Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet Asennus Käyttäjän ohjaimet Suomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...49. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...22. 1 Suomi"

Transkriptio

1 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Joustava kulman asetus...6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Tulo-/lähtöliitännät... 9 Kaukosäädin... 1 Asennus...11 Projektorin liittäminen...11 Tietokoneeseen/kannettavaan liittäminen Videolähteisiin liittäminen D-videolaitteisiin liittämiseen D-lasien käyttö...15 Projektorin kytkeminen päälle/ pois päältä...16 Projektorin kytkeminen päälle Projektorin kytkeminen pois päältä Varoitusvalo Heijastetun kuvan säätäminen...19 Projektorin korkeuden säätäminen Projektorin sijainnin säätäminen... 2 Käyttäjän ohjaimet...22 Ohjauspaneeli ja kaukosäädin...22 Ohjauspaneeli Kaukosäädin Näyttövalikot...25 Käyttö Valikon rakenne KUVA KUVA Lisäasetukset... 3 KUVA Lisäasetukset PureEngine KUVA Lisäasetukset Väriasetukset NÄYTTÖ NÄYTTÖ 3D JÄRJESTELMÄ... 4 ASETUKSET ASETUKSET HDMI Link Settings ASETUKSET Signaali (VGA) ASETUKSET Signaali (Video) Liitteet...49 Vianmääritys...49 Kuvaongelmat Muita ongelmia Kaukosäädinongelmat LED-merkkivalojen selitys Näyttöviestit Yhteensopivuustilat...54 RS232-komennot ja protokollatoimintoluettelo...56 RS-232-nastamääritykset RS-232-protokollatoimintoluettelo Kattoasennus...6 Optoman maailmanlaajuiset toimistot...61 Säädös- ja turvallisuushuomautukset...63 FCC-ilmoitus Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa Tavaramerkit Suomi

2 Käyttöhuomautus Turvallisuustietoja Tasasivuisessa kolmiossa olevan vilkkuvan, nuolipäisen salaman tarkoitus on varoittaa käyttäjää tuotteen kotelon sisässä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka on riittävän suuri muodostamaan sähköiskun vaaran. Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on ilmoittaa käyttäjälle sovelluksen mukana tulevassa kirjallisessa materiaalissa olevista tärkeistä käyttö- ja ylläpito (huolto) -ohjeista. VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE PIENENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN TAI TULIPALON VAARAA. KOTELON SISÄLLÄ ON VAARALLISEN KORKEITA JÄNNITTEITÄ. ÄLÄ AVAA KOTELOA. TURVAUDU HUOLLOSSA VAIN PÄTEVÄÄN HUOLTOHENKILÖSTÖÖN. Luokan B säteilyrajat Tämä luokan B laite on Kanadan kaikkien häiriötä aiheuttavien laitteiden säädösten mukainen. Tärkeä turvaohje 1. Älä tuki tuuletusaukkoja. Jotta voisit varmistaa projektorin luotettavan käytön ja suojata sitä ylikuumenemiselta, on suositeltavaa asentaa se sijaintiin, jossa sen tuuletus ei esty. Älä esimerkiksi aseta projektoria täydelle kahvipöydälle, sohvalle, sänkyyn jne. Älä aseta projektoria syvennykseen, kuten kirjahyllyyn tai hyllyyn, joka rajoittaa ilman virtausta. 2. Älä käytä projektoria lähellä vettä tai kosteissa paikoissa. Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle. 3. Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä (esim. lämpöpattereita, lämmittimiä ja liesiä) tai muita lämpöä tuottavia laitteita (esim. vahvistimia). 4. Puhdista vain kuivalla liinalla. 5. Käytä vain valmistajan määrittämiä liitäntöjä/lisälaitteita. 6. Älä käytä laitetta, jos se on fyysisesti vahingoittunut tai vaurioitunut. Fyysisiin vahinkoihin tai vaurioihin kuuluu (rajoittamatta): -- Laite on pudotettu. -- Virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut. -- Nestettä on läikkynyt projektoriin. -- Projektori on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle. -- Jotain on pudonnut projektorin sisään tai sisällä on jotain irtonaista. Älä yritä huoltaa laitetta itse. Kansien avaaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Soita Optomalle ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi. 7. Älä anna esineiden tai nesteiden joutua projektorin sisään. Ne saattavat koskettaa vaarallisia jännitepisteitä tai oikosulkea osia, mistä saattaa seurata tulipalo tai sähköisku. 8. Katso projektorin kotelosta turvallisuuteen liittyvät merkinnät. 9. Vain pätevän huoltohenkilöstön tulee korjata laite. Suomi 2

3 Käyttöhuomautus Varotoimet Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa suositeltuja varoituksia, varotoimia ja huoltotoimenpiteitä. Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Älä katso projektorin linssin läpi lampun ollessa päällä. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiäsi. Älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle pienentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa. Älä avaa tai pura tuotetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. Kääntäessäsi projektorin pois päältä, varmista että sen jäähdytyskierto on suoritettu ennen virran katkaisemista. Anna projektorin jäähtyä 1 sekuntia. Linssinsuojus ei saa olla päällä projektorin ollessa toiminnassa. Riittävän tilan jättäminen projektorin kotelon päälle, sivuille ja taakse on olennaisen tärkeää laitteen kunnolliselle ilmankierrolle ja jäähdytykselle. Tässä näytetyt mitat ilmaisevat vaadittavan vähimmäistilan. Jos projektori asennetaan kaappiin tai vastaavaan suljettuun tilaan, nämä minimietäisyydet on säilytettävä. 4 (1cm) 8 (2cm) 8 (2cm) 4 (1cm) 3 Suomi

4 Käyttöhuomautus Tee näin: Sammuta laite ja irrota virtapistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat tuotteen. Käytä kotelon puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuaineella. Irrota virtajohto virtalähteestä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Älä: Älä tuki laitteen ilmankiertoaukkoja. Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita, vahoja tai liuottimia. Älä käytä seuraavanlaisissa olosuhteissa: -- Äärimmäisen kuumassa, kylmässä tai kosteassa ympäristössä. `` Varmista, että ympäristön lämpötila on 5 C-4 C `` Suhteellinen kosteus on 1 85 % -- Pölyisessä tai likaisessa ympäristössä. -- Älä käytä laitetta voimakkaita magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä. -- Suorassa auringonvalossa. 3D-projektion katsominen 3D-toiminnolla TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA. LUE SEURAAVAT VAROITUKSET ENNEN KUIN KÄYTÄT TAI LAPSET KÄYTTÄVÄT 3D-TOIMINTOA. Varoitus Lapset ja teini-ikäiset ovat herkempiä terveysongelmille, jotka liittyvät 3D-katsomiseen ja heitä on valvottava tarkoin, kun he katsovat 3D-kuvaa. Valoherkkyysepilepsia ja muut terveysriskit Jotkut katsoja voivat saada epilepsiakohtauksen tai sydänkohtauksen altistuessaan tietyille projisoidun kuvan tai videopelien vilkkuville kuville tai valoille. Jos itselläsi tai suvussa esiintyy epilepsiaa tai sydänkohtauksia, ota yhteys lääkäriin ennen kuin käytät 3D-toimintoa. Sellaisillakin henkilöillä, joilla itsellä tai suvussa ei esiinny epilepsiaa tai sydänkohtauksia, voi olla diagnostisoimattomia tiloja, jotka voivat aiheuttaa valoherkkyysepilepsiakohtauksia. Suomi 4

5 Käyttöhuomautus Raskaana olevien naisten, vanhusten, erilaisista sairauksista kärsivien henkilöiden, unen puutteesta kärsivien henkilöiden tai alkoholin vaikutuksen alaisten henkilöiden tulisi välttää 3D-toiminnon käyttämistä. Jos 3D-kuvaa katsoessasi ilmenee jokin seuraavista oireista, lopeta heti katsominen ja ota yhteys erikoissairaanhoitoon: (1) muuttunut näkökyky, (2) pyörällään päästä olo, (3) huimaus, (4) tahattomat liikkeet, kuten silmän tai lihaksen nykiminen, (5) sekavuus, (6) pahoinvointi, (7) tajuttomuus, (8) kouristukset, (9) krampit tai (1) ajan ja paikan tajun menettäminen. Lapset ja teini-ikäiset ovat aikuisia herkempiä kokemaan näitä oireita. Vanhempien tulee valvoa lapsia ja kysyä, kokevatko he näitä oireita. 3D-projektion katsominen voi myös aiheuttaa liikepahoinvointia, jälkikuvia, ajan ja paikan tajun menettämistä, silmän rasittumista ja vähentynyttä asennon vakautta. On suositeltavaa, että käyttäjät pitävät usein taukoja vähentääkseen näiden vaikutusten mahdollisuutta. Jos silmissäsi esiintyy oireita rasittumisesta tai kuivuudesta tai jos sinulla ilmenee jokin yllä mainituista oireista, lopeta heti tämän laitteen käyttö ja jatka laitteen käyttöä vasta vähintään puolen tunnin kuluttua, kun oireet ovat poistuneet. 3D-projektion katsominen liian lähellä näyttöä tai liian pitkäkestoinen katsominen voi vahingoittaa näköä. Ihanteellinen katsomisetäisyys on vähintään kolme kertaa näytön korkeus. On suositeltavaa, että katsoja silmät ovat näytön tasalla. 3D-projektion katsominen 3D-laseilla pitkän aikaa voi aiheuttaa päänsärkyä tai rasittumista. Jos koet päänsärkyä, rasittumista tai huimausta, lopeta 3D-projektion katsominen ja lepuuta silmiäsi. Älä käytä 3D-laseja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 3D-projektion katsomiseen. 3D-lasien käyttö muuhun tarkoitukseen (kuten silmälaseina, aurinkolaseina, suojalaseina jne.) voi olla fyysisesti vahingollista ja heikentää näköä. 3D-projektion katsominen voi johtaa joillakin katsojilla ajan ja paikan tajun menettämiseen. ÄLÄ tämän vuoksi sijoita 3D-PROJEKTORIA lähelle portaikkoa, sähköjohtoja, parveketta tai muuta kohdetta, johon voi kompastua tai törmätä, tai jotka voivat pudota, rikkoontua tai kaatua. 5 Suomi

6 Käyttöhuomautus Silmän turvallisuusvaroitukset Vältä aina katsomasta suoraan projektorin säteeseen. Ole selin säteeseen niin paljon kuin mahdollista. Kun projektoria käytetään luokkahuoneessa, valvo oppilaita asianmukaisesti, kun heitä pyydetään osoittamaan jotakin ruudulta. Vähennä ympäristön hajavaloa huoneen verhoilla lampun tarvitseman virran minimoimiseksi. Joustava kulman asetus Käytettävissä oleva kulma pystysuunnassa 36 Käytettävissä oleva kulma vaakasuunnassa 9 Suomi 6

7 LED Brightness Menu 16:9 4:3 Letter-Box Pure Engine HDMI Link Mode Native 2D/3D 3D Format Esittely Pakkauksen sisältö Pura pakkaus ja tarkista sisältö. Varmista, että kaikki seuraavat osat ovat pakkauksessa. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys Optoman asiakaspalveluun. Projektori ja linssinsuojus Virtajohto Eri maiden käyttämistä sovelluksista riippuen lisävarusteet saattavat vaihdella maittain. 2 AA-paristoa Asiakirjat: Infrapunakaukosäädin (Kaukosäädin voi olla erilainen mallin mukaan) Takuukortti Pikaopas WEEE-kortti (vain EMEA) Katso Euroopassa voimassa olevat takuutiedot osoitteesta 7 Suomi

8 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) Esittely Tuotekuvaus Pääyksikkö Käyttöliittymä on mallin teknisten tietojen mukainen. Älä tuki projektorin tulo-/poistoilma-aukkoja Suomi Virtapainike / Virran LED Lämpötilan merkkivalo Lähde-painike Tuuletus (tuloilma) Infrapunavastaanottimet Tuuletus (poistoilma) 7. Zoomausrengas 8. Tarkennusrengas 9. Linssi 1. Linssinsuojus 11. Kallistuksen säätöjalka 12. Tulo-/lähtöliitännät 13. Virtapistoke

9 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) Esittely Tulo-/lähtöliitännät Käyttöliittymä on mallin teknisten tietojen mukainen. 1. HDMI 1 -liitäntä (v1.4a 3D tuettu) 2. HDMI 2 -liitäntä (v1.4a 3D tuettu) 3. VGA-tulo/YPbPr-liitin (Analoginen PC-signaali/komponenttivideotulo/HDTV/ YPbPr) 4. Komponenttivideotuloliitin (YPbPr) 5. Komposiittivideotuloliitäntä 6. USB laiteohjelmiston päivitykseen 7. RS-232-liitäntä (9-nastainen) 8. USB virtaa varten (5 1 A) 9. Virtapistoke TM 1. Kensington -lukkoportti V Trigger A -rele-liitin (12 V, 25 ma 3,5 mm:n miniliitin) V Trigger B -rele-liitin (12 V, 25 ma 3,5 mm:n miniliitin) 13. 3D-synkronointilähtö (5 V) 9 Suomi

10 Esittely Kaukosäädin Kaukosäädin on mallin teknisten tietojen mukainen LED Brightness Menu 16:9 4:3 Letter-Box Pure Engine HDMI Link Mode Native 2D/3D 3D Format Virta päälle 2. Virta pois päältä 3. Gamma 4. HDMI Link 5. Lisäasetukset 6. Nelisuuntaiset valintanäppäimet 7. Tila 8. 4:3 9. Alkuperäinen 1. 3D-muoto 11. Synkronointi 12. Videolähde 13. HDMI2-lähde 14. VGA-lähde 15. YPbPr-lähde 16. HDMI1-lähde 17. PureEngine 18. LBX :9 2. Valikko 21. Enter 22. LED Brightness 23. CMS (Color Management System) 24. Kontrasti 25. Kirkkaus Suomi 1

11 MOLEX m o l e x 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) Projektorin liittäminen Asennus Tietokoneeseen/kannettavaan liittäminen Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita. (*) Valinnainen lisävaruste 1 E6245SP R V -lähtö 3D-lasit 1...Virtajohto 2...*HDMI-kaapeli 3... *VGA-kaapeli 4... *USB-kaapeli 5... *RS-232-kaapeli 6... *12 V DC -pistoke 7... *3D-lähetinkaapeli 11 Suomi

12 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) Asennus Videolähteisiin liittäminen DVD-soitin, tv-sovitin, HDTVvastaanotin Komposiittivideolähtö V -lähtö Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita. Katso yksityiskohtaiset tiedot liittämisestä 3D-lähettimeen ja 3D-laseihin niiden käyttöohjeista. Käytä Blu-ray 3D -soittimen liittämiseen suurinopeuksista HDMI-kaapelia. (*) Valinnainen lisävaruste 1 E6245SP R DVD-soitin, tv-sovitin, HDTV-vastaanotin 4 8 3D-lasit 1...Virtajohto 2...*HDMI-kaapeli 3...*VGA/RCA-sovitin 4... *3 RCA-komponenttikaapeli 5...*VGA/RCA-kaapeli 6...*Komposiittivideokaapeli 7... *12 V DC -pistoke 8... *3D-lähetinkaapeli Suomi 12

13 Asennus NOTE 3D-videolähdelaitteeseen on kytkettävä virta ennen 3D-projektoria. NOTE Jos tulovideo on normaali 2D, paina 3D-Muoto ja vaihda tilaan AUTO. Jos SBS-tila on aktiivinen, 2D-videosisältö ei näy oikein. 3D-videolaitteisiin liittämiseen Kun olet liittänyt laitteet toisiinsa HDMI-kaapeleilla kuten kaaviossa, voit aloittaa laitteen käytön. Kytke 3D-videolähde ja 3D-projektori päälle. PlayStation 3 -pelit y Varmista, että olet päivittänyt konsoliin uusimman ohjelmistoversion. y Siirry kohtaan Asetukset-valikko -> Näytä asetukset -> Videolähtö -> HDMI. Valitse Automatic ja toimi näytön ohjeiden mukaisesti. y Aseta 3D-peli sisään. Vaihtoehtoisesti voi ladata pelejä (ja 3D-päivityksiä) PlayStation -verkon kautta. y Käynnistä peli. Valitse pelin sisäisessä valikossa Pelaa 3D-tilassa. Blu-ray 3D -soitin y Varmista, että soittimesi tukee 3D Blu-ray -levyä, ja että 3D-lähtö on käytössä. y Aseta 3D Blu-ray -levy soittimeen ja paina Toista. 3D TV (esim. SKY 3D, DirecTV) y Ota yhteys TV-palveluntarjoajaan ottaaksesi käyttöön 3D-kanavia kanavapaketissasi. y Kun ne on otettu käyttöön, vaihda 3D-kanavalle. y Sinun pitäisi nähdä rinnakkain kaksi kuvaa. y Kytke 3D-projektorin SBS-tilaan. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon NÄYTTÖ -osassa. 3D-laite (esim. 3D DV/DC) 2D 18i side-by-side -signaalilähdöllä y Liitä 3D-laite ja liitä 3D-sisältölähtö, jossa on 2D side-by-side -lähtö, 3D-projektoriin. -- Sinun pitäisi nähdä rinnakkain kaksi kuvaa. y Kytke 3D-projektorin SBS-tilaan. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon NÄYTTÖ -osassa. Jos 3D-sisältöä katsotaan HDMI 1.4a -lähteestä (esim. 3D Blu-ray) 3D-lasien tulee olla aina synkronoituna. Jos 3D-sisältöä katsotaan HDMI 1.3 -lähteestä (esim. 3D-lähetys SBS-tilaa käyttämällä), voi olla välttämätöntä käyttää projektorin 3D-synkronoinnin kääntövalintaa 3D-kokemuksen optimoimiseksi. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon NÄYTTÖ ->3D -osassa. 13 Suomi

14 Asennus 3D-lähetys 3D Blu-ray -levy 3D-konsolipelit SKY+HD, kaapeli/ satelliittiboksi 3D Blu-ray -soitin PlayStation 3 3D-lasit Full 3D 18p DLP -projektori Suomi 14

15 Asennus NOTE Katso yksityiskohtaisemmat tiedot 3D-lasien käyttöohjeista. 3D-lasien käyttö 1. 3D-lasien kytkeminen päälle: Paina Virta -painiketta. Merkkivalo vilkkuu kerran ilmaisten, että lasit ovat valmiit käyttämään 3D-tilaa. 2. Varmista, että 3D-sisältöä lähetetään projektoriin, ja että signaali on yhteensopiva projektorin määritysten kanssa. 3. Kytke 3D-projektorista päälle 3D-tila. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon NÄYTTÖ -osassa. 4. Käynnistä 3D-lasit ja varmista, että kuva näkyy 3D:nä ilman silmien rasittumista. 5. Jos kuva ei näy 3D:nä, tarkista onko 3D-laiteasetukset tehty oikein 3D-kuvan lähettämiseksi. Tai SBS-tila on kytkettävä päälle, kun tulosignaali on 2D 18i side-by-side ja toistettava vaiheet Voit olla välttämätöntä käyttää projektorin 3D-synk. kääntö -valintaa 3D-kokemuksen optimoimiseksi. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon NÄYTTÖ -osassa. 7. 3D-lasien kytkeminen pois päältä: Pidä Virta -painiketta painettuna, kunnes merkkivalo sammuu. 8. Katso yksityiskohtaiset tiedot 3D-lasien käyttöohjeista tai valmistajan websivustosta. 15 Suomi

16 Asennus Projektorin kytkeminen päälle/pois päältä Projektorin kytkeminen päälle 1. Poista linssinsuojus. 2. Kiinnitä virtajohto ja signaalikaapeli hyvin. Kytkemisen jälkeen virran merkkivalo loistaa punaisena. 3. Sytytä lamppu painamalla -painiketta joko projektorin sivusta tai kaukosäätimestä. Virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Aloitusnäyttö näkyy noin 1 sekunnin ajan. Kun käytät projektoria ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään valitsemaan kieli ja virransäästötila. 4. Liitä ja kytke päälle lähde, jonka haluat näyttää ruudulla (tietokone, kannettava, videosoitin jne.). Projektori löytää lähteen automaattisesti. Jos näin ei käy, paina valikkopainiketta ja siirry kohteeseen ASETUKSET. Varmista, että Lähteen lukitus -asetus on asetettu tilaan Pois. Jos liität samanaikaisesti useita lähteitä, paina ohjauspaneelin LÄHDE -painiketta tai kaukosäätimen suoraa lähdepainiketta vaihtaaksesi tulojen välillä. Käynnistä ensin projektori ja valitse sitten signaalilähteet. 2 Virta HDMI Link LED Brightness Suomi 16 1 Linssinsuojus Menu Mode 16:9 4:3

17 Asennus Projektorin kytkeminen pois päältä 1. Voit sammuttaa projektorin painamalla -painiketta kaukosäätimestä tai -painiketta projektorin takaa kaksi kertaa sekunnin välein. Seuraava viesti näytetään ruudulla. Virta pois? Paina virtapainiketta uudelleen Vahvista painamalla -painiketta uudelleen, muuten viesti poistuu 15 sekunnin kuluessa. Kun painat - painiketta toistamiseen, projektori sammuu. 2. Jäähdytystuulettimien toiminta jatkuu noin 1 sekunnin ajan ja Virta-LED loistaa sinisenä. Kun Virran merkkivalo palaa tasaisesti punaisena, projektori on siirtynyt valmiustilaan. Jos haluat kytkeä projektorin takaisin päälle, sinun on odotettava, kunnes jäähdytyskierto on suoritettu ja laite mennyt valmiustilaan. Paina valmiustilassa -painiketta, jos haluat käynnistää projektorin uudelleen. 3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja projektorista. 4. Älä käynnistä projektoria heti sen sammuttamisen jälkeen. 17 Suomi

18 Asennus Varoitusvalo Kun varoitusosoittimet (katso seuraavasta) menevät päälle, projektori sammuu automaattisesti: Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen, jos havaitset projektorissa seuraavia vikaoireita. Katso lisätietoja sivuilta Virran LED -merkkivalo vilkkuu punaisena. LÄMPÖTILAN LED-merkkivalo palaa punaisena ja Virran LED-merkkivalo vilkkuu punaisena. Tämä osoittaa, että projektori on ylikuumentunut. Normaaleissa olosuhteissa projektori voidaan kytkeä takaisin päälle. LÄMPÖTILAN LED-merkkivalo vilkkuu punaisena ja jos Virran LED -merkkivalo vilkkuu punaisena. Irrota virtajohto projektorista, odota 3 sekuntia ja yritä uudelleen. Jos varoitusvalo syttyy uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen apua varten. Suomi 18

19 Asennus Heijastetun kuvan säätäminen Projektorin korkeuden säätäminen Tämä projektori on varustettu kuvan korkeuden säädön mahdollistavalla nostojalalla. 1. Paikanna projektorin alta säädettävä jalka, jota haluat säätää. 2. Nosta projektoria kiertämällä säädettävää rengasta myötäpäivään tai laske kiertämällä vastapäivään. Toista tarvittaessa muille jaloille. Kallistuksen säätöjalka Kallistuksen säätörengas 19 Suomi

20 Asennus Projektorin sijainnin säätäminen Määrittääksesi projektorin sijaintipaikan, ota huomioon valkokankaan koko ja muoto, pistorasioiden sijainti ja projektorin etäisyys muista laitteista. Zoomausrengas Tarkennusrengas Vaakalinssi Siirtovipu Pystysuuntainen linssin säätövipu 6%H Leveys (L) Korkeus (K) 6%H 1%W 1%W Suomi 2

21 Asennus Linssi Tämä taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi käyttäjälle. Optoma-mallin nimi Laaja-versio Tele-versio Polttoväli (f) (mm) 18,7~22,59 22,56~42,87 F-numero 2,~2,32 2,3~3,39 Zoomausalue (suhde) 1,25 1,9 Zoomaus ja kohdistuksen säätö Manuaalinen Optinen linssinsiirto Vaakasuunteinen: +/-1%, pystysuuntainen: +/-6% Laaja-versio Tele-versio Näytön koko Projisointietäisyys (mm) Projisointietäisyys: Valkokankaalta linssiin. (tuumaa) Laaja Tele Laaja Tele Suomi

22 Käyttäjän ohjaimet Ohjauspaneeli ja kaukosäädin Ohjauspaneeli Ohjauspaneelin käyttäminen Virtapainike / Virran LED Lämpötilan merkkivalo Katso osiota Projektorin virran kääntäminen päälle/pois päältä sivuilla Osoittaa projektorin tilan. Osoittaa projektorin lämpötilan. LÄHDE Valitse tulosignaali painamalla LÄHDE -painiketta. Paristojen asentaminen Kaukosäädin Toimitukseen kuuluvat kaksi AA-paristoa ovat kaukosäädintä varten. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaavan tyyppisiin valmistajan suosittelemiin paristoihin. HUOMIO Paristojen virheellinen käyttö voi johtaa kemikaalivuotoon tai räjähdykseen. Varmista, että toimit seuraavien ohjeiden mukaisesti. Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja. Eri tyyppisillä paristoilla on erilaiset ominaisuudet. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Vanhojen ja uusien paristojen sekoittaminen voi lyhentää uusien paristojen käyttöikää tai aiheuttaa kemikaalivuotoja vanhoissa paristoissa. Poista paristot heti, kun ne ovat kuluneet loppuun. Paristosta vuotaneet silmien kanssa kosketuksiin joutuneet kemikaalit voivataiheuttaa ihottumaa. Jos havaitset kemikaalivuodon, pyyhi se huolellisesti liinalla. Tämän tuotteen toimitukseen kuuluvilla paristoilla on varastointiolosuhteiden vuoksi lyhyt odotettavissa oleva käyttöikä. Jollet aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista siitä paristot. Kun hävität pariston, tee se maasi tai alueesi lakien mukaisesti. Suomi 22

23 Käyttäjän ohjaimet Kaukosäädin Kaukosäätimen käyttäminen HDMI Link Virta päälle Virta pois päältä Gamma Käynnistä projektori. Sammuta projektori. Aseta gammakäyrätyyppi. LED Brightness Menu Mode 16:9 4:3 Letter-Box Native 2D/3D Pure Engine 3D Format HDMI Link Lisäasetukset Nelisuuntaiset valintanäppäimet Tila 4:3 Alkuperäinen 3D-Muoto Synkronointi Video HDMI2 VGA Ottaa HDMI Link -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Näytä KUVA Lisäasetukset -valikko tai sulje se. Valitse kohteita nuolinäppäimillä tai säädä valintoja. Valitse näyttötila eri sovellusten optimoituja asetuksia varten. (Ks. sivu 28) Skaalaa kuvaa 4:3-kuvasuhteessa (1 44 x 1 8). Tulolähde näytetään skaalaamattomana. Valitse manuaalisesti 3D-sisältöä vastaava 3D-tila. Synkronoi projektori automaattisesti vastaamaan lähdesignaalia. Painamalla Video -painiketta voit valita komposiittivideolähteen. Paina HDMI2, jos haluat valita lähteen HDMI 2 -liittimestä. Painamalla VGA -painiketta voit valita VGA-In/YPbPr-liittimistä. 23 Suomi

24 Käyttäjän ohjaimet Kaukosäätimen käyttäminen HDMI Link YPbPr HDMI1 PureEngine Paina YPbPr, jos haluat valita lähteen YPbPr-liittimestä. Paina HDMI1, jos haluat valita lähteen HDMI 1 -liittimestä. PureEngine on kokoelma kehittyneitä kuvankäsittelytekniikoita, jotka parantavat näytetyn kuvan laatua. LED Brightness Menu Mode 16:9 4:3 Letter-Box Native 2D/3D Pure Engine 3D Format LBX 16:9 Valikko Enter LED Brightness CMS (Color Management System) Kontrasti Kirkkaus Mahdollistaa Letter-box-muotoisen ei-anamorfisesti parannetun elokuvan katsomisen koko näytön levyisenä. Osa alkuperäisestä kuvasta kadotetaan, jos kuvasuhde on pienempi kuin 2,35:1. Skaalaa kuvaa 16:9-kuvasuhteessa (1 92 x 1 8). Näyttää projektorin näyttövalikot tai poistuu niistä. Vahvista valinta. Lisää/vähennä kuvan valoisuutta. (Ks. sivu 3) Valitse yksi väreistä (R/G/B/ C/M/Y) säätääksesi sen x/y-poikkeamaa ja kirkkautta. Säädä kuvien tummimpien ja vaaleimpien kohtien välistä suhdetta. Säädä kuvan kirkkautta. Suomi 24

25 Käyttäjän ohjaimet Näyttövalikot Projektorissa on monikielisiä näyttövalikkoja, joiden avulla voit säätää kuvia ja muuttaa useita asetuksia. Projektori löytää lähteen automaattisesti. Käyttö 1. Avaa näyttövalikko painamalla kaukosäätimen tai projektorin paneelin Valikko -painiketta. 2 Kun OSD-näyttö tulee näkyviin, valitse jokin päävalikon kohdista painamalla -painikkeita. Tehdessäsi valinnan tietyllä sivulla, siirry alivalikkoon painamalla - tai Enter -painiketta. 3. Valitse haluttu kohde alialikosta painamalla -painikkeita ja paina - tai Enter -painiketta näyttääksesi lisää asetuksia. Säädä asetuksia painamalla -painikkeita. 4. Valitse seuraava säädettävä kohta alivalikosta ja säädä sitä edellä kuvatulla tavalla. 5. Vahvista valinta painamalla Enter - tai Valikko -painiketta, jolloin näyttö palaa päävalikkoon. 6. Voit poistua painamalla Valikko -painiketta uudelleen. Näyttövalikko sulkeutuu ja projektori tallentaa uudet asetukset automaattisesti. KUVA Asetus Näyttötila Elokuvateatteri Päävalikko KUVA NÄYTTÖ Kontrasti Kirkkaus Terävöitys Väri Sävy Lisäasetukset JÄRJESTELMÄ ASETUKSET Alivalikko 25 Suomi

26 Käyttäjän ohjaimet Valikon rakenne Päävalikko Alivalikko Asetukset KUVA Näyttötila Elokuvateatteri / Elokuva / Referenssi / Valokuva / Kirkas / 3D / ISF Day / ISF Night / Käyttäjä Kontrasti -5~5 Kirkkaus -5~5 Terävöitys ~15 #1 Väri -5~5 #1 Sävy -5~5 Lisäasetukset Kohinavaim. ~1 Gamma Elokuva / Video / Grafiikka / Tavallinen PureEngine UltraDetail / PureColor / PureMotion / PureEngine Demo / Lopeta LED Brightness Power / DynamicBlack 1 / DynamicBlack 2 / DynamicBlack 3 Väriasetukset Värilämpötila / Color Gamut / CMS / RGB Vahv/Säät / Väriavaruus / RGB Channel Lopeta NÄYTTÖ Muoto 4:3 / 16:9 / LBX / Alkuperäinen / Auto235 / Auto235_Subtitle Zoomi ~1 Reunan maski ~5 Image Shift H -1~1 V -1~1 Pysty kuvankorjaus -3~3 3D 3D-Muoto AUTO / SBS Mode / Top and Bottom / Frame Sequential / 2D -> 3D 3D -> 2D 3D / L / R 2D -> 3D Matala / Keskitaso / Korkea #2 3D-synk. kääntö Päälle / Pois JÄRJESTELMÄ Valikon sijainti Lopeta LED Hours Projisointi Testikuvio Taustaväri IR-toiminto 12V Trigger A 12V Trigger B Anamorhic Lens Pois Päälle Auto 3D Lopeta Pois / Ruudukko / Valkoinen Sininen / Harmaa / Musta Kaikki / Front / Ylös Päälle / Pois 4:3 / 16:9 / LBX / Alkuperäinen / Lopeta Ei mitään / Fixed / Movable Suomi 26

27 Käyttäjän ohjaimet Päävalikko Alivalikko Asetukset ASETUKSET Kieli Tulolähde HDMI 1 / HDMI 2 / Komponentti / VGA / Video / Lopeta HDMI Link Settings HDMI Link Päälle / Pois Lähteen lukitus Korkea paikka Tiedon piilotus Inclusive of TV Power On Link Power Off Link Kyllä / Ei Mutual / PJ -> Device / Device -> PJ Päälle / Pois Päälle / Pois Päälle / Pois Päälle / Pois Autom. Sammutus ~18 Signaali Taajuus ~1 Vaihe -5~5 Vaakasijainti -5~5 Pystysijainti -5~5 Automatic Lopeta Valkoisen taso -5~5 Mustan taso -5~5 Värikylläisyys -5~5 Sävy -5~5 IRE Lopeta Ota käyttöön / Disable IRE / 7,5 IRE Alkuasetukset Nykyinen Peruuta / Kyllä Kaikki Peruuta / Kyllä Huomaa, että näyttövalikot (OSD) ovat erilaisia valitsemasi signaalityypin ja käyttämäsi projektorimallin mukaan. (#1) Väri ja Sävy ovat tuettuja vain Video-tilassa. (#2) 3D-synk. kääntö on käytettävissä vain, kun 3D on käytössä. 27 Suomi

28 Käyttäjän ohjaimet KUVA KUVA KUVA NÄYTTÖ Näyttötila Kontrasti Kirkkaus Terävöitys Väri Sävy Lisäasetukset Elokuvateatteri JÄRJESTELMÄ ASETUKSET ISF Day ja ISF Night eivät ole näkyvissä, kun ISF-tiloja ei ole kalibroitu. Näyttötila Erilaisille kuvatyypeille on valmiiksi asetettuja optimoituja asetuksia. `` Elokuvateatteri: Oletusasetus kotiteatterille. `` Referenssi: Tämän tilan on tarkoitus toistaa mahdollisimman tarkasti kuva tavalla, jolla elokuvan ohjaaja on sen tarkoittanut. Väri-, värilämpötila-, kirkkaus-, kontrasti- ja gamma-asetukset ovat kaikki määritetty tavalliselle referenssitasolle. `` Elokuva: Puhtaimmat väriasetukset kotiteatterille. `` Valokuva: Optimoitu valokuvamaisten kuvien näyttämiseen. `` Kirkas: Maksimikirkkaus PC-tulosta. `` 3D: Suositeltava asetus, kun 3D-tila on käytössä. Käyttäjän kaikki lisäsäädöt 3D:ssä tallennetaan tässä tilassa tulevaa käyttöä varten. `` ISF Day: Optimoi kuva ISF-päivätilalla saadaksesi täydellisen kalibroinnin ja korkean kuvanlaadun. `` ISF Night: Optimoi kuva ISF-yötilalla saadaksesi täydellisen kalibroinnin ja korkean kuvanlaadun. `` Käyttäjä: Käyttäjän asetukset. Kontrasti Kontrasti säätelee kuvien tummimpien ja vaaleimpien kohtien välistä suhdetta. `` Vähennä kontrastia painamalla -painiketta. `` Lisää kontrastia painamalla -painiketta. Kirkkaus Säädä kuvan kirkkautta. `` Tummenna kuvaa painamalla -painiketta. `` Vaalenna kuvaa painamalla -painiketta. Suomi 28

29 Käyttäjän ohjaimet Väri ja Sävy ovat tuettuja vain komposiitti- ja komponenttilähteissä. Terävöitys Säädä kuvan terävyyttä. `` Vähennä terävyyttä painamalla -painiketta. `` Lisää terävyyttä painamalla -painiketta. Väri Säädä videokuvaa mustavalkoisesta täysvärikuvaan. `` Vähennä kuvan värikylläisyyttä painamalla -painiketta. `` Lisää kuvan värikylläisyyttä painamalla -painiketta. Sävy Säädä punaisen ja vihreän väritasapainoa. `` Lisää vihreän määrää kuvassa painamalla -painiketta. `` Lisää punaisen määrää kuvassa painamalla -painiketta. 29 Suomi

30 Käyttäjän ohjaimet KUVA LISÄASETUKSET KUVA Lisäasetukset KUVA NÄYTTÖ Kohinavaim. Gamma PureEngine LED Brightness Väriasetukset Lopeta Tavallinen 1% JÄRJESTELMÄ ASETUKSET Kohinavaim. Kohinavaim. vähentää lomitettujen signaalien näkyvää kohinaa. Asteikko on - 1. (: Pois) Gamma Tällä voit asettaa gammakäyrätyypin. Kun aloitusasennus ja hienosäätö ovat valmiit, käytä hyväksesi Gammasäätövaiheita optimoidaksesi kuvaulostulon. `` Elokuva: Kotiteatterille. `` Video: videota tai TV-lähdettä varten. `` Tavallinen: standardiasetusta varten. `` Grafiikka: PC-/Valokuvalähdettä varten. PureEngine PureEngine on kokoelma kehittyneitä kuvankäsittelytekniikoita, jotka parantavat näytetyn kuvan laatua. LED Brightness `` Power: Säädä LED-kirkkautta manuaalisesti (1 5 %). `` DynamicBlack 1: Säätää automaattisesti LED-kirkkauden välillä 1 13 %. `` DynamicBlack 2: Säätää automaattisesti LED-kirkkauden välillä 1 5 %. `` DynamicBlack 3: Säätää automaattisesti LED-kirkkauden välillä 1 %. Väriasetukset Paina siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja valitse sitten kohde painamalla - tai -painiketta. Suomi 3

31 Käyttäjän ohjaimet KUVA LISÄASETUKSET PureEngine KUVA Lisäasetukset PureEngine KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ UltraDetail PureColor PureMotion PureEngine Demo Lopeta Pois Pois Pois Pois ASETUKSET Kytke PureMotionominaisuus Pois -tilaan vähentääksesi vasteen viivettä peliä pelatessa. UltraDetail UltraDetail on reunanparannustyökalu, jonka avulla projektiokuvan reunoja voidaan parantaa selkeämpiä yksityiskohtia varten. PureColor Tämä säädettävä kohta käyttää hyväkseen uutta väriprosessorin algoritmia ja parannuksia mahdollistamaan kuvan eloisuuden merkittävän lisääntymisen. Asteikko on -5. PureMotion PureMotion varmistaa hienostuneilla algoritmeilla, että kuvan luonnollinen liike säilytetään. PureEngine Demo Tällä toiminnolla voit nähdä eron raa'an, prosessoimattoman kuvan ja PureEnginen prosessoiman kuvan välillä. Tässä tilassa voit tarkistaa säädöt, jotka teet PureEngine-asetuksiin. 31 Suomi

32 Käyttäjän ohjaimet KUVA LISÄASETUKSET Väriasetukset KUVA Lisäasetukset Väriasetukset KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ Värilämpötila Color Gamut CMS RGB Vahv/Säät Väriavaruus RGB Channel Lopeta D65 Adobe AUTOMAATTINEN Tavallinen ASETUKSET Värilämpötila Valitse värilämpötila vaihtoehdoista D5, D65, D75, D83, D93 ja Alkuperäinen. Color Gamut Valitse asianmukainen väriasteikko vaihtoehdoista Alkuperäinen, Adobe, DLP-C, HDTV tai SMPTE-C. CMS (Värinhallintajärjestelmä) Paina siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja valitse sitten kohde painamalla - tai -painiketta. Valitse yksi väreistä (R/G/B/ C/M/Y) säätääksesi sen x/y-poikkeamaa ja kirkkautta. CMS Color Gamut : DLP-C `` `` `` `` `` Väri Punainen x Offset y Offset Kirkkaus Alkuasetukset Lopeta Väri: Valitse - tai -painikkeella Punainen, Vihreä, Sininen, Syaani, Magenta tai Keltainen väri. x Offset: Säädä - tai -painikkeella valitun värin x-poikkeama-arvo. y Offset: Säädä - tai -painikkeella valitun värin y-poikkeama-arvo. Kirkkaus: Säädä - tai -painikkeella valitun värin kirkkausarvo. Alkuasetukset: Valitse Kyllä, jos haluat palauttaa värin säädöt tehdasasetuksiin. Suomi 32

33 Käyttäjän ohjaimet RGB Vahv/Säät Paina siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja valitse sitten kohde painamalla - tai -painiketta. RGB Vahv/Säät KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ Punainen vahvistus Vihreä vahvistus Sininen vahvistus Punainen säätö Vihreä säätö Sininen säätö Alkuasetukset Lopeta ASETUKSET `` Valitse - tai -painikkeella Punainen, Vihreä tai Sininen kirkkautta (Vahv.) ja kontrastia (Säät.) varten. `` Alkuasetukset: Valitse Kyllä, jos haluat palauttaa värin säädöt tehdasasetuksiin. Väriavaruus Valitse asianmukainen värimatriisityyppi seuraavista: AUTO, RGB ( 255), RGB (16 235) tai YUV. RGB Channel Valitse - tai -painikkeella Tavallinen, Punainen, Vihreä tai Sininen kanava. 33 Suomi

34 Käyttäjän ohjaimet NÄYTTÖ NÄYTTÖ KUVA NÄYTTÖ Muoto Zoomi Reunan maski Image Shift Pysty kuvankorjaus 3D 16:9 JÄRJESTELMÄ ASETUKSET (#1) Tämä toiminto ei ole tuettu siirrettävässä tai kiinteässä anamorfisessa linssissä. (#2) Tämä toiminto on tuettu vain, kun Järjestelmä/ Anamorphic Lens on Fixed tai Movable. Kun Auto235-omin, 12v-liipaisin lähettää virtaa anamorfiseen linssiin, jos lähdemuoto on 2,35:1. Se ei lähetä virtaa, kun lähdemuoto on 4:3 tai 16:9. Muoto Säädä kuvasuhde tämän toiminnon avulla. `` 4:3: Tämä muoto on 4:3-tulolähteille. `` 16:9: Tämä muoto on 16:9 tulolähteille, kuten HDTV ja DVD, joita on parannettu laajakuva-tv:tä varten. `` LBX: Tämä muoto on muu kuin 16:9 letterbox -lähde, ja se on tarkoitettu käyttäjille, jotka käyttävät ulkoista anamorfista linssiä 2,35:1-kuvasuhteen näyttämiseksi täydellä resoluutiolla. (#1) ` ` Alkuperäinen : Tämä muoto näyttää alkuperäisen kuvan ilman skaalausta. (#2) ` ` Auto235 : Valitsee sopivan näyttömuodon automaattisesti. (#2) ` ` Auto235_Subtitle : Valitsee automaattisesti asianmukaisen näyttömuodon ja tekstityksen. HDMI Auto235 POIS 4:3 16:9 LBX Alkuperäinen 2D/HQFS/2D->3D SBS Mode Top and Bottom 18p24FP 72pFP Suomi 34

35 Käyttäjän ohjaimet HDMI Auto235 PÄÄLLÄ 4:3 16:9 LBX Auto235 Auto235_ Subtitle 2D/HQFS/2D->3D SBS Mode Top and Bottom 18p24FP 72pFP Komponentti Auto235 POIS 4:3 16:9 LBX Alkuperäinen 2D/HQFS/2D->3D SBS Mode Top and Bottom Komponentti Auto235 PÄÄLLÄ 4:3 16:9 LBX Auto235 Auto235_ Subtitle 2D/HQFS/2D->3D SBS Mode Top and Bottom Kaukosäätimen Alkuperäinen -painikkeen painaminen tulee olemaan Auto235, kun anamorfinen linssi on kiinteä tai siirrettävä. Yksityiskohtaisia tietoja LBX-tilasta: 1. Jotkin Letterbox-DVD-levyt eivät ole parannettuja 16:9-televisioille. Tässä tilanteessa kuva ei näytä oikealta 16:9-tilassa näytettäessä. Kokeile silloin 4:3-tilan käyttämistä DVD-levyn katsomiseen. Jos sisältö ei ole muodossa 4:3, kuvan reunoilla esitetään mustat palkit 16:9-näytössä. Tämän tyyppistä sisältöä varten voit käyttää LBX-tilaa 16:9-näytön täyttämiseen kuvalla. 2. Jos käytät ulkoista anamorfista linssiä, LBX-tila antaa mahdollisuuden katsoa 2,35:1-sisältöä (mukaan luettuna anamorfinen DVD- ja HDTV-filmilähde), joka tukee anamorfisuutta, leveys parannettuna 16:9-näytön 2,35:1-kuvaa varten. Tällöin mustia palkkeja ei näytetä. LED-teho ja vaakaresoluutio hyödynnetään täysin. 35 Suomi

36 Käyttäjän ohjaimet (#1) Tämä toiminto ei ole tuettu SBStilassa. Kaukosäätimen Alkuperäinen -painikkeen painaminen tulee olemaan Auto235, kun anamorfinen linssi on kiinteä tai siirrettävä. Ei anamorfista linssiä kiinnitettynä 18p-skaalaustaulukko 16:9-ruutu 48i/p 576i/p 18i/p 72p PC 4:3 144 x 18 keskitetty 16:9 192 x 18 keskitetty LBX (#1) Alkuperäinen Auto x 144 keskitetty, sitten näytetään keskitetty 192 x 18 -kuva Ei koon muuttamista, keskitetty 1:1-esitys. Tämä muoto näyttää alkuperäisen kuvan ilman skaalaamista. Jos tämä muoto on valittu, ruututyypiksi tulee automaattisesti 16:9 (192x18) Jos lähde on 4:3, koko muutetaan automaattisesti muotoon 144x18 Jos lähde on 16:9, koko muutetaan automaattisesti muotoon 192x18 Jos lähde on 16:1, koko muutetaan automaattisesti muotoon 192x12 ja näytettäväksi alueeksi leikataan 192x18 Kun anamorfinen linssi on siirrettävä 16:9-ruutu 48i/p 576i/p 18i/p 72p PC 4:3 144 x 18 keskitetty 16:9 192 x 18 keskitetty LBX (#1) Auto235 (#1) (sama kaukosäätimen painike Alkuperäinen) Catch 72x363 (Keski) Catch 72x436 (Keski) Catch 192x817 (Keski) Catch 192x545 (Keski) Catch 75,65% korkeudesta (Keski) Skaalaa kokoon192 x 144 ja nouda sitten näytettävä keski- 192 x 18 -kuva Kun lähde on 2,35:1 (musta palkki ylhäällä ja alhaalla), käytetään LBX-muotoa. Kun lähde ei ole 2,35:1, eli täysi 4x3 tai 16x9 (ei mustaa palkkia ylhäällä ja alhaalla), käytetään 16x9-muotoa Auto235_Subtitle Catch 72x422 (alaosa) Catch 72x56 (alaosa) Catch 192x948 (alaosa) Catch 192x632 (alaosa) Catch 87,8% korkeudesta (alaosa) Kun lähde on 2,35:1 (musta palkki ylhäällä ja alhaalla), käyttää yllä olevaa sieppaussääntöä ja skaalaa kokoon 192 x 144 ja noutaa sitten näytettäväksi keski x 18 -kuvan. Kun lähde ei ole 2,35:1, eli täysi koko 4x3 tai 16x9 (ei mustaa palkkia ylhäällä ja alhaalla), käytetään 16x9- muotoa Suomi 36

37 Käyttäjän ohjaimet Kun anamorfinen linssi on kiinteä 16:9-ruutu 48i/p 576i/p 18i/p 72p PC 4:3 18 x 18 keskitetty 16:9 144 x 18 keskitetty LBX (#1) Catch 72x363 (Keski) Catch 72x436 (Keski) Catch 192x817 (Keski) Catch 192x545 (Keski) Catch 75,65% korkeudesta (Keski) Skaalaa kokoon1 92 x 1 44 ja nouda sitten näytettävä keski x 1 8 -kuva Auto235 (#1) (sama kaukosäätimen painike Alkuperäinen) Auto235_Subtitle Kun lähde on 2,35:1 (musta palkki ylhäällä ja alhaalla), käytetään LBX-muotoa. Kun lähde ei ole 2,35:1, eli täysi 4x3 tai 16x9 (ei mustaa palkkia ylhäällä ja alhaalla), käytetään 16x9-muotoa Catch 72x422 (alaosa) Catch 72x56 (alaosa) Catch 192x948 (alaosa) Catch 192x632 (alaosa) Catch 87,8% korkeudesta (alaosa) Kun lähde on 2,35:1 (musta palkki ylhäällä ja alhaalla), käyttää yllä olevaa sieppaussääntöä ja skaalaa kokoon 192 x 144 ja noutaa sitten näytettäväksi keski x 18 -kuvan. Kun lähde ei ole 2,35:1, eli täysi koko 4x3 tai 16x9 (ei mustaa palkkia ylhäällä ja alhaalla), käytetään 16x9- muotoa Jokaisella I/O :lla on eri määritys asetukselle Reunan maski. Reunan maski Käytä reunan maski -toimintoa kuvaan poistaaksesi videokoodauksen aiheuttamaa kohinaa videolähteen reunoilta. Zoomi `` Paina -painiketta pienentääksesi kuvan kokoa. `` Paina -painiketta suurentaaksesi kuvaa projektiopinnalla. Image Shift Paina siirtyäksesi seuraavaan valikkoon, kuten alla, ja valitse sitten kohde painamalla -, -, - tai -painiketta. 37 Suomi

38 Käyttäjän ohjaimet Image Shift H: V: `` H: Paina -painikkeita siirtääksesi projisoidun kuvan sijaintia vaakasuunnassa. `` V: Paina -painikkeita siirtääksesi projisoidun kuvan sijaintia pystysuunnassa. Pysty kuvankorjaus Paina - tai -painiketta säätääksesi kuvan pystyvääristymää ja kuvan muotoa lähemmäs nelikulmiota. Suomi 38

39 Käyttäjän ohjaimet NÄYTTÖ 3D 3D-Muoto NÄYTTÖ 3D KUVA NÄYTTÖ 3D -> 2D 2D -> 3D 3D-synk. kääntö Lopeta 3D Keskitaso Pois JÄRJESTELMÄ ASETUKSET 3D-synk. kääntö -toiminto ei tallenna asetusta. Se asetetaan tilaan Pois, kun virta kytketään päälle ja lähdettä vaihdetaan. 3D-Muoto on tuettu vain 3D-ajoituksessa (sivu 55). 3D-Muoto on tuettu vain ei-hdmi 1.4a 3D -ajoituksessa. 3D -> 2D `` 3D: Näyttää 3D-signaalia. `` L (Vasen): Näyttää 3D-sisällön vasemman kuvan. `` R (Oikea): Näyttää 3D-sisällön oikean kuvan. 2D -> 3D Valitse 3D-kentän syvyydeksi (tai voimakkuudeksi) Matala, Keskitaso tai Korkea. 3D-Muoto `` AUTOMAATTINEN: Näytä natiivimuoto. `` SBS Mode: Näyttää 3D-signaalin Vierekkäin -muodossa. `` Top and Bottom: Näyttää 3D-signaalia Top and Bottom -muodossa. `` Frame Sequential: Näyttää 3D-signaalia Frame Sequential -muodossa. `` 2D -> 3D: 2D-signaalin muuntaminen 3D-signaaliksi 3D-synk. kääntö `` Paina Päälle kääntääksesi vasemman ja oikean kuvan sisällöt. `` Paina Pois palauttaaksesi oletuskuvasisällöt. 39 Suomi

40 Käyttäjän ohjaimet JÄRJESTELMÄ FW:B1 Valikon sijainti JÄRJESTELMÄ KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ LED Hours Projisointi Testikuvio Taustaväri IR-toiminto 12V Trigger A 12V Trigger B Anamorhic Lens Pois Musta Kaikki Päälle Pois Ei mitään ASETUKSET Molemmat takaprojektiot ovat tarkoitettu käytettäväksi läpinäkyvän ruudun kanssa. Valikon sijainti Valitse valikon sijainti näytöllä. LED Hours Näyttää LED-ajan. Projisointi ` ` Etuprojektio Tämä on oletusasetus. Kuva projisoidaan suoraan ruudulle. ` ` Takaprojektio Tällä asetuksella kuva näkyy käänteisenä. ` ` Etuprojektio katosta Tällä asetuksella kuva näkyy ylösalaisin. ` ` Takaprojektio katosta Tällä asetuksella kuva näkyy ylösalaisin ja käännettynä Testikuvio Näyttää testikuvion. Vaihtoehtoja ovat ruudukko, valkoinen kuvio ja Pois. Taustaväri Käytä tätä ominaisuutta näyttääksesi Musta, Sininen tai Harmaa -näytön, jos signaalia ei ole käytettävissä. IR-toiminto `` Kaikki: Valitse Kaikki, projektoria voi käyttää kaukosäätimellä etu- tai ylä-infrapunavastaanottimesta. `` Front: Valitse Front, projektoria voi käyttää kaukosäätimellä etu-infrapunavastaanottimesta. Suomi 4

41 Käyttäjän ohjaimet (#1) Kun siirrettävä linssi on valittu, tämä kohde himmennetään ja siitä tulee Auto235. `` Ylös: Valitse Ylös, projektoria voi käyttää kaukosäätimellä ylä-infrapunavastaanottimesta. 12V Trigger A 12V trigger -liitäntä A on tavallinen trigger-liitäntä motorisoiduille ruuduille. 12V Trigger B (#1) `` Paina Pois ottaaksesi liipaisimen pois päältä. `` Paina Päälle ottaaksesi liipaisimen ja ohjelmoitavan alivalikon käyttöön. Alivalikkoa voi käyttää valitsemalla Päälle -valinnan ja painamalla kaukosäätimen Enter - painiketta. Kun alivalikosta valitaan valinta, liipaisin aktivoidaan, kun vastaava näyttötila on valittu. Kun esimerkiksi 4:3 on valittu Liipaisin B aktivoidaan, kun projektorin näyttötilaksi on asetettu 4:3. Liipaisin on ei-aktiivinen kaikilla muilla näyttötilavalinnoilla. JÄRJESTELMÄ 12V Trigger B JÄRJESTELMÄ 12V Trigger B KUVA NÄYTTÖ Pois Päälle Auto235 Auto 3D Lopeta KUVA NÄYTTÖ 4:3 16:9 LBX Alkuperäinen Lopeta JÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄ ASETUKSET ASETUKSET `` Auto235: JÄRJESTELMÄ 12V Trigger B JÄRJESTELMÄ FW:B1 KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ Pois Päälle Auto235 Auto 3D Lopeta KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ Valikon sijainti LED Hours Projisointi Testikuvio Taustaväri IR-toiminto 12V Trigger A 12V Trigger B Anamorhic Lens Pois Musta Kaikki Pois Auto235 Movable ASETUKSET ASETUKSET `` Auto 3D: Kun Auto 3D on otettu käyttöön, projektori tunnistaa automaattisesti 3D-kuvan näyttämisen ja laukaisee tämän portin. 41 Suomi

42 Käyttäjän ohjaimet Anamorhic Lens Valitse anamorfinen linssi vaihtoehdoista Ei mitään, Fixed tai Movable. (12V Trigger B) (Anamorphic Lens) Pois Päälle Auto235 Auto 3D Ei mitään Fixed Movable Suomi 42

43 Käyttäjän ohjaimet ASETUKSET Kieli ASETUKSET KUVA NÄYTTÖ JÄRJESTELMÄ Tulolähde HDMI Link Settings Lähteen lukitus Korkea paikka Tiedon piilotus Autom. Sammutus Signaali Alkuasetukset Pois Pois Pois Pois ASETUKSET Kieli Valitse monikielinen näyttövalikko. Paina -painiketta siirtyäksesi alavalikkoon ja sen jälkeen -, -, - tai -painiketta valitaksesi halutun kielen. Paina Enter, niin valinta tulee voimaan. Kieli Lopeta Tulolähde Käytä tätä valintaa ottaaksesi tulolähteitä käyttöön/pois käytöstä. Paina -painiketta siirtyäksesi alivalikkoon valitaksesi tarvitsemasi lähteet. Paina Enter, niin valinta tulee voimaan. Projektori etsii vain tuloja, jotka on valittu. 43 Suomi

44 Käyttäjän ohjaimet ASETUKSET TULOLÄHDE KUVA NÄYTTÖ VGA Video HDMI 1 HDMI 2 Komponentti Lopeta JÄRJESTELMÄ ASETUKSET HDMI Link Settings Katso lisätietoja sivuilta Lähteen lukitus `` Päälle: Projektori hakee vain nykyistä tulolähdettä. `` Pois: Projektori hakee muita signaaleja, jos tämänhetkinen tulosignaali kadotetaan. Korkea paikka Kun Päälle on valittu, tuulettimet pyörivät nopeammin. Tämä toiminto on hyödyllinen suurissa korkeuksissa, joissa ilma on ohutta. Tiedon piilotus `` Päälle: Valitse Päälle, jos haluat piilottaa tietoviestit. `` Pois: Valitse Pois, jos haluat näyttää Etsii -viestin. Autom. Sammutus Asettaa laskettavan ajanjakson. Ajastin alkaa laskea aikaa, kun projektori ei enää vastaanota signaaleja. Laskennan loputtua (minuuteissa) projektori sammuu automaattisesti. Alkuasetukset `` Nykyinen: Valitse Kyllä jos haluat palauttaa tämän valikon näyttöparametrit tehtaan oletusasetuksiin. `` Kaikki: Valitse Kyllä jos haluat palauttaa kaikkien valikkojen näyttöparametrit tehtaan oletusasetuksiin. Suomi 44

45 Käyttäjän ohjaimet ASETUKSET HDMI Link Settings ASETUKSET HDMI Link Settings KUVA NÄYTTÖ HDMI Link Inclusive of TV Power On Link Power Off Link Lopeta Päälle Kyllä Device -> PJ Pois JÄRJESTELMÄ ASETUKSET HDMI Link -ominaisuuden käyttäminen Kun HDMI Link on asetettu tilaan Pois, valmiustilan virrankulutus on <,5 W. y y y Kun liität HDMI CEC -yhteensopivia laitteita projektoriin HDMI-kaapeleilla, voit ohjata niitä samassa Virta päällä - tai Virta pois -tilassa käyttämällä projektoriin OSD-valikon HDMI Link ohjausominaisuutta. Tämä mahdollista yhden tai usean laitteen ryhmässä kytkeä virran päälle tai pois HDMI Link -ominaisuudella. Tyypillisessä määrityksessä DVD-soitin voi olla liitetty projektoriin vahvistimella tai kotiteatterijärjestelmällä. HDMI HDMI Vahvistin DVD-soitin Jotkut HDMI Link toiminnot eivät ehkä toimi liitetyn laitteen ominaisuuksien ja HDMI CECstandardin mukaisuuden mukaan. HDMI Link Ota HDMI Link -toiminto käyttöön tai pois käytöstä. Inclusive TV -, Power on Link - ja Power off Link -valinnat ovat käytettävissä vain, kun asetus on Päälle-tilassa. Inclusive of TV Jos asetus on Kyllä -tilassa, TV ja projektori sammuvat automaattisesti samaan aikaan. Jos haluat estää molempien laitteiden samanaikaisen sammumisen, aseta asetus Ei -tilaan. Power On Link CEC-virta päälle -komento `` Mutual: Projektori ja CEC-laite kytkeytyvät päälle samanaikaisesti. 45 Suomi

46 Käyttäjän ohjaimet `` PJ -> Device: CEC-laite käynnistyy vasta, kun projektori on kytketty päälle. `` Device -> PJ: Projektori käynnistyy vasta, kun CEC-laite on kytketty päälle. Power Off Link Jos asetus on Päälle -tilassa, HDMI Link ja projektori sammuvat automaattisesti samaan aikaan. Jos asetus on Pois -tilassa, HDMI Link ja projektori eivät sammu automaattisesti samaan aikaan. Suomi 46

47 Käyttäjän ohjaimet ASETUKSET Signaali ASETUKSET Signaali (VGA) KUVA NÄYTTÖ Taajuus Vaihe Vaakasijainti Pystysijainti Automatic Lopeta 5 Disable JÄRJESTELMÄ Signaali on tuettu vain analogisella VGA (RGB) -signaalilla. ASETUKSET Taajuus Muuta näyttötietojen taajuutta, jotta se täsmää tietokoneen grafiikkakortin taajuutta. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun kuva välkkyy vaakasuunnassa. Vaihe Synkronoi näytön signaaliajastuksen näytönohjaimen kanssa. Jos kuva on epävakaa tai vilkkuu, korjaa se tällä asetuksella. Vaakasijainti `` Painamalla voit siirtää kuvaa vasemmalle. `` Painamalla voit siirtää kuvaa oikealle. Pystysijainti `` Painamalla voit siirtää kuvaa alas. `` Painamalla voit siirtää kuvaa ylös. Automatic Määrittää signaalin automaattisesti (Taajuus- ja Vaihe-kohdat ovat himmennettyjä). Jos Automatic on otettu pois käytöstä, Taajuusja Vaihe-kohdat näkyvät käyttäjälle manuaalista virittämistä ja asetusten tallentamista varten. 47 Suomi

48 Käyttäjän ohjaimet ASETUKSET Signaali ASETUKSET Signaali (Video) KUVA NÄYTTÖ Valkoisen taso Mustan taso Värikylläisyys Sävy IRE Lopeta IRE JÄRJESTELMÄ Signaali ei ole tuettu, kun lähteenä on HDMI. IRE on tuettu vain NTSCsignaalilla. ASETUKSET Valkoisen taso Antaa käyttäjän säätää Valkoisen tasoa videosignaalia syötettäessä. Mustan taso Antaa käyttäjän säätää Mustan tasoa videosignaalia syötettäessä. Värikylläisyys Säädä videokuvaa mustavalkoisesta täysvärikuvaan. `` Paina -painiketta vähentääksesi kuvan värin määrää. `` Paina -painiketta vähentääksesi kuvan värin määrää. Sävy Säädä punaisen ja vihreän väritasapainoa. `` Lisää vihreän määrää kuvassa painamalla -painiketta. `` Lisää punaisen määrää kuvassa painamalla -painiketta. IRE Säädä komposiittivideosignaalien mittausta. Suomi 48

49 Vianmääritys Liitteet Jos projektoria käyttäessäsi esiintyy ongelmia, katso seuraavia ohjeita. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen. Kuvaongelmat Ruudulle ei ilmesty kuvaa `` Varmista, että kaikki kaapelit ja virtakytkökset on liitetty kunnolla Asennus -osiossa kuvatulla tavalla. `` Tarkista, että liittimet ovat ehjiä. `` Varmista, että olet poistanut linssinsuojuksen, ja että projektori on päällä. Kuva ei ole tarkka `` Tarkista onko linssinsuojus poistettu. `` Säädä projektorin linssin tarkennusrengasta. `` Varmista, että heijastusnäyttö on vaaditun etäisyyden päässä projektorista. (katso sivut 2-21) Kuva on venynyt tilassa näytettäessä 16:9 DVD:tä `` Kun toista anamorfista DVD:tä tai 16:9 DVD:tä, projektori näyttää parhaan kuvan 16: 9 muodossa projektoripuolella. `` Jos toistat LBX-muotoista DVD:tä, vaihda muoto LBX:ksi projektorin näyttövalikossa. `` Jos toistat 4:3 -muotoista DVD:tä, vaihda muoto 4:3 :ksi projektorin näyttövalikossa. `` Jos kuva on yhä venynyt, säädä kuvasuhdetta seuraavalla tavalla: `` Aseta näyttömuodoksi 16:9-laajakuvasuhde DVD-soittimesta. Kuva on liian pieni tai iso `` Säädä zoomin vipua projektorin päällä. `` Siirrä projektoria lähemmäs tai kauemmas valkokankaasta. `` Paina Valikko projektorin paneelista ja siirry kohtaan NÄYTTÖ-->Muoto. Kokeile eri asetuksia. 49 Suomi

50 Liitteet Kuva on kallistunut sivuilta: `` Jos mahdollista, sijoita projektori uudelleen niin, että se on keskitetty valkokankaaseen ja sijaitsee sen alareunan alapuolella. `` Käytä kuvaruutuvalikon valintaa NÄYTTÖ-- >Pysty kuvankorjaus säädön tekemiseen. Kuva näkyy peilikuvana `` Valitse kuvaruutuvalikon kohta JÄRJESTELMÄ-->Projisointi ja säädä heijastuksen suunta. Epäselvä kaksoiskuva `` Paina 3D-Muoto -painiketta ja vaihda AUTOMAATTINEN -tilaan välttääksesi normaalin 2D-kuvan muuttumisen epäselväksi kaksoiskuvaksi. Kaksi kuvaa, side-by-side (rinnakkain) -muoto `` Paina 3D-Muoto -painiketta ja vaihda SBS Mode -tilaan HDMI 1.3 2D 18i side-by-side -tulosignaalille. Kuva ei näy 3D:nä `` Tarkista onko 3D-lasien akku lopussa. `` Tarkista onko 3D-lasit kytketty päälle. `` Kun tulosignaali on muotoa HDMI 1.3 2D (18i sideby-side half), paina 3D-Muoto -painiketta ja vaihda SBS Mode -tilaan. Suomi 5

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...42. Esittely...7. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...20. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...42. Esittely...7. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...20. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...8 Liitäntäportit...9 Kaukosäädin...10

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...43. Esittely...7. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...43. Esittely...7. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...8 Liitäntäportit...9 Kaukosäädin...10

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...3. Turvallisuustietoja...3 Varotoimet...4 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...3. Turvallisuustietoja...3 Varotoimet...4 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...3 Turvallisuustietoja...3 Varotoimet...4 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7 Pakkaus...7 Vakiolisävarusteet... 7 Valinnaiset lisävarusteet... 7 Tuotekuvaus...8

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Sisältö... 1 Käyttöhuomautus... 2. Turvallisuustietoja...2. Esittely... 4

Sisältö... 1 Käyttöhuomautus... 2. Turvallisuustietoja...2. Esittely... 4 Sisältö Sisältö... 1 Käyttöhuomautus... 2 Turvallisuustietoja...2 Tee näin...2 Älä...2 Luokan B säteilyrajat...2 3D PROJEKTORIN käyttö 3D-toiminnolla...2 Esittely... 4 Toiminnot...4 Pakkauksen sisältö...4

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli... 8 Tulo-/lähtöliitännät...

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...3. Turvallisuustietoja...3 Varotoimet...4 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...3. Turvallisuustietoja...3 Varotoimet...4 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...3 Turvallisuustietoja...3 Varotoimet...4 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Liitäntäportit... 9 Kaukosäädin...

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet Hoito- ja turvallisuusohjeet 1. Pidä laite ja pakkausmateriaalit pikkulapsien ja lapsien ulottumattomissa. 2. Suojaa tehosovitin ja muut kontaktit tippuvalta tai räiskyvältä vedeltä ja kuivaa kätesi ennen

Lisätiedot

Asennus...12 Projektorin liittäminen...12

Asennus...12 Projektorin liittäminen...12 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Sisältö. Suomi. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...39. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...17

Sisältö. Suomi. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...39. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...17 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Päälaite... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas

U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä. Käyttöopas U-TUBE 20R Langaton kaksikanavainen ladattava mikrofonijärjestelmä Käyttöopas 1 Turvaohjeet VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...40. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...18. 1 Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...40. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...18. 1 Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Sisältö. Table of Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...44. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...18. 1 Suomi

Sisältö. Table of Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...44. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...18. 1 Suomi Sisältö Table of Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com.

Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. SMILE PERUSNÄYTTÖ Tärkeää: Nähdäksesi täydentäviä ohjeita, katso yksityiskohtaisempi käyttöohje (97711) osoitteessa www.fermax.com. Näppäimet Audio ja lopetusnäppäin Vastaanota puhelu tällä näppäimellä

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori KÄYTTÖOHJE CHEERLUX CL760 HD LED-projektori Kiitos kun ostit Cheerlux CL760 HD LED-projektorin. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely... Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62

SRP5002_MA190508_v6.qxd:125254c4_SRU5110_86 19/05/08 18:34 Página62 SRP500_MA190508_v6.qxd:155c_SRU5110_86 19/05/08 18: Página6 Sisällysluettelo 1 Kaukosäädin 6 Kaukosäätimen asentaminen 6-6.1 Paristojen asettaminen paikalleen 6. Kaukosäätimen testaaminen 6. Kaukosäätimen

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

VERTAILU: 55-TUUMAISET TELEVISIOT Oheisia kuvasäätöjä käytettiin Tekniikan Maailman numerossa 1/15 julkaistussa vertailussa.

VERTAILU: 55-TUUMAISET TELEVISIOT Oheisia kuvasäätöjä käytettiin Tekniikan Maailman numerossa 1/15 julkaistussa vertailussa. VERTAILU: 55-TUUMAISET TELEVISIOT Oheisia kuvasäätöjä käytettiin Tekniikan Maailman numerossa 1/15 julkaistussa vertailussa. LG 55UB850V digi-tv hdmi 2 KUVA Kuvatila Expert1 Expert1 Kuvan säätö Taustavalo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

TONER 2 DIGITAALINEN TRANSPONOINTILAITE TONER 2 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 #1 #2 #3 #4 #5 POWER AV 1 # AV 2 KÄYTTÖOPAS

TONER 2 DIGITAALINEN TRANSPONOINTILAITE TONER 2 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 #1 #2 #3 #4 #5 POWER AV 1 # AV 2 KÄYTTÖOPAS TONE 2 DIGITAAINEN TANSPONOINTIAITE TONE 2 b5 b4 b3 b2 b1 #1 #2 #3 #4 #5 POWE # KÄYTTÖOPAS SUOMI Turvaohjeet 8. Tuuletus: huomioi tuuletus asentaessasi lai tetta. Älä aseta laitetta vuoteen, sohvaan, paksun

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Sisältö. Table of Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...49. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...18. 1 Suomi

Sisältö. Table of Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...49. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...18. 1 Suomi Sisältö Table of Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

5 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö

5 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö KÄYTTÖOPAS 5 tuuman digitaalinen peruutuskameran LCD-näyttö Malli: MXN-5DM Laitteen rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Malli: MXN-5DM SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttöhuomautus. Turvallisuustietoja. Luokan B päästörajoitukset. Tärkeä turvaohje

Käyttöhuomautus. Turvallisuustietoja. Luokan B päästörajoitukset. Tärkeä turvaohje Sisällysluettelo Käyttöhuomautus... 2 Turvallisuustietoja...2 Luokan B päästörajoitukset...2 Tärkeä turvaohje...2 Varotoimet...4 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Tuotteen toiminnot...7 Johdanto... 7

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Tietoa turvallisuudest...2 Varotoimet...3 Turvallisuusohjeita...5 Esittely...6

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Tietoa turvallisuudest...2 Varotoimet...3 Turvallisuusohjeita...5 Esittely...6 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Tietoa turvallisuudest...2 Varotoimet...3 Turvallisuusohjeita...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkauksen sisältö...7 Tuote...8 Pääyksikkö... 8 Ohjauspaneeli... 9

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 741 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen hankinnan johdosta.

Lisätiedot

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET

DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET DNA MOBIILI TV - YLEISET KÄYTTÖOHJEET Mobiili-tv-palvelua käytetään puhelimen mobiili-tv-sovelluksella. Tässä dokumentissa kuvatut toiminnallisuudet ovat esimerkkejä tiettyjen puhelinmallien toiminnallisuuksista.

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely... Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Pääyksikkö... 7 Tuotekuvaus...7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Aloittaminen. Oppaan aiheet: GAMEPAD. Moto Modin kiinnittäminen ja irrottaminen. Moto Gamepadin lataaminen

Aloittaminen. Oppaan aiheet: GAMEPAD. Moto Modin kiinnittäminen ja irrottaminen. Moto Gamepadin lataaminen Aloittaminen Tämän oppaan avulla voit ottaa Moto Modin käyttöön. Oppaan aiheet: Moto Modin kiinnittäminen ja irrottaminen Moto Gamepadin lataaminen Moto Gamepadin painikkeet Pelien lataaminen Kuulokkeiden

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX C6 Mini WiFi LED-projektori

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX C6 Mini WiFi LED-projektori KÄYTTÖOHJE CHEERLUX C6 Mini WiFi LED-projektori Kiitos kun ostit Cheerlux C6 Mini WiFi LED-projektorin. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF-587 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot