Valintaperusteiden mallinnus, valintalaskenta ja sijoittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valintaperusteiden mallinnus, valintalaskenta ja sijoittelu"

Transkriptio

1 Valintaperusteiden mallinnus, valintalaskenta ja sijoittelu

2 Sisältö 1. Valintaperusteiden perusteet 2. Miten valintaperusteet mallinnetaan valintapalveluun ja sijoitteluun? 3. Miten valintalaskenta toimii? 4. Miten sijoittelu toimii? 5. Muuta huomioitavaa

3 Valintaperusteiden mallintamisen prosessi Ajallisesti prosessi vie yli vuoden, ja siinä toimijoina ovat valtakunnallinen taso (M+OPH) ja oppilaitokset sekä välillisesti hakijat tiedon saajina Valintaperusteiden laatimista koskevat yleisohjeet ja määräykset annetaan kirjallisesti Valintaperusteiden mallintamisella paperilla oleva hallinnollinen teksti muunnetaan säännöiksi ja kaavoiksi Raporttien ja tilastojen kautta saatava tieto toimii uusien valintaperusteiden laatimisen tärkeänä syötteenä Valintaperusteiden toteutumista arvioidaan tuloksen perusteella Valintaperusteet ovat valinnan toteuttamisen kartta Palvelut käyttävät mallinnettuja valintaperusteitaan palvelun tehtävän toteuttamiseksi Valintaperusteet informoidaan hakijalle sekä mallinnetaan palveluihimme Koulutusten (yleensä hakukohdekohtaiset) valintaperusteet laaditaan kirjallisessa muodossa Valintaperusteiden perusteella mallinnetaan: - Tarjontatietoja - Hakulomaketta - Valinnan laskentaa ja sijoittelua - Yms.

4 Kuka tekee mitä? Yliopistot ja ammattikorkeakoulut päättävät valintaperusteistaan itse. Samoin ne päättävät käyttävätkö Opintopolun valintapalvelua Kuitenkin, yhteishakuun kuuluvat koulutukset tulevat aina käyttämään Sijoittelua, joten tältä osin valintaperusteet on mallinnettava Opintopolkuun OPH luo yhteishaun ja siihen liittyvän sijoittelun (= liittää haussa olevat hakukohteet sijoitteluun). OPH myös vastaa sijoittelusta Yliopisto tai ammattikorkeakoulu vastaa valintaperusteidensa mallintamisesta ja valintojen toteuttamisesta muilta osin

5 Valintaperusteet eivät ole Opintopolussa yksiselitteinen asia. Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen Koulutustarjonta Sijoittelu Valintaperusteet Hakulomake Lisäksi valintaperusteet vaikuttavat esim. raportteihin, tulosten käsittelemiseen jne. Valintalaskenta

6 Valintaperusteiden mallintaminen = Tarvittavien kaavojen ja sääntöjen mallintaminen valintalaskennalle Tarvittavien sääntöjen mallintaminen sijoittelulle

7

8 Lähtökohta Kullekin yhteishaun hakukohteelle tulee määritellä vähintään sen suhde Opintopolun valintaominaisuuksiin Vaihtoehdot ovat: Käyttää valinta- ja sijoittelupalvelua Käyttää vain sijoittelupalvelua Käyttää vain valintapalvelua Ei käytä valinta- tai sijoittelupalvelua Vaikuttaa siihen, mitä muuta valintaperusteista tulee mallintaa

9 Sijoittelussa oleville hakukohteille tulee antaa lisäksi aina: Hyväksyttävien määrä (poikkeuksena tilanne, jossa kaikki tietyn ehdon täyttävät hyväksytään ) Valintatapajonot tasapistesääntöineen ja jonokohtaisine hyväksyttävien määrineen (kts. poikkeus edellisessä kohdassa) Varasijojen käsittelysäännöt Tarvittaessa hakijaryhmien ja uusien kiintiön säännöt Nämä tarvitaan toki valintapalveluun, jollei sijoittelu ole käytössä

10 Valintaperusteet valintalaskennassa

11 Hakukohteiden ryhmitteleminen Valinta (= hyväksyminen) tapahtuu aina hakukohteeseen Hakukohde voi vastata koulutusta sellaisenaan tai kohdistua koulutusta laajempaan tai suppeampaan kokonaisuuteen Hakukohteita voi ryhmitellä valintapalvelussa valintaryhmäksi, jolle annetaan osin tai kokonaan yhtenäinen laskentakaava Hakukohde Hakukohde Valintaryhmä

12 Esim. AMK:jen matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla tämä voisi tarkoittaa: Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valintaryhmä (AMK) Arcada JAMK KAMK Laurea HAAGA- HELIA (Porvoo) Karelia RAMK Saimaan amk Savonia Novia Yhteinen laskentakaava, jossa kaava ja siihen tallennettavat tiedot käytössä kaikissa hakukohteissa. MAMK:lla lisäksi kaavassa oma lisäosio. SAMK MAMK HAAGA- HELIA (Haaga) TAMK HAAGA-HELIAN Haagan hakukohde ja TAMK:n hakukohde muodostavat itsenäiset kaavansa, eivätkä kuulu valintaryhmään

13 Hakijaryhmä Hakukohteen hakijat voidaan ryhmitellä eri hakijaryhmiin kuuluviksi Kutakin hakijaryhmää voidaan käsitellä omana joukkonaan valinnan tulosta laskettaessa Hakijaryhmiä voidaan muodostaa esimerkiksi tietyn pohjakoulutuksen omaavista (yo/ei-yo), kielitaidon mukaan (ruotsinkielen taitoiset tai saamen kielen taitoiset) tai hakijan ilmoittaman suuntauksen mukaan (instrumenttina huilu tai instrumenttina piano) jne.

14 Hakijaryhmä Hakijaryhmän tulee perustua johonkin tarkasti osoitettavissa olevaan tietoon (tai useaan tietoon), joka on saatavissa hakulomakkeelta tai hakijan tiedoista Esim. Saamen taitoinen = hakijan äidinkieli on saame tai hakija on vastannut hakulomakkeella kysymykseen saamen riittävästä taidosta kyllä Tällöin viitataan kyseisiin tietoihin sekä niissä hyväksyttyyn vaihtoehtoon Kaikki ehdon täyttävät hakijat kuuluvat hakijaryhmään, muut eivät (ehto on siis aina mukaanlukeva)

15 Hakijaryhmä Hakija voi kuulua samassa hakukohteessa useaan eri hakijaryhmään Myös ns. uusien hakijoiden kiintiö toteutuu käytännössä samalla tavoin kuin hakijaryhmä, mutta se käsitellään aina ensiksi suhteessa muihin mahdollisiin ryhmiin Hakijaryhmälle voi muodostaa oman valintatapajonon tai sitä voi käsitellä osana muita valintatapajonoja

16 Esimerkki hakijaryhmän muodostamisesta Hakijaryhmälle kannattaa muodostaa oma jono, jos Hakukohteeseen valitaan 20 uutta opiskelijaa, joista 10 yhteispisteiden ja 10 valintakoemenestyksen perusteella. Lisäksi valitaan viisi tiedekilpailussa palkittua hakijaa. Hakijaryhmää kannattaa käsitellä osana muita jonoja jos Hakukohteeseen valitaan 20 uutta opiskelijaa, joista 10 yhteispisteiden ja 10 valintakoemenestyksen perusteella. Valittavista viiden tulee olla tiedekilpailussa palkittuja. Hakijaryhmään kuulumisehtona olisi esim. vastaus kyllä hakulomakkeella kysyttäessä palkituksi tulemisesta

17 Valinnan vaiheet Valintalaskenta voidaan toteuttaa valintapalvelussa yhdessä tai useammassa vaiheessa Valinnan vaiheen tyyppejä ovat esivalinta, varsinainen valinta, täydennysvalinta ja lisävalinta Samaa tyyppiä olevia vaiheita voi olla useita Valinnan vaiheessa suoritetaan kerralla siinä olevat valintatapajonot Valinnan vaihe voi rajata seuraavaan vaiheeseen jatkavien hakijoiden joukkoa

18 1. Valintatapajonot 2. Kuhunkin valinnan vaiheeseen kuuluu 1 n. valintatapajonoa Valintalaskennassa hakijat järjestetään keskinäiseen järjestykseen valintatapajonoihin nämä siis ovat lopulta valintalistoja Valintatapajonot käsitellään valinnan vaiheessa virkailijan antamassa keskinäisessä järjestyksessä yksi kerrallaan 3.

19 Valintatapajonot Valintatapajono järjestetään laskentakaavassa olevien tietueiden tietojen perusteella Tarkoittaa käytännössä sitä, että valintatapajonossa viitataan 1 n. hierarkkisesti järjestettyyn laskentakaavan tietoon Järjestys on tietojen vertailujärjestys hakijoita järjestettäessä Esimerkiksi: Valintatapajono yhteispisteet järjestetään ensisijaisesti hakijan yhteispisteet tiedon mukaan, toissijaisesti koepisteet tiedon mukaan, sitten aineistokoe tiedon mukaan ja lopuksi historian ylioppilasarvosana tiedon mukaan

20 Valintatapajonot Hierarkkinen järjestäminen tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jono järjestetään ensisijaisen tietueen mukaan, ja muita vertaillaan vain silloin, kun hakijat ovat samalla jonosijalla vertailun jälkeen Hyväksyttävissä olevien määrä jonon hakijoita voi hyvin olla samalla jonosijalla (esim. ellei hyväksyttäviä haluta asettaa keskinäiseen paremmuusjärjestykseen) Varasijoilla olevat on kuitenkin aina järjestettävä paremmuusjärjestykseen

21 Valintatapajonot Valintatapajonolle tulee antaa aina myös lopullisen järjestyksen tasapistetilanteessa määrittävä sääntö Kaikki tasasijalla olevat otetaan Ketään tasasijalla olevista ei oteta Arvonta Hakija voi olla - ja yleensä onkin - useissa valintatapajonoissa. Hän voi olla niissä kaikissa varasijalla, mutta kuitenkin hakija voidaan hyväksyä hakukohteeseen vain yhdestä jonosta

22 Valintatapajonot Valintatapajonon käsittely perustuu hakijakohtaisen tilan muuttamiseen tilanteen mukaiseksi Valintapalvelussa: hylätty tai hyväksyttävissä oleva Sijoittelun myötä: hyväksytty, paikan vastaanottanut, hyväksytty, varalla, hylätty, peruuntunut Tiloihin voi liittyä vielä selittävää tietoa esimerkiksi hylkäämisen tai peruuntumisen syystä Tila muuttuu automaattisesti sijoittelun edetessä Tilojen nimet tai määrä (tarkkuustaso) voivat vielä muuttua toteutuksen aikana, mutta periaate tulee olemaan tässä esitetty Hakija näkee tilansa kussakin hakutoiveessaan

23 Valintatapajonot Valintatapajonojen väliset riippuvuudet (Esim. tullakseen hyväksytyksi koepistejonosta on hakijan saatava vähintään 80% viimeisenä yhteispistejonossa hyväksytyn koepistemäärästä ) on tunnistettu Hankkeen aikataulullisen priorisoinnin mukaan näiden riippuvuuksien toteuttaminen on kuitenkin sijoitettu alhaiselle kiireellisyysasteelle, joten niiden toteutuminen 2014 mennessä ei ole varmaa Valintatapajonossa käsitellään oletuksena kaikkia hakukohteen hakijoita, mutta se voidaan rajata koskemaan tiettyjä hakijaryhmiä

24 Valintatapajonot Mikäli korkeakoulu käyttää omaa valintajärjestelmää, tulee sen kuitenkin muodostaa tässä esitetyt valintatapajonot sijoittelua varten Hakijat keskinäisessä järjestyksessä valintatavoittain Tilana hyväksyttävissä oleva tai hylätty Kullekin jonolle annettava hyväksyttävien määrä ja jonon sijoittuminen käsittelyjärjestykseen sekä muut aiemmin kuvatut sijoittelua varten tarvittavat säännöt

25 Valintatapajonot (esimerkki) Esimerkki muodostamiskriteereistä: Valintatapajonon nimi: yhteispisteet Valintatapajonon tunniste: Hakijaryhmät: Kaikki HUOM! Esimerkki järjestyksestä, tiedot eivät vastaa sellaisenaan tulevia tietosisältöjä. Tietue Tunniste Kaava Poista yhteispisteet X koepisteet X aineistokoe X Tasapistesääntö: Kaikki otetaan Ketään ei oteta Arvonta

26 Valintatapajonot (esimerkki) HUOM! Esimerkki järjestyksestä, tiedot eivät vastaa sellaisenaan tulevia tietosisältöjä. Valintatapajono 1, yhteispisteet Otetaan 3 Valintatapajono 2, koepisteet Otetaan 3 Henkilö OID Tila Jonosija Jonosija Henkilö OID Tila 1. Aaltonen, Henna Riikka Hyväksytty 1. Huumonen, Heikki Hyväksytty 2. Björn, Reidar Olof Peruuntunut (hyväksytty toiseen kohteeseen) 2. Eerola, Minna Julia Peruuntunut (hyväksytty toisessa jonossa) 3. Creutz, Hans Wolfgang Hyväksytty 3. Ilponen, Ilpo Ilmari Hyväksytty 4. Damström, Ulriika Hyväksytty 4. Juusola, Fredrika Hylätty (puutteellinen kelpoisuus) 4. Eerola, Minna Julia Hyväksytty 6. Fagernäs, Johan S Varalla 7. Granqvist, Ida Vera Hylätty 5. Koli, Keijo Armas Hyväksytty 6. Aaltonen, Henna Riikka Laaksonen, Lasse Varalla Peruuntunut (hyväksytty toisessa jonossa

27 Varasijat Varasijojen käsittely valintatapajonoissa on automaattista. Uusi henkilö nousee seuraavalta varasijalta hyväksyttäväksi paikan vapautuessa Oletusarvoisesti kaikki hylkäämättömät huomioidaan varasijoilta. Käsiteltävien määrää voi rajoittaa Oletusarvoisesti varasijat huomioidaan kaikista jonoista, mutta ne voi määrätä huomioitaviksi myös vain esim. yhdestä jonosta

28 Laskentakaava Valintaperusteiden mukainen hakijoiden järjestäminen jonoihin perustuu laskentakaavoihin Kaava koostuu tietueista, ja niitä yhdistävistä laskentafunktioista. Esimerkiksi Koepisteet = Aineistokoe + Monivalintakoe + Essee. Kaavassa Koepisteet on tietue, jonka arvo saadaan laskemalla yhteen tietueiden Aineistokoe, Monivalintakoe ja Essee arvot Valintaperusteiden mallintaminen laskentaan on käytännössä tietueiden määrittämistä sekä niitä yhdistävien laskentafunktioiden antamista

29 Laskentakaava Valintaryhmässä laskentakaava koskee lähtökohtaisesti kaikkia valintaryhmän hakukohteita. Esim. Kaavan tietueeseen koepisteet tallennettava tieto tulisi silloin sellaisenaan käyttöön kaikkien hakukohteiden tuloksia laskettaessa Kaavaa voi kuitenkin tarvittaessa muokata hakukohteissa, jotka poikkeavat osittain yleisestä kaavasta Mahdollistaa sen, että milloin suuri joukko hakukohteita lasketaan samojen valintaperusteiden mukaan tai käyttää esimerkiksi samaa koetulosta, ei tätä tarvitse mallintaa erikseen jokaiseen hakukohteeseen

30 Laskentakaava Sama laskentakaava voi siis tuottaa tarvittavan tiedon useiden eri jonojen muodostamiseksi Tunnistettuja funktioita: Summa ( + ), jäännös ( - ), tulo ( x ), jakojäännös ( / ), paras tietuejoukosta, toiseksi paras tietuejoukosta, n parasta tietuejoukosta, huonoin tietuejoukosta Skaalaukset (muunnetaan arvo toiseksi arvoksi antamalla skaalauksen arvoväli) Konversiot (muunnetaan tietueen arvo automaattiseksi toiseksi arvoksi, esimerkiksi L -> 30 )

31 Laskentakaava Tietueeseen voidaan määrittää tavat, joilla tietoa saa siihen tuoda Esim. laskennan tuloksena, tiedonsiirrolla, syöttämällä Tapoja voi olla useita. Oletusarvona tiedon tuomistapaa ei rajata Pääosin tiedot saadaan automaattisella kyselyllä rekisteristä (esim. yo-arvosanat), tiedonsiirrolla tiedostosta (vaikka koepisteet excelistä), laskennan tuloksena (esim. koepisteet laskemalla osatehtävien pisteet yhteen) tai virkailijan syöttämällä (esim. harkinnanvaraiset ylimääräiset lisäpisteet tms.) Tietueelle osoitetaan tiedon lähde, milloin sitä ei tuoda siihen manuaalisesti tai tiedonsiirrolla

32 Laskentakaava Tietueisiin voidaan liittää tarkentavia lisäsääntöjä Pakollisuus ( = Ellei tietueessa ole arvoa, johtaa se hakijan hylkäämiseen) Vaadittu minimiarvo ( = Ellei hakijan arvo ole sama tai suurempi kuin minimiarvo, johtaa se hakijan hylkäämiseen TAI kaikki minimiarvon ylittäneet hyväksytään) Sallittujen arvojen tai merkkien rajoittaminen Automaattiset konversiokaavat (= esim. yo-arvosana L = 20, E = 16, jne.)

33 Pisteiden laskeminen ja valinta Pisteiden laskenta suoritetaan laskentakaavan mukaisesti automaattisesti Virkailija käynnistää laskennan, minkä jälkeen laskenta jatkuu automaattisesti aina uusien tietojen tullessa käyttöön kunnes virkailija päättää sen (tai keskeyttää) Voidaan laskea myös osakokonaisuuksia, kun kaikkia pistetietoja ei ole vielä käytettävissä Pisteitä (tms.) voi syöttää manuaalisesti tai tiedonsiirrolla Syöttönäytölle tuodaan vain ne tiedot, joiden tiedonsaantitapana on kaavassa syötettävä Vastaava periaate tiedonsiirrolla tuotavissa

34 Pisteiden laskeminen ja valinta Laskentakaavaan annetut säännöt vaikuttavat siihen, millaista tietoa laskentaan voi tallentaa Pisteiden laskennan seurauksena hakijoita järjestetään valintatapajonoihin siitä lähtien, kun ensisijaisena järjestämisperusteena olevaan tietueeseen on tullut arvoja Esim. jos koepisteet jonon järjestys perustuu koepisteet tietueen arvoon, järjestetään jono ensimmäisen kerran, kun pisteidenlaskenta synnyttää arvon koepisteisiin Jonossa hakija saa tilakseen hyväksyttävissä oleva tai hylätty

35 Pisteiden laskeminen ja valinta Pisteiden laskemisen päättyessä muodostuneet valintatapajonot muodostavat valintaehdotuksen Vastaa hakukohteen valinnan tulosta Ei enää tiettyä yhtä ajallisesti sidottua valintaajoa Pisteiden laskemisen ja valinnan päättyessä muodostunut valintaehdotus voidaan siirtää sijoitteluun Edellyttää virkailijan hyväksymisen siirtämiseen Korkeakoulu voi tässä vaiheessa hyväksyä listan omassa hallinnollisessa menettelyssään

36 Sijoittelu Sijoittelussa verrataan hakijan hakutoivejärjestystä kyseisten hakukohteiden valintaehdotuksiin Sijoittelun tuloksena hakijalle etsitään hakutoivejärjestyksessä korkein hakukohde, jonne hän on hyväksyttävissä oleva ja jossa hän on sijoittunut aloituspaikkamäärän mukaiseen joukkoon Hakija tulee hyväksytyksi tähän kohteeseen, ja alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti

37 Sijoittelu Hakija voi edelleen olla varalla kaikkiin korkeammalle priorisoimiinsa hakutoiveisiin (valintamenestyksen salliessa tämän) Jos jonkin lopulliseen tulokseen vaikuttavan hakukohteen tuloksia ei ole vielä tullut, on tämä kohde kesken Hyväksytylle hakijalle ilmoitetaan hyväksymisestä automaattisesti Korkeakoulu voi kuitenkin pidättää itselleen oikeuden vahvistaa hakijan hyväksyminen ennen tuloksen ilmoittamista

38 Sijoittelu Hyväksytty hakija voi ottaa paikan vastaan sitovasti (ei ylempiä kesken olevia hakutoiveita) tai ehdollisesti (ylempiä toiveita kesken tai hakija haluaa odottaa ylempien varasijojen kohtalon ratkeamista) Paikan vastaanottaminen vahvistaa kyseisen paikan hyväksytylle hakijalle Korkeakoulu saa hakukohteensa valintaesityksen opiskelijaksi otettavista, kun aloituspaikkamäärän mukainen joukko hakijoita on ottanut paikan vastaan sitovasti

39 Sijoittelu Muualle hyväksyttyjen tai paikkaa vastaanottamattomien tilalle valitaan automaattisesti seuraava henkilö varasijalta mallinnettujen valintaperusteiden mukaisesti Tarvittaessa voidaan huomioida myös ilmoittautuminen, mikäli hakukohteelle on määritelty ehto, jonka mukaan poissaolevaksi ilmoittautuvien tilalle valitaan varasijalta Valintaehdotukseen tai hakukohteen valintaperusteisiin ei voi tehdä muutoksia, kun se on siirretty sijoitteluun

40 Sijoittelun kulku, korkeakoulujen yhteishaku 2014 (virkailijan näkökulma hakijoittain tarkasteltuna) Hanna Hakija Olli Oppija Sören Sökare Lisa Learner Oikeustiede, HY Insinööri, VAMK Luokanopettaja, JY Lääketiede, TAY Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK Teatteritieteen maisteri, Teak Viestintä, SAMK Medianomi, LAMK Maantiede, HY Medianomi, LAMK Luokanopettaja, JY Matematiikka, HY Oikeustiede, HY Viestintä, SAMK Insinööri, VAMK Luokanopettaja, JY Matematiikka, HY Insinööri, VAMK Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY Matematiikka, HY Korkeakoulujen yhteishaku 2014

41 Hakija Oppija Sökare Learner Oikeustiede, HY 1 Insinööri, VAMK 12 Luokanopettaja, JY VV Lääketiede, TAY 48 Tradenomi, Haaga-Helia 89 Viestintä, SAMK 25 Teatteritieteen maisteri, Teak Viestintä, SAMK 24 Medianomi, LAMK Maantiede, HY Medianomi, LAMK Luokanopettaja, JY 1 Matematiikka, HY VV Oikeustiede, HY Viestintä, SAMK Insinööri, VAMK 14 Luokanopettaja, JY 3 Matematiikka, HY SV Insinööri, VAMK Tradenomi, Haaga-Helia 42 Viestintä, SAMK Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY Matematiikka, HY SV Korkeakoulujen yhteishaku 2014

42 Hakija Oppija Sökare Learner? Oikeustiede, HY 1? Insinööri, VAMK 12? Luokanopettaja, JY VV? Lääketiede, TAY 48? Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK 25 Teatteritieteen maisteri, Teak 23 Viestintä, SAMK 24? Medianomi, LAMK? Maantiede, HY X Medianomi, LAMK? Luokanopettaja, JY 1? Matematiikka, HY VV? Oikeustiede, HY X Viestintä, SAMK? Insinööri, VAMK 14? Luokanopettaja, JY 3 Matematiikka, HY SV X Insinööri, VAMK? Tradenomi, Haaga-Helia 42 Viestintä, SAMK X X 1 Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY SV Matematiikka, HY SV Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

43 Hakija Oppija Sökare Learner? Oikeustiede, HY 1 6 Insinööri, VAMK 12? Luokanopettaja, JY VV 48 Lääketiede, TAY Tradenomi, Haaga-Helia 89 6 Viestintä, SAMK 25 Teatteritieteen maisteri, Teak 5 Viestintä, SAMK 24 Medianomi, LAMK Maantiede, HY X Medianomi, LAMK? Luokanopettaja, JY 1 Matematiikka, HY VV? Oikeustiede, HY X Viestintä, SAMK 8 Insinööri, VAMK 14? Luokanopettaja, JY 3 ehd Matematiikka, HY SV X Insinööri, VAMK 26 Tradenomi, Haaga-Helia 42 ehd Viestintä, SAMK X X 1 Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY SV Matematiikka, HY SV Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

44 Hakija Oppija Sökare Learner T 1 Oikeustiede, HY 1 X 1 Insinööri, VAMK 12 Luokanopettaja, JY VV T 48 Lääketiede, TAY 48 T 40 Tradenomi, Haaga-Helia 89 X 4 Viestintä, SAMK 25 Teatteritieteen maisteri, Teak 2 Viestintä, SAMK 24 T Medianomi, LAMK Maantiede, HY X Medianomi, LAMK 1 Luokanopettaja, JY 1 Matematiikka, HY VV Oikeustiede, HY X Viestintä, SAMK 3 Insinööri, VAMK 14 2 Luokanopettaja, JY 3 X Matematiikka, HY SV X Insinööri, VAMK T 8 Tradenomi, Haaga-Helia 42 ehd Viestintä, SAMK X X 1 Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY SV Matematiikka, HY SV Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

45 Hakija Oppija Sökare Learner T 1 Oikeustiede, HY 1 X 1 Insinööri, VAMK 12 Luokanopettaja, JY VV T 48 Lääketiede, TAY 48 T 40 Tradenomi, Haaga-Helia 89 X T 4 Viestintä, SAMK 25 Teatteritieteen maisteri, Teak T 3 Viestintä, SAMK 24 T Medianomi, LAMK Maantiede, HY X Medianomi, LAMK T 1 Luokanopettaja, JY 1 X Matematiikka, HY VV X Oikeustiede, HY X Viestintä, SAMK T 3 Insinööri, VAMK 14 T 2 Luokanopettaja, JY 3 X Matematiikka, HY SV X Insinööri, VAMK T 8 Tradenomi, Haaga-Helia 42 Viestintä, SAMK X X 1 Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY SV Matematiikka, HY SV Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

46 Lopuksi vielä muutama huomio

47 Lopuksi vielä muutama huomio Sijoittelun myötä Opintopolku vaikuttaa siihen, millaisia valintaperusteita voidaan toteuttaa silloinkin, kun korkeakoulu käyttää omaa valintajärjestelmäänsä Opintopolun palveluiden toteuttaminen on vaiheistettu. Ensisijaisesti toteutetaan yleisimmät tarpeet ja niistäkin ensisijaisesti toisen asteen tarpeet. Korkeakoulujen valintaperusteiden rikastaminen on priorisoitu toteutuksessa myöhäisemmäksi

48 Lopuksi vielä muutama huomio Tässä vaiheessa tunnistettuja valintaperusteita, joita ei välttämättä tulla tukemaan ovat ainakin: Valintajonojen vuorottaisuus: Valitaan vuorotellen hakijoita yhteispistejonosta ja koepistejonosta, myös Valitaan siitä jonosta, jossa on menestynyt parhaiten Jonojen tai hakijoiden väliset reaaliaikaisuutta edellyttävät riippuvuudet: Tullakseen valituksi koepistejonosta, tulee hakijan saada ainakin 80% viimeisenä yhteispistejonosta valitun hakijan koepistemäärästä

49 Lopuksi vielä muutama huomio Yhteishaussa kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valinnat liittyvät tiiviisti toisiinsa. Jos siis jossakin tulee virhe tai tulosten valmistuminen viivästyy, se voi aiheuttaa moneen korkeakouluun vaikuttavan ketjureaktion (sijoittelu). Valintaperusteita voi muokata, mutta ei enää sen jälkeen, kun tulokset on viety sijoitteluun. Sama koskee yksittäisen hakijan tilannetta (pl. Virhekorjaukset)

50 KIITOS!

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu syksystä 2014 alkaen Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin loppuraportti korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisusta (KSHJ) 4.2.2014 Tuija Pasanen, UEF Janne Santala,

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi Korkeakoulujen yhteishaku Miksi korkeakouluhaku uudistuu? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää Pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita Pyritään

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu

KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu Tähän on koottu korkeakoulujen infotilaisuudessa esiin tuomia kysymyksiä ja toiveita sekä niihin annetut vastaukset. Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2011

YHTEISVALINTAOPAS 2011 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2011 Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 7, Espoo PL 13350, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 http://studies.aalto.fi hakijapalvelut@aalto.fi

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2011 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2011 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi Eximia Oy:n koostama kevään valintakokeisiin suuntaaville hakijoille suunnattu tietopaketti.

Lisätiedot

WINHAPRO 6.1 KÄYTTÖOHJE

WINHAPRO 6.1 KÄYTTÖOHJE WINHAPRO 6.1 KÄYTTÖOHJE Logica KÄYTTÖOHJE 1 (122) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...6 1.1. Painikkeet...6 1.2. Pikanäppäimet...7 1.3. Näytön kolme eri tilaa...7 1.4. Valintalistojen käsittely...8 1.5. Hakeminen...8

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot