PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. MAKROALUE -TYÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. www.mittnorden.net MAKROALUE -TYÖ"

Transkriptio

1 PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA MAKROALUE -TYÖ Keskipohjolan yhteistyöverkko sai positiivisen alun ja vastaanoton Seinäjoella huhtikuussa Seinäjoelle kokoontui huhtikuuta alueellisesta kilpailukyvystä ja aluekehittämisestä kiinnostunut n. 60 hengen joukko Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Kahden seminaaripäivän aikana kuultiin useita suomalaisia ja ruotsalaisia asiantuntijoita aluekehittämisen aloilta sekä vaihdettiin kokemuksia valtioiden välisestä yhteistyöstä Itämeren alueella. Aloitusseminaari oli ensimmäinen useamman seminaarin ja konferenssin sarjasta, joissa kahdeksan Keskipohjola alueen kesken käydään läpi yhteisiä kehittämiskysymyksiä. Työ liittyy kiinteästi alueelle laadittavaan yhteiseen kehittämisstrategiaan, MNRSTRATiin. - URBNET: on Keskipohjolan kaupunkien kehittämisverkosto, ja tavoitteena on että verkostolla tulee olemaan tärkeä rooli makroalueellisessa kehittämisstrategiassa. Tarkoituksena on luoda kaupunkiverkosto Keskipohjolan kaupunkien välille tietojen- ja kokemustenvaihdon merkeissä sekä hakea vastaavanlaisista kaupunkien kehittämisyhteistyöstä esimerkkejä Euroopasta. URBNET tulee myös olemaan SÖT kaupunkien jo alkaneen yhteistyön jatke. Ensimmäiset verkostotapaamiset on suunniteltu alkusyksylle Osallistumiskutsut ja tarkempia tietoja kokouksista lähetetään verkostoon mukaan kutsuttaviin kuntiin. Hans Gillgren, Gsm. +46 (0) , S-posti: SÖT TYÖ (kaupunkiverkosto Sundsvall, Östersund ja Trondheim) Alueellinen strategiaryhmä SÖT kaupungeille laadittavan kehittämisstrategian ensimmäistä luonnosta työstetään parhaillaan: Eurofutures esitteli tuotettua materiaalia SÖT-johdon kokouksessa toukokuussa Trondheimissa. Strategiassa tullaan kuvaamaan alueita kunkin kehittämis- ja kasvuohjelmista käsin ja apuna käytetään sellaisia indikaattoreita jotka mahdollistavat SÖT -kaupunkien vertailun. Näitä ovat mm. kaupungin rooli alueensa moottorina, tietopääoma, työmatkarakenteet, elinkeinoelämärakenteet, asukasmäärät sekä erilaisia työllisyystietoja. Östersundiin 16. syyskuuta suunnitellun SÖT-konferenssin ohjelmaa on käyty myös yhdessä läpi yksityiskohtaisempi ohjelma lähetetään kutsutuille lähempänä ajankohtaa. Konferenssin päähuomio tulee olemaan kestävän kehityksen liikenteen kysymyksissä aluekehittämisen ja valmistuvan SÖT-strategian näkökannasta käsin. Tavoitteena on, että konferenssin aikana voidaan esitellä

2 laadittu strategia sekä osoittaa sellaisia yhteistyön muotoja joita SÖT-alueilla voidaan konkreettisesti käyttää hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi eli pitkän tähtäimen alueellista yhteistyötä jokaisen alueen eduksi. Opiskelijakaupunkityö Syksyn 2005 ja kevään 2006 painopisteet: SÖT -kaupunkien markkinointi mahdollisille tuleville opiskelijoille, sekä kotimaan opiskelijoille että ulkomaisille. Vahvistaa opiskelijoiden ja työelämän/elinkeinoelämän välistä suhdetta, tavoitteena saada yhä suurempi osa vastavalmistuneista pysymään SÖT-kunnissa; Trondheimin kokouksen yhteydessä SÖT-hankkeen johto sai mahdollisuuden toimintamuotona esim. nähdä koululaisnäytelmän joka käsitteli Norjan ja Ruotsin yhteistä historiaa. alueelliset työmarkkinapäivät Oppilaat olivat Fagervallsin koulusta Östersundista. Toimintasuunnitelman teko: sisältöinä mm. asunnonsaannin vakuutus ja mahdollisia liikkumisetuisuuksia. Ympäristötekijät huomioonottava liikennetyö Käsitteen määritelmä: Kestävän kehityksen mukaista matkustamista ja kuljettamista hyvän elämänlaadun ja vähäisten ilmastonvaikutusten puolesta huomioon otetaan liikenneturvallisuus, ilmansaastuminen ja melu. Hankkeen sisältö: kokemustenvaihtoa, tietokannat, videoneuvottelut ja vertailevat indikaattorit. Tavoitteena on mm. laajentaa videoneuvottelujen käyttömahdollisuuksia vaihtoehtoisena kokousmuotona, joka säästää niin aikaa kuin ympäristöä ja kustannuksiakin. Myös Vägverket ja Vägväsendet osallistuvat yhteistyöhön. Kaupunkikohtaisesti kyseeseen tulevat seuraavat asiat: - Trondheim: yhteissijoittamishanke, pyörätieverkosto, yhtenäiset tiemaksujärjestelmät - Sundsvall: kimppakyydit, autojen yhteiskäyttöpooli (nk. bilpool) - Östersund: mm. kansainvälisen Liikkujan viikon ja Autottoman päivän toiminta, ympäristöystävällinen autopooli. Karin Gydemo, Östersundin kunta, Puh. +46(0) , S-posti: YMPÄRISTÖ- JA EKOKILPAILUKYKYOSIO 1) ENRES-verkosto: Ympäristöyritysten tietokanta Ympäristöalan yrityksistä on aloitettu kokoamaan kahta tietokantaa: - toiseen kootaan sellaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään liiketoimintaansa kansallisesti ja kansainvälisesti ympäristöyritykset verkostossa. Eräs mahdollisuus voisi olla osallistuminen nk. Envimatch.com.:iin, joka on kansainvälinen verkosto IASP:n alla (International Association of Science Parks). - Toinen koottava tietokanta koskee kaikkia ympäristöalan yrityksiä ja organisaatioita Keskipohjolassa: tietokannan on tarkoitus osoittaa millaista ympäristöalan osaamista alueelta löytyy. 2) Ekoteollisuuspuistojen perustaminen Etelä-Savoon ja Jämtlantiin Ekoteollisuuspuiston perusselvitys käynnistyi Etelä-Savon maakuntahallitus päätti helmikuussa 2005 että Rantasalmen asemanseudun teollisuusalueesta kehitetään Suomen ensimmäinen ekoteollisuuspuisto. Alueella on mekaanisen puujalostuksen yrityskeskittymä, kaiken kaikkiaan 8 yritystä; suurin yritys on sadan työntekijän Rantasalmi Oy, joka valmistaa mm. hirsirakennuksia. Etelä-Savon maakuntaliitto valitsi ekoteollisuuspuisto-hanketta vetämään

3 mikkeliläisen insinööritoimisto Rejlers Oy:n. Rejlersillä on vuosien monipuolinen kokemus niin yritysten ympäristöjärjestelmistä kuin energiakatselmuksistakin. Ekoteollisuuspuiston avajaisseminaari pidettiin Rantasalmella Käytännön työ aloitetaan yritysten ympäristökatselmuksilla, jotka toteutetaan Etelä-Savon ja Keski-Suomen TEkeskuksissa kehitteillä olevan pk-yritysten kevennetyn ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Teollisuusalueelle yhteistä tahtotilaa vahvistamaan laaditaan yritysten omien ympäristöohjelmien lisäksi alueen yhteinen ympäristöpolitiikka. Ekoteollisuuspuiston avajaisia päästään viettämään syksyllä 2006 tai keväällä Lisäksi Pursialan teollisuusalueella Mikkelissä tehdään esiselvitys ekoteollisuuspuiston perustamismahdollisuuksien kartoittamiseksi sekä työstetään erillinen hanke-suunnitelma. Rantasalmen Teollisuusalue Kuva: Timo J. Lehtonen. Ekoteollisuuspuiston perustamiseksi Jämtlantiin on otettu yhteyttä Jämtlannin tiheintä yritysaluetta edustavaan Odenskogiin, jossa 200 yritystä sijaitsee Sundsvallin ja Trondheimin välissä. Jämtlannissa ja Västernorrlannissa on juuri aloitettu ympäristöyritysten kartoittaminen. 3) Ekotehokkuustutkimukset: Uimahallien energiatehokkuus selvitetään Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvari päätutkimuskohteena ProMidNord-hanke on tarjonnut alueen kylpylöille erinomaisen tilaisuuden edistää kestävää kehitystä ja saada tunnettuutta ekotehokkaana ja ympäristövastuullisena yrityksenä. Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvari on selvityksen pääkohde. Mikkelin Rantakeidas, Seinäjoen ja Vaasan uimahallit ovat myös mukana ekotehokkuusselvityksessä, jolla pyritään parantamaan uimahallien kustannustehokkuutta ja samalla pienentämään ympäristövaikutuksia. Mukaan pyritään saamaan myös Åren kylpylä Jämtlandista. Ekotehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vähemmästä tuotetaan enemmän ympäristöä säästäen. Uimahalleissa ekotehokkuuden parantamisessa avainasemassa ovat energian ja vedenkäytön tehokkuus. Jyväskylän AaltoAlvarissa toteutetaan energiakatselmus Kauppa- ja teollisuusministeriön/motivan energiakatselmusmallin mukaan. Lisäksi kaikkiin uimahalleihin laaditaan ympäristöpolitiikka ja -ohjelma yhteistyössä uimahallin johdon ja henkilöstön kanssa soveltaen Etelä-Savon ja Keski-Suomen TE-keskusten kehittämää tuotteistettua neuvontapalvelua/pk-yritysten kevennettyä ympäristöjärjestelmää EcoStart. Hankkeen aikana toteutetaan myös asiakkaiden ympäristövastuullisuutta ja myötäisyyttä kartoittavia haastattelu- ja kyselytutkimuksia. Hankkeesta laaditaan sekä suomen- että englanninkielinen julkaisu ja hankkeen tulokset levitetään laajalti muiden kylpylöiden käyttöön. 4) Luomukoulutus-yhteistyö Sopimus osion toteuttamisesta Helsingin yliopiston kanssa allekijrjoitettiin tammikuussa. Ensimmäiset kontaktit mahdollisiin yhteistyöpartnereihin on otettu. Pääteema tutkijakursseilla on Agroekologia, luomuviljely ja eläinten hyvinvointi. Kurssien suunnitteluun on kokoonnuttu Helsingissä helmikuussa ja seuraava kokous on kesäkuussa Mikkelissä. Opiskelijavaihtoa tullaan järjestämään Helsingin yliopiston Mikkelin yksikön ja Östersundissa sijaitsevan Mittuniversitetin välillä. Projektipäällikkö Timo Lehtonen, Gsm , S-posti:

4 ENERGIATYÖN TOIMINTOJA Osahanke on saanut uuden vetäjän: Pauliina Uusi-Penttilä Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:stä on aloittanut työn hankkeessa. Työryhmä on työstänyt hankkeen osioita eteenpäin: Aktiviteetti 1- yhteinen energia-agenda Työryhmä on aloittanut kokoamaan olemassa olevia johtavia dokumentteja, kuten Agenda 21:ä ja muita energiasuunnitelmia niin paikalliselta, alueelliselta kuin kansalliseltakin tasolta joiden pohjilta muodostetaan yhteinen energiajulistus Keskipohjola alueelle vuoden 2005 aikana. Agendan luonnos esitellään ensin alueellisille poliittisille edustajille kommentoitavaksi. Lisäksi alueelliset energiatasapainotutkimukset päivitetään ja energia-alasta alueelta kootaan yhteinen esitys. Aktiviteetti 2 energiatietouden lisääminen Tavoitteena on lisääntynyt energiatietous niin päättäjien, yritysten kuin yleisönkin joukoissa sekä korostaa kestävyyttä päätöksenteon tekijänä. Syksyn 2005 aikana Keskipohjolan eri alueilla tullaan järjestämään asian tiimoilta erilaisia tapahtumia: opintomatkoja, seminaareja ja energiansäästöviikkoja joiden aikana mm. esitellään päivitettyjä energiatasapainotutkimuksia, tiedotetaan pellettilämmöstä ja energiatehokkuudesta yleensä sekä keskustellaan miten energiatietoutta voisi hyödyntää yritystoiminnassa. Aktiviteetti 3 uusi direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta Uusi energiadirektiivi EPBD (Energy Performance for Buildings Directive) tulee tuomaan mukanaan liiketoimintamahdollisuuksia mm. konsulteille, katsastajille ja kiinteistönvälittäjille. Näitä ryhmiä informoidaan direktiivin voimaantulon edellä ja aikoihin, Suomessa direktiivi astuu voimaan v alussa. Keskipohjola alueella ja sen kaupungeissa tullaan järjestämään alueellisia seminaareja asian tiimoilta syksyn 2005 aikana. Aktiviteetti 4 kestävä kehitys liikenteessä Työ on päätetty toteuttaa yhteistyössä SÖT alahankkeen kanssa. Työryhmä on mm. aloittanut kartoittamaan aiheeseen liittyviä vaikeuksia ja esteitä, jotka voivat olla niin poliittisia kuin teknisiäkin: esim. maiden väliset verotuserot, eurooppalaisen lainsäädännön vaikutukset, autokanta jne. Esim. Biopolttoainedirektiivissä mainitaan prosentuaaliset tavoitteet biopolttoaineiden käytölle liikenteessä: 2 prosenttia vuonna 2005 ja 5,75 prosenttia vuonna Best-practices esimerkkinä tullaan käyttämään mm. Itävaltaa, joka on hyvin pitkällä biodieselin käytössä. Pauliina Uusi-Penttilä, Gsm , S-posti:

5 NUORISO JA DEMOKRATIA TYÖ YUNATION SÖRÅKERISSA MARRASKUUTA 2005 Kontaktitapahtuma nuorilta nuorille Keskipohjolassa!Tapahtuma niille jotka välittävät ja haluavat uudistuksia! Yunation on ensimmäinen kolmesta tapahtumasta jotka järjestetään ProMidNord hankkeen nuorisoosiossa. Ensimmäinen tapahtuma järjestetään marraskuuta Söråkerissa, joka sijaitsee Sundvallin liepeillä Ruotsissa. Tapahtuma kulkee otsikolla Demokratia ja identiteetti. Ohjelma on täynnään älyttömän hyviä luentoja, kiihkeitä keskusteluja, kehittäviä workshoppeja, vauhdikkaita iltoja ja meheviä kulttuurityrmäyksiä. Tapahtumassa tullaan näkemään erilaisia elokuvia Keskipohjola alueen kolmesta eri maasta, ja elokuvista ja niiden herättämistä ajankohtaisista asioista myös keskustellaan. Tarkoituksena on kaivautua syvemmälle nuorten elämisen ehtoihin Keskipohjolassa. Päivien ohjelmaan sisältyy seminaari, jonka mielenkiintoisiin luentoihin nuorilla on mahdollisuus myös kommentoida ja järjestäjät pyrkivät saamaan päiville mukaan myös poliitikkoja ja yhteiskuntavaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria aikuisia keskustelutilaisuuteen. Luonnollisesti päivien ohjelmaan tulee myös kevyempiä aktiviteetteja, eli mahdollisuuksia osallistua mm. paidanpainatukseen, graffittimaalaukseen, studionauhoituksiin yms. Järjestäjät tulevat kesän aikana lähettämään 50 kutsua Suomeen, Norjaan ja Ruotsiin. Kaikille osallistujille maksetaan matkat, majoitus ja tapahtuman sisäänpääsy. Kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret aikuiset, jotka näkevät tulevaisuuden Keskipohjolassa. Tapahtuman järjestävät pääasiassa Västernorrlannin ja Jämtlannin hanketyöryhmässä mukana olevat neljä nuorta. Koko hankeosion työryhmä tulee osallistumaan tapahtumaan. Koululuokkavaihtoa Opi tuntemaan pohjoismaiset naapurisi! Ota yhteyttä toteuttamisideoissa tai käytännön kysymyksissä! Osahankkeessa toteutetaan koululuokkavaihtoa lukioluokka-asteella (ikäryhmä vuotiaat) hankkeeseen osallistuvien alueiden kesken Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tavoitteena on saada n. 750 oppilasta osallistumaan vaihtoon vuosien välisenä aikana. Vierailut ovat n. 2-3 päivän kestoisia. Esim. Suomesta mukaan on ilmoittautunut jo viisi koulua/ryhmää. Kaikki koulut ja ryhmät voivat etsiä vaihtokumppania alueen muista kouluista sekä hakea vaihtoon rahoitusta hankkeelta. Hankkeen yhteyshenkilöt auttavat kontaktien luomisessa vaihdosta kiinnostuneiden koulujen välillä, mutta koulut saavat itse määritellä ja hoitaa vaihdon käytännön seikat, eli sopia vaihdosta ja sen aikatauluista, matkoista yms. Hankkeen nettisivuille (/promidnord) tulee piakkoin yhteys- ja infolista vaihdosta kiinnostuneista kouluista. Jos koulunne on kiinnostunut koululuokkavaihdosta, ottakaa ystävällisesti yhteyttä joko projektipäällikköön tai muihin yhteyshenkilöihin. Karen Havdal, Sör-Tröndelags fylkeskommune, Gsm , S-posti:

6 AKTIVITEETIT KULTTUURIYHTEISTYÖSSÄ Teatterihanke Tehtävänä on tuottaa teatteriesitys teemalla Ympäristöarvot Pohjolan Vihreä Vyöhyke. Tavoitteena on toteuttaa teatterihanke, jossa nuoret sitoutetaan tuottamaan näytelmä, joka käsittelee yhtä tai useampaa seuraavista arvoista: ympäristön säilyttäminen, ympäristöystävällisen energian käyttö, ympäristöresursseista huolehtiminen, saastumisen ehkäiseminen, nuorten suhteet ympäristöön ja luontoon. Tarkoituksena on saada nuoret välittämään ja kiinnostumaan ympäristöpolitiikasta. Kohderyhmänä ovat koululuokat/näytelmäryhmät ikäryhmässä vuotta. Joka Keskipohjola alueelta valitaan yksi luokka/ryhmä. Hankkeessa luokat/ryhmät esittävät näytelmänsä kouluillansa, ja hankkeen päätteeksi järjestetään vielä kolmipäiväiset teatterifestarit kaikille näytelmän tehneille ryhmille, joiden aikana jokainen esittää näytelmänsä. Tämä antaa käsitteelle Keskipohjola yhteistyö konkreettista sisältöä ja luo suhteita alueen nuorten välille. Jokainen luokka/ryhmä saa rahoitusta näytelmän tuottamiseen sekä loppufestareille osallistumiseen. Hanketta toteutetaan v Keskipohjolan Artistifoorumi lokakuuta 2005 Vaasassa lokakuuta 2005 Vaasassa järjestetään Keskipohjolan Artistifoorumi. Tapahtuman tarkoitus on koota festivaalijärjestäjiä yhteen seminaarikeskusteluihin samalla kun Keskipohjola aluetta edustavat taiteilijat niin musiikin kuin taiteidenkin parista tuovat osaamistaan esille konserteissa ja näyttelyissä, joita järjestetään eri puolilla Vaasan kaupunkia. Jokaiselta Keskipohjola alueelta valitaan 3-4 artistia/artistiryhmää tapahtumaan. Ensimmäisen päivän aikana järjestetään seminaari festivaalijärjestäjille, jossa keskustellaan yhteisistä haasteista ja ratkaisuista musiikkifestivaalien järjestämisessä sekä kuunnellaan luentoja yhteisestä markkinoinnista ja taiteilijavaihdoista. Myöhemmin päivän aikana vierailevat artistit esiintyvät mm. kauppakeskuksessa Vaasan keskustassa ja illan konserttiin Vaasan kaupungintalolla kutsutaan kaikki tapahtuman osallistujat tutustumaan toisiinsa ja musisoimaan. Toisena päivänä vuorossa on yhteinen seminaari festarijärjestäjille ja artisteille: Ajankohtaisia aiheita ovat mm. sponsorointi, julkinen ja yksityinen rahoitus, markkinointi ja profilointi. Myöhemmin illalla on vielä luvassa spontaaneja esiintymisiä Vaasan paikallisissa pubeissa. Päävastuullinen järjestäjä on Pohjanmaan liitto, yhteistyössä Svenska Österbottens förbundin ja Vaasan kaupungin kanssa. Marianne Lang, projektisihteeri, Puh , s-posti: Graafinen suunnittelu Keskipohjolassa Design-näyttely marraskuussa alkaen Sundsvallissa Sundsvallin museossa järjestetään design-näyttely alkaen marraskuussa Tapahtuma tulee sisältämään mm. kilpailuja, joihin myös media-alan, -valokuvaus ja design-opiskelijat osallistuvat, sekä näyttelyitä mm. mainostoimistojen töistä, julisteista, typografiasta sekä suunnittelutuotannoista. Mainostoimistoille ja graafisille suunnittelijoille lähetetään osallistumiskutsut paras työ -näyttelyyn, jonka arvovaltainen jury kokoaa. Designseminaari helmikuuta 2006 Sundsvall, Mittuniversitet Lisäksi tapahtuman yhteydessä järjestetään Sundsvallissa Keskipohjola seminaari graafisesta suunnittelusta vuoden 2006 alussa. Seminaari tulee sisältämään mm. luentoja, joissa valotetaan suunnittelun/graafisen suunnittelun eri näkökantoja, mutta myös opintovierailuja ja iltaohjelmaa. Vuosi 2005 oli Design-vuosi: mitä tapahtui, mitä se merkitsi?

7 Pohjolan Vihreä Viikko - Keskipohjolan Infokiertue 2006 Päätavoitteena on välittää tietoa Keskipohjolasta mm. keskeisille poliittisille toimijoille ja tahoille, yritysten ja matkailun edustajille sekä tiedotusvälineille ja yleisölle. Osatavoitteena on antaa Keskipohjola alueen taiteilijoille ja artisteille mahdollisuus tuoda osaamistaan esille alueen pääkaupungeissa. Hankkeen pääelementti on näyttely, jossa esitellään Keskipohjola aluetta: sen luontoa, ympäristöä, asukkaita, elinkeinoja, teollisuutta ja kulttuuria. Kiertue kulkee Osloon, Tukholmaan, Helsinkiin ja lopuksi Brysseliin. Päänäyttelyn lisäksi kootaan taidenäyttely, jossa esitellään Keskipohjolan taiteilijoita teoksineen sekä suunnitteluosaamista. Tapahtumassa järjestetään paitsi yllämainitut näyttelyt, myös tiedotustilaisuuksia aiemmin mainituille kohderyhmille. Tapahtuman yhteydessä nautitaan monenlaisesta Keskipohjolassa tuotetusta musiikista suuren konsertin muodossa. Myös aluetta edustava ruokakulttuuri kytketään tapahtumaan joka kaupungissa tullaan johonkin ravintolaan järjestämään Keskipohjola ruokalista. Alustava aikataulu Pohjolan Vihreä Viikko kiertueelle: - Oslo toukokuussa 2006, - Tukholma kesäkuussa 2006, - Helsinki syyskuussa 2006 ja viimeiseksi Brysseli lokakuussa Rolf Vestvik, Pohjois-Tröndelagin fylkeskommune, Gsm , S-posti: Kooste lähiajan tapahtumista: Toimenpide/ tapahtuma Aika ja paikka Lisätietoja, projektivastaava SÖT-konferenssi 16. syyskuuta 2005 Östersund - URBNET kokoukset syksy Keskipohjolan kehittämisstrategia MNRSTRATin 2. luonnos - Ekoteollisuuspuiston alkaen syksy 2005 perustaminen - Ekotehokkuus - tutkimukset Energiaseminaarit - viikko 41, Keski-Suomi /tietoiskut - syksy 2005, Västernorrland ja Jämtland - Yunation konferenssi - Koululuokkavaihto marraskuuta, Söråker - alkaen syksy 2005 Karin Gydemo Hans Gillgren Timo Lehtonen Pauliina Uusi-Penttilä Karen Havdal - Keskipohjolan Artistifoorumi - Graafinen suunnittelu Keskipohjolassa - Pohjolan Vihreä Viikko - kiertue lokakuuta 2005, Vaasa - alkaen 19. marraskuuta helmikuu 2006, Sundsvall - v aikana Rolf Vestvik

8 Keskipohjola-komitean työstämä hanke otsikolla Kestävä kehitys Keskipohjolassa on käynnistynyt syksyllä Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on n. 3 miljoonaa euroa. Projektin toimijalista on laaja, mukana on 26 organisaatiota kolmesta maasta: alueellisia viranomaisia, kuntia, kansallisia laitoksia, korkeakouluja, teknologiakeskuksia jne. Keskipohjola -alue käsittää kahdeksan aluetta: Etelä- ja Pohjois-Tröndelag Norjasta, Västernorrland ja Jämtland Ruotsista sekä Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Etelä-Savo Suomesta. Seuraava ProMidNord Uutiskirje julkaistaan marraskuussa Lisätietoja koko hankkeesta saatte: - Projektikoordinaattori Anders Huldtilta, Puh S-posti: - Keskipohjola-komitean kansliasta: Komiteasihteeri Virpi Heikkinen, Puh S-posti: - Internetistä: Keskipohjolan kulttuuripäivät Teuvalla Keskipohjola soi! Keskipohjolan kulttuuripäivät järjestetään tänä vuonna Eteläpohjalaisten Spelien yhteydessä Nuoret kansanmusiikin ammattilaiset ja alan opiskelijat Suomesta, Norjasta ja Ruotsista kohtaavat Keskipohjolan kulttuuripäivillä Teuvalla Spelien aikaan. Tapahtumassa jaetaan myös perinteiset Keskipohjolan Kulttuuripalkinnot kansanmusiikin alalla ansioituneille toimijoille. Tänä kesänä Keskipohjolan kulttuuripäiville odotetaan n. 60 ulkomaista esiintyjää. Kulttuuripäivät järjestetään yhteistyössä Teuvan kunnan sekä Eteläpohjalaiset Spelit ry:n kanssa. Spelit on Etelä-Pohjanmaan suurin kansanmusiikkitapahtuma Teuvalla. Speleissä korostuu kansantanssi, mm. polska. Esiintyjiä saapuu yli 1000 seitsemästä Euroopan maasta. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuripäiville!!

Nyt se alkaa todenteolla! Keskipohjolan 8 aluetta verryttelevät lihaksiaan tehdäkseen Keskipohjolaa vahvemmaksi

Nyt se alkaa todenteolla! Keskipohjolan 8 aluetta verryttelevät lihaksiaan tehdäkseen Keskipohjolaa vahvemmaksi PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 1/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD HANKKEESSA Keskipohjola-komitean työstämä hanke otsikolla Kestävä kehitys Keskipohjolassa on käynnistynyt syksyllä 2004. Kolmivuotisen hankkeen

Lisätiedot

ProMidNord Uutiskirje

ProMidNord Uutiskirje ProMidNord Uutiskirje Nro 3 Marraskuu 2005 Uusia ihmisiä PMN - hankkeessa Leadpartneri Västernorrlannin maakäräjät on nimennyt PMN hankkeen johtoon seuraavat henkilöt: - Project Coordinator Christer Nylén

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 Komitean hyväksymä 17.11.2011 Johdanto Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio Keskipohjolan alueiden välillä, alue ulottuu idästä Venäjän rajalta länteen Atlantille. Keskipohjola-komitea

Lisätiedot

UUTISKIRJE JOULUKUU 2004

UUTISKIRJE JOULUKUU 2004 UUTISKIRJE JOULUKUU 2004 AJANKOHTAISTA KESKIPOHJOLASSA ProMidNord hanke käynnistynyt Kestävä kehitys Keskipohjolassa EU:n Interreg III -yhteisöaloitteella tuetaan rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden

Lisätiedot

Interreg-projekti ( ) Kestävä kehitys Keskipohjolassa.

Interreg-projekti ( ) Kestävä kehitys Keskipohjolassa. Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa Etelä-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Jämtland ja Västernorrland Ruotsissa sekä Sør- ja Nord-Trøndelag Norjassa WP

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2009

Toimintasuunnitelma 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Puheenjohtajiston hyväksymä 28.11.2008 Johdanto Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio Keskipohjolan alueiden välillä, alue ulottuu idästä Venäjän rajalta länteen Atlantille.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 Komitean hyväksymä 2009-11-04 Johdanto Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio Keskipohjolan alueiden välillä, alue ulottuu idästä Venäjän rajalta länteen Atlantille. Keskipohjola-komitea

Lisätiedot

Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa

Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa Etelä-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Suomessa; Jämtland ja Västernorrland Ruotsissa sekä Sør- ja Nord-Trøndelag Norjassa

Lisätiedot

Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa. www.mittnorden.net

Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa. www.mittnorden.net Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa Etelä-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Jämtland ja Västernorrland Ruotsissa sekä Sør- ja Nord-Trøndelag Norjassa WP

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. Keskipohjola. Yhteistyötä yli rajojen

VUOSIKERTOMUS 2014. Keskipohjola. Yhteistyötä yli rajojen VUOSIKERTOMUS 2014 Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen 2012 SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJALTA... 3 TOIMINTA 2014... 4 YHTEISTYÖN PAINOPISTEET... 5 STRATEGINEN VAIKUTTAMINEN... 5 INNOVAATIOIDEN JA YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005. EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046

Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005. EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005 EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046 Forssa Hämeenlinna Lohja Lahti Hyvinkää Salo Kouvola Märjamaa Viljandi

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Keskipohjolan yhteistyö. strategia

Keskipohjolan yhteistyö. strategia Keskipohjolan yhteistyö strategia 2012-2014 komitean hyväksymä 13.5.2011 Tausta Rajat ylittävä yhteistyö Keskipohjolassa aloitettiin vuonna 1978 yhteistyöelimen muodossa. Komitea on yhteistyön ydin ja

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Keskipohjola. Yhteistyötä yli rajojen

VUOSIKERTOMUS Keskipohjola. Yhteistyötä yli rajojen VUOSIKERTOMUS 2015 Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJALTA... 3 TOIMINTA 2015... 4 YHTEISTYÖN PAINOPISTEET... 5 STRATEGINEN VAIKUTTAMINEN... 5 ITÄ-LÄNSI LIIKENNEYHTEYDET...

Lisätiedot

Aamukahvit matkailutoimijoille Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti

Aamukahvit matkailutoimijoille Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti Aamukahvit matkailutoimijoille 2.5. Varpasaari Kalastuspuisto Saimaa Geopark -projekti Heli Rautanen 5/8/2017 1 Saimaa Geopark Mikkeli Juva Sulkava Puumala Imatra Lappeenranta Savitaipale Taipalsaari Ruokolahti

Lisätiedot

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu

Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Verkostotapaaminen 5.6.2014 Joensuu Jaana Lerssi-Uskelin 6.6.2014 - Työhyvinvointifoorumin mahdollistamana - Verkosto työpaikan työhyvinvointitoimijoille - Verkosto jonka toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

ChiNet-verkosto. Ensimmäinen delegaatiomatka lokakuussa 2006. PIRKOn aloitteesta alkanut: Vetovastuu 2009 syksyyn PIRKOlla, nykyään TAIlla

ChiNet-verkosto. Ensimmäinen delegaatiomatka lokakuussa 2006. PIRKOn aloitteesta alkanut: Vetovastuu 2009 syksyyn PIRKOlla, nykyään TAIlla ChiNet-verkosto OPHn verkosto Aloittanut toimintansa 2006 Ensimmäinen delegaatiomatka lokakuussa 2006 PIRKOn aloitteesta alkanut: Vetovastuu 2009 syksyyn PIRKOlla, nykyään TAIlla Suomalaiset verkostokoulut:

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta 2013 Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta Tietoja tutkimuksesta Aalund Nordic s PR-Barometer on viestintätutkimus, joka mittaa toimittajien mielipidettä erilaisista Suomessa toimivista

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17

TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17 1 TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17 TIEDOTE c/o Veijo Kare Särkilahdentie 29 19700 SYSMÄ Puh 0500 734910 veijo.kare@sysma.fi 7.7. 2010 LEHDISTÖ JA MUUT NÄYTTELYVIERAAT

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI 1.8.2013-31.7.2014 IMPERIA PYRKII PARANTAMAAN YVA-HANKKEIDEN LAATUA JA

Lisätiedot

Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011

Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011 Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011 Vahvuudet Keskeinen sijainti, hyvät yhteydet Monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta Vehreä luonto ja hyvät harrastusmahdollisuudet Hyvä elämänlaatu

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen

VUOSIKERTOMUS. Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen 2008 VUOSIKERTOMUS Keskipohjola Yhteistyötä yli rajojen 2 SISÄLLYSLUETTELO PUHEENJOHTAJALTA TOIMINTA VUONNA 2008 PAINOTETTAVAT YHTEISTYÖALUEET STRATEGINEN VAIKUTTAMINEN KESKIPOHJOLAN NUORISIVERKOSTO KESKIPOHJOLA

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

KOTIMAAN KAMPANJAT. Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys 11.11.2014

KOTIMAAN KAMPANJAT. Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys 11.11.2014 KOTIMAAN KAMPANJAT Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys Kohderyhmä: Kesän lomakohteita suunnittelevat kotimaiset perhematkailijat ja tapahtumakävijät Tavoitteet: Esitellä ja tehdä

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma Kuntien ilmastokampanjan seminaari 15.11.2011 Anne Saari 1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kioton sopimus 16.2.2005, v. 2012 jälkeen? Durbanin ilmastokokous 28.11. 9.12.2011 EU 2008:

Lisätiedot

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa

Pohjola on parasta Eurooppaa. Kansilehti. Norden är toppen av Europa Pohjola on parasta Eurooppaa Kansilehti Norden är toppen av Europa Pohjola-Norden Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto Suomessa Edistää pohjoismaista yhteistyötä sekä tekee Pohjoismaita tunnetuksi

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

ProMidNord Uutiskirje

ProMidNord Uutiskirje Kestävä Kehitys Keskipohjolassa ProMidNord Uutiskirje Nro 5 Lokakuu 2006 KIERTUEKALENTERI SYKSY 2006 1) Lähtölaukaus Keski-Suomesta - Jyväskylä 12.-22. lokakuuta 2006 Paikka: Jyväskylän Taidemuseo Teema:

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä Meiltä on puuttunut keinoja arkiseen mutkattomaan yhdessä oloon. Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä - Yhteisöllisyystutkija Antti Maunu #syödäänyhdessä #suomi100 SUOMESSA

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Ohjelma World Scout Jamboree 2011 Sweden

Ohjelma World Scout Jamboree 2011 Sweden Ohjelma World Scout Jamboree 2011 Sweden Ohjelmaryhmä Laura Kajala Ohjelmapäällikkö: Mika Kuusisto Nordic Co-operation, CPGS Varapäällikkö: JoRy-edustus leirillä, välittäjäyhteistyö, Suomi-pisteet Jaana

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen Torstai 17.9.2009 klo 13-17 Jyväskylä Paviljonki, auditorio Wivi Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen -projekti APAKE/TEM

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke Ainomaija Rajoo - - maakunnan tulee asettaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto, jolle

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Rahoitustaulukko (EUR) Toimintalinjat EU 60 % Kansallinen

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Ann Louise Erlund ProjektijohtajaYrkeshögskolan Novia. StiftelsenFinlandssvenskaJordfondensr.

Ann Louise Erlund ProjektijohtajaYrkeshögskolan Novia. StiftelsenFinlandssvenskaJordfondensr. Ann Louise Erlund ProjektijohtajaYrkeshögskolan Novia StiftelsenFinlandssvenskaJordfondensr. Rannikon Ruoka Ruoka-artesaanit ovat uusi kasvava ammattikunta pohjoismaissa. Artesaaniruoan jatkojalostuksessa

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Muotoiluyrityksen kehitysohjelma

Muotoiluyrityksen kehitysohjelma Muotoiluyrityksen kehitysohjelma Ajankohta huhtikuu 2005 - kesäkuu 2006 Opetusmuoto lähiopetus 28 pv (+3 yrityspäivää) etätyö 20 pv pienryhmä- tai yrityskohtaista asiantuntijapäivä n. 5 pv Osallistujatavoite

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen!

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta. Tervetuloa kauden aloituskokoukseen! Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Tervetuloa kauden 2017-2018 aloituskokoukseen! 1. Tausta: Miten maahanmuuttaja- ja vähemmistöjen asiaa kehitetään Vantaalla? (Monikulttuurisuusaisain yksikön rooli)

Lisätiedot

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi

NOPUS. Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi NOPUS Pohjoismainen koulutusohjelma sosiaalipalvelujen kehittämiseksi Organisaatio Pohjoismaisen Ministerineuvoston alainen laitos Suomessa Nopus-toiminta perustuu Stakesin ja Vaasan kaupungin väliseen

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot