VASTUU RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUU RAPORTTI 2013 1"

Transkriptio

1 VASTUURAPORTTI

2 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palvelun tuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden hankkijana sekä toiminnallaan ympäristöönsä vaikuttavana toimijana. Vastuuraportti 2013 kattaa toiminnan ajalta Lindströmin vastuuraportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja englanniksi. Edellinen, vuoden 2012 toiminnasta kertova raportti ilmestyi maaliskuussa Lindström noudattaa Global Reporting Initiativen eli GRI:n mukaisia raportointiohjeita. Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI G3- ohjeiston (versio 3.0) soveltamistasoa C. Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista saadaan konsernitilinpäätöksestä. Ympäristötunnusluvut kattavat kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt. Henkilöstötunnusluvut kattavat kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilöstön. Tunnusluvut eivät kata yhtiön alihankkijoina toimivien kuljetusyhtiöiden tai muiden ulkoistettujen toimintojen henkilöstöä. Lindström julkaisee taloudellisen toiminnan tunnusluvut segmentteinä: konserni, emoyhtiö, Suomi, muut EU-maat, muut maat. Raportoinnin rajaukset on kirjattu raportin loppuun GRI-sisältövertailuun. 2

3 SISÄLLYS 1. Lindström lyhyesti 2. Toimitusjohtajan katsaus vuoteen Miten Lindström vaikuttaa 4. Lindströmin toiminta, yhtiön rakenne 5. Johtaminen Lindströmillä 6. Sidosryhmät 7. Yritysvastuun periaatteet 8. Taloudellinen vastuu 9. Ympäristövastuu 10. Sosiaalinen vastuu - henkilöstö 11. Sosiaalinen vastuu - hankintaketju

4 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindström lyhyesti LINDSTRÖM LYHYESTI Historia Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa ja kasvaa voimakkaasti Intian tytäryhtiö perustetaan Aasian liiketoiminta alkaa Kiinan Suzhousta 1848 Lindström tuo vuokratyövaatepalvelun Yhdysvalloista Suomeen Carl August Lindström perustaa kaunovärjäämön Suomen pääkaupunkiin Helsinkiin 1930 Lindström luopuu palveluista kuluttajille ja keskittyy yritysten tekstiilipalveluihin Aloitetaan kansainvälistyminen perustamalla tytäryhtiö Viroon

5 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindström lyhyesti Vuoden 2013 tapahtumia Ylitettiin 300 M liikevaihto Suomessa hotellitekstiililiiketoimintakauppa Venäjän ja Viron tytäryhtiöt juhlivat 20 toimintavuottaan Aloitettiin teollisuuspyyhepalvelu Virossa Perustettiin tytäryhtiö Kazakstaniin Aloitettiin designmattopalvelu Unkarissa Romaniassa mattoliiketoimintakauppa Bulgariassa mattoliiketoimintakauppa Uudet palvelukeskukset Intia Bengaluru Valko-Venäjä Minsk Ukraina Donetsk Kroatia Zagreb Visio Lindström vuonna 2016 Vuonna 2016 kasvamme voimakkaasti ja liiketoimintamme on hyvin kannattavaa. Olemme omavarainen yritys, jonka liikevaihto on 400 miljoonaa euroa. Palvelemme globaalisti ja toimimme 25 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Olemme markkinajohtaja 20 maassa. Yritysmielikuva Lindströmistä perustuu sen pitkään kokemukseen, tuoreeseen näkemykseen ja innostukseen viedä asioita eteenpäin. Palvelumme helpottaa asiakkaan arkea. Lindströmin tuote- ja palveluratkaisut ovat edelläkävijöitä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Takaamme asiakkaalle hallitun ja laadukkaan palvelukokemuksen, tuotimme palvelun sitten itse tai yhteistyökumppanin kanssa. Lindströmillä on toimialan nopeimmat ja luotettavimmat prosessit. Lindströmin järjestelmällinen johtaminen ohjaa kansainvälisyyteen ja konseptiohjattuun toimintaan. Johtaminen on kansainvälistä huipputasoa ja se tukee palvelukulttuuria. Lindströmille halutaan tulla töihin ja sen henkilöstö on tunnettu ylivertaisesta palvelustaan. Lindströmin arvot Kannattava kasvu Lindströmin toiminta on kustannustietoista ja -tehokasta tämä takaa kannattavan kasvun. Johtamisen keinoin erilaiset hankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen yrityksen kokonaisedun kannalta. Kaikkien hankkeiden tulee tukea Lindströmin visiota. Päätöksiä tehdään kauaskantoisesti ja resurssit ohjataan tukemaan kasvua. Pitkäaikainen asiakassuhde Aito kumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja molemminpuolista liiketaloudellista hyötyä. Lindström kuuntelee asiakkaitaan, ennakoi asiakkaiden tarpeita ja tarjoaa kilpailukykyisiä palveluita. Asiakkaiden pyyntöihin reagoidaan viipymättä, muttei hätiköiden. Vastuullisuus Lindström ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Lindström toimii oikeudenmukaisesti, lakeja ja säädöksiä noudattaen sekä paikallisia kulttuureja kunnioittaen. Työnantajana Lindström on oikeudenmukainen ja vastuullinen. Edellytämme myös alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä samoja periaatteita. Innostus ja oppimisen ilo Hyvä johtaminen, kannustava palaute ja koulutus varmistavat Lindströmin ja sen henkilöstön jatkuvan kehittymisen. Avoin, keskusteleva ilmapiiri rohkaisee uudistuksiin ja on edellytys niissä onnistumiselle. 5

6 VASTUURAPORTTI 2013 / Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 Kädessäsi oleva raportti kertoo Lindströmin vuodesta Se oli kolmas vuosi visiokaudella, joka tähtää vuoteen Raportointivuoden aikana konsernin kasvu kansainvälisillä markkinoilla jatkui, uusi tytäryhtiö perustettiin Kazakstaniin ja kapasiteettia laajennettiin monessa toimintamaassa. Konsernin liikevaihdosta edelleen yli puolet tulee Suomesta, mutta kansainvälisten toimintojen osuus kasvaa vuosi vuodelta. Liikevaihtomme kasvoi kuluneena vuonna maltillisesti, ja oli vuoden päättyessä 303 miljoonaa euroa. Kasvu ei aivan saavuttanut konsernin asettamaa tavoitetta euroissa mitattuna, johtuen epäsuotuisista valuuttakursseista. Liikevaihto kasvoi kuitenkin kaikilla liiketoiminnan alueilla ja voimakas kansainvälistyminen jatkuu. Haastavasta taloustilanteesta huolimatta olemme saaneet kannattavuutemme hyvälle tasolle. Kaikissa talousluvuissamme Suomen ulkopuolisten yhtiöiden vaikutus näkyy vuosi vuodelta enemmän. Toiminnan tehostaminen useilla toiminnan osa-aluilla on myös tuonut erinomaisia tuloksia. Vuosi 2013 osoitti, että visiotavoitteemme saavuttaminen liikevaihdon osalta tulee olemaan haastavaa etenkin vaikeasti ennakoitavien valuuttakurssimuutosten vuoksi. Tulemme kuitenkin kasvamaan voimakkaasti, ja panostamme kasvun avaintekijöihin: erinomaiseen palveluun, tuloksekkaaseen myyntiin ja osaavaan henkilöstöön. Yritysvastuu Lindströmillä on juuri yllä kuvailemaani; asiakkaiden kokeman palvelun taso pidetään korkeana, työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan ja vakavaraisuus ja kasvu luovat turvallisia työpaikkoja ja luotettavaa palveluntarjontaa. Lindström on hyvä yrityskansalainen, vastaamme toimintamme sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista paitsi paikallisesti, myös globaalin kehityksen näkökulmasta. Katson vuoteen 2014 luottavaisin mielin. Suurimassa osassa toimintamaitamme yleinen taloudellinen tilanne näyttää kehittyvän suotuisasti, mikä luo tulevalle kasvulle hyvät mahdollisuudet. Jatkamme panostuksiamme henkilöstömme hyvinvointiin ja hyvään palvelukulttuuriin, minkä uskon näkyvän vahvasti asiakastyytyväisyydessämme ja -pysyvyydessämme myös jatkossa. Kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuoden 2013 yhteistyöstä, ja toivon menestystä vuoteen Juha Laurio President & CEO Lindström Group Palveluyrityksenä meille on ensisijaisen tärkeää panostaa hyvään palveluun ja vahvaan palvelukulttuuriin. Uskomme, että hyvän palvelun perusta luodaan talon sisällä: lupaukset on helppo pitää, kun henkilöstö on tyytyväistä ja motivoitunutta, ja sisäinen yhteistyö toimii. Olemme panostaneet pitkäjänteisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen, ja tulokset ovat näkyneet paranevissa tutkimustuloksissa. Vuoden 2013 tutkimuksessa ylsimme vertailuyritysten joukossa parhaan neljänneksen joukkoon, mikä osoittaa että olemme oikealla tiellä. Palvelun onnistuvuutta mittaamme asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. Mittaus suoritetaan kaikissa maissa, joissa toiminta on vakiintunutta. Me lindströmiläiset olemme ylpeitä siitä, että asiakastyytyväisyytemme on vuosi vuodelta todella korkealla tasolla, ja olemme pystyneet vaikuttamaan palautteen esille nostamiin kehityskohteisiin. Tulosten perusteella asiakkaamme ovat tyytyväisiä Lindströmin tuotteisiin ja palveluihin sekä asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyyteen. Kiitos kaikille kyselyihimme vastanneille ja palautetta meille antaneille. Olemme vuoden aikana kehittäneet tuotemallistojamme ja palvelumallejamme. Työvaatemallistojemme uudistus vastaamaan nykypäivän tarpeita on ollut valtava ponnistus. Nyt mallistostamme löytyy entistä paremmin oikea mitoitus käyttäjille eri puolilla maailmaa, ja vaatteen käyttömukavuus kasvaa. 6

7 VASTUURAPORTTI 2013 / Toimitusjohtajan katsaus vuoteen

8 VASTUURAPORTTI 2013 / Miten Lindström vaikuttaa MITEN LINDSTRÖM VAIKUTTAA Lindström vuokraa tekstiilejä yrityksille 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Sloganinsa Cares for Your Image mukaisesti Lindströmin tehtävänä on vahvistaa asiakkaidensa yrityskuvaa, helpottaa palveluiden avulla asiakkaiden arkea ja tuottaa erinomaisilla palveluratkaisuilla asiakkailleen lisäarvoa. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyötäinen tapa hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet. Yhtiö hankkii tekstiilit asiakkaiden tarpeiden mukaan, huoltaa tekstiilit käytön aikana ja vastaa niiden hävittämisestä käytön päätyttyä. Yhtiö kehittää toimintojaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ja kantaa vastuun toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Lindström työllistää 2900 henkilöä, ja on useilla toimintapaikkakunnillaan merkittävä työnantaja ja veronmaksaja. Lindström toimii myös monien alihankkijoidensa pääasiallisena toimeksiantajana ja vaikuttaa siten myös alihankkijoidensa kautta toimintaympäristöön. Lindströmin periaatteena on huoltaa tekstiilit lähellä asiakasta sijaitsevissa palvelukeskuksissa, jolloin asiakkaan tarpeisiin reagointi on nopeaa ja kustannustehokasta, ja tekstiilien kuljettaminen huollon ja asiakkaan välillä rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Tavoitteena voimakas kasvu Lindström on voimakkaasti kasvava kansainvälinen yhtiö. Tavoitteena on laajentua maantieteellisesti ja kasvattaa markkinaosuutta pitkäjänteisesti. Lindström asettaa liiketoimintansa visiotavoitteet viisivuotiskausittain, ja seuraa visionsa saavuttamista laajalla mittaristolla. Menestyksen taustalla on vahvasti konseptiohjattu toiminta, joka varmistaa toiminnan laadun ja vastuullisuuden kaikissa toimintamaissa. Nopea kasvu asettaa haasteita liiketoiminnan johtamiselle. Lindströmin arvot antavat perustan sekä johdon päätöksenteolle, että henkilöstön arkipäivän valinnoille. Arvojen mukaista toimintaa Lindström tähtää pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen, sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien syntyyn. Yhtiössä tärkeämpää on asiakkaan tarpeiden mukaan joustava pitkäaikainen kumppanuus, kuin lyhytjänteinen voittojen kerääminen asiakkaan kustannuksella. Jos Lindströmillä huomataan, että asiakas ei käytä tehokkaasti hankkimaansa palvelua, tilanteeseen puututaan ja palvelua mitoitetaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Arvojen vaikutus näkyy myös liiketoiminnan laajentamispäätöksissä. Liiketoiminta maassa aloitetaan vasta, kun paikallisesti löydetään henkilöstö ja yhteistyökumppanit, joiden toiminta vastaa yhtiön arvoja ja eettistä ohjeistusta. Lindströmin päätöksentekoa ei siis ohjaa yksin kasvu, vaan tavoite tehdä kestäviä ratkaisuja, jotka takaavat kannattavan kasvun. 8

9 VASTUURAPORTTI 2013 / Miten Lindström vaikuttaa Vastuullisen tekstiilipalvelun tekijät Raakaaineiden valmistus Luonnonvarojen vastuullinen käyttö Korkealaatuiset kuituraaka-aineet Hyvälaatuinen puuvilla Suunnittelu ja tuotekehitys Tehokas tekstiilin käyttö kaavoituksessa - leikkuujätteen minimointi Kierrätysmahdollisuudet otettu huomioon - metalliosien, kuten vetoketjut ja nepparit, harkittu käyttö Materiaalivalinnat kestävän kehityksen mukaan - tekstiilin tulee kestää käyttöä ja huoltoa Tuotteiden valmistus Vastuullinen toimittajaketju Tuotteiden kuljetusmatkat ja varastointi optimoidaan Käyttö Vastuu oman henkilöstön hyvinvoinnista Tekstiilien käyttöiän pidentäminen Huolto- ja palveluprosessin ympäristövaikutukset - Vesi ja energia - Pesukemikaalit - Jätteet ja jätevesi - Tekstiilien kuljetukset - Päästöt Hävittäminen Tekstiilijätteen vastuullinen hävittäminen ja hyötykäyttö 9

10 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindströmin toiminta, yhtiön rakenne LINDSTRÖMIN TOIMINTA, YHTIÖN RAKENNE Konsernin emoyhtiö Lindström Oy on vuonna 1848 perustettu suomalainen perheyhtiö. Kaikki tytäryhtiöt ovat emoyhtiön sataprosenttisesti omistamia ja käyttävät konsernihallinnon palveluita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Emoyhtiö Lindström Oy:n lisäksi konserniin kuuluu 23 Lindströmnimellä toimivaa tytäryhtiötä Euroopassa ja Aasiassa sekä hotellien ja terveydenhuollon tekstiilipalveluihin erikoistunut tytäryhtiö Comforta Oy. Comforta toimii yhtiön alakonsernina, ja sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa ja Ahvenanmaalla sekä toimintaa Venäjällä ja Virossa. Konsernihallinto Konserni on organisoitu siten, että hallinnon ja palveluiden osaamiskeskukset tukevat kaikkien toimintamaiden operatiivista toimintaa. Hallinnon osaamiskeskukset Hallinnon osaamiskeskusten tehtävänä on tuoda erityisosaamista liiketoiminnan tueksi ja tehdä oman erityisalueensa operatiivisia tehtäviä itsenäisesti liiketoiminnan, toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksia seuraten ja toimintaa kehittäen. Hallinnon osaamiskeskuksia on seitsemän: Talous ja raportointi Henkilöstöasiat Teknologia ja kapasiteetti IT Konserniosto ja logistiikka Laatu Asiakkuusjohtaminen ja viestintä Palveluiden osaamiskeskukset Palveluiden osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää kunkin palvelukokonaisuuden toimintaa ja prosesseja, kouluttaa myyntiorganisaatiota, kehittää palvelumalleja, tuotteita ja tuotevalikoimaa sekä tukea markkinatuntemuksellaan markkinointia ja markkinointiviestintää. Lindströmin asiakkaat palvellaan alueellisista palvelukeskuksista käsin. Palvelukeskukset sijaitsevat lähellä asiakasta ja niissä on Lindströmin konseptoidun toimintamallin mukainen pesula, tekstiilivarasto ja jakeluterminaali sekä toimistotilat paikallishallinnolle sekä myynti- ja asiakaspalvelun henkilöstölle. Lisäksi pienemmillä paikkakunnilla on myyntikonttoreita asiakaspalvelun ja myynnin paikallistuntemuksen varmistamiseksi. Lindströmin palveluverkoston avulla palvelun kattavuus voidaan laajentaa paikallisesta aina kansainvälisen koko asiakkaan toimintaalueen kattavaksi. Asiakkaat saavat aina tasa-laatuisen palvelun riippumatta paikasta ja toiminta-ympäristöstä. Asiakkuuksien hoitoon rakennetaan asiakkaan tarpeita palveleva, henkilökohtainen yhteyshenkilöverkosto asiakkuuden eri tasoille. Toimipisteet Toimipisteitä eli palvelukeskuksia ja myyntikonttoreita Lindströmillä oli koko toiminta-alueellaan vuoden 2013 lopussa yli 80. Emoyhtiö Lindström Oy:llä on Suomessa 21 toimipistettä, Venäjällä yhdeksän ja Intiassa seitsemän. Muissa maissa toimipisteitä on 1 4. Tytäryhtiö Comfortalla on yhteensä 12 toimipistettä, joista yhdeksän Suomessa ja kolme Ruotsissa. Venäjällä Pietarissa ja Virossa Comforta toimii Lindströmin palvelukeskusten tiloissa. Palveluiden osaamiskeskuksista Työvaate-, Matto-, Henkilönsuojainja Teollisuuspyyhepalvelut toimivat kansainvälisesti tukien kutakin palvelua tarjoavan maan operatiivista toimintaa. Hygienia- ja Ravintolatekstiilipalveluita yhtiö tarjoaa vain Suomen markkinoilla. Operatiivinen toiminta Operatiivista toimintaa johdetaan alueellisten organisaatioiden voimin: Suomi, muu Eurooppa ja Aasia. Näiden alueiden maakohtaista operatiivista toimintaa johdetaan tytäryhtiöstä käsin. Emoyhtiö ja osa tytäryhtiöistä on jaettu alueellisiin tulosyksiköihin. 10

11 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindströmin toiminta, yhtiön rakenne Lindströmin palvelut Lindström tarjoaa tekstiilipalveluita yrityksille. Lindström huolehtii tarvekartoituksesta, mallistojen suunnittelusta, hankinnoista, tekstiilien toimittamisesta asiakkaan tiloihin ja käytettyjen noutamisesta, tekstiilien huollosta sekä loppuun käytettyjen tekstiilien vastuullisesta hävittämisestä. Lindström kiinnittää palvelunsa kehittämisessä erityistä huomiota asiakaspalvelun korkeaan laatuun, toimitusvarmuuteen ja luotettavuuteen sekä palvelun tekemiseen asiakkaalle vaivattomaksi. Lindströmin palvelujen ja toimintojen suunnittelussa otetaan aina huomioon materiaalien käytön tehokkuus ja toiminnan ympäristövaikutukset. Lindström vaikuttaa palveluidensa kautta asiakkaidensa toimitilojen viihtyisyyteen ja työturvallisuuteen. Lindströmin toiminta lisää hygieniatietoisuutta markkinoilla, mikä osaltaan lisää kysyntää myös muille puhtautta ja hygieenisyyttä korostaville tuotteille. Asianmukaiset tekstiilit ja työturvallisuustuotteet parantavat asiakkaiden työntekijöiden työn tuottavuutta ja vähentävät työtapaturmia. Sen lisäksi, että tekstiilipalvelut vahvistavat asiakkaan imagoa, ne parantavat asiakkaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Lindström tarjoaa työvaatepalveluita kaikissa toimintamaissaan. Mattopalveluita Lindström tarjoaa 13 Euroopan maassa, teollisuuspyyhepalvelua Suomessa ja Virossa sekä henkilönsuojainpalvelua Unkarissa ja Suomessa. Suomessa Lindström tarjoaa lisäksi hygienia- ja ravintolatekstiilipalveluita. Tytäryhtiö Comforta tarjoaa Suomessa hotelli-, ravintola- ja terveydenhoidon tekstiilipalvelua. Ruotsissa palveluihin kuuluvat hotelli- ja ravintolatekstiilipalvelut ja Venäjällä sekä Virossa hotellitekstiilipalvelut. MAA Bulgaria Intia Iso-Britannia Kiina Kroatia Latvia Liettua Puola Romania Ruotsi Saksa Slovakia Slovenia Suomi Turkki Ukraina Unkari Valko-Venäjä Venäjä Viro PALVELU Työvaatteet Matot Hotellitekstiilit Ravintolatekstiilit Henkilönsuojaimet Teollisuuspyyhkeet Hygieniapalvelu 11

12 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä JOHTAMINEN LINDSTRÖMILLÄ Hallinnointijärjestelmä Omistus Roihan suku joko suoraan tai välillisesti omistamiensa yhtiöiden kautta omistaa kaikki emoyhtiön osakkeet. Emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti kaikki konsernin tytäryhtiöiden osakkeet. Yhtiökokous Yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksella on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset vastuut ja velvollisuudet. Hallitus Yhtiökokous valitsee emoyhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu hallitusammattilaisia ja osakkeenomistajien edustajia. Hallitus hyväksyy konsernin tulos-, rahoitus- ja investointibudjetin, päättää merkittävistä hankinnoista ja yrityksen laajentumisesta, tekee rahoitus- ja konsernin varallisuuteen liittyvät päätökset sekä hyväksyy konsernin mission, vision ja strategian ja riskienhallinnan suuntaviivat. Konsernin tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat pääosin konsernin johtoryhmän jäsenistä. Hallitus käsittelee riskienhallintaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä, jotka joko hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on tuonut esille. Hallitus käsittelee yhtiön vastuuraportin vuosittain sen valmistuttua. Tiedottaminen Yhtiön kaikki tiedotteet julkaistaan internetsivuilla osoitteissa www. lindstrom.fi ja Tilintarkastaja Vuonna 2013 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Itäniemi. Palkka- ja palkkioselvitykset Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan yksinomaan rahakorvauksina.hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön suoritusperusteisen palkitsemisjärjestelmän piiriin. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu vastuullisuustyön tuloksiin. Toimitusjohtajan palkasta ja hänelle maksettavien tulospalkkioiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Koko konsernin henkilöstö, mukaan lukien ylin johto, kuuluu saman tulosperustaisen palkkiojärjestelmän piiriin. Johtoryhmän jäsenten palkkioperusteista päättää toimitusjohtaja. Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista riippumattomia jäseniä, eli jäseniä, joilla ei ole työ- tai omistussuhdetta Lindströmiin, on neljä. Toimitusjohtaja Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan vastuulla on kansainvälistymisen kehittäminen, johtoryhmän toiminnan johtaminen, yhteydet hallitukseen ja omistajiin, ulkoinen viestintä sekä resurssien allokointi. Konsernin johtoryhmä Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän kokoonpanon, tekee päätökset roolituksesta ja toimintamallista Johtoryhmän vastuulla on yritysympäristön seuranta ja tulkitseminen, konsernitason mission, vision, strategian ja liiketoiminnan prosessien toteuttaminen ja seuranta, vuosisuunnittelu ja toiminnan mittaaminen, toiminnan ja kansainvälistymisen johtaminen, palveluvalikoiman kehittäminen, konsernin politiikkojen määrittely, arvojen toteutumisen seuranta, esimerkin näyttäminen ja viestintä organisaatiolle. 12

13 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä Hallitus Jukka Roiha, Hallituksen puheenjohtaja Kim Hanslin Hanna Roiha Kristiina Laaksonen Anssi Soila Naresh Gupta Ahmet Esen Hallituksen riippumattomia jäsniä, eli jäseniä, joilla ei ole työ- tai omistussuhdetta Lindströmiin ovat Kim Hanslin, Anssi Soila, Naresh Gupta ja Ahmet Esen. Johtamisjärjestelmä Lindströmin tavoitetila eli visio ja siihen tähtäävät keinot eli strategia määritellään viiden vuoden välein. Tavoitetilan ja siihen johtavien keinojen valikoiman määrittelyssä noudatetaan yhtiön arvoja. Yhtiön strategisia valintoja ja kehittämisen painopisteitä arvioidaan vuosittain johtoryhmän toimesta. Vision, mission ja strategian muuttuessa muutos ja sen vaikutukset arkipäivään käydään läpi työryhmissä henkilöstön kanssa. Strategiatyöryhmissä henkilöstö arvioi tiimeinä ja yksilöinä oman työnsä vaikutuksia ja mahdollisuuksia osana strategian ja vision toteuttamista. Yksiköt laativat vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jotka tähtäävät strategian toteuttamiseen. Yksilötasolla strategian ja toimintasuunnitelmien toteuttamista jatketaan myös osana säännöllisiä esimiehen ja alaisen välisiä kehitys- sekä tulos- ja tavoitekeskusteluja. Lindströmin johtamisjärjestelmä koostuu konserni-, liiketoiminta-, tytäryhtiö- ja aluetason johtamismalleista ja se on kuvattu yhtiön toimintakäsikirjassa. Johdon kokouskäytännöistä on selkeät ohjeet ja kokoukset on aikataulutettu vuositasolla etukäteen. Henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut ajoittuvat kevääseen ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu syksyyn. Toiminnan seuraaminen ja palkitseminen Lindströmin toiminnan seuraamiseen on laadittu konserni-, tytäryhtiö-, yksikkö ja henkilötasoinen mittaristo, joka on sidottu strategisiin tavoitteisiin. Mittaristoa rakennettaessa on myös kiinnitetty huomiota siihen, ettei se johda osaoptimointiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisjärjestelmän perustana. Palkitsemisen mittarit on asetettu taloudellisen menestyksen, asiakaspalvelun laadun parantamisen, toimintojen kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmista. Koko konsernin henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä. Johtamisen laatu Johtamisen tasoa mitataan vuorovuosin toteutettavien esimies- ja työyhteisön tilan tutkimuksen avulla. Lisäksi toteutetaan yksittäisiä, tiettyä toimintoa ja sen esimiestyötä kehittäviä hankkeita ja niiden seurantatutkimuksia. Johtamisen ongelmatilanteita pyritään ehkäisemään monipuolisella johtamistaidon koulutuksella ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti välittömästi. Hallitus suorittaa säännöllisen itsearvion omasta toiminnastaan. 13

14 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä Johtoryhmä Juha Laurio, 41, President & CEO Theo Slegt, 53, Senior Vice President, Technology and Capacity Minna Kahri, 43, Senior Vice President, CFO, Corporate Finances Santtu Jokinen, 39, Managing Director, Comforta Oy Harri Puputti, 46, Senior Vice President, Corporate Quality Minna Gentz, 43, Senior Vice President, Corporate Human Resources (alkaen marraskuu 2013) Vaikutusmahdollisuudet hallitustyöskentelyyn Lindströmin hallituksessa toimii osakkeenomistajien edustajia, joiden kautta omistajilla on mahdollisuus vaikuttaa hallituksen työskentelyyn. Henkilöstö vaikuttaa hallituksen työskentelyyn strategiatyön kautta. Toiminnan arviointi Lindström seuraa johtamisjärjestelmänsä toimivuutta auditoimalla omaa toimintaansa säännöllisesti. Sisäisissä auditoinneissa paitsi seurataan ohjeistuksen noudattamista, myös tunnistetaan puutteita ja kehityskohteita, suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikuttavuutta. Kehityskohteiksi tunnistetuista asioista käynnistetään paikallisia pilottiprojekteja, joiden tulokset arvioidaan. Jos uusi toimintamalli todetaan toimivaksi, jalkautetaan se kaikkiin toimipisteisiin. Lindströmin toimintajärjestelmän ISO 9001 ja ISO sertifioinnit on myöntänyt ja niitä säännöllisten auditointien avulla valvoo Det Norske Veritas (DNV). Sisäisten auditointien lisäksi Lindströmillä toteutetaan säännöllisesti asiakaskohtaisia laadun arviointeja, joissa tarkastellaan Lindströmin toimintaa osana asiakasyrityksen prosesseja. 14

15 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä Jari Vihervuori, 43, Senior Vice President, Finland Mika Hartikainen, 47, Senior Vice President, European and Asian subsidiaries Kirsti Leisio, 62, Senior Vice President, Corporate Human Resources (eläkkeellä joulukuusta 2013 alkaen) Raportointivuonna sisäisten auditointien prosesseja on kehitetty muun muassa painottamalla jatkuvan parantamisen periaatetta sekä auditointihavaintojen analysointia. Sisäisten auditointien prosessin tehostamiseksi on otettu käyttöön Audit Management -työkalu, jossa käsitellään auditointi- ja työturvallisuushavainnot sekä työtapaturmat. Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen Lindströmillä harjoitetaan suunnitelmallista riskienarviointia ja -hallintaa. Riskienhallinta on ennakoivaa, ja siinä on otettu huomioon kaikki toiminnan osa-alueet. Liiketoiminnan riskit, toimintaympäristön ja -edellytysten muutokset tunnistetaan osana johtamisjärjestelmän ennustamista ja toimintamallia. Omaisuusriskeihin liittyviä riskienarviointeja ja toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Myös sopimuksiin liittyvät riskit on tunnistettu ja allekirjoituskäytännöt on ohjeistettu toimintakäsikirjassa. Yhtiössä on nimetty työ-, tieto-, kulku- ja ympäristöturvallisuudesta vastaavat henkilöt. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen on vakava ongelma, joka hoidetaan saattamalla ohjeiden noudattaminen ajan tasalle mahdollisimman nopeasti. Toukokuussa 2013 Lindströmin Ruotsin toimipisteessä syttyi tulipalo, joka tuhosi kiinteistön ja paikallisen tekstiilivaraston. Henkilövahingoilta vältyttiin. Toiminta siirrettiin varapesulajärjestelmän mukaisesti läheisiin pesuloihin, jolloin tulipalon vaikutukset asiakkaiden palveluun pystyttiin minimoimaan. Tulipalon todennäköinen syttymissyy oli tekstiilien itsesyttyminen. Tapahtuman seurauksena turvallisuusohjeita muutettiin koko konsernissa, ja tekstiilien käsittelyohjeita tarkennettiin. Konsernin Suomen toimipisteissä on laadittu kattavat työ- ja kemikaaliturvallisuusriskikartoitukset ja toimintaohjeistukset. Ohjeiden ajantasaisuutta ja noudattamista seurataan sisäisten auditointien yhteydessä. Tytäryhtiöiden osalta ohjeistuksia saatetaan konsernin tasolle vuoden 2014 aikana. Yhtiön tietoturvapolitiikka ja siihen liittyvät toimintaohjeet määrittelevät tietoverkon, kannettavien tietokoneiden, lisälaitteiden ja ohjelmistojen turvallista käyttöä. Tietosuojaan ja tiedon luottamuksellisuuteen liittyvät ohjeet on kirjattu henkilöstön eettisiin ohjeisiin. 15

16 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät SIDOSRYHMÄT Henkilöstö Lindström on henkilöstönsä hyvinvoinnista huolehtiva työnantaja. Henkilöstö osallistuu työn suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistoiminnan ja yhteistyö- ja pienryhmien kautta. Osaamista ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa kehitetään arkipäivän esimiestyön keinoin sekä muun muassa koulutuksen ja erilaisten valmennus- ja mentorointiohjelmien avulla. Henkilöstön työterveyttä ja -viihtyvyyttä kehitetään panostamalla johtamiseen, esimiestyöhön, työturvallisuuteen, hyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja ennakoivaan terveydenhuoltoon. Henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta tarkastellaan säännöllisten tutkimusten avulla. Omistajat Perheyhtiönä Lindströmin omistajilla on keskeinen rooli ja pitkät perinteet yhtiön kehittämisessä. Yhtiön omistaa jo kolmannessa, neljännessä ja viidennessä polvessa Roihan suku. Omistajat edellyttävät yhtiöltä sen arvojen mukaista vastuullista toimintaa. Lindström on ollut suomalaisen Perheyritysten liitto ry:n jäsen sen perustamisesta asti. Perheyritysten liitto edistää suomalaisten perheyritysten toimintaedellytyksiä ja vastuullista omistajuutta. Asiakkaat Lindströmin arvoihin on kirjattu pyrkimys pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Lindström haluaa tarjota asiakkailleen toimialan parasta palvelua oikea-aikaisesti ja sovitun laatuisena. Lindström kuuntelee asiakkaitaan pystyäkseen vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. Tuotteet ja palvelut kehittyvätkin asiakastarpeiden kautta. Asiakassuhteitaan Lindström kehittää molempia osapuolia hyödyttäviksi kumppanuussuhteiksi. Viranomaiset Lindström maksaa velvoitteensa viranomaisille voimassa olevien säädösten mukaisesti. Se huolehtii myös työntekijöidensä viranomaismaksuvelvoitteista työnantajana. Lisäksi yhtiö huolehtii viranomaisille tehtävästä raportoinnista ja tilastoista. Toimiala ja järjestöt Lindström on Perheyritysten Liitto ry:n, Yleisen Teollisuusliiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen. Lindström on merkittävä kehittäjä omalla toimialallaan: vuonna 1995 toiminnan kansainvälistyessä yhtiö oli mukana perustamassa European Textile Service Associationia (ETSA). Lindströmillä on edustajia ETSAn hallituksessa ja sen lukuisissa työryhmissä. Lindström haluaa osallistua yhteiskunnan toimintaan toiminta-alueillaan ja omalta osaltaan olla mukana paikallisyhteisöjen tukemisessa. Yli kymmenen vuoden ajan Lindström on keskittänyt tukensa UNICEF-yhteistyöhön Intian ja Nepalin maailman vähävaraisimpien kansanosien parissa. Media Lindström palvelee mediaa tiedottamalla säännöllisesti konsernin uutisista suoraan medialle kohdistetuilla lehdistötiedotteilla, jotka se julkaisee myös internet-sivuillaan. Lindströmin Asiakkuusjohtaminen ja viestintä -yksikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta ja mediasuhteista. Yksikkö myös tarjoaa henkilöstölleen koulutusta muun muassa kriisiviestinnän valmiuksissa. Lindström kehittää vuoropuhelua asiakkaiden kanssa säännöllisen asiakasyhteydenpidon, kehityskeskusteluiden ja asiakastyytyväisyystutkimusten avulla. Palveluyrityksenä Lindströmin vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on jatkuvaa ja tiivistä. Yhteistyökumppanit ja toimittajat Lindströmin yhteistyökumppaneita ovat lukuisat palvelu- ja tavarantoimittajat. Lindström panostaa yhteistyöhön ja edellyttää alihankkijoiltaan luotettavuutta, ammattitaitoa ja vastuullisuutta. Lindström ostaa tuotteita, palveluita ja energiaa tekstiilivuokrausliiketoimintaa ja -huoltoa varten sekä tuotannollisia alihankintapalveluita kuten jakelu- ja pesulapalvelua. Lisäksi Lindström hankkii hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia tuotteita ja palveluita. Myös pitkäaikaiset investointihyödykkeet ovat merkittävä osa toimittajille suuntautuvaa rahavirtaa. Kaikkien toimittajien suhteen noudatetaan sopimusehtoja ja maksetaan laskut maksuehdon mukaisesti. Toimimalla vastuullisesti maksujen suhteen autetaan osaltaan yhteistyökumppaneita pitämään omat kassavirtansa kunnossa. Kaikki toimittajille maksettavat maksut perustuvat sopimuksiin ja laskuihin. Toimittajille tai muille tahoille suunnattu lahjonta sekä niin sanotun harmaan työvoiman käyttö on konsernissa ehdottomasti kielletty. Hyvän sopimuskäytännön noudattamista seurataan konsernin sisäisissä tarkastuksissa. 16

17 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät Case Lindström ja UNICEF - syvää yhteistyötä jo vuosien ajan Lindströmin tukemalla UNICEF-hankkeella pitkäkestoisia vaikutuksia Madhya Pradeshin osavaltiossa Intiassa toteutettava hanke tähtää koulujen vesi-, käymälä- ja hygieniatilanteen parantamiseen. Lapset, heidän perheensä ja paikalliset yhteisöt osallistetaan toteutukseen, ja tavoitteet on ylitetty jo moninkertaisesti. Tämä on malliesimerkki siitä, miten UNICEFin ohjelmatyön tulokset skaalautuvat laajasti hankeraamien ulkopuolelle. Koko osavaltio päätti alkaa hyödyntää hankkeen oppeja. Myös UNICEF käyttää niitä vastaisuudessa työssään kaikkialla Intiassa, kertoo Suomen UNI- CEF ry:n pääsihteeri Marja-Riitta Ketola ja kiittää samalla Lindströmiä pitkäjänteisestä yhteistyöstä. Hankkeen toinen kolmivuotisjakso ( ) osoittaa jo nyt vaikuttavia tuloksia. Mukana on 150 koulua, mutta osavaltion hallitus vakuuttui niissä saavutetuista tuloksista niin, että halusi alkaa toteuttaa samaa mallia hyvin laajasti osavaltiotasolla. Tämän myötä yhä useammassa Madhya Pradeshin osavaltion koulusta on tytöille ja pojille tarkoitetut erilliset käymälät. Jakson alussa sellaiset oli vain 60 prosentissa kouluista, nyt näin on 97,5 prosentissa kouluista. Erityisesti tyttöjen koulunkäynnin keskeytykset vähenevät hygieniatilanteen parantuessa. Hygienia- ja sanitaatiotietouden leviäminen koululaisten lähipiiriin on yksi hankkeen merkittävimpiä ominaisuuksia. Tervetuloa kotiimme, toivottaa Sapna! WASH-hanke on otettu riemulla vastaan myös Haripurin kylässä Intian Madhya Pradeshissa, jossa 15-vuotias Sapna asuu perheensä kanssa. Vessakäytäntöjen suhteen kylässä on eletty perinteiseen tapaan siis ilman vessoja. Vessaa on totuttu pitämään likaisena asiana, ja kukapa sellaista nyt keskelle kotiaan haluaisi. Paitsi että nykyään haluaa, ja kiitos siitä kuuluu Sapnalle ja muille kylän lapsille. Sapnan koulu on mukana UNICEFin vesi- ja sanitaatio-ohjelmassa, jossa lapset oppivat konkreettisesti muun muassa leikin ja laulun kautta mikä merkitys hygienialla on. Uudet tietonsa ja taitonsa koululaiset opettavat edelleen kotona sisaruksilleen ja vanhemmilleen. Koska vanhemmat ovat ylpeitä lastensa koulunkäynnistä, he ovat myös valmiita ottamaan oppia vastaan. Vaikka ei toki Intiassakaan isä suostu kahden päivän ylipuhumisella vessaa rakentamaan. Lasten sinnikkyys kuitenkin kantaa hedelmää. Haripurin kylässä usea isä ja äiti on lopulta rakentanut kodin yhteyteen vessan, ja jopa pesutilan. Tämä vessa on näiden koululaisten suurin ylpeyden aihe. Samalla se tarkoittaa, että koko perhe pysyy terveempänä, ja lapset pystyvät käymään koulua kun eivät jatkuvasti sairastele. Kouluihin rakennetut vessat tytöille ja pojille omansa takaavan muun muassa sen, että tytöt eivät turhaan teini-iän kynnyksellä jätä koulua kesken. Maassa, jossa 600 miljoonaa ihmistä elää vailla minkäänlaista sanitaatiota, vessalla, puhtaalla vedellä ja saippualla voi saada ihmeitä aikaan. Kuva ja teksti Kirsi Haru. 17

18 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät Case Työvaatepalvelu on uutta Intiassa Tie amerikkalaisen elintarvikejätin Kraftin Pohjois-Intian tehtaalle on tyypillinen intialainen pääkulkuväylä - kuoppainen hiekkatie, joka on täynnä mitä mielikuvituksellisimpia matkustuspelejä härkävankkureista kolmipyöräisiin. Lindströmin kuorma-autot ovat matkustaneet tätä tietä lähes kaksi vuotta suomalaisen perheyhtiön allekirjoitettua sopimuksen yhdysvaltalaisen Kraftin kanssa heinäkuussa Täällä Baddin tehtaassa Lindström hoitaa yli 2000 työntekijän päivittäisen työvaatehuollon. Houkutteleva suklaan tuoksu tulee vastaan jo tehtaan ulko-ovella. Siistit pukuhuoneet kuhisevat väkeä, sillä työvuoron vaihto on juuri alkamassa. Mohit Gupta on juuri saapunut työvuoroon. Mohit kertoo työvaatteiden vaihdon helpottuneen huomattavasti Lindströmin palvelun käyttöönoton myötä. Meidän piti usein jonottaa kauan puhtaita työvaatteita, ja joskus niitä ei ollut oikean kokoisina saatavilla. Nyt ne odottavat meitä valmiina omassa lokerossa, ja ne on helppo laittaa pesulaatikkoon vuoron päättyessä, hän sanoo. Tehtaan vastuuhenkilö Jitender Sharman mukaan hygienian laatu on parantunut huomattavasti Lindströmin palvelun myötä. Ennen käytimme omaa pesulaa, jonka hygienian ja pesutuloksen taso oli vaihteleva, työvaatteiden vaihto vaikeasti hallittavissa ja hävikki suurta, Jitender sanoo. Lindströmin ansiosta Kraftin työvaatteiden hygieniataso on korkea ja palvelu helpottaa sekä työntekijöiden, että johdon arkea. Vaikka Intia ei aina vastaa hygieniatasoltaan länsimaisia maita, tämän hetkisessä haastavassa maailmatalouden tilanteessa jokaisen merkittäväksi toimijaksi haluavan intialaisen yrityksen on kiinnitettävä enemmän huomiota työvaatteiden puhtauteen ja turvallisuuteen. Lindströmin malli on hyvin erilainen verrattuna perinteiseen pesulapalveluun, joissa vaatteet kuivataan ulkona ja ne toimitetaan asiakkaalle riksoilla. Vaatteet saattavat altistua epäpuhtauksille ja pölylle, kertoo Lindströmin Panchkulan yksikön johtaja Manish Lodha. Menestyksemme salaisuus on se, että me pystymme vastaamaan nykyaikaisen tehtaan haasteisiin uusimmalla teknologialla ja luotettavalla palvelua, hän lisää. Baddin tehtaan kiireinen päivä on jo kääntymässä iltaan kohden. Lindströmin työntekijät pakkaavat vielä tovin kuorma-autoja ammattimaisella tehokkuudella ja saumattomalla yhteistyöllä. Lopulta täyteen pakatut kuorma-autot ovat valmiita lähtemään ruuhkaista tietä pitkin Panchkulan palvelukeskukseen. Lindströmin väki vilkuttaa kuorma-autosta jäähyväiset taas yhdelle tyytyväiselle asiakkaalle. 18

19 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät Case Katastrofiapua Punaisen Ristin kenttäsairaaloihin Suomen Punainen Risti valmisti Lindströmin käytöstä poistetuista hotellitekstiileistä liinavaatepaketteja käytettäväksi katastoriapuna Punaisen Ristin kenttäsairaaloissa ja pakolaisleireillä. Lindströmin ja Comfortan tekstiilipalvelusta tulee vuodessa noin miljoona kiloa erilaisia poistotekstiilejä. Ehjistä liinavaatteista, jotka eivät enää täytä hotellien laatuvaatimuksia, lahjoitettiin vuonna 2013 erä SPR:lle, joka hyödyntää niitä kansainvälisessä katastrofivalmiustoiminnassa. SPR tekee kierrätetyistä liinavaatteista valmiita settejä, joihin kuhunkin sisältyy aluslakana, pussilakana, tyynyliina ja pyyhe. Yhteen laatikkoon mahtuu 15 settiä. Liinavaatteet jaetaan Punaisen Ristin kenttäsairaaloissa ja pakolaisleireillä käytettäväksi. Kansainvälisen Punaisen Ristin katastrofivalmius on luotu vastaamaan katastrofeihin, joihin kansallisten ja naapurimaiden voimavarat eivät riitä. Jokaisella maalla on materiaali- ja henkilöavun lisäksi oma erityisosaamisalueensa. Suomen Punainen Risti on erikoistunut kenttäsairaaloihin, jotka tuottavat samoja palveluita kuin sairaalat Suomessakin vain haastavammissa olosuhteissa. Keskimäärin terveysasemia lähetetään maailmalle kerran vuodessa, mutta esimerkiksi vuonna 2010 pelkästään Haitille meni neljä lähetystä, muun muassa terveysasema, logistiikkayksikkö, avunjakeluyksikkö ja valtava määrä avustustarvikkeita. Juuri nyt humanitaarisen avun tarve on suurinta Syyriassa ja Filippiineillä. Case Vuoropuhelun vuosikymmenet Yksi Lindströmin johtavista arvoista on pyrkimys pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen. Suomen suosituimpia kahveja ja mausteita valmistava Meira on ollut asiakkaamme jo yli 30 vuotta. Vuosien saatossa Meiran kanssa on saavutettu kumppanuus, jossa tänä vuonna 100 vuotta täyttävällä yrityksellä on aina käytössään tarkoituksenmukainen palveluratkaisu, joka elää liiketoiminnan muutosten mukana. Niin Meiran kuin muidenkin asiakkaidemme kohdalla tärkeintä on kykymme kuunnella asiakasta, ennakoida heidän tarpeitaan ja toimittaa palvelu aina sovitun mukaisesti. Jatkuva vuoropuhelu ja aito pyrkimys ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa auttavat meitä innovoimaan palveluita ja kehittämään asiakassuhdetta eteenpäin. Tarkastelemme asiakkuuksia aina monen lindströmiläisen voimin ja pyrimme sitä kautta tuomaan kumppanuuteen uusia näkökulmia ja ajatuksia. Saadaksemme monipuolisesti tietoa asiakkaan liiketoiminnasta, käymme säännöllisiä kehityskeskusteluja asiakasorganisaation eri tasoilla. Keskustelujen kautta voimme ennakoida asiakastarpeita ja tuoda esiin uusia ratkaisuja voidaksemme tarjota alan parasta, asiakkaan liiketoimintaa hyödyntävää palvelua. Juhlavuoden kunniaksi Meira uudisti ilmeensä työvaatteita myöten. Uudet työvaatteet pääsivät osaksi sujuvasti pyörivää tekstiilipalveluketjuamme: Tuotteet suunniteltiin vastaamaan asiakastarvetta, käytön aikana vaatteet huolletaan ekotehokkaasti, ja loppuun käytetyt tuotteet hävitetään jätelain ja kestävän kehityksen mukaisesti. 19

20 VASTUURAPORTTI 2013 / Yritysvastuun periaatteet YRITYSVASTUUN PERIAATTEET Globaalit muutokset luovat haastavan toimintaympäristön Lindströmille. Liiketoiminnan maantieteellinen kasvu, monikulttuurinen henkilöstö, tiukkenevat ympäristökriteerit ja lainsäädäntö sekä hankintaketjun monipuolistuminen ovat toimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia. Uudessa tilanteessa pärjää vain vastuullinen ja ympäristöään arvostava yritys. Menestyksekkään ja elinvoimaisen yrityksen elinehto on kyetä tunnistamaan toimintaympäristönsä muutokset ja joko sopeuduttava näihin muutoksiin tai pyrittävä vaikuttamaan muutoksen suuntaan ajoissa. Toimintaympäristön muutos, riskit ja mahdollisuudet Muutos Riskit Mahdollisuudet Globaali työnjaon ja voimasuhteiden muutos Työtehtävät hakeutuvat niille sopiviin ympäristöihin globaalisti Alueet erikoistuvat Aasian ja Venäjän merkitys kasvaa globaalissa taloudessa Työvoiman saatavuus vaikeutuu Hankintahinnat nousevat Toimintakulttuuri sirpaloituu Alihankintaverkosto laajenee ja tulee vaikeammin hallittavaksi Konseptoitu toimintamalli: mahdollistaa palvelun aloittamisen nopeasti siellä, missä sille on kysyntää Ottaa huomioon paikalliset vaihtelut Mahdollistaa uusien käytäntöjen käyttöönoton nopeasti ja joustavasti Hankintaketjun monipuolisuus, joustavuus ja vastuullisuus varmistavat toimitukset ja laadun Palvelualojen merkitys kasvaa Tarve innovatiivisille palveluratkaisuille Tarve paikallisille palveluratkaisuille Asiakaslähtöiset palveluprosessit Vastaako kasvu tarpeisiin Vastaavatko palvelumallit ja mallistot tarpeisiin Kansainvälinen verkosto, paikallinen toiminta Palvelu voidaan nopeasti käynnistää siellä, missä sille on kysyntää Joustava palvelun kehittäminen asiakastarpeen mukaan Tiiviit yhteistyömallit asiakastyössä tuovat asiakastarpeet esille Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus Energian, puhtaan veden ja luonnon merkitys kasvaa Luonnonvarojen käyttöä säännellään yhä enemmän Luonnonvarojen strateginen merkitys kasvaa niiden kysynnän lisääntyessä ja hinnan noustessa Ympäristötietoisuus ja kiinnostus ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita kohtaan kasvaa Kulutustottumukset muuttuvat, kun ihmiset tiedostavat ympäristöasiat paremmin Jätesääntely tiukkenee - innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan Energian ja veden saatavuus - kiinnitettävä erityistä huomiota palvelukeskuksia rakennettaessa Energian ja veden hinnan nousu - palvelun kustannustehokkuus säilytettävä Luonnonvarojen käytön imagoriskit - vastuullinen luonnonvarojen käyttö Tekstiilijätteen vastuullisen hävittämisen vaihtoehtojen niukkuus Tekstiilien huollon kulurakenne muuttuu - ulkoistetun palvelun houkuttelevuus lisääntyy Kulutustottumukset suosivat palvelua, jossa tekstiilin elinkaari on mahdollisimman pitkä ja jonka käyttöajan ympäristövaikutuksia säännellään Veden- ja energiankäytön tehostamisen innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotto hillitsee kustannuksia Palvelu vie ympäristötietoisuutta uusiin toimintamaihin Lindström kehittää aktiivisesti ratkaisuja tekstiilijätteen hyödyntämiseen kaikissa toimintamaissaan 20

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Maintpartner-konserni

Maintpartner-konserni Maintpartner-konserni Yritysesittely Huhtikuu 2016 100 % teollisuuden kunnossapitoa Itämeren alueella Avainluvut 2015 Liikevaihto 170 M, EBITDA 4,4 M Henkilöstön määrä 1600 Omistuspohja Pääomasijoittaja

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj

VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA Kesko Oyj VASTUULLISUUS- VAATIMUKSET KESKON TOIMITUSKETJUSSA 1 Megatrendi 5 Keskon uusi strategia 5/2015 Vastuullisuus yhdistettynä vahvaan identiteettiin ja houkutteleviin brändeihin on entistä enemmän toiminnan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009

Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta. Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Liikevoitto parani selvästi huhti kesäkuussa viime vuodesta Harri Kerminen, toimitusjohtaja 30.7.2009 Sisältö Kemira lyhyesti Tärkeimmät tapahtumat huhti kesäkuussa Segmenttien tärkeimmät tapahtumat huhti

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Positiivisella asenteella eteenpäin. 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Positiivisella asenteella eteenpäin 24. lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Sisältö Liiketoiminnan kehitys tammi syyskuussa 2012 Uusi globaali hissituoteperhe Globaalit markkinat 2011 ja KONEen

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008

Cargotecin yhtiökokous. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. 29. helmikuuta 2008 Cargotecin yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset saavutukset Cargotecin kehittämisessä vuonna 2007 2 Huoltoliiketoiminnan kasvu 3 Toiminnan laajentaminen 4 Aasian liikevaihdon kasvu 5

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot