TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja, pj. 459 Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Järvensivu Jukka Kokko Pentti Mäntylä Heikki Paatere Antero Törmä Sakari Vahtola Pirjo Viitanen Kauko Fager Mia Hallia Jouko Hurme Hannu Kaisti Aapo Kosola Seppo Soini Pekka kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja hallintojohtaja Poissa Seppänen Teija jäsen Lehikoinen Jouni kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Suominen Heikki kirkkoherra 455 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi.

2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 457 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Winter ja Jari Hlavatý. 458 ILMOITUSASIAT 1. Kirkon säännöskokoelma S nro 94/ koskee piispainkokouksen päätöstä kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamista S nro 95/ koskee piispainkokouksen päätöstä lapsityön virkoihin otettavilta edellytettävistä tutkinnoista tai koulutuksesta annetun päätöksen muuttamista S nro 96/ koskee piispainkokouksen päätöstä kirkkoon liittyvälle annettavaa opetusta. Päätökset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 2. Pöytäkirjoja S kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 6/ S lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 5/ S sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/ S kuvataidetoimikunnan pöytäkirja nro 2/ S diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 7/ S atk-toimikunnan pöytäkirja nro 7/ S kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja nro 10/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. 3. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston päätös

3 S seurakuntaneuvosto on valinnut Henrikinseurakunnan avoinna olevaan nuorisotyönohjaajan virkaan Marko Mäenpään. 4. Arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Turun arkkihiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöiden neuvottelupäivät ovat Kaarinan kirkossa ja seurakuntasalissa, Voudinkatu 2. Neuvottelupäivien ohjelma on seuraava: Liite Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 459 TUOMIOROVASTI RAUNO HEIKOLAN VIRKAMATKA ROOMAAN Arkkipiispa Jukka Paarman johtama Suomen ev.lut. kirkon valtuuskunta vierailee Roomassa Valtuuskuntaan kuuluvat kirkkoneuvos Risto Cantell, arkkipiispan sihteeri Heikki Jääskeläinen, Katolisen kirkon piispan Wrobel ja Ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo. Matka liittyy jo perinteiseksi tulleeseen piispa Henrikin muistopäivän viettoon ja jumalanpalvelukseen Santa Maria Sopra Minervan kirkossa. Tällä kerralla ohjelmassa on useita muitakin tilaisuuksia mm. sen vuoksi, että Suomessa vietetään Kirkon 850-vuotisjuhlaa. CCI-kuoro osallistuu myös useisiin tilaisuuksiin Roomassa. Arkkipiispa Jukka Paarma on toivonut, että myös Turun tuomiorovasti osallistuisi Rooman matkaan. Matkakustannukset ovat noin 500 euroa + majoituskulut Birgittalaisluostarissa. Kn oikeuttaa tuomiorovasti Rauno Heikolan käyttämään kirkkoneuvoston puheenjohtajan käyttövaroja osallistuessaan virkamatkan muodossa edellä mainittuun Rooman vierailuun Ilmoitus Rauno Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Rauno Heikola poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. 460

4 PALKKA-ASIAMIEHEN VAIHDOS Hallintojohtaja Pekka Soini on ollut seurakuntayhtymän palkka-asiamies palkka-asiamiehen tehtävän perustamisesta lukien. Kirkon Sopimusvaltuuskunnan toimiston yleiskirjeen 7/1983 mukaan kirkon virka- ja työehtosopimusjärjestelmän toimivuus edellyttää, että seurakunnassa on nimetty palkkaasiamies, jonka nimenomaisena tehtävänä on virka- ja työsuhdeasioiden hoitaminen. Palkka-asiamiehen tehtävistä on säädetty seurakunnan palkkaasiamiehen ohjeissa, jotka kuuluvat seuraavasti: Liite Palkka-asiamies Pekka Soini on siirtymässä eläkkeelle ensi keväänä. Kirkon Sopimusvaltuuskunnan toimisto on pyytänyt päivittämään palkka-asiamiesluettelonsa, jonka johdosta on tullut ajankohtaiseksi määrittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palkka-asiamies lukien. Seurakuntien lakimiehen tehtävänä on huolehtia virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta seurakunnissa ja niihin liittyvistä asioista, joten hänet nimitettäneen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palkka-asiamieheksi alkaen. Kn päättää nimetä seurakuntien lakimiehen Mia Fagerin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palkka-asiamieheksi lukien. Ilmoitus asianomaiselle, taloustoimistolle ja Kirkon Sopimusvaltuuskunnan toimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 461 KOKOUSAJAT KEVÄTKAUDELLA 2005 Johtoryhmässä on valmisteltu johtoryhmän, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousajat ja niistä on tehty seuraava esitys:

5 Johtoryhmä Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto klo 7.30 klo klo ke (retki) ke ke Kn hyväksyy omat kokousaikansa ja kirkkovaltuuston kokousajat. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Kirkkoneuvoston kokous siirrettiin päivää aikaisemmaksi Lars-Runar Knutsin pyynnöstä. Kokous päätettiin yksimielisesti siirtää päivää aikaisemmaksi Muilta osin esitys hyväksyttiin muuttumattomana.

6 OPPISOPIMUSTYÖNTEKIJÄ MIRJA MÄKISEN ANOMUS OSITTAISESTA HOITOVAPAASTA Mirja Mäkinen anoo osittaista hoitovapaata ajalle Mirja Mäkisen tytär on peruskoulun toisella luokalla. Mäkinen esittää, että mainitulla ajanjaksolla hän lyhentää työpäivää siten, että työpäivän pituus on kuusi tuntia päivässä. Tiedotuspäällikkö Jouko Hallia puoltaa Mirja Mäkisen anomusta. Mirja Mäkiselle myönnetään osittaista hoitovapaata välisellä ajalla siten, että hänen vuorokautinen työaika lyhennetään kuudeksi tunniksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 463 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Kn päättää myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 464 HAUTATOIMISTON HOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Hautatoimiston hoitajan virka on tulossa avoimeksi Pirkko Laitervon jäädessä eläkkeelle. Virka on ollut haettavana ja hakemukset tuli jättää mennessä. Hautatoimiston hoitajalta edellytetään tradenomin tai merkonomin tutkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa ja hyvää soveltuvuutta yleisön palvelutehtäviin. Viran hoito edellyttää ruotsin kielen käytännön taidon hallintaa. Määräaikaan mennessä virkaa haki 19 henkilöä. Hakijoista on laadittu yhteenveto, joka on seuraava: Liite Haastatteluihin kutsuttiin nro 2 Heli Elo, nro 6 Maria Koppe, nro 9 Ritva Mannelin, nro 17 Tanja Viljanto-Ruuhimäki sekä nro 18 Maria Wikström.

7 Haastatelluista Maria Koppe ja Maria Wikström ovat täysin kaksikielisiä. Maria Wikström toimii tällä hetkellä Katariinanseurakunnan seurakuntasihteerinä ja on vuorotteluna hoitanut myös muiden seurakuntien sihteerin tehtäviä. Siten seurakuntaorganisaatio ja talossa työskentelevät ihmiset sekä hautausjärjestelyt ovat hänelle tuttuja. Maria Koppen työkokemus on monipuolinen ja hän toimii tällä hetkellä Åbo Akademin Fortbildningscentralenissa. Hallintojohtaja Soini ja talous- ja suunnittelujohtaja Kaisti osallistuivat haastatteluihin. He esittävät, että virkaan valitaan Maria Wikström. Virka tulee avoimeksi , mutta valittava henkilö voi tutustua tuleviin tehtäviin tätä aikaisemmin. Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Kn päättää valita hautatoimiston hoitajan virkaan yo-merkonomi Maria Wikströmin ehdolla, että hän toimittaa ennen viran vastaanottamista hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Ilmoitus valitulle, virkaa hakeneille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 465 TOIMINNAN ARVIOINTI TILINPÄÄTÖKSESSÄ Yhtymän sisäinen tarkastaja Ilkka Yli-Räisänen on kiinnittänyt huomiota siihen, että kirkkohallituksen yleiskirjeen 17/2003 mukaan tilinpäätökseen on sisällytettävä talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden arviointi. Arviointi voidaan tehdä laadittua lomaketta hyväksi käyttäen. Lomake on seuraava: Liite Lomakkeessa arvioidaan niiden tavoitteiden toteutumista, jotka seurakunta, laitos tai toimisto on sisällyttänyt vuoden 2004 toimintasuunnitelmaansa. Lomake tulee lähettää taloustoimistoon mennessä. Lomake voidaan tulostaa osoitteesta T:\Avoin\Toiminnan arviointi\2004arviointi. Kn vahvistaa suunnittelulomakkeen käyttöön otettavaksi. Ilmoitus virastoille, laitoksille ja toimistoille. Ei muutoksenhakuoikeutta.

8 Käsittely Jäsen Lars-Runar Knuts totesi jälkiarvioinnin olevan hyödyllinen sekä seurakunnalle että yhtymälle ja myös valtuustolle. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kommentoi Ilkka Yli-Räisäsen huomion perustuvan kirkkohallituksen ohjeisiin ja niiden mukaisesti arviointilomakkeet tulee liittää osaksi tilinpäätösasiakirjaa. hyväksyttiin. 466 TURUN OKL:N KRISTITTYJEN OPISKELIJOIDEN SYYSPÄIVÄT Puheenjohtaja Siska Hankela ja rahastonhoitaja Irene Haavisto ovat esittäneet, että seurakuntayhtymä myöntäisi 400 euron suuruisen avustuksen Syyspäivien toteuttamiseen. Turun OKL:n kristityt opettajaksi opiskelevat järjestävät Kristilliset Syyspäivät. Anomuksen mukaan tarkoituksena on pitää yllä ja kehittää uskovien opettajien yhteyttä ja samalla halutaan kasvaa yhteisessä uskossa. Päivien talousarvio on euroa. Suurin osa summasta tulee lipputuloista, mutta ne eivät kata kaikkia kuluja. Kuluvan vuoden avustukset kirkollisiin tarkoituksiin -määräraha on jo jaettu. Talous- ja suunnittelujohtaja katsoo, että Kristillisiä Syyspäiviä voidaan tukea. Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Kn päättää myöntää käyttövaroistaan 400 euroa Turussa järjestettävien kristittyjen opettajiksi opiskelevien Syyspäiviä varten. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että saajien tulee jälkikäteen ja viimeistään ensi vuoden aikana antaa tilitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen. Ilmoitus anojalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

9 EILA KARVOSEN ANOMUS LISÄKIVEN PYSTYTTÄMISESTÄ SUKUHAUDALLE Eila Karvonen on esittänyt, että Turun hautausmaalla sijaitsevalle sukuhaudalle 1V saataisiin pystyttää lisäkivi. Tällaisissa tapauksissa on pyydetty hautainhoitorahastoon lisätalletusta kiven hoitoa varten. Kyseinen sukuhauta on maksettu vuonna 1941 hoidon osalta hautainhoitorahastolle ns. ikuisiksi ajoiksi. Tilanne on nyt muuttunut koska ikuisista hoidoista on kirkkoneuvoston päätöksellä tehty määräaikaisia. Vuonna 1941 kiven hoidosta on maksettu 400 markkaa. Mikäli maksua nyt perittäisiin, olisi se kiven koon perusteella 123 euroa. Hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi ilmoittaa, että näillä tapauksilla ei ole taloudellista merkitystä, koska näitä on vain noin viisi vuotta kohti. Toisaalta haudalle saatetaan ehdottaa huomattavan suurta muistokiveä, minkä johdosta poikkeuksellisen suurten muistomerkkien osalta voitaisiin jatkossakin edellyttää lisätalletusta. Lisätalletuksesta päätettäneen luopua ellei kyse ole poikkeuksellisen suuresta hautamuistomerkistä, jonka hoito on kallista. Kn päättää suostua Eila Karvosen anomukseen lisäkiven tuomisesta sukuhaudalle ilman, että siitä peritään hautainhoitorahastolle lisätalletusta. Ilmoitus anojalle, hautatoimistolle ja hautaustoimen päällikölle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 468 JÄÄKÄRIHAUTOJEN SÄILYTTÄMINEN Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen Varsinais-Suomen osasto on lähettänyt tuomiorovasti Rauno Heikolalle päivätyn kirjeen, joka koskee Turun hautausmailla olevien jääkärihautojen säilyttämistä. Asia on esitelty hyvin kirjeen liitteenä olevassa kirkkohallituksen yleiskirjeessä 16/1994 ja Helsingin seurakuntayhtymän osalta kirkkoneuvoston esityslistalla Lisäksi liitteenä on luettelo Turun hautausmaihin haudattujen jääkäreiden haudoista.

10 Liite Turun ev.lut. seurakuntien kirkkoneuvosto on kokouksessaan merkinnyt saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen 16/1994. Tässä yhteydessä kirkkoneuvosto totesi, että Turun hautausmaalla oli 28 jääkärihautaa, jotka pääosin olivat omaisten hoidossa. Edelleen kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan saaduksi kirkkohallituksen yleiskirjeen 25/1995, jossa pyydettiin seurakuntia kiinnittämään huomiota hautausmaihinsa haudattujen Mannerheim-ristin ritarien hautojen säilyttämisen. Samalla kirkkoneuvosto päätti pyytää ylipuutarhuri Markku Mannerkorvelta selvityksen Mannerheim-ristin ritarien hautojen luonteesta, hoidosta ja hoitoajasta, minkä jälkeen ratkaistaan hautojen hoidon mahdollinen järjestäminen. Saatuaan selvityksen kirkkoneuvosto päätti , että Katariinan hautausmaan kertahautaan Kat.A haudatun ritari Viljo Ilmari Vyyryläisen hauta säilytetään ja sen muistomerkki ja nurmi hoidetaan seurakuntien kustannuksella vuoden 1997 alusta lukien toistaiseksi. Mannerheim-ristin ritarien hautoja oli viisi, joista kolme oli pitkäaikaisessa hoidossa, yksi oli sankarihauta ja yksi em. kertahauta. Ritarius ja jääkäriys voivat mennä päällekkäin eli jääkäri voi olla myös Mannerheim-ristin ritari. Turun hautausmaahan on haudattu yksi tällainen vainaja. Perinneyhdistyksen luettelon mukaan Turun hautausmaihin on haudattu 39 jääkäriä. Hautausmaiden toimiston tekemän selvityksen mukaan haudoista 36 on omaisten tai seurakunnan hoidossa ja 3 vaikuttaa tällä hetkellä hoitamattomalta. Yhtään luettelon jääkärihaudoista ei ole kuitenkaan vielä menetetty hoitamattomuuden tai hallinta-ajan päättymisen vuoksi puhumattakaan siitä, että haudalta olisi poistettu muistomerkki. Pääsäännön mukaan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija (KL 17:3,1). Säännöstä on syytä pitää kiinni. Vain siinä tapauksessa, että hauta on syystä tai toisesta jäämässä kokonaan hoitamattomaksi, voisi seurakunta erillisellä hautakohtaisella päätöksellä ottaa vastuulleen haudan hoidon kuten Mannerheim-ristin ritari Vyyryläisen haudan suhteen päätettiin. Saadun tiedon mukaan Helsingin seurakuntayhtymä pyrkii samansisältöiseen päätökseen. Hautarekisteriin tehdään lisäksi heti merkintä kunkin 39 jääkärihaudan tietoihin, että kysymyksessä on jääkärihauta. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi esityksen omalta osaltaan. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen Varsinais-Suomen osaston luettelon Turun jääkärihaudoista ja päättää jatkossa hautakohtaisesti erillisellä päätöksellä mahdollisesti hoitamatta jääneen jääkärihaudan hoidon ottamisesta seurakuntayhtymän vastuulle. Edelleen

11 kirkkoneuvosto päättää, että hautarekisteriin tehdään heti merkintä jääkärihaudoista. Käsittely Keskustelussa todettiin, ettei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista sitoutua tiettyjen tahojen hautojen hoitoon, vaan päättää yhtymän hoidettaviksi tulevista haudoista jatkossakin hautakohtaisesti. on tämän mukainen. Esittelijä täsmensi esityksen seuraavasti: Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen Varsinais-Suomen osaston luettelon Turun jääkärihaudoista ja päättää jatkossa hautakohtaisesti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hoitamatta jääneen jääkärihaudan hoidon mahdollisesta ottamisesta seurakuntayhtymän vastuulle. Kirkkoneuvosto päättää, että hautarekisteriin tehdään heti merkintä jääkärihaudoista. Kirkkoneuvosto merkitsi saaduksi Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen Varsinais-Suomen osaston luettelon Turun jääkärihaudoista ja päätti jatkossa hautakohtaisesti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hoitamatta jääneen jääkärihaudan hoidon mahdollisesta ottamisesta seurakuntayhtymän vastuulle. Kirkkoneuvosto päätti, että hautarekisteriin tehdään heti merkintä jääkärihaudoista. Ei muutoksenhakuoikeutta. 469 HAUTAUKSIIN LIITTYVIEN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN Tämän vuoden alusta lukien voimaan astunut uusi hautaustoimilaki pakotti tekemään huomattavia muutoksia hautausmaksuihin. Lain mukaan seurakunta voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset ja maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan. Tällainen oikeus on vainajalla, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Meillä tämä oikeus on käytännössä kaikilla turkulaisilla ja kaarinalaisilla riippumatta siitä, mihin uskontokuntaan he eläessään kuuluivat tai olivat kuulumatta. Laki mahdollistaa eri hinnan perimisen vain ulkopaikkakuntalaisilta, joilla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta tulla haudatuksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmaihin. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tavoitteeksi asetettiin tulojen säilyttäminen entisen suuruisina. Käytännössä nykyisiä seurakunnan jäseniltä perittäviä maksuja korotettiin ja kirkkoon kuulumattomilta perittäviä maksuja laskettiin, jotta taksojen samantasaisuuteen päästiin. Talousarvion toteutuma-

12 vertailun mukaan tavoitteeseen on päästy kohtalaisesti. Eräitä korotuksia on kuitenkin syytä tehdä. Kiinteistö- ja taloustoimisto ovat yhdessä valmistelleet esityksen vuoden 2005 hautauksiin liittyviksi maksuiksi: Liite Mikäli sarakkeessa on kaksi lukua rinnakkain, ilman sulkuja oleva luku tarkoittaa esitettävää korotettua hintaa ja suluissa oleva luku nykyistä hintaa. Mikäli sarakkeessa on vain yksi luku, mitään korotusta ei esitetä. Korotusesitykset ovat tavallisimmin suuruudeltaan 5 prosenttia lähimpään euroon pyöristettynä. Poikkeuksena on omilta kuntalaisilta peritty tuhkausmaksu, jota esitetään nostettavaksi nykyisestä 80 eurosta 100 euroon. Oman kuntalaisen taksa on tällä hetkellä kohtuuttoman alhainen ulkopaikkakuntalaisen taksaan verrattuna. Ulkopaikkakuntalaisten osuus Turun krematorion tuhkauksista oli viime vuonna 29 %. Toinen 5 %:n linjasta poikkeava korotusesitys löytyy tekstipuolelta kohdasta hautojen hoito. Kutakin lisähautapaikkaa kohden perittävää jälkeenjäänyttä 20 euron lisämaksua ehdotetaan korotettavaksi 30 euroon. Tekstipuolella ei ole muita muutosesityksiä. Lain mukaan kirkkovaltuusto päättää hautojen lunastusmaksuista. Muista hautauksiin liittyvistä maksuista päättää kirkkoneuvosto. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja omalta osaltaan hyväksyi esityksen. Käsittely Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset hautauksiin ja hautojen hoitoihin liittyvät maksut. Edelleen kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hautojen lunastushintojen osalta maksujen vahvistamista liitteen mukaisesti siten, että uudet maksut astuvat voimaan alkaen. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola kertoi, että aliurakoitsijoiden taksat korottuvat vuosittain, samoin palkat ja muut hautakuluihin vaikuttavat erät. Hautamaksujen korotuksilla pyritään turvaamaan talousarvion tasapaino vuosittain. Hautauksiin liittyvät maksut ovat tällä erää voimassa asti, joten vuoden 2005 alusta voimaan tulevat maksut on joka tapauksessa nyt päätettävä. Jäsen Tuukka Alhonen esitti, että haudan avaus ja peitto sekä tuhkausmaksut pidetään ennallaan ja haudanhoitomaksut päätetään esityksen mukaan. Alhosen esitystä ei kannatettu. Jäsen Kirsti Kari esitti, että hautauksiin liittyvät maksut pidetään ennallaan vuonna Uolevi Lahti ja Jari Hlavatý kannattivat Kirsti Karin esitystä.

13 Jari Hlavatý esitti pontta, että kustannusten kehitystä seurataan vuonna 2005 ja asiaan palataan vuoden kuluttua. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty listan esityksestä poikkeava esitys, jota oli kannatettu, asiasta äänestetään. Listan esitystä kannattavat äänestävät jaa ja Kirsti Karin vastaesitystä äänestävät ei. Listan mukaista esitystä kannatti yksi jäsen ja Kirsti Karin esitystä kannatti kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja totesi päätöksen, jonka mukaan hautauksiin liittyvät maksut ovat vuonna 2005 samat kuin Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä hautauksiin ja hautojen hoitoihin liittyvät maksut vuoden 2004 suuruisina. Maksut astuvat voimaan alkaen. 2. Edelleen kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että hautojen lunastushinnat ovat vuonna 2005 samat kuin ne olivat vuonna Hyväksyttiin ponsi, jonka mukaan hautauksiin liittyvien kustannusten kehitystä seurataan vuonna 2005 ja asiaan palataan vuoden kuluttua. 1. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 2. Ei muutoksenhakuoikeutta. 470 KREMATORIOUUNIN UUDELLEENMUURAUS Kiinteistölautakunta käsitteli kokouksessaan hautaustoimen investointeja Kohdassa Peruskorjaukset ja parannukset oli seuraava muurausta koskeva teksti: Krematoriouunin korjausmuuraus ja polttohuoneen ilmastoinnin tehostaminen Krematorion toinen uuni peruskorjattiin, nykyaikaistettiin ja varustettiin jälkipolttokammiolla viime vuonna. Nyt on edessä toisen uunin korjausmuuraus eli tulenkestävien rakenteiden uudelleenmuuraus. Uuni on tekniikaltaan varsin uudenaikainen ja se on varustettu jälkipolttokammiolla, joten muuta ei tässä yhteydessä tarvitse välttämättä tehdä. Rahaa muuraukseen ja ilmastointiin esitettiin varattavaksi euroa. Ilmastoinnista tehdään erillinen esitys. Tekstin kirjoittamisen jälkeen tilanne on huonontunut nopeasti. Uunin tulenkestävästä materiaalista rakennettu holvaus on romahtamassa ja omien ja uunin edustajan arvioiden mukaan uuni on asetettava käyttökieltoon. Tuhkausten määrä on koko ajan kasvussa. Viime vuonna Turun krematoriossa tuhkattiin 1693 vainajaa, joista turkulaisia ja kaarinalaisia oli 1206 ja ulkopaikkakuntalaisia 487. Kun toinen uuni ei ole käytössä, joudutaan yhdellä

14 uunilla tuhkattaessa tekemään runsaasti ylitöitä, ajoittain lähes kaksivuorotyötä. Uuninvalmistaja TABO:n Suomen edustaja on TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy. TEK-MUR on antanut seuraavansisältöisen tarjouksen: Liite TEK-MUR on ilmoittanut, että tarjouksen kohta A.) Tuhkausuunin täydellinen uudelleenmuuraus, hinta alv 0 %, sisältää viiden prosentin alennuksen. Alennus on voimassa, mikäli TEK-MUR voi tehdä työn tämän vuoden puolella. Käytännössä TEK-MUR:illa on TABO:n Suomen edustajana yksinoikeus TABO-uunien korjaamiseen. Muita tarjouksia ei ole syytä pyytää, koska muut suomalaiset yritykset eivät voi käyttää TABO:n varaosia eivätkä antaa takuita. Edellä esitetyistä syistä johtuen uuni tulisi muurata mahdollisimman pikaisesti. Taloussäännön mukaan kyseessä olisi tätä vuotta koskeva lisämääräraha, josta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi krematoriouunin uudelleenmuurauksen TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan euroa, alv. 22 %. Samalla lautakunta päätti, että työ voidaan heti kiireellisenä tilata ja päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että ne myöntäisivät kyseisen summan kuluvan vuoden lisämäärärahana. 1. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä krematoriouunin uudelleenmuurauksen TEK-MUR Tekninen Muuraus Oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan euroa, alv. 22 %. 2. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää myöntää kyseisen summan kuluvan vuoden lisämäärärahana ja lähettänee sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 1. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 2. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 471 KAARINAN JOENSUUN KYLÄSSÄ SIJAITSEVAN SMEDS 4:8 TILAN VESIALUEEN VUOKRAA- MINEN KALASTAJA VESA VIHISELLE Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa Kaarinan Joensuun kylässä sijaitsevan Smeds 4:8 tilan vesialueen suuruudeltaan n. 3 hehtaaria.

15 Kalastaja Vesa Vihinen on lähestynyt seurakuntayhtymää kirjeellä saadakseen vuokrata vesialueen kalastusta varten. Kirje ja kartta vesialueesta kuuluvat seuraavasti: Liite Esitetty vuokran määrä 80 euroa/vuosi vastaa alueen läheisyydessä olevien muiden vuokrattujen vesialueiden vuokratasoa. Vuokrasopimuskausi olisi ja vuokrasopimus olisi voimassa toistaiseksi aina yhden vuoden kerrallaan. Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Vesa Vihiselle Kaarinan Joensuun kylässä sijaitsevan Smeds 4:8 tilan vesialueen suuruudeltaan n. 3 hehtaaria toistaiseksi yhdeksi vuodeksi kerrallaan alkaen hintaan 80 euroa/vuosi ja oikeuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 472 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Rauno Heikola puheenjohtaja Tuukka Alhonen puheenjohtaja :n 459 kohdalla Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Leena Winter Jari Hlavatý

16 Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot