VUOSIKERTOMUS. Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS. Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen"

Transkriptio

1 2008 VUOSIKERTOMUS Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen

2 2 SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJALTA TOIMINTA VUONNA 2008 PAINOTETTAVAT YHTEISTYÖALUEET STRATEGINEN VAIKUTTAMINEN KESKIPOHJOLAN NUORISIVERKOSTO KESKIPOHJOLA KULTTUURIPÄIVÄT 2008 KESKIPOHJOLAN KULTTUURIPALKINNOT VUODEN 2008 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA YHTEISTYÖ POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON KANSSA TILINPÄÄTÖS STRATEGINEN SUUNTAUS TOIMINTASUUNNITELMA 2009 HANKETOIMINTA 2009 Keskipohjola-komitean vuosikertomus 2008 Keskipohjola-komitean kanslia Osoite: Härnösand Puh S-posti: Toimitus: Virpi Heikkinen ja Jon Hillgren Kuvat: Virpi Heikkinen

3 3 PUHEENJOHTAJALTA Keskipohjola-komitean toiminnan tulisi johtaa nk. Keskipohjola hyötyyn. Toimintojen tulee edistää jäsenten yhteisiä tavoitteita, joilla vähennetään rajaesteitä, vahvistetaan innovatiivisia ja yrittäjäystävällisiä ympäristöjä. parannetaan itä-länsi suuntaisia liikenneyhteyksiä, edistetään kultturia ja elämyselinkeinoja sekä kehitetään ympäristötekniikkaa ja uusiutuvaa energiaa. Vuosi 2008 ei ole ollut vain komitean 30-vuotisjuhlavuosi, vaan se on merkinnyt myös uuden Keskipohjolayhteistyön alkua. Vuoden mittaan olemme olleet yksimielisiä yhteistyön kehittämisestä, olemme priorisoineet ja rajanneet panostuksiamme sekä avanneet organisaatiomme uusille jäsenille ja partnereille. Tärkeä perustus työlle oli uudet komitean sännöt, jotka hyväksyttiin kevätkokouksessa maaliskuussa 2008 Seinäjoella. Juhlavuoden kokouksessa Stiklestadissa lokakuuta 2008 hyväksyimme myös pitkän tähtäimen tavoitteemme sekä strategiamme komitean tulevalle työlle vuosille Komitea on myös vakiinnuttanut pitkäkestoisen rahoituksensa Pohjoismaiden Ministerineuvostolta seuraavien kolmen vuoden ajaksi. Alkuvuodesta 2008 saimme myös pysyvän kanslian. Haluankin kiittää uudistunutta kansliaa hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Yhteistyö kolmen maan ja eri kulttuurien väillä voi olla haastavaa. Yhteistyön henki ja rakennettu perusta ovat hyvät lähtökohdat niiden asioiden jatkokehittämiselle, jotka koetaan Keskipohjola-alueella tärkeiksi. Gunnar Viken Keskipohjola-komitean puheenjohtaja 2008

4 4 TOIMINTA VUONNA 2008 Keskipohjola on yksi yhdestätoista virallisesta raja-alueesta, jotka sisältyvät Pohjoismaiden Ministerineuvoston rajat ylittävään aluepolitiikkayhteistyöhön. Tavoitteena on edistää kontakteja niin yksilöiden, yritysten kuin viranomaistenkin välillä. Keskipohjola muodostaa pinta-alaltaan yhden Pohjolan ja Euroopan suurimmista transnationaalisista yhteistyöalueista, jolla on n. 1,5 miljoonaa asukasta. Keskipohjola-komitea perustettiin yhteistyöorganisaatioksi vuonna 1978 ja vuosi 2008 oli niin ollen komitean 30:s toimintavuosi. Keskipohjola-komitea on rajat ylittävää yhteistyötä harjoittava yhteistyöelin, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja kasvua Keskipohjolassa, perustuen yhteiseen historiaan ja kulttuuriperintöön sekä yhteiseen alueelliseen kehittämistahtoon. Tasa-arvo ja nuorisonäkökulma huomioidaan kaikessa toiminnassa. Jäseniä ovat Pohjois- ja Etelä-Trøndelagin fylkeskommunit Norjasta sekä maakäräjät ja kuntaliitot Ruotsin Jämtlannista ja Västernorrlannista. Suomesta jäseniä ovat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntaliitot sekä Svenska Österbottens förbund för kultur och utbildning niminen kuntayhtymä. KESKIPOHJOLA-KOMITEA Komitea on yhteistyön korkein päättävä elin ja koostuu (suurimmaksi osaksi) poliittisesti valituista edustajista. Edellisvuoden, istuva ja tuleva puheenjohtaja muodostavat johtoryhmän, puheenjohtajiston. Komitean 30-vuotisen toiminnan aikana on koettu suuria muutoksia organisaatiorakenteessa ja sen toiminnassa. Yksi konkreettinen tulos ProMidNord hankkeesta oli komitean päätös Seinäjoen kevätkokouksessa perustaa pysyvä kanslia Västernorrlantiin. Tavoitteena tällä on luoda organisaation pitkäkestoiselle kehittämistyölle jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Kevätkokouksessa päätettiin myös uusista säännöistä, jotka mahdollistavat mm. uusien jäsenten ja partnereiden mukaan ottamisen yhteistyöhön. Tämän päätöksen jälkeen lukuisat tahot koko toiminta-alueella ovat ilmaisseet kiinnostuksensa komitean jäsenyyteen. Komitean syyskokouksessa Stiklestadissa komitean uudet säännöt tulivat heti käyttöön, kun komitea sai kaksi uutta jäsentä ja yhden uuden partnerin. Komitea jatkoi keskusteluja muiden kiinnostuneiden kanssa. PUHEENJOHTAJISTO Puheenjohtajistoa on vuonna 2008 johtanut puheenjohtaja Gunnar Viken Pohjois-Trøndelagin fylkeskommunista. Muut jäsenet ovat olleet Bjørn

5 5 Sandal edustaen Jämtlannin läänin maakäräjiä sekä Peter Boström edustaen Pohjanmaan liittoa. Puheenjohtajisto/johtoryhmä on toimintavuonna pitänyt kolme kokousta, joiden pöytäkirjaa on toimittanut kansliapäällikkö. Puheenjohtajisto on päättänyt mm. hankkeiden, esiselvitysten ja lyhytaikaisten toimintojen osarahoituksista, perustaen päätökset uusiin osarahoituksen periaatteisiin. Puheenjohtajisto on myös työskennellyt aktiivisesti toimintalinjojen vaikuttamiseen erilaisin kannanotoin sekä pitänyt yhteyttä Pohjoismaiden Ministerineuvostoon. Keskipohjola-komitean kansliaa johtaa Jon Hillgren. Kanslia: Jon Hillgren, kansliapäällikkö (Härnösand) Virpi Heikkinen, komiteasihteeri (Jyväskylä) Malin Carlsson, talous (Östersund) Komitean aiempi valmisteluryhmä on vuonna 2008 nimetty kanslian apuna toimivaksi resurssiryhmäksi. Ryhmässä on edustus komitean jokaiselta jäsenalueelta. Resurssiryhmä 2008: KANSLIA Keskipohjola-komitean kanslia vastaa komitean eri kokousten valmistelusta (mm. komitea, resurssiryhmä, puheenjohtajisto). Kanslia on toimintavuoden aikana työstänyt komitean uusia sääntöjä ja osarahoituksen sekä kokouskulujen periaatteita. Kanslia on myös aktiivisesti neuvotellut komitean osarahoituksesta kiinnostuneiden kanssa sekä uusien mahdollisten jäsenten ja partnereiden kanssa. Per Vidar Berntsen, Pohjois-Trøndelag Karen Havdal, Etelä-Trøndelag Lena Bergeskär, Jämtland Jan Sahlén, Västernorrland Hans Beijar, Pohjanmaa Seppo Rinta-Hoiska, Etelä-Pohjanmaa Martti Ahokas, Keski-Suomi Kanslia on myös neuvotellut yhteistyössä Pohjoismaiden Ministerineuvoston kanssa kutsun Raja-aluefoorumiin Trondheimiin kesällä Kanslian tärkein tiedotuskanava jäsenten ja muiden kiinnostuneiden suuntaan on sähköposti, tiedotteet ja kotisivut. Toimintavuoden aikana tiedotus uusille kohderyhmille/ yhteistyöorganisaatioille on ollut erityisen tärkeää, koska organisaatio on avattu ja toimintaan on kutsuttu mukaan uusia jäseniä. Kanslia viestii ruotsiksi, norjaksi, suomeksi ja englanniksi. Vuonna 2008 tehtiin uusi infoesite Keskipohjolasta kaikille em. kielillä.

6 6 INNOVATIIVISET JA YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISET YMPÄRISTÖT Keskipohjola-komitea on ProMidNord -hankkeen toteuttamisen jälkeen valmistellut ja rahoittanut yhdessä kehittämisyhtiö Jykes Oy:n kanssa yrittäjyyden edistämiseen liittyvää yhteishanketta (ProEntre). Hakemus on jätetty Itämeren maiden ohjelmaan ja päätös mahdollisesta hyväksymisestä tehdään syksyllä Tämän lisäksi Keskipohjola-komitea on tukenut seuraavia hankkeita ja toimintoja: SÖT yhteistyö Sundsvall, Östersund ja Trondheim Mittskandinaviskt regionprojekt -hanke ITÄ-LÄNSI LIIKENNEYHTEYDET Keskipohjola-komitea on työskennellyt parempien itä-länsi liikenneyhteyksien puolesta jo 30 vuoden ajan. Tänä aikana standardeja on parannettu ja eri toimijat ovat liikennöineet kuljetuskäytävällä. Komitea on North East Cargo Link Alliance (NECLA):n jäsen, joka Keskipohjolassa vahvimmin ajaa ko. käytävän asioita. NECLA on vuoden 2008 aikana yhdessä alueen yritysten kanssa käynnistänyt lauttaliikenteen Härnosandin ja Kaskisten välille. KULTTUURI JA ELÄMYSELINKEINOT SEKÄ POHJOISMAINEN YHTEENKUULUVUUS Keskipohjola-komitea on omien Keskipohjolan kulttuuripäivien lisäksi tukenut seuraavia hankkeita ja toimintoja: YMPÄRISTÖTEKNIIKKA JA UUSIUTUVA ENERGIA Keskipohjola-komitean ympäristö- ja energiapalkinnot jaetaan joka toinen vuosi Pohjolan Vihreä Vyöhyke käsitteen nimissä. Seuraavan kerran palkinnot jaetaan vuonna STRATEGINEN VAIKUTTAMINEN Keskipohjola-komitea valvoo, ottaa aktiivisesti kantaa ja osallistuu kansallisiin ja EU-tason toimintaprosesseihin erilaisin lausunnoin ja kannanotoin sekä pyrkii osallistumaan aktiivisesti EU:n, pohjoismaisiin ja kansallisiin työryhmiin. Vuoden 2008 aikana komitea jätti lausuntonsa seuraavista: norjalaisten Nasjonal transportplan ehdotukseen koskien Meråkerbanan sähköistämistä, kommentit Itämeren strategiaan EU:lle sekä Valtatie 18:n kehittämisestä Suomen hallitukselle. KESKIPOHJOLAN NUORISOVERKOSTO Keskipohjola-komitea on useampien vuosien ajan työskennellyt Keskipohjolan nuorten parempien olosuhteiden puolesta. Viimeisin aloite ( ) toteutettiin osana ProMidNord-hanketta otsakkeella nuoret, aluekehitys ja demokratia. Jatkotyönä tälle komitea on vuonna 2008 käynnistänyt Keskipohjolan nuorisoverkoston toiminnan, jonka tavoitteena on luoda Keskipohjolan nuorten välille pitkäkestoinen yhteistyö. Jämt-Trönderska historiedagarna 2008 Bleckåsen 2009 On line

7 KESKIPOHJOLAN KULTTUURIPÄIVÄT 2008 Keskipohjolan kulttuuripäivät on tapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1984 lähtien Keskipohjolan eri alueilla. Alusta lähtien tapana on ollut, että päivien teema ja vastuualue vaihtuu vuosittain. kulttuuripalkinto arvoltaan SEK nuoremmille toimijoille. Molemmat palkinnot jaetaan vuosittain. Ann ja Thomas Jerbo Sundsvallista saivat Keskipohjolan kulttuuripalkinnon. Palkinnon perusteluina parin 25-vuotinen kehittämistyö Cirkus Elviran puolesta sekä heidän työnsä lasten parissa. Nukentekijä Jonna Grimstoft, palkittiin kruunulla työstään lasten ja nuorten parissa. Keskipohjolan näyttämötaidefestarit Sundsvallissa järjestettiin yhteistyössä Keskipohjolan kulttuurityöryhmän ja Västernorrlannin maakäräjien sekä Sundsvallin kunnan kanssa. Samanaikaisesti järjestettiin myös Västernorrlannin jokavuotinen kulttuurikonferenssi, kulttuurikäräjät. Näyttämötaidepäivät tarjosivat ainutlaatuisen mahdollisuuden sekä aikuisille että lapsille kolmen päivän aikana ottaa osaa teatteriin ja tanssiin. Päivien aikana järjestettiin myös lukuisia kiinnostavia seminaareja ajankohtaisista aiheista. Toivon mukaan ohjelma toimi paitsi puhtaasti korkealaatuisena elämyksenä, mutta myös inspiraationa jatkoyhteistyölle näyttämötaiteen piirissä. Järjestäjien mukaan päivät tarjosivat mahdollisuuden aktiivisemman kulttuurielämän jatkokehittämiselle, joka toimisi positiivisena yhteiskuntakehittämisenä koko Keskipohjolassa. Kulttuurityöryhmä 2008: Clas Rønning, Pohjois-Trøndelag Knut Wik, Etelä-Trøndelag Leif Olsson, Jämtland Kiki Hammarström (ordf.) / Christer Rytterskog (sekr.), Västernorrland Heimo Salomaa, Pohjanmaa Vivan Lygdbäck, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Marjatta Eväsoja /Carita Laitala, Etelä- Pohjanmaa Raija Partanen, Keski-Suomi KESKIPOHJOLAN KULTTUURIPALKINNOT Kulttuuripäivien yhteydessä jaettiin myös vuoden 2008 kulttuuripalkinnot. Pääpalkinto SEK myönnetään aina Keskipohjolassa ansioituneelle kulttuuritoimijalle/ryhmälle sekä lasten/nuorten

8 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Keskipohjola-komitea asetti vuoden 2008 toimintasuunnitelmassaan neljä päätavoitetta. Tavoite 1: Tehdä Keskipohjola-yhteistyötä tunnetummaksi Kommentti: Komitean on vuoden 2008 aikana kehittänyt tiedotuksen ja markkinoinnin muotojaan. Komitea on myös toimittanut kannanottoja Pohjolassa ja EU:ssa komitean strategisten tavoitteiden mukaisesti. Lausuntoja on annettu Norjan Meråkersbanan parantamiseksi, Valtatie 18n tason parantamiseksi sekä tulevan Itämeren strategian sisältöihin vaikuttamiseksi. Tavoite 2: Rajaesteiden poistaminen Kommentti: Komitea on vuonna 2008 aloittanut yhteistyön hankkeessa, jossa työskennellään Norjan ja Ruotsin välisten rajaesteongelmien parissa. Rajakunnat Lierne ja Røyrvik Norjassa sekä Frostviken ja Hotagen Ruotsin puolelta työskentelevät hankkeessa löytääkseen konkreettisia ratkaisuja siihen, että alue sijaitsee kahden maan rajoilla. Haasteet on kytketty elinkeinoihin ja elinkeinoelämän kehittämiseen, ympäristö- ja luonnonsuojeluun, sekä eri julkisten viranomaisten väliseen kasvavaan yhteistyöhön (mm. koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä päätöksenteko). Hankkeen myötä tavoitteena on vakiinnuttaa kuntien asukasmäärät, julkisten palvelujen tasoa parannetaan ja elämänlaatua alueella kehitetään. Tavoite 3: Sitouttaa nuoret Keskipohjolayhteistyöhön Tavoite 4: Kehittää organisaatiota Kommentti: Komitea on vuoden 2008 aikana uudistanut sääntöjään, jotka nyt mahdollistavat uusien jäsenten ja partnerien kutsumisen mukaan toimintaan. Vuonna 2008 komitea on saanut kaksi uutta jäsentä ja yhden uuden partnerin. Komitea on myös perustanut pysyvän kanslian Västernorrlantiin. Uusien jäsenten ja partnerien haku jatkuu. YHTEISTYÖ POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON KANSSA Puheenjohtajistolla on toimintavuoden aikana ollut yhteinen kokous Pohjoismaiden Ministerineuvoston (NMR) aluepolitiikan sihteeristön kanssa. Komitean puheenjohtaja ja kansliapäällikkö ovat myös osallistuneet muiden rajaorganisaatioiden kanssa yhteisiin kokouksiin Raja-aluefoorumeihin, joita NMR järjestää. Vuonna 2008 NMR päivitti raja-aluetyön strategiaansa sekä loi uuden yhteistyöohjelman. Lisäksi raja-alueyhteistyöhön oli mahdollista hakea rahoitusta NMR:ltä. Keskipohjola-komitean hakemukseen myönnettiin 3-vuotinen tuki, DKK vuodessa ajanjaksolla Kommentti: Komitea on vuoden 2008 aikana tehnyt aloitteen kahteen pääasialliseen toimintaan, joiden tavoitteena on saada alueen nuoret mukaan raja-alueyhteistyöhön sekä edistää nuorten kehittämismahdollisuuksia. Komitea on myös rahoittanut suurta yrittäjyyshanketta (ProEntre), jonka suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2009 aikana.

9 9 TILINPÄÄTÖS 2008 Komitean toiminnan mahdollistaa jäsenmaksuista saatavat tulot sekä Pohjoismaiden Ministerineuvoston tukirahoitus. Jäsenmaksuista koostuvalla tulolla rahoitetaan komitean juoksevia toimintoja, kuten kanslian ja tiettyjen kehittämishankkeiden toimintoja. Pohjoismaiden Ministerineuvoston tuella puolestaan rahoitetaan kehittämishankkeita. Tilinpäätös esitetään tässä ruotsiksi. Resultaträkning (SEK) År 2008 År 2007 Intäkter Från Nordiska Ministerrådet Från medlemmar/partners i Norge Från medlemmar/partners i Sverige Från medlemmar/partners i Finland Summa intäkter Avgår: Kostnader Generella aktiviteter Administration Ersättning administration Redovisning/revision Övriga kostnader Summa administration Mittnordenträffar Kommittén; vår- och höstmöten Resursgruppen/Trojkan Summa Mittnordenträffar Finansiella poster, netto Resultat Balansräkning (SEK) Tillgångar Bank Fakturafordringar Förutbetalda kostnader 0 0 Summa tillgångar Skulder och behållning Fakturaskulder Uppl. Kostn. och förutbetalda int Delsumma skulder Behållning från 1982 och framåt Föregående års resultat Årets resultat Delsumma behållning Sum skulder och behållning Information Trycksaker Annan information Representation Summa information Summa generella aktiviteter Speciella aktiviteter Mittnordiskt kulturpris Mittnordiskt barnkulturpris Mittnordiska kulturdagarna Miljö och Energipris Förstudie on line SÖT-projekt ProEntre-projektet Ungdomsprojekt Övriga projektmedel Summa speciella aktiviteter Summa kostnader Resultat f. finansiella poster Finansiella poster Finansiella intäkter Avgår: Finansiella kostnader

10 10 STRATEGINEN SUUNTAUS Komitea hyväksyi syyskokouksessaan Stiklestadissa 2008 pitkän tähtäimen strategiansa komitean tulevalle työlle, Keskipohjolan yhteistyö strateginen suuntaus Strategiassa päätetään, että komitea tulee työskentelemään sen eteen, että Keskipohjolan kehittämistyö tunnetaan yhtenä onnistuneimmista ja kasvua kehittävimmistä yhteistyömuodoista Euroopan suurkaupunkien ulkopuolella. Edistääkseen kestävään kasvua ja kehitystä Keskipohjolassa komitea on päättänyt neljä yhteistyön teemaa, joita priorisoidaan Keskipohjolan yhteistyössä: Innovatiiviset ja yrittäjäystävälliset ympäristöt Itä-länsi liikenneyhteydet Kulttuuri ja elämyselinkeinot sekä pohjoismainen yhteenkuuluvuus Ympäristötekniikka ja uusiutuvat energiat. Keskipohjola-komitea päätti kolmesta pääasiallisesta tavoitteesta tulevalle työlleen: Keskipohjola-komitea vahvistaa Keskipohjolaa sekä kansallisesti että EU:ssa Keskipohjola-komitea edistää verkostojen kehittämistä Keskipohjola-komitea tekee kehittämishankkeiden aloitteita, sekä osallistuu ja johtaa niitä. TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Vuonna 2009 komitean puheenjohtajuus siirtyy Pohjanmaan liittoon ja puheenjohtaja Peter Boströmille. Muut jäsenet puheenjohtajistossa ovat Gunnar Viken (varapuheenjohtaja) edustaen Pohjois-Trøndelagin fylkeskommunia sekä Benny Eriksson edustaen Västernorrlannin maakäräjiä. Vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan on kirjattu seuraavat tavoitteet: Keskipohjola-komitea on mukana vaikuttamassa EU:n tulevaan työhön kommentoimalla alueellisen koheesion Vihreää kirjaa Keskipohjola-komitea osallistuu aktiivisesti EU:n tulevan Itämeren strategian muotoilemiseen Keskipohjola-komitea jatkaa työtään Keskipohjolan kuljetuskäytävän kehittämiseksi Keskipohjola-komitea osallistuu Ruotsi-Norja ohjelman hankkeeseen, jonka tavoitteena on rajaesteiden poistaminen maiden välillä Keskipohjola-komitea kartoittaa luonnonsuojelualueisiin liittyviä rajaesteitä Keskipohjola-komitea työskentelee aktiivisesti markkinoidakseen Keskipohjolaa ja Keskipohjola-yhteistyötä sekä kansallisesti että EU:ssa Keskipohjola-komitea järjestää seminaarin itä-länsi liikenneyhteyksistä, johon kutsutaan myös kunkin maan liikenneministerit Keskipohjola-komitea kehittää aktiivisesti ympäristötekniikkaa ja uusiutuva energiaa jakamalla Pohjolan Vihreä Vyöhyke-palkintoja Keskipohjola-komitea tulee muodostamaan verkoston, jonka tavoitteena on nuorten kehittämismahdollisuudet Keskipohjolassa Keskipohjola-komitea käynnistää verkoston, jonka tavoitteena on ympäristötekniikan ja uusiutuvan energian kehittäminen Keskipohjolassa Keskipohjola-komitea edistää Keskipohjolaverkoston kehittämisen innovatiivisten ja yrittäjäystävällisten ympäristöjen parissa.

11 11 HANKETOIMINTA 2009 Alla on lueteltu hankkeita, joita komitea rahoittaa ja toteuttaa vuoden 2009 aikana ja osin jatkossakin. Näiden lisäksi komitealla on vuosittainen budjetti uusien aloitteiden osarahoittamiseksi. Pohjolan Vihreä Vyöhyke -palkinnot (2009) Mid Nordic Extreme (2009) Mid Nordic Youth Network ( ) North East Cargo Link II ( ) Promoting Entrepreneurship in the Society ( ) Online ( ) esiselvitys SÖT yhteistyö Sundsvall, Östersund ja Trondheim ( ) Mittskandinaviskt regionprojekt ( ) Mid Nordic Business Incubator Network (2009-) Renewable Energy and Clean Tech Tools for regional development (2009) Naiset ja sota hanke ( ) Keskipohjolan Arkeologiapäivät 2010 ( )

12 12 Keskipohjola-komitean kanslia Jon Hillgren, kansliapäällikkö Puh +46 (0) Gsm +46 (0) Fax: +46 (0) S-posti: Virpi Heikkinen, komiteasihteeri Puh Gsm S-posti: Malin Carlsson, talous Puh +46 (0) S-posti: Postiosoite: Keskipohjola-komitean kanslia S Härnösand Ruotsi

VUOSIKERTOMUS. Keskipohjola. Yhteistyötä yli rajojen

VUOSIKERTOMUS. Keskipohjola. Yhteistyötä yli rajojen 1 2011 VUOSIKERTOMUS Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen 1 1 SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJALTA... 3 TOIMINTA 2011... 4 YHTEISTYÖN PAINOPISTEET... 5 STRATEGINEN VAIKUTTAMINEN... 5 INNOVATIIVISUUS JA YRITYSTOIMINNAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. Keskipohjola. Yhteistyötä yli rajojen

VUOSIKERTOMUS 2014. Keskipohjola. Yhteistyötä yli rajojen VUOSIKERTOMUS 2014 Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen 2012 SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJALTA... 3 TOIMINTA 2014... 4 YHTEISTYÖN PAINOPISTEET... 5 STRATEGINEN VAIKUTTAMINEN... 5 INNOVAATIOIDEN JA YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 Komitean hyväksymä 2009-11-04 Johdanto Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio Keskipohjolan alueiden välillä, alue ulottuu idästä Venäjän rajalta länteen Atlantille. Keskipohjola-komitea

Lisätiedot

KESKIPOHJOLA - YHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN. www.mittnorden.net VUOSIKERTOMUS 2013

KESKIPOHJOLA - YHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN. www.mittnorden.net VUOSIKERTOMUS 2013 KESKIPOHJOLA - YHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 2/18 SISÄLTÖ PUHEENJOHTAJALTA...3 TOIMINTA 2013...4 TOIMINNAN PAINOPISTEET...5 STRATEGINEN VAIKUTTAMINEN...5 INNOVAATIOIDEN

Lisätiedot

UUTISKIRJE JOULUKUU 2004

UUTISKIRJE JOULUKUU 2004 UUTISKIRJE JOULUKUU 2004 AJANKOHTAISTA KESKIPOHJOLASSA ProMidNord hanke käynnistynyt Kestävä kehitys Keskipohjolassa EU:n Interreg III -yhteisöaloitteella tuetaan rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Pohjoiskalotin neuvosto (PKN)

Pohjoiskalotin neuvosto (PKN) Pohjoiskalotin neuvosto (PKN) PKN (perustettu 1967) on Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan maakuntien aluekehitysviranomaisten ja organisaatioiden yhteistyöelin. Suomen jäsenet: Lapin liitto,

Lisätiedot

POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA

POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA PERÄMERENKAARI POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA KANSAINVÄLISET KÄYTÄVÄT TEOLLISUUDEN KESKITTYMIÄ PERÄMEREN SUOMALAIS-RUOTSALAINEN RANNIKKOVYÖHYKE Perämerenkaari on Itämeren pohjoisimmassa osassa sijaitseva,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013

Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimintasuunnitelma 2010 2013 ANP 2010:705 Pohjoismaiden

Lisätiedot

Nyt se alkaa todenteolla! Keskipohjolan 8 aluetta verryttelevät lihaksiaan tehdäkseen Keskipohjolaa vahvemmaksi

Nyt se alkaa todenteolla! Keskipohjolan 8 aluetta verryttelevät lihaksiaan tehdäkseen Keskipohjolaa vahvemmaksi PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 1/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD HANKKEESSA Keskipohjola-komitean työstämä hanke otsikolla Kestävä kehitys Keskipohjolassa on käynnistynyt syksyllä 2004. Kolmivuotisen hankkeen

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2015 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

PSK STANDARDISOINTIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT

PSK STANDARDISOINTIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT (Rek.n:o 114349) Vahvistettu 2007-10-11 PSK STANDARDISOINTIYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on PSK Standardisointiyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa

Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Euroopan alueellisen yhteistyön ja Keskinen Itämeri/Central Baltic ohjelman merkitys Suomessa Suomen CB kontaktipisteen avajaiset Uudenmaan liitto, 15.10.2014 harry.ekestam@tem.fi Rakennerahastojen Euroopan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Keskipohjolan kehittämishanke...

Keskipohjolan kehittämishanke... Keskipohjolan kehittämishanke... Pohjois-Tröndelag Etelä-Tröndelag Jämtlanti Pohjanmaa Keski-Suomi Västernorrlanti Etelä- Pohjanmaa Etelä-Savo...parantaaksemme Keskipohjolan ja Euroopan kilpailukykyä!

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa Pohjola on parasta Eurooppaa Kansilehti Norden är toppen av Europa Pohjola-Norden Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto Suomessa Edistää pohjoismaista yhteistyötä sekä tekee Pohjoismaita tunnetuksi

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt Hyväksytty 8.11.2012 Päivitetty 01.04.2014 METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt 1. Kansallinen standardisointikomitea [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1.4.2(1, 3, 4); 2.3.2(1)] Kansallisen

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

BKT 1180 miljaardia euro Euroopan viidenneksi suurin talousalue

BKT 1180 miljaardia euro Euroopan viidenneksi suurin talousalue Pohjoismaissa on... 26 miljoonaa asukasta 2,3 miljoonaa yritystä 12,5 miljoonaa työntekijää BKT 1180 miljaardia euro Euroopan viidenneksi suurin talousalue 280.000 pohjoismaalaista asuu toisessa pohjoismaassa.

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. www.mittnorden.net MAKROALUE -TYÖ

PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. www.mittnorden.net MAKROALUE -TYÖ PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA MAKROALUE -TYÖ Keskipohjolan yhteistyöverkko sai positiivisen alun ja vastaanoton Seinäjoella huhtikuussa Seinäjoelle kokoontui 13.-14.

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlantica 2014-2020 Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Toteutusorganisaatio Seurantakomitea Hallintoviranomainen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Tukea pk yritysten ympäristöteknologiaan liittyviin kansainvälistymishankkeisiin. Mari Pantsar Kallio Ympäristöteknologian klusteriohjelma

Tukea pk yritysten ympäristöteknologiaan liittyviin kansainvälistymishankkeisiin. Mari Pantsar Kallio Ympäristöteknologian klusteriohjelma Tukea pk yritysten ympäristöteknologiaan liittyviin kansainvälistymishankkeisiin Mari Pantsar Kallio Ympäristöteknologian klusteriohjelma Ympäristöteknologia klusteri Finnish Cleantech Cluster TEM:n mandaatti

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen Kokkola 16.12. 2014

Interreg Pohjoinen Kokkola 16.12. 2014 Interreg Pohjoinen Kokkola 16.12. 2014 Ohjelma-alue Pohjoinen ja Sápmi Pinta-ala: Pohjoinen n. 380 221 km 2, Sápmi: n. 388 350 km² (sisältää Kuolan niemimaan Venäjällä). Asukasluku: n.1,4 miljoonaa asukasta,

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN (ICC) SUOMEN OSASTO INTERNATIONELLA HANDELSKAMMARENS (ICC) AVDELNING I FINLAND RY:N SÄÄNNÖT

KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN (ICC) SUOMEN OSASTO INTERNATIONELLA HANDELSKAMMARENS (ICC) AVDELNING I FINLAND RY:N SÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN (ICC) SUOMEN OSASTO INTERNATIONELLA HANDELSKAMMARENS (ICC) AVDELNING I FINLAND RY:N SÄÄNNÖT (Hyväksytty osaston kokouksessa 30.4.1951) (Sääntöjen 3 ja 5, 6 :n 1 momentti sekä

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

SEINÄJOEN KESKITTYMÄ 6 MAANTIETÄ 5 RAUTATIETÄ

SEINÄJOEN KESKITTYMÄ 6 MAANTIETÄ 5 RAUTATIETÄ SEINÄJOEN KESKITTYMÄ 6 MNTIETÄ 5 RUTTIETÄ VR Group NLC-Seinäjoki (Nordic Logistic City) on moderni vihreä intermodaalikeskus. Tulemme laajentamaan lisäämään palvelu alueelle seuraavan kahden vuoden aikana.

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, kieli suomi ja toimintavuosi 1.7. 30.6. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kansainvälisen eläinlääketieteenopiskelijoiden järjestön Suomen jaosto ry ja sen lyhenne on IVSA Finland. Näissä säännöissä sitä kutsutaan jäljempänä nimellä Yhdistys.

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

Nordic Conference on Sustainable Development in the Baltic Sea Region, 31 Jan 2 Feb, Turku 2011 www.ratkaisuja2011.fi

Nordic Conference on Sustainable Development in the Baltic Sea Region, 31 Jan 2 Feb, Turku 2011 www.ratkaisuja2011.fi RATKAISUJA lähellä, yhdessä LÖSNINGAR nära, tillsammans SOLUTIONS local, together Nordic Conference on Sustainable Development in the Baltic Sea Region, 31 Jan 2 Feb, Turku 2011 www.ratkaisuja2011.fi Stella

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY POHJOLA-NORDENS DISTRIKT I TAVASTLAND RF POHJOLA-NORDENIN HÄMEEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Pohjola-Nordenin Hämeen piiri

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot