VASTUU RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUU RAPORTTI 2013 1"

Transkriptio

1 VASTUURAPORTTI

2 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palvelun tuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden hankkijana sekä toiminnallaan ympäristöönsä vaikuttavana toimijana. Vastuuraportti 2013 kattaa toiminnan ajalta Lindströmin vastuuraportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja englanniksi. Edellinen, vuoden 2012 toiminnasta kertova raportti ilmestyi maaliskuussa Lindström noudattaa Global Reporting Initiativen eli GRI:n mukaisia raportointiohjeita. Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI G3- ohjeiston (versio 3.0) soveltamistasoa C. Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista saadaan konsernitilinpäätöksestä. Ympäristötunnusluvut kattavat kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt. Henkilöstötunnusluvut kattavat kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilöstön. Tunnusluvut eivät kata yhtiön alihankkijoina toimivien kuljetusyhtiöiden tai muiden ulkoistettujen toimintojen henkilöstöä. Lindström julkaisee taloudellisen toiminnan tunnusluvut segmentteinä: konserni, emoyhtiö, Suomi, muut EU-maat, muut maat. Raportoinnin rajaukset on kirjattu raportin loppuun GRI-sisältövertailuun. 2

3 SISÄLLYS 1. Lindström lyhyesti 2. Toimitusjohtajan katsaus vuoteen Miten Lindström vaikuttaa 4. Lindströmin toiminta, yhtiön rakenne 5. Johtaminen Lindströmillä 6. Sidosryhmät 7. Yritysvastuun periaatteet 8. Taloudellinen vastuu 9. Ympäristövastuu 10. Sosiaalinen vastuu - henkilöstö 11. Sosiaalinen vastuu - hankintaketju

4 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindström lyhyesti LINDSTRÖM LYHYESTI Historia Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa ja kasvaa voimakkaasti Intian tytäryhtiö perustetaan Aasian liiketoiminta alkaa Kiinan Suzhousta 1848 Lindström tuo vuokratyövaatepalvelun Yhdysvalloista Suomeen Carl August Lindström perustaa kaunovärjäämön Suomen pääkaupunkiin Helsinkiin 1930 Lindström luopuu palveluista kuluttajille ja keskittyy yritysten tekstiilipalveluihin Aloitetaan kansainvälistyminen perustamalla tytäryhtiö Viroon

5 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindström lyhyesti Vuoden 2013 tapahtumia Ylitettiin 300 M liikevaihto Suomessa hotellitekstiililiiketoimintakauppa Venäjän ja Viron tytäryhtiöt juhlivat 20 toimintavuottaan Aloitettiin teollisuuspyyhepalvelu Virossa Perustettiin tytäryhtiö Kazakstaniin Aloitettiin designmattopalvelu Unkarissa Romaniassa mattoliiketoimintakauppa Bulgariassa mattoliiketoimintakauppa Uudet palvelukeskukset Intia Bengaluru Valko-Venäjä Minsk Ukraina Donetsk Kroatia Zagreb Visio Lindström vuonna 2016 Vuonna 2016 kasvamme voimakkaasti ja liiketoimintamme on hyvin kannattavaa. Olemme omavarainen yritys, jonka liikevaihto on 400 miljoonaa euroa. Palvelemme globaalisti ja toimimme 25 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Olemme markkinajohtaja 20 maassa. Yritysmielikuva Lindströmistä perustuu sen pitkään kokemukseen, tuoreeseen näkemykseen ja innostukseen viedä asioita eteenpäin. Palvelumme helpottaa asiakkaan arkea. Lindströmin tuote- ja palveluratkaisut ovat edelläkävijöitä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Takaamme asiakkaalle hallitun ja laadukkaan palvelukokemuksen, tuotimme palvelun sitten itse tai yhteistyökumppanin kanssa. Lindströmillä on toimialan nopeimmat ja luotettavimmat prosessit. Lindströmin järjestelmällinen johtaminen ohjaa kansainvälisyyteen ja konseptiohjattuun toimintaan. Johtaminen on kansainvälistä huipputasoa ja se tukee palvelukulttuuria. Lindströmille halutaan tulla töihin ja sen henkilöstö on tunnettu ylivertaisesta palvelustaan. Lindströmin arvot Kannattava kasvu Lindströmin toiminta on kustannustietoista ja -tehokasta tämä takaa kannattavan kasvun. Johtamisen keinoin erilaiset hankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen yrityksen kokonaisedun kannalta. Kaikkien hankkeiden tulee tukea Lindströmin visiota. Päätöksiä tehdään kauaskantoisesti ja resurssit ohjataan tukemaan kasvua. Pitkäaikainen asiakassuhde Aito kumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja molemminpuolista liiketaloudellista hyötyä. Lindström kuuntelee asiakkaitaan, ennakoi asiakkaiden tarpeita ja tarjoaa kilpailukykyisiä palveluita. Asiakkaiden pyyntöihin reagoidaan viipymättä, muttei hätiköiden. Vastuullisuus Lindström ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Lindström toimii oikeudenmukaisesti, lakeja ja säädöksiä noudattaen sekä paikallisia kulttuureja kunnioittaen. Työnantajana Lindström on oikeudenmukainen ja vastuullinen. Edellytämme myös alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä samoja periaatteita. Innostus ja oppimisen ilo Hyvä johtaminen, kannustava palaute ja koulutus varmistavat Lindströmin ja sen henkilöstön jatkuvan kehittymisen. Avoin, keskusteleva ilmapiiri rohkaisee uudistuksiin ja on edellytys niissä onnistumiselle. 5

6 VASTUURAPORTTI 2013 / Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 Kädessäsi oleva raportti kertoo Lindströmin vuodesta Se oli kolmas vuosi visiokaudella, joka tähtää vuoteen Raportointivuoden aikana konsernin kasvu kansainvälisillä markkinoilla jatkui, uusi tytäryhtiö perustettiin Kazakstaniin ja kapasiteettia laajennettiin monessa toimintamaassa. Konsernin liikevaihdosta edelleen yli puolet tulee Suomesta, mutta kansainvälisten toimintojen osuus kasvaa vuosi vuodelta. Liikevaihtomme kasvoi kuluneena vuonna maltillisesti, ja oli vuoden päättyessä 303 miljoonaa euroa. Kasvu ei aivan saavuttanut konsernin asettamaa tavoitetta euroissa mitattuna, johtuen epäsuotuisista valuuttakursseista. Liikevaihto kasvoi kuitenkin kaikilla liiketoiminnan alueilla ja voimakas kansainvälistyminen jatkuu. Haastavasta taloustilanteesta huolimatta olemme saaneet kannattavuutemme hyvälle tasolle. Kaikissa talousluvuissamme Suomen ulkopuolisten yhtiöiden vaikutus näkyy vuosi vuodelta enemmän. Toiminnan tehostaminen useilla toiminnan osa-aluilla on myös tuonut erinomaisia tuloksia. Vuosi 2013 osoitti, että visiotavoitteemme saavuttaminen liikevaihdon osalta tulee olemaan haastavaa etenkin vaikeasti ennakoitavien valuuttakurssimuutosten vuoksi. Tulemme kuitenkin kasvamaan voimakkaasti, ja panostamme kasvun avaintekijöihin: erinomaiseen palveluun, tuloksekkaaseen myyntiin ja osaavaan henkilöstöön. Yritysvastuu Lindströmillä on juuri yllä kuvailemaani; asiakkaiden kokeman palvelun taso pidetään korkeana, työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan ja vakavaraisuus ja kasvu luovat turvallisia työpaikkoja ja luotettavaa palveluntarjontaa. Lindström on hyvä yrityskansalainen, vastaamme toimintamme sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista paitsi paikallisesti, myös globaalin kehityksen näkökulmasta. Katson vuoteen 2014 luottavaisin mielin. Suurimassa osassa toimintamaitamme yleinen taloudellinen tilanne näyttää kehittyvän suotuisasti, mikä luo tulevalle kasvulle hyvät mahdollisuudet. Jatkamme panostuksiamme henkilöstömme hyvinvointiin ja hyvään palvelukulttuuriin, minkä uskon näkyvän vahvasti asiakastyytyväisyydessämme ja -pysyvyydessämme myös jatkossa. Kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuoden 2013 yhteistyöstä, ja toivon menestystä vuoteen Juha Laurio President & CEO Lindström Group Palveluyrityksenä meille on ensisijaisen tärkeää panostaa hyvään palveluun ja vahvaan palvelukulttuuriin. Uskomme, että hyvän palvelun perusta luodaan talon sisällä: lupaukset on helppo pitää, kun henkilöstö on tyytyväistä ja motivoitunutta, ja sisäinen yhteistyö toimii. Olemme panostaneet pitkäjänteisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen, ja tulokset ovat näkyneet paranevissa tutkimustuloksissa. Vuoden 2013 tutkimuksessa ylsimme vertailuyritysten joukossa parhaan neljänneksen joukkoon, mikä osoittaa että olemme oikealla tiellä. Palvelun onnistuvuutta mittaamme asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. Mittaus suoritetaan kaikissa maissa, joissa toiminta on vakiintunutta. Me lindströmiläiset olemme ylpeitä siitä, että asiakastyytyväisyytemme on vuosi vuodelta todella korkealla tasolla, ja olemme pystyneet vaikuttamaan palautteen esille nostamiin kehityskohteisiin. Tulosten perusteella asiakkaamme ovat tyytyväisiä Lindströmin tuotteisiin ja palveluihin sekä asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyyteen. Kiitos kaikille kyselyihimme vastanneille ja palautetta meille antaneille. Olemme vuoden aikana kehittäneet tuotemallistojamme ja palvelumallejamme. Työvaatemallistojemme uudistus vastaamaan nykypäivän tarpeita on ollut valtava ponnistus. Nyt mallistostamme löytyy entistä paremmin oikea mitoitus käyttäjille eri puolilla maailmaa, ja vaatteen käyttömukavuus kasvaa. 6

7 VASTUURAPORTTI 2013 / Toimitusjohtajan katsaus vuoteen

8 VASTUURAPORTTI 2013 / Miten Lindström vaikuttaa MITEN LINDSTRÖM VAIKUTTAA Lindström vuokraa tekstiilejä yrityksille 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Sloganinsa Cares for Your Image mukaisesti Lindströmin tehtävänä on vahvistaa asiakkaidensa yrityskuvaa, helpottaa palveluiden avulla asiakkaiden arkea ja tuottaa erinomaisilla palveluratkaisuilla asiakkailleen lisäarvoa. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyötäinen tapa hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet. Yhtiö hankkii tekstiilit asiakkaiden tarpeiden mukaan, huoltaa tekstiilit käytön aikana ja vastaa niiden hävittämisestä käytön päätyttyä. Yhtiö kehittää toimintojaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ja kantaa vastuun toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Lindström työllistää 2900 henkilöä, ja on useilla toimintapaikkakunnillaan merkittävä työnantaja ja veronmaksaja. Lindström toimii myös monien alihankkijoidensa pääasiallisena toimeksiantajana ja vaikuttaa siten myös alihankkijoidensa kautta toimintaympäristöön. Lindströmin periaatteena on huoltaa tekstiilit lähellä asiakasta sijaitsevissa palvelukeskuksissa, jolloin asiakkaan tarpeisiin reagointi on nopeaa ja kustannustehokasta, ja tekstiilien kuljettaminen huollon ja asiakkaan välillä rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Tavoitteena voimakas kasvu Lindström on voimakkaasti kasvava kansainvälinen yhtiö. Tavoitteena on laajentua maantieteellisesti ja kasvattaa markkinaosuutta pitkäjänteisesti. Lindström asettaa liiketoimintansa visiotavoitteet viisivuotiskausittain, ja seuraa visionsa saavuttamista laajalla mittaristolla. Menestyksen taustalla on vahvasti konseptiohjattu toiminta, joka varmistaa toiminnan laadun ja vastuullisuuden kaikissa toimintamaissa. Nopea kasvu asettaa haasteita liiketoiminnan johtamiselle. Lindströmin arvot antavat perustan sekä johdon päätöksenteolle, että henkilöstön arkipäivän valinnoille. Arvojen mukaista toimintaa Lindström tähtää pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen, sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien syntyyn. Yhtiössä tärkeämpää on asiakkaan tarpeiden mukaan joustava pitkäaikainen kumppanuus, kuin lyhytjänteinen voittojen kerääminen asiakkaan kustannuksella. Jos Lindströmillä huomataan, että asiakas ei käytä tehokkaasti hankkimaansa palvelua, tilanteeseen puututaan ja palvelua mitoitetaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Arvojen vaikutus näkyy myös liiketoiminnan laajentamispäätöksissä. Liiketoiminta maassa aloitetaan vasta, kun paikallisesti löydetään henkilöstö ja yhteistyökumppanit, joiden toiminta vastaa yhtiön arvoja ja eettistä ohjeistusta. Lindströmin päätöksentekoa ei siis ohjaa yksin kasvu, vaan tavoite tehdä kestäviä ratkaisuja, jotka takaavat kannattavan kasvun. 8

9 VASTUURAPORTTI 2013 / Miten Lindström vaikuttaa Vastuullisen tekstiilipalvelun tekijät Raakaaineiden valmistus Luonnonvarojen vastuullinen käyttö Korkealaatuiset kuituraaka-aineet Hyvälaatuinen puuvilla Suunnittelu ja tuotekehitys Tehokas tekstiilin käyttö kaavoituksessa - leikkuujätteen minimointi Kierrätysmahdollisuudet otettu huomioon - metalliosien, kuten vetoketjut ja nepparit, harkittu käyttö Materiaalivalinnat kestävän kehityksen mukaan - tekstiilin tulee kestää käyttöä ja huoltoa Tuotteiden valmistus Vastuullinen toimittajaketju Tuotteiden kuljetusmatkat ja varastointi optimoidaan Käyttö Vastuu oman henkilöstön hyvinvoinnista Tekstiilien käyttöiän pidentäminen Huolto- ja palveluprosessin ympäristövaikutukset - Vesi ja energia - Pesukemikaalit - Jätteet ja jätevesi - Tekstiilien kuljetukset - Päästöt Hävittäminen Tekstiilijätteen vastuullinen hävittäminen ja hyötykäyttö 9

10 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindströmin toiminta, yhtiön rakenne LINDSTRÖMIN TOIMINTA, YHTIÖN RAKENNE Konsernin emoyhtiö Lindström Oy on vuonna 1848 perustettu suomalainen perheyhtiö. Kaikki tytäryhtiöt ovat emoyhtiön sataprosenttisesti omistamia ja käyttävät konsernihallinnon palveluita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Emoyhtiö Lindström Oy:n lisäksi konserniin kuuluu 23 Lindströmnimellä toimivaa tytäryhtiötä Euroopassa ja Aasiassa sekä hotellien ja terveydenhuollon tekstiilipalveluihin erikoistunut tytäryhtiö Comforta Oy. Comforta toimii yhtiön alakonsernina, ja sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa ja Ahvenanmaalla sekä toimintaa Venäjällä ja Virossa. Konsernihallinto Konserni on organisoitu siten, että hallinnon ja palveluiden osaamiskeskukset tukevat kaikkien toimintamaiden operatiivista toimintaa. Hallinnon osaamiskeskukset Hallinnon osaamiskeskusten tehtävänä on tuoda erityisosaamista liiketoiminnan tueksi ja tehdä oman erityisalueensa operatiivisia tehtäviä itsenäisesti liiketoiminnan, toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksia seuraten ja toimintaa kehittäen. Hallinnon osaamiskeskuksia on seitsemän: Talous ja raportointi Henkilöstöasiat Teknologia ja kapasiteetti IT Konserniosto ja logistiikka Laatu Asiakkuusjohtaminen ja viestintä Palveluiden osaamiskeskukset Palveluiden osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää kunkin palvelukokonaisuuden toimintaa ja prosesseja, kouluttaa myyntiorganisaatiota, kehittää palvelumalleja, tuotteita ja tuotevalikoimaa sekä tukea markkinatuntemuksellaan markkinointia ja markkinointiviestintää. Lindströmin asiakkaat palvellaan alueellisista palvelukeskuksista käsin. Palvelukeskukset sijaitsevat lähellä asiakasta ja niissä on Lindströmin konseptoidun toimintamallin mukainen pesula, tekstiilivarasto ja jakeluterminaali sekä toimistotilat paikallishallinnolle sekä myynti- ja asiakaspalvelun henkilöstölle. Lisäksi pienemmillä paikkakunnilla on myyntikonttoreita asiakaspalvelun ja myynnin paikallistuntemuksen varmistamiseksi. Lindströmin palveluverkoston avulla palvelun kattavuus voidaan laajentaa paikallisesta aina kansainvälisen koko asiakkaan toimintaalueen kattavaksi. Asiakkaat saavat aina tasa-laatuisen palvelun riippumatta paikasta ja toiminta-ympäristöstä. Asiakkuuksien hoitoon rakennetaan asiakkaan tarpeita palveleva, henkilökohtainen yhteyshenkilöverkosto asiakkuuden eri tasoille. Toimipisteet Toimipisteitä eli palvelukeskuksia ja myyntikonttoreita Lindströmillä oli koko toiminta-alueellaan vuoden 2013 lopussa yli 80. Emoyhtiö Lindström Oy:llä on Suomessa 21 toimipistettä, Venäjällä yhdeksän ja Intiassa seitsemän. Muissa maissa toimipisteitä on 1 4. Tytäryhtiö Comfortalla on yhteensä 12 toimipistettä, joista yhdeksän Suomessa ja kolme Ruotsissa. Venäjällä Pietarissa ja Virossa Comforta toimii Lindströmin palvelukeskusten tiloissa. Palveluiden osaamiskeskuksista Työvaate-, Matto-, Henkilönsuojainja Teollisuuspyyhepalvelut toimivat kansainvälisesti tukien kutakin palvelua tarjoavan maan operatiivista toimintaa. Hygienia- ja Ravintolatekstiilipalveluita yhtiö tarjoaa vain Suomen markkinoilla. Operatiivinen toiminta Operatiivista toimintaa johdetaan alueellisten organisaatioiden voimin: Suomi, muu Eurooppa ja Aasia. Näiden alueiden maakohtaista operatiivista toimintaa johdetaan tytäryhtiöstä käsin. Emoyhtiö ja osa tytäryhtiöistä on jaettu alueellisiin tulosyksiköihin. 10

11 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindströmin toiminta, yhtiön rakenne Lindströmin palvelut Lindström tarjoaa tekstiilipalveluita yrityksille. Lindström huolehtii tarvekartoituksesta, mallistojen suunnittelusta, hankinnoista, tekstiilien toimittamisesta asiakkaan tiloihin ja käytettyjen noutamisesta, tekstiilien huollosta sekä loppuun käytettyjen tekstiilien vastuullisesta hävittämisestä. Lindström kiinnittää palvelunsa kehittämisessä erityistä huomiota asiakaspalvelun korkeaan laatuun, toimitusvarmuuteen ja luotettavuuteen sekä palvelun tekemiseen asiakkaalle vaivattomaksi. Lindströmin palvelujen ja toimintojen suunnittelussa otetaan aina huomioon materiaalien käytön tehokkuus ja toiminnan ympäristövaikutukset. Lindström vaikuttaa palveluidensa kautta asiakkaidensa toimitilojen viihtyisyyteen ja työturvallisuuteen. Lindströmin toiminta lisää hygieniatietoisuutta markkinoilla, mikä osaltaan lisää kysyntää myös muille puhtautta ja hygieenisyyttä korostaville tuotteille. Asianmukaiset tekstiilit ja työturvallisuustuotteet parantavat asiakkaiden työntekijöiden työn tuottavuutta ja vähentävät työtapaturmia. Sen lisäksi, että tekstiilipalvelut vahvistavat asiakkaan imagoa, ne parantavat asiakkaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Lindström tarjoaa työvaatepalveluita kaikissa toimintamaissaan. Mattopalveluita Lindström tarjoaa 13 Euroopan maassa, teollisuuspyyhepalvelua Suomessa ja Virossa sekä henkilönsuojainpalvelua Unkarissa ja Suomessa. Suomessa Lindström tarjoaa lisäksi hygienia- ja ravintolatekstiilipalveluita. Tytäryhtiö Comforta tarjoaa Suomessa hotelli-, ravintola- ja terveydenhoidon tekstiilipalvelua. Ruotsissa palveluihin kuuluvat hotelli- ja ravintolatekstiilipalvelut ja Venäjällä sekä Virossa hotellitekstiilipalvelut. MAA Bulgaria Intia Iso-Britannia Kiina Kroatia Latvia Liettua Puola Romania Ruotsi Saksa Slovakia Slovenia Suomi Turkki Ukraina Unkari Valko-Venäjä Venäjä Viro PALVELU Työvaatteet Matot Hotellitekstiilit Ravintolatekstiilit Henkilönsuojaimet Teollisuuspyyhkeet Hygieniapalvelu 11

12 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä JOHTAMINEN LINDSTRÖMILLÄ Hallinnointijärjestelmä Omistus Roihan suku joko suoraan tai välillisesti omistamiensa yhtiöiden kautta omistaa kaikki emoyhtiön osakkeet. Emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti kaikki konsernin tytäryhtiöiden osakkeet. Yhtiökokous Yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksella on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset vastuut ja velvollisuudet. Hallitus Yhtiökokous valitsee emoyhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu hallitusammattilaisia ja osakkeenomistajien edustajia. Hallitus hyväksyy konsernin tulos-, rahoitus- ja investointibudjetin, päättää merkittävistä hankinnoista ja yrityksen laajentumisesta, tekee rahoitus- ja konsernin varallisuuteen liittyvät päätökset sekä hyväksyy konsernin mission, vision ja strategian ja riskienhallinnan suuntaviivat. Konsernin tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat pääosin konsernin johtoryhmän jäsenistä. Hallitus käsittelee riskienhallintaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä, jotka joko hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on tuonut esille. Hallitus käsittelee yhtiön vastuuraportin vuosittain sen valmistuttua. Tiedottaminen Yhtiön kaikki tiedotteet julkaistaan internetsivuilla osoitteissa www. lindstrom.fi ja Tilintarkastaja Vuonna 2013 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Itäniemi. Palkka- ja palkkioselvitykset Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan yksinomaan rahakorvauksina.hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön suoritusperusteisen palkitsemisjärjestelmän piiriin. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu vastuullisuustyön tuloksiin. Toimitusjohtajan palkasta ja hänelle maksettavien tulospalkkioiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Koko konsernin henkilöstö, mukaan lukien ylin johto, kuuluu saman tulosperustaisen palkkiojärjestelmän piiriin. Johtoryhmän jäsenten palkkioperusteista päättää toimitusjohtaja. Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista riippumattomia jäseniä, eli jäseniä, joilla ei ole työ- tai omistussuhdetta Lindströmiin, on neljä. Toimitusjohtaja Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan vastuulla on kansainvälistymisen kehittäminen, johtoryhmän toiminnan johtaminen, yhteydet hallitukseen ja omistajiin, ulkoinen viestintä sekä resurssien allokointi. Konsernin johtoryhmä Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän kokoonpanon, tekee päätökset roolituksesta ja toimintamallista Johtoryhmän vastuulla on yritysympäristön seuranta ja tulkitseminen, konsernitason mission, vision, strategian ja liiketoiminnan prosessien toteuttaminen ja seuranta, vuosisuunnittelu ja toiminnan mittaaminen, toiminnan ja kansainvälistymisen johtaminen, palveluvalikoiman kehittäminen, konsernin politiikkojen määrittely, arvojen toteutumisen seuranta, esimerkin näyttäminen ja viestintä organisaatiolle. 12

13 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä Hallitus Jukka Roiha, Hallituksen puheenjohtaja Kim Hanslin Hanna Roiha Kristiina Laaksonen Anssi Soila Naresh Gupta Ahmet Esen Hallituksen riippumattomia jäsniä, eli jäseniä, joilla ei ole työ- tai omistussuhdetta Lindströmiin ovat Kim Hanslin, Anssi Soila, Naresh Gupta ja Ahmet Esen. Johtamisjärjestelmä Lindströmin tavoitetila eli visio ja siihen tähtäävät keinot eli strategia määritellään viiden vuoden välein. Tavoitetilan ja siihen johtavien keinojen valikoiman määrittelyssä noudatetaan yhtiön arvoja. Yhtiön strategisia valintoja ja kehittämisen painopisteitä arvioidaan vuosittain johtoryhmän toimesta. Vision, mission ja strategian muuttuessa muutos ja sen vaikutukset arkipäivään käydään läpi työryhmissä henkilöstön kanssa. Strategiatyöryhmissä henkilöstö arvioi tiimeinä ja yksilöinä oman työnsä vaikutuksia ja mahdollisuuksia osana strategian ja vision toteuttamista. Yksiköt laativat vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jotka tähtäävät strategian toteuttamiseen. Yksilötasolla strategian ja toimintasuunnitelmien toteuttamista jatketaan myös osana säännöllisiä esimiehen ja alaisen välisiä kehitys- sekä tulos- ja tavoitekeskusteluja. Lindströmin johtamisjärjestelmä koostuu konserni-, liiketoiminta-, tytäryhtiö- ja aluetason johtamismalleista ja se on kuvattu yhtiön toimintakäsikirjassa. Johdon kokouskäytännöistä on selkeät ohjeet ja kokoukset on aikataulutettu vuositasolla etukäteen. Henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut ajoittuvat kevääseen ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu syksyyn. Toiminnan seuraaminen ja palkitseminen Lindströmin toiminnan seuraamiseen on laadittu konserni-, tytäryhtiö-, yksikkö ja henkilötasoinen mittaristo, joka on sidottu strategisiin tavoitteisiin. Mittaristoa rakennettaessa on myös kiinnitetty huomiota siihen, ettei se johda osaoptimointiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisjärjestelmän perustana. Palkitsemisen mittarit on asetettu taloudellisen menestyksen, asiakaspalvelun laadun parantamisen, toimintojen kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmista. Koko konsernin henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä. Johtamisen laatu Johtamisen tasoa mitataan vuorovuosin toteutettavien esimies- ja työyhteisön tilan tutkimuksen avulla. Lisäksi toteutetaan yksittäisiä, tiettyä toimintoa ja sen esimiestyötä kehittäviä hankkeita ja niiden seurantatutkimuksia. Johtamisen ongelmatilanteita pyritään ehkäisemään monipuolisella johtamistaidon koulutuksella ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti välittömästi. Hallitus suorittaa säännöllisen itsearvion omasta toiminnastaan. 13

14 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä Johtoryhmä Juha Laurio, 41, President & CEO Theo Slegt, 53, Senior Vice President, Technology and Capacity Minna Kahri, 43, Senior Vice President, CFO, Corporate Finances Santtu Jokinen, 39, Managing Director, Comforta Oy Harri Puputti, 46, Senior Vice President, Corporate Quality Minna Gentz, 43, Senior Vice President, Corporate Human Resources (alkaen marraskuu 2013) Vaikutusmahdollisuudet hallitustyöskentelyyn Lindströmin hallituksessa toimii osakkeenomistajien edustajia, joiden kautta omistajilla on mahdollisuus vaikuttaa hallituksen työskentelyyn. Henkilöstö vaikuttaa hallituksen työskentelyyn strategiatyön kautta. Toiminnan arviointi Lindström seuraa johtamisjärjestelmänsä toimivuutta auditoimalla omaa toimintaansa säännöllisesti. Sisäisissä auditoinneissa paitsi seurataan ohjeistuksen noudattamista, myös tunnistetaan puutteita ja kehityskohteita, suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikuttavuutta. Kehityskohteiksi tunnistetuista asioista käynnistetään paikallisia pilottiprojekteja, joiden tulokset arvioidaan. Jos uusi toimintamalli todetaan toimivaksi, jalkautetaan se kaikkiin toimipisteisiin. Lindströmin toimintajärjestelmän ISO 9001 ja ISO sertifioinnit on myöntänyt ja niitä säännöllisten auditointien avulla valvoo Det Norske Veritas (DNV). Sisäisten auditointien lisäksi Lindströmillä toteutetaan säännöllisesti asiakaskohtaisia laadun arviointeja, joissa tarkastellaan Lindströmin toimintaa osana asiakasyrityksen prosesseja. 14

15 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä Jari Vihervuori, 43, Senior Vice President, Finland Mika Hartikainen, 47, Senior Vice President, European and Asian subsidiaries Kirsti Leisio, 62, Senior Vice President, Corporate Human Resources (eläkkeellä joulukuusta 2013 alkaen) Raportointivuonna sisäisten auditointien prosesseja on kehitetty muun muassa painottamalla jatkuvan parantamisen periaatetta sekä auditointihavaintojen analysointia. Sisäisten auditointien prosessin tehostamiseksi on otettu käyttöön Audit Management -työkalu, jossa käsitellään auditointi- ja työturvallisuushavainnot sekä työtapaturmat. Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen Lindströmillä harjoitetaan suunnitelmallista riskienarviointia ja -hallintaa. Riskienhallinta on ennakoivaa, ja siinä on otettu huomioon kaikki toiminnan osa-alueet. Liiketoiminnan riskit, toimintaympäristön ja -edellytysten muutokset tunnistetaan osana johtamisjärjestelmän ennustamista ja toimintamallia. Omaisuusriskeihin liittyviä riskienarviointeja ja toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Myös sopimuksiin liittyvät riskit on tunnistettu ja allekirjoituskäytännöt on ohjeistettu toimintakäsikirjassa. Yhtiössä on nimetty työ-, tieto-, kulku- ja ympäristöturvallisuudesta vastaavat henkilöt. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen on vakava ongelma, joka hoidetaan saattamalla ohjeiden noudattaminen ajan tasalle mahdollisimman nopeasti. Toukokuussa 2013 Lindströmin Ruotsin toimipisteessä syttyi tulipalo, joka tuhosi kiinteistön ja paikallisen tekstiilivaraston. Henkilövahingoilta vältyttiin. Toiminta siirrettiin varapesulajärjestelmän mukaisesti läheisiin pesuloihin, jolloin tulipalon vaikutukset asiakkaiden palveluun pystyttiin minimoimaan. Tulipalon todennäköinen syttymissyy oli tekstiilien itsesyttyminen. Tapahtuman seurauksena turvallisuusohjeita muutettiin koko konsernissa, ja tekstiilien käsittelyohjeita tarkennettiin. Konsernin Suomen toimipisteissä on laadittu kattavat työ- ja kemikaaliturvallisuusriskikartoitukset ja toimintaohjeistukset. Ohjeiden ajantasaisuutta ja noudattamista seurataan sisäisten auditointien yhteydessä. Tytäryhtiöiden osalta ohjeistuksia saatetaan konsernin tasolle vuoden 2014 aikana. Yhtiön tietoturvapolitiikka ja siihen liittyvät toimintaohjeet määrittelevät tietoverkon, kannettavien tietokoneiden, lisälaitteiden ja ohjelmistojen turvallista käyttöä. Tietosuojaan ja tiedon luottamuksellisuuteen liittyvät ohjeet on kirjattu henkilöstön eettisiin ohjeisiin. 15

16 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät SIDOSRYHMÄT Henkilöstö Lindström on henkilöstönsä hyvinvoinnista huolehtiva työnantaja. Henkilöstö osallistuu työn suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistoiminnan ja yhteistyö- ja pienryhmien kautta. Osaamista ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa kehitetään arkipäivän esimiestyön keinoin sekä muun muassa koulutuksen ja erilaisten valmennus- ja mentorointiohjelmien avulla. Henkilöstön työterveyttä ja -viihtyvyyttä kehitetään panostamalla johtamiseen, esimiestyöhön, työturvallisuuteen, hyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja ennakoivaan terveydenhuoltoon. Henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta tarkastellaan säännöllisten tutkimusten avulla. Omistajat Perheyhtiönä Lindströmin omistajilla on keskeinen rooli ja pitkät perinteet yhtiön kehittämisessä. Yhtiön omistaa jo kolmannessa, neljännessä ja viidennessä polvessa Roihan suku. Omistajat edellyttävät yhtiöltä sen arvojen mukaista vastuullista toimintaa. Lindström on ollut suomalaisen Perheyritysten liitto ry:n jäsen sen perustamisesta asti. Perheyritysten liitto edistää suomalaisten perheyritysten toimintaedellytyksiä ja vastuullista omistajuutta. Asiakkaat Lindströmin arvoihin on kirjattu pyrkimys pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Lindström haluaa tarjota asiakkailleen toimialan parasta palvelua oikea-aikaisesti ja sovitun laatuisena. Lindström kuuntelee asiakkaitaan pystyäkseen vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. Tuotteet ja palvelut kehittyvätkin asiakastarpeiden kautta. Asiakassuhteitaan Lindström kehittää molempia osapuolia hyödyttäviksi kumppanuussuhteiksi. Viranomaiset Lindström maksaa velvoitteensa viranomaisille voimassa olevien säädösten mukaisesti. Se huolehtii myös työntekijöidensä viranomaismaksuvelvoitteista työnantajana. Lisäksi yhtiö huolehtii viranomaisille tehtävästä raportoinnista ja tilastoista. Toimiala ja järjestöt Lindström on Perheyritysten Liitto ry:n, Yleisen Teollisuusliiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen. Lindström on merkittävä kehittäjä omalla toimialallaan: vuonna 1995 toiminnan kansainvälistyessä yhtiö oli mukana perustamassa European Textile Service Associationia (ETSA). Lindströmillä on edustajia ETSAn hallituksessa ja sen lukuisissa työryhmissä. Lindström haluaa osallistua yhteiskunnan toimintaan toiminta-alueillaan ja omalta osaltaan olla mukana paikallisyhteisöjen tukemisessa. Yli kymmenen vuoden ajan Lindström on keskittänyt tukensa UNICEF-yhteistyöhön Intian ja Nepalin maailman vähävaraisimpien kansanosien parissa. Media Lindström palvelee mediaa tiedottamalla säännöllisesti konsernin uutisista suoraan medialle kohdistetuilla lehdistötiedotteilla, jotka se julkaisee myös internet-sivuillaan. Lindströmin Asiakkuusjohtaminen ja viestintä -yksikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta ja mediasuhteista. Yksikkö myös tarjoaa henkilöstölleen koulutusta muun muassa kriisiviestinnän valmiuksissa. Lindström kehittää vuoropuhelua asiakkaiden kanssa säännöllisen asiakasyhteydenpidon, kehityskeskusteluiden ja asiakastyytyväisyystutkimusten avulla. Palveluyrityksenä Lindströmin vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on jatkuvaa ja tiivistä. Yhteistyökumppanit ja toimittajat Lindströmin yhteistyökumppaneita ovat lukuisat palvelu- ja tavarantoimittajat. Lindström panostaa yhteistyöhön ja edellyttää alihankkijoiltaan luotettavuutta, ammattitaitoa ja vastuullisuutta. Lindström ostaa tuotteita, palveluita ja energiaa tekstiilivuokrausliiketoimintaa ja -huoltoa varten sekä tuotannollisia alihankintapalveluita kuten jakelu- ja pesulapalvelua. Lisäksi Lindström hankkii hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia tuotteita ja palveluita. Myös pitkäaikaiset investointihyödykkeet ovat merkittävä osa toimittajille suuntautuvaa rahavirtaa. Kaikkien toimittajien suhteen noudatetaan sopimusehtoja ja maksetaan laskut maksuehdon mukaisesti. Toimimalla vastuullisesti maksujen suhteen autetaan osaltaan yhteistyökumppaneita pitämään omat kassavirtansa kunnossa. Kaikki toimittajille maksettavat maksut perustuvat sopimuksiin ja laskuihin. Toimittajille tai muille tahoille suunnattu lahjonta sekä niin sanotun harmaan työvoiman käyttö on konsernissa ehdottomasti kielletty. Hyvän sopimuskäytännön noudattamista seurataan konsernin sisäisissä tarkastuksissa. 16

17 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät Case Lindström ja UNICEF - syvää yhteistyötä jo vuosien ajan Lindströmin tukemalla UNICEF-hankkeella pitkäkestoisia vaikutuksia Madhya Pradeshin osavaltiossa Intiassa toteutettava hanke tähtää koulujen vesi-, käymälä- ja hygieniatilanteen parantamiseen. Lapset, heidän perheensä ja paikalliset yhteisöt osallistetaan toteutukseen, ja tavoitteet on ylitetty jo moninkertaisesti. Tämä on malliesimerkki siitä, miten UNICEFin ohjelmatyön tulokset skaalautuvat laajasti hankeraamien ulkopuolelle. Koko osavaltio päätti alkaa hyödyntää hankkeen oppeja. Myös UNICEF käyttää niitä vastaisuudessa työssään kaikkialla Intiassa, kertoo Suomen UNI- CEF ry:n pääsihteeri Marja-Riitta Ketola ja kiittää samalla Lindströmiä pitkäjänteisestä yhteistyöstä. Hankkeen toinen kolmivuotisjakso ( ) osoittaa jo nyt vaikuttavia tuloksia. Mukana on 150 koulua, mutta osavaltion hallitus vakuuttui niissä saavutetuista tuloksista niin, että halusi alkaa toteuttaa samaa mallia hyvin laajasti osavaltiotasolla. Tämän myötä yhä useammassa Madhya Pradeshin osavaltion koulusta on tytöille ja pojille tarkoitetut erilliset käymälät. Jakson alussa sellaiset oli vain 60 prosentissa kouluista, nyt näin on 97,5 prosentissa kouluista. Erityisesti tyttöjen koulunkäynnin keskeytykset vähenevät hygieniatilanteen parantuessa. Hygienia- ja sanitaatiotietouden leviäminen koululaisten lähipiiriin on yksi hankkeen merkittävimpiä ominaisuuksia. Tervetuloa kotiimme, toivottaa Sapna! WASH-hanke on otettu riemulla vastaan myös Haripurin kylässä Intian Madhya Pradeshissa, jossa 15-vuotias Sapna asuu perheensä kanssa. Vessakäytäntöjen suhteen kylässä on eletty perinteiseen tapaan siis ilman vessoja. Vessaa on totuttu pitämään likaisena asiana, ja kukapa sellaista nyt keskelle kotiaan haluaisi. Paitsi että nykyään haluaa, ja kiitos siitä kuuluu Sapnalle ja muille kylän lapsille. Sapnan koulu on mukana UNICEFin vesi- ja sanitaatio-ohjelmassa, jossa lapset oppivat konkreettisesti muun muassa leikin ja laulun kautta mikä merkitys hygienialla on. Uudet tietonsa ja taitonsa koululaiset opettavat edelleen kotona sisaruksilleen ja vanhemmilleen. Koska vanhemmat ovat ylpeitä lastensa koulunkäynnistä, he ovat myös valmiita ottamaan oppia vastaan. Vaikka ei toki Intiassakaan isä suostu kahden päivän ylipuhumisella vessaa rakentamaan. Lasten sinnikkyys kuitenkin kantaa hedelmää. Haripurin kylässä usea isä ja äiti on lopulta rakentanut kodin yhteyteen vessan, ja jopa pesutilan. Tämä vessa on näiden koululaisten suurin ylpeyden aihe. Samalla se tarkoittaa, että koko perhe pysyy terveempänä, ja lapset pystyvät käymään koulua kun eivät jatkuvasti sairastele. Kouluihin rakennetut vessat tytöille ja pojille omansa takaavan muun muassa sen, että tytöt eivät turhaan teini-iän kynnyksellä jätä koulua kesken. Maassa, jossa 600 miljoonaa ihmistä elää vailla minkäänlaista sanitaatiota, vessalla, puhtaalla vedellä ja saippualla voi saada ihmeitä aikaan. Kuva ja teksti Kirsi Haru. 17

18 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät Case Työvaatepalvelu on uutta Intiassa Tie amerikkalaisen elintarvikejätin Kraftin Pohjois-Intian tehtaalle on tyypillinen intialainen pääkulkuväylä - kuoppainen hiekkatie, joka on täynnä mitä mielikuvituksellisimpia matkustuspelejä härkävankkureista kolmipyöräisiin. Lindströmin kuorma-autot ovat matkustaneet tätä tietä lähes kaksi vuotta suomalaisen perheyhtiön allekirjoitettua sopimuksen yhdysvaltalaisen Kraftin kanssa heinäkuussa Täällä Baddin tehtaassa Lindström hoitaa yli 2000 työntekijän päivittäisen työvaatehuollon. Houkutteleva suklaan tuoksu tulee vastaan jo tehtaan ulko-ovella. Siistit pukuhuoneet kuhisevat väkeä, sillä työvuoron vaihto on juuri alkamassa. Mohit Gupta on juuri saapunut työvuoroon. Mohit kertoo työvaatteiden vaihdon helpottuneen huomattavasti Lindströmin palvelun käyttöönoton myötä. Meidän piti usein jonottaa kauan puhtaita työvaatteita, ja joskus niitä ei ollut oikean kokoisina saatavilla. Nyt ne odottavat meitä valmiina omassa lokerossa, ja ne on helppo laittaa pesulaatikkoon vuoron päättyessä, hän sanoo. Tehtaan vastuuhenkilö Jitender Sharman mukaan hygienian laatu on parantunut huomattavasti Lindströmin palvelun myötä. Ennen käytimme omaa pesulaa, jonka hygienian ja pesutuloksen taso oli vaihteleva, työvaatteiden vaihto vaikeasti hallittavissa ja hävikki suurta, Jitender sanoo. Lindströmin ansiosta Kraftin työvaatteiden hygieniataso on korkea ja palvelu helpottaa sekä työntekijöiden, että johdon arkea. Vaikka Intia ei aina vastaa hygieniatasoltaan länsimaisia maita, tämän hetkisessä haastavassa maailmatalouden tilanteessa jokaisen merkittäväksi toimijaksi haluavan intialaisen yrityksen on kiinnitettävä enemmän huomiota työvaatteiden puhtauteen ja turvallisuuteen. Lindströmin malli on hyvin erilainen verrattuna perinteiseen pesulapalveluun, joissa vaatteet kuivataan ulkona ja ne toimitetaan asiakkaalle riksoilla. Vaatteet saattavat altistua epäpuhtauksille ja pölylle, kertoo Lindströmin Panchkulan yksikön johtaja Manish Lodha. Menestyksemme salaisuus on se, että me pystymme vastaamaan nykyaikaisen tehtaan haasteisiin uusimmalla teknologialla ja luotettavalla palvelua, hän lisää. Baddin tehtaan kiireinen päivä on jo kääntymässä iltaan kohden. Lindströmin työntekijät pakkaavat vielä tovin kuorma-autoja ammattimaisella tehokkuudella ja saumattomalla yhteistyöllä. Lopulta täyteen pakatut kuorma-autot ovat valmiita lähtemään ruuhkaista tietä pitkin Panchkulan palvelukeskukseen. Lindströmin väki vilkuttaa kuorma-autosta jäähyväiset taas yhdelle tyytyväiselle asiakkaalle. 18

19 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät Case Katastrofiapua Punaisen Ristin kenttäsairaaloihin Suomen Punainen Risti valmisti Lindströmin käytöstä poistetuista hotellitekstiileistä liinavaatepaketteja käytettäväksi katastoriapuna Punaisen Ristin kenttäsairaaloissa ja pakolaisleireillä. Lindströmin ja Comfortan tekstiilipalvelusta tulee vuodessa noin miljoona kiloa erilaisia poistotekstiilejä. Ehjistä liinavaatteista, jotka eivät enää täytä hotellien laatuvaatimuksia, lahjoitettiin vuonna 2013 erä SPR:lle, joka hyödyntää niitä kansainvälisessä katastrofivalmiustoiminnassa. SPR tekee kierrätetyistä liinavaatteista valmiita settejä, joihin kuhunkin sisältyy aluslakana, pussilakana, tyynyliina ja pyyhe. Yhteen laatikkoon mahtuu 15 settiä. Liinavaatteet jaetaan Punaisen Ristin kenttäsairaaloissa ja pakolaisleireillä käytettäväksi. Kansainvälisen Punaisen Ristin katastrofivalmius on luotu vastaamaan katastrofeihin, joihin kansallisten ja naapurimaiden voimavarat eivät riitä. Jokaisella maalla on materiaali- ja henkilöavun lisäksi oma erityisosaamisalueensa. Suomen Punainen Risti on erikoistunut kenttäsairaaloihin, jotka tuottavat samoja palveluita kuin sairaalat Suomessakin vain haastavammissa olosuhteissa. Keskimäärin terveysasemia lähetetään maailmalle kerran vuodessa, mutta esimerkiksi vuonna 2010 pelkästään Haitille meni neljä lähetystä, muun muassa terveysasema, logistiikkayksikkö, avunjakeluyksikkö ja valtava määrä avustustarvikkeita. Juuri nyt humanitaarisen avun tarve on suurinta Syyriassa ja Filippiineillä. Case Vuoropuhelun vuosikymmenet Yksi Lindströmin johtavista arvoista on pyrkimys pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen. Suomen suosituimpia kahveja ja mausteita valmistava Meira on ollut asiakkaamme jo yli 30 vuotta. Vuosien saatossa Meiran kanssa on saavutettu kumppanuus, jossa tänä vuonna 100 vuotta täyttävällä yrityksellä on aina käytössään tarkoituksenmukainen palveluratkaisu, joka elää liiketoiminnan muutosten mukana. Niin Meiran kuin muidenkin asiakkaidemme kohdalla tärkeintä on kykymme kuunnella asiakasta, ennakoida heidän tarpeitaan ja toimittaa palvelu aina sovitun mukaisesti. Jatkuva vuoropuhelu ja aito pyrkimys ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa auttavat meitä innovoimaan palveluita ja kehittämään asiakassuhdetta eteenpäin. Tarkastelemme asiakkuuksia aina monen lindströmiläisen voimin ja pyrimme sitä kautta tuomaan kumppanuuteen uusia näkökulmia ja ajatuksia. Saadaksemme monipuolisesti tietoa asiakkaan liiketoiminnasta, käymme säännöllisiä kehityskeskusteluja asiakasorganisaation eri tasoilla. Keskustelujen kautta voimme ennakoida asiakastarpeita ja tuoda esiin uusia ratkaisuja voidaksemme tarjota alan parasta, asiakkaan liiketoimintaa hyödyntävää palvelua. Juhlavuoden kunniaksi Meira uudisti ilmeensä työvaatteita myöten. Uudet työvaatteet pääsivät osaksi sujuvasti pyörivää tekstiilipalveluketjuamme: Tuotteet suunniteltiin vastaamaan asiakastarvetta, käytön aikana vaatteet huolletaan ekotehokkaasti, ja loppuun käytetyt tuotteet hävitetään jätelain ja kestävän kehityksen mukaisesti. 19

20 VASTUURAPORTTI 2013 / Yritysvastuun periaatteet YRITYSVASTUUN PERIAATTEET Globaalit muutokset luovat haastavan toimintaympäristön Lindströmille. Liiketoiminnan maantieteellinen kasvu, monikulttuurinen henkilöstö, tiukkenevat ympäristökriteerit ja lainsäädäntö sekä hankintaketjun monipuolistuminen ovat toimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia. Uudessa tilanteessa pärjää vain vastuullinen ja ympäristöään arvostava yritys. Menestyksekkään ja elinvoimaisen yrityksen elinehto on kyetä tunnistamaan toimintaympäristönsä muutokset ja joko sopeuduttava näihin muutoksiin tai pyrittävä vaikuttamaan muutoksen suuntaan ajoissa. Toimintaympäristön muutos, riskit ja mahdollisuudet Muutos Riskit Mahdollisuudet Globaali työnjaon ja voimasuhteiden muutos Työtehtävät hakeutuvat niille sopiviin ympäristöihin globaalisti Alueet erikoistuvat Aasian ja Venäjän merkitys kasvaa globaalissa taloudessa Työvoiman saatavuus vaikeutuu Hankintahinnat nousevat Toimintakulttuuri sirpaloituu Alihankintaverkosto laajenee ja tulee vaikeammin hallittavaksi Konseptoitu toimintamalli: mahdollistaa palvelun aloittamisen nopeasti siellä, missä sille on kysyntää Ottaa huomioon paikalliset vaihtelut Mahdollistaa uusien käytäntöjen käyttöönoton nopeasti ja joustavasti Hankintaketjun monipuolisuus, joustavuus ja vastuullisuus varmistavat toimitukset ja laadun Palvelualojen merkitys kasvaa Tarve innovatiivisille palveluratkaisuille Tarve paikallisille palveluratkaisuille Asiakaslähtöiset palveluprosessit Vastaako kasvu tarpeisiin Vastaavatko palvelumallit ja mallistot tarpeisiin Kansainvälinen verkosto, paikallinen toiminta Palvelu voidaan nopeasti käynnistää siellä, missä sille on kysyntää Joustava palvelun kehittäminen asiakastarpeen mukaan Tiiviit yhteistyömallit asiakastyössä tuovat asiakastarpeet esille Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus Energian, puhtaan veden ja luonnon merkitys kasvaa Luonnonvarojen käyttöä säännellään yhä enemmän Luonnonvarojen strateginen merkitys kasvaa niiden kysynnän lisääntyessä ja hinnan noustessa Ympäristötietoisuus ja kiinnostus ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita kohtaan kasvaa Kulutustottumukset muuttuvat, kun ihmiset tiedostavat ympäristöasiat paremmin Jätesääntely tiukkenee - innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan Energian ja veden saatavuus - kiinnitettävä erityistä huomiota palvelukeskuksia rakennettaessa Energian ja veden hinnan nousu - palvelun kustannustehokkuus säilytettävä Luonnonvarojen käytön imagoriskit - vastuullinen luonnonvarojen käyttö Tekstiilijätteen vastuullisen hävittämisen vaihtoehtojen niukkuus Tekstiilien huollon kulurakenne muuttuu - ulkoistetun palvelun houkuttelevuus lisääntyy Kulutustottumukset suosivat palvelua, jossa tekstiilin elinkaari on mahdollisimman pitkä ja jonka käyttöajan ympäristövaikutuksia säännellään Veden- ja energiankäytön tehostamisen innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotto hillitsee kustannuksia Palvelu vie ympäristötietoisuutta uusiin toimintamaihin Lindström kehittää aktiivisesti ratkaisuja tekstiilijätteen hyödyntämiseen kaikissa toimintamaissaan 20

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa

Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Vastuullinen elinkaaren hallinta tekstiilipalveluissa Kestävät hankinnat ja tekstiilivuokraus 1 Lindström lyhyesti Vuonna 1848 perustettu perheyritys (Roihan suku) Liikevaihto 228 M (2007); 2200 hlö Tarjoaa

Lisätiedot

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin.

Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

1 astuuraportti 201 V

1 astuuraportti 201 V Vastuuraportti 2011 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2500 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Työyhteisösovittelu Ristiriidoista ja puhumattomuudesta hedelmälliseen yhteistyöhön

Työyhteisösovittelu Ristiriidoista ja puhumattomuudesta hedelmälliseen yhteistyöhön Työyhteisösovittelu Ristiriidoista ja puhumattomuudesta hedelmälliseen yhteistyöhön Kirsti Leisio, Henkilöstöjohtaja, Lindström Oy Seppo Mäki, HRD konsultti, IC Insight 1 Lakiin perustuvia velvoitteita

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 6.11.2014 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä

Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Kokemuksia BSCI-jäsenyydestä Vastuullinen vaate- ja tekstiiliala koulutus 6.6.2013 Satumaija Mäki Vastuullisuusasiantuntija Nanso Group Oy Mistä Nanso Groupin tuotteet tulevat? Nanso Groupilla omat tehtaat

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

The Scandinavian standard in electrical enclosures.

The Scandinavian standard in electrical enclosures. The Scandinavian standard in electrical enclosures. Yritys Finelcomp Oy on vuonna 1988 perustettu sähkökeskusmekaniikkaa valmistava yritys. Yritys tuottaa ratkaisuja sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi-

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017

Maintpartner Group. Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner Group Yritysesittely Toukokuu 2017 Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtava teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyritys. Olemme alan asiantuntijoita ja yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrimme

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015 Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 1 Me olemme Skanska Skanska AB listattu Tukholman pörssiin (NASDAQ) Liikevaihto 2014 lähes 16 miljardia

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet Omistajaohjauksen periaatteet 1 Varma omistajana Haluamme tukea ja kannustaa yhtiöitä menestymään, mikä turvaa ja parantaa sijoitustuottojamme pitkällä aikavälillä. Omistajaohjauksen periaatteissa kerromme

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus Toimitusjohtaja Juha Näkki 7.5.2015 Markkinakatsaus 1-3/2015 Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin

Lisätiedot

Teolliset alat. Kokonaisuus ratkaisee

Teolliset alat. Kokonaisuus ratkaisee Teolliset alat Kokonaisuus ratkaisee Kattava ja luotettava kokonaispalvelu teollisuudelle Tekstiilipalveluyritys Lindström tarjoaa ratkaisuja tilojen sisustamiseen sekä työpukeutumiseen ja suojautumiseen

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot