GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet

2 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen varoitus 2 2. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit 2 3. Yleiskuvaus Käyttökohteet Käyttöolosuhteet Äänenpainetaso Moottorineste 4 4. Toimitus ja käsittely Kuljetus ja varastointi Nostokohdat 5 5. Tunnistetiedot Tyyppikilpi Tyyppikoodi 6 6. Turvallisuus Räjähdysvaaralliset ympäristöt 7 7. Hyväksynnät Selvitys Ex-hyväksynnästä 8 8. Asennus Asennustavat Kiinteä pystyasentoinen uppoasennus kaivoon Kiinteä pysty- tai vaaka-asentoinen kuiva-asennus pumppuhuoneeseen Tilapäinen pystyasentoinen uppoasennus kaivoon Pumppusäätimet Sähköliitäntä Anturit Lämpösuojakytkimet Kosteus- ja vuotokytkimet Termistorit Taajuusmuuttajakäyttö Kaapelin tiedot Käyttöönotto Kunnossapito ja huolto Moottorinesteen tarkastus ja vaihto Juoksupyörän välyksen tarkastus ja säätö Räjähdyssuojatut 9-30 kw:n SE- ja SL-pumput Saastuneet pumput Vianetsintä Anturien yleiskuva Hävittäminen 20 Nämä asennus- ja käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen asennusta. Asennuksen ja käytön tulee muilta osin noudattaa paikallisia asetuksia ja seurata yleistä käytäntöä. 2. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Huomio 3. Yleiskuvaus Tämä julkaisu sisältää asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Grundfosin uppo- ja kuiva-asennettaville SE- ja SL-viemäri- ja jätevesipumpuille, joissa on 9-30 kw:n moottorit. Tässä julkaisussa on myös räjähdyssuojattuja pumppuja koskevia erityisohjeita. Katso kohta 6.1 Räjähdysvaaralliset ympäristöt. 3.1 Käyttökohteet Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Ellei näitä ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, jolloin on olemassa vakavan henkilövahingon tai kuoleman vaara. Tuotteen pinta on kuuma ja saattaa aiheuttaa palovamman tai henkilövahingon. Näitä räjähdyssuojattuja pumppuja koskevia ohjeita on noudatettava. Suosittelemme noudattamaan näitä ohjeita myös vakiopumppujen käytössä. Äänenpainetaso on niin korkea, että kuulon suojaus on tarpeen. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion. Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan kw:n SE- ja SL-pumput on tarkoitettu ensisijaisesti seuraavien nesteiden pumppaukseen: kaupunkien ja teollisuuden jätevesijärjestelmien käsittelemätön viemärivesi, joka sisältää lyhyitä ja pitkiä kuituja sekä hiukkasia jätevesi, jonka kuiva-ainepitoisuus on enintään 3 % (S-tube-juoksupyörillä varustetut pumput) tai enintään 5 % (SuperVortex-juoksupyörillä varustetut pumput) pintavesi kuituja sisältävä teollisuuden jätevesi WC-jätettä sisältävä kotitalouksien jätevesi kunnallisista pumppaamoista tai imupumppaamoista jätevedenpuhdistamoon ohjattava käsittelemätön jätevesi. Lisäksi pumppuja voidaan käyttää myös raakaveden pumppaamiseen. Käyttökohteesta riippuen pumppuja voidaan käyttää uppo- tai kuiva-asennettaviin vaaka- tai pystyasentoisiin kokoonpanoihin. Kiintoaineiden maksimikoko on mm painealueesta riippuen. 2

3 3.1.1 Räjähdysvaaralliset ympäristöt Käytä räjähdysvaarallisissa ympäristöissä räjähdyssuojattuja 9-30 kw:n SE- ja SL-pumppuja. Katso kohta Ex-sertifiointi ja luokitus. Pumpun räjähdyssuojausluokitus on II 2 G Ex bcd II B T4 Gb (ATEX) tai Ex d II B T4 Gb (IECEX). Jos pumppua käytetään taajuusmuuttajalla, lämpötilaluokka on T3. Paikallisten viranomaisten on hyväksyttävä kokoonpanon luokitus tapauskohtaisesti. 3.2 Käyttöolosuhteet ph-arvo Pysyvästi asennetut pumput kestävät seuraavia ph-arvoja: Materiaalityyppi Asennustapa ph-arvo Vakiomalli 1) Kuiva- ja uppoasennus ) Q 2) Kuiva- ja uppoasennus ) S 3) Uppoasennus 5,5-14 6) Kuiva-asennus 1-14 R 4) Kuiva- ja uppoasennus 1-14 D 5) Kuiva- ja uppoasennus ) Valurautainen juoksupyörä, pumppupesä ja moottorin yläkotelo. 2) Juoksupyörä ruostumatonta terästä. Valurautainen pumppupesä ja moottorin yläkotelo. 3) Juoksupyörä ja pumppupesä ruostumatonta terästä. Valurautainen moottorin yläkotelo. Tilauksesta on saatavana myös S-materiaaliversio. 4) Koko pumppu ruostumatonta terästä. Virtausnopeus Minimivirtauksen käyttö estää putkiston liettymisen. Suositeltavat virtausnopeudet: pystyputkissa: 0,7 m/s vaakaputkissa: 1,0 m/s. Asennussyvyys Enintään 20 metriä nestepinnan alapuolelle. Suurin kiintoainekoko Läpimitta mm, pumpun koosta riippuen Käyttötapa Pumput on suunniteltu jatkuvaan tai jaksottaiseen käyttöön. Enintään 20 käynnistystä tunnissa Kotelointiluokka IP Pumpattavan nesteen pinnankorkeus Pumppu ei saa käydä kuivana. Asenna pumppuun lisäpintakytkin. Se pysäyttää pumpun, jos pysäytyspintakytkin on viallinen. Pumpattavan nesteen pinnankorkeutta on valvottava moottorin ohjauspiiriin kytketyillä pintakytkimillä. Minimitaso riippuu asennuksen tyypistä, ja se määritellään näissä asennus- ja käyttöohjeissa. Pumpulla voidaan lyhytaikaisesti pumpata veden pinta täysin alas pintalautan poistamiseksi. Räjähdyssuojatuissa pumpuissa vedenpinta ei saa laskea kuvan 1 mukaisten pysäytystasojen alapuolelle. Suomi (FI) 5) Pumppu ruostumatonta terästä standardin EN / mukaisesti. Tilauksesta on saatavana myös D-materiaaliversio. 6) ph-arvojen vaihteluväli on Nesteen lämpötila 0 40 C. Lämpötila saa olla lyhytaikaisesti (enintään 3 minuuttia) korkeintaan 60 C (ei koske Ex-pumppuversioita). Räjähdyssuojatuilla pumpuilla ei saa koskaan pumpata nesteitä, joiden lämpötila on yli 40 C. Asennustapa S C Kuvaus Jätevesipumppu ilman jäähdytysvaippaa uppoasennukseen. Jätevesipumppu jäähdytysvaipalla uppoasennukseen. Asennus ja lisävarusteet Pysyvä asennus automaattikytkimelle. Tilapäinen asennus rengasjalustalle. Pysyvä asennus automaattikytkimelle. Tilapäinen asennus rengasjalustalle. Ympäristön lämpötila D Jätevesipumppu jäähdytysvaipalla kuivaan pystyasennukseen. Asennus jalkaan. Asennus pohjalaattaan. Räjähdyssuojattujen pumppujen asennuspaikan ympäristön lämpötilan on oltava 0 C C. Räjähdykseltä suojaamattomien pumppujen ympäristön lämpötila voi lyhytaikaisesti olla yli 40 C (enintään 3 minuuttia). H Jätevesipumppu jäähdytysvaipalla kuivaan vaaka-asennukseen. Jalka vaaka-asennukseen. Pumpattavan nesteen tiheys ja viskositeetti Pumpattaessa nesteitä, joiden tiheys ja/tai kinemaattinen viskositeetti on vettä suurempi on käytettävä suurempitehoisia moottoreita. Pumpulla ei saa pumpata syttyviä, palavia tai räjähdysvaarallisia nesteitä. 3

4 Suomi (FI) Moottorin riittävä jäähdytys varmistetaan, kun seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät käytön aikana: Asennustapa S S1-käytössä (jatkuva käyttö) pumpattavan nesteen on peitettävä pumppu moottorin yläosaan asti. Asennustavassa S SE- ja SL-pumppujen (ei jäähdytysvaippaa) on aina oltava kokonaan pumpattavan nesteen peitossa, jotta Ex-suojaus on voimassa. Asennustapa C Pumppupesän on aina oltava pumpattavan nesteen peitossa. Nesteen pinnankorkeudet asennustavoissa S ja C: S1-käyttö ja Ex-pumput, asennustapa S Asennustapa C 4. Toimitus ja käsittely Pumppu toimitetaan tehtaalta suojaavassa pakkauksessa, jossa se tulisi pitää asennushetkeen asti. Varmista, ettei pumppu pääse vierimään tai kaatumaan. 4.1 Kuljetus ja varastointi Kaikkien nostovälineiden on oltava tarkoitukseen sopivia, ja ne on tarkastettava ennen pumpun nostamista. Nostovälineiden sallittua nimellisnostokapasiteettia ei missään tapauksessa saa ylittää. Pumpun paino on ilmoitettu pumpun tyyppikilvessä. Pumput, joiden imulaippa DN 100 tai DN 150 (painealue S ja H) on pystyasennossa eivät täytä standardin EN 809 vakausvaatimuksia (pumpun pitäisi olla vakaa kallistettaessa 10 asteen kulmaan). Tue pumppu huoltojalustalla. Huoltojalustan tuotenumero: Imulaipan koko DN 100: Imulaipan koko DN 150: Nosta pumppua aina nostosangasta tai haarukkatrukilla. Pumppua ei saa koskaan nostaa moottorin kaapelista tai letkusta/putkesta. Kuva 1 Nesteen pinnankorkeus Asennustavat D ja H Ei erityisvaatimuksia. 3.3 Äänenpainetaso 3.4 Moottorineste Asennustavasta riippuen pumpun äänenpainetaso voi olla suurempi kuin 70 db(a). Tällaisen kokoonpanon lähellä työskenneltäessä on käytettävä kuulonsuojaimia. Moottori on täytetty tehtaalla Grundfosin SML3-moottorinesteellä, joka kestää pakkasta -20 C asti. Moottorineste auttaa siirtämään moottorin tuottaman lämmön jäähdytyskammioon sekä edelleen pumpattavaan nesteeseen, joka siirtää lämmön pumpun ulkopuolelle. TM Huomio Poista eristys virtakaapelin vapaasta päästä vasta sähköliitäntää tehtäessä. Suojauksesta huolimatta kaapelin vapaata päätä ei koskaan saa altistaa kosteudelle tai vedelle. Ohjeen laiminlyöminen voi vaurioittaa moottoria. Pitkän varastoinnin aikana pumppu on suojattava kosteudelta ja kuumuudelta. Kuljetus- ja varastointilämpötila: C. Jos pumppua varastoidaan yli vuoden ajan tai käyttöönotto tapahtuu pitkän aikaa asennuksen jälkeen, juoksupyörää on pyöritettävä käsin vähintään kerran kuukaudessa. Pitkän varastointiajan jälkeen pumppu on tarkastettava ennen käyttöönottoa. Varmista, että juoksupyörä pyörii vapaasti. Tarkasta etenkin akselitiivisteiden ja kaapeliläpiviennin kunto. 4

5 4.2 Nostokohdat Asennustavat S, C ja D Nosta pumppu oikeasta nostokohdasta, jotta pumppu pysyy tasapainossa. SE- ja SL-pumpuissa (asennustavat S, C ja D) on kaksi nostokohtaa, joista pumppu voidaan nostaa turvallisesti. Katso oikea nostokohta kuvasta 2 ja seuraavasta taulukosta. Etu Keski 5. Tunnistetiedot 5.1 Tyyppikilpi Kaikki pumput voidaan tunnistaa moottorin yläkannessa olevan tyyppikilven perusteella. Katso kuva CE0344 FM14ATEX0002X 3 4 II2G Ex bcd llb T4. T3 Gb Ta = -20 C to +40 C Type: SL M.S.EX.61G Model: P.c IP68 20 m Hmax: 42 m Qmax: 565 m / h Motor: 3 ~ Tmax.: 40 c P1: 27 P2: kw 24.5 kw n: min V A Hz Insul.class: H V A Weight: 334 kg 26 Made in Tatabanya. Hungary TM Suomi (FI) Kuva 2 Painelaipan koko DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 Nostokohdat, asennustavat S, C ja D Asennustapa H Asennustavassa H pumppu voidaan nostaa laipassa olevasta reiästä ja etummaisesta nostokohdasta. Katso kuva 3. Kuva 3 Nostokohdat, asennustapa H Nostokohta Keski Keski Keski Etu Etu Etu TM TM Kuva 4 Pumpun tyyppikilpi Nro Kuvaus 1 Hyväksynnät 2 EU:n räjähdyssuojatun moottorin Ex-symboli 3 Räjähdyssuojaussertifikaatin nro 4 Ex-selostus 5 Ympäristön lämpötila 6 Pumpun tyyppimerkintä 7 Pumpun tyyppimerkintä (rivi 2) 8 Mallinumero 9 Tuotantokoodi, vuosi/viikko 10 Kotelointiluokka 11 Asennussyvyys enintään 12 Suurin nostokorkeus 13 Suurin virtausnopeus 14 Vaiheiden määrä 15 Nesteen maksimilämpötila 16 Nimellisteho P1 17 Nimellinen lähtöteho P2 18 Nimellisnopeus 19 Cos φ, 1/1-kuorma 20 Nimellisjännite I 21 Nimellisvirta I 22 Nimellisjännite II 23 Nimellisvirta II 24 Taajuus 25 Eristysluokka 26 Hyväksyntä 27 Paino Nosta pumppua aina oikeista nostokohdista. 5

6 Suomi (FI) 5.2 Tyyppikoodi Koodi Esimerkki SL M.S.EX.6 1G SE SL Pumpputyyppi: Jätevesipumppu, jossa on jäähdytysvaippa Jätevesipumppu, jossa ei ole jäähdytysvaippaa 1 2 V Juoksupyörän tyyppi: S-tube-juoksupyörä S-tube-kaksoisjuoksupyörä SuperVortex-juoksupyörä (vapaavirtaus) Pumpun vapaa läpäisykoko: Suurin kiintoainekoko [mm] Pumpun paineaukko: Pumpun paineaukon nimellishalkaisija [mm] Lähtöteho, P2: P2 (100 W) [ ] A B Anturimalli: Vakiopumppu / Ex-vakiopumppu Anturimalli 1 / anturimalli 1, Ex-pumppu Anturimalli 2 / anturimalli 2, Ex-pumppu Napojen määrä: 2-napainen moottori 4-napainen moottori 6-napainen moottori Runkokoko: Pumpun runkokoko S H M L E S C D H [ ] Q S R D N Ex 5 6 Painealue: Erittäin korkea paine Korkea paine Keskisuuri paine Matala paine Erittäin matala paine Asennustapa: Uppoasennus ilman jäähdytysvaippaa Uppoasennus jäähdytysvaipalla Kuiva pystyasennus Kuiva vaaka-asennus. Juoksupyörän, pumppupesän ja moottorin kotelon materiaalikoodi: Juoksupyörä, pumppupesä ja moottorin kotelo valurautaa Pumppupesä ja moottorin kotelo valurautaa, juoksupyörä Pumppupesä , juoksupyörä , moottorin kotelo valurautaa Pumppupesä , juoksupyörä , moottorin kotelo Pumppupesä , kaksoisjuoksupyörä terästä, moottorin kotelo Pumppumalli: Pumppu ilman Atex-hyväksyntää Pumppu Atex-hyväksynnällä Taajuus: 5 = 50 Hz 6 = 60 Hz 1D 1E 1N 1F 1G 1M 1P [ ] PTC Z Jännite: Vakioversio: Vakioversio: 50 Hz D D D 60 Hz D D D D Lämpösuoja: Lämpösuojakytkimet Termistori Räätälöidyt tuotteet Y Y Y Y Y 6

7 6. Turvallisuus Vain koulutetut ammattilaiset saavat asentaa pumpun kaivoon. Kukaan ei saa mennä asennusalueelle, jos ympäristössä on räjähdysvaara. Älä avaa pumppua räjähdysvaarallisessa tai pölyisessä ympäristössä. Pääkytkimen on oltava lukittavissa 0-asentoon. Tyyppi ja vaatimukset on määritelty standardissa EN , Kaivossa tapahtuvan työskentelyn aikana pumppukaivon ulkopuolella on oltava valvoja, joka varmistaa turvallisuuden. Uppoasennettavien viemäri- ja jätevesipumppujen kaivoissa oleva viemäri- tai jätevesi voi sisältää myrkyllisiä aineita ja/tai tauteja aiheuttavia aineita. Työskentelyn aikana on käytettävä asianmukaisia henkilösuojaimia ja suojavaatetusta. Kaikissa pumpulle ja sen läheisyydessä suoritettavissa töissä on ehdottomasti noudatettava voimassa olevia hygieniamääräyksiä. Varmista, että nostosangan pultit ovat kireällä ennen pumpun nostamista. Kiristä tarvittaessa. Pumpun huolimaton nostaminen tai kuljetus voi aiheuttaa henkilövahingon tai vaurioittaa pumppua. Joissakin asennustavoissa pintalämpötila voi olla jopa 90 C. 6.1 Räjähdysvaaralliset ympäristöt Räjähdysvaarallisessa ympäristössä on käytettävä räjähdyssuojattuja pumppuja. Katso kohta 7.1 Selvitys Ex-hyväksynnästä. Pumpulla ei saa pumpata syttyviä, palavia tai räjähdysvaarallisia nesteitä. Paikallisten paloviranomaisten on hyväksyttävä asennuspaikan luokitus tapauskohtaisesti kw:n SE- ja SL-pumppujen turvallisen käytön erityisvaatimukset: 1. Varmista, että kosteussuojakytkimet ja lämpösuojakytkimet kytketään kahteen eri piiriin ja että niille on erilliset hälytyslähdöt (moottorin pysäytys) siltä varalta, että moottorissa on liikaa kosteutta tai liian korkea lämpötila. 2. Vaihtopulttien on kuuluttava luokkaan A4-80 tai A2-80 standardin EN/ISO mukaisesti. 3. Ota yhteyttä moottorin valmistajaan, jos tarvitset lisätietoja liekkirakojen mitoista. Huomautus: Korjauksissa on käytettävä valmistajan alkuperäisosia, jotta liekkiraot ovat oikean mittaiset. 4. Jäähdytysvaipan (jos asennettu) on oltava käytön aikana täynnä jäädytysnestettä. 5. Pumpattavan nesteen pinnankorkeutta on valvottava moottorin ohjauspiiriin kytketyillä pintakytkimillä. Minimitaso riippuu asennuksen tyypistä, ja se määritellään näissä asennus- ja käyttöohjeissa. 6. Kuivakäynti ei ole sallittua. 7. Varmista, että pysyvästi asennettava kaapeli suojataan mekaanisesti riittävän hyvin ja päätetään sopivaan liitäntälevyyn. 8. Etyleenipropyleenikumilla eristetyt kaapelit eivät saa altistua suoralle auringonpaisteelle pitkiä aikoja. 9. Mahdollisen staattisen purkauksen takia etyleenipropyleenikumilla eristettyjä kaapeleita ei saa käsitellä räjähdysvaarallisessa ympäristössä. 10. Jos moottoriin on asennettu taajuusmuuttaja, kokoonpanon lämpötilakoodi on T3. Jos moottorissa ei ole taajuusmuuttajaa, kokoonpanon lämpötilakoodi on T Ex-sertifiointi ja luokitus Suorakäyttö, 50 tai 60 Hz: CE 0344 II 2 G Ex bcd IIB T4 Gb. Taajuusmuuttajakäyttö: CE 0344 II 2 G Ex bcd IIB T3 Gb. FM Approvals on hyväksynyt räjähdyssuojatut pumput yhdenmukaisiksi olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten kanssa, jotka koskevat räjähdysvaarallisissa ympäristöissä käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden suunnittelua ja rakennetta Euroopan unionin neuvoston direktiivin 94/9/EY (ATEX) liitteen II mukaisesti. Suomi (FI) 7

8 Suomi (FI) 7. Hyväksynnät FM Approvals on hyväksynyt räjähdyssuojatut versiot ATEX-direktiivin ja IEC-standardien mukaisesti. 7.1 Selvitys Ex-hyväksynnästä 9-30 kw:n SE- ja SL-pumpuilla on seuraavat räjähdyssuojausluokitukset: CE 0344 II2 G Ex b c d IIB T4, T3 Gb IP68 Direktiivi/standardi Koodi Kuvaus ATEX Yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit EN ja EN CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä ATEX-direktiivin 94/9/EY liitteen X mukaisesti. CE 0344 = 0344 on sen ilmoitetun tarkastuslaitoksen numero, joka on sertifioinut laatujärjestelmän ATEXia varten. = Räjähdyssuojauksen merkintä II = Laiteryhmä ATEX-direktiivin liitteen II kohdan 2.2 mukaisesti, jossa määritellään tämän ryhmän laitteisiin sovellettavat vaatimukset Laiteluokka ATEX-direktiivin liitteen II kohdan 2.2 mukaisesti, jossa määritellään tämän luokan laitteisiin sovellettavat vaatimukset 2 = G = Kaasujen, höyryjen tai sumun aiheuttama räjähdysvaarallinen ilma. Ex = Laite täyttää yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien vaatimukset Suojaus syttymislähteiden valvonnalla standardien EN :2005 ja EN :2009 mukaisesti. b = c = Räjähdyssuojausrakenne standardien EN :2011 ja EN :2009 mukaisesti. d = Räjähdyspaineen kestävä laiterakenne standardin EN :2007 mukaisesti II = Sopii käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä (ei kaivoksissa) B = Kaasujen luokittelu, katso EN :2006, liite A. Kaasuryhmä B sisältää kaasuryhmän A. T4/T3 IP68 X T3 = Moottorin pinnan suurin sallittu lämpötila on 200 C standardin EN :2012 mukaisesti. = T4 = Moottorin pinnan suurin sallittu lämpötila on 135 C standardin EN :2012 mukaisesti. = Kotelointiluokka IEC 60529:n mukaisesti Kirjain X sertifikaatin numerossa ilmaisee, että laitteiston turvalliselle käytölle on erityisehtoja. = Ehdot on mainittu sertifikaatissa sekä asennus- ja käyttöohjeissa. 8

9 8. Asennus Tue pumppu nostoketjuilla tai sijoita se vaakasuoraan asentoon asennuksen aikana, jotta pumppu pysyy vakaana. Kiinteä pystyasennus kaivoon Pumppu on helppo nostaa kaivosta ja laskea kaivoon johdeputkilla. Katso kuva 5. Nesteen pinnankorkeus voi olla alempi asennustavassa C kuin tavassa S. Katso kuva 1. Asennustavat S ja C automaattikytkimelle Suomi (FI) Ennen asennuksen aloittamista virta on kytkettävä pois päältä ja pääkytkin on lukittava 0-asentoon. Pumpusta on katkaistava kaikki ulkoiset jännitteet ennen pumpulle tehtäviä töitä. Pumpun mukana toimitettu toinen tyyppikilpi on kiinnitettävä näkyvään paikkaan asennuspaikalle. Kaikkia turvallisuusmääräyksiä on noudatettava asennuskohteessa. Esimerkiksi kaivojen raitisilmasyötössä on käytettävä puhaltimia. Huomio Älä laita käsiäsi tai mitään työkalua pumpun imutai paineaukkoihin sen jälkeen kun pumppu on kytketty sähkönsyöttöön, ellei sitä ole erotettu syöttöjännitteestä poistamalla sulakkeet tai kääntämällä pääkytkin 0-asentoon. Varmista, ettei sähkövirtaa voida epähuomiossa kytkeä päälle. Kaapelin vapaata päätä ei saa upottaa, koska vesi saattaa päästä kaapelia pitkin moottoriin. Putkiston asennuksessa ei saa käyttää liikaa voimaa. Pumppua ei saa käyttää putkiston tukemiseen. Irtolaipoilla voidaan helpottaa asennusta ja pienentää putkiston jännitystä laippojen ja pulttien kohdalla. Kuva 5 Uppoasennus automaattikytkimelle Kiinteä pystyasennus pumppuhuoneeseen Kiinnitä pumppu imu- ja paineputkiin laippaliitoksilla. DN 250- tai DN 300-laipoilla varustetut pumput on asennettava betoniperustukselle. Katso kuva 6 oikealla. Asennustapa D TM Asennustavat 9-30 kw:n SE- ja SL-pumput on suunniteltu seuraaville asennustavoille: kiinteä pystyasentoinen uppoasennus kaivoon, asennustavat S ja C, automaattikytkimelle kiinteä pystyasentoinen kuiva-asennus pumppuhuoneeseen, asennustapa D, jalkaan tai pohjalaatalle tilapäinen pystyasentoinen uppoasennus kaivoon, asennustavat S ja C, pohjalaatalle kiinteä vaaka-asentoinen kuiva-asennus pumppuhuoneeseen, asennustapa H. Erilaiset asennustavat näkyvät kuvissa 5-8. Kuva 6 Kuiva pystyasennus jalkaan (vasemmalla) ja pohjalaatta kahdelle betoniperustukselle (oikealla) TM TM Tilapäinen pystyasennus kaivoon Nesteen pinnankorkeus voi olla alempi asennustavassa C kuin tavassa S. Katso kuva 7. Asennustavat S ja C, tilapäinen asennus Nesteen pinnankorkeus, asennustapa S ja Ex-pumput Nesteen pinnankorkeus, asennustapa C TM Kuva 7 Tilapäinen uppoasennus 9

10 Suomi (FI) Kiinteä vaaka-asennus pumppuhuoneeseen Kiinnitä pumppu imu- ja paineputkiin laippaliitoksilla. Katso kuva 8. Asennustapa H TM Puhdista roskat kaivosta ennen pumpun laskemista kaivoon. 7. Kiinnitä johdekiinnike pumppuun. 8. Työnnä johdekiinnike johdeputkien väliin ja laske pumppu kaivoon ketjulla, joka on kiinnitetty pumpun nostosankaan. Kun pumppu lasketaan automaattikytkimen runkoon, pumppu kytkeytyy napakasti paikalleen. 9. Ripusta ketjun pää kaivon yläosassa olevaan koukkuun siten, ettei ketju kosketa pumppupesää. 10. Kierrä ylimääräinen moottorin kaapeli vyyhdelle ja nosta se pidikkeeseen niin, ettei kaapeli vaurioidu käytön aikana. Kiinnitä pidike kaivon yläosassa olevaan koukkuun. Varmista, etteivät kaapelit jää taitteelle tai puristuksiin. 11. Kytke moottorin kaapeli ja mahdollinen ohjauskaapeli. Kaapelin vapaata päätä ei saa upottaa, koska vesi saattaa päästä kaapelia pitkin moottoriin Alustan tai sokkelin ankkuripulttien koko Kuva 8 Kuiva vaaka-asennus jalkaan ja kannattimelle 8.2 Kiinteä pystyasentoinen uppoasennus kaivoon Pysyvästi kaivoon asennettavat pystyasentoiset pumput voidaan asentaa kiinteälle automaattikytkimelle, ja niitä voidaan käyttää pumpun ollessa kokonaan tai osittain upotettuna pumpattavaan nesteeseen. Putkiston asennuksessa ei saa käyttää liikaa voimaa. Pumppua ei saa käyttää putkiston tukemiseen. Irtolaipoilla voidaan helpottaa asennusta ja pienentää putkiston jännitystä laippojen ja pulttien kohdalla. Älä käytä putkistossa joustavia liitoksia tai palkeita. Näitä osia ei saa koskaan käyttää putkiston linjaukseen. Joissakin kokoonpanoissa automaattikytkimen alle tarvitaan sokkeli, jotta pumppu voidaan asentaa oikein. Tämä tulee ottaa huomioon asennuksen suunnittelussa. Toimi seuraavasti: 1. Poraa kaivon sisäpuolelle kiinnitysreiät johdeputken kiinnikkeelle ja kiinnitä johdeputken kiinnike alustavasti kahdella ruuvilla. 2. Aseta automaattikytkimen runko kaivon pohjalle. Varmista oikea paikka luotinarun avulla. Kiinnitä automaattikytkin ankkuripulteilla. Jos kaivon pohja on epätasainen, automaattikytkimen runko on tuettava siten, että se on vaakasuorassa kiinnitettäessä. 3. Asenna paineputki yleisen käytännön mukaisesti. Älä väännä tai paina putkea. 4. Aseta johdeputket automaattikytkimen pohjakappaletta vasten ja katkaise ne lopullisiin mittoihinsa johdeputken kannattimen suhteen. 5. Irrota alustavasti kiinnitetty johdeputken kannatin. Aseta kiila-ankkurit reikiin. Kiinnitä johdeputken kannatin kaivon sisäpuolelle. Kiristä pultit kiila-ankkureihin. Automaattikytkimen runko Ankkuripultit Yhden pultin vetolujuus [kn] DN 80/100 4 x M16 10,0 kn DN x M16 10,0 kn DN x M16 10,0 kn DN x M24 10,0 kn DN x M24 10,0 kn DN x M24 12,0 kn Vetolujuuksissa ei ole huomioitu varmuuskerrointa. Vaadittava varmuuskerroin määräytyy materiaalien ja ankkurointimenetelmän mukaan. 8.3 Kiinteä pysty- tai vaaka-asentoinen kuiva-asennus pumppuhuoneeseen Kuiva-asenteiset pumput asennetaan kiinteästi pumppuhuoneeseen. Pumpun moottori on koteloitu vesitiiviillä jäähdytysvaipalla. Moottori ei vaurioidu, vaikka asennustilaan tulvisi vettä. Toimi seuraavasti: 1. Merkitse ja poraa kiinnitysreiät betonilattiaan/betoniperustukseen. 2. Kiinnitä kannatin tai jalka pumppuun. 3. Kiinnitä pumppu ankkuripulteilla. 4. Varmista, että pumppu on pysty-/vaakasuorassa. Huoltotöiden helpottamiseksi pumpun molemmille puolille on suositeltavaa asentaa sulkuventtiilit. 5. Asenna imu- ja paineputket sekä mahdolliset sulkuventtiilit ja varmista, ettei putkisto paina pumppua. 6. Kierrä ylimääräinen moottorin kaapeli vyyhdelle ja nosta se pidikkeeseen niin, ettei kaapeli vaurioidu käytön aikana. Ripusta pidike sopivaan koukkuun. Varmista, etteivät kaapelit jää taitteelle tai puristuksiin. 7. Kytke moottorin kaapeli ja mahdollinen ohjauskaapeli. Varmista, ettei johdeputkissa ole aksiaalivälystä, mikä voi aiheuttaa pumpun voimakasta käyntiääntä. 10

11 Asennustavat D ja H Huomio Kuva 9 Ankkuripultit Yhden pultin vetolujuus [kn] - - 5,0 Epäkeskeinen supistuskappale vaaka-asennuksessa 8.4 Tilapäinen pystyasentoinen uppoasennus kaivoon Toimi seuraavasti: 1. Kiinnitä rengasjalusta pumpun imulaippaan. 2. Asenna 90 kulmaputki pumpun paineaukkoon ja liitä paineputki/-letku. Jos käytetään paineletkua, on varmistettava ettei letkuun tule taitteita ja että sen sisähalkaisija vastaa pumpun paineaukon kokoa. 3. Laske pumppu pumpattavaan nesteeseen pumpun nostosankaan kiinnitetyllä ketjulla. Pumppu kannattaa sijoittaa tasaiselle ja vakaalle perustukselle. Huomio Vetolujuuksissa ei ole huomioitu varmuuskerrointa. Vaadittava varmuuskerroin määräytyy materiaalien ja ankkurointimenetelmän mukaan. Suosittelemme supistuskappaleen käyttöä imuputken ja pumpun välissä vaaka-asennuksissa. Supistuskappaleen on oltava epäkeskeistä tyyppiä, ja se on asennettava siten, että suora reuna tulee ylöspäin. Näin ilmaa ei pääse kertymään imuputkeen, ja pumppu käy keskeytyksettä. Katso kuva 9. 0,2 m Epäkeskeinen supistuskappale Varmista, että pumppu riippuu ketjun varassa, ei kaapelin. 4. Kun pumppu on sijoitettu tukevasti kaivon pohjalle, ripusta ketjun pää kaivon yläosassa olevaan koukkuun siten, ettei ketju kosketa pumppupesää. 5. Kierrä ylimääräinen moottorin kaapeli vyyhdelle ja nosta se pidikkeeseen niin, ettei kaapeli vaurioidu käytön aikana. Ripusta pidike sopivaan koukkuun. Varmista, etteivät kaapelit jää taitteelle tai puristuksiin. 6. Kytke moottorin kaapeli ja mahdollinen ohjauskaapeli. TM Pumppusäätimet Pinnankorkeutta voidaan valvoa liittämällä 9-30 kw:n SE- ja SL-pumput johonkin seuraavista Grundfosin pumppusäätimistä. Säätimet ovat saatavana lisävarusteena. LC-tyyppi yhden pumpun kokoonpanoihin LCD-tyyppi kahden pumpun kokoonpanoihin Grundfos Dedicated Controls -ohjausjärjestelmä 1-6 pumpulle. Säädintyypistä riippuen voidaan käyttää erilaisia pinnankorkeuden säätölaitteita: LC-säätimessä on kaksi tai kolme pintakytkintä. Kaksi pumpun käynnistystä ja pysäytystä varten. Lisävarusteena saatava kolmas pintakytkin toimii pinnan ylärajahälyttimenä. LCD-säätimessä on kolme tai neljä pintakytkintä. Yksi pumppujen yhteiseen pysäyttämiseen ja kaksi pumppujen käynnistykseen. Lisävarusteena saatava neljäs pintakytkin toimii ylärajahälyttimenä. Grundfos Dedicated Controls on ohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu liikerakennuksia tai verkotettuja pumppaamoja varten, ja sillä voidaan ohjata jopa kuutta pumppua. Grundfos Dedicated Controls -järjestelmä mahdollistaa myös edistyneen ohjauksen ja tiedonsiirron. Dedicated Controls -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: CU 361 -ohjausyksikkö IO 351B -moduuli (yleiskäyttöinen I/O-moduuli) IO 113 -suojamoduuli (lisävaruste). Dedicated Controls -järjestelmä käynnistää/pysäyttää jätevesipumput seuraavilla laitteilla: pintakytkimet analogiset paineanturit ultraäänianturit. Veden pinnankorkeutta voidaan valvoa myös yhdistämällä pintakytkimet analogiseen paineanturiin. Dedicated Controls -järjestelmään voidaan asentaa kaksi lisäpintakytkintä korkean pinnankorkeuden ja kuivakäynnin hälytystä varten. Pintakytkimiä asennettaessa on huomioitava seuraavat seikat: Uppopumppujen pysäytystason pintakytkin on sijoitettava siten, että pumppu pysähtyy ennen kuin nesteen pinta laskee pumppupesän yläreunan alapuolelle. Näin estetään ilman pääsy imuaukkoon ja tärinä. Perussääntö kuiva-asenteisissa pumpuissa on, että alimman pysäytystason on oltava vähintään 20 cm imuputken aukon yläpuolella. Katso kuva 9. Asenna käynnistyspintakytkin siten, että pumppu käynnistyy vaadittavalla pinnankorkeudella. Pumpun on kuitenkin aina käynnistyttävä ennen kuin nesteen pinta yltää kaivon alemman tuloputken korkeudelle. Korkean pinnankorkeuden hälytyskytkin (jos käytössä) on asennettava noin 10 cm käynnistyspintakytkimen yläpuolelle. Hälytyksen on kuitenkin aktivoiduttava aina ennen kuin nesteen pinta yltää kaivon alemman tuloputken tasolle. Pumppusäädintä ei saa asentaa räjähdysvaarallisiin tiloihin. Suomi (FI) Pumppu ei saa käydä kuivana. Asenna pumppuun lisäpintakytkin. Se pysäyttää pumpun, jos pysäytyspintakytkin on viallinen. 11

12 Suomi (FI) 9. Sähköliitäntä Pumppu on kytkettävä ulkoiseen pääkytkimeen, jonka koskettimien katkaisuväli on standardin EN , mukainen. Sähköliitäntä on tehtävä paikallisten säädösten mukaisesti. Verkkojännite ja -taajuus on ilmoitettu pumpun tyyppikilvessä. Moottoriliitäntöjen jännitetoleranssin on oltava - 10 %/+ 10 % nimellisjännitteestä. Varmista, että moottori soveltuu pumpun asennuspaikan sähköverkon jännitteelle. Moottorin maadoitus on turvallinen, kun se tehdään virtakaapelin ja putkiston kautta. Vain Grundfos tai Grundfosin valtuuttama huoltoliike saa huoltaa räjähdyssuojattuja pumppuja. Pumppu on liitettävä moottorinsuojakytkimeen. Tarkasta kaapelin kunto silmämääräisesti ennen pumpun asennusta ja käyttöönottoa. Viallisessa kaapelissa on oikosulkuvaara. Yleisimmin käytetyt käynnistystavat: suorakäynnistys (DOL). Katso liitteen kuva 2. tähti-kolmiokäynnistys (Y/D). Katso liitteen kuva 1. pehmeäkäynnistys. Pumppu voidaan käynnistää myös taajuusmuuttajalla taajuusmuuttajan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Katso kohta 9.5 Taajuusmuuttajakäyttö. Sopiva käynnistystapa valitaan useiden käyttöön ja virransyöttöön liittyvien tekijöiden perusteella. Tähti-kolmiokäynnistyksessä on tärkeää pitää vaihdon transienttiaika mahdollisimman lyhyenä korkeiden transienttimomenttien välttämiseksi. On suositeltavaa käyttää aikarelettä, jonka vaihtoaika on enintään 50 ms tai jonka vaihtoaika määritetään käynnistimen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 9.1 Anturit 9-30 kw:n SE- ja SL-pumppuihin voidaan liittää erilaisia suojakytkimiä ja -antureita. Oheisesta taulukosta löytyvät eri pumpputyypeille sopivat kytkimet ja anturit. Erilaisten kytkin- ja anturityyppien kytkentäkaaviot löytyvät kuvista kohdassa 13. Anturien yleiskuva. Lämpösuojakytkimet/PTC Kosteussuojakytkin, ylä Vuotokytkin Pt1000 staattorikäämityksessä Pt1000 ylälaakerissa Pt1000 alalaakerissa PVS3-tärinäanturi SM 113 IO 113 Kytkin- ja anturitaulukko. 9.2 Lämpösuojakytkimet Staattorin käämityksiin on asennettu kolme kaksoismetallista lämpösuojakytkintä, jotka avautuvat ylikuumenemistilanteessa. Lämpösuojakytkinten syöttöjännitteen on oltava VAC. Lämpösuojakytkimet kytketään ohjauskaapeliin, ja ne on kytkettävä erillisen pumppusäätimen suojapiiriin. Huomio Vakiopumppu Pumppuanturi, versio 1 Pumppuanturi, versio 2 Ex-vakiopumppu Pumppuanturi, Ex-versio 1 Pumppuanturi, Ex-versio 2 Pumppusäätimen moottorinsuojakytkimessä on oltava piiri, joka katkaisee virran automaattisesti, jos pumpun suojapiiri aukeaa. Asentajan/käyttäjän on asennettava automaattinen suojakytkin, joka katkaisee virransyötön lämpösuojakytkinten tai kosteussuojakytkinten vikaantuessa. 12

13 9.3 Kosteus- ja vuotokytkimet Muut kuin Ex-versiot: Räjähdyssuojaamattomissa pumpuissa on yksi kosteussuojakytkin ja yksi vuotokytkin. Kosteussuojakytkin on asennettu yläkanteen ja vuotokytkin kammion akselitiivisteen yläpuolelle. Katso liitteen kuva 3, kohdat C-C ja E-E. Ex-versio: Räjähdyssuojatuissa pumpuissa on yksi kosteussuojakytkin ja yksi vuotokytkin. Kosteussuojakytkin on asennettu yläkanteen ja vuotokytkin staattoripesään. Katso liitteen kuva 3, kohdat C-C ja D-D. Räjähdyssuojaamattomien ja räjähdyssuojattujen versioiden kaikki kytkimet on kytketty kiinteästi IO 113 -moduuliin. Ne katkaisevat sähkövirran, jos kosteutta tai vuotoa havaitaan. Toiminto aiheuttaa laitteisto- ja ohjelmistohälytyksen IO 113 -moduulissa, ja hälytysrele aukeaa. Kosteussuojakytkimet ja lämpösuojakytkimet ovat moottorinsuojalaitteita, jotka suojaavat moottoria kosteuden ja veden aiheuttamilta vaurioilta. Kytkimet eivät palaudu itsestään, joten ne on vaihdettava laukeamisen jälkeen. Kosteussuojakytkimet ja vuotokytkimet kytketään kahteen erilliseen piiriin sekä ohjauskaapeliin. Katso kohta 9. Sähköliitäntä. Ne on kytkettävä myös erillisen pumppusäätimen suojapiiriin. 9.4 Termistorit Termistoreita on saatavana lisävarusteena tai tehtaalla asennettuna versiona (Factory Product Variant). Termistoreita voidaan käyttää moottorinsuojalaitteina staattorin lämpötilan valvontaan lämpösuojakytkimien sijaan. Termistorit on kytkettävä ohjauskaapin termistorin releeseen. PTC-termistorien käyttöjännite on 2,5-7,5 V. Tarkastus pumppujen asennuksen jälkeen 1. Tarkista yleismittarilla, että piirin termistorikohtainen vastus on alle 150 Ω. 2. Tarkista yleismittarilla, että piirin ja staattoripesän välinen eristys on asteikon ulkopuolella (ei mitattavissa, ). 3. Suorita sama mittaus virtakaapelin päästä Pt1000-lämpötila-anturi Pt1000-lämpötila-anturia on saatavana lisävarusteena tai tehtaalla asennettuna versiona (Factory Product Variant). Pt1000-anturia käytetään ensisijaisesti laakereiden lämpötilan valvontaan, mutta sitä voidaan käyttää myös staattorissa. Jos anturi ylikuumenee esim. kuluneisuuden tai voitelun puutteen takia, Pt1000-anturi laukaisee hälytyksen ja katkaisee virransyötön esiasetetussa lämpötilassa. Tarkastus pumpun asennuksen jälkeen 1. Tarkista yleismittarilla, että vastus huoneenlämmössä (20 C) on noin Ω. 2. Tarkista yleismittarilla, että piirin ja staattoripesän välinen eristys on asteikon ulkopuolella (ei mitattavissa, ). 3. Suorita sama mittaus virtakaapelin päästä. Pumpun tarkastuksen aikana Pt1000-anturi on liitettävä tallennuslaitteeseen Pumpun tärinäanturi (PVS 3) PVS 3 -anturi valvoo pumpun tärinätasoa ja suojaa siten pumppua ja putkistoa vaurioilta. Tärinätason muutos on merkki epänormaalista tilanteesta. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että juoksupyörä on jumittunut, laakerit kuluneet tai painepuolen venttiili on kiinni. Tässä tapauksessa kannattaa tehdä huoltotarkastus, ettei pumppu tai putkisto vaurioidu SM 113 SM 113 -moduuli kerää ja siirtää anturitietoja. SM 113 muodostaa yhteyden IO 113 -moduuliin sähköverkkoyhteyden kautta ja hyödyntää Grundfosin GENIbus-tiedonsiirtoprotokollaa. SM 113 kerää tietoja seuraavista laitteista: 3 virta-anturia, 4-20 ma 3 Pt1000-lämpöanturia 1 termistoripiiri (3 anturin sarjoissa) 1 digitaalitulo IO 113 IO 113 -moduuli muuntaa Grundfosin jäte- ja likavesipumpun antureiden analogiset ja digitaaliset signaalit pumpun säätimelle sopiviksi. Anturien tärkeimmät tiedot näkyvät etupaneelissa. Yhteen IO 113 -moduuliin voidaan kytkeä yksi pumppu. Anturit ja IO 113 erottavat galvaanisesti pumpun moottorijännitteen ja pumppuun kytketyn säätimen. IO 113 mahdollistaa seuraavat toiminnot: pumpun suojaus ylikuumenemiselta anturien valvonta seuraavia analogisia mittauksia varten: moottorin lämpötila pumpun tärinä staattorin eristysvastus laakerilämpötila moottorin kosteuspitoisuus. pumpun pysäytys hälytyksen takia pumpun etäohjaus RS485-tiedonsiirron avulla (Modbus tai GENIbus). Suomi (FI) Laakereiden lämpötilan valvonta on saatavana vain lisävarusteena. Anturin vastus on: Ω, kun lämpötila on 0 C Ω, kun lämpötila on 100 C noin Ω huoneenlämmössä. Seuraavat lämpötilarajat koskevat 9-30 kw:n SE- ja SL-pumppuja: 90 C: korkean laakerilämpötilan varoitus 130 C: pumpun pysäytys korkean laakerilämpötilan takia 150 C: pumpun pysäytys korkean staattorilämpötilan takia. Ex-hyväksyttyjen pumppujen suurin sallittu hälytyslämpötila alemman laakerin antureissa on 100 C (akselin pää) ja ylemmän laakerin antureissa 120 C. 13

14 Suomi (FI) Eristysvastuksen mittaus IO 113 mittaa eristysvastuksen staattorikäämityksen ja maan välillä: vastus yli 10 MΩ = ok vastus 10 MΩ - 1 MΩ = varoitus vastus alle 1 MΩ = hälytys. 9.5 Taajuusmuuttajakäyttö Periaatteessa kaikki 3-vaihemoottorit voidaan kytkeä taajuusmuuttajakäyttöön. Taajuusmuuttaja altistaa moottorin eristysjärjestelmän usein normaalia suuremmalle rasitukselle ja tekee moottorista tavallista äänekkäämmän. Tämä johtuu jännitepiikkien aiheuttamista pyörrevirroista. Taajuusmuuttaja aiheuttaa lisäksi laakerivirtoja, jotka rasittavat suuria moottoreita. Taajuusmuuttajaa käytettäessä on noudettava näitä ohjeita: Vaatimukset on täytettävä. Suosituksia kannattaa noudattaa. Vaikutukset on arvioitava Vaatimukset Moottoriin on kytkettävä lämpösuoja. Huippujännitteen ja du/dt:n on oltava alla olevan taulukon mukaiset. Esitetyt arvot ovat maksimiarvoja moottorin liittimissä. Kaapelin vaikutusta ei ole otettu huomioon. Todelliset arvot ja kaapelin vaikutus huippujännitteeseen ja du/dt:hen löytyvät käytettävän taajuusmuuttajan teknisistä tiedoista. Suurin toistuva huippujännite [V] Suurin sallittu du/dt U N 400 V [V/μs] Jos pumppu on Ex-hyväksytty, tarkasta Ex-sertifikaatista, voiko kyseistä pumpua käyttää taajuusmuuttajalla. Aseta taajuusmuuttajan U/f-suhde moottorin tietojen mukaisesti. Paikallisia säädöksiä/standardeja on noudatettava Suositukset Ennen taajuusmuuttajan asennusta on laskettava järjestelmän pienin sallittu taajuus, jotta nollavirtaama voidaan välttää. Älä alenna moottorin nopeutta (S1) alle 30 hertsiin. Virtausnopeuden on oltava suurempi kuin 1 m/s. Putkiston liettyminen voidaan estää käyttämällä pumppua nimellisnopeudella ainakin kerran päivässä. Tyyppikilvessä ilmoitettua taajuutta ei saa ylittää, sillä muuten moottori voi ylikuormittua. Käytä mahdollisimman lyhyttä moottorin kaapelia. Pidempi moottorin kaapeli lisää huippujännitettä. Katso lisätietoja taajuusmuuttajan teknisistä tiedoista. Käytä taajuusmuuttajassa tulo- ja lähtösuotimia. Katso lisätietoja taajuusmuuttajan teknisistä tiedoista. Käytä suojattua moottorin kaapelia, jos sähköiset häiriöt voivat aiheuttaa häiriöitä muihin sähkölaitteisiin. Katso lisätietoja taajuusmuuttajan teknisistä tiedoista Vaikutukset Seuraavat asiat on huomioitava, kun pumppua käytetään taajuusmuuttajalla: Lukitun roottorin vääntömomentti pienenee. Määrä riippuu taajuusmuuttajan tyypistä. Lisätietoja lukitun roottorin vääntömomentista on taajuusmuuttajan asennus- ja käyttöohjeissa. Taajuusmuuttaja voi vaikuttaa laakerien ja akselitiivisteen toimintaan. Mahdollinen vaikutus riippuu käyttökohteesta. Todellista vaikutusta ei voida arvioida etukäteen. Käyntiääni voi voimistua. Lisätietoja käyntiäänen rajoittamisesta on taajuusmuuttajan asennus- ja käyttöohjeissa. 9.6 Kaapelin tiedot Vakiomalli H07RN-F SE- ja SL-pumput [kw] EMC 9-30 SE- ja SL-pumput [kw] 9-30 Kaapelityyppi [mm 2 ] Kaapelin ulkohalkaisija [mm] min. maks. Taivutussäde vähintään [cm] 7 x x 1,5 21,0 23,0 12,0 7 x x 1,5 23,8 26,8 13,0 7 x x 1,5 24,5 27,5 14,0 Kaapelityyppi Kaapelin ulkohalkaisija [mm] Taivutussäde vähintään [mm 2 ] min. maks. [cm] 3 x x 1 24,5 27, x x 1 24,7 27, x x 1 24,9 27,9 14 Maajohtimen vähimmäiskoon on oltava sama kuin vaihejohtimen koko tai sitä suurempi. Räjähdyssuojattujen pumppujen yläkannessa on ulkoinen maadoitusliitäntä, joka varmistaa riittävän maadoituksen. Sähköasennukseen on sisällyttävä ulkoinen liitäntä tästä liittimestä maahan. Maadoitusjohtimen on täytettävä kaikki voimassa olevat sähköturvallisuusmääräykset. Tarkasta kaapelin kunto silmämääräisesti ennen pumpun asennusta ja käyttöönottoa. Viallisessa kaapelissa on oikosulkuvaara. 14

15 10. Käyttöönotto 11. Kunnossapito ja huolto Varmista ennen käsin tapahtuvaa käynnistystä tai automaattikäyttöön vaihtoa, ettei kukaan työskentele pumpun lähellä. Varmista ennen ensimmäistä käynnistystä ja seisontajakson jälkeistä käyttöönottoa, että pumppu on täytetty pumpattavalla nesteellä. Toimi seuraavasti: 1. Irrota sulakkeet tai katkaise virta pääkytkimestä. 2. Tarkasta jäähdytyskammion moottorinesteen määrä. Katso kohta 11.1 Moottorinesteen tarkastus ja vaihto. 3. Tarkasta, että juoksupyörä pyörii vapaasti. 4. Tarkasta, että käytössä olevat valvontalaitteet toimivat oikein. 5. Varmista uppoasennetuissa kokoonpanoissa, että pumppu on nesteen peitossa. 6. Varmista kuiva-asennetuissa kokoonpanoissa, että pumpun imukaivossa on nestettä. Varmista, että pumppu on täytetty pumpattavalla nesteellä. Kuiva-asennetut pumput on ilmattava pumppupesän ilmausreiän kautta. Kuivakäynti ei ole sallittua. 7. Avaa sulkuventtiilit, mikäli asennettu. 8. Tarkasta, että järjestelmä on täyttynyt nesteellä ja ilmattu. 9. Tarkasta pintakytkimien asetukset. 10. Käynnistä pumppu. Pumpusta ei saa kuulua epätavallista käyntiääntä eikä se saa täristä. Huomio Jos pumpusta kuuluu epänormaalia käyntiääntä, pumppu tärisee tai pumpussa on nesteensyötön häiriö, pysäytä pumppu välittömästi. Älä yritä käynnistää pumppua uudelleen ennen kuin vian syy on löydetty ja vika korjattu. 11. Käynnistyksen jälkeen pumpun toimintapiste on pyrittävä saavuttamaan mahdollisimman tarkasti, jotta voidaan tarkastaa, ovatko käyttöolosuhteet asetusten mukaiset. Pumpun saa käynnistää vain hetkeksi nestepinnan yläpuolella pyörimissuunnan tarkastusta varten. Pumppua on käytettävä aina yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti, ja pumpun valvontalaitteet ja varusteet (venttiilit jne.) on tarkastettava säännöllisesti. Varmista, ettei pumpun tai sen oheislaitteiden asetuksia voida muuttaa luvattomasti. Pumput, joiden imulaippa DN 100 tai DN 150 (painealue S ja H) on pystyasennossa eivät täytä standardin EN 809 vakausvaatimuksia (pumpun pitäisi olla vakaa kallistettaessa 10 asteen kulmaan). Tue pumppu huoltojalustalla. Huoltojalustan tuotenumero: Imulaipan koko DN 100: Imulaipan koko DN 150: Tue pumppu nostoketjuilla tai sijoita se vaakasuoraan asentoon kunnossapidon, asennuksen ja kuljetuksen aikana, jotta pumppu pysyy vakaana. Ennen pumpulle suoritettavia töitä on varmistettava, että sulakkeet on irrotettu tai sähkövirta on katkaistu pääkytkimellä. Varmista, ettei sähkövirtaa voida epähuomiossa kytkeä päälle. Lisäksi kaikkien pyörivien osien on oltava pysähdyksissä. Vain Grundfos tai Grundfosin valtuuttama huoltoliike saa huoltaa räjähdyssuojattuja pumppuja. Älä avaa pumppua räjähdysvaarallisessa tai pölyisessä ympäristössä. Kunnossapidon ja huollon saavat suorittaa vain pätevät ammattilaiset. Ennen kunnossapito- ja huoltotöitä pumppu on huuhdeltava kokonaan puhtaalla vedellä. Huuhtele pumpun osat puhtaalla vedellä sitä mukaa kun pumppua puretaan. Normaalikäytössä olevat pumput on tarkastettava käyttötunnin välein tai vähintään kerran vuodessa. Jos pumpattava neste on hyvin mutaista tai hiekkaista, pumppu on tarkastettava käyttötunnin tai kuuden kuukauden välein. Seuraavat kohdat on tarkastettava: tehonkulutus moottorinesteen määrä. Kun pumppu on uusi tai kun akselitiiviste on vaihdettu, moottorinesteen määrä ja vesipitoisuus on tarkastettava viikon käytön jälkeen. Jos moottorinesteen määrä on vähentynyt, akselitiiviste voi olla viallinen. Katso kohta 11.1 Moottorinesteen tarkastus ja vaihto. Suomi (FI) Hävitä käytetty moottorineste paikallisten määräysten mukaisesti. Napojen määrä Moottorinesteen määrä SE [litraa] SL [litraa] 2 12,8 4,5 4 12,8 4,5 6 14,1 5,4 15

16 Suomi (FI) Kaapeliläpivienti Varmista, että kaapeliläpivienti on vesitiivis eivätkä kaapelit ole taittuneet tai puristuksissa. Katso kohta 9.6 Kaapelin tiedot. Juoksupyörän välys Tarkasta juoksupyörän välys. Katso kohta 11.2 Juoksupyörän välyksen tarkastus ja säätö. Pumpun osat Tarkasta, että pumppupesässä ja muissa osissa ei ole kulumia. Vaihda vialliset osat. Kuulalaakerit Tarkista, että akseli pyörii äänettömästi ja kevyesti (pyöritä käsin). Vaihda vialliset kuulalaakerit. Pumpun perushuolto on yleensä ajankohtaista, jos kuulalaakerit ovat vialliset tai moottorissa on toimintahäiriöitä. Tämä työ on suoritettava valtuutetussa huoltoliikkeessä Pumppu, jossa ei ole jäähdytysvaippaa (SL-pumput) Akselitiivistepesässä on kaksi tulppaa, kuten kuvissa 10 ja 11. Tulppa A on tarkoitettu moottorinesteen määrän tarkastukseen ja moottorinesteen täyttämiseen akselitiivistepesään. Tulppa B on tarkoitettu moottorinesteen tyhjentämiseen akselitiivistepesästä. TM Kuulalaakerit on vaihdettava vähintään käyttötunnin välein Moottorinesteen tarkastus ja vaihto Kuva 10 Moottorinesteen määrän tarkastus, pumppu pystyasennossa Huomio Huomio Puhdista pumpun ulkopinta säännöllisesti, jotta hyvä lämmönjohtavuus säilyy. Vaihda moottorineste neljän vuoden välein hapettumisen estämiseksi. Moottorinesteen puute voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vaurioittaa mekaanisia tiivisteitä. Käytä moottorin jäädytykseen SML3-jäädytysnestettä. Jos jäähdytysnesteen ominaislämpökapasiteetti on SML3-jäähdytysnestettä pienempi, moottori voi ylikuumeta Moottorinesteen tarkastus Voit tarkistaa, minkä verran pumpattavaa nestettä on joutunut moottorinesteeseen. Refraktometri (tuotenro ) ilmoittaa taittokertoimen prosentteina moottorinesteeseen joutuneesta pumpattavasta nesteestä. Moottorinesteen taittokerroin prosentteina: 0 %: -30 C. 5 %: -27 C. 10 %: -25 C. 15 %: -23 C. 20 %: -22 C. Jos taittokerroin on suurempi kuin -22 C, vaihda moottorineste. Taittokertoimen rajaa ei kannata ylittää, jotta akselitiiviste ja laakerit toimivat oikein ja luotettavasti. Katso lisätietoja SE- ja SL-pumppujen huolto-ohjeista. Kuva 11 Moottorinesteen määrän tarkastus, pumppu vaaka-asennossa Tiivistepesässä on oltava vähintään 10 % ilmaa, koska moottorineste laajenee lämmetessään käytön aikana. Moottorinesteen määrä voidaan tarkastaa irrottamalla tulppa A, kun pumppu on pysty- tai vaaka-asennossa. Katso kuvat 10 ja 11. Moottorinesteen tyhjennys Aseta astia pumpun alle ja tyhjennä moottorineste siihen. Kallista pumppu vaaka-asentoon siten, että tulppa B osoittaa alaspäin. Katso kuva 11. Akselitiivistepesään saattaa kertyä painetta, joten avaa tulppaa A varovasti ja irrota sitten tulppa B. Valuta moottorineste pesästä astiaan. Ennen akselitiivistepesän tulpan A avaamista on huomioitava, että kammiossa saattaa olla painetta. Tulppaa ei saa irrottaa ennen kuin paine on kokonaan purkautunut. TM Hävitä käytetty moottorineste paikallisten ohjeiden mukaisesti. 16

17 Moottorinesteen täyttäminen, pumppu pystyasennossa: Kun pumppu on pystyasennossa, täytä moottorinestettä akselitiivistepesään aukon A kautta, kunnes nesteen pinnankorkeus on aukon B kohdalla. Katso kuva 10. Vaihda O-renkaat, aseta tulpat paikalleen ja kiristä ne. Moottorinesteen täyttäminen, pumppu vaaka-asennossa: Aseta pumppu vaaka-asentoon siten, että tulppa B osoittaa alaspäin. Täytä moottorinestettä akselitiivistepesään aukon A kautta, kunnes moottorinesteen pinnankorkeus on kuvan 11 mukaisella tasolla. Vaihda O-rengas, aseta tulppa A paikalleen ja kiristä se Pumppu jäähdytysvaipalla (SE-pumput) Jäähdytysjärjestelmässä on neljä tulppaa kuvien 12, 13 ja 14 osoittamissa kohdissa. Moottorineste täytetään tulpasta A, kun pumppu on pystyasennossa. Moottorinesteen määrä tarkistetaan tulpasta B jäähdytysjärjestelmän täytön yhteydessä, kun pumppu on pystyasennossa. Moottorineste tyhjennetään tulpasta D. Moottorinesteen määrä tarkistetaan ja nestettä täytetään tulpasta C, kun pumppu on vaaka-asennossa. Ennen tulppien B ja C avaamista nestemäärän tarkistusta varten on huomioitava, että jäähdytysjärjestelmässä saattaa olla painetta. Tulppaa ei saa irrottaa ennen kuin paine on kokonaan purkautunut. Moottorinesteen tyhjennys Kallista pumppu vaaka-asentoon siten, että tulppa D osoittaa alaspäin. Katso kuva 14. Aseta astia pumpun alle ja tyhjennä moottorineste siihen. Akselitiivistepesään saattaa kertyä painetta, joten avaa tulppaa C varovasti ja irrota sitten tulppa D. Valuta moottorineste pesästä astiaan. Vaihda O-rengas, aseta tulppa D paikalleen ja kiristä se. Moottorinesteen täyttäminen, pumppu pystyasennossa Kun pumppu on pystyasennossa, ilmaa pumppu irrottamalla tulppa B. Täytä moottorinestettä akselitiivistepesään aukon A kautta, kunnes moottorinesteen pinnankorkeus on kuvan 12 mukaisella tasolla. Vaihda O-renkaat, aseta tulpat paikalleen ja kiristä ne. Moottorinesteen täyttäminen, pumppu vaaka-asennossa Aseta pumppu vaaka-asentoon siten, että tulppa D on kiinni ja osoittaa alaspäin. Täytä moottorinestettä akselitiivistepesään aukon C kautta, kunnes moottorinesteen pinnankorkeus on kuvan 14 mukaisella tasolla. Vaihda O-rengas, aseta tulppa C paikalleen ja kiristä se. A-A C C Suomi (FI) C D TM Kuva 14 SE-pumppu, lohkonäkymä vaakasuoraan TM Kuva 12 SE-pumppu, moottorinesteen määrä, yläosa A A C D TM Kuva 13 SE-pumppu, alaosa 17

18 Suomi (FI) 11.2 Juoksupyörän välyksen tarkastus ja säätö Tarkasta juoksupyörän välys aina huollon yhteydessä, jotta nesteosa ei kuumene liikaa. Painealue Juoksupyörän välys X [mm] E = erittäin matala paine 0,9 ± 0,1 L = matala paine 0,9 ± 0,1 M = keskisuuri paine 0,6 ± 0,1 H = korkea paine 0,6 ± 0,1 S = erittäin korkea paine 0,5 ± 0,1 Juoksupyörän välystaulukko Varmista ennen tarkastusta, että moottorin virta on katkaistu ja että virtakytkin on lukittuna 0-asentoon. Asennustavoissa S ja C juoksupyörän välys voidaan tarkastaa suoraan pumpun imuaukon kautta. Asennustavoissa D ja H välys voidaan tarkastaa ja säätää pumpun ollessa kiinnitettynä jalkaan ja putkistoon Juoksupyörän välyksen säätö 1. Löysää jokaista säätöruuvia kaksi täyttä kierrosta. 2. Sulje juoksupyörän välys kiristämällä kiinnitysruuveja ristikkäin, kunnes juoksupyörä koskettaa pumppupesää. Älä käytä liikaa voimaa kiinnitysruuveja kiristäessäsi, etteivät laakerit vaurioidu. 3. Löysää kiinnitysruuveja, kunnes kiinnitysruuvien kantojen alla on riittävä rako. Katso kuva 15. Tarkista juoksupyörän välykset yllä olevasta taulukosta. 4. Kiristä säätöruuvit tiukalle. Kiristysmomentti: Katso huolto-ohjeista. 5. Kiristä kiinnitysruuvit ristikkäin. Säätöruuvi X 11.3 Räjähdyssuojatut 9-30 kw:n SE- ja SL-pumput Kunnostetut ja korjatut räjähdyssuojatut moottorit merkitään korjauskilvellä, jossa on seuraavat tiedot: korjaussymboli R korjaamon nimi tai rekisteröity tavaramerkki korjausta koskeva korjaamon työnumero kunnostuksen tai korjauksen päivämäärä. Jos korjauksia on useita, nykyinen kilpi on vaihdettava uuteen kilpeen, joka sisältää uusimmat korjaustiedot. Aiemmat korjausmerkinnät on kirjattava muistiin. Korjauksen suorittaneen korjaamon on pidettävä kirjaa suoritetuista kunnostuksista ja korjauksista. Myös kaikki aikaisemmat kunnostukset, korjaukset ja mahdolliset muutokset on kirjattava muistiin. Omistajan tai käyttäjän on säilytettävä korjauksen suorittaneen korjaamon korjausmerkintöjen kopio yhdessä kyseisen räjähdyssuojatun moottorin alkuperäisen tyyppitodistuksen kanssa Moottorin kaapeli Käytä vain valmistajan hyväksymiä kaapeleita, joissa on kaapeliläpivientiin sopiva halkaisija, johtimien lukumäärä, johtimien poikkipinta-ala ja vaipan materiaali Kaapeliläpivienti Käytä vain Ex-kaapeliläpiviennin osia, jotka sopivat kaapelin halkaisijaan. Kaapelin koko on merkitty sisäänvientiin tai kaapeliläpivientiin Varaosat Vialliset moottorin osat, kuten yläkotelo ja kaapeliläpivienti, on aina vaihdettava uusiin ja hyväksyttyihin osiin. Moottorin osia ei saa kunnostaa koneistamalla, kierteittämällä, hitsaamalla jne Saastuneet pumput Jos pumppua on käytetty terveydelle vaarallisella tai myrkyllisellä nesteellä, pumppu luokitellaan saastuneeksi. Jos Grundfosin halutaan huoltavan tällaista pumppua, pumpatun nesteen tiedot on ilmoitettava ennen pumpun lähettämistä huoltoon. Muuten Grundfos voi kieltäytyä vastaanottamasta ja huoltamasta pumppua. Asiakas maksaa pumpun mahdolliset palautuskustannukset. Pumpatuista nesteistä on aina annettava yksityiskohtaiset tiedot jokaisen huoltotarpeen yhteydessä (huoltopaikasta riippumatta), jos pumppua on käytetty terveydelle vaarallisilla tai myrkyllisillä nesteillä. Kiinnitysruuvi Kiinnitysruuvi TM Kuva 15 Juoksupyörän välyksen säätö 18

19 12. Vianetsintä Varmista ennen vianetsintää, että sulakkeet on irrotettu tai pääkytkin on pois päältä. Varmista, ettei sähkövirtaa voida epähuomiossa kytkeä päälle. Lisäksi kaikkien pyörivien osien on oltava pysähdyksissä. Kohdan 6. Turvallisuus turvallisuusohjeita on noudatettava. Suomi (FI) Vika Syy Korjaus 1. Pumppu ei käynnisty tai pysähtyy ilman näkyvää syytä. 2. Pumppu ei käynnisty tai pysähtyy. Säätimen ohjauspaneeli ilmaisee, että moottorinsuojakytkin tai suojalaite on lauennut. 3. Pumppu käy, mutta ei tuota nimellisvirtaamaa. 4. Pumppu käynnistyy, mutta pysähtyy välittömästi. 5. Pumppu tärisee tai pitää epänormaalia ääntä. 6. Moottorinestettä on liian vähän. a) Katkos sähkönsyötössä. Korjaa sähkönsyöttö. Käynnistä pumppu käsin ja tarkasta kontaktorin toiminta. a) Vaihe puuttuu. Kytke kaikki vaiheet uudelleen. b) Pumpun hetkellinen ylikuormitus. Jos vika ei poistu automaattisesti, etsi syy ja korjaa vika. c) Juoksupyörä on jumittunut epäpuhtauksien takia. Puhdista juoksupyörä tarpeen mukaan. d) Moottorinsuojakytkimen asetus on virheellinen. Aseta moottorin nimellisvirran mukainen moottorinsuojakytkin. e) Lämpösuojakytkimet ovat lauenneet. Moottorin Korjaa moottorin jäähdytys. jäähdytys ei riitä. f) Moottorin kosteussuojakytkin on lauennut. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. g) Moottorin kaapeli on viallinen. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. h) Jännite vaihtelee. Palauta oikea syöttöjännite. Sallittu vaihtelu on - 10 %/+ 10 %. a) Pumppu pyörii väärään suuntaan. Vaihda moottorin kaksi vaihetta keskenään. b) Juoksupyörä on löystynyt tai kulunut. Kiristä tai vaihda juoksupyörä. c) Pumppu tai putkisto on tukkeutunut epäpuhtauksien Puhdista tarvittaessa. takia. d) Pumpun nostokorkeus on liian suuri. Mittaa paine-ero ja vertaa sitä pumppukäyrän antamaan arvoon. Poista tukos paineputkesta. e) Venttiilit ovat kiinni tai jumissa. Puhdista tai vaihda venttiilit tarvittaessa. Takaiskuventtiili ei toimi. f) Pumpussa tai imuputkessa on ilmaa. Ilmaa pumppu ja imuputki. Nosta pysäytystasoa kaivossa. g) Pumpattava neste on liian tiheää. Laimenna nestettä. h) Pumppu ei ole kunnolla kytkeytynyt automaattikytkimeen. Pumppaa kaivon nestepinta alemmas. Nosta pumppu ylös ja kohdista se uudelleen automaattikytkimelle. i) Putkisto vuotaa. Korjaa putkisto. j) Pumppukaivon huuhtelujärjestelmä on aktivoitunut Tarkasta toiminta ja korjaa tarvittaessa. virheellisesti. a) Jumittunut pumppu laukaisee moottorinsuojakytkimen. Puhdista pumppu. b) Ylikuumentunut moottori laukaisee lämpösuojakytkimen. Anna pumpun jäähtyä. Puhdista pumppu. c) Pintakytkin on viallinen tai säädetty väärin. Puhdista tai säädä pintakytkin. Vaihda tarvittaessa. a) Pumppu on osittain tukkeutunut epäpuhtauksien Puhdista pumppu. takia. b) Pumppu pyörii väärään suuntaan. Vaihda moottorin kaksi vaihetta keskenään. c) Pumppu käy määritetyn toiminta-alueen ulkopuolella. Palauta asianmukaiset toimintaolosuhteet. d) Pumppu on viallinen. Korjaa pumppu tai ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoon. e) Pumppu ei ole kunnolla kytkeytynyt automaattikytkimeen. Pumppaa kaivon nestepinta alemmas. Nosta pumppu ylös ja kohdista se uudelleen automaattikytkimelle. f) Pumppu kavitoi. Puhdista imuputki. g) Juoksupyörä ei ole tasapainossa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. h) Jalka, automaattikytkin, rengasjalusta tai johdeputket on asennettu väärin. Asenna osat oikein. a) Ylempi mekaaninen tiiviste vuotaa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. 19

20 Suomi (FI) 13. Anturien yleiskuva Lämpösuojakytkimet Lämpösuojakytkimet Kosteussuoja-/vuotokytkin Kosteussuoja-/vuotokytkin Kuva 16 Vakioversio, jossa on lämpösuojakytkimet TM Kuva 21 Anturiversio 2 (lämpösuojakytkimet), Ex-versio 1 ja Ex-versio 2 SM ma TM PTC-termistorit PTC-termistorit P1 t+ t+ t+ P1 t+ t+ t+ P2 Kosteussuoja-/vuotokytkin P2 Kosteussuoja-/vuotokytkin P3 P4 P5 Kuva 17 Vakioversio, jossa on PTC-anturit Lämpösuojakytkimet Kosteussuoja-/vuotokytkin Kuva 18 Anturiversio 1 PTC-termistorit P1 t+ t+ t+ P2 Kosteussuoja-/vuotokytkin P3 P4 +t P5 Kuva 19 Anturi 1 (PTC) Lämpösuojakytkimet TM TM TM P3 P4 P5 Kuva 22 Anturiversio 2 (PTC), Ex-versio 1 ja Ex-versio 2 Kytkinten ja anturien yleiskuva 14. Hävittäminen Tämä tuote tai sen osat on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla: 1. Käytä yleisiä tai yksityisiä jätekeräilyn palveluja. 2. Ellei tämä ole mahdollista, ota yhteys lähimpään Grundfos-yhtiöön tai -huoltoliikkeeseen. Kosteussuoja-/vuotokytkin Oikeus muutoksiin pidätetään. TM SM ma Lämpösuojakytkimet/PTC Kosteussuojakytkin, ylä Vuotokytkin Vuotokytkin, staattoripesä Pt1000 staattorikäämityksessä Pt1000 ylälaakerissa Pt1000 alalaakerissa PVS3-tärinäanturi SM 113 IO 113 Vakiopumppu Pumppuanturi, versio 1 Pumppuanturi, versio 2 Ex-vakiopumppu Pumppuanturi, Ex-versio 1 TM Pumppuanturi, Ex-versio 2 Kuva 20 Ex-pumpun vakioversio 20

Flowserve Pump Division

Flowserve Pump Division Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen,

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet HYDROMATIC HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Pumput: Mallit: Myynti ja markkinointi: Varaosat ja huolto: Hydromatic uppopumput repijällä HPD200 1-vaihe HPD200

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Malli 3700, API 610 10. versio/iso 13709 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Turvallisuus...3 Ympäristön

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Goulds Pumps Asennus, käyttö ja huolto Model VIT Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Ympäristön turvallisuus...4 Käyttäjän terveys ja

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huoltoopas

Asennus-, käyttö- ja huoltoopas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huoltoopas Model 3296 EZMAG Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Lisätietojen pyytäminen...4 Turvallisuus...4 Turvallisuustermit

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI S-sarja Lohkoroottoripumput Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI EU-Sisällyttämisvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) 412555

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SP Asennus- ja käyttöohjeet Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/98074911 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäiset asennus- ja käyttöohjeet. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje Edition: 1.4.2012 BA 233-FI Alkuperäinen käyttöohje V-VC 400 500 700 900 1100 1300 Vacuum pump Tyhjiöpumppu V-Serie V-sarja Drehschieber Kiertosiipi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................................

Lisätiedot

Asennusohje LOHJA PM 3" ja 4" uppopumput

Asennusohje LOHJA PM 3 ja 4 uppopumput Asennusohje LOHJA PM 3" ja 4" uppopumput 1(7) YLEISTÄ TIETOA Lue tämä ohje huolellisesti ja noudata sitä, niin saat pumpustasi parhaan hyödyn ja selviät mahdollisimman vähällä huollolla. Mikäli sinulla

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot