ERP ja kannattavuus. Cost Management Center to higher profits

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERP ja kannattavuus. Cost Management Center to higher profits"

Transkriptio

1 Cost Management Center to higher profits ERP ja kannattavuus Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalous Cost Management Center

2 SISÄLTÖ ERP:n olemus Kustannusrakenne Investointien luokittelu Case-esimerkki ROI Kannattavuuden mittaamisen vaikeudet Potentiaalia löytyy 2

3 ATK Automaattinen Tietojen Käsittely 3

4 ICT Information and Communication Technology 4

5 ERP On työkalu Mahdollistaa Ei velvoita eikä takaa 5

6 Mitä ERP tekee Hyvä kirjoitusalusta ja laskukone Copy/paste Vain yksi syöttökerta Määrämuotoisuus Osaa peruslaskutoimitukset Tietokanta (säilytys) Keskitetty paikka tiedolle Ylläpito Jakelu Integraatio (saatavuus) Joustavat raportit 6

7 Automaatio tekee toimintoja (hälytykset, laskutoimitukset) Ohjauksen apuväline Tavoitteen asettaminen Toteuman vertaaminen tavoitteeseen Toimenpiteiden vaikutusten näkyminen Edellyttää tiettyä toimintatapaa eli standardisoi tietyn tavan (toivottavasti hyvän) 7

8 8

9 Kuvaus yrityksestä Tuotteet Rakenne ja vaiheet Resurssit 9

10 tiedonhallinnan kustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on keskimäärin 3,5 prosenttia. 10

11 ELINKAARINÄKÖKULMA hankinta-arvo ylläpitokulut käyttökulut 11

12 Ohjelmiston elinkaarikustannukset (Haikala...) 6 % 5 % 2 % 5 % 7 % 8 % 67 % ylläpito testaus integrointi koodaus suunnittelu määrittely vaatimukset 12

13 TCO:ssa kustannukset voidaan jakaa hankinnan ja hallinnoinnin kustannuksiin, joista hankinnan kustannukset ovat keskimäärin Gartner Groupin tutkimuksen mukaan 20 prosenttia (David et al., 2002, s. 102). 13

14 Tietojärjestelmän elinkaari kestää tutkimusten mukaan noin 7-8 vuotta (Mäkipää & Paavilainen, 2003). Tietojärjestelmän hankkiminen on pieni osa järjestelmän elinkaarta ja vain 15 prosenttia elinkaaren kustannuksista syntyy järjestelmän tässä vaiheessa (Mäkipää & Paavilainen, 2003). 14

15 Investointien luokittelu Laajennus Korvaus Pakkoinvestointi Omaehtoinen strateginen: auttaa saavuttamaan yrityksen tärkeiksi kokemat tavoitteet: toimitusaika, imago, motivaatio, synergiaedut kannattavuushakuinen: tuotot + kustannukset pääoma - 15

16 Esimerkki tarjouspyynnön tuloksista A B C D Toteutus , , , ,00 Liittymät konversiot , , , ,00 Koulutus , , , ,00 Muu työ , , , ,00 Laitteet , , , ,00 Elinkaarikustann. 4 v , , , ,00 Lisenssi , , , ,00 Kustannukset yht , , , ,00 Kustann. ilman laitteita , , , ,00 16

17 17

18 Standish Groupin raportit kertovat, että yli 52 prosenttia tietojärjestelmäprojekteista ylittävät budjettinsa 189 prosenttisesti. 18

19 Espoon kaupungilla on käynnissä mittava talouden tasapainotusohjelma tehostetaan erityisesti kaupungin talous- ja henkilöstöhallintoa sekä hankintatoimintaa Espoo ottaa vaiheittain seuraavan kahden vuoden aikana käyttöön integroidun kokonaisjärjestelmän, jolla hoidetaan niin talous- ja talousohjaus-, materiaali- kuin henkilöstöhallinnonkin prosesseja. Toimittajalle maksettava ERP-järjestelmän investointikustannus on 3,1 miljoonaa euroa. Muita investointikustannuksia ovat ERP-järjestelmään tietoja tuottaviin järjestelmiin tarvittavat muutokset, muutoksen läpiviennin ja laadunhallinnan konsultointi, järjestelmämuutokset sekä oma projektityö. Nämä kustannukset ovat yhteensä n. 2,2 miljoonaa euroa. 19

20 Investoinnin kokonaiskustannus on 5,3 miljoonaa euroa. Vuotuiset toimittajalle maksettavat ylläpitomenot, kun järjestelmä on kokonaisuudessaan käytössä, ovat miljoona euroa. Ylläpitomenot vuosilta ovat 3,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin nykyisten järjestelmien kustannukset. 20

21 TOP-hankkeen kustannushyötyanalyysin perusteella talous-, materiaali- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisellä ja niitä tukevan ERP-järjestelmän avulla on mahdollista saada näiden prosessien kustannuksista vuosilta noin 25 miljoonan euron säästöt. Prosessien kustannukset ovat vuodesta 2007 alkaen pysyvästi 7,8 miljoonaa euroa nykytasoa alempana. 21

22 TOP-hankkeessa Espoon sisäistä toimintaa kehitetään hankintatoiminnassa, henkilöstöhallinnossa ja taloushallinnossa. Näihin toimintoihin liittyy paljon erilaisten lomakkeiden, tilausten, laskujen ja ohjeiden käsittelyä, jota tehdään hengen organisaatiossa päivittäin. Tehtäviä on hoidettu varsin hajautetusti. Merkittävä osa hanketta on uusi tietojärjestelmä. Valittu järjestelmäratkaisu (ERP) yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa työntekoa sekä auttaa ohjaamaan ja johtamaan taloutta. 22

23 23

24 24

25 25

26 Kannattavuudesta on kysymys voitto = tuotot kustannukset voitto-% = voitto/tuotot *100 sijoitetun pääoman tuottoaste = voitto/sijoitettu pääoma*100 26

27 sijoitetun pääoman tuottoaste (ROI) = voitto/sijoitettu pääoma*100 = (voitto/liikevaihto) * (liikevaihto/sijoitettu pääoma) = voitto-% * pääoman kiertonopeus 27

28 Du Pont kaavio 1/3 Myynti miinus Katetuotto Mukut miinus Kikut + poistot Liikevoitto per Myynti Liikevoitto-% kertaa ROI-% ROM plus Myynti per Sidottu PO Pääoman kiertonopeus VOM plus KOM ROM + VOM + KOM = Pysyvät vastaavat + Vaihtuvat vastaavat = Taseen loppusumma Eli supistamalla: Liikevoitto ROI -% = Taseen loppusumma 28

29 Epäsuorat hyödyt: näkymättömät ROI-ajurit Research note E19, Nucleus Research Keskimäärin epäsuorat hyödyt järjestelmästä ovat noin 50% Suorat hyödyt on helposti mitattavia: henkilöstömäärä tai myynnin lisäys Vaikutukset tuottavuuteen ovat hankalia Nucleuksen selvityksen mukaan 84% yrityksistä tuottavuus kohosi, mutta vain alle puolet oli mitannut hyödyt. 29

30 Välillisiin hyötyihin vaikuttaa Research note E19, Nucleus Research Sovellusalue ja tavoitteet Työkalun käyttö Lähtötaso 30

31 CMC Cost Management Center Kannattavuuden muutostekijät: tuottavuus ja hintasuhde Tuotoksen määrän muutos Tuottojen muutos Tuotoksen hinnan muutos Tuottavuuden muutos Kannattavuu- den muutos Hintasuhteen muutos Panostekijän määrän muutos Kustannusten muutos Panostekijän hinnan muutos 31

32 tuottavuus = tuotos / panos esim. kpl/h, kpl/kg hintasuhde = tuotosten hinta / panosten hinta esim. tuotetasolla ( /kpl) / ( /kpl) kustannukset yhdistävät panosten määrän ja niiden hinnan tuotot yhdistävät tuotosten määrän ja niiden hinnan pääomassa yhdistyvät osa panoksista ja niiden hinnat 32

33 Välillinen / välitön Muutokset voivat olla välillisiä tai välittömiä Ne kohdistuvat aina joko tuottavuuteen tai hintasuhteisiin 33

34 ONGELMIA??! Miksi ERP-hankkeen kannattavuuslaskenta on hankalaa? 34

35 Vapautuneen kapasiteetin hyödyntäminen Jos työskentelyn tehokkuutta saadaan nostettua, riippuu muutoksen kannattavuus paljolti siitä, miten vapautunut kapasiteetti hyödynnetään. Jos aika menee kannattavuus Lorvailuun +/-0 Tulosta tuovaan työskentelyyn + Hyvä vaihtoehto on myös se, että vapautuneesta resurssista päästään eroon kokonaan. Kokonaisvaikutus on riippuvainen tuotoksen ja panoksen muutosten suuruudesta sekä niissä tapahtuneista hintamuutoksista Koskee muutakin kapasiteettia kuin henkilöitä 35

36 Laatu Syy-seuraus suhteet hämärtyneet Virhekustannukset ok Toiminnan ja tuotteen laatu: (vaikutus myyntiin; määrä ja hinta?) Ohjaus Joustavuus Toimitustäsmällisyys Parantuneet päätökset (kunnia järjestelmälle vai päätöstä seuranneille toimenpiteille) 36

37 Muutokset asioissa, joita ei mitata Jos esimerkiksi odotusaika (ei sisälly kalkyyliin) pienenee, se ei vaikuta kustannuksiin. Jos mahdollistaa lisämyynnin, näkyy kyllä liikevaihdossa, MUTTA miten erotetaan muusta myynninedistämisestä tai vaikkapa korkeasuhdanteen vaikutuksesta. 37

38 KUVIO 4. Läpimenoajan rakenne (mukailtu teoksesta Uusi-Rauva ym. 1993, 392). 38

39 Muutokset asioissa, joita ei mitata Yritysten mittauskäytännöt tänä päivänä ovat paljolti niin suurpiirteisiä, että joutuu olemaan tyytyväinen, jos niissä edes tunnetaan mm. tuotteen välittömät kustannukset riittävällä tarkkuudella. Ei siis ihme, että myös ERP:en vaikutusten analyysissä joutuu usein tyytymään pelkkiin mielipiteisiin. 39

40 Työ voi myös pelkästään siirtyä Onko työmäärä absoluuttisesti vähentynyt vai pelkästään siirtynyt toiseen paikkaan? Ei ongelma, jos uusikin työ on mukana laskelmissa 40

41 Henkilökohtaisia havaintoja Hämmästelen lähes päivittäin sitä osaamattomuuden tasoa, mikä ERP-järjestelmien käyttöön liittyy. Käyttäjät tuntevat järjestelmistä vain mitättömän pienen osan ja tekevät asioita todella tehottomalla tavalla. Koulutus on laiminlyöty Edelleen järjestelmien hyödyntämisessä riittää potentiaalia erityisesti raportoinnissa On hieman nurinkurista havaita kuinka ohjausta tukevasta järjestelmästä onkin tullut riippakivi, jota joudutaan raahaamaan mukana: tilanne on tunnettu, mutta järjestelmään joudutaan kauden sulkemisen jälkeen kikkailemaan todellisuutta vastaava tilanne. 41

42 tuoterakenteet ja vaiheistukset muodostavat yhden järjestelmän tukirakenteista: miten niiden ylläpito saataisiin toteutettua siten, että ne olisivat ajantasalla? tulisiko järjestelmätoimittajien paremmin nähdä oman järjestelmän soveltuvuus tiettyihin sovellusympäristöihin. 42

43 Loppumiete Tietotekniikka on tullut jäädäkseen. ERP:llä ei ole haastajaa. Hiemankin kookkaamissa yityksissä ERP on pakkoinvestointi Investoinnista voi tehdä kilpailuedun käyttämällä tätä työkalua muita tehokkaammin hyödykseen. Tehokas hyödyntäminen maksaa itsensä varmasti takaisin. 43

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2015 2 Yksikkö Oulun Yliopiston

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT

Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT Emmi-Stina Pirttimäki ERP-JÄRJESTELMÄN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTIIN KÄYTETYT MENETELMÄT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Pirttimäki, Emmi-Stina ERP-järjestelmän kannattavuuden

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu & Päivi Iskanius Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä

Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä Gartner TCO-tutkimus Vaasan kaupunki TCO-selvityksen tiivistelmä Viime aikoina on keskusteltu runsaasti siitä, mitä yksittäiset ohjelmistot maksavat. On myös oletettu, että säästö ohjelmiston hankintahinnassa

Lisätiedot

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi KASSAENNUSTAJAN OPAS Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Miksi kassaennustaminen on tärkeää?................... 3 Miksi kassaennustaminen epäonnistuu?.................. 3 ROI-ystävällinen

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset Laskentatoimi, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Toukokuu

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability Lappeenranta University Of Technology Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability 06.12.2012

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden koulutusohjelma KONEINVESTOINTIEN ELINKAARIKUSTANNUSMALLI Työn tarkastajat: Professori Timo Kärri Yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen Seinäjoella 14.5.2015

Lisätiedot

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet Tutkimusyhteenveto 20.9.2010 v. 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset...3 3 Tutkimuksen taustat...6 3.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustat...6 3.2 Suomalaisen alihankintatoimialan

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA Metsätalouden liiketieteen pro gradu työ maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Ilkka Muhonen Tammikuu

Lisätiedot

TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON

TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Aapo Sormunen TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON Työn tarkastajat: Prof.

Lisätiedot