Tekninen palvelukeskus 1 (6) Tekninen palvelukeskus/ Suunnittelu ja maankäyttöpalvelut Risto Rytin katu Huittinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen palvelukeskus 1 (6) 4.9.2013. Tekninen palvelukeskus/ Suunnittelu ja maankäyttöpalvelut Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen"

Transkriptio

1 Huittisten kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen palvelukeskus 1 (6) ELEKTRONINEN ROBOTTITAKYMETRI 1. Hankintayksikkö 2. Hankinnan kohde ja kuvaus Huittisten kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupungin maastomittaustehtävissä tarvittavasta elektronisesta robottitakymetristä tämän tarjouspyynnön mukaisesti Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus/ Suunnittelu ja maankäyttöpalvelut Risto Rytin katu Huittinen maankäyttöpäällikkö Kari Stenlund p Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen Tarjouspyynnön kohteena on elektroninen robottitakymetri ja kojeen käyttöön tarvittavat muut tarvikkeet ja ohjelmistot. Takymetriä tullaan käyttämään kaupungin runkomittauksiin, sijaintitietojen keräämiseen, paikalleen mittauksiin sekä kunnallisteknisiin mittauksiin. Huittisten kaupungilla on tällä hetkellä käytössä Leica TCRP1205 robottitakymetri sekä kaksi Trimble R4 GNSS vastaanotinta VRS palvelulla. Huittisten kaupungilla käytetään Novapoint kartta ja suunnitteluohjelmistoja. Mittausten purku ja laskenta tehdään 3D Winohjelmistolla. Tasoverkkojen laskentaan on käytössä X Net.Plusverkkotasoitusohjelmisto. Hankinnan kokonaisarvo alittaa HankintaL 15 :n mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankinta toteutetaan avoimena hankintamenettelynä. Hankintailmoitus on julkaistu Huittisten kaupungin internetsivuilla osoitteessa

2 2 (6) Hankinnassa noudatetaan Huittisten kaupungin pienhankintaohjeita (kh ), lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä Porin kaupungin hankintapalveluiden yhteistoiminta alueen hankintaohjeita. 4. Hankittavat laitteet ja ohjelmistot ja niille asetettavat vaatimukset sekä pyydettävät selvitykset 3.1 Robottitakymetri Vaatimukset kulmanmittaustarkkuus vähintään 1,0 mgon etäisyysmittaustarkkuus (prismaan) vähintään + 3 mm + 3 ppm graafinen käyttöliittymä prismaton etäisyysmittaus prisman seurantajärjestelmä takuuaika vähintään yksi (1) vuosi Laitetekniikka: kojeen seuranta ja liiketekniikat sekä niiden nopeudet kojeen virheenkorjausjärjestelmä ja toleranssi prismojen haku ja tunnistamismenetelmät Maastotietokone: järjestelmän maastotietokoneiden eri vaihtoehdot hintoineen ja niiden ominaisuudet sekä käyttömahdollisuudet Tiedonhallinta mittaustietojen hallinta ja tietojen siirtomenetelmät kojeeseen GNSS vastaanotin järjestelmän täydentäminen GNSS vastaanottimella Yhteensopivuus yhteensopivuus nykyisin käytössä olevan kaluston kanssa Takuu takuu ja sen kattavuus Referenssit tarjotun kojeen referenssiasiakkaiden määrä

3 3 (6) 3.2 Mittaustarvikkeet Hankinnat mittausjalusta 3 kpl pakkokeskistysalusta 2 kpl ympärimittaava (360⁰) prisma ja prismasauva miniprisma sauvalla tarvittavat akut 8 h:n työskentelyyn 3.3 Takymetrin mittausohjelmisto Vaatimukset tuki geonic ja csv mittausformaatille omien koodilistojen muodostaminen pisteiden syöttö ja editointi kojeessa orientointiohjelmisto pisteiden mittaus ja merkintäohjelmistot kaarien merkintäohjelma vertailulinjaohjelmisto pinta alanmittausohjelmisto taustakartan käyttömahdollisuus mittauksissa jonohavaintojen keruuohjelmisto ja yhteensopivuus X Net.Plus ohjelmistoon mittausohjelmistot suomenkielisiä laitteen ja mittausohjelmistojen käyttökieli taustakartan käyttö eri mittaustehtävissä 3.4 Huolto ja ylläpito huollon ja tuen veloitushinnat ( /t) vuotuisen kalibrointikustannuksen hinta ( ) ohjelmistopäivitysten hinnat ( /vuosi) mahdollisen ylläpitosopimuksen sisältö vaihtoehtoineen ja niiden hinnat ( /vuosi) huollon ja tuen toimintaperiaatteet ja vasteajat tuki ja huoltotoimintojen järjestäminen ja resurssit (henkilöstömäärät)

4 4 (6) 3.5 Koulutus Vaatimukset tarjouksen tulee sisältää vähintään kahden päivän koulutus viidelle henkilölle tilaajan kotipaikkakunnalla lisäkoulutuspäivien hinnat matkakuluineen ( /pvä) 5. Tarjouksen sisältö ja tarjoushinnan ilmoittaminen Tarjous tulee tehdä täysin tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Muulla tavalla tehtyä tarjousta ei oteta huomioon. Tarjouksessa on ilmoitettava kokonaishinta, joka sisältää takymetrin ohjelmistoineen, hankittavat mittaustarvikkeet (kohta 3.2), mahdolliset toimituskulut sekä vaaditun koulutuksen. Hinnat tulee ilmoittaa arvonlisäverottomina. 6. Tarjouksen voimassaolo ja laitteiden toimitusaika Tarjous tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien. Tarjouksessa tulee ilmoittaa laitteiden toimitusaika tilauksesta. 7. Tarjoajan kelpoisuusehdot Tarjoajan kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan tulee toimittaa seuraavat kelpoisuutta todentavat asiakirjat: tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä (arvonlisäverotunnus) sekä Y tunnus todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä todistus lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta vakuutusyhtiö/ yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

5 5 (6) 8. Tarjousten arviointiperusteet Tarjouksista valitaan se, joka on tässä tarjouspyynnössä ilmoitettujen arviointiperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjousten vertailu tehdään tarjouksessa annettujen ja kohdassa 3. erikseen pyydettyjen selvitysten perusteella. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan alla määritellyn pisteytyksen mukaisesti. 1. Hinta 30 pistettä 2. Tekniset ominaisuudet 25 pistettä 3. Soveltuvuus käyttötarkoitukseen ja käytettävyys 25 pistettä 4. Huolto ja tukipalvelut 20 pistettä ARVIOINTI: Hinta arvioidaan tarjouksessa saadun kokonaishinnan perusteella. Tekniset ominaisuudet arvioidaan saatujen teknisten tietojen ja kaluston ominaisuuksiin kohdistuvien selvityspyyntöjen perusteella. Soveltuvuus käyttötarkoitukseen ja käytettävyys arvioidaan kaluston ja ohjelmistojen ominaisuuksiin, tiedonhallintaan, yhteensopivuuteen ja täydennettävyyteen kohdistuvien selvitysten perusteella. Huolto ja tukipalvelut arvioidaan kaluston ja ohjelmistojen huolto ja tukipalveluihin kohdistuvien selvitysten perusteella. PISTEYTYS: Hinta pisteytetään, siten että halvin tarjous saa 30 pistettä, ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraavasti: (halvin tarjous/vertailtava tarjous)* 30. Muut osa alueet (kohdat 2 4) pisteytetään, siten että eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: maksimipisteet * ko. tarjouksen pisteet/korkeimmat arviointipisteet). Annettavat pisteet määräytyvät seuraavasti: - enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta/palvelusta = 2 p osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p Kohtien 2 4 arvioinnin suorittaa työryhmä, joka koostuu neljästä maastomittaushenkilöstä. Toimittajaksi valitaan eniten pisteitä saanut kokonaistarjous.

6 6 (6) 9. Muut ehdot Huittisten kaupunki varaa oikeuden hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat, puutteelliset, myöhästyneet tarjoukset sekä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Osatarjouksia ei hyväksytä. Valitun toimittajan kanssa tehdään hankintasopimus, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja. Maksuehto on vähintään 30 päivää, kun laitteiston on hyväksytysti vastaanotettu ja lasku on saapunut. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat yleisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. 10. Lisätiedot Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä voi esittää sähköpostitse paikkatietoinsinööri Juha Mustanojalle to klo mennessä. Lisätiedot ja vastaukset esitettyihin kysymyksiin julkaistaan Huittisten kaupungin internetsivuilla klo mennessä. 11. Tarjouksen toimittaminen Tarjoukset tulee toimittaa suomen kielellä suljetussa kirjekuoressa ke klo mennessä osoitteeseen: Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Risto Rytin katu Huittinen Kirjekuoreen merkintä Takymetrin hankinta Huittisissa Kari Stenlund maankäyttöpäällikkö Juha Mustanoja paikkatietoinsinööri

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi 27.5.2015 Kuntosalin välineet Hankintamenettely Lempäälän kunnan liikuntatoimi pyytää tarjouksia Lempoisten koulun liikuntahallin kuntosalin välineiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.4.2015

TARJOUSPYYNTÖ 20.4.2015 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ 20.4.2015 PAKETTIAUTO 1. Hankintamenettely 2. Hankinnan kuvaus Tuusulan kunnan maankäyttö- ja karttapalvelut pyytää sitovaa tarjoustanne hankittavasta uudesta pakettiautosta. Tuusulan

Lisätiedot

T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla

T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla T3K Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla TARJOUSPYYNTÖ ISO 9001 laatujärjestelmän/toimintakäsikirjan/sovelluksen rakentamisen ohjaus- ja konsultointipalvelu

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I ORTOPANTOMOGRAFIA- JA KEFALOSTAATTIKUVAUS- LAITTEESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta digitaalisesta ortopantomografia- ja kefalostaattikuvauslaitteesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 18/2015 1 (5) KUNTAYHTYMÄ Hankintapalvelut 14.10.2015

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 18/2015 1 (5) KUNTAYHTYMÄ Hankintapalvelut 14.10.2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 18/2015 1 (5) KARDIOLOGISET ULTRAÄÄNILAITTEET Pyydämme ystävällisesti tarjoustanne Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän medisiinisen tulosalueen sisätautien

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 14.11.2014 26101 RAUMA Painekeittokaappi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelukeskus PL 44 16301 Orimattila 13.3.2014 URHEILUTALON KUNTOSALIVÄLINEET

TARJOUSPYYNTÖ. Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelukeskus PL 44 16301 Orimattila 13.3.2014 URHEILUTALON KUNTOSALIVÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelukeskus PL 44 16301 Orimattila 13.3.2014 URHEILUTALON KUNTOSALIVÄLINEET Orimattilan kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta pyytää tarjouksia Orimattilan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: NUMMELAN VUODEOSASTON HOITAJAKUTSU- JÄRJESTELMÄ

TARJOUSPYYNTÖ: NUMMELAN VUODEOSASTON HOITAJAKUTSU- JÄRJESTELMÄ 1/11 TARJOUSPYYNTÖ: NUMMELAN VUODEOSASTON HOITAJAKUTSU- JÄRJESTELMÄ 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013

Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013 Tarjouspyyntö Eksote ambulanssit, Imatra ja Parikkala C 34/2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1 1.1. Tarjouspyynnön kohde... 1 1.2. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA

ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN, LAITTEIDEN JA VARUSTEIDEN HANKINTA 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSPALVELUKESKUS 17.3.2014 PAPPILANTIE 2, PL 44 p. vaihde (03) 888 111 16301 ORIMATTILA ORIMATTILAN YHTEISKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUKSESSA KÄYTETTÄVIEN KONEIDEN,

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Ohutlevyleikkuri Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

17.2.2014. Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Haapajärven kaupunki Tarjouspyyntö 1 ( 15 ) Rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn sekä ylläpidon hankinta Haapajärven kaupunki pyytää tarjouksia rakennusautomaatiotöiden puitejärjestelyn hankinnasta

Lisätiedot