Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet Asennus Käyttäjän ohjaimet Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...49. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...22. 1 Suomi"

Transkriptio

1 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Joustava kulman asetus...6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Tulo-/lähtöliitännät... 9 Kaukosäädin... 1 Asennus...11 Projektorin liittäminen...11 Tietokoneeseen/kannettavaan liittäminen Videolähteisiin liittäminen D-videolaitteisiin liittämiseen D-lasien käyttö...15 Projektorin kytkeminen päälle/ pois päältä...16 Projektorin kytkeminen päälle Projektorin kytkeminen pois päältä Varoitusvalo Heijastetun kuvan säätäminen...19 Projektorin korkeuden säätäminen Projektorin sijainnin säätäminen... 2 Käyttäjän ohjaimet...22 Ohjauspaneeli ja kaukosäädin...22 Ohjauspaneeli Kaukosäädin Näyttövalikot...25 Käyttö Valikon rakenne KUVA KUVA Lisäasetukset... 3 KUVA Lisäasetukset PureEngine KUVA Lisäasetukset Väriasetukset NÄYTTÖ NÄYTTÖ 3D JÄRJESTELMÄ... 4 ASETUKSET ASETUKSET HDMI Link Settings ASETUKSET Signaali (VGA) ASETUKSET Signaali (Video) Liitteet...49 Vianmääritys...49 Kuvaongelmat Muita ongelmia Kaukosäädinongelmat LED-merkkivalojen selitys Näyttöviestit Yhteensopivuustilat...54 RS232-komennot ja protokollatoimintoluettelo...56 RS-232-nastamääritykset RS-232-protokollatoimintoluettelo Kattoasennus...6 Optoman maailmanlaajuiset toimistot...61 Säädös- ja turvallisuushuomautukset...63 FCC-ilmoitus Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa Tavaramerkit Suomi

2 Käyttöhuomautus Turvallisuustietoja Tasasivuisessa kolmiossa olevan vilkkuvan, nuolipäisen salaman tarkoitus on varoittaa käyttäjää tuotteen kotelon sisässä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka on riittävän suuri muodostamaan sähköiskun vaaran. Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on ilmoittaa käyttäjälle sovelluksen mukana tulevassa kirjallisessa materiaalissa olevista tärkeistä käyttö- ja ylläpito (huolto) -ohjeista. VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE PIENENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN TAI TULIPALON VAARAA. KOTELON SISÄLLÄ ON VAARALLISEN KORKEITA JÄNNITTEITÄ. ÄLÄ AVAA KOTELOA. TURVAUDU HUOLLOSSA VAIN PÄTEVÄÄN HUOLTOHENKILÖSTÖÖN. Luokan B säteilyrajat Tämä luokan B laite on Kanadan kaikkien häiriötä aiheuttavien laitteiden säädösten mukainen. Tärkeä turvaohje 1. Älä tuki tuuletusaukkoja. Jotta voisit varmistaa projektorin luotettavan käytön ja suojata sitä ylikuumenemiselta, on suositeltavaa asentaa se sijaintiin, jossa sen tuuletus ei esty. Älä esimerkiksi aseta projektoria täydelle kahvipöydälle, sohvalle, sänkyyn jne. Älä aseta projektoria syvennykseen, kuten kirjahyllyyn tai hyllyyn, joka rajoittaa ilman virtausta. 2. Älä käytä projektoria lähellä vettä tai kosteissa paikoissa. Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle. 3. Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä (esim. lämpöpattereita, lämmittimiä ja liesiä) tai muita lämpöä tuottavia laitteita (esim. vahvistimia). 4. Puhdista vain kuivalla liinalla. 5. Käytä vain valmistajan määrittämiä liitäntöjä/lisälaitteita. 6. Älä käytä laitetta, jos se on fyysisesti vahingoittunut tai vaurioitunut. Fyysisiin vahinkoihin tai vaurioihin kuuluu (rajoittamatta): -- Laite on pudotettu. -- Virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut. -- Nestettä on läikkynyt projektoriin. -- Projektori on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle. -- Jotain on pudonnut projektorin sisään tai sisällä on jotain irtonaista. Älä yritä huoltaa laitetta itse. Kansien avaaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Soita Optomalle ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi. 7. Älä anna esineiden tai nesteiden joutua projektorin sisään. Ne saattavat koskettaa vaarallisia jännitepisteitä tai oikosulkea osia, mistä saattaa seurata tulipalo tai sähköisku. 8. Katso projektorin kotelosta turvallisuuteen liittyvät merkinnät. 9. Vain pätevän huoltohenkilöstön tulee korjata laite. Suomi 2

3 Käyttöhuomautus Varotoimet Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa suositeltuja varoituksia, varotoimia ja huoltotoimenpiteitä. Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Älä katso projektorin linssin läpi lampun ollessa päällä. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiäsi. Älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle pienentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa. Älä avaa tai pura tuotetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. Kääntäessäsi projektorin pois päältä, varmista että sen jäähdytyskierto on suoritettu ennen virran katkaisemista. Anna projektorin jäähtyä 1 sekuntia. Linssinsuojus ei saa olla päällä projektorin ollessa toiminnassa. Riittävän tilan jättäminen projektorin kotelon päälle, sivuille ja taakse on olennaisen tärkeää laitteen kunnolliselle ilmankierrolle ja jäähdytykselle. Tässä näytetyt mitat ilmaisevat vaadittavan vähimmäistilan. Jos projektori asennetaan kaappiin tai vastaavaan suljettuun tilaan, nämä minimietäisyydet on säilytettävä. 4 (1cm) 8 (2cm) 8 (2cm) 4 (1cm) 3 Suomi

4 Käyttöhuomautus Tee näin: Sammuta laite ja irrota virtapistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat tuotteen. Käytä kotelon puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuaineella. Irrota virtajohto virtalähteestä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Älä: Älä tuki laitteen ilmankiertoaukkoja. Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita, vahoja tai liuottimia. Älä käytä seuraavanlaisissa olosuhteissa: -- Äärimmäisen kuumassa, kylmässä tai kosteassa ympäristössä. `` Varmista, että ympäristön lämpötila on 5 C-4 C `` Suhteellinen kosteus on 1 85 % -- Pölyisessä tai likaisessa ympäristössä. -- Älä käytä laitetta voimakkaita magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä. -- Suorassa auringonvalossa. 3D-projektion katsominen 3D-toiminnolla TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA. LUE SEURAAVAT VAROITUKSET ENNEN KUIN KÄYTÄT TAI LAPSET KÄYTTÄVÄT 3D-TOIMINTOA. Varoitus Lapset ja teini-ikäiset ovat herkempiä terveysongelmille, jotka liittyvät 3D-katsomiseen ja heitä on valvottava tarkoin, kun he katsovat 3D-kuvaa. Valoherkkyysepilepsia ja muut terveysriskit Jotkut katsoja voivat saada epilepsiakohtauksen tai sydänkohtauksen altistuessaan tietyille projisoidun kuvan tai videopelien vilkkuville kuville tai valoille. Jos itselläsi tai suvussa esiintyy epilepsiaa tai sydänkohtauksia, ota yhteys lääkäriin ennen kuin käytät 3D-toimintoa. Sellaisillakin henkilöillä, joilla itsellä tai suvussa ei esiinny epilepsiaa tai sydänkohtauksia, voi olla diagnostisoimattomia tiloja, jotka voivat aiheuttaa valoherkkyysepilepsiakohtauksia. Suomi 4

5 Käyttöhuomautus Raskaana olevien naisten, vanhusten, erilaisista sairauksista kärsivien henkilöiden, unen puutteesta kärsivien henkilöiden tai alkoholin vaikutuksen alaisten henkilöiden tulisi välttää 3D-toiminnon käyttämistä. Jos 3D-kuvaa katsoessasi ilmenee jokin seuraavista oireista, lopeta heti katsominen ja ota yhteys erikoissairaanhoitoon: (1) muuttunut näkökyky, (2) pyörällään päästä olo, (3) huimaus, (4) tahattomat liikkeet, kuten silmän tai lihaksen nykiminen, (5) sekavuus, (6) pahoinvointi, (7) tajuttomuus, (8) kouristukset, (9) krampit tai (1) ajan ja paikan tajun menettäminen. Lapset ja teini-ikäiset ovat aikuisia herkempiä kokemaan näitä oireita. Vanhempien tulee valvoa lapsia ja kysyä, kokevatko he näitä oireita. 3D-projektion katsominen voi myös aiheuttaa liikepahoinvointia, jälkikuvia, ajan ja paikan tajun menettämistä, silmän rasittumista ja vähentynyttä asennon vakautta. On suositeltavaa, että käyttäjät pitävät usein taukoja vähentääkseen näiden vaikutusten mahdollisuutta. Jos silmissäsi esiintyy oireita rasittumisesta tai kuivuudesta tai jos sinulla ilmenee jokin yllä mainituista oireista, lopeta heti tämän laitteen käyttö ja jatka laitteen käyttöä vasta vähintään puolen tunnin kuluttua, kun oireet ovat poistuneet. 3D-projektion katsominen liian lähellä näyttöä tai liian pitkäkestoinen katsominen voi vahingoittaa näköä. Ihanteellinen katsomisetäisyys on vähintään kolme kertaa näytön korkeus. On suositeltavaa, että katsoja silmät ovat näytön tasalla. 3D-projektion katsominen 3D-laseilla pitkän aikaa voi aiheuttaa päänsärkyä tai rasittumista. Jos koet päänsärkyä, rasittumista tai huimausta, lopeta 3D-projektion katsominen ja lepuuta silmiäsi. Älä käytä 3D-laseja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 3D-projektion katsomiseen. 3D-lasien käyttö muuhun tarkoitukseen (kuten silmälaseina, aurinkolaseina, suojalaseina jne.) voi olla fyysisesti vahingollista ja heikentää näköä. 3D-projektion katsominen voi johtaa joillakin katsojilla ajan ja paikan tajun menettämiseen. ÄLÄ tämän vuoksi sijoita 3D-PROJEKTORIA lähelle portaikkoa, sähköjohtoja, parveketta tai muuta kohdetta, johon voi kompastua tai törmätä, tai jotka voivat pudota, rikkoontua tai kaatua. 5 Suomi

6 Käyttöhuomautus Silmän turvallisuusvaroitukset Vältä aina katsomasta suoraan projektorin säteeseen. Ole selin säteeseen niin paljon kuin mahdollista. Kun projektoria käytetään luokkahuoneessa, valvo oppilaita asianmukaisesti, kun heitä pyydetään osoittamaan jotakin ruudulta. Vähennä ympäristön hajavaloa huoneen verhoilla lampun tarvitseman virran minimoimiseksi. Joustava kulman asetus Käytettävissä oleva kulma pystysuunnassa 36 Käytettävissä oleva kulma vaakasuunnassa 9 Suomi 6

7 LED Brightness Menu 16:9 4:3 Letter-Box Pure Engine HDMI Link Mode Native 2D/3D 3D Format Esittely Pakkauksen sisältö Pura pakkaus ja tarkista sisältö. Varmista, että kaikki seuraavat osat ovat pakkauksessa. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys Optoman asiakaspalveluun. Projektori ja linssinsuojus Virtajohto Eri maiden käyttämistä sovelluksista riippuen lisävarusteet saattavat vaihdella maittain. 2 AA-paristoa Asiakirjat: Infrapunakaukosäädin (Kaukosäädin voi olla erilainen mallin mukaan) Takuukortti Pikaopas WEEE-kortti (vain EMEA) Katso Euroopassa voimassa olevat takuutiedot osoitteesta 7 Suomi

8 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) Esittely Tuotekuvaus Pääyksikkö Käyttöliittymä on mallin teknisten tietojen mukainen. Älä tuki projektorin tulo-/poistoilma-aukkoja Suomi Virtapainike / Virran LED Lämpötilan merkkivalo Lähde-painike Tuuletus (tuloilma) Infrapunavastaanottimet Tuuletus (poistoilma) 7. Zoomausrengas 8. Tarkennusrengas 9. Linssi 1. Linssinsuojus 11. Kallistuksen säätöjalka 12. Tulo-/lähtöliitännät 13. Virtapistoke

9 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) Esittely Tulo-/lähtöliitännät Käyttöliittymä on mallin teknisten tietojen mukainen. 1. HDMI 1 -liitäntä (v1.4a 3D tuettu) 2. HDMI 2 -liitäntä (v1.4a 3D tuettu) 3. VGA-tulo/YPbPr-liitin (Analoginen PC-signaali/komponenttivideotulo/HDTV/ YPbPr) 4. Komponenttivideotuloliitin (YPbPr) 5. Komposiittivideotuloliitäntä 6. USB laiteohjelmiston päivitykseen 7. RS-232-liitäntä (9-nastainen) 8. USB virtaa varten (5 1 A) 9. Virtapistoke TM 1. Kensington -lukkoportti V Trigger A -rele-liitin (12 V, 25 ma 3,5 mm:n miniliitin) V Trigger B -rele-liitin (12 V, 25 ma 3,5 mm:n miniliitin) 13. 3D-synkronointilähtö (5 V) 9 Suomi

10 Esittely Kaukosäädin Kaukosäädin on mallin teknisten tietojen mukainen LED Brightness Menu 16:9 4:3 Letter-Box Pure Engine HDMI Link Mode Native 2D/3D 3D Format Virta päälle 2. Virta pois päältä 3. Gamma 4. HDMI Link 5. Lisäasetukset 6. Nelisuuntaiset valintanäppäimet 7. Tila 8. 4:3 9. Alkuperäinen 1. 3D-muoto 11. Synkronointi 12. Videolähde 13. HDMI2-lähde 14. VGA-lähde 15. YPbPr-lähde 16. HDMI1-lähde 17. PureEngine 18. LBX :9 2. Valikko 21. Enter 22. LED Brightness 23. CMS (Color Management System) 24. Kontrasti 25. Kirkkaus Suomi 1

11 MOLEX m o l e x 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) Projektorin liittäminen Asennus Tietokoneeseen/kannettavaan liittäminen Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita. (*) Valinnainen lisävaruste 1 E6245SP R V -lähtö 3D-lasit 1...Virtajohto 2...*HDMI-kaapeli 3... *VGA-kaapeli 4... *USB-kaapeli 5... *RS-232-kaapeli 6... *12 V DC -pistoke 7... *3D-lähetinkaapeli 11 Suomi

12 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) Asennus Videolähteisiin liittäminen DVD-soitin, tv-sovitin, HDTVvastaanotin Komposiittivideolähtö V -lähtö Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita. Katso yksityiskohtaiset tiedot liittämisestä 3D-lähettimeen ja 3D-laseihin niiden käyttöohjeista. Käytä Blu-ray 3D -soittimen liittämiseen suurinopeuksista HDMI-kaapelia. (*) Valinnainen lisävaruste 1 E6245SP R DVD-soitin, tv-sovitin, HDTV-vastaanotin 4 8 3D-lasit 1...Virtajohto 2...*HDMI-kaapeli 3...*VGA/RCA-sovitin 4... *3 RCA-komponenttikaapeli 5...*VGA/RCA-kaapeli 6...*Komposiittivideokaapeli 7... *12 V DC -pistoke 8... *3D-lähetinkaapeli Suomi 12

13 Asennus NOTE 3D-videolähdelaitteeseen on kytkettävä virta ennen 3D-projektoria. NOTE Jos tulovideo on normaali 2D, paina 3D-Muoto ja vaihda tilaan AUTO. Jos SBS-tila on aktiivinen, 2D-videosisältö ei näy oikein. 3D-videolaitteisiin liittämiseen Kun olet liittänyt laitteet toisiinsa HDMI-kaapeleilla kuten kaaviossa, voit aloittaa laitteen käytön. Kytke 3D-videolähde ja 3D-projektori päälle. PlayStation 3 -pelit y Varmista, että olet päivittänyt konsoliin uusimman ohjelmistoversion. y Siirry kohtaan Asetukset-valikko -> Näytä asetukset -> Videolähtö -> HDMI. Valitse Automatic ja toimi näytön ohjeiden mukaisesti. y Aseta 3D-peli sisään. Vaihtoehtoisesti voi ladata pelejä (ja 3D-päivityksiä) PlayStation -verkon kautta. y Käynnistä peli. Valitse pelin sisäisessä valikossa Pelaa 3D-tilassa. Blu-ray 3D -soitin y Varmista, että soittimesi tukee 3D Blu-ray -levyä, ja että 3D-lähtö on käytössä. y Aseta 3D Blu-ray -levy soittimeen ja paina Toista. 3D TV (esim. SKY 3D, DirecTV) y Ota yhteys TV-palveluntarjoajaan ottaaksesi käyttöön 3D-kanavia kanavapaketissasi. y Kun ne on otettu käyttöön, vaihda 3D-kanavalle. y Sinun pitäisi nähdä rinnakkain kaksi kuvaa. y Kytke 3D-projektorin SBS-tilaan. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon NÄYTTÖ -osassa. 3D-laite (esim. 3D DV/DC) 2D 18i side-by-side -signaalilähdöllä y Liitä 3D-laite ja liitä 3D-sisältölähtö, jossa on 2D side-by-side -lähtö, 3D-projektoriin. -- Sinun pitäisi nähdä rinnakkain kaksi kuvaa. y Kytke 3D-projektorin SBS-tilaan. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon NÄYTTÖ -osassa. Jos 3D-sisältöä katsotaan HDMI 1.4a -lähteestä (esim. 3D Blu-ray) 3D-lasien tulee olla aina synkronoituna. Jos 3D-sisältöä katsotaan HDMI 1.3 -lähteestä (esim. 3D-lähetys SBS-tilaa käyttämällä), voi olla välttämätöntä käyttää projektorin 3D-synkronoinnin kääntövalintaa 3D-kokemuksen optimoimiseksi. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon NÄYTTÖ ->3D -osassa. 13 Suomi

14 Asennus 3D-lähetys 3D Blu-ray -levy 3D-konsolipelit SKY+HD, kaapeli/ satelliittiboksi 3D Blu-ray -soitin PlayStation 3 3D-lasit Full 3D 18p DLP -projektori Suomi 14

15 Asennus NOTE Katso yksityiskohtaisemmat tiedot 3D-lasien käyttöohjeista. 3D-lasien käyttö 1. 3D-lasien kytkeminen päälle: Paina Virta -painiketta. Merkkivalo vilkkuu kerran ilmaisten, että lasit ovat valmiit käyttämään 3D-tilaa. 2. Varmista, että 3D-sisältöä lähetetään projektoriin, ja että signaali on yhteensopiva projektorin määritysten kanssa. 3. Kytke 3D-projektorista päälle 3D-tila. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon NÄYTTÖ -osassa. 4. Käynnistä 3D-lasit ja varmista, että kuva näkyy 3D:nä ilman silmien rasittumista. 5. Jos kuva ei näy 3D:nä, tarkista onko 3D-laiteasetukset tehty oikein 3D-kuvan lähettämiseksi. Tai SBS-tila on kytkettävä päälle, kun tulosignaali on 2D 18i side-by-side ja toistettava vaiheet Voit olla välttämätöntä käyttää projektorin 3D-synk. kääntö -valintaa 3D-kokemuksen optimoimiseksi. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon NÄYTTÖ -osassa. 7. 3D-lasien kytkeminen pois päältä: Pidä Virta -painiketta painettuna, kunnes merkkivalo sammuu. 8. Katso yksityiskohtaiset tiedot 3D-lasien käyttöohjeista tai valmistajan websivustosta. 15 Suomi

16 Asennus Projektorin kytkeminen päälle/pois päältä Projektorin kytkeminen päälle 1. Poista linssinsuojus. 2. Kiinnitä virtajohto ja signaalikaapeli hyvin. Kytkemisen jälkeen virran merkkivalo loistaa punaisena. 3. Sytytä lamppu painamalla -painiketta joko projektorin sivusta tai kaukosäätimestä. Virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Aloitusnäyttö näkyy noin 1 sekunnin ajan. Kun käytät projektoria ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään valitsemaan kieli ja virransäästötila. 4. Liitä ja kytke päälle lähde, jonka haluat näyttää ruudulla (tietokone, kannettava, videosoitin jne.). Projektori löytää lähteen automaattisesti. Jos näin ei käy, paina valikkopainiketta ja siirry kohteeseen ASETUKSET. Varmista, että Lähteen lukitus -asetus on asetettu tilaan Pois. Jos liität samanaikaisesti useita lähteitä, paina ohjauspaneelin LÄHDE -painiketta tai kaukosäätimen suoraa lähdepainiketta vaihtaaksesi tulojen välillä. Käynnistä ensin projektori ja valitse sitten signaalilähteet. 2 Virta HDMI Link LED Brightness Suomi 16 1 Linssinsuojus Menu Mode 16:9 4:3

17 Asennus Projektorin kytkeminen pois päältä 1. Voit sammuttaa projektorin painamalla -painiketta kaukosäätimestä tai -painiketta projektorin takaa kaksi kertaa sekunnin välein. Seuraava viesti näytetään ruudulla. Virta pois? Paina virtapainiketta uudelleen Vahvista painamalla -painiketta uudelleen, muuten viesti poistuu 15 sekunnin kuluessa. Kun painat - painiketta toistamiseen, projektori sammuu. 2. Jäähdytystuulettimien toiminta jatkuu noin 1 sekunnin ajan ja Virta-LED loistaa sinisenä. Kun Virran merkkivalo palaa tasaisesti punaisena, projektori on siirtynyt valmiustilaan. Jos haluat kytkeä projektorin takaisin päälle, sinun on odotettava, kunnes jäähdytyskierto on suoritettu ja laite mennyt valmiustilaan. Paina valmiustilassa -painiketta, jos haluat käynnistää projektorin uudelleen. 3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja projektorista. 4. Älä käynnistä projektoria heti sen sammuttamisen jälkeen. 17 Suomi

18 Asennus Varoitusvalo Kun varoitusosoittimet (katso seuraavasta) menevät päälle, projektori sammuu automaattisesti: Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen, jos havaitset projektorissa seuraavia vikaoireita. Katso lisätietoja sivuilta Virran LED -merkkivalo vilkkuu punaisena. LÄMPÖTILAN LED-merkkivalo palaa punaisena ja Virran LED-merkkivalo vilkkuu punaisena. Tämä osoittaa, että projektori on ylikuumentunut. Normaaleissa olosuhteissa projektori voidaan kytkeä takaisin päälle. LÄMPÖTILAN LED-merkkivalo vilkkuu punaisena ja jos Virran LED -merkkivalo vilkkuu punaisena. Irrota virtajohto projektorista, odota 3 sekuntia ja yritä uudelleen. Jos varoitusvalo syttyy uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen apua varten. Suomi 18

19 Asennus Heijastetun kuvan säätäminen Projektorin korkeuden säätäminen Tämä projektori on varustettu kuvan korkeuden säädön mahdollistavalla nostojalalla. 1. Paikanna projektorin alta säädettävä jalka, jota haluat säätää. 2. Nosta projektoria kiertämällä säädettävää rengasta myötäpäivään tai laske kiertämällä vastapäivään. Toista tarvittaessa muille jaloille. Kallistuksen säätöjalka Kallistuksen säätörengas 19 Suomi

20 Asennus Projektorin sijainnin säätäminen Määrittääksesi projektorin sijaintipaikan, ota huomioon valkokankaan koko ja muoto, pistorasioiden sijainti ja projektorin etäisyys muista laitteista. Zoomausrengas Tarkennusrengas Vaakalinssi Siirtovipu Pystysuuntainen linssin säätövipu 6%H Leveys (L) Korkeus (K) 6%H 1%W 1%W Suomi 2

21 Asennus Linssi Tämä taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi käyttäjälle. Optoma-mallin nimi Laaja-versio Tele-versio Polttoväli (f) (mm) 18,7~22,59 22,56~42,87 F-numero 2,~2,32 2,3~3,39 Zoomausalue (suhde) 1,25 1,9 Zoomaus ja kohdistuksen säätö Manuaalinen Optinen linssinsiirto Vaakasuunteinen: +/-1%, pystysuuntainen: +/-6% Laaja-versio Tele-versio Näytön koko Projisointietäisyys (mm) Projisointietäisyys: Valkokankaalta linssiin. (tuumaa) Laaja Tele Laaja Tele Suomi

22 Käyttäjän ohjaimet Ohjauspaneeli ja kaukosäädin Ohjauspaneeli Ohjauspaneelin käyttäminen Virtapainike / Virran LED Lämpötilan merkkivalo Katso osiota Projektorin virran kääntäminen päälle/pois päältä sivuilla Osoittaa projektorin tilan. Osoittaa projektorin lämpötilan. LÄHDE Valitse tulosignaali painamalla LÄHDE -painiketta. Paristojen asentaminen Kaukosäädin Toimitukseen kuuluvat kaksi AA-paristoa ovat kaukosäädintä varten. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaavan tyyppisiin valmistajan suosittelemiin paristoihin. HUOMIO Paristojen virheellinen käyttö voi johtaa kemikaalivuotoon tai räjähdykseen. Varmista, että toimit seuraavien ohjeiden mukaisesti. Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja. Eri tyyppisillä paristoilla on erilaiset ominaisuudet. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Vanhojen ja uusien paristojen sekoittaminen voi lyhentää uusien paristojen käyttöikää tai aiheuttaa kemikaalivuotoja vanhoissa paristoissa. Poista paristot heti, kun ne ovat kuluneet loppuun. Paristosta vuotaneet silmien kanssa kosketuksiin joutuneet kemikaalit voivataiheuttaa ihottumaa. Jos havaitset kemikaalivuodon, pyyhi se huolellisesti liinalla. Tämän tuotteen toimitukseen kuuluvilla paristoilla on varastointiolosuhteiden vuoksi lyhyt odotettavissa oleva käyttöikä. Jollet aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista siitä paristot. Kun hävität pariston, tee se maasi tai alueesi lakien mukaisesti. Suomi 22

23 Käyttäjän ohjaimet Kaukosäädin Kaukosäätimen käyttäminen HDMI Link Virta päälle Virta pois päältä Gamma Käynnistä projektori. Sammuta projektori. Aseta gammakäyrätyyppi. LED Brightness Menu Mode 16:9 4:3 Letter-Box Native 2D/3D Pure Engine 3D Format HDMI Link Lisäasetukset Nelisuuntaiset valintanäppäimet Tila 4:3 Alkuperäinen 3D-Muoto Synkronointi Video HDMI2 VGA Ottaa HDMI Link -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Näytä KUVA Lisäasetukset -valikko tai sulje se. Valitse kohteita nuolinäppäimillä tai säädä valintoja. Valitse näyttötila eri sovellusten optimoituja asetuksia varten. (Ks. sivu 28) Skaalaa kuvaa 4:3-kuvasuhteessa (1 44 x 1 8). Tulolähde näytetään skaalaamattomana. Valitse manuaalisesti 3D-sisältöä vastaava 3D-tila. Synkronoi projektori automaattisesti vastaamaan lähdesignaalia. Painamalla Video -painiketta voit valita komposiittivideolähteen. Paina HDMI2, jos haluat valita lähteen HDMI 2 -liittimestä. Painamalla VGA -painiketta voit valita VGA-In/YPbPr-liittimistä. 23 Suomi

24 Käyttäjän ohjaimet Kaukosäätimen käyttäminen HDMI Link YPbPr HDMI1 PureEngine Paina YPbPr, jos haluat valita lähteen YPbPr-liittimestä. Paina HDMI1, jos haluat valita lähteen HDMI 1 -liittimestä. PureEngine on kokoelma kehittyneitä kuvankäsittelytekniikoita, jotka parantavat näytetyn kuvan laatua. LED Brightness Menu Mode 16:9 4:3 Letter-Box Native 2D/3D Pure Engine 3D Format LBX 16:9 Valikko Enter LED Brightness CMS (Color Management System) Kontrasti Kirkkaus Mahdollistaa Letter-box-muotoisen ei-anamorfisesti parannetun elokuvan katsomisen koko näytön levyisenä. Osa alkuperäisestä kuvasta kadotetaan, jos kuvasuhde on pienempi kuin 2,35:1. Skaalaa kuvaa 16:9-kuvasuhteessa (1 92 x 1 8). Näyttää projektorin näyttövalikot tai poistuu niistä. Vahvista valinta. Lisää/vähennä kuvan valoisuutta. (Ks. sivu 3) Valitse yksi väreistä (R/G/B/ C/M/Y) säätääksesi sen x/y-poikkeamaa ja kirkkautta. Säädä kuvien tummimpien ja vaaleimpien kohtien välistä suhdetta. Säädä kuvan kirkkautta. Suomi 24

25 Käyttäjän ohjaimet Näyttövalikot Projektorissa on monikielisiä näyttövalikkoja, joiden avulla voit säätää kuvia ja muuttaa useita asetuksia. Projektori löytää lähteen automaattisesti. Käyttö 1. Avaa näyttövalikko painamalla kaukosäätimen tai projektorin paneelin Valikko -painiketta. 2 Kun OSD-näyttö tulee näkyviin, valitse jokin päävalikon kohdista painamalla -painikkeita. Tehdessäsi valinnan tietyllä sivulla, siirry alivalikkoon painamalla - tai Enter -painiketta. 3. Valitse haluttu kohde alialikosta painamalla -painikkeita ja paina - tai Enter -painiketta näyttääksesi lisää asetuksia. Säädä asetuksia painamalla -painikkeita. 4. Valitse seuraava säädettävä kohta alivalikosta ja säädä sitä edellä kuvatulla tavalla. 5. Vahvista valinta painamalla Enter - tai Valikko -painiketta, jolloin näyttö palaa päävalikkoon. 6. Voit poistua painamalla Valikko -painiketta uudelleen. Näyttövalikko sulkeutuu ja projektori tallentaa uudet asetukset automaattisesti. KUVA Asetus Näyttötila Elokuvateatteri Päävalikko KUVA NÄYTTÖ Kontrasti Kirkkaus Terävöitys Väri Sävy Lisäasetukset JÄRJESTELMÄ ASETUKSET Alivalikko 25 Suomi

26 Käyttäjän ohjaimet Valikon rakenne Päävalikko Alivalikko Asetukset KUVA Näyttötila Elokuvateatteri / Elokuva / Referenssi / Valokuva / Kirkas / 3D / ISF Day / ISF Night / Käyttäjä Kontrasti -5~5 Kirkkaus -5~5 Terävöitys ~15 #1 Väri -5~5 #1 Sävy -5~5 Lisäasetukset Kohinavaim. ~1 Gamma Elokuva / Video / Grafiikka / Tavallinen PureEngine UltraDetail / PureColor / PureMotion / PureEngine Demo / Lopeta LED Brightness Power / DynamicBlack 1 / DynamicBlack 2 / DynamicBlack 3 Väriasetukset Värilämpötila / Color Gamut / CMS / RGB Vahv/Säät / Väriavaruus / RGB Channel Lopeta NÄYTTÖ Muoto 4:3 / 16:9 / LBX / Alkuperäinen / Auto235 / Auto235_Subtitle Zoomi ~1 Reunan maski ~5 Image Shift H -1~1 V -1~1 Pysty kuvankorjaus -3~3 3D 3D-Muoto AUTO / SBS Mode / Top and Bottom / Frame Sequential / 2D -> 3D 3D -> 2D 3D / L / R 2D -> 3D Matala / Keskitaso / Korkea #2 3D-synk. kääntö Päälle / Pois JÄRJESTELMÄ Valikon sijainti Lopeta LED Hours Projisointi Testikuvio Taustaväri IR-toiminto 12V Trigger A 12V Trigger B Anamorhic Lens Pois Päälle Auto 3D Lopeta Pois / Ruudukko / Valkoinen Sininen / Harmaa / Musta Kaikki / Front / Ylös Päälle / Pois 4:3 / 16:9 / LBX / Alkuperäinen / Lopeta Ei mitään / Fixed / Movable Suomi 26

27 Käyttäjän ohjaimet Päävalikko Alivalikko Asetukset ASETUKSET Kieli Tulolähde HDMI 1 / HDMI 2 / Komponentti / VGA / Video / Lopeta HDMI Link Settings HDMI Link Päälle / Pois Lähteen lukitus Korkea paikka Tiedon piilotus Inclusive of TV Power On Link Power Off Link Kyllä / Ei Mutual / PJ -> Device / Device -> PJ Päälle / Pois Päälle / Pois Päälle / Pois Päälle / Pois Autom. Sammutus ~18 Signaali Taajuus ~1 Vaihe -5~5 Vaakasijainti -5~5 Pystysijainti -5~5 Automatic Lopeta Valkoisen taso -5~5 Mustan taso -5~5 Värikylläisyys -5~5 Sävy -5~5 IRE Lopeta Ota käyttöön / Disable IRE / 7,5 IRE Alkuasetukset Nykyinen Peruuta / Kyllä Kaikki Peruuta / Kyllä Huomaa, että näyttövalikot (OSD) ovat erilaisia valitsemasi signaalityypin ja käyttämäsi projektorimallin mukaan. (#1) Väri ja Sävy ovat tuettuja vain Video-tilassa. (#2) 3D-synk. kääntö on käytettävissä vain, kun 3D on käytössä. 27 Suomi

28 Käyttäjän ohjaimet KUVA KUVA KUVA NÄYTTÖ Näyttötila Kontrasti Kirkkaus Terävöitys Väri Sävy Lisäasetukset Elokuvateatteri JÄRJESTELMÄ ASETUKSET ISF Day ja ISF Night eivät ole näkyvissä, kun ISF-tiloja ei ole kalibroitu. Näyttötila Erilaisille kuvatyypeille on valmiiksi asetettuja optimoituja asetuksia. `` Elokuvateatteri: Oletusasetus kotiteatterille. `` Referenssi: Tämän tilan on tarkoitus toistaa mahdollisimman tarkasti kuva tavalla, jolla elokuvan ohjaaja on sen tarkoittanut. Väri-, värilämpötila-, kirkkaus-, kontrasti- ja gamma-asetukset ovat kaikki määritetty tavalliselle referenssitasolle. `` Elokuva: Puhtaimmat väriasetukset kotiteatterille. `` Valokuva: Optimoitu valokuvamaisten kuvien näyttämiseen. `` Kirkas: Maksimikirkkaus PC-tulosta. `` 3D: Suositeltava asetus, kun 3D-tila on käytössä. Käyttäjän kaikki lisäsäädöt 3D:ssä tallennetaan tässä tilassa tulevaa käyttöä varten. `` ISF Day: Optimoi kuva ISF-päivätilalla saadaksesi täydellisen kalibroinnin ja korkean kuvanlaadun. `` ISF Night: Optimoi kuva ISF-yötilalla saadaksesi täydellisen kalibroinnin ja korkean kuvanlaadun. `` Käyttäjä: Käyttäjän asetukset. Kontrasti Kontrasti säätelee kuvien tummimpien ja vaaleimpien kohtien välistä suhdetta. `` Vähennä kontrastia painamalla -painiketta. `` Lisää kontrastia painamalla -painiketta. Kirkkaus Säädä kuvan kirkkautta. `` Tummenna kuvaa painamalla -painiketta. `` Vaalenna kuvaa painamalla -painiketta. Suomi 28

29 Käyttäjän ohjaimet Väri ja Sävy ovat tuettuja vain komposiitti- ja komponenttilähteissä. Terävöitys Säädä kuvan terävyyttä. `` Vähennä terävyyttä painamalla -painiketta. `` Lisää terävyyttä painamalla -painiketta. Väri Säädä videokuvaa mustavalkoisesta täysvärikuvaan. `` Vähennä kuvan värikylläisyyttä painamalla -painiketta. `` Lisää kuvan värikylläisyyttä painamalla -painiketta. Sävy Säädä punaisen ja vihreän väritasapainoa. `` Lisää vihreän määrää kuvassa painamalla -painiketta. `` Lisää punaisen määrää kuvassa painamalla -painiketta. 29 Suomi

30 Käyttäjän ohjaimet KUVA LISÄASETUKSET KUVA Lisäasetukset KUVA NÄYTTÖ Kohinavaim. Gamma PureEngine LED Brightness Väriasetukset Lopeta Tavallinen 1% JÄRJESTELMÄ ASETUKSET Kohinavaim. Kohinavaim. vähentää lomitettujen signaalien näkyvää kohinaa. Asteikko on - 1. (: Pois) Gamma Tällä voit asettaa gammakäyrätyypin. Kun aloitusasennus ja hienosäätö ovat valmiit, käytä hyväksesi Gammasäätövaiheita optimoidaksesi kuvaulostulon. `` Elokuva: Kotiteatterille. `` Video: videota tai TV-lähdettä varten. `` Tavallinen: standardiasetusta varten. `` Grafiikka: PC-/Valokuvalähdettä varten. PureEngine PureEngine on kokoelma kehittyneitä kuvankäsittelytekniikoita, jotka parantavat näytetyn kuvan laatua. LED Brightness `` Power: Säädä LED-kirkkautta manuaalisesti (1 5 %). `` DynamicBlack 1: Säätää automaattisesti LED-kirkkauden välillä 1 13 %. `` DynamicBlack 2: Säätää automaattisesti LED-kirkkauden välillä 1 5 %. `` DynamicBlack 3: Säätää automaattisesti LED-kirkkauden välillä 1 %. Väriasetukset Paina siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja valitse sitten kohde painamalla - tai -painiketta. Suomi 3

31 Käyttäjän ohjaimet KUVA LISÄASETUKSET PureEngine KUVA Lisäasetukset PureEngine KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ UltraDetail PureColor PureMotion PureEngine Demo Lopeta Pois Pois Pois Pois ASETUKSET Kytke PureMotionominaisuus Pois -tilaan vähentääksesi vasteen viivettä peliä pelatessa. UltraDetail UltraDetail on reunanparannustyökalu, jonka avulla projektiokuvan reunoja voidaan parantaa selkeämpiä yksityiskohtia varten. PureColor Tämä säädettävä kohta käyttää hyväkseen uutta väriprosessorin algoritmia ja parannuksia mahdollistamaan kuvan eloisuuden merkittävän lisääntymisen. Asteikko on -5. PureMotion PureMotion varmistaa hienostuneilla algoritmeilla, että kuvan luonnollinen liike säilytetään. PureEngine Demo Tällä toiminnolla voit nähdä eron raa'an, prosessoimattoman kuvan ja PureEnginen prosessoiman kuvan välillä. Tässä tilassa voit tarkistaa säädöt, jotka teet PureEngine-asetuksiin. 31 Suomi

32 Käyttäjän ohjaimet KUVA LISÄASETUKSET Väriasetukset KUVA Lisäasetukset Väriasetukset KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ Värilämpötila Color Gamut CMS RGB Vahv/Säät Väriavaruus RGB Channel Lopeta D65 Adobe AUTOMAATTINEN Tavallinen ASETUKSET Värilämpötila Valitse värilämpötila vaihtoehdoista D5, D65, D75, D83, D93 ja Alkuperäinen. Color Gamut Valitse asianmukainen väriasteikko vaihtoehdoista Alkuperäinen, Adobe, DLP-C, HDTV tai SMPTE-C. CMS (Värinhallintajärjestelmä) Paina siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja valitse sitten kohde painamalla - tai -painiketta. Valitse yksi väreistä (R/G/B/ C/M/Y) säätääksesi sen x/y-poikkeamaa ja kirkkautta. CMS Color Gamut : DLP-C `` `` `` `` `` Väri Punainen x Offset y Offset Kirkkaus Alkuasetukset Lopeta Väri: Valitse - tai -painikkeella Punainen, Vihreä, Sininen, Syaani, Magenta tai Keltainen väri. x Offset: Säädä - tai -painikkeella valitun värin x-poikkeama-arvo. y Offset: Säädä - tai -painikkeella valitun värin y-poikkeama-arvo. Kirkkaus: Säädä - tai -painikkeella valitun värin kirkkausarvo. Alkuasetukset: Valitse Kyllä, jos haluat palauttaa värin säädöt tehdasasetuksiin. Suomi 32

33 Käyttäjän ohjaimet RGB Vahv/Säät Paina siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja valitse sitten kohde painamalla - tai -painiketta. RGB Vahv/Säät KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ Punainen vahvistus Vihreä vahvistus Sininen vahvistus Punainen säätö Vihreä säätö Sininen säätö Alkuasetukset Lopeta ASETUKSET `` Valitse - tai -painikkeella Punainen, Vihreä tai Sininen kirkkautta (Vahv.) ja kontrastia (Säät.) varten. `` Alkuasetukset: Valitse Kyllä, jos haluat palauttaa värin säädöt tehdasasetuksiin. Väriavaruus Valitse asianmukainen värimatriisityyppi seuraavista: AUTO, RGB ( 255), RGB (16 235) tai YUV. RGB Channel Valitse - tai -painikkeella Tavallinen, Punainen, Vihreä tai Sininen kanava. 33 Suomi

34 Käyttäjän ohjaimet NÄYTTÖ NÄYTTÖ KUVA NÄYTTÖ Muoto Zoomi Reunan maski Image Shift Pysty kuvankorjaus 3D 16:9 JÄRJESTELMÄ ASETUKSET (#1) Tämä toiminto ei ole tuettu siirrettävässä tai kiinteässä anamorfisessa linssissä. (#2) Tämä toiminto on tuettu vain, kun Järjestelmä/ Anamorphic Lens on Fixed tai Movable. Kun Auto235-omin, 12v-liipaisin lähettää virtaa anamorfiseen linssiin, jos lähdemuoto on 2,35:1. Se ei lähetä virtaa, kun lähdemuoto on 4:3 tai 16:9. Muoto Säädä kuvasuhde tämän toiminnon avulla. `` 4:3: Tämä muoto on 4:3-tulolähteille. `` 16:9: Tämä muoto on 16:9 tulolähteille, kuten HDTV ja DVD, joita on parannettu laajakuva-tv:tä varten. `` LBX: Tämä muoto on muu kuin 16:9 letterbox -lähde, ja se on tarkoitettu käyttäjille, jotka käyttävät ulkoista anamorfista linssiä 2,35:1-kuvasuhteen näyttämiseksi täydellä resoluutiolla. (#1) ` ` Alkuperäinen : Tämä muoto näyttää alkuperäisen kuvan ilman skaalausta. (#2) ` ` Auto235 : Valitsee sopivan näyttömuodon automaattisesti. (#2) ` ` Auto235_Subtitle : Valitsee automaattisesti asianmukaisen näyttömuodon ja tekstityksen. HDMI Auto235 POIS 4:3 16:9 LBX Alkuperäinen 2D/HQFS/2D->3D SBS Mode Top and Bottom 18p24FP 72pFP Suomi 34

35 Käyttäjän ohjaimet HDMI Auto235 PÄÄLLÄ 4:3 16:9 LBX Auto235 Auto235_ Subtitle 2D/HQFS/2D->3D SBS Mode Top and Bottom 18p24FP 72pFP Komponentti Auto235 POIS 4:3 16:9 LBX Alkuperäinen 2D/HQFS/2D->3D SBS Mode Top and Bottom Komponentti Auto235 PÄÄLLÄ 4:3 16:9 LBX Auto235 Auto235_ Subtitle 2D/HQFS/2D->3D SBS Mode Top and Bottom Kaukosäätimen Alkuperäinen -painikkeen painaminen tulee olemaan Auto235, kun anamorfinen linssi on kiinteä tai siirrettävä. Yksityiskohtaisia tietoja LBX-tilasta: 1. Jotkin Letterbox-DVD-levyt eivät ole parannettuja 16:9-televisioille. Tässä tilanteessa kuva ei näytä oikealta 16:9-tilassa näytettäessä. Kokeile silloin 4:3-tilan käyttämistä DVD-levyn katsomiseen. Jos sisältö ei ole muodossa 4:3, kuvan reunoilla esitetään mustat palkit 16:9-näytössä. Tämän tyyppistä sisältöä varten voit käyttää LBX-tilaa 16:9-näytön täyttämiseen kuvalla. 2. Jos käytät ulkoista anamorfista linssiä, LBX-tila antaa mahdollisuuden katsoa 2,35:1-sisältöä (mukaan luettuna anamorfinen DVD- ja HDTV-filmilähde), joka tukee anamorfisuutta, leveys parannettuna 16:9-näytön 2,35:1-kuvaa varten. Tällöin mustia palkkeja ei näytetä. LED-teho ja vaakaresoluutio hyödynnetään täysin. 35 Suomi

36 Käyttäjän ohjaimet (#1) Tämä toiminto ei ole tuettu SBStilassa. Kaukosäätimen Alkuperäinen -painikkeen painaminen tulee olemaan Auto235, kun anamorfinen linssi on kiinteä tai siirrettävä. Ei anamorfista linssiä kiinnitettynä 18p-skaalaustaulukko 16:9-ruutu 48i/p 576i/p 18i/p 72p PC 4:3 144 x 18 keskitetty 16:9 192 x 18 keskitetty LBX (#1) Alkuperäinen Auto x 144 keskitetty, sitten näytetään keskitetty 192 x 18 -kuva Ei koon muuttamista, keskitetty 1:1-esitys. Tämä muoto näyttää alkuperäisen kuvan ilman skaalaamista. Jos tämä muoto on valittu, ruututyypiksi tulee automaattisesti 16:9 (192x18) Jos lähde on 4:3, koko muutetaan automaattisesti muotoon 144x18 Jos lähde on 16:9, koko muutetaan automaattisesti muotoon 192x18 Jos lähde on 16:1, koko muutetaan automaattisesti muotoon 192x12 ja näytettäväksi alueeksi leikataan 192x18 Kun anamorfinen linssi on siirrettävä 16:9-ruutu 48i/p 576i/p 18i/p 72p PC 4:3 144 x 18 keskitetty 16:9 192 x 18 keskitetty LBX (#1) Auto235 (#1) (sama kaukosäätimen painike Alkuperäinen) Catch 72x363 (Keski) Catch 72x436 (Keski) Catch 192x817 (Keski) Catch 192x545 (Keski) Catch 75,65% korkeudesta (Keski) Skaalaa kokoon192 x 144 ja nouda sitten näytettävä keski- 192 x 18 -kuva Kun lähde on 2,35:1 (musta palkki ylhäällä ja alhaalla), käytetään LBX-muotoa. Kun lähde ei ole 2,35:1, eli täysi 4x3 tai 16x9 (ei mustaa palkkia ylhäällä ja alhaalla), käytetään 16x9-muotoa Auto235_Subtitle Catch 72x422 (alaosa) Catch 72x56 (alaosa) Catch 192x948 (alaosa) Catch 192x632 (alaosa) Catch 87,8% korkeudesta (alaosa) Kun lähde on 2,35:1 (musta palkki ylhäällä ja alhaalla), käyttää yllä olevaa sieppaussääntöä ja skaalaa kokoon 192 x 144 ja noutaa sitten näytettäväksi keski x 18 -kuvan. Kun lähde ei ole 2,35:1, eli täysi koko 4x3 tai 16x9 (ei mustaa palkkia ylhäällä ja alhaalla), käytetään 16x9- muotoa Suomi 36

37 Käyttäjän ohjaimet Kun anamorfinen linssi on kiinteä 16:9-ruutu 48i/p 576i/p 18i/p 72p PC 4:3 18 x 18 keskitetty 16:9 144 x 18 keskitetty LBX (#1) Catch 72x363 (Keski) Catch 72x436 (Keski) Catch 192x817 (Keski) Catch 192x545 (Keski) Catch 75,65% korkeudesta (Keski) Skaalaa kokoon1 92 x 1 44 ja nouda sitten näytettävä keski x 1 8 -kuva Auto235 (#1) (sama kaukosäätimen painike Alkuperäinen) Auto235_Subtitle Kun lähde on 2,35:1 (musta palkki ylhäällä ja alhaalla), käytetään LBX-muotoa. Kun lähde ei ole 2,35:1, eli täysi 4x3 tai 16x9 (ei mustaa palkkia ylhäällä ja alhaalla), käytetään 16x9-muotoa Catch 72x422 (alaosa) Catch 72x56 (alaosa) Catch 192x948 (alaosa) Catch 192x632 (alaosa) Catch 87,8% korkeudesta (alaosa) Kun lähde on 2,35:1 (musta palkki ylhäällä ja alhaalla), käyttää yllä olevaa sieppaussääntöä ja skaalaa kokoon 192 x 144 ja noutaa sitten näytettäväksi keski x 18 -kuvan. Kun lähde ei ole 2,35:1, eli täysi koko 4x3 tai 16x9 (ei mustaa palkkia ylhäällä ja alhaalla), käytetään 16x9- muotoa Jokaisella I/O :lla on eri määritys asetukselle Reunan maski. Reunan maski Käytä reunan maski -toimintoa kuvaan poistaaksesi videokoodauksen aiheuttamaa kohinaa videolähteen reunoilta. Zoomi `` Paina -painiketta pienentääksesi kuvan kokoa. `` Paina -painiketta suurentaaksesi kuvaa projektiopinnalla. Image Shift Paina siirtyäksesi seuraavaan valikkoon, kuten alla, ja valitse sitten kohde painamalla -, -, - tai -painiketta. 37 Suomi

38 Käyttäjän ohjaimet Image Shift H: V: `` H: Paina -painikkeita siirtääksesi projisoidun kuvan sijaintia vaakasuunnassa. `` V: Paina -painikkeita siirtääksesi projisoidun kuvan sijaintia pystysuunnassa. Pysty kuvankorjaus Paina - tai -painiketta säätääksesi kuvan pystyvääristymää ja kuvan muotoa lähemmäs nelikulmiota. Suomi 38

39 Käyttäjän ohjaimet NÄYTTÖ 3D 3D-Muoto NÄYTTÖ 3D KUVA NÄYTTÖ 3D -> 2D 2D -> 3D 3D-synk. kääntö Lopeta 3D Keskitaso Pois JÄRJESTELMÄ ASETUKSET 3D-synk. kääntö -toiminto ei tallenna asetusta. Se asetetaan tilaan Pois, kun virta kytketään päälle ja lähdettä vaihdetaan. 3D-Muoto on tuettu vain 3D-ajoituksessa (sivu 55). 3D-Muoto on tuettu vain ei-hdmi 1.4a 3D -ajoituksessa. 3D -> 2D `` 3D: Näyttää 3D-signaalia. `` L (Vasen): Näyttää 3D-sisällön vasemman kuvan. `` R (Oikea): Näyttää 3D-sisällön oikean kuvan. 2D -> 3D Valitse 3D-kentän syvyydeksi (tai voimakkuudeksi) Matala, Keskitaso tai Korkea. 3D-Muoto `` AUTOMAATTINEN: Näytä natiivimuoto. `` SBS Mode: Näyttää 3D-signaalin Vierekkäin -muodossa. `` Top and Bottom: Näyttää 3D-signaalia Top and Bottom -muodossa. `` Frame Sequential: Näyttää 3D-signaalia Frame Sequential -muodossa. `` 2D -> 3D: 2D-signaalin muuntaminen 3D-signaaliksi 3D-synk. kääntö `` Paina Päälle kääntääksesi vasemman ja oikean kuvan sisällöt. `` Paina Pois palauttaaksesi oletuskuvasisällöt. 39 Suomi

40 Käyttäjän ohjaimet JÄRJESTELMÄ FW:B1 Valikon sijainti JÄRJESTELMÄ KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ LED Hours Projisointi Testikuvio Taustaväri IR-toiminto 12V Trigger A 12V Trigger B Anamorhic Lens Pois Musta Kaikki Päälle Pois Ei mitään ASETUKSET Molemmat takaprojektiot ovat tarkoitettu käytettäväksi läpinäkyvän ruudun kanssa. Valikon sijainti Valitse valikon sijainti näytöllä. LED Hours Näyttää LED-ajan. Projisointi ` ` Etuprojektio Tämä on oletusasetus. Kuva projisoidaan suoraan ruudulle. ` ` Takaprojektio Tällä asetuksella kuva näkyy käänteisenä. ` ` Etuprojektio katosta Tällä asetuksella kuva näkyy ylösalaisin. ` ` Takaprojektio katosta Tällä asetuksella kuva näkyy ylösalaisin ja käännettynä Testikuvio Näyttää testikuvion. Vaihtoehtoja ovat ruudukko, valkoinen kuvio ja Pois. Taustaväri Käytä tätä ominaisuutta näyttääksesi Musta, Sininen tai Harmaa -näytön, jos signaalia ei ole käytettävissä. IR-toiminto `` Kaikki: Valitse Kaikki, projektoria voi käyttää kaukosäätimellä etu- tai ylä-infrapunavastaanottimesta. `` Front: Valitse Front, projektoria voi käyttää kaukosäätimellä etu-infrapunavastaanottimesta. Suomi 4

41 Käyttäjän ohjaimet (#1) Kun siirrettävä linssi on valittu, tämä kohde himmennetään ja siitä tulee Auto235. `` Ylös: Valitse Ylös, projektoria voi käyttää kaukosäätimellä ylä-infrapunavastaanottimesta. 12V Trigger A 12V trigger -liitäntä A on tavallinen trigger-liitäntä motorisoiduille ruuduille. 12V Trigger B (#1) `` Paina Pois ottaaksesi liipaisimen pois päältä. `` Paina Päälle ottaaksesi liipaisimen ja ohjelmoitavan alivalikon käyttöön. Alivalikkoa voi käyttää valitsemalla Päälle -valinnan ja painamalla kaukosäätimen Enter - painiketta. Kun alivalikosta valitaan valinta, liipaisin aktivoidaan, kun vastaava näyttötila on valittu. Kun esimerkiksi 4:3 on valittu Liipaisin B aktivoidaan, kun projektorin näyttötilaksi on asetettu 4:3. Liipaisin on ei-aktiivinen kaikilla muilla näyttötilavalinnoilla. JÄRJESTELMÄ 12V Trigger B JÄRJESTELMÄ 12V Trigger B KUVA NÄYTTÖ Pois Päälle Auto235 Auto 3D Lopeta KUVA NÄYTTÖ 4:3 16:9 LBX Alkuperäinen Lopeta JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄ ASETUKSET ASETUKSET `` Auto235: JÄRJESTELMÄ 12V Trigger B JÄRJESTELMÄ FW:B1 KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ Pois Päälle Auto235 Auto 3D Lopeta KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ Valikon sijainti LED Hours Projisointi Testikuvio Taustaväri IR-toiminto 12V Trigger A 12V Trigger B Anamorhic Lens Pois Musta Kaikki Pois Auto235 Movable ASETUKSET ASETUKSET `` Auto 3D: Kun Auto 3D on otettu käyttöön, projektori tunnistaa automaattisesti 3D-kuvan näyttämisen ja laukaisee tämän portin. 41 Suomi

42 Käyttäjän ohjaimet Anamorhic Lens Valitse anamorfinen linssi vaihtoehdoista Ei mitään, Fixed tai Movable. (12V Trigger B) (Anamorphic Lens) Pois Päälle Auto235 Auto 3D Ei mitään Fixed Movable Suomi 42

43 Käyttäjän ohjaimet ASETUKSET Kieli ASETUKSET KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ Tulolähde HDMI Link Settings Lähteen lukitus Korkea paikka Tiedon piilotus Autom. Sammutus Signaali Alkuasetukset Pois Pois Pois Pois ASETUKSET Kieli Valitse monikielinen näyttövalikko. Paina -painiketta siirtyäksesi alavalikkoon ja sen jälkeen -, -, - tai -painiketta valitaksesi halutun kielen. Paina Enter, niin valinta tulee voimaan. Kieli Lopeta Tulolähde Käytä tätä valintaa ottaaksesi tulolähteitä käyttöön/pois käytöstä. Paina -painiketta siirtyäksesi alivalikkoon valitaksesi tarvitsemasi lähteet. Paina Enter, niin valinta tulee voimaan. Projektori etsii vain tuloja, jotka on valittu. 43 Suomi

44 Käyttäjän ohjaimet ASETUKSET TULOLÄHDE KUVA NÄYTTÖ VGA Video HDMI 1 HDMI 2 Komponentti Lopeta JÄRJESTELMÄ ASETUKSET HDMI Link Settings Katso lisätietoja sivuilta Lähteen lukitus `` Päälle: Projektori hakee vain nykyistä tulolähdettä. `` Pois: Projektori hakee muita signaaleja, jos tämänhetkinen tulosignaali kadotetaan. Korkea paikka Kun Päälle on valittu, tuulettimet pyörivät nopeammin. Tämä toiminto on hyödyllinen suurissa korkeuksissa, joissa ilma on ohutta. Tiedon piilotus `` Päälle: Valitse Päälle, jos haluat piilottaa tietoviestit. `` Pois: Valitse Pois, jos haluat näyttää Etsii -viestin. Autom. Sammutus Asettaa laskettavan ajanjakson. Ajastin alkaa laskea aikaa, kun projektori ei enää vastaanota signaaleja. Laskennan loputtua (minuuteissa) projektori sammuu automaattisesti. Alkuasetukset `` Nykyinen: Valitse Kyllä jos haluat palauttaa tämän valikon näyttöparametrit tehtaan oletusasetuksiin. `` Kaikki: Valitse Kyllä jos haluat palauttaa kaikkien valikkojen näyttöparametrit tehtaan oletusasetuksiin. Suomi 44

45 Käyttäjän ohjaimet ASETUKSET HDMI Link Settings ASETUKSET HDMI Link Settings KUVA NÄYTTÖ HDMI Link Inclusive of TV Power On Link Power Off Link Lopeta Päälle Kyllä Device -> PJ Pois JÄRJESTELMÄ ASETUKSET HDMI Link -ominaisuuden käyttäminen Kun HDMI Link on asetettu tilaan Pois, valmiustilan virrankulutus on <,5 W. y y y Kun liität HDMI CEC -yhteensopivia laitteita projektoriin HDMI-kaapeleilla, voit ohjata niitä samassa Virta päällä - tai Virta pois -tilassa käyttämällä projektoriin OSD-valikon HDMI Link ohjausominaisuutta. Tämä mahdollista yhden tai usean laitteen ryhmässä kytkeä virran päälle tai pois HDMI Link -ominaisuudella. Tyypillisessä määrityksessä DVD-soitin voi olla liitetty projektoriin vahvistimella tai kotiteatterijärjestelmällä. HDMI HDMI Vahvistin DVD-soitin Jotkut HDMI Link toiminnot eivät ehkä toimi liitetyn laitteen ominaisuuksien ja HDMI CECstandardin mukaisuuden mukaan. HDMI Link Ota HDMI Link -toiminto käyttöön tai pois käytöstä. Inclusive TV -, Power on Link - ja Power off Link -valinnat ovat käytettävissä vain, kun asetus on Päälle-tilassa. Inclusive of TV Jos asetus on Kyllä -tilassa, TV ja projektori sammuvat automaattisesti samaan aikaan. Jos haluat estää molempien laitteiden samanaikaisen sammumisen, aseta asetus Ei -tilaan. Power On Link CEC-virta päälle -komento `` Mutual: Projektori ja CEC-laite kytkeytyvät päälle samanaikaisesti. 45 Suomi

46 Käyttäjän ohjaimet `` PJ -> Device: CEC-laite käynnistyy vasta, kun projektori on kytketty päälle. `` Device -> PJ: Projektori käynnistyy vasta, kun CEC-laite on kytketty päälle. Power Off Link Jos asetus on Päälle -tilassa, HDMI Link ja projektori sammuvat automaattisesti samaan aikaan. Jos asetus on Pois -tilassa, HDMI Link ja projektori eivät sammu automaattisesti samaan aikaan. Suomi 46

47 Käyttäjän ohjaimet ASETUKSET Signaali ASETUKSET Signaali (VGA) KUVA NÄYTTÖ Taajuus Vaihe Vaakasijainti Pystysijainti Automatic Lopeta 5 Disable JÄRJESTELMÄ Signaali on tuettu vain analogisella VGA (RGB) -signaalilla. ASETUKSET Taajuus Muuta näyttötietojen taajuutta, jotta se täsmää tietokoneen grafiikkakortin taajuutta. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun kuva välkkyy vaakasuunnassa. Vaihe Synkronoi näytön signaaliajastuksen näytönohjaimen kanssa. Jos kuva on epävakaa tai vilkkuu, korjaa se tällä asetuksella. Vaakasijainti `` Painamalla voit siirtää kuvaa vasemmalle. `` Painamalla voit siirtää kuvaa oikealle. Pystysijainti `` Painamalla voit siirtää kuvaa alas. `` Painamalla voit siirtää kuvaa ylös. Automatic Määrittää signaalin automaattisesti (Taajuus- ja Vaihe-kohdat ovat himmennettyjä). Jos Automatic on otettu pois käytöstä, Taajuusja Vaihe-kohdat näkyvät käyttäjälle manuaalista virittämistä ja asetusten tallentamista varten. 47 Suomi

48 Käyttäjän ohjaimet ASETUKSET Signaali ASETUKSET Signaali (Video) KUVA NÄYTTÖ Valkoisen taso Mustan taso Värikylläisyys Sävy IRE Lopeta IRE JÄRJESTELMÄ Signaali ei ole tuettu, kun lähteenä on HDMI. IRE on tuettu vain NTSCsignaalilla. ASETUKSET Valkoisen taso Antaa käyttäjän säätää Valkoisen tasoa videosignaalia syötettäessä. Mustan taso Antaa käyttäjän säätää Mustan tasoa videosignaalia syötettäessä. Värikylläisyys Säädä videokuvaa mustavalkoisesta täysvärikuvaan. `` Paina -painiketta vähentääksesi kuvan värin määrää. `` Paina -painiketta vähentääksesi kuvan värin määrää. Sävy Säädä punaisen ja vihreän väritasapainoa. `` Lisää vihreän määrää kuvassa painamalla -painiketta. `` Lisää punaisen määrää kuvassa painamalla -painiketta. IRE Säädä komposiittivideosignaalien mittausta. Suomi 48

49 Vianmääritys Liitteet Jos projektoria käyttäessäsi esiintyy ongelmia, katso seuraavia ohjeita. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen. Kuvaongelmat Ruudulle ei ilmesty kuvaa `` Varmista, että kaikki kaapelit ja virtakytkökset on liitetty kunnolla Asennus -osiossa kuvatulla tavalla. `` Tarkista, että liittimet ovat ehjiä. `` Varmista, että olet poistanut linssinsuojuksen, ja että projektori on päällä. Kuva ei ole tarkka `` Tarkista onko linssinsuojus poistettu. `` Säädä projektorin linssin tarkennusrengasta. `` Varmista, että heijastusnäyttö on vaaditun etäisyyden päässä projektorista. (katso sivut 2-21) Kuva on venynyt tilassa näytettäessä 16:9 DVD:tä `` Kun toista anamorfista DVD:tä tai 16:9 DVD:tä, projektori näyttää parhaan kuvan 16: 9 muodossa projektoripuolella. `` Jos toistat LBX-muotoista DVD:tä, vaihda muoto LBX:ksi projektorin näyttövalikossa. `` Jos toistat 4:3 -muotoista DVD:tä, vaihda muoto 4:3 :ksi projektorin näyttövalikossa. `` Jos kuva on yhä venynyt, säädä kuvasuhdetta seuraavalla tavalla: `` Aseta näyttömuodoksi 16:9-laajakuvasuhde DVD-soittimesta. Kuva on liian pieni tai iso `` Säädä zoomin vipua projektorin päällä. `` Siirrä projektoria lähemmäs tai kauemmas valkokankaasta. `` Paina Valikko projektorin paneelista ja siirry kohtaan NÄYTTÖ-->Muoto. Kokeile eri asetuksia. 49 Suomi

50 Liitteet Kuva on kallistunut sivuilta: `` Jos mahdollista, sijoita projektori uudelleen niin, että se on keskitetty valkokankaaseen ja sijaitsee sen alareunan alapuolella. `` Käytä kuvaruutuvalikon valintaa NÄYTTÖ-- >Pysty kuvankorjaus säädön tekemiseen. Kuva näkyy peilikuvana `` Valitse kuvaruutuvalikon kohta JÄRJESTELMÄ-->Projisointi ja säädä heijastuksen suunta. Epäselvä kaksoiskuva `` Paina 3D-Muoto -painiketta ja vaihda AUTOMAATTINEN -tilaan välttääksesi normaalin 2D-kuvan muuttumisen epäselväksi kaksoiskuvaksi. Kaksi kuvaa, side-by-side (rinnakkain) -muoto `` Paina 3D-Muoto -painiketta ja vaihda SBS Mode -tilaan HDMI 1.3 2D 18i side-by-side -tulosignaalille. Kuva ei näy 3D:nä `` Tarkista onko 3D-lasien akku lopussa. `` Tarkista onko 3D-lasit kytketty päälle. `` Kun tulosignaali on muotoa HDMI 1.3 2D (18i sideby-side half), paina 3D-Muoto -painiketta ja vaihda SBS Mode -tilaan. Suomi 5

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...43. Esittely...7. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...43. Esittely...7. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...8 Liitäntäportit...9 Kaukosäädin...10

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...3. Turvallisuustietoja...3 Varotoimet...4 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...3. Turvallisuustietoja...3 Varotoimet...4 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...3 Turvallisuustietoja...3 Varotoimet...4 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Liitäntäportit... 9 Kaukosäädin...

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli... 8 Tulo-/lähtöliitännät...

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Asennus...12. Liitteet...70. Käyttäjän ohjaimet...20. 1 Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Asennus...12. Liitteet...70. Käyttäjän ohjaimet...20. 1 Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...

Lisätiedot

Sisältö... 1 Käyttöhuomautus... 2. Turvallisuustietoja...2. Esittely... 4

Sisältö... 1 Käyttöhuomautus... 2. Turvallisuustietoja...2. Esittely... 4 Sisältö Sisältö... 1 Käyttöhuomautus... 2 Turvallisuustietoja...2 Tee näin...2 Älä...2 Luokan B säteilyrajat...2 3D PROJEKTORIN käyttö 3D-toiminnolla...2 Esittely... 4 Toiminnot...4 Pakkauksen sisältö...4

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Tietoa turvallisuudest...2 Varotoimet...3 Turvallisuusohjeita...5 Esittely...6

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Tietoa turvallisuudest...2 Varotoimet...3 Turvallisuusohjeita...5 Esittely...6 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Tietoa turvallisuudest...2 Varotoimet...3 Turvallisuusohjeita...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkauksen sisältö...7 Tuote...8 Pääyksikkö... 8 Ohjauspaneeli... 9

Lisätiedot

FOCUS. (Lyhytheijasteiset mallit) (STD-mallit) Data-projektori Käyttöopas

FOCUS. (Lyhytheijasteiset mallit) (STD-mallit) Data-projektori Käyttöopas FOCUS (Lyhytheijasteiset mallit) (STD-mallit) Data-projektori Käyttöopas Sisältö Käyttöhuomautus...3 Turvallisuustietoja...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...4 Varotoimet...4 Tuoteominaisuudet...6 Esittely...7

Lisätiedot

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä.

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet Heijastusasetukset ennen projektorin käyttöä. Käyttöopas Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä. Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Varotoimet...2 Tämän laitteen turvatarrat...6 Säädös-

Lisätiedot

Käyttöhuomautus... 2. Turvallisuusohjeet... 2. Johdanto... 5. Projektorin ominaisuudet... 5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus...

Käyttöhuomautus... 2. Turvallisuusohjeet... 2. Johdanto... 5. Projektorin ominaisuudet... 5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus... CSISÄLTÖ Käyttöhuomautus... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Johdanto... 5 Projektorin ominaisuudet... 5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus... 7 Tuotteen käyttö... 9 Ohjauspaneeli... 9 Liitäntäportit...

Lisätiedot

Projektori U321H. Käyttöopas. Mallinro NP-U321H

Projektori U321H. Käyttöopas. Mallinro NP-U321H Projektori U321H Käyttöopas Mallinro NP-U321H Ver. 1 2/15 DLP, BrilliantColor ja DLP Link ovat Texas Instrumentsin tavaramerkkejä. IBM on International Business Machines Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Lisätiedot

Tärkeitä huomautuksia

Tärkeitä huomautuksia Digitaalinen projektori DX70i Käyttäjän ohjekirja Tärkeitä huomautuksia Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein. Kun olet lukenut ohjeet,

Lisätiedot

Acer-projektori. X1161/X1161A/X1161N/X1261 -sarjat Käyttöopas

Acer-projektori. X1161/X1161A/X1161N/X1261 -sarjat Käyttöopas Acer-projektori X1161/X1161A/X1161N/X1261 -sarjat Käyttöopas Tekijänoikeudet 2009. Acer Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Acer Projector X1161/X1161A/X1161N/X1261-sarjojen käyttöopas Ensimmäinen

Lisätiedot

Acer-projektori. H5360-sarjat Käyttöopas

Acer-projektori. H5360-sarjat Käyttöopas Acer-projektori H5360-sarjat Käyttöopas Tekijänoikeudet 2009. Acer Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Acer Projector H5360-sarjojen käyttöopas Ensimmäinen painos: 08/2009 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Manual for. Acer Projector PH530 series

Manual for. Acer Projector PH530 series Manual for Acer Projector PH530 series Hävitysohjeet Älä heitä tätä sähkölaitetta roskiin kun olet hävittämässä sitä. Jotta saastutus minimoitaisiin ja maapallon ympäristöä suojeltaisiin mahdollisimman

Lisätiedot

Acer-projektori. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W -sarjat Käyttöopas

Acer-projektori. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W -sarjat Käyttöopas Acer-projektori P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W -sarjat Käyttöopas Tekijänoikeudet 2007. Acer Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Acer-projektori P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Lisätiedot

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W Projektori L50W Käyttöopas Mallinumero NP-L50W 2. versio marraskuu 2011 DLP ja BrilliantColor ovat Texas Instrumentin tavaramerkkejä. IBM on tavaramerkki tai International Business Machines yrityksen rekisteröity

Lisätiedot

Projektori L102W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L102W

Projektori L102W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L102W Projektori L102W Käyttöopas Mallinumero NP-L102W Ver. 2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link ja BrilliantColor ovat Texas Instrumentin tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. IBM on tavaramerkki tai

Lisätiedot

Pro8300 DLP Projektori Käyttöopas

Pro8300 DLP Projektori Käyttöopas Pro8300 DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS13648 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle ehdolle: (1) tämä laite ei voi

Lisätiedot

W1070+/W1080ST+ Digitaalinen projektori Kotiteatterisarja Käyttöohje

W1070+/W1080ST+ Digitaalinen projektori Kotiteatterisarja Käyttöohje W1070+/W1080ST+ Digitaalinen projektori Kotiteatterisarja Käyttöohje Sisällysluettelo Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Yleiskuva...6 Projektorin ominaisuudet...6 Paketin sisältö...8 Normaalit lisävarusteet...

Lisätiedot

Pro6200 DLP Projektori Käyttöopas

Pro6200 DLP Projektori Käyttöopas Pro6200 DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS13870 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle ehdolle: (1) tämä laite ei voi

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8200 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8200 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8200 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

Ohjekirja. Acer Projector PD724/PD726 - sarjalle

Ohjekirja. Acer Projector PD724/PD726 - sarjalle Ohjekirja Acer Projector PD724/PD726 - sarjalle Hävitysohjeet Älä heitä tätä sähkölaitetta roskiin kun olet hävittämässä sitä. Jotta saastutus minimoitaisiin ja maapallon ympäristöä suojeltaisiin mahdollisimman

Lisätiedot

Käyttöhuomautus...2. Turvallisuusohjeet... 2. Johdanto...5. Projektorin ominaisuudet...5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus...

Käyttöhuomautus...2. Turvallisuusohjeet... 2. Johdanto...5. Projektorin ominaisuudet...5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus... SISÄLLYSLUETTELO Käyttöhuomautus...2 Turvallisuusohjeet... 2 Johdanto...5 Projektorin ominaisuudet...5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus... 7 Tuotteen käyttö...9 Ohjauspaneeli... 9 Liitäntäportit...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ACER P5260I http://fi.yourpdfguides.com/dref/2357220

Käyttöoppaasi. ACER P5260I http://fi.yourpdfguides.com/dref/2357220 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot