PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. MAKROALUE -TYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. www.mittnorden.net MAKROALUE -TYÖ"

Transkriptio

1 PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA MAKROALUE -TYÖ Keskipohjolan yhteistyöverkko sai positiivisen alun ja vastaanoton Seinäjoella huhtikuussa Seinäjoelle kokoontui huhtikuuta alueellisesta kilpailukyvystä ja aluekehittämisestä kiinnostunut n. 60 hengen joukko Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Kahden seminaaripäivän aikana kuultiin useita suomalaisia ja ruotsalaisia asiantuntijoita aluekehittämisen aloilta sekä vaihdettiin kokemuksia valtioiden välisestä yhteistyöstä Itämeren alueella. Aloitusseminaari oli ensimmäinen useamman seminaarin ja konferenssin sarjasta, joissa kahdeksan Keskipohjola alueen kesken käydään läpi yhteisiä kehittämiskysymyksiä. Työ liittyy kiinteästi alueelle laadittavaan yhteiseen kehittämisstrategiaan, MNRSTRATiin. - URBNET: on Keskipohjolan kaupunkien kehittämisverkosto, ja tavoitteena on että verkostolla tulee olemaan tärkeä rooli makroalueellisessa kehittämisstrategiassa. Tarkoituksena on luoda kaupunkiverkosto Keskipohjolan kaupunkien välille tietojen- ja kokemustenvaihdon merkeissä sekä hakea vastaavanlaisista kaupunkien kehittämisyhteistyöstä esimerkkejä Euroopasta. URBNET tulee myös olemaan SÖT kaupunkien jo alkaneen yhteistyön jatke. Ensimmäiset verkostotapaamiset on suunniteltu alkusyksylle Osallistumiskutsut ja tarkempia tietoja kokouksista lähetetään verkostoon mukaan kutsuttaviin kuntiin. Hans Gillgren, Gsm. +46 (0) , S-posti: SÖT TYÖ (kaupunkiverkosto Sundsvall, Östersund ja Trondheim) Alueellinen strategiaryhmä SÖT kaupungeille laadittavan kehittämisstrategian ensimmäistä luonnosta työstetään parhaillaan: Eurofutures esitteli tuotettua materiaalia SÖT-johdon kokouksessa toukokuussa Trondheimissa. Strategiassa tullaan kuvaamaan alueita kunkin kehittämis- ja kasvuohjelmista käsin ja apuna käytetään sellaisia indikaattoreita jotka mahdollistavat SÖT -kaupunkien vertailun. Näitä ovat mm. kaupungin rooli alueensa moottorina, tietopääoma, työmatkarakenteet, elinkeinoelämärakenteet, asukasmäärät sekä erilaisia työllisyystietoja. Östersundiin 16. syyskuuta suunnitellun SÖT-konferenssin ohjelmaa on käyty myös yhdessä läpi yksityiskohtaisempi ohjelma lähetetään kutsutuille lähempänä ajankohtaa. Konferenssin päähuomio tulee olemaan kestävän kehityksen liikenteen kysymyksissä aluekehittämisen ja valmistuvan SÖT-strategian näkökannasta käsin. Tavoitteena on, että konferenssin aikana voidaan esitellä

2 laadittu strategia sekä osoittaa sellaisia yhteistyön muotoja joita SÖT-alueilla voidaan konkreettisesti käyttää hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi eli pitkän tähtäimen alueellista yhteistyötä jokaisen alueen eduksi. Opiskelijakaupunkityö Syksyn 2005 ja kevään 2006 painopisteet: SÖT -kaupunkien markkinointi mahdollisille tuleville opiskelijoille, sekä kotimaan opiskelijoille että ulkomaisille. Vahvistaa opiskelijoiden ja työelämän/elinkeinoelämän välistä suhdetta, tavoitteena saada yhä suurempi osa vastavalmistuneista pysymään SÖT-kunnissa; Trondheimin kokouksen yhteydessä SÖT-hankkeen johto sai mahdollisuuden toimintamuotona esim. nähdä koululaisnäytelmän joka käsitteli Norjan ja Ruotsin yhteistä historiaa. alueelliset työmarkkinapäivät Oppilaat olivat Fagervallsin koulusta Östersundista. Toimintasuunnitelman teko: sisältöinä mm. asunnonsaannin vakuutus ja mahdollisia liikkumisetuisuuksia. Ympäristötekijät huomioonottava liikennetyö Käsitteen määritelmä: Kestävän kehityksen mukaista matkustamista ja kuljettamista hyvän elämänlaadun ja vähäisten ilmastonvaikutusten puolesta huomioon otetaan liikenneturvallisuus, ilmansaastuminen ja melu. Hankkeen sisältö: kokemustenvaihtoa, tietokannat, videoneuvottelut ja vertailevat indikaattorit. Tavoitteena on mm. laajentaa videoneuvottelujen käyttömahdollisuuksia vaihtoehtoisena kokousmuotona, joka säästää niin aikaa kuin ympäristöä ja kustannuksiakin. Myös Vägverket ja Vägväsendet osallistuvat yhteistyöhön. Kaupunkikohtaisesti kyseeseen tulevat seuraavat asiat: - Trondheim: yhteissijoittamishanke, pyörätieverkosto, yhtenäiset tiemaksujärjestelmät - Sundsvall: kimppakyydit, autojen yhteiskäyttöpooli (nk. bilpool) - Östersund: mm. kansainvälisen Liikkujan viikon ja Autottoman päivän toiminta, ympäristöystävällinen autopooli. Karin Gydemo, Östersundin kunta, Puh. +46(0) , S-posti: YMPÄRISTÖ- JA EKOKILPAILUKYKYOSIO 1) ENRES-verkosto: Ympäristöyritysten tietokanta Ympäristöalan yrityksistä on aloitettu kokoamaan kahta tietokantaa: - toiseen kootaan sellaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään liiketoimintaansa kansallisesti ja kansainvälisesti ympäristöyritykset verkostossa. Eräs mahdollisuus voisi olla osallistuminen nk. Envimatch.com.:iin, joka on kansainvälinen verkosto IASP:n alla (International Association of Science Parks). - Toinen koottava tietokanta koskee kaikkia ympäristöalan yrityksiä ja organisaatioita Keskipohjolassa: tietokannan on tarkoitus osoittaa millaista ympäristöalan osaamista alueelta löytyy. 2) Ekoteollisuuspuistojen perustaminen Etelä-Savoon ja Jämtlantiin Ekoteollisuuspuiston perusselvitys käynnistyi Etelä-Savon maakuntahallitus päätti helmikuussa 2005 että Rantasalmen asemanseudun teollisuusalueesta kehitetään Suomen ensimmäinen ekoteollisuuspuisto. Alueella on mekaanisen puujalostuksen yrityskeskittymä, kaiken kaikkiaan 8 yritystä; suurin yritys on sadan työntekijän Rantasalmi Oy, joka valmistaa mm. hirsirakennuksia. Etelä-Savon maakuntaliitto valitsi ekoteollisuuspuisto-hanketta vetämään

3 mikkeliläisen insinööritoimisto Rejlers Oy:n. Rejlersillä on vuosien monipuolinen kokemus niin yritysten ympäristöjärjestelmistä kuin energiakatselmuksistakin. Ekoteollisuuspuiston avajaisseminaari pidettiin Rantasalmella Käytännön työ aloitetaan yritysten ympäristökatselmuksilla, jotka toteutetaan Etelä-Savon ja Keski-Suomen TEkeskuksissa kehitteillä olevan pk-yritysten kevennetyn ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Teollisuusalueelle yhteistä tahtotilaa vahvistamaan laaditaan yritysten omien ympäristöohjelmien lisäksi alueen yhteinen ympäristöpolitiikka. Ekoteollisuuspuiston avajaisia päästään viettämään syksyllä 2006 tai keväällä Lisäksi Pursialan teollisuusalueella Mikkelissä tehdään esiselvitys ekoteollisuuspuiston perustamismahdollisuuksien kartoittamiseksi sekä työstetään erillinen hanke-suunnitelma. Rantasalmen Teollisuusalue Kuva: Timo J. Lehtonen. Ekoteollisuuspuiston perustamiseksi Jämtlantiin on otettu yhteyttä Jämtlannin tiheintä yritysaluetta edustavaan Odenskogiin, jossa 200 yritystä sijaitsee Sundsvallin ja Trondheimin välissä. Jämtlannissa ja Västernorrlannissa on juuri aloitettu ympäristöyritysten kartoittaminen. 3) Ekotehokkuustutkimukset: Uimahallien energiatehokkuus selvitetään Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvari päätutkimuskohteena ProMidNord-hanke on tarjonnut alueen kylpylöille erinomaisen tilaisuuden edistää kestävää kehitystä ja saada tunnettuutta ekotehokkaana ja ympäristövastuullisena yrityksenä. Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvari on selvityksen pääkohde. Mikkelin Rantakeidas, Seinäjoen ja Vaasan uimahallit ovat myös mukana ekotehokkuusselvityksessä, jolla pyritään parantamaan uimahallien kustannustehokkuutta ja samalla pienentämään ympäristövaikutuksia. Mukaan pyritään saamaan myös Åren kylpylä Jämtlandista. Ekotehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vähemmästä tuotetaan enemmän ympäristöä säästäen. Uimahalleissa ekotehokkuuden parantamisessa avainasemassa ovat energian ja vedenkäytön tehokkuus. Jyväskylän AaltoAlvarissa toteutetaan energiakatselmus Kauppa- ja teollisuusministeriön/motivan energiakatselmusmallin mukaan. Lisäksi kaikkiin uimahalleihin laaditaan ympäristöpolitiikka ja -ohjelma yhteistyössä uimahallin johdon ja henkilöstön kanssa soveltaen Etelä-Savon ja Keski-Suomen TE-keskusten kehittämää tuotteistettua neuvontapalvelua/pk-yritysten kevennettyä ympäristöjärjestelmää EcoStart. Hankkeen aikana toteutetaan myös asiakkaiden ympäristövastuullisuutta ja myötäisyyttä kartoittavia haastattelu- ja kyselytutkimuksia. Hankkeesta laaditaan sekä suomen- että englanninkielinen julkaisu ja hankkeen tulokset levitetään laajalti muiden kylpylöiden käyttöön. 4) Luomukoulutus-yhteistyö Sopimus osion toteuttamisesta Helsingin yliopiston kanssa allekijrjoitettiin tammikuussa. Ensimmäiset kontaktit mahdollisiin yhteistyöpartnereihin on otettu. Pääteema tutkijakursseilla on Agroekologia, luomuviljely ja eläinten hyvinvointi. Kurssien suunnitteluun on kokoonnuttu Helsingissä helmikuussa ja seuraava kokous on kesäkuussa Mikkelissä. Opiskelijavaihtoa tullaan järjestämään Helsingin yliopiston Mikkelin yksikön ja Östersundissa sijaitsevan Mittuniversitetin välillä. Projektipäällikkö Timo Lehtonen, Gsm , S-posti:

4 ENERGIATYÖN TOIMINTOJA Osahanke on saanut uuden vetäjän: Pauliina Uusi-Penttilä Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:stä on aloittanut työn hankkeessa. Työryhmä on työstänyt hankkeen osioita eteenpäin: Aktiviteetti 1- yhteinen energia-agenda Työryhmä on aloittanut kokoamaan olemassa olevia johtavia dokumentteja, kuten Agenda 21:ä ja muita energiasuunnitelmia niin paikalliselta, alueelliselta kuin kansalliseltakin tasolta joiden pohjilta muodostetaan yhteinen energiajulistus Keskipohjola alueelle vuoden 2005 aikana. Agendan luonnos esitellään ensin alueellisille poliittisille edustajille kommentoitavaksi. Lisäksi alueelliset energiatasapainotutkimukset päivitetään ja energia-alasta alueelta kootaan yhteinen esitys. Aktiviteetti 2 energiatietouden lisääminen Tavoitteena on lisääntynyt energiatietous niin päättäjien, yritysten kuin yleisönkin joukoissa sekä korostaa kestävyyttä päätöksenteon tekijänä. Syksyn 2005 aikana Keskipohjolan eri alueilla tullaan järjestämään asian tiimoilta erilaisia tapahtumia: opintomatkoja, seminaareja ja energiansäästöviikkoja joiden aikana mm. esitellään päivitettyjä energiatasapainotutkimuksia, tiedotetaan pellettilämmöstä ja energiatehokkuudesta yleensä sekä keskustellaan miten energiatietoutta voisi hyödyntää yritystoiminnassa. Aktiviteetti 3 uusi direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta Uusi energiadirektiivi EPBD (Energy Performance for Buildings Directive) tulee tuomaan mukanaan liiketoimintamahdollisuuksia mm. konsulteille, katsastajille ja kiinteistönvälittäjille. Näitä ryhmiä informoidaan direktiivin voimaantulon edellä ja aikoihin, Suomessa direktiivi astuu voimaan v alussa. Keskipohjola alueella ja sen kaupungeissa tullaan järjestämään alueellisia seminaareja asian tiimoilta syksyn 2005 aikana. Aktiviteetti 4 kestävä kehitys liikenteessä Työ on päätetty toteuttaa yhteistyössä SÖT alahankkeen kanssa. Työryhmä on mm. aloittanut kartoittamaan aiheeseen liittyviä vaikeuksia ja esteitä, jotka voivat olla niin poliittisia kuin teknisiäkin: esim. maiden väliset verotuserot, eurooppalaisen lainsäädännön vaikutukset, autokanta jne. Esim. Biopolttoainedirektiivissä mainitaan prosentuaaliset tavoitteet biopolttoaineiden käytölle liikenteessä: 2 prosenttia vuonna 2005 ja 5,75 prosenttia vuonna Best-practices esimerkkinä tullaan käyttämään mm. Itävaltaa, joka on hyvin pitkällä biodieselin käytössä. Pauliina Uusi-Penttilä, Gsm , S-posti:

5 NUORISO JA DEMOKRATIA TYÖ YUNATION SÖRÅKERISSA MARRASKUUTA 2005 Kontaktitapahtuma nuorilta nuorille Keskipohjolassa!Tapahtuma niille jotka välittävät ja haluavat uudistuksia! Yunation on ensimmäinen kolmesta tapahtumasta jotka järjestetään ProMidNord hankkeen nuorisoosiossa. Ensimmäinen tapahtuma järjestetään marraskuuta Söråkerissa, joka sijaitsee Sundvallin liepeillä Ruotsissa. Tapahtuma kulkee otsikolla Demokratia ja identiteetti. Ohjelma on täynnään älyttömän hyviä luentoja, kiihkeitä keskusteluja, kehittäviä workshoppeja, vauhdikkaita iltoja ja meheviä kulttuurityrmäyksiä. Tapahtumassa tullaan näkemään erilaisia elokuvia Keskipohjola alueen kolmesta eri maasta, ja elokuvista ja niiden herättämistä ajankohtaisista asioista myös keskustellaan. Tarkoituksena on kaivautua syvemmälle nuorten elämisen ehtoihin Keskipohjolassa. Päivien ohjelmaan sisältyy seminaari, jonka mielenkiintoisiin luentoihin nuorilla on mahdollisuus myös kommentoida ja järjestäjät pyrkivät saamaan päiville mukaan myös poliitikkoja ja yhteiskuntavaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria aikuisia keskustelutilaisuuteen. Luonnollisesti päivien ohjelmaan tulee myös kevyempiä aktiviteetteja, eli mahdollisuuksia osallistua mm. paidanpainatukseen, graffittimaalaukseen, studionauhoituksiin yms. Järjestäjät tulevat kesän aikana lähettämään 50 kutsua Suomeen, Norjaan ja Ruotsiin. Kaikille osallistujille maksetaan matkat, majoitus ja tapahtuman sisäänpääsy. Kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret aikuiset, jotka näkevät tulevaisuuden Keskipohjolassa. Tapahtuman järjestävät pääasiassa Västernorrlannin ja Jämtlannin hanketyöryhmässä mukana olevat neljä nuorta. Koko hankeosion työryhmä tulee osallistumaan tapahtumaan. Koululuokkavaihtoa Opi tuntemaan pohjoismaiset naapurisi! Ota yhteyttä toteuttamisideoissa tai käytännön kysymyksissä! Osahankkeessa toteutetaan koululuokkavaihtoa lukioluokka-asteella (ikäryhmä vuotiaat) hankkeeseen osallistuvien alueiden kesken Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tavoitteena on saada n. 750 oppilasta osallistumaan vaihtoon vuosien välisenä aikana. Vierailut ovat n. 2-3 päivän kestoisia. Esim. Suomesta mukaan on ilmoittautunut jo viisi koulua/ryhmää. Kaikki koulut ja ryhmät voivat etsiä vaihtokumppania alueen muista kouluista sekä hakea vaihtoon rahoitusta hankkeelta. Hankkeen yhteyshenkilöt auttavat kontaktien luomisessa vaihdosta kiinnostuneiden koulujen välillä, mutta koulut saavat itse määritellä ja hoitaa vaihdon käytännön seikat, eli sopia vaihdosta ja sen aikatauluista, matkoista yms. Hankkeen nettisivuille (/promidnord) tulee piakkoin yhteys- ja infolista vaihdosta kiinnostuneista kouluista. Jos koulunne on kiinnostunut koululuokkavaihdosta, ottakaa ystävällisesti yhteyttä joko projektipäällikköön tai muihin yhteyshenkilöihin. Karen Havdal, Sör-Tröndelags fylkeskommune, Gsm , S-posti:

6 AKTIVITEETIT KULTTUURIYHTEISTYÖSSÄ Teatterihanke Tehtävänä on tuottaa teatteriesitys teemalla Ympäristöarvot Pohjolan Vihreä Vyöhyke. Tavoitteena on toteuttaa teatterihanke, jossa nuoret sitoutetaan tuottamaan näytelmä, joka käsittelee yhtä tai useampaa seuraavista arvoista: ympäristön säilyttäminen, ympäristöystävällisen energian käyttö, ympäristöresursseista huolehtiminen, saastumisen ehkäiseminen, nuorten suhteet ympäristöön ja luontoon. Tarkoituksena on saada nuoret välittämään ja kiinnostumaan ympäristöpolitiikasta. Kohderyhmänä ovat koululuokat/näytelmäryhmät ikäryhmässä vuotta. Joka Keskipohjola alueelta valitaan yksi luokka/ryhmä. Hankkeessa luokat/ryhmät esittävät näytelmänsä kouluillansa, ja hankkeen päätteeksi järjestetään vielä kolmipäiväiset teatterifestarit kaikille näytelmän tehneille ryhmille, joiden aikana jokainen esittää näytelmänsä. Tämä antaa käsitteelle Keskipohjola yhteistyö konkreettista sisältöä ja luo suhteita alueen nuorten välille. Jokainen luokka/ryhmä saa rahoitusta näytelmän tuottamiseen sekä loppufestareille osallistumiseen. Hanketta toteutetaan v Keskipohjolan Artistifoorumi lokakuuta 2005 Vaasassa lokakuuta 2005 Vaasassa järjestetään Keskipohjolan Artistifoorumi. Tapahtuman tarkoitus on koota festivaalijärjestäjiä yhteen seminaarikeskusteluihin samalla kun Keskipohjola aluetta edustavat taiteilijat niin musiikin kuin taiteidenkin parista tuovat osaamistaan esille konserteissa ja näyttelyissä, joita järjestetään eri puolilla Vaasan kaupunkia. Jokaiselta Keskipohjola alueelta valitaan 3-4 artistia/artistiryhmää tapahtumaan. Ensimmäisen päivän aikana järjestetään seminaari festivaalijärjestäjille, jossa keskustellaan yhteisistä haasteista ja ratkaisuista musiikkifestivaalien järjestämisessä sekä kuunnellaan luentoja yhteisestä markkinoinnista ja taiteilijavaihdoista. Myöhemmin päivän aikana vierailevat artistit esiintyvät mm. kauppakeskuksessa Vaasan keskustassa ja illan konserttiin Vaasan kaupungintalolla kutsutaan kaikki tapahtuman osallistujat tutustumaan toisiinsa ja musisoimaan. Toisena päivänä vuorossa on yhteinen seminaari festarijärjestäjille ja artisteille: Ajankohtaisia aiheita ovat mm. sponsorointi, julkinen ja yksityinen rahoitus, markkinointi ja profilointi. Myöhemmin illalla on vielä luvassa spontaaneja esiintymisiä Vaasan paikallisissa pubeissa. Päävastuullinen järjestäjä on Pohjanmaan liitto, yhteistyössä Svenska Österbottens förbundin ja Vaasan kaupungin kanssa. Marianne Lang, projektisihteeri, Puh , s-posti: Graafinen suunnittelu Keskipohjolassa Design-näyttely marraskuussa alkaen Sundsvallissa Sundsvallin museossa järjestetään design-näyttely alkaen marraskuussa Tapahtuma tulee sisältämään mm. kilpailuja, joihin myös media-alan, -valokuvaus ja design-opiskelijat osallistuvat, sekä näyttelyitä mm. mainostoimistojen töistä, julisteista, typografiasta sekä suunnittelutuotannoista. Mainostoimistoille ja graafisille suunnittelijoille lähetetään osallistumiskutsut paras työ -näyttelyyn, jonka arvovaltainen jury kokoaa. Designseminaari helmikuuta 2006 Sundsvall, Mittuniversitet Lisäksi tapahtuman yhteydessä järjestetään Sundsvallissa Keskipohjola seminaari graafisesta suunnittelusta vuoden 2006 alussa. Seminaari tulee sisältämään mm. luentoja, joissa valotetaan suunnittelun/graafisen suunnittelun eri näkökantoja, mutta myös opintovierailuja ja iltaohjelmaa. Vuosi 2005 oli Design-vuosi: mitä tapahtui, mitä se merkitsi?

7 Pohjolan Vihreä Viikko - Keskipohjolan Infokiertue 2006 Päätavoitteena on välittää tietoa Keskipohjolasta mm. keskeisille poliittisille toimijoille ja tahoille, yritysten ja matkailun edustajille sekä tiedotusvälineille ja yleisölle. Osatavoitteena on antaa Keskipohjola alueen taiteilijoille ja artisteille mahdollisuus tuoda osaamistaan esille alueen pääkaupungeissa. Hankkeen pääelementti on näyttely, jossa esitellään Keskipohjola aluetta: sen luontoa, ympäristöä, asukkaita, elinkeinoja, teollisuutta ja kulttuuria. Kiertue kulkee Osloon, Tukholmaan, Helsinkiin ja lopuksi Brysseliin. Päänäyttelyn lisäksi kootaan taidenäyttely, jossa esitellään Keskipohjolan taiteilijoita teoksineen sekä suunnitteluosaamista. Tapahtumassa järjestetään paitsi yllämainitut näyttelyt, myös tiedotustilaisuuksia aiemmin mainituille kohderyhmille. Tapahtuman yhteydessä nautitaan monenlaisesta Keskipohjolassa tuotetusta musiikista suuren konsertin muodossa. Myös aluetta edustava ruokakulttuuri kytketään tapahtumaan joka kaupungissa tullaan johonkin ravintolaan järjestämään Keskipohjola ruokalista. Alustava aikataulu Pohjolan Vihreä Viikko kiertueelle: - Oslo toukokuussa 2006, - Tukholma kesäkuussa 2006, - Helsinki syyskuussa 2006 ja viimeiseksi Brysseli lokakuussa Rolf Vestvik, Pohjois-Tröndelagin fylkeskommune, Gsm , S-posti: Kooste lähiajan tapahtumista: Toimenpide/ tapahtuma Aika ja paikka Lisätietoja, projektivastaava SÖT-konferenssi 16. syyskuuta 2005 Östersund - URBNET kokoukset syksy Keskipohjolan kehittämisstrategia MNRSTRATin 2. luonnos - Ekoteollisuuspuiston alkaen syksy 2005 perustaminen - Ekotehokkuus - tutkimukset Energiaseminaarit - viikko 41, Keski-Suomi /tietoiskut - syksy 2005, Västernorrland ja Jämtland - Yunation konferenssi - Koululuokkavaihto marraskuuta, Söråker - alkaen syksy 2005 Karin Gydemo Hans Gillgren Timo Lehtonen Pauliina Uusi-Penttilä Karen Havdal - Keskipohjolan Artistifoorumi - Graafinen suunnittelu Keskipohjolassa - Pohjolan Vihreä Viikko - kiertue lokakuuta 2005, Vaasa - alkaen 19. marraskuuta helmikuu 2006, Sundsvall - v aikana Rolf Vestvik

8 Keskipohjola-komitean työstämä hanke otsikolla Kestävä kehitys Keskipohjolassa on käynnistynyt syksyllä Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on n. 3 miljoonaa euroa. Projektin toimijalista on laaja, mukana on 26 organisaatiota kolmesta maasta: alueellisia viranomaisia, kuntia, kansallisia laitoksia, korkeakouluja, teknologiakeskuksia jne. Keskipohjola -alue käsittää kahdeksan aluetta: Etelä- ja Pohjois-Tröndelag Norjasta, Västernorrland ja Jämtland Ruotsista sekä Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Etelä-Savo Suomesta. Seuraava ProMidNord Uutiskirje julkaistaan marraskuussa Lisätietoja koko hankkeesta saatte: - Projektikoordinaattori Anders Huldtilta, Puh S-posti: - Keskipohjola-komitean kansliasta: Komiteasihteeri Virpi Heikkinen, Puh S-posti: - Internetistä: Keskipohjolan kulttuuripäivät Teuvalla Keskipohjola soi! Keskipohjolan kulttuuripäivät järjestetään tänä vuonna Eteläpohjalaisten Spelien yhteydessä Nuoret kansanmusiikin ammattilaiset ja alan opiskelijat Suomesta, Norjasta ja Ruotsista kohtaavat Keskipohjolan kulttuuripäivillä Teuvalla Spelien aikaan. Tapahtumassa jaetaan myös perinteiset Keskipohjolan Kulttuuripalkinnot kansanmusiikin alalla ansioituneille toimijoille. Tänä kesänä Keskipohjolan kulttuuripäiville odotetaan n. 60 ulkomaista esiintyjää. Kulttuuripäivät järjestetään yhteistyössä Teuvan kunnan sekä Eteläpohjalaiset Spelit ry:n kanssa. Spelit on Etelä-Pohjanmaan suurin kansanmusiikkitapahtuma Teuvalla. Speleissä korostuu kansantanssi, mm. polska. Esiintyjiä saapuu yli 1000 seitsemästä Euroopan maasta. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuripäiville!!

Nyt se alkaa todenteolla! Keskipohjolan 8 aluetta verryttelevät lihaksiaan tehdäkseen Keskipohjolaa vahvemmaksi

Nyt se alkaa todenteolla! Keskipohjolan 8 aluetta verryttelevät lihaksiaan tehdäkseen Keskipohjolaa vahvemmaksi PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 1/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD HANKKEESSA Keskipohjola-komitean työstämä hanke otsikolla Kestävä kehitys Keskipohjolassa on käynnistynyt syksyllä 2004. Kolmivuotisen hankkeen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 Komitean hyväksymä 17.11.2011 Johdanto Keskipohjola-komitea on yhteistyöorganisaatio Keskipohjolan alueiden välillä, alue ulottuu idästä Venäjän rajalta länteen Atlantille. Keskipohjola-komitea

Lisätiedot

UUTISKIRJE JOULUKUU 2004

UUTISKIRJE JOULUKUU 2004 UUTISKIRJE JOULUKUU 2004 AJANKOHTAISTA KESKIPOHJOLASSA ProMidNord hanke käynnistynyt Kestävä kehitys Keskipohjolassa EU:n Interreg III -yhteisöaloitteella tuetaan rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden

Lisätiedot

Interreg-projekti ( ) Kestävä kehitys Keskipohjolassa.

Interreg-projekti ( ) Kestävä kehitys Keskipohjolassa. Interreg-projekti (1.8.2004 31.7.2007) Kestävä kehitys Keskipohjolassa Etelä-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Jämtland ja Västernorrland Ruotsissa sekä Sør- ja Nord-Trøndelag Norjassa WP

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Keskipohjolan yhteistyö. strategia

Keskipohjolan yhteistyö. strategia Keskipohjolan yhteistyö strategia 2012-2014 komitean hyväksymä 13.5.2011 Tausta Rajat ylittävä yhteistyö Keskipohjolassa aloitettiin vuonna 1978 yhteistyöelimen muodossa. Komitea on yhteistyön ydin ja

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä Meiltä on puuttunut keinoja arkiseen mutkattomaan yhdessä oloon. Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä - Yhteisöllisyystutkija Antti Maunu #syödäänyhdessä #suomi100 SUOMESSA

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 Yhteyshenkilöt Eeva-Liisa Lehto, puh 040 8255056, sähköposti eeva-liisa.lehto@foodwest.fi

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Rahoitustaulukko (EUR) Toimintalinjat EU 60 % Kansallinen

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012 _ KOKOUSAIKA Torstai 15.3.2012 klo 10.00 12.30 _ KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Thermopolis Oy - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Energiatehokkuuden hanketreffit 28.1.2016 Mika Yli-Petäys, Thermopolis Oy Thermopolis Oy:n tavoitteet Parantaa energiateollisuuden

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely 1.11.2010-31.3.2011 Hyvät Mielen avain -hankkeen osahankkeen edustajat! Tämän Webropol -kyselyn tarkoituksena on seurata hankkeessanne tapahtunutta toimintaa

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas.

Kokouksen lopuksi (tai välillä) nautitaan perinteinen Pohjanhovin joululounas. ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 15.12.2015 Kokous 8/2015 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Taiteiden tiedekunnan ajankohtaiset asiat 3. Katsaus sijoitusnäkymiin ja sijoitusstrategian

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08 Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 Nuorisotyötoimikunta jakaantuu neljään osa-alueeseen: Nuorisovaihto, Lions Quest, Päihteiden vastainen työ ja Leo-toiminta. Osa-alueiden vetäjät ovat Ulla

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Haminanseudun Oloneuvokset ry:ssä alkaa toiminnassa viideskymmenesensimmäinen vuosi. Toimintamme on hyvin monipuolista niin, että kaikilla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Lapin toimintayksikkö 2.6.2008 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa Aika

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 3.6.2009 Annukka Luomi ja Katja Viberg, ympäristökasvattajat Aamupäivän ohjelma 8.45 Aamukahvit 9.00 Ympäristökoulun esittely 9.15 Pääsuunnitteluryhmän

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia. Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja

Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia. Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Seudullisten hankkeiden tilanteiden arviointia Pohjanmaa hanke Matti Kaivosoja LT, projektijohtaja Pohjanmaa hanke 56 kuntaa, joissa suomenk, ruotsink. ja kaksikielisiä 11 seutukuntaa 3 sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU Ari Reunanen Toinen vaihe Helmikuu Touko- elokuu Syyskuu Selvitysvaihe 2 Vaihe 1 + 2 VAIHE 3 TYÖRYHMIEN SELVITYSVAIHE 1 VALMIS Uuden kunnan tavoitteet

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark Suomen ensimmäinen ja Maailman pohjoisin Geopark Rokua Geopark Jäsenyys lokakuussa 2010 Teema: Jääkauden perintö

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Grundtvigoppimiskumppanuus

Grundtvigoppimiskumppanuus Grundtvigoppimiskumppanuus Perustietoa ja hakuohjeita 18.1.2012 CIMO Tavoite ja toiminta Oppimiskumppanuuden tavoitteena on edistää aikuiskoulutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä eri maissa Yhteisen

Lisätiedot