HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Hämeen Naisvoimistelijat ry on harrasteliikuntaseura, joka tarjoaa innostavaa ja monipuolista ryhmäliikuntaa aikuisille sekä alle 7-vuotiaille lapsille. Järjestämme myös aamu- ja iltapäivätoimintaa Irjalan makasiinilla Tampereen Takahuhdissa sekä Olkahisen koululla 1-2 luokkalaisille. Aikuisille jumppatuntitarjontaa on viikon jokaisena päivänä ja sieltä voi valita itselleen sopivat jumpat eri taito- ja kuntotason mukaan. Seura tarjoaa aikuisille myös Hydrobiciä. Lisäksi kesäisin järjestetään puistojumppaa kerran viikossa sekä joulutauolla järjestetään jumppia. Torstaisin järjestetään 1 4 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen perheliikuntaa. Lasten temppukoulu on 3 6 -vuotiaille tiistaisin. Maanantaisin ja keskiviikkoisin järjestämme 3-6 -vuotiaille perheliikuntaa. Seurassamme on kaksi päätoimista työntekijää. Toiminnanohjaajana toimii Kaisa Niemi ja iltapäivätoiminnan vastuuohjaajana Miia Oino. Toiminta-alueet vuonna Aikuisten liikunta 2. Lasten liikunta 3. Viestintä ja markkinointi 4. Aamu- ja iltapäivätoiminta 1

2 Visio ja tavoitteet vuonna 2015 Seuramme säilyttää paikkansa Tampereen liikunta- ja voimisteluelämän ytimessä. Olemme laadukas, ammattimainen ja välitön vakiintuneiden ja uusien jäsenien seura. Aamu- ja iltapäivätoimintamme painopistealueena ovat päivittäinen liikunta, tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy. Seuramme on viihtyisä työpaikka. Tavoitteenamme on lisätä yhteistyötä tamperelaisten liikuntaseurojen kesken. Osallistumme Helsingissä järjestettävään Gymnaestrada kansainväliseen suurtapahtumaan vuonna

3 1. AIKUISTEN LIIKUNTA Hämeen Naisvoimistelijat ry on Suomen Voimisteluliiton PRIIMA-laatuseura. Priima-aikuisliikunnan sertifikaatti uudistettiin jo toisen kerran, ja on voimassa vuodet Tuntitarjonnan ehyt kokonaisuus sekä koulutetut ohjaajat luovat pohjan innostavalle liikuntakokemukselle seurassa. Aikuisliikunnan tuntitarjonnassa on aerobisia, lihaskunto- ja kehonhuoltopainotteisia tunteja sekä specialtunteja. Seurassamme voi pitää huolta kunnostaan ja terveydestään. Seurassamme toimii aktiivien vapaaehtoisten porukka jäsenrinkiläisinä, jotka huolehtivat muun muassa kausitarrojen luovutuksesta jäsenille maksua vastaan sekä kertamaksujen ja liikuntasetelien sekä muiden vastaavien maksuvälineiden vastaanottamisesta salijumpissa. Seurassa panostetaan aikuisten tuntien monipuoliseen tarjontaan viikon jokaisena päivänä. TAVOITTEET: 1. Järjestämme uusia ryhmäliikuntatunteja ikääntyville IKILIIKE-hankkeen puitteissa 2. Teemme yhteistyötä muiden seurojen kanssa 3. Vakiinnutamme jäsenmäärän ja houkuttelemme uusia jäseniä 4. Pyrimme saamaan osallistujia Gymnaestrada-voimistelutapahtumaan Helsinkiin markkinointi 5. Päivitämme ohjaajaesittelyt ajantasalle nettiin, jotta palvelemme entistä paremmin jumppareita. KEINOT: 1. Päivitämme tuntitarjontaa kysynnän mukaiseksi (esim. äijäjumppa ja pilates) 2. IKILIIKE- hankkeen kautta pyrimme tekemään yhteistyötä Tampereen Jumppatiimi ry:n kanssa. 3. Teemme jumppien laadusta ja tarjonnasta palautekyselyn 4. Nostamme kertamaksuja, jotta saamme lisää jäseniä ja vähennämme kertamaksujen hallinnoinnista aiheutuvaa työtä. 5. Innostamme jäseniä osallistumaan Gymnaestradaan. 6. Päivitämme ohjaajien kuvat ja tiedot nettisivuille 3

4 2. LASTEN LIIKUNTA Messukylän ja Leinolan kouluilla järjestettävillä lasten tunneilla pääsee liikkumaan koko perhe aina yksivuotiaista kuusivuotiaisiin lapsiin sekä perheliikunnassa myös vanhemmat lastensa kanssa. Temppukouluryhmiä on kaksi: 3 4 -vuotiaille ja 5 6 -vuotiaille. Perheliikuntaryhmiä on maanantaisin, keskiviikkoisin sekä torstaisin 1-3-vuotiaille, 2-4-vuotiaille sekä 3-6-vuotiaille. TAVOITTEET: 1. Lisäämme lasten liikuntatunteja. 2. Herätämme henkiin vauvajumpan. 3. Lisäämme yhteistyötä muiden tamperelaisten seurojen kanssa 4. Aloitamme iltapäivätoiminnassa Liikka-kerhon 5. Lasten ohjaajien osaamisen kehittäminen koulutus KEINOT: 1. Lisäämme perheliikuntaa Olkahisen koululle keväästä 2014 lähtien. 2. Tarjoamme Tampereen alueelle vauvajumppaa missä sitä ei vielä ole ja riittäisi kävijöitä 3. Panostamme markkinointiin juliste ilmoitustauluille 4. Saamme temppukouluihin ohjaajan, joka on koulutettu ja motivoitunut. 5. Tarjoamme ohjaajille mahdollisuuden kouluttautua esim. Voimisteluliiton tai HLU:n koulutuksissa. 4

5 3. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Seuran viestinnän ja markkinoinnin tarkoitus on tiedottaa jäsenille ajankohtaisista asioista sekä houkutella uusia jäseniä mukaan. Pääasialliset kanavat ovat seuramme nettisivut sekä Facebook. Seurassa ilmestyy myös neljä jäsentiedotetta vuosittain, joissa infotaan tulevan kauden tarjonnasta ja aikatauluista. Kevätkaudelle tehdään juliste, jossa on perheliikuntatunnit sekä vauvajumppa. Julisteita viedään läheisiin päiväkoteihin ja neuvoloihin, jotta saamme lisää liikkujia jumpille. Seurassamme toimii aktiivinen viestintäja markkinointityöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. TAVOITTEET: 1. Uudistamme täysin ap-ip -nettisivut. 2. Yhtenäistämme ja nykyaikaistamme mainonnan ilmettä. Käytämme viestinnässä yhtenäistä fonttia, värimaailmaa sekä grafiikkaa. 3. Hyödynnämme internetiä monipuolisesti. Huomioimme hakukoneoptimoinnin, kävijäliikenteen seurannan ja Facebookin. 4. Kehitämme nettisivuja käyttäjäystävällisemmiksi. 5. Pyrimme saamaan uusia jäseniä mainostamalla IKILIIKE-hanketta. 6. Hankimme näkyvyyttä Gymnaestradan siivellä. KEINOT: 1. Nettisivuilla faktat, sisältö ja linkit ovat selkeitä. 2. Mainonta suunnataan erikseen aikuisille, IKILIIKE-hankkeeseen ja lapsiperheille. 3. Rummutamme ystävänpäiväkampanjaa tiedotteessa, nettisivulla ja FB:ssa. 4. Hyödynnämme kuvamateriaalia enemmän kaikessa viestinnässä. Huomioimme tekstin helppolukuisuuden. Laitetaan IKILIIKE omaan valikkoon. 5

6 4. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Hämeen Naisvoimistelijoiden aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kahdessa toimipisteessä: Irjalan Makasiinilla Takahuhdissa sekä Olkahisen koululla Olkahisissa. Tämä on kolmas lukuvuosi kun aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään. TAVOITTEET: 1. Ylläpitää laadukas ja lapsilähtöinen Irjalan ja Olkahisen aamu- ja iltapäivätoiminta. 2. Huolehtia lasten ja työntekijöiden hyvinvoinnista. 3. Keskittyä lasten tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Tarkempi ja yksilöidympi Irjalan ja Olkahisen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on alla. Hämeen Naisvoimistelijat ry Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Toiminnan järjestämisen lähtökohdat Hämeen Naisvoimistelijoiden järjestämä aamu- ja iltapäivätoiminta on lakisääteistä toimintaa, joka pohjautuu perusopetuslakiin, opetushallituksen laatimiin perusteisiin ja Tampereen kaupungin laatimaan iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. Perusopetuslakiin vuonna 2004 tehdyn muutoksen perusteella kunnille voidaan maksaa valtionosuutta koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseksi. Laki ei kuitenkaan velvoita kuntia järjestämään toimintaa, ja toimintaa järjestäessään kunta voi itse päättää sen laajuudesta. Lapsille toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on oma erityisluonteensa, sillä se on lapsen vapaa-aikaa ja sijoittuu ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoitus on eheyttää lapsen päivää. Toiminta tukee lapsen, kodin ja koulun välistä kasvatustyötä sekä ennaltaehkäisee lapsen yksinäisyyttä ja siihen liittyviä riskitekijöitä. 2. Taustaorganisaatio Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista vastaa Tampereella päivähoidon asiakaspalveluyksikkö. Palveluntuottajina toimivat 1) kaupungin perusopetus ja 2) yksityiset palveluntuottajat, joihin me kuulumme. Asiakaspalveluyksikön aamu- ja iltapäivätoiminnan 6

7 koordinaattoreita on kolme ja heidän kanssa toimimme tiiviissä yhteistyössä. He valvovat ja ohjaavat toimintaamme käytännössä. Päivähoidon asiakaspalveluyksikkö organisoi paikkojen haun ja ohjaa hakemukset palveluntuottajille ja tukee heitä avustuksin. 3. Toiminta-ajatus Aamu- ja iltapäivätoimintamme perustuu lapsilähtöisyyteen. Lapsilähtöisessä ajattelussa keskiössä on lapsi ja hänen yksilöllisyytensä: temperamentti, kasvu ja kehitys (psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen). 4. Tavoitteet Tavoitteenamme on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Painopisteenämme on päivittäinen liikunta, tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy. Toimintaa ohjaa selkeä päivä- ja viikkostruktuuri, jonka tehtävänä on luoda lapselle turvallisuuden tunnetta. Päiväohjelma sisältää vapaata leikkiä, leikkiparit tai ryhmät, ohjatun tuokion, välipalan, ulkoilua sekä ohjattua tai omaehtoista liikuntaa. Erilaiset tapahtumat ja retket luovat vaihtelua arkeen Tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen kehityksen tukeminen sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy a) Tunne-elämä Lasta ohjataan tunteiden tunnistamisessa ja hallinnassa. Yhdessä etsitään rakentavia tapoja toimia haastavissa tunnetiloissa. Toimintatapoina käytetään: keskustelua (lapsi-ohjaaja, lapsi-vanhempi-ohjaaja) aktiivista kuuntelua ja omantoiminnanohjauksen passia. b) Sosiaaliset taidot ja syrjäytymisen ehkäisy Lasten kanssa harjoitellaan yhdessä toimimista, jotta leikit sujuvat ja jokainen voi kokea kuuluvansa ryhmään. Lapsi oppii kuuntelemaan toisia, kertomaan omia ajatuksia, ymmärtämään muiden mielipiteitä, neuvottelemaan ja keskustelemaan - syntyy kunnioitusta ja arvostusta. Toimintatapoina käytetään: saapumispiiriä, keskustelua (lapsi-ohjaaja, lapsi-lapsi-ohjaaja, lapsi-vanhempiohjaaja) leikkiryhmiä ja peukutusta Eettisen kasvun tukeminen Lasta ohjataan ottamaan vastuu omasta käyttäytymisestään ja teoistaan sekä niiden aiheuttamista seurauksista. Lapselle asetetaan selkeät rajat, jotta hän tietää mikä on sallittua ja mikä ei. Hänestä välitetään, kun hänen tekemisistään ollaan kiinnostuneita. Toimintatapoina käytetään: keskustelua (lapsi-ohjaaja, lapsi-vanhempi-ohjaaja), yhteisiä pelisääntöjä, rentoutumista, kortteja (keltainen ja punainen) sekä omantoiminnanohjauksen passia. 7

8 Lapsi oppii: - ottamaan vastuun omasta hyvinvoinnistaan (lepo, uni, ravinto, puhtaus, liikunta ja ulkoilu) - ottamaan vastuun toisten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista - oman käyttäytymisen aiheuttamat seuraukset ja tunteet sekä itselle että toisille - ryhmän toimintaan liittyvät sopimukset ja annetut ohjeet ja niiden noudattamisen 4.3. Osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy Lapselle ollaan läsnä ja häntä kuunnellaan ja kuullaan. Hänet otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lasta kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, jokaisen yksilöllisyys ja perheiden kasvatusperiaatteet huomioiden. Lapsen ajattelua arvostetaan ja hänelle annetaan mahdollisuus toteuttaa itseään kasvaa itsensä näköiseksi. Toimintatapoina käytetään: lapseen tutustumista keskustellen ja havainnoiden, saapumispiiriä, vapaata leikkiä ja lasten tekemiä esityksiä ja ohjelmanumeroita. Lapsi oppii: - hyväksymään itsensä ja toiset - tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa - ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta - työskentelemään kaikkien kanssa - ottamaan kaikki mukaan leikkiin ja peliin - ymmärtämään aikuisen ja lapsen roolien eron 4.4. Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen Toiminnan tavoitteena on luoda avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde kodin ja koulun kanssa, ja näin tukea lapsen kasvua ja kasvatustyötä. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Iltapäivätoiminnassa ohjaajilla on vastuu lapsen kasvatuksesta kyseisen ryhmän jäsenenä. Toimintatapoina käytetään: vanhempainiltaa, avoimia ovia, tiedottamista sähköpostitse ja puhelimitse. 5. Toiminnan järjestäminen ja käytäntö 5.1. Paikka ja tilat Irjalan toimipiste sijaitsee osoitteessa Irjalankuja 4, Tampere. Toimitilana käytetään juhla- ja kokouskäyttöön tarkoitettua viehättävää vanhaa makasiinirakennusta, jonka omistaa Tampereen kaupunki. Makasiinin ylläpidosta ja vuokrauksesta vastaa Irjalan omakotiyhdistys. Käytössämme on iso sali, jossa on mahdollisuus liikkua, leikkiä ja pelata. Sen lisäksi on yksi pienempi huone, jossa lähinnä askarrellaan. Suuressa ruokasalissa nautitaan välipala ja lisäksi pelataan pelejä ja piirrellään. Ulkoiluun tarkoitettu alue on monipuolinen. Pihapiiristä löytyy metsikköä seikkailuun ja majojen rakentamiseen sekä tasaista kenttätilaa pelailuun ja leikkeihin sekä kiipeilytelineet. Tämän lisäksi käymme 8

9 liikkumassa ja leikkimässä myös läheisessä puistossa. Takahuhdin koulun ja Irjalan toimipisteen välimatka on vajaa kilometri. Tämän vuoksi ohjaajat vievät ja hakevat ekaluokkalaiset sekä tokaluokkalaiset koulusta syyskuun ajan. Olkahisen toimipiste sijaitsee osoitteessa Jenseninkatu 3, Tampere. Pääasiallisena toimitilana käytetään koulun luokkahuonetta. Tilat omistaa Tampereen kaupunki. Luokkahuoneessa leikitään, tehdään läksyjä, pelataan lautapelejä ja piirrellään. Liikuntasali on käytössämme kahtena iltapäivänä. Salissa liikutaan ja leikitään vauhdikkaita leikkejä. Välipala syödään koulun ruokasalisissa. Ulkoilutilana on koulun piha. Pihasta löytyvät keinut, miniareena pelailuun, rekkitangot kiipeilyyn ja kieppumiseen sekä kallioista ja metsäistä leikkitilaa Lapsimäärä Irjalan toimipisteessä on yhteensä 31 lasta, joista 14 on ekaluokkalaisia ja 17 tokaluokkalaisia. Olkahisen kerhossa on yhteensä 29 lasta, joista 16 on ekaluokkalaisia ja 13 tokaluokkalaisia. Lapsimäärä vaihtelee ja elää koko ajan Henkilökunta Toimipisteissämme työskentelee 5-6 työntekijää: - Vastaava ohjaaja, joka on kokopäiväinen. - Kolme oppisopimusopiskelijaa, jotka ovat osa-aikaisia. - Kaksi aamutoiminnanohjaajaa. - Sijainen, joka on tuntityöntekijä. Kummassakin toimipisteessä työskentelee kaksi ohjaajaa. Henkilöstön sopivuus lasten kanssa työskentelyyn on varmisettu tarkastamalla lain määräämä rikosrekisteri. Tavoitteena on työyhteisö, jossa jokainen voi käyttää hyväkseen omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Työhyvinvointi on tulevan vuoden yhtenä kantavana teemana. Jokainen työntekijä on arvokas. Toimintatapoina käytetään: Toimipistekohtaiset päivänavauspalaverit, viikkopalaverit, toimipisteiden yhteiset kuukausipalaverit, henkilökohtaiset palaverit esimiehen kanssa noin kerran kuukaudessa, kehityskeskustelut kerran lukukaudessa, kauden suunnittelupäivät kaksi kertaa lukuvuodessa ja kauden yhteenvetopäivät kaksi kertaa lukuvuodessa Toiminta-aika ja lomat Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuoden kaikkina koulupäivinä ma - pe klo Aamupäivätoiminta on avoinna tarvittaessa Irjalassa ma - to klo 8-10 ja Olkahisessa ma - pe klo 8-9. Toimintaa ei ole koulun loma-aikoina ellei toisin sovita. Mikäli kesätoimintaa tullaan tarjoamaan, siitä ilmoitetaan erikseen. 9

10 5.5. Päiväjärjestys Päivät rakentuvat strukturoidusti koulun työjärjestys huomioonottaen. Päiväohjelma rakennetaan selkeäksi ja sama rytmi toistuu viikoittain. Jokaiseen päivään kuuluu välipala, ulkoilua ja mahdollisuus vapaaseen leikkiin, kädentaitoihin ja liikkumiseen. Järjestämme muutamia lasten toiveiden mukaisia yksittäisiä tapahtumia ja retkiä. Oleellista on, että ohjelma elää lasten jaksamisen, sään ja muiden ulkopuolisten tekijöiden mukaan Asiakasmaksut Vanhemmat maksavat kuukausimaksun, joka on osa-aikaisesta iltapäivätoiminnasta 60 ja kokopäiväisestä 120. Sisarhinta kokopäiväisestä iltapäivätoiminnasta on 90 ja lyhennetystä toiminnasta 40. Näistä maksuista sovitaan vanhempien kanssa tehtävässä palvelusopimuksessa ennen toiminnan alkua. 6. Tiedonkulku ja yhteistyö Iltapäivätoiminta on perusopetuslain alaista toimintaa, joten henkilökuntaa koskevat samat salassapitosäädökset kuin kaikkia perusopetuksen piirissä työskenteleviä. Huoltajien lupa tiedonkulkuun ja yhteistyöhön varmistetaan esitietolomakkeessa. Yhteistyön tavoitteena on aina lapsen etu, turvallisuus ja ongelmien ehkäisy Koulu ja iltapäivätoiminta Koulun kanssa tapahtuvaa tiedottamista ja yhteistyötä tulee kehittää. Uusia toimintatapoja tulee miettiä aktiivisesti. Toimintatapoina käytetään: sähköpostit, keskustelut henkilökohtaisesti mahdollisuuksien mukaan. Ohjaajien vierailut luokissa, joissa lapset ovat kerran lukuvuoden aikana Koti ja iltapäivätoiminta Vanhempien kanssa pyritään rakentamaan vuorovaikutuksellinen ja luottamuksellinen yhteistyö. Toimintatavat: tiedotetaan sähköisesti toiminnasta sekä tulevista tapahtumista ja ohjelmasta. Toiminnan alussa järjestetään vanhempainilta, jossa kerrotaan toiminnan lähtökohdista ja päivittäisestä ohjelmasta, toimintatavoista sekä niiden tavoitteista ja merkityksestä. Pidetään avoimet ovet- tapahtuma joulun alla. Tarvittaessa järjestetään vanhempainvartit kaikille perheille. Vanhemmat tiedottavat toimipisteiden puhelimeen lapsen sairastumiset, aikataulun muutokset ja kaiken mikä liittyy lapsen arjen sujuvuuteen. 10

11 6.3. Muu yhteistyö Tampereen kaupunki koordinoi ja valvoo lakisääteistä iltapäivätoimintaa ja tekee päätökset palvelujen tuottajien kanssa. Irjalan ja Olkahisen toimipisteiden vastuuohjaajat osallistuvat kaupungin järjestämiin tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. 7. Vakuutukset Lapset on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella toiminta-aikana sekä kerhotoiminnan ja kodin välisillä välittömillä matkoilla. Lasten tulee siirtyä iltapäivätoimintaan välittömästi koulutyön päätyttyä. Toimipisteiden sääntöjen noudattaminen on ehtona vakuutukselle. Emme vastaa lasten henkilökohtaisesta omaisuudesta, kuten kännyköistä ym. Ohjaajat on vakuutettu ammattihenkilön vastuuvakuutuksella. Irjalan toimitila on vakuutettu toiminnan vastuuvakuutuksella. 8. Välipala Välipala on tarkoitettu lounaan ja päivällisen väliseksi ateriaksi. Tarjottava välipala on monipuolinen. Se sisältää juoman, leivän, leikkeleen tai juuston, hedelmän tai kasviksen. Ruokailuhetki on yhdessäolon hetki, jolloin keskustellaan lasten kuulumisista ja tiedotetaan yhteisistä asioista sekä opetellaan hyviä pöytätapoja ja sosiaalista käyttäytymistä. 9. Kriisit ja pelastussuunnitelma Tulipalon varalta iltapäivätoiminnan tiloissa on esillä poistumissuunnitelma. Siinä näkyvät hätäpoistumistie sekä varapoistumistiet ja kokoontumispaikka. Poistumistiet ja ohjeet ovat selkeästi näkyvillä toimipisteen tiloissa. Tiloissa on asianmukaiset ensiapuvälineet sekä pienempi retkipakkaus, joka on mukana, mikäli ryhmä poistuu pihapiiristä tai kun ohjaaja on yksin lasten kanssa ulkoilemassa. Kiireettömissä tapaturmatilanteissa lapselle annetaan tarvittava ensiapu, jonka jälkeen tiedotetaan huoltajille. Kiireellisissä tapauksissa annetaan hätäensiapu, soitetaan huoltajille ja tarvittaessa ambulanssi. Lasten lääkärikäynnit pyritään hoitamaan vanhempien kanssa. Iltapäiväkerhon ohjaaja ei vastaa lapsen kuljettamisesta hoitoon. Iltapäivätoimintaa voivat kohdata myös erilaiset henkiset kriisit, kuten maailmanlaajuiset katastrofit, yllättävät vakavat tapaturmat, sairaudet tai kuolemantapaukset. Nämä käsitellään yhteistyössä koulun oppilashuollon asiantuntijoiden ja perheiden kanssa koulun kriisisuunnitelman mukaisesti. Vakavat ongelmatilanteet, kuten kiusaamiset ja sosiaaliset vaikeudet käsitellään huoltajien kanssa. Yhteistyöstä opettajan ja oppilashuollon kanssa sovitaan aina huoltajien kanssa. Ohessa liitteet, joissa on molempien toimipisteiden omat turvallisuussuunnitelmat. 11

12 Turvallisuussuunnitelma Irjalan makasiini Tapahtuma Hämeen Naisvoimistelijat ry järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Irjalan makasiinilla. Tapahtumapaikka Irjalan makasiini 4 c, Tampere Ajankohta Lukuvuosi Vastuuhenkilöt Miia Oino, puh: Riskitekijät Onnettomuudet ja tapaturmat Ohjaajilta löytyy ensimmäisen (EA1) tai toisen asteen (EA2) ensiaputaidot. Makasiinin siivouskomerosta löytyy ensiaputarvikkeet, ja iltapäivätoiminnalla on myös oma ensiapulaukku ohjaajien kaapissa. Tulipalo Makasiinin sisätiloista löytyy yleisohjeita palon sattuessa sekä kaasu- tai säteilyvaaratilanteissa. Eteisestä löytyy kaksi palosammutinta ja keittiöstä sammutuspeite. Varauloskäynnit ovat etuoven lisäksi makasiinin kummassakin salissa, jotka on merkitty hätäuloskäyntimerkeillä. Poistumisreitti Makasiinin etupihalla on iso ja avoin parkkipaikka, joka on hätätilanteen sattuessa kokoontumispaikka. Asiakkaat Irjalan iltapäiväkerhossa on aloittanut vuoden 2013 syksynä n. 31 kerholaista. 12

13 Turvallisuussuunnitelma Olkahisen koulu Tapahtuma Hämeen Naisvoimistelijat ry järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Olkahisen koululla. Tapahtumapaikka Olkahisen koulu, Jenseninkatu 3, Tampere Ajankohta Lukuvuosi Vastuuhenkilöt Miia Oino, puh: Riskitekijät Onnettomuudet ja tapaturmat Kiireettömissä tapaturmissa lapselle annetaan asianmukainen ensiapu (kylmää, laastarit jne..). Kiireellisissä tapauksissa hoidetaan välitön ensiapu ja tilanteen kartoittaminen, sen jälkeen soitto vanhemmille. Jos tilanne vaatii, niin myös ambulanssi paikalle. Iltapäiväkerho ei vastaa lasten kuljettamisesta lääkäriin. Kerholta löytyy ensiapupakkaus, mikä sisältää kaiken tarpeellisen pienhaavereihin. Muussa tapauksessa ensiapuvälineitä käytetään hätäapuna odottaessa ambulanssia. Iltapäiväkerhosta löytyy myös pienempi retkipakkaus, minkä saa kätevästi ryhmän mukaan. Tulipalo Tulipalon tai muun isomman riskin varalle löytyy kerhon tilasta selkeät toiminta- ja poistumisohjeet. Alkusammuttimet, sekä sammutuspeitteet löytyvät käytävän molemmista päistä hyvin varustetuin merkein. Poistumisreitti Olkahisen kerhosta löytyy selkeät hätäpoistumistiet sekä varauloskäynnit. Kokoontumispaikkana on lipputanko kallioiden luona. Kokoonnuttaessa lipputangon luokse tarkistetaan lasten läsnäolo. Asiakkaat Olkahisen iltapäiväkerhossa on aloittanut vuoden 2013 syksynä n. 30 kerholaista. 13

HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY

HÄMEEN NAISVOIMISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Hämeen Naisvoimistelijat ry on harrasteliikuntaseura, joka tarjoaa innostavaa ja monipuolista ryhmäliikuntaa aikuisille sekä alle 7-vuotiaille lapsille. Järjestämme myös

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja visio 3. Toiminnan tavoitteet a. Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä

Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Koululaisten iltapäivätoiminta Ylöjärvellä Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015-2016 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINNAN TAVOITTEET 3. TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET 3.1.

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma

Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Päiväkoti Peppiina Pääskyvuoren omavalvontasuunnitelma Sisällys 1 Omavalvonnan toteuttaminen 1.1 Toimintayksikön perustiedot 1.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 1.3 Omavalvonnan organisointi,

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 Kerhonohjaan opas SISÄLLYSLUETTELO HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 NORSSIN AKTIIVISUUSPASSI... 10 VÄLIPALAA

Lisätiedot

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 Kerhonohjaan opas SISÄLLYSLUETTELO HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA...3 OHJEITA KERHONOHJAAJALLE...4 KERHOTOIMINTA OSANA OPETUSHARJOITTELUA...6 KERHOISTA TIEDOTTAMINEN...8 NORSSIN AKTIIVISUUSPASSI... 10 VÄLIPALAA

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot