VASTUU RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUU RAPORTTI 2013 1"

Transkriptio

1 VASTUURAPORTTI

2 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palvelun tuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden hankkijana sekä toiminnallaan ympäristöönsä vaikuttavana toimijana. Vastuuraportti 2013 kattaa toiminnan ajalta Lindströmin vastuuraportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja englanniksi. Edellinen, vuoden 2012 toiminnasta kertova raportti ilmestyi maaliskuussa Lindström noudattaa Global Reporting Initiativen eli GRI:n mukaisia raportointiohjeita. Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI G3- ohjeiston (versio 3.0) soveltamistasoa C. Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista saadaan konsernitilinpäätöksestä. Ympäristötunnusluvut kattavat kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt. Henkilöstötunnusluvut kattavat kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilöstön. Tunnusluvut eivät kata yhtiön alihankkijoina toimivien kuljetusyhtiöiden tai muiden ulkoistettujen toimintojen henkilöstöä. Lindström julkaisee taloudellisen toiminnan tunnusluvut segmentteinä: konserni, emoyhtiö, Suomi, muut EU-maat, muut maat. Raportoinnin rajaukset on kirjattu raportin loppuun GRI-sisältövertailuun. 2

3 SISÄLLYS 1. Lindström lyhyesti 2. Toimitusjohtajan katsaus vuoteen Miten Lindström vaikuttaa 4. Lindströmin toiminta, yhtiön rakenne 5. Johtaminen Lindströmillä 6. Sidosryhmät 7. Yritysvastuun periaatteet 8. Taloudellinen vastuu 9. Ympäristövastuu 10. Sosiaalinen vastuu - henkilöstö 11. Sosiaalinen vastuu - hankintaketju

4 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindström lyhyesti LINDSTRÖM LYHYESTI Historia Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa ja kasvaa voimakkaasti Intian tytäryhtiö perustetaan Aasian liiketoiminta alkaa Kiinan Suzhousta 1848 Lindström tuo vuokratyövaatepalvelun Yhdysvalloista Suomeen Carl August Lindström perustaa kaunovärjäämön Suomen pääkaupunkiin Helsinkiin 1930 Lindström luopuu palveluista kuluttajille ja keskittyy yritysten tekstiilipalveluihin Aloitetaan kansainvälistyminen perustamalla tytäryhtiö Viroon

5 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindström lyhyesti Vuoden 2013 tapahtumia Ylitettiin 300 M liikevaihto Suomessa hotellitekstiililiiketoimintakauppa Venäjän ja Viron tytäryhtiöt juhlivat 20 toimintavuottaan Aloitettiin teollisuuspyyhepalvelu Virossa Perustettiin tytäryhtiö Kazakstaniin Aloitettiin designmattopalvelu Unkarissa Romaniassa mattoliiketoimintakauppa Bulgariassa mattoliiketoimintakauppa Uudet palvelukeskukset Intia Bengaluru Valko-Venäjä Minsk Ukraina Donetsk Kroatia Zagreb Visio Lindström vuonna 2016 Vuonna 2016 kasvamme voimakkaasti ja liiketoimintamme on hyvin kannattavaa. Olemme omavarainen yritys, jonka liikevaihto on 400 miljoonaa euroa. Palvelemme globaalisti ja toimimme 25 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Olemme markkinajohtaja 20 maassa. Yritysmielikuva Lindströmistä perustuu sen pitkään kokemukseen, tuoreeseen näkemykseen ja innostukseen viedä asioita eteenpäin. Palvelumme helpottaa asiakkaan arkea. Lindströmin tuote- ja palveluratkaisut ovat edelläkävijöitä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Takaamme asiakkaalle hallitun ja laadukkaan palvelukokemuksen, tuotimme palvelun sitten itse tai yhteistyökumppanin kanssa. Lindströmillä on toimialan nopeimmat ja luotettavimmat prosessit. Lindströmin järjestelmällinen johtaminen ohjaa kansainvälisyyteen ja konseptiohjattuun toimintaan. Johtaminen on kansainvälistä huipputasoa ja se tukee palvelukulttuuria. Lindströmille halutaan tulla töihin ja sen henkilöstö on tunnettu ylivertaisesta palvelustaan. Lindströmin arvot Kannattava kasvu Lindströmin toiminta on kustannustietoista ja -tehokasta tämä takaa kannattavan kasvun. Johtamisen keinoin erilaiset hankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen yrityksen kokonaisedun kannalta. Kaikkien hankkeiden tulee tukea Lindströmin visiota. Päätöksiä tehdään kauaskantoisesti ja resurssit ohjataan tukemaan kasvua. Pitkäaikainen asiakassuhde Aito kumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja molemminpuolista liiketaloudellista hyötyä. Lindström kuuntelee asiakkaitaan, ennakoi asiakkaiden tarpeita ja tarjoaa kilpailukykyisiä palveluita. Asiakkaiden pyyntöihin reagoidaan viipymättä, muttei hätiköiden. Vastuullisuus Lindström ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Lindström toimii oikeudenmukaisesti, lakeja ja säädöksiä noudattaen sekä paikallisia kulttuureja kunnioittaen. Työnantajana Lindström on oikeudenmukainen ja vastuullinen. Edellytämme myös alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä samoja periaatteita. Innostus ja oppimisen ilo Hyvä johtaminen, kannustava palaute ja koulutus varmistavat Lindströmin ja sen henkilöstön jatkuvan kehittymisen. Avoin, keskusteleva ilmapiiri rohkaisee uudistuksiin ja on edellytys niissä onnistumiselle. 5

6 VASTUURAPORTTI 2013 / Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 Kädessäsi oleva raportti kertoo Lindströmin vuodesta Se oli kolmas vuosi visiokaudella, joka tähtää vuoteen Raportointivuoden aikana konsernin kasvu kansainvälisillä markkinoilla jatkui, uusi tytäryhtiö perustettiin Kazakstaniin ja kapasiteettia laajennettiin monessa toimintamaassa. Konsernin liikevaihdosta edelleen yli puolet tulee Suomesta, mutta kansainvälisten toimintojen osuus kasvaa vuosi vuodelta. Liikevaihtomme kasvoi kuluneena vuonna maltillisesti, ja oli vuoden päättyessä 303 miljoonaa euroa. Kasvu ei aivan saavuttanut konsernin asettamaa tavoitetta euroissa mitattuna, johtuen epäsuotuisista valuuttakursseista. Liikevaihto kasvoi kuitenkin kaikilla liiketoiminnan alueilla ja voimakas kansainvälistyminen jatkuu. Haastavasta taloustilanteesta huolimatta olemme saaneet kannattavuutemme hyvälle tasolle. Kaikissa talousluvuissamme Suomen ulkopuolisten yhtiöiden vaikutus näkyy vuosi vuodelta enemmän. Toiminnan tehostaminen useilla toiminnan osa-aluilla on myös tuonut erinomaisia tuloksia. Vuosi 2013 osoitti, että visiotavoitteemme saavuttaminen liikevaihdon osalta tulee olemaan haastavaa etenkin vaikeasti ennakoitavien valuuttakurssimuutosten vuoksi. Tulemme kuitenkin kasvamaan voimakkaasti, ja panostamme kasvun avaintekijöihin: erinomaiseen palveluun, tuloksekkaaseen myyntiin ja osaavaan henkilöstöön. Yritysvastuu Lindströmillä on juuri yllä kuvailemaani; asiakkaiden kokeman palvelun taso pidetään korkeana, työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan ja vakavaraisuus ja kasvu luovat turvallisia työpaikkoja ja luotettavaa palveluntarjontaa. Lindström on hyvä yrityskansalainen, vastaamme toimintamme sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista paitsi paikallisesti, myös globaalin kehityksen näkökulmasta. Katson vuoteen 2014 luottavaisin mielin. Suurimassa osassa toimintamaitamme yleinen taloudellinen tilanne näyttää kehittyvän suotuisasti, mikä luo tulevalle kasvulle hyvät mahdollisuudet. Jatkamme panostuksiamme henkilöstömme hyvinvointiin ja hyvään palvelukulttuuriin, minkä uskon näkyvän vahvasti asiakastyytyväisyydessämme ja -pysyvyydessämme myös jatkossa. Kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuoden 2013 yhteistyöstä, ja toivon menestystä vuoteen Juha Laurio President & CEO Lindström Group Palveluyrityksenä meille on ensisijaisen tärkeää panostaa hyvään palveluun ja vahvaan palvelukulttuuriin. Uskomme, että hyvän palvelun perusta luodaan talon sisällä: lupaukset on helppo pitää, kun henkilöstö on tyytyväistä ja motivoitunutta, ja sisäinen yhteistyö toimii. Olemme panostaneet pitkäjänteisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen, ja tulokset ovat näkyneet paranevissa tutkimustuloksissa. Vuoden 2013 tutkimuksessa ylsimme vertailuyritysten joukossa parhaan neljänneksen joukkoon, mikä osoittaa että olemme oikealla tiellä. Palvelun onnistuvuutta mittaamme asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. Mittaus suoritetaan kaikissa maissa, joissa toiminta on vakiintunutta. Me lindströmiläiset olemme ylpeitä siitä, että asiakastyytyväisyytemme on vuosi vuodelta todella korkealla tasolla, ja olemme pystyneet vaikuttamaan palautteen esille nostamiin kehityskohteisiin. Tulosten perusteella asiakkaamme ovat tyytyväisiä Lindströmin tuotteisiin ja palveluihin sekä asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyyteen. Kiitos kaikille kyselyihimme vastanneille ja palautetta meille antaneille. Olemme vuoden aikana kehittäneet tuotemallistojamme ja palvelumallejamme. Työvaatemallistojemme uudistus vastaamaan nykypäivän tarpeita on ollut valtava ponnistus. Nyt mallistostamme löytyy entistä paremmin oikea mitoitus käyttäjille eri puolilla maailmaa, ja vaatteen käyttömukavuus kasvaa. 6

7 VASTUURAPORTTI 2013 / Toimitusjohtajan katsaus vuoteen

8 VASTUURAPORTTI 2013 / Miten Lindström vaikuttaa MITEN LINDSTRÖM VAIKUTTAA Lindström vuokraa tekstiilejä yrityksille 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Sloganinsa Cares for Your Image mukaisesti Lindströmin tehtävänä on vahvistaa asiakkaidensa yrityskuvaa, helpottaa palveluiden avulla asiakkaiden arkea ja tuottaa erinomaisilla palveluratkaisuilla asiakkailleen lisäarvoa. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyötäinen tapa hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet. Yhtiö hankkii tekstiilit asiakkaiden tarpeiden mukaan, huoltaa tekstiilit käytön aikana ja vastaa niiden hävittämisestä käytön päätyttyä. Yhtiö kehittää toimintojaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ja kantaa vastuun toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Lindström työllistää 2900 henkilöä, ja on useilla toimintapaikkakunnillaan merkittävä työnantaja ja veronmaksaja. Lindström toimii myös monien alihankkijoidensa pääasiallisena toimeksiantajana ja vaikuttaa siten myös alihankkijoidensa kautta toimintaympäristöön. Lindströmin periaatteena on huoltaa tekstiilit lähellä asiakasta sijaitsevissa palvelukeskuksissa, jolloin asiakkaan tarpeisiin reagointi on nopeaa ja kustannustehokasta, ja tekstiilien kuljettaminen huollon ja asiakkaan välillä rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Tavoitteena voimakas kasvu Lindström on voimakkaasti kasvava kansainvälinen yhtiö. Tavoitteena on laajentua maantieteellisesti ja kasvattaa markkinaosuutta pitkäjänteisesti. Lindström asettaa liiketoimintansa visiotavoitteet viisivuotiskausittain, ja seuraa visionsa saavuttamista laajalla mittaristolla. Menestyksen taustalla on vahvasti konseptiohjattu toiminta, joka varmistaa toiminnan laadun ja vastuullisuuden kaikissa toimintamaissa. Nopea kasvu asettaa haasteita liiketoiminnan johtamiselle. Lindströmin arvot antavat perustan sekä johdon päätöksenteolle, että henkilöstön arkipäivän valinnoille. Arvojen mukaista toimintaa Lindström tähtää pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen, sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien syntyyn. Yhtiössä tärkeämpää on asiakkaan tarpeiden mukaan joustava pitkäaikainen kumppanuus, kuin lyhytjänteinen voittojen kerääminen asiakkaan kustannuksella. Jos Lindströmillä huomataan, että asiakas ei käytä tehokkaasti hankkimaansa palvelua, tilanteeseen puututaan ja palvelua mitoitetaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Arvojen vaikutus näkyy myös liiketoiminnan laajentamispäätöksissä. Liiketoiminta maassa aloitetaan vasta, kun paikallisesti löydetään henkilöstö ja yhteistyökumppanit, joiden toiminta vastaa yhtiön arvoja ja eettistä ohjeistusta. Lindströmin päätöksentekoa ei siis ohjaa yksin kasvu, vaan tavoite tehdä kestäviä ratkaisuja, jotka takaavat kannattavan kasvun. 8

9 VASTUURAPORTTI 2013 / Miten Lindström vaikuttaa Vastuullisen tekstiilipalvelun tekijät Raakaaineiden valmistus Luonnonvarojen vastuullinen käyttö Korkealaatuiset kuituraaka-aineet Hyvälaatuinen puuvilla Suunnittelu ja tuotekehitys Tehokas tekstiilin käyttö kaavoituksessa - leikkuujätteen minimointi Kierrätysmahdollisuudet otettu huomioon - metalliosien, kuten vetoketjut ja nepparit, harkittu käyttö Materiaalivalinnat kestävän kehityksen mukaan - tekstiilin tulee kestää käyttöä ja huoltoa Tuotteiden valmistus Vastuullinen toimittajaketju Tuotteiden kuljetusmatkat ja varastointi optimoidaan Käyttö Vastuu oman henkilöstön hyvinvoinnista Tekstiilien käyttöiän pidentäminen Huolto- ja palveluprosessin ympäristövaikutukset - Vesi ja energia - Pesukemikaalit - Jätteet ja jätevesi - Tekstiilien kuljetukset - Päästöt Hävittäminen Tekstiilijätteen vastuullinen hävittäminen ja hyötykäyttö 9

10 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindströmin toiminta, yhtiön rakenne LINDSTRÖMIN TOIMINTA, YHTIÖN RAKENNE Konsernin emoyhtiö Lindström Oy on vuonna 1848 perustettu suomalainen perheyhtiö. Kaikki tytäryhtiöt ovat emoyhtiön sataprosenttisesti omistamia ja käyttävät konsernihallinnon palveluita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Emoyhtiö Lindström Oy:n lisäksi konserniin kuuluu 23 Lindströmnimellä toimivaa tytäryhtiötä Euroopassa ja Aasiassa sekä hotellien ja terveydenhuollon tekstiilipalveluihin erikoistunut tytäryhtiö Comforta Oy. Comforta toimii yhtiön alakonsernina, ja sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa ja Ahvenanmaalla sekä toimintaa Venäjällä ja Virossa. Konsernihallinto Konserni on organisoitu siten, että hallinnon ja palveluiden osaamiskeskukset tukevat kaikkien toimintamaiden operatiivista toimintaa. Hallinnon osaamiskeskukset Hallinnon osaamiskeskusten tehtävänä on tuoda erityisosaamista liiketoiminnan tueksi ja tehdä oman erityisalueensa operatiivisia tehtäviä itsenäisesti liiketoiminnan, toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksia seuraten ja toimintaa kehittäen. Hallinnon osaamiskeskuksia on seitsemän: Talous ja raportointi Henkilöstöasiat Teknologia ja kapasiteetti IT Konserniosto ja logistiikka Laatu Asiakkuusjohtaminen ja viestintä Palveluiden osaamiskeskukset Palveluiden osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää kunkin palvelukokonaisuuden toimintaa ja prosesseja, kouluttaa myyntiorganisaatiota, kehittää palvelumalleja, tuotteita ja tuotevalikoimaa sekä tukea markkinatuntemuksellaan markkinointia ja markkinointiviestintää. Lindströmin asiakkaat palvellaan alueellisista palvelukeskuksista käsin. Palvelukeskukset sijaitsevat lähellä asiakasta ja niissä on Lindströmin konseptoidun toimintamallin mukainen pesula, tekstiilivarasto ja jakeluterminaali sekä toimistotilat paikallishallinnolle sekä myynti- ja asiakaspalvelun henkilöstölle. Lisäksi pienemmillä paikkakunnilla on myyntikonttoreita asiakaspalvelun ja myynnin paikallistuntemuksen varmistamiseksi. Lindströmin palveluverkoston avulla palvelun kattavuus voidaan laajentaa paikallisesta aina kansainvälisen koko asiakkaan toimintaalueen kattavaksi. Asiakkaat saavat aina tasa-laatuisen palvelun riippumatta paikasta ja toiminta-ympäristöstä. Asiakkuuksien hoitoon rakennetaan asiakkaan tarpeita palveleva, henkilökohtainen yhteyshenkilöverkosto asiakkuuden eri tasoille. Toimipisteet Toimipisteitä eli palvelukeskuksia ja myyntikonttoreita Lindströmillä oli koko toiminta-alueellaan vuoden 2013 lopussa yli 80. Emoyhtiö Lindström Oy:llä on Suomessa 21 toimipistettä, Venäjällä yhdeksän ja Intiassa seitsemän. Muissa maissa toimipisteitä on 1 4. Tytäryhtiö Comfortalla on yhteensä 12 toimipistettä, joista yhdeksän Suomessa ja kolme Ruotsissa. Venäjällä Pietarissa ja Virossa Comforta toimii Lindströmin palvelukeskusten tiloissa. Palveluiden osaamiskeskuksista Työvaate-, Matto-, Henkilönsuojainja Teollisuuspyyhepalvelut toimivat kansainvälisesti tukien kutakin palvelua tarjoavan maan operatiivista toimintaa. Hygienia- ja Ravintolatekstiilipalveluita yhtiö tarjoaa vain Suomen markkinoilla. Operatiivinen toiminta Operatiivista toimintaa johdetaan alueellisten organisaatioiden voimin: Suomi, muu Eurooppa ja Aasia. Näiden alueiden maakohtaista operatiivista toimintaa johdetaan tytäryhtiöstä käsin. Emoyhtiö ja osa tytäryhtiöistä on jaettu alueellisiin tulosyksiköihin. 10

11 VASTUURAPORTTI 2013 / Lindströmin toiminta, yhtiön rakenne Lindströmin palvelut Lindström tarjoaa tekstiilipalveluita yrityksille. Lindström huolehtii tarvekartoituksesta, mallistojen suunnittelusta, hankinnoista, tekstiilien toimittamisesta asiakkaan tiloihin ja käytettyjen noutamisesta, tekstiilien huollosta sekä loppuun käytettyjen tekstiilien vastuullisesta hävittämisestä. Lindström kiinnittää palvelunsa kehittämisessä erityistä huomiota asiakaspalvelun korkeaan laatuun, toimitusvarmuuteen ja luotettavuuteen sekä palvelun tekemiseen asiakkaalle vaivattomaksi. Lindströmin palvelujen ja toimintojen suunnittelussa otetaan aina huomioon materiaalien käytön tehokkuus ja toiminnan ympäristövaikutukset. Lindström vaikuttaa palveluidensa kautta asiakkaidensa toimitilojen viihtyisyyteen ja työturvallisuuteen. Lindströmin toiminta lisää hygieniatietoisuutta markkinoilla, mikä osaltaan lisää kysyntää myös muille puhtautta ja hygieenisyyttä korostaville tuotteille. Asianmukaiset tekstiilit ja työturvallisuustuotteet parantavat asiakkaiden työntekijöiden työn tuottavuutta ja vähentävät työtapaturmia. Sen lisäksi, että tekstiilipalvelut vahvistavat asiakkaan imagoa, ne parantavat asiakkaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Lindström tarjoaa työvaatepalveluita kaikissa toimintamaissaan. Mattopalveluita Lindström tarjoaa 13 Euroopan maassa, teollisuuspyyhepalvelua Suomessa ja Virossa sekä henkilönsuojainpalvelua Unkarissa ja Suomessa. Suomessa Lindström tarjoaa lisäksi hygienia- ja ravintolatekstiilipalveluita. Tytäryhtiö Comforta tarjoaa Suomessa hotelli-, ravintola- ja terveydenhoidon tekstiilipalvelua. Ruotsissa palveluihin kuuluvat hotelli- ja ravintolatekstiilipalvelut ja Venäjällä sekä Virossa hotellitekstiilipalvelut. MAA Bulgaria Intia Iso-Britannia Kiina Kroatia Latvia Liettua Puola Romania Ruotsi Saksa Slovakia Slovenia Suomi Turkki Ukraina Unkari Valko-Venäjä Venäjä Viro PALVELU Työvaatteet Matot Hotellitekstiilit Ravintolatekstiilit Henkilönsuojaimet Teollisuuspyyhkeet Hygieniapalvelu 11

12 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä JOHTAMINEN LINDSTRÖMILLÄ Hallinnointijärjestelmä Omistus Roihan suku joko suoraan tai välillisesti omistamiensa yhtiöiden kautta omistaa kaikki emoyhtiön osakkeet. Emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti kaikki konsernin tytäryhtiöiden osakkeet. Yhtiökokous Yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksella on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset vastuut ja velvollisuudet. Hallitus Yhtiökokous valitsee emoyhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu hallitusammattilaisia ja osakkeenomistajien edustajia. Hallitus hyväksyy konsernin tulos-, rahoitus- ja investointibudjetin, päättää merkittävistä hankinnoista ja yrityksen laajentumisesta, tekee rahoitus- ja konsernin varallisuuteen liittyvät päätökset sekä hyväksyy konsernin mission, vision ja strategian ja riskienhallinnan suuntaviivat. Konsernin tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat pääosin konsernin johtoryhmän jäsenistä. Hallitus käsittelee riskienhallintaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä, jotka joko hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on tuonut esille. Hallitus käsittelee yhtiön vastuuraportin vuosittain sen valmistuttua. Tiedottaminen Yhtiön kaikki tiedotteet julkaistaan internetsivuilla osoitteissa www. lindstrom.fi ja Tilintarkastaja Vuonna 2013 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Itäniemi. Palkka- ja palkkioselvitykset Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan yksinomaan rahakorvauksina.hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön suoritusperusteisen palkitsemisjärjestelmän piiriin. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu vastuullisuustyön tuloksiin. Toimitusjohtajan palkasta ja hänelle maksettavien tulospalkkioiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Koko konsernin henkilöstö, mukaan lukien ylin johto, kuuluu saman tulosperustaisen palkkiojärjestelmän piiriin. Johtoryhmän jäsenten palkkioperusteista päättää toimitusjohtaja. Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista riippumattomia jäseniä, eli jäseniä, joilla ei ole työ- tai omistussuhdetta Lindströmiin, on neljä. Toimitusjohtaja Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan vastuulla on kansainvälistymisen kehittäminen, johtoryhmän toiminnan johtaminen, yhteydet hallitukseen ja omistajiin, ulkoinen viestintä sekä resurssien allokointi. Konsernin johtoryhmä Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän kokoonpanon, tekee päätökset roolituksesta ja toimintamallista Johtoryhmän vastuulla on yritysympäristön seuranta ja tulkitseminen, konsernitason mission, vision, strategian ja liiketoiminnan prosessien toteuttaminen ja seuranta, vuosisuunnittelu ja toiminnan mittaaminen, toiminnan ja kansainvälistymisen johtaminen, palveluvalikoiman kehittäminen, konsernin politiikkojen määrittely, arvojen toteutumisen seuranta, esimerkin näyttäminen ja viestintä organisaatiolle. 12

13 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä Hallitus Jukka Roiha, Hallituksen puheenjohtaja Kim Hanslin Hanna Roiha Kristiina Laaksonen Anssi Soila Naresh Gupta Ahmet Esen Hallituksen riippumattomia jäsniä, eli jäseniä, joilla ei ole työ- tai omistussuhdetta Lindströmiin ovat Kim Hanslin, Anssi Soila, Naresh Gupta ja Ahmet Esen. Johtamisjärjestelmä Lindströmin tavoitetila eli visio ja siihen tähtäävät keinot eli strategia määritellään viiden vuoden välein. Tavoitetilan ja siihen johtavien keinojen valikoiman määrittelyssä noudatetaan yhtiön arvoja. Yhtiön strategisia valintoja ja kehittämisen painopisteitä arvioidaan vuosittain johtoryhmän toimesta. Vision, mission ja strategian muuttuessa muutos ja sen vaikutukset arkipäivään käydään läpi työryhmissä henkilöstön kanssa. Strategiatyöryhmissä henkilöstö arvioi tiimeinä ja yksilöinä oman työnsä vaikutuksia ja mahdollisuuksia osana strategian ja vision toteuttamista. Yksiköt laativat vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jotka tähtäävät strategian toteuttamiseen. Yksilötasolla strategian ja toimintasuunnitelmien toteuttamista jatketaan myös osana säännöllisiä esimiehen ja alaisen välisiä kehitys- sekä tulos- ja tavoitekeskusteluja. Lindströmin johtamisjärjestelmä koostuu konserni-, liiketoiminta-, tytäryhtiö- ja aluetason johtamismalleista ja se on kuvattu yhtiön toimintakäsikirjassa. Johdon kokouskäytännöistä on selkeät ohjeet ja kokoukset on aikataulutettu vuositasolla etukäteen. Henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut ajoittuvat kevääseen ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu syksyyn. Toiminnan seuraaminen ja palkitseminen Lindströmin toiminnan seuraamiseen on laadittu konserni-, tytäryhtiö-, yksikkö ja henkilötasoinen mittaristo, joka on sidottu strategisiin tavoitteisiin. Mittaristoa rakennettaessa on myös kiinnitetty huomiota siihen, ettei se johda osaoptimointiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisjärjestelmän perustana. Palkitsemisen mittarit on asetettu taloudellisen menestyksen, asiakaspalvelun laadun parantamisen, toimintojen kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmista. Koko konsernin henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä. Johtamisen laatu Johtamisen tasoa mitataan vuorovuosin toteutettavien esimies- ja työyhteisön tilan tutkimuksen avulla. Lisäksi toteutetaan yksittäisiä, tiettyä toimintoa ja sen esimiestyötä kehittäviä hankkeita ja niiden seurantatutkimuksia. Johtamisen ongelmatilanteita pyritään ehkäisemään monipuolisella johtamistaidon koulutuksella ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti välittömästi. Hallitus suorittaa säännöllisen itsearvion omasta toiminnastaan. 13

14 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä Johtoryhmä Juha Laurio, 41, President & CEO Theo Slegt, 53, Senior Vice President, Technology and Capacity Minna Kahri, 43, Senior Vice President, CFO, Corporate Finances Santtu Jokinen, 39, Managing Director, Comforta Oy Harri Puputti, 46, Senior Vice President, Corporate Quality Minna Gentz, 43, Senior Vice President, Corporate Human Resources (alkaen marraskuu 2013) Vaikutusmahdollisuudet hallitustyöskentelyyn Lindströmin hallituksessa toimii osakkeenomistajien edustajia, joiden kautta omistajilla on mahdollisuus vaikuttaa hallituksen työskentelyyn. Henkilöstö vaikuttaa hallituksen työskentelyyn strategiatyön kautta. Toiminnan arviointi Lindström seuraa johtamisjärjestelmänsä toimivuutta auditoimalla omaa toimintaansa säännöllisesti. Sisäisissä auditoinneissa paitsi seurataan ohjeistuksen noudattamista, myös tunnistetaan puutteita ja kehityskohteita, suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikuttavuutta. Kehityskohteiksi tunnistetuista asioista käynnistetään paikallisia pilottiprojekteja, joiden tulokset arvioidaan. Jos uusi toimintamalli todetaan toimivaksi, jalkautetaan se kaikkiin toimipisteisiin. Lindströmin toimintajärjestelmän ISO 9001 ja ISO sertifioinnit on myöntänyt ja niitä säännöllisten auditointien avulla valvoo Det Norske Veritas (DNV). Sisäisten auditointien lisäksi Lindströmillä toteutetaan säännöllisesti asiakaskohtaisia laadun arviointeja, joissa tarkastellaan Lindströmin toimintaa osana asiakasyrityksen prosesseja. 14

15 VASTUURAPORTTI 2013 / Johtaminen Lindströmillä Jari Vihervuori, 43, Senior Vice President, Finland Mika Hartikainen, 47, Senior Vice President, European and Asian subsidiaries Kirsti Leisio, 62, Senior Vice President, Corporate Human Resources (eläkkeellä joulukuusta 2013 alkaen) Raportointivuonna sisäisten auditointien prosesseja on kehitetty muun muassa painottamalla jatkuvan parantamisen periaatetta sekä auditointihavaintojen analysointia. Sisäisten auditointien prosessin tehostamiseksi on otettu käyttöön Audit Management -työkalu, jossa käsitellään auditointi- ja työturvallisuushavainnot sekä työtapaturmat. Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen Lindströmillä harjoitetaan suunnitelmallista riskienarviointia ja -hallintaa. Riskienhallinta on ennakoivaa, ja siinä on otettu huomioon kaikki toiminnan osa-alueet. Liiketoiminnan riskit, toimintaympäristön ja -edellytysten muutokset tunnistetaan osana johtamisjärjestelmän ennustamista ja toimintamallia. Omaisuusriskeihin liittyviä riskienarviointeja ja toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Myös sopimuksiin liittyvät riskit on tunnistettu ja allekirjoituskäytännöt on ohjeistettu toimintakäsikirjassa. Yhtiössä on nimetty työ-, tieto-, kulku- ja ympäristöturvallisuudesta vastaavat henkilöt. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen on vakava ongelma, joka hoidetaan saattamalla ohjeiden noudattaminen ajan tasalle mahdollisimman nopeasti. Toukokuussa 2013 Lindströmin Ruotsin toimipisteessä syttyi tulipalo, joka tuhosi kiinteistön ja paikallisen tekstiilivaraston. Henkilövahingoilta vältyttiin. Toiminta siirrettiin varapesulajärjestelmän mukaisesti läheisiin pesuloihin, jolloin tulipalon vaikutukset asiakkaiden palveluun pystyttiin minimoimaan. Tulipalon todennäköinen syttymissyy oli tekstiilien itsesyttyminen. Tapahtuman seurauksena turvallisuusohjeita muutettiin koko konsernissa, ja tekstiilien käsittelyohjeita tarkennettiin. Konsernin Suomen toimipisteissä on laadittu kattavat työ- ja kemikaaliturvallisuusriskikartoitukset ja toimintaohjeistukset. Ohjeiden ajantasaisuutta ja noudattamista seurataan sisäisten auditointien yhteydessä. Tytäryhtiöiden osalta ohjeistuksia saatetaan konsernin tasolle vuoden 2014 aikana. Yhtiön tietoturvapolitiikka ja siihen liittyvät toimintaohjeet määrittelevät tietoverkon, kannettavien tietokoneiden, lisälaitteiden ja ohjelmistojen turvallista käyttöä. Tietosuojaan ja tiedon luottamuksellisuuteen liittyvät ohjeet on kirjattu henkilöstön eettisiin ohjeisiin. 15

16 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät SIDOSRYHMÄT Henkilöstö Lindström on henkilöstönsä hyvinvoinnista huolehtiva työnantaja. Henkilöstö osallistuu työn suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistoiminnan ja yhteistyö- ja pienryhmien kautta. Osaamista ja vuoropuhelua henkilöstön kanssa kehitetään arkipäivän esimiestyön keinoin sekä muun muassa koulutuksen ja erilaisten valmennus- ja mentorointiohjelmien avulla. Henkilöstön työterveyttä ja -viihtyvyyttä kehitetään panostamalla johtamiseen, esimiestyöhön, työturvallisuuteen, hyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja ennakoivaan terveydenhuoltoon. Henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä toimenpiteiden vaikuttavuutta tarkastellaan säännöllisten tutkimusten avulla. Omistajat Perheyhtiönä Lindströmin omistajilla on keskeinen rooli ja pitkät perinteet yhtiön kehittämisessä. Yhtiön omistaa jo kolmannessa, neljännessä ja viidennessä polvessa Roihan suku. Omistajat edellyttävät yhtiöltä sen arvojen mukaista vastuullista toimintaa. Lindström on ollut suomalaisen Perheyritysten liitto ry:n jäsen sen perustamisesta asti. Perheyritysten liitto edistää suomalaisten perheyritysten toimintaedellytyksiä ja vastuullista omistajuutta. Asiakkaat Lindströmin arvoihin on kirjattu pyrkimys pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Lindström haluaa tarjota asiakkailleen toimialan parasta palvelua oikea-aikaisesti ja sovitun laatuisena. Lindström kuuntelee asiakkaitaan pystyäkseen vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin. Tuotteet ja palvelut kehittyvätkin asiakastarpeiden kautta. Asiakassuhteitaan Lindström kehittää molempia osapuolia hyödyttäviksi kumppanuussuhteiksi. Viranomaiset Lindström maksaa velvoitteensa viranomaisille voimassa olevien säädösten mukaisesti. Se huolehtii myös työntekijöidensä viranomaismaksuvelvoitteista työnantajana. Lisäksi yhtiö huolehtii viranomaisille tehtävästä raportoinnista ja tilastoista. Toimiala ja järjestöt Lindström on Perheyritysten Liitto ry:n, Yleisen Teollisuusliiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen. Lindström on merkittävä kehittäjä omalla toimialallaan: vuonna 1995 toiminnan kansainvälistyessä yhtiö oli mukana perustamassa European Textile Service Associationia (ETSA). Lindströmillä on edustajia ETSAn hallituksessa ja sen lukuisissa työryhmissä. Lindström haluaa osallistua yhteiskunnan toimintaan toiminta-alueillaan ja omalta osaltaan olla mukana paikallisyhteisöjen tukemisessa. Yli kymmenen vuoden ajan Lindström on keskittänyt tukensa UNICEF-yhteistyöhön Intian ja Nepalin maailman vähävaraisimpien kansanosien parissa. Media Lindström palvelee mediaa tiedottamalla säännöllisesti konsernin uutisista suoraan medialle kohdistetuilla lehdistötiedotteilla, jotka se julkaisee myös internet-sivuillaan. Lindströmin Asiakkuusjohtaminen ja viestintä -yksikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta ja mediasuhteista. Yksikkö myös tarjoaa henkilöstölleen koulutusta muun muassa kriisiviestinnän valmiuksissa. Lindström kehittää vuoropuhelua asiakkaiden kanssa säännöllisen asiakasyhteydenpidon, kehityskeskusteluiden ja asiakastyytyväisyystutkimusten avulla. Palveluyrityksenä Lindströmin vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on jatkuvaa ja tiivistä. Yhteistyökumppanit ja toimittajat Lindströmin yhteistyökumppaneita ovat lukuisat palvelu- ja tavarantoimittajat. Lindström panostaa yhteistyöhön ja edellyttää alihankkijoiltaan luotettavuutta, ammattitaitoa ja vastuullisuutta. Lindström ostaa tuotteita, palveluita ja energiaa tekstiilivuokrausliiketoimintaa ja -huoltoa varten sekä tuotannollisia alihankintapalveluita kuten jakelu- ja pesulapalvelua. Lisäksi Lindström hankkii hallinnon ja toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia tuotteita ja palveluita. Myös pitkäaikaiset investointihyödykkeet ovat merkittävä osa toimittajille suuntautuvaa rahavirtaa. Kaikkien toimittajien suhteen noudatetaan sopimusehtoja ja maksetaan laskut maksuehdon mukaisesti. Toimimalla vastuullisesti maksujen suhteen autetaan osaltaan yhteistyökumppaneita pitämään omat kassavirtansa kunnossa. Kaikki toimittajille maksettavat maksut perustuvat sopimuksiin ja laskuihin. Toimittajille tai muille tahoille suunnattu lahjonta sekä niin sanotun harmaan työvoiman käyttö on konsernissa ehdottomasti kielletty. Hyvän sopimuskäytännön noudattamista seurataan konsernin sisäisissä tarkastuksissa. 16

17 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät Case Lindström ja UNICEF - syvää yhteistyötä jo vuosien ajan Lindströmin tukemalla UNICEF-hankkeella pitkäkestoisia vaikutuksia Madhya Pradeshin osavaltiossa Intiassa toteutettava hanke tähtää koulujen vesi-, käymälä- ja hygieniatilanteen parantamiseen. Lapset, heidän perheensä ja paikalliset yhteisöt osallistetaan toteutukseen, ja tavoitteet on ylitetty jo moninkertaisesti. Tämä on malliesimerkki siitä, miten UNICEFin ohjelmatyön tulokset skaalautuvat laajasti hankeraamien ulkopuolelle. Koko osavaltio päätti alkaa hyödyntää hankkeen oppeja. Myös UNICEF käyttää niitä vastaisuudessa työssään kaikkialla Intiassa, kertoo Suomen UNI- CEF ry:n pääsihteeri Marja-Riitta Ketola ja kiittää samalla Lindströmiä pitkäjänteisestä yhteistyöstä. Hankkeen toinen kolmivuotisjakso ( ) osoittaa jo nyt vaikuttavia tuloksia. Mukana on 150 koulua, mutta osavaltion hallitus vakuuttui niissä saavutetuista tuloksista niin, että halusi alkaa toteuttaa samaa mallia hyvin laajasti osavaltiotasolla. Tämän myötä yhä useammassa Madhya Pradeshin osavaltion koulusta on tytöille ja pojille tarkoitetut erilliset käymälät. Jakson alussa sellaiset oli vain 60 prosentissa kouluista, nyt näin on 97,5 prosentissa kouluista. Erityisesti tyttöjen koulunkäynnin keskeytykset vähenevät hygieniatilanteen parantuessa. Hygienia- ja sanitaatiotietouden leviäminen koululaisten lähipiiriin on yksi hankkeen merkittävimpiä ominaisuuksia. Tervetuloa kotiimme, toivottaa Sapna! WASH-hanke on otettu riemulla vastaan myös Haripurin kylässä Intian Madhya Pradeshissa, jossa 15-vuotias Sapna asuu perheensä kanssa. Vessakäytäntöjen suhteen kylässä on eletty perinteiseen tapaan siis ilman vessoja. Vessaa on totuttu pitämään likaisena asiana, ja kukapa sellaista nyt keskelle kotiaan haluaisi. Paitsi että nykyään haluaa, ja kiitos siitä kuuluu Sapnalle ja muille kylän lapsille. Sapnan koulu on mukana UNICEFin vesi- ja sanitaatio-ohjelmassa, jossa lapset oppivat konkreettisesti muun muassa leikin ja laulun kautta mikä merkitys hygienialla on. Uudet tietonsa ja taitonsa koululaiset opettavat edelleen kotona sisaruksilleen ja vanhemmilleen. Koska vanhemmat ovat ylpeitä lastensa koulunkäynnistä, he ovat myös valmiita ottamaan oppia vastaan. Vaikka ei toki Intiassakaan isä suostu kahden päivän ylipuhumisella vessaa rakentamaan. Lasten sinnikkyys kuitenkin kantaa hedelmää. Haripurin kylässä usea isä ja äiti on lopulta rakentanut kodin yhteyteen vessan, ja jopa pesutilan. Tämä vessa on näiden koululaisten suurin ylpeyden aihe. Samalla se tarkoittaa, että koko perhe pysyy terveempänä, ja lapset pystyvät käymään koulua kun eivät jatkuvasti sairastele. Kouluihin rakennetut vessat tytöille ja pojille omansa takaavan muun muassa sen, että tytöt eivät turhaan teini-iän kynnyksellä jätä koulua kesken. Maassa, jossa 600 miljoonaa ihmistä elää vailla minkäänlaista sanitaatiota, vessalla, puhtaalla vedellä ja saippualla voi saada ihmeitä aikaan. Kuva ja teksti Kirsi Haru. 17

18 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät Case Työvaatepalvelu on uutta Intiassa Tie amerikkalaisen elintarvikejätin Kraftin Pohjois-Intian tehtaalle on tyypillinen intialainen pääkulkuväylä - kuoppainen hiekkatie, joka on täynnä mitä mielikuvituksellisimpia matkustuspelejä härkävankkureista kolmipyöräisiin. Lindströmin kuorma-autot ovat matkustaneet tätä tietä lähes kaksi vuotta suomalaisen perheyhtiön allekirjoitettua sopimuksen yhdysvaltalaisen Kraftin kanssa heinäkuussa Täällä Baddin tehtaassa Lindström hoitaa yli 2000 työntekijän päivittäisen työvaatehuollon. Houkutteleva suklaan tuoksu tulee vastaan jo tehtaan ulko-ovella. Siistit pukuhuoneet kuhisevat väkeä, sillä työvuoron vaihto on juuri alkamassa. Mohit Gupta on juuri saapunut työvuoroon. Mohit kertoo työvaatteiden vaihdon helpottuneen huomattavasti Lindströmin palvelun käyttöönoton myötä. Meidän piti usein jonottaa kauan puhtaita työvaatteita, ja joskus niitä ei ollut oikean kokoisina saatavilla. Nyt ne odottavat meitä valmiina omassa lokerossa, ja ne on helppo laittaa pesulaatikkoon vuoron päättyessä, hän sanoo. Tehtaan vastuuhenkilö Jitender Sharman mukaan hygienian laatu on parantunut huomattavasti Lindströmin palvelun myötä. Ennen käytimme omaa pesulaa, jonka hygienian ja pesutuloksen taso oli vaihteleva, työvaatteiden vaihto vaikeasti hallittavissa ja hävikki suurta, Jitender sanoo. Lindströmin ansiosta Kraftin työvaatteiden hygieniataso on korkea ja palvelu helpottaa sekä työntekijöiden, että johdon arkea. Vaikka Intia ei aina vastaa hygieniatasoltaan länsimaisia maita, tämän hetkisessä haastavassa maailmatalouden tilanteessa jokaisen merkittäväksi toimijaksi haluavan intialaisen yrityksen on kiinnitettävä enemmän huomiota työvaatteiden puhtauteen ja turvallisuuteen. Lindströmin malli on hyvin erilainen verrattuna perinteiseen pesulapalveluun, joissa vaatteet kuivataan ulkona ja ne toimitetaan asiakkaalle riksoilla. Vaatteet saattavat altistua epäpuhtauksille ja pölylle, kertoo Lindströmin Panchkulan yksikön johtaja Manish Lodha. Menestyksemme salaisuus on se, että me pystymme vastaamaan nykyaikaisen tehtaan haasteisiin uusimmalla teknologialla ja luotettavalla palvelua, hän lisää. Baddin tehtaan kiireinen päivä on jo kääntymässä iltaan kohden. Lindströmin työntekijät pakkaavat vielä tovin kuorma-autoja ammattimaisella tehokkuudella ja saumattomalla yhteistyöllä. Lopulta täyteen pakatut kuorma-autot ovat valmiita lähtemään ruuhkaista tietä pitkin Panchkulan palvelukeskukseen. Lindströmin väki vilkuttaa kuorma-autosta jäähyväiset taas yhdelle tyytyväiselle asiakkaalle. 18

19 VASTUURAPORTTI 2013 / Sidosryhmät Case Katastrofiapua Punaisen Ristin kenttäsairaaloihin Suomen Punainen Risti valmisti Lindströmin käytöstä poistetuista hotellitekstiileistä liinavaatepaketteja käytettäväksi katastoriapuna Punaisen Ristin kenttäsairaaloissa ja pakolaisleireillä. Lindströmin ja Comfortan tekstiilipalvelusta tulee vuodessa noin miljoona kiloa erilaisia poistotekstiilejä. Ehjistä liinavaatteista, jotka eivät enää täytä hotellien laatuvaatimuksia, lahjoitettiin vuonna 2013 erä SPR:lle, joka hyödyntää niitä kansainvälisessä katastrofivalmiustoiminnassa. SPR tekee kierrätetyistä liinavaatteista valmiita settejä, joihin kuhunkin sisältyy aluslakana, pussilakana, tyynyliina ja pyyhe. Yhteen laatikkoon mahtuu 15 settiä. Liinavaatteet jaetaan Punaisen Ristin kenttäsairaaloissa ja pakolaisleireillä käytettäväksi. Kansainvälisen Punaisen Ristin katastrofivalmius on luotu vastaamaan katastrofeihin, joihin kansallisten ja naapurimaiden voimavarat eivät riitä. Jokaisella maalla on materiaali- ja henkilöavun lisäksi oma erityisosaamisalueensa. Suomen Punainen Risti on erikoistunut kenttäsairaaloihin, jotka tuottavat samoja palveluita kuin sairaalat Suomessakin vain haastavammissa olosuhteissa. Keskimäärin terveysasemia lähetetään maailmalle kerran vuodessa, mutta esimerkiksi vuonna 2010 pelkästään Haitille meni neljä lähetystä, muun muassa terveysasema, logistiikkayksikkö, avunjakeluyksikkö ja valtava määrä avustustarvikkeita. Juuri nyt humanitaarisen avun tarve on suurinta Syyriassa ja Filippiineillä. Case Vuoropuhelun vuosikymmenet Yksi Lindströmin johtavista arvoista on pyrkimys pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen. Suomen suosituimpia kahveja ja mausteita valmistava Meira on ollut asiakkaamme jo yli 30 vuotta. Vuosien saatossa Meiran kanssa on saavutettu kumppanuus, jossa tänä vuonna 100 vuotta täyttävällä yrityksellä on aina käytössään tarkoituksenmukainen palveluratkaisu, joka elää liiketoiminnan muutosten mukana. Niin Meiran kuin muidenkin asiakkaidemme kohdalla tärkeintä on kykymme kuunnella asiakasta, ennakoida heidän tarpeitaan ja toimittaa palvelu aina sovitun mukaisesti. Jatkuva vuoropuhelu ja aito pyrkimys ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa auttavat meitä innovoimaan palveluita ja kehittämään asiakassuhdetta eteenpäin. Tarkastelemme asiakkuuksia aina monen lindströmiläisen voimin ja pyrimme sitä kautta tuomaan kumppanuuteen uusia näkökulmia ja ajatuksia. Saadaksemme monipuolisesti tietoa asiakkaan liiketoiminnasta, käymme säännöllisiä kehityskeskusteluja asiakasorganisaation eri tasoilla. Keskustelujen kautta voimme ennakoida asiakastarpeita ja tuoda esiin uusia ratkaisuja voidaksemme tarjota alan parasta, asiakkaan liiketoimintaa hyödyntävää palvelua. Juhlavuoden kunniaksi Meira uudisti ilmeensä työvaatteita myöten. Uudet työvaatteet pääsivät osaksi sujuvasti pyörivää tekstiilipalveluketjuamme: Tuotteet suunniteltiin vastaamaan asiakastarvetta, käytön aikana vaatteet huolletaan ekotehokkaasti, ja loppuun käytetyt tuotteet hävitetään jätelain ja kestävän kehityksen mukaisesti. 19

20 VASTUURAPORTTI 2013 / Yritysvastuun periaatteet YRITYSVASTUUN PERIAATTEET Globaalit muutokset luovat haastavan toimintaympäristön Lindströmille. Liiketoiminnan maantieteellinen kasvu, monikulttuurinen henkilöstö, tiukkenevat ympäristökriteerit ja lainsäädäntö sekä hankintaketjun monipuolistuminen ovat toimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia. Uudessa tilanteessa pärjää vain vastuullinen ja ympäristöään arvostava yritys. Menestyksekkään ja elinvoimaisen yrityksen elinehto on kyetä tunnistamaan toimintaympäristönsä muutokset ja joko sopeuduttava näihin muutoksiin tai pyrittävä vaikuttamaan muutoksen suuntaan ajoissa. Toimintaympäristön muutos, riskit ja mahdollisuudet Muutos Riskit Mahdollisuudet Globaali työnjaon ja voimasuhteiden muutos Työtehtävät hakeutuvat niille sopiviin ympäristöihin globaalisti Alueet erikoistuvat Aasian ja Venäjän merkitys kasvaa globaalissa taloudessa Työvoiman saatavuus vaikeutuu Hankintahinnat nousevat Toimintakulttuuri sirpaloituu Alihankintaverkosto laajenee ja tulee vaikeammin hallittavaksi Konseptoitu toimintamalli: mahdollistaa palvelun aloittamisen nopeasti siellä, missä sille on kysyntää Ottaa huomioon paikalliset vaihtelut Mahdollistaa uusien käytäntöjen käyttöönoton nopeasti ja joustavasti Hankintaketjun monipuolisuus, joustavuus ja vastuullisuus varmistavat toimitukset ja laadun Palvelualojen merkitys kasvaa Tarve innovatiivisille palveluratkaisuille Tarve paikallisille palveluratkaisuille Asiakaslähtöiset palveluprosessit Vastaako kasvu tarpeisiin Vastaavatko palvelumallit ja mallistot tarpeisiin Kansainvälinen verkosto, paikallinen toiminta Palvelu voidaan nopeasti käynnistää siellä, missä sille on kysyntää Joustava palvelun kehittäminen asiakastarpeen mukaan Tiiviit yhteistyömallit asiakastyössä tuovat asiakastarpeet esille Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus Energian, puhtaan veden ja luonnon merkitys kasvaa Luonnonvarojen käyttöä säännellään yhä enemmän Luonnonvarojen strateginen merkitys kasvaa niiden kysynnän lisääntyessä ja hinnan noustessa Ympäristötietoisuus ja kiinnostus ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita kohtaan kasvaa Kulutustottumukset muuttuvat, kun ihmiset tiedostavat ympäristöasiat paremmin Jätesääntely tiukkenee - innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan Energian ja veden saatavuus - kiinnitettävä erityistä huomiota palvelukeskuksia rakennettaessa Energian ja veden hinnan nousu - palvelun kustannustehokkuus säilytettävä Luonnonvarojen käytön imagoriskit - vastuullinen luonnonvarojen käyttö Tekstiilijätteen vastuullisen hävittämisen vaihtoehtojen niukkuus Tekstiilien huollon kulurakenne muuttuu - ulkoistetun palvelun houkuttelevuus lisääntyy Kulutustottumukset suosivat palvelua, jossa tekstiilin elinkaari on mahdollisimman pitkä ja jonka käyttöajan ympäristövaikutuksia säännellään Veden- ja energiankäytön tehostamisen innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotto hillitsee kustannuksia Palvelu vie ympäristötietoisuutta uusiin toimintamaihin Lindström kehittää aktiivisesti ratkaisuja tekstiilijätteen hyödyntämiseen kaikissa toimintamaissaan 20

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2009 Martela lyhyesti Martela on ergonomisten ja innovatiivisten kalusteiden designtalo ja työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

Ei toimittaja, vaan kumppani

Ei toimittaja, vaan kumppani vuosikertomus 2009 tecnotree 2009 Lyhyesti 2 sisältö Tecnotree 2 3 5 7 8 9 11 13 17 18 19 21 22 26 27 33 Tecnotree lyhyesti Tecnotree maailmalla Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Tecnotreen tarjonta

Lisätiedot

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009

sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 sanoma vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 TIJDSCHRIFT VAN HET JAAR! Het Blad van boordevol leesplezier en letterpret Vos en Haas Ribbon on vahva osa sanoman visuaalista ilmettä. se sitoo sanoman eri

Lisätiedot

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1

Pavusta kuppiin. Yritysvastuuraportti 2009. Yritysvastuuraportti 2009 1 Pavusta kuppiin Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009 1 Tavoitteemme on olla johtava kahvitalo ja halutuin kumppani valituilla markkinoilla. Haluamme tarjota parhaita makuja nautinnollisiin

Lisätiedot

vuoteen Katsaus 2009

vuoteen Katsaus 2009 vuoteen Katsaus 20 2 1 Vuosi 20 1-27 2 DNA lyhyesti 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 10 Kuluttajaliiketoiminta 11 Yritysliiketoiminta 12 DNA lukuina 14 Henkilöstö 16 Yritysvastuu 22 Hallintoperiaatteet

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2012 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2013 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 17.00 alkaen Helsingin messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 www.ponsse.com 2 Ponsse 2004 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Vuosi 2004 lyhyesti 5 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus 6

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen

Sijoittajalle. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2010. Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen Vuosikertomus 2009 Sijoittajalle Varsinainen yhtiökokous Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31. 3. 2010 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Lisätiedot

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa

TALO. ryhmä TAVARA STOCKMANN LYHYESTI SISÄLTÖ SIVU. Pietarissa vuosikertomus 212 STOCKMANN LYHYESTI Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Konsernin liiketoimintayksiköt ovat tavarataloryhmä ja muotiketjut. Stockmann perustettiin vuonna

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä

vuosikertomus 2013 Muodin edelläkävijä vuosikertomus 213 Muodin edelläkävijä stockmann kansainvälinen vähittäiskaupan moniosaaja Stockmann on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Stockmann tarjoaa tavarataloissaan, Lindex-

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot