75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT"

Transkriptio

1 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v v 10

2 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l L y. äyää y yyllä 75 v, l m ääyyy m 1920-lvll. Th Sm m vlyhdyä. Pl l yyä 1930-lv lpll l vlyhdyä, mm. Tmp Sd Svlyhdy. Tmp Sd Svlyhdy l Sm h v hlö Uh K. T mlmd äl vp-lyhdy v ää m. Vp-l vä ll d, lv lh. K y yhll m äää hm, ämä h lväm hmv v. Tll vll yhäl ll äää. M ll m, m Tmp vp-l vä l m lm yhdy Amlhdä. Tämä m vm välämää äyy md mv. Vp-l mä vymmä ll hmv v. O h p ll vp-lll, v m läp vymm pä vp-l lpp ll. J vp-lyhdy l pääy vh lm, l m lm ll mävä vmp vhl l m. Nyy mympäö mdllyy v hmv hlpmm mm. K mm hl d m lmp lvy vp mlh, l äy lhd öd mll, l. Tää glm ää l. J vd l lv. O, m l. Sm l myö pplhdllä. Iä l hyvä pl, ä löyyy ä myö äl, pplh hy ppäy. Vp-ld hävä d lväm m vhhd. I h äydll l. I mävällä vll hlp vp-ld m. S mhdll äyv m myö hll, ll l mhdll l mävä ldll p vp lh. O ll h m l ä, ä vp-l ll vm v m pl mml. dä mll v m h p.f -plvl -p.f -p. E.f -plvl ähä mä yl Sm vlll ää. Tämä vlv d määä, Sm l äää hm ll vp-lll, v m läp vymm! l ää lähää ll, vlä vlv vv. Ehä mp, ä yy vp-lh hd ml yhll m. Illä ääy läh p hyvä, l ll m mä. S m h l mm, v p h gv. Ol p lll mll, ä mävä m pää mmm pv v. Tmympäö mdllyy vä l ää mä v. Om y mä ämm. Mdä pää löyää m m. Y m. T Sm P Km M Lh Kg : I hv dm. Mll myö lm yh, l ll lläää l y yl. K vll, ll löyämää v vymm,, ä mv yhy vd lähä ä, ä v m mlmm. Yh md l m, v lmää p päällää. Vv m välllä vl, hm v v m md ll m äyööä ävä hy mlmv. Ylö mlmv hyv hv,,. Amd ll lävä v h fdml vhyy hlö. Kl m vl v yhä m yl md. Vl l h h mlmm. O ymmäy, mää mlmm m mp v. J mlmm, d p- hm hyväyy m m -v lmpp, vll m yhä yh. K Sm l m vl, läädäö p l. K l äädää, gm äädävä l pl v lähvä l pl. O hm, ä ll pl ää v, vä l ylä v, äll vh vm välää. Nämä ä v vv m pl l, l m vppävä. Läädäö p hyväym vh, yhd ä Mv yhy vd lähä ä, ä v m mlmm. v vä v ll p m l vlvv läädäöö. Jl l l Tm vl v yhä vll l phm l l. Ylö d l plvl äyäyymää llll vll, ä ä vd päällä hä ll vm. Ylö d hm l m vm v äyäöä. Jl l Sm pl l h vm. Ed hlmlplvl l hl ll lmä lv, hl llv yh l. Mv m Sm ymmäy, ä hm d m v ll mlmmll lh phm l. K llm yh hl ähy äämmä. p m l ll lm. Vm yy Sm lähdy, ä hlö vm l hdll l. Amm l v pl mlpdä vlld md. Sm hm, ä myö hlö ll m vm ll l v h glm. Sm lv vl v. O myö hm, ä vl v m d p v m. Vl pdä l ll m mlmm. J v hl m vm v mll vll pl mlp, m vlv hää m vm. Sm v yhd yydll yhdyä, h v hl lyä. Vl määlll yhdyll, lv ll m, mää y. Nä ml -v, hä mä vm h. Mä ph, ää ähävä Al pyy m, m l v v m h. Yhäl mh v p p vymmä. Sm p vm v lm yhll lmöä, ymmäy, ä mpvl d. Yhdv Sm v vl, v p, ä yhdv myö v m välllä. 2 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 3

3 Vp ää m A hl Pää, P Km Tll Sm l äää...2 P Km T Sm hm...3 A hl, Sxll T,,,...5 Um mlm, Sv Av Rh p llm l...6 Ny M lmy ph...6 Ud plv m...6 Dl Lm: U ä p...6 Py R v m...7 Lmm...7 Rm v d...7 E Sll Pölyä pmydä vl Rm Klm m dä Jmlhh E Yl Um pd mä pääää...10 Tm / Vp-l L y 75 v, Sv Av Vp yl v vhh vp-ld lh USKONNOTTOMAN KULTTUURIN TIETOLETI Plpl m hmm, ld, m vp-l ää. Um yhdv hl, m vm vpd pl, vl v. Jl Vp-l L y Fä Föbd f Vv pääm P Km Tmh Sv Av T Sl Lh Lhd l l m Vp-l L y/tm, Nlä l 1, l, , Jä v yhyd m äyhdy,. yhyd lhd lp. Tm / Vp-l L y 75 v, L Pyl V L pä l vp-l lmäy l h hlö- yhdyh Tm / Vp-l L y 75 v, Sv Av Vpd ph pl mp v vl...16 Tm / Vp-l L y 75 v Vp lhd Lhd Vp-l y: 75-vm Tm / Vp-l L y 75 v, J Mäyl Jää l Vp-ld v...19 Tm / Vp-l L y 75 v Jmlm plv Jml: L Ad, Sv Av äää h yy K-vl, E Yl V h vhllä ä, II E Yl T dlmm yhyöhö ll - Lhll d 75-vhl...30 Lll yöä...30 Yhdy l - yhdy mv Op- lypävä Kmä Tml K lh! Yhdyll llmh K v: 500, pl v: 250 Pp Kp Löbg P&Pm ISSN m vd, p 2500 pl Tlh 25 /v Mhdll pl vv l. K mlp vä välämää v lhd l. Tm v d m lyhää ä. VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO RY FRITÄNKARNAS FÖRBUND RF Nlä l 1, ELSINKI hp://www.vp-l.f Phh P Km L- yhö Yhdym Smp P FI Nd FI T,,,... Tmd p ph pl. Mä äyäöä l? Kl p llll hämmävää, väää Sxll. Sxll U m h mlm. Sxll. Kv Tm Sxll. E l ymmääy, mä mll pll. T mm, m äyäöä? Yläll l vd ll pmm h l. M m hdää p l hdll? Lp l pää hyv ll ll, mlv dll. M lpll p J Jml m? A l- p päl Rm d J p v. Kv plä lpl m pää h ly, m yhd v ä vä, v m. Mllä l ää ää Jml, l mlm hm, J, Jml p. P ä v, ää ällä, h. Tää, p ä ää. Vähä yhä. Mä v p ää, m v, ä h. Öööö???? T ä m, m m? J yl vhy p vlm ll mlmm ml, m ää p m? M m pävä- lp hd lm p, ä v, ä v väää, ä m l v ämä mlmmp mpyvyömämpää p. E, vv, mp läyymä, vääää vd m p lm yllll lmä. Sm mm vm h m. J 1920-lvll ll v vpl l vm p, v mmö p lplll lvll yhä mlä h vypp. K mlä lm yh hgll ml pp l, d ( vl). Ml v l, m ää l my v pl pmp. Elämäm h 1980-lvll lmm pp; - vläää äyöö, p l flf yväväll ll 1990-lvll. Vlä v 2010 ll pp J Pm : Plä ää l lv, vlv. Sll hä p määlmää m v ml v hlp yy lv. S m h mlm. E v, ä Pm l hm ämäö m l vlvll g mpv. Sl hä vähyvä mv h l hlv m h. Kll pl vl lämämd p p ld. J mm h v dllä v l, dä vlä pä m v v m lp, mll yh. Sl lv dll plv, ä ä v. K ll pl ä, ä hm v yvä lm ml, hyvä lämä h, mh ää v vm vääää. Vll, m v my pl yllyöä. K hllä flf m, vp, m d. 4 2/2012 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 5

4 Um mlm - mlml Um mlm - mlml K Sv Av Rh p llm l E Yl Ed mhll hy l hm pm. Kl vl l h, määäyä l llm l pll ll vlll lvll l pplll hdä ll vm ppm. Aplm, ä pl 11 :ä äädyy m vp älyy h, lm vm l ll lm ll yhdy. Ny M lmy ph K l vlvll llm m v hm ll l. Pl l p lvll vlvll. S hm v m l vph ll ppm ä, l hlö v. AOA äyä h. Py R v m Välä p-yhy Py R v m hääy mlmll hm. Yhy hlm Vää pdvlmp pdhd lv Vldm P vv p- mlä Jmlä, P Vää d K vph dl Mv. N 40 ää yä ll hlö, l vv ml, l vllm yvä ää y pä p y äyämä hp. Eyä päävä pm pl, m lm hä vg myöhmm. Odäyä ph v mlpl, h m d v häpäyä. Kväl hmäö Amy Il äy pälyä, ä yä l mm hl hlää pp, välä äyää ll vm. Yhy ä m hd vd v hlgm. Amy pää Py R ää mlpdv. P-yhy m ml pd. Tä: Dm Dbv Nw Jy dll h. S, mä hl äyää v hdl, d l mlä Ny M lmymä p g. Kl y hm lmlvä Ny M v pg. Pl d mll-d p, pyhvl pv ll m, P dä ää, plv, ll ll ll ympä. Th hm v äy p l lm äyä hm ä d Jml lml. Pll yää vä l p yä yhä. Ol ll l dll lv p v, ä l ähy ä mää pyhmyä, pll pp: Ny pyhvl ppv b vä pää pp, dll v hl yhd p. Ud plv m Pw Rch C m l hyä: N Y-plv l ll 30-vd d Jml v määä pd mävä vm vd vd. Tää äyhmää v 2012 Uv ävä ää lmlvä Ny M. Kv: Chd Rchm v 68 % l yhä mlä vä E päl Jml lml. V 2009 vv l l 76 % v %. K m ll yl 18-v 80 % l yhä mlä 18 % mlä vä. A mmää Fhgh Tdy. Lmm D. Ppp -vvm m Yhdyvll. U Evl f T -m ph lll vll hm vl. Ud v p löyää lmpll, ä hyy hm. Kv äy h mm, vh y vv bv D. Pppä yyävä ää vlhl, llä Jml l hm, mä l hyy p ä J D. Ppp h d bä ää, äyyy hdä pyyää hl hmlä. Dl Lm: U ä p gll h Dl Lm yy ylläävä vd. Fcb-vll Lm v: K mlm pää pv, myöä, ävällyyä, vv. N vv v ää v. Nyymlm ää ä, ä p. Tämä l yhä vmp ä, ä ll löyää p ll hgllyyä lplll. U ämäömyyä phdlv pävyä l mm yl 5000 ä l yäy yl hmä. Rm v d Syy Sm Ppl lh d ll dll md Rm. Rm lv m v dyhmä vmml ää vyhmää l m. Ed phm E älm h Rm lv lp äy, löyyy dll pl mävää. älm myö pävää Rm dll h: Rm löyyvllä vll ää pävää äyöä, l vpd ll ää v vlpäv vph llä vll, ä ä äp. V 1812 p Sm Ppl Sm vh ll yhdy vh yhä m lv. Yhdy pääh M Kl pl lh Rm lll l d vhv: Phm hyvvyh Rm ll vll. 6 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 7

5 Pölyä pmydä vl m Rm Klm h lh m J ä L d, d A ll löydy. E Sll l ämähä l. E Sll A l. S lv bblm vlä bblfl. K lm v ll lll vp-ld lämää hä lll lml. Mpl lld vll vhv, vm flf. Vp-l l ml lg Nlällä lll mävä. K vymm vll yy äy ll ll lllä. Vhmm v 1800-lv lpll, 1900-lv lpll lp dmp. Vm vd 8 vd h läh lm määää. K löyyy myö hv y, Sm l m vll. J mp vymmä l ll, m lö vy m, älll ääy v mm yhä l. K ml möd yhydä löydy mää, pä pää l ämä pävä vm äyävä. T ää ll vm h l vhmp d, hävää ää vl pl. Tv d, ll myöhmm lm l vll lm v. P v 3/2012 Vp Al l mm, lm d äyäö v vlä lvh. Ud ml hylly hl plll yy v vl l. Amm ll pmää ll h l. S vhmm y v, llä lv lm lv m ääö dmp l. Vh ll vä p ml d p. K hyllyy m m äy m hm l. A h,, v pp m Rm, K l ä v m hyllyää. P vh h d ää l mv lhlh m mmö m myypp l. yllyä löyyvä myö d Vp-l -lhd. Lhd l. L lv lhä älyää vhlv p. Jää m vv K v läh hdh phl. O lh, m yhö l h mll. M l pllyhdy ä lh, ll m mm. Lh dll v, m vv l, ä v m, ä, vp-l, hmm flf. K mm h. Mhdll mm lh hyvä vll m l phh. Tvv vlm! Tämä vd yä läh ll. Vm v h m mm. lämäml Rchd Dw, d ä m ä gl. Dw L yy lv, K Eqv Näymäö dll A El Tdä ää. K myö ll m Jm Elly m Fd Tpm Al Ay Pmll v mm m. Ihm l hm 3/2012 Vp Al -v lyvää ml ll. lg vp-ld phh Vl S läh myö hyllyä lv, m K T, phh Vp hyllyä löyyy hlll lll l. T vlm l l vll yhydä myö lhääö. L v, ä l hyöyä y m vll äyhdy äll mll vll. K d äm ll vvää, hä pölyä, m ml yöä. V lv vhmp hmp äm m ä pölymmä mlmm pm. Tv p, y lv vlm, v l d mäv vmmm v myöä. J vv mm dll lv v bblm. 9

6 Um pd Jl vll häv l p vm: hmä hdll yhdv ymää vm ppm; m vp v. Mä v vl mä vll? E Yl K v hyvä yymy myö l vl ll. Täväö vlh l vlv, mä vv vm yhdv? Ääää hyvä yyä ä hdl, ääää hä. Vl v m: d ääää l, vlv mö hv pääöä. Myö v, Ophll v määäyä h. Alll vl mlmä v m ä AVI-v ELY. Ol vl. Mä ää ll? I hyv m vl äääm l plvl m hävä. K h äyäö plvl, lv hd h. Käyäö yhdvd, ymäömyyd pvp m ylö l v. Lp lää - mä pääää? Tvydhl vlälmä v Sm hyvä plvl yyvyyd ääölyy, lääymvy ä vv hyvv. Ehäy v vyplvl ll p, myöää lää b. Nä mhdllmm m lp yyy v. O l hyvä d llvv p ää. Tvy vlälmää pdävä hyvä hl! Sm vv ä ll vähä väl vll. Tl yö, hl llh. V yövy- plvyälmä v hyvä, l vy- lplvl hyvä v läää. Nvl lä v myö lm phplvl. Kll lv h vähäm hyvä phd m. Lp m v ll m, v h m, ph v hl. Äy- yyvp ä mhdll vhmpvp äl hm hd päväh. Päväd glm h hm v yhyö vlll v p, ä m hm. Um phä p llm ll l, v ll hlm vv pdääyyä. Ull l ääm hm (lm, hld, mlplvl ) l pävähd lää häv. L m v v h hlöö m vm, lm yhd mm ll yhdy p. Ull ld v, ä h llm pll, m vp. Tämä myö p. Spm l l. Op llä Spm l l. P ll lää lpäväh l m äää, ä h älly hm ä v. S äyäm plvl yyä mmd. J h l lpävähplvl, l p myö vlv, ä m d Ophll ä m määäyä ä h älly ll v ä hm. Vl ääää pl ppd plm p. K pl yymy ll l (mlplvl, päväv), älävä hm. U hm l pl lää häv. Ky pä, y yyä dll v h. Päväv v äyää l lpl vl, m hää l hm. Kl l m pdä äää yöpävää määl ll l. S vv lväll mlplvl v h lpävä pää. Mäl ll l vlä äää, l l hdä lvä hlll, pplll pll, ppl l h p ll. V p äll pll, hm älävä ld vä l pll. U hm lpm l dää, yhä mp hl lm, ä ppl ll ll l. Yhdvyymy, m vp ä hmv ylpääää yyä y l h, vlmd ll plm lm. L ppl v pääää, ll hm äläv l v m mh m. S p pll ll 18-vd, lv ppld dll p ll, m vl ää l p vl. Myö ET: vl v vl vp. K lv pl vv vp vl m lämämd. ET: vp vlvd llm myö äll ä pl ä l d ää. K v v hlh ä, ä ET: päly v. Ammll ppl lhävää l hm, ll ääm vv m l pll. Ppp l ll plhyvvyhm m. Vl p l pl p pl l ET: pm mv. Ihmv l ää hm ylp m l mmll p. Ull l ääm hm l pävähd lää häv. A l K l vy l l ll myö h plvl. Tv lh, pylg, h... K l ä llä vll, ä lpp v pv hä. hgll v. gllä pdä yyää plll. yöä pld ll vm l hm ylöll. Vv ll l v pylg l. K l l p ym hd häm lv pld ävää vlvy. hgll v! Vh hll häm h yymy. M mm v ää, d yhydä pll ää hm myö h hyvv, l, v ä h. Ihm ll vm l hm ylöll. Myö vphyö v plvl my v ll. l yhyö pl ä SPR: md äö. O äää, ä ll pl m älmä m hyv. Omd h m lähyää l äyää ppp ämää m ll m vm. Ull yhö l hä yöä yä mm m ää v yhyd pyyäv p. K lm m lp pll hää, m ll lld mp l ll ll l (m. Kmp ppl). Jl lplvl l ll lh lh. Syvä hml dm m hll d hävä, m vv hplvl mplm mm. mäyö lll. Plh ylyy. V h l mll vll hmll mhdll m vl m lvll. M v vl v l v. K vv p m hm. Pääpdll lg vp-l h mll hmll h h l v. Vp-l l äyhdy ylläpävä ymmä mv hm plll Sm. Sd vv d m, vl ä. 10 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 11

7 v 5 7 l Vp- L y v l y Vp h l d l - p v vhh V l yyä md äyää 75 v, vpl h Sm v äll ll. Vp-l v l lhää vd Tää h, mä vp-l vd ph. (mll, m.hm.), ä v äyäöö pm. J ä mmä mdä yyä ää hmmm ähä, pll vllä yymy ä ääö vm. Kyymyä lv ääö pll vv ll vm yhyä ä mp ä v, hv pv l y ph, lmlyövä llä ll vlv. J ll yä lgv g mmää v, h mll hd- lll; llä pyäähä päämää lvll ä yä, mä v h hm äyä h vl, h vlll ll hmv. K vl yhm dvlml ppgd ll hyv ää. Mä mvl v l v d, mp, vl v l mll h hvmp. K l, ä m pylvä. K pä vlvlmm mm mllmm h. S yy vl hä hlh......vl hy pl yä mm m. Ol VALISTUNEILLE KANSALAISILLE Vp Al 1/1968 Väö Vp M vv ll pp. lll, ä pp l m l pyyäy v yää m. yld, llä dll vllv m, m päää. Päv m l v. K mm dll m ll l VAPAAMIELINEN AJATTELU ml v, hl ä vd dyml ll ll vp l lph, ä lyä yhm hääämm l mm pl pl v VAPAAN INIMILLISEMMÄN ELÄMÄNKATSOMUKSEN PUOLESTA. Eää pä yyäymä: ) Sm lvää ää yyä (200) l llä lhä l, mp pmpä. M lhä llhp, vh lm p lm m. M VAPAAN KATSOMUKSEN LETEÄ? Oh ä hä v (5). Eö l vh v! b) S Sm vl l, ä välä ä ll m. M vv p ll pp m ä. Sä hlm m yöä vä l v ylläp Sm vll, dll mll v! Yhä dll mlll mll v. O ää mää ää! c) Lä p, äymä. J h ävä, ä py h ml Ev Am lm y. Nyyää vl v ll ll, m v p, v, yää ll p, pä lp ph py. Vv v ä ll pää m plv plv p l äy ph hm vymyä. K vlä llmm äll vlhll mly m ylläp! IRTI KIRKOSTA, VAPAAKSI KIRKON JA USKONNON PAINOSTA! TYÖÖN IMISYYDEN JA VAPAAN ELÄMÄNKATSOMUKSEN PUOLESTA! m hl yh, l, l yölämää p-l v hll- v ll gdll. T ll l- m, vl m. V mmä- hm pää v yhdy p ää 1927, l mm vymm ää l h ml lhä. Emmää mlä vp-ld mlmv dv l pdää v lmyyä Wp. Lhd vv m K m pylvä! mv l M Ch m A. B. Mälä. Lhd lm lpp pl vd l lm, ää hyväyää. Lhdä l m m l vväym- vp-l v., hd lm d ä, l l pv Vymm mh myö - lääll, vvl. K y p v- ll yypllä ll lm y, lp p. hll äää. Sv v mä, Tää Vp : Kl- lm mm v- pm phmp l. l vlll vlhd pl- ymm vl., v lmyy VALTION KIRKKO JA KIRKON VALTIO. Lhä l v- KIRKKOKURIA UATAAN KOVENTAA Vp Al, 1/1945,.. v m l Sv Elf K. Vp A 1/1913 Sm välä yhsälld ä äll v- v lhmm l lvä l- yä, yy yh lm hl, m h- vllä ä gmäääyä, - lämäämm hll äää dll v 1937 A- löyyvä yyä lmm, hd p. Nhyv.. h Vp -m lhd md- vd hh ä, vp-, ll v, v. Lh m mä v 1945 l, vl mll v p- yly v l. Vp Al, ä l yyy p hyvä ävä. Sähd hahd l h, y ää lv lh. dmm lyhy l ämä.. K- ll mhm Mä vp-l v v- pääö, ll lv l, vl, l ääymm? V- vv md g päml- y äyäyää hlm phv yhää lä: - lyävä mll mll vl lplll. Tämä - Sv Av V 12 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 13

8 v 5 7 l Vp- L y l - p v l ä V L p h y d yh lö h h lmäy l V L ävpäälä pä l vp-l-v. ä ll m K-Udm vp-l ( Jävpää Vp-l) vd h m myö l m. Vp Al hl L hlvd mä dmm vp-l hlöh ppvä - l h hlö- yhdyh. L l yypll m yhymä vp-l mä vymmä. l. Ull (Ilm vm) l l mh V 21:ä. Emmä l h p lg Kllll pdyä m, h l Rp vpd Sm. Vd 1973 lh vpl v 50 vd ä. Tämä v V-A l pää mll lvää lh, vpl yy, lyvä läädäö h l vml v ml yh. Opmö (pmä l ll Ulf Sdqv) mp mll. P hv fl.m. E (ph, myöhmm l pääh phh), vm Jh Pöö (l vphh) lää.l. Tm I. Vm (l phh). l vä mm. Ilm l h Pl J. Kp. Tm ly Vp Al -lhdä m 6/1974. Sä myö hdy yymy ä yhv hl. N v m hl ä Sm lvymmä. K v l yy. Vp-l vm hyää väh lämäm m lämäl phl. m dll ll lvll. Eä: Jl. L ffll m 1978 E mä p Tll mlmm, yhdyämm pl, myö hä mm ääöll. T: Kväl h. lm ä myö hlöhll ll I Yhdyvlh y Ep, myö äöh VA-mlml IEU:h. Mä ll ähä m 1980-lv l mm. Mv, L P. Klm: ET-pp. S m lh E. ä myö pp. E m vääämää ää l m hll, m h läp. Tm N v v vh vh y L Pyl. J yhdymm llhä, h mmp. Smm pl, ää l mm. plld. E lmm ll plllhdä, v vm v mm EU--p vähävll, 15 vd yhä g. L Pyl M l vp-l? Vp-l vm hyää väh lämäm - Mä, V L Syy yöläph d ällä Udllmll. Työ pää m ph-tl, mmll ml. Iä äv ympä vd lä m ä ä, ll mä vhmp pm. S l Jävpäää 50-lv lppplll. K lhl ll, m mmppl ähöl vlmv fm, vlm ähö. 60-lv vlm ähöl äää h. m lämäl phl. M lämäl l l l ll, ä väääämää h v mlm lämää. Lyhy lämä ää h. Työväly äv 1970 yymää F ml ähö öä. Työhö mp: pm, m lm l yöh. Sä yl 30 v. Välllä pd vpvd pll Mv. Ol myö yö lmmhä mml lvl vphh. M vlä, ä l yö vl v, ä mll ml, l: Iäm hyvä. Ol lhdää, m pl m ph v v V, m m l Vp-l, p m 50-lvll, ll vhmp lyvä Slm-. K ä ä vähä myöhmm, l pplää. M äd m, v ppp m m m lm d äl hä ll. E my v d l, vll. K ppp l, hlv, hä myö mpä ylmää. Vhmp yvä d m lymää, l p hdä lllää. Tll m v m ä, ä v vllpä öyhä l lm. Mll ly vll vp-lh? Jävpää Vp-l y:hy ly Yhdy phh m p pl m, ää, pyyd lll. S. Jävpää yhdy l p yyllä Käy m yy pm l, ä m ml, pl vlv Eml N Sälä pl l pll vpäää Sbl Al l Sp, h h l myö Yhdyvll. M pää d m l? Käv l m ll lm Ul- 14 3/2012 3/2012 Vp VpAl Al Kä l pä m hlö v y ää ml? Vp-l l,, väy pl vhv väää p. Sll l lh Pl J. Kp, 1970-lv l äv myö häämää 60-lv plvälä h Jävpää Vp-l y:. Kp ylö lv ll ylöll läh mhdll d V-A l lml V pdyä l m vl lhll, lähä. K m l myö vpl A m, myöhmm yhdymm mv h. M mm E. ä p l lm. Kyllä. Tl pääh E p m vh. Lll mm. h. Pll hä ä l Pl vlä yhdy. M Jävpää vp-l hd l vd 1976 l yl m? Yhdyä l 35 vd ll phh, vphh h. Eä ää m phh l ll Ol m myö hlph. Yhdymm v Mm Sm E v llmm hphll K V M Bäc phll lgä. Oll myö Tmpll T pdyll ll. Ol päy. 20 mph, mmä ll, myö plll, vlmm yhdä 35 v. E h lv ll, mäl v l, yhdyll. Mä v lll lähä dll 25-vplll h d mv? Vp-l lll ää mä, ä d vl p p l. J äl. V L l mmä Ld (Jävpää Vp-l y) Lhll ä Työvl ä Lhd mv ä Lv phh L Lhll vä Ld (Jävpää Vp-l y) K Oy Vp Al Ab: vl L L l m 3/2012 Vp Al 15

9 v 5 7 l Vp- L y l p h p d Vp Tmp v vl Sv Av V p-l v vymmä m m p ll pplll pl l. V 1978 Vp-l L y: ll phh E h l YK: hmmll. Km plv pääö äl v 1981, ä lm ppl l (l) l vp p, l hll p. E vh lämämd v 1985, l h l m pyyvä. ET ll pplll, d ph v m. J ppl l mh v.l. ä v l d m p, v hä mä myö ET-ll. K lv ppl v l lämämd. Al vp-l v ET: lm v mll, m v lvyy. Nymm vp-l v vm, ä h ppl ppm v vl m m p. Vhh pll ää v v d ll yh m. yhmää v h m. Tmml v J hvll v äd ä. Klmp v l Jll v. Vlyyää Jm Kl, vä v l. ä hm, ä vp l myö hv yy lv mlp. Kll äyävä ll yhll vl, ä h hdv ä vm Kl mlä llv. Vv pyyöö Vp-l l vlll lm. Rlm m l yyä pällä h yhmää v, vll l Rm. L mlä Rm pll lv. Pl, yä ll. Vp-l v ll vmm vmv m hmd m Sm. Thd vlh! dä md md lvp-l v ll vm m vmv p lm hmd m S Ud lm. Vp-lyhdy yl- v vlll äö Vläpämä m h- p-l l y Sm m F, Jyväylää, ml y ä plvl PK, Kl, Kmä, K- Sm. Thd vlh l, K, Kll, R- -hh ävä mlh V. m mmä l. S Vp-l ylläpävä vl- v vyäö h.f-v. Svl löyyy mä Lh Elämäll -lv ä, m, m. hd ll hd mh. Av mll hhlöl- Um bmp l v lg Vp-l y yh lg, Tmp T pllld bmp hhd Sm. Mlmll pl l ä m bmp Sm Vp-l l yhdä ml. Jml lm -bmp lv h vä b ylä. lgä b lv: Jml lm. Lp mhm lämää. T Tmpll m ä, m pll ll pääyvä yä m hyläämää m hyv p v. Tmp T b pääyvä lpl hm: Il lämää l. K. Pääpdll m h l M ll vll. Nv pääö l vpv: M dää vm -v häää l. S myö dää YK: hml p m. Um lm vm l pl ä vp- yhdvl. M v, ä mp vd lv yl lv, v yä ll hlö v lv. E ä V 2003 l. f-v. S vm ä m. Tmp Vp-l y p v, hlp v vv mlm. K m lm hlöh äyä hv m l mhdll l Vp-l P Km J Mäyl phv p h p - 16 Sv yy plväl v 2012 mä hlöä. d pyyy plvl, ll pl lv hlöd. mp vp-ld pl- Klm v v yhä yl hvl. Sv yy p- löä. lväl v 2012 mä hlöä. Kmää- Jmlm plv pävä m vll hl Rm dää hdymm p v yä pä Vp-ld vä hpp: ällö - vll l Om Tmm yhd pävä 6773 hlöä. l plv h pyyp h Yl hmll, l- ö. Tmml l hä l d vä lv- phh Rb Bh yä mlpää m - yy hm - 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 17

10 v 5 7 l Vp- L y l ä Jä d h L Vp m -v 5 7 : y l Lhd Vp- Vp-l lll äyhdyä, d m vymm vhdll. Y vhmm äyhdyä m h yypävää. K hm h ll ll hm lämää. Vlläyää yy v ämäömyyä hyvä äyä l vll. A ll myö ä, ll äy m ll ä l. Työväl md dyll vm m Sm vpl v S l mhdll pll p äö dämää m v mmm p vlll äö Sm Svl Kl y. J ää Lhd ä 1936 yhdymm pv. Tällö m l Lhd Svl lv yhdy y. Yhdy pä lm 62 hlöä. Pää dmm vlä Ll Tmm (. yyä) yhdymm ää. Tämä lmöä l lp yhll v lh E Lmpé. ä l yy pm hä ph l. Pl hd lmpä, ä ld äl plvm vv lmä hl. Jälpä ll vd lv yhdy lpl vlmp mv. Olh mv äy, lv mllmm vd, ll ämä yhdy m läh äy lm. T mlmd äl l ämäö ll myö h mld. Ihmllä l vm v yhm v lv m ll. Tll ämm hlmll l äöllmm, h ll ll. Ylöl ä. Om yhdymm hd, v , ääy vlll lypävä, lv pml. V 1951 l hdy yhydä p vp-lyhdy yhdä pll vä. Jh 1960 l-ll lhl vp-l ä h Lgd lv lpll yhdymm. lhm pm Lh. Pp v. A, ä Lv hmll lh. Alll v h ää mömää p. Ulh v ll lhlll, mm l l p. Sl m ly ämm A R l p hph v Olhd m h lp pm Uh v mymmv lyhm m. N äyöh l v m pyöh Pää ää yhmä vlm d myyllä mhdll m ml h Smd vl. Km v v ll, m v y dmy pppäm L Tld äl plvm vv lmä. Vp-ld v Vp-l hlv hyvä ääyä mm. Mä l v? Kä v Pmh l mä vymmä? PRO-SEREMONIAT J Mäyl R yhyä mmää Vp-l l mä v vl : L l hy mää - hm v. Mä ä hy, ä v ll hmä d m dämm, v m ll. M v v ll ll p l lplll. L ll vl, v m hy m ll. Sv l mm ä v. Um hl äy pää, m vmmll phll pää v v Tällö p m hl äö P-Sm, mm. l ph m l. Sm v äll P-Sm l ll g. Ehdm ä yä hlö l ällö Al Aäv-Kl, h P-Sm dll. K lv l läh pyö vd. Vlälmää d l l, y pld äöä. K vl välä yöä hlll p, pd mämä pp päväl. Ll d -p mää vähll. K lv l läh pyö vd. ETp v; ää p.f, y Tm P v. Kll m l. S v läh l P-Smd ll: vhmä vl-ll m pp ll pl v. Mä ll mmm my äll ll hyll? Emm dä. O lvää, ä.f-plvl äyää l p. Tl PSmd v lv ll lmp mä pdy md määä. Pl ET-p l ää l ppl p yäyää vd. Yhä v ää l m l, Vp Al -lhd, wwwv, pll phm m ll my. Yllä mm m mm. Syyä, m hl y mll: ä ä, d mä d dä. T dä hv hm, ä hv äpävllä, vlv l lh, ää phm - ph hvpöydää hä l m yöv ml. K! K l vh, vä ää v v. Tv Kl, T hd v, K S l v ll. S p ää möm. v ä, y mdä vmm. 18 3/2012 Vp Al Svä, l h ll phm. Yhdymm m m vd 1946 v Lhd Vp-l y:. Yhdymm d v ll Vp-l L m v m lv (lvl), lhll l l. Myö yyä lvl yhdymm d. Yhdy phh L Svä m 1960-lvll l phh. V myöä m l m. El h vpmp l phl hm lv pää m ää lvä, v ää l mppll. E v välämää ll m äöm. Tää pävää mlm yy l plmm l 75 v. Tm yl v v vl. Kll vlä vhv l l päväd, m dvälä, d lv. K mp mm mää. Vlv Vp-l vä l pyy d määää m m ä, häväää vlä dä. Alpää 75-vm p J Pl ET Elämäm pp Sm Tll ää l y E l ll pp mlä U h vypp. l ll l pääh, m l m mää. PROTU Um Pmh-l lv v L ä m vppl p v 1980-lv plvälä, m m ll vlä v. Pl yvä v m yhdyä, Pmh-l y:, äävä. Mävä v mmä phh l E, mm m mm. Vp-l l vphh päähä lvl ml ää pdmp p l v.f -plvl. Ev.l. m mhdll plvl hm mm. Yl mll äl, ll v äymäää hmä. Tääää mdll ll l v Tmp pllyhdy. A l m ll hlö l yy phh P Km. Ll d mä ällä ll v? Sm dll vl. Klm lää l Evl-ll, lämäl h myvä, vl vhm, m yl 50%. Jll p ll ä l dll mp ml; lvä llä m vlv ll ll. 3/2012 Vp Al 1199

11 Vp-l L y 75 v Jmlm plv Sv Av Plv v ly ä ml vp-ld lm. Vp Al l hlvd lm plv v vl. K. P, mm J Om Tmml dv v 1955, mlm plv. P Jl päy lm ämä h vp-l älvää v vphl vhmp v. Kv vä d l vll, v v ld yyä h. 20 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 21

12 Vp-l L y 75 v 22 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 23

13 l Vp- L y 75 v R ml ä vl g, Dg dg yllä p. Spp v m M? v ää l Dg dg l ll h? V ll Vp P Pv Km 24 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 25

14 S l U U p S I V y A V L E L TU Jml: L Ad S U U S I A V v 75 TULE VN phh, h ä vä ä pä Vmm, m d A K. l v L Ad lm mll? l p ll ä m vl yhyä pä p y y h ä ää Sv Av M db lldm phh A Rl, väly vmm gd, m vl yöä pä p, L Ad, Vmm phh v Ad pl välä vää lä Åb Adm p pl pg lmml m. V 25-v Ad hy ml. Vml Ad määl ä m m myö pl. ä äy ml välyl ä l m h: Vmm hll vl. E y l yä mää, h v hä vmm, mlp llä Rd Dä. Sml vmm vl vlll yöä vll mmä F hlm v Sä vd lv yy. Ad ä vmm v lä: Olmm läh ä, ä hlöh. K vl hd Sm lähä hll ää ä ll l p yypävää. S, ä l vll ll yhö välllä äll hd Sm, glmll. Väll Sm llä vl Ad hymähää: M v ähdä, m vl v d l- 26 L Ad T vld dd Vmm phh 2011 Vd, vvl T pgvl l ll. O, ä Sm hll vl ll, m mm vl yypävää, ä mää ph väll, ä lämm llä vl. J v pl phv llll vll, m l ä mlä, ä yä v mm ylmlmll m. Pl yvää vmlm v yhä hyv vmml ll! Ihm v pä, Ad ph: U, ä hd pää m ll p l vmlplvl ylp mmä 3/2012 Vp Al y ä, ll m vllv äyä ä, ä pdä y äää. Ad hdll yy llvl. Kllpl hä mlää mv m. K vv yyppä äöä h. O äää ll m äll l vmm, ä vpl l ä llll ä mll mll. O myö pl yää yymyä, m hmd m, pgvl päääävll ll m. Ad h vp-l vmää hdll vä ä, mll m v ä llpl: Kll hdll välämää l lvää, mll v m. Em vl v hyv lähä m ll. K vl ll m, mä pl v vl välllä. Vl v v mä h, m mä vl välllä ph, myllä. Vp-l L y 75 v Avl h V I I, ä vhllä väl myö lä m h, y ä R Mä V-d löyyy pll, l h - mll dlg, mll mä. S ylä v ää Mä pä Vp Al 5/2005 päählö ää ph. K Sv ld Mä dmp. ll Vhllä ä. E Yl V m v lmyä Mp (2011) J V hm ää, m lhdä, hm ääääpy, v äyävä llä. Chl vmhä l V äväyää, V vh, m wl, hyhymy pv, l mm mä lähäy mhll h. Sä l m llä pmydä! (239) Il lm ydl : M v pp l mf l l vv mä, v ll-ll pm h. J päll m äl v h l ll ll l, ä K m vd. yvä p. Umm Shff (2012) lm ävä, l h ääö md v, ll ävä... E ll ä ll yöömää yöä. K md äll, ph pp p lv älää v ä hyy. (275) Vl hd myö h l plv p p, pd lhlplvl mmll ll lv h, vll ä bä yöll m hlö, vä p plpävä (164, 220). Mvä V v, vlll Llm lvl Ap l lv: Ol ää f vl päämh mmmä. K pv h, ä hmp ää lv. S hm my mää m ml, ää l lmälä ymä. Klm vl. S l lv, mm mh l l pp. (269) Sä dllä Klml m (2010) Llmll välllä pyöä hää, m lpä mlhäö ä lv vll hpp m m vl: P J VIPl, hpp v y bllll vhll, mä v pävä lä ml vd vp hmmh. Tämä, v lyö lmp l, fl h mh h väömh... K myö V p hllä - ääöö ld mv, hll. Jmlpll m 2005 Lhmm ll lll lp, mä Ng (2005) mlpll m Ud p flf ( ):... mlm m ppppl hv ll lg päälmää, ä mlm ll mld hmpl, v m mm l pymy... Näd hd mlm (lm, m. hm.) pvm lp lv yl - 3/2012 Vp Al l lpll pl. P....mlmp vl m l hdm lm v y ml. Mä ä, vä mlmm v mää ll yhä. V hm lä yömä lämä hmyyd ä l d l lähmmää v, ää hyvyydä l d pl, ll hä l ymmääy mll h m hl... O ll. Ky ll pä ää ä h bä ähää v, ä l mää pl. T mlmp p lpm md v lmmll - ymmäämää ä y v ppp vmp l. Määpä ä ämä mlm y - pl hd, hl bddhl pääll - v h yhä vääää. Mä ml llä Sväv v ööävä ml pyhä v?... J v pää lpl v hää pää, Kvpll läp höly h h vh l L m ä ml lää m äöä vä. J yyä R Mä ä l ällyy V vlv v (2008, Ov), hlm mlpä m m fää vällä. K hl läp V vd 1986 llä lmällä mä hlmä löyyää lää Mä? 27

15 T dlmm yhyöhö Olmm mll m Sm. Mllmm yhdvd vm vpd m äyäöä vmm myö v. Ol hlpmp, mm l vdmm vmm m. Pmpä lm m äyäö h v g pääv välv. E Yl T (dmp) ä ll vähll väl y myö ml l. M hll v l yhä vv P l Nv pp -. K vm vpd mä Sm mlm, hv, ä pä ll m m vh. Tl myö ll hyppäyä. Sm ll l plmm ppyäl dm vh vh. yppäy ll äyyä, v p väl hmpm hm m. Vlv d vm läädäöö (l mplm) pä, ä ph plh. Kll p pl myöälö v vämää m, E Yl ä äy h pv yhl. Käyäö m plvl v vlä hmp pll äädö. Npä vmm yhä llä yhdv ymäömyy, ä m vpd m äyäöä. V l pääv m pävähd, ll m h v lvä, vlvllmm yvää l lv m hm m äyäö ll Vlvllmm d p. d myö p välv. L ääöä määly vmm pm lpm l. K ämä l vlä, mmm vhh lv lämämd pl m pm. K p l p yhdllä yäyllä, pll m lpm ppl ppll. Kyymy pm. Mä hdä,... L lä v vl äämä hm lpm d m plvl: pävähd, l, m. Tämä vm vd l l hd ä hll, lll ä ll p ääää. Ull ld äämää vä p mhää äädö. Vm l hd y myö Ophllll, h plm yhä lp ll l ääm. Mä hdä, l ll l äämä l lp h llm vphd d h pplll hdä vhmmll? Mlä vlvllmm d mhdll äädä p hm älävä ll l. P ääv d vm ppl ppll v mhdll d ll hm p vähll. Mä hdä, l ll l p lvll Ophll h m m m h äyä? Mlä vlvllmm d vm ä, ä ämä m, m l hyv äyä, v lämyllä! Sh v ll hyvä myö lpl vl hlm. Vhh ämä m m v ph l lplll. Vdmm yhä mmä vmmm l ääm ll l lpm. J ä mm v, ll m, m hlm llmäää v mm ld häm pyävä ä vmmm. T m pmm p hd hm ääm lpm l. Kyymy p l myö hlö vm vpd. lg vp-l l lg ylpll v p dm. Al yhydä vp pvm ä, ä mlplvl v vll hlm l p lp. Smll ää, välvh y mlplvlll vhh m ld äämä vhlll. Jälmmä d y yy Vd yyä, p v hd m ld l mlplvl lpm? Vd myö yyä, lääö v vähääö d m yhdv hl m vp ää y? Jälmmä yymy hlpp v myö. Edllä yymyä hyvä ll vm ph. Ylp l p mll d vlpäv v dm. Elävää yhyöhö Pääv välv ähd yh, lmlm pl dlmm. S v v, m lv pää dll. Nä myö llpl, d m v hyv vd lä myö yhyöä mpm, mäl l mmöm. Välllä yymy myö hy m. Kyymy p vll. Emm äy pp mpm p. Vdmm p m. M yää v ll. Emm v l pvmmm, v vmm mm hmä m m Lpmm p ppl ppll. pää lämäl. Yä päväd l m - hm yvä äyäö mm vähmmä yvää l h p m. Edllä v dlmm myö l hlmll yöä. P, v v l hlpmp hyväyä mhlm, vd m. hlp, ä v yyh vyyä hdä, llä lävä lämä yyää m vl. Tmm lv lävä, mv. Tmhlmd hyvä myö yömm p p. Tmhlm mp mmällä ll vm yhyö. Udyö v yhyöä md läö, vl ml ä plvl - ä hm. S pä ll v, llä yhll vmm v väl hmpm ä Ep Sm vl äääm p. Käyäö yhyö vv vv hl. Sä myö yhyömpp mlv äy mä vp hyvä ymmäy vdmm l. Yhyö ää lv yöämm myö välyy. U hm hmglm v glbl. Mllä pmm väl hm-, l-, - vp-läö m m. Sä l l äyää mp pmm pmm. Phym md ph äyäöh v m myö m l. 28 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 29

16 ll - Lhll d Tml J lä ph vp-l p- lypävä pd mllä Kmä. O pv Km ää vll p. L pääh E Yl l mm., m l yhdvd vm vpd l v. L äl myö ETp ä, m vm vp päväd l. L pää l N l. N m pl, ä vl. N pl m d l lähä m, llä lv v yhdä. Lp l l vhlm vlml mä ll. Ohlm vlä l löyäy m. 75-vhl Vp-l l äyää ää v 75 v. M vävä hlvd hh m l äävä 75-vhl. V hl hl vävä hlllll Käpylä yövälll lgä 3. m. Jäyhdy m, ä yhdy v lähää d, llll h 20. Jhl myö l m yhyömpp, l m v määää. Jhlpävä l l ml Nlällä lll, l phh P Km lhll vphh M Ll v v l hm l 14 l. Tll hv pl. Smll v dh mlh. Tld äl l Käpylää, v ll, ll v lll. Yhdy l - yhdy mv Op- lypävä Kmä Ohlmyö l vlä l. Tvhlmyöhö v ll h lmmll yöyhm ällä v hd älöö. A äydyä vl l d mm., ä m d vh pä, v v d yy vmlv l. Vllv l d läh. Td, ä mm. Ep hmpm, Sm pl l ä vllv äyäö välllä. Oll ävä, ä ET-p mhdll dm l välllä. Päväd myö v, m myö hyv l dv äyäöä,, m vm vp. Illllhl ll hllmä hlph ä vympää hlm m. Jhlpävää l m Vp Al v m. Lll yöä L pl yöä FM J Vl mllä pd. ä mll v m yö äyöä Tmpll. Ah Vl vll l M Vv. L äl mm. M vl ällä hää ph vll vlläyöä. Vv ph l myö Vp-l l l l. ä, l l hlllmä vl lmll pmp lppl pläää ääämällä. A äy vll äyö äölm v l. Mll Km p-l l hdll vllä h Sl Kpää h. Myö Km Vp-l hmh pä phh P Pv pll. Opll l m myö l vphh M Ll. Tää v 75 v äyävä Km Vp-l yhdy L-Lp Vp-l yhdylä hm my v äöyöhö. N M Vv. Lp d, ä p- lypävä lv. Td myö, ä vp- v pä. L päähll vphhll ä, ä hllä ll h l äl p, v l yll yll vp vv llll. Km Vp-l y P Pv All. K lh! Vp Al d l ällö h. V -v lä mm mlllämm v v. Vp Al m v ll ll vll: 1) Vp Al Vp Al mlpdpl. Plll v lähää mlpd lhd m l ä vp-l ylmm lyvä mlpd. Mlpd hyvä mmäää mä. FORSSAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. Jh Tv Tölö 4 A 8, FORSSA ph ELSINGIN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. Il V Nlä l 1, ELSINKI ph ELSINGIN YLIOPISTON VAPAA-AJATTELIJAYDISTYS PROMETEUS R.Y. p. J V Vdm 12 E 38, ELSINKI ph JOENSUUN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. A Slp Kh 27, JOENSUU ph KAINUUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. A Rää Sdpl 6 D 20, K ph KARKKILAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. Jm Sllm Ull Kdd (h) Kv 8, KARKKILA ph.(l) KEMIN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. P Pv Lppäl 5, KEMI ph KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT KESKI-UUDENMAAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. L Pyl l 40, Tl ph )Yhdy Al Yhdy Al pl, ll Vp-l L y.: äyhdy m. O äyhdy hy mp pll? K ä mll! 3) Avl Ol l hyvä ähy lv, vp-l v h? Lähä mll vl! Mä mp yä, pmp, m l v vd dll 2010-lv äölm. K/lv-vl hyvä p 4000 mä. 4) Al/d O mlä h, l hyvä lhdä? V lähää v mll yöävä h m lv lh. KOTKAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. Kl 2-4, KOTKA ph KOUVOLAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. lä Pl Kllg 4 B 19, KUUSANKOSKI ph LADEN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. Sm 3-5 B 34, LATI ph LAPPEENRANNAN JA YMPÄRISTÖN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. Tm Pmä Sllpll 8 8, LAPPEENRANTA LUOTEIS-LAPIN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. R Rpp Rpp 7, VAATTOJÄRVI ph LÄNSI-UUDENMAAN ATEISTIT RY Kvmä 18 A 35, VANTAA NOKIAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. S Sl ppl 5, OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. J S Jlh 1 E 4, OULU ph PORVOON SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT - BORGÅNEJDENS FRITÄNKARE R.Y. p. Am Tömä Tml 24 C 23, PORVOO ph ) Kv Ml? Päö? Vlv? Tö v gf? T öä lv lh! Emm v vml lh. K, d pl lhdä lähää ähöp Tm v d ll lm m vp ll lähyä. M l l mm m pl, m v lh d mm l l! Tvl m mää lhä! Tm pl Sv Av mh Yhdyll RAISION VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. N S h A Ldqv Vlp Im 12 F 81, ROVANIEMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. A P S 6 B 5, ROVANIEMI SATAKUNNAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. Avd S Yö 11 A 7, PORI ph SEINÄJOEN VAPAA-AJATTELIJAT TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJAT RY Ylp 58 B, TAMPERE ph TURUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. A Ell M 2 1, TURKU ph VAASAN VAPAA-AJATTELIJAT RY VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VUOKSENLAAKSON YDISTYS R.Y. p. Kvmä E 47 A 4, IMATRA ph VARKAUDEN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. T K Tpp P VARKAUS ph /2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 31

17 Sv m - 4/2012 Tm USKONNOTTOMAT JULAT Jmlm hl yymää lm Jhl l? Um hl h WANTED USKOMATON U, mlm l mää pävää? E plv päällä mpää hmp m lävä pgm? Kh väää, ä mll m? Ol yh? J v yllä, l mämm Um! Vp-l dävä m hm m vm vp. Vdmm ll -ll m yhdv hl vl plvl. Tmm hm m d, mlmv m vp lm d. LIITY MEIIN! K vlmm läh äyhdy l m m. Mlm mdä!

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat Eä-Phm Jäd ympäö äh K: Jäd Md Oy Jäd m M myy 06 Pää h hm h.7. A: Vm :.6. 6 mä Pm : 0.6. 6 mä 9...9..0..... K : M Ah S Cd M Rd SUOMESSA ON NON 90 000 JÄRVEÄ JA USEDEN m p. Ey p öä m öyyy Jäd. R ä mö m yyä

Lisätiedot

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4 S A K U y : d l h 2 / 2 0 1 1 Dc-vj l... 4 Tvyd pp... 8 Khäyh h j... 12 S ä l l y l l Pääj... 3 S Vhlh... 4 SAKU äyölj... 6 S Vhlh. 4 S H... 8 Spdh... 10 SAKU-... 10 Khäyhä... 12 Kä vll... 15 Vyä...16

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen ÄDENTAITOMESSUT ROVANIEMI 16-1742016 L 10-16 / S 10-16 Lpp A / Hhm 4 A 10 / Lp 7-15 5 Lm ä hy M yhdyy hyä, d m m m äd d - äyöä, yöä p ä p m ädm h myö yöää Ih yöäyöä, ä WWWADENTAITOMESSUTFI 0500 00 660

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016 Junatyyppi Junanumero Kulkuväli Lähtöaika Tuloaika Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:12:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 13.12.2015 26.3.2016 S 2 Joensuu asema Helsinki asema

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys ö l äl l : l y d h v S l r m l j m h j j ä l h m j P k k.1 l f m f ä 2. U ä m Prd j v.3 N l k d c r k P.4 H m l C l l c g B, V S vä! 5. GAE r r C k ä O p.6 m r v v S r E l h T 7. kkj 8. P Phjhj rvhdy Tvv

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

Tour de SAKU liikutti 300 tiimiä...4 Esittelyssä SAKU ry:n uusi strategia... 8 Hyvinvointi virtasi ammattiopistoissa...12

Tour de SAKU liikutti 300 tiimiä...4 Esittelyssä SAKU ry:n uusi strategia... 8 Hyvinvointi virtasi ammattiopistoissa...12 ry: SAKU d h l 11 4 / 20 l U 4 K A S d r T 8 m g ry: r 12 30l0 KU m y S A m E r v H y v v Tr d SAKU 4 S l l y l l Prj 3 Tr d SAKU 4 SAKU ry: rg 8 SAKU- 10 SAKU- 10 Hyvvv mymrö 12 Hyvvvr 14 Amhmm l 17 Vry

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

RAIDE-JOKERI HANKESUUNNITELMA

RAIDE-JOKERI HANKESUUNNITELMA g l Am üè l L : h ELAE - TüçESUS LEESUUTELA L P RADE-JER HAESUUTELA l üè üè g L L : L güè SüçLYTETTüçüç ASLLSUUSYüëHYE RADA SüçHüëSTYS l üèg gbl E ETSTYS l üèg E üèg STUTETA PUU SüçLYTETTüçüç PUU p PYüëRüçLY

Lisätiedot

2013 Teatteritilastot Finnish Theatre Statistics

2013 Teatteritilastot Finnish Theatre Statistics 2013 Teatteritilastot Finnish Theatre Statistics Suomalainen teatterikenttä 18 VOS-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera ja rahoituslain ulkopuoliset teatterit 2013

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20...

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20... Newlec-minilistat 2 Sisällysluettelo Asennuskanava LHD 20x10... 3 Asennuskanava LHD 20x20... 4 Asennuskanava LHD 32x15... 5 Asennuskanava LHD 40x20... 6 Asennuskanava LH 60x40... 7 3 Asennuskanava LHD

Lisätiedot

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät /28 102013

Liite 2 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät /28 102013 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoaineita ja savukaasumääriä koskevat tiedot Numero Laitoksen nimi Laitoksen sijainti (osoite) Käytetyn polttoaineen

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -äännöt (vomaa 1.1.2017 alkaen) Yleä peraatteta Klpalukau on kalentervuo. Mukaan hyväkytään van KoraNetta löytyvät tuloket pl. erkeen pteytetyt arvoklpalut. Yhden uortuken pteet muodotuvat

Lisätiedot

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha)

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) Alavus 1 403 648 Anjalankoski 83,6 2497,7 301,6 Aura 424

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133

1 3StoVentec FI - j 0 1rjestelm 0 1kuvaus_200320133 g 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 0 9 Ŧ 0 6~ Ŧ 0 5 p Ē 0 4s 0 7 0 2 Ē 0 7 0 3g Ŧ 0 1 0 9 ĸ 0 5 ĸ 0 6 Ŧ 0 3 ē 0 7 0 5 Ē 0 7 0 1 0 0 0 3 ē~ 0 2 0 9~ ē~ 0 9 0 7 0 2 Ē 0 7 0 7 0 1 0 1 0 7 v 0 1 0 7 ĸ 0 5 Ē

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 2.3.2016 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

Maahantuoja Alkuperäinen

Maahantuoja Alkuperäinen > < > < > < Hinnasto 2013 Akselivetoiset moottorit Moottorimalli Teho 1GM10 6.7 / 9.1 1 318 3 600 Mekaaninen A KM2P-1 2.21 3.22 81 A 5 680 2YM15 10 / 14 2 570 3 600 Mekaaninen B20 KM2P-1 2.21 3.22 113

Lisätiedot

MAAVOIMAT 2015 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO I I I I I I. Maavoimien Esikunta Maavoimien esikuntapäällikkö Prkenr Petri Hulkko

MAAVOIMAT 2015 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO I I I I I I. Maavoimien Esikunta Maavoimien esikuntapäällikkö Prkenr Petri Hulkko MVM 2015 Ä-MN LLLNV 25.9. Maavoimien sikunta Prkenr Petri ulkko 0 PV uudistus maavoimissa 2015 Fundamentit: Koko maata puolustetaan Yleinen asevelvollisuus Liittoutumattomuus Lakiperusta: 1) Maanpuolustus

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Yleiskirjeen 3/2016 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2016 ay-koulutukseen / JUKO (KTK ry) Järjestäjä Ent. aika Uusi aika Ent. paikka Uusi paikka Kurssin nimi MUUTOKSET: JUKO 10. 11.3. 3. 4.3. Oulu

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 ASB801 2 Varastovalikoima Ohjauskaapeli Y-JZ, Y-JB, Y-OZ OHJAUSKAAPELI Y-OZ mustat numeroidut johtimet ilman KEVIä AMK606 0405219 OHJAUSKAAPELI Y-OZ

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Teatteri Imatra Pn (Teatteri Imatra) ,18 113,85 120,32 Sn (Teatteri Imatra) ,32 147,78 156,17

Teatteri Imatra Pn (Teatteri Imatra) ,18 113,85 120,32 Sn (Teatteri Imatra) ,32 147,78 156,17 Näytelmäkirjailijaliiton ja Suomen Teatterit ry:n suosituksen tariffit yli 2h näytelmät vanha Vanha kust. 2010 kust. 1.1.2012 luokka Paikkoja euro euro euro Turun Kaupunginteatteri Pikkolo (Turun KT) 53

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 27.5.2014 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 3.2.2014 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

VUODENPARAS 2015 TULOKSET

VUODENPARAS 2015 TULOKSET VUODENPARAS 2015 TULOKSET VUODEN 2015 NÄYTTELY UROS 1. FLINKBEIN QUASI PARFAIT 56p 11 Kansainvälinen näyttely 28.3.2015 Turku ROP 11 SSKY Erikoisnäyttely 12.7.2015 Nastola ROP 12 Kaikkien rotujen näyttely

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5

CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 CODE: NAME: EUR/pc 80614015150 9RB 40X58X4,5 17,5000 80614026000 9RB 65X87X5,5 6,3100 80614028000 9RB 70X92X5,5 7,8900 80614040000 9RB 80X102X5,5 10,6300 80614033200 9RB 85X107X5,5 29,8100 80611184000

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ

Sivu 2 (7) TARIFFI- MAKSU- ALUE AJONEUVO LUOKKA LUOKKA HENKILÖAUTOT, YKSITYISKÄYTTÖ Sivu 2 (7) LIIKENNEVAKUUTUSLAIN 16 :N MUKAISTA VAKUUTTAMATTOMAN AJONEUVON OMISTAJALTA TAI HALTIJALTA PERITTÄVÄÄ HYVIKETTÄ MÄÄRÄTTÄESSÄ SOVELLETTAVIA KESKIMÄÄRÄISIÄ VAKUUTUSMAKSUJA LASKETTAESSA KÄYTETTÄVÄ

Lisätiedot

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset

Hyväksytyt päihdehuollonlaitokset: Kansaneläkelaitos. Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kansaneläkelaitos Terveysosasto Työkykyryhmä Päihdehuollon kuntoutuslaitokset 15.4.2013 Päihdehuollon kuntoutuslaitokset Kuntoutusrahan myöntäminen päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen edellyttää,

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Maahantuoja www.yanmar.fi

Maahantuoja www.yanmar.fi > < > < > < Hinnasto 2014 Akselivetoiset moottorit Sylinterit Max kierrokset Paneli Kytkin Välitys Paino 1GM10 6.7 / 9.1 1 318 3 600 A KM2P-1 2.21 3.22 81 A 5 470 2YM15 14 / 10,3 2 570 3 600 B20 KM2P-1

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ).

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ). Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31.12.24). Ikäryhmät 85 + v. 1,43 1,59 %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75-84 v. 4,74 5,68 65-74 v. 7,41 8,6

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot