1 astuuraportti 201 V

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 astuuraportti 201 V"

Transkriptio

1 Vastuuraportti 2011

2 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2500 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palvelun tuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden hankkijana sekä toiminnallaan ympäristöönsä vaikuttavana toimijana. Vastuuraportti 2011 kattaa toiminnan ajalta Lindströmin vastuuraportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja englanniksi. Edellinen, vuoden 2010 toiminnasta kertova raportti ilmestyi maaliskuussa Lindström noudattaa Global Reporting Initiativen eli GRI:n mukaisia raportointiohjeita. Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI G3-ohjeiston (versio 3.0) soveltamistasoa C. PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että raportointimme vastaa GRI:n soveltamistasoa C. Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista saadaan konsernitilinpäätöksestä. Ympäristötunnusluvut kattavat kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt. Henkilöstötunnusluvut kattavat kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilöstön. Tunnusluvut eivät kata yhtiön alihankkijoina toimivien kuljetusyhtiöiden tai muiden ulkoistettujen toimintojen henkilöstöä. Lindström julkaisee taloudellisen toiminnan segmentteinä: konserni, emoyhtiö, Suomi, muut EU-maat, muut maat. Raportoinnin rajaukset on kirjattu raportin loppuun GRI-sisältövertailuun. Lisätietoja osiossa Yritysvastuun periaatteet (s. 16) ja GRI-sisältövertailu (s ).

3 Sisällys Vuosi 2011 lukuina... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Lindström lyhyesti... 6 Lindströmin palvelut... 8 Yhtiön rakenne ja organisoituminen Konsernin hallinto Operatiivinen toiminta Toimipisteet Johtaminen Hallinnointijärjestelmä Yritysvastuun periaatteet Lindström muuttuvassa toimintaympäristössä Yritysvastuun tavoitteet Sidosryhmät Henkilöstö Omistajat Asiakkaat Yhteistyökumppanit ja toimittajat Viranomaiset Toimiala ja järjestöt Media Vastuu asiakassuhteessa Asiakkuudenhallinta Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Tavoitteena ylivertaisen palvelukokemuksen tuottaminen Tuote- ja palvelumarkkinointi Vastuu taloudesta Talouden kehittyminen Velvoitteet ja toiminnan kehittäminen vuonna Vastuu ympäristöstä Lindströmin ympäristövaikutukset Ympäristötyön tavoitteet Ekologinen teollinen pesu Lait, säädökset ja sertifi oinnit Materiaalitehokkuus Energiatehokkuus Hiilijalanjälki Vesi Jäte Kuljetukset Vastuu henkilöstöstä Keitä me olemme Työn ilo Oppimisen ilo Työterveys ja -turvallisuus Vastuullinen hankinta Hankintojen jakautuminen Tuotteen hankintaprosessi Auditoinnit kehittämisen työvälineenä Tuotevastuu ja panostukset tuotekehitykseen GRI-sisältövertailu Yhteystiedot Vastuuraportti

4 Vuosi 2011 lukuina Vuosi 2011 lukuina ,2 12, toimintamaata Euroopassa ja Aasiassa henkilöstön määrä työvaatteen käyttäjää liikevaihdon kasvu konsernissa prosentteina tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden miljoonaa pestyä tekstiilikiloa toimipistettä 2 Vastuuraportti 2011

5 Vuosi 2011 lukuina Nopeasti kasvava toiminta Intiassa laajeni myös maantieteellisesti: Työvaatepalvelu laajennettiin viidenteen kaupunkiin, Kolkataan Lindström tukee UNICEFin toimintaa Intiassa, WASH-hankkeen piirissä on koululaista Biokaasu energianlähteeksi Suomen Oulun työvaatepesulassa Suomessa perustettiin Lindströmin ja Comfortan yhteinen palvelukeskus Vantaalle Konsernin liikevaihdosta yli puolet tulee emoyhtiön toiminnasta. Tytäryhtiöiden osuus liikevaihdosta kasvaa vuosi vuodelta. 5 Henkilönsuojainpalvelut käynnistettiin Unkarissa Comfortan tytäryhtiöt 6 Mattopalvelut valikoimaan Ukrainassa Comforta Oy 7 Etran tekstiilivuokrausliiketoimintakauppa Suomessa 8 Bulgarian Sofi an palvelukeskukseen uusi työvaatepesula 9 10 Bulgariassa ostettiin Eurocleanin mattoliiketoiminta Ruotsin Tukholmaan ja Malmöhön Comfortalle uudet palvelukeskukset Lindströmin tytäryhtiöt Lindström Oy Venäjän Kazaniin ja Rostoviin uudet palvelukeskukset Tšekin Zebrákin työvaatepesulan kapasiteetin laajennus ja uusi mattopesula Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin 13 Uusi tytäryhtiö perustettiin Kroatiaan 7, , litraa vettä tekstiilikiloa kohden prosentilla työvaatekankaista ja hotellitekstiileistä on ÖkoTex 100 -merkki konsernin liikevaihto miljoonaa euroa toimitettua pyyhettä ja lakanaa kwh energiaa pesukiloa kohden prosenttia tekstiilijätteestä energiantuotantoon tai kierrätykseen pesulalla Suomessa ja Ruotsissa sekä hygienialaitteiden tekstiilipalvelulla pohjoismainen Joutsenmerkki Vastuuraportti

6 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Millainen oli Lindström-konsernin toimintavuosi 2011? Vuosi oli Lindströmille varsin hyvä. Onnistuimme kasvattamaan liiketoimintaamme sekä onnistuneen uusasiakashankinnan että kahden liiketoimintakaupan avulla. Toteutimme myös laajentumisstrategiaamme perustamalla uuden tytäryhtiön Kroatiaan. Kasvu ja sen edellyttämät investoinnit näkyvät kuitenkin selvästi kannattavuudessamme. Kannattavuuspaineita on lisännyt myös energia- ja henkilöstökustannusten nousu. Olemme panostaneet määrätietoisesti tulevaisuuteen päivittämällä visiomme ja strategiamme. Tulevaisuuden menestyminen pohjautuu henkilöstömme osaamiseen ja sitä kautta kykyymme tuottaa asiakkaidemme liiketoimintaan lisäarvoa. Siksi panostimme paljon siihen, että henkilöstö ymmärtää ja kokee päivitetyn vision ja strategian omakseen. Strategiaprosessimme aikana tunnistimme erinomaisen asiakasymmärryksen ja palvelun entistäkin tärkeämmiksi ja panostimme vuoden aikana merkittävästi koko henkilöstön voimin palvelukulttuurimme kehittämiseen. Pidän näiden kehittämisja oppimisprosessien läpivientiä vuoden tärkeimpinä onnistumisina, jotka luovat pohjaa tuleville vuosille. Vuoden aikana Lindströmin menestyksekäs palveluliiketoiminnan kansainvälistämisstrategia, uudistumiskyky ja vastuullinen johtaminen saivat tunnustusta, kun Suomen Liikemies-Yhdistys ja Talouselämä-lehti valitsivat hallituksemme puheenjohtaja Jukka Roihan Vuoden 2011 Liikemieheksi. Mitkä olivat vuodelle asetetut keskeiset tavoitteet ja miten niissä onnistuttiin? Uuden vision ja strategian jalkautuksen lisäksi merkittävimpiä tavoitteitamme vuonna 2011 olivat rekrytointi- ja perehdytysprosessin kehittäminen sekä palvelukulttuurin edelleen kehittäminen. Uuden vision ja strategian jalkautuksessa panostettiin etenkin henkilöstön osallistumiseen, tavoitteiden asettamiseen sekä niiden saavuttamisen mahdollisuuksien arvioimiseen. Uudet tavoitteet ja niiden edellyttämät muutokset toiminnassa käytiin läpi koko henkilöstön kanssa pienryhmätyöskentelyn keinoin. Pienryhmistä kerätty palaute yllätti positiivisuudellaan. Ensituntumamme rekrytointiprosessin kehittämisestä on ollut erittäin myönteinen ja tulevaisuus näyttää, kuinka tässä olemme onnistuneet. Henkilöstön osaamiseen panostimme muun muassa kehittämällä perehdytyksen ja koulutuksen prosesseja ja työkaluja. Verkko-oppimisympäristömme eacademy on otettu monipuolisesti käyttöön ja se on saanut hyvän vastaanoton käyttäjiltään. Palveluyrityksenä tärkein tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme hyviä palvelukokemuksia. Hyvä palvelu muodostuu monen lindströmiläisen työn tuloksena ja edellyttää saumatonta yhteistyötä. Vuoden aikana edistimme sisäistä yhteistyötä ja etsimme hyvän palvelun aineksia muun muassa pelaamalla koko henkilöstön voimin itse kehittämäämme At Your Service -peliä, jossa loimme 4 Vastuuraportti 2011

7 Toimitusjohtajan katsaus innostavalla tavalla keskustelua erilaisista palvelutilanteista ja niissä toimimisesta. Rakensimme myös johdolle koulutusohjelman palvelujen ja palvelukulttuurin kehittämisestä. Työn tuloksia mittaamme muun muassa asiakaspysyvyyden ja asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. Asiakaspysyvyys on koko konsernissa erittäin korkea ja jo ennestäänkin korkea asiakastyytyväisyytemme parani edelleen vuoden 2011 aikana. Miten maailmantalouden vaihtelut vaikuttivat Lindströmin toimintaan ja tulokseen vuonna 2011? Uusmyyntimme ja asiakaspysyvyytemme kehittyivät vuoden aikana positiivisesti, joten talouden vaihtelut eivät konsernia kokonaisuutena katsottaessa juuri näy Yritysvastuu ei ole haaste, vaan mahdollisuus. Lindströmin toiminnassa ja tuloksessa. Palvelumme ovat aina asiakastarpeen mukaan mitoitetut ja joustamme asiakastarpeen mukaan. Näin palvelumme ovat houkuttelevia asiakkaillemme kaikissa vaiheissa taloussyklejä. Sen sijaan valuuttakurssien vaihtelut ovat meille jatkuva haaste, sillä vaikka toimimme aina paikallisessa valuutassa, niin tekstiilihankintoja teemme kuitenkin myös muissa valuutoissa. Toinen erityisesti toimintaamme vaikuttava tekijä on energian hintojen usein voimakaskin vaihtelu. Energiatehokkuuden kehittäminen on meille siis tärkeää paitsi ympäristön, myös talouden näkökulmasta. Miten suunnittelette toimintaanne ja mitkä ovat keskeisimmät strategiset painopisteet lähitulevaisuudessa? Suunnittelemme toimintaamme ja kehitämme asiakassuhteitamme pitkäjänteisesti. Luonnollisesti katsomme asioita myös kalenterivuositasolla ja asetamme tavoitteita vastaavasti, mutta viiden - kuuden vuoden päähän asetettu visio ohjaa toimintaamme keskipitkällä aikavälillä. Yrityksen pitkä historia, 164 vuotta, antaa hyvän aikaperspektiivin toimintamme kehittämiselle, jolloin pitkän tähtäimen tavoitteet ajavat aina lyhyen tähtäimen - usein näennäisten - etujen ohi. Lindströmin tavoite on toimia tulevaisuudessa entistäkin kansainvälisemmin vahvistaen asemaansa kaikilla toimimillaan markkinoilla. Tämä toteutetaan noudattamalla kannattavan kasvun periaatettamme nojautuen vahvoihin palvelukonsepteihin, erinomaiseen palvelukulttuuriin ja vastuulliseen toimintaan. Viime kädessä toiminta kuitenkin pohjautuu henkilöstön vahvaan ammattitaitoon niin jokapäiväisessä työssä kuin toimintojen edelleen kehittämisessä. Millaisia haasteita vuosi 2011 toi yritysvastuun näkökulmasta? En näe yritysvastuuta missään nimessä haasteena, vaan mahdollisuutena parantaa toimintaa niin talouden, ympäristön kuin sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Hienous toiminnan vastuullisessa kehittämisessä on se, että kaikki vastuullisuuden osa-alueet myös tukevat toisiaan. Joissain toimintamaissamme paikallisten viranomaisten toiminta asettaa meille haasteita ja hidastaa asioiden etenemistä. Arvoihimme pohjautuen toimimme näissäkin haastavissa tilanteissa aina vastuullisesti. Vastuullinen toiminta on ainoa kestävä tapa toimia. Mitkä ovat Lindströmin yritysvastuun periaatteet ja tärkeimmät painopistealueet? Näkemyksemme mukaan vastuullisuus on osa kaikkea toimintaa, ja siitä kannetaan vastuuta koko henkilöstön voimin. Toiminnan tavoitteet asetetaan niin, että ne tukevat vastuullisuuden kaikkia osaalueita ja niiden toteutumista pystytään seuraamaan. Vuonna 2011 tarkensimme muun muassa prosessejamme ja ohjeistustamme koskien hankintaketjumme auditointeja. Vuoden aikana myös täydensimme yritysvastuun tavoitteita pohjautuen liiketoiminnan visioon ja strategisiin tavoitteisiin. Tulevan visiokauden isoimpia haasteitamme energian- ja vedenkulutuksen hallinnan lisäksi on rakentaa toimittajaketjun vastuullisuuden raportointimalli ja löytää keinoja lisätä tekstiilijätteemme hyötykäyttöä. Miltä vuosi 2012 näyttää? Vuonna 2011 hyvin kehittynyt uusasiakashankinta, entisestään kasvanut asiakastyytyväisyys sekä positiivisesti kehittynyt henkilöstön työtyytyväisyys luovat koko konsernille hyvän lähtökohdan vuodelle Monella asiakasyrityksellämme, erityisesti Euroopan markkinoilla, on haastavat olosuhteet, joihin Lindströmin asiakastarpeeseen mukautuvat palvelut ovat kustannustehokas ratkaisu. Siten odotamme vuoden 2012 aikana liiketoimintamme kehittyvän positiivisesti. Kiihtyvä kasvu asettaa lyhyen tähtäimen haasteita kannattavuudellemme, mutta pyrimme kuitenkin rahoittamaan kasvumme pääosin tulorahoituksella. Vastuuraportti

8 Lindström lyhyesti Lindström lyhyesti Lindström on yritysten kumppani. Sloganimme Cares for Your Image mukaisesti tehtävämme on vahvistaa asiakkaidemme yrityskuvaa, helpottaa palvelumme avulla asiakkaidemme arkea ja tuottaa erinomaisilla palveluratkaisuilla asiakkaalle lisäarvoa. Toimimme vastuullisesti ja olemme arvostettu työnantaja. Lindström tarjoaa tekstiilipalveluita yritysasiakkaille. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyötäinen tapa hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet. Lindströmin valikoimaan kuuluvat työvaate-, matto-, henkilönsuojain-, hygienia-, ravintolatekstiili-, teollisuuspyyhe- ja brändituotepalvelut. Arvot Tekstiilien hankinta, huolto ja varastojen ylläpito edellyttävät paljon aikaa ja työtä yrityksiltä. Lindströmin tekstiilipalvelu hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet vaivattomasti ja mahdollistaa asiakkaan keskittymisen omaan ydinliiketoimintaansa. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyötäinen vaihtoehto. Kunkin asiakkaan palvelukokonaisuutta suunniteltaessa Lindström ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset liiketoiminnan vaateet ja näin tukee asiakkaansa liiketoiminnan kehittymistä. Lindström on voimakkaasti kasvava kansainvälinen yhtiö. Menestyksen taustalla on vahvasti konseptiohjattu toiminta, joka varmistaa, että asiakkaat saavat samansisältöistä ja -laatuista palvelua kaikissa toimintamaissamme. Konseptimme mukautuvat asiakkaiden tarpeisiin ja niitä päivitetään jatkuvasti asiakastarpeiden näin vaatiessa. Toimintakonseptimme on mallinnettu ISO 9001 ja ISO sertifi oituun toimintajärjestelmäämme, jota noudatetaan kaikissa toimintayksiköissämme. Lindströmin toimintaa ohjaavat arvot, jotka ovat perusta vastuulliselle ja eettiselle toiminnallemme. Kannattava kasvu Lindströmin toiminta on kustannustietoista ja -tehokasta tämä takaa kannattavan kasvun. Johtamisen keinoin erilaiset hankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen yrityksen kokonaisedun kannalta. Kaikkien hankkeiden tulee tukea Lindströmin visiota. Päätöksiä tehdään kauaskantoisesti ja resurssit ohjataan tukemaan kasvua. Pitkäaikainen asiakassuhde Aito kumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja molemminpuolista liiketaloudellista hyötyä. Lindström kuuntelee asiakkaitaan, ennakoi asiakkaiden tarpeita ja tarjoaa kilpailukykyisiä palveluita. Asiakkaiden pyyntöihin reagoidaan viipymättä, muttei hätiköiden. Vastuullisuus Lindström ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Lindström toimii oikeudenmukaisesti, lakeja ja säädöksiä noudattaen sekä paikallisia kulttuureja kunnioittaen. Työnantajana Lindström on oikeudenmukainen ja vastuullinen. Edellytämme myös alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä samoja periaatteita. Innostus ja oppimisen ilo Hyvä johtaminen, kannustava palaute ja koulutus varmistavat Lindströmin ja sen henkilöstön jatkuvan kehittymisen. Avoin, keskusteleva ilmapiiri rohkaisee uudistuksiin ja on edellytys niissä onnistumiselle. 6 Vastuuraportti 2011

9 Lindström lyhyesti Visio - Lindström vuonna 2016 Vuonna 2016 kasvamme voimakkaasti ja liiketoimintamme on hyvin kannattavaa. Olemme omavarainen yritys, jonka liikevaihto on 400 miljoonaa euroa. Palvelemme globaalisti ja toimimme 25 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Olemme markkinajohtaja 20 maassa. Yritysmielikuva Lindströmistä perustuu sen pitkään kokemukseen, tuoreeseen näkemykseen ja innostukseen viedä asioita eteenpäin. Palvelumme helpottaa asiakkaan arkea. Lindströmin tuote- ja palveluratkaisut ovat edelläkävijöitä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Takaamme asiakkaalle hallitun ja laadukkaan palvelukokemuksen, tuotimme palvelun sitten itse tai yhteistyökumppanin kanssa. Lindströmillä on toimialan nopeimmat ja luotettavimmat prosessit. Lindströmin järjestelmällinen johtaminen ohjaa kansainvälisyyteen ja konseptiohjattuun toimintaan. Johtaminen on kansainvälistä huipputasoa ja se tukee palvelukulttuuria. Lindströmille halutaan tulla töihin ja sen henkilöstö on tunnettu ylivertaisesta palvelustaan. Tähtäimessä voimakas kasvu Lindström tähtää voimakkaaseen kasvuun. Tavoitteemme on laajentua maantieteellisesti ja kasvattaa markkinaosuuksiamme voimakkaasti. Saavuttaaksemme tavoitteemme meidän on toimittava kaikilla valitsemillamme markkinoilla erinomaisesti. Vuoden 2011 alussa Lindström määritteli uuden, vuoteen 2016 tähtäävän vision eli tulevaisuudenkuvan yhtiön toiminnasta. Visiota tukemaan yhtiön sisällä julkaistiin päivitetty strategia. Strategia on muotoiltu syy-seurausketjuksi, jonka avulla on helppo seurata niitä tekijöitä, jotka käynnistävät ja toisaalta mahdollistavat vision toteutumisen. Strategian toteutuksen ensi askeleita on luettavissa tästä raportista. Kustannustietoinen ja tehokas toiminta turvaa kannattavan kasvun. Toteutamme kasvustrategiaamme pääosin tulorahoituksen turvin. Vastuuraportti

10 Lindströmin palvelut Lindströmin palvelut Lindström tarjoaa tekstiilipalveluita yrityksille. Pääosan palveluistaan Lindström tarjoaa kokonaisvaltaisena tekstiilipalveluna, jossa Lindström huolehtii tarvekartoituksesta, mallistojen suunnittelusta, hankinnoista, tekstiilien toimittamisesta asiakkaan tiloihin ja käytettyjen noutamisesta, tekstiilien huollosta sekä loppuun käytettyjen tekstiilien vastuullisesta hävittämisestä. Luotettava ja vaivaton palvelu helpottaa asiakkaan arkea. Lindströmin palvelujen ja toimintojen suunnittelussa otetaan aina huomioon materiaalien käytön tehokkuus ja toiminnan ympäristövaikutukset. Lindström tarjoaa työvaatepalveluita kaikissa toimintamaissaan. Mattopalveluita Lindström tarjoaa 13 Euroopan maassa ja henkilönsuojainpalveluita Unkarissa ja Suomessa. Suomessa Lindström tarjoaa työvaate-, matto- ja henkilönsuojainpalveluiden lisäksi hygienia-, ravintolatekstiili-, teollisuuspyyhe- ja brändituotepalveluita. Tytäryhtiö Comforta tarjoaa Suomessa hotelli-, ravintola- ja terveydenhoidon tekstiilipalvelua. Ruotsissa palveluihin kuuluvat hotelli- ja ravintolatekstiilipalvelut ja Venäjällä sekä Virossa hotellitekstiilipalvelut. Tarjoamiensa palveluiden kautta Lindström voi vaikuttaa asiakkaidensa toimitilojen viihtyisyyteen ja työturvallisuuteen. Lindströmin toiminta lisää hygieniatietoisuutta markkinoilla, mikä osaltaan lisää kysyntää myös muille puhtautta ja hygieenisyyttä korostaville tuotteille. Asianmukaiset tekstiilit ja työturvallisuustuotteet parantavat asiakkaiden työntekijöiden työn tuottavuutta ja vähentävät työtapaturmia. Sen lisäksi, että tekstiilipalvelut vahvistavat asiakkaan imagoa, ne parantavat asiakkaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä. 8 Vastuuraportti 2011

11 Lindströmin palvelut Työvaatepalvelut Työvaate on yrityksen käyntikortti: hyvännäköiset ja yhtenäiset työvaatteet vahvistavat yritysilmettä. Istuva ja käyttötarkoitukseensa suunniteltu työvaate on myös merkittävä työturvallisuuden ja -viihtyvyyden tekijä. Lindströmin vaatteet on merkitty yritys- ja henkilötunnisteilla, jolloin työntekijä saa aina omien mittojen mukaiset yksilölliset vaatteet käyttöönsä. Henkilönsuojainpalvelut Lindström on yritysten kumppani työturvallisuustyössä. Henkilönsuojainpalvelumme kartoittaa työntekijöihin kohdistuvat vaarat ja toimittaa tarvittavat suojaimet yrityksen tiloihin joustavana palveluna. Mattopalvelut Lindströmin Mattopalvelut toimittaa puhtaat matot yrityksen lattialle sovittuina ajankohtina ja vie käytetyt matot huoltoon. Oikein suunniteltu matotus suojaa lattioita ja lisää kulkuturvallisuutta. Palvelut maittain Hygieniapalvelut Pyyhe- ja pesuaineannostelijat ja raikastimet edistävät asiakasyritysten tilojen käyttäjien hygieniaa ja edistävät tilojen siisteyttä. Puuvillapyyheannostelijat ovatkin tutkitusti hygieenisin tapa kuivata kädet*. Lindströmin käsipyyhejärjestelmällä on Pohjoismainen Joutsenmerkki. Ravintolatekstiilipalvelut Ravintoloiden tarpeet ja korkeat hygieniavaateet täyttyvät tekstiilien osalta Lindströmin palvelun avulla. Puhtaat kattaustekstiilit, keittiötekstiilit ja ravintolan henkilöstön vaatteet toimitetaan ravintoloille ja käytetyt noudetaan säännöllisesti. Palveluratkaisu on joustava ja huomioi kausivaihtelut asiakkaan tarpeiden mukaan. Teollisuuspyyhepalvelut Lindströmin teollisuuspyyhkeet ja imeytysmatot sitovat tuotannossa syntyvän teollisen lian ja öljyt. Lindström vastaa pyyhkeiden huollossa irtoavan ongelmajätteen käsittelystä. Imeytysmattojen valmistukseen käytetään käytöstä poistettuja teollisuuspyyhkeitä. Brändituotepalvelut Tuotteet yritysten brändin rakentamiseen, tapahtumiin sekä promootio- ja liikelahjoiksi suunnitellaan ja tuotetaan yrityksen ilmeen mukaisiksi. Mallistojen lisäksi Lindström tarjoaa web-pohjaisen tilauskanavan ja palvelut pakkaamiseen, varastointiin sekä toimituksiin. Brändituotteita toteutetaan myös kierrätysmateriaalista, joka voi olla peräisin myös asiakkaan omista työvaatteista. Hotellitekstiilipalvelut Lindströmin tytäryhtiö Comforta toimittaa luotettavasti laadukkaat vuodevaatteet ja froteet. Palvelu voi myös joustaa tarpeen mukaan, jolloin hotelliin toimitetaan vain tulevan käyttöasteen mukainen määrä tekstiilejä. * KTTL, 2004 ja VTT Biotekniikka, BEL 261/03 Bulgaria Intia Iso-Britannia Kiina Kroatia Latvia Liettua Puola Romania Ruotsi Saksa Slovakia Slovenia Suomi Tšekki Turkki Ukraina Unkari Venäjä Viro Työvaatteet Ravintolatekstiilit Teollisuuspyyhkeet Matot Henkilönsuojaimet Hygieniatuotteet Brändituotteet** Hotellitekstiilit X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ** Palvelu saatavissa Suomesta, toimitukset kaikkiin toimintamaihin Vastuuraportti

12 Yhtiön rakenne ja organisoituminen Yhtiön rakenne ja organisoituminen Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Konsernin emoyhtiö Lindström Oy on vuonna 1848 perustettu suomalainen perheyhtiö. Kaikki tytäryhtiöt ovat emoyhtiön sataprosenttisesti suoraan tai välillisesti omistamia ja käyttävät konsernihallinnon palveluita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomen pääkaupungissa Helsingissä. Emoyhtiö Lindström Oy:n lisäksi konserniin kuuluu 22 Lindström-nimellä toimivaa tytäryhtiötä Euroopassa ja Aasiassa sekä hotellien, ravintoloiden ja terveydenhuollon tekstiilipalveluihin erikoistunut tytäryhtiö Comforta Oy, jolla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä Pietarin alueella. Myös Comforta toimii konsernirakenteisena yhtiönä. Comfortan alakonserniin kuuluvat emoyhtiö Comforta Oy ja tytäryhtiöt Comforta AB Ruotsissa ja Quickly Tvättcentral Ab Ahvenanmaalla. Konsernihallinto Konserni on organisoitu siten, että hallinnon ja palveluiden osaamiskeskukset tukevat kaikkien toimintamaiden operatiivista toimintaa. Hallinnon osaamiskeskukset Hallinnon osaamiskeskusten tehtävänä on tuoda erityisosaamista liiketoiminnan tueksi ja tehdä oman erityisalueensa operatiivisia tehtäviä itsenäisesti liiketoiminnan, toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksia seuraten ja toimintaa kehittäen. Hallinnon osaamiskeskuksia on seitsemän: - Talous ja raportointi - Henkilöstöasiat - Investoinnit, menetelmäkehitys ja ympäristöasiat - IT - Konserniostot ja logistiikka - Laatu - Viestintä ja asiakkuusjohtaminen. Palveluiden osaamiskeskukset Palveluiden osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää kunkin palvelukokonaisuuden toimintaa ja prosesseja, kouluttaa myyntiorganisaatiota, kehittää palvelumalleja, tuotteita ja tuotevalikoimaa sekä koordinoida palvelun markkinointia. Työvaate-, Matto-, Henkilönsuojain- ja Brändituotepalvelut toimivat kansainvälisesti tukien kutakin palvelua tarjoavan maan operatiivista toimintaa. Hygienia-, Ravintolatekstiili- ja Teollisuuspyyhepalvelut palvelevat Suomen operatiivista toimintaa. 10 Vastuuraportti 2011

13 Yhtiön rakenne ja organisoituminen Lindström-konsernin organisaatio Comforta-konserni Lindström Eurooppa ja Aasia Lindström Suomi Palveluiden osaamiskeskukset Hallinnon osaamiskeskukset Hygieniapalvelut Työvaatepalvelut Mattopalvelut Ravintolatekstiilipalvelut Teollisuuspyyhepalvelut Henkilönsuojainpalvelut Brändituotepalvelut Investoinnit, menetelmäkehitys ja ympäristöasiat Talous ja raportointi Henkilöstöasiat Konserniostot ja logistiikka Laatu Viestintä ja asiakkuusjohtaminen IT Operatiivinen toiminta Operatiivista toimintaa johdetaan alueellisten organisaatioiden voimin: Suomi, muu Eurooppa ja Aasia. Näiden alueiden maakohtaista operatiivista toimintaa johdetaan tytäryhtiöstä käsin. Emoyhtiö ja osa tytäryhtiöistä on jaettu alueellisiin tulosyksiköihin. Toimipisteet Toimipisteitä eli palvelukeskuksia ja pienempiä myyntikonttoreita Lindströmillä oli koko toiminta-alueellaan vuoden 2011 lopussa yhteensä 68, joista 59 on Lindström-nimellä toimivien yhtiöiden toimipisteitä. Emoyhtiö Lindström Oy:llä on Suomessa 21 toimipistettä. Lindström-tytäryhtiöillä on Euroopan alueella 20, Venäjällä yhdeksän ja Intiassa ja Kiinassa yhteensä yhdeksän toimipistettä. Tytäryhtiö Comfortalla on yhteensä 12 Lindströmin asiakkaita palvelee lähin asiakkaan tilaamaa palvelua tarjoava palvelukeskus. Asiakkaan kanssa voidaan sopia palvelun laajentamisesta kansainväliseksi palveluksi, jotta asiakas pystyy saamaan palvelun samalta toimittajalta eri toimintamaissaan. Kansainvälisiä asiakkuuksia johdetaan keskitetysti, mutta ensisijaisessa palveluvastuussa on paikallinen, asiakkaan kutakin toimipistettä lähellä oleva palvelukeskus. toimipistettä, joista yhdeksän Suomessa ja kolme Ruotsissa. Venäjällä Pietarissa ja Virossa Comforta toimii Lindströmin palvelukeskusten tiloissa. Suomessa Comforta toimii Lindströmin kanssa samoissa tiloissa kolmella paikkakunnalla. Palvelukeskukset on sijoitettu lähelle asiakasta ja niihin on Lindströmin konseptoidun toimintamallin mukaisesti sijoitettu pesula, tekstiilivarasto ja jakeluterminaali sekä toimistotilat paikallishallinnolle ja myynti- ja asiakaspalvelun henkilöstölle. Lisäksi pienemmille paikkakunnille on sijoitettu myyntikonttoreita asiakaspalvelun ja myynnin paikallistuntemuksen varmistamiseksi. Vastuuraportti

14 Johtaminen Johtaminen Hallinnointijärjestelmä Omistus Roihan suku joko suoraan tai välillisesti omistamiensa yhtiöiden kautta omistaa kaikki emoyhtiön osakkeet. Emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti kaikki konsernin tytäryhtiöiden osakkeet. Yhtiökokous Yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksella on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset vastuut ja velvollisuudet. Hallitus Yhtiökokous valitsee emoyhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu hallitusammattilaisia ja osakkeenomistajien edustajia. Hallitus hyväksyy konsernin tulos-, rahoitus- ja investointibudjetin, päättää merkittävistä hankinnoista ja yrityksen laajentumisesta, tekee rahoitus- ja konsernin varallisuuteen liittyvät päätökset sekä hyväksyy konsernin mission, vision ja strategian ja riskienhallinnan suuntaviivat. Konsernin tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat pääosin konsernin johtoryhmän jäsenistä. Toimitusjohtaja Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan vastuulla on kansainvälistymisen kehittäminen, johtoryhmän toiminnan johtaminen, yhteydet hallitukseen ja omistajiin, ulkoinen viestintä sekä resurssien allokointi. Konsernin johtoryhmä Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän kokoonpanon, tekee päätökset roolituksesta ja toimintamallista. Johtoryhmän vastuulla on yritysympäristön seuranta ja tulkitseminen, konsernitason mission, vision, strategian ja liiketoiminnan prosessien toteuttaminen ja seuranta, vuosisuunnittelu ja toiminnan mittaaminen, toiminnan ja kansainvälistymisen johtaminen, palveluvalikoiman kehittäminen, konsernin politiikkojen määrittely, arvojen toteutumisen seuranta, esimerkin näyttäminen ja viestintä organisaatiolle. Tiedottaminen Yhtiön kaikki tiedotteet julkaistaan internet-sivuilla osoitteissa ja Tilintarkastaja Vuonna 2011 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Itäniemi. Palkka- ja palkkioselvitykset Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. Toimitusjohtajan palkasta ja hänelle maksettavien tulospalkkioiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Johtaminen Lindströmin johtaminen perustuu yhtiön arvoihin. Arvot ohjaavat jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa. Ne ovat myös strategisten painopistevalintojen ja tavoitteiden taustalla sekä ohjaavat yhtiön johtamista. Lindströmin tavoitetila eli visio ja siihen tähtäävät keinot eli strategia määritellään viiden vuoden välein. Tavoitetilan ja siihen johtavien keinojen valikoiman määrittelyssä taustana ja suuntaviivojen määrittäjänä käytetään yhtiön arvoja. Lindströmin visio 2016 ja siihen tähtäävä strategia määriteltiin johdon toimesta vuoden 2010 aikana ja käytiin henkilöstön kanssa läpi strategiatyöryhmissä vuoden 2011 alussa. Strategiatyöryhmissä henkilöstö arvioi tiimeinä ja yksilöinä oman työnsä vaikutuksia ja mahdollisuuksia osana strategian ja vision toteuttamista. Yksiköt laativat vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jotka tähtäävät strategian toteuttamiseen. Yksilötasolla strategian ja toimintasuunnitelmien toteuttamista jatketaan myös osana säännöllisiä esimiehen ja alaisen välisiä kehitys- sekä tulos- ja tavoitekeskusteluja. Lindströmin johtamisjärjestelmä koostuu konserni-, liiketoiminta-, tytäryhtiö- ja aluetason johtamismalleista ja se on kuvattu yhtiön toimintakäsikirjassa. Johdon kokouskäytännöistä on selkeät ohjeet ja kokoukset on aikataulutettu vuositasolla etukäteen. Henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut ajoittuvat kevääseen ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu syksyyn. Toiminnan seuraaminen ja palkitseminen Lindströmin toiminnan seuraamiseen on laadittu konserni-, tytäryhtiö-, yksikköja henkilötasoinen mittaristo, joka on 12 Vastuuraportti 2011

15 Johtaminen sidottu strategisiin tavoitteisiin. Mittaristoa rakennettaessa on myös kiinnitetty huomiota siihen, että se ei johda osaoptimointiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisjärjestelmän perustana. Palkitsemisen mittarit on asetettu taloudellisen menestyksen, asiakaspalvelun laadun parantamisen, toimintojen kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmista. Koko konsernin henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä. Johtamisen laatu Vaikutusmahdollisuudet hallitustyöskentelyyn Lindströmin hallituksessa toimii osakkeenomistajien edustajia, joiden kautta omistajilla on mahdollisuus vaikuttaa hallituksen työskentelyyn. Henkilöstö vaikuttaa hallituksen työskentelyyn strategiatyön kautta. Vuonna 2011 strategiaa työstettiin vuoropuheluna hallituksen, johdon ja henkilöstön kesken. Johtamisen tasoa mitataan joka toinen vuosi toteutettavan esimiestutkimuksen ja joka toinen vuosi toteutettavan työyhteisön tilan tutkimuksen avulla. Lisäksi toteutetaan yksittäisiä, tiettyä toimintoa ja sen esimiestyötä kehittäviä hankkeita ja niiden seurantatutkimuksia. Johtamisen ongelmatilanteita pyritään ehkäisemään monipuolisella johtamistaidon koulutuksella ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti välittömästi. Hallitus: Hallituksen riippumattomia jäseniä eli jäseniä, joilla ei ole omistussuhdetta Lindströmiin ovat Heikki Ahdekivi, Kim Hanslin, Anssi Soila ja Leena Lampén. 1. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Roiha 2. Leena Lampén 3. Heikki Ahdekivi 4. Kim Hanslin ja Anssi Soila 5. Niina Kousa 6. Henry Rautiainen Vastuuraportti

16 Johtaminen Konsernin johtoryhmä Juha Laurio, 39, President, CEO Theo Slegt, 51, Senior Vice President, Corporate Investments, Process Development and Environmental Issues Minna Kahri, 41, Senior Vice President, CFO, Corporate Finance Jari Vihervuori, 41, Senior Vice President, Finland Auditoinnit ja sisäiset tarkastukset Lindström seuraa toimintaansa ja toimintaohjeistuksensa noudattamista sisäisesti auditoimalla operatiivisen toiminnan yksikköjään säännöllisesti. Sisäisissä auditoinneissa paitsi seurataan ohjeistuksen noudattamista, myös tunnistetaan puutteita ja kehityskohteita, suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikuttavuutta. Jos uusi toimintamalli todetaan toimivaksi, jalkautetaan se kaikkiin toimipisteisiin. Lindströmin toimintajärjestelmän ISO 9001 ja ISO sertifi oinnit on myöntänyt ja niitä säännöllisten auditointien avulla valvoo Det Norske Veritas. Sisäisten auditointien lisäksi toteutetaan säännöllisesti asiakaskohtaisia laadun arviointeja, joissa tarkastellaan Lindströmin toimintaa osana asiakasyrityksen prosesseja. Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen Lindströmillä harjoitetaan suunnitelmallista riskienarviointia ja -hallintaa. Rahoituksen riskit sekä toimintaympäristön ja -edellytysten muutokset tunnistetaan Carl August Lindström perustaa kaunovärjäämön 1848 Lindström tuo työvaatepalvelun Yhdysvalloista Suomeen 1930 Aloitetaan kansainvälistyminen perustamalla tytäryhtiö Viroon Vastuuraportti 2011

17 Johtaminen Mika Hartikainen, 45, Senior Vice President, European and Asian Subsidiaries Kirsti Leisio, 60, Senior Vice President, Corporate Human Resources Santtu Jokinen, 37, Managing Director, Comforta Oy Harri Puputti, 44, Senior Vice President, Corporate Quality osana johtamisjärjestelmän toimintamallia. Omaisuusriskeihin liittyviä riskienarviointeja ja toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Myös sopimuksiin liittyvät riskit on tunnistettu ja allekirjoituskäytännöt on ohjeistettu toimintakäsikirjassa. Kaikissa konsernin toimipisteissä on laadittu kattavat työ- ja kemikaaliturvallisuusriskikartoitukset ja toimintaohjeistukset. Ohjeiden ajantasaisuutta ja noudattamista seurataan sisäisten auditointien yhteydessä. Yhtiön tietoturvapolitiikka ja siihen liittyvät toimintaohjeet määrittelevät tietoverkon, kannettavien tietokoneiden, lisälaitteiden ja ohjelmistojen turvallista käyttöä. Tietosuojaan ja tiedon luottamuksellisuuteen liittyvät ohjeet on kirjattu henkilöstön eettisiin ohjeisiin. Yhtiössä on nimetty työ-, tieto-, kulkuja ympäristöturvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kuluttajapalvelut myydään, Lindströmistä tulee B-to-B tekstiilipalveluyritys Perustetaan tytäryhtiö Comforta Oy, jolle siirtyy hotellitekstiilipalvelun liiketoiminta Aasian liiketoiminta alkaa Kiinan Suzhousta Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa ja kasvaa voimakkaasti Vastuuraportti

18 Yritysvastuun periaatteet Yritysvastuun periaatteet Lindström on jo vuonna 1991 allekirjoittanut Kestävän kehityksen peruskirjan, jonka myötä se on sitoutunut ottamaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa toimintansa ympäristövaikutukset sekä täyttämään lakien ja asetusten vaatimukset kaikessa toiminnassaan. Kestävän kehityksen peruskirjan periaatteiden ohella Lindström sitoutuu YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ja lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen periaatteisiin, sekä ILO:n sopimukseen työelämän perusoikeuksista. Yritysvastuun yleisiä periaatteita täydentävät yksilöidymmät politiikat, ohjeet ja linjaukset. Lindströmin toimintaa ja johtamista ohjaa ISO 9001 ja ISO sertifi oitu toimintajärjestelmä, jota noudatetaan kaikissa toimintayksiköissä ja jota auditoidaan säännöllisesti. Toimintajärjestelmä sisältää muun muassa henkilöstö-, ympäristö- ja tietoturvapolitiikan, sekä hankintatoimintoa määrittelevän ohjeiston. Konsernin hankintakäsikirja määrittelee vastuut toimittajaketjussa ja tuotteissa. Hankintasopimuksiin sisällytetään SA 8000:een perustuva Lindströmin Supplier Code of Conduct. Lindström edellyttää toimittajiensa, näiden alihankkijat mukaan luettuina, toimivan Code of Conductin mukaisesti. Code of Conduct allekirjoitetaan osana Lindströmin ja toimittajan välistä toimitussopimusta. Henkilöstön toimintaa ohjaa oma eettinen ohjeisto, joka muun muassa kieltää kaiken korruption ja edellyttää henkilöstön noudattamaan tinkimättä lakeja ja asetuksia. Pesulatyön hygieenisyyttä ja mikrobiologista puhtautta ohjaa EN-SFS hygieniastandardi ja Pohjoismaissa arvostettu Joutsenmerkki asettaa tiukat kriteerit toiminnan ympäristövaikutuksille. Tekstiilipalvelun Joutsenmerkki on myönnetty Suomessa kangaspyyherullapesuloille ja Ruotsissa hotelli- ja ravintolatekstiilipesuloille. Ahvenanmaan hotellitekstiilipesulan ja Täbyn työvaatepesulan Joutsenmerkin uusiminen on kesken raportointihetkellä. Tekstiilitoimittajien valinnassa Lindström suosii yrityksiä, jotka kiinnittävät huomiota tuotantonsa ympäristökuormitukseen ja pyrkivät täyttämään tekstiilejä koskevien ympäristömerkkien ehdot. Rullapyyhemateriaalilla, samoin kuin yli 90 prosentilla työvaatekankaista ja hotellitekstiileistä, on ÖkoTex 100-merkki tai ne täyttävät vastaavat terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Hotellitekstiilien osalta ollaan vähitellen siirtymässä EU-ympäristömerkkiin. Lindström muuttuvassa toimintaympäristössä Kasvava kansainvälinen liiketoiminta, monikulttuurinen henkilöstö, tiukkenevat ympäristökriteerit ja lainsäädäntö sekä hankintaketjun monipuolistuminen luovat Lindströmille haasteellisen toimintaympäristön, jossa voi menestyä vain vastuullinen, toimintaympäristöään arvostava ja kehittävä yritys. Vastuullisuus ja eettisyys ovat tärkeä osa Lindströmin arvomaailmaa. Lindström pyrkii toimimaan niin, että se turvaa oman toimintansa ja ympäristönsä tarpeet viemättä toimintaedellytyksiä tulevalta yhteiskunnalta. Toiminnan ympäristövaikutusten minimointi ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ovat olennaisia tavoitteita kaikissa toimintamaissa. Lindström on monella toimintapaikkakunnallaan merkittävä työnantaja, veronmaksaja ja yhteiskunnallinen toimija. Etenkin pienillä paikkakunnilla sillä on vahva rooli alueellisen kehittymisen ja toimeentulon turvaajana. Lindström toimii myös monien yrittäjien pääasiallisena toimeksiantajana ja vaikuttaa siten myös alihankkijoidensa työntekijöiden hyvinvointiin. Lindström on usein etabloitunut maihin, joissa ei ennestään ole ollut tekstiilipalveluja saatavilla. Siten Lindström on omalta osaltaan ollut kehittämässä myös kohdemaan yritysrakennetta ja kysyntää. Samalla Lindström vie ympäristötietoisuutta uusiin toimintamaihin. Lindströmin pesuloiden veden- ja energiankäyttö sekä toiminnan aiheuttamat jätteet ovat keskeisimpiä toiminnan ympäristövaikutuksia. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma keskustelu ja lainsäädännölliset rajoitukset asettavat reunaehtoja myös tekstiilinvuokraustoiminnalle. Toisaalta ilmastonmuutoksella on positiivinen vaikutus liikevaihdon kehittymiseen, sillä keskustelu ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista muutoksista elinympäristöömme kasvattaa tietoisuutta ympäristöriskeistä ja kiinnostusta ympäristömyötäisiä tuotteita ja palveluita kohtaan. Kertakäyttöisten ja ympäristöä rasittavien tuotteiden sijaan valitaan ratkaisuja, joiden elinkaari on mahdollisimman pitkä ja käyttöaikanaan ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman kevyt. Lindström pyrkii kehittämään toimintaansa niin, että palvelun kustannustehokkuus säilyy kohoavista energia- ja raaka-ainehinnoista huolimatta. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos tuo mukanaan todennäköisesti myös säännellyt energiaja vesimarkkinat, jolloin näiden hyödykkeiden kulutuksesta syntyy kalliimpi kuluerä yrityksille ja tuotteiden huoltamisen kulurakenne muuttuu jossain määrin. Palvelukeskusten sijoittaminen lähelle asiakasta, pesuloiden kevyet moduuliratkaisut sekä jakelureittien ja tekstiilihankintojen jatkuva optimointi ovat keinoja, joilla palvelun kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin pyritään vaikuttamaan. Lindström kiinnittääkin erityishuomiota energian saatavuuteen, palvelun logistiikkaan ja ympäristöarvoihin rakentaessaan uusia palvelukeskuksia. 16 Vastuuraportti 2011

19 Yritysvastuun periaatteet Yritysvastuun tavoitteet Lindströmin johto on määritellyt toimintansa kannalta olennaiset asiat yritysvastuun näkökulmasta. Oleellisuusmäärittelyn yhteydessä arvioitiin myös ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet, jotka on raportoitu sivulla 16, sekä määriteltiin keskeiset sidosryhmät, jotka on raportoitu sivuilla Merkitykseltään Lindströmille ja sidosryhmille olennaisimpien asioiden ympärille on rakennettu Lindströmin vastuullisuusohjelma, jonka tavoitteet, kuten liiketoiminnankin visio, on asetettu vuoteen Vastuullisuusohjelman toteutumista kuvataan vastuuraportissa vuosittain kertaamalla visiotavoitteet, kuluvan vuoden tavoitteet sekä raportointivuoden toteuma ja merkittävimmät toimenpiteet. Yritysvastuun johtaminen Lindströmillä on osa liiketoiminnan johtamista. Vastuullisuusohjelman painopisteet ja mittarit ovat osa liiketoiminnan strategisia painopisteitä ja mittareita. Niitä seurataan ja niistä palkitaan osana liiketoiminnan johtamisjärjestelmää, joka on kuvattu osiossa Johtaminen. Raportin seuraavissa osissa kuvataan keskeisimmät sidosryhmät sekä paneudutaan vastuullisuusohjelman tavoitteisiin, taustoihin ja toteumiin tarkemmin asiakkaan, talouden, ympäristön, henkilöstön ja hankintaketjun osalta. Alla oleva kaavio kuvaa Lindströmin yritysvastuun kannalta olennaisista asioista tärkeimmät. Olennaisimmat asiat Lindströmin yritysvastuun kannalta Merkitys Lindströmin liiketoiminnalle -Tekstiilikulujen taloudelliset vaikutukset - Hyvä hallinnointitapa - Läpinäkyvyys - Verojen maksu ja velvoitteiden hoito - Tasa-arvo - Hyvä maksuvalmius - Hyvä yrityskansalaisuus - Pitkäaikaiset kumppanuudet - Materiaalitehokkuus - Tuote- ja työturvallisuus - Johtaminen ja esimiestyö - Hygienia - Kemikaalien ja vedenkulutus - Jätevesi - Mediasuhteiden ja viestinnän eettiset periaatteet -Yhteistyökumppanuudet - Pitkäjänteisyys - Toimitusvarmuus - Ylivertainen palvelukokemus - Hyvät liiketoimintatavat - Oppiminen ja kehittyminen - Asiakkaan ympäristövaikutusten vähentäminen - Toimitusketjun vastuullisuus - Kannattavuus - Vakavaraisuus - Kustannustehokkuus - Energiatehokkuus - Puuvillan tuotanto-olosuhteet ja raaka-ainemarkkinat - Loppukäyttö ja hävittäminen (energia ja ongelmajätteiden kierrätys, tekstiilien kierrätys) Tavoitteet Merkitys sidosryhmille Visio 2016 Toteuma 2011 Tavoite 2012 Ympäristö - Energian kulutus 1,05 kwh/ pesty kg - Vedenkulutus 7,1 l/ pesty kg - Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste 90 % - Energiankulutus 1,18 kwh/ pesty kg - Vedenkulutus 7,6 l/ pesty kg - Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste 72 % - Energiankulutus 1,16 kwh/ pesty kg - Vedenkulutus 7,4 l/ pesty kg - Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste 74 % Toimintaketjun ohjeistus ja valvonta - Toimintaketjun vastuullisuuden seuranta- ja raportointijärjestelmä - Lähtötilanteen selvitystyö aloitettiin - Lähtötilan, tavoitteen ja mittariston määrittely Kasvu ja kannattavuus - Liikevaihto 400 M - Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 % - Omavaraisuusaste yli 60 % - Quick Ratio yli 1,2 - Liikevaihto 262 M - Sijoitetun pääoman tuotto 8,5 % - Omavaraisuusaste 78,4 % - Quick Ratio 1,8 - Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 % - Omavaraisuusaste yli 60 % - Quick Ratio yli 1,2 Henkilöstö - Tapaturmataajuus 10 tapaturmaa/ miljoonaa työtuntia - Sairauspäivät 8/hlö/vuosi - henkilöstön vaihtuvuus 5-6 % - Tapaturmataajuus 12,9 tapaturmaa/ miljoonaa työtuntia - Sairauspäivät 9,9/hlö/vuosi - henkilöstön vaihtuvuus 18 % - Tapaturmataajuus 10 tapaturmaa/ miljoonaa työtuntia - Sairauspäivät 8/hlö/vuosi - henkilöstön vaihtuvuus 5-6 % Asiakas - Pitkäaikainen asiakassuhde - Erinomainen asiakastyytyväisyys - Raportoidaan sisäisesti: Asiakastyytyväisyys, asiakaspysyvyys, toimitusvarmuus - Raportoidaan sisäisesti: Asiakastyytyväisyys, asiakaspysyvyys, toimitusvarmuus Vastuuraportti

20 Sidosryhmät Sidosryhmät Yritysvastuun ja liiketoiminnan kannalta keskeisimmät sidosryhmät ovat: asiakkaat, omistajat, henkilöstö, alihankkijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, oma toimiala ja sen järjestöt, media ja yleishyödylliset järjestöt. Henkilöstö Osaavat henkilöt oikeissa tehtävissä, henkilöstön jatkuva kehittäminen, suorituksen johtaminen ja kannustava palkitseminen ovat Lindström-konsernin henkilöstöstrategian kulmakiviä. Lindström on henkilöstönsä hyvinvoinnista huolehtiva työnantaja. Henkilöstö osallistuu työn suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistoiminnan ja yhteistyö- ja pienryhmien kautta. Osaamista ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa kehitetään arkipäivän esimiestyön keinoin sekä muun muassa koulutuksen ja erilaisten valmennus- ja mentorointiohjelmien avulla. Henkilöstön työterveyttä ja -viihtyvyyttä kehitetään panostamalla johtamiseen, esimiestyöhön, työturvallisuuteen, hyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja ennakoivaan terveydenhuoltoon. Henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta tarkastellaan säännöllisten tutkimusten avulla. Omistajat Perheyhtiönä Lindströmin omistajilla on keskeinen rooli ja pitkät perinteet yhtiön kehittämisessä. Yhtiön omistaa jo kolmannessa, neljännessä ja viidennessä polvessa Roihan suku. Osakkaat edellyttävät yhtiöltä sen arvojen mukaista vastuullista toimintaa. Lindström on ollut suomalaisen Perheyritysten liitto ry:n jäsen sen perustamisesta asti. Perheyritysten liitto edistää suomalaisten perheyritysten toimintaedellytyksiä ja vastuullista omistajuutta. Asiakkaat Lindströmin arvoihin on kirjattu pyrkimys pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Lindström haluaa tarjota asiakkailleen toimialan parasta palvelua sopimuksen mukaisesti oikea-aikaisesti ja sovitun laatuisena. Lindström kuuntelee asiakkaitaan pystyäkseen vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. Tuotteet ja palvelut kehittyvätkin asiakastarpeiden kautta. Asiakassuhteitaan Lindström kehittää molempia osapuolia hyödyttäviksi kumppanuussuhteiksi. Yhteistyökumppanit ja toimittajat Lindströmin yhteistyökumppaneita ovat lukuisat palvelu- ja tavarantoimittajat. Lindström panostaa yhteistyöhön ja edellyttää alihankkijoiltaan luotettavuutta, ammattitaitoa ja vastuullisuutta. Lindström ostaa tuotteita, palveluita ja energiaa tekstiilipalveluliiketoimintaa ja -huoltoa varten sekä tuotannollisia alihankintapalveluita kuten jakelu- ja pesulapalvelua. Lisäksi Lindström hankkii hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia tuotteita ja palveluita. Myös pitkäaikaiset investointihyödykkeet ovat merkittävä osa toimittajille suuntautuvaa rahavirtaa. Kaikkien toimittajien suhteen noudatetaan sopimusehtoja ja maksetaan laskut maksuehdon mukaisesti. Toimimalla vastuullisesti maksujen suhteen autetaan osaltaan yhteistyökumppaneita pitämään omat kassavirtansa kunnossa. Kaikki toimittajille maksettavat maksut perustuvat sopimuksiin ja laskuihin. Toimittajille tai muille tahoille suunnattu lahjonta sekä niin sanotun harmaan työvoiman käyttö on konsernissa ehdottomasti kielletty. Hyvän sopimuskäytännön noudattamista seurataan konsernin sisäisissä tarkastuksissa. Viranomaiset Lindström maksaa velvoitteensa viranomaisille voimassa olevien säädösten mukaisesti. Se huolehtii myös työntekijöidensä viranomaismaksuvelvoitteista työnantajana. Lisäksi yhtiö huolehtii viranomaisille tehtävästä raportoinnista ja tilastoista. Yhtiö ei saanut viranomaisavustuksia vuonna Toimiala ja järjestöt Lindström on Perheyritysten Liitto ry:n, Yleisen Teollisuusliiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen. Lindström on merkittävä kehittäjä omalla toimialallaan: vuonna 1995 toiminnan kansainvälistyessä yhtiö oli mukana perustamassa European Textile Service Associationia (ETSA). Lindströmillä on edustajia ETSAn hallituksessa ja sen lukuisissa työryhmissä. Lindström haluaa osallistua yhteiskunnan toimintaan toiminta-alueillaan ja omalta osaltaan olla mukana paikallisyhteisöjen tukemisessa. Viimeisen kymmenen vuoden ajan Lindström on keskittänyt tukensa UNICEF-yhteistyöhön Intian ja Nepalin maailman vähävaraisimpien kansanosien parissa. Media Lindström palvelee mediaa tiedottamalla säännöllisesti konsernin uutisista suoraan medialle kohdistetuilla lehdistötiedotteilla, jotka se julkaisee myös internet-sivuillaan. Lindströmin Asiakkuusjohtaminen ja viestintä -yksikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta ja mediasuhteista. Yksikkö myös tarjoaa koulutusta muun muassa kriisiviestinnän valmiuksissa. 18 Vastuuraportti 2011

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

1 astuuraportti 201 V

1 astuuraportti 201 V Vastuuraportti 2011 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2500 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 lyhyesti Loimme aidosti pohjoismaisen kiertotalousyhtiön Otimme käyttöön uuden tavan johtaa organisaatiota Haastavat markkinaolosuhteet käynnistimme tehokkuusohjelman

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot