Investoinnit johtaja Jukka Riikonen DM # TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 DM #191714 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA"

Transkriptio

1 Päivitys heinäkuu/2014 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli rakennusta, joiden kokonaispinta-ala on yli 6 miljoonaa m 2. Senaatti käyttää vuosittain rakennusinvestointeihin noin miljoonaa euroa ja rakennusten hoitoon ja ylläpitoon noin 130 miljoonaa euroa. Rakennushankkeita on vuosittain käynnissä eri puolilla Suomea runsaat 200 kappaletta. Näistä pääosa on perusparannushankkeita. Hankkeisiin liittyvät työt, tarvikkeet ja materiaalit tilataan alan yrityksiltä, jotka edelleen ketjuttavat osan töistä eteenpäin. Rakennusala toimii verkottuneessa ympäristössä kuten tänä päivänä lähes kaikki muutkin alat ja on kaiken lisäksi myös hyvin työvoimavaltainen. Rakentamisala on talousrikollisuuden kannalta yksi ongelma-ala Suomessa. Eduskunnan harmaan talouden tutkimuksen ja myös elinkeinoelämän omien arvioiden mukaan rakennusalan harmaa talous aiheuttaa n miljoonan euron suuruiset verojen ja muiden maksujen vuosittaiset tappiot. Viime vuosina on rakennusalan harmaa talous kansainvälistynyt ja sen vakavuusaste on samalla kasvanut. Ilmiö näkyy mm. lisääntyneinä kansainvälisten virkaapupyyntöjen määrinä. Valvonnassa ilmiö näkyy urakkaketjujen purkamisen yhteydessä, jolloin entistä useammin selvitetään ulkomaisen yritysten nimissä tapahtuneita veroihin ja maksuihin liittyviä epäselvyyksiä. Vakavuusasteen kasvusta kertovat myös viranomaisten tilastot. Rakennustoimialalla tilaajavastuulain noudattamisessa on edelleen ongelmia. Tarkastetuista sopimuksista noin %:ssa on todettu työsuojeluhallinnon toimesta jotain puutteita lain noudattamisessa. Tilanne on jatkunut vastaavana jo useita vuosia. Nykymuodossaan tilaajavastuulaki ei tehoa kovan luokan harmaaseen talouteen. Sitä on helppo kiertää ottamalla käyttöön uusi yritys, jolla ei ole laiminlyöntejä. Poliisiammattikorkeakoulun tekemän tutkimuksen mukaan keskeisen ongelman rakennusalalla muodostaa korkea aliurakointiaste. Kuittikauppa on edelleen rakennusalan ydinongelmia. Tutkimuksen mukaan kuittikauppaan keskittyvät lähinnä pienet ja keskisuuret yhtiöt, jotka käyttävät aliurakointia. Verorikoksissa kuittikauppaa liittyy valtaosaan rikosepäilyjä, ja näissä tapauksissa törkeät tekomuodot ovat yleisempiä verrattuna muihin tapauksiin.

2 Valtiolle aiheutuvien menojen lisäksi talousrikollisuudella on monia muita vakavia seurauksia, joista rakennus- ja kiinteistöalalla työn heikko laatu ja työturvallisuuteen liittyvät puutteet ovat keskeisiä, mutta vähemmän esillä olleita. Pelkkä viranomaisvalvonta ei riitä ongelmien kitkemiseksi. Pysyvien ja positiivisten muutosten saavuttamiseksi tarvitaan myös tilaajien valveutuneisuutta sekä vastuullista ja säntillistä toimintaa. Yhteiskuntavastuullisena toimijana Senaatti-kiinteistöt on tarttunut ongelmaan ja ottanut käyttöön monipuolisen keinovalikoiman sanktioineen talousrikollisuuden torjuntaan. Vuoden 2012 alusta lähtien Senaatti-kiinteistöt on sisällyttänyt kaikkiin uusiin rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviin sopimuksiin mm. talousrikollisuuteen liittyviä sopimussakkoja. Senaatti-kiinteistöt vaatii edelleen tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta, mutta tehostaa valvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Urakoitsijoita edellytetään liittymään Tilaajavastuu.fi-palveluun valvonnan helpottamiseksi. Urakoitsijoilta edellytetään RA- LA-pätevyys tai vastaava selvitys. Talousrikollisuutta pyritään estämään lisäksi myös seuraavilla toimenpiteillä: : Urakoiden ketjuttaminen rajataan kolmeen yritykseen ja urakoitsijoiden on hyväksytettävä koko ketju Senaatti-kiinteistöillä. Ketjutus pitemmälle on sallittu vain Senaatti-kiinteistöjen erillisellä luvalla. Aliurakoitsijana ei saa käyttää väliyhtiötä. Aliurakoitsijoilta vaaditaan vastaavat tilaajavastuunlain mukaiset selvitykset kuin Senaatti-kiinteistöihin sopimussuhteessa olevilta urakoitsijoilta. Pääurakoitsija on velvollinen ylläpitämään ajantasaista sähköistä luetteloa kaikista työmaalle hyväksytyistä sivu- ja aliurakoitsijoista. Päätoteuttajan on hankittava työmaalle sähköinen kulunhallintajärjestelmä ja huolehdittava siitä, että kaikki työmaan sisäänkäynnit ovat valvottuja. Sähköisestä kulunhallintajärjestelmästä on saatava ajantasainen raportoitavissa oleva tieto kulkuluvan saaneista työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä työmaan kaikista urakoitsijoista. Senaatti-kiinteistöt edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla ja tehostaa niiden käytön valvontaa. Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä pitää olla veronumero.

3 Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain tilaajan erikseen antamalla luvalla ja päätoteuttajan tai ao. sivuurakoitsijan työnjohdon valvonnassa. Senaatti-kiinteistöt ilmoittaa solmimiensa vähintään :n urakkasopimuksien tiedot verottajalle. Ilmoitukset tehdään kuukausittain. Senaatti-kiinteistöt valvoo ehtojen noudattamista muun muassa omilla työmaatarkastuksillaan. Senaatti-kiinteistöjen toimenpiteet on tarkemmin esitetty dokumentissa Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa ja urakkasopimuksiin liittyvät ehdot dokumentissa "Senaatti-kiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan ". Senaatti on tehnyt sopimuksen Suomen Tilaajavastuu Oy:n kanssa tilaajavastuu.fi:n ja Valvojapalvelun käytöstä. Tilaajapalvelu.fi:stä voidaan hakea Luotettava Kumppani -palveluun liittyneiden yritysten tilaajavastuulain edellyttämät tiedot. Palvelusta löytyy myös RALA-tiedot, joten erillistä RALA-selvitystä ei tarvitse tehdä. Niiden yritysten tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset, jotka eivät ole mukana Luotettava Kumppani palvelussa, pyydetään yrityksen toimittamaan kilpailuun osallistumisilmoituksen tai tarjouksen yhteydessä. Valvoja palvelu valvoo Luotettava Kumppani palvelussa mukana olevien yritysten tilaajavastuulain mukaisten todistusten lainmukaisuutta jatkuvasti. Valvoja-palveluun perustetaan hankekohtaiset toimittajalistat, joista Suomen Tilaajavastuu Oy lähettää poikkeamaraportit automaattisesti hankekohtaisesti nimetyille yhteyshenkilöille. Senaatin hankevastuuhenkilö nimetään aina yhdeksi nimetyksi henkilöksi. Käyttöoikeuksia Valvoja-palveluun antavat alueelliset pääkäyttäjät. Käyttöoikeuksia voidaan antaa Senaatin hankevastuuhenkilöiden lisäksi myös rakennuttajakonsulteille. Rakennuttajakonsultit saavat käyttää Senaatilta saadulla luvalla vain Senaatin hankkeissa. Nimetyt alueelliset pääkäyttäjät ovat: Ansa Nurmi Eeva Heinonen Anne Koivusalo Tuija Rantamäki Anna-Maija Kuronen Raija Härönoja Etelä-Suomi, IRY (Helsinki) Länsi-Suomi (Turku) Länsi-Suomi (Tampere, Jyväskylä, Vaasa) Itä-Suomi (Kouvola) Itä-Suomi (Kuopio) Pohjois-Suomi (Oulu, Rovaniemi)

4 Rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu projektiohjelmassa määritettyjen hankekohtaisten Rakennuttamisen tehtäväluettelon RAP/HJR12 -tehtävien lisäksi hankkeen aikainen talousrikollisuuden torjunta tämän ohjeen sekä Senaatti-kiinteistöjen ohjeistuksen "Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa" mukaisesti. 2 Lainsäädännölliset perusteet 2.1 Tilaajavastuulaki Tilaajavastuulain mukaisesti tilaajalla, eli esimerkiksi Senaatti-kiinteistöillä, on velvollisuus selvittää sopimusosapuolen taustoja. Tilaajavastuulain tarkoituksena on luoda yrityksille edellytykset varmistaa, että niiden sopimuskumppanit, kuten urakoitsijat, täyttävät lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan talousrikollisuutta ja edistämään yritysten välistä tasavertaista kilpailua. Tilaajavastuulakia sovelletaan rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa rakennuttajana toimiviin tilaajiin sekä yhteisellä työpaikalla työsuorituksen sisältämän kokonaisuuden tilaajina toimiviin. Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista on tilaajan tilaajavastuulain 5 ja 5a :n mukaan hankittava selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja kaupparekisteriotteesta. Lisäksi on hankittava todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Selvitysvelvollisuuteen kuuluu myös todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty, sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Lisäksi on hankittava myös todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta työsuhteessa oleville henkilöille. Vastaavat tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä. Tilaajan selvitysvelvollisuutta täydentää sopimuspuolelle laissa asetettu velvollisuus antaa kyseiset tiedot tilaajalle. Ulkomaisten yritysten on toimitettava kyseiset tiedot tilaajavastuulain mukaan yrityksen sijoittumismaan mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Tilaaja voi myös itse hankkia ennakkoperintärekisterin, työnantajarekisterin, arvonlisäverovelvollisten rekisterin sekä kaupparekisterin otteet.

5 Tilaajavastuulain mukaan tilaaja voi hyväksyä myös muun kuin viranomaisen antaman selvityksen tiedoista, jos selvityksen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä, kuten tilaajavastuu.fi. Tilaajavastuulain uudistuksen jälkeen rakentamistoiminnassa tilaaja voi aiemmasta poiketen jättää hankkimatta selvitykset vain, kun sopijapuolena on mm. valtio, kunta tai julkinen osakeyhtiö. Tästä huolimatta edellyttää Senaattikiinteistöt toiminnassaan, että kaikkien urakoiden osalta on tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tehtävä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, on tilaajan sopimuspuolen toimitettava tilaajalle 12 kuukauden välein tilaajavastuulain edellyttämät tiedot eli eläkevakuutuksia ja verovelkaa koskevat tiedot. Lain 7 :n mukaan selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tilaajalle, joka laiminlyö 5 tai 5a :ssä kuvatun selvittämisvelvollisuuden, määrätään laiminlyöntimaksu työsuojelupiirin työsuojelutoimiston toimesta. Tilaajavastuulain uudistuksen myötä rakentamistoiminnassa käyttöön korotettu laiminlyöntimaksu, joka määrätään tilaajalle joka on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan kanssa tai sellaisen yrityksen kanssa, josta on ilmeistä, että se ei aio täyttää yhteiskuntavelvoitteita. Tilaajavastuulain noudattamista valvotaan työsuojeluviranomaisten toimesta. Tilaajavastuulain mukaan alihankinnalla tarkoitetaan tilaajan ja sopimuskumppanin välillä tehtyä sopimusta tietystä työsuoritteesta vastiketta vastaan. Eli siis kaikkia sopimuskumppaneita, eikä pelkästään alihankintaa siinä mielessä, miten termi arkikielessä ymmärretään. Alihankintaa on lain mukaan mm. kauppa-, hankinta-, urakka- ja toimeksianto. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset: 1. Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta 2. Selvitys työnantajarekisteriin kuulumisesta 3. Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta 4. Kaupparekisteriote 5. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 6. Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta sekä eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys erääntyneiden maksujen maksusopimuksesta 7. Selvitys työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 8. Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta Rakentamisen tiedonantovelvollisuus verottajalle astuu voimaan alkaen. Tiedonantovelvollisuuden täyttäminen edellyttää, että Senaatti antaa kuukausittain hanke- ja urakoitsijakohtaiset laskujen maksutiedot verottajalla. Tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi kaikki urakat pitää tilata sähköisesti PM:n kautta ja kaikille hankkeille haetaan Tilaajavastuu Oy:n Työmaarekisteristä Työmaa-avain.

6 2.2 Hankintalaki Tilaajavastuulain uudistamisen yhteydessä muutettiin myös julkisista hankinnoista annettua lakia. Uuden hankintalain 49 :n mukaan tilaajalla on velvollisuus lisätä aina urakkasopimukseen lauseke, jonka mukaan sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusten määräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Senaatti-kiinteistöt edellyttää solmimissaan urakkasopimuksissa, että urakoitsija siirtää tämän velvoitteen eteenpäin solmimiinsa urakkasopimuksiin ja edellyttää aliurakoitsijaltaan samaa. 3 Talousrikollisuuden torjunnan huomioon ottaminen hankkeen eri vaiheissa 3.1 Suunnitteluvaihe Talousrikollisuuden torjunnan huomioon ottaminen suunnittelijan valinnassa Suunnitteluvaihe käynnistyy yleensä investointipäätöksen jälkeen. Viimeistään tällöin hankkeen toteuttamisvastuu siirtyy hankevastuuhenkilölle ja hänen valitsemalleen rakennuttajakonsultille. Hankkeen suunnitteluvaiheen aikana joudutaan tilaamaan yrityksiltä erilaisia täydentäviä selvityksiä ja tutkimuksia sekä suunnittelua. Näitä ennen investointipäätöstä tehtäviä selvityksiä ja tutkimuksia kilpailuttavat sekä hankevastuuhenkilöt että rakennuttajakonsultit. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja Senaatin hankintaohjetta. Toimeksiannot kohdistuvat sekä puitesopimuskumppaneihin että muihin yrityksiin. Tarjouspyynnön yhteydessä yrityksiä pyydetään toimittamaan tilaajavastuulain (ks. kappale 2) mukaiset selvitykset tai tieto siitä, että yritys on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelmassa. Mikäli yritys on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani ohjelmassa, niin riittää, että sieltä löytyy korkeintaan kolme kuukautta vanha selvitys. Mikäli yritys ei ole mukana Luotettava kumppani ohjelmassa, niin yritystä esitetään liittymään siihen, jotta selvitysten seuraaminen on helpompaa.

7 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tallennetaan sopimuksen kanssa projektipankkiin kansioon Sopimukset. Selvityksiä on säilytettävä lain mukaan vähintään kaksi vuotta työn valmistumisesta. Suunnitteluvaiheessa huomioitavat asiat talousrikollisuuden torjunnan näkökulmasta: 1. Rakennuttajakonsultti vie talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät toimenpiteensä projektisuunnitelmaan. 2. Palvelujen hankinnassa noudatetaan Senaatin hankintaohjetta. 3. Tarjouskilpailun yhteydessä rakennuttajakonsultti huolehtii, että kilpailuun ilmoittautuvia/tarjousten antajia vaaditaan ilmoittautumisen/tarjouksen mukana toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tai tieto siitä, että toimittaja on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppanit. 4. Rakennuttajakonsultti tarkastaa, että em. selvitykset on toimitettu ilmoittautumisen/tarjouksen jätön yhteydessä ja että yritykset ovat suorittaneet yhteiskuntavastuunsa. Niiden yritysten osalta, jotka ilmoittavat olevansa mukana Tilaaja-vastuu.fi ohjelmassa, rakennuttajakonsultti tarkistaa tiedot suoraan ohjelmasta. 5. Rakennuttajakonsultti tallentaa selvitykset projektipankkiin sopimuksen liitteenä, mikäli urakoitsijaa ei ole merkitty hankekohtaisesti Valvojapalveluun. Alihankkijoista tehdyt selvitykset tallennetaan projektipankkiin. 6. Kaikki tilaukset tehdään PM:llä. 3.2 Urakkakilpailuvaihe Talousrikollisuutta ja pimeän työvoiman käyttöä esiintyy erityisesti paljon työvoimaa käyttävillä toimialoilla. Senaatin kannalta tällaisia ongelmallisia työvoimavaltaisia toimialoja ovat esimerkiksi rakennusala sekä siivous- ja kunnossapitoalat. Talousrikollisuuden yhteydessä nousevat esiin myös ulkomaisten yritysten tai ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät kysymykset. Urakkakilpailuvaiheessa talousrikollisuuden torjunnan kannalta oleellista on, että kilpailuun valitaan vain urakoitsijoita, joilla on tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet hoidettu, ja että urakkasopimuksissa määritellään ne toimenpiteet, jotka urakoitsijan tulee tehdä. Urakoitsijan velvollisuudet ja talousrikollisuuden torjunnan kannalta keskeiset sopimusasiat on esitetty do-

8 kumenteissa "Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa" ja " Senaattikiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan ". Urakkakilpailuvaiheessa huomioitavat asiat talousrikollisuuden torjunnan näkökulmasta: 1. Palvelujen hankinnassa noudatetaan Senaatin hankintaohjetta. 2. Rakennuttajakonsultti sisällyttää urakkaohjelmaan Senaatin talousrikollisuuden vähentämiseen liittyvät urakkaehdot ("Senaatti-kiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan") sekä hankkeessa käytettävän Työmaa-avaimen. 3. Tarjouskilpailun yhteydessä rakennuttajakonsultti huolehtii, että kilpailuun ilmoittautuvia/tarjousten antajia vaaditaan ilmoittautumisen/tarjouksen mukana toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tai tieto siitä, että toimittaja on mukana Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppanit. 4. Rakennuttajakonsultti tarkastaa, että tarjoajien osalta ohjeessa ("Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa") mainitut selvitykset on toimitettu ja niihin liittyvät yhteiskuntavastuuasiat on hoidettu. Niiden yritysten osalta, jotka ovat mukana Tilaajavastuu.fi ohjelmassa, rakennuttajakonsultti tarkastaa tiedot suoraan ohjelmasta. Selvitysten on oltava alle 3 kk vanhoja, jos ei, niin silloin pyydetään Suomen Tilaajapalvelut Oy:tä uudet selvitykset. 5. Mikäli selvitykset ovat puutteellisia, rakennuttajakonsultti pyytää tarpeelliset lisäselvitykset urakoitsijalta. 6. Rakennuttajakonsultti huolehtii, että tarjouspyyntöasiapapereihin on lisätty hankevastuuhenkilön ilmoittama Työmaa-avain, jota käytetään hankkeen tunnisteena laskutuksessa ja verottajalle tehtävissä ilmoituksissa. 7. Rakennuttajakonsultti sisällyttää urakkasopimukseen em. Senaattikiinteistöjen talousrikollisuuden vähentämiseen liittyvät ehdot Senaattikiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan. 8. Mikäli urakkakilpailun voittanut yritys ei ole mukana Luotettava kumppani ohjelmassa, rakennuttajakonsultti pyytää yritystä liittymään siihen ennen sopimuksen allekirjoittamista. 9. Rakennuttajakonsultti tallentaa urakkasopimuksen sekä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset projektipankkiin mikäli urakoitsijaa ei ole merkitty hankekohtaisesti Valvoja-palveluun.

9 10. Kaikki tilaukset tehdään PM:llä. 3.3 Rakentamisvaihe Senaatti-kiinteistöjen kilpailuttamien urakoitsijoiden osalta talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät sopimusehdot on viety urakkasopimuksiin (ks. kappale 3.3). Urakoitsijoiden tekemien hankintojen mm. alaurakoiden osalta edellytetään, että urakoitsijat vievät vastaavat ehdot omiin sopimuksiinsa. Ilman tilaajan hyväksyntää erityisestä syystä, urakoita ei saa ketjuttaa kolmea tasoa pitemmälle (urakoitsija aliurakoitsija alialiurakoitsija). Kaikki aliurakoitsijat hyväksytetään aina kirjallisesti rakennuttajakonsultin esityksestä Senaatti-kiinteistöjen hankevastaavalla. Ennen hyväksyntää urakoitsija esittää tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Senaatille. Senaatti-kiinteistöillä on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasopimuksia on ketjutettu edellä sanotun vastaisesti ilman Senaatin nimenomaista hyväksyntää. Senaatti-kiinteistöillä on myös oikeus olla hyväksymättä niitä urakoitsijan kotimaisia tai ulkomaalaisia aliurakoitsijoita, joiden tilaajavastuutiedoissa on puutteita tai joiden aitoudesta ei voida saada varmuutta. Päätoteuttajana toimivan urakoitsija (tai PJP -toteutuksissa konsultti) hankkii työmaalle sähköisen kulunhallintajärjestelmän, jossa ylläpidetään mm. ajantasaista luetteloa (kulkulupaluettelo) sivu- ja aliurakoitsijoista ja näiden työntekijöistä työmaalla. Kulkulupaluettelosta on ilmettävä vähintään seuraavat asiat: työn tekijän nimi syntymäaika veronumero ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeiden peruste työnantaja yritystunnuksineen työnantajan urakkasuhde työmaalla (pääurakoitsija - sivu-urakoitsija - aliurakoitsija ali-aliurakoitsija) luvan voimassaoloaika päättyneen kulkuluvan palautuspäivä

10 Senaatti-kiinteistöjen työmailla käytetään lakisääteisiä kuvallisia henkilötunnisteita. Päätoteuttajana toimiva urakoitsija (tai PJP -toteutuksissa konsultti) huolehtii hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- ja henkilötunnistehallinnoimisesta sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta. Yksilöllisestä tunnisteesta on selvittävä seuraavat asiat: onko henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja työntekijän nimi työnantajan nimi veronumero Päätoteuttaja perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan myöntämistä. Senaatti-kiinteistöt seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden käyttöä työmaalla. Työmaalta poistetaan henkilöt, jotka rikkovat määräyksiä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä. Senaatti voi periä urakoitsijalta 500 euroa sopimussakkoa jokaisen puututuvan tunnisteen tai kulkuluvan osalta. Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain tilaajan erikseen antamalla luvalla ja päätoteuttajan työnjohdon valvonnassa. Sivu-urakoitsijan työskentelyn valvonta on kyseisen sivu-urakan luovuttaneella urakoitsijalla. Normaalin työnajanulkopuolella ja viikonloppuisin tehtävän työn laillisuutta valvotaan Senaatti-kiinteistöjen puolelta pistokokein. Rakentamisvaiheessa huomioitavat asiat talousrikollisuuden torjunnan näkökulmasta: 1. Rakennuttajakonsultti valvoo, että ohjeen "Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa" ohjeita noudatetaan työmaalla. 2. Rakennuttajakonsultti esittää hyväksyttäväksi urakoitsijoiden esittämät aliurakoitsijat ja toimittajat kirjallisesti hankevastuuhenkilölle sen jälkeen, kun rakennuttajakonsultti on: - saanut aliurakoitsijan tai toimittajan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todennut ne hyväksyttäviksi, - varmistanut, että urakoitsija on laittanut Senaatin talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät urakkaehdot omiin aliurakkasopimuksiinsa ja

11 - varmistanut, ettei urakoitsija ole ketjuttanut hankintoja Senaattikiinteistöjen ohjeiden vastaisesti (rakennuttajakonsultti pitää yllä ketjutuskaaviota). 3. Rakennuttajakonsultti valvoo, että päätoteuttaja on hankkinut työmaalle sähköisen kulunhallintajärjestelmän ja että kaikki työmaa sisäänkäynnit ovat valvottuja. 4. Rakennuttajakonsultti seuraa henkilötunnisteiden käyttöä työmaalla. Poikkeamista rakennuttajakonsultti reklamoi päätoteuttajaa ja informoi hankevastuuhenkilöä. 5. Rakennuttajakonsultti hyväksyttää hankevastuuhenkilöllä urakoitsijan perustellusti esittämät tarpeet työajanulkopuolisesta työstä sekä sopii hankevastuuhenkilön kanssa ko. työn valvontaan liittyvistä yksityiskohdista kuten pistokokeista. 6. Rakennuttajakonsultti informoi kaikesta havaitsemastaan ohjeen vastaisesta toiminnasta välittömästi hankevastuuhenkilöä ja esittää mahdollisten sanktioiden (laiminlyöntimaksujen) toimeenpanoa. 7. Rakennuttajakonsultti tallentaa tilaajavastuulain mukaiset alihankintoihin liittyvät selvitykset projektipankkiin. 3.4 Vastaanotto ja takuuvaihe Vastaanotto- ja takuuvaiheen aikana hankkeeseen tulee mukaan enää satunnaisesti uusia yrityksiä. Mikäli uusia hankkeeseen liittyviä yrityksiä tulee mukaan, niin niiden osalta toimitaan vastaavalla tavalla kuin mitä aiemmin on esitetty. Ylläpitotöihin liittyvien yrityksien tilaajavastuunlain mukaisuudesta vastaa kiinteistöpäällikkö. 3.5 Sopimusehdot Perusteet, jolloin urakoitsijan esittämä alihankkija/-urakoitsija voidaan hylätä Sopimussuhteessa Senaattiin olevan urakoitsijan aliurakoitsijan ja toimittaja voidaan hylätä tilaajavastuulain ja Senaatin ja urakoitsijan välisen sopimuksen perusteella seuraavista syistä:

12 1. Senaatti-kiinteistöillä on oikeus olla hyväksymättä niitä urakoitsijan kotimaisia tai ulkomaisia aliurakoitsijoita, joiden tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi (auktorisoidut käännökset) tai on syytä epäillä aliurakoitsijan kiertävän veroja, suomalaisia sopimuspalkkoja tai muita yhteiskuntavastuita, tai on selvää, ettei aliurakoitsija aiokaan huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteistaan, ja urakoitsija ei Senaatti-kiinteistöjen sitä pyydettyäkään toimita hyväksyttäviä lisäselvityksiä. (Näitä lisäselvityksiä voivat olla esim. selvitys aliurakoitsijan työntekijöille maksamasta palkasta, mahdollisesta yhteismajoituksesta ja työnantajan siitä perimästä vuokrasta, työnantajan järjestämistä lomamatkakuljetuksista ja näistä työntekijöiltä perittävistä kustannuksista). 2. Urakoitsijan tulee valvoa, ettei häneen sopimussuhteisissa tai aliurakointiketjussaan toimivissa yrityksissä em. mukaisesti toimi johto- ja hallintotehtävissä tai suoraan tai epäsuorasti käytä määräysvaltaa henkilöitä, jotka ovat liiketoimintakiellossa. Mikäli alihankintaketjussa havaitaan yrityksiä, joita em. tavalla edustaa liiketoimintakiellossa oleva henkilö, poistetaan yritykset edustajineen välittömästi työkohteesta. 3. Urakoiden ketjuttaminen: Senaattiin sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja tämä edelleen kolmannelle urakoitsijalle aliurakkana. Urakoiden ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman Senaatin etukäteen hyväksymää erityistä syytä. Aliurakoitsijoina ei saa käyttää väliyhtiöitä. 4. Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyväksyttää kirjallisesti Senaatilla. Senaatti antaa urakoitsijalle kirjallisen hyväksymisilmoituksen kahden päivän sisällä siitä kuin tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset on annettu Senaatille. 5. Senaatilla on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasuorituksia on ketjutettu edellä sanotun vastaisesti ilman Senaatin nimenomaista hyväksyntää. Urakoitsijan tulee purkaa ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvasta haitasta ja lisäkustannuksista Senaatille Perusteet, joilla yksittäinen työntekijä voidaan poistaa työmaalta Sopimussuhteessa Senaattiin olevan urakoitsijan tai aliurakoitsijan yksittäinen työntekijä voidaan poistaa työmaalta tilaajavastuulain ja Senaatin ja urakoitsijan välisen sopimuksen perusteella seuraavista syistä: 1. Mikäli urakoitsija käyttää aliurakoitsijana ulkomaalaista yritystä tai hyödyntää lähetettyä työvoimaa ja näihin liittyen joko Senaatti itse tai viranomainen toteaa laiminlyöntejä tai

13 rikkomuksia tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hoitamisessa, on urakoitsijan poistettava ko. yrityksen ja/tai lähetetyt työntekijät välittömästi työmaalta. 2. Senaatti edellyttää lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla. Senaatti velvoittaa päätoteuttajana toimivan urakoitsijan tai konsultin huolehtimaan hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- ja henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Senaatti seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä muun muassa satunnaisilla tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta Sopimusrikkomuksista aiheutuvat sopimussakot Senaatin ja urakoitsijan välisen sopimuksen rikkomisesta määrätään urakoitsijalle sopimussakkoa seuraavista syistä: 1. Ulkomaalaisen aliurakoitsijan tai ulkomaalaisien työntekijöiden käyttöön työmaalla liittyvät rikkomukset: Mikäli em. laiminlyönti tai rikkomus voidaan Senaatin toimesta todeta tilaajavastuulain vastaiseksi tai viranomainen asian toteaa ja säätää urakoitsijalle laiminlyöntimaksun, on Senaatilla oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa per laiminlyönti tai rikkomus. Senaatin sopimussakkoa ei vähennä mahdollinen viranomaisen Sopijapuolelle määräämä laiminlyöntimaksu tilaajavastuulain selvitysten laiminlyönnistä tai rikkomisesta. 2. Työsopimusten vähimmäisehdot: Urakoitsija on velvollinen edellyttämään omilta urakkasopimuskumppaneiltaan, että urakkasopimuksiin liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa per työsuhde per kuukausi, jonka aikana sopimuksenvastainen aliurakoitsija on työskennellyt työmaalla. 3. Sopimuksen vastainen ketjuttaminen: Senaatilla on oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa kultakin työpäivältä, jonka aikana sopimuksenvastainen aliurakoitsija on työskennellyt työmaalla.

14 4. Puuttuvat kuvalliset henkilötunnisteet: Senaatilla on oikeus periä sopijapuolelta 500 euroa sopimussakkoa jokaisen puuttuvan tunnisteen, kulkuluvan tai julkisesta veronumerorekisteristä puuttuvan veronumeron osalta. Senaatilla on automaattisesti oikeus pidättää sopimussakot seuraavista maksamatta olevista urakkaeristä. 5. Työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin: Senaatilla on oikeus periä sopimussakkoa euroa per normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin tapahtunut työskentely, jota ei ole Senaatilla erikseen kirjallisesti etukäteen hyväksytetty. 6. Rakennustyömaan häiriintyminen: Mikäli Sopijapuolen tai tämän alihankintaketjuun kuuluvan yrityksen tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuksien laiminlyönnistä tai rikkomuksesta johtuen työmaa saarretaan tai joutuu lakon kohteeksi ja työt häiriintyvät tai tulevat pysäytetyksi, pätee YSE 20.3 lisäksi seuraava: Sopijapuoli korvaa ne lisäkustannukset, mitkä Senaatille ja tämän muille sopijakumppaneille aiheutuvat (jos häiriö aiheutuu Senaatin laiminlyönnistä, niin Senaatti on vastaavasti korjausvelvollinen). 7. Urakoitsija syyllistyy tietoisesti harmaan talouden edistämiseen: Mikäli urakoitsija tekee sopimuksen aliurakasta liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei aio täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan, on Senaatilla oikeus periä urakoitsijalta sopimussakkoa euroa per rikkomus sekä purkaa sopimus. 8. Kartellit, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö, yms.: Mikäli urakoitsijan todetaan osallistuneen laeissa määriteltyyn vahingolliseen kilpailua rajoittavaan, estävään tai vääristävään toimintaan ja Kilpailuvirasto määrää urakoitsijan lopettamaan kielletyn menettelyn tai markkinaoikeus määrää urakoitsijalle seuraamusmaksun, on urakoitsija velvollinen suorittamaan Senaatille sopimussakon, jonka suuruus on euroa per rikkomus Yhteenveto sopimussakoista: 500 euroa / kerta kulkuluvan puuttuminen, puutteelliset tai virheelliset tiedot 500 euroa / kerta kuvallisen henkilötunnisteen puuttuminen, puutteelliset tai virheelliset tiedot 500 euroa / kerta veronumeron puuttuminen julkisesta veronumerorekisteristä euroa / päivä aliurakoinnin sopimuksenvastainen ketjuttaminen, hyväksyttämisen puuttuminen

15 5 000 euroa / päivä vähimmäistyöehtojen vastainen työsopimussuhde euroa / päivä työskentely normaalin työajan ulkopuolella ilman kirjallista lupaa euroa / kerta ulkomaisen yrityksen tilaajavastuutietojen puutteellisuus euroa / kerta liiketoimintakiellossa oleva henkilö yrityksen määräysvaltaa käyttävänä euroa / kerta kiellettyyn kilpailunrajoitukseen osallistuminen Liitteet: Senaatin hankintaohje Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa Senaatti-kiinteistöjen urakkasopimusehdot talousrikollisuuden torjuntaan

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Investoinnit johtaja Jukka Riikonen 23.12.2011 TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta, joiden kokonaispinta-ala

Lisätiedot

Rakennuttajakonsultin toimintaohje. 1 Yleistä TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA

Rakennuttajakonsultin toimintaohje. 1 Yleistä TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RAKENNUS- HANKKEISSA Rakennuttajakonsultin toimintaohje 1 Yleistä Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on yli 11 000 rakennusta, joiden kokonaispinta-ala

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RA- KENNUSHANKKEISSA - TOIMINTAOHJE

TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RA- KENNUSHANKKEISSA - TOIMINTAOHJE TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTA SENAATTI-KIINTESTÖJEN RA- KENNUSHANKKEISSA - TOIMINTAOHJE Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Ilmoitusvelvollisuudet... 2 2.1 Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset... 2 2.1.1 Mitä selvityksiä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE 1 (7) Hyväksytty johtoryhmässä 7.5.2013 päivitys 2.1.2014 # 181079. , Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa

TOIMINTAOHJE 1 (7) Hyväksytty johtoryhmässä 7.5.2013 päivitys 2.1.2014 # 181079. , Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa 1 (7) Hyväksytty johtoryhmässä 7.5.2013 päivitys 2.1.2014, Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa Senaatti-kiinteistöt pyrkii omalta osaltaan edistämään rakennushankkeissa talousrikollisuuden

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAVELVOITTEET

HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAVELVOITTEET 1 (8) HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAVELVOITTEET 1. EHTOJEN SISÄLTYMINEN SOPIMUKSEEN Tässä asiakirjassa määritellyt oikeudet ja velvollisuudet sisältyvät olennaisena osana osapuolten väliseen rakennuttamista

Lisätiedot

Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa

Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa 1 (7) Hyväksytty Joryssä 5.10.2011 Päivitetty 7.1.2013 Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa 1 Menettelyt ja sopimusehdot senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeissa Seuraavassa

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa?

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 12.4.2011 Suomen Tilaajavastuu Oy Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu ---

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu --- 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 17026 / 60/48-paikkainen ikääntyvien tehostetun palveluasumisen palvelukoti (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 24.9.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 07.03.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko KESKEISTÄ Päätöksenteko ja kustannusten jakautuminen Korjaukset Perusparannukset, uudistukset Tilaajan vastuu Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Riskienhallintaa ja lakivelvoitteita TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTI-ILTA Mika Huhtamäki 4.10.2016 varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy 00358400 616 253 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA 1 OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA Kaupunginhallituksen hyväksymä marraskuun 17 p:nä 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU... 2 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS

RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS RAKENTAMISEEN LIITTYVÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUS Taloyhtiö 2014 Päälakimies, VT Jenni Hupli Kiinteistöliitto Mistä on kysymys? Talousrikollisuuden torjuntaan uusi lisäkeino Verotusmenettelylain (18.12.1995/1558)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon valvonta

Työsuojeluhallinnon valvonta Työsuojeluhallinnon valvonta harmaaseen talouteen liittyen SAK, työympäristöseminaari 23.3.2013 1 Työsuojeluvalvonnasta yleisesti Vuoden 2010 aluehallintouudistuksen myötä työsuojeluvalvontaan tullut muutoksia:

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai JÄSENKIRJE Y/9/2015 28.9.2015 1(6) Marjatta Sidarous MUUTOKSIA TILAAJAVASTUULAKIIN 1.9.2015 ALKAEN Tilaajavastuulain muutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta SATOssa

Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa Harmaan talouden torjunta SATOssa 2016 1(12) Sisällys 1 Miksi tätä tarvitaan? 3 2 Missä ja milloin käytetään? 3 3 Asiakirjojen arkistointi 4 4 Tilaajavastuulaki 4 5 Työturvallisuus

Lisätiedot

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa. Loimaa;; PL /yvijlla tulevolsuudesto Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh. 0276 11 0 www. /oimaa.fi 9, 32201 LO/MM 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 elunimi. sukunimi@/oimaa.fi TARJOUSPYVNTÖ 8.6.2015 Katu-

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit

Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Mistä luotettava urakoitsija? -Tilaajavastuulaki, veronumerolaki ja taloyhtiön remontit Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 18.9.2012 Tilaajan muistilista: 1. Halvin ei ole aina kokonais kustannuksiltaan

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Keittiön ruokasalin/taukotilan kalusteista Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 12.9.2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ YHTEISKUNNALLISET VELVOLLISUUDET JA KELPOISUUSEHDOT. Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot:

MÄNTSÄLÄ YHTEISKUNNALLISET VELVOLLISUUDET JA KELPOISUUSEHDOT. Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: MÄNTSÄLÄ YHTEISKUNNALLISET VELVOLLISUUDET JA KELPOISUUSEHDOT Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan osoite Y-tunnus Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite Allekirjoitus

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen leikkipaikkojen tarkastus- ja suunnittelupalvelut.

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen leikkipaikkojen tarkastus- ja suunnittelupalvelut. URAKKAOHJELMA LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

ASFALTOINTITYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

ASFALTOINTITYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 4.4.2017 Sivu 1/5 Tilaaja: Kittilän kunta Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus / alapihan asfaltointi sekä Kittilän paloaseman kylmävarasto asfaltointi ASFALTOINTITYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne,

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

1/8. 85, / kuukausi. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. 2,000 52,5 / tunti / yksi henkilö

1/8. 85, / kuukausi. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. 2,000 52,5 / tunti / yksi henkilö 1/8 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO HEL2014-014568 / Tallinnanaukion tori- ja tapahtuma-alueen ympäristön puhtaanapito ja talvikunnossapito (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia

Lisätiedot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan osoite Y-tunnus

Lisätiedot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara

Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus. VT Ville Wartiovaara Urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus VT Ville Wartiovaara II-vaiheen uudistus urakka- ja työntekijätietojen toimitusvelvollisuus verottajalle Lakipaketti sisältää muutoksia Verotusmenettelylakiin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) VALLILAN TYÖ- JA VALMENNUSKESKUKSEN ATERIAPALVELUT SEMPATIK OY:ltä 1 SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki (Tilaaja) Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000, 00099

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot