Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit"

Transkriptio

1 Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit 1

2 Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Kansi: Marja Riitta Lygdman ja Päivi Saari Outi Grönberg, Vuokko Halonen, Jaana Jaakkola, Terhi Kokkonen, Jari Laurila, Mari Lähteenmäki, Sanna Ranta-Nilkku, Tuija Saarimaa ja Mirja Vallisaari Nitoja-hanke, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Euroopan sosiaalirahasto Opetushallitus Laura Lahtiluoma Painopaikka ja taitto: Tornion Kirjapaino, 2010

3 Nitoja-hankkeen opetuksen ja ohjauksen projektit Nitoja oli Euroopan sosiaalirahaston ja Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa hallinnoijana on toiminut Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hankkeen toiminta-aika on ollut Nitojan toiminnasta tarkemmin Omnian julkaisusarjassa C10 Nitoja-hanke. Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään Yhtenä hankkeen kokonaisuutena on ollut opettajien opetus- ja ohjausmenetelmien kehittäminen. Työryhmässä toimineet opettajat ovat kahden lukuvuoden aikana kokeilleet itselleen uusia opetus- ja ohjausmenetelmiä. Tässä julkaisussa heidän kokeilunsa/projektinsa on koottu yhteen. Kiitos innostuneille opettajille ja benchmarkaus on sallittu! Marja Riitta Lygdman Nitojan projektipäällikkö SISÄLLYS: Grönberg Outi: Viikkopähkinä... 4 Halonen Vuokko: Ensiavun alkeet kouluikäisille Jaakkola Jaana: Kuninkaantie & välimerenmaat Kokkonen Terhi, Saarimaa Tuija ja Vallisaari Mirja: Amiksesta amkkiin. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden jatko-opintovalmius ammattikorkeakoulussa Laurila Jari: Positiivinen kierre Ranta-Nilkku Sanna: Authentic practices to teach English as a foreign language at secondary level business schools Grönberg Outi: Draaman ja videoinnin mahdollisuudet opetuksessa Halonen Vuokko: Lasten hoitotyön opetuksen integrointi käytäntöön Lähteenmäki Mari: Catering-kemia keittiöön Ranta-Nilkku Sanna, Saarimaa Tuija, Vallisaari Mirja: ATTO-aineiden yhteisprojekti

4 Outi Grönberg Omnian ammattiopisto Lukuvuonna Viikkopähkinä 1. Kokeiltava menetelmä: Viikon pähkinä (viikkokilpailu) Viikoittainen pähkinä purtavaksi eli ammattiin liittyvä kilpailutehtävä. Kysymykset / tehtävät aihealueittain, esim. lääkehoito, hoitotyö, ensiapu. Valmiit vastauslomakkeet, jotka saa palauttaa palautuslaatikkoon. Perjantaisin (tai torstai-iltapäivänä) arvottiin palkintoja osallistujien kesken. Edellisen viikon oikea vastaus ja voittajien nimet olivat näkyvissä seuraavan viikon ajan. Palkinnot jaettiin opettajien / ryhmänohjaajien kautta voittajille. 2. Kokeilun tavoitteita Lisätä yhteisöllisyyden tunnetta lähihoitajaopiskelijoiden keskuudessa meidän juttu yhteinen puheenaihe, kilpailuun osallistumisen mahdollisuus, vastausten pohtiminen ja tarkistaminen kannustaa hakemaan tietoja eri aihealueilta Vahvistaa ammatti-identiteettiä viikoittaiset kysymykset herättävät ajattelemaan opintoihin ja ammattiin liittyviä asioita ja hakemaan lisää tietoa välitunneillakin voi viritä keskustelua lähihoitajan työstä ja alan opiskelusta Lisätä sitoutumista opiskeluun lähihoitajan ammatin arvostus ammattiin liittyvän osaamisen ja tiedon tärkeyden esille tuominen selkeä tavoite mielessä: opintojen eteneminen, ammattiin valmistuminen Kohderyhmä: Omnian ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat Avainsanat: Yhteisöllisyys, ammatti-identiteetti, sitoutuminen, viikkokilpailu 3. Kilpailun markkinointi Viikkopähkinää markkinoitiin opiskelijoille kahdessa vaiheessa. Viikolla 47 (marraskuussa 2009) laitettiin iloisen värisiä kysymyksiä sekä pähkinän kuvia esille (kuva 1). Näistä ei kuitenkaan käynyt ilmi tarkemmin mistä on kyse. Kuvat laitettiin seinälle samaan paikkaan kuin myöhemmin kilpailun säännöt ja kilpailukysymyksetkin. Tavoitteena oli herättää uteliaisuutta ja keskustelua. Kuva 1. Kilpailun esimarkkinointia viikolla 47. Mistähän tässä on kyse? Viikon 47 perjantaina kilpailun kuvaus (kuva 2) sekä kuvakollaasi palkinnoista (kuva 3) laitettiin samaan paikkaan esille. Myös ensimmäisen viikon kysymykset sekä vastauslaatikko asetettiin paikoilleen. Ryhmänohjaajille ja muille opettajille lähetettiin sähköpostia viikolla 47. Näin opettajat tiesivät etukäteen mistä oli kyse. Viikko 48 oli sitten ensimmäinen kilpailuviikko. Jotkut opettajat myös markkinoivat opiskelijoille kilpailua ja kannustivat osallistumaan siihen. 4

5 mykset vaihtuivat joka viikko siten, että seuraavan viikon kysymykset laitettiin esille perjantaina (joskus aikataulusyistä jo torstai-iltapäivänä). Kysymysten vaihdon vaatimaa lyhyttä aikaa lukuun ottamatta kilpailuun pystyi osallistumaan kaikkina viikonpäivinä ja kellonaikoina (koulun auki ollessa). Vastauslaatikko pysyi paikoillaan koko kilpailun ajan (kuva 4). Kilpailu toteutettiin kaksikielisenä (suomi ja englanti), koska osa lähihoitajaryhmistä opiskelee englanninkielellä. Kaikille opiskelijoille ja ryhmille haluttiin tarjota tasavertainen mahdollisuus osallistua kilpailuun. Englanninkielisiä vastauslomakkeita käyttivät myös jotkut maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, vaikka opiskelevatkin suomenkielellä. Kuva 2. Viikkokilpailun säännöt. Viikkokilpailu toteutettiin kaksikielisenä. Markkinointi, kilpailun säännöt ja kilpailukysymykset oli laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Osallistuminen oli näin mahdollistettu kaikille kohderyhmän opiskelijoille. Kuvakokoelma kilpailun palkinnoista toi myös osaltaan väriä koulun seinälle ja ehkä innosti osallistumaan itse kilpailuun. Palkintoja lahjoittaneiden sponsoreiden logot olivat siten myös esillä koko kilpailun ajan (15 kalenteriviikkoa). Kilpailun kysymykset laadittiin siten, että ne käsittelivät perusopintojen asioita. Lähihoitajien opinnoissa kaksi ensimmäistä vuotta ovat ns. perusopintoja, minkä jälkeen kolmantena vuonna valitaan johonkin osa-alueeseen syventävät opinnot. Kilpailukysymyksissä ei haluttu mennä eri alojen yksityiskohtaiseen osaamiseen, koska tämä olisi voinut rajata osallistumismahdollisuuksia. Kysymykset olivat myös sellaisia, että opintojen vaiheesta riippumatta vastauksia oli mahdollista löytää esim. netistä tai kirjastosta (kts. sivut 8 11). Kilpailun kysymykset suunniteltiin myös niin, että ne sopivat ajankohtaisiin asioihin. Esimerkiksi ammattijärjestöjä käsitteleviä kysymyksiä oli esillä sillä viikolla, kun ammattijärjestöjen edustajia oli koululla esittelemässä toimintaa. 112-päivän teemoihin liittyen viikkokilpailun kysymykset koskivat ensiapua. Omnian ammattiopisto muuttui savuttomaksi oppilaitokseksi vuoden 2010 alusta, mikä oli myös huomioitu viikkokilpailun kysymyksissä vuoden vaihteessa. Palkintoja arvottiin 3-4 joka viikko. Vastausaikaa oli torstaihin asti ja palkinnot arvottiin torstai-iltapäivänä tai perjantaina. Palkinnot toimitettiin voittajille ryhmänohjaajien tai aineopettajien välityksellä. Palkinnot otettiin yleisesti ottaen ilolla vastaan. Palkinnot olivat sponsoreilta saatuja tuotepalkintoja. Oriolalta oli tuotepaketteja, joissa oli mm. pesunestettä, vitamiineja ja kosteusvoidetta. Superin T-paita, stressisydän ja musta, pieni laukku olivat myös viikoittaisia palkintoja. JHL lahjoitti mm. muistitikkuja ja penaaleja. Tehy puolestaan lahjoitti mm. rannelompakoita ja pastillirasioita. Palkinnot kannustivat opiskelijoita osallistumaan. Kuva 3. Kuvakollaasi palkinnoista ja sponsoreiden logot. 4. Kilpailun toteutus Viikkokilpailua toteutettiin yhteensä 12 viikon ajan, 15 kalenteriviikon aikana (joululoma ja hiihtoloma katkaisivat ajanjakson). Kilpailu aloitettiin syyslukukauden lopulla ja sitä ehdittiin toteuttaa neljä viikkoa ennen joululomaa. Joulun jälkeen kilpailu jatkui vielä 8 viikkoa (kts. sivut 8-11). Kilpailukysy- 5. Seuranta ja arviointi Viikkokilpailukokeilua seurattiin mm. laskemalla viikoittaisten vastausten määrät. Lisäksi viikoittain kilpailun vastauslomakkeessa oli kartoitettu kysymysten vaikeusastetta sekä vastauksen löytymistä. Viimeisellä kilpailuviikolla kilpailuun pääsi osallistumaan vastaamalla kilpailua koskevaan kyselyyn, jolla kartoitettiin tar- 5

6 Kilpailu tavoitti siis hyvin useimmat perusopintoryhmät, mutta vain muutamasta koulutusohjelmasta oli osallistujia. Opiskelijamäärään nähden osallistujia oli viikoittain melko vähän. Toisaalta opiskelijat eivät aina ole koululla, jatkuvasti on ryhmiä työssäoppimassa, opintokäynneillä, projekteissa yms. Erityisesti koulutusohjelmissa ollaan paljon työssäoppimassa. Kilpailukysymykset oli laadittu perusopintoja käsitteleviksi, mikä on osaltaan voinut vaikuttaa koulutusohjelmien opiskelijoiden vastausinnokkuuteen. Vastausten lukumäärään tuntui myös vaikuttavan kysymysten vaikeusaste. Kyselyn (n=14, kaavio 1) mukaan vastaajat osallistuivat viikkokilpailuun 12 kilpailuviikon aikana useimmiten 1-4 kertaa. Jotkut olivat osallistuneet 5-8 kertaa, yksi vastaaja kertoi osallistuneensa 9-12 kertaa. Näin ollen kilpailuun eivät osallistuneet joka viikko samat opiskelijat. Kuva 4. Kilpailun toteutusta. kemmin vastaajien mielipiteitä ja toimintaa. Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin viimeiset viikkopalkinnot, mutta kyselyyn oli myös mahdollista osallistua anonyymisti. Vastauksia kyselyyn tuli vain 6, joten kyselyä jatkettiin vielä parin viikon ajan. Lopulta kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä Kilpailuun osallistuminen Viikkokilpailuun saatiin vastauksia 12 kilpailuviikon aikana yhteensä 140, keskimäärin noin 12 / vko. Vastauksia saatiin vaihtelevasti 4-19 / viikko, useimmiten kuitenkin (taulukko 1). Kaavio 1. Viikkokilpailuun osallistuminen 12 kilpailuviikon aikana. viikko (52-53) (8) 9 vastauksia Taulukko 1. Vastausten lukumäärä viikoittain. Kilpailuun osallistui Omnian ammattiopiston (Lehtimäentien) lähihoitajaopiskelijoita yhteensä 17 ryhmästä, näistä 14 ryhmää oli perusopintoja suorittavia ja 3 koulutusohjelman ryhmiä. Lehtimäentiellä on lukuvuonna 2009/10 lähihoitajaopiskelijoita perusopinnoissa 19 ryhmää sekä koulutusohjelmissa 12 ryhmää (taulukko 2). Perusopinnot Koulutusohjelmat Opiskelijaryhmät yhteensä Kilpailuun osallistui ryhmiä 14 3 Taulukko 2. Kilpailuun osallistuvia opiskelijaryhmiä Kysymysten vaikeusaste ja vastauksen löytyminen Kilpailu toteutettiin 12 kalenteriviikon ajan. 11:sta viikon kysymyslomakkeessa oli kysytty seuraavat kysymykset koskien kilpailua: Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. 6

7 Yleisesti ottaen kysymykset olivat vastaajien mielestä sopivia (kaavio 2). Vain viiden vastauksen mukaan kysymyksen olivat liian vaikeita. Liian helppoja oli vastattu 24 kertaa ja sopivaksi kysymykset oli arvioitu 118:ssa tapauksessa. Kaavio 4. Keskustelitko viikkokilpailusta kavereiden tai opettajien kanssa? Kaavio 2. Kysymysten vaikeusaste Oikeaan vastaukseen päädyttiin useimmiten tietämällä asia ennestään, näin oli vastattu 98 kertaa (kaavio 3). Oikea vastausvaihtoehto oli arvattu 55 kertaa. Kaverilta oli kysytty seitsemässä tapauksessa oikeaa vastausta. 11 tapauksessa opiskelija oli etsinyt tietoa kirjoista, netistä tms. Sen sijaan oikeat vastaukset viikkokilpailun kysymyksiin oli tarkistanut jälkikäteen vain muutama vastaaja (4). Toisaalta kysymykset oli koettu yleisesti ottaen melko helpoiksi ja useimmat olivat vastanneet niihin oikein. Ehkä monet osallistujista eivät kokeneet tarvetta tarkistaa vastauksiaan (kaavio 5). Kaavio 5. Tarkistitko oikean vastauksen jälkikäteen? Kaavio 3. Oikeaan vastaukseen päätyminen. Suurin osa vastaajista siis ilmoitti tienneensä oikean vastauksen, mutta valtaosa piti samalla kysymyksiä sopivina, vain joidenkin mielestä kysymykset olivat liian helppoja. Tästä voisi päätellä, että opiskelijat mielellään vastaavat helpolta tuntuviin kysymyksiin. Liian vaikeat kysymykset olisivat ehkä vähentäneet vastaajien määrää. Ilahduttavaa oli, että vastauksia oli myös kyselty kavereilta ja etsitty kirjoista tms. lähteistä (kaavio 4). Viikoilla 1, 5 ja 7 kilpailuun oli osallistunut keskimääräistä vähemmän opiskelijoita (taulukko 1). Näillä viikoilla myös oikeaan vastaukseen päätyminen oli tapahtunut keskimääräistä useammin arvaamalla. Kysymysten vaikeusaste näyttäisi siis olevan yhteydessä osallistumisaktiivisuuteen Viikkokilpailusta keskusteleminen ja vastausten tarkistaminen Useimmat kyselyyn (n=14) vastanneet (9) olivat keskustelleet viikkokilpailusta kavereiden tai opettajien kanssa. Osa vastaajista (5) ei ollut keskustellut aiheista lainkaan. Yleisesti ottaen voidaan siis todeta, että keskustelua viikkokilpailusta ja sen aiheista oli kuitenkin virinnyt Opinnot ja lähihoitajan työ Kyselyyn vastanneista (n=14) kahdeksan oli kilpailuun liittyen pohtinut opintojaan, niiden eri aihealueita tai lähihoitajan työtä yleensä. Kuusi vastanneista ei ollut tässä yhteydessä pohtinut näitä asioita (kaavio 6). Kaavio 6. Saivatko kysymykset sinut pohtimaan opintojasi, eri aihealueita tai lähihoitajan työtä yleensä? 7

8 5.5. Opiskelijoiden toiveita jatkossa Kyselyssä kartoitettiin myös, toivoisivatko opiskelijat tämän tyyppistä toimintaa kouluun useamminkin. Lisäksi avoimena kysymyksenä oli kysytty millainen toiminta koulussa tukisi opintoja ja/tai ammatillista kasvua. Lähes kaikki (14) vastaajat toivoivat tämäntyyppistä kilpailutoimintaa kouluun useammin. Vain yksi kyselyyn osallistuneista vastasi kielteisesti. Opintoja ja/tai ammatillista kasvua tukevaksi toiminnaksi opiskelijat mainitsivat viikkokilpailut sekä erityisluennot ja erilaiset opintokäynnit. Lisäksi oli toivottu enemmän psykologiaa ja vähemmän lasten kanssa toimimista. 6. Pohdinta Yleisesti ottaen opiskelijat tuntuivat toivovan viikkokilpailun tyyppistä toimintaa kouluun. Kilpailukysymysten vaikeusaste näytti olevan yhteydessä osallistumisinnokkuuteen. Opiskelijat tuntuivat mieluummin vastaavan helppoihin kysymyksiin, vaikeisiin ei saatu yhtä paljon vastauksia. Oikeita vastauksia ei kovin innokkaasti myöskään käyty tarkistelemassa, vaikka ne olivat näkyvillä koko seuraavan viikon. Ilahduttavaa kuitenkin oli, että vastauksia oli myös kyselty kavereilta ja etsitty kirjoista tms. lähteistä. Yleisestikin kysymyksistä oli keskusteltu jonkin verran kavereiden ja opettajien kanssa. Näiltä osin saavutettiin ainakin kohtuullisissa määrin kokeilulle asetetutuja tavoitteita. Kilpailukysymykset oli laadittu perusopintoja käsitteleviksi ja perusopintojen opiskelijat kilpailu myös tavoitti hyvin. Toisaalta kysymysten asettelu on voinut osaltaan vaikuttaa koulutusohjelmien opiskelijoiden vastausinnokkuuteen, mikä jäi vähäisemmäksi. Jatkossa voisi ajatella, että koulutusohjelmille suunnattaisiin omia kilpailuja tms. toimintaa. Opiskelijat kokivat myös, että tämän tyyppinen toiminta osaltaan tukee opiskelua ja ammatillista kasvua. Tämän tyyppistä toimintaa toivottiin kouluun jatkossakin. Toisaalta opiskelijamääriin nähden osallistuminen viikkokilpailuihin ei ollut kovin aktiivista. Myös osallistujat vaihtelivat eli vain harva opiskelija osallistui joka viikko kilpailuun. Näyttäisi sitä, että tällainen toiminta kiinnostaa vain joitakin opiskelijoita, mutta he kokevat kilpailun mielekkääksi ja kannustavaksi. Myös tämä vastasi kokeilulle asetettuja tavoitteita. Lisäksi jotkut opiskelijat toivoivat mm. erityisluentoja tukemaan opiskelua ja ammatillista kasvua. Olisikin hyvä pohtia, mitä muita keinoja olisi opiskelijoiden kannustamiseksi, ammatti-identiteetin vahvistamiseksi ym. Opiskeluun sitoutuminen on opintojen etenemisen kannalta tärkeää. Olisi hyvä kartoittaa jatkossa opiskelijoiden käsityksiä siitä, mikä saisi heidät sitoutumaan ja motivoitumaan opiskeluun entistäkin paremmin. Olisi arvokasta tietää millaisella toiminnalla ja panostuksella koulu voisi tukea opiskelijoita. Viikkokilpailun toteuttaminen on myös aikaa vievää. Jos koulussa halutaan tällaiseen panostaa, tulisi siihen varata riittävästi resursseja. Kokeilun puitteissa palkintoja kilpailuun pyydettiin eri tahoilta ja niitä saatiinkin ihan kiitettävästi. Mikäli toiminta olisi jatkuvaa, ei palkintojen hankkimista ehkä voisi laskea pelkästään innokkaiden sponsorien varaan. Toisaalta voisi myös ajatella, että esim. viikkokilpailua toteutettaisiin vain osan aikaa lukuvuodesta ja muina aikoina olisi ehkä jotain muuta toimintaa. Viikkokilpailun kokeilu toteutettiin vain yhden ammattiryhmän opiskelijoiden keskuudessa. Se on kuitenkin helposti siirrettävissä myös muille aloille. Jokainen ammattiaineen opettaja osaa varmasti laatia eri osa-alueisiin liittyviä kysymyksiä tai tehtäviä. Kysymykset voisivat toki olla myös työssäoppimiseen, työelämään tai yleisaineisiin liittyviä. Kaiken kaikkiaan voisi todeta, että kokeilu oli mielenkiintoinen. Sen puitteissa mm. otettiin kantaa ajankohtaisiin asioihin, viritettiin keskustelua opiskeluun ja lähihoitajan työhön liittyviin kysymyksiin sekä kannustettiin omatoimiseen tiedonhakuun. Liite 1a VIIKON PÄHKINÄ vko 48 Aihealueet: Anatomia, aseptiikka 1. Miksi ihonhoito on terveyden kannalta tärkeää? a) Terveyden ja kauneuden vuoksi. b) Iho suojaa elimistöä mikrobien hyökkäyksiltä. c) Hyvin hoidettua ihoa on ilo meikata. d) Hyvä ihonhoito estää ihmistä vanhenemasta. 2. Mitkä seuraavista kuvaavat Sebamed pesunestettä? a) Se puhdistaa ihoa tehokkaasti. b) Se värjää ihon punaiseksi. c) Se sisältää paljon kalsiumia. d) Se auttaa säilyttämään ihon luonnollisen, happaman suojan. 3. Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita 4. Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. 8

9 Liite 1b VIIKON PÄHKINÄ vko 49 Aihealue: Ammattijärjestöt 1. Mitkä seuraavista ovat ammattijärjestöjä, joihin lähihoitajat ja alan opiskelijat voivat liittyä? a) JHL b) Tehy c) S-pankki d) Super 2. Opiskelijana voi a) kuulua useampaan ammattijärjestöön samanaikaisesti b) joutua osallistumaan mielenosoitukseen, joka koskee eläkeiän nostamista c) saada jäsenetuja, kuten liiton lehden tai vapaa-ajan vakuutuksen d) muuttua vihreäksi, jos ei tunnista alan ammattijärjestöjä 3. Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita 4. Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. Liite 1d VIIKON PÄHKINÄ vko 51 Aihealue: Ensiapu 1. Löydät tajuttoman ihmisen. Mitä teet ensimmäiseksi? a) soitat 112 b) kokeilet pulssi c) tarkistat hengittääkö hän d) et välitä tilanteesta 2. Ystävältäsi nyrjähtää nilkka. Mitä teet? a) nostan jalan koholle b) laitan jotain kylmää nilkan päälle c) käännän ystäväni kylkiasentoon d) puristan nilkkaa tai laitan tukevan siteen siihen 3. Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita 4. Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. Liite 1c VIIKON PÄHKINÄ vko 50 Aihealueet: Kansantaudit, terveyskasvatus 1. Mitä terveyshaittoja tupakointi voi aiheuttaa? a) erilaisia syöpäsairauksia, kuten keuhkosyöpä ja haimasyöpä b) sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, kuten sepelvaltimotauti, aivoinfarkti, katkokävely c) impotenssia d) iho-ongelmia 2. Tiesitkö tupakoinnista, että a) Omnian ammattiopisto on savuton oppilaitos vuoden 2010 alusta alkaen b) Tupakoinnin lopettaminen on vaikeaa c) Tupakointi on kallista d) Tupakointi on kielletty alle 18-vuotialta Siis kuka Toope enää viitsii tupakoida täällä?!? 3. Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita 4. Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. Liite 1e VIIKON PÄHKINÄ vko 1 Aihealue: Lääkehoito 1. Mitä mittayksiköitä lääkkeiden annostelussa käytetään? a) ky b) mg c) ml d) km 2. Rouva Huun verensokeri Toimit lähihoitajana Lehtimäen vuodeosastolla. Eräänä päivänä sähkömies on asentamassa osastolle uusia kattolamppuja. Hän kertoo sinulle, että huoneessa 4 rouva Huun verensokeri on alhainen. Lääkäri pyysi antamaan rouvalle insuliinia 5 ml. Tarkkana hoitajana huomasit heti, että nyt ei jokin täsmää! Etsi tarinasta 4 virhettä! a) b) c) d) 3. Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita 4. Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. Liite 1f VIIKON PÄHKINÄ vko 2 Aihealue: Super 1. Mistä Super on lyhenne a) Suomen peruskoululaiset b) Suomen lähi- ja perushoitajaliitto c) Sumopainijoiden erikoisjoukko 9

10 2. Superin jäsenkortilla saa Instrumentariumin työkengistä alennusta a) 10 % b) 20 % c) 25 % 3. Jo opiskeluaikana voi kerryttää työhistoriaviikkoja SuPerin työttömyyskassaan a) maksutta b) 20 euron vuosimaksulla c) 100 euron vuosimaksulla 3. Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita 4. Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. Liite 1g VIIKON PÄHKINÄ vko 3 Aihealue: Vanhustenhoito 1. Vanhustenhoitoon erikoistunut lääketieteen ala on nimeltään a) Zediatria b) Pediatria c) Geriatria 2. Lonkkamurtumat a) ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä b) ovat yleisiä pienillä lapsilla c) lisäävät vanhusten kuolleisuutta, jos kuntoutus ei ole tehokasta 3. Ikääntymisen vaikutukset muistin toimintaan näkyvät vahvimmin seuraavissa a) työmuisti (heikkenee) b) tapahtumamuisti (hidastuu) c) lapsuuden muistot (unohtuu) 4. Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita 5. Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. Liite 1h VIIKON PÄHKINÄ vko 4 Aihealue: Hoitotyö / lastenhoito 1. Lapsiin erikoistunut lääketieteen ala on nimeltään a) Zediatria b) Pediatria c) Geriatria 2. Lapsella (2v.) on lämpöä 39,6 C. Mitä teet? a) en mitään, kuume on lapsilla yleistä b) vähennän vaatteita, jotta lapsen ei olisi niin kuuma c) annan kuumetta alentavaa lääkettä 3. Neljävuotias lapsi oksentelee ja ripuloi rajusti. Mitä teet? a) annan lapselle mehua b) annan lapselle ripulijuomaa (esim. Osmosal ) c) vien lapsen lääkäriin, jos hän väsähtää 4. Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita 5. Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. Liite 1i VIIKON PÄHKINÄ vko 5 Aihealueet: Kliininen hoitotyö 1. T.ax tarkoittaa a) Taxiautoilijoita b) Turhaa äksyilyä c) Aksillaarilämpöä 2. Potilas tarvitsee lepoa ja unta, koska a) Se auttaa paranemisessa/palautumisessa b) On mukavaa nukkua silloin tällöin c) Kaikki tarvitsevat unta 3. Oikeanlainen ravitsemus on tärkeää, koska a) Se auttaa paranemisessa/palautumisessa b) Pitää sinut terveenä c) Ruoka on hyvän makuista 4. Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita 5. Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. Liite 1j VIIKON PÄHKINÄ vko 6 Aihealue: Ensiapu 1. Diabeetikkolla on heikko olo, hän tärisee ja on kylmän hikinen. Mitä teet? a) soitat ystävällesi b) kokeilet pulssia c) annat hänelle insuliinia d) annat hänelle jotain syötävää 2. Potilaalla on hengitysvaikeuksia. Mikä olisi hyvä asento? a) kylkiasento b) makuulla, jalat koholla 10

11 c) istuva tai puoli-istuva d) tanssiminen 3. Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita 4. Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. Liite 1k VIIKON PÄHKINÄ vko 7 Aihealueet: Anatomia, kansantaudit 1. Sydämen ja verenkiertoelimistön terveyden kannalta on tärkeää a) syödä hedelmiä ja vihanneksia b) välttää liian rasvaista ja suolaista ruokaa c) rakastua palavasti vähintään kerran vuodessa d) liikkua säännöllisesti 1. Sydän a) voidaan helposti vaihtaa b) on lihaskudosta c) tarvitsee happea d) sijaitsee kehon oikealla puolella 3. Olivatko kysymykset mielestäsi a) liian helppoja b) sopivia c) liian vaikeita 4. Miten päädyit oikeaan vastaukseen? a) tiesin b) arvasin c) kysyin kaverilta d) etsin kirjoista, netistä tms. LIITE 1l VIIKON PÄHKINÄ vko 9 Kysely Kaikki alkaa ja loppu joskus. Viikkopähkinä on kestänyt 12 viikon ajan. Nyt on aika selvittää mitä siitä opimme Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Kirjoita myös nimesi ja ryhmä, jos haluat osallistua palkintojen arvontaan tälläkin viikolla! Kuinka monta kertaa osallistuit viikkokilpailuun? a) 1 4 kertaa b) 5 8 kertaa c) 9 12 kertaa Saivatko kysymykset sinut pohtimaan opintojasi, eri aihealueita tai lähihoitajan työtä yleensä? a) Kyllä b) Ei Toivoisitko tämän tyyppistä toimintaa kouluun useammin? a) Kyllä b) Ei Millainen toiminta koulussa tukisi opintojasi ja / tai ammatillista kasvua? Kiitos vastauksestasi! Liite 2 VIIKON PÄHKINÄ Kysely Kaikki alkaa ja loppu joskus. Viikkopähkinä on kestänyt 12 viikon ajan. Nyt on aika selvittää mitä siitä opimme Kuinka monta kertaa osallistuit viikkokilpailuun? b) 1 4 kertaa b) 5 8 kertaa c) 9 12 kertaa a. Keskustelitko viikkokikilpailusta kavereiden tai opettajien kanssa? b) Kyllä b) Ei b. Tarkistitko oikeian vastauksen jälkikäteen (esim. oli nähtävissä seuraavalla viikolla)? b) Kyllä b) Ei Saivatko kysymykset sinut pohtimaan opintojasi, eri aihealueita tai lähihoitajan työtä yleensä? b) Kyllä b) Ei Toivoisitko tämän tyyppistä toimintaa kouluun useammin? b) Kyllä b) Ei Millainen toiminta koulussa tukisi opintojasi ja / tai ammatillista kasvua? Kiitos vastauksestasi! a. Keskustelitko viikkokikilpailusta kavereiden tai opettajien kanssa? a) Kyllä b) Ei Tarkistitko oikeian vastauksen jälkikäteen (esim. oli nähtävissä seuraavalla viikolla)? a) Kyllä b) Ei 11

12 Vuokko Halonen Omnian ammattiopisto Lukuvuonna Ensiavun alkeet kouluikäisille 1. Projektin taustaa Nitoja-hankkeen opetusmenetelmällisessä työryhmässä on toteutettu erilaisia opetusmenetelmäkokeiluja jo viime vuonna, ja erilaisten projektien merkeissä on jatkettu myös lukuvuonna Tämä projekti oli hankkeseen liittyvä opetusmenetelmällinen kokeilu, jossa yhdistettiin lähihoitajaopiskelijoiden ensiavun opiskelu ja ohjaus- /opetustilanteen harjoittelu toisiinsa. Opetusmenetelmäkokeiluna pidetyn kurssin tavoitteena oli syventää opiskelijoiden ensiaputietoutta ja harjaannuttaa pedagogisia taitoja. Sekä ensiapu, että erilaiset ohjaustilanteet ovat lähihoitajan työssä tarvittavaa keskeistä osaamista. Kurssi järjestettiin vapaasti valittavina opintoina ja oli laajuudeltaan yhden opintoviikon pituinen. Kurssille osallistui viisi lähihoitajaopiskelijaa Omnian ammattiopiston Kirkkonummen toimipisteestä, ryhmästä LAHP08SAK. He ovat edenneet kaksivuotisten perusopintojen loppuvaiheeseen, johon kuuluu 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintoja. Suuri osa ryhmän opiskelijoista oli saanut hyväksiluvun opinnoista, tai suoritti ne työelämässä, mistä syystä kurssin osallistujamäärä oli näin vähäinen. Pienestä osallistujamäärästä huolimatta kurssi päätettiin kuitenkin pitää, jotta opiskelijat saisivat suoritettua ainakin osan vapaasti valittavista opinnoista Kirkkonummella. 2. Projektin suunnittelu ja toteutus Projektin suunnittelu alkoi vierailupaikkojen hankinnalla. Tämän opettaja teki jo ennen varsinaista kurssin alkua, jotta voitiin olla varmoja että ohjausharjoittelut pystyttiin pitämään. Kun kohteet oli valittu, sovittiin aikatauluista ja muista käytännön järjestelyistä. Tämän jälkeen opettaja suunnitteli alustavasti kurssin aikataulun ja sisällön, mutta päävastuu toteutuksen suunnittelusta jäisi opiskelijoille itselleen. Kurssin aluksi opiskelijat kertasivat EA1-kurssilla opittuja taitoja koulussa. Kaikki lähihoitajaopiskelijat olivat suorittaneet jo aiemmin SPR:n EA1-koulutuksen perusopinnoissaan, mutta kurssista oli aikaa yli vuosi. Kertaukseen sisältyi hätäensiaputaitojen (tajuttoman ensiapu, elvytys, painesiteen sitominen ja sokin ensiapu) toiminnalliset harjoitukset, lisäksi kerrattiin muun muassa haavojen ja ruhjeiden ensiapua. Kertaustuntien jälkeen opiskelijat jakautuivat kahteen ryhmään, joissa he suunnittelivat tulevia opetustilanteita. Suunnittelussa piti ottaa huomioon mm. opetettavat aiheet/sisällöt ja niihin perehtyminen, opetusmenetelmät, käytettävissä oleva aika, kohderyhmä ja ympäristö sekä tarvittavat välineet. Opetettaviksi aiheiksi opiskelijat valitsivat mahdollisimman arkisia tilanteita, mutta myös hieman haasteellisempia tehtäviä. Pienistä verenvuodoista, haavoista ja niiden ensiavusta siirryttiin painesiteen sitomiseen, lisäksi käsiteltäisiin nenäverenvuoto, kolhut ja mustelmat sekä kolmen koon hoito (koho, kylmä, kompressio), pyörtyminen ja tajuttoman ensiapu. Ensimmäinen vierailu tehtiin Kirkkonummelle Keskuspuiston ammattiopistoon, jossa opiskelee noin kaksikymmentä erityisohjausta tarvitsevaa kehitysvammaista nuorta. Projektiryhmän opiskelijoista osa oli sairaana kyseisenä päivänä, joten kaikki Omnian opiskelijat pitivät yhteisen tilanteen koko Keskuspuiston ammattiopiston väelle. Heidän kanssaan oli aiemmin käsitelty joitakin ensiapuun liittyviä asioita, kuten hätänumeroon soittaminen, mutta erityisesti heidän opettajansa toivoi, että painottaisimme kuinka tärkeää on kyetä toimimaan ensiaputilanteessa, eikä pelästyä ja mennä piiloon (esim. tulipalossa). Tästä lähihoitajaopiskelijat muistuttivatkin monessa yhteydessä, ja lopulta tilanne oli niin mielenkiintoinen, että henkilökunnan suunnittelema palaveri peruuntui ja hekin olivat mukana kertaamassa ensiaputaitojaan. Keskuspuiston opiskelijat olivat innokkaita osallistumaan niin potilaina kuin ensiavun antajinakin, ja palaute oli suoraa ja välitöntä. Heidän opettajansa seurasivat jopa liikuttuneina, kuinka moni opiskelija ylitti omia rajojaan niin fyysisesti kuin henkisesti. Tunnin jälkeen opiskelijamme saivat kiitosta sekä opiskelijoilta, että henkilökunnalta. Toinen vierailupaikkamme oli Gesterbyn koulu Kirkkonummella, jossa käytiin Opiskelijat pitivät kahdessa rastipisteessä ensiapukoulutusta noin kuudellekymmenelle kolmasluokkalaiselle. Koululaiset oi jaettu kuuteen noin kymmenen oppilaan ryhmiin, aikaa oli varattu kaksikymmentä minuuttia / ryhmä. Oppilaat olivat innolla mukana ja halusivat kokeilla itse muiden muassa Kolmen Koon hoitoa (kuva 1), haavojen sitomista sekä pyörtyneen ensiapua. Suurelle ryhmälle opettaminen lyhyen ajan puitteissa vaati todella tiukkaa aikataulussa pysymistä ja sujuvaa siirtymistä paikasta toiseen. Tämä onnistui hyvin, koska koululla oltiin organisoitu ryhmien järjestäytyminen tehokkaasti. Myös meidän opiskelijamme selvisivät haasteesta hyvin, mutta aamupäivän jälkeen heillä oli omien sanojensa mukaan takki tyhjänä. Kurssin viimeisillä tunneilla ryhmäläiset suunnittelivat ja toteuttivat vielä samoissa kokoonpanoissa toisilleen esityksen erilaisista tapaturmista, järjestivät niihin liittyen ensiapuharjoitukset ja arvioivat toistensa suorituksia. Opiskelijat saivat 12

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Sari Mettiäinen Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Kokemuksia etaitava -ohjelman käytöstä hoitotyön opiskelijoiden ohjauksessa Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä

JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä. kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä JUHANA KOKKONEN [TOIM.] Tiloissa ja pilvessä kokemuksia uusien oppimisympäristöjen kehittelystä TILOISSA JA PILVESSÄ Attribution 1.0 Finland Toimittaja Toimituskunta Sarjan ulkoasu Taitto Kansi Juhana

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät

Päijät-Hämeen Hyvinvoivat Äijät Jarkko Tuominen (toim.) Hyvinvoivat Äijät Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 146 Jarkko Tuominen (toim.) Hyvinvoivat Äijät Lahden

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON!

Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malike. Tuula Puranen OON OPPINU NIIN PALJON! Aikuis-Malikkeen toimintavälinekoulutus yhteistyökoulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulussa 2011. Selvitys koulutuksen merkityksestä opiskelijoille.

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet hallussa? Selvitys ammattiin opiskelevien työelämätiedoista

Oikeudet ja velvollisuudet hallussa? Selvitys ammattiin opiskelevien työelämätiedoista 1 2014 Oikeudet ja velvollisuudet hallussa? Selvitys ammattiin opiskelevien työelämätiedoista Helmikuu 2014 Juha Häkkinen Lisätiedot: Mikko Koskinen mikko.koskinen@sak.fi puhelin 020 774 0158 Tilaukset:

Lisätiedot