FH 604-1E 4I T PWL FH I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso"

Transkriptio

1 FH 604-1E 4I T PWL FH I T PWL FI Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso 1

2 Valmistaja pyrkii parantamaan tuotteitaan jatkuvasti. Ohjeiden tekstit ja kuvat saattavat muuttua ilman ilmoitusta. 2

3 Hyvä asiakas, Upotettava induktiokeittotaso on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Pakkausmateriaali on ympäristöystävällistä, ja se voidaan kierrättää tai tuhota ilman ympäristöuhkia. Kierrätettävyyden tunnistat pakkausmateriaalin merkinnöistä. Kun laitteesi on käytetty loppuun, hävitä laite ympäristöä kunnioittaen. Anna se kierrätettäväksi valtuutetulle kotitalouslaitteiden kierrätyskeskukselle. Käyttöohje Käyttöohje kertoo käyttäjälle, miten laitetta tulee käyttää sekä tarkemmat tiedot laitteen käsittelemisestä. Tämä ohje koskee myös muita samaan tuoteperheeseen kuuluvia laitteita. Siksi ohje ei välttämättä kuvaile juuri sinun malliasi. Asennusohje Laite tulee kytkeä verkkovirtaan kohdan sähkökytkennät mukaisesti voimassa olevia säädöksiä ja standardeja kunnioittaen. Sähkökytkennät saa suorittaa vain valtuutettu sähkömies. Tyyppikilpi Perustietoa sisältävä tyyppikilpi löytyy laitteen alta. Palovaarasta suojautuminen Laite voidaan kiinnittää yhdeltä puolelta korkean keittiökaapin viereen, jonka korkeus voi ylittää laitteen korkeuden. Toisella puolella oleva kaappi ei kuitenkaan saa ylittää laitteen korkeutta. Tärkeät varoitukset 4 Upotettavan keittotason kiinnitys 4 Kytkentä verkkovirtaan 6 Tekniset tiedot 6 Induktiokeittotaso 7 Lieden säätö 8 Turvatoiminnot ja virhenäyttö 13 Keittotason puhdistus ja ylläpito 14 3

4 TÄRKEÄT VAROITUKSET Vain valtuutettu henkilö saa suorittaa laitteen upotuksen ja verkkovirtaan kytkennän. Tietyt keittotason pinnat (keittotason ympäristö) kuumenevat käytön aikana. Estä lapsia oleskelemasta laitteen lähistöllä ja kerro heille palovammojen vaaroista. Kuuma öljy syttyy liekkeihin, joten valvo (paistettujen) ruokien valmistusta. Keittolevyä ei saa jättää päälle tyhjänä. Älä käytä laitetta ympäristön lämmittämiseen. Älä käytä keittotasoa työtilana. Terävät esineet voivat vaurioittaa keittotason pintaa. Älä aseta induktiolevyn päälle metallisia esineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kattilan kansia, koska ne kuumenevat. Ruoan valmistus alumiinisissa tai muovisissa keittoastioissa on kiellettyä. Älä aseta muovisia esineitä tai alumiinifoliota keittotason pinnalle. Jos kytket jonkin muun sähkölaitteen lähelle keittotasoa, varmista, ettei sen virtajohto kosketa keittotason kuumia levyjä. Älä säilytä syttyviä tai lämpötilaherkkiä esineitä, kuten puhdistusaineita, suihkeita, pesuaineita yms. laitteen alla. Älä käytä haljennutta tai rikkinäistä induktiokeittolevyä. Jos laitteen pinnassa on näkyviä halkeamia, irrota se verkkovirrasta välittömästi. Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä, irrota se verkkovirrasta ja soita huoltoon. Älä käytä korkeapaine-höyrypesureita tai kuumaa höyryä laitteen puhdistamiseen. Laite on valmistettu olennaisia voimassa olevia turvastandardeja noudattaen. Laite ei sovellu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla ei ole siihen tarvittavia fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä (mukaan lukien lapset) tai joilla ei ole tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, paitsi jos turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö on perehdyttänyt heidät siihen. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Älä pudota esineitä tai astioita laitteen keraamiselle pinnalle. Jopa kevyet esineet (esim. suolasirottimet) voivat halkaista tai vahingoittaa keraamista pintaa. Jos laite on upotettu pyrolyyttisen järjestelmän päälle, älä käytä laitetta, kun pyrolyyttinen järjestelmä on käytössä keittotason ylikuumenemissuojan laukeamisen ehkäisemiseksi. Älä liitä liettä jatkojohdolla verkkovirtaan tai useampaan pistorasiaan, koska se voi aiheuttaa turvallisuusriskin (esim. useamman pistorasian ylikuumenemisvaaran). Liettä ei voida käynnistää ulkoisilla ajastimilla tai kaukokäyttöjärjestelmillä. Sammuta keittotaso käytön jälkeen. Älä luota kattilantunnistimeen. Kytke laite pysyvään verkkoliitokseen. Tuotteessa tai pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laite tulee toimittaa sähkölaitekierrätyksen vastaanottopisteeseen. Huolehtimalla tuotteen asianmukaisesta kierrätyksestä autat estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joihin vääränlainen hävittäminen voi johtaa. Tarkempia tietoja tuotteen kierrättämisestä saat kaupungiltasi, kotitalousjätteiden käsittelylaitoksesta tai kaupasta, josta ostit tuotteen. OHJEET ASENTAJALLE(vain valtuutetut asentajat) UPOTETTAVAN KEITTOTASON KIINNITYS Huomio! Vaaratilanteiden välttämiseksi laitteen saa asentaa vain valtuutettu ammattilainen. Keittiökaapistojen paneelit ja pinnat, joihin liesi asennetaan, on käsiteltävä 100 C kestävällä aineella (liian alhainen lämmönkestävyys voi johtaa värin vaihtumiseen tai vääristymiseen). Keittotaso on tarkoitettu asennettavaksi työtasoon keittiöelementin yläpuolelle, 600 mm syvyyteen. Upotettavan keittotason asentamisen jälkeen varmista, että pääset vielä käsiksi kahteen edessä olevaan kiinnitysosaan. Keittotason yläpuolelle sijoitettavia alaslaskettavia keittiöelementtejä laitettaessa tulisi muistaa jättää tarpeeksi tilaa, jotta liettä voidaan käyttää ongelmitta. Työtason ja liesituulettimen väliin on jäätävä vähintään liesituulettimen ohjeissa ilmoitettu määrä tilaa, mutta ei kuitenkaan alle 700 mm. Kovapuiset koristelistat voidaan asentaa työtason ympärille laitteen taakse, jos kuvan mukaista vähimmäisetäisyyttä ei aliteta. Keittotason ja takaseinän vähimmäisetäisyys asennettaessa laitetta on ilmoitettu alla olevassa kuvassa. 4

5 Upotettava induktioliesi aukon mitat JÄÄHDYTYS- TUULETTIMELLA VARUSTETUT UUNIT A 580 mm B 510 mm C 560 mm D 490 mm E 53 mm F 10 mm 10 mm G 50 mm 50 mm H 5 mm Induktioliesi voidaan upottaa mm paksuihin työtasoihin. Alla olevassa keittiöelementissä ei saa olla laatikkoa. Alle on asennettava vaakasuora levy 20 mm:n päähän työtason pohjasta. Levyn ja lieden alla olevan tilan on oltava tyhjä eikä sitä saa käyttää tavaroiden säilyttämiseen. Keittiöelementin takana on myös oltava 50 mm:n levyinen avoin tila koko elementin matkalta, ja etuosassa on oltava vähintään 5 mm:n rako. Induktiolieden alle voidaan asentaa jäähdytystuulettimella varustettu uuni. Elementin takaseinämä on poistettava ennen uunin asentamista. Etuosassa on samalla tavalla oltava vähintään 5 mm:n rako. Tiivisteen asentaminen Ennen keittotason upottamista työtasoon on toimitukseen kuuluva tiiviste kiinnitettävä lieden keraamisen lasin alapuolelle. Älä asenna laitetta ilman tiivistettä! Tiiviste asennetaan laitteeseen seuraavalla tavalla: Irrota tiivisteen suojamuovi. Kiinnitä tiiviste lasin alapuolelle noin 2 3 mm:n päähän reunasta. Tiiviste on kiinnitettävä koko lasin pituudelta, eikä sen tulisi ylittää reunoja. Asentaessasi tiivistettä varmista, ettei lasi tule kosketukseen terävän esineen kanssa. Asentaminen Työtaso on asetettava täysin vaakasuoraan. Suojaa tarpeen mukaan aukon reunat. Kytke keittotaso verkkovirtaan (katso verkkovirtaan liittämistä koskevat ohjeet). Kiinnitä toimitukseen kuuluvat jouset paikoilleen. Aseta keittotaso työtason aukkoon. Paina keittotaso työtasoa kohti suoraan ylhäältäpäin. 5

6 KYTKENTÄ VERKKOVIRTAAN Verkkovirtakytkennän tulee suorittaa vain valtuutettu asentaja. Suojamaadoituksen on oltava voimassa olevien säädösten mukainen. Liitäntänavat löytyvät liitäntärasian kannen alta. Ennen liittämistä varmista, että verkkovirta on tyyppikilven mukainen. Tyyppikilpi löytyy laitteen alapuolelta. Laite toimii V:n vaihtovirralla. Liittäessäsi laitetta verkkovirtaan asenna kaikkien napojen suojakatkaisin laitteen ja verkkovirran väliin. Laitteessa on käytettävä erotinta, joka erottaa kaikki navat verkosta luokan III ylijännitteessä. Liitos on tehtävä verkkovirran ja sulakkeen ilmoitetun kapasiteetin vaatimalla tavalla. Laite voidaan kiinnittää yhdeltä puolelta korkean keittiökaapin viereen, jonka korkeus voi ylittää laitteen korkeuden. Toisella puolella oleva kaappi ei kuitenkaan saa ylittää laitteen korkeutta. Asennuksen valmistuttua jännitteiset johdot ja eristetyt kaapelit on suojattava riittävästi vahingollisten kosketusten varalta. Tunnistimien mukautuminen ympäristöön Aina kun laite kytketään verkkovirtaan, laitteen tunnistimet säädetään automaattisesti moitteettoman toiminnan takaamiseksi. Laitteen kaikki näytöt syttyvät ja palavat muutaman sekunnin ajan. Säädön aikana tunnistimien päällä ei saa olla mitään esineitä. Muuten säätö keskeytetään, kunnes esineet poistetaan tunnistimien päältä. Tämän aikana keittotason painikkeita ei voida käyttää. HUOMIO! Irrota laite verkkovirrasta ennen sen huoltamista. Laite on kytkettävä verkkovirtaan oheisen kaavion mukaisesti. Maadoitusjohto (PE) on kytkettävä maadoitussymbolilla merkittyyn liittimeen. Johto on vedettävä vedonpoiston läpi, joka estää sen irtivedon vahingossa. Kun asennus on valmis, kytke päälle kaikki keittolevyt noin kolmeksi minuutiksi toimivuuden varmistamiseksi. Asennuskaavio Laite on liitettävä kaapeleilla, joilla on yhdenmukaistetussa standardissa H05V2V2-F (90 C) vastaavat tai paremmat arvot. TEKNISET TIEDOT Tyyppi FH 604-1E 4I T PWL FH I T PWL Leveys 580 mm Sähköliitäntä V~ tai V 2N~, 50/60 Hz Katkaisimen tyyppi Sähköiset tunnistimet Keittolevyt (Ø, mm/w) Etuvasen Takavasen Takaoikea Etuoikea 210, 1500 (P=2000) 145, 1200 (P=1600) 210, 1500 (P=2000) 145, 1200 (P=1600) Kokonaisteho (W) P= suurtehoasetus 6

7 OHJEET KÄYTTÄJÄLLE Keittolevyn toimintaperiaate Lieden pinta on täysin litteä ja tasainen, ilman likaa kerääviä reunoja. Liedessä on tehokkaat induktiolevyt. Lämpö luodaan suoraan astian pohjassa, jossa sitä eniten tarvitaan, ilman häviötä keraamisessa lasipinnassa. Näin ollen energiankulutus on huomattavasti perinteisiä säteileviä liesiä pienempi. Keraamista lasipintaa ei suoraan lämmitetä, vaan kuuma astia lämmittää sen. Tämä on levylle jäävä jälkilämpö, kun levy on sammutettu. Induktiolevy luo lämpöä keraamisen lasipinnan alla olevalla induktiokelalla. Kela luo magneettisen kentän astian pohjassa, joka luo jännitteen pyörrevirran, joka vuorostaan lämmittää levyn. Astia voi muuttua magneettiseksi. TÄRKEÄÄ! Jos levylle tulee sokeri- tai muita makeutettuja roiskeita, pyyhi roiskeet välittömästi ja poista jäämät lastalla, vaikka keittotaso olisikin vielä kuuma. Muuten keittotaso voi vaurioitua. Vältä muuten keittotason puhdistamista levyjen ollessa kuumia. Se voi vaurioittaa liettä. Induktiolevyille sopivat keittoastiat Induktiolevy toimii hyvin vain, jos käytetään oikeanlaisia keittoastioita. Astian on oltava keskellä levyä keittäessäsi. Oikeanlaisia keittoastioita ovat ne, jotka soveltuvat induktiotasoille, esimerkiksi teräksiset, emaloidut tai terässeoksesta valmistetut keittoastiat. Terässeoksesta valmistetut astiat, joissa on kuparinen tai alumiininen pohja, tai lasiset astiat eivät sovellu käytettäväksi. Painekattilaa käytettäessä valvo sitä koko käytön ajan. Käytä ensin liettä täydellä teholla ja pudota sitten tehoa valmistajan ohjeiden mukaan käyttämällä kosketuspainikkeita. Ostaessasi keittoastioita varmista sen merkinnöistä, että se soveltuu induktioliedellä käytettäväksi. Keittolevyt Astian pohjan Ø väh. Astian pohjan Ø enint. Ø 145 mm Ø 90 mm Ø 145 mm Ø 210 mm Ø 130 mm Ø 210 mm MAGNEETTI Magneettitesti Varmista magneetilla, että pohja on magneettinen. Magneetti tarttuu induktiolieden kanssa käytettäväksi soveltuvien astioiden pohjaan. Keittoastian tunnistus Yksi induktiolieden hienouksista on sen astian tunnistustoiminto. Jos keittolevyllä ei ole astiaa tai jos astian halkaisija on pienempi kuin keittolevyn halkaisija, lämpöenergiaa ei mene hukkaan. Kun keittolevy on päällä, virtaosoittimessa on U-kirjain. Jos asetat keittoastian levylle seuraavan minuutin kuluessa, keittolevy tunnistaa sen ja kytkee päälle esiasetetun tehon. Heti kun poistat astian levyltä, keittolevyn lämmitys lakkaa. Jos asetat pienemmän astian levylle ja se tunnistetaan oikein, keittolevy säätää energian määrän sille tasolle, joka tarvitaan astian lämmittämiseen. Keittolevy voi vaurioitua, jos: siihen kytketään virta eikä astiaa aseteta sen päälle käytät saviastioita, jotka voivat naarmuttaa keraamista lasipintaa et kuivata astian pohjaa ennen sen asettamista levylle, jolloin lämpöinduktio estyy ja keittolevy voi vaurioitua et käytä oikeanlaisia, magneettisia astioita käytä teräsastioita, emaloituja tai terässeosastioita, muuten keittolevy ei toimi. Tehonsäätö Levyjen teho voidaan asettaa yhdeksälle eri tasolle. Oheinen kaavio kuvailee tasojen käyttökohteita. Tehotaso Käyttökohde 0 Pois päältä, jälkilämmön käyttäminen 1 2 Ruoan lämpimänä pitäminen, pienten määrien hauduttaminen 3 Hauduttaminen (keittämisen jatkaminen suuritehoisen aloituksen jälkeen) 4 5 Suurempien määrien hiljalleen keittäminen, suurten palojen paistaminen 6 Paistaminen, ruskistaminen 7 8 Paistaminen 9 Keittämisen aloitus, paistaminen P Suurtehoasetus erittäin suurille ruokamäärille 7

8 ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ Ostaessasi keittoastioita huomaa, että astian halkaisijalla tarkoitetaan usein astian yläpuolta, joka on yleensä suurempi kuin sen pohja. Tiiviit painekattilat ovat erityisen taloudellisia. Ne säästävät sekä aikaa että energiaa. Lyhyempi keittoaika tarkoittaa enemmän säilyneitä vitamiineja. Varmista aina, että painekattilassa on tarpeeksi vettä, muuten sekä liesi että kattila voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Käytä oikeankokoisia kansia kattiloissa. Valitse keittoastia valmistettavan ruoan määrän mukaan. Jos käytät liian suurta astiaa pienen määrän valmistamiseen, lämmittämiseen kuluu huomattavasti enemmän energiaa. INDUKTIOKEITTOTASO Lieden säätöpainikkeet 1. Induktiolevy etuvasen 2. Induktiolevy takavasen 3. Induktiolevy takaoikea 4. Induktiolevy etuoikea 5. Lieden säätöpaneeli A. Virtakatkaisin B. Kosketuspainike (+) C. Keittolevyn valinta D. Näppäinlukko päälle/pois E. Kosketuspainike (-) Lieden säätö Kun kytket virran lieteen, kaikki sen näytöt syttyvät hetkeksi. Liesi on nyt käyttövalmis. Liedessä on sähköiset tunnistimet, jotka tunnistavat kosketuksesi, kun kosketat tiettyä ympyrää vähintään sekunnin ajan. Jokaista painallusta seuraa äänimerkki. Vältä esineiden laittamista tunnistimien päälle (liesi sammuu 10 sekunnin kuluttua). Pidä tunnistinten pinta puhtaana. Käyttöpaneelin alkukalibrointi Virran kytkentä Lieden käyttöpaneelin painikkeet kalibroidaan automaattisesti, ja painikkeiden herkkyys säädetään lopullisten mekaanisten ja ympäristö- ja käyttäjäolosuhteiden mukaan. Aina kun keittotaso irrotetaan verkkovirrasta tai sähkökatkon jälkeen, ensimmäinen näppäinlukon painallus käynnistää painikkeiden herkkyyden uudelleensäädön. Ensimmäinen näppäinlukon painallus on tehtävä seuraavasti: älä käytä käsineitä varmista, että kätesi ovat puhtaat kosketa lasia (kevyesti). Kun keittotaso on kytketty verkkovirtaan, näppäinlukko on päällä. Kytkeäksesi virran lieteen sinun on avattava näppäinlukko koskettamalla painiketta D. 8

9 Kosketa painiketta A vähintään sekunnin ajan. Liesi on nyt päällä, ja kaikkien levyjen virtailmaisimet osoittavat.. Levyjen päällekytkentä Tee seuraava valinta kymmenen sekunnin kuluessa, muuten lieden virta katkaistaan. Kun olet kytkenyt virran keittotasoon painikkeella A, kytke jokin levy päälle kymmenen sekunnin kuluessa. Kosketa levyn painiketta C, jolloin sen levyn virtailmaisimeen tulee 0. Koskettamalla painikkeita B tai E asettaaksesi halutun tehon yhdestä yhdeksään. Koskettamalla jatkuvasti painikkeita B tai E keittolevyn teho nousee tai laskee. Voit myös säätää tehoa askelittain koskettamalla painiketta useita kertoja. Vain yhden keittolevyn tehoa voidaan säätää kerralla. Virtailmaisimen 0 tai H osoittavat keittolevyn jälkilämmön (katso kohta jälkilämmön ilmaisin). Voit myös sammuttaa keittolevyn ennen keittämisen päättymistä hyödyntääksesi jälkilämpöä ja säästääksesi energiaa. Astiantunnistin Jokaisessa keittolevyssä on oma astiantunnistin. Järjestelmä on säädetty tunnistamaan astia, joka on EN-standardin mukaisesti yhden koon pienempi kuin keittolevyn nimellishalkaisija. Jos keittolevy ei tunnista astiaa tai tunnistaa alumiinisen astian, teholukema vilkkuu näytössä. Minuutin kuluttua tehotaso laskee arvoon 0. Levyjen poiskytkentä Jos tehotaso vilkkuu näytössä kun keittolevyllä on astia, se tarkoittaa yleensä, että astian koko tai muoto ei ole sopiva. Jos näin käy, varmista, että astia soveltuu käytettäväksi induktiolieden kanssa (katso astiavalmistajan tavaramerkki tai ohjeet). Keittolevyn on oltava käytössä. Aseta tehotaso kohtaan 0 koskettamalla painiketta E. Kymmenen sekunnin kuluttua keittolevy sammuu. Nopea poiskytkentä Keittolevyn on oltava käytössä. Kosketa samanaikaisesti painikkeita B ja E. Keittolevy sammuu välittömästi. Lieden sammuttaminen Liesi voidaan sammuttaa milloin tahansa koskettamalla painiketta A. Näppäinlukko Lapsilukon käyttö estää laitteen, ts. keittolevyjen, käytön lasten suojelemiseksi vahingollisilta käynnistyksiltä ja mahdollisilta vahingoilta. 9

10 Lapsilukon aktivointi Liesi voi olla joko päällä tai pois päältä. Kosketa painiketta D. Sen yllä oleva ilmaisin syttyy. Lapsilukko on nyt päällä. Jälkilämmön ilmaisin Ajastimen käyttö Lapsilukon poiskytkentä Lapsilukko kytketään pois koskettamalla painiketta D. Sen yllä oleva ilmaisin sammuu. Lapsilukko on nyt pois päältä. Keraamisessa liedessä on myös jälkilämmön ilmaisin, merkki H. Keittolevyjä ei kuumenneta suoraan, vaan astiasta säteilevä lämpö lämmittää ne. Niin kauan kuin merkki H on näytössä lieden sammuttamisen jälkeen, voidaan jälkilämpöä käyttää ruoan lämmittämiseen tai sulattamiseen. Levy voi kuitenkin olla kuuma vielä senkin jälkeen, kun merkki katoaa näytöstä. Varo palovammoja! Ajastimeen voidaan asettaa arvo 1 ja 99 minuutin väliltä, ja sitä voidaan muuttaa koska vaan. Kaikki keittolevyt voidaan ajastaa samanaikaisesti eri tehotasoille. Keittolevyn ajastus Lieden virta on oltava kytketty. Käyttäjä voi valita, mihin keittolevyyn ajastus asetetaan. Aseta tehotaso painikkeilla B tai E (1 P). Kosketa haluamasi keittotason painiketta C. Liesi antaa äänimerkin ja keittolevyn näyttöön ilmestyy t-kirjain pisteellä. Aseta aika kymmenen sekunnin kuluessa painikkeilla B ja E. Aika näytetään ajastettavan keittolevyn vastakkaisen levyn näytössä. Ajastimen ajanlasku Ajanlasku alkaa: kun kymmenen sekuntia on kulunut viimeisestä painalluksesta välittömästi painamalla painiketta C. Liesi antaa äänimerkin, keittolevyn näytössä näkyy tehotaso ja piste, joka osoittaa, että ajastin on käytössä. Viimeinen minuutti näytetään sekunneissa. Ajastimen arvon muuttaminen Valitse ajastettu keittolevy nähdäksesi jäljellä olevan ajan (C). Muuta aikaa painikkeilla B tai E. Hyväksy aika painikkeella C. Äänimerkin kesto Kun asetettu aika on kulunut, liesi antaa minuutin pituisen äänimerkin. Käyttäjä voi keskeyttää äänimerkin milloin vain koskettamalla mitä vain painiketta. Suurtehoasetus (keittolevyn merkki P ) Suurtehoasetusta voidaan käyttää nopeaan ruoanvalmistukseen kaikilla keittolevyillä. Suurtehoa voidaan käyttää suurten määrien kuumentamiseen. Päällekytkemisen jälkeen suurtehoasetus on käytössä kymmenen minuutin ajan, jonka jälkeen teho muuttuu suurimmaksi normaalitasoksi, eli yhdeksäksi. 10

11 Muiden keittolevyjen teho on rajallinen suurtehoasetuksen ollessa käytössä. Se osoitetaan näytöllä näyttämällä vuorotellen valittu tehotaso ja rajattu tehotaso. Suurtehoasetuksen kytkentä Valitse ensin keittotaso koskettamalla sen painiketta. Jos keittotaso on tehotasolla 0 kosketa painiketta E ja sitten painiketta B. Suurtehoasetus on käytössä ja virtailmaisimessa on kirjain P. Jos keittotaso on jollain muulla tasolla ( 0) kosketa painiketta B, kunnes kirjain P ilmestyy näytölle. Kymmenen minuutin jälkeen keittolevy siirtyy tasolle 9 automaattisesti. Suurtehoasetuksen aikaisempi poiskytkentä Kosketa keittolevyn painiketta ja kosketa painiketta E. Kirjain P poistuu näytöltä ja keittolevy siirtyy tasolle 9. Automaattinen sammutus Jos tehotasoa ei valita tietyn ajan kuluessa, keittolevy sammuu automaattisesti. Keittolevyn enimmäistoiminta-aika riippuu valitusta tehotasosta. Jokaisen keittolevyn jokaista tehotasoa on rajoitettu ajallisesti. Kun automaattinen sammutus kytkee pois keittolevyn, näytössä on arvot 0 tai H riippuen siitä, onko levyssä jälkilämpöä. Keittolevy voidaan sammuttaa koskettamalla painiketta E uuden tehotason valitsemiseksi. Taso Enimmäisaika (tuntia) Esimerkki: Aseta keittolevy tasolle 5 ja anna sen olla päällä. Jos et muuta tehotasoa, turvamekanismi sammuttaa keittolevyn 10 tunnin kuluttua. Ylikuumenemissuoja Induktiokeittotasossa on myös ylikuumenemissuoja, joka suojaa sen elektronisia osia vaurioilta. Suoja toimii usealla eri tasolla. Kun keittolevyn lämpötila ylittyy huomattavasti, tuuletin kytkeytyy päälle. Jos tuuletin ei jäähdytä liettä tarpeeksi, suurtehoasetus kytketään pois päältä, ja lopuksi vähennetään joko tiettyjen levyjen tehoa tai ne sammutetaan kokonaan. Kun keittolevy on jäähtynyt, sitä voidaan käyttää taas täydellä teholla. Käytön aikana kuuluva hurina johtuu yllä mainitusta tuulettimesta. Tuuletin voi jatkaa pyörimistä myös sen jälkeen, kun keittotaso on sammutettu. Tehotasojen ilmaisin Tehotaso 0: Jatkuva numero 0 näytössä. Jos induktiolevyllä tunnistetaan jälkilämpöä, näytöllä vilkkuu vuorotellen merkit 0 ja H. Merkit katoavat, kun lämmöstä ei ole enää vaaraa (alle 50 C). Näytössä on numero 0 niin kauan, kun lämpötila on alle 50 C. Merkki H taas osoittaa, että levyn lämpötila on yli 50 C. Energian säästämiseksi voit sammuttaa keittolevyn etukäteen, jolloin voit hyödyntää jälkilämpöä. Tehotasot 1...0, P: Jos liesi ei tunnista astiaa tai se tunnistaa alumiinisen astian, tehotaso vilkkuu näytöllä. Jos astiaa ei tunnisteta minuutin kuluessa, tehotaso palautuu arvoon 0. Kun liesi tunnistaa astian, tehotaso näkyy pysyvästi näytöllä. Virranhallinta Jos keittotaso on jo otettu käyttöön ja tehorajoitusta halutaan muuttaa, irrota keittotaso ensin verkkovirrasta ja kytke se takaisin parin minuutin kuluttua. Enimmäisteho on W, mutta raja voidaan muuttaa 3 500, tai W:iin. (Vain valtuutetut asentajat saavat suorittaa muutoksen). 11

12 Rajoitetun tehon keittotason (ECO) virranhallinta Tehorajoitusta voidaan muuttaa seuraavalla tavalla: Tehtävä 30 sekunnin kuluessa siitä, kun verkkovirta on kytketty. Näppäinlukon ja kaikkien keittolevyjen on oltava pois päältä. Kosketa samanaikaisesti 1. ja 3. keittolevyn painikkeita C. Tämän tehtyäsi keittotasosta kuuluu äänimerkki ja nykyinen keittotason tehorajoitus näkyy 1. ja 3. keittotason näytöillä. Asettaaksesi uuden tehorajoituksen: Suurenna tai pienennä tehorajoitusta painikkeilla B tai E. Tehorajoitus voidaan asettaa seuraaviin arvoihin: 2 800, 3 500, tai W. Tallentaaksesi asetuksen: Kosketa samanaikaisesti 1. ja 3. keittolevyn painikkeita C. Tehorajoitus on asetettu ja keittotaso käynnistyy uudelleen. Keskeyttääksesi tehorajoituksen asettamisen: Jos et tee mitään minuutin kuluessa, muutoksia ei tallenneta ja liesi käynnistyy uudelleen. Rajoitetun tehon keittotason (ECO) virranhallinta Rajoitetun tehon keittotasot laskevat kokonaistehon aina, kun korotat levyjen tehoa. Jos kokonaisteho on suurempi kuin tehorajoitus, levyn tehonkorotusta ei hyväksytä. Keittotaso antaa äänimerkin ja näytössä vilkkuu nykyinen taso sekä kirjain r. Induktiolevy Ø (mm) Taso Teho (W) P

13 Turvatoiminnot ja virhenäyttö VIRHE- KOODI FA FC FE FT Fc FH VIRHEEN KUVAUS Virtakatkaisimen infrapunasignaalissa häiriö kaikki keittolevyt Virtakatkaisimen infrapunavastaanottimessa häiriö kaikki keittolevyt Kosketuspinnan NTC-termistorissa oikosulku kaikki keittolevyt Kosketuspinnan NTC-termistori auki kaikki keittolevyt Kosketuspinnan NTC-termistori ylikuumentunut kaikki keittolevyt Kosketuspinnan EPROM-muistissa häiriö kaikki keittolevyt KÄYTTÖOHJE Sammuta liesi ja avaa mahdollisuuksien mukaan myös alapuolen tila ja anna lieden jäähtyä. Palauta virta ja tarkista toimivuus. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi teknistä apua. Ilmoita Ota yhteyttä virhekoodi. valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi FJ FO FL FU F5 F1 F2 F8 F7 F9 Tehotason valintanäytössä vilkkuu C. F3 Virhe virtapainikkeen A/D-muuntimessa kaikki keittolevyt poiskytketty Virhe kosketusnäppäimistön ohjelmistossa kaikki keittolevyt Liian suuri ulkoinen valoisuus estää kosketustunnistimien (painikkeiden) kalibroinnin kaikki keittolevyt Virhe kosketustunnistimen jakajassa kaikki keittolevyt Virhe kosketus- ja virtapiirin välisessä yhteydessä kaikki keittolevyt poiskytketty ja virhe näytetään jokaisessa näytössä. Keittolevyn lämpötilatunnistimessa oikosulku viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. NTC-termistori auki viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. Vikaa NTC-termistorissa viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. näyttö Vikaa NTC-termistorissa viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. näyttö Ylijännite kaikki keittolevyt poiskytketty ja virheilmoitus näkyy jokaisessa näytössä. Keittotaso on ylikuumentunut liiallisesta käytöstä tai ei-kotitalouskäytöstä. Oikosulku NTC-termistorissa kaikki keittolevyt poiskytketty ja virheilmoitus näkyy jokaisessa näytössä. F4 NTC-termistori auki kaikki keittolevyt poiskytketty ja virheilmoitus näkyy jokaisessa näytössä. F6 Jännite puuttuu generaattorin osasta (vasemmasta tai oikeasta) kaikki keittolevyt poiskytketty ja virhe näytetään jokaisessa näytössä. Poista tai sammuta ulkoinen valon lähde. Jos ongelma jatkuu, kun yllä olevat toimet on tehty: ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi teknistä apua. Ilmoita virhekoodi. Jos virhe jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi teknistä apua. Ilmoita virhekoodi. 13

14 KEITTOTASON PUHDISTUS JA YLLÄPITO Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Keraaminen liesi on puhdistettava vain silloin, kun se on kylmä, ja mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen. Pieninkin käytön jälkeinen tahra voi palaa kiinni lieden pintaan seuraavien käyttökertojen aikana. Käytä säännölliseen ylläpitoon erikoispuhdistusaineita, jotka luovat suojaavan kalvon lieden pinnalle. Pyyhi pölyt ja muu lika pois liedeltä ennen jokaista käyttöä. Ne voivat naarmuttaa lieden pintaa (kuva 1). Varoitus: teräsvilla, hankaavat puhdistussienet ja hankaavat pesuaineet voivat naarmuttaa lieden pintaa. Pinta voi vaurioitua myös tehokkaista suihkeista ja vääränlaisista kemikaaleista (kuvat 1 ja 2). Tehokkaat pesuaineet tai epätasaiset ja kuluneet keittoastiat voivat kuluttaa lieden pinnan merkintöjä (kuva 2). Pienet tahrat voidaan poistaa kostealla pyyhkeellä. Kuivata pinta pyyhkimisen jälkeen (kuva 3). Vesitahrat voidaan poistaa laimealla etikkaliuoksella, mutta älä pyyhi tason kehystä sillä (koskee tiettyjä malleja), koska se voi vaikuttaa kehyksen kiiltoon. Älä käytä voimakkaita suihkeita tai kalkinpoistoaineita (kuva 3). Pinttyneet tahrat voidaan poistaa erityisellä keramiikan puhdistusaineilla. Noudata valmistajan ohjeita. Varmista, että olet pyyhkinyt pois kaikki pesuaineet lieden pinnalta ennen käyttöä. Jäämät voivat vaurioittaa liettä (kuva 3). Pinttyneet ja palaneet tahrat voidaan poistaa keraamisen tason puhdistamiseen tarkoitetulla lastalla. Varo kuitenkin koskemasta keittolevyn pintaa lastan kahvalla (kuva 4). Käsittele lastaa varoen välttyäksesi vahingoilta! Sokeri ja sokeroidut ruoat voivat vaurioittaa lieden keraamista tasoa pysyvästi (kuva 5). Sokeri ja sokeroidut ruoat on poistettava lastalla välittömästi keittolevyjen ollessa vielä kuumia (kuva 4). Keraamisen tason värjäytymisellä ei ole vaikutusta laitteen käyttöön tai toimivuuteen. Usein värjäytyminen johtuu palaneista tähteistä tai astioiden hankaumista (erityisesti alumiini- tai kuparipohjaiset astiat), ja sen poistaminen voi olla erittäin vaikeaa. Huomaa: yllä kuvaillut ongelmat ovat pikemminkin esteettisiä eivätkä ne vaikuta suorasti laitteen toimintaan. Nämä ongelmat eivät kuulu takuun piiriin. Kuva 5 14

15 Franke Finland Oy Franke Finland Oy Vartiokuja 1 Mestarintie NAARAJÄRVI VANTAA LIB30533

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032

KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032 KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032 Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Sillä tavalla varmistat laitteen virheettöman ja tehokkaan toiminnan. TURVALLISUUS

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U

Asennusohje. SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U Asennusohje SAFERA Siro R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU4.1-U v4.2.1 FIN Siro R PCU4.1-U Sisällysluettelo 1. Valmistelut 2. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922 FI Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FTC 622 FTC 922 SISÄLTÖ FI SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET... 10 OMINAISUUDET... 11 ASENTAMINEN... 12 KÄYTTÄMINEN... 14 HUOLTO... 15 2 SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET Samoja ohjeita

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FI Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FMA605BK FMA805BK - FMA905BK FMA605WH FMA805WH - FMA905WH FMA605BK XS FMA805BK XS - FMA905BK XS FMA605WH XS FMA805WH XS - FMA905WH XS FMA905BK-CH FMA905WH-CH FMA605BK-CH

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F

KÄYTTÖOHJE F KÄYTTÖOHJE F09902010007 Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä ohje on suunniteltu niin, että ohjeen tekstit liittyvät vastaaviin kuviin. 0 Tunnistaminen

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI SUOMI Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä käyttöohje on suunniteltu siten, että tekstit liittyvät samannumeroisiin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet

Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet FI Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet Lasikeraaminen keittotaso Lasikeraaminen keittotaso Hyvä asiakas! Lasikeraaminen keittotaso on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Tuotteemme on pakattu ympäristöystävällisiin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET FI KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET INDUKTIOKEITTOTASO INDUKTIOKEITTOTASO Johdanto Tämä keittotaso on suunniteltu todelliselle ruoanlaiton ystävälle. Induktiokeittotason käyttö tarjoaa lukuisia etuja.

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet

Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet FI Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet Upotettava lasikeraaminen induktiokeittotaso Upotettava lasikeraaminen induktiokeittotaso Hyvä asiakas! Ennen käyttöönottoa Kuljetusvauriot Liitäntä Tyyppimerkintä

Lisätiedot

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet

FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet FP1063E Kalusteeseen sijoitettava uuni Käyttöohjeet TURVALLISUUS 1. Toimivaa laitetta ei saa jättää ilman valvontaa. Erityisesti on varottava, jos käytetään rasvaa tai öljyä nämä aineet syttyvät helposti.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FBI 532 XS FBI 732 XS

Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FBI 532 XS FBI 732 XS FI Käyttö- ja asennusohjeet Liesikupu FBI 532 XS FBI 732 XS SISÄLTÖ FI SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET... 3 OMINAISUUDET... 4 ASENTAMINEN... 5 KÄYTTÄMINEN... 7 HUOLTO... 8 FI 3 SUOSITUKSET JA EHDOTUKSET Samoja

Lisätiedot

Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet

Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet FI Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet Upotettava lasikeraaminen keittotaso Upotettava lasikeraaminen keittotaso Hyvä asiakas! Upotettava lasikeraaminen keittotaso on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Tuotteemme

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Käyttöopas

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 FI Käyttöopas h i a b g c f d e Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Airis -liesivahti. Virranhallintayksiköt: PCU3-Airis PCU5.1-U-Airis 20799 V4.5.0 FIN AIRIS

ASENNUSOHJE. SAFERA Airis -liesivahti. Virranhallintayksiköt: PCU3-Airis PCU5.1-U-Airis 20799 V4.5.0 FIN AIRIS ASENNUSOHJE SAFERA Airis -liesivahti Virranhallintayksiköt: PCU-Airis PCU5.1-U-Airis 0799 V4.5.0 FIN AIRIS SISÄYSUETTEO 1. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys 4. isävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010. 5 min

KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010. 5 min 1 KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010 5 min 5 Käyttöohje Tärkeää! Lue koko ohje ennen keittotason käyttöä. Ohjeen tekstit vastaavat numeroituja kuvia. Tunnistaminen Tunnista keittotasosi malli ( a,

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6

INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6 INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev.2.1) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa käytetyt merkinnät...3 1.3. Laitteen

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET FPV4220S. EDESA INDUSTRIAL, S.L. Bºb Garagarza, s/n Mondragón (Guipúzcoa) SPAIN CZ / /2016

KÄYTTÖOHJEET FPV4220S. EDESA INDUSTRIAL, S.L. Bºb Garagarza, s/n Mondragón (Guipúzcoa) SPAIN CZ / /2016 KÄYTTÖOHJEET FPV4220S EDESA INDUSTRIAL, S.L. Bºb Garagarza, s/n. 20500 Mondragón (Guipúzcoa) SPAIN CZ5702731 / 0100145 02/2016 URBAY-T2R TypA VT32 Pd CodE 902270038 VWHz: 220-240AV (50/60Hz) Pmaq: 5200W

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas

Styler.  Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 FI Käyttöopas a h g b c f e d Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot