MERCURIUS. Johtaja antaa tilaa luovuudelle ja synnyttää yhteistä innostusta. Professuuri tuo bisnesosaamista ICT-yritysten palvelukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERCURIUS. Johtaja antaa tilaa luovuudelle ja synnyttää yhteistä innostusta. Professuuri tuo bisnesosaamista ICT-yritysten palvelukseen"

Transkriptio

1 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2005 MERCURIUS Professuuri tuo bisnesosaamista ICT-yritysten palvelukseen Filosofi Pekka Himanen: Johtaja antaa tilaa luovuudelle ja synnyttää yhteistä innostusta

2 P ÄÄKIRJOITUS Toimivaa kilpailua etsimässä Kun 25 vuotta sitten aloitin opintoni Turun kauppakorkeakoulussa, me puput opimme jo ensimmäisen perehdyttämisviikon aikana, että tärkeintä ei ole voitto, vaan maksimaalinen voitto. Vaikka tähän ylioppilaskunnan pilke silmässä esittämään sloganiin haluttiin kiteyttää koko opiskelun syvin tarkoitus, lause kytkeytyi ainakin minun mielikuvissani lähinnä kansantaloustieteen makroteorian kurssiin. Kyseessä oli siis voitto yrittäjän ja kansantalouden näkökulmasta, kuluttajat ja kuluttaminen olivat lähinnä välineitä tuon voiton saavuttamiseksi. Ajatusmalliin sisältyi kuitenkin implisiittisesti ajatus, että yleinen hyvinvoinnin kasvu on pitkällä tähtäimellä myös kuluttajan etu. Suomen kielen sana voitto tarkoittaa jotain, jonka voi saavuttaa kilpailussa. Ainakin lyhyellä tähtäimellä voitto voi yrittäjän näkökulmasta kuitenkin olla jotain, jota voi kasvattaa kilpailua vähentämällä. Tätä dilemmaa pohti tämän vuotuisessa Top Management Forumissa myös Kuluttajaviraston äskettäin eläkkeelle siirtynyt ylijohtaja Matti Purasjoki alustuksessaan. Mr. Kilpailuksi tituleerattu Purasjoki nosti kuluttajanäkökulman näkyvästi esille määrittelemällä kilpailun parempien vaihtoehtoehtojen tarjoamiseksi markkinoilla. Toimiva kilpailu ei tämän näkemyksen mukaan ole sama asia kuin hallitsematon kilpailu. Mutta miten kilpailu saataisiin parhaiten hyödyttämään eri toimijoita ja viime kädessä kuluttajia? Tätä problematiikkaa Purasjoki aikoo tarkastella syvemmin tulevassa väitöskirjassaan. Samoja aihepiirejä pohtii myös Turun kauppakorkeakoulussa viime huhtikuussa perus- tettu Kilpailuinstituutti, joka toimii kiinteässä yhteistyössä Kilpailuviraston kanssa. Rehtori Tapio Reponen kertoo tarvitsevansa kilpailua ja haasteita venyäkseen huippusuorituksiin. Näinhän kilpailu ideaalitapauksessa toimiikin lisääntynyt adrenaliinin eritys auttaa meitä selviytymään vaativista ja jopa vaarallisista tilanteista. Jos vaatimukset kuitenkin ovat kohtuuttomat ja tavoitetaso jatkuvasti yli sen, mihin yksilön ja yhteisön resurssit yltävät, seurauksena on turhautuminen ja uupumus. Suomalaiset korkeakoulut eivät enää kilpaile vain Suomen parhaista abiturienteista, tutkijoista ja opettajista kilpailusta on tullut maailmanlaajuista ja se on saanut vahvoja eloonjäämiskamppailun piirteitä. Humboldtilaisessa sivistysyliopistossa ihanteina olivat luovuus, omaperäisyys ja itsensä toteuttaminen. Nyt korostetaan ulkoisen rahoituksen hankkimista, keskinäistä kilpailua, tulosten kaupallista hyödyntämistä ja verkostoitumista. Arthur Millerin näytelmäklassikossa Kauppamatkustajan kuolema tarinan antisankari Willy Loman toteaa Tärkeää ei ole se mitä tekee, vaan se keitä tuntee ja millaisen vaikutuksen tekee! Suhteista se on kiinni, Ben, suhteista. On sanottu, että Millerin tragedian globaali ja ajaton menestys perustuu siihen, että kaikkialla ja kaikissa yhteiskuntajärjestelmissä Willy edustaa meitä itseämme tässä ajassa. Pelottavan hyvin se tuntuu kuvaavan myös korkeakoulupolitiikan nykysuuntaa. Heli Marjanen professori 2 MERCURIUS

3 S ISÄLTÖ MERCURIUS 1/2005 Turun kauppakorkeakoulun tiedotuslehti Pääkirjoitus Toimivaa kilpailua etsimässä... 2 Henkilöt Pekka Himanen: Luova intohimo... 4 Marjatta Jokinen: Aikaa antiikille ja lastenlapsille...18 Artikkelit Mitä jäi, kun CRM-hype haihtui... 7 Teija Tiilikainen: Avoin kilpailutilanne ei ole otollinen Suomelle... 8 Kilpailuoikeudellinen omavalvonta voi terävöittää yrityksen strategiaprosessia... 9 European Accounting Review n päätoimittaja panostaa laatuun...10 Tieto- ja viestintäteknologian keihäänkärjet esiin...12 Tapio Reponen: Yliopiston toimittava laadukkaasti kaikilla osa-alueilla...14 Hyvinvointialan yrittäjyyttä kehitetään verkostoitumalla...15 Top Management Forumissa liike-elämän citius, altius, fortius...16 Millä päästövähennysmallilla Kioton jälkeiseen aikaan...22 Elektronisten aineistojen suosio nousussa...23 Maailmanmarkkinoiden kilpailuasetelmat muuttuneet nopeasti...27 Raimo Nurmi: Miksi korkeakoulu on niin hyvä...28 Palstat Lyhyesti...20 Valmistuneita...20 Nimityksiä...20 Väitöksiä...24 Julkaisuja...30 Tapahtumia Tavoitteena on tuoda liiketoimintaosaaminen entistä tiiviimmin teknologisiin hankkeisiin, sanoo ICT-liiketoiminnan professori (ma.) Pasi Malinen. 18 Marjatta Jokinen on pidetty, arvostettu ja palkittu informaatikko, joka työskenteli Turun kauppakorkeakoulussa 37 vuotta. Julkaisija: Turun kauppakorkeakoulu Rehtorinpellonkatu Turku Päätoimittaja: Riitta Birkstedt p. (02) Toimitusneuvosto: Tapio Reponen, TuKKK Pasi Malinen, TuKKK Annika Sabell, TuKKK Jaana Palmroos, TuKKK Riitta Birkstedt, TuKKK Mikko Grönman, Jokiranta Oy Taitto: Tuuli Holopainen Viestintätoimisto Jokiranta Oy Valokuvat: Annika Sabell Studio Vizualis / Esko Keski-Oja Ingram Imagelibrary Painatus: Esa Print Oy Painosmäärä: 4000 kpl ISSN Tilaukset, osoitteenmuutokset ja palautteet: p. (02) / Jaana Palmroos MERCURIUS 3

4 4 MERCURIUS

5 Filosofi Pekka Himasen vastaus tietoyhteiskunnan haasteisiin Luova intohimo Teksti: Mikko Grönman / Kuvat: Esko Keski-Oja Pekka Himanen on filosofi. Asiasta ei ole mitään epäilystä, sillä hän hakee vastausta perimmäiseen kysymykseen: mitä on mielekäs elämä? Vastaus sisältää muun muassa Suomen mahdollisuudet menestyä globaalissa kilpailussa. Avainsanoja ovat luovuus, verkosto sekä innostus. MERCURIUS 5

6 Pekka Himasen puheessa sana innostus toistuu tiuhaan. Rikastuttava yhteisö ja verkostomainen toiminta ovat myös keskeisessä roolissa, kun filosofi tarjoaa vastauksia siihen, miten tietoyhteiskunnassa voi menestyä. Olennaisinta ei ainakaan ole uusi tekniikka. Jos tuotamme Mitä tekoa on johtajalla, joka ei kykene luomaan työyhteisöstä rikastuttavaa? Ei mitään, filosofi kysyy ja vastaa. ainoastaan uutta teknologiaa, niin pystymme tekemään entistä nopeammin vääriä asioita, Pekka Himanen heittää. Tekniikkaa tärkeämpää on uusi toimintatapa, joka antaa tilaa luovuudelle sekä yksilöllisyydelle. Himanen puhuu organisaatiotason innovaatioista, jotka muuttavat koko työ- ja johtamiskulttuurin. Innovaatiot ovat kilpailun lähde sekä kasvun perusta tietoyhteiskunnassa. Verkostomainen toimintatapa on puolestaan keskeinen kilpailutekijä, Himanen näkee. Luovuus metallipajassa Himasen ajattelussa verkostomainen vuorovaikutus koskee kaikkia elämän osa-alueita, innovaatiot kaikkia talouden alueita ja luovuuskin kattaa taideaineita laajemman skaalan. Asia aukeaa, kun muistaa filosofin lähtökohdan eli perimmäisen kysymyksen: minkälaista on mielekäs elämä? Ihminen on parhaimmillaan, kun hän suhtautuu intohimoisesti tekemiseensä. Intohimo puolestaan syntyy siitä, että saa toteuttaa luovasti itseään. Tämä voi tapahtua yhtä hyvin metallipajassa kuin musiikissa. Yhtä voimallinen kokemus kuin luovan intohimon toteuttaminen on kuuluminen yhteisöön, joka välittää samasta asiasta, Himanen selvittää. Luottamus, innostava yhteisö sekä luovuus ovat teemoja, jotka yhdistävät menestysyrityksiä. Samat tekijät voi palauttaa myös yksilöön. Luottamus antaa turvallisen pohjan toimia ja mahdollistaa innostavan yhteisöllisyyden. Luovuuden arvo liittyy puolestaan inhimilliseen tarpeeseen toteuttaa itseään ja kehittyä jatkuvasti, Himanen sanoo. Ikävä velvollisuus Tietoyhteiskunnan yritysten onkin Himasen mukaan tuotettava luovuuden puitteet johtamis- ja työkulttuurin kautta. Tietoyhteiskunnan ja teollisen työkulttuurin ero kärjistyy Himasen esityksessä välille ikävä velvollisuus luova intohimo. Teollisessa taloudessa suuri osa työstä on rutiinien suorittamista tietyssä ajassa ja valvotusti. Jokaisella on osansa ja työ on velvollisuus, jonka täyttämisessä kärsimys on jopa jaloa. Tämä teollisen työn kulttuuri kääntyy taloudellisestikin itseään vastaan, kun yritystä uudistava ja ihmisiä innostava tila puuttuu, Himanen pohtii. Himanen kertoo tähän väliin tarinan Intian matkaltaan. Hän seurasi paikallisia kadunlakaisijoita työssään. Joka päivä he näyttivät tekevänsä, mutta kadut eivät tulleet yhtään siistimmiksi. Kerroin huomioni intialaiselle kollegalleni. Hänen vastauksensa oli, että ei heidän ole tarkoituskaan saada katuja siistiksi. Lakaisijoille siis riitti, että he oleskelevat moitteettomasti ja valvonnan alaisina kadunlakaisijan ominaisuudessa, Himanen hymyilee. Rikastuttava yhteisö Tietoyhteiskunnassa ajankäytön ja valvonnan sijasta tarvitaankin rikastuttava yhteisö ja tilaa luovuudelle. Johtajalle Himasen rikastuttavan yhteisön ajatus asettaa melkoisen haasteen ja testin muutoskyvylle. Aikaa ja tulosta tarkkailevan johtajan tulisi innostua yllyttäjäksi, joka saa yksilöt yllättämään itsensä. Mitä tekoa on johtajalla, joka ei kykene luomaan työyhteisöstä rikastuttavaa? Ei mitään, filosofi kysyy ja vastaa. Johtajan tavoite kasvattaa liikevaihtoa viidellä prosentilla ei ole erityisen innostava tavoite. Numeroilla johtamisen sijasta Himanen ehdottaa päämääriä, jotka ovat jopa absurdeja. Himanen vetää esimerkiksi HIM-yhtyeen johtohahmo Ville Valon vision siitä, että joka viides jenkkiteini pukeutuu joskus Tapio Rautavaaran kuvalla varustettuun t-paitaan. Valon tavoite on johdettu kahdesta asiasta: Rautavaara ja HIM ovat Oulunkylästä, ja HIM tulee olemaan niin suosittu, että Rautavaarankin t-paita myy. Johtajan tehtävä on asettaa kunnianhimoisia päämääriä, jotka synnyttävät yhteistä innostusta, tiivistää Pekka Himanen. Pekka Himanen on kansainvälisesti tunnettu tutkija ja kysytty luennoitsija. Hänen teoksiaan on käännetty siinä missä Arto Paasilinnankin, yhteensä 20 kielelle. Himanen väitteli filosofian tohtoriksi 20-vuotiaana, siirtyi tutkijaksi Englantiin (Stanford) ja myöhemmin Kaliforniaan (Berkeley). Himasen tunnetuin julkaisu on Hakkerietiikka (2001). Sen lisäksi hän on kirjoittanut Manuel Castellsin kanssa teoksen The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model (Oxford University Press 2002). Himasen työ on tunnustettu muun muassa Maailman talousfoorumin arvostetulla Global Leader for Tomorrow -palkinnolla vuonna Himanen on ollut neuvonantajana ILO:n globalisaatiokomissiolle ja kirjoittanut Suomessa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tietoyhteiskunnan tulevaisuusstrategian. Tällä hetkellä Himanen toimii ensisijaisesti Helsingin yliopiston ja TKK:n tutkimuskeskuksessa Helsinki Institute for Information Technology. Lähde: 6 MERCURIUS

7 Mitä jäi kun CRM-hype haihtui? Suhdejohtamisen asiantuntijat markkinoinnin juhlaseminaarissa Vuosituhannen vaihteen CRM (Customer Relationship Marketing) -hype on haihtunut, mutta pyrkimys pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja intensiiviseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa ovat edelleen suomalaisen yritysmarkkinoilla toimivan yrityksen arkipäivää. Näin kertovat tuoreet Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen asiakkuustutkimukset, joiden kohteena olivat suuret yritysmarkkinoilla toimivat yhtiöt sekä metalli- ja elektroniikkateollisuuden erikokoiset yritykset. Tilastokeskuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton laaja tutkimus viime vuodelta vahvistaa saman: vakiintuneita suhteita ja verkostoja on jopa 80 prosentilla suomalaisyrityksistä ja teollisuudessa kumppanuussopimuksia tekee jo 40 prosenttia yrityksistä. Avainasiakasohjelmien toteuttamisessa viimeiset kuusi vuotta ovat olleet todellista kulta-aikaa. Myös olemassa olevien asiakkuuksien ryhmittely (asiakassalkutus) ja asiakastietokantoihin perustuva asiakasryhmien taloudellinen mittarointi tekevät tuloaan. Alustavia tutkimustuloksia julkistettiin markkinoinnin oppiaineen 30-vuotis-juhlaseminaarissa 28. tammikuuta, jossa oli paikalla joukko suhdemarkkinoinnin ja verkostotutkimuksen huippunimiä. Markkinoinnin laitoksen tutkimuksen painopisteenä on viime vuodet ollut yritysten välinen markkinointi. Markkinoinnin oppiaineessa tämä on tarkoittanut aiempaa voimakkaampaa panostusta aihepiirin väitöskirjojen ohjaukseen sekä suuriin tutkimushankkeisiin. Suhdejohtaminen yritysten välisillä markkinoilla oli tämän vuoksi valittu myös juhlaseminaarin aiheeksi. Emeritusprofessori Kalevi Pihan ja vuodesta 1990 ainetta luotsanneen professori Helena Mäkisen ansiokkaan työn pohjalta oppiaine on kehittynyt tehokkaaksi tohtorikouluttajaksi ja korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen tuottajaksi. Voimme katsoa suhteellisen optimistisesti tulevaisuuteen. Asiakassuhteet vain satunnaisesti ylimmän johdon asialistalla Yritysten markkina-arvosta yhä suurempi osuus muodostuu aineettomasta pääomasta, muun muassa merkkituotteista ja asiakassuhteista. Keskittyneillä markkinoilla yrityksen menestykseen ja valittuun strategiaan saattaa vaikuttaa ratkaisevasti jopa yksittäinen asiakas. Asiakkuusajattelun ja strategian yhteyksien näkemiseen ollaan vasta heräämässä, totesi konsultti, KTT Heli Arantola Vectia Oy:stä. Yritysjohto tasapainoilee omistajien, henkilöstön ja asiakkaiden vaatimusten ristipaineessa eikä näe asiakkuuksia muita sidosryhmiä tärkeämpinä, kertoi tutkimuksensa pohjalta professori Tore Strandvik Hankenilta. Määrällisen asiakastiedon lisäksi ylin johto kaipaa laadullista tietoa asiakkaiden liiketoiminnan logiikasta ja päätöksenteon perusteista. Kvartaalitaloudessa kuitenkin pörssianalyytikot tuovat asiakkuuksien arvon ylimmän johdon keskustelunaiheeksi. Markkinointistrategiat ja omaehtoinen strateginen ajattelu näyttävät jäävän jalkoihin. Tämä ei kerro hyvää yritysjohdon markkinointiosaamisen tasosta eikä liioin markkinointiosaajien vaikutusvallasta yrityksissä. Kouluttajienkin yliopistot, johtamiskoulutus ja konsultit mukaan lukien on katsottava peiliin. Onko vuosikymmeniä jatkunut segmentointi- ja suhdemarkkinointikoulutus ollut vaikuttavaa ja millä aikavälillä vaikutuksia on odotettavissa? Haasteena suhdejohtamisen kannattavuus Asiakassuhteiden johtamisen kuuma kausi on herättänyt ajankohtaisen keskustelun avainasiakasohjelmien, asiakassalkutuksen ja CRM-järjestelmien kannattavuudesta. Tutkimuksen ongelmat ovat tällä alueella mittavat. Markkinointiohjelmien kannattavuuden osoittaminen on haasteellista, varsinkin jos pyritään osoittamaan ohjelmien yhteys suoraan yrityksen liiketaloudelliseen tulokseen. Yhteys markkinoinnin asiakaskohtaisiin tavoitteisiin, esimerkiksi asiakaskohtaiseen kannattavuuteen, tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen, on jo helpommin nähtävissä. Avainasiakasohjelmien koettu tuloksellisuus on suurissa yrityksissä yllättävänkin korkea. Mittaamisen tekee kuitenkin mutkikkaaksi se, ettei yrityksillä itselläänkään ole käytössä riittävää tietoa ja selkeitä mittareita tuloksellisuuden osoittamiseksi. Muutos tuotevetoisesta organisaatiosta, palkitsemisesta ja laskentamalleista asiakassuhdepohjaisiin käytäntöihin on ollut vaikea viedä läpi organisaatiossa. Myös suomenkielinen käsite suhdejohtaminen on harhaanjohtava. Suhteita ei voi yksipuolisesti johtaa, niitä voi vain pyrkiä hyödyntämään. Suhdejohtaminen onkin ennen muuta hyötyjen ja riskien jakamista yhdessä asiakkaan kanssa ja sitä haasteellisempaa mitä verkostoituneemmassa ympäristössä toimitaan. Vaikutusvaltaiset kolmannet ja neljännet osapuolet voivat helposti vesittää liian yksioikoiset suhdejohtamisen suunnitelmat. Markkinoinnin oppiaine kiittää kumppaneitaan liike-elämän, julkisyhteisöjen, järjestötoiminnan sekä koulutuksen kentiltä hyvästä yhteistyöstä kuluneiden vuosikymmenten ajan ja toivoo, että voimme ylläpitää molemminpuolisesti palkitsevia suhteita myös tulevaisuudessa! Aino Halinen-Kaila Markkinoinnin professori MERCURIUS 7

8 Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Teija Tiilikainen: Avoin kilpailutilanne ei ole otollinen Suomelle Teija Tiilikaisen mukaan EU on ihanteellinen poliittinen ja taloudellinen toimintaympäristö Suomelle. Sovitut pelisäännöt sekä yhteiset tavoitteet ja instituutiot tukevat Suomea kansainvälisessä politiikassa. Teksti: Mikko Grönman / Kuvat: Esko Keski-Oja Perinteet, kuten pikkuvaltiollisuus sekä pohjoismainen demokratiaja hallintokulttuuri, ovat tohtori Teija Tiilikaisen mukaan Suomen vahvuuksia kansainvälisessä politiikassa. Perinteet ja poliittinen kulttuuri ovat tuottaneet toimintamallin, joka on hyvin sopeutuvainen kansainväliseen asetelmaan. Sääntöjen ja sopimusten kunnioittaminen sekä yhteisiin päämääriin pyrkiminen antavat Suomelle sovunrakentajan aseman. Avoin kilpailutilanne ilman selkeitä sääntöjä ei ole otollinen tilanne Suomelle, sanoo dosentti Teija Tiilikainen, joka työskentelee Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtajana. Suomi sovittelijan roolissa Turun kauppakorkeakoulun Top Management Forumissa puhunut Tiilikainen sanoo, että EU-yhteisössä Suomen toimintamalli on testattu ja hyväksi havaittu. Kompromissinrakentajan ja sovittelijan roolissa Suomi on saavuttanut luotettavan toimijan maineen. Oman kokemukseni ja tutkimustenkin mukaan Suomi on uskottava sovittelija. Maine perustuu siihen, että Suomi pitää sanansa, pyrkii sopuun ja yhteiseen näkemykseen. Neuvottelutilanteisiin Suomi valmistautuu hyvin ja on valmis laittamaan päätökset käytäntöön, Tiilikainen kertoo. Kaikki EU-maat eivät ole yhtä kuuliaisia kuin Suomi. Neuvottelupöytään osa tulee huonosti valmistautuneina, ja kun pöydästä lähdetään, niin käytännössä ei tapahdu mitään. Suomen rooli kuuliaisena mallioppilaana on antanut kotimaassa nälvimisen aihetta. Luotettavuus on menestystekijä. Kehen luotetaan, kun 25 neuvottelijaa hakee ratkaisua? Suomeen luottavat sekä pienet että suuret maat, sillä meitä pidetään neutraalina ja luotettavana välittäjänä neuvotteluissa. Suomi on huippupaikoilla, kun sovitaan jotain laajemmassa kaavassa ja Suomi asettaa sovitut asiat itselleen tavoitteeksi. En ota kantaa EU-politiikan sisältöön, mutta toimintamalli sopii Suomelle ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa Suomi on kärkipaikoilla, Tiilikainen selvittää. Kääntöpuolena visiottomuus Tiilikainen huomauttaa, että luottoa Suomeen sovunrakentajana löytyy EU:n ulkopuolellakin ja viittaa presidenttiemme johtamiin kansainvälisiin neuvotteluihin. Mutta päteekö suomalainen toimintamalli kansainvälisen politiikan lisäksi myös yritysmaailmaan? Aiheesta virisi Turun kauppakorkeakoulun tilaisuudessa vilkas keskustelu. Osa oli sitä mieltä, että kyllä pätee. Toiset taas perustelivat näkemystä, jonka mukaan yritykset rakentavat oman suomalaisen mallin toimia, Tiilikainen kertoo. Kuuliaisen ja sääntöpohjaisen toimintatavan kääntöpuolena Tiilikainen näkee jäykkyyden ja visiottomuuden. EU-puheenjohtajakauden suuressa haastattelututkimuksessa asia tuli selvästi esiin. Perinteet ja vanhat toimintamallit ovat vahvoilla eikä niihin oikein osata ottaa etäisyyttä. Harvoin suomalaiset aivan mullistavia uusia ratkaisuja tai vaihtoehtoja esittävät. Jäykkyys ja visiottomuus ovat meidän puutteitamme, mutta ei niihin tarvitse olla ikuisesti kahlittu. Tietoisuus puutteista antaa mahdollisuuden muuttua, pohtii Tiilikainen. 8 MERCURIUS

9 Kilpailuoikeudellinen omavalvonta voi terävöittää yrityksen strategiaprosessia Kilpailulainsäädännön muutos poisti yrityksiltä mahdollisuuden saada etukäteen Kilpailuvirastolta poikkeuslupia ja puuttumattomuustodistuksia erilaisten menettelytapojen (juridisesti kilpailunrajoitusten) hyväksyttävyydestä. Poikkeusluvat koskivat tyypillisesti erilaisia yritysten välisiä yhteistyömuotoja. Esimerkkinä voidaan mainita eri pankki- ja päivittäistavarakaupan ryhmien saamat poikkeusluvat koskien jäsenyritysten hinnoitteluyhteistyötä tai vaikkapa yhteistyö pullopalautusjärjestelmän luomiseksi. Poikkeusluvan saamisen edellytyksenä oli, että menettelytavan kilpailua edistävät tekijät olivat kilpailua rajoittavia tekijöitä suuremmat. Mutta onko kuvatulla muutoksella merkittävää vaikutusta yritystoimintaan? Nykyisessä järjestelmässä yritykset eivät voi etukäteen saada Kilpailuvirastolta hyväksyntää kilpailunrajoitukselle, vaan niiden on itse arvioitava toiminnan hyväksyttävyys niin kutsutun omavalvonnan avulla. Viranomaisen näkökulmasta tämä tarkoittaa muutosta etukäteishyväksynnästä jälkikäteisvalvontaan. Nykyjärjestelmässä yhteistyön hyväksyttävyyden edellytykset määrittelee Kilpailunrajoituslain 5 (tai EU:n perustamissopimuksen 81(3) artikla). Laissa esitettyjen edellytysten toteutumisen osoittaminen vaatii selkeitä, objektiivisesti mitattavia kustannushyötyjä tuotanto- ja jakeluprosesseissa, jotka edelleen alentavat kuluttajahintoja ja/tai parantavat laatua. Yrityksen on siis kyettävä tuottamaan enemmän lisäarvoa asiakkailleen, mutta kuitenkin siten, että yritystoiminnan vapautta ei rajoiteta enemmän kuin on välttämätöntä eikä menettelytapa mahdollista kilpailun lopettamista. Näin ollen pelkät tehokkuusmittarit eivät ole hyväksyttävyyden ainoita indikaattoreita, vaan on katsottava markkinakilpailun toimintaa myös yritysten markkinoilla käyttämien kilpailukeinojen suunnalta. Yrityksen omavalvonnan tulee siten arvioida toteutettavan kilpailunrajoituksen vaikutuksia sekä konsernin toimintastrategian että koko kilpailuprosessin toiminnan näkökulmasta. Uskottavan omavalvonnan pohjalla on aina kattava ja objektiivinen analyysi sekä yrityksen omista tuotanto- ja jakeluprosesseista että kilpailusta yritykselle relevanteilla markkinoilla. Jälkimmäinen näistä pitää sisällään Lainsäädäntö vaatii todisteita poikkeuskäytäntöjen hyödyllisyydestä eli viime kädessä siitä, miten yritys kykenee toimimaan tehokkaammin ja tuottamaan kilpailijoita enemmän lisäarvoa asiakkailleen. kilpailun luonteen ja relevanttien kilpailijoiden tunnistamisen lisäksi myös analyysin kilpailijoiden resursseista ja kilpailueduista sekä yrityksen näkökulmasta relevanttien markkinoiden määrittelyn. Omavalvonnan vaatimat toimenpiteet ovat välttämättömiä myös onnistuneen strategian luomiseksi; onhan selvää, että yrityksen tulee tuntea kilpailijansa ja markkinat, joilla toimii. Yrityksen strategiaprosessi kulkeekin käsi kädessä kilpailuoikeudellisen omavalvonnan kanssa. Pyrkimys vastata kilpailulainsäädännön vaatimuksiin voi omalta osaltaan myös terävöittää yrityksen strategiaprosessia. Lainsäädäntö vaatii objektiivisesti määritettäviä ja mitattavia todisteita käytäntöjen hyödyllisyydestä eli viime kädessä siitä, miten yritys kykenee toimimaan tehokkaammin ja tuottamaan kilpailijoita enemmän lisäarvoa asiakkailleen. Poikkeuslupia ja omavalvontaa koskevan kilpailulainsäädännön uudistuksen vaikutukset yritysten toimintaympäristöön voidaan nähdä verrattain maltillisina. Aiempaan verrattuna kilpailuoikeudellisen omavalvonnan tulee kuitenkin olla voimakkaammin jatkuvassa yhteydessä yrityksen strategiseen päätöksentekoon. Yritysten tuleekin toteuttaa omavalvontaa jatkuvasti kyetäkseen tunnistamaan mahdolliset muutokset menettelytavan hyväksyttävyyden täyttymisessä. Lisäksi kilpailuseurannan kuvaus ja tulokset tulee pukea muotoon, joka on ymmärrettävä ja uskottava myös epäluuloisen ulkopuolisen silmissä. Tämän varmistumista tukee ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö. Vallitsevan järjestelmän toimivuudesta voidaan luonnollisesti olla montaa mieltä. Yritystoiminnan kannalta, ainakin lyhyellä aikavälillä, on kuitenkin järkevää pyrkiä sopeutumaan järjestelmään ja pyrkiä hyödyntämään sitä myös yrityksen strategiaprosessissa. Aki Koponen Kirjoittaja on Turun kauppakorkeakoulun Kilpailuinstituutin tutkimuspäällikkö MERCURIUS 9

10 Professori Kari Lukka luotsaa laskentatoimen kansainvälistä aikakauskirjaa European Accounting Review n päätoimittaja panostaa laatuun Turun kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksen johtaja Kari Lukka sai vuosituhannen vaihteessa tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä: häntä pyydettiin European Accounting Review n päätoimittajaksi. Tehtävä on tieteentekijälle suuri arvostuksen osoitus sekä avainasema kansainvälisen huippututkimusverkoston ytimessä. Teksti: Mikko Grönman / Kuva: Esko Keski-Oja European Accounting Review on kansainvälinen, korkeatasoinen ja arvostettu laskentatoimen tieteellinen lehti. Toimituskunnan jäsenet ovat laskentatoimen tunnettuja ja tunnustettuja nimiä, mukana muun muassa Anthony G. Hopwood Oxfordin yliopistosta. Kari Lukka on ollut toimituskunnassa vuodesta 1991 lähtien. Tuntuihan se upealta, kun julkaisijan taholta kävi kutsu päätoimittajan tehtävään. Kyse oli merkittävästä arvostuksen osoituksesta. Lyhyen miettimisajan jälkeen vastasin kyllä eikä tästä tarjouksesta olisi oikein voinut kieltäytyäkään, professori Lukka hymyilee. Mietittävää Lukalla oli lähinnä sen suhteen, riittääkö aika. Turun kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksen johtajalla on työnsä ohessa useita tieteellisiä asiantuntijatehtäviä sekä luottamustoimia. Tieteellisesti kunnianhimoisen ja korkeatasoisen julkaisun päätoimittajuus on vaativa tehtävä, jonka työmäärä on kasvussa. 10 MERCURIUS

11 Tiesin kyllä etukäteen, että tehtävä tuottaa rajusti töitä. Tästä huolimatta olen joutunut yllättymään työmäärästä, Lukka tunnustaa. Kansainvälistä huippulaatua Kun professori Kari Lukka aloitti päätoimittajana vuoden 2000 alussa, tuli ehdotuksia julkaistaviksi artikkeleiksi noin 65 vuodessa. Niistä noin 30 läpäisi vuosittain kaksoissokkoarvioinnin ja sai päätoimittajan hyväksynnän. Edelleenkin European Accounting Review julkaisee suunnilleen 30 artikkelia vuodessa, mutta nykyisin ne valitaan huomattavasti suuremmasta tarjottujen käsikirjoitusten joukosta. Vuonna 2004 Lukka vastaanotti ennätysmäärän, 124 julkaisutarjousta. Toimituskunta saa siis nykyisin käydä läpi vuoteen 2000 nähden tuplamäärän ehdotuksia, mikä on Lukan mukaan erinomainen asia. Artikkeliehdotusten määrän kasvu on osoitus julkaisun arvostuksesta, mutta ennen kaikkea se on laadun tae. Arvostettu toimitustiimi ja toimituskunta sekä korkea julkaisukynnys ovat kansainvälisen huippulaadun edellytys. Arviointiprosessin nopeus on myös vahva valtti, Lukka selvittää. Professori Lukan luotsaama European Accounting Review vastaa kovaan kilpailuun, jota käydään tieteellisten aikakauskirjojen markkinoilla. Tieteellinen laatu on arvo, josta päätoimittaja ei tingi. Aikakauskirjojen markkinatilanne on nopeasti muuttumassa ja uusia lehtiä ilmestyy entistä tiuhempaan. Tässä tilanteessa on ollut nähtävissä myös leväperäistä toimituspolitiikkaa, Lukka huomioi. Olen täsmentänyt lehden toimituspolitiikan ja korostanut voimakkaasti arviointiprosessin laatua ja nopeutta sekä toiminnan laajentamista, sanoo European Accounting Review n päätoimittaja ja Turun kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksen johtaja Kari Lukka. Artikkeliehdotuksia kaikilta mantereilta European Accounting Review ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja parhaillaan työn alla on 14. vuosikerta. Suhteellisen nuoresta iästään huolimatta julkaisu on saavuttanut vahvan ja arvostetun aseman, jonka ansaitsemisessa päätoimittajalla on merkittävä rooli. Päätoimittajana olen täsmentänyt lehden toimituspolitiikan ja korostanut voimakkaasti arviointiprosessin laatua ja nopeutta sekä toiminnan laajentamista. Toiminnallisesti kaikki asiat ovat tällä hetkellä hyvin. Artikkeliehdotuksia tulee nykyisin vuosittain noin 25 maasta ja julkaistujen artikkeleiden laatutaso on saatu korkeaksi, Lukka toteaa tyytyväisenä. Päätoimittajan tehtävä on Lukan mukaan ollut sekä haastava että opettavainen. Turun kauppakorkeakoululle on puolestaan avautunut tätä kautta vahva kansainvälinen verkosto. Päätoimittajana olen jatkuvasti yhteydessä satoihin laskentatoimen tutkijoihin maailmassa. Tavoitteena on verkoston laajentaminen edelleen sekä sen hyödyntäminen kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä, professori Kari Lukka linjaa. MERCURIUS 11

12 Uusi professuuri vahvistaa linkkiä Tieto- ja viestin keihäänkärjet e Miten ICT kääntyy bisnekseksi? Yksi vastaus on liiketoimintaosaamisen tuominen entistä tehokkaammin tietoja viestintäteknologian palvelukseen. Alan kasvumahdollisuuksia vauhdittaa ICT Turku Oy:n ja Turun kauppakorkeakoulun yhteistyö. Teksti: Mikko Grönman / Kuvat: Esko Keski-Oja Toimitusjohtaja Jaakko Kuosmanen ICT Turku Oy Analysoitu yritystieto palvelee myös ICT Turun kärkisovellutusten valintaa. Varsinais-Suomi on tieto- ja viestintäteknologian (ICT) kannalta poikkeuksellinen maakunta. Alueella on kaksi vahvaa keskusta, Turku ja Salo, sekä suuri määrä pieniä yrityksiä. Alan yrityksiä on noin ja vain 200 niistä työllistää yli kymmenen ihmistä. Yhteensä ICT työllistää Varsinais- Suomessa noin tekijää. Kansainväliseen toimintaan ja kasvuun tähtäävien yritysten määrän lisääminen sekä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan merkittävä kasvattaminen ovat Varsinais-Suomen keskeiset haasteet. Nyt suurin osa yrityksistä tuottaa paikallista palvelua eikä niissä tehdä tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Yritykset pysyvät vahvasti pystyssä, mutta ne eivät lähde lentoon. Viime vuosina on kuitenkin ollut näkyvissä myönteistä kehitystä, kun muutamat yritykset ovat saaneet pääomasijoituksia, selvittää ICT Turku Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kuosmanen. ICT Turku Oy ja Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus ovat tehneet merkittävän yhteistyösopimuksen, jolla kehitetään Varsinais- Suomen ICT-liiketoimintaa ja rahoitetaan alan professuuri. ICT-liiketoiminnan määräaikaisena professorina on aloittanut KTT Pasi Malinen. Bisnesosaamista kasvuyritysten tueksi Uusinta teknologiaa hyödyntäviä yrityksiä on suhteellisen vähän. Tavoitteena onkin lisätä yrittäjyyttä ICT-alalla sekä olla tukena kasvuyritysten kehittämisessä. Tehtäväni on tuoda liiketoimintaosaaminen entistä tiiviimmin teknologisiin hankkeisiin. Talkoissa tarvitaan kauppakorkeakoulun osaamista laajemminkin, sanoo ma. professori Pasi Malinen Turun kauppakorkeakoulusta. ICT-liiketoiminnan määräaikainen professuuri toteuttaa vuosi sitten valmistunutta Varsinais-Suomen ICT-klusteristrategiaa, jossa painottuvat teknologiayrittäjyys, yrityskehitys ja alueellisten kasvuyritysten tärkeys. Yritystieto palvelee kärkisovellusten valintaa ICT Turun strategisia painopistealueita ovat multimedialaiteohjelmistojen kehittä- 12 MERCURIUS

13 tutkimuksen ja ICT-alan välillä täteknologian siin ja kasvuun minen, media ja sisällöt, terveydenhuollon sovellukset sekä bioinformatiikka, joiden sisällä tullaan entistä voimakkaammin keskittymään lupaavimmille sovellusalueille. Kuosmasen mukaan Turun kauppakorkeakoulun kanssa tehtävä yhteistyö palvelee myös tätä tarkoitusta. Yhteistyö tuo faktaa kärkisovellusten valitsemiseksi. Kauppakorkeakoulun kanssa saadaan parempi ote koko alueen yrityksiin ja sitä kautta mahdollisuus löytää Varsinais-Suomen todelliset keihäänkärjet ja kasvun kannalta oleelliset tekijät, Kuosmanen pohtii. Turun alueen korkeatasoisen tietotekniikan tutkimuksen linkittäminen yritysten palvelukseen on Malisen keskeinen tehtävä. Turun alueella on paljon alan koulutusta ja tutkimusta, joka tulisi kanavoida entistä tehokkaammin käytännön tasolle. Business intelligence -toiminnan avulla pyritään saamaan tarkempi kuva alueen yrityksistä ja niiden toiminnasta. Business intelligenceen liittyy ymmärrys toimijoista, markkinoista, kilpailusta ja muutoksista, joilla on merkitystä. Tässä asiassa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, Malinen viittaa muun muassa Turun tietotekniikan tutkimuskeskukseen (TUCS) sekä Turun ammattikorkeakouluun. Paras teknologia ei ratkaise kisaa ICT-ala voi kasvaa kahta tietä. Toinen vaihtoehto on, että jokin alan iso tekijä laajentaa toimintaansa ja perustaa yksikön Varsinais-Suomeen. Uudet innovaatiot ovat toinen mahdollisuus. Teknologia- tai palveluinnovaatiot eivät kuitenkaan riitä, jos kukaan ei ole valmis maksamaan niistä. Esimerkiksi Tekes-rahoituksen saamisessa bisnesosaamisella on painava merkitys. Ratkaisevaa ei ole se, mikä tekniikka toimii parhaiten. Tärkeintä on sen sijaan tarkastella teknologiaa kahdesta näkökulmasta eli mikä on asiakastarve ja miten ICT-sovellutuksista tehdään bisnes. Turun kauppakorkeakoulun tuoma liiketoimintaosaaminen on keskeisessä roolissa, kun arvioidaan ansaintamalleja, Kuosmanen painottaa. Pasi Malinen professori (ma.) Tavoitteena on tuoda liiketoimintaosaaminen entistä tiiviimmin teknologisiin hankkeisiin. Talkoissa tarvitaan kauppakorkeakoulun osaamista laajemminkin. MERCURIUS 13

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu

MERCURIUS. Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin. Hannu Hanhijärvi: Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 /2008 MERCURIUS Hannu Hanhijärvi: Terveydenhuollon resurssit kohdennettava tarkemmin Maija Kyttä: Sosiaali- ja terveystoimi tehostuu P ÄÄKIRJOITUS Terveys tärkein

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja P ÄÄKIRJOITUS S ISÄLTÖ MERCURIUS 1 /2007 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 /2007 MERCURIUS. Kaj Paavola ja Olli Hietanen Antoisaa yhteistyötä. Sari Baldauf Iloa ja sisäistä paloa

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 /2007 MERCURIUS. Kaj Paavola ja Olli Hietanen Antoisaa yhteistyötä. Sari Baldauf Iloa ja sisäistä paloa TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 /2007 Kaj Paavola ja Olli Hietanen Antoisaa yhteistyötä Sari Baldauf Iloa ja sisäistä paloa P ÄÄKIRJOITUS S ISÄLTÖ Pirjo Vuokko Mantra ja sen tulkinta Tätä kirjoittaessani

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

etujärjestörooli vahvistui 1970-luvulla

etujärjestörooli vahvistui 1970-luvulla TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 / 2010 Maija Vähämäki kehitti 1990-luvulla kansainvälistä opiskelijavaihtoa Ylioppilaskunta-aktiivit muistelevat: etujärjestörooli vahvistui 1970-luvulla PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri

muotoilijan Tuote hahmottuu ensin mielessä Tukeeko yliopistouudistus innovointia? Design rakentaa kilpailukykyä Jorma turunen tuula teeri Mestari-kisällikoulutus auttaa työelämään s. 8 SPEKtri-hanke helpottaa yritysjärjestelyjä s. 42 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2012 20 35 Design rakentaa kilpailukykyä 12 Tukeeko yliopistouudistus

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Kriisi ratkeaa sitoutuneella yhteistyöllä. Talouskomissaari Olli Rehn: Uudet säännöt, paremmat pankit?

Kriisi ratkeaa sitoutuneella yhteistyöllä. Talouskomissaari Olli Rehn: Uudet säännöt, paremmat pankit? FINVAn asiakaslehti 1/2013 www.finva.fi Uudet säännöt, paremmat pankit? Henkilökuvassa Erkki Moisander Kokemusrepusta voi ammentaa paljon johtamiseen Riikka Laine-Tolonen Tahtonainen ja jännittävä asiakasjahti

Lisätiedot

Kärsivällinen intohimo. www.hrviesti.fi. IBM Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaaran johtamisteesi:

Kärsivällinen intohimo. www.hrviesti.fi. IBM Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaaran johtamisteesi: 2/2015 Asiantuntijapaneeli Johtamisen tila Suomessa Johtaminen Hyvän johtajan tunnusmerkit Työ ja hyvinvointi Hyvän toimiston ominaisuudet IBM Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaaran johtamisteesi:

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja

Joustava toimisto tehostaa myös työskentelytapoja KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2014 Elisan Veli-Matti Mattila: Asiakas ohjaa digitaalista kasvua 4 Integroitu raportointi kertoo oleellisen 8 Fonectalla tehdään tiedosta arvokasta 23 KPMG muutti Töölönlahdelle

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla

Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2009 Iiro Viinanen Yrittämisen ja ympäristön asiamies Yliopistoilta odotetaan

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011

Katse etelään. Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia. Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia. Deloitten asiakaslehti 01/2011 Deloitten asiakaslehti 01/2011 Katse etelään Afrikka tarjoaa merkittäviä bisnesmahdollisuuksia Googlen Petri Kokko: Avoimuus hyödyttää kaikkia Finanssiala on riippuvainen verkostoista niin hyvässä kuin

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot