KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX"

Transkriptio

1 FI KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX

2

3

4

5

6

7 FI SUOMI

8 Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä käyttöohje on suunniteltu siten, että tekstit liittyvät samannumeroisiin kuviin. suomi Turvallisuus Tärkeää Säilytä tämä käyttöohje laitteen kanssa. Jos myyt tai lahjoitat laitteen toiselle henkilölle, muista luovuttaa myös tämä käyttöohje laitteen mukana. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja asennusta. Ne on suunniteltu suojaamaan sekä sinun että muiden turvallisuutta. Keittotason sähkönsyöttö on varustettava varokkeilla paikallisia määräyksiä noudattaen. Laitteen saa asentaa vain valtuutettu asentaja, joka seuraa valmistajan ohjeita ja kaavioita. Sähköasennus on mitoitettava tyyppikilvessä ilmoitetun maksimitehon mukaisesti ja sähköliitännän on oltava maadoitettu. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltopalvelun tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava se uuteen mahdollisten riskien välttämiseksi. VAROITUS: Jos lasin pinta halkeilee tai murtuu, irrota laite välittömästi sähköverkosta mahdollisen sähköiskun välttämiseksi. Älä käytä keittotasoa, ennen kuin lasi on vaihdettu uuteen. Huoltopalvelun tai ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava se uuteen (4.1.1). Älä aseta kuumia kattiloita ja pannuja antureille. Voit vahingoittaa laitteen elektronisia osia (4.1.3). VAROITUS: Tämä laite ja sen osat saattavat kuumentua laitteen ollessa toiminnassa. Varo koskemasta lämpövastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa mennä lähelle laitetta ilman jatkuvaa valvontaa. Jos keittotaso on asennettu laatikon päälle, älä pidä siinä syttyviä esineitä. Tätä laitetta voivat käyttää turvallisesti vähintään 8-vuotiaat lapset, henkilöt, joilla on fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti alentunut toimintakyky, tai henkilöt, joilta puuttuu tarvittava aiempi kokemus ja tietämys, siinä tapauksessa että heidät on perehdytetty laitteen käyttöön ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät 1

9 suomi saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta, huoltoa ja kunnossapitoa ilman valvontaa. VAROITUS: Älä jätä keittotasoa ilman valvontaa, kun käytät rasvoja tai öljyjä, koska ne voivat syttyä palamaan. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä. Irrota sen sijaan laite sähköverkosta ja peitä liekit kannella tai sammutuspeitteellä. VAROITUS: Palovaara: Älä säilytä esineitä keittotason päällä. Älä koskaan käytä höyrypesuria laitteen puhdistamiseen. Tätä laitetta ei ole suunniteltu toimimaan ulkoisella ajastimella tai kauko-ohjausjärjestelmällä. Sähköiset mallit: Sammuta laite painamalla painiketta ( ) kaksi sekuntia. Kuulet pitkän äänimerkin ja numero sammuu osoittaen, että laite on nyt pois päältä. Säätimillä varustetut mallit: Sammuta laite kääntämällä säädin asentoon 0. Vältä kolauttamasta astioita lasia vasten. Lämpövastuksia ei saa käyttää ilman astiaa. Käytä laitetta vain ruoanlaittoon. Älä käytä keittotasoa työtasona. Vältä kylmän veden joutumista suoraan keittotasolle sen ollessa kuuma. 2

10 0 Tunnistaminen suomi V 3N~ Nimellisvirran vaihe 60 cm:n keittotaso 11 A > 60 cm:n keittotaso 13 A Tunnista keittotasosi malli ( a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o ) vertaamalla laitteesi numeroa ja ulkoasua kuvissa oleviin. 1 Asentaminen 1.1 Pakkauksen purkaminen. Poista kaikki suojamateriaalit. 1.2 Asentaminen kalusteisiin. Ota aina huomioon tyyppikilven tiedot (1.2.1) ja sen yksikön mitat, johon keittotaso on tarkoitus asentaa (1.2.2, 1.2.3). Jos et aio sijoittaa uunia keittotason alle, on asennettava suojapaneeli annettujen mittojen mukaisesti (1.2.4). Asenna muovieriste keittotason ulkoreunaan tehdäksesi siitä vesitiiviin (1.2.5). Käännä keittotaso ympäri ja aseta reikään (1.2.6). Kiinnitä se yksikköön mukana toimitetuilla koukuilla (1.2.7). Älä käytä pysyviä materiaaleja, kuten silikonia. 1.3 Kytkentä sähköverkkoon. 5 johdolla: a) tummansininen, b) vaaleansininen, c) ruskea, d) punainen, e) keltavihreä (1.3.1) 230 V~:n keittotaso (1.3.2) V~:n keittotaso: katso taulukko (1.3.3) Kokonaisteho: 60 cm:n keittotaso 6,8 kw, > 60 cm:n keittotaso 7,8 kw V~ Nimellisvirran vaihe 60 cm:n keittotaso 30 A > 60 cm:n keittotaso 34 A Jos kytkentätyyppi on muu kuin V~, irrota kaapeli ja tee kytkentä kaavion mukaan (1.3.3, 1.3.4) V 3~ Nimellisvirran vaihe 60 cm:n keittotaso 14 A > 60 cm:n keittotaso 16,5 A V 2N~ Nimellisvirran vaihe 60 cm:n keittotaso 16 A > 60 cm:n keittotaso 19 A Tämä laite vastaa eurooppalaisia direktiivejä 73/23/ETY ja 89/336/ETY. Suositus: Keittotason saa asentaa vain valtuutettu asentaja, joka seuraa valmistajan ohjeita ja kaavioita. 2 Käyttö Savesta, kuparista tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja astioita voidaan käyttää keraamisella keittotasolla. Alumiiniastioita ei suositella, koska ne voivat tahrata keittotason lasin. 2.1 Keittoalueen valinta. Valittavana on erilaisia lämpövastuksia, joihin voit sijoittaa astioita. Valitse sopivin vastus astian koon mukaan. 2.2 Keittotason käynnistys. Paina painiketta 3 sekuntia käynnistääksesi keittotason, minkä jälkeen eri keittoalueiden aktivoituu. HUOM.: Jotta voit valita, onko lapsilukkotoiminto aktivoitu, poista se käytöstä painamalla painiketta 3 sekunnin ajan (2.13). 2.3 Lämpövastuksen aktivointi. Aktivoi lämpövastus, jolle olet asettanut astian, painamalla sitä vastaavaa painiketta (2.3.1, 2.3.2) tai paina (2.4.2). HUOM.: Jos lämpövastuksen valinta kestää yli 5 sekuntia, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä turvatoimenpiteenä. 2.4 Tehon valinta. Säädä liu uttamalla sormea pitkin valitsinta (2.4.1) tai painamalla tai (2.4.2, 2.4.3). ERITYISLÄMPÖVASTUKSET 2.5 Kaksinkertainen lämpövastus, kolminkertainen lämpövastus. Kun olet valinnut tehon, paina,, ja se aktivoi kaksinkertaisen lämpövastuksen 3

11 suomi (2.5.1, 2.5.3). Jos painat (2.5.2) tai (2.5.4) uudelleen, aktivoit kolmin kertaisen lämpövastuksen. Voit peruuttaa valinnan painamalla (,,, ). 2.6 Suuri keittolevy. Voit käyttää tätä lämpövastusta kehänä tai kuin suurta keitto levyä. Paina aktivoidaksesi toiminnon ja paina uudelleen poistaaksesi aktivoinnin. Suositus: Malleissa, joissa on halogeenielementtejä, valo on niin kirkas, että sitä ei kannata katsoa, kun siinä ei ole astiaa. AJASTINTOIMINNOT 2.7 Ajan asetus. Kun keittotaso on kytketty, kellon numerot vilkkuvat ja näkyy (2.7.1). Säädä aika painikkeilla ja (2.7.2). Tee samalla tavalla aina, kun laite on ollut irrotettuna sähköverkosta, tai sähkönjakelun häiriön jälkeen. Vaihtaaksesi aikaa paina painiketta 5 sekuntia (2.7.3). Aika alkaa vilkkua ja kuulet äänimerkin. Säädä sitten painikkeilla,. 2.8 Ajan valinta. Mallit abc: Kun lämpövastus on aktivoitu ja teho valittu, aika vilkkuu 5 sekuntia, jonka kuluessa tulee painaa painiketta (2.8.1). Valitse tarvittava aika painamalla, (2.8.2). Viiden sekunnin kuluttua ajastin on asetettu ja aika näkyy näytöllä valaistuna pisteenä ajastetun lämpövastuksen kuvan alla (2.8.3). Voit muuttaa tai katsoa jäljellä olevaa aikaa painamalla ajastetun lämpövastuksen kuvaketta (2.8.4). Voit peruuttaa ohjelmoinnin painamalla painikkeita ja samanaikaisesti (2.8.5). Mallit dfghkmo: Kun lämpövastus on aktivoitu ja teho valittu, paina painiketta kellossa. ja ilmestyvät jokaiseen lämpövastukseen (2.8.6). Paina ajastettavassa lämpövastuksessa ja alkaa vilkkua (2.8.7). Valitse aika kellosta painikkeilla, (2.8.8). 5 sekunnin kuluttua aika asetetaan ja virta ja alkavat vilkkua vuorotellen ajastetussa lämpövastuksessa. Kun aika on kulunut, kuulet merkkiäänen ja alkaa vilkkua. Voit peruuttaa ajastuksen painamalla kuvakkeessa, kunnes näkyy. HUOM.: Ajastin sammuu automaattisesti, jos ajan valinta kestää yli 10 sekuntia. Malli e: Kun lämpövastus on aktivoitu ja teho valittu, paina uudelleen ajastettavan lämpövastuksen valintapainiketta ja ilmestyy näkyviin (2.8.11). Valitse aika painikkeilla, (2.8.12) ja aseta se painamalla ajastetun lämpövastuksen painiketta uudelleen (2.8.13). Teho osoitetaan pisteellä, joka kuvaa ajastettua lämpövastusta. Kuulet merkkiäänen ja näet osoittavan, että aika on kulunut (2.8.14). Paina mitä tahansa painiketta ja ääni loppuu. HUOM.: Ajastin sammuu automaattisesti, jos ajan valinta kestää yli 10 sekuntia. Ajastimen käyttöön liittyviä huomioita: Jos tehotaso on 9, suurin ajastimen aika on 60 min. Muuten maksimiaika on 99 min. Kun aika on kulunut, kuuluu hälytys, kunnes painat mitä tahansa painiketta. OHJELMOINTITOIMINNOT 2.9 Nopea lämmitys. Saavuttaa maksimilämpötilan nopeasti palatakseen automaattisesti vakiolämpötilaan. Mallit abc: Aktivoi lämpövastuksen ja siirtää valitsimen maksimiteholle. Paina ja ilmestyy valitun lämpövastuksen näytölle (2.9.1). Haluamasi tason valintaan on 5 sekuntia aikaa. Suosittelemme käyttämään tasoja 3 6 (2.9.2). Viiden sekunnin kuluttua nopea lämmitys asetetaan ja ja teho näytetään vuorotellen. Kun maksimilämpötila on saavutettu, häviää jättäen tehon vakioksi. Lämpövastus jatkaa toimintaansa tavanomaisella tavalla. Jos haluat peruuttaa nopean lämmityksen, paina ohjelmoidun lämpövastuksen kuvaketta ja valitse uusi teho. Mallit dfghjklmo: Valitse lämpövastus ja aseta se maksimiteholle painamalla, kunnes 9 ja piste näkyvät (2.9.3). Säädä teho painamalla. Tasot 3 6 ovat suositeltavia (2.9.4). 5 sekunnin kuluttua nopea lämmitys on asetettu ja teho näytetään pisteen seuraamana (2.9.5). Kun maksimilämpötila on saavutettu, desimaalipiste häviää ja lämpövastus jatkaa toimintaansa tavanomaisella tavalla. Voit peruuttaa toiminnon painamalla ohjelmoidun lämpövastuksen painiketta ja valita uuden tehon. 4

12 2.10 Lämpövastusten hallinta. Varmista, että lämpövastus, jonka aiot aktivoida, on lämpövastus, jota haluat käyttää (2.10.1). Käännä säädin haluttuun asentoon ja on-valo syttyy (2.10.2), mikä osoittaa myös jälkilämmön, kun lämpövastus on kytketty pois päältä. Malleissa, joissa on kaksinkertainen lämpövastus tai suuri keittolevy, säätimen kääntäminen vasemmalle säätää osaa lämpövastuksesta ja kääntäminen oikealle säätää koko lämpövastusta (2.10.3) Lämpövastuksen sammuttaminen. Valitse sen lämpövastuksen teho, jonka haluat sammuttaa Jälkilämpö. Käytettyäsi keittotasoa lämpövastukset pysyvät kuumina jonkin aikaa, ja aika vaihtelee valitun tehon mukaan, ja silloin tai piste näkyy vielä kuumina olevien lämpövastusten näytöllä. Älä koske niitä lämpövastuksia, ettet polta itseäsi. Varoitus: Jos sähkö katkaistaan ja kytketään sen jälkeen uudestaan päälle, kuvake ei näy, vaikka keittoalue on kuuma. On tärkeää muistaa tämä asia Lukitustoiminto. Lukitustoiminto estää lapsia käsittelemästä laitetta. Paina painiketta 3 sekuntia ja lukko aktivoituu. Toista sama avataksesi lukon. Suosituksia: Vältä kolauttamasta astioita lasia vasten. Alumiiniastioiden käyttöä ei suositella, sillä ne voivat tahrata lasin, ellei niissä ole ruostumatonta terästä olevaa suojaavaa pohjaa. Lämpövastuksia ei saa käyttää ilman astiaa. Astian pohjan on oltava tasainen ja kuiva. Varmista, että astian halkaisija on suurempi tai sama kuin käytettävän lämpövastuksen, ja aseta astia keskelle lämmönlähdettä. Älä yritä siirtää astioita vetämällä, sillä se voi naarmuttaa lasia. Käytä laitetta vain ruoanlaittoon. Älä käytä keittotasoa työtasona. Vältä kylmän veden joutumista suoraan keittotasolle sen ollessa kuuma. Varoitus: Keittoalueiden ajoittainen toiminta ei ole vika. Ne ovat päällä ja pois päältä pidempiä tai lyhyempiä aikoja halutun tehon mukaan. 3 Huolto ja puhdistus Älä puhdista höyrypesimellä. Puhdista keittotason pinta säännöllisesti, kun se on jäähtynyt. Älä käytä hankaavia sieniä tai tuotteita. Puhdista kostealla liinalla ja saippuavedellä (3.1.1). Puhdista kerran viikossa huolellisesti tuotteilla, jotka on suunniteltu erityisesti vitrokeraamisille keittotasoille. Suosittelemme VITRO-CLENia vitrokeraamisen keittotason puhdistukseen ja huoltoon. Vaikeat tahrat voidaan poistaa lasikaapimella (3.1.2). Jos poltat vahingossa sokeria, sokeripitoista ruokaa tai muovia keittotasolle, poista se kaapimella mahdollisimman pian tahran ollessa vielä kuuma. Jos niin ei tehdä, tasoon voi jäädä pysyviä jälkiä. Käytä moitteettomassa kunnossa olevaa kaapimen terää ja vaihda terä uuteen, jos se on vaurioitunut. 4 Ympäristö suomi Tämä keittotaso on suunniteltu ympäristönsuojelua ajatellen. Ole ympäristötietoinen. Käytä asianmukaista tehoa jokaiseen ruoanvalmistusprosessiin ja valitse sopivan kokoinen astia ruoalle, jota aiot valmistaa. Lämmön siirtyminen on parasta silloin, kun astian pohja ja keittoalueen halkaisija ovat samankokoisia. Kun olet lopettanut ruoanlaiton, voit halutessasi jättää astian paikoilleen ja hyödyntää kertyneen jälkilämmön. Se säästää energiaa. Käytä kantta, aina kun voit, vähentääksesi lämpöhävikkiä höyrynä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hallinta. Älä hävitä laitteita sekoittamalla niitä kotitalousjätteen joukkoon. Toimita keittotasosi kierrätyskeskukseen. Kodinkoneiden kierrätys ehkäisee negatiivisia vaikutuksia terveyteemme ja ympäristöön ja auttaa säästämään energiaa ja resursseja. Lisätietoja saat paikallisviranomaisilta tai liikkeestä, josta ostit keittotasosi. 5

13

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus:

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus: Mitat: Tehoyksikkö (L x K x S): Erillinen käyttöpaneli S-malleissa (L x K x S): Paino: S- tyyppi: Tehoyksikkö Käyttöpaneli B-tyyppi: Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max 1-vaiheisena: Teho max Taajuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos

Nokia Bluetooth HF BH-609. 2.0. painos Nokia Bluetooth HF BH-609 2.0. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä BH-609-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Roomba. Robotti-imuri. Käyttäjän opas

Roomba. Robotti-imuri. Käyttäjän opas Roomba Robotti-imuri Käyttäjän opas Hyvä Roomban omistaja, Kiitos, kun valitsit uuden sukupolven irobot Roomba -imuroivan robotin. Olet liittymässä hyvin erityiseen ihmisryhmään - 7.5 miljoonaa ympäri

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Roomba. Imuroiva robotti. 700-sarja Käyttäjän opas

Roomba. Imuroiva robotti. 700-sarja Käyttäjän opas Roomba Imuroiva robotti 700-sarja Käyttäjän opas Hyvä Roomban omistaja, Kiitos, että valitsit uuden sukupolven imuroivan irobot Roomba -robotin. Olet liittymässä hyvin erityiseen ihmisryhmään - 5 miljoonaa

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MALLI: INDREAM 9300 XR AUTOMAATTINEN LATAUS, LANGATON KAUKO-OHJAUS, MOPPI JA UV-LAMPPU Tärkeää huomioi seuraavat tiedot: Robottipölynimurin puutteellisesta puhdistuksesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot