HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Hämeen Naisvoimistelijat ry on harrasteliikuntaseura, joka tarjoaa innostavaa ja monipuolista ryhmäliikuntaa aikuisille sekä alle 7-vuotiaille lapsille. Järjestämme myös aamu- ja iltapäivätoimintaa Irjalan makasiinilla Tampereen Takahuhdissa sekä Olkahisen koululla 1-2 luokkalaisille. Aikuisille jumppatuntitarjontaa on viikon jokaisena päivänä ja sieltä voi valita itselleen sopivat jumpat eri taito- ja kuntotason mukaan. Seura tarjoaa aikuisille myös Hydrobiciä. Lisäksi kesäisin järjestetään puistojumppaa kerran viikossa sekä joulutauolla järjestetään jumppia. Torstaisin järjestetään 1 4 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen perheliikuntaa. Lasten temppukoulu on 3 6 -vuotiaille tiistaisin. Maanantaisin ja keskiviikkoisin järjestämme 3-6 -vuotiaille perheliikuntaa. Seurassamme on kaksi päätoimista työntekijää. Toiminnanohjaajana toimii Kaisa Niemi ja iltapäivätoiminnan vastuuohjaajana Miia Oino. Toiminta-alueet vuonna Aikuisten liikunta 2. Lasten liikunta 3. Viestintä ja markkinointi 4. Aamu- ja iltapäivätoiminta 1

2 Visio ja tavoitteet vuonna 2015 Seuramme säilyttää paikkansa Tampereen liikunta- ja voimisteluelämän ytimessä. Olemme laadukas, ammattimainen ja välitön vakiintuneiden ja uusien jäsenien seura. Aamu- ja iltapäivätoimintamme painopistealueena ovat päivittäinen liikunta, tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy. Seuramme on viihtyisä työpaikka. Tavoitteenamme on lisätä yhteistyötä tamperelaisten liikuntaseurojen kesken. Osallistumme Helsingissä järjestettävään Gymnaestrada kansainväliseen suurtapahtumaan vuonna

3 1. AIKUISTEN LIIKUNTA Hämeen Naisvoimistelijat ry on Suomen Voimisteluliiton PRIIMA-laatuseura. Priima-aikuisliikunnan sertifikaatti uudistettiin jo toisen kerran, ja on voimassa vuodet Tuntitarjonnan ehyt kokonaisuus sekä koulutetut ohjaajat luovat pohjan innostavalle liikuntakokemukselle seurassa. Aikuisliikunnan tuntitarjonnassa on aerobisia, lihaskunto- ja kehonhuoltopainotteisia tunteja sekä specialtunteja. Seurassamme voi pitää huolta kunnostaan ja terveydestään. Seurassamme toimii aktiivien vapaaehtoisten porukka jäsenrinkiläisinä, jotka huolehtivat muun muassa kausitarrojen luovutuksesta jäsenille maksua vastaan sekä kertamaksujen ja liikuntasetelien sekä muiden vastaavien maksuvälineiden vastaanottamisesta salijumpissa. Seurassa panostetaan aikuisten tuntien monipuoliseen tarjontaan viikon jokaisena päivänä. TAVOITTEET: 1. Järjestämme uusia ryhmäliikuntatunteja ikääntyville IKILIIKE-hankkeen puitteissa 2. Teemme yhteistyötä muiden seurojen kanssa 3. Vakiinnutamme jäsenmäärän ja houkuttelemme uusia jäseniä 4. Pyrimme saamaan osallistujia Gymnaestrada-voimistelutapahtumaan Helsinkiin markkinointi 5. Päivitämme ohjaajaesittelyt ajantasalle nettiin, jotta palvelemme entistä paremmin jumppareita. KEINOT: 1. Päivitämme tuntitarjontaa kysynnän mukaiseksi (esim. äijäjumppa ja pilates) 2. IKILIIKE- hankkeen kautta pyrimme tekemään yhteistyötä Tampereen Jumppatiimi ry:n kanssa. 3. Teemme jumppien laadusta ja tarjonnasta palautekyselyn 4. Nostamme kertamaksuja, jotta saamme lisää jäseniä ja vähennämme kertamaksujen hallinnoinnista aiheutuvaa työtä. 5. Innostamme jäseniä osallistumaan Gymnaestradaan. 6. Päivitämme ohjaajien kuvat ja tiedot nettisivuille 3

4 2. LASTEN LIIKUNTA Messukylän ja Leinolan kouluilla järjestettävillä lasten tunneilla pääsee liikkumaan koko perhe aina yksivuotiaista kuusivuotiaisiin lapsiin sekä perheliikunnassa myös vanhemmat lastensa kanssa. Temppukouluryhmiä on kaksi: 3 4 -vuotiaille ja 5 6 -vuotiaille. Perheliikuntaryhmiä on maanantaisin, keskiviikkoisin sekä torstaisin 1-3-vuotiaille, 2-4-vuotiaille sekä 3-6-vuotiaille. TAVOITTEET: 1. Lisäämme lasten liikuntatunteja. 2. Herätämme henkiin vauvajumpan. 3. Lisäämme yhteistyötä muiden tamperelaisten seurojen kanssa 4. Aloitamme iltapäivätoiminnassa Liikka-kerhon 5. Lasten ohjaajien osaamisen kehittäminen koulutus KEINOT: 1. Lisäämme perheliikuntaa Olkahisen koululle keväästä 2014 lähtien. 2. Tarjoamme Tampereen alueelle vauvajumppaa missä sitä ei vielä ole ja riittäisi kävijöitä 3. Panostamme markkinointiin juliste ilmoitustauluille 4. Saamme temppukouluihin ohjaajan, joka on koulutettu ja motivoitunut. 5. Tarjoamme ohjaajille mahdollisuuden kouluttautua esim. Voimisteluliiton tai HLU:n koulutuksissa. 4

5 3. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Seuran viestinnän ja markkinoinnin tarkoitus on tiedottaa jäsenille ajankohtaisista asioista sekä houkutella uusia jäseniä mukaan. Pääasialliset kanavat ovat seuramme nettisivut sekä Facebook. Seurassa ilmestyy myös neljä jäsentiedotetta vuosittain, joissa infotaan tulevan kauden tarjonnasta ja aikatauluista. Kevätkaudelle tehdään juliste, jossa on perheliikuntatunnit sekä vauvajumppa. Julisteita viedään läheisiin päiväkoteihin ja neuvoloihin, jotta saamme lisää liikkujia jumpille. Seurassamme toimii aktiivinen viestintäja markkinointityöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. TAVOITTEET: 1. Uudistamme täysin ap-ip -nettisivut. 2. Yhtenäistämme ja nykyaikaistamme mainonnan ilmettä. Käytämme viestinnässä yhtenäistä fonttia, värimaailmaa sekä grafiikkaa. 3. Hyödynnämme internetiä monipuolisesti. Huomioimme hakukoneoptimoinnin, kävijäliikenteen seurannan ja Facebookin. 4. Kehitämme nettisivuja käyttäjäystävällisemmiksi. 5. Pyrimme saamaan uusia jäseniä mainostamalla IKILIIKE-hanketta. 6. Hankimme näkyvyyttä Gymnaestradan siivellä. KEINOT: 1. Nettisivuilla faktat, sisältö ja linkit ovat selkeitä. 2. Mainonta suunnataan erikseen aikuisille, IKILIIKE-hankkeeseen ja lapsiperheille. 3. Rummutamme ystävänpäiväkampanjaa tiedotteessa, nettisivulla ja FB:ssa. 4. Hyödynnämme kuvamateriaalia enemmän kaikessa viestinnässä. Huomioimme tekstin helppolukuisuuden. Laitetaan IKILIIKE omaan valikkoon. 5

6 4. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Hämeen Naisvoimistelijoiden aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kahdessa toimipisteessä: Irjalan Makasiinilla Takahuhdissa sekä Olkahisen koululla Olkahisissa. Tämä on kolmas lukuvuosi kun aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään. TAVOITTEET: 1. Ylläpitää laadukas ja lapsilähtöinen Irjalan ja Olkahisen aamu- ja iltapäivätoiminta. 2. Huolehtia lasten ja työntekijöiden hyvinvoinnista. 3. Keskittyä lasten tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Tarkempi ja yksilöidympi Irjalan ja Olkahisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on alla. Hämeen Naisvoimistelijat ry Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Toiminnan järjestämisen lähtökohdat Hämeen Naisvoimistelijoiden järjestämä aamu- ja iltapäivätoiminta on lakisääteistä toimintaa, joka pohjautuu perusopetuslakiin, opetushallituksen laatimiin perusteisiin ja Tampereen kaupungin laatimaan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. Perusopetuslakiin vuonna 2004 tehdyn muutoksen perusteella kunnille voidaan maksaa valtionosuutta koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseksi. Laki ei kuitenkaan velvoita kuntia järjestämään toimintaa, ja toimintaa järjestäessään kunta voi itse päättää sen laajuudesta. Lapsille toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on oma erityisluonteensa, sillä se on lapsen vapaa-aikaa ja sijoittuu ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoitus on eheyttää lapsen päivää. Toiminta tukee lapsen, kodin ja koulun välistä kasvatustyötä sekä ennaltaehkäisee lapsen yksinäisyyttä ja siihen liittyviä riskitekijöitä. 2. Taustaorganisaatio Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista vastaa Tampereella päivähoidon asiakaspalveluyksikkö. Palveluntuottajina toimivat 1) kaupungin perusopetus ja 2) yksityiset palveluntuottajat, joihin me kuulumme. Asiakaspalveluyksikön aamu- ja iltapäivätoiminnan 6

7 koordinaattoreita on kolme ja heidän kanssa toimimme tiiviissä yhteistyössä. He valvovat ja ohjaavat toimintaamme käytännössä. Päivähoidon asiakaspalveluyksikkö organisoi paikkojen haun ja ohjaa hakemukset palveluntuottajille ja tukee heitä avustuksin. 3. Toiminta-ajatus Aamu- ja iltapäivätoimintamme perustuu lapsilähtöisyyteen. Lapsilähtöisessä ajattelussa keskiössä on lapsi ja hänen yksilöllisyytensä: temperamentti, kasvu ja kehitys (psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen). 4. Tavoitteet Tavoitteenamme on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Painopisteenämme on päivittäinen liikunta, tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy. Toimintaa ohjaa selkeä päivä- ja viikkostruktuuri, jonka tehtävänä on luoda lapselle turvallisuuden tunnetta. Päiväohjelma sisältää vapaata leikkiä, leikkiparit tai ryhmät, ohjatun tuokion, välipalan, ulkoilua sekä ohjattua tai omaehtoista liikuntaa. Erilaiset tapahtumat ja retket luovat vaihtelua arkeen Tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen kehityksen tukeminen sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy a) Tunne-elämä Lasta ohjataan tunteiden tunnistamisessa ja hallinnassa. Yhdessä etsitään rakentavia tapoja toimia haastavissa tunnetiloissa. Toimintatapoina käytetään: keskustelua (lapsi-ohjaaja, lapsi-vanhempi-ohjaaja) aktiivista kuuntelua ja omantoiminnanohjauksen passia. b) Sosiaaliset taidot ja syrjäytymisen ehkäisy Lasten kanssa harjoitellaan yhdessä toimimista, jotta leikit sujuvat ja jokainen voi kokea kuuluvansa ryhmään. Lapsi oppii kuuntelemaan toisia, kertomaan omia ajatuksia, ymmärtämään muiden mielipiteitä, neuvottelemaan ja keskustelemaan - syntyy kunnioitusta ja arvostusta. Toimintatapoina käytetään: saapumispiiriä, keskustelua (lapsi-ohjaaja, lapsi-lapsi-ohjaaja, lapsi-vanhempiohjaaja) leikkiryhmiä ja peukutusta Eettisen kasvun tukeminen Lasta ohjataan ottamaan vastuu omasta käyttäytymisestään ja teoistaan sekä niiden aiheuttamista seurauksista. Lapselle asetetaan selkeät rajat, jotta hän tietää mikä on sallittua ja mikä ei. Hänestä välitetään, kun hänen tekemisistään ollaan kiinnostuneita. Toimintatapoina käytetään: keskustelua (lapsi-ohjaaja, lapsi-vanhempi-ohjaaja), yhteisiä pelisääntöjä, rentoutumista, kortteja (keltainen ja punainen) sekä omantoiminnanohjauksen passia. 7

8 Lapsi oppii: - ottamaan vastuun omasta hyvinvoinnistaan (lepo, uni, ravinto, puhtaus, liikunta ja ulkoilu) - ottamaan vastuun toisten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista - oman käyttäytymisen aiheuttamat seuraukset ja tunteet sekä itselle että toisille - ryhmän toimintaan liittyvät sopimukset ja annetut ohjeet ja niiden noudattamisen 4.3. Osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy Lapselle ollaan läsnä ja häntä kuunnellaan ja kuullaan. Hänet otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lasta kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, jokaisen yksilöllisyys ja perheiden kasvatusperiaatteet huomioiden. Lapsen ajattelua arvostetaan ja hänelle annetaan mahdollisuus toteuttaa itseään kasvaa itsensä näköiseksi. Toimintatapoina käytetään: lapseen tutustumista keskustellen ja havainnoiden, saapumispiiriä, vapaata leikkiä ja lasten tekemiä esityksiä ja ohjelmanumeroita. Lapsi oppii: - hyväksymään itsensä ja toiset - tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa - ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta - työskentelemään kaikkien kanssa - ottamaan kaikki mukaan leikkiin ja peliin - ymmärtämään aikuisen ja lapsen roolien eron 4.4. Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen Toiminnan tavoitteena on luoda avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde kodin ja koulun kanssa, ja näin tukea lapsen kasvua ja kasvatustyötä. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Iltapäivätoiminnassa ohjaajilla on vastuu lapsen kasvatuksesta kyseisen ryhmän jäsenenä. Toimintatapoina käytetään: vanhempainiltaa, avoimia ovia, tiedottamista sähköpostitse ja puhelimitse. 5. Toiminnan järjestäminen ja käytäntö 5.1. Paikka ja tilat Irjalan toimipiste sijaitsee osoitteessa Irjalankuja 4, Tampere. Toimitilana käytetään juhla- ja kokouskäyttöön tarkoitettua viehättävää vanhaa makasiinirakennusta, jonka omistaa Tampereen kaupunki. Makasiinin ylläpidosta ja vuokrauksesta vastaa Irjalan omakotiyhdistys. Käytössämme on iso sali, jossa on mahdollisuus liikkua, leikkiä ja pelata. Sen lisäksi on yksi pienempi huone, jossa lähinnä askarrellaan. Suuressa ruokasalissa nautitaan välipala ja lisäksi pelataan pelejä ja piirrellään. Ulkoiluun tarkoitettu alue on monipuolinen. Pihapiiristä löytyy metsikköä seikkailuun ja majojen rakentamiseen sekä tasaista kenttätilaa pelailuun ja leikkeihin sekä kiipeilytelineet. Tämän lisäksi käymme 8

9 liikkumassa ja leikkimässä myös läheisessä puistossa. Takahuhdin koulun ja Irjalan toimipisteen välimatka on vajaa kilometri. Tämän vuoksi ohjaajat vievät ja hakevat ekaluokkalaiset sekä tokaluokkalaiset koulusta syyskuun ajan. Olkahisen toimipiste sijaitsee osoitteessa Jenseninkatu 3, Tampere. Pääasiallisena toimitilana käytetään koulun luokkahuonetta. Tilat omistaa Tampereen kaupunki. Luokkahuoneessa leikitään, tehdään läksyjä, pelataan lautapelejä ja piirrellään. Liikuntasali on käytössämme kahtena iltapäivänä. Salissa liikutaan ja leikitään vauhdikkaita leikkejä. Välipala syödään koulun ruokasalisissa. Ulkoilutilana on koulun piha. Pihasta löytyvät keinut, miniareena pelailuun, rekkitangot kiipeilyyn ja kieppumiseen sekä kallioista ja metsäistä leikkitilaa Lapsimäärä Irjalan toimipisteessä on yhteensä 31 lasta, joista 14 on ekaluokkalaisia ja 17 tokaluokkalaisia. Olkahisen kerhossa on yhteensä 29 lasta, joista 16 on ekaluokkalaisia ja 13 tokaluokkalaisia. Lapsimäärä vaihtelee ja elää koko ajan Henkilökunta Toimipisteissämme työskentelee 5-6 työntekijää: - Vastaava ohjaaja, joka on kokopäiväinen. - Kolme oppisopimusopiskelijaa, jotka ovat osa-aikaisia. - Kaksi aamutoiminnanohjaajaa. - Sijainen, joka on tuntityöntekijä. Kummassakin toimipisteessä työskentelee kaksi ohjaajaa. Henkilöstön sopivuus lasten kanssa työskentelyyn on varmisettu tarkastamalla lain määräämä rikosrekisteri. Tavoitteena on työyhteisö, jossa jokainen voi käyttää hyväkseen omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Työhyvinvointi on tulevan vuoden yhtenä kantavana teemana. Jokainen työntekijä on arvokas. Toimintatapoina käytetään: Toimipistekohtaiset päivänavauspalaverit, viikkopalaverit, toimipisteiden yhteiset kuukausipalaverit, henkilökohtaiset palaverit esimiehen kanssa noin kerran kuukaudessa, kehityskeskustelut kerran lukukaudessa, kauden suunnittelupäivät kaksi kertaa lukuvuodessa ja kauden yhteenvetopäivät kaksi kertaa lukuvuodessa Toiminta-aika ja lomat Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuoden kaikkina koulupäivinä ma - pe klo Aamupäivätoiminta on avoinna tarvittaessa Irjalassa ma - to klo 8-10 ja Olkahisessa ma - pe klo 8-9. Toimintaa ei ole koulun loma-aikoina ellei toisin sovita. Mikäli kesätoimintaa tullaan tarjoamaan, siitä ilmoitetaan erikseen. 9

10 5.5. Päiväjärjestys Päivät rakentuvat strukturoidusti koulun työjärjestys huomioonottaen. Päiväohjelma rakennetaan selkeäksi ja sama rytmi toistuu viikoittain. Jokaiseen päivään kuuluu välipala, ulkoilua ja mahdollisuus vapaaseen leikkiin, kädentaitoihin ja liikkumiseen. Järjestämme muutamia lasten toiveiden mukaisia yksittäisiä tapahtumia ja retkiä. Oleellista on, että ohjelma elää lasten jaksamisen, sään ja muiden ulkopuolisten tekijöiden mukaan Asiakasmaksut Vanhemmat maksavat kuukausimaksun, joka on osa-aikaisesta iltapäivätoiminnasta 60 ja kokopäiväisestä 120. Sisarhinta kokopäiväisestä iltapäivätoiminnasta on 90 ja lyhennetystä toiminnasta 40. Näistä maksuista sovitaan vanhempien kanssa tehtävässä palvelusopimuksessa ennen toiminnan alkua. 6. Tiedonkulku ja yhteistyö Iltapäivätoiminta on perusopetuslain alaista toimintaa, joten henkilökuntaa koskevat samat salassapitosäädökset kuin kaikkia perusopetuksen piirissä työskenteleviä. Huoltajien lupa tiedonkulkuun ja yhteistyöhön varmistetaan esitietolomakkeessa. Yhteistyön tavoitteena on aina lapsen etu, turvallisuus ja ongelmien ehkäisy Koulu ja iltapäivätoiminta Koulun kanssa tapahtuvaa tiedottamista ja yhteistyötä tulee kehittää. Uusia toimintatapoja tulee miettiä aktiivisesti. Toimintatapoina käytetään: sähköpostit, keskustelut henkilökohtaisesti mahdollisuuksien mukaan. Ohjaajien vierailut luokissa, joissa lapset ovat kerran lukuvuoden aikana Koti ja iltapäivätoiminta Vanhempien kanssa pyritään rakentamaan vuorovaikutuksellinen ja luottamuksellinen yhteistyö. Toimintatavat: tiedotetaan sähköisesti toiminnasta sekä tulevista tapahtumista ja ohjelmasta. Toiminnan alussa järjestetään vanhempainilta, jossa kerrotaan toiminnan lähtökohdista ja päivittäisestä ohjelmasta, toimintatavoista sekä niiden tavoitteista ja merkityksestä. Pidetään avoimet ovet- tapahtuma joulun alla. Tarvittaessa järjestetään vanhempainvartit kaikille perheille. Vanhemmat tiedottavat toimipisteiden puhelimeen lapsen sairastumiset, aikataulun muutokset ja kaiken mikä liittyy lapsen arjen sujuvuuteen. 10

11 6.3. Muu yhteistyö Tampereen kaupunki koordinoi ja valvoo lakisääteistä iltapäivätoimintaa ja tekee päätökset palvelujen tuottajien kanssa. Irjalan ja Olkahisen toimipisteiden vastuuohjaajat osallistuvat kaupungin järjestämiin tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. 7. Vakuutukset Lapset on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella toiminta-aikana sekä kerhotoiminnan ja kodin välisillä välittömillä matkoilla. Lasten tulee siirtyä iltapäivätoimintaan välittömästi koulutyön päätyttyä. Toimipisteiden sääntöjen noudattaminen on ehtona vakuutukselle. Emme vastaa lasten henkilökohtaisesta omaisuudesta, kuten kännyköistä ym. Ohjaajat on vakuutettu ammattihenkilön vastuuvakuutuksella. Irjalan toimitila on vakuutettu toiminnan vastuuvakuutuksella. 8. Välipala Välipala on tarkoitettu lounaan ja päivällisen väliseksi ateriaksi. Tarjottava välipala on monipuolinen. Se sisältää juoman, leivän, leikkeleen tai juuston, hedelmän tai kasviksen. Ruokailuhetki on yhdessäolon hetki, jolloin keskustellaan lasten kuulumisista ja tiedotetaan yhteisistä asioista sekä opetellaan hyviä pöytätapoja ja sosiaalista käyttäytymistä. 9. Kriisit ja pelastussuunnitelma Tulipalon varalta iltapäivätoiminnan tiloissa on esillä poistumissuunnitelma. Siinä näkyvät hätäpoistumistie sekä varapoistumistiet ja kokoontumispaikka. Poistumistiet ja ohjeet ovat selkeästi näkyvillä toimipisteen tiloissa. Tiloissa on asianmukaiset ensiapuvälineet sekä pienempi retkipakkaus, joka on mukana, mikäli ryhmä poistuu pihapiiristä tai kun ohjaaja on yksin lasten kanssa ulkoilemassa. Kiireettömissä tapaturmatilanteissa lapselle annetaan tarvittava ensiapu, jonka jälkeen tiedotetaan huoltajille. Kiireellisissä tapauksissa annetaan hätäensiapu, soitetaan huoltajille ja tarvittaessa ambulanssi. Lasten lääkärikäynnit pyritään hoitamaan vanhempien kanssa. Iltapäiväkerhon ohjaaja ei vastaa lapsen kuljettamisesta hoitoon. Iltapäivätoimintaa voivat kohdata myös erilaiset henkiset kriisit, kuten maailmanlaajuiset katastrofit, yllättävät vakavat tapaturmat, sairaudet tai kuolemantapaukset. Nämä käsitellään yhteistyössä koulun oppilashuollon asiantuntijoiden ja perheiden kanssa koulun kriisisuunnitelman mukaisesti. Vakavat ongelmatilanteet, kuten kiusaamiset ja sosiaaliset vaikeudet käsitellään huoltajien kanssa. Yhteistyöstä opettajan ja oppilashuollon kanssa sovitaan aina huoltajien kanssa. Ohessa liitteet, joissa on molempien toimipisteiden omat turvallisuussuunnitelmat. 11

12 Turvallisuussuunnitelma Irjalan makasiini Tapahtuma Hämeen Naisvoimistelijat ry järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Irjalan makasiinilla. Tapahtumapaikka Irjalan makasiini 4 c, Tampere Ajankohta Lukuvuosi Vastuuhenkilöt Miia Oino, puh: Riskitekijät Onnettomuudet ja tapaturmat Ohjaajilta löytyy ensimmäisen (EA1) tai toisen asteen (EA2) ensiaputaidot. Makasiinin siivouskomerosta löytyy ensiaputarvikkeet, ja iltapäivätoiminnalla on myös oma ensiapulaukku ohjaajien kaapissa. Tulipalo Makasiinin sisätiloista löytyy yleisohjeita palon sattuessa sekä kaasu- tai säteilyvaaratilanteissa. Eteisestä löytyy kaksi palosammutinta ja keittiöstä sammutuspeite. Varauloskäynnit ovat etuoven lisäksi makasiinin kummassakin salissa, jotka on merkitty hätäuloskäyntimerkeillä. Poistumisreitti Makasiinin etupihalla on iso ja avoin parkkipaikka, joka on hätätilanteen sattuessa kokoontumispaikka. Asiakkaat Irjalan iltapäiväkerhossa on aloittanut vuoden 2013 syksynä n. 31 kerholaista. 12

13 Turvallisuussuunnitelma Olkahisen koulu Tapahtuma Hämeen Naisvoimistelijat ry järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Olkahisen koululla. Tapahtumapaikka Olkahisen koulu, Jenseninkatu 3, Tampere Ajankohta Lukuvuosi Vastuuhenkilöt Miia Oino, puh: Riskitekijät Onnettomuudet ja tapaturmat Kiireettömissä tapaturmissa lapselle annetaan asianmukainen ensiapu (kylmää, laastarit jne..). Kiireellisissä tapauksissa hoidetaan välitön ensiapu ja tilanteen kartoittaminen, sen jälkeen soitto vanhemmille. Jos tilanne vaatii, niin myös ambulanssi paikalle. Iltapäiväkerho ei vastaa lasten kuljettamisesta lääkäriin. Kerholta löytyy ensiapupakkaus, mikä sisältää kaiken tarpeellisen pienhaavereihin. Muussa tapauksessa ensiapuvälineitä käytetään hätäapuna odottaessa ambulanssia. Iltapäiväkerhosta löytyy myös pienempi retkipakkaus, minkä saa kätevästi ryhmän mukaan. Tulipalo Tulipalon tai muun isomman riskin varalle löytyy kerhon tilasta selkeät toiminta- ja poistumisohjeet. Alkusammuttimet, sekä sammutuspeitteet löytyvät käytävän molemmista päistä hyvin varustetuin merkein. Poistumisreitti Olkahisen kerhosta löytyy selkeät hätäpoistumistiet sekä varauloskäynnit. Kokoontumispaikkana on lipputanko kallioiden luona. Kokoonnuttaessa lipputangon luokse tarkistetaan lasten läsnäolo. Asiakkaat Olkahisen iltapäiväkerhossa on aloittanut vuoden 2013 syksynä n. 30 kerholaista. 13

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Hämeen Naisvoimistelijat ry on harrasteliikuntaseura, joka tarjoaa innostavaa ja monipuolista ryhmäliikuntaa aikuisille ja alle kouluikäisille

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Yhdistymishallitus 2.11.2015?

Yhdistymishallitus 2.11.2015? KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Nastolan palvelualueella Nastolan kunnan ja Lahden kaupungin yhdistymisen siirtymäkaudella 1.1. 31.7.2016 Yhdistymishallitus 2.11.2015? Järjestäessään

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio

ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu. Lukuvuosi Setlementti Puijola ry Kuopio ILTAPÄIVÄKERHOJEN TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen alakoulu Lukuvuosi 2016-2017 Setlementti Puijola ry Kuopio Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda kerhojen lapsille virikkeellinen, turvallinen

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo

Sivistyspalvelukeskus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta 2015 2016. Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 2 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen... 2 1.2 Hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen... 2 1.3 Eettisen kasvun tukeminen...

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet 3 Hakeminen 4 Maksut 5 Tilat 6 Henkilöstö 7 Sisältö 8 Yhteistyö ö 8.1. Yhteistyö kotien kanssa 8.2. Yhteistyö koulun kanssa

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lentävänniemen koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Pori (N = 202) Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 202) Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn huoltajille 22.1. 28.2.2013.

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Pispalan koulu, Pispalan ja Hyhkyn koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017.

Lisätiedot

Ohjaajien perehdyttämiskansio

Ohjaajien perehdyttämiskansio Ohjaajien perehdyttämiskansio Perehdyttämiskansio ohjaajien tueksi Opetushallitus yhdessä Kymenlaakson/Etelä-Karjalan kehittämisverkoston kanssa on toteuttanut ohjaajien perehdyttämisen tueksi perehdyttämiskansion.

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lielahden koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Kouvola (N = 231) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 231) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Kevään jumpat KEVÄTKOKOUS

Kevään jumpat KEVÄTKOKOUS Hämeen Naisvoimistelijat ry:n jäsentiedote 1/2017 www.hameennaisvoimistelijat.fi HIKOILE, NAUTI VIRKISTY! Kevään jumpat 9.1. 14.5.2017 Kevään jumppakausi alkaa maanantaina 9.1.2017. Ensimmäisellä jumppaviikolla

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Leinolan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

KANSALLINEN LASTENLIITTO - VANTAAN PAIKALLISYHDISTYS RY AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KANSALLINEN LASTENLIITTO - VANTAAN PAIKALLISYHDISTYS RY AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Kansallinen Lastenliitto ry Vantaan paikallisyhdistys ry Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1 KANSALLINEN LASTENLIITTO - VANTAAN PAIKALLISYHDISTYS RY AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Tesomajärven koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Tesomajärven koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja 3.-9.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 27.2.2004 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PERUSTEET 1. LUKU AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 2. LUKU

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Takahuhdin koulu lv. 2016-2017 MA TI KE TO PE BÄNDIKERHO 4.-6.- luokkalaisille Klo 15.15 16.45 A-talo lk 118 Pelikerho 1.-2.lk. Klo 15.00 15.45. Pelikerho 3.-4.lk. Klo 15.45

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot. lv 13.9.2016 HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Annalan koulu, Annalan ja Karosen koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Olkahisen koulu, Olkahisen ja Sorilan koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Olkahisen koulu, Olkahisen ja Sorilan koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Olkahisen koulu, Olkahisen ja t lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot

Lisätiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Voimassa 1.8.2016- Siviltk 17.5.2016 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN... 2 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2.1 KODIN

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO

LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO LAPINLAHDEN KUNNAN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO 2013 2014 LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO Lapinlahden kunnan liikunnallinen iltapäiväkerho on tarkoitettu kaikille kunnan

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA Liite nro 12, sivistyslautakunta 4/2016 38 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ISONKYRÖN KUNNASSA TOIMINTASUUNNITELMA Sisällys 1. Toiminnan yleiset periaatteet 2. Toiminnan laajuus 3. Valintaperusteet 4. Toiminnasta

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Kissanmaan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Kissanmaan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Kissanmaan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Ekaluokkalaisen päivä SEIJA NIEMELÄ JA MINNA KESTI 1AB OPPIMISKULTTUURIN MUUTOS opettajan ja lapsen rooli koulussa lapsen henkilökohtainen oppimispolku yhdessä tekeminen lapsen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 27.1.2016 3 ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sisällys 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2 3 SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Yhteinen iltapäivä -ryhmittymän kannanotto

Yhteinen iltapäivä -ryhmittymän kannanotto Helsingissä 5.6.2007 Yhteinen iltapäivä -ryhmittymän kannanotto Sisällys Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuuden selvitys...2 1. Nykytilanne...2 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

Härmälän koulu lv

Härmälän koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Härmälän koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 16.8.2016 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Riitta Rajala

Riitta Rajala Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Huoltajat - (N = 11) Riitta Rajala 29.4.2011 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen koululaisten aamu-

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO

LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO Lapinlahden kunnan liikunnallinen iltapäiväkerho on tarkoitettu kaikille kunnan alakouluikäisille oppilaille. Iltapäiväkerho aloittaa toimintansa

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE

KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE KOULUN KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA 2 KERHONJÄRJESTÄJILLE, KOULUILLE JA OPETTAJILLE SUVI LAPPALAINEN LAHDEN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN KASVU Sisällysluettelo 1. Koulun kerhotoiminnan järjestäminen 2. Kerhotoiminnan

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Siikajoki (N = 29) Riitta Rajala

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta. Huoltajat Siikajoki (N = 29) Riitta Rajala Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seuranta Huoltajat - (N = 29) Riitta Rajala 30.4.2013 Hyvä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä! Opetushallitus toteutti valtakunnallisen perusopetuksen aamu-

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV

LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV LIITE 22 Opetus- ja kasvatuslautakunta 13.12.2016 ULVILAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LV 2016-2017 2 1. JOHDANTO Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on taata lapselle

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN

LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN Sofian vastaanottokoti LIITE 1: Tulotietolomake 1 Päivämäärä Keskusteluissa läsnä LAPSEN JA PERHEEN ARJEN KARTOITTAMINEN LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA LAPSEN PERHE Lapsen vanhemmat Sisarukset Isovanhemmat Muita

Lisätiedot

Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi

Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi Karstulan kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 2011 2012 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1. Lainsäädäntö Perusopetuslaki (628/1998) Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

VANTAAN LAKISÄÄTEISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

VANTAAN LAKISÄÄTEISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VANTAAN LAKISÄÄTEISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 21.10.2009 alkaen Vantaan kaupunki Sivistystoimi Suomenkielisen perusopetuksen tulosalue Ruotsinkielisten palveluiden

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

VIHDIN KUNTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA VIHDIN KUNTA PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Vihdin kunta Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.2.2009 12 SISÄLLYS 1 Johdanto...3 2 Perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Toiminnan järjestämisen lähtökohdat Itä-Suomen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on tarjota

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Uudenkaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1. Toiminnan tavoitteet ja tehtävät 3 2. Toiminnan laajuus 3 3. Toiminnan järjestämisen periaatteet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA. Sivistyslautakunta (Päivitetty )

ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA. Sivistyslautakunta (Päivitetty ) ILMAJOEN KUNTA PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 27.1.2016 (Päivitetty 16.1.2017) Sisällys 1 JOHDANTO 2 2 TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 2 3 SISÄLLÖLLISET

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Kämmenniemen koulu, Kämmenniemen ja Terälahden koulutalot

Kämmenniemen koulu, Kämmenniemen ja Terälahden koulutalot HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Kämmenniemen koulu, Kämmenniemen ja Terälahden koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot