GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet"

Transkriptio

1 GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet

2 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen varoitus 2 2. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit 2 3. Yleiskuvaus Käyttökohteet Käyttöolosuhteet Äänenpainetaso Moottorineste 4 4. Toimitus ja käsittely Kuljetus ja varastointi Nostokohdat 5 5. Tunnistetiedot Tyyppikilpi Tyyppikoodi 6 6. Turvallisuus Räjähdysvaaralliset ympäristöt 7 7. Hyväksynnät Selvitys Ex-hyväksynnästä 8 8. Asennus Asennustavat Kiinteä pystyasentoinen uppoasennus kaivoon Kiinteä pysty- tai vaaka-asentoinen kuiva-asennus pumppuhuoneeseen Tilapäinen pystyasentoinen uppoasennus kaivoon Pumppusäätimet Sähköliitäntä Anturit Lämpösuojakytkimet Kosteus- ja vuotokytkimet Termistorit Taajuusmuuttajakäyttö Kaapelin tiedot Käyttöönotto Kunnossapito ja huolto Moottorinesteen tarkastus ja vaihto Juoksupyörän välyksen tarkastus ja säätö Räjähdyssuojatut 9-30 kw:n SE- ja SL-pumput Saastuneet pumput Vianetsintä Anturien yleiskuva Hävittäminen 20 Nämä asennus- ja käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen asennusta. Asennuksen ja käytön tulee muilta osin noudattaa paikallisia asetuksia ja seurata yleistä käytäntöä. 2. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Huomio 3. Yleiskuvaus Tämä julkaisu sisältää asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet Grundfosin uppo- ja kuiva-asennettaville SE- ja SL-viemäri- ja jätevesipumpuille, joissa on 9-30 kw:n moottorit. Tässä julkaisussa on myös räjähdyssuojattuja pumppuja koskevia erityisohjeita. Katso kohta 6.1 Räjähdysvaaralliset ympäristöt. 3.1 Käyttökohteet Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Ellei näitä ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, jolloin on olemassa vakavan henkilövahingon tai kuoleman vaara. Tuotteen pinta on kuuma ja saattaa aiheuttaa palovamman tai henkilövahingon. Näitä räjähdyssuojattuja pumppuja koskevia ohjeita on noudatettava. Suosittelemme noudattamaan näitä ohjeita myös vakiopumppujen käytössä. Äänenpainetaso on niin korkea, että kuulon suojaus on tarpeen. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion. Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan kw:n SE- ja SL-pumput on tarkoitettu ensisijaisesti seuraavien nesteiden pumppaukseen: kaupunkien ja teollisuuden jätevesijärjestelmien käsittelemätön viemärivesi, joka sisältää lyhyitä ja pitkiä kuituja sekä hiukkasia jätevesi, jonka kuiva-ainepitoisuus on enintään 3 % (S-tube-juoksupyörillä varustetut pumput) tai enintään 5 % (SuperVortex-juoksupyörillä varustetut pumput) pintavesi kuituja sisältävä teollisuuden jätevesi WC-jätettä sisältävä kotitalouksien jätevesi kunnallisista pumppaamoista tai imupumppaamoista jätevedenpuhdistamoon ohjattava käsittelemätön jätevesi. Lisäksi pumppuja voidaan käyttää myös raakaveden pumppaamiseen. Käyttökohteesta riippuen pumppuja voidaan käyttää uppo- tai kuiva-asennettaviin vaaka- tai pystyasentoisiin kokoonpanoihin. Kiintoaineiden maksimikoko on mm painealueesta riippuen. 2

3 3.1.1 Räjähdysvaaralliset ympäristöt Käytä räjähdysvaarallisissa ympäristöissä räjähdyssuojattuja 9-30 kw:n SE- ja SL-pumppuja. Katso kohta Ex-sertifiointi ja luokitus. Pumpun räjähdyssuojausluokitus on II 2 G Ex bcd II B T4 Gb (ATEX) tai Ex d II B T4 Gb (IECEX). Jos pumppua käytetään taajuusmuuttajalla, lämpötilaluokka on T3. Paikallisten viranomaisten on hyväksyttävä kokoonpanon luokitus tapauskohtaisesti. 3.2 Käyttöolosuhteet ph-arvo Pysyvästi asennetut pumput kestävät seuraavia ph-arvoja: Materiaalityyppi Asennustapa ph-arvo Vakiomalli 1) Kuiva- ja uppoasennus ) Q 2) Kuiva- ja uppoasennus ) S 3) Uppoasennus 5,5-14 6) Kuiva-asennus 1-14 R 4) Kuiva- ja uppoasennus 1-14 D 5) Kuiva- ja uppoasennus ) Valurautainen juoksupyörä, pumppupesä ja moottorin yläkotelo. 2) Juoksupyörä ruostumatonta terästä. Valurautainen pumppupesä ja moottorin yläkotelo. 3) Juoksupyörä ja pumppupesä ruostumatonta terästä. Valurautainen moottorin yläkotelo. Tilauksesta on saatavana myös S-materiaaliversio. 4) Koko pumppu ruostumatonta terästä. Virtausnopeus Minimivirtauksen käyttö estää putkiston liettymisen. Suositeltavat virtausnopeudet: pystyputkissa: 0,7 m/s vaakaputkissa: 1,0 m/s. Asennussyvyys Enintään 20 metriä nestepinnan alapuolelle. Suurin kiintoainekoko Läpimitta mm, pumpun koosta riippuen Käyttötapa Pumput on suunniteltu jatkuvaan tai jaksottaiseen käyttöön. Enintään 20 käynnistystä tunnissa Kotelointiluokka IP Pumpattavan nesteen pinnankorkeus Pumppu ei saa käydä kuivana. Asenna pumppuun lisäpintakytkin. Se pysäyttää pumpun, jos pysäytyspintakytkin on viallinen. Pumpattavan nesteen pinnankorkeutta on valvottava moottorin ohjauspiiriin kytketyillä pintakytkimillä. Minimitaso riippuu asennuksen tyypistä, ja se määritellään näissä asennus- ja käyttöohjeissa. Pumpulla voidaan lyhytaikaisesti pumpata veden pinta täysin alas pintalautan poistamiseksi. Räjähdyssuojatuissa pumpuissa vedenpinta ei saa laskea kuvan 1 mukaisten pysäytystasojen alapuolelle. Suomi (FI) 5) Pumppu ruostumatonta terästä standardin EN / mukaisesti. Tilauksesta on saatavana myös D-materiaaliversio. 6) ph-arvojen vaihteluväli on Nesteen lämpötila 0 40 C. Lämpötila saa olla lyhytaikaisesti (enintään 3 minuuttia) korkeintaan 60 C (ei koske Ex-pumppuversioita). Räjähdyssuojatuilla pumpuilla ei saa koskaan pumpata nesteitä, joiden lämpötila on yli 40 C. Asennustapa S C Kuvaus Jätevesipumppu ilman jäähdytysvaippaa uppoasennukseen. Jätevesipumppu jäähdytysvaipalla uppoasennukseen. Asennus ja lisävarusteet Pysyvä asennus automaattikytkimelle. Tilapäinen asennus rengasjalustalle. Pysyvä asennus automaattikytkimelle. Tilapäinen asennus rengasjalustalle. Ympäristön lämpötila D Jätevesipumppu jäähdytysvaipalla kuivaan pystyasennukseen. Asennus jalkaan. Asennus pohjalaattaan. Räjähdyssuojattujen pumppujen asennuspaikan ympäristön lämpötilan on oltava 0 C C. Räjähdykseltä suojaamattomien pumppujen ympäristön lämpötila voi lyhytaikaisesti olla yli 40 C (enintään 3 minuuttia). H Jätevesipumppu jäähdytysvaipalla kuivaan vaaka-asennukseen. Jalka vaaka-asennukseen. Pumpattavan nesteen tiheys ja viskositeetti Pumpattaessa nesteitä, joiden tiheys ja/tai kinemaattinen viskositeetti on vettä suurempi on käytettävä suurempitehoisia moottoreita. Pumpulla ei saa pumpata syttyviä, palavia tai räjähdysvaarallisia nesteitä. 3

4 Suomi (FI) Moottorin riittävä jäähdytys varmistetaan, kun seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät käytön aikana: Asennustapa S S1-käytössä (jatkuva käyttö) pumpattavan nesteen on peitettävä pumppu moottorin yläosaan asti. Asennustavassa S SE- ja SL-pumppujen (ei jäähdytysvaippaa) on aina oltava kokonaan pumpattavan nesteen peitossa, jotta Ex-suojaus on voimassa. Asennustapa C Pumppupesän on aina oltava pumpattavan nesteen peitossa. Nesteen pinnankorkeudet asennustavoissa S ja C: S1-käyttö ja Ex-pumput, asennustapa S Asennustapa C 4. Toimitus ja käsittely Pumppu toimitetaan tehtaalta suojaavassa pakkauksessa, jossa se tulisi pitää asennushetkeen asti. Varmista, ettei pumppu pääse vierimään tai kaatumaan. 4.1 Kuljetus ja varastointi Kaikkien nostovälineiden on oltava tarkoitukseen sopivia, ja ne on tarkastettava ennen pumpun nostamista. Nostovälineiden sallittua nimellisnostokapasiteettia ei missään tapauksessa saa ylittää. Pumpun paino on ilmoitettu pumpun tyyppikilvessä. Pumput, joiden imulaippa DN 100 tai DN 150 (painealue S ja H) on pystyasennossa eivät täytä standardin EN 809 vakausvaatimuksia (pumpun pitäisi olla vakaa kallistettaessa 10 asteen kulmaan). Tue pumppu huoltojalustalla. Huoltojalustan tuotenumero: Imulaipan koko DN 100: Imulaipan koko DN 150: Nosta pumppua aina nostosangasta tai haarukkatrukilla. Pumppua ei saa koskaan nostaa moottorin kaapelista tai letkusta/putkesta. Kuva 1 Nesteen pinnankorkeus Asennustavat D ja H Ei erityisvaatimuksia. 3.3 Äänenpainetaso 3.4 Moottorineste Asennustavasta riippuen pumpun äänenpainetaso voi olla suurempi kuin 70 db(a). Tällaisen kokoonpanon lähellä työskenneltäessä on käytettävä kuulonsuojaimia. Moottori on täytetty tehtaalla Grundfosin SML3-moottorinesteellä, joka kestää pakkasta -20 C asti. Moottorineste auttaa siirtämään moottorin tuottaman lämmön jäähdytyskammioon sekä edelleen pumpattavaan nesteeseen, joka siirtää lämmön pumpun ulkopuolelle. TM Huomio Poista eristys virtakaapelin vapaasta päästä vasta sähköliitäntää tehtäessä. Suojauksesta huolimatta kaapelin vapaata päätä ei koskaan saa altistaa kosteudelle tai vedelle. Ohjeen laiminlyöminen voi vaurioittaa moottoria. Pitkän varastoinnin aikana pumppu on suojattava kosteudelta ja kuumuudelta. Kuljetus- ja varastointilämpötila: C. Jos pumppua varastoidaan yli vuoden ajan tai käyttöönotto tapahtuu pitkän aikaa asennuksen jälkeen, juoksupyörää on pyöritettävä käsin vähintään kerran kuukaudessa. Pitkän varastointiajan jälkeen pumppu on tarkastettava ennen käyttöönottoa. Varmista, että juoksupyörä pyörii vapaasti. Tarkasta etenkin akselitiivisteiden ja kaapeliläpiviennin kunto. 4

5 4.2 Nostokohdat Asennustavat S, C ja D Nosta pumppu oikeasta nostokohdasta, jotta pumppu pysyy tasapainossa. SE- ja SL-pumpuissa (asennustavat S, C ja D) on kaksi nostokohtaa, joista pumppu voidaan nostaa turvallisesti. Katso oikea nostokohta kuvasta 2 ja seuraavasta taulukosta. Etu Keski 5. Tunnistetiedot 5.1 Tyyppikilpi Kaikki pumput voidaan tunnistaa moottorin yläkannessa olevan tyyppikilven perusteella. Katso kuva CE0344 FM14ATEX0002X 3 4 II2G Ex bcd llb T4. T3 Gb Ta = -20 C to +40 C Type: SL M.S.EX.61G Model: P.c IP68 20 m Hmax: 42 m Qmax: 565 m / h Motor: 3 ~ Tmax.: 40 c P1: 27 P2: kw 24.5 kw n: min V A Hz Insul.class: H V A Weight: 334 kg 26 Made in Tatabanya. Hungary TM Suomi (FI) Kuva 2 Painelaipan koko DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 Nostokohdat, asennustavat S, C ja D Asennustapa H Asennustavassa H pumppu voidaan nostaa laipassa olevasta reiästä ja etummaisesta nostokohdasta. Katso kuva 3. Kuva 3 Nostokohdat, asennustapa H Nostokohta Keski Keski Keski Etu Etu Etu TM TM Kuva 4 Pumpun tyyppikilpi Nro Kuvaus 1 Hyväksynnät 2 EU:n räjähdyssuojatun moottorin Ex-symboli 3 Räjähdyssuojaussertifikaatin nro 4 Ex-selostus 5 Ympäristön lämpötila 6 Pumpun tyyppimerkintä 7 Pumpun tyyppimerkintä (rivi 2) 8 Mallinumero 9 Tuotantokoodi, vuosi/viikko 10 Kotelointiluokka 11 Asennussyvyys enintään 12 Suurin nostokorkeus 13 Suurin virtausnopeus 14 Vaiheiden määrä 15 Nesteen maksimilämpötila 16 Nimellisteho P1 17 Nimellinen lähtöteho P2 18 Nimellisnopeus 19 Cos φ, 1/1-kuorma 20 Nimellisjännite I 21 Nimellisvirta I 22 Nimellisjännite II 23 Nimellisvirta II 24 Taajuus 25 Eristysluokka 26 Hyväksyntä 27 Paino Nosta pumppua aina oikeista nostokohdista. 5

6 Suomi (FI) 5.2 Tyyppikoodi Koodi Esimerkki SL M.S.EX.6 1G SE SL Pumpputyyppi: Jätevesipumppu, jossa on jäähdytysvaippa Jätevesipumppu, jossa ei ole jäähdytysvaippaa 1 2 V Juoksupyörän tyyppi: S-tube-juoksupyörä S-tube-kaksoisjuoksupyörä SuperVortex-juoksupyörä (vapaavirtaus) Pumpun vapaa läpäisykoko: Suurin kiintoainekoko [mm] Pumpun paineaukko: Pumpun paineaukon nimellishalkaisija [mm] Lähtöteho, P2: P2 (100 W) [ ] A B Anturimalli: Vakiopumppu / Ex-vakiopumppu Anturimalli 1 / anturimalli 1, Ex-pumppu Anturimalli 2 / anturimalli 2, Ex-pumppu Napojen määrä: 2-napainen moottori 4-napainen moottori 6-napainen moottori Runkokoko: Pumpun runkokoko S H M L E S C D H [ ] Q S R D N Ex 5 6 Painealue: Erittäin korkea paine Korkea paine Keskisuuri paine Matala paine Erittäin matala paine Asennustapa: Uppoasennus ilman jäähdytysvaippaa Uppoasennus jäähdytysvaipalla Kuiva pystyasennus Kuiva vaaka-asennus. Juoksupyörän, pumppupesän ja moottorin kotelon materiaalikoodi: Juoksupyörä, pumppupesä ja moottorin kotelo valurautaa Pumppupesä ja moottorin kotelo valurautaa, juoksupyörä Pumppupesä , juoksupyörä , moottorin kotelo valurautaa Pumppupesä , juoksupyörä , moottorin kotelo Pumppupesä , kaksoisjuoksupyörä terästä, moottorin kotelo Pumppumalli: Pumppu ilman Atex-hyväksyntää Pumppu Atex-hyväksynnällä Taajuus: 5 = 50 Hz 6 = 60 Hz 1D 1E 1N 1F 1G 1M 1P [ ] PTC Z Jännite: Vakioversio: Vakioversio: 50 Hz D D D 60 Hz D D D D Lämpösuoja: Lämpösuojakytkimet Termistori Räätälöidyt tuotteet Y Y Y Y Y 6

7 6. Turvallisuus Vain koulutetut ammattilaiset saavat asentaa pumpun kaivoon. Kukaan ei saa mennä asennusalueelle, jos ympäristössä on räjähdysvaara. Älä avaa pumppua räjähdysvaarallisessa tai pölyisessä ympäristössä. Pääkytkimen on oltava lukittavissa 0-asentoon. Tyyppi ja vaatimukset on määritelty standardissa EN , Kaivossa tapahtuvan työskentelyn aikana pumppukaivon ulkopuolella on oltava valvoja, joka varmistaa turvallisuuden. Uppoasennettavien viemäri- ja jätevesipumppujen kaivoissa oleva viemäri- tai jätevesi voi sisältää myrkyllisiä aineita ja/tai tauteja aiheuttavia aineita. Työskentelyn aikana on käytettävä asianmukaisia henkilösuojaimia ja suojavaatetusta. Kaikissa pumpulle ja sen läheisyydessä suoritettavissa töissä on ehdottomasti noudatettava voimassa olevia hygieniamääräyksiä. Varmista, että nostosangan pultit ovat kireällä ennen pumpun nostamista. Kiristä tarvittaessa. Pumpun huolimaton nostaminen tai kuljetus voi aiheuttaa henkilövahingon tai vaurioittaa pumppua. Joissakin asennustavoissa pintalämpötila voi olla jopa 90 C. 6.1 Räjähdysvaaralliset ympäristöt Räjähdysvaarallisessa ympäristössä on käytettävä räjähdyssuojattuja pumppuja. Katso kohta 7.1 Selvitys Ex-hyväksynnästä. Pumpulla ei saa pumpata syttyviä, palavia tai räjähdysvaarallisia nesteitä. Paikallisten paloviranomaisten on hyväksyttävä asennuspaikan luokitus tapauskohtaisesti kw:n SE- ja SL-pumppujen turvallisen käytön erityisvaatimukset: 1. Varmista, että kosteussuojakytkimet ja lämpösuojakytkimet kytketään kahteen eri piiriin ja että niille on erilliset hälytyslähdöt (moottorin pysäytys) siltä varalta, että moottorissa on liikaa kosteutta tai liian korkea lämpötila. 2. Vaihtopulttien on kuuluttava luokkaan A4-80 tai A2-80 standardin EN/ISO mukaisesti. 3. Ota yhteyttä moottorin valmistajaan, jos tarvitset lisätietoja liekkirakojen mitoista. Huomautus: Korjauksissa on käytettävä valmistajan alkuperäisosia, jotta liekkiraot ovat oikean mittaiset. 4. Jäähdytysvaipan (jos asennettu) on oltava käytön aikana täynnä jäädytysnestettä. 5. Pumpattavan nesteen pinnankorkeutta on valvottava moottorin ohjauspiiriin kytketyillä pintakytkimillä. Minimitaso riippuu asennuksen tyypistä, ja se määritellään näissä asennus- ja käyttöohjeissa. 6. Kuivakäynti ei ole sallittua. 7. Varmista, että pysyvästi asennettava kaapeli suojataan mekaanisesti riittävän hyvin ja päätetään sopivaan liitäntälevyyn. 8. Etyleenipropyleenikumilla eristetyt kaapelit eivät saa altistua suoralle auringonpaisteelle pitkiä aikoja. 9. Mahdollisen staattisen purkauksen takia etyleenipropyleenikumilla eristettyjä kaapeleita ei saa käsitellä räjähdysvaarallisessa ympäristössä. 10. Jos moottoriin on asennettu taajuusmuuttaja, kokoonpanon lämpötilakoodi on T3. Jos moottorissa ei ole taajuusmuuttajaa, kokoonpanon lämpötilakoodi on T Ex-sertifiointi ja luokitus Suorakäyttö, 50 tai 60 Hz: CE 0344 II 2 G Ex bcd IIB T4 Gb. Taajuusmuuttajakäyttö: CE 0344 II 2 G Ex bcd IIB T3 Gb. FM Approvals on hyväksynyt räjähdyssuojatut pumput yhdenmukaisiksi olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten kanssa, jotka koskevat räjähdysvaarallisissa ympäristöissä käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden suunnittelua ja rakennetta Euroopan unionin neuvoston direktiivin 94/9/EY (ATEX) liitteen II mukaisesti. Suomi (FI) 7

8 Suomi (FI) 7. Hyväksynnät FM Approvals on hyväksynyt räjähdyssuojatut versiot ATEX-direktiivin ja IEC-standardien mukaisesti. 7.1 Selvitys Ex-hyväksynnästä 9-30 kw:n SE- ja SL-pumpuilla on seuraavat räjähdyssuojausluokitukset: CE 0344 II2 G Ex b c d IIB T4, T3 Gb IP68 Direktiivi/standardi Koodi Kuvaus ATEX Yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit EN ja EN CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä ATEX-direktiivin 94/9/EY liitteen X mukaisesti. CE 0344 = 0344 on sen ilmoitetun tarkastuslaitoksen numero, joka on sertifioinut laatujärjestelmän ATEXia varten. = Räjähdyssuojauksen merkintä II = Laiteryhmä ATEX-direktiivin liitteen II kohdan 2.2 mukaisesti, jossa määritellään tämän ryhmän laitteisiin sovellettavat vaatimukset Laiteluokka ATEX-direktiivin liitteen II kohdan 2.2 mukaisesti, jossa määritellään tämän luokan laitteisiin sovellettavat vaatimukset 2 = G = Kaasujen, höyryjen tai sumun aiheuttama räjähdysvaarallinen ilma. Ex = Laite täyttää yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien vaatimukset Suojaus syttymislähteiden valvonnalla standardien EN :2005 ja EN :2009 mukaisesti. b = c = Räjähdyssuojausrakenne standardien EN :2011 ja EN :2009 mukaisesti. d = Räjähdyspaineen kestävä laiterakenne standardin EN :2007 mukaisesti II = Sopii käytettäväksi räjähdysvaarallisissa ympäristöissä (ei kaivoksissa) B = Kaasujen luokittelu, katso EN :2006, liite A. Kaasuryhmä B sisältää kaasuryhmän A. T4/T3 IP68 X T3 = Moottorin pinnan suurin sallittu lämpötila on 200 C standardin EN :2012 mukaisesti. = T4 = Moottorin pinnan suurin sallittu lämpötila on 135 C standardin EN :2012 mukaisesti. = Kotelointiluokka IEC 60529:n mukaisesti Kirjain X sertifikaatin numerossa ilmaisee, että laitteiston turvalliselle käytölle on erityisehtoja. = Ehdot on mainittu sertifikaatissa sekä asennus- ja käyttöohjeissa. 8

9 8. Asennus Tue pumppu nostoketjuilla tai sijoita se vaakasuoraan asentoon asennuksen aikana, jotta pumppu pysyy vakaana. Kiinteä pystyasennus kaivoon Pumppu on helppo nostaa kaivosta ja laskea kaivoon johdeputkilla. Katso kuva 5. Nesteen pinnankorkeus voi olla alempi asennustavassa C kuin tavassa S. Katso kuva 1. Asennustavat S ja C automaattikytkimelle Suomi (FI) Ennen asennuksen aloittamista virta on kytkettävä pois päältä ja pääkytkin on lukittava 0-asentoon. Pumpusta on katkaistava kaikki ulkoiset jännitteet ennen pumpulle tehtäviä töitä. Pumpun mukana toimitettu toinen tyyppikilpi on kiinnitettävä näkyvään paikkaan asennuspaikalle. Kaikkia turvallisuusmääräyksiä on noudatettava asennuskohteessa. Esimerkiksi kaivojen raitisilmasyötössä on käytettävä puhaltimia. Huomio Älä laita käsiäsi tai mitään työkalua pumpun imutai paineaukkoihin sen jälkeen kun pumppu on kytketty sähkönsyöttöön, ellei sitä ole erotettu syöttöjännitteestä poistamalla sulakkeet tai kääntämällä pääkytkin 0-asentoon. Varmista, ettei sähkövirtaa voida epähuomiossa kytkeä päälle. Kaapelin vapaata päätä ei saa upottaa, koska vesi saattaa päästä kaapelia pitkin moottoriin. Putkiston asennuksessa ei saa käyttää liikaa voimaa. Pumppua ei saa käyttää putkiston tukemiseen. Irtolaipoilla voidaan helpottaa asennusta ja pienentää putkiston jännitystä laippojen ja pulttien kohdalla. Kuva 5 Uppoasennus automaattikytkimelle Kiinteä pystyasennus pumppuhuoneeseen Kiinnitä pumppu imu- ja paineputkiin laippaliitoksilla. DN 250- tai DN 300-laipoilla varustetut pumput on asennettava betoniperustukselle. Katso kuva 6 oikealla. Asennustapa D TM Asennustavat 9-30 kw:n SE- ja SL-pumput on suunniteltu seuraaville asennustavoille: kiinteä pystyasentoinen uppoasennus kaivoon, asennustavat S ja C, automaattikytkimelle kiinteä pystyasentoinen kuiva-asennus pumppuhuoneeseen, asennustapa D, jalkaan tai pohjalaatalle tilapäinen pystyasentoinen uppoasennus kaivoon, asennustavat S ja C, pohjalaatalle kiinteä vaaka-asentoinen kuiva-asennus pumppuhuoneeseen, asennustapa H. Erilaiset asennustavat näkyvät kuvissa 5-8. Kuva 6 Kuiva pystyasennus jalkaan (vasemmalla) ja pohjalaatta kahdelle betoniperustukselle (oikealla) TM TM Tilapäinen pystyasennus kaivoon Nesteen pinnankorkeus voi olla alempi asennustavassa C kuin tavassa S. Katso kuva 7. Asennustavat S ja C, tilapäinen asennus Nesteen pinnankorkeus, asennustapa S ja Ex-pumput Nesteen pinnankorkeus, asennustapa C TM Kuva 7 Tilapäinen uppoasennus 9

10 Suomi (FI) Kiinteä vaaka-asennus pumppuhuoneeseen Kiinnitä pumppu imu- ja paineputkiin laippaliitoksilla. Katso kuva 8. Asennustapa H TM Puhdista roskat kaivosta ennen pumpun laskemista kaivoon. 7. Kiinnitä johdekiinnike pumppuun. 8. Työnnä johdekiinnike johdeputkien väliin ja laske pumppu kaivoon ketjulla, joka on kiinnitetty pumpun nostosankaan. Kun pumppu lasketaan automaattikytkimen runkoon, pumppu kytkeytyy napakasti paikalleen. 9. Ripusta ketjun pää kaivon yläosassa olevaan koukkuun siten, ettei ketju kosketa pumppupesää. 10. Kierrä ylimääräinen moottorin kaapeli vyyhdelle ja nosta se pidikkeeseen niin, ettei kaapeli vaurioidu käytön aikana. Kiinnitä pidike kaivon yläosassa olevaan koukkuun. Varmista, etteivät kaapelit jää taitteelle tai puristuksiin. 11. Kytke moottorin kaapeli ja mahdollinen ohjauskaapeli. Kaapelin vapaata päätä ei saa upottaa, koska vesi saattaa päästä kaapelia pitkin moottoriin Alustan tai sokkelin ankkuripulttien koko Kuva 8 Kuiva vaaka-asennus jalkaan ja kannattimelle 8.2 Kiinteä pystyasentoinen uppoasennus kaivoon Pysyvästi kaivoon asennettavat pystyasentoiset pumput voidaan asentaa kiinteälle automaattikytkimelle, ja niitä voidaan käyttää pumpun ollessa kokonaan tai osittain upotettuna pumpattavaan nesteeseen. Putkiston asennuksessa ei saa käyttää liikaa voimaa. Pumppua ei saa käyttää putkiston tukemiseen. Irtolaipoilla voidaan helpottaa asennusta ja pienentää putkiston jännitystä laippojen ja pulttien kohdalla. Älä käytä putkistossa joustavia liitoksia tai palkeita. Näitä osia ei saa koskaan käyttää putkiston linjaukseen. Joissakin kokoonpanoissa automaattikytkimen alle tarvitaan sokkeli, jotta pumppu voidaan asentaa oikein. Tämä tulee ottaa huomioon asennuksen suunnittelussa. Toimi seuraavasti: 1. Poraa kaivon sisäpuolelle kiinnitysreiät johdeputken kiinnikkeelle ja kiinnitä johdeputken kiinnike alustavasti kahdella ruuvilla. 2. Aseta automaattikytkimen runko kaivon pohjalle. Varmista oikea paikka luotinarun avulla. Kiinnitä automaattikytkin ankkuripulteilla. Jos kaivon pohja on epätasainen, automaattikytkimen runko on tuettava siten, että se on vaakasuorassa kiinnitettäessä. 3. Asenna paineputki yleisen käytännön mukaisesti. Älä väännä tai paina putkea. 4. Aseta johdeputket automaattikytkimen pohjakappaletta vasten ja katkaise ne lopullisiin mittoihinsa johdeputken kannattimen suhteen. 5. Irrota alustavasti kiinnitetty johdeputken kannatin. Aseta kiila-ankkurit reikiin. Kiinnitä johdeputken kannatin kaivon sisäpuolelle. Kiristä pultit kiila-ankkureihin. Automaattikytkimen runko Ankkuripultit Yhden pultin vetolujuus [kn] DN 80/100 4 x M16 10,0 kn DN x M16 10,0 kn DN x M16 10,0 kn DN x M24 10,0 kn DN x M24 10,0 kn DN x M24 12,0 kn Vetolujuuksissa ei ole huomioitu varmuuskerrointa. Vaadittava varmuuskerroin määräytyy materiaalien ja ankkurointimenetelmän mukaan. 8.3 Kiinteä pysty- tai vaaka-asentoinen kuiva-asennus pumppuhuoneeseen Kuiva-asenteiset pumput asennetaan kiinteästi pumppuhuoneeseen. Pumpun moottori on koteloitu vesitiiviillä jäähdytysvaipalla. Moottori ei vaurioidu, vaikka asennustilaan tulvisi vettä. Toimi seuraavasti: 1. Merkitse ja poraa kiinnitysreiät betonilattiaan/betoniperustukseen. 2. Kiinnitä kannatin tai jalka pumppuun. 3. Kiinnitä pumppu ankkuripulteilla. 4. Varmista, että pumppu on pysty-/vaakasuorassa. Huoltotöiden helpottamiseksi pumpun molemmille puolille on suositeltavaa asentaa sulkuventtiilit. 5. Asenna imu- ja paineputket sekä mahdolliset sulkuventtiilit ja varmista, ettei putkisto paina pumppua. 6. Kierrä ylimääräinen moottorin kaapeli vyyhdelle ja nosta se pidikkeeseen niin, ettei kaapeli vaurioidu käytön aikana. Ripusta pidike sopivaan koukkuun. Varmista, etteivät kaapelit jää taitteelle tai puristuksiin. 7. Kytke moottorin kaapeli ja mahdollinen ohjauskaapeli. Varmista, ettei johdeputkissa ole aksiaalivälystä, mikä voi aiheuttaa pumpun voimakasta käyntiääntä. 10

11 Asennustavat D ja H Huomio Kuva 9 Ankkuripultit Yhden pultin vetolujuus [kn] - - 5,0 Epäkeskeinen supistuskappale vaaka-asennuksessa 8.4 Tilapäinen pystyasentoinen uppoasennus kaivoon Toimi seuraavasti: 1. Kiinnitä rengasjalusta pumpun imulaippaan. 2. Asenna 90 kulmaputki pumpun paineaukkoon ja liitä paineputki/-letku. Jos käytetään paineletkua, on varmistettava ettei letkuun tule taitteita ja että sen sisähalkaisija vastaa pumpun paineaukon kokoa. 3. Laske pumppu pumpattavaan nesteeseen pumpun nostosankaan kiinnitetyllä ketjulla. Pumppu kannattaa sijoittaa tasaiselle ja vakaalle perustukselle. Huomio Vetolujuuksissa ei ole huomioitu varmuuskerrointa. Vaadittava varmuuskerroin määräytyy materiaalien ja ankkurointimenetelmän mukaan. Suosittelemme supistuskappaleen käyttöä imuputken ja pumpun välissä vaaka-asennuksissa. Supistuskappaleen on oltava epäkeskeistä tyyppiä, ja se on asennettava siten, että suora reuna tulee ylöspäin. Näin ilmaa ei pääse kertymään imuputkeen, ja pumppu käy keskeytyksettä. Katso kuva 9. 0,2 m Epäkeskeinen supistuskappale Varmista, että pumppu riippuu ketjun varassa, ei kaapelin. 4. Kun pumppu on sijoitettu tukevasti kaivon pohjalle, ripusta ketjun pää kaivon yläosassa olevaan koukkuun siten, ettei ketju kosketa pumppupesää. 5. Kierrä ylimääräinen moottorin kaapeli vyyhdelle ja nosta se pidikkeeseen niin, ettei kaapeli vaurioidu käytön aikana. Ripusta pidike sopivaan koukkuun. Varmista, etteivät kaapelit jää taitteelle tai puristuksiin. 6. Kytke moottorin kaapeli ja mahdollinen ohjauskaapeli. TM Pumppusäätimet Pinnankorkeutta voidaan valvoa liittämällä 9-30 kw:n SE- ja SL-pumput johonkin seuraavista Grundfosin pumppusäätimistä. Säätimet ovat saatavana lisävarusteena. LC-tyyppi yhden pumpun kokoonpanoihin LCD-tyyppi kahden pumpun kokoonpanoihin Grundfos Dedicated Controls -ohjausjärjestelmä 1-6 pumpulle. Säädintyypistä riippuen voidaan käyttää erilaisia pinnankorkeuden säätölaitteita: LC-säätimessä on kaksi tai kolme pintakytkintä. Kaksi pumpun käynnistystä ja pysäytystä varten. Lisävarusteena saatava kolmas pintakytkin toimii pinnan ylärajahälyttimenä. LCD-säätimessä on kolme tai neljä pintakytkintä. Yksi pumppujen yhteiseen pysäyttämiseen ja kaksi pumppujen käynnistykseen. Lisävarusteena saatava neljäs pintakytkin toimii ylärajahälyttimenä. Grundfos Dedicated Controls on ohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu liikerakennuksia tai verkotettuja pumppaamoja varten, ja sillä voidaan ohjata jopa kuutta pumppua. Grundfos Dedicated Controls -järjestelmä mahdollistaa myös edistyneen ohjauksen ja tiedonsiirron. Dedicated Controls -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: CU 361 -ohjausyksikkö IO 351B -moduuli (yleiskäyttöinen I/O-moduuli) IO 113 -suojamoduuli (lisävaruste). Dedicated Controls -järjestelmä käynnistää/pysäyttää jätevesipumput seuraavilla laitteilla: pintakytkimet analogiset paineanturit ultraäänianturit. Veden pinnankorkeutta voidaan valvoa myös yhdistämällä pintakytkimet analogiseen paineanturiin. Dedicated Controls -järjestelmään voidaan asentaa kaksi lisäpintakytkintä korkean pinnankorkeuden ja kuivakäynnin hälytystä varten. Pintakytkimiä asennettaessa on huomioitava seuraavat seikat: Uppopumppujen pysäytystason pintakytkin on sijoitettava siten, että pumppu pysähtyy ennen kuin nesteen pinta laskee pumppupesän yläreunan alapuolelle. Näin estetään ilman pääsy imuaukkoon ja tärinä. Perussääntö kuiva-asenteisissa pumpuissa on, että alimman pysäytystason on oltava vähintään 20 cm imuputken aukon yläpuolella. Katso kuva 9. Asenna käynnistyspintakytkin siten, että pumppu käynnistyy vaadittavalla pinnankorkeudella. Pumpun on kuitenkin aina käynnistyttävä ennen kuin nesteen pinta yltää kaivon alemman tuloputken korkeudelle. Korkean pinnankorkeuden hälytyskytkin (jos käytössä) on asennettava noin 10 cm käynnistyspintakytkimen yläpuolelle. Hälytyksen on kuitenkin aktivoiduttava aina ennen kuin nesteen pinta yltää kaivon alemman tuloputken tasolle. Pumppusäädintä ei saa asentaa räjähdysvaarallisiin tiloihin. Suomi (FI) Pumppu ei saa käydä kuivana. Asenna pumppuun lisäpintakytkin. Se pysäyttää pumpun, jos pysäytyspintakytkin on viallinen. 11

12 Suomi (FI) 9. Sähköliitäntä Pumppu on kytkettävä ulkoiseen pääkytkimeen, jonka koskettimien katkaisuväli on standardin EN , mukainen. Sähköliitäntä on tehtävä paikallisten säädösten mukaisesti. Verkkojännite ja -taajuus on ilmoitettu pumpun tyyppikilvessä. Moottoriliitäntöjen jännitetoleranssin on oltava - 10 %/+ 10 % nimellisjännitteestä. Varmista, että moottori soveltuu pumpun asennuspaikan sähköverkon jännitteelle. Moottorin maadoitus on turvallinen, kun se tehdään virtakaapelin ja putkiston kautta. Vain Grundfos tai Grundfosin valtuuttama huoltoliike saa huoltaa räjähdyssuojattuja pumppuja. Pumppu on liitettävä moottorinsuojakytkimeen. Tarkasta kaapelin kunto silmämääräisesti ennen pumpun asennusta ja käyttöönottoa. Viallisessa kaapelissa on oikosulkuvaara. Yleisimmin käytetyt käynnistystavat: suorakäynnistys (DOL). Katso liitteen kuva 2. tähti-kolmiokäynnistys (Y/D). Katso liitteen kuva 1. pehmeäkäynnistys. Pumppu voidaan käynnistää myös taajuusmuuttajalla taajuusmuuttajan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Katso kohta 9.5 Taajuusmuuttajakäyttö. Sopiva käynnistystapa valitaan useiden käyttöön ja virransyöttöön liittyvien tekijöiden perusteella. Tähti-kolmiokäynnistyksessä on tärkeää pitää vaihdon transienttiaika mahdollisimman lyhyenä korkeiden transienttimomenttien välttämiseksi. On suositeltavaa käyttää aikarelettä, jonka vaihtoaika on enintään 50 ms tai jonka vaihtoaika määritetään käynnistimen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 9.1 Anturit 9-30 kw:n SE- ja SL-pumppuihin voidaan liittää erilaisia suojakytkimiä ja -antureita. Oheisesta taulukosta löytyvät eri pumpputyypeille sopivat kytkimet ja anturit. Erilaisten kytkin- ja anturityyppien kytkentäkaaviot löytyvät kuvista kohdassa 13. Anturien yleiskuva. Lämpösuojakytkimet/PTC Kosteussuojakytkin, ylä Vuotokytkin Pt1000 staattorikäämityksessä Pt1000 ylälaakerissa Pt1000 alalaakerissa PVS3-tärinäanturi SM 113 IO 113 Kytkin- ja anturitaulukko. 9.2 Lämpösuojakytkimet Staattorin käämityksiin on asennettu kolme kaksoismetallista lämpösuojakytkintä, jotka avautuvat ylikuumenemistilanteessa. Lämpösuojakytkinten syöttöjännitteen on oltava VAC. Lämpösuojakytkimet kytketään ohjauskaapeliin, ja ne on kytkettävä erillisen pumppusäätimen suojapiiriin. Huomio Vakiopumppu Pumppuanturi, versio 1 Pumppuanturi, versio 2 Ex-vakiopumppu Pumppuanturi, Ex-versio 1 Pumppuanturi, Ex-versio 2 Pumppusäätimen moottorinsuojakytkimessä on oltava piiri, joka katkaisee virran automaattisesti, jos pumpun suojapiiri aukeaa. Asentajan/käyttäjän on asennettava automaattinen suojakytkin, joka katkaisee virransyötön lämpösuojakytkinten tai kosteussuojakytkinten vikaantuessa. 12

13 9.3 Kosteus- ja vuotokytkimet Muut kuin Ex-versiot: Räjähdyssuojaamattomissa pumpuissa on yksi kosteussuojakytkin ja yksi vuotokytkin. Kosteussuojakytkin on asennettu yläkanteen ja vuotokytkin kammion akselitiivisteen yläpuolelle. Katso liitteen kuva 3, kohdat C-C ja E-E. Ex-versio: Räjähdyssuojatuissa pumpuissa on yksi kosteussuojakytkin ja yksi vuotokytkin. Kosteussuojakytkin on asennettu yläkanteen ja vuotokytkin staattoripesään. Katso liitteen kuva 3, kohdat C-C ja D-D. Räjähdyssuojaamattomien ja räjähdyssuojattujen versioiden kaikki kytkimet on kytketty kiinteästi IO 113 -moduuliin. Ne katkaisevat sähkövirran, jos kosteutta tai vuotoa havaitaan. Toiminto aiheuttaa laitteisto- ja ohjelmistohälytyksen IO 113 -moduulissa, ja hälytysrele aukeaa. Kosteussuojakytkimet ja lämpösuojakytkimet ovat moottorinsuojalaitteita, jotka suojaavat moottoria kosteuden ja veden aiheuttamilta vaurioilta. Kytkimet eivät palaudu itsestään, joten ne on vaihdettava laukeamisen jälkeen. Kosteussuojakytkimet ja vuotokytkimet kytketään kahteen erilliseen piiriin sekä ohjauskaapeliin. Katso kohta 9. Sähköliitäntä. Ne on kytkettävä myös erillisen pumppusäätimen suojapiiriin. 9.4 Termistorit Termistoreita on saatavana lisävarusteena tai tehtaalla asennettuna versiona (Factory Product Variant). Termistoreita voidaan käyttää moottorinsuojalaitteina staattorin lämpötilan valvontaan lämpösuojakytkimien sijaan. Termistorit on kytkettävä ohjauskaapin termistorin releeseen. PTC-termistorien käyttöjännite on 2,5-7,5 V. Tarkastus pumppujen asennuksen jälkeen 1. Tarkista yleismittarilla, että piirin termistorikohtainen vastus on alle 150 Ω. 2. Tarkista yleismittarilla, että piirin ja staattoripesän välinen eristys on asteikon ulkopuolella (ei mitattavissa, ). 3. Suorita sama mittaus virtakaapelin päästä Pt1000-lämpötila-anturi Pt1000-lämpötila-anturia on saatavana lisävarusteena tai tehtaalla asennettuna versiona (Factory Product Variant). Pt1000-anturia käytetään ensisijaisesti laakereiden lämpötilan valvontaan, mutta sitä voidaan käyttää myös staattorissa. Jos anturi ylikuumenee esim. kuluneisuuden tai voitelun puutteen takia, Pt1000-anturi laukaisee hälytyksen ja katkaisee virransyötön esiasetetussa lämpötilassa. Tarkastus pumpun asennuksen jälkeen 1. Tarkista yleismittarilla, että vastus huoneenlämmössä (20 C) on noin Ω. 2. Tarkista yleismittarilla, että piirin ja staattoripesän välinen eristys on asteikon ulkopuolella (ei mitattavissa, ). 3. Suorita sama mittaus virtakaapelin päästä. Pumpun tarkastuksen aikana Pt1000-anturi on liitettävä tallennuslaitteeseen Pumpun tärinäanturi (PVS 3) PVS 3 -anturi valvoo pumpun tärinätasoa ja suojaa siten pumppua ja putkistoa vaurioilta. Tärinätason muutos on merkki epänormaalista tilanteesta. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että juoksupyörä on jumittunut, laakerit kuluneet tai painepuolen venttiili on kiinni. Tässä tapauksessa kannattaa tehdä huoltotarkastus, ettei pumppu tai putkisto vaurioidu SM 113 SM 113 -moduuli kerää ja siirtää anturitietoja. SM 113 muodostaa yhteyden IO 113 -moduuliin sähköverkkoyhteyden kautta ja hyödyntää Grundfosin GENIbus-tiedonsiirtoprotokollaa. SM 113 kerää tietoja seuraavista laitteista: 3 virta-anturia, 4-20 ma 3 Pt1000-lämpöanturia 1 termistoripiiri (3 anturin sarjoissa) 1 digitaalitulo IO 113 IO 113 -moduuli muuntaa Grundfosin jäte- ja likavesipumpun antureiden analogiset ja digitaaliset signaalit pumpun säätimelle sopiviksi. Anturien tärkeimmät tiedot näkyvät etupaneelissa. Yhteen IO 113 -moduuliin voidaan kytkeä yksi pumppu. Anturit ja IO 113 erottavat galvaanisesti pumpun moottorijännitteen ja pumppuun kytketyn säätimen. IO 113 mahdollistaa seuraavat toiminnot: pumpun suojaus ylikuumenemiselta anturien valvonta seuraavia analogisia mittauksia varten: moottorin lämpötila pumpun tärinä staattorin eristysvastus laakerilämpötila moottorin kosteuspitoisuus. pumpun pysäytys hälytyksen takia pumpun etäohjaus RS485-tiedonsiirron avulla (Modbus tai GENIbus). Suomi (FI) Laakereiden lämpötilan valvonta on saatavana vain lisävarusteena. Anturin vastus on: Ω, kun lämpötila on 0 C Ω, kun lämpötila on 100 C noin Ω huoneenlämmössä. Seuraavat lämpötilarajat koskevat 9-30 kw:n SE- ja SL-pumppuja: 90 C: korkean laakerilämpötilan varoitus 130 C: pumpun pysäytys korkean laakerilämpötilan takia 150 C: pumpun pysäytys korkean staattorilämpötilan takia. Ex-hyväksyttyjen pumppujen suurin sallittu hälytyslämpötila alemman laakerin antureissa on 100 C (akselin pää) ja ylemmän laakerin antureissa 120 C. 13

14 Suomi (FI) Eristysvastuksen mittaus IO 113 mittaa eristysvastuksen staattorikäämityksen ja maan välillä: vastus yli 10 MΩ = ok vastus 10 MΩ - 1 MΩ = varoitus vastus alle 1 MΩ = hälytys. 9.5 Taajuusmuuttajakäyttö Periaatteessa kaikki 3-vaihemoottorit voidaan kytkeä taajuusmuuttajakäyttöön. Taajuusmuuttaja altistaa moottorin eristysjärjestelmän usein normaalia suuremmalle rasitukselle ja tekee moottorista tavallista äänekkäämmän. Tämä johtuu jännitepiikkien aiheuttamista pyörrevirroista. Taajuusmuuttaja aiheuttaa lisäksi laakerivirtoja, jotka rasittavat suuria moottoreita. Taajuusmuuttajaa käytettäessä on noudettava näitä ohjeita: Vaatimukset on täytettävä. Suosituksia kannattaa noudattaa. Vaikutukset on arvioitava Vaatimukset Moottoriin on kytkettävä lämpösuoja. Huippujännitteen ja du/dt:n on oltava alla olevan taulukon mukaiset. Esitetyt arvot ovat maksimiarvoja moottorin liittimissä. Kaapelin vaikutusta ei ole otettu huomioon. Todelliset arvot ja kaapelin vaikutus huippujännitteeseen ja du/dt:hen löytyvät käytettävän taajuusmuuttajan teknisistä tiedoista. Suurin toistuva huippujännite [V] Suurin sallittu du/dt U N 400 V [V/μs] Jos pumppu on Ex-hyväksytty, tarkasta Ex-sertifikaatista, voiko kyseistä pumpua käyttää taajuusmuuttajalla. Aseta taajuusmuuttajan U/f-suhde moottorin tietojen mukaisesti. Paikallisia säädöksiä/standardeja on noudatettava Suositukset Ennen taajuusmuuttajan asennusta on laskettava järjestelmän pienin sallittu taajuus, jotta nollavirtaama voidaan välttää. Älä alenna moottorin nopeutta (S1) alle 30 hertsiin. Virtausnopeuden on oltava suurempi kuin 1 m/s. Putkiston liettyminen voidaan estää käyttämällä pumppua nimellisnopeudella ainakin kerran päivässä. Tyyppikilvessä ilmoitettua taajuutta ei saa ylittää, sillä muuten moottori voi ylikuormittua. Käytä mahdollisimman lyhyttä moottorin kaapelia. Pidempi moottorin kaapeli lisää huippujännitettä. Katso lisätietoja taajuusmuuttajan teknisistä tiedoista. Käytä taajuusmuuttajassa tulo- ja lähtösuotimia. Katso lisätietoja taajuusmuuttajan teknisistä tiedoista. Käytä suojattua moottorin kaapelia, jos sähköiset häiriöt voivat aiheuttaa häiriöitä muihin sähkölaitteisiin. Katso lisätietoja taajuusmuuttajan teknisistä tiedoista Vaikutukset Seuraavat asiat on huomioitava, kun pumppua käytetään taajuusmuuttajalla: Lukitun roottorin vääntömomentti pienenee. Määrä riippuu taajuusmuuttajan tyypistä. Lisätietoja lukitun roottorin vääntömomentista on taajuusmuuttajan asennus- ja käyttöohjeissa. Taajuusmuuttaja voi vaikuttaa laakerien ja akselitiivisteen toimintaan. Mahdollinen vaikutus riippuu käyttökohteesta. Todellista vaikutusta ei voida arvioida etukäteen. Käyntiääni voi voimistua. Lisätietoja käyntiäänen rajoittamisesta on taajuusmuuttajan asennus- ja käyttöohjeissa. 9.6 Kaapelin tiedot Vakiomalli H07RN-F SE- ja SL-pumput [kw] EMC 9-30 SE- ja SL-pumput [kw] 9-30 Kaapelityyppi [mm 2 ] Kaapelin ulkohalkaisija [mm] min. maks. Taivutussäde vähintään [cm] 7 x x 1,5 21,0 23,0 12,0 7 x x 1,5 23,8 26,8 13,0 7 x x 1,5 24,5 27,5 14,0 Kaapelityyppi Kaapelin ulkohalkaisija [mm] Taivutussäde vähintään [mm 2 ] min. maks. [cm] 3 x x 1 24,5 27, x x 1 24,7 27, x x 1 24,9 27,9 14 Maajohtimen vähimmäiskoon on oltava sama kuin vaihejohtimen koko tai sitä suurempi. Räjähdyssuojattujen pumppujen yläkannessa on ulkoinen maadoitusliitäntä, joka varmistaa riittävän maadoituksen. Sähköasennukseen on sisällyttävä ulkoinen liitäntä tästä liittimestä maahan. Maadoitusjohtimen on täytettävä kaikki voimassa olevat sähköturvallisuusmääräykset. Tarkasta kaapelin kunto silmämääräisesti ennen pumpun asennusta ja käyttöönottoa. Viallisessa kaapelissa on oikosulkuvaara. 14

15 10. Käyttöönotto 11. Kunnossapito ja huolto Varmista ennen käsin tapahtuvaa käynnistystä tai automaattikäyttöön vaihtoa, ettei kukaan työskentele pumpun lähellä. Varmista ennen ensimmäistä käynnistystä ja seisontajakson jälkeistä käyttöönottoa, että pumppu on täytetty pumpattavalla nesteellä. Toimi seuraavasti: 1. Irrota sulakkeet tai katkaise virta pääkytkimestä. 2. Tarkasta jäähdytyskammion moottorinesteen määrä. Katso kohta 11.1 Moottorinesteen tarkastus ja vaihto. 3. Tarkasta, että juoksupyörä pyörii vapaasti. 4. Tarkasta, että käytössä olevat valvontalaitteet toimivat oikein. 5. Varmista uppoasennetuissa kokoonpanoissa, että pumppu on nesteen peitossa. 6. Varmista kuiva-asennetuissa kokoonpanoissa, että pumpun imukaivossa on nestettä. Varmista, että pumppu on täytetty pumpattavalla nesteellä. Kuiva-asennetut pumput on ilmattava pumppupesän ilmausreiän kautta. Kuivakäynti ei ole sallittua. 7. Avaa sulkuventtiilit, mikäli asennettu. 8. Tarkasta, että järjestelmä on täyttynyt nesteellä ja ilmattu. 9. Tarkasta pintakytkimien asetukset. 10. Käynnistä pumppu. Pumpusta ei saa kuulua epätavallista käyntiääntä eikä se saa täristä. Huomio Jos pumpusta kuuluu epänormaalia käyntiääntä, pumppu tärisee tai pumpussa on nesteensyötön häiriö, pysäytä pumppu välittömästi. Älä yritä käynnistää pumppua uudelleen ennen kuin vian syy on löydetty ja vika korjattu. 11. Käynnistyksen jälkeen pumpun toimintapiste on pyrittävä saavuttamaan mahdollisimman tarkasti, jotta voidaan tarkastaa, ovatko käyttöolosuhteet asetusten mukaiset. Pumpun saa käynnistää vain hetkeksi nestepinnan yläpuolella pyörimissuunnan tarkastusta varten. Pumppua on käytettävä aina yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti, ja pumpun valvontalaitteet ja varusteet (venttiilit jne.) on tarkastettava säännöllisesti. Varmista, ettei pumpun tai sen oheislaitteiden asetuksia voida muuttaa luvattomasti. Pumput, joiden imulaippa DN 100 tai DN 150 (painealue S ja H) on pystyasennossa eivät täytä standardin EN 809 vakausvaatimuksia (pumpun pitäisi olla vakaa kallistettaessa 10 asteen kulmaan). Tue pumppu huoltojalustalla. Huoltojalustan tuotenumero: Imulaipan koko DN 100: Imulaipan koko DN 150: Tue pumppu nostoketjuilla tai sijoita se vaakasuoraan asentoon kunnossapidon, asennuksen ja kuljetuksen aikana, jotta pumppu pysyy vakaana. Ennen pumpulle suoritettavia töitä on varmistettava, että sulakkeet on irrotettu tai sähkövirta on katkaistu pääkytkimellä. Varmista, ettei sähkövirtaa voida epähuomiossa kytkeä päälle. Lisäksi kaikkien pyörivien osien on oltava pysähdyksissä. Vain Grundfos tai Grundfosin valtuuttama huoltoliike saa huoltaa räjähdyssuojattuja pumppuja. Älä avaa pumppua räjähdysvaarallisessa tai pölyisessä ympäristössä. Kunnossapidon ja huollon saavat suorittaa vain pätevät ammattilaiset. Ennen kunnossapito- ja huoltotöitä pumppu on huuhdeltava kokonaan puhtaalla vedellä. Huuhtele pumpun osat puhtaalla vedellä sitä mukaa kun pumppua puretaan. Normaalikäytössä olevat pumput on tarkastettava käyttötunnin välein tai vähintään kerran vuodessa. Jos pumpattava neste on hyvin mutaista tai hiekkaista, pumppu on tarkastettava käyttötunnin tai kuuden kuukauden välein. Seuraavat kohdat on tarkastettava: tehonkulutus moottorinesteen määrä. Kun pumppu on uusi tai kun akselitiiviste on vaihdettu, moottorinesteen määrä ja vesipitoisuus on tarkastettava viikon käytön jälkeen. Jos moottorinesteen määrä on vähentynyt, akselitiiviste voi olla viallinen. Katso kohta 11.1 Moottorinesteen tarkastus ja vaihto. Suomi (FI) Hävitä käytetty moottorineste paikallisten määräysten mukaisesti. Napojen määrä Moottorinesteen määrä SE [litraa] SL [litraa] 2 12,8 4,5 4 12,8 4,5 6 14,1 5,4 15

16 Suomi (FI) Kaapeliläpivienti Varmista, että kaapeliläpivienti on vesitiivis eivätkä kaapelit ole taittuneet tai puristuksissa. Katso kohta 9.6 Kaapelin tiedot. Juoksupyörän välys Tarkasta juoksupyörän välys. Katso kohta 11.2 Juoksupyörän välyksen tarkastus ja säätö. Pumpun osat Tarkasta, että pumppupesässä ja muissa osissa ei ole kulumia. Vaihda vialliset osat. Kuulalaakerit Tarkista, että akseli pyörii äänettömästi ja kevyesti (pyöritä käsin). Vaihda vialliset kuulalaakerit. Pumpun perushuolto on yleensä ajankohtaista, jos kuulalaakerit ovat vialliset tai moottorissa on toimintahäiriöitä. Tämä työ on suoritettava valtuutetussa huoltoliikkeessä Pumppu, jossa ei ole jäähdytysvaippaa (SL-pumput) Akselitiivistepesässä on kaksi tulppaa, kuten kuvissa 10 ja 11. Tulppa A on tarkoitettu moottorinesteen määrän tarkastukseen ja moottorinesteen täyttämiseen akselitiivistepesään. Tulppa B on tarkoitettu moottorinesteen tyhjentämiseen akselitiivistepesästä. TM Kuulalaakerit on vaihdettava vähintään käyttötunnin välein Moottorinesteen tarkastus ja vaihto Kuva 10 Moottorinesteen määrän tarkastus, pumppu pystyasennossa Huomio Huomio Puhdista pumpun ulkopinta säännöllisesti, jotta hyvä lämmönjohtavuus säilyy. Vaihda moottorineste neljän vuoden välein hapettumisen estämiseksi. Moottorinesteen puute voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vaurioittaa mekaanisia tiivisteitä. Käytä moottorin jäädytykseen SML3-jäädytysnestettä. Jos jäähdytysnesteen ominaislämpökapasiteetti on SML3-jäähdytysnestettä pienempi, moottori voi ylikuumeta Moottorinesteen tarkastus Voit tarkistaa, minkä verran pumpattavaa nestettä on joutunut moottorinesteeseen. Refraktometri (tuotenro ) ilmoittaa taittokertoimen prosentteina moottorinesteeseen joutuneesta pumpattavasta nesteestä. Moottorinesteen taittokerroin prosentteina: 0 %: -30 C. 5 %: -27 C. 10 %: -25 C. 15 %: -23 C. 20 %: -22 C. Jos taittokerroin on suurempi kuin -22 C, vaihda moottorineste. Taittokertoimen rajaa ei kannata ylittää, jotta akselitiiviste ja laakerit toimivat oikein ja luotettavasti. Katso lisätietoja SE- ja SL-pumppujen huolto-ohjeista. Kuva 11 Moottorinesteen määrän tarkastus, pumppu vaaka-asennossa Tiivistepesässä on oltava vähintään 10 % ilmaa, koska moottorineste laajenee lämmetessään käytön aikana. Moottorinesteen määrä voidaan tarkastaa irrottamalla tulppa A, kun pumppu on pysty- tai vaaka-asennossa. Katso kuvat 10 ja 11. Moottorinesteen tyhjennys Aseta astia pumpun alle ja tyhjennä moottorineste siihen. Kallista pumppu vaaka-asentoon siten, että tulppa B osoittaa alaspäin. Katso kuva 11. Akselitiivistepesään saattaa kertyä painetta, joten avaa tulppaa A varovasti ja irrota sitten tulppa B. Valuta moottorineste pesästä astiaan. Ennen akselitiivistepesän tulpan A avaamista on huomioitava, että kammiossa saattaa olla painetta. Tulppaa ei saa irrottaa ennen kuin paine on kokonaan purkautunut. TM Hävitä käytetty moottorineste paikallisten ohjeiden mukaisesti. 16

17 Moottorinesteen täyttäminen, pumppu pystyasennossa: Kun pumppu on pystyasennossa, täytä moottorinestettä akselitiivistepesään aukon A kautta, kunnes nesteen pinnankorkeus on aukon B kohdalla. Katso kuva 10. Vaihda O-renkaat, aseta tulpat paikalleen ja kiristä ne. Moottorinesteen täyttäminen, pumppu vaaka-asennossa: Aseta pumppu vaaka-asentoon siten, että tulppa B osoittaa alaspäin. Täytä moottorinestettä akselitiivistepesään aukon A kautta, kunnes moottorinesteen pinnankorkeus on kuvan 11 mukaisella tasolla. Vaihda O-rengas, aseta tulppa A paikalleen ja kiristä se Pumppu jäähdytysvaipalla (SE-pumput) Jäähdytysjärjestelmässä on neljä tulppaa kuvien 12, 13 ja 14 osoittamissa kohdissa. Moottorineste täytetään tulpasta A, kun pumppu on pystyasennossa. Moottorinesteen määrä tarkistetaan tulpasta B jäähdytysjärjestelmän täytön yhteydessä, kun pumppu on pystyasennossa. Moottorineste tyhjennetään tulpasta D. Moottorinesteen määrä tarkistetaan ja nestettä täytetään tulpasta C, kun pumppu on vaaka-asennossa. Ennen tulppien B ja C avaamista nestemäärän tarkistusta varten on huomioitava, että jäähdytysjärjestelmässä saattaa olla painetta. Tulppaa ei saa irrottaa ennen kuin paine on kokonaan purkautunut. Moottorinesteen tyhjennys Kallista pumppu vaaka-asentoon siten, että tulppa D osoittaa alaspäin. Katso kuva 14. Aseta astia pumpun alle ja tyhjennä moottorineste siihen. Akselitiivistepesään saattaa kertyä painetta, joten avaa tulppaa C varovasti ja irrota sitten tulppa D. Valuta moottorineste pesästä astiaan. Vaihda O-rengas, aseta tulppa D paikalleen ja kiristä se. Moottorinesteen täyttäminen, pumppu pystyasennossa Kun pumppu on pystyasennossa, ilmaa pumppu irrottamalla tulppa B. Täytä moottorinestettä akselitiivistepesään aukon A kautta, kunnes moottorinesteen pinnankorkeus on kuvan 12 mukaisella tasolla. Vaihda O-renkaat, aseta tulpat paikalleen ja kiristä ne. Moottorinesteen täyttäminen, pumppu vaaka-asennossa Aseta pumppu vaaka-asentoon siten, että tulppa D on kiinni ja osoittaa alaspäin. Täytä moottorinestettä akselitiivistepesään aukon C kautta, kunnes moottorinesteen pinnankorkeus on kuvan 14 mukaisella tasolla. Vaihda O-rengas, aseta tulppa C paikalleen ja kiristä se. A-A C C Suomi (FI) C D TM Kuva 14 SE-pumppu, lohkonäkymä vaakasuoraan TM Kuva 12 SE-pumppu, moottorinesteen määrä, yläosa A A C D TM Kuva 13 SE-pumppu, alaosa 17

18 Suomi (FI) 11.2 Juoksupyörän välyksen tarkastus ja säätö Tarkasta juoksupyörän välys aina huollon yhteydessä, jotta nesteosa ei kuumene liikaa. Painealue Juoksupyörän välys X [mm] E = erittäin matala paine 0,9 ± 0,1 L = matala paine 0,9 ± 0,1 M = keskisuuri paine 0,6 ± 0,1 H = korkea paine 0,6 ± 0,1 S = erittäin korkea paine 0,5 ± 0,1 Juoksupyörän välystaulukko Varmista ennen tarkastusta, että moottorin virta on katkaistu ja että virtakytkin on lukittuna 0-asentoon. Asennustavoissa S ja C juoksupyörän välys voidaan tarkastaa suoraan pumpun imuaukon kautta. Asennustavoissa D ja H välys voidaan tarkastaa ja säätää pumpun ollessa kiinnitettynä jalkaan ja putkistoon Juoksupyörän välyksen säätö 1. Löysää jokaista säätöruuvia kaksi täyttä kierrosta. 2. Sulje juoksupyörän välys kiristämällä kiinnitysruuveja ristikkäin, kunnes juoksupyörä koskettaa pumppupesää. Älä käytä liikaa voimaa kiinnitysruuveja kiristäessäsi, etteivät laakerit vaurioidu. 3. Löysää kiinnitysruuveja, kunnes kiinnitysruuvien kantojen alla on riittävä rako. Katso kuva 15. Tarkista juoksupyörän välykset yllä olevasta taulukosta. 4. Kiristä säätöruuvit tiukalle. Kiristysmomentti: Katso huolto-ohjeista. 5. Kiristä kiinnitysruuvit ristikkäin. Säätöruuvi X 11.3 Räjähdyssuojatut 9-30 kw:n SE- ja SL-pumput Kunnostetut ja korjatut räjähdyssuojatut moottorit merkitään korjauskilvellä, jossa on seuraavat tiedot: korjaussymboli R korjaamon nimi tai rekisteröity tavaramerkki korjausta koskeva korjaamon työnumero kunnostuksen tai korjauksen päivämäärä. Jos korjauksia on useita, nykyinen kilpi on vaihdettava uuteen kilpeen, joka sisältää uusimmat korjaustiedot. Aiemmat korjausmerkinnät on kirjattava muistiin. Korjauksen suorittaneen korjaamon on pidettävä kirjaa suoritetuista kunnostuksista ja korjauksista. Myös kaikki aikaisemmat kunnostukset, korjaukset ja mahdolliset muutokset on kirjattava muistiin. Omistajan tai käyttäjän on säilytettävä korjauksen suorittaneen korjaamon korjausmerkintöjen kopio yhdessä kyseisen räjähdyssuojatun moottorin alkuperäisen tyyppitodistuksen kanssa Moottorin kaapeli Käytä vain valmistajan hyväksymiä kaapeleita, joissa on kaapeliläpivientiin sopiva halkaisija, johtimien lukumäärä, johtimien poikkipinta-ala ja vaipan materiaali Kaapeliläpivienti Käytä vain Ex-kaapeliläpiviennin osia, jotka sopivat kaapelin halkaisijaan. Kaapelin koko on merkitty sisäänvientiin tai kaapeliläpivientiin Varaosat Vialliset moottorin osat, kuten yläkotelo ja kaapeliläpivienti, on aina vaihdettava uusiin ja hyväksyttyihin osiin. Moottorin osia ei saa kunnostaa koneistamalla, kierteittämällä, hitsaamalla jne Saastuneet pumput Jos pumppua on käytetty terveydelle vaarallisella tai myrkyllisellä nesteellä, pumppu luokitellaan saastuneeksi. Jos Grundfosin halutaan huoltavan tällaista pumppua, pumpatun nesteen tiedot on ilmoitettava ennen pumpun lähettämistä huoltoon. Muuten Grundfos voi kieltäytyä vastaanottamasta ja huoltamasta pumppua. Asiakas maksaa pumpun mahdolliset palautuskustannukset. Pumpatuista nesteistä on aina annettava yksityiskohtaiset tiedot jokaisen huoltotarpeen yhteydessä (huoltopaikasta riippumatta), jos pumppua on käytetty terveydelle vaarallisilla tai myrkyllisillä nesteillä. Kiinnitysruuvi Kiinnitysruuvi TM Kuva 15 Juoksupyörän välyksen säätö 18

19 12. Vianetsintä Varmista ennen vianetsintää, että sulakkeet on irrotettu tai pääkytkin on pois päältä. Varmista, ettei sähkövirtaa voida epähuomiossa kytkeä päälle. Lisäksi kaikkien pyörivien osien on oltava pysähdyksissä. Kohdan 6. Turvallisuus turvallisuusohjeita on noudatettava. Suomi (FI) Vika Syy Korjaus 1. Pumppu ei käynnisty tai pysähtyy ilman näkyvää syytä. 2. Pumppu ei käynnisty tai pysähtyy. Säätimen ohjauspaneeli ilmaisee, että moottorinsuojakytkin tai suojalaite on lauennut. 3. Pumppu käy, mutta ei tuota nimellisvirtaamaa. 4. Pumppu käynnistyy, mutta pysähtyy välittömästi. 5. Pumppu tärisee tai pitää epänormaalia ääntä. 6. Moottorinestettä on liian vähän. a) Katkos sähkönsyötössä. Korjaa sähkönsyöttö. Käynnistä pumppu käsin ja tarkasta kontaktorin toiminta. a) Vaihe puuttuu. Kytke kaikki vaiheet uudelleen. b) Pumpun hetkellinen ylikuormitus. Jos vika ei poistu automaattisesti, etsi syy ja korjaa vika. c) Juoksupyörä on jumittunut epäpuhtauksien takia. Puhdista juoksupyörä tarpeen mukaan. d) Moottorinsuojakytkimen asetus on virheellinen. Aseta moottorin nimellisvirran mukainen moottorinsuojakytkin. e) Lämpösuojakytkimet ovat lauenneet. Moottorin Korjaa moottorin jäähdytys. jäähdytys ei riitä. f) Moottorin kosteussuojakytkin on lauennut. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. g) Moottorin kaapeli on viallinen. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. h) Jännite vaihtelee. Palauta oikea syöttöjännite. Sallittu vaihtelu on - 10 %/+ 10 %. a) Pumppu pyörii väärään suuntaan. Vaihda moottorin kaksi vaihetta keskenään. b) Juoksupyörä on löystynyt tai kulunut. Kiristä tai vaihda juoksupyörä. c) Pumppu tai putkisto on tukkeutunut epäpuhtauksien Puhdista tarvittaessa. takia. d) Pumpun nostokorkeus on liian suuri. Mittaa paine-ero ja vertaa sitä pumppukäyrän antamaan arvoon. Poista tukos paineputkesta. e) Venttiilit ovat kiinni tai jumissa. Puhdista tai vaihda venttiilit tarvittaessa. Takaiskuventtiili ei toimi. f) Pumpussa tai imuputkessa on ilmaa. Ilmaa pumppu ja imuputki. Nosta pysäytystasoa kaivossa. g) Pumpattava neste on liian tiheää. Laimenna nestettä. h) Pumppu ei ole kunnolla kytkeytynyt automaattikytkimeen. Pumppaa kaivon nestepinta alemmas. Nosta pumppu ylös ja kohdista se uudelleen automaattikytkimelle. i) Putkisto vuotaa. Korjaa putkisto. j) Pumppukaivon huuhtelujärjestelmä on aktivoitunut Tarkasta toiminta ja korjaa tarvittaessa. virheellisesti. a) Jumittunut pumppu laukaisee moottorinsuojakytkimen. Puhdista pumppu. b) Ylikuumentunut moottori laukaisee lämpösuojakytkimen. Anna pumpun jäähtyä. Puhdista pumppu. c) Pintakytkin on viallinen tai säädetty väärin. Puhdista tai säädä pintakytkin. Vaihda tarvittaessa. a) Pumppu on osittain tukkeutunut epäpuhtauksien Puhdista pumppu. takia. b) Pumppu pyörii väärään suuntaan. Vaihda moottorin kaksi vaihetta keskenään. c) Pumppu käy määritetyn toiminta-alueen ulkopuolella. Palauta asianmukaiset toimintaolosuhteet. d) Pumppu on viallinen. Korjaa pumppu tai ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoon. e) Pumppu ei ole kunnolla kytkeytynyt automaattikytkimeen. Pumppaa kaivon nestepinta alemmas. Nosta pumppu ylös ja kohdista se uudelleen automaattikytkimelle. f) Pumppu kavitoi. Puhdista imuputki. g) Juoksupyörä ei ole tasapainossa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. h) Jalka, automaattikytkin, rengasjalusta tai johdeputket on asennettu väärin. Asenna osat oikein. a) Ylempi mekaaninen tiiviste vuotaa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. 19

20 Suomi (FI) 13. Anturien yleiskuva Lämpösuojakytkimet Lämpösuojakytkimet Kosteussuoja-/vuotokytkin Kosteussuoja-/vuotokytkin Kuva 16 Vakioversio, jossa on lämpösuojakytkimet TM Kuva 21 Anturiversio 2 (lämpösuojakytkimet), Ex-versio 1 ja Ex-versio 2 SM ma TM PTC-termistorit PTC-termistorit P1 t+ t+ t+ P1 t+ t+ t+ P2 Kosteussuoja-/vuotokytkin P2 Kosteussuoja-/vuotokytkin P3 P4 P5 Kuva 17 Vakioversio, jossa on PTC-anturit Lämpösuojakytkimet Kosteussuoja-/vuotokytkin Kuva 18 Anturiversio 1 PTC-termistorit P1 t+ t+ t+ P2 Kosteussuoja-/vuotokytkin P3 P4 +t P5 Kuva 19 Anturi 1 (PTC) Lämpösuojakytkimet TM TM TM P3 P4 P5 Kuva 22 Anturiversio 2 (PTC), Ex-versio 1 ja Ex-versio 2 Kytkinten ja anturien yleiskuva 14. Hävittäminen Tämä tuote tai sen osat on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla: 1. Käytä yleisiä tai yksityisiä jätekeräilyn palveluja. 2. Ellei tämä ole mahdollista, ota yhteys lähimpään Grundfos-yhtiöön tai -huoltoliikkeeseen. Kosteussuoja-/vuotokytkin Oikeus muutoksiin pidätetään. TM SM ma Lämpösuojakytkimet/PTC Kosteussuojakytkin, ylä Vuotokytkin Vuotokytkin, staattoripesä Pt1000 staattorikäämityksessä Pt1000 ylälaakerissa Pt1000 alalaakerissa PVS3-tärinäanturi SM 113 IO 113 Vakiopumppu Pumppuanturi, versio 1 Pumppuanturi, versio 2 Ex-vakiopumppu Pumppuanturi, Ex-versio 1 TM Pumppuanturi, Ex-versio 2 Kuva 20 Ex-pumpun vakioversio 20

S pumps, ranges 72-74-78

S pumps, ranges 72-74-78 GRUNDFOS OHJEET S pumps, ranges 72-74-78 S2, S3, S4, ST 55-520 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SLV..1.15.4.5D.C Yhtiön nimi: Tuote No.: 96597 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Normaalisti imevä yksijaksoinen keskipakopumppu soveltuu jäteveden, prosessiveden

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SEG.4.9.2.5B Tuote No.: 9675897 Grundfos SEG pumput ovat uppopumppuja horisontaalisella paineaukolla, ja erityisesti suunniteltu paineviemärijärjestelmiin. SEG-pumput on varustettu

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 SEG.4.26.2.5B Tuote No.: 9675913 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Grundfos SEG pumput ovat uppopumppuja horisontaalisella paineaukolla, ja erityisesti suunniteltu

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 2 6 15 Ø133 4 Ø8 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 14 3 m/h Ø138 9 8 Ø133 7 Ø8 6 5 4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

S pumps, ranges 50-70

S pumps, ranges 50-70 GRUNDFOS OHJEET S pumps, ranges 50-70 S1, S2, S3, ST, SV 7.5-155 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput. 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput.  11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään MONIVYÖHYKEPUMPUT MVV-pumput 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään 1 TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot MVV -sarjan pumput ovat pystyasenteisia monivyöhykepumppuja Sovelluskohteet MVV -sarjan pumppuja

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot