Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin henkilön voimin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2 750 henkilön voimin."

Transkriptio

1

2 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palvelun tuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden hankkijana sekä toiminnallaan ympäristöönsä vaikuttavana toimijana. Vastuuraportti 2012 kattaa toiminnan ajalta Lindströmin vastuuraportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja englanniksi. Edellinen, vuoden 2011 toiminnasta kertova raportti ilmestyi maaliskuussa Lindström noudattaa Global Reporting Initiativen eli GRI:n mukaisia raportointiohjeita. Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI G3- ohjeiston (versio 3.0) soveltamistasoa C. Pääosa taloudellisen vastuun tunnusluvuista saadaan konsernitilinpäätöksestä. Ympäristötunnusluvut kattavat kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt. Henkilöstötunnusluvut kattavat kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilöstön. Tunnusluvut eivät kata yhtiön alihankkijoina toimivien kuljetusyhtiöiden tai muiden ulkoistettujen toimintojen henkilöstöä. Lindström julkaisee taloudellisen toiminnan tunnusluvut segmentteinä: konserni, emoyhtiö, Suomi, Euroopan alueen tytäryhtiöt, Aasian alueen tytäryhtiöt. Raportoinnin rajaukset on kirjattu raportin loppuun GRI-sisältövertailuun. Lisätietoja osiossa Yritysvastuun periaatteet (s.19) ja GRIsisältövertailu (s ).

3 01/PERUSTIEDOT 3 Vuosi 2012 lukuina 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lindström lyhyesti 8 Lindströmin palvelut 10 Yhtiön rakenne ja organisoituminen 12 Konsernihallinto 12 Operatiivinen toiminta 13 Toimipisteet 13 Johtaminen 14 Hallinnointijärjestelmä 14 Johtaminen 15 02/YRITYSVASTUU 18 Yritysvastuun periaatteet 19 Lindström muuttuvassa toimintaympäristössä 20 Vastuullisuustavoitteet 21 Sidosryhmät 24 Palvelukulttuurin kehittäminen 26 03/ASIAKAS 28 Asiakassuhde luotettava yhteistyökumppani 29 05/YMPÄRISTÖ 36 Vastuu ympäristöstä 37 Lindströmin ympäristövaikutukset 37 Ympäristötyön tavoitteet Ympäristötyön painopisteet Materiaalitehokkuus 39 Energiatehokkuus 40 Hiilijalanjälki 41 Vesi 41 Pesukemikaalit 43 Jäte 44 Kuljetukset 44 06/HENKILÖSTÖ 46 Vastuu henkilöstöstä 47 Keitä me olemme 47 Innostus ja oppimisen ilo 49 Työterveys ja -turvallisuus 51 07/HANKINTA 52 Vastuullinen hankinta ja tuoteturvallisuus 53 Toiminnan painopisteet vuonna Toiminnan painopisteet vuonna Hankintojen jakautuminen 54 Toimittajavalinta ja tuotteen hankintaprosessi 54 Auditoinnit kehittämisen työvälineenä 55 Tuotevastuu 55 08/GRI 56 04/TALOUS 32 Taloudellinen vastuu 33 Katsaus vuoteen Velvoitteet ja toiminnan kehittäminen 34 1

4 2

5 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT 01 /PE RUS TIE DOT 3

6 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Vuosi 2012 lukuina Vuosi 2012 lukuina toimintamaat Euroopassa ja Aasiassa henkilöstön määrä vuoden lopussa työvaatteiden käyttäjät liikevaihdon kasvu konsernissa prosentteina tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden miljoonaa pestyä tekstiilikiloa ,8 8, toimipisteitä 4

7 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Vuosi 2012 lukuina prosentilla työvaatekankaista ja hotellitekstiileistä on Öko-tex 100 -merkki litraa vettä tekstiilikiloa kohden konsernin liikevaihto miljoonaa euroa toimitetut pyyhkeet ja lakanat prosenttia tekstiilijätteestä energiantuotantoon tai kierrätykseen kwh energiaa pesukiloa kohden 90 7, ,15 5 pesulaa kahdesta palvelusta pohjoismaisen Joutsenmerkin piirissä. Kolme hotellitekstiilipalvelun pesulaa Ruotsissa, kaksi hygieniapalvelun pesulaa Suomessa VENÄJÄLLÄ käynnistettiin mattopalvelu kolmessa uudessa kaupungissa Rostovissa, Kazanissa ja Jekaterinburgissa VALKO-VENÄJÄLLÄ käynnistettiin työvaatepalvelu SLOVENIASSA kolminkertaistettiin kapasiteetti LIETTUASSA ostettiin LBU:n mattoliiketoiminta VENÄJÄLLÄ ostettiin Clean Step -yhtiön mattoliiketoiminta KROATIASSA käynnistettiin työvaatepalvelu Liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain Suomi 63 % INTIASSA laajennettiin toimintaa Kolkataan, Panchkulaan ja Bengaluruun Lindström tukee UNICEFin toimintaa INTIASSA, WASHhankkeen suorien toimenpiteiden piirissä on lasta joka vuosi TURKISSA laajennettiin toimintaa Istanbulissa Kansainväliset toiminnot 37 % Konsernin liikevaihdosta yli puolet tulee emoyhtiön toiminnasta. Tytäryhtiöiden osuus liikevaihdosta kasvaa vuosittain. 5

8 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Mitkä ovat Lindströmin yritysvastuun periaatteet ja keskeisimmät tavoitteet? Vastuullisuus on osa Lindströmin toimintaa ja koko henkilöstö osallistuu sen toteutukseen. Lindström toimii lakien ja säädösten, sekä Lindströmin korkean arvopohjan mukaisesti niin, että Lindström koetaan vastuulliseksi ja hyväksi yrityskansalaiseksi kaikkialla. Yritysvastuu kattaa vastuun taloudesta, henkilöstöstä ja ympäristöstä. Vastuullinen toiminta kaikilla kolmella osa-alueella on meille itsestään selvää. Lindströmin toiminta on pitkäjänteistä ja sen myötä luonnollisesti perustuu pitkällä tähtäimellä kestävien päätösten tekoon. Näin kestävää vastuullisuutta toteutetaan jokaisen päätöksen yhteydessä. Millainen oli Lindström-konsernin toimintavuosi 2012? Vuosi oli Lindströmille suosiollinen, ja haastavasta yleisestä taloustilanteesta huolimatta onnistuimme liiketoiminnassamme hyvin. Kasvumme on ollut nopeaa, ja sen edellyttämistä investoinneista huolimatta saimme vuonna 2012 käännettyä myös kannattavuuden nousuun. Pitkäjänteiset panostukset toimintamme kasvattamiseen ja kehittämiseen emoyhtiön ulkopuolella alkavat näkyä merkittävästi myös luvuissamme. Lindström on saanut hyviä tuloksia aikaan jokaisella osa-alueella. Tämä on merkki siitä, että strategia ymmärretään organisaatiossa hyvin ja sen toteuttamiseen sitoudutaan. kehittyy entistäkin paremmaksi. Haastavissakin tilanteissa voimme aina nojata arvoihimme. Mitkä ovat odotukset vuodelle 2013? Olemme edelleen visiovauhdissa vuotta 2016 ajatellen. Kuitenkin pysyäksemme kasvuvauhdissa meidän tulee myös vuonna 2013 panostaa kasvumme avaintekijöihin: tuloksekkaaseen myyntiin, olemassa olevien asiakkaiden erinomaiseen palveluun sekä osaavaan henkilöstöön. Käynnistämme vuoden 2013 aikana henkilöstön osaamista laajentavan työkiertoohjelman, joka kokeilujakson perusteella myös motivoi henkilöstöä arjessa. Palveluyrityksenä meille on ensiarvoisen tärkeää ylläpitää ja kehittää erinomaista palvelukulttuuria, jotta saavutamme vuoden 2016 visiomme. Toiminnan tulee myös olla kannattavaa, jotta pystymme rahoittamaan kasvun edellyttämät investoinnit. Jatkamme edelleen yhtiön kansainvälistämistä kasvattamalla tytäryhtiöidemme osuutta liikevaihdosta, vaikka samalla odotamme myös Suomen toimintojemme liikevaihdon kehittyvän positiivisesti. Kansainvälistyminen tulee näkymään myös läpi organisaatiorakenteen, ja tavoitteenamme on pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja näin taata yrityksen houkuttelevuus työnantajana myös jatkossa. Mitkä olivat keskeiset vuodelle asetetut tavoitteet ja miten niissä onnistuttiin? Vuonna 2012 saavutimme kasvutavoitteemme ja teimme menestyksekästä työtä kannattavuuden parantamiseksi. Onnistuimme tehostamaan toimintaamme muun muassa kehittämällä työvaatemallistoja, hankintaketjujen tehokkuutta ja olemassa olevien tekstiilien käyttöä. Jo entuudestaan korkean asiakastyytyväisyyden positiivinen kehitys jatkui vuonna Panostukset palvelukulttuurin edelleen kehittämiseksi kantavat hedelmää kaikissa toimintamaissamme. Millaisia haasteita vuosi 2012 toi yritysvastuun näkökulmasta? Meille yritysvastuu ei ole haaste, vaan keskeinen osa strategiaamme. Yritysvastuu ja vastuullinen toiminta tukevat kaikkia tavoitteitamme. Lisäksi vastuullisuuden osa-alueet tukevat toinen toisiaan. Esimerkiksi vedenkäytön tehostaminen on meille sekä taloudellisesta että ympäristönäkökulmasta merkittävää. Näin ollen vastuullisuutta kehittämällä myös liiketoimintamme 6

9 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Toimitusjohtajan katsaus Meille yritysvastuu ei ole haaste, vaan keskeinen osa strategiaamme. Juha Laurio, President, CEO 7

10 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Lindström lyhyesti Lindström lyhyesti Lindström on yritysten kumppani. Sloganin Cares for Your Image -mukaisesti Lindströmin tehtävänä on vahvistaa asiakkaiden yrityskuvaa, helpottaa palveluiden avulla asiakkaiden arkea ja tuottaa erinomaisilla palveluratkaisuilla asiakkaalle lisäarvoa. Lindström toimii vastuullisesti ja on arvostettu työnantaja. Lindström tarjoaa tekstiilipalveluita yritysasiakkaille. Kokonaisvaltainen tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyötäinen tapa hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet. Lindströmin valikoimaan kuuluu työvaate-, matto-, henkilönsuojain-, hygienia-, ravintolatekstiili- ja teollisuuspyyhepalvelut. Lisäksi yritys tuottaa brändituotepalveluita nykyisille sopimusasiakkailleen. Tekstiilien hankinta, huolto ja varastojen ylläpito edellyttää paljon aikaa, sidottua pääomaa ja työtä yrityksiltä. Lindströmin tekstiilipalvelu hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet vaivattomasti ja mahdollistaa asiakkaan keskittymisen omaan ydinliiketoimintaansa. Kunkin asiakkaan palvelukokonaisuutta suunniteltaessa Lindström ottaa huomioon asiakkaan yksilölliset liiketoiminnan vaateet ja tukee näin asiakkaansa liiketoiminnan kehittymistä. varmistaa, että asiakkaat saavat samansisältöistä ja tasalaatuista palvelua kaikissa toimintamaissa. Konseptit mukautuvat asiakkaiden tarpeisiin ja niitä päivitetään jatkuvasti asiakastarpeiden muuttuessa. Toimintakonseptit on mallinnettu ISO 9001 ja ISO sertifi oituun toimintajärjestelmään, jota noudatetaan kaikissa toimintamaissa ja -yksiköissä. Lindströmin toimintaa ohjaavat arvot, jotka ovat perusta vastuulliselle ja eettiselle toiminnalle. Tähtäimessä voimakas kasvu Lindström tähtää voimakkaaseen kasvuun. Tavoitteena on laajentua maantieteellisesti ja kasvattaa markkinaosuutta voimakkaasti. Lindström on asettanut vuonna 2011 visiotavoitteet vuodelle 2016 ja toiminta seuraa kaikilta osin määriteltyä visiota ja sen pohjalta rakennettua strategiaa. Strategian toteutuksen askelista voi lukea tästä raportista. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyötäinen vaihtoehto. Kustannustietoinen ja -tehokas toiminta turvaa kannattavan kasvun. Toteutamme kasvustrategiaamme pääosin tulorahoituksen turvin. Lindström on voimakkaasti kasvava kansainvälinen yhtiö. Menestyksen taustalla on vahvasti konseptiohjattu toiminta, joka Carl August Lindström perustaa kaunovärjäämön Helsinkiin Lindström tuo työvaatepalvelun Yhdysvalloista Suomeen Aloitetaan kansainvälistyminen perustamalla tytäryhtiö Viroon Kuluttajapalvelut myydään, Lindströmistä tulee B-to-B tekstiilipalveluyritys Perustetaan tytäryhtiö Comforta Oy, jolle siirtyy hotellitekstiililiiketoiminta Aasian liiketoiminta alkaa Kiinan Suzhousta Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa ja kasvaa voimakkaasti

11 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Lindström lyhyesti Lindströmin arvot Kannattava kasvu Lindströmin toiminta on kustannustietoista ja -tehokasta tämä takaa kannattavan kasvun. Erilaiset hankkeet asetetaan johtamisen keinoin tärkeysjärjestykseen yrityksen kokonaisedun kannalta. Kaikkien hankkeiden tulee tukea Lindströmin visiota. Päätöksiä tehdään kauaskantoisesti ja resurssit ohjataan tukemaan kasvua. Pitkäaikainen asiakassuhde Kustannustietoinen ja tehokas toiminta turvaa kannattavan kasvun. Aito kumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja molemminpuolista liiketaloudellista hyötyä. Lindström kuuntelee asiakkaitaan, ennakoi asiakkaiden tarpeita ja tarjoaa kilpailukykyisiä palveluita. Asiakkaiden pyyntöihin reagoidaan viipymättä, muttei hätiköiden. Vastuullisuus Lindström ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Lindström toimii oikeudenmukaisesti, lakeja ja säädöksiä noudattaen sekä paikallisia kulttuureja kunnioittaen. Työnantajana Lindström on oikeudenmukainen ja vastuullinen. Lindström edellyttää myös alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden noudattavan näitä samoja periaatteita. Innostus ja oppimisen ilo Hyvä johtaminen, kannustava palaute ja koulutus varmistavat Lindströmin ja sen henkilöstön jatkuvan kehittymisen. Avoin, keskusteleva ilmapiiri rohkaisee uudistuksiin ja on edellytys niissä onnistumiselle. Visio Lindström vuonna 2016 Vuonna 2016 kasvamme voimakkaasti ja liiketoimintamme on hyvin kannattavaa. Olemme omavarainen yritys, jonka liikevaihto on 400 miljoonaa euroa. Palvelemme globaalisti ja toimimme 25 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Olemme markkinajohtaja 20 maassa. Yritysmielikuva Lindströmistä perustuu sen pitkään kokemukseen, tuoreeseen näkemykseen ja innostukseen viedä asioita eteenpäin. Palvelumme helpottaa asiakkaan arkea. Lindströmin tuote- ja palveluratkaisut ovat edelläkävijöitä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Takaamme asiakkaalle hallitun ja laadukkaan palvelukokemuksen, tuotimme palvelun sitten itse tai yhteistyökumppanin kanssa. Lindströmillä on toimialan nopeimmat ja luotettavimmat prosessit. Lindströmin järjestelmällinen johtaminen ohjaa kansainvälisyyteen ja konseptiohjattuun toimintaan. Johtaminen on kansainvälistä huipputasoa ja se tukee palvelukulttuuria. Lindströmille halutaan tulla töihin ja sen henkilöstö on tunnettu ylivertaisesta palvelustaan. 9

12 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Lindströmin palvelut Lindströmin palvelut Lindström tarjoaa tekstiilipalveluita yrityksille. Pääosan palveluistaan Lindström tarjoaa kokonaisvaltaisena tekstiilipalveluna: Lindström huolehtii tarvekartoituksesta, mallistojen suunnittelusta, hankinnoista, tekstiilien toimittamisesta asiakkaan tiloihin ja käytettyjen noutamisesta, tekstiilien huollosta sekä loppuun käytettyjen tekstiilien vastuullisesta hävittämisestä. Luotettava ja vaivaton palvelu helpottaa asiakkaan arkea. Lindström tukee asiakasyritystensä imagoa tekstiilien, turvallisuuden ja puhtauden keinoin. Lindströmin palvelujen ja toimintojen suunnittelussa otetaan aina huomioon materiaalien käytön tehokkuus ja toiminnan ympäristövaikutukset. Lindström tarjoaa työvaatepalveluita kaikissa toimintamaissaan. Mattopalveluita Lindström tarjoaa 13 Euroopan maassa ja henkilönsuojainpalveluita Unkarissa ja Suomessa. Suomessa Lindström tarjoaa työvaate-, matto- ja henkilönsuojainpalveluiden lisäksi hygienia-, ravintolatekstiili- ja teollisuuspyyhepalveluita. Lisäksi Lindström tuottaa olemassa oleville sopimusasiakkaille brändituotepalveluita toistaiseksi. Tytäryhtiö Comforta tarjoaa Suomessa hotellien, ravintoloiden ja terveydenhoidon tekstiilipalvelua. Ruotsissa palveluihin kuuluvat hotelli- ja ravintolatekstiilipalvelut ja Venäjällä sekä Virossa hotellitekstiilipalvelut. Lindström vaikuttaa asiakkaidensa toimitilojen viihtyisyyteen ja työturvallisuuteen. Lindströmin toiminta lisää hygieniatietoisuutta markkinoilla, mikä osaltaan lisää kysyntää myös muille puhtautta ja hygieenisyyttä korostaville tuotteille. Asianmukaiset tekstiilit ja työturvallisuustuotteet parantavat asiakkaiden työntekijöiden työn tuottavuutta ja vähentävät työtapaturmia. Sen lisäksi, että tekstiilipalvelut vahvistavat asiakkaan imagoa, ne parantavat asiakkaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Työvaatepalvelut Työvaate on yrityksen käyntikortti: hyvännäköiset ja yhtenäiset työvaatteet vahvistavat yritysilmettä. Istuva ja käyttötarkoitukseensa suunniteltu työvaate on myös merkittävä työturvallisuuden ja -viihtyvyyden tekijä. Lindströmin vaatteet on merkitty yritys- ja henkilötunnisteilla, jolloin työntekijä saa aina omien mittojensa mukaiset yksilölliset vaatteet käyttöönsä. Henkilönsuojainpalvelut Lindström on yritysten kumppani työturvallisuustyössä. Henkilönsuojainpalvelu kartoittaa työntekijöihin kohdistuvat vaarat ja toimittaa tarvittavat suojaimet yrityksen tiloihin joustavana palveluna. 10

13 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Lindströmin palvelut Mattopalvelut Lindströmin mattopalvelu toimittaa puhtaat matot yrityksen lattialle sovittuna ajankohtana ja vie käytetyt matot huoltoon. Oikein suunniteltu matotus suojaa lattioita ja lisää kulkuturvallisuutta. Hygieniapalvelut Pyyhe- ja pesuaineannostelijat sekä raikastimet edistävät asiakasyritysten tilojen käyttäjien hygieniaa ja edistävät tilojen siisteyttä. Puuvillapyyheannostelijat ovat tutkitusti hygieenisin tapa kuivata kädet*. Lindströmin käsipyyhejärjestelmällä on Pohjoismainen Joutsenmerkki. Hotellitekstiilipalvelut Lindströmin tytäryhtiö Comforta toimittaa asiakkailleen luotettavasti laadukkaat vuodevaatteet ja froteet. Palvelu joustaa muuttuvien tarpeiden mukaan, jolloin hotelliin toimitetaan vain tulevan käyttöasteen mukainen määrä tekstiilejä. Ravintolatekstiilipalvelut ja keittiötekstiilit toimitetaan ravintoloille ja käytetyt noudetaan säännöllisesti. Palveluratkaisu on joustava ja huomioi kausivaihtelut asiakkaan tarpeiden mukaan. Teollisuuspyyhepalvelut Lindströmin teollisuuspyyhkeet ja imeytysmatot sitovat tuotannossa syntyvän teollisen lian ja öljyt. Lindström vastaa pyyhkeiden huollossa irtoavan ongelmajätteen käsittelystä. Imeytysmattojen valmistukseen käytetään käytöstä poistettuja teollisuuspyyhkeitä. Kertakäyttöiset kierrätystuotteet täydentävät palveluvalikoiman. Brändituotepalvelut Tuotteet yritysten brändin rakentamiseen, tapahtumiin sekä promootio- ja liikelahjoiksi suunnitellaan ja tuotetaan yrityksen ilmeen mukaisiksi. Brändituotepalveluiden kehittäminen ja uusmyynti on päätetty lopettaa vuonna 2012 ja palvelu huolehtii olemassa olevista sopimusasiakkaista Suomessa. * KTTL, 2004 ja VTT Biotekniikka, BEL 261/03 Ravintoloiden tarpeet ja korkeat hygieniavaateet täyttyvät tekstiilien osalta Lindströmin palvelun avulla. Puhtaat kattaus- Lindströmin palvelut maittain MAA Bulgaria Intia Iso-Britannia Kiina Kroatia Latvia Liettua Puola Romania Ruotsi Saksa Slovakia Slovenia Suomi Tšekki Turkki Ukraina Unkari Valko-Venäjä Venäjä Viro PALVELU Työvaatteet Matot Hotellitekstiilit Ravintolatekstiilit Henkilönsuojaimet Teollisuuspyyhkeet Hygieniatuotteet 11

14 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Yhtiön rakenne ja organisoituminen Yhtiön rakenne ja organisoituminen Lindström toimii 21 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Konsernin emoyhtiö Lindström Oy on vuonna 1848 perustettu suomalainen perheyhtiö. Kaikki tytäryhtiöt ovat emoyhtiön sataprosenttisesti omistamia ja käyttävät konsernihallinnon palveluita. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Palveluiden osaamiskeskuksista Työvaate-, Matto- ja Henkilönsuojainpalvelut toimivat kansainvälisesti tukien kunkin palvelua tarjoavan maan operatiivista toimintaa. Hygienia-, Ravintolatekstiili- ja Teollisuuspyyhepalvelut palvelevat Suomen operatiivista toimintaa. Emoyhtiö Lindström Oy:n lisäksi konserniin kuuluu 22 Lindström-nimellä toimivaa tytäryhtiötä Euroopassa ja Aasiassa sekä hotellien ja terveydenhuollon tekstiilipalveluihin erikoistunut tytäryhtiö Comforta Oy. Comforta muodostaa alakonsernin, jonka emoyhtiö on Comforta Oy ja tytäryhtiöitä ovat Comforta AB Ruotsissa ja Quickly Tvättcentral Ab Ahvenanmaalla. Comfortalla on toimintaa Suomen ja Ruotsin lisäksi Virossa ja Venäjällä Pietarin alueella. Konsernihallinto Konserni on organisoitu siten, että hallinnon ja palveluiden osaamiskeskukset tukevat kaikkien toimintamaiden operatiivista toimintaa. Hallinnon osaamiskeskukset Hallinnon osaamiskeskusten tehtävänä on tuoda erityisosaamista liiketoiminnan tueksi ja tehdä oman erityisalueensa operatiivisia tehtäviä itsenäisesti liiketoiminnan, toimintaympäristön ja lainsäädännön muutoksia seuraten ja toimintaa kehittäen. Hallinnon osaamiskeskuksia on seitsemän: Talous ja raportointi Henkilöstöasiat Investoinnit, menetelmäkehitys ja ympäristöasiat IT Konserniostot ja logistiikka Laatu Asiakkuusjohtaminen ja viestintä Palveluiden osaamiskeskukset Palveluiden osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää kunkin palvelukokonaisuuden toimintaa ja prosesseja, kouluttaa myyntiorganisaatiota sekä kehittää palvelumalleja, tuotteita ja tuotevalikoimaa. Lisäksi palvelut tukevat markkinatuntemuksellaan palvelun markkinointia ja markkinointiviestintää. 12

15 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Yhtiön rakenne ja organisoituminen Lindström-konsernin organisaatiokaavio Comforta-konserni Lindström Eurooppa ja Aasia Lindström Suomi Palveluiden osaamiskeskukset Hallinnon osaamiskeskukset Ravintolatekstiilipalvelut Työvaatepalvelut Teollisuuspyyhepalvelut Investoinnit, menetelmäkehitys ja ympäristöasiat Mattopalvelut Hygieniapalvelut Talous ja raportointi Henkilönsuojainpalvelut Henkilöstöasiat Konserniostot ja logistiikka Laatu Asiakkuusjohtaminen ja viestintä IT Operatiivinen toiminta Operatiivista toimintaa johdetaan alueellisten organisaatioiden voimin: Suomi, muu Eurooppa ja Aasia. Näiden alueiden maakohtaista operatiivista toimintaa johdetaan tytäryhtiöstä käsin. Emoyhtiö ja osa tytäryhtiöistä on jaettu alueellisiin tulosyksiköihin. Lindströmin asiakkaita palvellaan alueellisista palvelukeskuksista käsin. Palvelukeskukset on sijoitettu lähelle asiakasta ja niihin on Lindströmin konseptoidun toimintamallin mukaisesti sijoitettu pesula, tekstiilivarasto ja jakeluterminaali sekä toimistotilat paikallishallinnolle ja myynti- ja asiakaspalvelun henkilöstölle. Lisäksi pienemmille paikkakunnille on sijoitettu myyntikonttoreita asiakaspalvelun ja myynnin paikallistuntemuksen varmistamiseksi. Lindströmin palveluverkoston avulla palvelun kattavuus voidaan laajentaa paikallisesta aina kansainväliseksi koko asiakkaan toiminta-alueen kattavaksi. Asiakkaat saavat aina korkealaatuista palvelua riippumatta paikasta ja toimintaympäristöstä. Asiakkuuksien hoitoon rakennetaan asiakkaan tarpeita palveleva, henkilökohtainen yhteyshenkilöverkosto asiakkuuden eri tasoille. Toimipisteet Toimipisteitä eli palvelukeskuksia ja pienempiä myyntikonttoreita Lindströmillä on koko toiminta-alueellaan yhteensä 86. Emoyhtiö Lindström Oy:llä on Suomessa 23 toimipistettä, muun Euroopan alueella 32, Venäjällä yhdeksän sekä Intiassa ja Kiinassa kymmenen. Tytäryhtiö Comfortalla on yhteensä 12 toimipistettä, joista yhdeksän on Suomessa ja kolme Ruotsissa. Venäjällä Pietarissa ja Virossa Comforta toimii Lindströmin palvelukeskusten tiloissa. Suomessa Comforta toimii Lindströmin kanssa samoissa tiloissa kolmella paikkakunnalla. 13

16 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Johtaminen Johtaminen Hallinnointijärjestelmä Omistus Roihan suku omistaa, joko suoraan tai välillisesti omistamiensa yhtiöiden kautta, kaikki emoyhtiö Lindström Oy:n osakkeet. Emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti kaikki konsernin tytäryhtiöiden osakkeet. Yhtiökokous Yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksella on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset vastuut ja velvollisuudet. Hallitus Yhtiökokous valitsee emoyhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu hallitusammattilaisia ja osakkeenomistajien edustajia. Hallitus hyväksyy konsernin tulos-, rahoitus- ja investointibudjetin, päättää merkittävistä hankinnoista ja yrityksen laajentumisesta, tekee rahoitus- ja konsernin varallisuuteen liittyvät päätökset sekä hyväksyy konsernin mission, vision ja strategian ja riskienhallinnan suuntaviivat. Konsernin tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat pääosin konsernin johtoryhmän jäsenistä. Hallitus käsittelee riskienhallintaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä, jotka joko hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on tuonut esille. määrittely, arvojen toteutumisen seuranta, esimerkin näyttäminen ja viestintä organisaatiolle. Tilintarkastaja Vuonna 2012 yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Itäniemi. Palkka- ja palkkioselvitykset Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan yksinomaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön suoritusperusteisen palkitsemisjärjestelmän piiriin. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu vastuullisuustyön tuloksiin. Toimitusjohtajan palkasta ja hänelle maksettavien tulospalkkioiden perusteista päättää yhtiön hallitus. Koko konsernin henkilöstö, mukaan lukien ylin johto, kuuluu saman tulosperustaisen palkkiojärjestelmän piiriin. Johtoryhmän jäsenten palkkioperusteista päättää toimitusjohtaja. Tiedottaminen Yhtiön kaikki tiedotteet julkaistaan internetsivuilla osoitteissa ja Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista riippumattomia jäseniä, eli jäseniä, joilla ei ole työ- tai omistussuhdetta Lindströmiin, on neljä. Riippumattomia jäseniä 2012 olivat: Anssi Soila, Leena Lampén, Heikki Ahdekivi ja Kim Hanslin. Toimitusjohtaja Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan vastuulla on kansainvälistymisen kehittäminen, johtoryhmän toiminnan johtaminen, yhteydet hallitukseen ja omistajiin, ulkoinen viestintä sekä resurssien allokointi. Konsernin johtoryhmä Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän kokoonpanon ja tekee päätökset sen roolituksesta sekä toimintamallista. Johtoryhmän vastuulla on yritysympäristön seuranta ja tulkitseminen, konsernitason mission, vision, strategian ja liiketoiminnan prosessien toteuttaminen ja seuranta, vuosisuunnittelu ja toiminnan mittaaminen, toiminnan ja kansainvälistymisen johtaminen, palveluvalikoiman kehittäminen, konsernin politiikan 14

17 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Johtaminen Hallitus Jukka Roiha, hallituksen puheenjohtaja Henry Rautiainen Kristina Laaksonen Anssi Soila Leena Lampén Heikki Ahdekivi Kim Hanslin Johtaminen Lindströmin johtaminen perustuu yhtiön arvoihin. Arvot ohjaavat jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa. Ne ovat myös strategisten painopistevalintojen ja tavoitteiden taustalla sekä ohjaavat yhtiön johtamista. Lindströmin visio ja strategia määritellään viiden vuoden välein. Tavoitetilan ja siihen johtavien keinojen valikoiman määrittelyssä taustana ja suuntaviivojen määrittäjänä käytetään yhtiön arvoja. Vision, mission ja strategian muuttuessa muutos ja sen vaikutukset arkipäivään käydään läpi työryhmissä henkilöstön kanssa. Strategiatyöryhmissä henkilöstö arvioi tiimeinä ja yksilöinä oman työnsä merkitystä ja vaikutusta strategian ja vision toteuttamisessa. Yksiköt laativat vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jotka tähtäävät strategian toteuttamiseen. Yksilötasolla strategian ja toimintasuunnitelmien toteuttamista jatketaan myös osana säännöllisiä esimiehen ja alaisen välisiä kehityssekä tulos- ja tavoitekeskusteluja. Lindströmin visio 2016 ja siihen tähtäävä strategia määriteltiin johdon toimesta vuoden 2010 aikana ja käytiin henkilöstön kanssa läpi strategiatyöryhmissä vuoden 2011 alussa. Syksyllä 2012 strategiaa päivitettiin vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Strategian muutokset ja niiden vaikutukset käytiin läpi henkilöstön kanssa osana päivittäisjohtamista. Lindströmin johtamisjärjestelmä koostuu konserni-, liiketoiminta-, tytäryhtiö- ja aluetason johtamismalleista, ja se on kuvattu yhtiön toimintakäsikirjassa. Johdon kokouskäytännöistä on selkeät ohjeet, ja kokoukset on aikataulutettu vuositasolla etukäteen. Henkilöstön kanssa käytävät kehityskeskustelut ajoittuvat kevääseen ja seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu syksyyn. 15

18 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Johtaminen Johtoryhmä Juha Laurio, 40, President, CEO Jari Vihervuori, 42, Senior Vice President, Finland Minna Kahri, 42, Senior Vice President, CFO, Corporate Finances Santtu Jokinen, 38, Managing Director, Comforta Oy Toiminnan seuraaminen ja palkitseminen Lindströmin toiminnan seuraamiseen on laadittu konserni-, tytäryhtiö-, yksikkö- ja henkilötasoinen mittaristo, joka on sidottu strategisiin tavoitteisiin. Mittaristoa rakennettaessa on myös kiinnitetty huomiota siihen, ettei se johda osaoptimointiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisjärjestelmän perustana. Palkitsemisen mittarit on asetettu taloudellisen menestyksen, asiakaspalvelun laadun parantamisen, toimintojen kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmista. Koko konsernin henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä. Johtamisen laatu Johtamisen tasoa mitataan joka toinen vuosi toteutettavan esimiestutkimuksen ja joka toinen vuosi toteutettavan työyhteisön tilan tutkimuksen avulla. Lisäksi toteutetaan yksittäisiä, tiettyä toimintoa ja sen esimiestyötä kehittäviä hankkeita ja niiden seurantatutkimuksia. Johtamisen ongelmatilanteita pyritään ehkäisemään monipuolisella johtamistaidon koulutuksella ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti välittömästi. Vaikutusmahdollisuudet hallitustyöskentelyyn Lindströmin hallituksessa toimii osakkeenomistajien edustajia, joiden kautta omistajilla on mahdollisuus vaikuttaa hallituksen työskentelyyn. Henkilöstö vaikuttaa hallituksen työskentelyyn strategiatyön kautta. Auditoinnit ja sisäiset tarkastukset Lindström seuraa toimintaansa ja toimintaohjeistuksensa noudattamista auditoimalla sisäisesti operatiivisen toiminnan yksiköitään säännöllisesti. Sisäisissä auditoinneissa paitsi seurataan ohjeistuksen noudattamista, myös tunnistetaan puutteita ja kehityskohteita, suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikuttavuutta. Kehityskohteiksi tunnistetuista asioista käynnistetään paikallisia pilottiprojekteja, joiden tulokset arvioidaan. Jos uusi toimintamalli todetaan toimivaksi, jalkautetaan se kaikkiin toimipisteisiin. Lindströmin toimintajärjestelmän ISO 9001 ja ISO sertifi oinnit on myöntänyt ja niitä säännöllisten auditointien avulla valvoo Det Norske Veritas (DNV). Sisäisten auditointien lisäksi Lindströmillä toteutetaan säännöllisesti asiakaskohtaisia laadun arviointeja, joissa tarkastellaan Lindströmin toimintaa osana asiakasyrityksen prosesseja. Myös tilintarkastajilla on merkittävä rooli toiminnan valvonnassa. Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen Lindströmin riskienhallintaa ohjaa riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnan tavoitteena on pystyä tunnistamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia Lindströmin toimintaan. Tavoitteena on varautua mahdollisiin tuleviin häiriötilanteisiin ja niiden seurauksiin. Vuoden 2012 aikana Lindström-konsernin johtoryhmä on täsmentänyt riskienhallinnan prosessia ja käytäntöjä. Konsernissa 16

19 VASTUURAPORTTI 2012 / PERUSTIEDOT / Johtaminen Mika Hartikainen, 46, Senior Vice President, European and Asian subsidiaries Kirsti Leisio, 61, Senior Vice President, Corporate Human Resources Theo Slegt, 52, Senior Vice President, Corporate Investments, Process Development and Environmental Issues Harri Puputti, 45, Senior Vice President, Corporate Quality otettiin käyttöön uusia riskienhallinnan työkaluja ja täsmennettiin vastuunjakoa. Lindströmillä harjoitetaan suunnitelmallista riskienarviointia ja -hallintaa. Riskienhallinta on ennakoivaa, ja siinä on otettu huomioon kaikki toiminnan osa-alueet. Liiketoiminnan riskit, toimintaympäristön ja -edellytysten muutokset tunnistetaan osana johtamisjärjestelmän ennustamista ja toimintamallia. Omaisuusriskeihin liittyviä riskienarviointeja ja toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Myös sopimuksiin liittyvät riskit on tunnistettu ja allekirjoituskäytännöt on ohjeistettu toimintakäsikirjassa. Kaikissa konsernin toimipisteissä on laadittu kattavat työ- ja kemikaaliturvallisuusriskikartoitukset ja toimintaohjeistukset. Ohjeiden ajantasaisuutta ja noudattamista seurataan sisäisten auditointien yhteydessä. Yhtiön tietoturvapolitiikka ja siihen liittyvät toimintaohjeet määrittelevät tietoverkon, kannettavien tietokoneiden, lisälaitteiden ja ohjelmistojen turvallista käyttöä. Tietosuojaan ja tiedon luottamuksellisuuteen liittyvät ohjeet on kirjattu henkilöstön eettisiin ohjeisiin. Yhtiössä on nimetty työ-, tieto-, kulku- ja ympäristöturvallisuudesta vastaavat henkilöt. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämiseen suhtaudutaan vakavasti ja ohjeiden noudattaminen saatetaan ajan tasalle viipymättä. 17

20 VASTUURAPORTTI 2012 / YRITYSVASTUU 02 /YRI TYS VAS TUU 18

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013

YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTTI 2013 2 SISÄLTÖ Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia ostoskokemuksia. Voimme ottaa vastuullisuusnäkökulmat huomioon läpi koko arvoketjun

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN

Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN Yhteiskuntavastuun RAPORTTI 2011 150 VUOTTA ASIAKASTA VARTEN SISÄLTÖ 2 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Yhteiskuntavastuun strategia 5 Stockmannin sidosryhmät 6 Stockmann-konserni lyhyesti 8 150 vuotta

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Vastuullista suomalaista muotia

Vastuullista suomalaista muotia Vastuullista suomalaista muotia 2012 SISÄLLYSLUETTELO Raportointiperiaatteet 5 Nanso Group lyhyesti 6 Brändit lyhyesti 8 Toimitusjohtajan katsaus 9 Omistajan terveiset 11 Toimintaympäristön kuvaus 12 Vuoden

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS ESIMAKUA TULEVASTA VUOSIKERTOMUS 2014 THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS www.hkscan.com 2014 ESIMAKUA TULEVASTA Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tulevaisuuden kuluttajan: henkilön, jolta opimme

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2014

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2014 2014 vuosikertomus MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus... 4 Strategia ja arvot... 7 Asiakkaat.... 8 Toimintaympäristön muutos... 8 Tarjooma... 8 Vastuullisuus

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

yhteiskuntavastuuraportti 2013

yhteiskuntavastuuraportti 2013 yhteiskuntavastuuraportti 2013 Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä jokapäiväistä toimintaa, jonka tulokset vuonna 2013 olivat huomattavat: kehityksen suunta ympäristötavoitteiden osalta oli oikea.

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2014

Yhteiskuntavastuuraportti 2014 220 Työntekijää 1 700 Asiakasta Yhteiskuntavastuuraportti 2014 5 Maata 1 more than squares Vastuullisuudesta lisäarvoa sidosryhmille Vastuullisuus on strateginen valinta ja osa yhtiön eettistä arvomaailmaa.

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot