratkaisuja, joiden elinkaari on mahdollisimman pitkä ja käyttöaikanaan ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman kevyt. Lindström pyrkii kehittämään toimintaansa niin, että palvelun kustannustehokkuus säilyy kohoavista energia- ja raaka-ainehinnoista huolimatta. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos tuo mukanaan todennäköisesti myös säännellyt energiaja vesimarkkinat, jolloin näiden hyödykkeiden kulutuksesta syntyy kalliimpi kuluerä yrityksille ja tuotteiden huoltamisen kulurakenne muuttuu jossain määrin. Palvelukeskusten sijoittaminen lähelle asiakasta, pesuloiden kevyet moduuliratkaisut sekä jakelureittien ja tekstiilihankintojen jatkuva optimointi ovat keinoja, joilla palvelun kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin pyritään vaikuttamaan. Lindström kiinnittääkin erityishuomiota energian saatavuuteen, palvelun logistiikkaan ja ympäristöarvoihin rakentaessaan uusia palvelukeskuksia. 16 Vastuuraportti 2011

19 Yritysvastuun periaatteet Yritysvastuun tavoitteet Lindströmin johto on määritellyt toimintansa kannalta olennaiset asiat yritysvastuun näkökulmasta. Oleellisuusmäärittelyn yhteydessä arvioitiin myös ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet, jotka on raportoitu sivulla 16, sekä määriteltiin keskeiset sidosryhmät, jotka on raportoitu sivuilla Merkitykseltään Lindströmille ja sidosryhmille olennaisimpien asioiden ympärille on rakennettu Lindströmin vastuullisuusohjelma, jonka tavoitteet, kuten liiketoiminnankin visio, on asetettu vuoteen Vastuullisuusohjelman toteutumista kuvataan vastuuraportissa vuosittain kertaamalla visiotavoitteet, kuluvan vuoden tavoitteet sekä raportointivuoden toteuma ja merkittävimmät toimenpiteet. Yritysvastuun johtaminen Lindströmillä on osa liiketoiminnan johtamista. Vastuullisuusohjelman painopisteet ja mittarit ovat osa liiketoiminnan strategisia painopisteitä ja mittareita. Niitä seurataan ja niistä palkitaan osana liiketoiminnan johtamisjärjestelmää, joka on kuvattu osiossa Johtaminen. Raportin seuraavissa osissa kuvataan keskeisimmät sidosryhmät sekä paneudutaan vastuullisuusohjelman tavoitteisiin, taustoihin ja toteumiin tarkemmin asiakkaan, talouden, ympäristön, henkilöstön ja hankintaketjun osalta. Alla oleva kaavio kuvaa Lindströmin yritysvastuun kannalta olennaisista asioista tärkeimmät. Olennaisimmat asiat Lindströmin yritysvastuun kannalta Merkitys Lindströmin liiketoiminnalle -Tekstiilikulujen taloudelliset vaikutukset - Hyvä hallinnointitapa - Läpinäkyvyys - Verojen maksu ja velvoitteiden hoito - Tasa-arvo - Hyvä maksuvalmius - Hyvä yrityskansalaisuus - Pitkäaikaiset kumppanuudet - Materiaalitehokkuus - Tuote- ja työturvallisuus - Johtaminen ja esimiestyö - Hygienia - Kemikaalien ja vedenkulutus - Jätevesi - Mediasuhteiden ja viestinnän eettiset periaatteet -Yhteistyökumppanuudet - Pitkäjänteisyys - Toimitusvarmuus - Ylivertainen palvelukokemus - Hyvät liiketoimintatavat - Oppiminen ja kehittyminen - Asiakkaan ympäristövaikutusten vähentäminen - Toimitusketjun vastuullisuus - Kannattavuus - Vakavaraisuus - Kustannustehokkuus - Energiatehokkuus - Puuvillan tuotanto-olosuhteet ja raaka-ainemarkkinat - Loppukäyttö ja hävittäminen (energia ja ongelmajätteiden kierrätys, tekstiilien kierrätys) Tavoitteet Merkitys sidosryhmille Visio 2016 Toteuma 2011 Tavoite 2012 Ympäristö - Energian kulutus 1,05 kwh/ pesty kg - Vedenkulutus 7,1 l/ pesty kg - Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste 90 % - Energiankulutus 1,18 kwh/ pesty kg - Vedenkulutus 7,6 l/ pesty kg - Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste 72 % - Energiankulutus 1,16 kwh/ pesty kg - Vedenkulutus 7,4 l/ pesty kg - Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste 74 % Toimintaketjun ohjeistus ja valvonta - Toimintaketjun vastuullisuuden seuranta- ja raportointijärjestelmä - Lähtötilanteen selvitystyö aloitettiin - Lähtötilan, tavoitteen ja mittariston määrittely Kasvu ja kannattavuus - Liikevaihto 400 M - Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 % - Omavaraisuusaste yli 60 % - Quick Ratio yli 1,2 - Liikevaihto 262 M - Sijoitetun pääoman tuotto 8,5 % - Omavaraisuusaste 78,4 % - Quick Ratio 1,8 - Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 % - Omavaraisuusaste yli 60 % - Quick Ratio yli 1,2 Henkilöstö - Tapaturmataajuus 10 tapaturmaa/ miljoonaa työtuntia - Sairauspäivät 8/hlö/vuosi - henkilöstön vaihtuvuus 5-6 % - Tapaturmataajuus 12,9 tapaturmaa/ miljoonaa työtuntia - Sairauspäivät 9,9/hlö/vuosi - henkilöstön vaihtuvuus 18 % - Tapaturmataajuus 10 tapaturmaa/ miljoonaa työtuntia - Sairauspäivät 8/hlö/vuosi - henkilöstön vaihtuvuus 5-6 % Asiakas - Pitkäaikainen asiakassuhde - Erinomainen asiakastyytyväisyys - Raportoidaan sisäisesti: Asiakastyytyväisyys, asiakaspysyvyys, toimitusvarmuus - Raportoidaan sisäisesti: Asiakastyytyväisyys, asiakaspysyvyys, toimitusvarmuus Vastuuraportti

20 Sidosryhmät Sidosryhmät Yritysvastuun ja liiketoiminnan kannalta keskeisimmät sidosryhmät ovat: asiakkaat, omistajat, henkilöstö, alihankkijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, oma toimiala ja sen järjestöt, media ja yleishyödylliset järjestöt. Henkilöstö Osaavat henkilöt oikeissa tehtävissä, henkilöstön jatkuva kehittäminen, suorituksen johtaminen ja kannustava palkitseminen ovat Lindström-konsernin henkilöstöstrategian kulmakiviä. Lindström on henkilöstönsä hyvinvoinnista huolehtiva työnantaja. Henkilöstö osallistuu työn suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistoiminnan ja yhteistyö- ja pienryhmien kautta. Osaamista ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa kehitetään arkipäivän esimiestyön keinoin sekä muun muassa koulutuksen ja erilaisten valmennus- ja mentorointiohjelmien avulla. Henkilöstön työterveyttä ja -viihtyvyyttä kehitetään panostamalla johtamiseen, esimiestyöhön, työturvallisuuteen, hyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja ennakoivaan terveydenhuoltoon. Henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta tarkastellaan säännöllisten tutkimusten avulla. Omistajat Perheyhtiönä Lindströmin omistajilla on keskeinen rooli ja pitkät perinteet yhtiön kehittämisessä. Yhtiön omistaa jo kolmannessa, neljännessä ja viidennessä polvessa Roihan suku. Osakkaat edellyttävät yhtiöltä sen arvojen mukaista vastuullista toimintaa. Lindström on ollut suomalaisen Perheyritysten liitto ry:n jäsen sen perustamisesta asti. Perheyritysten liitto edistää suomalaisten perheyritysten toimintaedellytyksiä ja vastuullista omistajuutta. Asiakkaat Lindströmin arvoihin on kirjattu pyrkimys pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Lindström haluaa tarjota asiakkailleen toimialan parasta palvelua sopimuksen mukaisesti oikea-aikaisesti ja sovitun laatuisena. Lindström kuuntelee asiakkaitaan pystyäkseen vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. Tuotteet ja palvelut kehittyvätkin asiakastarpeiden kautta. Asiakassuhteitaan Lindström kehittää molempia osapuolia hyödyttäviksi kumppanuussuhteiksi. Yhteistyökumppanit ja toimittajat Lindströmin yhteistyökumppaneita ovat lukuisat palvelu- ja tavarantoimittajat. Lindström panostaa yhteistyöhön ja edellyttää alihankkijoiltaan luotettavuutta, ammattitaitoa ja vastuullisuutta. Lindström ostaa tuotteita, palveluita ja energiaa tekstiilipalveluliiketoimintaa ja -huoltoa varten sekä tuotannollisia alihankintapalveluita kuten jakelu- ja pesulapalvelua. Lisäksi Lindström hankkii hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia tuotteita ja palveluita. Myös pitkäaikaiset investointihyödykkeet ovat merkittävä osa toimittajille suuntautuvaa rahavirtaa. Kaikkien toimittajien suhteen noudatetaan sopimusehtoja ja maksetaan laskut maksuehdon mukaisesti. Toimimalla vastuullisesti maksujen suhteen autetaan osaltaan yhteistyökumppaneita pitämään omat kassavirtansa kunnossa. Kaikki toimittajille maksettavat maksut perustuvat sopimuksiin ja laskuihin. Toimittajille tai muille tahoille suunnattu lahjonta sekä niin sanotun harmaan työvoiman käyttö on konsernissa ehdottomasti kielletty. Hyvän sopimuskäytännön noudattamista seurataan konsernin sisäisissä tarkastuksissa. Viranomaiset Lindström maksaa velvoitteensa viranomaisille voimassa olevien säädösten mukaisesti. Se huolehtii myös työntekijöidensä viranomaismaksuvelvoitteista työnantajana. Lisäksi yhtiö huolehtii viranomaisille tehtävästä raportoinnista ja tilastoista. Yhtiö ei saanut viranomaisavustuksia vuonna Toimiala ja järjestöt Lindström on Perheyritysten Liitto ry:n, Yleisen Teollisuusliiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen. Lindström on merkittävä kehittäjä omalla toimialallaan: vuonna 1995 toiminnan kansainvälistyessä yhtiö oli mukana perustamassa European Textile Service Associationia (ETSA). Lindströmillä on edustajia ETSAn hallituksessa ja sen lukuisissa työryhmissä. Lindström haluaa osallistua yhteiskunnan toimintaan toiminta-alueillaan ja omalta osaltaan olla mukana paikallisyhteisöjen tukemisessa. Viimeisen kymmenen vuoden ajan Lindström on keskittänyt tukensa UNICEF-yhteistyöhön Intian ja Nepalin maailman vähävaraisimpien kansanosien parissa. Media Lindström palvelee mediaa tiedottamalla säännöllisesti konsernin uutisista suoraan medialle kohdistetuilla lehdistötiedotteilla, jotka se julkaisee myös internet-sivuillaan. Lindströmin Asiakkuusjohtaminen ja viestintä -yksikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta ja mediasuhteista. Yksikkö myös tarjoaa koulutusta muun muassa kriisiviestinnän valmiuksissa. 18 Vastuuraportti 2011

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Kestävät hankinnat ja tekstiilivuokraus 1 Lindström lyhyesti Vuonna 1848 perustettu perheyritys (Roihan suku) Liikevaihto 228 M (2007); 2200 hlö Tarjoaa

Lisätiedot

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

1 astuuraportti 201 V

1 astuuraportti 201 V Vastuuraportti 2011 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2500 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen periaatteet 1 Varma omistajana Haluamme tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään, mikä turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Työyhteisösovittelu Ristiriidoista ja puhumattomuudesta hedelmälliseen yhteistyöhön

Työyhteisösovittelu Ristiriidoista ja puhumattomuudesta hedelmälliseen yhteistyöhön Työyhteisösovittelu Ristiriidoista ja puhumattomuudesta hedelmälliseen yhteistyöhön Kirsti Leisio, Henkilöstöjohtaja, Lindström Oy Seppo Mäki, HRD konsultti, IC Insight 1 Lakiin perustuvia velvoitteita

Lisätiedot

Teolliset alat. Kokonaisuus ratkaisee

Teolliset alat. Kokonaisuus ratkaisee Teolliset alat Kokonaisuus ratkaisee Kattava ja luotettava kokonaispalvelu teollisuudelle Tekstiilipalveluyritys Lindström tarjoaa ratkaisuja tilojen sisustamiseen sekä työpukeutumiseen ja suojautumiseen

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

Elintarvikeala. Kokonaisuus ratkaisee

Elintarvikeala. Kokonaisuus ratkaisee Elintarvikeala Kokonaisuus ratkaisee Kattava ja luotettava kokonaispalvelu elintarvikealalle Lindström tarjoaa elintarvikealalle kattavaa ratkaisua työvaatteiden, henkilösuojainten, mattojen ja hygienialaitteiden

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET Päivitetty 29.12.2016 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Ravintolatekstiilipalvelut. Tarjoile laadukas kokemus asiakkaalle

Ravintolatekstiilipalvelut. Tarjoile laadukas kokemus asiakkaalle Ravintolatekstiilipalvelut Tarjoile laadukas kokemus asiakkaalle Tekstiilipalvelujen vahva ja osaava ammattilainen Lindström on suomalainen perheyritys, joka perustettiin jo vuonna 1848. Jatkuvan ja pitkäjänteisen

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015 Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 1 Me olemme Skanska Skanska AB listattu Tukholman pörssiin (NASDAQ) Liikevaihto 2014 lähes 16 miljardia

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 TEHTÄVÄMME Pidämme huolta työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti & vastuullisesti Pitkäjänteisellä

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

01 June 2015. Subject/Place/Occasion

01 June 2015. Subject/Place/Occasion Palveluyritys Missiomme on tukea asiakkaitamme ja toimittajatehtaitamme ja tuottaa niille lisäarvoa Välitämme ihmisistä Enemmän kuin laajan tuotevalikoiman toimittaminen: Tukea jokapäiväiseen työhön Yksinkertaiset

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja

Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja Amer Sports Oyj:n yhtiökokous 10.3.2011 Heikki Takala, toimitusjohtaja Sisältö Paluu kannattavaan kasvuun Vuosi 2010 Näkymät vuodelle 2011 Pitkän tähtäimen kehitysohjelmat ja vuotuiset prioriteetit 2 Paluu

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta

Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Sopimuksiin perustuva toiminnan jatkuvuuden hallinta Haasteena verkoston toimintavarmuuden kehittäminen Ohjaus heikkenee Häiriö toimijan toiminnassa vaikuttaa verkoston toiminnan jatkuvuuteen 2 Vaatimuksia

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

HoReCa. Kokonaisuus ratkaisee

HoReCa. Kokonaisuus ratkaisee HoReCa Kokonaisuus ratkaisee Kattava ja luotettava kokonaispalvelu HoReCa-alalle Tarjoamme ratkaisuja tilojen sisustamiseen sekä työpukeutumiseen ja suojautumiseen. Tuemme yrityksesi imagoa tekstiilien,

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot