VUOSIKERTOMUS. Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS. Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen"

Transkriptio

1 2008 VUOSIKERTOMUS Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen

2 2 SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJALTA TOIMINTA VUONNA 2008 PAINOTETTAVAT YHTEISTYÖALUEET STRATEGINEN VAIKUTTAMINEN KESKIPOHJOLAN NUORISIVERKOSTO KESKIPOHJOLA KULTTUURIPÄIVÄT 2008 KESKIPOHJOLAN KULTTUURIPALKINNOT VUODEN 2008 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA YHTEISTYÖ POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON KANSSA TILINPÄÄTÖS STRATEGINEN SUUNTAUS TOIMINTASUUNNITELMA 2009 HANKETOIMINTA 2009 Keskipohjola-komitean vuosikertomus 2008 Keskipohjola-komitean kanslia Osoite: Härnösand Puh S-posti: Toimitus: Virpi Heikkinen ja Jon Hillgren Kuvat: Virpi Heikkinen

3 3 PUHEENJOHTAJALTA Keskipohjola-komitean toiminnan tulisi johtaa nk. Keskipohjola hyötyyn. Toimintojen tulee edistää jäsenten yhteisiä tavoitteita, joilla vähennetään rajaesteitä, vahvistetaan innovatiivisia ja yrittäjäystävällisiä ympäristöjä. parannetaan itä-länsi suuntaisia liikenneyhteyksiä, edistetään kultturia ja elämyselinkeinoja sekä kehitetään ympäristötekniikkaa ja uusiutuvaa energiaa. Vuosi 2008 ei ole ollut vain komitean 30-vuotisjuhlavuosi, vaan se on merkinnyt myös uuden Keskipohjolayhteistyön alkua. Vuoden mittaan olemme olleet yksimielisiä yhteistyön kehittämisestä, olemme priorisoineet ja rajanneet panostuksiamme sekä avanneet organisaatiomme uusille jäsenille ja partnereille. Tärkeä perustus työlle oli uudet komitean sännöt, jotka hyväksyttiin kevätkokouksessa maaliskuussa 2008 Seinäjoella. Juhlavuoden kokouksessa Stiklestadissa lokakuuta 2008 hyväksyimme myös pitkän tähtäimen tavoitteemme sekä strategiamme komitean tulevalle työlle vuosille Komitea on myös vakiinnuttanut pitkäkestoisen rahoituksensa Pohjoismaiden Ministerineuvostolta seuraavien kolmen vuoden ajaksi. Alkuvuodesta 2008 saimme myös pysyvän kanslian. Haluankin kiittää uudistunutta kansliaa hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Yhteistyö kolmen maan ja eri kulttuurien väillä voi olla haastavaa. Yhteistyön henki ja rakennettu perusta ovat hyvät lähtökohdat niiden asioiden jatkokehittämiselle, jotka koetaan Keskipohjola-alueella tärkeiksi. Gunnar Viken Keskipohjola-komitean puheenjohtaja 2008

4 4 TOIMINTA VUONNA 2008 Keskipohjola on yksi yhdestätoista virallisesta raja-alueesta, jotka sisältyvät Pohjoismaiden Ministerineuvoston rajat ylittävään aluepolitiikkayhteistyöhön. Tavoitteena on edistää kontakteja niin yksilöiden, yritysten kuin viranomaistenkin välillä. Keskipohjola muodostaa pinta-alaltaan yhden Pohjolan ja Euroopan suurimmista transnationaalisista yhteistyöalueista, jolla on n. 1,5 miljoonaa asukasta. Keskipohjola-komitea perustettiin yhteistyöorganisaatioksi vuonna 1978 ja vuosi 2008 oli niin ollen komitean 30:s toimintavuosi. Keskipohjola-komitea on rajat ylittävää yhteistyötä harjoittava yhteistyöelin, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja kasvua Keskipohjolassa, perustuen yhteiseen historiaan ja kulttuuriperintöön sekä yhteiseen alueelliseen kehittämistahtoon. Tasa-arvo ja nuorisonäkökulma huomioidaan kaikessa toiminnassa. Jäseniä ovat Pohjois- ja Etelä-Trøndelagin fylkeskommunit Norjasta sekä maakäräjät ja kuntaliitot Ruotsin Jämtlannista ja Västernorrlannista. Suomesta jäseniä ovat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntaliitot sekä Svenska Österbottens förbund för kultur och utbildning niminen kuntayhtymä. KESKIPOHJOLA-KOMITEA Komitea on yhteistyön korkein päättävä elin ja koostuu (suurimmaksi osaksi) poliittisesti valituista edustajista. Edellisvuoden, istuva ja tuleva puheenjohtaja muodostavat johtoryhmän, puheenjohtajiston. Komitean 30-vuotisen toiminnan aikana on koettu suuria muutoksia organisaatiorakenteessa ja sen toiminnassa. Yksi konkreettinen tulos ProMidNord hankkeesta oli komitean päätös Seinäjoen kevätkokouksessa perustaa pysyvä kanslia Västernorrlantiin. Tavoitteena tällä on luoda organisaation pitkäkestoiselle kehittämistyölle jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Kevätkokouksessa päätettiin myös uusista säännöistä, jotka mahdollistavat mm. uusien jäsenten ja partnereiden mukaan ottamisen yhteistyöhön. Tämän päätöksen jälkeen lukuisat tahot koko toiminta-alueella ovat ilmaisseet kiinnostuksensa komitean jäsenyyteen. Komitean syyskokouksessa Stiklestadissa komitean uudet säännöt tulivat heti käyttöön, kun komitea sai kaksi uutta jäsentä ja yhden uuden partnerin. Komitea jatkoi keskusteluja muiden kiinnostuneiden kanssa. PUHEENJOHTAJISTO Puheenjohtajistoa on vuonna 2008 johtanut puheenjohtaja Gunnar Viken Pohjois-Trøndelagin fylkeskommunista. Muut jäsenet ovat olleet Bjørn

5 5 Sandal edustaen Jämtlannin läänin maakäräjiä sekä Peter Boström edustaen Pohjanmaan liittoa. Puheenjohtajisto/johtoryhmä on toimintavuonna pitänyt kolme kokousta, joiden pöytäkirjaa on toimittanut kansliapäällikkö. Puheenjohtajisto on päättänyt mm. hankkeiden, esiselvitysten ja lyhytaikaisten toimintojen osarahoituksista, perustaen päätökset uusiin osarahoituksen periaatteisiin. Puheenjohtajisto on myös työskennellyt aktiivisesti toimintalinjojen vaikuttamiseen erilaisin kannanotoin sekä pitänyt yhteyttä Pohjoismaiden Ministerineuvostoon. Keskipohjola-komitean kansliaa johtaa Jon Hillgren. Kanslia: Jon Hillgren, kansliapäällikkö (Härnösand) Virpi Heikkinen, komiteasihteeri (Jyväskylä) Malin Carlsson, talous (Östersund) Komitean aiempi valmisteluryhmä on vuonna 2008 nimetty kanslian apuna toimivaksi resurssiryhmäksi. Ryhmässä on edustus komitean jokaiselta jäsenalueelta. Resurssiryhmä 2008: KANSLIA Keskipohjola-komitean kanslia vastaa komitean eri kokousten valmistelusta (mm. komitea, resurssiryhmä, puheenjohtajisto). Kanslia on toimintavuoden aikana työstänyt komitean uusia sääntöjä ja osarahoituksen sekä kokouskulujen periaatteita. Kanslia on myös aktiivisesti neuvotellut komitean osarahoituksesta kiinnostuneiden kanssa sekä uusien mahdollisten jäsenten ja partnereiden kanssa. Per Vidar Berntsen, Pohjois-Trøndelag Karen Havdal, Etelä-Trøndelag Lena Bergeskär, Jämtland Jan Sahlén, Västernorrland Hans Beijar, Pohjanmaa Seppo Rinta-Hoiska, Etelä-Pohjanmaa Martti Ahokas, Keski-Suomi Kanslia on myös neuvotellut yhteistyössä Pohjoismaiden Ministerineuvoston kanssa kutsun Raja-aluefoorumiin Trondheimiin kesällä Kanslian tärkein tiedotuskanava jäsenten ja muiden kiinnostuneiden suuntaan on sähköposti, tiedotteet ja kotisivut. Toimintavuoden aikana tiedotus uusille kohderyhmille/ yhteistyöorganisaatioille on ollut erityisen tärkeää, koska organisaatio on avattu ja toimintaan on kutsuttu mukaan uusia jäseniä. Kanslia viestii ruotsiksi, norjaksi, suomeksi ja englanniksi. Vuonna 2008 tehtiin uusi infoesite Keskipohjolasta kaikille em. kielillä.

6 6 INNOVATIIVISET JA YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISET YMPÄRISTÖT Keskipohjola-komitea on ProMidNord -hankkeen toteuttamisen jälkeen valmistellut ja rahoittanut yhdessä kehittämisyhtiö Jykes Oy:n kanssa yrittäjyyden edistämiseen liittyvää yhteishanketta (ProEntre). Hakemus on jätetty Itämeren maiden ohjelmaan ja päätös mahdollisesta hyväksymisestä tehdään syksyllä Tämän lisäksi Keskipohjola-komitea on tukenut seuraavia hankkeita ja toimintoja: SÖT yhteistyö Sundsvall, Östersund ja Trondheim Mittskandinaviskt regionprojekt -hanke ITÄ-LÄNSI LIIKENNEYHTEYDET Keskipohjola-komitea on työskennellyt parempien itä-länsi liikenneyhteyksien puolesta jo 30 vuoden ajan. Tänä aikana standardeja on parannettu ja eri toimijat ovat liikennöineet kuljetuskäytävällä. Komitea on North East Cargo Link Alliance (NECLA):n jäsen, joka Keskipohjolassa vahvimmin ajaa ko. käytävän asioita. NECLA on vuoden 2008 aikana yhdessä alueen yritysten kanssa käynnistänyt lauttaliikenteen Härnosandin ja Kaskisten välille. KULTTUURI JA ELÄMYSELINKEINOT SEKÄ POHJOISMAINEN YHTEENKUULUVUUS Keskipohjola-komitea on omien Keskipohjolan kulttuuripäivien lisäksi tukenut seuraavia hankkeita ja toimintoja: YMPÄRISTÖTEKNIIKKA JA UUSIUTUVA ENERGIA Keskipohjola-komitean ympäristö- ja energiapalkinnot jaetaan joka toinen vuosi Pohjolan Vihreä Vyöhyke käsitteen nimissä. Seuraavan kerran palkinnot jaetaan vuonna STRATEGINEN VAIKUTTAMINEN Keskipohjola-komitea valvoo, ottaa aktiivisesti kantaa ja osallistuu kansallisiin ja EU-tason toimintaprosesseihin erilaisin lausunnoin ja kannanotoin sekä pyrkii osallistumaan aktiivisesti EU:n, pohjoismaisiin ja kansallisiin työryhmiin. Vuoden 2008 aikana komitea jätti lausuntonsa seuraavista: norjalaisten Nasjonal transportplan ehdotukseen koskien Meråkerbanan sähköistämistä, kommentit Itämeren strategiaan EU:lle sekä Valtatie 18:n kehittämisestä Suomen hallitukselle. KESKIPOHJOLAN NUORISOVERKOSTO Keskipohjola-komitea on useampien vuosien ajan työskennellyt Keskipohjolan nuorten parempien olosuhteiden puolesta. Viimeisin aloite ( ) toteutettiin osana ProMidNord-hanketta otsakkeella nuoret, aluekehitys ja demokratia. Jatkotyönä tälle komitea on vuonna 2008 käynnistänyt Keskipohjolan nuorisoverkoston toiminnan, jonka tavoitteena on luoda Keskipohjolan nuorten välille pitkäkestoinen yhteistyö. Jämt-Trönderska historiedagarna 2008 Bleckåsen 2009 On line

7 KESKIPOHJOLAN KULTTUURIPÄIVÄT 2008 Keskipohjolan kulttuuripäivät on tapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1984 lähtien Keskipohjolan eri alueilla. Alusta lähtien tapana on ollut, että päivien teema ja vastuualue vaihtuu vuosittain. kulttuuripalkinto arvoltaan SEK nuoremmille toimijoille. Molemmat palkinnot jaetaan vuosittain. Ann ja Thomas Jerbo Sundsvallista saivat Keskipohjolan kulttuuripalkinnon. Palkinnon perusteluina parin 25-vuotinen kehittämistyö Cirkus Elviran puolesta sekä heidän työnsä lasten parissa. Nukentekijä Jonna Grimstoft, palkittiin kruunulla työstään lasten ja nuorten parissa. Keskipohjolan näyttämötaidefestarit Sundsvallissa järjestettiin yhteistyössä Keskipohjolan kulttuurityöryhmän ja Västernorrlannin maakäräjien sekä Sundsvallin kunnan kanssa. Samanaikaisesti järjestettiin myös Västernorrlannin jokavuotinen kulttuurikonferenssi, kulttuurikäräjät. Näyttämötaidepäivät tarjosivat ainutlaatuisen mahdollisuuden sekä aikuisille että lapsille kolmen päivän aikana ottaa osaa teatteriin ja tanssiin. Päivien aikana järjestettiin myös lukuisia kiinnostavia seminaareja ajankohtaisista aiheista. Toivon mukaan ohjelma toimi paitsi puhtaasti korkealaatuisena elämyksenä, mutta myös inspiraationa jatkoyhteistyölle näyttämötaiteen piirissä. Järjestäjien mukaan päivät tarjosivat mahdollisuuden aktiivisemman kulttuurielämän jatkokehittämiselle, joka toimisi positiivisena yhteiskuntakehittämisenä koko Keskipohjolassa. Kulttuurityöryhmä 2008: Clas Rønning, Pohjois-Trøndelag Knut Wik, Etelä-Trøndelag Leif Olsson, Jämtland Kiki Hammarström (ordf.) / Christer Rytterskog (sekr.), Västernorrland Heimo Salomaa, Pohjanmaa Vivan Lygdbäck, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Marjatta Eväsoja /Carita Laitala, Etelä- Pohjanmaa Raija Partanen, Keski-Suomi KESKIPOHJOLAN KULTTUURIPALKINNOT Kulttuuripäivien yhteydessä jaettiin myös vuoden 2008 kulttuuripalkinnot. Pääpalkinto SEK myönnetään aina Keskipohjolassa ansioituneelle kulttuuritoimijalle/ryhmälle sekä lasten/nuorten

8 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 Keskipohjola-komitea asetti vuoden 2008 toimintasuunnitelmassaan neljä päätavoitetta. Tavoite 1: Tehdä Keskipohjola-yhteistyötä tunnetummaksi Kommentti: Komitean on vuoden 2008 aikana kehittänyt tiedotuksen ja markkinoinnin muotojaan. Komitea on myös toimittanut kannanottoja Pohjolassa ja EU:ssa komitean strategisten tavoitteiden mukaisesti. Lausuntoja on annettu Norjan Meråkersbanan parantamiseksi, Valtatie 18n tason parantamiseksi sekä tulevan Itämeren strategian sisältöihin vaikuttamiseksi. Tavoite 2: Rajaesteiden poistaminen Kommentti: Komitea on vuonna 2008 aloittanut yhteistyön hankkeessa, jossa työskennellään Norjan ja Ruotsin välisten rajaesteongelmien parissa. Rajakunnat Lierne ja Røyrvik Norjassa sekä Frostviken ja Hotagen Ruotsin puolelta työskentelevät hankkeessa löytääkseen konkreettisia ratkaisuja siihen, että alue sijaitsee kahden maan rajoilla. Haasteet on kytketty elinkeinoihin ja elinkeinoelämän kehittämiseen, ympäristö- ja luonnonsuojeluun, sekä eri julkisten viranomaisten väliseen kasvavaan yhteistyöhön (mm. koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä päätöksenteko). Hankkeen myötä tavoitteena on vakiinnuttaa kuntien asukasmäärät, julkisten palvelujen tasoa parannetaan ja elämänlaatua alueella kehitetään. Tavoite 3: Sitouttaa nuoret Keskipohjolayhteistyöhön Tavoite 4: Kehittää organisaatiota Kommentti: Komitea on vuoden 2008 aikana uudistanut sääntöjään, jotka nyt mahdollistavat uusien jäsenten ja partnerien kutsumisen mukaan toimintaan. Vuonna 2008 komitea on saanut kaksi uutta jäsentä ja yhden uuden partnerin. Komitea on myös perustanut pysyvän kanslian Västernorrlantiin. Uusien jäsenten ja partnerien haku jatkuu. YHTEISTYÖ POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTON KANSSA Puheenjohtajistolla on toimintavuoden aikana ollut yhteinen kokous Pohjoismaiden Ministerineuvoston (NMR) aluepolitiikan sihteeristön kanssa. Komitean puheenjohtaja ja kansliapäällikkö ovat myös osallistuneet muiden rajaorganisaatioiden kanssa yhteisiin kokouksiin Raja-aluefoorumeihin, joita NMR järjestää. Vuonna 2008 NMR päivitti raja-aluetyön strategiaansa sekä loi uuden yhteistyöohjelman. Lisäksi raja-alueyhteistyöhön oli mahdollista hakea rahoitusta NMR:ltä. Keskipohjola-komitean hakemukseen myönnettiin 3-vuotinen tuki, DKK vuodessa ajanjaksolla Kommentti: Komitea on vuoden 2008 aikana tehnyt aloitteen kahteen pääasialliseen toimintaan, joiden tavoitteena on saada alueen nuoret mukaan raja-alueyhteistyöhön sekä edistää nuorten kehittämismahdollisuuksia. Komitea on myös rahoittanut suurta yrittäjyyshanketta (ProEntre), jonka suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2009 aikana.

9 9 TILINPÄÄTÖS 2008 Komitean toiminnan mahdollistaa jäsenmaksuista saatavat tulot sekä Pohjoismaiden Ministerineuvoston tukirahoitus. Jäsenmaksuista koostuvalla tulolla rahoitetaan komitean juoksevia toimintoja, kuten kanslian ja tiettyjen kehittämishankkeiden toimintoja. Pohjoismaiden Ministerineuvoston tuella puolestaan rahoitetaan kehittämishankkeita. Tilinpäätös esitetään tässä ruotsiksi. Resultaträkning (SEK) År 2008 År 2007 Intäkter Från Nordiska Ministerrådet Från medlemmar/partners i Norge Från medlemmar/partners i Sverige Från medlemmar/partners i Finland Summa intäkter Avgår: Kostnader Generella aktiviteter Administration Ersättning administration Redovisning/revision Övriga kostnader Summa administration Mittnordenträffar Kommittén; vår- och höstmöten Resursgruppen/Trojkan Summa Mittnordenträffar Finansiella poster, netto Resultat Balansräkning (SEK) Tillgångar Bank Fakturafordringar Förutbetalda kostnader 0 0 Summa tillgångar Skulder och behållning Fakturaskulder Uppl. Kostn. och förutbetalda int Delsumma skulder Behållning från 1982 och framåt Föregående års resultat Årets resultat Delsumma behållning Sum skulder och behållning Information Trycksaker Annan information Representation Summa information Summa generella aktiviteter Speciella aktiviteter Mittnordiskt kulturpris Mittnordiskt barnkulturpris Mittnordiska kulturdagarna Miljö och Energipris Förstudie on line SÖT-projekt ProEntre-projektet Ungdomsprojekt Övriga projektmedel Summa speciella aktiviteter Summa kostnader Resultat f. finansiella poster Finansiella poster Finansiella intäkter Avgår: Finansiella kostnader

10 10 STRATEGINEN SUUNTAUS Komitea hyväksyi syyskokouksessaan Stiklestadissa 2008 pitkän tähtäimen strategiansa komitean tulevalle työlle, Keskipohjolan yhteistyö strateginen suuntaus Strategiassa päätetään, että komitea tulee työskentelemään sen eteen, että Keskipohjolan kehittämistyö tunnetaan yhtenä onnistuneimmista ja kasvua kehittävimmistä yhteistyömuodoista Euroopan suurkaupunkien ulkopuolella. Edistääkseen kestävään kasvua ja kehitystä Keskipohjolassa komitea on päättänyt neljä yhteistyön teemaa, joita priorisoidaan Keskipohjolan yhteistyössä: Innovatiiviset ja yrittäjäystävälliset ympäristöt Itä-länsi liikenneyhteydet Kulttuuri ja elämyselinkeinot sekä pohjoismainen yhteenkuuluvuus Ympäristötekniikka ja uusiutuvat energiat. Keskipohjola-komitea päätti kolmesta pääasiallisesta tavoitteesta tulevalle työlleen: Keskipohjola-komitea vahvistaa Keskipohjolaa sekä kansallisesti että EU:ssa Keskipohjola-komitea edistää verkostojen kehittämistä Keskipohjola-komitea tekee kehittämishankkeiden aloitteita, sekä osallistuu ja johtaa niitä. TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Vuonna 2009 komitean puheenjohtajuus siirtyy Pohjanmaan liittoon ja puheenjohtaja Peter Boströmille. Muut jäsenet puheenjohtajistossa ovat Gunnar Viken (varapuheenjohtaja) edustaen Pohjois-Trøndelagin fylkeskommunia sekä Benny Eriksson edustaen Västernorrlannin maakäräjiä. Vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan on kirjattu seuraavat tavoitteet: Keskipohjola-komitea on mukana vaikuttamassa EU:n tulevaan työhön kommentoimalla alueellisen koheesion Vihreää kirjaa Keskipohjola-komitea osallistuu aktiivisesti EU:n tulevan Itämeren strategian muotoilemiseen Keskipohjola-komitea jatkaa työtään Keskipohjolan kuljetuskäytävän kehittämiseksi Keskipohjola-komitea osallistuu Ruotsi-Norja ohjelman hankkeeseen, jonka tavoitteena on rajaesteiden poistaminen maiden välillä Keskipohjola-komitea kartoittaa luonnonsuojelualueisiin liittyviä rajaesteitä Keskipohjola-komitea työskentelee aktiivisesti markkinoidakseen Keskipohjolaa ja Keskipohjola-yhteistyötä sekä kansallisesti että EU:ssa Keskipohjola-komitea järjestää seminaarin itä-länsi liikenneyhteyksistä, johon kutsutaan myös kunkin maan liikenneministerit Keskipohjola-komitea kehittää aktiivisesti ympäristötekniikkaa ja uusiutuva energiaa jakamalla Pohjolan Vihreä Vyöhyke-palkintoja Keskipohjola-komitea tulee muodostamaan verkoston, jonka tavoitteena on nuorten kehittämismahdollisuudet Keskipohjolassa Keskipohjola-komitea käynnistää verkoston, jonka tavoitteena on ympäristötekniikan ja uusiutuvan energian kehittäminen Keskipohjolassa Keskipohjola-komitea edistää Keskipohjolaverkoston kehittämisen innovatiivisten ja yrittäjäystävällisten ympäristöjen parissa.

11 11 HANKETOIMINTA 2009 Alla on lueteltu hankkeita, joita komitea rahoittaa ja toteuttaa vuoden 2009 aikana ja osin jatkossakin. Näiden lisäksi komitealla on vuosittainen budjetti uusien aloitteiden osarahoittamiseksi. Pohjolan Vihreä Vyöhyke -palkinnot (2009) Mid Nordic Extreme (2009) Mid Nordic Youth Network ( ) North East Cargo Link II ( ) Promoting Entrepreneurship in the Society ( ) Online ( ) esiselvitys SÖT yhteistyö Sundsvall, Östersund ja Trondheim ( ) Mittskandinaviskt regionprojekt ( ) Mid Nordic Business Incubator Network (2009-) Renewable Energy and Clean Tech Tools for regional development (2009) Naiset ja sota hanke ( ) Keskipohjolan Arkeologiapäivät 2010 ( )

12 12 Keskipohjola-komitean kanslia Jon Hillgren, kansliapäällikkö Puh +46 (0) Gsm +46 (0) Fax: +46 (0) S-posti: Virpi Heikkinen, komiteasihteeri Puh Gsm S-posti: Malin Carlsson, talous Puh +46 (0) S-posti: Postiosoite: Keskipohjola-komitean kanslia S Härnösand Ruotsi

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. www.mittnorden.net MAKROALUE -TYÖ

PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. www.mittnorden.net MAKROALUE -TYÖ PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA MAKROALUE -TYÖ Keskipohjolan yhteistyöverkko sai positiivisen alun ja vastaanoton Seinäjoella huhtikuussa Seinäjoelle kokoontui 13.-14.

Lisätiedot

Näin Ruotsia hallitaan

Näin Ruotsia hallitaan Näin Ruotsia hallitaan Hallituksen kanslia Ruotsi Sisältö Hallitus ja Hallituksen kanslia... 3 Pääministeri ja ministerit... 3 Hallituksen työ... 3 Hallituksen kanslian työ... 4 Hallituksen kanslian toiminta...

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA Kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila 30.1.2001 SISÄLLYS I YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA...1 1. P O H J O I S M A I S E T YSTÄVYYSKAUPUNGIT...1

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo

sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo sektorikohtainen ohjelma Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 Sektorikohtainen ohjelma: Tasa-arvo Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen-puheenjohtajakausi 2011 ANP

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Pohjola dynaaminen alue. Kulunut vuosi Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa

Pohjola dynaaminen alue. Kulunut vuosi Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2004 Pohjola dynaaminen alue Kulunut vuosi Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa 1 2004 Pohjola dynaaminen alue Kulunut vuosi Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN EU TOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Lobbaustoimenpiteet... 3 Euroopan nuorten olympiafestivaalit 2009 (EYOF)... 4 Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutti

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Rajattomat mahdollisuudet. INTERREG IVA Pohjoinen

Rajattomat mahdollisuudet. INTERREG IVA Pohjoinen Rajattomat mahdollisuudet INTERREG IVA Pohjoinen Vuosiraportti 2010 Operatiivinen ohjelma Tavoite: Alueellinen yhteistyö Tukeen oikeutetut alueet: Pohjoinen Pohjoinen osa ohjelmasta käsittää seuraavat

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja SAATTEEKSI Elämme maailmassa, jossa jäsenkuntamme elinkeinoihin vaikuttavat maailmanlaajuiset päätökset, sopimukset ja ilmiöt. Maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä muutumme

Lisätiedot

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Raportointi ja ympäristön tilan mittaaminen E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 8 : 2 0 0 6 kestävä kehitys keskipohjolan

Lisätiedot

Pohjoismaiden parhaaksi

Pohjoismaiden parhaaksi Modernia yhteistyötä Pohjoismaiden parhaaksi 06 Kulunut vuosi Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2006 06 Kulunut vuosi Kuvat s. 2, 25, 40: Kuvia alkuperäiskansojen kansainvälisiltä

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008

Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Rikoksentorjuntaneuvoston toimintasuunnitelma 2008 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet 2 2. Neuvoston työskentely yleensä 3 Neuvoston kokoukset 3 Työvaliokunta 4 3. Väkivallan vähentämisohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014

Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 Kesäkuu 2014 1 Kestävä tulevaisuus Pomoväst rf - paikallisen kehittämisen strategia 2014 2020 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 TOIMINTA-ALUE JA VÄESTÖ 4 Asukasluku kunnittain 4 Ikärakenne 4 ANALYYSI ALUEEN KEHITTÄMISTARPEISTA

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot