PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. MAKROALUE -TYÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA. www.mittnorden.net MAKROALUE -TYÖ"

Transkriptio

1 PROMIDNORD UUTISKIRJE nro 2/2005 AJANKOHTAISTA PROMIDNORD -HANKKEESSA MAKROALUE -TYÖ Keskipohjolan yhteistyöverkko sai positiivisen alun ja vastaanoton Seinäjoella huhtikuussa Seinäjoelle kokoontui huhtikuuta alueellisesta kilpailukyvystä ja aluekehittämisestä kiinnostunut n. 60 hengen joukko Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Kahden seminaaripäivän aikana kuultiin useita suomalaisia ja ruotsalaisia asiantuntijoita aluekehittämisen aloilta sekä vaihdettiin kokemuksia valtioiden välisestä yhteistyöstä Itämeren alueella. Aloitusseminaari oli ensimmäinen useamman seminaarin ja konferenssin sarjasta, joissa kahdeksan Keskipohjola alueen kesken käydään läpi yhteisiä kehittämiskysymyksiä. Työ liittyy kiinteästi alueelle laadittavaan yhteiseen kehittämisstrategiaan, MNRSTRATiin. - URBNET: on Keskipohjolan kaupunkien kehittämisverkosto, ja tavoitteena on että verkostolla tulee olemaan tärkeä rooli makroalueellisessa kehittämisstrategiassa. Tarkoituksena on luoda kaupunkiverkosto Keskipohjolan kaupunkien välille tietojen- ja kokemustenvaihdon merkeissä sekä hakea vastaavanlaisista kaupunkien kehittämisyhteistyöstä esimerkkejä Euroopasta. URBNET tulee myös olemaan SÖT kaupunkien jo alkaneen yhteistyön jatke. Ensimmäiset verkostotapaamiset on suunniteltu alkusyksylle Osallistumiskutsut ja tarkempia tietoja kokouksista lähetetään verkostoon mukaan kutsuttaviin kuntiin. Hans Gillgren, Gsm. +46 (0) , S-posti: SÖT TYÖ (kaupunkiverkosto Sundsvall, Östersund ja Trondheim) Alueellinen strategiaryhmä SÖT kaupungeille laadittavan kehittämisstrategian ensimmäistä luonnosta työstetään parhaillaan: Eurofutures esitteli tuotettua materiaalia SÖT-johdon kokouksessa toukokuussa Trondheimissa. Strategiassa tullaan kuvaamaan alueita kunkin kehittämis- ja kasvuohjelmista käsin ja apuna käytetään sellaisia indikaattoreita jotka mahdollistavat SÖT -kaupunkien vertailun. Näitä ovat mm. kaupungin rooli alueensa moottorina, tietopääoma, työmatkarakenteet, elinkeinoelämärakenteet, asukasmäärät sekä erilaisia työllisyystietoja. Östersundiin 16. syyskuuta suunnitellun SÖT-konferenssin ohjelmaa on käyty myös yhdessä läpi yksityiskohtaisempi ohjelma lähetetään kutsutuille lähempänä ajankohtaa. Konferenssin päähuomio tulee olemaan kestävän kehityksen liikenteen kysymyksissä aluekehittämisen ja valmistuvan SÖT-strategian näkökannasta käsin. Tavoitteena on, että konferenssin aikana voidaan esitellä

2 laadittu strategia sekä osoittaa sellaisia yhteistyön muotoja joita SÖT-alueilla voidaan konkreettisesti käyttää hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi eli pitkän tähtäimen alueellista yhteistyötä jokaisen alueen eduksi. Opiskelijakaupunkityö Syksyn 2005 ja kevään 2006 painopisteet: SÖT -kaupunkien markkinointi mahdollisille tuleville opiskelijoille, sekä kotimaan opiskelijoille että ulkomaisille. Vahvistaa opiskelijoiden ja työelämän/elinkeinoelämän välistä suhdetta, tavoitteena saada yhä suurempi osa vastavalmistuneista pysymään SÖT-kunnissa; Trondheimin kokouksen yhteydessä SÖT-hankkeen johto sai mahdollisuuden toimintamuotona esim. nähdä koululaisnäytelmän joka käsitteli Norjan ja Ruotsin yhteistä historiaa. alueelliset työmarkkinapäivät Oppilaat olivat Fagervallsin koulusta Östersundista. Toimintasuunnitelman teko: sisältöinä mm. asunnonsaannin vakuutus ja mahdollisia liikkumisetuisuuksia. Ympäristötekijät huomioonottava liikennetyö Käsitteen määritelmä: Kestävän kehityksen mukaista matkustamista ja kuljettamista hyvän elämänlaadun ja vähäisten ilmastonvaikutusten puolesta huomioon otetaan liikenneturvallisuus, ilmansaastuminen ja melu. Hankkeen sisältö: kokemustenvaihtoa, tietokannat, videoneuvottelut ja vertailevat indikaattorit. Tavoitteena on mm. laajentaa videoneuvottelujen käyttömahdollisuuksia vaihtoehtoisena kokousmuotona, joka säästää niin aikaa kuin ympäristöä ja kustannuksiakin. Myös Vägverket ja Vägväsendet osallistuvat yhteistyöhön. Kaupunkikohtaisesti kyseeseen tulevat seuraavat asiat: - Trondheim: yhteissijoittamishanke, pyörätieverkosto, yhtenäiset tiemaksujärjestelmät - Sundsvall: kimppakyydit, autojen yhteiskäyttöpooli (nk. bilpool) - Östersund: mm. kansainvälisen Liikkujan viikon ja Autottoman päivän toiminta, ympäristöystävällinen autopooli. Karin Gydemo, Östersundin kunta, Puh. +46(0) , S-posti: YMPÄRISTÖ- JA EKOKILPAILUKYKYOSIO 1) ENRES-verkosto: Ympäristöyritysten tietokanta Ympäristöalan yrityksistä on aloitettu kokoamaan kahta tietokantaa: - toiseen kootaan sellaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään liiketoimintaansa kansallisesti ja kansainvälisesti ympäristöyritykset verkostossa. Eräs mahdollisuus voisi olla osallistuminen nk. Envimatch.com.:iin, joka on kansainvälinen verkosto IASP:n alla (International Association of Science Parks). - Toinen koottava tietokanta koskee kaikkia ympäristöalan yrityksiä ja organisaatioita Keskipohjolassa: tietokannan on tarkoitus osoittaa millaista ympäristöalan osaamista alueelta löytyy. 2) Ekoteollisuuspuistojen perustaminen Etelä-Savoon ja Jämtlantiin Ekoteollisuuspuiston perusselvitys käynnistyi Etelä-Savon maakuntahallitus päätti helmikuussa 2005 että Rantasalmen asemanseudun teollisuusalueesta kehitetään Suomen ensimmäinen ekoteollisuuspuisto. Alueella on mekaanisen puujalostuksen yrityskeskittymä, kaiken kaikkiaan 8 yritystä; suurin yritys on sadan työntekijän Rantasalmi Oy, joka valmistaa mm. hirsirakennuksia. Etelä-Savon maakuntaliitto valitsi ekoteollisuuspuisto-hanketta vetämään

3 mikkeliläisen insinööritoimisto Rejlers Oy:n. Rejlersillä on vuosien monipuolinen kokemus niin yritysten ympäristöjärjestelmistä kuin energiakatselmuksistakin. Ekoteollisuuspuiston avajaisseminaari pidettiin Rantasalmella Käytännön työ aloitetaan yritysten ympäristökatselmuksilla, jotka toteutetaan Etelä-Savon ja Keski-Suomen TEkeskuksissa kehitteillä olevan pk-yritysten kevennetyn ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Teollisuusalueelle yhteistä tahtotilaa vahvistamaan laaditaan yritysten omien ympäristöohjelmien lisäksi alueen yhteinen ympäristöpolitiikka. Ekoteollisuuspuiston avajaisia päästään viettämään syksyllä 2006 tai keväällä Lisäksi Pursialan teollisuusalueella Mikkelissä tehdään esiselvitys ekoteollisuuspuiston perustamismahdollisuuksien kartoittamiseksi sekä työstetään erillinen hanke-suunnitelma. Rantasalmen Teollisuusalue Kuva: Timo J. Lehtonen. Ekoteollisuuspuiston perustamiseksi Jämtlantiin on otettu yhteyttä Jämtlannin tiheintä yritysaluetta edustavaan Odenskogiin, jossa 200 yritystä sijaitsee Sundsvallin ja Trondheimin välissä. Jämtlannissa ja Västernorrlannissa on juuri aloitettu ympäristöyritysten kartoittaminen. 3) Ekotehokkuustutkimukset: Uimahallien energiatehokkuus selvitetään Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvari päätutkimuskohteena ProMidNord-hanke on tarjonnut alueen kylpylöille erinomaisen tilaisuuden edistää kestävää kehitystä ja saada tunnettuutta ekotehokkaana ja ympäristövastuullisena yrityksenä. Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvari on selvityksen pääkohde. Mikkelin Rantakeidas, Seinäjoen ja Vaasan uimahallit ovat myös mukana ekotehokkuusselvityksessä, jolla pyritään parantamaan uimahallien kustannustehokkuutta ja samalla pienentämään ympäristövaikutuksia. Mukaan pyritään saamaan myös Åren kylpylä Jämtlandista. Ekotehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vähemmästä tuotetaan enemmän ympäristöä säästäen. Uimahalleissa ekotehokkuuden parantamisessa avainasemassa ovat energian ja vedenkäytön tehokkuus. Jyväskylän AaltoAlvarissa toteutetaan energiakatselmus Kauppa- ja teollisuusministeriön/motivan energiakatselmusmallin mukaan. Lisäksi kaikkiin uimahalleihin laaditaan ympäristöpolitiikka ja -ohjelma yhteistyössä uimahallin johdon ja henkilöstön kanssa soveltaen Etelä-Savon ja Keski-Suomen TE-keskusten kehittämää tuotteistettua neuvontapalvelua/pk-yritysten kevennettyä ympäristöjärjestelmää EcoStart. Hankkeen aikana toteutetaan myös asiakkaiden ympäristövastuullisuutta ja myötäisyyttä kartoittavia haastattelu- ja kyselytutkimuksia. Hankkeesta laaditaan sekä suomen- että englanninkielinen julkaisu ja hankkeen tulokset levitetään laajalti muiden kylpylöiden käyttöön. 4) Luomukoulutus-yhteistyö Sopimus osion toteuttamisesta Helsingin yliopiston kanssa allekijrjoitettiin tammikuussa. Ensimmäiset kontaktit mahdollisiin yhteistyöpartnereihin on otettu. Pääteema tutkijakursseilla on Agroekologia, luomuviljely ja eläinten hyvinvointi. Kurssien suunnitteluun on kokoonnuttu Helsingissä helmikuussa ja seuraava kokous on kesäkuussa Mikkelissä. Opiskelijavaihtoa tullaan järjestämään Helsingin yliopiston Mikkelin yksikön ja Östersundissa sijaitsevan Mittuniversitetin välillä. Projektipäällikkö Timo Lehtonen, Gsm , S-posti:

4 ENERGIATYÖN TOIMINTOJA Osahanke on saanut uuden vetäjän: Pauliina Uusi-Penttilä Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:stä on aloittanut työn hankkeessa. Työryhmä on työstänyt hankkeen osioita eteenpäin: Aktiviteetti 1- yhteinen energia-agenda Työryhmä on aloittanut kokoamaan olemassa olevia johtavia dokumentteja, kuten Agenda 21:ä ja muita energiasuunnitelmia niin paikalliselta, alueelliselta kuin kansalliseltakin tasolta joiden pohjilta muodostetaan yhteinen energiajulistus Keskipohjola alueelle vuoden 2005 aikana. Agendan luonnos esitellään ensin alueellisille poliittisille edustajille kommentoitavaksi. Lisäksi alueelliset energiatasapainotutkimukset päivitetään ja energia-alasta alueelta kootaan yhteinen esitys. Aktiviteetti 2 energiatietouden lisääminen Tavoitteena on lisääntynyt energiatietous niin päättäjien, yritysten kuin yleisönkin joukoissa sekä korostaa kestävyyttä päätöksenteon tekijänä. Syksyn 2005 aikana Keskipohjolan eri alueilla tullaan järjestämään asian tiimoilta erilaisia tapahtumia: opintomatkoja, seminaareja ja energiansäästöviikkoja joiden aikana mm. esitellään päivitettyjä energiatasapainotutkimuksia, tiedotetaan pellettilämmöstä ja energiatehokkuudesta yleensä sekä keskustellaan miten energiatietoutta voisi hyödyntää yritystoiminnassa. Aktiviteetti 3 uusi direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta Uusi energiadirektiivi EPBD (Energy Performance for Buildings Directive) tulee tuomaan mukanaan liiketoimintamahdollisuuksia mm. konsulteille, katsastajille ja kiinteistönvälittäjille. Näitä ryhmiä informoidaan direktiivin voimaantulon edellä ja aikoihin, Suomessa direktiivi astuu voimaan v alussa. Keskipohjola alueella ja sen kaupungeissa tullaan järjestämään alueellisia seminaareja asian tiimoilta syksyn 2005 aikana. Aktiviteetti 4 kestävä kehitys liikenteessä Työ on päätetty toteuttaa yhteistyössä SÖT alahankkeen kanssa. Työryhmä on mm. aloittanut kartoittamaan aiheeseen liittyviä vaikeuksia ja esteitä, jotka voivat olla niin poliittisia kuin teknisiäkin: esim. maiden väliset verotuserot, eurooppalaisen lainsäädännön vaikutukset, autokanta jne. Esim. Biopolttoainedirektiivissä mainitaan prosentuaaliset tavoitteet biopolttoaineiden käytölle liikenteessä: 2 prosenttia vuonna 2005 ja 5,75 prosenttia vuonna Best-practices esimerkkinä tullaan käyttämään mm. Itävaltaa, joka on hyvin pitkällä biodieselin käytössä. Pauliina Uusi-Penttilä, Gsm , S-posti:

5 NUORISO JA DEMOKRATIA TYÖ YUNATION SÖRÅKERISSA MARRASKUUTA 2005 Kontaktitapahtuma nuorilta nuorille Keskipohjolassa!Tapahtuma niille jotka välittävät ja haluavat uudistuksia! Yunation on ensimmäinen kolmesta tapahtumasta jotka järjestetään ProMidNord hankkeen nuorisoosiossa. Ensimmäinen tapahtuma järjestetään marraskuuta Söråkerissa, joka sijaitsee Sundvallin liepeillä Ruotsissa. Tapahtuma kulkee otsikolla Demokratia ja identiteetti. Ohjelma on täynnään älyttömän hyviä luentoja, kiihkeitä keskusteluja, kehittäviä workshoppeja, vauhdikkaita iltoja ja meheviä kulttuurityrmäyksiä. Tapahtumassa tullaan näkemään erilaisia elokuvia Keskipohjola alueen kolmesta eri maasta, ja elokuvista ja niiden herättämistä ajankohtaisista asioista myös keskustellaan. Tarkoituksena on kaivautua syvemmälle nuorten elämisen ehtoihin Keskipohjolassa. Päivien ohjelmaan sisältyy seminaari, jonka mielenkiintoisiin luentoihin nuorilla on mahdollisuus myös kommentoida ja järjestäjät pyrkivät saamaan päiville mukaan myös poliitikkoja ja yhteiskuntavaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria aikuisia keskustelutilaisuuteen. Luonnollisesti päivien ohjelmaan tulee myös kevyempiä aktiviteetteja, eli mahdollisuuksia osallistua mm. paidanpainatukseen, graffittimaalaukseen, studionauhoituksiin yms. Järjestäjät tulevat kesän aikana lähettämään 50 kutsua Suomeen, Norjaan ja Ruotsiin. Kaikille osallistujille maksetaan matkat, majoitus ja tapahtuman sisäänpääsy. Kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret aikuiset, jotka näkevät tulevaisuuden Keskipohjolassa. Tapahtuman järjestävät pääasiassa Västernorrlannin ja Jämtlannin hanketyöryhmässä mukana olevat neljä nuorta. Koko hankeosion työryhmä tulee osallistumaan tapahtumaan. Koululuokkavaihtoa Opi tuntemaan pohjoismaiset naapurisi! Ota yhteyttä toteuttamisideoissa tai käytännön kysymyksissä! Osahankkeessa toteutetaan koululuokkavaihtoa lukioluokka-asteella (ikäryhmä vuotiaat) hankkeeseen osallistuvien alueiden kesken Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tavoitteena on saada n. 750 oppilasta osallistumaan vaihtoon vuosien välisenä aikana. Vierailut ovat n. 2-3 päivän kestoisia. Esim. Suomesta mukaan on ilmoittautunut jo viisi koulua/ryhmää. Kaikki koulut ja ryhmät voivat etsiä vaihtokumppania alueen muista kouluista sekä hakea vaihtoon rahoitusta hankkeelta. Hankkeen yhteyshenkilöt auttavat kontaktien luomisessa vaihdosta kiinnostuneiden koulujen välillä, mutta koulut saavat itse määritellä ja hoitaa vaihdon käytännön seikat, eli sopia vaihdosta ja sen aikatauluista, matkoista yms. Hankkeen nettisivuille (/promidnord) tulee piakkoin yhteys- ja infolista vaihdosta kiinnostuneista kouluista. Jos koulunne on kiinnostunut koululuokkavaihdosta, ottakaa ystävällisesti yhteyttä joko projektipäällikköön tai muihin yhteyshenkilöihin. Karen Havdal, Sör-Tröndelags fylkeskommune, Gsm , S-posti:

6 AKTIVITEETIT KULTTUURIYHTEISTYÖSSÄ Teatterihanke Tehtävänä on tuottaa teatteriesitys teemalla Ympäristöarvot Pohjolan Vihreä Vyöhyke. Tavoitteena on toteuttaa teatterihanke, jossa nuoret sitoutetaan tuottamaan näytelmä, joka käsittelee yhtä tai useampaa seuraavista arvoista: ympäristön säilyttäminen, ympäristöystävällisen energian käyttö, ympäristöresursseista huolehtiminen, saastumisen ehkäiseminen, nuorten suhteet ympäristöön ja luontoon. Tarkoituksena on saada nuoret välittämään ja kiinnostumaan ympäristöpolitiikasta. Kohderyhmänä ovat koululuokat/näytelmäryhmät ikäryhmässä vuotta. Joka Keskipohjola alueelta valitaan yksi luokka/ryhmä. Hankkeessa luokat/ryhmät esittävät näytelmänsä kouluillansa, ja hankkeen päätteeksi järjestetään vielä kolmipäiväiset teatterifestarit kaikille näytelmän tehneille ryhmille, joiden aikana jokainen esittää näytelmänsä. Tämä antaa käsitteelle Keskipohjola yhteistyö konkreettista sisältöä ja luo suhteita alueen nuorten välille. Jokainen luokka/ryhmä saa rahoitusta näytelmän tuottamiseen sekä loppufestareille osallistumiseen. Hanketta toteutetaan v Keskipohjolan Artistifoorumi lokakuuta 2005 Vaasassa lokakuuta 2005 Vaasassa järjestetään Keskipohjolan Artistifoorumi. Tapahtuman tarkoitus on koota festivaalijärjestäjiä yhteen seminaarikeskusteluihin samalla kun Keskipohjola aluetta edustavat taiteilijat niin musiikin kuin taiteidenkin parista tuovat osaamistaan esille konserteissa ja näyttelyissä, joita järjestetään eri puolilla Vaasan kaupunkia. Jokaiselta Keskipohjola alueelta valitaan 3-4 artistia/artistiryhmää tapahtumaan. Ensimmäisen päivän aikana järjestetään seminaari festivaalijärjestäjille, jossa keskustellaan yhteisistä haasteista ja ratkaisuista musiikkifestivaalien järjestämisessä sekä kuunnellaan luentoja yhteisestä markkinoinnista ja taiteilijavaihdoista. Myöhemmin päivän aikana vierailevat artistit esiintyvät mm. kauppakeskuksessa Vaasan keskustassa ja illan konserttiin Vaasan kaupungintalolla kutsutaan kaikki tapahtuman osallistujat tutustumaan toisiinsa ja musisoimaan. Toisena päivänä vuorossa on yhteinen seminaari festarijärjestäjille ja artisteille: Ajankohtaisia aiheita ovat mm. sponsorointi, julkinen ja yksityinen rahoitus, markkinointi ja profilointi. Myöhemmin illalla on vielä luvassa spontaaneja esiintymisiä Vaasan paikallisissa pubeissa. Päävastuullinen järjestäjä on Pohjanmaan liitto, yhteistyössä Svenska Österbottens förbundin ja Vaasan kaupungin kanssa. Marianne Lang, projektisihteeri, Puh , s-posti: Graafinen suunnittelu Keskipohjolassa Design-näyttely marraskuussa alkaen Sundsvallissa Sundsvallin museossa järjestetään design-näyttely alkaen marraskuussa Tapahtuma tulee sisältämään mm. kilpailuja, joihin myös media-alan, -valokuvaus ja design-opiskelijat osallistuvat, sekä näyttelyitä mm. mainostoimistojen töistä, julisteista, typografiasta sekä suunnittelutuotannoista. Mainostoimistoille ja graafisille suunnittelijoille lähetetään osallistumiskutsut paras työ -näyttelyyn, jonka arvovaltainen jury kokoaa. Designseminaari helmikuuta 2006 Sundsvall, Mittuniversitet Lisäksi tapahtuman yhteydessä järjestetään Sundsvallissa Keskipohjola seminaari graafisesta suunnittelusta vuoden 2006 alussa. Seminaari tulee sisältämään mm. luentoja, joissa valotetaan suunnittelun/graafisen suunnittelun eri näkökantoja, mutta myös opintovierailuja ja iltaohjelmaa. Vuosi 2005 oli Design-vuosi: mitä tapahtui, mitä se merkitsi?

7 Pohjolan Vihreä Viikko - Keskipohjolan Infokiertue 2006 Päätavoitteena on välittää tietoa Keskipohjolasta mm. keskeisille poliittisille toimijoille ja tahoille, yritysten ja matkailun edustajille sekä tiedotusvälineille ja yleisölle. Osatavoitteena on antaa Keskipohjola alueen taiteilijoille ja artisteille mahdollisuus tuoda osaamistaan esille alueen pääkaupungeissa. Hankkeen pääelementti on näyttely, jossa esitellään Keskipohjola aluetta: sen luontoa, ympäristöä, asukkaita, elinkeinoja, teollisuutta ja kulttuuria. Kiertue kulkee Osloon, Tukholmaan, Helsinkiin ja lopuksi Brysseliin. Päänäyttelyn lisäksi kootaan taidenäyttely, jossa esitellään Keskipohjolan taiteilijoita teoksineen sekä suunnitteluosaamista. Tapahtumassa järjestetään paitsi yllämainitut näyttelyt, myös tiedotustilaisuuksia aiemmin mainituille kohderyhmille. Tapahtuman yhteydessä nautitaan monenlaisesta Keskipohjolassa tuotetusta musiikista suuren konsertin muodossa. Myös aluetta edustava ruokakulttuuri kytketään tapahtumaan joka kaupungissa tullaan johonkin ravintolaan järjestämään Keskipohjola ruokalista. Alustava aikataulu Pohjolan Vihreä Viikko kiertueelle: - Oslo toukokuussa 2006, - Tukholma kesäkuussa 2006, - Helsinki syyskuussa 2006 ja viimeiseksi Brysseli lokakuussa Rolf Vestvik, Pohjois-Tröndelagin fylkeskommune, Gsm , S-posti: Kooste lähiajan tapahtumista: Toimenpide/ tapahtuma Aika ja paikka Lisätietoja, projektivastaava SÖT-konferenssi 16. syyskuuta 2005 Östersund - URBNET kokoukset syksy Keskipohjolan kehittämisstrategia MNRSTRATin 2. luonnos - Ekoteollisuuspuiston alkaen syksy 2005 perustaminen - Ekotehokkuus - tutkimukset Energiaseminaarit - viikko 41, Keski-Suomi /tietoiskut - syksy 2005, Västernorrland ja Jämtland - Yunation konferenssi - Koululuokkavaihto marraskuuta, Söråker - alkaen syksy 2005 Karin Gydemo Hans Gillgren Timo Lehtonen Pauliina Uusi-Penttilä Karen Havdal - Keskipohjolan Artistifoorumi - Graafinen suunnittelu Keskipohjolassa - Pohjolan Vihreä Viikko - kiertue lokakuuta 2005, Vaasa - alkaen 19. marraskuuta helmikuu 2006, Sundsvall - v aikana Rolf Vestvik

8 Keskipohjola-komitean työstämä hanke otsikolla Kestävä kehitys Keskipohjolassa on käynnistynyt syksyllä Kolmivuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on n. 3 miljoonaa euroa. Projektin toimijalista on laaja, mukana on 26 organisaatiota kolmesta maasta: alueellisia viranomaisia, kuntia, kansallisia laitoksia, korkeakouluja, teknologiakeskuksia jne. Keskipohjola -alue käsittää kahdeksan aluetta: Etelä- ja Pohjois-Tröndelag Norjasta, Västernorrland ja Jämtland Ruotsista sekä Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Etelä-Savo Suomesta. Seuraava ProMidNord Uutiskirje julkaistaan marraskuussa Lisätietoja koko hankkeesta saatte: - Projektikoordinaattori Anders Huldtilta, Puh S-posti: - Keskipohjola-komitean kansliasta: Komiteasihteeri Virpi Heikkinen, Puh S-posti: - Internetistä: Keskipohjolan kulttuuripäivät Teuvalla Keskipohjola soi! Keskipohjolan kulttuuripäivät järjestetään tänä vuonna Eteläpohjalaisten Spelien yhteydessä Nuoret kansanmusiikin ammattilaiset ja alan opiskelijat Suomesta, Norjasta ja Ruotsista kohtaavat Keskipohjolan kulttuuripäivillä Teuvalla Spelien aikaan. Tapahtumassa jaetaan myös perinteiset Keskipohjolan Kulttuuripalkinnot kansanmusiikin alalla ansioituneille toimijoille. Tänä kesänä Keskipohjolan kulttuuripäiville odotetaan n. 60 ulkomaista esiintyjää. Kulttuuripäivät järjestetään yhteistyössä Teuvan kunnan sekä Eteläpohjalaiset Spelit ry:n kanssa. Spelit on Etelä-Pohjanmaan suurin kansanmusiikkitapahtuma Teuvalla. Speleissä korostuu kansantanssi, mm. polska. Esiintyjiä saapuu yli 1000 seitsemästä Euroopan maasta. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuripäiville!!

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T Taustaraportti Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeelle E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 0 : 2 0 0 6 E k o t e o l l i s u u

Lisätiedot

EKO -ekotehokkuus,ympäristöjärjestelmät ja tiedonhallinta

EKO -ekotehokkuus,ympäristöjärjestelmät ja tiedonhallinta Y M P Ä R I S T Ö N L I F E S U O M E S S A 5 6 8 10 12 14 16 Alkusanat ECOREG-hankehaastattelu Karjaanjoki-hankehaastattelu Demo-MNA-hankehaastattelu ECOTRA-hankehaastattelu ENVIFACILITATE-hankehaastattelu

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2008 1 Sisällys 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 4

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 2/2005 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Kestävä kehitys kuuluu kaikille 6 Hyvinkään Laureaan oma

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 1 SISÄLTÖ 1. Säätiön perustaminen ja tarkoitus 3 2. Säätiön hallinto 3 3. Suomen Itämeri-instituutti 4 3.1. Henkilöstö 4 3.2. Neuvottelukunta 5 4.

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA Kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila 30.1.2001 SISÄLLYS I YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA...1 1. P O H J O I S M A I S E T YSTÄVYYSKAUPUNGIT...1

Lisätiedot

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa

Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Kestävä kehitys Keskipohjolan maakuntien pääkaupungeissa Raportointi ja ympäristön tilan mittaaminen E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 8 : 2 0 0 6 kestävä kehitys keskipohjolan

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Menestystarinoita Pohjanmaalta

Menestystarinoita Pohjanmaalta Länsi-Suomen EAKR-ohjelma Menestystarinoita Pohjanmaalta Tekijät esille! Hyvä lukija, Pohjanmaan liitto haluaa tämän esitteen avulla nostaa esille ihmiset hankkeiden takaa. Olemme siksi antaneet heistä

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA SUUPOHJASSA. Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA

UUSIUTUVA ENERGIA SUUPOHJASSA. Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA Suupohjan seutukunnan asukaslehti TALVI / 2013-2014 ISOJOKI KAUHAJOKI KARIJOKI KURIKKA TEUVA Yhä useampi surffaa valokuidun kautta Suupohjassa s. 3 Kuva: Heikki Mahlamäki Suupohja vuonna 2024 s. 10 UUSIUTUVA

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan kulttuurin vientihanke Seinäjoki 2006 Tekijä: Hanna Karppi Etukannen kuva: Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit,

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 VUOSIKERTOMUS Kulttuurikeskus yleisenä kulttuuritoimijana kaupungissa

Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 VUOSIKERTOMUS Kulttuurikeskus yleisenä kulttuuritoimijana kaupungissa Kuva: Seminaarimäen Mieslaulajat, Vaasan Kuorofestivaali 2013 Kulttuurikeskuksen vuoden 2013 VUOSIKERTOMUS Kulttuurikeskus yleisenä kulttuuritoimijana kaupungissa Mitä vuosi piti sisällään? 1. Yleistä

Lisätiedot

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4

Investointeja energiatehokkuuteen ei kannata siirtää tulevaisuuteen s.6. Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 1 2006 Motiva Oy tuottaa asiantuntijapalveluita energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi Ilmoittaudu Energy Audit - konferenssiin s. 4 ATK-laitteet voivat kuluttaa turhaan

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot