Valintaperusteiden mallinnus, valintalaskenta ja sijoittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valintaperusteiden mallinnus, valintalaskenta ja sijoittelu"

Transkriptio

1 Valintaperusteiden mallinnus, valintalaskenta ja sijoittelu

2 Sisältö 1. Valintaperusteiden perusteet 2. Miten valintaperusteet mallinnetaan valintapalveluun ja sijoitteluun? 3. Miten valintalaskenta toimii? 4. Miten sijoittelu toimii? 5. Muuta huomioitavaa

3 Valintaperusteiden mallintamisen prosessi Ajallisesti prosessi vie yli vuoden, ja siinä toimijoina ovat valtakunnallinen taso (M+OPH) ja oppilaitokset sekä välillisesti hakijat tiedon saajina Valintaperusteiden laatimista koskevat yleisohjeet ja määräykset annetaan kirjallisesti Valintaperusteiden mallintamisella paperilla oleva hallinnollinen teksti muunnetaan säännöiksi ja kaavoiksi Raporttien ja tilastojen kautta saatava tieto toimii uusien valintaperusteiden laatimisen tärkeänä syötteenä Valintaperusteiden toteutumista arvioidaan tuloksen perusteella Valintaperusteet ovat valinnan toteuttamisen kartta Palvelut käyttävät mallinnettuja valintaperusteitaan palvelun tehtävän toteuttamiseksi Valintaperusteet informoidaan hakijalle sekä mallinnetaan palveluihimme Koulutusten (yleensä hakukohdekohtaiset) valintaperusteet laaditaan kirjallisessa muodossa Valintaperusteiden perusteella mallinnetaan: - Tarjontatietoja - Hakulomaketta - Valinnan laskentaa ja sijoittelua - Yms.

4 Kuka tekee mitä? Yliopistot ja ammattikorkeakoulut päättävät valintaperusteistaan itse. Samoin ne päättävät käyttävätkö Opintopolun valintapalvelua Kuitenkin, yhteishakuun kuuluvat koulutukset tulevat aina käyttämään Sijoittelua, joten tältä osin valintaperusteet on mallinnettava Opintopolkuun OPH luo yhteishaun ja siihen liittyvän sijoittelun (= liittää haussa olevat hakukohteet sijoitteluun). OPH myös vastaa sijoittelusta Yliopisto tai ammattikorkeakoulu vastaa valintaperusteidensa mallintamisesta ja valintojen toteuttamisesta muilta osin

5 Valintaperusteet eivät ole Opintopolussa yksiselitteinen asia. Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen Koulutustarjonta Sijoittelu Valintaperusteet Hakulomake Lisäksi valintaperusteet vaikuttavat esim. raportteihin, tulosten käsittelemiseen jne. Valintalaskenta

6 Valintaperusteiden mallintaminen = Tarvittavien kaavojen ja sääntöjen mallintaminen valintalaskennalle Tarvittavien sääntöjen mallintaminen sijoittelulle

7

8 Lähtökohta Kullekin yhteishaun hakukohteelle tulee määritellä vähintään sen suhde Opintopolun valintaominaisuuksiin Vaihtoehdot ovat: Käyttää valinta- ja sijoittelupalvelua Käyttää vain sijoittelupalvelua Käyttää vain valintapalvelua Ei käytä valinta- tai sijoittelupalvelua Vaikuttaa siihen, mitä muuta valintaperusteista tulee mallintaa

9 Sijoittelussa oleville hakukohteille tulee antaa lisäksi aina: Hyväksyttävien määrä (poikkeuksena tilanne, jossa kaikki tietyn ehdon täyttävät hyväksytään ) Valintatapajonot tasapistesääntöineen ja jonokohtaisine hyväksyttävien määrineen (kts. poikkeus edellisessä kohdassa) Varasijojen käsittelysäännöt Tarvittaessa hakijaryhmien ja uusien kiintiön säännöt Nämä tarvitaan toki valintapalveluun, jollei sijoittelu ole käytössä

10 Valintaperusteet valintalaskennassa

11 Hakukohteiden ryhmitteleminen Valinta (= hyväksyminen) tapahtuu aina hakukohteeseen Hakukohde voi vastata koulutusta sellaisenaan tai kohdistua koulutusta laajempaan tai suppeampaan kokonaisuuteen Hakukohteita voi ryhmitellä valintapalvelussa valintaryhmäksi, jolle annetaan osin tai kokonaan yhtenäinen laskentakaava Hakukohde Hakukohde Valintaryhmä

12 Esim. AMK:jen matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla tämä voisi tarkoittaa: Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valintaryhmä (AMK) Arcada JAMK KAMK Laurea HAAGA- HELIA (Porvoo) Karelia RAMK Saimaan amk Savonia Novia Yhteinen laskentakaava, jossa kaava ja siihen tallennettavat tiedot käytössä kaikissa hakukohteissa. MAMK:lla lisäksi kaavassa oma lisäosio. SAMK MAMK HAAGA- HELIA (Haaga) TAMK HAAGA-HELIAN Haagan hakukohde ja TAMK:n hakukohde muodostavat itsenäiset kaavansa, eivätkä kuulu valintaryhmään

13 Hakijaryhmä Hakukohteen hakijat voidaan ryhmitellä eri hakijaryhmiin kuuluviksi Kutakin hakijaryhmää voidaan käsitellä omana joukkonaan valinnan tulosta laskettaessa Hakijaryhmiä voidaan muodostaa esimerkiksi tietyn pohjakoulutuksen omaavista (yo/ei-yo), kielitaidon mukaan (ruotsinkielen taitoiset tai saamen kielen taitoiset) tai hakijan ilmoittaman suuntauksen mukaan (instrumenttina huilu tai instrumenttina piano) jne.

14 Hakijaryhmä Hakijaryhmän tulee perustua johonkin tarkasti osoitettavissa olevaan tietoon (tai useaan tietoon), joka on saatavissa hakulomakkeelta tai hakijan tiedoista Esim. Saamen taitoinen = hakijan äidinkieli on saame tai hakija on vastannut hakulomakkeella kysymykseen saamen riittävästä taidosta kyllä Tällöin viitataan kyseisiin tietoihin sekä niissä hyväksyttyyn vaihtoehtoon Kaikki ehdon täyttävät hakijat kuuluvat hakijaryhmään, muut eivät (ehto on siis aina mukaanlukeva)

15 Hakijaryhmä Hakija voi kuulua samassa hakukohteessa useaan eri hakijaryhmään Myös ns. uusien hakijoiden kiintiö toteutuu käytännössä samalla tavoin kuin hakijaryhmä, mutta se käsitellään aina ensiksi suhteessa muihin mahdollisiin ryhmiin Hakijaryhmälle voi muodostaa oman valintatapajonon tai sitä voi käsitellä osana muita valintatapajonoja

16 Esimerkki hakijaryhmän muodostamisesta Hakijaryhmälle kannattaa muodostaa oma jono, jos Hakukohteeseen valitaan 20 uutta opiskelijaa, joista 10 yhteispisteiden ja 10 valintakoemenestyksen perusteella. Lisäksi valitaan viisi tiedekilpailussa palkittua hakijaa. Hakijaryhmää kannattaa käsitellä osana muita jonoja jos Hakukohteeseen valitaan 20 uutta opiskelijaa, joista 10 yhteispisteiden ja 10 valintakoemenestyksen perusteella. Valittavista viiden tulee olla tiedekilpailussa palkittuja. Hakijaryhmään kuulumisehtona olisi esim. vastaus kyllä hakulomakkeella kysyttäessä palkituksi tulemisesta

17 Valinnan vaiheet Valintalaskenta voidaan toteuttaa valintapalvelussa yhdessä tai useammassa vaiheessa Valinnan vaiheen tyyppejä ovat esivalinta, varsinainen valinta, täydennysvalinta ja lisävalinta Samaa tyyppiä olevia vaiheita voi olla useita Valinnan vaiheessa suoritetaan kerralla siinä olevat valintatapajonot Valinnan vaihe voi rajata seuraavaan vaiheeseen jatkavien hakijoiden joukkoa

18 1. Valintatapajonot 2. Kuhunkin valinnan vaiheeseen kuuluu 1 n. valintatapajonoa Valintalaskennassa hakijat järjestetään keskinäiseen järjestykseen valintatapajonoihin nämä siis ovat lopulta valintalistoja Valintatapajonot käsitellään valinnan vaiheessa virkailijan antamassa keskinäisessä järjestyksessä yksi kerrallaan 3.

19 Valintatapajonot Valintatapajono järjestetään laskentakaavassa olevien tietueiden tietojen perusteella Tarkoittaa käytännössä sitä, että valintatapajonossa viitataan 1 n. hierarkkisesti järjestettyyn laskentakaavan tietoon Järjestys on tietojen vertailujärjestys hakijoita järjestettäessä Esimerkiksi: Valintatapajono yhteispisteet järjestetään ensisijaisesti hakijan yhteispisteet tiedon mukaan, toissijaisesti koepisteet tiedon mukaan, sitten aineistokoe tiedon mukaan ja lopuksi historian ylioppilasarvosana tiedon mukaan

20 Valintatapajonot Hierarkkinen järjestäminen tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jono järjestetään ensisijaisen tietueen mukaan, ja muita vertaillaan vain silloin, kun hakijat ovat samalla jonosijalla vertailun jälkeen Hyväksyttävissä olevien määrä jonon hakijoita voi hyvin olla samalla jonosijalla (esim. ellei hyväksyttäviä haluta asettaa keskinäiseen paremmuusjärjestykseen) Varasijoilla olevat on kuitenkin aina järjestettävä paremmuusjärjestykseen

21 Valintatapajonot Valintatapajonolle tulee antaa aina myös lopullisen järjestyksen tasapistetilanteessa määrittävä sääntö Kaikki tasasijalla olevat otetaan Ketään tasasijalla olevista ei oteta Arvonta Hakija voi olla - ja yleensä onkin - useissa valintatapajonoissa. Hän voi olla niissä kaikissa varasijalla, mutta kuitenkin hakija voidaan hyväksyä hakukohteeseen vain yhdestä jonosta

22 Valintatapajonot Valintatapajonon käsittely perustuu hakijakohtaisen tilan muuttamiseen tilanteen mukaiseksi Valintapalvelussa: hylätty tai hyväksyttävissä oleva Sijoittelun myötä: hyväksytty, paikan vastaanottanut, hyväksytty, varalla, hylätty, peruuntunut Tiloihin voi liittyä vielä selittävää tietoa esimerkiksi hylkäämisen tai peruuntumisen syystä Tila muuttuu automaattisesti sijoittelun edetessä Tilojen nimet tai määrä (tarkkuustaso) voivat vielä muuttua toteutuksen aikana, mutta periaate tulee olemaan tässä esitetty Hakija näkee tilansa kussakin hakutoiveessaan

23 Valintatapajonot Valintatapajonojen väliset riippuvuudet (Esim. tullakseen hyväksytyksi koepistejonosta on hakijan saatava vähintään 80% viimeisenä yhteispistejonossa hyväksytyn koepistemäärästä ) on tunnistettu Hankkeen aikataulullisen priorisoinnin mukaan näiden riippuvuuksien toteuttaminen on kuitenkin sijoitettu alhaiselle kiireellisyysasteelle, joten niiden toteutuminen 2014 mennessä ei ole varmaa Valintatapajonossa käsitellään oletuksena kaikkia hakukohteen hakijoita, mutta se voidaan rajata koskemaan tiettyjä hakijaryhmiä

24 Valintatapajonot Mikäli korkeakoulu käyttää omaa valintajärjestelmää, tulee sen kuitenkin muodostaa tässä esitetyt valintatapajonot sijoittelua varten Hakijat keskinäisessä järjestyksessä valintatavoittain Tilana hyväksyttävissä oleva tai hylätty Kullekin jonolle annettava hyväksyttävien määrä ja jonon sijoittuminen käsittelyjärjestykseen sekä muut aiemmin kuvatut sijoittelua varten tarvittavat säännöt

25 Valintatapajonot (esimerkki) Esimerkki muodostamiskriteereistä: Valintatapajonon nimi: yhteispisteet Valintatapajonon tunniste: Hakijaryhmät: Kaikki HUOM! Esimerkki järjestyksestä, tiedot eivät vastaa sellaisenaan tulevia tietosisältöjä. Tietue Tunniste Kaava Poista yhteispisteet X koepisteet X aineistokoe X Tasapistesääntö: Kaikki otetaan Ketään ei oteta Arvonta

26 Valintatapajonot (esimerkki) HUOM! Esimerkki järjestyksestä, tiedot eivät vastaa sellaisenaan tulevia tietosisältöjä. Valintatapajono 1, yhteispisteet Otetaan 3 Valintatapajono 2, koepisteet Otetaan 3 Henkilö OID Tila Jonosija Jonosija Henkilö OID Tila 1. Aaltonen, Henna Riikka Hyväksytty 1. Huumonen, Heikki Hyväksytty 2. Björn, Reidar Olof Peruuntunut (hyväksytty toiseen kohteeseen) 2. Eerola, Minna Julia Peruuntunut (hyväksytty toisessa jonossa) 3. Creutz, Hans Wolfgang Hyväksytty 3. Ilponen, Ilpo Ilmari Hyväksytty 4. Damström, Ulriika Hyväksytty 4. Juusola, Fredrika Hylätty (puutteellinen kelpoisuus) 4. Eerola, Minna Julia Hyväksytty 6. Fagernäs, Johan S Varalla 7. Granqvist, Ida Vera Hylätty 5. Koli, Keijo Armas Hyväksytty 6. Aaltonen, Henna Riikka Laaksonen, Lasse Varalla Peruuntunut (hyväksytty toisessa jonossa

27 Varasijat Varasijojen käsittely valintatapajonoissa on automaattista. Uusi henkilö nousee seuraavalta varasijalta hyväksyttäväksi paikan vapautuessa Oletusarvoisesti kaikki hylkäämättömät huomioidaan varasijoilta. Käsiteltävien määrää voi rajoittaa Oletusarvoisesti varasijat huomioidaan kaikista jonoista, mutta ne voi määrätä huomioitaviksi myös vain esim. yhdestä jonosta

28 Laskentakaava Valintaperusteiden mukainen hakijoiden järjestäminen jonoihin perustuu laskentakaavoihin Kaava koostuu tietueista, ja niitä yhdistävistä laskentafunktioista. Esimerkiksi Koepisteet = Aineistokoe + Monivalintakoe + Essee. Kaavassa Koepisteet on tietue, jonka arvo saadaan laskemalla yhteen tietueiden Aineistokoe, Monivalintakoe ja Essee arvot Valintaperusteiden mallintaminen laskentaan on käytännössä tietueiden määrittämistä sekä niitä yhdistävien laskentafunktioiden antamista

29 Laskentakaava Valintaryhmässä laskentakaava koskee lähtökohtaisesti kaikkia valintaryhmän hakukohteita. Esim. Kaavan tietueeseen koepisteet tallennettava tieto tulisi silloin sellaisenaan käyttöön kaikkien hakukohteiden tuloksia laskettaessa Kaavaa voi kuitenkin tarvittaessa muokata hakukohteissa, jotka poikkeavat osittain yleisestä kaavasta Mahdollistaa sen, että milloin suuri joukko hakukohteita lasketaan samojen valintaperusteiden mukaan tai käyttää esimerkiksi samaa koetulosta, ei tätä tarvitse mallintaa erikseen jokaiseen hakukohteeseen

30 Laskentakaava Sama laskentakaava voi siis tuottaa tarvittavan tiedon useiden eri jonojen muodostamiseksi Tunnistettuja funktioita: Summa ( + ), jäännös ( - ), tulo ( x ), jakojäännös ( / ), paras tietuejoukosta, toiseksi paras tietuejoukosta, n parasta tietuejoukosta, huonoin tietuejoukosta Skaalaukset (muunnetaan arvo toiseksi arvoksi antamalla skaalauksen arvoväli) Konversiot (muunnetaan tietueen arvo automaattiseksi toiseksi arvoksi, esimerkiksi L -> 30 )

31 Laskentakaava Tietueeseen voidaan määrittää tavat, joilla tietoa saa siihen tuoda Esim. laskennan tuloksena, tiedonsiirrolla, syöttämällä Tapoja voi olla useita. Oletusarvona tiedon tuomistapaa ei rajata Pääosin tiedot saadaan automaattisella kyselyllä rekisteristä (esim. yo-arvosanat), tiedonsiirrolla tiedostosta (vaikka koepisteet excelistä), laskennan tuloksena (esim. koepisteet laskemalla osatehtävien pisteet yhteen) tai virkailijan syöttämällä (esim. harkinnanvaraiset ylimääräiset lisäpisteet tms.) Tietueelle osoitetaan tiedon lähde, milloin sitä ei tuoda siihen manuaalisesti tai tiedonsiirrolla

32 Laskentakaava Tietueisiin voidaan liittää tarkentavia lisäsääntöjä Pakollisuus ( = Ellei tietueessa ole arvoa, johtaa se hakijan hylkäämiseen) Vaadittu minimiarvo ( = Ellei hakijan arvo ole sama tai suurempi kuin minimiarvo, johtaa se hakijan hylkäämiseen TAI kaikki minimiarvon ylittäneet hyväksytään) Sallittujen arvojen tai merkkien rajoittaminen Automaattiset konversiokaavat (= esim. yo-arvosana L = 20, E = 16, jne.)

33 Pisteiden laskeminen ja valinta Pisteiden laskenta suoritetaan laskentakaavan mukaisesti automaattisesti Virkailija käynnistää laskennan, minkä jälkeen laskenta jatkuu automaattisesti aina uusien tietojen tullessa käyttöön kunnes virkailija päättää sen (tai keskeyttää) Voidaan laskea myös osakokonaisuuksia, kun kaikkia pistetietoja ei ole vielä käytettävissä Pisteitä (tms.) voi syöttää manuaalisesti tai tiedonsiirrolla Syöttönäytölle tuodaan vain ne tiedot, joiden tiedonsaantitapana on kaavassa syötettävä Vastaava periaate tiedonsiirrolla tuotavissa

34 Pisteiden laskeminen ja valinta Laskentakaavaan annetut säännöt vaikuttavat siihen, millaista tietoa laskentaan voi tallentaa Pisteiden laskennan seurauksena hakijoita järjestetään valintatapajonoihin siitä lähtien, kun ensisijaisena järjestämisperusteena olevaan tietueeseen on tullut arvoja Esim. jos koepisteet jonon järjestys perustuu koepisteet tietueen arvoon, järjestetään jono ensimmäisen kerran, kun pisteidenlaskenta synnyttää arvon koepisteisiin Jonossa hakija saa tilakseen hyväksyttävissä oleva tai hylätty

35 Pisteiden laskeminen ja valinta Pisteiden laskemisen päättyessä muodostuneet valintatapajonot muodostavat valintaehdotuksen Vastaa hakukohteen valinnan tulosta Ei enää tiettyä yhtä ajallisesti sidottua valintaajoa Pisteiden laskemisen ja valinnan päättyessä muodostunut valintaehdotus voidaan siirtää sijoitteluun Edellyttää virkailijan hyväksymisen siirtämiseen Korkeakoulu voi tässä vaiheessa hyväksyä listan omassa hallinnollisessa menettelyssään

36 Sijoittelu Sijoittelussa verrataan hakijan hakutoivejärjestystä kyseisten hakukohteiden valintaehdotuksiin Sijoittelun tuloksena hakijalle etsitään hakutoivejärjestyksessä korkein hakukohde, jonne hän on hyväksyttävissä oleva ja jossa hän on sijoittunut aloituspaikkamäärän mukaiseen joukkoon Hakija tulee hyväksytyksi tähän kohteeseen, ja alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti

37 Sijoittelu Hakija voi edelleen olla varalla kaikkiin korkeammalle priorisoimiinsa hakutoiveisiin (valintamenestyksen salliessa tämän) Jos jonkin lopulliseen tulokseen vaikuttavan hakukohteen tuloksia ei ole vielä tullut, on tämä kohde kesken Hyväksytylle hakijalle ilmoitetaan hyväksymisestä automaattisesti Korkeakoulu voi kuitenkin pidättää itselleen oikeuden vahvistaa hakijan hyväksyminen ennen tuloksen ilmoittamista

38 Sijoittelu Hyväksytty hakija voi ottaa paikan vastaan sitovasti (ei ylempiä kesken olevia hakutoiveita) tai ehdollisesti (ylempiä toiveita kesken tai hakija haluaa odottaa ylempien varasijojen kohtalon ratkeamista) Paikan vastaanottaminen vahvistaa kyseisen paikan hyväksytylle hakijalle Korkeakoulu saa hakukohteensa valintaesityksen opiskelijaksi otettavista, kun aloituspaikkamäärän mukainen joukko hakijoita on ottanut paikan vastaan sitovasti

39 Sijoittelu Muualle hyväksyttyjen tai paikkaa vastaanottamattomien tilalle valitaan automaattisesti seuraava henkilö varasijalta mallinnettujen valintaperusteiden mukaisesti Tarvittaessa voidaan huomioida myös ilmoittautuminen, mikäli hakukohteelle on määritelty ehto, jonka mukaan poissaolevaksi ilmoittautuvien tilalle valitaan varasijalta Valintaehdotukseen tai hakukohteen valintaperusteisiin ei voi tehdä muutoksia, kun se on siirretty sijoitteluun

40 Sijoittelun kulku, korkeakoulujen yhteishaku 2014 (virkailijan näkökulma hakijoittain tarkasteltuna) Hanna Hakija Olli Oppija Sören Sökare Lisa Learner Oikeustiede, HY Insinööri, VAMK Luokanopettaja, JY Lääketiede, TAY Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK Teatteritieteen maisteri, Teak Viestintä, SAMK Medianomi, LAMK Maantiede, HY Medianomi, LAMK Luokanopettaja, JY Matematiikka, HY Oikeustiede, HY Viestintä, SAMK Insinööri, VAMK Luokanopettaja, JY Matematiikka, HY Insinööri, VAMK Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY Matematiikka, HY Korkeakoulujen yhteishaku 2014

41 Hakija Oppija Sökare Learner Oikeustiede, HY 1 Insinööri, VAMK 12 Luokanopettaja, JY VV Lääketiede, TAY 48 Tradenomi, Haaga-Helia 89 Viestintä, SAMK 25 Teatteritieteen maisteri, Teak Viestintä, SAMK 24 Medianomi, LAMK Maantiede, HY Medianomi, LAMK Luokanopettaja, JY 1 Matematiikka, HY VV Oikeustiede, HY Viestintä, SAMK Insinööri, VAMK 14 Luokanopettaja, JY 3 Matematiikka, HY SV Insinööri, VAMK Tradenomi, Haaga-Helia 42 Viestintä, SAMK Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY Matematiikka, HY SV Korkeakoulujen yhteishaku 2014

42 Hakija Oppija Sökare Learner? Oikeustiede, HY 1? Insinööri, VAMK 12? Luokanopettaja, JY VV? Lääketiede, TAY 48? Tradenomi, Haaga-Helia Viestintä, SAMK 25 Teatteritieteen maisteri, Teak 23 Viestintä, SAMK 24? Medianomi, LAMK? Maantiede, HY X Medianomi, LAMK? Luokanopettaja, JY 1? Matematiikka, HY VV? Oikeustiede, HY X Viestintä, SAMK? Insinööri, VAMK 14? Luokanopettaja, JY 3 Matematiikka, HY SV X Insinööri, VAMK? Tradenomi, Haaga-Helia 42 Viestintä, SAMK X X 1 Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY SV Matematiikka, HY SV Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

43 Hakija Oppija Sökare Learner? Oikeustiede, HY 1 6 Insinööri, VAMK 12? Luokanopettaja, JY VV 48 Lääketiede, TAY Tradenomi, Haaga-Helia 89 6 Viestintä, SAMK 25 Teatteritieteen maisteri, Teak 5 Viestintä, SAMK 24 Medianomi, LAMK Maantiede, HY X Medianomi, LAMK? Luokanopettaja, JY 1 Matematiikka, HY VV? Oikeustiede, HY X Viestintä, SAMK 8 Insinööri, VAMK 14? Luokanopettaja, JY 3 ehd Matematiikka, HY SV X Insinööri, VAMK 26 Tradenomi, Haaga-Helia 42 ehd Viestintä, SAMK X X 1 Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY SV Matematiikka, HY SV Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

44 Hakija Oppija Sökare Learner T 1 Oikeustiede, HY 1 X 1 Insinööri, VAMK 12 Luokanopettaja, JY VV T 48 Lääketiede, TAY 48 T 40 Tradenomi, Haaga-Helia 89 X 4 Viestintä, SAMK 25 Teatteritieteen maisteri, Teak 2 Viestintä, SAMK 24 T Medianomi, LAMK Maantiede, HY X Medianomi, LAMK 1 Luokanopettaja, JY 1 Matematiikka, HY VV Oikeustiede, HY X Viestintä, SAMK 3 Insinööri, VAMK 14 2 Luokanopettaja, JY 3 X Matematiikka, HY SV X Insinööri, VAMK T 8 Tradenomi, Haaga-Helia 42 ehd Viestintä, SAMK X X 1 Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY SV Matematiikka, HY SV Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

45 Hakija Oppija Sökare Learner T 1 Oikeustiede, HY 1 X 1 Insinööri, VAMK 12 Luokanopettaja, JY VV T 48 Lääketiede, TAY 48 T 40 Tradenomi, Haaga-Helia 89 X T 4 Viestintä, SAMK 25 Teatteritieteen maisteri, Teak T 3 Viestintä, SAMK 24 T Medianomi, LAMK Maantiede, HY X Medianomi, LAMK T 1 Luokanopettaja, JY 1 X Matematiikka, HY VV X Oikeustiede, HY X Viestintä, SAMK T 3 Insinööri, VAMK 14 T 2 Luokanopettaja, JY 3 X Matematiikka, HY SV X Insinööri, VAMK T 8 Tradenomi, Haaga-Helia 42 Viestintä, SAMK X X 1 Tradenomi, Haaga-Helia Estetiikka, HY SV Matematiikka, HY SV Korkeakoulujen yhteishaku 2014, tilanne järjestelmä/virkailija

46 Lopuksi vielä muutama huomio

47 Lopuksi vielä muutama huomio Sijoittelun myötä Opintopolku vaikuttaa siihen, millaisia valintaperusteita voidaan toteuttaa silloinkin, kun korkeakoulu käyttää omaa valintajärjestelmäänsä Opintopolun palveluiden toteuttaminen on vaiheistettu. Ensisijaisesti toteutetaan yleisimmät tarpeet ja niistäkin ensisijaisesti toisen asteen tarpeet. Korkeakoulujen valintaperusteiden rikastaminen on priorisoitu toteutuksessa myöhäisemmäksi

48 Lopuksi vielä muutama huomio Tässä vaiheessa tunnistettuja valintaperusteita, joita ei välttämättä tulla tukemaan ovat ainakin: Valintajonojen vuorottaisuus: Valitaan vuorotellen hakijoita yhteispistejonosta ja koepistejonosta, myös Valitaan siitä jonosta, jossa on menestynyt parhaiten Jonojen tai hakijoiden väliset reaaliaikaisuutta edellyttävät riippuvuudet: Tullakseen valituksi koepistejonosta, tulee hakijan saada ainakin 80% viimeisenä yhteispistejonosta valitun hakijan koepistemäärästä

49 Lopuksi vielä muutama huomio Yhteishaussa kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valinnat liittyvät tiiviisti toisiinsa. Jos siis jossakin tulee virhe tai tulosten valmistuminen viivästyy, se voi aiheuttaa moneen korkeakouluun vaikuttavan ketjureaktion (sijoittelu). Valintaperusteita voi muokata, mutta ei enää sen jälkeen, kun tulokset on viety sijoitteluun. Sama koskee yksittäisen hakijan tilannetta (pl. Virhekorjaukset)

50 KIITOS!

Valinta, sijoittelu ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Valinta, sijoittelu ja opiskelupaikan vastaanottaminen Joonas Mäkinen Valinta, sijoittelu ja opiskelupaikan vastaanottaminen 4.5.2011 Valinta ja sijoittuminen, mitä edellyttää? Hakija ilmoittaa hakemuksessa hakukohteiden prioriteetit Korkeakoulu muodostaa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla?

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? 7.5.2013 infotilaisuus Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Nykytila: Ammattikorkeakoulut Yhteishaun haut (yhden korkeakoulupaikan

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 prosessin kuvaus

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 prosessin kuvaus Korkeakoulujen yhteishaku 2014 prosessin kuvaus Kuvaus KSHJ:n prosessista virkailijan näkökulmasta * * * Valmistautuminen hakuun Hakukierrokseen valmistauduttaessa päätetään hauista, hakujen aikatauluista,

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Haku korkeakouluihin 2014. Opintopolku.fi

Haku korkeakouluihin 2014. Opintopolku.fi Haku korkeakouluihin 2014 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut, kevät 2014 2 Kevään 2014 yhteishaut korkeakouluihin Keväällä 2014 haetaan vielä erillisissä yhteishauissa ammattikorkeakouluihin

Lisätiedot

Ohje erillisvalintojen toteuttamiseen

Ohje erillisvalintojen toteuttamiseen Ohje erillisvalintojen toteuttamiseen 1 Valintaperusteiden mallinnus Tämä osio koskee sekä tilanteita, joissa haku Opintopolun kautta tai korkeakoulun omalla tavalla. Jos erillishaussa on useampia hakukohteita,

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja palvelun käyttö ja kehittäminen Seminaari 26.10.2015 Merja Väistö Erityisasiantuntija Sisältö Katsaus taaksepäin: vuoden 2015 yhteishaut Uutena opintopolkuun

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015 Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015 Minea Wilo-Tanninen Opetushallitus Kevään 2015 haun aikataulut Yhteishaun koulutustarjonta julkaistaan 31.10.2014 Hakuaika I 7.1.-27.1.2015 klo 15 Hakuaika II 17.3.-9.4.2015

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja 5.6.2014 Katariina Männikkö Jaana Saha Esityksen sisältö Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku- ja valintaprosessin keskeiset

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013

Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 2014 18.4.2013 Korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen kevään 2014 yhteishaku Korkeakoulujen kevään 2014 yhteishaut Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen. Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Opintopolku.fi

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen. Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Opintopolku.fi Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? 2 15.10.2013 Alatunnisteteksti Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? 3 15.10.2013

Lisätiedot

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi 6.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen hausta Haku- ja valintaprosessin

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista keväällä 2016. Opintopolku.fi

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista keväällä 2016. Opintopolku.fi Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista keväällä 2016 Kevään 2016 yhteishaun aikataulu 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Taideyliopisto, Tampereen yliopiston Teatterityö Vieraskielisiä

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset 29.10.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uusi perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen

Lisätiedot

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014 Joni Penkari, Opetushallitus Esityksen sisältö Korkeakouluhaku 2014, mikä ja miksi? Mikä muuttuu, mikä ei Keskeisiä kysymyksiä? Mitä tarkoittaa tiedotukselle? 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Nykytilan säädösperustaa Yhteishausta laissa (Yliopistolaki, Ammattikorkeakoululaki) Ensimmäisen ja toisen syklin valinnat

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi Korkeakoulujen yhteishaku Miksi korkeakouluhaku uudistuu? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää Pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita Pyritään

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Haku- ja valintapalvelut. Taustaa Palvelut

Haku- ja valintapalvelut. Taustaa Palvelut Haku- ja valintapalvelut Taustaa Palvelut Opiskelijavalintojen uudistaminen 1/2 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä korkeakoulujen kanssa

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019 Opinto-ohjaajan puheenvuoro KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti YLEMMÄT KORKEAKOULU- TUTKINNOT (2-3 v.)

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5

1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5 Vapaan sivistystyön koulutustarjontatietojen käyttäjäohje 1.4.2015 1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5 1 1 Luo haku, koulutus tai hakukohde

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Opintopolku.fi. korkeakoulujen viestinnän välineenä. Joni Penkari, Opetushallitus 26.9.2013. Opintopolku.fi

Opintopolku.fi. korkeakoulujen viestinnän välineenä. Joni Penkari, Opetushallitus 26.9.2013. Opintopolku.fi korkeakoulujen viestinnän välineenä Joni Penkari, Opetushallitus 26.9.2013 Esityksen sisältö Opintopolku, mikä ja miksi? Katsaus palveluiden toteuttamisen tilanteeseen Uusi korkeakouluhaku, mikä muuttuu

Lisätiedot

Ilmoitus 1 (3) 11.11.2015. Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen!

Ilmoitus 1 (3) 11.11.2015. Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen! Ilmoitus 1 (3) Tervetuloa tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen! Tärkeät päivämäärät Parhaat onnitteluni! Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon,

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINNAT. Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010

OPISKELIJAVALINNAT. Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010 OPISKELIJAVALINNAT Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010 Opiskelijavalinnat 1. Valintaperusteet 2011 ja 2012 2. Valintakokeet 3. Tulevaisuuden näkymiä 2 Valintaperusteet 2011 ja 2012 Avoimen amk:n

Lisätiedot

! Opintopolku.fi elinikäisen oppimisen tukena

! Opintopolku.fi elinikäisen oppimisen tukena ! Opintopolku.fi elinikäisen oppimisen tukena! Joensuu syksy 2012! Opetushallitus Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Oppijan palvelut http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Palvelu tarjoaa kanavan

Lisätiedot

Valinnat ja valintoihin valmistautuminen - etäkoulutus

Valinnat ja valintoihin valmistautuminen - etäkoulutus Valinnat ja valintoihin valmistautuminen - etäkoulutus 8.10.2013 Valintojen toteuttaminen Valintojen toteuttaminen koostuu kaikista niistä toimenpiteistä jotka tulee tehdä hakuajan jälkeen jotta valinnat

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

KEVÄT 2012. KYL Hannele Viljakainen

KEVÄT 2012. KYL Hannele Viljakainen ABI-INFO KEVÄT 2012 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen Eläinlääketiede Farmasia Hammaslääketiede Humanistinen ala Kasvatustieteet Kauppatieteet Kuvataide Liikuntatieteet

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014

Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014 Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014 Ajankohtaista abivuonna Jatko-opinto-ohjauskeskustelut Yo-kokeisiin keskittyminen Jatko-opintoihin hakeutuminen 30.10.2013 Tikkurilan lukio, Minna Kattelus

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

Opintopolku info yhteistyöoppilaitoksille 27.4.2016 13.00 14 Osoitteessa https://connectpro.helsinki.fi/opintopolku/

Opintopolku info yhteistyöoppilaitoksille 27.4.2016 13.00 14 Osoitteessa https://connectpro.helsinki.fi/opintopolku/ Opintopolku info yhteistyöoppilaitoksille 27.4.2016 13.00 14 Osoitteessa https://connectpro.helsinki.fi/opintopolku/ Mikä on Opintopolku? Opintopolku.fi palvelu on sähköinen palvelukokonaisuus, josta löytyy

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 1 työpaja 16.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 1 työpaja 16.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 1 työpaja 16.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut (OKM)

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

Yliopistot tekevät perustutkimusta ja. Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010

Yliopistot tekevät perustutkimusta ja. Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010 Yliopistot tekevät perustutkimusta ja ammattikorkeakoulut soveltavaa Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010 Ammattikorkeakoulujen t&k-menot 2008 LAUREA

Lisätiedot

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki KORKEAKOULULIIKUNNAN VISIO 2020 JA SUOSITUKSET Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Vähän suositusten taustaa Suositusten

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6.

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. YHTEISHAKU 2014 www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 26.6. mennessä Opiskelijavalinta Yhteishaussa

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Katariina Männikkö Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Nykytila Tavoitetila

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi Päivän ohjelma 9:30-10:00 Aamukahvi 10:00-10:15

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

2.1.2014. Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016

2.1.2014. Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 2.1.2014 Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 Versio 2 1.4.2015 Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sekä muiden perusopetuksen jälkeisten koulutusten hauista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sekä muiden perusopetuksen jälkeisten koulutusten hauista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sekä muiden perusopetuksen jälkeisten koulutusten hauista Opintopolku infotilaisuus 6.11. Satu Hornborg ja Katariina Männikkö Esityksen sisältö

Lisätiedot

Käyttäjähallinnan esittely 18.1.2013

Käyttäjähallinnan esittely 18.1.2013 Käyttäjähallinnan esittely 18.1.2013 Virkailijapalvelut Valintaperusteiden mallinnus Haunhallinta Koulutustarjontatiedon hallinta Raportointipalvelu Hakemusten hallinta Valintalaskenta Opiskelupaikan vastaanotto

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku.

Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan. valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille. Opintopolku. Hakemuksen käsittelymaksu korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen EU/ETA-alueen valtion tai Sveitsin ulkopuolella suorittaneille hakijoille Sisältö maksutoiminnallisuuteen liittyvät uudet ominaisuudet

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

KSHJ asiakaspalvelu syksyllä 2014 - Opetushallituksen rooli

KSHJ asiakaspalvelu syksyllä 2014 - Opetushallituksen rooli KSHJ asiakaspalvelu syksyllä 2014 - Opetushallituksen rooli Annika Grönholm, 21.5.2013 Hakijaneuvonta, AMK nykytilanne OPH ei tällä hetkellä anna mitään neuvontaa amk-hakijalle, vaan hakija on aina yhteydessä

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus 6.11.2015

Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus 6.11.2015 Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus 6.11.2015 Opetushallitus, Opiskelijavalinnat-yksikkö v.2 17.11.2015 Viestiseinällä esitetyt kysymykset vastauksineen Nro. Viestiseinälle esitetty kysymys

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Opiskelijavalintauudistus: hallitusohjelma, KESU, I vaihe Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun kommentit korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmäratkaisun esitutkimukseen.

Hämeen ammattikorkeakoulun kommentit korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmäratkaisun esitutkimukseen. Hämeen ammattikorkeakoulun kommentit korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmäratkaisun esitutkimukseen. Yleiset huomiot Siirtyminen yhteen haku- ja valintajärjestelmään on järkevä ratkaisu,

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu YHTEISHAKU 2013 Vihdin yhteiskoulu Hakuaika 25.2.-15.3.2013 klo 16.15 Täydennyshaku 5.-12.7.2013 klo 16.15 oppilaitosten vapaiksi jääneille paikoille - tulokset aikaisintaan 2.8.2013 Syksyn yhteishaku

Lisätiedot

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin

Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Opetushallitus/Juha Tretjakov 22.3.2013 Opintopolku-palvelun tuomat muutokset koulutuksen järjestäjän opintohallinto-ohjelmiin Oppijan palveluiden käyttöönoton infotilaisuus 22.3.2013 Opintopolku automatisoi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE

OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE 1 OHJEITA UUDELLE OPISKELIJALLE Tästä ohjeesta löydät tärkeää tietoa siitä, mitä sinun pitää tehdä ennen opiskelun aloittamista. Luethan ohjeen huolellisesti ja ota tarvittaessa yhteyttä HAMKin hakijapalveluihin.

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 5.12.2012. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 5.12.2012. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 5.12.2012 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintopolku tulee mikä muuttuu? Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen

Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi Korkeakoulujen valmistautuminen haku- ja valintajärjestelmäuudistukseen

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Kerro ne hänelle illalla

Kerro ne hänelle illalla Kerro ne hänelle illalla YHTEISHAKU 2015 Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen 24.2.-17.3.2015 LISÄKSI: *Haku erityisammattioppilaitoksiin, valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 *Haku VALMA-koulutuksiin,

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalveluryhmä (Aspa III) Loppuraportti

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalveluryhmä (Aspa III) Loppuraportti Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalveluryhmä (Aspa III) Loppuraportti Korkeakoulujen opintohallinnon verkostotapaaminen 12.3.2014 Tuija Pasanen & Janne Santala Lähtökohta Valmistautuminen hakuun Hakeutuminen

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Taustaa Toukokuussa 2013 VirtuaaliAMK:n strategiatyöryhmä toteutti kyselyn, jossa kartoitettiin, miten ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku 2014 Yhteishaku Kevään 2014 yhteishaku 24.2. 14.3.2014 (klo 15) Opintopolku.fi pk, yo Opiskelijavalinnat aikaisintaan

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Mitä on perusopetuksen jälkeinen koulutus?

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen eteneminen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen eteneminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen eteneminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Aiheita Uudistuksen vaiheet Lainsäädäntötyön eteneminen Tietojärjestelmähankkeen eteneminen Uudistuksen toisen vaiheen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot