1 astuuraportti 201 V

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 astuuraportti 201 V"

Transkriptio

1 Vastuuraportti 2011

2 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2500 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palvelun tuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden hankkijana sekä toiminnallaan ympäristöönsä vaikuttavana toimijana. Vastuuraportti 2011 kattaa toiminnan ajalta Lindströmin vastuuraportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja englanniksi. Edellinen, vuoden 2010 toiminnasta kertova raportti ilmestyi maaliskuussa Lindström noudattaa Global Reporting Initiativen eli GRI:n mukaisia raportointiohjeita. Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI G3-ohjeiston (versio 3.0) soveltamistasoa C. PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että raportointimme vastaa GRI:n soveltamistasoa C. Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista saadaan konsernitilinpäätöksestä. Ympäristötunnusluvut kattavat kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt. Henkilöstötunnusluvut kattavat kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilöstön. Tunnusluvut eivät kata yhtiön alihankkijoina toimivien kuljetusyhtiöiden tai muiden ulkoistettujen toimintojen henkilöstöä. Lindström julkaisee taloudellisen toiminnan segmentteinä: konserni, emoyhtiö, Suomi, muut EU-maat, muut maat. Raportoinnin rajaukset on kirjattu raportin loppuun GRI-sisältövertailuun. Lisätietoja osiossa Yritysvastuun periaatteet (s. 16) ja GRI-sisältövertailu (s ).

3 Sisällys Vuosi 2011 lukuina... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Lindström lyhyesti... 6 Lindströmin palvelut... 8 Yhtiön rakenne ja organisoituminen Konsernin hallinto Operatiivinen toiminta Toimipisteet Johtaminen Hallinnointijärjestelmä Yritysvastuun periaatteet Lindström muuttuvassa toimintaympäristössä Yritysvastuun tavoitteet Sidosryhmät Henkilöstö Omistajat Asiakkaat Yhteistyökumppanit ja toimittajat Viranomaiset Toimiala ja järjestöt Media Vastuu asiakassuhteessa Asiakkuudenhallinta Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Tavoitteena ylivertaisen palvelukokemuksen tuottaminen Tuote- ja palvelumarkkinointi Vastuu taloudesta Talouden kehittyminen Velvoitteet ja toiminnan kehittäminen vuonna Vastuu ympäristöstä Lindströmin ympäristövaikutukset Ympäristötyön tavoitteet Ekologinen teollinen pesu Lait, säädökset ja sertifi oinnit Materiaalitehokkuus Energiatehokkuus Hiilijalanjälki Vesi Jäte Kuljetukset Vastuu henkilöstöstä Keitä me olemme Työn ilo Oppimisen ilo Työterveys ja -turvallisuus Vastuullinen hankinta Hankintojen jakautuminen Tuotteen hankintaprosessi Auditoinnit kehittämisen työvälineenä Tuotevastuu ja panostukset tuotekehitykseen GRI-sisältövertailu Yhteystiedot Vastuuraportti

4 Vuosi 2011 lukuina Vuosi 2011 lukuina ,2 12, toimintamaata Euroopassa ja Aasiassa henkilöstön määrä työvaatteen käyttäjää liikevaihdon kasvu konsernissa prosentteina tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden miljoonaa pestyä tekstiilikiloa toimipistettä 2 Vastuuraportti 2011

5 Vuosi 2011 lukuina Nopeasti kasvava toiminta Intiassa laajeni myös maantieteellisesti: Työvaatepalvelu laajennettiin viidenteen kaupunkiin, Kolkataan Lindström tukee UNICEFin toimintaa Intiassa, WASH-hankkeen piirissä on koululaista Biokaasu energianlähteeksi Suomen Oulun työvaatepesulassa Suomessa perustettiin Lindströmin ja Comfortan yhteinen palvelukeskus Vantaalle Konsernin liikevaihdosta yli puolet tulee emoyhtiön toiminnasta. Tytäryhtiöiden osuus liikevaihdosta kasvaa vuosi vuodelta. 5 Henkilönsuojainpalvelut käynnistettiin Unkarissa Comfortan tytäryhtiöt 6 Mattopalvelut valikoimaan Ukrainassa Comforta Oy 7 Etran tekstiilivuokrausliiketoimintakauppa Suomessa 8 Bulgarian Sofi an palvelukeskukseen uusi työvaatepesula 9 10 Bulgariassa ostettiin Eurocleanin mattoliiketoiminta Ruotsin Tukholmaan ja Malmöhön Comfortalle uudet palvelukeskukset Lindströmin tytäryhtiöt Lindström Oy Venäjän Kazaniin ja Rostoviin uudet palvelukeskukset Tšekin Zebrákin työvaatepesulan kapasiteetin laajennus ja uusi mattopesula Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin 13 Uusi tytäryhtiö perustettiin Kroatiaan 7, , litraa vettä tekstiilikiloa kohden prosentilla työvaatekankaista ja hotellitekstiileistä on ÖkoTex 100 -merkki konsernin liikevaihto miljoonaa euroa toimitettua pyyhettä ja lakanaa kwh energiaa pesukiloa kohden prosenttia tekstiilijätteestä energiantuotantoon tai kierrätykseen pesulalla Suomessa ja Ruotsissa sekä hygienialaitteiden tekstiilipalvelulla pohjoismainen Joutsenmerkki Vastuuraportti

6 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Millainen oli Lindström-konsernin toimintavuosi 2011? Vuosi oli Lindströmille varsin hyvä. Onnistuimme kasvattamaan liiketoimintaamme sekä onnistuneen uusasiakashankinnan että kahden liiketoimintakaupan avulla. Toteutimme myös laajentumisstrategiaamme perustamalla uuden tytäryhtiön Kroatiaan. Kasvu ja sen edellyttämät investoinnit näkyvät kuitenkin selvästi kannattavuudessamme. Kannattavuuspaineita on lisännyt myös energia- ja henkilöstökustannusten nousu. Olemme panostaneet määrätietoisesti tulevaisuuteen päivittämällä visiomme ja strategiamme. Tulevaisuuden menestyminen pohjautuu henkilöstömme osaamiseen ja sitä kautta kykyymme tuottaa asiakkaidemme liiketoimintaan lisäarvoa. Siksi panostimme paljon siihen, että henkilöstö ymmärtää ja kokee päivitetyn vision ja strategian omakseen. Strategiaprosessimme aikana tunnistimme erinomaisen asiakasymmärryksen ja palvelun entistäkin tärkeämmiksi ja panostimme vuoden aikana merkittävästi koko henkilöstön voimin palvelukulttuurimme kehittämiseen. Pidän näiden kehittämisja oppimisprosessien läpivientiä vuoden tärkeimpinä onnistumisina, jotka luovat pohjaa tuleville vuosille. Vuoden aikana Lindströmin menestyksekäs palveluliiketoiminnan kansainvälistämisstrategia, uudistumiskyky ja vastuullinen johtaminen saivat tunnustusta, kun Suomen Liikemies-Yhdistys ja Talouselämä-lehti valitsivat hallituksemme puheenjohtaja Jukka Roihan Vuoden 2011 Liikemieheksi. Mitkä olivat vuodelle asetetut keskeiset tavoitteet ja miten niissä onnistuttiin? Uuden vision ja strategian jalkautuksen lisäksi merkittävimpiä tavoitteitamme vuonna 2011 olivat rekrytointi- ja perehdytysprosessin kehittäminen sekä palvelukulttuurin edelleen kehittäminen. Uuden vision ja strategian jalkautuksessa panostettiin etenkin henkilöstön osallistumiseen, tavoitteiden asettamiseen sekä niiden saavuttamisen mahdollisuuksien arvioimiseen. Uudet tavoitteet ja niiden edellyttämät muutokset toiminnassa käytiin läpi koko henkilöstön kanssa pienryhmätyöskentelyn keinoin. Pienryhmistä kerätty palaute yllätti positiivisuudellaan. Ensituntumamme rekrytointiprosessin kehittämisestä on ollut erittäin myönteinen ja tulevaisuus näyttää, kuinka tässä olemme onnistuneet. Henkilöstön osaamiseen panostimme muun muassa kehittämällä perehdytyksen ja koulutuksen prosesseja ja työkaluja. Verkko-oppimisympäristömme eacademy on otettu monipuolisesti käyttöön ja se on saanut hyvän vastaanoton käyttäjiltään. Palveluyrityksenä tärkein tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme hyviä palvelukokemuksia. Hyvä palvelu muodostuu monen lindströmiläisen työn tuloksena ja edellyttää saumatonta yhteistyötä. Vuoden aikana edistimme sisäistä yhteistyötä ja etsimme hyvän palvelun aineksia muun muassa pelaamalla koko henkilöstön voimin itse kehittämäämme At Your Service -peliä, jossa loimme 4 Vastuuraportti 2011

7 Toimitusjohtajan katsaus innostavalla tavalla keskustelua erilaisista palvelutilanteista ja niissä toimimisesta. Rakensimme myös johdolle koulutusohjelman palvelujen ja palvelukulttuurin kehittämisestä. Työn tuloksia mittaamme muun muassa asiakaspysyvyyden ja asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. Asiakaspysyvyys on koko konsernissa erittäin korkea ja jo ennestäänkin korkea asiakastyytyväisyytemme parani edelleen vuoden 2011 aikana. Miten maailmantalouden vaihtelut vaikuttivat Lindströmin toimintaan ja tulokseen vuonna 2011? Uusmyyntimme ja asiakaspysyvyytemme kehittyivät vuoden aikana positiivisesti, joten talouden vaihtelut eivät konsernia kokonaisuutena katsottaessa juuri näy Yritysvastuu ei ole haaste, vaan mahdollisuus. Lindströmin toiminnassa ja tuloksessa. Palvelumme ovat aina asiakastarpeen mukaan mitoitetut ja joustamme asiakastarpeen mukaan. Näin palvelumme ovat houkuttelevia asiakkaillemme kaikissa vaiheissa taloussyklejä. Sen sijaan valuuttakurssien vaihtelut ovat meille jatkuva haaste, sillä vaikka toimimme aina paikallisessa valuutassa, niin tekstiilihankintoja teemme kuitenkin myös muissa valuutoissa. Toinen erityisesti toimintaamme vaikuttava tekijä on energian hintojen usein voimakaskin vaihtelu. Energiatehokkuuden kehittäminen on meille siis tärkeää paitsi ympäristön, myös talouden näkökulmasta. Miten suunnittelette toimintaanne ja mitkä ovat keskeisimmät strategiset painopisteet lähitulevaisuudessa? Suunnittelemme toimintaamme ja kehitämme asiakassuhteitamme pitkäjänteisesti. Luonnollisesti katsomme asioita myös kalenterivuositasolla ja asetamme tavoitteita vastaavasti, mutta viiden - kuuden vuoden päähän asetettu visio ohjaa toimintaamme keskipitkällä aikavälillä. Yrityksen pitkä historia, 164 vuotta, antaa hyvän aikaperspektiivin toimintamme kehittämiselle, jolloin pitkän tähtäimen tavoitteet ajavat aina lyhyen tähtäimen - usein näennäisten - etujen ohi. Lindströmin tavoite on toimia tulevaisuudessa entistäkin kansainvälisemmin vahvistaen asemaansa kaikilla toimimillaan markkinoilla. Tämä toteutetaan noudattamalla kannattavan kasvun periaatettamme nojautuen vahvoihin palvelukonsepteihin, erinomaiseen palvelukulttuuriin ja vastuulliseen toimintaan. Viime kädessä toiminta kuitenkin pohjautuu henkilöstön vahvaan ammattitaitoon niin jokapäiväisessä työssä kuin toimintojen edelleen kehittämisessä. Millaisia haasteita vuosi 2011 toi yritysvastuun näkökulmasta? En näe yritysvastuuta missään nimessä haasteena, vaan mahdollisuutena parantaa toimintaa niin talouden, ympäristön kuin sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Hienous toiminnan vastuullisessa kehittämisessä on se, että kaikki vastuullisuuden osa-alueet myös tukevat toisiaan. Joissain toimintamaissamme paikallisten viranomaisten toiminta asettaa meille haasteita ja hidastaa asioiden etenemistä. Arvoihimme pohjautuen toimimme näissäkin haastavissa tilanteissa aina vastuullisesti. Vastuullinen toiminta on ainoa kestävä tapa toimia. Mitkä ovat Lindströmin yritysvastuun periaatteet ja tärkeimmät painopistealueet? Näkemyksemme mukaan vastuullisuus on osa kaikkea toimintaa, ja siitä kannetaan vastuuta koko henkilöstön voimin. Toiminnan tavoitteet asetetaan niin, että ne tukevat vastuullisuuden kaikkia osaalueita ja niiden toteutumista pystytään seuraamaan. Vuonna 2011 tarkensimme muun muassa prosessejamme ja ohjeistustamme koskien hankintaketjumme auditointeja. Vuoden aikana myös täydensimme yritysvastuun tavoitteita pohjautuen liiketoiminnan visioon ja strategisiin tavoitteisiin. Tulevan visiokauden isoimpia haasteitamme energian- ja vedenkulutuksen hallinnan lisäksi on rakentaa toimittajaketjun vastuullisuuden raportointimalli ja löytää keinoja lisätä tekstiilijätteemme hyötykäyttöä. Miltä vuosi 2012 näyttää? Vuonna 2011 hyvin kehittynyt uusasiakashankinta, entisestään kasvanut asiakastyytyväisyys sekä positiivisesti kehittynyt henkilöstön työtyytyväisyys luovat koko konsernille hyvän lähtökohdan vuodelle Monella asiakasyrityksellämme, erityisesti Euroopan markkinoilla, on haastavat olosuhteet, joihin Lindströmin asiakastarpeeseen mukautuvat palvelut ovat kustannustehokas ratkaisu. Siten odotamme vuoden 2012 aikana liiketoimintamme kehittyvän positiivisesti. Kiihtyvä kasvu asettaa lyhyen tähtäimen haasteita kannattavuudellemme, mutta pyrimme kuitenkin rahoittamaan kasvumme pääosin tulorahoituksella. Vastuuraportti

8 Lindström lyhyesti Lindström lyhyesti Lindström on yritysten kumppani. Sloganimme Cares for Your Image mukaisesti tehtävämme on vahvistaa asiakkaidemme yrityskuvaa, helpottaa palvelumme avulla asiakkaidemme arkea ja tuottaa erinomaisilla palveluratkaisuilla asiakkaalle lisäarvoa. Toimimme vastuullisesti ja olemme arvostettu työnantaja. Lindström tarjoaa tekstiilipalveluita yritysasiakkaille. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyötäinen tapa hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet. Lindströmin valikoimaan kuuluvat työvaate-, matto-, henkilönsuojain-, hygienia-, ravintolatekstiili-, teollisuuspyyhe- ja brändituotepalvelut. Arvot Tekstiilien hankinta, huolto ja varastojen ylläpito edellyttävät paljon aikaa ja työtä yrityksiltä. Lindströmin tekstiilipalvelu hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet vaivattomasti ja mahdollistaa asiakkaan keskittymisen omaan ydinliiketoimintaansa. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyötäinen vaihtoehto. Kunkin asiakkaan palvelukokonaisuutta suunniteltaessa Lindström ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset liiketoiminnan vaateet ja näin tukee asiakkaansa liiketoiminnan kehittymistä. Lindström on voimakkaasti kasvava kansainvälinen yhtiö. Menestyksen taustalla on vahvasti konseptiohjattu toiminta, joka varmistaa, että asiakkaat saavat samansisältöistä ja -laatuista palvelua kaikissa toimintamaissamme. Konseptimme mukautuvat asiakkaiden tarpeisiin ja niitä päivitetään jatkuvasti asiakastarpeiden näin vaatiessa. Toimintakonseptimme on mallinnettu ISO 9001 ja ISO sertifi oituun toimintajärjestelmäämme, jota noudatetaan kaikissa toimintayksiköissämme. Lindströmin toimintaa ohjaavat arvot, jotka ovat perusta vastuulliselle ja eettiselle toiminnallemme. Kannattava kasvu Lindströmin toiminta on kustannustietoista ja -tehokasta tämä takaa kannattavan kasvun. Johtamisen keinoin erilaiset hankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen yrityksen kokonaisedun kannalta. Kaikkien hankkeiden tulee tukea Lindströmin visiota. Päätöksiä tehdään kauaskantoisesti ja resurssit ohjataan tukemaan kasvua. Pitkäaikainen asiakassuhde Aito kumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja molemminpuolista liiketaloudellista hyötyä. Lindström kuuntelee asiakkaitaan, ennakoi asiakkaiden tarpeita ja tarjoaa kilpailukykyisiä palveluita. Asiakkaiden pyyntöihin reagoidaan viipymättä, muttei hätiköiden. Vastuullisuus Lindström ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Lindström toimii oikeudenmukaisesti, lakeja ja säädöksiä noudattaen sekä paikallisia kulttuureja kunnioittaen. Työnantajana Lindström on oikeudenmukainen ja vastuullinen. Edellytämme myös alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä samoja periaatteita. Innostus ja oppimisen ilo Hyvä johtaminen, kannustava palaute ja koulutus varmistavat Lindströmin ja sen henkilöstön jatkuvan kehittymisen. Avoin, keskusteleva ilmapiiri rohkaisee uudistuksiin ja on edellytys niissä onnistumiselle. 6 Vastuuraportti 2011

9 Lindström lyhyesti Visio - Lindström vuonna 2016 Vuonna 2016 kasvamme voimakkaasti ja liiketoimintamme on hyvin kannattavaa. Olemme omavarainen yritys, jonka liikevaihto on 400 miljoonaa euroa. Palvelemme globaalisti ja toimimme 25 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Olemme markkinajohtaja 20 maassa. Yritysmielikuva Lindströmistä perustuu sen pitkään kokemukseen, tuoreeseen näkemykseen ja innostukseen viedä asioita eteenpäin. Palvelumme helpottaa asiakkaan arkea. Lindströmin tuote- ja palveluratkaisut ovat edelläkävijöitä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Takaamme asiakkaalle hallitun ja laadukkaan palvelukokemuksen, tuotimme palvelun sitten itse tai yhteistyökumppanin kanssa. Lindströmillä on toimialan nopeimmat ja luotettavimmat prosessit. Lindströmin järjestelmällinen johtaminen ohjaa kansainvälisyyteen ja konseptiohjattuun toimintaan. Johtaminen on kansainvälistä huipputasoa ja se tukee palvelukulttuuria. Lindströmille halutaan tulla töihin ja sen henkilöstö on tunnettu ylivertaisesta palvelustaan. Tähtäimessä voimakas kasvu Lindström tähtää voimakkaaseen kasvuun. Tavoitteemme on laajentua maantieteellisesti ja kasvattaa markkinaosuuksiamme voimakkaasti. Saavuttaaksemme tavoitteemme meidän on toimittava kaikilla valitsemillamme markkinoilla erinomaisesti. Vuoden 2011 alussa Lindström määritteli uuden, vuoteen 2016 tähtäävän vision eli tulevaisuudenkuvan yhtiön toiminnasta. Visiota tukemaan yhtiön sisällä julkaistiin päivitetty strategia. Strategia on muotoiltu syy-seurausketjuksi, jonka avulla on helppo seurata niitä tekijöitä, jotka käynnistävät ja toisaalta mahdollistavat vision toteutumisen. Strategian toteutuksen ensi askeleita on luettavissa tästä raportista. Kustannustietoinen ja tehokas toiminta turvaa kannattavan kasvun. Toteutamme kasvustrategiaamme pääosin tulorahoituksen turvin. Vastuuraportti

10 Lindströmin palvelut Lindströmin palvelut Lindström tarjoaa tekstiilipalveluita yrityksille. Pääosan palveluistaan Lindström tarjoaa kokonaisvaltaisena tekstiilipalveluna, jossa Lindström huolehtii tarvekartoituksesta, mallistojen suunnittelusta, hankinnoista, tekstiilien toimittamisesta asiakkaan tiloihin ja käytettyjen noutamisesta, tekstiilien huollosta sekä loppuun käytettyjen tekstiilien vastuullisesta hävittämisestä. Luotettava ja vaivaton palvelu helpottaa asiakkaan arkea. Lindströmin palvelujen ja toimintojen suunnittelussa otetaan aina huomioon materiaalien käytön tehokkuus ja toiminnan ympäristövaikutukset. Lindström tarjoaa työvaatepalveluita kaikissa toimintamaissaan. Mattopalveluita Lindström tarjoaa 13 Euroopan maassa ja henkilönsuojainpalveluita Unkarissa ja Suomessa. Suomessa Lindström tarjoaa työvaate-, matto- ja henkilönsuojainpalveluiden lisäksi hygienia-, ravintolatekstiili-, teollisuuspyyhe- ja brändituotepalveluita. Tytäryhtiö Comforta tarjoaa Suomessa hotelli-, ravintola- ja terveydenhoidon tekstiilipalvelua. Ruotsissa palveluihin kuuluvat hotelli- ja ravintolatekstiilipalvelut ja Venäjällä sekä Virossa hotellitekstiilipalvelut. Tarjoamiensa palveluiden kautta Lindström voi vaikuttaa asiakkaidensa toimitilojen viihtyisyyteen ja työturvallisuuteen. Lindströmin toiminta lisää hygieniatietoisuutta markkinoilla, mikä osaltaan lisää kysyntää myös muille puhtautta ja hygieenisyyttä korostaville tuotteille. Asianmukaiset tekstiilit ja työturvallisuustuotteet parantavat asiakkaiden työntekijöiden työn tuottavuutta ja vähentävät työtapaturmia. Sen lisäksi, että tekstiilipalvelut vahvistavat asiakkaan imagoa, ne parantavat asiakkaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä. 8 Vastuuraportti 2011

11 Lindströmin palvelut Työvaatepalvelut Työvaate on yrityksen käyntikortti: hyvännäköiset ja yhtenäiset työvaatteet vahvistavat yritysilmettä. Istuva ja käyttötarkoitukseensa suunniteltu työvaate on myös merkittävä työturvallisuuden ja -viihtyvyyden tekijä. Lindströmin vaatteet on merkitty yritys- ja henkilötunnisteilla, jolloin työntekijä saa aina omien mittojen mukaiset yksilölliset vaatteet käyttöönsä. Henkilönsuojainpalvelut Lindström on yritysten kumppani työturvallisuustyössä. Henkilönsuojainpalvelumme kartoittaa työntekijöihin kohdistuvat vaarat ja toimittaa tarvittavat suojaimet yrityksen tiloihin joustavana palveluna. Mattopalvelut Lindströmin Mattopalvelut toimittaa puhtaat matot yrityksen lattialle sovittuina ajankohtina ja vie käytetyt matot huoltoon. Oikein suunniteltu matotus suojaa lattioita ja lisää kulkuturvallisuutta. Palvelut maittain Hygieniapalvelut Pyyhe- ja pesuaineannostelijat ja raikastimet edistävät asiakasyritysten tilojen käyttäjien hygieniaa ja edistävät tilojen siisteyttä. Puuvillapyyheannostelijat ovatkin tutkitusti hygieenisin tapa kuivata kädet*. Lindströmin käsipyyhejärjestelmällä on Pohjoismainen Joutsenmerkki. Ravintolatekstiilipalvelut Ravintoloiden tarpeet ja korkeat hygieniavaateet täyttyvät tekstiilien osalta Lindströmin palvelun avulla. Puhtaat kattaustekstiilit, keittiötekstiilit ja ravintolan henkilöstön vaatteet toimitetaan ravintoloille ja käytetyt noudetaan säännöllisesti. Palveluratkaisu on joustava ja huomioi kausivaihtelut asiakkaan tarpeiden mukaan. Teollisuuspyyhepalvelut Lindströmin teollisuuspyyhkeet ja imeytysmatot sitovat tuotannossa syntyvän teollisen lian ja öljyt. Lindström vastaa pyyhkeiden huollossa irtoavan ongelmajätteen käsittelystä. Imeytysmattojen valmistukseen käytetään käytöstä poistettuja teollisuuspyyhkeitä. Brändituotepalvelut Tuotteet yritysten brändin rakentamiseen, tapahtumiin sekä promootio- ja liikelahjoiksi suunnitellaan ja tuotetaan yrityksen ilmeen mukaisiksi. Mallistojen lisäksi Lindström tarjoaa web-pohjaisen tilauskanavan ja palvelut pakkaamiseen, varastointiin sekä toimituksiin. Brändituotteita toteutetaan myös kierrätysmateriaalista, joka voi olla peräisin myös asiakkaan omista työvaatteista. Hotellitekstiilipalvelut Lindströmin tytäryhtiö Comforta toimittaa luotettavasti laadukkaat vuodevaatteet ja froteet. Palvelu voi myös joustaa tarpeen mukaan, jolloin hotelliin toimitetaan vain tulevan käyttöasteen mukainen määrä tekstiilejä. * KTTL, 2004 ja VTT Biotekniikka, BEL 261/03 Bulgaria Intia Iso-Britannia Kiina Kroatia Latvia Liettua Puola Romania Ruotsi Saksa Slovakia Slovenia Suomi Tšekki Turkki Ukraina Unkari Venäjä Viro Työvaatteet Ravintolatekstiilit Teollisuuspyyhkeet Matot Henkilönsuojaimet Hygieniatuotteet Brändituotteet** Hotellitekstiilit X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ** Palvelu saatavissa Suomesta, toimitukset kaikkiin toimintamaihin Vastuuraportti

12 Yhtiön rakenne ja organisoituminen Yhtiön rakenne ja organisoituminen Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Konsernin emoyhtiö Lindström Oy on vuonna 1848 perustettu suomalainen perheyhtiö. Kaikki tytäryhtiöt ovat emoyhtiön sataprosenttisesti suoraan tai välillisesti omistamia ja käyttävät konsernihallinnon palveluita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomen pääkaupungissa Helsingissä. Emoyhtiö Lindström Oy:n lisäksi konserniin kuuluu 22 Lindström-nimellä toimivaa tytäryhtiötä Euroopassa ja Aasiassa sekä hotellien, ravintoloiden ja terveydenhuollon tekstiilipalveluihin erikoistunut tytäryhtiö Comforta Oy, jolla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä Pietarin alueella. Myös Comforta toimii konsernirakenteisena yhtiönä. Comfortan alakonserniin kuuluvat emoyhtiö Comforta Oy ja tytäryhtiöt Comforta AB Ruotsissa ja Quickly Tvättcentral Ab Ahvenanmaalla. Konsernihallinto Konserni on organisoitu siten, että hallinnon ja palveluiden osaamiskeskukset tukevat kaikkien toimintamaiden operatiivista toimintaa. Hallinnon osaamiskeskukset Hallinnon osaamiskeskusten tehtävänä on tuoda erityisosaamista liiketoiminnan tueksi ja tehdä oman erityisalueensa operatiivisia tehtäviä itsenäisesti liiketoiminnan, toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksia seuraten ja toimintaa kehittäen. Hallinnon osaamiskeskuksia on seitsemän: - Talous ja raportointi - Henkilöstöasiat - Investoinnit, menetelmäkehitys ja ympäristöasiat - IT - Konserniostot ja logistiikka - Laatu - Viestintä ja asiakkuusjohtaminen. Palveluiden osaamiskeskukset Palveluiden osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää kunkin palvelukokonaisuuden toimintaa ja prosesseja, kouluttaa myyntiorganisaatiota, kehittää palvelumalleja, tuotteita ja tuotevalikoimaa sekä koordinoida palvelun markkinointia. Työvaate-, Matto-, Henkilönsuojain- ja Brändituotepalvelut toimivat kansainvälisesti tukien kutakin palvelua tarjoavan maan operatiivista toimintaa. Hygienia-, Ravintolatekstiili- ja Teollisuuspyyhepalvelut palvelevat Suomen operatiivista toimintaa. 10 Vastuuraportti 2011

13 Yhtiön rakenne ja organisoituminen Lindström-konsernin organisaatio Comforta-konserni Lindström Eurooppa ja Aasia Lindström Suomi Palveluiden osaamiskeskukset Hallinnon osaamiskeskukset Hygieniapalvelut Työvaatepalvelut Mattopalvelut Ravintolatekstiilipalvelut Teollisuuspyyhepalvelut Henkilönsuojainpalvelut Brändituotepalvelut Investoinnit, menetelmäkehitys ja ympäristöasiat Talous ja raportointi Henkilöstöasiat Konserniostot ja logistiikka Laatu Viestintä ja asiakkuusjohtaminen IT Operatiivinen toiminta Operatiivista toimintaa johdetaan alueellisten organisaatioiden voimin: Suomi, muu Eurooppa ja Aasia. Näiden alueiden maakohtaista operatiivista toimintaa johdetaan tytäryhtiöstä käsin. Emoyhtiö ja osa tytäryhtiöistä on jaettu alueellisiin tulosyksiköihin. Toimipisteet Toimipisteitä eli palvelukeskuksia ja pienempiä myyntikonttoreita Lindströmillä oli koko toiminta-alueellaan vuoden 2011 lopussa yhteensä 68, joista 59 on Lindström-nimellä toimivien yhtiöiden toimipisteitä. Emoyhtiö Lindström Oy:llä on Suomessa 21 toimipistettä. Lindström-tytäryhtiöillä on Euroopan alueella 20, Venäjällä yhdeksän ja Intiassa ja Kiinassa yhteensä yhdeksän toimipistettä. Tytäryhtiö Comfortalla on yhteensä 12 Lindströmin asiakkaita palvelee lähin asiakkaan tilaamaa palvelua tarjoava palvelukeskus. Asiakkaan kanssa voidaan sopia palvelun laajentamisesta kansainväliseksi palveluksi, jotta asiakas pystyy saamaan palvelun samalta toimittajalta eri toimintamaissaan. Kansainvälisiä asiakkuuksia johdetaan keskitetysti, mutta ensisijaisessa palveluvastuussa on paikallinen, asiakkaan kutakin toimipistettä lähellä oleva palvelukeskus. toimipistettä, joista yhdeksän Suomessa ja kolme Ruotsissa. Venäjällä Pietarissa ja Virossa Comforta toimii Lindströmin palvelukeskusten tiloissa. Suomessa Comforta toimii Lindströmin kanssa samoissa tiloissa kolmella paikkakunnalla. Palvelukeskukset on sijoitettu lähelle asiakasta ja niihin on Lindströmin konseptoidun toimintamallin mukaisesti sijoitettu pesula, tekstiilivarasto ja jakeluterminaali sekä toimistotilat paikallishallinnolle ja myynti- ja asiakaspalvelun henkilöstölle. Lisäksi pienemmille paikkakunnille on sijoitettu myyntikonttoreita asiakaspalvelun ja myynnin paikallistuntemuksen varmistamiseksi. Vastuuraportti

14 Johtaminen Johtaminen Hallinnointijärjestelmä Omistus Roihan suku joko suoraan tai välillisesti omistamiensa yhtiöiden kautta omistaa kaikki emoyhtiön osakkeet. Emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti kaikki konsernin tytäryhtiöiden osakkeet. Yhtiökokous Yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksella on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset vastuut ja velvollisuudet. Hallitus Yhtiökokous valitsee emoyhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu hallitusammattilaisia ja osakkeenomistajien edustajia. Hallitus hyväksyy konsernin tulos-, rahoitus- ja investointibudjetin, päättää merkittävistä hankinnoista ja yrityksen laajentumisesta, tekee rahoitus- ja konsernin varallisuuteen liittyvät päätökset sekä hyväksyy konsernin mission, vision ja strategian ja riskienhallinnan suuntaviivat. Konsernin tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat pääosin konsernin johtoryhmän jäsenistä. Toimitusjohtaja Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan vastuulla on kansainvälistymisen kehittäminen, johtoryhmän toiminnan johtaminen, yhteydet hallitukseen ja omistajiin, ulkoinen viestintä sekä resurssien allokointi. Konsernin johtoryhmä Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän kokoonpanon, tekee päätökset roolituksesta ja toimintamallista. Johtoryhmän vastuulla on yritysympäristön seuranta ja tulkitseminen, konsernitason mission, vision, strategian ja liiketoiminnan prosessien toteuttaminen ja seuranta, vuosisuunnittelu ja toiminnan mittaaminen, toiminnan ja kansainvälistymisen johtaminen, palveluvalikoiman kehittäminen, konsernin politiikkojen määrittely, arvojen toteutumisen seuranta, esimerkin näyttäminen ja viestintä organisaatiolle. Tiedottaminen Yhtiön kaikki tiedotteet julkaistaan internet-sivuilla osoitteissa ja Tilintarkastaja Vuonna 2011 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Itäniemi. Palkka- ja palkkioselvitykset Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. Toimitusjohtajan palkasta ja hänelle maksettavien tulospalkkioiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Johtaminen Lindströmin johtaminen perustuu yhtiön arvoihin. Arvot ohjaavat jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa. Ne ovat myös strategisten painopistevalintojen ja tavoitteiden taustalla sekä ohjaavat yhtiön johtamista. Lindströmin tavoitetila eli visio ja siihen tähtäävät keinot eli strategia määritellään viiden vuoden välein. Tavoitetilan ja siihen johtavien keinojen valikoiman määrittelyssä taustana ja suuntaviivojen määrittäjänä käytetään yhtiön arvoja. Lindströmin visio 2016 ja siihen tähtäävä strategia määriteltiin johdon toimesta vuoden 2010 aikana ja käytiin henkilöstön kanssa läpi strategiatyöryhmissä vuoden 2011 alussa. Strategiatyöryhmissä henkilöstö arvioi tiimeinä ja yksilöinä oman työnsä vaikutuksia ja mahdollisuuksia osana strategian ja vision toteuttamista. Yksiköt laativat vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jotka tähtäävät strategian toteuttamiseen. Yksilötasolla strategian ja toimintasuunnitelmien toteuttamista jatketaan myös osana säännöllisiä esimiehen ja alaisen välisiä kehitys- sekä tulos- ja tavoitekeskusteluja. Lindströmin johtamisjärjestelmä koostuu konserni-, liiketoiminta-, tytäryhtiö- ja aluetason johtamismalleista ja se on kuvattu yhtiön toimintakäsikirjassa. Johdon kokouskäytännöistä on selkeät ohjeet ja kokoukset on aikataulutettu vuositasolla etukäteen. Henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut ajoittuvat kevääseen ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu syksyyn. Toiminnan seuraaminen ja palkitseminen Lindströmin toiminnan seuraamiseen on laadittu konserni-, tytäryhtiö-, yksikköja henkilötasoinen mittaristo, joka on 12 Vastuuraportti 2011

15 Johtaminen sidottu strategisiin tavoitteisiin. Mittaristoa rakennettaessa on myös kiinnitetty huomiota siihen, että se ei johda osaoptimointiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisjärjestelmän perustana. Palkitsemisen mittarit on asetettu taloudellisen menestyksen, asiakaspalvelun laadun parantamisen, toimintojen kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmista. Koko konsernin henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä. Johtamisen laatu Vaikutusmahdollisuudet hallitustyöskentelyyn Lindströmin hallituksessa toimii osakkeenomistajien edustajia, joiden kautta omistajilla on mahdollisuus vaikuttaa hallituksen työskentelyyn. Henkilöstö vaikuttaa hallituksen työskentelyyn strategiatyön kautta. Vuonna 2011 strategiaa työstettiin vuoropuheluna hallituksen, johdon ja henkilöstön kesken. Johtamisen tasoa mitataan joka toinen vuosi toteutettavan esimiestutkimuksen ja joka toinen vuosi toteutettavan työyhteisön tilan tutkimuksen avulla. Lisäksi toteutetaan yksittäisiä, tiettyä toimintoa ja sen esimiestyötä kehittäviä hankkeita ja niiden seurantatutkimuksia. Johtamisen ongelmatilanteita pyritään ehkäisemään monipuolisella johtamistaidon koulutuksella ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti välittömästi. Hallitus: Hallituksen riippumattomia jäseniä eli jäseniä, joilla ei ole omistussuhdetta Lindströmiin ovat Heikki Ahdekivi, Kim Hanslin, Anssi Soila ja Leena Lampén. 1. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Roiha 2. Leena Lampén 3. Heikki Ahdekivi 4. Kim Hanslin ja Anssi Soila 5. Niina Kousa 6. Henry Rautiainen Vastuuraportti

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

2007 VUOSIKERTOMUS M A R T E L A O Y J V U O S IK E R T O M U S 2 0 07 www.martela.fi

2007 VUOSIKERTOMUS M A R T E L A O Y J V U O S IK E R T O M U S 2 0 07 www.martela.fi 2007 VUOSIKERTOMUS Sisällys Martela lyhyesti............................ 3 Vuosi lyhyesti..............................3 Toimitusjohtajan katsaus........................4 Laatu ja ihmiset sen takana......................

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS ESIMAKUA TULEVASTA VUOSIKERTOMUS 2014 THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS www.hkscan.com 2014 ESIMAKUA TULEVASTA Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tulevaisuuden kuluttajan: henkilön, jolta opimme

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Palvelujemme lähtökohtana ovat aina asiakkaamme, joiden tyytyväisyys on toimintamme perusedellytys.

Palvelujemme lähtökohtana ovat aina asiakkaamme, joiden tyytyväisyys on toimintamme perusedellytys. vuosikertomus 2010 vuosikertomus 2010 Palvelujemme lähtökohtana ovat aina asiakkaamme, joiden tyytyväisyys on toimintamme perusedellytys. Arto Herranen, toimitusjohtaja Enfo Oyj Sisällys Toimitusjohtajan

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot