FH 604-1E 4I T PWL FH I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso"

Transkriptio

1 FH 604-1E 4I T PWL FH I T PWL FI Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso 1

2 Valmistaja pyrkii parantamaan tuotteitaan jatkuvasti. Ohjeiden tekstit ja kuvat saattavat muuttua ilman ilmoitusta. 2

3 Hyvä asiakas, Upotettava induktiokeittotaso on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Pakkausmateriaali on ympäristöystävällistä, ja se voidaan kierrättää tai tuhota ilman ympäristöuhkia. Kierrätettävyyden tunnistat pakkausmateriaalin merkinnöistä. Kun laitteesi on käytetty loppuun, hävitä laite ympäristöä kunnioittaen. Anna se kierrätettäväksi valtuutetulle kotitalouslaitteiden kierrätyskeskukselle. Käyttöohje Käyttöohje kertoo käyttäjälle, miten laitetta tulee käyttää sekä tarkemmat tiedot laitteen käsittelemisestä. Tämä ohje koskee myös muita samaan tuoteperheeseen kuuluvia laitteita. Siksi ohje ei välttämättä kuvaile juuri sinun malliasi. Asennusohje Laite tulee kytkeä verkkovirtaan kohdan sähkökytkennät mukaisesti voimassa olevia säädöksiä ja standardeja kunnioittaen. Sähkökytkennät saa suorittaa vain valtuutettu sähkömies. Tyyppikilpi Perustietoa sisältävä tyyppikilpi löytyy laitteen alta. Palovaarasta suojautuminen Laite voidaan kiinnittää yhdeltä puolelta korkean keittiökaapin viereen, jonka korkeus voi ylittää laitteen korkeuden. Toisella puolella oleva kaappi ei kuitenkaan saa ylittää laitteen korkeutta. Tärkeät varoitukset 4 Upotettavan keittotason kiinnitys 4 Kytkentä verkkovirtaan 6 Tekniset tiedot 6 Induktiokeittotaso 7 Lieden säätö 8 Turvatoiminnot ja virhenäyttö 13 Keittotason puhdistus ja ylläpito 14 3

4 TÄRKEÄT VAROITUKSET Vain valtuutettu henkilö saa suorittaa laitteen upotuksen ja verkkovirtaan kytkennän. Tietyt keittotason pinnat (keittotason ympäristö) kuumenevat käytön aikana. Estä lapsia oleskelemasta laitteen lähistöllä ja kerro heille palovammojen vaaroista. Kuuma öljy syttyy liekkeihin, joten valvo (paistettujen) ruokien valmistusta. Keittolevyä ei saa jättää päälle tyhjänä. Älä käytä laitetta ympäristön lämmittämiseen. Älä käytä keittotasoa työtilana. Terävät esineet voivat vaurioittaa keittotason pintaa. Älä aseta induktiolevyn päälle metallisia esineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kattilan kansia, koska ne kuumenevat. Ruoan valmistus alumiinisissa tai muovisissa keittoastioissa on kiellettyä. Älä aseta muovisia esineitä tai alumiinifoliota keittotason pinnalle. Jos kytket jonkin muun sähkölaitteen lähelle keittotasoa, varmista, ettei sen virtajohto kosketa keittotason kuumia levyjä. Älä säilytä syttyviä tai lämpötilaherkkiä esineitä, kuten puhdistusaineita, suihkeita, pesuaineita yms. laitteen alla. Älä käytä haljennutta tai rikkinäistä induktiokeittolevyä. Jos laitteen pinnassa on näkyviä halkeamia, irrota se verkkovirrasta välittömästi. Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä, irrota se verkkovirrasta ja soita huoltoon. Älä käytä korkeapaine-höyrypesureita tai kuumaa höyryä laitteen puhdistamiseen. Laite on valmistettu olennaisia voimassa olevia turvastandardeja noudattaen. Laite ei sovellu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla ei ole siihen tarvittavia fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä (mukaan lukien lapset) tai joilla ei ole tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, paitsi jos turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö on perehdyttänyt heidät siihen. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Älä pudota esineitä tai astioita laitteen keraamiselle pinnalle. Jopa kevyet esineet (esim. suolasirottimet) voivat halkaista tai vahingoittaa keraamista pintaa. Jos laite on upotettu pyrolyyttisen järjestelmän päälle, älä käytä laitetta, kun pyrolyyttinen järjestelmä on käytössä keittotason ylikuumenemissuojan laukeamisen ehkäisemiseksi. Älä liitä liettä jatkojohdolla verkkovirtaan tai useampaan pistorasiaan, koska se voi aiheuttaa turvallisuusriskin (esim. useamman pistorasian ylikuumenemisvaaran). Liettä ei voida käynnistää ulkoisilla ajastimilla tai kaukokäyttöjärjestelmillä. Sammuta keittotaso käytön jälkeen. Älä luota kattilantunnistimeen. Kytke laite pysyvään verkkoliitokseen. Tuotteessa tai pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laite tulee toimittaa sähkölaitekierrätyksen vastaanottopisteeseen. Huolehtimalla tuotteen asianmukaisesta kierrätyksestä autat estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joihin vääränlainen hävittäminen voi johtaa. Tarkempia tietoja tuotteen kierrättämisestä saat kaupungiltasi, kotitalousjätteiden käsittelylaitoksesta tai kaupasta, josta ostit tuotteen. OHJEET ASENTAJALLE(vain valtuutetut asentajat) UPOTETTAVAN KEITTOTASON KIINNITYS Huomio! Vaaratilanteiden välttämiseksi laitteen saa asentaa vain valtuutettu ammattilainen. Keittiökaapistojen paneelit ja pinnat, joihin liesi asennetaan, on käsiteltävä 100 C kestävällä aineella (liian alhainen lämmönkestävyys voi johtaa värin vaihtumiseen tai vääristymiseen). Keittotaso on tarkoitettu asennettavaksi työtasoon keittiöelementin yläpuolelle, 600 mm syvyyteen. Upotettavan keittotason asentamisen jälkeen varmista, että pääset vielä käsiksi kahteen edessä olevaan kiinnitysosaan. Keittotason yläpuolelle sijoitettavia alaslaskettavia keittiöelementtejä laitettaessa tulisi muistaa jättää tarpeeksi tilaa, jotta liettä voidaan käyttää ongelmitta. Työtason ja liesituulettimen väliin on jäätävä vähintään liesituulettimen ohjeissa ilmoitettu määrä tilaa, mutta ei kuitenkaan alle 700 mm. Kovapuiset koristelistat voidaan asentaa työtason ympärille laitteen taakse, jos kuvan mukaista vähimmäisetäisyyttä ei aliteta. Keittotason ja takaseinän vähimmäisetäisyys asennettaessa laitetta on ilmoitettu alla olevassa kuvassa. 4

5 Upotettava induktioliesi aukon mitat JÄÄHDYTYS- TUULETTIMELLA VARUSTETUT UUNIT A 580 mm B 510 mm C 560 mm D 490 mm E 53 mm F 10 mm 10 mm G 50 mm 50 mm H 5 mm Induktioliesi voidaan upottaa mm paksuihin työtasoihin. Alla olevassa keittiöelementissä ei saa olla laatikkoa. Alle on asennettava vaakasuora levy 20 mm:n päähän työtason pohjasta. Levyn ja lieden alla olevan tilan on oltava tyhjä eikä sitä saa käyttää tavaroiden säilyttämiseen. Keittiöelementin takana on myös oltava 50 mm:n levyinen avoin tila koko elementin matkalta, ja etuosassa on oltava vähintään 5 mm:n rako. Induktiolieden alle voidaan asentaa jäähdytystuulettimella varustettu uuni. Elementin takaseinämä on poistettava ennen uunin asentamista. Etuosassa on samalla tavalla oltava vähintään 5 mm:n rako. Tiivisteen asentaminen Ennen keittotason upottamista työtasoon on toimitukseen kuuluva tiiviste kiinnitettävä lieden keraamisen lasin alapuolelle. Älä asenna laitetta ilman tiivistettä! Tiiviste asennetaan laitteeseen seuraavalla tavalla: Irrota tiivisteen suojamuovi. Kiinnitä tiiviste lasin alapuolelle noin 2 3 mm:n päähän reunasta. Tiiviste on kiinnitettävä koko lasin pituudelta, eikä sen tulisi ylittää reunoja. Asentaessasi tiivistettä varmista, ettei lasi tule kosketukseen terävän esineen kanssa. Asentaminen Työtaso on asetettava täysin vaakasuoraan. Suojaa tarpeen mukaan aukon reunat. Kytke keittotaso verkkovirtaan (katso verkkovirtaan liittämistä koskevat ohjeet). Kiinnitä toimitukseen kuuluvat jouset paikoilleen. Aseta keittotaso työtason aukkoon. Paina keittotaso työtasoa kohti suoraan ylhäältäpäin. 5

6 KYTKENTÄ VERKKOVIRTAAN Verkkovirtakytkennän tulee suorittaa vain valtuutettu asentaja. Suojamaadoituksen on oltava voimassa olevien säädösten mukainen. Liitäntänavat löytyvät liitäntärasian kannen alta. Ennen liittämistä varmista, että verkkovirta on tyyppikilven mukainen. Tyyppikilpi löytyy laitteen alapuolelta. Laite toimii V:n vaihtovirralla. Liittäessäsi laitetta verkkovirtaan asenna kaikkien napojen suojakatkaisin laitteen ja verkkovirran väliin. Laitteessa on käytettävä erotinta, joka erottaa kaikki navat verkosta luokan III ylijännitteessä. Liitos on tehtävä verkkovirran ja sulakkeen ilmoitetun kapasiteetin vaatimalla tavalla. Laite voidaan kiinnittää yhdeltä puolelta korkean keittiökaapin viereen, jonka korkeus voi ylittää laitteen korkeuden. Toisella puolella oleva kaappi ei kuitenkaan saa ylittää laitteen korkeutta. Asennuksen valmistuttua jännitteiset johdot ja eristetyt kaapelit on suojattava riittävästi vahingollisten kosketusten varalta. Tunnistimien mukautuminen ympäristöön Aina kun laite kytketään verkkovirtaan, laitteen tunnistimet säädetään automaattisesti moitteettoman toiminnan takaamiseksi. Laitteen kaikki näytöt syttyvät ja palavat muutaman sekunnin ajan. Säädön aikana tunnistimien päällä ei saa olla mitään esineitä. Muuten säätö keskeytetään, kunnes esineet poistetaan tunnistimien päältä. Tämän aikana keittotason painikkeita ei voida käyttää. HUOMIO! Irrota laite verkkovirrasta ennen sen huoltamista. Laite on kytkettävä verkkovirtaan oheisen kaavion mukaisesti. Maadoitusjohto (PE) on kytkettävä maadoitussymbolilla merkittyyn liittimeen. Johto on vedettävä vedonpoiston läpi, joka estää sen irtivedon vahingossa. Kun asennus on valmis, kytke päälle kaikki keittolevyt noin kolmeksi minuutiksi toimivuuden varmistamiseksi. Asennuskaavio Laite on liitettävä kaapeleilla, joilla on yhdenmukaistetussa standardissa H05V2V2-F (90 C) vastaavat tai paremmat arvot. TEKNISET TIEDOT Tyyppi FH 604-1E 4I T PWL FH I T PWL Leveys 580 mm Sähköliitäntä V~ tai V 2N~, 50/60 Hz Katkaisimen tyyppi Sähköiset tunnistimet Keittolevyt (Ø, mm/w) Etuvasen Takavasen Takaoikea Etuoikea 210, 1500 (P=2000) 145, 1200 (P=1600) 210, 1500 (P=2000) 145, 1200 (P=1600) Kokonaisteho (W) P= suurtehoasetus 6

7 OHJEET KÄYTTÄJÄLLE Keittolevyn toimintaperiaate Lieden pinta on täysin litteä ja tasainen, ilman likaa kerääviä reunoja. Liedessä on tehokkaat induktiolevyt. Lämpö luodaan suoraan astian pohjassa, jossa sitä eniten tarvitaan, ilman häviötä keraamisessa lasipinnassa. Näin ollen energiankulutus on huomattavasti perinteisiä säteileviä liesiä pienempi. Keraamista lasipintaa ei suoraan lämmitetä, vaan kuuma astia lämmittää sen. Tämä on levylle jäävä jälkilämpö, kun levy on sammutettu. Induktiolevy luo lämpöä keraamisen lasipinnan alla olevalla induktiokelalla. Kela luo magneettisen kentän astian pohjassa, joka luo jännitteen pyörrevirran, joka vuorostaan lämmittää levyn. Astia voi muuttua magneettiseksi. TÄRKEÄÄ! Jos levylle tulee sokeri- tai muita makeutettuja roiskeita, pyyhi roiskeet välittömästi ja poista jäämät lastalla, vaikka keittotaso olisikin vielä kuuma. Muuten keittotaso voi vaurioitua. Vältä muuten keittotason puhdistamista levyjen ollessa kuumia. Se voi vaurioittaa liettä. Induktiolevyille sopivat keittoastiat Induktiolevy toimii hyvin vain, jos käytetään oikeanlaisia keittoastioita. Astian on oltava keskellä levyä keittäessäsi. Oikeanlaisia keittoastioita ovat ne, jotka soveltuvat induktiotasoille, esimerkiksi teräksiset, emaloidut tai terässeoksesta valmistetut keittoastiat. Terässeoksesta valmistetut astiat, joissa on kuparinen tai alumiininen pohja, tai lasiset astiat eivät sovellu käytettäväksi. Painekattilaa käytettäessä valvo sitä koko käytön ajan. Käytä ensin liettä täydellä teholla ja pudota sitten tehoa valmistajan ohjeiden mukaan käyttämällä kosketuspainikkeita. Ostaessasi keittoastioita varmista sen merkinnöistä, että se soveltuu induktioliedellä käytettäväksi. Keittolevyt Astian pohjan Ø väh. Astian pohjan Ø enint. Ø 145 mm Ø 90 mm Ø 145 mm Ø 210 mm Ø 130 mm Ø 210 mm MAGNEETTI Magneettitesti Varmista magneetilla, että pohja on magneettinen. Magneetti tarttuu induktiolieden kanssa käytettäväksi soveltuvien astioiden pohjaan. Keittoastian tunnistus Yksi induktiolieden hienouksista on sen astian tunnistustoiminto. Jos keittolevyllä ei ole astiaa tai jos astian halkaisija on pienempi kuin keittolevyn halkaisija, lämpöenergiaa ei mene hukkaan. Kun keittolevy on päällä, virtaosoittimessa on U-kirjain. Jos asetat keittoastian levylle seuraavan minuutin kuluessa, keittolevy tunnistaa sen ja kytkee päälle esiasetetun tehon. Heti kun poistat astian levyltä, keittolevyn lämmitys lakkaa. Jos asetat pienemmän astian levylle ja se tunnistetaan oikein, keittolevy säätää energian määrän sille tasolle, joka tarvitaan astian lämmittämiseen. Keittolevy voi vaurioitua, jos: siihen kytketään virta eikä astiaa aseteta sen päälle käytät saviastioita, jotka voivat naarmuttaa keraamista lasipintaa et kuivata astian pohjaa ennen sen asettamista levylle, jolloin lämpöinduktio estyy ja keittolevy voi vaurioitua et käytä oikeanlaisia, magneettisia astioita käytä teräsastioita, emaloituja tai terässeosastioita, muuten keittolevy ei toimi. Tehonsäätö Levyjen teho voidaan asettaa yhdeksälle eri tasolle. Oheinen kaavio kuvailee tasojen käyttökohteita. Tehotaso Käyttökohde 0 Pois päältä, jälkilämmön käyttäminen 1 2 Ruoan lämpimänä pitäminen, pienten määrien hauduttaminen 3 Hauduttaminen (keittämisen jatkaminen suuritehoisen aloituksen jälkeen) 4 5 Suurempien määrien hiljalleen keittäminen, suurten palojen paistaminen 6 Paistaminen, ruskistaminen 7 8 Paistaminen 9 Keittämisen aloitus, paistaminen P Suurtehoasetus erittäin suurille ruokamäärille 7

8 ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ Ostaessasi keittoastioita huomaa, että astian halkaisijalla tarkoitetaan usein astian yläpuolta, joka on yleensä suurempi kuin sen pohja. Tiiviit painekattilat ovat erityisen taloudellisia. Ne säästävät sekä aikaa että energiaa. Lyhyempi keittoaika tarkoittaa enemmän säilyneitä vitamiineja. Varmista aina, että painekattilassa on tarpeeksi vettä, muuten sekä liesi että kattila voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Käytä oikeankokoisia kansia kattiloissa. Valitse keittoastia valmistettavan ruoan määrän mukaan. Jos käytät liian suurta astiaa pienen määrän valmistamiseen, lämmittämiseen kuluu huomattavasti enemmän energiaa. INDUKTIOKEITTOTASO Lieden säätöpainikkeet 1. Induktiolevy etuvasen 2. Induktiolevy takavasen 3. Induktiolevy takaoikea 4. Induktiolevy etuoikea 5. Lieden säätöpaneeli A. Virtakatkaisin B. Kosketuspainike (+) C. Keittolevyn valinta D. Näppäinlukko päälle/pois E. Kosketuspainike (-) Lieden säätö Kun kytket virran lieteen, kaikki sen näytöt syttyvät hetkeksi. Liesi on nyt käyttövalmis. Liedessä on sähköiset tunnistimet, jotka tunnistavat kosketuksesi, kun kosketat tiettyä ympyrää vähintään sekunnin ajan. Jokaista painallusta seuraa äänimerkki. Vältä esineiden laittamista tunnistimien päälle (liesi sammuu 10 sekunnin kuluttua). Pidä tunnistinten pinta puhtaana. Käyttöpaneelin alkukalibrointi Virran kytkentä Lieden käyttöpaneelin painikkeet kalibroidaan automaattisesti, ja painikkeiden herkkyys säädetään lopullisten mekaanisten ja ympäristö- ja käyttäjäolosuhteiden mukaan. Aina kun keittotaso irrotetaan verkkovirrasta tai sähkökatkon jälkeen, ensimmäinen näppäinlukon painallus käynnistää painikkeiden herkkyyden uudelleensäädön. Ensimmäinen näppäinlukon painallus on tehtävä seuraavasti: älä käytä käsineitä varmista, että kätesi ovat puhtaat kosketa lasia (kevyesti). Kun keittotaso on kytketty verkkovirtaan, näppäinlukko on päällä. Kytkeäksesi virran lieteen sinun on avattava näppäinlukko koskettamalla painiketta D. 8

9 Kosketa painiketta A vähintään sekunnin ajan. Liesi on nyt päällä, ja kaikkien levyjen virtailmaisimet osoittavat.. Levyjen päällekytkentä Tee seuraava valinta kymmenen sekunnin kuluessa, muuten lieden virta katkaistaan. Kun olet kytkenyt virran keittotasoon painikkeella A, kytke jokin levy päälle kymmenen sekunnin kuluessa. Kosketa levyn painiketta C, jolloin sen levyn virtailmaisimeen tulee 0. Koskettamalla painikkeita B tai E asettaaksesi halutun tehon yhdestä yhdeksään. Koskettamalla jatkuvasti painikkeita B tai E keittolevyn teho nousee tai laskee. Voit myös säätää tehoa askelittain koskettamalla painiketta useita kertoja. Vain yhden keittolevyn tehoa voidaan säätää kerralla. Virtailmaisimen 0 tai H osoittavat keittolevyn jälkilämmön (katso kohta jälkilämmön ilmaisin). Voit myös sammuttaa keittolevyn ennen keittämisen päättymistä hyödyntääksesi jälkilämpöä ja säästääksesi energiaa. Astiantunnistin Jokaisessa keittolevyssä on oma astiantunnistin. Järjestelmä on säädetty tunnistamaan astia, joka on EN-standardin mukaisesti yhden koon pienempi kuin keittolevyn nimellishalkaisija. Jos keittolevy ei tunnista astiaa tai tunnistaa alumiinisen astian, teholukema vilkkuu näytössä. Minuutin kuluttua tehotaso laskee arvoon 0. Levyjen poiskytkentä Jos tehotaso vilkkuu näytössä kun keittolevyllä on astia, se tarkoittaa yleensä, että astian koko tai muoto ei ole sopiva. Jos näin käy, varmista, että astia soveltuu käytettäväksi induktiolieden kanssa (katso astiavalmistajan tavaramerkki tai ohjeet). Keittolevyn on oltava käytössä. Aseta tehotaso kohtaan 0 koskettamalla painiketta E. Kymmenen sekunnin kuluttua keittolevy sammuu. Nopea poiskytkentä Keittolevyn on oltava käytössä. Kosketa samanaikaisesti painikkeita B ja E. Keittolevy sammuu välittömästi. Lieden sammuttaminen Liesi voidaan sammuttaa milloin tahansa koskettamalla painiketta A. Näppäinlukko Lapsilukon käyttö estää laitteen, ts. keittolevyjen, käytön lasten suojelemiseksi vahingollisilta käynnistyksiltä ja mahdollisilta vahingoilta. 9

10 Lapsilukon aktivointi Liesi voi olla joko päällä tai pois päältä. Kosketa painiketta D. Sen yllä oleva ilmaisin syttyy. Lapsilukko on nyt päällä. Jälkilämmön ilmaisin Ajastimen käyttö Lapsilukon poiskytkentä Lapsilukko kytketään pois koskettamalla painiketta D. Sen yllä oleva ilmaisin sammuu. Lapsilukko on nyt pois päältä. Keraamisessa liedessä on myös jälkilämmön ilmaisin, merkki H. Keittolevyjä ei kuumenneta suoraan, vaan astiasta säteilevä lämpö lämmittää ne. Niin kauan kuin merkki H on näytössä lieden sammuttamisen jälkeen, voidaan jälkilämpöä käyttää ruoan lämmittämiseen tai sulattamiseen. Levy voi kuitenkin olla kuuma vielä senkin jälkeen, kun merkki katoaa näytöstä. Varo palovammoja! Ajastimeen voidaan asettaa arvo 1 ja 99 minuutin väliltä, ja sitä voidaan muuttaa koska vaan. Kaikki keittolevyt voidaan ajastaa samanaikaisesti eri tehotasoille. Keittolevyn ajastus Lieden virta on oltava kytketty. Käyttäjä voi valita, mihin keittolevyyn ajastus asetetaan. Aseta tehotaso painikkeilla B tai E (1 P). Kosketa haluamasi keittotason painiketta C. Liesi antaa äänimerkin ja keittolevyn näyttöön ilmestyy t-kirjain pisteellä. Aseta aika kymmenen sekunnin kuluessa painikkeilla B ja E. Aika näytetään ajastettavan keittolevyn vastakkaisen levyn näytössä. Ajastimen ajanlasku Ajanlasku alkaa: kun kymmenen sekuntia on kulunut viimeisestä painalluksesta välittömästi painamalla painiketta C. Liesi antaa äänimerkin, keittolevyn näytössä näkyy tehotaso ja piste, joka osoittaa, että ajastin on käytössä. Viimeinen minuutti näytetään sekunneissa. Ajastimen arvon muuttaminen Valitse ajastettu keittolevy nähdäksesi jäljellä olevan ajan (C). Muuta aikaa painikkeilla B tai E. Hyväksy aika painikkeella C. Äänimerkin kesto Kun asetettu aika on kulunut, liesi antaa minuutin pituisen äänimerkin. Käyttäjä voi keskeyttää äänimerkin milloin vain koskettamalla mitä vain painiketta. Suurtehoasetus (keittolevyn merkki P ) Suurtehoasetusta voidaan käyttää nopeaan ruoanvalmistukseen kaikilla keittolevyillä. Suurtehoa voidaan käyttää suurten määrien kuumentamiseen. Päällekytkemisen jälkeen suurtehoasetus on käytössä kymmenen minuutin ajan, jonka jälkeen teho muuttuu suurimmaksi normaalitasoksi, eli yhdeksäksi. 10

11 Muiden keittolevyjen teho on rajallinen suurtehoasetuksen ollessa käytössä. Se osoitetaan näytöllä näyttämällä vuorotellen valittu tehotaso ja rajattu tehotaso. Suurtehoasetuksen kytkentä Valitse ensin keittotaso koskettamalla sen painiketta. Jos keittotaso on tehotasolla 0 kosketa painiketta E ja sitten painiketta B. Suurtehoasetus on käytössä ja virtailmaisimessa on kirjain P. Jos keittotaso on jollain muulla tasolla ( 0) kosketa painiketta B, kunnes kirjain P ilmestyy näytölle. Kymmenen minuutin jälkeen keittolevy siirtyy tasolle 9 automaattisesti. Suurtehoasetuksen aikaisempi poiskytkentä Kosketa keittolevyn painiketta ja kosketa painiketta E. Kirjain P poistuu näytöltä ja keittolevy siirtyy tasolle 9. Automaattinen sammutus Jos tehotasoa ei valita tietyn ajan kuluessa, keittolevy sammuu automaattisesti. Keittolevyn enimmäistoiminta-aika riippuu valitusta tehotasosta. Jokaisen keittolevyn jokaista tehotasoa on rajoitettu ajallisesti. Kun automaattinen sammutus kytkee pois keittolevyn, näytössä on arvot 0 tai H riippuen siitä, onko levyssä jälkilämpöä. Keittolevy voidaan sammuttaa koskettamalla painiketta E uuden tehotason valitsemiseksi. Taso Enimmäisaika (tuntia) Esimerkki: Aseta keittolevy tasolle 5 ja anna sen olla päällä. Jos et muuta tehotasoa, turvamekanismi sammuttaa keittolevyn 10 tunnin kuluttua. Ylikuumenemissuoja Induktiokeittotasossa on myös ylikuumenemissuoja, joka suojaa sen elektronisia osia vaurioilta. Suoja toimii usealla eri tasolla. Kun keittolevyn lämpötila ylittyy huomattavasti, tuuletin kytkeytyy päälle. Jos tuuletin ei jäähdytä liettä tarpeeksi, suurtehoasetus kytketään pois päältä, ja lopuksi vähennetään joko tiettyjen levyjen tehoa tai ne sammutetaan kokonaan. Kun keittolevy on jäähtynyt, sitä voidaan käyttää taas täydellä teholla. Käytön aikana kuuluva hurina johtuu yllä mainitusta tuulettimesta. Tuuletin voi jatkaa pyörimistä myös sen jälkeen, kun keittotaso on sammutettu. Tehotasojen ilmaisin Tehotaso 0: Jatkuva numero 0 näytössä. Jos induktiolevyllä tunnistetaan jälkilämpöä, näytöllä vilkkuu vuorotellen merkit 0 ja H. Merkit katoavat, kun lämmöstä ei ole enää vaaraa (alle 50 C). Näytössä on numero 0 niin kauan, kun lämpötila on alle 50 C. Merkki H taas osoittaa, että levyn lämpötila on yli 50 C. Energian säästämiseksi voit sammuttaa keittolevyn etukäteen, jolloin voit hyödyntää jälkilämpöä. Tehotasot 1...0, P: Jos liesi ei tunnista astiaa tai se tunnistaa alumiinisen astian, tehotaso vilkkuu näytöllä. Jos astiaa ei tunnisteta minuutin kuluessa, tehotaso palautuu arvoon 0. Kun liesi tunnistaa astian, tehotaso näkyy pysyvästi näytöllä. Virranhallinta Jos keittotaso on jo otettu käyttöön ja tehorajoitusta halutaan muuttaa, irrota keittotaso ensin verkkovirrasta ja kytke se takaisin parin minuutin kuluttua. Enimmäisteho on W, mutta raja voidaan muuttaa 3 500, tai W:iin. (Vain valtuutetut asentajat saavat suorittaa muutoksen). 11

12 Rajoitetun tehon keittotason (ECO) virranhallinta Tehorajoitusta voidaan muuttaa seuraavalla tavalla: Tehtävä 30 sekunnin kuluessa siitä, kun verkkovirta on kytketty. Näppäinlukon ja kaikkien keittolevyjen on oltava pois päältä. Kosketa samanaikaisesti 1. ja 3. keittolevyn painikkeita C. Tämän tehtyäsi keittotasosta kuuluu äänimerkki ja nykyinen keittotason tehorajoitus näkyy 1. ja 3. keittotason näytöillä. Asettaaksesi uuden tehorajoituksen: Suurenna tai pienennä tehorajoitusta painikkeilla B tai E. Tehorajoitus voidaan asettaa seuraaviin arvoihin: 2 800, 3 500, tai W. Tallentaaksesi asetuksen: Kosketa samanaikaisesti 1. ja 3. keittolevyn painikkeita C. Tehorajoitus on asetettu ja keittotaso käynnistyy uudelleen. Keskeyttääksesi tehorajoituksen asettamisen: Jos et tee mitään minuutin kuluessa, muutoksia ei tallenneta ja liesi käynnistyy uudelleen. Rajoitetun tehon keittotason (ECO) virranhallinta Rajoitetun tehon keittotasot laskevat kokonaistehon aina, kun korotat levyjen tehoa. Jos kokonaisteho on suurempi kuin tehorajoitus, levyn tehonkorotusta ei hyväksytä. Keittotaso antaa äänimerkin ja näytössä vilkkuu nykyinen taso sekä kirjain r. Induktiolevy Ø (mm) Taso Teho (W) P

13 Turvatoiminnot ja virhenäyttö VIRHE- KOODI FA FC FE FT Fc FH VIRHEEN KUVAUS Virtakatkaisimen infrapunasignaalissa häiriö kaikki keittolevyt Virtakatkaisimen infrapunavastaanottimessa häiriö kaikki keittolevyt Kosketuspinnan NTC-termistorissa oikosulku kaikki keittolevyt Kosketuspinnan NTC-termistori auki kaikki keittolevyt Kosketuspinnan NTC-termistori ylikuumentunut kaikki keittolevyt Kosketuspinnan EPROM-muistissa häiriö kaikki keittolevyt KÄYTTÖOHJE Sammuta liesi ja avaa mahdollisuuksien mukaan myös alapuolen tila ja anna lieden jäähtyä. Palauta virta ja tarkista toimivuus. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi teknistä apua. Ilmoita Ota yhteyttä virhekoodi. valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi FJ FO FL FU F5 F1 F2 F8 F7 F9 Tehotason valintanäytössä vilkkuu C. F3 Virhe virtapainikkeen A/D-muuntimessa kaikki keittolevyt poiskytketty Virhe kosketusnäppäimistön ohjelmistossa kaikki keittolevyt Liian suuri ulkoinen valoisuus estää kosketustunnistimien (painikkeiden) kalibroinnin kaikki keittolevyt Virhe kosketustunnistimen jakajassa kaikki keittolevyt Virhe kosketus- ja virtapiirin välisessä yhteydessä kaikki keittolevyt poiskytketty ja virhe näytetään jokaisessa näytössä. Keittolevyn lämpötilatunnistimessa oikosulku viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. NTC-termistori auki viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. Vikaa NTC-termistorissa viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. näyttö Vikaa NTC-termistorissa viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. näyttö Ylijännite kaikki keittolevyt poiskytketty ja virheilmoitus näkyy jokaisessa näytössä. Keittotaso on ylikuumentunut liiallisesta käytöstä tai ei-kotitalouskäytöstä. Oikosulku NTC-termistorissa kaikki keittolevyt poiskytketty ja virheilmoitus näkyy jokaisessa näytössä. F4 NTC-termistori auki kaikki keittolevyt poiskytketty ja virheilmoitus näkyy jokaisessa näytössä. F6 Jännite puuttuu generaattorin osasta (vasemmasta tai oikeasta) kaikki keittolevyt poiskytketty ja virhe näytetään jokaisessa näytössä. Poista tai sammuta ulkoinen valon lähde. Jos ongelma jatkuu, kun yllä olevat toimet on tehty: ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi teknistä apua. Ilmoita virhekoodi. Jos virhe jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi teknistä apua. Ilmoita virhekoodi. 13

14 KEITTOTASON PUHDISTUS JA YLLÄPITO Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Keraaminen liesi on puhdistettava vain silloin, kun se on kylmä, ja mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen. Pieninkin käytön jälkeinen tahra voi palaa kiinni lieden pintaan seuraavien käyttökertojen aikana. Käytä säännölliseen ylläpitoon erikoispuhdistusaineita, jotka luovat suojaavan kalvon lieden pinnalle. Pyyhi pölyt ja muu lika pois liedeltä ennen jokaista käyttöä. Ne voivat naarmuttaa lieden pintaa (kuva 1). Varoitus: teräsvilla, hankaavat puhdistussienet ja hankaavat pesuaineet voivat naarmuttaa lieden pintaa. Pinta voi vaurioitua myös tehokkaista suihkeista ja vääränlaisista kemikaaleista (kuvat 1 ja 2). Tehokkaat pesuaineet tai epätasaiset ja kuluneet keittoastiat voivat kuluttaa lieden pinnan merkintöjä (kuva 2). Pienet tahrat voidaan poistaa kostealla pyyhkeellä. Kuivata pinta pyyhkimisen jälkeen (kuva 3). Vesitahrat voidaan poistaa laimealla etikkaliuoksella, mutta älä pyyhi tason kehystä sillä (koskee tiettyjä malleja), koska se voi vaikuttaa kehyksen kiiltoon. Älä käytä voimakkaita suihkeita tai kalkinpoistoaineita (kuva 3). Pinttyneet tahrat voidaan poistaa erityisellä keramiikan puhdistusaineilla. Noudata valmistajan ohjeita. Varmista, että olet pyyhkinyt pois kaikki pesuaineet lieden pinnalta ennen käyttöä. Jäämät voivat vaurioittaa liettä (kuva 3). Pinttyneet ja palaneet tahrat voidaan poistaa keraamisen tason puhdistamiseen tarkoitetulla lastalla. Varo kuitenkin koskemasta keittolevyn pintaa lastan kahvalla (kuva 4). Käsittele lastaa varoen välttyäksesi vahingoilta! Sokeri ja sokeroidut ruoat voivat vaurioittaa lieden keraamista tasoa pysyvästi (kuva 5). Sokeri ja sokeroidut ruoat on poistettava lastalla välittömästi keittolevyjen ollessa vielä kuumia (kuva 4). Keraamisen tason värjäytymisellä ei ole vaikutusta laitteen käyttöön tai toimivuuteen. Usein värjäytyminen johtuu palaneista tähteistä tai astioiden hankaumista (erityisesti alumiini- tai kuparipohjaiset astiat), ja sen poistaminen voi olla erittäin vaikeaa. Huomaa: yllä kuvaillut ongelmat ovat pikemminkin esteettisiä eivätkä ne vaikuta suorasti laitteen toimintaan. Nämä ongelmat eivät kuulu takuun piiriin. Kuva 5 14

15 Franke Finland Oy Franke Finland Oy Vartiokuja 1 Mestarintie NAARAJÄRVI VANTAA LIB30533

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET

Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET Käyttöohjeet Suomi TURVALLISUUSOHJEET 1. Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille, jos heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Samoin

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F

KÄYTTÖOHJE F KÄYTTÖOHJE F09902010007 Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä ohje on suunniteltu niin, että ohjeen tekstit liittyvät vastaaviin kuviin. 0 Tunnistaminen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet

Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet FI Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet Lasikeraaminen keittotaso Lasikeraaminen keittotaso Hyvä asiakas! Lasikeraaminen keittotaso on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Tuotteemme on pakattu ympäristöystävällisiin

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET FI KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET INDUKTIOKEITTOTASO INDUKTIOKEITTOTASO Johdanto Tämä keittotaso on suunniteltu todelliselle ruoanlaiton ystävälle. Induktiokeittotason käyttö tarjoaa lukuisia etuja.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6

INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6 INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev.2.1) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa käytetyt merkinnät...3 1.3. Laitteen

Lisätiedot

Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso

Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso Gaggenau Käyttöohje CE261/273 Lasikeraaminen keittotaso 2 Sisällysluettelo Käyt öohje Turvallisuusohjeet 4 Vaurioiden syyt 5 Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU V4.2.1 FIN SMART R PCU3

ASENNUSOHJE. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU V4.2.1 FIN SMART R PCU3 ASENNUSOHJE SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PU 07 V.. FIN SMART R PU SISÄLLYSLUETTELO. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen VAROITUKSET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Serie 750. Käyttöohje. 110009942 09/2009_B Technische Änderungen vorbehalten. FIN

Serie 750. Käyttöohje. 110009942 09/2009_B Technische Änderungen vorbehalten. FIN 1100099 09/009_B Technische Änderungen vorbehalten. Käyttöohje Serie 70 max. m max. 1 m Tipp! normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) 1 sec. 0 min. Watt-o-matic 0 0 % Soft 0 100 % Halogen min. min.

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06

CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6009-S 2016 / 06 CH-60 KÄYTTÖOHJEET CH-6006-S CH-6009-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05 CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4105-S CH-4106-S 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 I-45 KÄYTTÖOHJEET I-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja Simppeli 4HK Simppeli 6HK Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot