FH 604-1E 4I T PWL FH I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FH 604-1E 4I T PWL FH 604-1 4I T PWL. Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso"

Transkriptio

1 FH 604-1E 4I T PWL FH I T PWL FI Käyttö- ja asennusohjeet Induktiokeittotaso 1

2 Valmistaja pyrkii parantamaan tuotteitaan jatkuvasti. Ohjeiden tekstit ja kuvat saattavat muuttua ilman ilmoitusta. 2

3 Hyvä asiakas, Upotettava induktiokeittotaso on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Pakkausmateriaali on ympäristöystävällistä, ja se voidaan kierrättää tai tuhota ilman ympäristöuhkia. Kierrätettävyyden tunnistat pakkausmateriaalin merkinnöistä. Kun laitteesi on käytetty loppuun, hävitä laite ympäristöä kunnioittaen. Anna se kierrätettäväksi valtuutetulle kotitalouslaitteiden kierrätyskeskukselle. Käyttöohje Käyttöohje kertoo käyttäjälle, miten laitetta tulee käyttää sekä tarkemmat tiedot laitteen käsittelemisestä. Tämä ohje koskee myös muita samaan tuoteperheeseen kuuluvia laitteita. Siksi ohje ei välttämättä kuvaile juuri sinun malliasi. Asennusohje Laite tulee kytkeä verkkovirtaan kohdan sähkökytkennät mukaisesti voimassa olevia säädöksiä ja standardeja kunnioittaen. Sähkökytkennät saa suorittaa vain valtuutettu sähkömies. Tyyppikilpi Perustietoa sisältävä tyyppikilpi löytyy laitteen alta. Palovaarasta suojautuminen Laite voidaan kiinnittää yhdeltä puolelta korkean keittiökaapin viereen, jonka korkeus voi ylittää laitteen korkeuden. Toisella puolella oleva kaappi ei kuitenkaan saa ylittää laitteen korkeutta. Tärkeät varoitukset 4 Upotettavan keittotason kiinnitys 4 Kytkentä verkkovirtaan 6 Tekniset tiedot 6 Induktiokeittotaso 7 Lieden säätö 8 Turvatoiminnot ja virhenäyttö 13 Keittotason puhdistus ja ylläpito 14 3

4 TÄRKEÄT VAROITUKSET Vain valtuutettu henkilö saa suorittaa laitteen upotuksen ja verkkovirtaan kytkennän. Tietyt keittotason pinnat (keittotason ympäristö) kuumenevat käytön aikana. Estä lapsia oleskelemasta laitteen lähistöllä ja kerro heille palovammojen vaaroista. Kuuma öljy syttyy liekkeihin, joten valvo (paistettujen) ruokien valmistusta. Keittolevyä ei saa jättää päälle tyhjänä. Älä käytä laitetta ympäristön lämmittämiseen. Älä käytä keittotasoa työtilana. Terävät esineet voivat vaurioittaa keittotason pintaa. Älä aseta induktiolevyn päälle metallisia esineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kattilan kansia, koska ne kuumenevat. Ruoan valmistus alumiinisissa tai muovisissa keittoastioissa on kiellettyä. Älä aseta muovisia esineitä tai alumiinifoliota keittotason pinnalle. Jos kytket jonkin muun sähkölaitteen lähelle keittotasoa, varmista, ettei sen virtajohto kosketa keittotason kuumia levyjä. Älä säilytä syttyviä tai lämpötilaherkkiä esineitä, kuten puhdistusaineita, suihkeita, pesuaineita yms. laitteen alla. Älä käytä haljennutta tai rikkinäistä induktiokeittolevyä. Jos laitteen pinnassa on näkyviä halkeamia, irrota se verkkovirrasta välittömästi. Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä, irrota se verkkovirrasta ja soita huoltoon. Älä käytä korkeapaine-höyrypesureita tai kuumaa höyryä laitteen puhdistamiseen. Laite on valmistettu olennaisia voimassa olevia turvastandardeja noudattaen. Laite ei sovellu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla ei ole siihen tarvittavia fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kykyjä (mukaan lukien lapset) tai joilla ei ole tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, paitsi jos turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö on perehdyttänyt heidät siihen. Varmista, etteivät lapset leiki laitteella. Älä pudota esineitä tai astioita laitteen keraamiselle pinnalle. Jopa kevyet esineet (esim. suolasirottimet) voivat halkaista tai vahingoittaa keraamista pintaa. Jos laite on upotettu pyrolyyttisen järjestelmän päälle, älä käytä laitetta, kun pyrolyyttinen järjestelmä on käytössä keittotason ylikuumenemissuojan laukeamisen ehkäisemiseksi. Älä liitä liettä jatkojohdolla verkkovirtaan tai useampaan pistorasiaan, koska se voi aiheuttaa turvallisuusriskin (esim. useamman pistorasian ylikuumenemisvaaran). Liettä ei voida käynnistää ulkoisilla ajastimilla tai kaukokäyttöjärjestelmillä. Sammuta keittotaso käytön jälkeen. Älä luota kattilantunnistimeen. Kytke laite pysyvään verkkoliitokseen. Tuotteessa tai pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laite tulee toimittaa sähkölaitekierrätyksen vastaanottopisteeseen. Huolehtimalla tuotteen asianmukaisesta kierrätyksestä autat estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joihin vääränlainen hävittäminen voi johtaa. Tarkempia tietoja tuotteen kierrättämisestä saat kaupungiltasi, kotitalousjätteiden käsittelylaitoksesta tai kaupasta, josta ostit tuotteen. OHJEET ASENTAJALLE(vain valtuutetut asentajat) UPOTETTAVAN KEITTOTASON KIINNITYS Huomio! Vaaratilanteiden välttämiseksi laitteen saa asentaa vain valtuutettu ammattilainen. Keittiökaapistojen paneelit ja pinnat, joihin liesi asennetaan, on käsiteltävä 100 C kestävällä aineella (liian alhainen lämmönkestävyys voi johtaa värin vaihtumiseen tai vääristymiseen). Keittotaso on tarkoitettu asennettavaksi työtasoon keittiöelementin yläpuolelle, 600 mm syvyyteen. Upotettavan keittotason asentamisen jälkeen varmista, että pääset vielä käsiksi kahteen edessä olevaan kiinnitysosaan. Keittotason yläpuolelle sijoitettavia alaslaskettavia keittiöelementtejä laitettaessa tulisi muistaa jättää tarpeeksi tilaa, jotta liettä voidaan käyttää ongelmitta. Työtason ja liesituulettimen väliin on jäätävä vähintään liesituulettimen ohjeissa ilmoitettu määrä tilaa, mutta ei kuitenkaan alle 700 mm. Kovapuiset koristelistat voidaan asentaa työtason ympärille laitteen taakse, jos kuvan mukaista vähimmäisetäisyyttä ei aliteta. Keittotason ja takaseinän vähimmäisetäisyys asennettaessa laitetta on ilmoitettu alla olevassa kuvassa. 4

5 Upotettava induktioliesi aukon mitat JÄÄHDYTYS- TUULETTIMELLA VARUSTETUT UUNIT A 580 mm B 510 mm C 560 mm D 490 mm E 53 mm F 10 mm 10 mm G 50 mm 50 mm H 5 mm Induktioliesi voidaan upottaa mm paksuihin työtasoihin. Alla olevassa keittiöelementissä ei saa olla laatikkoa. Alle on asennettava vaakasuora levy 20 mm:n päähän työtason pohjasta. Levyn ja lieden alla olevan tilan on oltava tyhjä eikä sitä saa käyttää tavaroiden säilyttämiseen. Keittiöelementin takana on myös oltava 50 mm:n levyinen avoin tila koko elementin matkalta, ja etuosassa on oltava vähintään 5 mm:n rako. Induktiolieden alle voidaan asentaa jäähdytystuulettimella varustettu uuni. Elementin takaseinämä on poistettava ennen uunin asentamista. Etuosassa on samalla tavalla oltava vähintään 5 mm:n rako. Tiivisteen asentaminen Ennen keittotason upottamista työtasoon on toimitukseen kuuluva tiiviste kiinnitettävä lieden keraamisen lasin alapuolelle. Älä asenna laitetta ilman tiivistettä! Tiiviste asennetaan laitteeseen seuraavalla tavalla: Irrota tiivisteen suojamuovi. Kiinnitä tiiviste lasin alapuolelle noin 2 3 mm:n päähän reunasta. Tiiviste on kiinnitettävä koko lasin pituudelta, eikä sen tulisi ylittää reunoja. Asentaessasi tiivistettä varmista, ettei lasi tule kosketukseen terävän esineen kanssa. Asentaminen Työtaso on asetettava täysin vaakasuoraan. Suojaa tarpeen mukaan aukon reunat. Kytke keittotaso verkkovirtaan (katso verkkovirtaan liittämistä koskevat ohjeet). Kiinnitä toimitukseen kuuluvat jouset paikoilleen. Aseta keittotaso työtason aukkoon. Paina keittotaso työtasoa kohti suoraan ylhäältäpäin. 5

6 KYTKENTÄ VERKKOVIRTAAN Verkkovirtakytkennän tulee suorittaa vain valtuutettu asentaja. Suojamaadoituksen on oltava voimassa olevien säädösten mukainen. Liitäntänavat löytyvät liitäntärasian kannen alta. Ennen liittämistä varmista, että verkkovirta on tyyppikilven mukainen. Tyyppikilpi löytyy laitteen alapuolelta. Laite toimii V:n vaihtovirralla. Liittäessäsi laitetta verkkovirtaan asenna kaikkien napojen suojakatkaisin laitteen ja verkkovirran väliin. Laitteessa on käytettävä erotinta, joka erottaa kaikki navat verkosta luokan III ylijännitteessä. Liitos on tehtävä verkkovirran ja sulakkeen ilmoitetun kapasiteetin vaatimalla tavalla. Laite voidaan kiinnittää yhdeltä puolelta korkean keittiökaapin viereen, jonka korkeus voi ylittää laitteen korkeuden. Toisella puolella oleva kaappi ei kuitenkaan saa ylittää laitteen korkeutta. Asennuksen valmistuttua jännitteiset johdot ja eristetyt kaapelit on suojattava riittävästi vahingollisten kosketusten varalta. Tunnistimien mukautuminen ympäristöön Aina kun laite kytketään verkkovirtaan, laitteen tunnistimet säädetään automaattisesti moitteettoman toiminnan takaamiseksi. Laitteen kaikki näytöt syttyvät ja palavat muutaman sekunnin ajan. Säädön aikana tunnistimien päällä ei saa olla mitään esineitä. Muuten säätö keskeytetään, kunnes esineet poistetaan tunnistimien päältä. Tämän aikana keittotason painikkeita ei voida käyttää. HUOMIO! Irrota laite verkkovirrasta ennen sen huoltamista. Laite on kytkettävä verkkovirtaan oheisen kaavion mukaisesti. Maadoitusjohto (PE) on kytkettävä maadoitussymbolilla merkittyyn liittimeen. Johto on vedettävä vedonpoiston läpi, joka estää sen irtivedon vahingossa. Kun asennus on valmis, kytke päälle kaikki keittolevyt noin kolmeksi minuutiksi toimivuuden varmistamiseksi. Asennuskaavio Laite on liitettävä kaapeleilla, joilla on yhdenmukaistetussa standardissa H05V2V2-F (90 C) vastaavat tai paremmat arvot. TEKNISET TIEDOT Tyyppi FH 604-1E 4I T PWL FH I T PWL Leveys 580 mm Sähköliitäntä V~ tai V 2N~, 50/60 Hz Katkaisimen tyyppi Sähköiset tunnistimet Keittolevyt (Ø, mm/w) Etuvasen Takavasen Takaoikea Etuoikea 210, 1500 (P=2000) 145, 1200 (P=1600) 210, 1500 (P=2000) 145, 1200 (P=1600) Kokonaisteho (W) P= suurtehoasetus 6

7 OHJEET KÄYTTÄJÄLLE Keittolevyn toimintaperiaate Lieden pinta on täysin litteä ja tasainen, ilman likaa kerääviä reunoja. Liedessä on tehokkaat induktiolevyt. Lämpö luodaan suoraan astian pohjassa, jossa sitä eniten tarvitaan, ilman häviötä keraamisessa lasipinnassa. Näin ollen energiankulutus on huomattavasti perinteisiä säteileviä liesiä pienempi. Keraamista lasipintaa ei suoraan lämmitetä, vaan kuuma astia lämmittää sen. Tämä on levylle jäävä jälkilämpö, kun levy on sammutettu. Induktiolevy luo lämpöä keraamisen lasipinnan alla olevalla induktiokelalla. Kela luo magneettisen kentän astian pohjassa, joka luo jännitteen pyörrevirran, joka vuorostaan lämmittää levyn. Astia voi muuttua magneettiseksi. TÄRKEÄÄ! Jos levylle tulee sokeri- tai muita makeutettuja roiskeita, pyyhi roiskeet välittömästi ja poista jäämät lastalla, vaikka keittotaso olisikin vielä kuuma. Muuten keittotaso voi vaurioitua. Vältä muuten keittotason puhdistamista levyjen ollessa kuumia. Se voi vaurioittaa liettä. Induktiolevyille sopivat keittoastiat Induktiolevy toimii hyvin vain, jos käytetään oikeanlaisia keittoastioita. Astian on oltava keskellä levyä keittäessäsi. Oikeanlaisia keittoastioita ovat ne, jotka soveltuvat induktiotasoille, esimerkiksi teräksiset, emaloidut tai terässeoksesta valmistetut keittoastiat. Terässeoksesta valmistetut astiat, joissa on kuparinen tai alumiininen pohja, tai lasiset astiat eivät sovellu käytettäväksi. Painekattilaa käytettäessä valvo sitä koko käytön ajan. Käytä ensin liettä täydellä teholla ja pudota sitten tehoa valmistajan ohjeiden mukaan käyttämällä kosketuspainikkeita. Ostaessasi keittoastioita varmista sen merkinnöistä, että se soveltuu induktioliedellä käytettäväksi. Keittolevyt Astian pohjan Ø väh. Astian pohjan Ø enint. Ø 145 mm Ø 90 mm Ø 145 mm Ø 210 mm Ø 130 mm Ø 210 mm MAGNEETTI Magneettitesti Varmista magneetilla, että pohja on magneettinen. Magneetti tarttuu induktiolieden kanssa käytettäväksi soveltuvien astioiden pohjaan. Keittoastian tunnistus Yksi induktiolieden hienouksista on sen astian tunnistustoiminto. Jos keittolevyllä ei ole astiaa tai jos astian halkaisija on pienempi kuin keittolevyn halkaisija, lämpöenergiaa ei mene hukkaan. Kun keittolevy on päällä, virtaosoittimessa on U-kirjain. Jos asetat keittoastian levylle seuraavan minuutin kuluessa, keittolevy tunnistaa sen ja kytkee päälle esiasetetun tehon. Heti kun poistat astian levyltä, keittolevyn lämmitys lakkaa. Jos asetat pienemmän astian levylle ja se tunnistetaan oikein, keittolevy säätää energian määrän sille tasolle, joka tarvitaan astian lämmittämiseen. Keittolevy voi vaurioitua, jos: siihen kytketään virta eikä astiaa aseteta sen päälle käytät saviastioita, jotka voivat naarmuttaa keraamista lasipintaa et kuivata astian pohjaa ennen sen asettamista levylle, jolloin lämpöinduktio estyy ja keittolevy voi vaurioitua et käytä oikeanlaisia, magneettisia astioita käytä teräsastioita, emaloituja tai terässeosastioita, muuten keittolevy ei toimi. Tehonsäätö Levyjen teho voidaan asettaa yhdeksälle eri tasolle. Oheinen kaavio kuvailee tasojen käyttökohteita. Tehotaso Käyttökohde 0 Pois päältä, jälkilämmön käyttäminen 1 2 Ruoan lämpimänä pitäminen, pienten määrien hauduttaminen 3 Hauduttaminen (keittämisen jatkaminen suuritehoisen aloituksen jälkeen) 4 5 Suurempien määrien hiljalleen keittäminen, suurten palojen paistaminen 6 Paistaminen, ruskistaminen 7 8 Paistaminen 9 Keittämisen aloitus, paistaminen P Suurtehoasetus erittäin suurille ruokamäärille 7

8 ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ Ostaessasi keittoastioita huomaa, että astian halkaisijalla tarkoitetaan usein astian yläpuolta, joka on yleensä suurempi kuin sen pohja. Tiiviit painekattilat ovat erityisen taloudellisia. Ne säästävät sekä aikaa että energiaa. Lyhyempi keittoaika tarkoittaa enemmän säilyneitä vitamiineja. Varmista aina, että painekattilassa on tarpeeksi vettä, muuten sekä liesi että kattila voivat ylikuumentua ja vaurioitua. Käytä oikeankokoisia kansia kattiloissa. Valitse keittoastia valmistettavan ruoan määrän mukaan. Jos käytät liian suurta astiaa pienen määrän valmistamiseen, lämmittämiseen kuluu huomattavasti enemmän energiaa. INDUKTIOKEITTOTASO Lieden säätöpainikkeet 1. Induktiolevy etuvasen 2. Induktiolevy takavasen 3. Induktiolevy takaoikea 4. Induktiolevy etuoikea 5. Lieden säätöpaneeli A. Virtakatkaisin B. Kosketuspainike (+) C. Keittolevyn valinta D. Näppäinlukko päälle/pois E. Kosketuspainike (-) Lieden säätö Kun kytket virran lieteen, kaikki sen näytöt syttyvät hetkeksi. Liesi on nyt käyttövalmis. Liedessä on sähköiset tunnistimet, jotka tunnistavat kosketuksesi, kun kosketat tiettyä ympyrää vähintään sekunnin ajan. Jokaista painallusta seuraa äänimerkki. Vältä esineiden laittamista tunnistimien päälle (liesi sammuu 10 sekunnin kuluttua). Pidä tunnistinten pinta puhtaana. Käyttöpaneelin alkukalibrointi Virran kytkentä Lieden käyttöpaneelin painikkeet kalibroidaan automaattisesti, ja painikkeiden herkkyys säädetään lopullisten mekaanisten ja ympäristö- ja käyttäjäolosuhteiden mukaan. Aina kun keittotaso irrotetaan verkkovirrasta tai sähkökatkon jälkeen, ensimmäinen näppäinlukon painallus käynnistää painikkeiden herkkyyden uudelleensäädön. Ensimmäinen näppäinlukon painallus on tehtävä seuraavasti: älä käytä käsineitä varmista, että kätesi ovat puhtaat kosketa lasia (kevyesti). Kun keittotaso on kytketty verkkovirtaan, näppäinlukko on päällä. Kytkeäksesi virran lieteen sinun on avattava näppäinlukko koskettamalla painiketta D. 8

9 Kosketa painiketta A vähintään sekunnin ajan. Liesi on nyt päällä, ja kaikkien levyjen virtailmaisimet osoittavat.. Levyjen päällekytkentä Tee seuraava valinta kymmenen sekunnin kuluessa, muuten lieden virta katkaistaan. Kun olet kytkenyt virran keittotasoon painikkeella A, kytke jokin levy päälle kymmenen sekunnin kuluessa. Kosketa levyn painiketta C, jolloin sen levyn virtailmaisimeen tulee 0. Koskettamalla painikkeita B tai E asettaaksesi halutun tehon yhdestä yhdeksään. Koskettamalla jatkuvasti painikkeita B tai E keittolevyn teho nousee tai laskee. Voit myös säätää tehoa askelittain koskettamalla painiketta useita kertoja. Vain yhden keittolevyn tehoa voidaan säätää kerralla. Virtailmaisimen 0 tai H osoittavat keittolevyn jälkilämmön (katso kohta jälkilämmön ilmaisin). Voit myös sammuttaa keittolevyn ennen keittämisen päättymistä hyödyntääksesi jälkilämpöä ja säästääksesi energiaa. Astiantunnistin Jokaisessa keittolevyssä on oma astiantunnistin. Järjestelmä on säädetty tunnistamaan astia, joka on EN-standardin mukaisesti yhden koon pienempi kuin keittolevyn nimellishalkaisija. Jos keittolevy ei tunnista astiaa tai tunnistaa alumiinisen astian, teholukema vilkkuu näytössä. Minuutin kuluttua tehotaso laskee arvoon 0. Levyjen poiskytkentä Jos tehotaso vilkkuu näytössä kun keittolevyllä on astia, se tarkoittaa yleensä, että astian koko tai muoto ei ole sopiva. Jos näin käy, varmista, että astia soveltuu käytettäväksi induktiolieden kanssa (katso astiavalmistajan tavaramerkki tai ohjeet). Keittolevyn on oltava käytössä. Aseta tehotaso kohtaan 0 koskettamalla painiketta E. Kymmenen sekunnin kuluttua keittolevy sammuu. Nopea poiskytkentä Keittolevyn on oltava käytössä. Kosketa samanaikaisesti painikkeita B ja E. Keittolevy sammuu välittömästi. Lieden sammuttaminen Liesi voidaan sammuttaa milloin tahansa koskettamalla painiketta A. Näppäinlukko Lapsilukon käyttö estää laitteen, ts. keittolevyjen, käytön lasten suojelemiseksi vahingollisilta käynnistyksiltä ja mahdollisilta vahingoilta. 9

10 Lapsilukon aktivointi Liesi voi olla joko päällä tai pois päältä. Kosketa painiketta D. Sen yllä oleva ilmaisin syttyy. Lapsilukko on nyt päällä. Jälkilämmön ilmaisin Ajastimen käyttö Lapsilukon poiskytkentä Lapsilukko kytketään pois koskettamalla painiketta D. Sen yllä oleva ilmaisin sammuu. Lapsilukko on nyt pois päältä. Keraamisessa liedessä on myös jälkilämmön ilmaisin, merkki H. Keittolevyjä ei kuumenneta suoraan, vaan astiasta säteilevä lämpö lämmittää ne. Niin kauan kuin merkki H on näytössä lieden sammuttamisen jälkeen, voidaan jälkilämpöä käyttää ruoan lämmittämiseen tai sulattamiseen. Levy voi kuitenkin olla kuuma vielä senkin jälkeen, kun merkki katoaa näytöstä. Varo palovammoja! Ajastimeen voidaan asettaa arvo 1 ja 99 minuutin väliltä, ja sitä voidaan muuttaa koska vaan. Kaikki keittolevyt voidaan ajastaa samanaikaisesti eri tehotasoille. Keittolevyn ajastus Lieden virta on oltava kytketty. Käyttäjä voi valita, mihin keittolevyyn ajastus asetetaan. Aseta tehotaso painikkeilla B tai E (1 P). Kosketa haluamasi keittotason painiketta C. Liesi antaa äänimerkin ja keittolevyn näyttöön ilmestyy t-kirjain pisteellä. Aseta aika kymmenen sekunnin kuluessa painikkeilla B ja E. Aika näytetään ajastettavan keittolevyn vastakkaisen levyn näytössä. Ajastimen ajanlasku Ajanlasku alkaa: kun kymmenen sekuntia on kulunut viimeisestä painalluksesta välittömästi painamalla painiketta C. Liesi antaa äänimerkin, keittolevyn näytössä näkyy tehotaso ja piste, joka osoittaa, että ajastin on käytössä. Viimeinen minuutti näytetään sekunneissa. Ajastimen arvon muuttaminen Valitse ajastettu keittolevy nähdäksesi jäljellä olevan ajan (C). Muuta aikaa painikkeilla B tai E. Hyväksy aika painikkeella C. Äänimerkin kesto Kun asetettu aika on kulunut, liesi antaa minuutin pituisen äänimerkin. Käyttäjä voi keskeyttää äänimerkin milloin vain koskettamalla mitä vain painiketta. Suurtehoasetus (keittolevyn merkki P ) Suurtehoasetusta voidaan käyttää nopeaan ruoanvalmistukseen kaikilla keittolevyillä. Suurtehoa voidaan käyttää suurten määrien kuumentamiseen. Päällekytkemisen jälkeen suurtehoasetus on käytössä kymmenen minuutin ajan, jonka jälkeen teho muuttuu suurimmaksi normaalitasoksi, eli yhdeksäksi. 10

11 Muiden keittolevyjen teho on rajallinen suurtehoasetuksen ollessa käytössä. Se osoitetaan näytöllä näyttämällä vuorotellen valittu tehotaso ja rajattu tehotaso. Suurtehoasetuksen kytkentä Valitse ensin keittotaso koskettamalla sen painiketta. Jos keittotaso on tehotasolla 0 kosketa painiketta E ja sitten painiketta B. Suurtehoasetus on käytössä ja virtailmaisimessa on kirjain P. Jos keittotaso on jollain muulla tasolla ( 0) kosketa painiketta B, kunnes kirjain P ilmestyy näytölle. Kymmenen minuutin jälkeen keittolevy siirtyy tasolle 9 automaattisesti. Suurtehoasetuksen aikaisempi poiskytkentä Kosketa keittolevyn painiketta ja kosketa painiketta E. Kirjain P poistuu näytöltä ja keittolevy siirtyy tasolle 9. Automaattinen sammutus Jos tehotasoa ei valita tietyn ajan kuluessa, keittolevy sammuu automaattisesti. Keittolevyn enimmäistoiminta-aika riippuu valitusta tehotasosta. Jokaisen keittolevyn jokaista tehotasoa on rajoitettu ajallisesti. Kun automaattinen sammutus kytkee pois keittolevyn, näytössä on arvot 0 tai H riippuen siitä, onko levyssä jälkilämpöä. Keittolevy voidaan sammuttaa koskettamalla painiketta E uuden tehotason valitsemiseksi. Taso Enimmäisaika (tuntia) Esimerkki: Aseta keittolevy tasolle 5 ja anna sen olla päällä. Jos et muuta tehotasoa, turvamekanismi sammuttaa keittolevyn 10 tunnin kuluttua. Ylikuumenemissuoja Induktiokeittotasossa on myös ylikuumenemissuoja, joka suojaa sen elektronisia osia vaurioilta. Suoja toimii usealla eri tasolla. Kun keittolevyn lämpötila ylittyy huomattavasti, tuuletin kytkeytyy päälle. Jos tuuletin ei jäähdytä liettä tarpeeksi, suurtehoasetus kytketään pois päältä, ja lopuksi vähennetään joko tiettyjen levyjen tehoa tai ne sammutetaan kokonaan. Kun keittolevy on jäähtynyt, sitä voidaan käyttää taas täydellä teholla. Käytön aikana kuuluva hurina johtuu yllä mainitusta tuulettimesta. Tuuletin voi jatkaa pyörimistä myös sen jälkeen, kun keittotaso on sammutettu. Tehotasojen ilmaisin Tehotaso 0: Jatkuva numero 0 näytössä. Jos induktiolevyllä tunnistetaan jälkilämpöä, näytöllä vilkkuu vuorotellen merkit 0 ja H. Merkit katoavat, kun lämmöstä ei ole enää vaaraa (alle 50 C). Näytössä on numero 0 niin kauan, kun lämpötila on alle 50 C. Merkki H taas osoittaa, että levyn lämpötila on yli 50 C. Energian säästämiseksi voit sammuttaa keittolevyn etukäteen, jolloin voit hyödyntää jälkilämpöä. Tehotasot 1...0, P: Jos liesi ei tunnista astiaa tai se tunnistaa alumiinisen astian, tehotaso vilkkuu näytöllä. Jos astiaa ei tunnisteta minuutin kuluessa, tehotaso palautuu arvoon 0. Kun liesi tunnistaa astian, tehotaso näkyy pysyvästi näytöllä. Virranhallinta Jos keittotaso on jo otettu käyttöön ja tehorajoitusta halutaan muuttaa, irrota keittotaso ensin verkkovirrasta ja kytke se takaisin parin minuutin kuluttua. Enimmäisteho on W, mutta raja voidaan muuttaa 3 500, tai W:iin. (Vain valtuutetut asentajat saavat suorittaa muutoksen). 11

12 Rajoitetun tehon keittotason (ECO) virranhallinta Tehorajoitusta voidaan muuttaa seuraavalla tavalla: Tehtävä 30 sekunnin kuluessa siitä, kun verkkovirta on kytketty. Näppäinlukon ja kaikkien keittolevyjen on oltava pois päältä. Kosketa samanaikaisesti 1. ja 3. keittolevyn painikkeita C. Tämän tehtyäsi keittotasosta kuuluu äänimerkki ja nykyinen keittotason tehorajoitus näkyy 1. ja 3. keittotason näytöillä. Asettaaksesi uuden tehorajoituksen: Suurenna tai pienennä tehorajoitusta painikkeilla B tai E. Tehorajoitus voidaan asettaa seuraaviin arvoihin: 2 800, 3 500, tai W. Tallentaaksesi asetuksen: Kosketa samanaikaisesti 1. ja 3. keittolevyn painikkeita C. Tehorajoitus on asetettu ja keittotaso käynnistyy uudelleen. Keskeyttääksesi tehorajoituksen asettamisen: Jos et tee mitään minuutin kuluessa, muutoksia ei tallenneta ja liesi käynnistyy uudelleen. Rajoitetun tehon keittotason (ECO) virranhallinta Rajoitetun tehon keittotasot laskevat kokonaistehon aina, kun korotat levyjen tehoa. Jos kokonaisteho on suurempi kuin tehorajoitus, levyn tehonkorotusta ei hyväksytä. Keittotaso antaa äänimerkin ja näytössä vilkkuu nykyinen taso sekä kirjain r. Induktiolevy Ø (mm) Taso Teho (W) P

13 Turvatoiminnot ja virhenäyttö VIRHE- KOODI FA FC FE FT Fc FH VIRHEEN KUVAUS Virtakatkaisimen infrapunasignaalissa häiriö kaikki keittolevyt Virtakatkaisimen infrapunavastaanottimessa häiriö kaikki keittolevyt Kosketuspinnan NTC-termistorissa oikosulku kaikki keittolevyt Kosketuspinnan NTC-termistori auki kaikki keittolevyt Kosketuspinnan NTC-termistori ylikuumentunut kaikki keittolevyt Kosketuspinnan EPROM-muistissa häiriö kaikki keittolevyt KÄYTTÖOHJE Sammuta liesi ja avaa mahdollisuuksien mukaan myös alapuolen tila ja anna lieden jäähtyä. Palauta virta ja tarkista toimivuus. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi teknistä apua. Ilmoita Ota yhteyttä virhekoodi. valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi FJ FO FL FU F5 F1 F2 F8 F7 F9 Tehotason valintanäytössä vilkkuu C. F3 Virhe virtapainikkeen A/D-muuntimessa kaikki keittolevyt poiskytketty Virhe kosketusnäppäimistön ohjelmistossa kaikki keittolevyt Liian suuri ulkoinen valoisuus estää kosketustunnistimien (painikkeiden) kalibroinnin kaikki keittolevyt Virhe kosketustunnistimen jakajassa kaikki keittolevyt Virhe kosketus- ja virtapiirin välisessä yhteydessä kaikki keittolevyt poiskytketty ja virhe näytetään jokaisessa näytössä. Keittolevyn lämpötilatunnistimessa oikosulku viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. NTC-termistori auki viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. Vikaa NTC-termistorissa viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. näyttö Vikaa NTC-termistorissa viallinen keittolevy on poiskytketty ja virhe näkyy kyseisen levyn näytössä. näyttö Ylijännite kaikki keittolevyt poiskytketty ja virheilmoitus näkyy jokaisessa näytössä. Keittotaso on ylikuumentunut liiallisesta käytöstä tai ei-kotitalouskäytöstä. Oikosulku NTC-termistorissa kaikki keittolevyt poiskytketty ja virheilmoitus näkyy jokaisessa näytössä. F4 NTC-termistori auki kaikki keittolevyt poiskytketty ja virheilmoitus näkyy jokaisessa näytössä. F6 Jännite puuttuu generaattorin osasta (vasemmasta tai oikeasta) kaikki keittolevyt poiskytketty ja virhe näytetään jokaisessa näytössä. Poista tai sammuta ulkoinen valon lähde. Jos ongelma jatkuu, kun yllä olevat toimet on tehty: ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi teknistä apua. Ilmoita virhekoodi. Jos virhe jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi teknistä apua. Ilmoita virhekoodi. 13

14 KEITTOTASON PUHDISTUS JA YLLÄPITO Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Keraaminen liesi on puhdistettava vain silloin, kun se on kylmä, ja mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen. Pieninkin käytön jälkeinen tahra voi palaa kiinni lieden pintaan seuraavien käyttökertojen aikana. Käytä säännölliseen ylläpitoon erikoispuhdistusaineita, jotka luovat suojaavan kalvon lieden pinnalle. Pyyhi pölyt ja muu lika pois liedeltä ennen jokaista käyttöä. Ne voivat naarmuttaa lieden pintaa (kuva 1). Varoitus: teräsvilla, hankaavat puhdistussienet ja hankaavat pesuaineet voivat naarmuttaa lieden pintaa. Pinta voi vaurioitua myös tehokkaista suihkeista ja vääränlaisista kemikaaleista (kuvat 1 ja 2). Tehokkaat pesuaineet tai epätasaiset ja kuluneet keittoastiat voivat kuluttaa lieden pinnan merkintöjä (kuva 2). Pienet tahrat voidaan poistaa kostealla pyyhkeellä. Kuivata pinta pyyhkimisen jälkeen (kuva 3). Vesitahrat voidaan poistaa laimealla etikkaliuoksella, mutta älä pyyhi tason kehystä sillä (koskee tiettyjä malleja), koska se voi vaikuttaa kehyksen kiiltoon. Älä käytä voimakkaita suihkeita tai kalkinpoistoaineita (kuva 3). Pinttyneet tahrat voidaan poistaa erityisellä keramiikan puhdistusaineilla. Noudata valmistajan ohjeita. Varmista, että olet pyyhkinyt pois kaikki pesuaineet lieden pinnalta ennen käyttöä. Jäämät voivat vaurioittaa liettä (kuva 3). Pinttyneet ja palaneet tahrat voidaan poistaa keraamisen tason puhdistamiseen tarkoitetulla lastalla. Varo kuitenkin koskemasta keittolevyn pintaa lastan kahvalla (kuva 4). Käsittele lastaa varoen välttyäksesi vahingoilta! Sokeri ja sokeroidut ruoat voivat vaurioittaa lieden keraamista tasoa pysyvästi (kuva 5). Sokeri ja sokeroidut ruoat on poistettava lastalla välittömästi keittolevyjen ollessa vielä kuumia (kuva 4). Keraamisen tason värjäytymisellä ei ole vaikutusta laitteen käyttöön tai toimivuuteen. Usein värjäytyminen johtuu palaneista tähteistä tai astioiden hankaumista (erityisesti alumiini- tai kuparipohjaiset astiat), ja sen poistaminen voi olla erittäin vaikeaa. Huomaa: yllä kuvaillut ongelmat ovat pikemminkin esteettisiä eivätkä ne vaikuta suorasti laitteen toimintaan. Nämä ongelmat eivät kuulu takuun piiriin. Kuva 5 14

15 Franke Finland Oy Franke Finland Oy Vartiokuja 1 Mestarintie NAARAJÄRVI VANTAA LIB30533

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI SUOMI Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä käyttöohje on suunniteltu siten, että tekstit liittyvät samannumeroisiin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032

KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032 KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032 Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Sillä tavalla varmistat laitteen virheettöman ja tehokkaan toiminnan. TURVALLISUUS

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 280110 7084282-02 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

YHTENÄISTASOLIESI. ARDOX S2, S4, S6, Tabletop, Drop-In. Lisävarusteet CHEF 200, CHEF 220, CHEF 240, korkeussäätö, kaappi

YHTENÄISTASOLIESI. ARDOX S2, S4, S6, Tabletop, Drop-In. Lisävarusteet CHEF 200, CHEF 220, CHEF 240, korkeussäätö, kaappi YHTENÄISTASOLIESI ARDOX S2, S4, S6, Tabletop, Drop-In Lisävarusteet CHEF 200, CHEF 220, CHEF 240, korkeussäätö, kaappi 421006, 4210023, 4210043, 4210048, 4210068, 4210104, 4210111, 4210129, 4210136, 3752018,

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot