5.4. Sulautetun järjestelmän C-kielen perusteet. 4/8. Ohjausrakenteet pva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.4. Sulautetun järjestelmän C-kielen perusteet. 4/8. Ohjausrakenteet 7.1.2008 pva"

Transkriptio

1 5.4. Sulautetun järjestelmän C-kielen perusteet. 4/8. Ohjausrakenteet pva Superohjelmoija on insinörttitaiteilija ja ryhtyessään koodaamaan, hän keskittyy kunnolla, leijuu jonnekin sfääreihin ja maailma katoaa ympäriltä. - Richi Jennings Tässä osiossa tärkeää: sulautetun järjestelmän ohjelman etenemiseen käytetyt käskyt Sisältö Peräkkäisrakenne Valintarakenne if-lause, if else lause, else-if lause if-esimerkki 1, if ja input, esimerkki 2, if-else-esimerkki 3, if ja else-lause, esimerkki 4 Inkrementointi ja if-lause Switch-lause switch-lause esimerkki 1, Switch-lause esimerkki 2 Toistorakenne for-silmukkalause, for-loop, For-silmukan kolme vaihetta, For-lause esimerkki 1 For-lause ja ikuinen silmukka, Sisäkkäiset silmukat, Sisäkkäiset silmukat esimerkki Break ja for-silmukka, Silmukan keskeyttäminen break-käskyllä, Break-lause esimerkki continue-lause, Silmukan keskeyttäminen continue-lauseella, Continue esimerkki While-toistolause, while-loop, While-lause esimerkki 1 Sisäkkäiset while-lauseet, Ikuinen while-silmukka, while-silmukka ja odotus Do-while-toistolause. Miksi käytetään do-silmukkaa? 1

2 Yleistä Kuten olet tähänastisista harjoituksista huomannut, niin C-kielinen ohjelma koostuu lauseista, joita ovat - lausekkeet - kootut lauseet eli lohkot - sekä erilaiset esittelyt Nämä riittävät yksinkertaisiin ohjelmiin, silloin kun ollaan aivan opiskelun alussa. Jos käsitellään hiemankin monimutkaisempia tehtäviä, myös ohjelmasta tulee monimutkainen ja laaja. Tarvitaan uusia rakenteita ja lauseita ohjelman toiminnan organisointiin ja hallintaan. C-kieli on ohjelmointikieli, jolla tehdään ns. rakenteista eli strukturoitua ohjelmakoodia. Rakenteinen tarkoittaa tässä sitä, että ohjelma jaetaan pieniin rakenneosiin eli lohkoihin ja funktioihin. Pieni on kaunista ja pieniä funktioita on helpompi hallita kuin suuria, jakamattomia kokonaisuuksia. Ryhmittelemällä sopivasti kaikkia opittavia rakenteita saadaan aikaan toimiva ohjelma. Näitten rakenteiden suoritusjärjestyksen muuttaminen on olennainen osa ohjelmointia. Seuraavaksi opitaan miten lisätään ohjelmaan erilaisia ohjausrakenteita. Ohjausrakenteilla ohjataan ja muutetaan ohjelman käskyjen suoritusjärjestystä. Useimmat suorituksen ohjauskäskyt perustuvat jonkin ehdon testaamiseen. Ehto joko täyttyy, eli on tosi - true, tai ei täyty, eli on epätosi- false. C-kielessä tosi-arvo on mikä tahansa nollasta poikkeava kokonaisluku ja epätosi on aina nolla. Ohjelman eteneminen Ohjelma etenee (käskyjen suoritusjärjestys) kolmella eri tavalla: 1. Peräkkäinen 2. Valinta 3. Toisto Peräkkäisrakenne Ohjelman käskyt suoritetaan peräkkäin eli siinä järjestyksessä, johon ohjelmoija on ne kirjoittanut, ylhäältä alas, vasemmalta oikealle. Lauseiden ryhmitys selkeyttää koodin ymmärtämistä. Tähänastiset ohjelmaesimerkit ovat käyttäneet (pääasiassa) vain tätä rakennetta Valintarakenne Valinta- eli ehtorakenne mahdollistaa tehtävien vaihtoehtoisen suorittamisen. Toimenpide valitaan kahdesta tai useammasta vaihtoehdosta jonkin ehdon perusteella. Ohjelma tekee päätöksiä. Näin saadaan pienestäkin ohjelmasta älykäs, mikä on eduksi etenkin sulautetuissa järjestelmissä. Valintarakenteita ovat: - päätöksen tekeminen, if, if-else - yhden valitseminen useasta vaihtoehdosta, switch 2

3 if-lause Kaikkien ohjauskäskyjen perusrakenne on ehto- eli if-lause. Sen avulla voi ohjelman suorituksen jakaa kahteen eri haaraan, joista vain toinen suoritetaan halutun ehdon perusteella. If-lause näyttää C-kielessä tällaiselta: Kuva if-rakenne. if-lauseen yleinen muoto, formaatti: if(ehto) lause; esim. if(lampo_1 > lampo_2) // jos ehto on tosi eli lampo_1 on suurempi kuin lampo_2, PORTB = 0x01; // B-porttiin sijoitetaan hex-luku 0x01 Sulkujen sisällä oleva ehto voi olla mikä tahansa lauseke, tavallisimmin se on vertailulauseke. Siinä verrataan kahden arvon suuruutta keskenään, esim. onko y suurempi kuin x; y > x? Jos ehto on tosi, eli sulkujen sisällä olevan ehto-lauseen arvo on nollasta poikkeava, suoritetaan lause. Muuten ei. Jos ehdon perusteella suoritettavia lauseita on useita, lauseet kootaan yhteen käyttäen aaltosulkuja. if(ehto) lause_1; lause_2; lause_3; Huomaa, että kaarisulkujen jälkeen ei tule puolipistettä. if-käskyyn liittyy - joko yksittäinen käsky - tai monta käskyä. Jos if-lauseeseen liittyy monta käskyä, ne on sijoitettava omaan lohkoonsa ja siis erotettava muusta ohjelmasta lohkoerottimilla 3

4 if else lause If-lauseessa voi olla myös valinnainen else-osa: if(ehto) lause_1; else lause_2; Kuva If-else-rakenne. Jos ehto on tosi, suoritetaan lause_1. Jos ehto ei ole totta, eli sulkujen sisällä olevan lausekkeen arvo on nolla, suoritetaan lause_2. If-lausetta voi jatkaa niin pitkälle kuin tarpeellista lisäämällä uusia if-lauseita else-osan perään. Ehto laitetaan aina sulkeiden sisään. Lause voi olla joko yksittäinen käskylause tai aaltosulkeissa oleva koottu lause (eli monta lausetta). else-if lause if(ehto_1) lause_1; else if(ehto_2) lause_2; else lause_3; Huom! if-lauseen jälkeen puolipiste (;) puuttuu. Muista kirjoittaa ehdon ympärille kaarisulkeet. Jos if-lauseita on kaksi tai useampia, niin se toteutetaan, joka on tosi. 4

5 if-esimerkki 1 Kirjoita seuraava lähdekoodi, käännä ja aja se. /********************************************************** Project : if_1.c Hardware: PV-M32 + PV-LEDIT on PORTB Software: WinAVR Date : Comments: if-lauseen demo **********************************************************/ #include <util/delay.h> // prototyyppi void wait(uint16_t time); int main(void) DDRB = 0xFF; uint8_t luku = 0; while(1) PORTB = luku; wait(500); luku = luku + 1; if(luku > 8) // testi, jos luku on suurempi kuin 8 luku = 0; // luku nollataan Analysointi Ohjelma laskee nollasta ylöspäin ja joka kierroksella testataan, joko ollaan yli kahdeksan. Kun luku on suurempi kuin 8, luku-muuttuja nollataan ja laskenta alkaa uudestaan. Harjoituksia 1. Muuta esimerkkiohjelman testiehtoa. 2. Muuta testiehtoa ja askellusta. (esim. luku = luku + 2;). 3. Muuta testiehto toisinpäin, siis pienempi kuin, <., ja samalla myös koodia, niin että toimii. Aloittelijan virhe! Tyypillinen aloittelijan virhe on panna puolipiste if-lauseen loppuun. Se aiheuttaa yleensä paljon hämminkiä. if(virta == 10); // jos virta on yhtä suuri kuin 10 lause_1; - tässä lause_1 suoritetaan aina, koska kukin rivi suoritetaan erillisenä lauseena, ei yhdessä, kuten oli tarkoitus - kun otat puolipisteen pois sulkumerkin jälkeen, ohjelma toimii oikein. 5

6 Nyt voidaan jatkaa if-lauseen tutkimista. if ja input, esimerkki 2 /********************************************************** Project : if_in.c HW: PV-M32 + PV-TINT + PV-LEDIT SW: WinAVR Date : Comments: lukee D-portin tilan ja tulostaa muuttujan, jos S1=INT0 on painettu ***********************************************************/ int main(void) unsigned char inpu; unsigned char luku = 0x18; DDRB = 0xFF; // B-portti output DDRD = 0xF0; // D-portti input PORTD = 0xFF; while(1) PORTB = 0x01; inpu = PIND; // luetaan portti D muuttujan arvoksi if(inpu == 0xBB) // jos S1=INT0 painettu PORTB = luku; // katso PV-TINT-kortin kaaviota, // siitä selviää miksi vertoarvo on 0xBB Analysointi Ohjelman alussa kaikki D-portin bitit asetetaan ykköseksi: PORTD = 0xFF; Jos S1 on painettu, se merkitsee sitä, että bitti 3 menee nollaksi, ja johtuen kortin kytkennästä myös 6- bitti menee nollaksi, jolloin portista luettava ei ole 0xFB, vaan 0xBB. if-lauseessa testataan, onko inpu-muuttujaan luettu arvo yhtä kuin 0xBB. Jos S1=INT0 on painettu alas, kun porttia luetaan muuttujaan, niin silloinhan se on. Ehto on selvästikin tosi ja B-porttiin kirjoitetaan luku-muuttujan arvo. Harjoituksia 1. Lisää testiehto, jossa testataan onko kytkintä S2=INT1 painettu. 2. Lisää testiehto, jossa testataan onko kytkimet S1 ja S2 painettu alas yhtaikaa.. 6

7 if-else-esimerkki 3 jossa mukana esikääntimen direktiivi #define /********************************************************** Project : if_else.c HW : PV-M32 + PV-EMO + PV-LEDIT SW : WinAVR Date : Comments: lukee D-portin tilan ja tulostaa muuttujan, jos S1 & S2 on painettu **********************************************************/ #define S2 bit_is_clear(pind, 2) // jos S2 painettu #define S3 bit_is_clear(pind, 3) // jos S3 painettu int main(void) DDRB = 0xFF; DDRD = 0x00; PORTD = 0xFF; // B-portti output // D-portti input while(1) if(s2) // jos S2 painettu PORTB = 0x0F; else if(s3) // jos S3 painettu PORTB = 0xF0; else PORTB = 0x81; // ellei mitään painettu Analysointi Uutta koodissa on kaksi symbolisen merkkivakion määritystä, #define S2 bit_is_clear(pind, 2) // jos S2 painettu #define S3 bit_is_clear(pind, 3) // jos S3 painettu Määritys toimii siten, että esikäännin korvaa koodissa missä tahansa kohtaa esiintyvän S2-merkinnän makrolla joka testaa onko D-portin 2-bitti nolla vai ei. Siinähän on nolla, jos S2-nappia on painettu. Ellei kumpaakaan nappia ole painettu niin else // ellei mitään painettu PORTB = 0x81; LED-kuvio loistaa vain niin kauan kuin painat jotain kytkintä, sillä koodissa ei käytetä viivettä. Harjoituksia 1. Muuta testiehtoja ja tulostettavia LED-kuvioita. 2. Lisää testiehto, jossa S1 ja S2 painettu alas yhtaikaa. If-else-lausetta kehittyneempi valintakomento on switch. Tarvitsemme sen käytössä break-komentoa, joten tutkitaan se ensin. 7

8 Silmukan keskeyttäminen break-käskyllä Switch-lauseesta joudutaan poistumaan, kun jokin sen ehto toteutuu. Poistuminen voidaan toteuttaa break-komennolla. Se aiheuttaa hyppäämisen ulos silmukasta välittömästi. Break-komennon käyttö ei liity pelkästään switch-lauseeseen, vaan sitä voidaan käyttää myös ohjelmasilmukoiden kanssa. Jos ollaan ohjelmasilmukassa, break-komennolla hypätään sieltä ulos. Käsky toimii siis myös while, for ja do - while lauseiden yhteydessä. Break-lause, esimerkki /********************************************************* Project : break.c HW: PV-M32 SW: WinAVR Date : Comments: break-lauseen demo *********************************************************/ #include <util/delay.h> // *** Primitive wait() *** void wait(uint16_t time) volatile uint16_t i; for(i=0;i<2000;i++) _delay_loop_2(time); int main(void) DDRB = 0xFF; unsigned char laskuri=0; while(1) while(1) if(laskuri > 33) break; // hypätään ulos, kun ehto on tosi ++laskuri; // laskuri = laskuri + 1; PORTB = laskuri; wait(50); laskuri = 0; Analysointi Ohjelma laskee ja tulostaa laskuri-muuttujaa, kunnes ehto on tosi. Silloin poistutaan sisemmästä whilesilmukasta, ja jatketaan. Uloimman while-silmukan ensimmäinen toimenpide on nollata laskuri, palataan takaisin sisempään silmukkaan ja if-testiin. Laskenta jatkuu ikuisesti. 8

9 Silmukan keskeyttäminen continue-lauseella Muuten toiminnaltaan samankaltainen kuin break, mutta kun break-lauseen kohdatessaan ohjelma hyppää ulos silmukasta, niin continue ohittaa kaikki silmukan loput käskyt ja aloittaa saman silmukan alusta. Käyttö while, do-while ja for-loopeissa. Ei toimi switch-lauseessa. Joissakin tapauksissa ohjelmassa joudutaan palaamaan while-silmukan alkuun ennen kaikkien silmukan runkolauseiden suoritusta. Continue-komento sijoitetaan silmukan runkoon haluttuun kohtaan. Kun continue-komento suoritetaan, alkaa seuraava silmukan kierros välittömästi. Silmukan loput lauseet ohitetaan. Do-while-silmukassa testataan lopetusehdot ja tarvittaessa aloitetaan seuraava silmukkakierros. Käytä continue ja break-lauseita varoen. Ohjelmaa, joka äkkiä muuttaa suuntaansa, on vaikea ymmärtää. Continue esimerkki /********************************************* Project : continue.c HW: PV-M32 SW: WinAVR Date : Comments: continue-lauseen demo *********************************************/ #include <util/delay.h> int main(void) DDRB = 0xFF; unsigned char laskuri; while(1) laskuri = 0; while(1) if(laskuri > 62) continue; // stop, kun ehto on tosi, // koska ei hypätä ulos silmukasta, vaan silmukan alkuun ++laskuri; // laskuri = laskuri + 1; PORTB = laskuri; wait(50); laskuri = 0; Analysointi Koodin pohjana on edellinen esimerkki, jotta komentojen toimintaero selviää. Kun if-lauseen ehto on tosi, ohjelma pysähtyy, koska ei poistuta silmukasta, vaan continuella hypätään saman silmukan alkuun ja laskurihan on edelleen suurempi kuin 62. 9

10 Switch-lause Jos testattavia asioita on monta, pannaan if- ja else-lauseita yhtä monta peräjälkeen. Muutama vielä menettelee, mutta äkkiä tulee tilanne, että koodista tulee sekava ja se on vaikeasti ymmärrettävä. Otetaan apuun switch-lause. Switch-lauseen sisällä suoritus haarautuu yhteen useasta mahdollisesta haarasta. Sitä käytetään tavallisesti erilaisissa valikkorakenteissa, joissa käyttäjän valintojen perusteella jatketaan ohjelmaa. Tai esimerkiksi sulautetuissa järjestelmissä luetaan jonkin portin tila (vaikkapa varasvalvonnan ovi- ja ikkunakytkimet) tietyin väliajoin ja sen perusteella suoritetaan valinta, miten ohjelma jatkuu (käynnistetään kameranauhuri, kutsutaan yövahti, soitetaan poliisi, hälytetään palokunta, pannaan summeri soimaan, jne.). Kuva switch-lause. switch-lauseen formaatti: switch (ehto) case luku1: lause1; break; case luku2: lause2; break; case luku3: lause3; break; case luku4: lause4; break; default: lause5 Switch-lauseen otsikossa on ehto-lauseke, joka määrää mikä case-sanalla merkityistä tapauksista valitaan. Lausekkeen arvon on oltava kokonaisluku, mutta sen paikalla voi käyttää myös erimerkiksi merkkivakiota. Jokaisella tapauksella on oma case-osansa. Lohkossa hypätään siihen kohtaan, joka vastaa muuttujan arvoa. Jokaisen vaihtoehdon käsittelyn jälkeen pitää laittaa break-käsky. Sillä poistutaan switch-lauseesta sitä seuraavaan komentolauseeseen. Jos vastaava arvoa ei löydy, hypätään 10

11 default-arvoon ja suoritetaan sen käskyt. Default-osassa voi olla esimerkiksi virhetilanteiden käsittelyyn liittyvää ohjelmakoodia, vaikka vikailmoitus. Se voi myös puuttua. Switch-lause on kuin vaihtokytkin, jonka avulla haaraudutaan oikeaan case-osaan, jos switchin jälkeen suluissa oleva lauseke saa jonkin caselauseen jälkeisen arvon. Jos mikään ei matsaa, suoritetaan default-lause. Switch-lause vaikuttaa monimutkaiselta, mutta siitä tulee selkeä parin harjoituksen jälkeen. switch-lause, esimerkki 1 /********************************************************** Project : switch_1. HW : PV-M32 + PV-TINT + PV-LEDIT on B-port SW : WinAVR Date : Comments: switch-ehtorakenne case-ehdot "outoja", ne johtuvat PV-TINT-kortin rakenteesta **********************************************************/ #include <util/delay.h> // *** Primitive wait() *** void wait(uint16_t time) volatile uint16_t i; for(i=0;i<2000;i++) _delay_loop_2(time); int main(void) uint8_t inpu; DDRB = 0xFF; DDRD = 0x00; PORTD = 0xFF; // B-portin suunta lähtö, output // D-portin suunta tulo, input // D-portin pinnit ylös while(1) inpu = PIND; // luetaan D-portin tila switch(inpu) case 0x8B: PORTB = 0x0F; wait(1000); break; case 0xC7: PORTB = 0xF0; // jos INT0 painettu // jos INT1 painettu 11

12 wait(1000); break; default: PORTB = 0x81; // jos mitään ei painettu Analysointi Ensin luetaan D-portin tila. Jos mitään painokytkintä ei ole painettu, resetin jälkeen kaikki portin pinnit ovat tilassa looginen ykkönen, lukuunottamatta 5- ja 6-bittejä (johtuu kortin kytkennästä). Eli kun D- portin tila luetaan inpu-muuttujan arvoksi, on tulos 0xCF. Jos jompikumpi D-portin kahdesta kytkimestä on painettu alas, se maadoittaa ko. pinnin eli sen tila on nolla, joten inpu-muuttujan arvo muuttuu vastaavasti. Tätä testataan switch-lauseessa ja tämän jälkeen suoritetaan sen case-osan lause, jonka lausekkeen arvo on sama kuin ehto-osan lausekkeen arvo. Mikäli switch-lauseessa ei ole sellaista case-osaa, jonka lausekkeen arvo vastaa ehto-osan lausekkeen arvoa, (eli mitään kytkintä ei ole painettu) suoritetaan default-osan lause. Switch-lause, esimerkki 2 /********************************************************** Project : switch_2.c Hardware: PV-M32 + PV-EMO + PV-LEDIT on PORTB Software: WinAVR Date : Comments: switch-ehtorakenne **********************************************************/ #include <util/delay.h> int main(void) unsigned char arvo, laskuri = 0; DDRB = 0xFF; // B-portin suunta lähtö, output while(1) if(laskuri < 5) PORTB = 0x01; laskuri++; arvo = laskuri; if(laskuri > 20) laskuri = 0; switch(arvo) case 5: PORTB = 0x04; // jos arvo on 5, LED 4 loistaa break; 12

13 case 10: PORTB = 0x10; break; case 15: PORTB = 0x40; break; default: wait(200); Analysointi Koodi ei kommenttia enempää kaipaa, kunhan teet tähän liittyvän harjoitukset. No goto! Basicilla ohjelmoineet muistanevat goto-lauseen. Se on myös C-kielessä. Goto-lause sallii hypyn koodissa mihin tahansa, eteen- tai taaksepäin. Siitä seuraa vaikeasti tulkittavaa koodia, spagetti-koodia. Ilman goto-lausetta voi C-ohjelman aivan hyvin tehdä, joten on parempi olla käyttämättä sitä. 13

14 Toistorakenne Toisto- eli silmukkarakenne on ohjelmarakenne, joka suorittaa saman asian useita kertoja peräkkäin. Jos on laskettava joku tietty arvo, vaikkapa viive, jos pitää säännöllisesti tietyn ajan kuluttua käydä lukemassa joukko portteja tai vaikkapa taulukon käsittely (opitaan myöhemmin), tarvitaan ohjelmoinnissa silmukkarakennetta. Koska sulautetuissa järjestelmissä ei (yleensä) ole käyttöjärjestelmää, tarvitaan jokaisessa ohjelmassa erityinen toistorakenne, ikuinen silmukka. Silmukkarakenteita on kolme erilaista; - for - while - do-while for-silmukkalause, for-loop Jos tiedetään etukäteen, montako kertaa ohjelmasilmukka tulee tehdä, käytetään for-lausetta. Kuva for-silmukka. for-silmukan formaatti: for(silmukkalaskurin_alkuarvo; ehto; päivitys) ohjelmalause; Jos useita lauseita liittyy for-silmukkaan, on käytettävä lausesulkeita. 14

15 For-silmukan kolme vaihetta 1. Laskurimuuttujan alkuarvon asetus, initialization Alkuarvon asetus voi olla mikä tahansa C-kielen lause. Yleensä se kuitenkin on sijoituslause, jolla asetetaan muuttujan alkuarvo. 2. Testi eli ehdon tarkistus, test-expression Sillä tarkistetaan jatketaanko silmukkaa vai ei. Testiehtolause on usein vertailulause. Toistoehto tutkitaan aina ennen mahdollista silmukan suoritusta. Jos ehto on tosi eli nollasta poikkeava, forlauseen komennot suoritetaan. Jos tulos taas on epätosi (nolla), silmukka pysäytetään ja siirrytään forlauseen jälkeiseen lauseeseen. Jos ehto on epätosi jo ensimmäisessä tarkistuksessa, ei ohjelmalausetta suoriteta kertaakaan. 3. Laskurimuuttujan arvon päivitys, increment/decrement Laskurin päivtys voi olla mikä tahansa C-kielen lauseke. Yleensä se on lause, joka kasvattaa alkuarvoa (yhdellä tai suuremmalla luvulla). Voi olla myös toisin päin eli vähennyslause. Silmukassa olevaa ohjelmalausetta toistetaan niin kauan, kunnes laskuri on kasvanut alarajalta ylärajalle tai päinvastoin. Silmukkalaskuri on muuttuja, joka tulee määritellä aivan kuten muutkin muuttujat. Laskurin alku- ja loppuarvot voivat olla mitä tahansa kokonaislukuja, tai jonkun muun numerotyypin alkioita. Vanhassa C:ssä for-silmukan alkulausekkeessa ei voinut alustaa muuttujia. Vuoden 1999 standardiin tuo ominaisuus lisättiin. Gcc:n uusimmatkaan versiot eivät tue koko C99-standardia kunnolla, mutta tuo ominaisuus kyllä löytyy ainakin gcc 3.0:sta. Tutkitaan muutama esimerkki ja tehdään harjoituksia, jotka selvittävät asiaa. For-lause, esimerkki 1 /********************************************************** Project : for_1.c HW: PV-M32 + PV-LEDIT SW: WinAVR Date : Comments: for-lauseen demo **********************************************************/ #include <util/delay.h> // *** Primitive wait() *** void wait(uint16_t time) volatile uint16_t i; for(i=0;i<2000;i++) _delay_loop_2(time); 15

16 int main(void) uint8_t i; // silmukkalaskurin muuttuja DDRB = 0xFF; for(i = 0; i < 65; i++) // alkuarvo, testi, päivitys PORTB = i; wait(50); PORTB = 0x81; Analysointi Ensin for-silmukassa alustetaan laskurimuuttuja eli i:n arvoksi laitetaan 0. Sen jälkeen tutkitaan, onko laskurin tarkistamiseen annettu ehto tosi, vai epätosi. Ensimmäisellä kierroksella se on selvästi tosi, joten siirrytään suorittamaan for-lauseen runkoa, eli suoritetaan aaltosulkujen välissä olevat lauseet, järjestyksessä. Kun for-lauseen runko on suoritettu, kasvatetaan laskuria i, siis i++ eli i = i + 1; Nyt yksi for-lauseen kierros on suoritettu, ja i:n arvona on 1. Alustusta ei enää suoriteta, ainoastaan ehdon tarkistus, runko ja kasvatus. Seuraava kierros alkaa jälleen ehdon tarkistuksella, eli onko i < 65?, kyllä. Näin jatketaan kunnes ehto on epätosi eli 65 < 65. For lause päättyy For-lause ja ikuinen silmukka Tähän asti me olemme tehneet sulautetuissa järjestelmissä yleisen ikuisen silmukan while-lauseella. Sama voidaan tehdä myös for-lauseella. /********************************************* Project : for_ikuinen.c Date : Comments: ikuinen silmukka for-lauseella *********************************************/ #include <util/delay.h> // *** Primitive wait() *** void wait(uint16_t time) volatile uint16_t i; for(i=0;i<2000;i++) _delay_loop_2(time); 16

17 int main(void) uint8_t i = 0; // silmukkalaskurin muuttuja DDRB = 0xFF; for(;;) // ikuinen silmukka i++; // i = i + 1; PORTB = i; wait(100); if(i > 100) // jos yli 100, aloita alusta i = 0; Analysointia tuskin kaipaa Sisäkkäiset silmukat Silmukat voidaan laittaa sisäkkäin, yksi silmukka toisen sisälle. Sisällä oleva silmukka tulee suorittaa kokonaan jokaisen ulomman silmukan kierroksen aikana. Sisäkkäiset silmukat, esimerkki /********************************************************** Project : for_sisaiset.c HW: PV-M32 + PV-LEDIT on B-port SW: WinAVR Date : Comments: for-lauseen demo **********************************************************/ int main(void) volatile uint8_t i; // ulompi silmukkalaskuri volatile uint32_t k; // sisempi silmukkalaskuri DDRB = 0xFF; for(i = 0; i < 65; i++) PORTB = i; for(k = 0; k < 30000; k++); // kulutetaan aikaa PORTB = 0x81; // for-lauseet läpikäyty 17

18 Analysointi Tärkeää on huomata, että tässä on käytettävä muuttujan volatile-määritystä. Muuten käännin optimoi koodin ja hypätään suoraan silmukasta ulos. Käy tutustumassa volatile-määrityksestä C-kielen käsitteet-osiosta. volatile uint8_t i; // ulompi silmukkalaskuri volatile uint32_t k; // sisempi silmukkalaskuri Käytämme for-silmukassa sisäistä for-silmukkaa, jossa ei tehdä mitään, kulutetaan vain aikaa laskemalla :een. Luku on oltava suuri, jotta viive näkyisi. Kuten muistanet, AVR on RISCtyyppinen, joten yhdellä kellopulssilla tehdään koko konekäsky. Jos silmukkamuuttuja on saanut arvon ennen silmukkaan tuloa, sitä ei tarvitse initialisoida itse silmukassa. Toisaalta silmukkamuuttujan päivitys voi olla muutakin kuin +1. esim. laskuri = 4; for(; laskuri < 14; laskuri + 2) lauseita; Laskuri-muuttuja on asetettu jo ennen for-silmukkaa Break ja for-silmukka Break-käskyn suoritus aiheuttaa poistumisen ohjelman siitä (sisimmästä) ohjausrakenteesta, missä se sijaitsee. Ts. jos break kohdataan sisäisessä silmukassa, ohjelma hyppää ulospäin silmukan jälkeiselle komentoriville, tai seuraavaan silmukkaan. esim. for(laskuri = 0; laskuri < 9; laskuri++) PORTB = laskuri; if (laskuri == 5) //jos laskurin arvo yhtä kuin 5, hypätään ulos for-silmukasta break; 18

19 While-toistolause, while-loop Kun ei tiedetä tarkkaan, montako kertaa käskysarjaa pitää toistaa, käytetään while-lausetta. Siinä toistetaan käskysarjaa niin kauan kuin annettu ehto on tosi. While-lauseen tarve testataan ennen silmukkaan menoa. Siksi on mahdollista, että silmukkaa ei koskaan käydä läpi, eikä sen käskyjä suoriteta. Kuva while-silmukka. while-silmukan formaatti: while (ehto) lause; esim. while (luku < 5) // niin kauan kuin luku on pienempi kuin 5, suoritetaan silmukassa käskyjä PORTB = 0xAA; Sulkujen sisällä on testi- eli jatkamisehto. Mikäli lausekkeen arvo on tosi, suoritetaan lause ja palataan uudelleen lausekkeen arvon testaamiseen. Esimerkkilauseessa niin kauan kuin luku-muuttuja on pienempi kuin 5, ehto on tosi ja silmukka jatkuu. Silmukassa ollaan, kunnes ehto on epätosi. Lopetusehto tarkistetaan aina ennen ensimmäistä toimenpidettä ja aina, kun ollaan silmukan käskyrivien lopussa. Ehto voi olla mikä tahansa C-lauseke, useimmiten vertailulauseke. Lause, joka while-silmukassa suoritetaan, voi olla * yksi lause, joka päättyy puolipisteeseen, tai * se voi olla useita lauseita, yhdistelmälause, jolloin se ympäröidään lausesulkeisiin. Itse ohjelmalauseet voivat olla mitä tahansa C-kielen lauseita. 19

20 While-lause, esimerkki 1 /********************************************************** Project : while_1.c HW: PV-M32 + PV-LEDIT on B-port SW: WinAVR Date : Comments: while-lauseen demo **********************************************************/ #include <util/delay.h> // *** Primitive wait() *** void wait(uint16_t time) volatile uint16_t i; for(i=0;i<2000;i++) _delay_loop_2(time); int main(void) uint8_t testi = 33; DDRB = 0xFF; while(testi) testi--; // testi = testi - 1; PORTB = testi; wait(100); PORTB = 0x81; // while-lause läpikäyty Analysointi Äkkiä ajatellen yllä olevassa koodissa ei loppua tule koskaan. Mutta tutkitaan asiaa tarkemmin, opitaan samalla tärkeä seikka, jota tarvitaan, kunhan päästään ohjelmoinnissa mikro-ohjaimen sisäisiin laskureihin. Niin kauan kuin testi on erisuuri kuin nolla, ohjelma pyörii while-silmukassa vilkutellen LED-diodeja. Miksi ja milloin ohjelma viimein pysähtyy? Kun ehto on nolla, epätosi, sehän on selvä. Kun laskennassa muuttujan arvo on päätynyt arvoon 0x00, se on binäärisenä Silloin whiletestiehto on selvästikin epätosi ja tullaan ulos silmukasta. Muista! C-kielessä kaikki nollasta poikkeavat luvut ovat tosi-true. Nolla on epätosi-false. 20

21 Sisäkkäiset while-lauseet while-silmukka voi olla toisen while-lauseen sisällä. Tällöin on pidettävä huolta, että sisäinen silmukka on kokonaisuudessaan ulomman sisällä. Ikuinen while-silmukka while(1) koodia Tässä ehto on aina tosi, joten ohjelma pyörii silmukassa 'ikuisesti'. Tämä on tyypillinen ja hyvin usein tarvittava sulautetun järjestelmän ohjelmasilmukka. while-silmukka ja odotus While-silmukkaa voidaan käyttää odotettaessa jotain tiettyä tapahtumaa, kuten ovikytkimen aiheuttamaa bitin kääntymistä. Kun ovi on sulkeutunut, ohjelma jatkuu while-silmukan jälkeisestä seuraavasta käskystä. while(ovi==1); Kun ovi sulkeutuu, ovi-muuttuja saa arvon 0 ja ohjelman eteneminen jatkuu Do-while-toistolause Do-while lause muodostaa silmukan, jota toistetaan kunnes testilausekkeesta tulee epätosi eli nolla. Dowhile lause on lopetusehtoinen silmukka. Päätös silmukan uudesta kierroksesta tehdään silmukan läpikäynnin jälkeen, joten silmukan kaikki käskyt suoritetaan ainakin kerran. Kuva do-while-lause. 21

22 do-while-lauseen formaatti: do ohjelmalause(et); while (ehto); Ehto voi olla mikä tahansa C-lauseke, usein se on vertaileva lauseke. Jos lauseosassa on useita käskyjä, on käytettävä lausesulkeita. Lauseosaa toistetaan, kunnes testistä tulee epätosi eli nolla. Ehdon testi tehdään vasta käskyjen suorittamisen jälkeen. Miksi käytetään do-silmukkaa? do-silmukka on harvemmin käytetty kuin while. Erona on se, että while-lauseessa ehto testataan ennen käskysarjan suoritusta ja do-lauseessa vasta sen jälkeen. Mitä tämä käytännössä merkitsee? Jos silmukan lauseet on tehtävä ainakin yhden kerran, käytetään Do-lausetta. While-lauseen runkoa ei suoriteta kertaakaan, jos ehto on epätosi jo ensimmäisellä testauskerralla. Yleensä do.. while -rakennetta ei suositella käytettäväksi sen hankalan logiikan kannalta. Do-while esimerkki /********************************************************** Project : do_while.c HW: PV-M32 + PV-LEDIT SW: WinAVR Date : Comments: for-lauseen demo **********************************************************/ #include <util/delay.h> // *** Primitive wait() *** void wait(uint16_t time) volatile uint16_t i; for(i=0;i<2000;i++) _delay_loop_2(time); 22

23 int main(void) uint8_t testi = 0x00; DDRB = 0xFF; do testi++; // testi = testi + 1; PORTB = testi; wait(50); while(testi < 9); // ehdon testaus PORTB = 0x81; // while-lause läpikäyty Analysointi Niin kauan kuin testi on pienempi kuin 9, suoritetaan silmukan koodit. Kun ehto ei ole tosi, hypätään ulos. while(testi < 9); // ehdon testaus 23

Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet suoritetaan peräkkäin.

Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet suoritetaan peräkkäin. 2. Ohjausrakenteet Ohjausrakenteiden avulla ohjataan ohjelman suoritusta. peräkkäisyys valinta toisto Koottu lause; { ja } -merkkien väliin kirjoitetut lauseet muodostavat lohkon, jonka sisällä lauseet

Lisätiedot

5.6. C-kielen perusteet, osa 6/8, Taulukko 6.1.2008, pva, kuvat jma

5.6. C-kielen perusteet, osa 6/8, Taulukko 6.1.2008, pva, kuvat jma 5.6. C-kielen perusteet, osa 6/8, Taulukko 6.1.2008, pva, kuvat jma Every cloud has a silver line. - englantilainen sananlasku Tässä osiossa tärkeää: yksi- ja moniulotteinen taulukko Sisältö Yleistä Yksiulotteinen

Lisätiedot

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä

Sisällys. 11. Javan toistorakenteet. Laskurimuuttujat. Yleistä Sisällys 11. Javan toistorakenteet Laskuri- ja lippumuuttujat.. Tyypillisiä ohjelmointivirheitä: Silmukan rajat asetettu kierroksen verran väärin. Ikuinen silmukka. Silmukoinnin lopettaminen break-lauseella.

Lisätiedot

Osa. Toimintojen toteuttaminen ohjelmissa vaatii usein haarautumisia ja silmukoita. Tässä luvussa tutustummekin seuraaviin asioihin:

Osa. Toimintojen toteuttaminen ohjelmissa vaatii usein haarautumisia ja silmukoita. Tässä luvussa tutustummekin seuraaviin asioihin: Osa II 8. oppitunti Kehittynyt ohjel- man kulku Toimintojen toteuttaminen ohjelmissa vaatii usein haarautumisia ja silmukoita. Tässä luvussa tutustummekin seuraaviin asioihin: Mitä silmukat ovat ja kuinka

Lisätiedot

Ehto- ja toistolauseet

Ehto- ja toistolauseet Ehto- ja toistolauseet 1 Ehto- ja toistolauseet Uutena asiana opetellaan ohjelmointilauseet / rakenteet, jotka mahdollistavat: Päätösten tekemisen ohjelman suorituksen aikana (esim. kyllä/ei) Samoja lauseiden

Lisätiedot

Ohjausrakenteet. Valinta:

Ohjausrakenteet. Valinta: Ohjausrakenteet Luento antaa yleiskuvan siitä kuinka ohjelmassa suorittaan vaihtoehtoisia tehtäviä valintarakenteiden avulla ja kuinka samanlaisia ohjelma-askeleita toistetaan toistorakenteiden avulla

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita valintalauseet 1 Johdantoa kontrollirakenteisiin Tähän saakka ohjelmissa on ollut vain peräkkäisyyttä eli lauseet on suoritettu peräkkäin yksi kerrallaan Tarvitsemme myös valintaa

Lisätiedot

Sisällys. 3. Pseudokoodi. Johdanto. Johdanto. Johdanto ja esimerkki. Pseudokoodi lauseina. Kommentointi ja sisentäminen.

Sisällys. 3. Pseudokoodi. Johdanto. Johdanto. Johdanto ja esimerkki. Pseudokoodi lauseina. Kommentointi ja sisentäminen. Sisällys 3. Pseudokoodi Johdanto ja esimerkki. Pseudokoodi lauseina. Kommentointi ja sisentäminen. Ohjausrakenteet: Valinta if- ja if--rakenteilla. oisto while-, do-while- ja for-rakenteilla. 3.1 3.2 Johdanto

Lisätiedot

Java-kielen perusteita

Java-kielen perusteita Java-kielen perusteita Toistorakenne (while, do-while, for) 1 While- lause while-lauseen rakenne on seuraava: while (ehtolauseke) lause Kun ehtolausekkeen arvo on totta, lause suoritetaan. Lause suoritetaan

Lisätiedot

Johdanto ja esimerkki. Pseudokoodi lauseina. Kommentointi ja sisentäminen. Ohjausrakenteet:

Johdanto ja esimerkki. Pseudokoodi lauseina. Kommentointi ja sisentäminen. Ohjausrakenteet: 3. Pseudokoodi 3.1 Sisällys Johdanto ja esimerkki. Pseudokoodi lauseina. Kommentointi ja sisentäminen. Ohjausrakenteet: Valinta if- ja if-else-rakenteilla. Toisto while-, do-while- ja for-rakenteilla.

Lisätiedot

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro:

TAITAJA 2007 ELEKTRONIIKKAFINAALI 31.01-02.02.07 KILPAILIJAN TEHTÄVÄT. Kilpailijan nimi / Nro: KILPAILIJAN TEHTÄVÄT Kilpailijan nimi / Nro: Tehtävän laatinut: Hannu Laurikainen, Deltabit Oy Kilpailutehtävä Kilpailijalle annetaan tehtävässä tarvittavat ohjelmakoodit. Tämä ohjelma on tehty laitteen

Lisätiedot

Lauseet. Ehdollinen lause. Tämän osan sisältö. Ehdollinen lause. Esimerkkejä. Yksinkertainen ehto. Lohkosulut ja sisennys. Ehdollinen lause if

Lauseet. Ehdollinen lause. Tämän osan sisältö. Ehdollinen lause. Esimerkkejä. Yksinkertainen ehto. Lohkosulut ja sisennys. Ehdollinen lause if 3 Lauseet Lue kirjasta s. 54-84 Tämän osan sisältö Ehdollinen lause if Looginen lauseke vertailut AND-operaattori &&, & OR-operaattori, NOT-operaattori! Valintalause switch Toistolauseet while for do while

Lisätiedot

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Matlab-harjoitus 2: Kuvaajien piirto, skriptit ja funktiot. Matlabohjelmoinnin perusteita Numeerinen integrointi trapezoidaalimenetelmällä voidaan tehdä komennolla trapz. Esimerkki: Vaimenevan eksponentiaalin

Lisätiedot

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä

Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Ohjelmointiharjoituksia Arduino-ympäristössä Yleistä Arduino-sovelluksen rakenne Syntaksi ja käytännöt Esimerkki ohjelman rakenteesta Muuttujat ja tietotyypit Tietotyypit Esimerkkejä tietotyypeistä Ehtolauseet

Lisätiedot

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä

Taitaja2005/Elektroniikka. 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä 1) Resistanssien sarjakytkentä kuormittaa a) enemmän b) vähemmän c) yhtä paljon sähkölähdettä kuin niiden rinnankytkentä 2) Kahdesta rinnankytketystä sähkölähteestä a) kuormittuu enemmän se, kummalla on

Lisätiedot

13. Loogiset operaatiot 13.1

13. Loogiset operaatiot 13.1 13. Loogiset operaatiot 13.1 Sisällys Loogiset operaatiot AND, OR, XOR ja NOT. Operaatioiden ehdollisuus. Bittioperaatiot. Loogiset operaatiot ohjausrakenteissa. Loogiset operaatiot ja laskentajärjestys.

Lisätiedot

Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä.

Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä. TIETOKONEOHJELMIEN RAKENNE Perinteiset tietokoneohjelmat alkavat pääohjelmasta, c:ssä main(), jossa edetään rivi riviltä ja käsky käskyltä. Teollisuusautomaation ohjelmiin on lainattu runsaasti perinteisen

Lisätiedot

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 5 Timo Savola 28. huhtikuuta 2006 Osa I Shell-ohjelmointi Ehtolause Lausekkeet suoritetaan jos ehtolausekkeen paluuarvo on 0 if ehtolauseke then lauseke

Lisätiedot

6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva

6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva 6.3. AVR_rauta. EEPROM-muisti 09.12.2007 pva Experience is what causes people to make new mistakes instead of old ones... - Unknown Sisältö Yleistä EEPROM-rekisterit Protoilu-ohje EEPROMmista ja Fuse-biteistä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 21.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 21.9.2015 1 / 25 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Sisällys. 15. Lohkot. Lohkot. Lohkot

Sisällys. 15. Lohkot. Lohkot. Lohkot Sisällys 15. Lohkot Tutustutaan lohkoihin. Muuttujien ja vakioiden näkyvyys sekä elinikä erityisesti operaation lohkossa. Nimikonfliktit. Muuttujat operaation alussa vai myöhemmin? 15.1 15.2 Lohkot Aaltosulkeet

Lisätiedot

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008. 1. Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia. Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2008 Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.fi 1. Java-ohjelmoinnin alkeita Tietokoneohjelma Java-kieli ja Eclipse-ympäristö Java-ohjelma ja ohjelmaluokka

Lisätiedot

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys

C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. C-ohjelma. Operaatioiden suoritusjärjestys Loogisia operaatioita - esimerkkejä Tänään on lämmin päivä ja perjantai Eilen satoi ja oli keskiviikko tai tänään on tiistai. On perjantai ja kello on yli 13 Ei ole tiistai tai ei sada. Ei pidä paikkaansa,

Lisätiedot

Muuttujien roolit Kiintoarvo cin >> r;

Muuttujien roolit Kiintoarvo cin >> r; Muuttujien roolit Muuttujilla on ohjelmissa eräitä tyypillisiä käyttötapoja, joita kutsutaan muuttujien rooleiksi. Esimerkiksi muuttuja, jonka arvoa ei muuteta enää kertaakaan muuttujan alustamisen jälkeen,

Lisätiedot

Tietotyypit ja operaattorit

Tietotyypit ja operaattorit Tietotyypit ja operaattorit Luennossa tarkastellaan yksinkertaisten tietotyyppien int, double ja char muunnoksia tyypistä toiseen sekä esitellään uusia operaatioita. Numeeriset tietotyypit ja muunnos Merkkitieto

Lisätiedot

Vertailulauseet. Ehtolausekkeet. Vertailulauseet. Vertailulauseet. if-lauseke. if-lauseke. Javan perusteet 2004

Vertailulauseet. Ehtolausekkeet. Vertailulauseet. Vertailulauseet. if-lauseke. if-lauseke. Javan perusteet 2004 Vertailulauseet Ehtolausekkeet Ehdot, valintalausekkeet Boolean-algebra == yhtäsuuruus!= erisuuruus < pienempi suurempi >= suurempi tai yhtäsuuri Esimerkkejä: int i=7; int j=10;

Lisätiedot

Sulautettujen järjestelmien kilpailutehtävä

Sulautettujen järjestelmien kilpailutehtävä Sulautettujen järjestelmien kilpailutehtävä Tehtävän laatija: Jari Koskinen, Tietomyrsky Oy Taitaja 2003/Jyväskylänkoulutuskuntayhtymä Taitajat esiin! Käyntiosoite: Sepänkatu 3, Jyväskylä Puh (014) 444

Lisätiedot

Java kahdessa tunnissa. Jyry Suvilehto

Java kahdessa tunnissa. Jyry Suvilehto Java kahdessa tunnissa Jyry Suvilehto Ohjelma Ohjelmointiasioita alkeista nippelitietoon n. 45 min Tauko 10 min Oliot, luokat ja muut kummajaiset n. 45 min Kysykää Sisältöä ei oikeasti ole 2x45 min täytteeksi,

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

6.2. AVR_rauta. Analogia-komparaattori-ohjelmointia 12.12.2007, pva

6.2. AVR_rauta. Analogia-komparaattori-ohjelmointia 12.12.2007, pva 6.2. AVR_rauta. Analogia-komparaattori-ohjelmointia 12.12.2007, pva Joka hitaasti kulkee, se kauaksi pääsee. - tuntematon Sisältö yleistä rekisterit analogiavertailijan käyttö - jännitevahti - audiokytkin

Lisätiedot

7.3. Oheisrautaa. DS1820 30.10.2007

7.3. Oheisrautaa. DS1820 30.10.2007 7.3. Oheisrautaa. DS1820 30.10.2007 Miksi eteenpäin pyrkivällä insinööriopettajalla rehtoriksi tullessaan, on aina päässään paljon muutakin kuin järkeä? - Mr Maple Sisältö Yleistä 1-Wire-väylän lyhyt esittely

Lisätiedot

ELEC-A4010 Sähköpaja Arduinon ohjelmointi. Jukka Helle

ELEC-A4010 Sähköpaja Arduinon ohjelmointi. Jukka Helle ELEC-A4010 Sähköpaja Arduinon ohjelmointi Jukka Helle Arduino UNO R3 6-20VDC 5VDC muunnin 16 MHz kideoskillaattori USB-sarjamuunnin (ATmega16U2) ATmega328 -mikro-ohjain 14 digitaalista I/O väylää 6 kpl

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 28.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 28.2.2011 1 / 46 Ohjelmointiprojektin vaiheet 1. Määrittely 2. Ohjelman suunnittelu (ohjelman rakenne ja ohjelman

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

4. oppitunti. Ilmaukset ja ohjelmalauseet. Osa

4. oppitunti. Ilmaukset ja ohjelmalauseet. Osa Osa I 4. oppitunti Ilmaukset ja ohjelmalauseet Ohjelma ei todellisuudessa ole mitään muuta kuin joukko komentoja, jotka suoritetaan peräkkäin. Monipuolisuutta ohjelmaan saadaan, kun ohjelmassa haaraudutaan

Lisätiedot

Algoritmit. Ohjelman tekemisen hahmottamisessa käytetään

Algoritmit. Ohjelman tekemisen hahmottamisessa käytetään Ohjelmointi Ohjelmoinnissa koneelle annetaan tarkkoja käskyjä siitä, mitä koneen tulisi tehdä. Ohjelmointikieliä on olemassa useita satoja. Ohjelmoinnissa on oleellista asioiden hyvä suunnittelu etukäteen.

Lisätiedot

Taitaja2007/Elektroniikka

Taitaja2007/Elektroniikka 1. Jännitelähteiden sarjakytkentä a) suurentaa kytkennästä saatavaa virtaa b) rikkoo jännitelähteet c) pienentää kytkennästä saatavaa virtaa d) ei vaikuta jännitelähteistä saatavan virran suuruuteen 2.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 9.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 9.2.2009 1 / 35 Listat Esimerkki: halutaan kirjoittaa ohjelma, joka lukee käyttäjältä 30 lämpötilaa. Kun lämpötilat

Lisätiedot

Ongelma(t): Miten tietokoneen komponentteja voi ohjata siten, että ne tekevät yhdessä jotakin järkevää? Voiko tietokonetta ohjata (ohjelmoida) siten,

Ongelma(t): Miten tietokoneen komponentteja voi ohjata siten, että ne tekevät yhdessä jotakin järkevää? Voiko tietokonetta ohjata (ohjelmoida) siten, Ongelma(t): Miten tietokoneen komponentteja voi ohjata siten, että ne tekevät yhdessä jotakin järkevää? Voiko tietokonetta ohjata (ohjelmoida) siten, että se pystyy suorittamaan kaikki mahdolliset algoritmit?

Lisätiedot

Sisällys JAVA-OHJELMOINTI Osa 3: Laskennan ohjaus. Lohkolause (block) Peräkkäinen laskenta. Lohkon käyttö. Esimerkki

Sisällys JAVA-OHJELMOINTI Osa 3: Laskennan ohjaus. Lohkolause (block) Peräkkäinen laskenta. Lohkon käyttö. Esimerkki Sisällys JAVA-OHJELMOINTI Osa 3: Laskennan ohjaus Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Peräkkäinen laskenta Ehdollinen laskenta Laskennan toisto Laskennan hierarkisuus 10/19/99

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Java-kielen perusteet

Java-kielen perusteet Java-kielen perusteet Tunnus, varattu sana, kommentti Muuttuja, alkeistietotyyppi, merkkijono, Vakio Tiedon merkkipohjainen tulostaminen Ohjelmointi (ict1tx006) Tunnus (5.3) Javan tunnus Java-kirjain Java-numero

Lisätiedot

5.2. Sulautetun järjestelmän C-kielen perusteet 2/8, käsitteet 7.1.2008 pva

5.2. Sulautetun järjestelmän C-kielen perusteet 2/8, käsitteet 7.1.2008 pva 5.2. Sulautetun järjestelmän C-kielen perusteet 2/8, käsitteet 7.1.2008 pva Hän joka ei ota riskejä, ei myöskään juo shampanjaa. - venäläinen sanalasku Tässä osiossa tärkeää: lisää ohjelmoinnissa tarvittavia

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 16.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 16.9.2015 1 / 26 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa.

C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa. Taulukot C-kielessä taulukko on joukko peräkkäisiä muistipaikkoja, jotka kaikki pystyvät tallettamaan samaa tyyppiä olevaa tietoa. Taulukon muuttujilla (muistipaikoilla) on yhteinen nimi. Jokaiseen yksittäiseen

Lisätiedot

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen

Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät Java-ohjelmoinnin alkeita. Tietokoneohjelma. Raine Kauppinen Ohjelmointitaito (ict1td002, 12 op) Kevät 2009 Raine Kauppinen raine.kauppinen@haaga-helia.fi 1. Java-ohjelmoinnin alkeita Tietokoneohjelma Java-kieli ja Eclipse-kehitysympäristö Java-ohjelma ja luokka

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testausmenetelmiä Ohjelmiston testaus ja laatu Testausmenetelmiä Testausmenetelmiä - 1 Testauksen menetelmien päälähestymistapoina ovat black-box testi testaaja ei voi tutkia lähdekoodia testaus perustuu sovellukselle suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2014-2015 IV.2 Imperatiivinen ohjelmointi lauseet ja lausekkeet Sisältö 1. Yleistä lausekkeista 2. Presedenssi- ja assosiaatiosäännöt 3. Tyyppimuunnokset 4. Vertailulausekkeet

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 26.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 26.1.2011 1 / 34 Luentopalaute kännykällä käynnissä! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 19.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 19.1.2011 1 / 39 Haluatko antaa palautetta luennoista? Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Muuttujat ja kontrolli. Ville Sundberg

Muuttujat ja kontrolli. Ville Sundberg Muuttujat ja kontrolli Ville Sundberg 14.9.2007 Alkeistyyppi Alin abstraktiotaso josta tarvitsee välittää Yksittäinen, jakamaton tiedonjyvä Tavallaan kaikki alkeistyypit ovat lukuja arvojoukko vaihtelee

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD)

TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) TT00AA12-2016 - Ohjelmoinnin jatko (TT10S1ECD) Ohjelmointikäytännöt 21/3/11 Mikko Vuorinen Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö 1) Mitä on hyvä koodi? 2) Ohjelmointikäytäntöjen merkitys? 3) Koodin asettelu

Lisätiedot

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin Ohjelmointitehtävänä on laatia ohjelma jääkaapin ovihälyttimelle. Hälytin toimii 3 V litium paristolla ja se sijoitetaan jääkaapin sisälle. Hälyttimen

Lisätiedot

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti:

Ohjelmassa henkilön etunimi ja sukunimi luetaan kahteen muuttujaan seuraavasti: 1 (7) Tiedon lukeminen näppäimistöltä Scanner-luokan avulla Miten ohjelma saa käyttöönsä käyttäjän kirjoittamaa tekstiä? Järjestelmässä on olemassa ns. syöttöpuskuri näppäimistöä varten. Syöttöpuskuri

Lisätiedot

UML -mallinnus TILAKAAVIO

UML -mallinnus TILAKAAVIO UML -mallinnus TILAKAAVIO SISÄLLYS 3. Tilakaavio 3.1 Tilakaavion alku- ja lopputilat 3.2 Tilan nimi, muuttujat ja toiminnot 3.3 Tilasiirtymä 3.4 Tilasiirtymän vai tilan toiminnot 3.5 Tilasiirtymän tapahtumat

Lisätiedot

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4)

2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita. Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Muuttuja ja viittausmuuttuja (2/4) 2. Lisää Java-ohjelmoinnin alkeita Muuttuja ja viittausmuuttuja Vakio ja literaalivakio Sijoituslause Syötteen lukeminen ja Scanner-luokka 1 Muuttuja ja viittausmuuttuja (1/4) Edellä mainittiin, että String-tietotyyppi

Lisätiedot

1. luento. Ohjelmointi (C) T0004 Syksy 2003. 1. luento. 1. luento. 1. luento. 1. luento. kurssin sisältö ja tavoitteet työmuodot.

1. luento. Ohjelmointi (C) T0004 Syksy 2003. 1. luento. 1. luento. 1. luento. 1. luento. kurssin sisältö ja tavoitteet työmuodot. EVTEK Teknillinen ammattikorkeakoulu Ohjelmointi (C) T0004 Syksy 2003 Olli Hämäläinen kurssin sisältö ja tavoitteet työmuodot luennot 1-2/2003 laboratorioharjoitukset 1-2/2003 kotitehtävät, laboratoriokerrat

Lisätiedot

Merkkijono määritellään kuten muutkin taulukot, mutta tilaa on varattava yksi ylimääräinen paikka lopetusmerkille:

Merkkijono määritellään kuten muutkin taulukot, mutta tilaa on varattava yksi ylimääräinen paikka lopetusmerkille: Merkkijonot C-kielessä merkkijono on taulukko, jonka alkiot ovat char -tyyppiä. Taulukon viimeiseksi merkiksi tulee merkki '\0', joka ilmaisee merkkijonon loppumisen. Merkkijono määritellään kuten muutkin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 9.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 9.9.2015 1 / 26 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Osa. Listaus 2.1. HELLO.CPP esittelee C++ -ohjelman osat. 14: #include 15: 16: int main() 17: {

Osa. Listaus 2.1. HELLO.CPP esittelee C++ -ohjelman osat. 14: #include <iostream.h> 15: 16: int main() 17: { Osa I 2. oppitunti C++-ohjelman osat Ennen kuin menemme yksityiskohtaisemmin sisälle C++-luokkiin, -muuttujiin jne, katsokaamme ensin, millaisista osista C++-ohjelma koostuu. Tämän tunnin aikana opit seuraavat

Lisätiedot

Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008

Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008 Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008 Kilpailijan nimi: 1) Oheisen kytkennän kokonaisresistanssi on n. 33 Ohm 150 Ohm a) 70 Ohmia b) 100 Ohmia c) 120 Ohmia 120 Ohm 2) Oheisen kytkennän

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. Assembly ja konekieli TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op Assembly ja konekieli Tietokoneen ja ohjelmiston rakenne Loogisilla piireillä ja komponenteilla rakennetaan prosessori ja muistit Prosessorin rakenne

Lisätiedot

7.10. Oheisrautaa. sms Kooste vanhoista, kaipaa vielä fixsaamista,se tulee seuraavaan painokseen.

7.10. Oheisrautaa. sms Kooste vanhoista, kaipaa vielä fixsaamista,se tulee seuraavaan painokseen. 7.10. Oheisrautaa. sms Kooste vanhoista, kaipaa vielä fixsaamista,se tulee seuraavaan painokseen. I m not lucky. I just persevere longer than other people. - Benny van Mable Yleistä Tässä rakennetaan pieni

Lisätiedot

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin

AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi 2013: C-kieli käytännössä ja erot Pythoniin Raimo Nikkilä Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu - Automaation tietotekniikan tutkimusryhmä 17. tammikuuta 2013

Lisätiedot

Osoitin ja viittaus C++:ssa

Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin yksinkertaiseen tietotyyppiin Osoitin on muuttuja, joka sisältää jonkin toisen samantyyppisen muuttujan osoitteen. Ohessa on esimerkkiohjelma, jossa määritellään kokonaislukumuuttuja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 11.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 11.2.2009 1 / 33 Kertausta: listat Tyhjä uusi lista luodaan kirjoittamalla esimerkiksi lampotilat = [] (jolloin

Lisätiedot

JAVA-OHJELMOINNIN PERUSTEET. Sisältö 1. JAVA OHJELMOINTI... 2 2. LÄHTEITÄ... 19 3. HARJOITUKSET... 20 4. MUUTAMA MALLIRATKAISU...

JAVA-OHJELMOINNIN PERUSTEET. Sisältö 1. JAVA OHJELMOINTI... 2 2. LÄHTEITÄ... 19 3. HARJOITUKSET... 20 4. MUUTAMA MALLIRATKAISU... 1 JAVA-OHJELMOINNIN PERUSTEET Sisältö 1. JAVA OHJELMOINTI... 2 2. LÄHTEITÄ... 19 3. HARJOITUKSET... 20 4. MUUTAMA MALLIRATKAISU... 27 2 1. JAVA OHJELMOINTI Kurssin tavoite ensimmäinen ohjelmointikurssi

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CS-A1111 14.9.2016 CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 14.9.2016 1 / 19 Oppimistavoitteet: tämän luennon jälkeen osaat kirjoittaa Python-ohjelman, joka pyytää käyttäjältä lukuja,

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 24.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 24.1.2011 1 / 36 Luentopalaute kännykällä alkaa tänään! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Moduli 4: Moniulotteiset taulukot & Bittioperaatiot

Moduli 4: Moniulotteiset taulukot & Bittioperaatiot C! : Moniulotteiset taulukot & Bittioperaatiot 15.3.2016 Agenda Pieni kertausharjoitus Moniulotteiset taulukot Esimerkki taulukoista Tauko (bittitehtävä) Binäärioperaatioista Esimerkki (vilkaistaan IP

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 31.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 31.1.2011 1 / 41 Luentopalaute kännykällä käynnissä! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö C-ohjelmassa

Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö. Muistin käyttö C-ohjelmassa ssa ohjelman käytössä suoritusaikana oleva muisti jakautuu neljään osaan: koodisegmentti datasegmentti pinosegmentti (stack) kasa (heap) ssa ohjelman koodisegmentti sisältää käännetyn ohjelmakoodin sisältö

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmien jatkokurssi. Visual Basic vinkkejä ohjelmointiin

Ohjausjärjestelmien jatkokurssi. Visual Basic vinkkejä ohjelmointiin Ohjausjärjestelmien jatkokurssi Visual Basic vinkkejä ohjelmointiin http://www.techsoft.fi/oskillaattoripiirit.htm http://www.mol.fi/paikat/job.do?lang=fi&jobid=7852109&index=240&anchor=7852109 Yksiköt

Lisätiedot

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b

Pythonin Kertaus. Cse-a1130. Tietotekniikka Sovelluksissa. Versio 0.01b Pythonin Kertaus Cse-a1130 Tietotekniikka Sovelluksissa Versio 0.01b Listat 1/2 esimerkkejä listan peruskäytöstä. > lista=['kala','kukko','kissa','koira'] ['kala','kukko','kissa','koira'] >lista.append('kana')

Lisätiedot

Arduinon ohjelmointi. Sami-Petteri Pukkila. 1. helmikuuta 2016

Arduinon ohjelmointi. Sami-Petteri Pukkila. 1. helmikuuta 2016 Sami-Petteri Pukkila sami-petteri.pukkila@aalto.fi 1. helmikuuta 2016 Ohjelman rakenne # include / / Matemaattisia funktioita const i n t ledpin = 13; / / Merkkivalo i n t sensorpin = 4; / /

Lisätiedot

Kielioppia: toisin kuin Javassa

Kielioppia: toisin kuin Javassa Object Pascal Pascal kielen oliolaajennus (Inprise/Borland:n oma) luokat Voit uudelleenkäyttää luomiasi objekteja esim. komponentteja Periytyminen Kielioppia: toisin kuin Javassa Ei eroa isojen ja pienien

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 27.1.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 27.1.2010 1 / 37 If-käsky toistokäskyn sisällä def main(): HELLERAJA = 25.0 print "Anna lampotiloja, lopeta -300:lla."

Lisätiedot

Harjoitus 1 -- Ratkaisut

Harjoitus 1 -- Ratkaisut Kun teet harjoitustyöselostuksia Mathematicalla, voit luoda selkkariin otsikon (ja mahdollisia alaotsikoita...) määräämällä soluille erilaisia tyylejä. Uuden solun tyyli määrätään painamalla ALT ja jokin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 26.1.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 26.1.2009 1 / 33 Valintakäsky if syote = raw_input("kerro tenttipisteesi.\n") pisteet = int(syote) if pisteet >=

Lisätiedot

Tietuetyypin määrittely toteutetaan C-kielessä struct-rakenteena seuraavalla tavalla:

Tietuetyypin määrittely toteutetaan C-kielessä struct-rakenteena seuraavalla tavalla: KERTAUSTEHTÄVIÄ Tietue Tietuetyypin määrittely toteutetaan C-kielessä struct-rakenteena seuraavalla tavalla: struct henkilotiedot char nimi [20]; int ika; char puh [10]; ; Edellä esitetty kuvaus määrittelee

Lisätiedot

Racket ohjelmointia osa 2. Tiina Partanen Lielahden koulu 2014

Racket ohjelmointia osa 2. Tiina Partanen Lielahden koulu 2014 Racket ohjelmointia osa 2 Tiina Partanen Lielahden koulu 2014 Sisältö 1) Funktiot ja muuttujat (kertaus) 2) Animaatiot & pelit (big-bang) 3) Vertailuoperaattorit sekä boolean arvot 4) Tietorakenteet (struct)

Lisätiedot

Ohjausrakenteet. Valintakäskyt. if-käsky

Ohjausrakenteet. Valintakäskyt. if-käsky 11 Ohjausrakenteet Käskyt, joiden avulla voit ohjata ohjelman suoritusta C#-sovelluksessa, voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: valintakäskyt, toistokäskyt ja hyppykäskyt. Kussakin tapauksessa suoritetaan

Lisätiedot

1 PHP-sovelluksen toiminta

1 PHP-sovelluksen toiminta AMVA48-49 HTML ja PHP-ohjelmointi, 2 ov Yleistä kurssista HTMLperusteita PHP-kielen perusrakenteet HTMLlomakkeen käsittely Tiedoston käsittely Evästeiden käyttö Istunnon hallinta Oppimistehtävät PHP-KIELEN

Lisätiedot

Tietueet. Tietueiden määrittely

Tietueet. Tietueiden määrittely Tietueet Tietueiden määrittely Tietue on tietorakenne, joka kokoaa yhteen eri tyyppistä tietoa yhdeksi asiakokonaisuudeksi. Tähän kokonaisuuteen voidaan viitata yhteisellä nimellä. Auttaa ohjelmoijaa järjestelemään

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 3.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 3.2.2010 1 / 36 Esimerkki: asunnon välityspalkkio Kirjoitetaan ohjelma, joka laskee kiinteistönvälittäjän asunnon

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.2.2010 1 / 47 Sijoituksen arvokehitys, koodi def main(): print "Ohjelma laskee sijoituksen arvon kehittymisen."

Lisätiedot

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi

Javan perusteet. Ohjelman tehtävät: tietojen syöttö, lukeminen prosessointi, halutun informaation tulostaminen tulostus tiedon varastointi 1 Javan perusteet Ohjelmointi IPO-malli Java lähdekoodista suoritettavaksi ohjelmaksi Vakio Muuttuja Miten Javalla näytetään tietoa käyttäjälle, miten Javalla luetaan käyttäjän antama syöte Miten Javalla

Lisätiedot

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100 Tiedonsiirtokäskyt LOAD LOAD-käsky toimii jälkimmäisestä operandista ensimmäiseen. Ensimmäisen operandin pitää olla rekisteri, toinen voi olla rekisteri, vakio tai muistiosoite (myös muuttujat ovat muistiosoitteita).

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.2.2011 1 / 37 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Laiteläheinen C-kieli, yleistä

Laiteläheinen C-kieli, yleistä Laiteläheinen C-kieli, yleistä PUNOMO NETWORKS OY 23.8.2016 pva Johdanto Mikroprosessori, CPU, Central Prosessing Unit on komponentti, jonka toiminta on ohjattavissa muistiin tallennetuilla käskyillä.

Lisätiedot

5. HelloWorld-ohjelma 5.1

5. HelloWorld-ohjelma 5.1 5. HelloWorld-ohjelma 5.1 Sisällys Lähdekoodi. Lähdekoodin (osittainen) analyysi. Lähdekoodi tekstitiedostoon. Lähdekoodin kääntäminen tavukoodiksi. Tavukoodin suorittaminen. Virheiden korjaaminen 5.2

Lisätiedot