75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT"

Transkriptio

1 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v v 10

2 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l L y. äyää y yyllä 75 v, l m ääyyy m 1920-lvll. Th Sm m vlyhdyä. Pl l yyä 1930-lv lpll l vlyhdyä, mm. Tmp Sd Svlyhdy. Tmp Sd Svlyhdy l Sm h v hlö Uh K. T mlmd äl vp-lyhdy v ää m. Vp-l vä ll d, lv lh. K y yhll m äää hm, ämä h lväm hmv v. Tll vll yhäl ll äää. M ll m, m Tmp vp-l vä l m lm yhdy Amlhdä. Tämä m vm välämää äyy md mv. Vp-l mä vymmä ll hmv v. O h p ll vp-lll, v m läp vymm pä vp-l lpp ll. J vp-lyhdy l pääy vh lm, l m lm ll mävä vmp vhl l m. Nyy mympäö mdllyy v hmv hlpmm mm. K mm hl d m lmp lvy vp mlh, l äy lhd öd mll, l. Tää glm ää l. J vd l lv. O, m l. Sm l myö pplhdllä. Iä l hyvä pl, ä löyyy ä myö äl, pplh hy ppäy. Vp-ld hävä d lväm m vhhd. I h äydll l. I mävällä vll hlp vp-ld m. S mhdll äyv m myö hll, ll l mhdll l mävä ldll p vp lh. O ll h m l ä, ä vp-l ll vm v m pl mml. dä mll v m h p.f -plvl -p.f -p. E.f -plvl ähä mä yl Sm vlll ää. Tämä vlv d määä, Sm l äää hm ll vp-lll, v m läp vymm! l ää lähää ll, vlä vlv vv. Ehä mp, ä yy vp-lh hd ml yhll m. Illä ääy läh p hyvä, l ll m mä. S m h l mm, v p h gv. Ol p lll mll, ä mävä m pää mmm pv v. Tmympäö mdllyy vä l ää mä v. Om y mä ämm. Mdä pää löyää m m. Y m. T Sm P Km M Lh Kg : I hv dm. Mll myö lm yh, l ll lläää l y yl. K vll, ll löyämää v vymm,, ä mv yhy vd lähä ä, ä v m mlmm. Yh md l m, v lmää p päällää. Vv m välllä vl, hm v v m md ll m äyööä ävä hy mlmv. Ylö mlmv hyv hv,,. Amd ll lävä v h fdml vhyy hlö. Kl m vl v yhä m yl md. Vl l h h mlmm. O ymmäy, mää mlmm m mp v. J mlmm, d p- hm hyväyy m m -v lmpp, vll m yhä yh. K Sm l m vl, läädäö p l. K l äädää, gm äädävä l pl v lähvä l pl. O hm, ä ll pl ää v, vä l ylä v, äll vh vm välää. Nämä ä v vv m pl l, l m vppävä. Läädäö p hyväym vh, yhd ä Mv yhy vd lähä ä, ä v m mlmm. v vä v ll p m l vlvv läädäöö. Jl l l Tm vl v yhä vll l phm l l. Ylö d l plvl äyäyymää llll vll, ä ä vd päällä hä ll vm. Ylö d hm l m vm v äyäöä. Jl l Sm pl l h vm. Ed hlmlplvl l hl ll lmä lv, hl llv yh l. Mv m Sm ymmäy, ä hm d m v ll mlmmll lh phm l. K llm yh hl ähy äämmä. p m l ll lm. Vm yy Sm lähdy, ä hlö vm l hdll l. Amm l v pl mlpdä vlld md. Sm hm, ä myö hlö ll m vm ll l v h glm. Sm lv vl v. O myö hm, ä vl v m d p v m. Vl pdä l ll m mlmm. J v hl m vm v mll vll pl mlp, m vlv hää m vm. Sm v yhd yydll yhdyä, h v hl lyä. Vl määlll yhdyll, lv ll m, mää y. Nä ml -v, hä mä vm h. Mä ph, ää ähävä Al pyy m, m l v v m h. Yhäl mh v p p vymmä. Sm p vm v lm yhll lmöä, ymmäy, ä mpvl d. Yhdv Sm v vl, v p, ä yhdv myö v m välllä. 2 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 3

3 Vp ää m A hl Pää, P Km Tll Sm l äää...2 P Km T Sm hm...3 A hl, Sxll T,,,...5 Um mlm, Sv Av Rh p llm l...6 Ny M lmy ph...6 Ud plv m...6 Dl Lm: U ä p...6 Py R v m...7 Lmm...7 Rm v d...7 E Sll Pölyä pmydä vl Rm Klm m dä Jmlhh E Yl Um pd mä pääää...10 Tm / Vp-l L y 75 v, Sv Av Vp yl v vhh vp-ld lh USKONNOTTOMAN KULTTUURIN TIETOLETI Plpl m hmm, ld, m vp-l ää. Um yhdv hl, m vm vpd pl, vl v. Jl Vp-l L y Fä Föbd f Vv pääm P Km Tmh Sv Av T Sl Lh Lhd l l m Vp-l L y/tm, Nlä l 1, l, , Jä v yhyd m äyhdy,. yhyd lhd lp. Tm / Vp-l L y 75 v, L Pyl V L pä l vp-l lmäy l h hlö- yhdyh Tm / Vp-l L y 75 v, Sv Av Vpd ph pl mp v vl...16 Tm / Vp-l L y 75 v Vp lhd Lhd Vp-l y: 75-vm Tm / Vp-l L y 75 v, J Mäyl Jää l Vp-ld v...19 Tm / Vp-l L y 75 v Jmlm plv Jml: L Ad, Sv Av äää h yy K-vl, E Yl V h vhllä ä, II E Yl T dlmm yhyöhö ll - Lhll d 75-vhl...30 Lll yöä...30 Yhdy l - yhdy mv Op- lypävä Kmä Tml K lh! Yhdyll llmh K v: 500, pl v: 250 Pp Kp Löbg P&Pm ISSN m vd, p 2500 pl Tlh 25 /v Mhdll pl vv l. K mlp vä välämää v lhd l. Tm v d m lyhää ä. VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO RY FRITÄNKARNAS FÖRBUND RF Nlä l 1, ELSINKI hp://www.vp-l.f Phh P Km L- yhö Yhdym Smp P FI Nd FI T,,,... Tmd p ph pl. Mä äyäöä l? Kl p llll hämmävää, väää Sxll. Sxll U m h mlm. Sxll. Kv Tm Sxll. E l ymmääy, mä mll pll. T mm, m äyäöä? Yläll l vd ll pmm h l. M m hdää p l hdll? Lp l pää hyv ll ll, mlv dll. M lpll p J Jml m? A l- p päl Rm d J p v. Kv plä lpl m pää h ly, m yhd v ä vä, v m. Mllä l ää ää Jml, l mlm hm, J, Jml p. P ä v, ää ällä, h. Tää, p ä ää. Vähä yhä. Mä v p ää, m v, ä h. Öööö???? T ä m, m m? J yl vhy p vlm ll mlmm ml, m ää p m? M m pävä- lp hd lm p, ä v, ä v väää, ä m l v ämä mlmmp mpyvyömämpää p. E, vv, mp läyymä, vääää vd m p lm yllll lmä. Sm mm vm h m. J 1920-lvll ll v vpl l vm p, v mmö p lplll lvll yhä mlä h vypp. K mlä lm yh hgll ml pp l, d ( vl). Ml v l, m ää l my v pl pmp. Elämäm h 1980-lvll lmm pp; - vläää äyöö, p l flf yväväll ll 1990-lvll. Vlä v 2010 ll pp J Pm : Plä ää l lv, vlv. Sll hä p määlmää m v ml v hlp yy lv. S m h mlm. E v, ä Pm l hm ämäö m l vlvll g mpv. Sl hä vähyvä mv h l hlv m h. Kll pl vl lämämd p p ld. J mm h v dllä v l, dä vlä pä m v v m lp, mll yh. Sl lv dll plv, ä ä v. K ll pl ä, ä hm v yvä lm ml, hyvä lämä h, mh ää v vm vääää. Vll, m v my pl yllyöä. K hllä flf m, vp, m d. 4 2/2012 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 5

4 Um mlm - mlml Um mlm - mlml K Sv Av Rh p llm l E Yl Ed mhll hy l hm pm. Kl vl l h, määäyä l llm l pll ll vlll lvll l pplll hdä ll vm ppm. Aplm, ä pl 11 :ä äädyy m vp älyy h, lm vm l ll lm ll yhdy. Ny M lmy ph K l vlvll llm m v hm ll l. Pl l p lvll vlvll. S hm v m l vph ll ppm ä, l hlö v. AOA äyä h. Py R v m Välä p-yhy Py R v m hääy mlmll hm. Yhy hlm Vää pdvlmp pdhd lv Vldm P vv p- mlä Jmlä, P Vää d K vph dl Mv. N 40 ää yä ll hlö, l vv ml, l vllm yvä ää y pä p y äyämä hp. Eyä päävä pm pl, m lm hä vg myöhmm. Odäyä ph v mlpl, h m d v häpäyä. Kväl hmäö Amy Il äy pälyä, ä yä l mm hl hlää pp, välä äyää ll vm. Yhy ä m hd vd v hlgm. Amy pää Py R ää mlpdv. P-yhy m ml pd. Tä: Dm Dbv Nw Jy dll h. S, mä hl äyää v hdl, d l mlä Ny M lmymä p g. Kl y hm lmlvä Ny M v pg. Pl d mll-d p, pyhvl pv ll m, P dä ää, plv, ll ll ll ympä. Th hm v äy p l lm äyä hm ä d Jml lml. Pll yää vä l p yä yhä. Ol ll l dll lv p v, ä l ähy ä mää pyhmyä, pll pp: Ny pyhvl ppv b vä pää pp, dll v hl yhd p. Ud plv m Pw Rch C m l hyä: N Y-plv l ll 30-vd d Jml v määä pd mävä vm vd vd. Tää äyhmää v 2012 Uv ävä ää lmlvä Ny M. Kv: Chd Rchm v 68 % l yhä mlä vä E päl Jml lml. V 2009 vv l l 76 % v %. K m ll yl 18-v 80 % l yhä mlä 18 % mlä vä. A mmää Fhgh Tdy. Lmm D. Ppp -vvm m Yhdyvll. U Evl f T -m ph lll vll hm vl. Ud v p löyää lmpll, ä hyy hm. Kv äy h mm, vh y vv bv D. Pppä yyävä ää vlhl, llä Jml l hm, mä l hyy p ä J D. Ppp h d bä ää, äyyy hdä pyyää hl hmlä. Dl Lm: U ä p gll h Dl Lm yy ylläävä vd. Fcb-vll Lm v: K mlm pää pv, myöä, ävällyyä, vv. N vv v ää v. Nyymlm ää ä, ä p. Tämä l yhä vmp ä, ä ll löyää p ll hgllyyä lplll. U ämäömyyä phdlv pävyä l mm yl 5000 ä l yäy yl hmä. Rm v d Syy Sm Ppl lh d ll dll md Rm. Rm lv m v dyhmä vmml ää vyhmää l m. Ed phm E älm h Rm lv lp äy, löyyy dll pl mävää. älm myö pävää Rm dll h: Rm löyyvllä vll ää pävää äyöä, l vpd ll ää v vlpäv vph llä vll, ä ä äp. V 1812 p Sm Ppl Sm vh ll yhdy vh yhä m lv. Yhdy pääh M Kl pl lh Rm lll l d vhv: Phm hyvvyh Rm ll vll. 6 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 7

5 Pölyä pmydä vl m Rm Klm h lh m J ä L d, d A ll löydy. E Sll l ämähä l. E Sll A l. S lv bblm vlä bblfl. K lm v ll lll vp-ld lämää hä lll lml. Mpl lld vll vhv, vm flf. Vp-l l ml lg Nlällä lll mävä. K vymm vll yy äy ll ll lllä. Vhmm v 1800-lv lpll, 1900-lv lpll lp dmp. Vm vd 8 vd h läh lm määää. K löyyy myö hv y, Sm l m vll. J mp vymmä l ll, m lö vy m, älll ääy v mm yhä l. K ml möd yhydä löydy mää, pä pää l ämä pävä vm äyävä. T ää ll vm h l vhmp d, hävää ää vl pl. Tv d, ll myöhmm lm l vll lm v. P v 3/2012 Vp Al l mm, lm d äyäö v vlä lvh. Ud ml hylly hl plll yy v vl l. Amm ll pmää ll h l. S vhmm y v, llä lv lm lv m ääö dmp l. Vh ll vä p ml d p. K hyllyy m m äy m hm l. A h,, v pp m Rm, K l ä v m hyllyää. P vh h d ää l mv lhlh m mmö m myypp l. yllyä löyyvä myö d Vp-l -lhd. Lhd l. L lv lhä älyää vhlv p. Jää m vv K v läh hdh phl. O lh, m yhö l h mll. M l pllyhdy ä lh, ll m mm. Lh dll v, m vv l, ä v m, ä, vp-l, hmm flf. K mm h. Mhdll mm lh hyvä vll m l phh. Tvv vlm! Tämä vd yä läh ll. Vm v h m mm. lämäml Rchd Dw, d ä m ä gl. Dw L yy lv, K Eqv Näymäö dll A El Tdä ää. K myö ll m Jm Elly m Fd Tpm Al Ay Pmll v mm m. Ihm l hm 3/2012 Vp Al -v lyvää ml ll. lg vp-ld phh Vl S läh myö hyllyä lv, m K T, phh Vp hyllyä löyyy hlll lll l. T vlm l l vll yhydä myö lhääö. L v, ä l hyöyä y m vll äyhdy äll mll vll. K d äm ll vvää, hä pölyä, m ml yöä. V lv vhmp hmp äm m ä pölymmä mlmm pm. Tv p, y lv vlm, v l d mäv vmmm v myöä. J vv mm dll lv v bblm. 9

6 Um pd Jl vll häv l p vm: hmä hdll yhdv ymää vm ppm; m vp v. Mä v vl mä vll? E Yl K v hyvä yymy myö l vl ll. Täväö vlh l vlv, mä vv vm yhdv? Ääää hyvä yyä ä hdl, ääää hä. Vl v m: d ääää l, vlv mö hv pääöä. Myö v, Ophll v määäyä h. Alll vl mlmä v m ä AVI-v ELY. Ol vl. Mä ää ll? I hyv m vl äääm l plvl m hävä. K h äyäö plvl, lv hd h. Käyäö yhdvd, ymäömyyd pvp m ylö l v. Lp lää - mä pääää? Tvydhl vlälmä v Sm hyvä plvl yyvyyd ääölyy, lääymvy ä vv hyvv. Ehäy v vyplvl ll p, myöää lää b. Nä mhdllmm m lp yyy v. O l hyvä d llvv p ää. Tvy vlälmää pdävä hyvä hl! Sm vv ä ll vähä väl vll. Tl yö, hl llh. V yövy- plvyälmä v hyvä, l vy- lplvl hyvä v läää. Nvl lä v myö lm phplvl. Kll lv h vähäm hyvä phd m. Lp m v ll m, v h m, ph v hl. Äy- yyvp ä mhdll vhmpvp äl hm hd päväh. Päväd glm h hm v yhyö vlll v p, ä m hm. Um phä p llm ll l, v ll hlm vv pdääyyä. Ull l ääm hm (lm, hld, mlplvl ) l pävähd lää häv. L m v v h hlöö m vm, lm yhd mm ll yhdy p. Ull ld v, ä h llm pll, m vp. Tämä myö p. Spm l l. Op llä Spm l l. P ll lää lpäväh l m äää, ä h älly hm ä v. S äyäm plvl yyä mmd. J h l lpävähplvl, l p myö vlv, ä m d Ophll ä m määäyä ä h älly ll v ä hm. Vl ääää pl ppd plm p. K pl yymy ll l (mlplvl, päväv), älävä hm. U hm l pl lää häv. Ky pä, y yyä dll v h. Päväv v äyää l lpl vl, m hää l hm. Kl l m pdä äää yöpävää määl ll l. S vv lväll mlplvl v h lpävä pää. Mäl ll l vlä äää, l l hdä lvä hlll, pplll pll, ppl l h p ll. V p äll pll, hm älävä ld vä l pll. U hm lpm l dää, yhä mp hl lm, ä ppl ll ll l. Yhdvyymy, m vp ä hmv ylpääää yyä y l h, vlmd ll plm lm. L ppl v pääää, ll hm äläv l v m mh m. S p pll ll 18-vd, lv ppld dll p ll, m vl ää l p vl. Myö ET: vl v vl vp. K lv pl vv vp vl m lämämd. ET: vp vlvd llm myö äll ä pl ä l d ää. K v v hlh ä, ä ET: päly v. Ammll ppl lhävää l hm, ll ääm vv m l pll. Ppp l ll plhyvvyhm m. Vl p l pl p pl l ET: pm mv. Ihmv l ää hm ylp m l mmll p. Ull l ääm hm l pävähd lää häv. A l K l vy l l ll myö h plvl. Tv lh, pylg, h... K l ä llä vll, ä lpp v pv hä. hgll v. gllä pdä yyää plll. yöä pld ll vm l hm ylöll. Vv ll l v pylg l. K l l p ym hd häm lv pld ävää vlvy. hgll v! Vh hll häm h yymy. M mm v ää, d yhydä pll ää hm myö h hyvv, l, v ä h. Ihm ll vm l hm ylöll. Myö vphyö v plvl my v ll. l yhyö pl ä SPR: md äö. O äää, ä ll pl m älmä m hyv. Omd h m lähyää l äyää ppp ämää m ll m vm. Ull yhö l hä yöä yä mm m ää v yhyd pyyäv p. K lm m lp pll hää, m ll lld mp l ll ll l (m. Kmp ppl). Jl lplvl l ll lh lh. Syvä hml dm m hll d hävä, m vv hplvl mplm mm. mäyö lll. Plh ylyy. V h l mll vll hmll mhdll m vl m lvll. M v vl v l v. K vv p m hm. Pääpdll lg vp-l h mll hmll h h l v. Vp-l l äyhdy ylläpävä ymmä mv hm plll Sm. Sd vv d m, vl ä. 10 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 11

7 v 5 7 l Vp- L y v l y Vp h l d l - p v vhh V l yyä md äyää 75 v, vpl h Sm v äll ll. Vp-l v l lhää vd Tää h, mä vp-l vd ph. (mll, m.hm.), ä v äyäöö pm. J ä mmä mdä yyä ää hmmm ähä, pll vllä yymy ä ääö vm. Kyymyä lv ääö pll vv ll vm yhyä ä mp ä v, hv pv l y ph, lmlyövä llä ll vlv. J ll yä lgv g mmää v, h mll hd- lll; llä pyäähä päämää lvll ä yä, mä v h hm äyä h vl, h vlll ll hmv. K vl yhm dvlml ppgd ll hyv ää. Mä mvl v l v d, mp, vl v l mll h hvmp. K l, ä m pylvä. K pä vlvlmm mm mllmm h. S yy vl hä hlh......vl hy pl yä mm m. Ol VALISTUNEILLE KANSALAISILLE Vp Al 1/1968 Väö Vp M vv ll pp. lll, ä pp l m l pyyäy v yää m. yld, llä dll vllv m, m päää. Päv m l v. K mm dll m ll l VAPAAMIELINEN AJATTELU ml v, hl ä vd dyml ll ll vp l lph, ä lyä yhm hääämm l mm pl pl v VAPAAN INIMILLISEMMÄN ELÄMÄNKATSOMUKSEN PUOLESTA. Eää pä yyäymä: ) Sm lvää ää yyä (200) l llä lhä l, mp pmpä. M lhä llhp, vh lm p lm m. M VAPAAN KATSOMUKSEN LETEÄ? Oh ä hä v (5). Eö l vh v! b) S Sm vl l, ä välä ä ll m. M vv p ll pp m ä. Sä hlm m yöä vä l v ylläp Sm vll, dll mll v! Yhä dll mlll mll v. O ää mää ää! c) Lä p, äymä. J h ävä, ä py h ml Ev Am lm y. Nyyää vl v ll ll, m v p, v, yää ll p, pä lp ph py. Vv v ä ll pää m plv plv p l äy ph hm vymyä. K vlä llmm äll vlhll mly m ylläp! IRTI KIRKOSTA, VAPAAKSI KIRKON JA USKONNON PAINOSTA! TYÖÖN IMISYYDEN JA VAPAAN ELÄMÄNKATSOMUKSEN PUOLESTA! m hl yh, l, l yölämää p-l v hll- v ll gdll. T ll l- m, vl m. V mmä- hm pää v yhdy p ää 1927, l mm vymm ää l h ml lhä. Emmää mlä vp-ld mlmv dv l pdää v lmyyä Wp. Lhd vv m K m pylvä! mv l M Ch m A. B. Mälä. Lhd lm lpp pl vd l lm, ää hyväyää. Lhdä l m m l vväym- vp-l v., hd lm d ä, l l pv Vymm mh myö - lääll, vvl. K y p v- ll yypllä ll lm y, lp p. hll äää. Sv v mä, Tää Vp : Kl- lm mm v- pm phmp l. l vlll vlhd pl- ymm vl., v lmyy VALTION KIRKKO JA KIRKON VALTIO. Lhä l v- KIRKKOKURIA UATAAN KOVENTAA Vp Al, 1/1945,.. v m l Sv Elf K. Vp A 1/1913 Sm välä yhsälld ä äll v- v lhmm l lvä l- yä, yy yh lm hl, m h- vllä ä gmäääyä, - lämäämm hll äää dll v 1937 A- löyyvä yyä lmm, hd p. Nhyv.. h Vp -m lhd md- vd hh ä, vp-, ll v, v. Lh m mä v 1945 l, vl mll v p- yly v l. Vp Al, ä l yyy p hyvä ävä. Sähd hahd l h, y ää lv lh. dmm lyhy l ämä.. K- ll mhm Mä vp-l v v- pääö, ll lv l, vl, l ääymm? V- vv md g päml- y äyäyää hlm phv yhää lä: - lyävä mll mll vl lplll. Tämä - Sv Av V 12 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 13

8 v 5 7 l Vp- L y l - p v l ä V L p h y d yh lö h h lmäy l V L ävpäälä pä l vp-l-v. ä ll m K-Udm vp-l ( Jävpää Vp-l) vd h m myö l m. Vp Al hl L hlvd mä dmm vp-l hlöh ppvä - l h hlö- yhdyh. L l yypll m yhymä vp-l mä vymmä. l. Ull (Ilm vm) l l mh V 21:ä. Emmä l h p lg Kllll pdyä m, h l Rp vpd Sm. Vd 1973 lh vpl v 50 vd ä. Tämä v V-A l pää mll lvää lh, vpl yy, lyvä läädäö h l vml v ml yh. Opmö (pmä l ll Ulf Sdqv) mp mll. P hv fl.m. E (ph, myöhmm l pääh phh), vm Jh Pöö (l vphh) lää.l. Tm I. Vm (l phh). l vä mm. Ilm l h Pl J. Kp. Tm ly Vp Al -lhdä m 6/1974. Sä myö hdy yymy ä yhv hl. N v m hl ä Sm lvymmä. K v l yy. Vp-l vm hyää väh lämäm m lämäl phl. m dll ll lvll. Eä: Jl. L ffll m 1978 E mä p Tll mlmm, yhdyämm pl, myö hä mm ääöll. T: Kväl h. lm ä myö hlöhll ll I Yhdyvlh y Ep, myö äöh VA-mlml IEU:h. Mä ll ähä m 1980-lv l mm. Mv, L P. Klm: ET-pp. S m lh E. ä myö pp. E m vääämää ää l m hll, m h läp. Tm N v v vh vh y L Pyl. J yhdymm llhä, h mmp. Smm pl, ää l mm. plld. E lmm ll plllhdä, v vm v mm EU--p vähävll, 15 vd yhä g. L Pyl M l vp-l? Vp-l vm hyää väh lämäm - Mä, V L Syy yöläph d ällä Udllmll. Työ pää m ph-tl, mmll ml. Iä äv ympä vd lä m ä ä, ll mä vhmp pm. S l Jävpäää 50-lv lppplll. K lhl ll, m mmppl ähöl vlmv fm, vlm ähö. 60-lv vlm ähöl äää h. m lämäl phl. M lämäl l l l ll, ä väääämää h v mlm lämää. Lyhy lämä ää h. Työväly äv 1970 yymää F ml ähö öä. Työhö mp: pm, m lm l yöh. Sä yl 30 v. Välllä pd vpvd pll Mv. Ol myö yö lmmhä mml lvl vphh. M vlä, ä l yö vl v, ä mll ml, l: Iäm hyvä. Ol lhdää, m pl m ph v v V, m m l Vp-l, p m 50-lvll, ll vhmp lyvä Slm-. K ä ä vähä myöhmm, l pplää. M äd m, v ppp m m m lm d äl hä ll. E my v d l, vll. K ppp l, hlv, hä myö mpä ylmää. Vhmp yvä d m lymää, l p hdä lllää. Tll m v m ä, ä v vllpä öyhä l lm. Mll ly vll vp-lh? Jävpää Vp-l y:hy ly Yhdy phh m p pl m, ää, pyyd lll. S. Jävpää yhdy l p yyllä Käy m yy pm l, ä m ml, pl vlv Eml N Sälä pl l pll vpäää Sbl Al l Sp, h h l myö Yhdyvll. M pää d m l? Käv l m ll lm Ul- 14 3/2012 3/2012 Vp VpAl Al Kä l pä m hlö v y ää ml? Vp-l l,, väy pl vhv väää p. Sll l lh Pl J. Kp, 1970-lv l äv myö häämää 60-lv plvälä h Jävpää Vp-l y:. Kp ylö lv ll ylöll läh mhdll d V-A l lml V pdyä l m vl lhll, lähä. K m l myö vpl A m, myöhmm yhdymm mv h. M mm E. ä p l lm. Kyllä. Tl pääh E p m vh. Lll mm. h. Pll hä ä l Pl vlä yhdy. M Jävpää vp-l hd l vd 1976 l yl m? Yhdyä l 35 vd ll phh, vphh h. Eä ää m phh l ll Ol m myö hlph. Yhdymm v Mm Sm E v llmm hphll K V M Bäc phll lgä. Oll myö Tmpll T pdyll ll. Ol päy. 20 mph, mmä ll, myö plll, vlmm yhdä 35 v. E h lv ll, mäl v l, yhdyll. Mä v lll lähä dll 25-vplll h d mv? Vp-l lll ää mä, ä d vl p p l. J äl. V L l mmä Ld (Jävpää Vp-l y) Lhll ä Työvl ä Lhd mv ä Lv phh L Lhll vä Ld (Jävpää Vp-l y) K Oy Vp Al Ab: vl L L l m 3/2012 Vp Al 15

9 v 5 7 l Vp- L y l p h p d Vp Tmp v vl Sv Av V p-l v vymmä m m p ll pplll pl l. V 1978 Vp-l L y: ll phh E h l YK: hmmll. Km plv pääö äl v 1981, ä lm ppl l (l) l vp p, l hll p. E vh lämämd v 1985, l h l m pyyvä. ET ll pplll, d ph v m. J ppl l mh v.l. ä v l d m p, v hä mä myö ET-ll. K lv ppl v l lämämd. Al vp-l v ET: lm v mll, m v lvyy. Nymm vp-l v vm, ä h ppl ppm v vl m m p. Vhh pll ää v v d ll yh m. yhmää v h m. Tmml v J hvll v äd ä. Klmp v l Jll v. Vlyyää Jm Kl, vä v l. ä hm, ä vp l myö hv yy lv mlp. Kll äyävä ll yhll vl, ä h hdv ä vm Kl mlä llv. Vv pyyöö Vp-l l vlll lm. Rlm m l yyä pällä h yhmää v, vll l Rm. L mlä Rm pll lv. Pl, yä ll. Vp-l v ll vmm vmv m hmd m Sm. Thd vlh! dä md md lvp-l v ll vm m vmv p lm hmd m S Ud lm. Vp-lyhdy yl- v vlll äö Vläpämä m h- p-l l y Sm m F, Jyväylää, ml y ä plvl PK, Kl, Kmä, K- Sm. Thd vlh l, K, Kll, R- -hh ävä mlh V. m mmä l. S Vp-l ylläpävä vl- v vyäö h.f-v. Svl löyyy mä Lh Elämäll -lv ä, m, m. hd ll hd mh. Av mll hhlöl- Um bmp l v lg Vp-l y yh lg, Tmp T pllld bmp hhd Sm. Mlmll pl l ä m bmp Sm Vp-l l yhdä ml. Jml lm -bmp lv h vä b ylä. lgä b lv: Jml lm. Lp mhm lämää. T Tmpll m ä, m pll ll pääyvä yä m hyläämää m hyv p v. Tmp T b pääyvä lpl hm: Il lämää l. K. Pääpdll m h l M ll vll. Nv pääö l vpv: M dää vm -v häää l. S myö dää YK: hml p m. Um lm vm l pl ä vp- yhdvl. M v, ä mp vd lv yl lv, v yä ll hlö v lv. E ä V 2003 l. f-v. S vm ä m. Tmp Vp-l y p v, hlp v vv mlm. K m lm hlöh äyä hv m l mhdll l Vp-l P Km J Mäyl phv p h p - 16 Sv yy plväl v 2012 mä hlöä. d pyyy plvl, ll pl lv hlöd. mp vp-ld pl- Klm v v yhä yl hvl. Sv yy p- löä. lväl v 2012 mä hlöä. Kmää- Jmlm plv pävä m vll hl Rm dää hdymm p v yä pä Vp-ld vä hpp: ällö - vll l Om Tmm yhd pävä 6773 hlöä. l plv h pyyp h Yl hmll, l- ö. Tmml l hä l d vä lv- phh Rb Bh yä mlpää m - yy hm - 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 17

10 v 5 7 l Vp- L y l ä Jä d h L Vp m -v 5 7 : y l Lhd Vp- Vp-l lll äyhdyä, d m vymm vhdll. Y vhmm äyhdyä m h yypävää. K hm h ll ll hm lämää. Vlläyää yy v ämäömyyä hyvä äyä l vll. A ll myö ä, ll äy m ll ä l. Työväl md dyll vm m Sm vpl v S l mhdll pll p äö dämää m v mmm p vlll äö Sm Svl Kl y. J ää Lhd ä 1936 yhdymm pv. Tällö m l Lhd Svl lv yhdy y. Yhdy pä lm 62 hlöä. Pää dmm vlä Ll Tmm (. yyä) yhdymm ää. Tämä lmöä l lp yhll v lh E Lmpé. ä l yy pm hä ph l. Pl hd lmpä, ä ld äl plvm vv lmä hl. Jälpä ll vd lv yhdy lpl vlmp mv. Olh mv äy, lv mllmm vd, ll ämä yhdy m läh äy lm. T mlmd äl l ämäö ll myö h mld. Ihmllä l vm v yhm v lv m ll. Tll ämm hlmll l äöllmm, h ll ll. Ylöl ä. Om yhdymm hd, v , ääy vlll lypävä, lv pml. V 1951 l hdy yhydä p vp-lyhdy yhdä pll vä. Jh 1960 l-ll lhl vp-l ä h Lgd lv lpll yhdymm. lhm pm Lh. Pp v. A, ä Lv hmll lh. Alll v h ää mömää p. Ulh v ll lhlll, mm l l p. Sl m ly ämm A R l p hph v Olhd m h lp pm Uh v mymmv lyhm m. N äyöh l v m pyöh Pää ää yhmä vlm d myyllä mhdll m ml h Smd vl. Km v v ll, m v y dmy pppäm L Tld äl plvm vv lmä. Vp-ld v Vp-l hlv hyvä ääyä mm. Mä l v? Kä v Pmh l mä vymmä? PRO-SEREMONIAT J Mäyl R yhyä mmää Vp-l l mä v vl : L l hy mää - hm v. Mä ä hy, ä v ll hmä d m dämm, v m ll. M v v ll ll p l lplll. L ll vl, v m hy m ll. Sv l mm ä v. Um hl äy pää, m vmmll phll pää v v Tällö p m hl äö P-Sm, mm. l ph m l. Sm v äll P-Sm l ll g. Ehdm ä yä hlö l ällö Al Aäv-Kl, h P-Sm dll. K lv l läh pyö vd. Vlälmää d l l, y pld äöä. K vl välä yöä hlll p, pd mämä pp päväl. Ll d -p mää vähll. K lv l läh pyö vd. ETp v; ää p.f, y Tm P v. Kll m l. S v läh l P-Smd ll: vhmä vl-ll m pp ll pl v. Mä ll mmm my äll ll hyll? Emm dä. O lvää, ä.f-plvl äyää l p. Tl PSmd v lv ll lmp mä pdy md määä. Pl ET-p l ää l ppl p yäyää vd. Yhä v ää l m l, Vp Al -lhd, wwwv, pll phm m ll my. Yllä mm m mm. Syyä, m hl y mll: ä ä, d mä d dä. T dä hv hm, ä hv äpävllä, vlv l lh, ää phm - ph hvpöydää hä l m yöv ml. K! K l vh, vä ää v v. Tv Kl, T hd v, K S l v ll. S p ää möm. v ä, y mdä vmm. 18 3/2012 Vp Al Svä, l h ll phm. Yhdymm m m vd 1946 v Lhd Vp-l y:. Yhdymm d v ll Vp-l L m v m lv (lvl), lhll l l. Myö yyä lvl yhdymm d. Yhdy phh L Svä m 1960-lvll l phh. V myöä m l m. El h vpmp l phl hm lv pää m ää lvä, v ää l mppll. E v välämää ll m äöm. Tää pävää mlm yy l plmm l 75 v. Tm yl v v vl. Kll vlä vhv l l päväd, m dvälä, d lv. K mp mm mää. Vlv Vp-l vä l pyy d määää m m ä, häväää vlä dä. Alpää 75-vm p J Pl ET Elämäm pp Sm Tll ää l y E l ll pp mlä U h vypp. l ll l pääh, m l m mää. PROTU Um Pmh-l lv v L ä m vppl p v 1980-lv plvälä, m m ll vlä v. Pl yvä v m yhdyä, Pmh-l y:, äävä. Mävä v mmä phh l E, mm m mm. Vp-l l vphh päähä lvl ml ää pdmp p l v.f -plvl. Ev.l. m mhdll plvl hm mm. Yl mll äl, ll v äymäää hmä. Tääää mdll ll l v Tmp pllyhdy. A l m ll hlö l yy phh P Km. Ll d mä ällä ll v? Sm dll vl. Klm lää l Evl-ll, lämäl h myvä, vl vhm, m yl 50%. Jll p ll ä l dll mp ml; lvä llä m vlv ll ll. 3/2012 Vp Al 1199

11 Vp-l L y 75 v Jmlm plv Sv Av Plv v ly ä ml vp-ld lm. Vp Al l hlvd lm plv v vl. K. P, mm J Om Tmml dv v 1955, mlm plv. P Jl päy lm ämä h vp-l älvää v vphl vhmp v. Kv vä d l vll, v v ld yyä h. 20 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 21

12 Vp-l L y 75 v 22 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 23

13 l Vp- L y 75 v R ml ä vl g, Dg dg yllä p. Spp v m M? v ää l Dg dg l ll h? V ll Vp P Pv Km 24 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 25

14 S l U U p S I V y A V L E L TU Jml: L Ad S U U S I A V v 75 TULE VN phh, h ä vä ä pä Vmm, m d A K. l v L Ad lm mll? l p ll ä m vl yhyä pä p y y h ä ää Sv Av M db lldm phh A Rl, väly vmm gd, m vl yöä pä p, L Ad, Vmm phh v Ad pl välä vää lä Åb Adm p pl pg lmml m. V 25-v Ad hy ml. Vml Ad määl ä m m myö pl. ä äy ml välyl ä l m h: Vmm hll vl. E y l yä mää, h v hä vmm, mlp llä Rd Dä. Sml vmm vl vlll yöä vll mmä F hlm v Sä vd lv yy. Ad ä vmm v lä: Olmm läh ä, ä hlöh. K vl hd Sm lähä hll ää ä ll l p yypävää. S, ä l vll ll yhö välllä äll hd Sm, glmll. Väll Sm llä vl Ad hymähää: M v ähdä, m vl v d l- 26 L Ad T vld dd Vmm phh 2011 Vd, vvl T pgvl l ll. O, ä Sm hll vl ll, m mm vl yypävää, ä mää ph väll, ä lämm llä vl. J v pl phv llll vll, m l ä mlä, ä yä v mm ylmlmll m. Pl yvää vmlm v yhä hyv vmml ll! Ihm v pä, Ad ph: U, ä hd pää m ll p l vmlplvl ylp mmä 3/2012 Vp Al y ä, ll m vllv äyä ä, ä pdä y äää. Ad hdll yy llvl. Kllpl hä mlää mv m. K vv yyppä äöä h. O äää ll m äll l vmm, ä vpl l ä llll ä mll mll. O myö pl yää yymyä, m hmd m, pgvl päääävll ll m. Ad h vp-l vmää hdll vä ä, mll m v ä llpl: Kll hdll välämää l lvää, mll v m. Em vl v hyv lähä m ll. K vl ll m, mä pl v vl välllä. Vl v v mä h, m mä vl välllä ph, myllä. Vp-l L y 75 v Avl h V I I, ä vhllä väl myö lä m h, y ä R Mä V-d löyyy pll, l h - mll dlg, mll mä. S ylä v ää Mä pä Vp Al 5/2005 päählö ää ph. K Sv ld Mä dmp. ll Vhllä ä. E Yl V m v lmyä Mp (2011) J V hm ää, m lhdä, hm ääääpy, v äyävä llä. Chl vmhä l V äväyää, V vh, m wl, hyhymy pv, l mm mä lähäy mhll h. Sä l m llä pmydä! (239) Il lm ydl : M v pp l mf l l vv mä, v ll-ll pm h. J päll m äl v h l ll ll l, ä K m vd. yvä p. Umm Shff (2012) lm ävä, l h ääö md v, ll ävä... E ll ä ll yöömää yöä. K md äll, ph pp p lv älää v ä hyy. (275) Vl hd myö h l plv p p, pd lhlplvl mmll ll lv h, vll ä bä yöll m hlö, vä p plpävä (164, 220). Mvä V v, vlll Llm lvl Ap l lv: Ol ää f vl päämh mmmä. K pv h, ä hmp ää lv. S hm my mää m ml, ää l lmälä ymä. Klm vl. S l lv, mm mh l l pp. (269) Sä dllä Klml m (2010) Llmll välllä pyöä hää, m lpä mlhäö ä lv vll hpp m m vl: P J VIPl, hpp v y bllll vhll, mä v pävä lä ml vd vp hmmh. Tämä, v lyö lmp l, fl h mh h väömh... K myö V p hllä - ääöö ld mv, hll. Jmlpll m 2005 Lhmm ll lll lp, mä Ng (2005) mlpll m Ud p flf ( ):... mlm m ppppl hv ll lg päälmää, ä mlm ll mld hmpl, v m mm l pymy... Näd hd mlm (lm, m. hm.) pvm lp lv yl - 3/2012 Vp Al l lpll pl. P....mlmp vl m l hdm lm v y ml. Mä ä, vä mlmm v mää ll yhä. V hm lä yömä lämä hmyyd ä l d l lähmmää v, ää hyvyydä l d pl, ll hä l ymmääy mll h m hl... O ll. Ky ll pä ää ä h bä ähää v, ä l mää pl. T mlmp p lpm md v lmmll - ymmäämää ä y v ppp vmp l. Määpä ä ämä mlm y - pl hd, hl bddhl pääll - v h yhä vääää. Mä ml llä Sväv v ööävä ml pyhä v?... J v pää lpl v hää pää, Kvpll läp höly h h vh l L m ä ml lää m äöä vä. J yyä R Mä ä l ällyy V vlv v (2008, Ov), hlm mlpä m m fää vällä. K hl läp V vd 1986 llä lmällä mä hlmä löyyää lää Mä? 27

15 T dlmm yhyöhö Olmm mll m Sm. Mllmm yhdvd vm vpd m äyäöä vmm myö v. Ol hlpmp, mm l vdmm vmm m. Pmpä lm m äyäö h v g pääv välv. E Yl T (dmp) ä ll vähll väl y myö ml l. M hll v l yhä vv P l Nv pp -. K vm vpd mä Sm mlm, hv, ä pä ll m m vh. Tl myö ll hyppäyä. Sm ll l plmm ppyäl dm vh vh. yppäy ll äyyä, v p väl hmpm hm m. Vlv d vm läädäöö (l mplm) pä, ä ph plh. Kll p pl myöälö v vämää m, E Yl ä äy h pv yhl. Käyäö m plvl v vlä hmp pll äädö. Npä vmm yhä llä yhdv ymäömyy, ä m vpd m äyäöä. V l pääv m pävähd, ll m h v lvä, vlvllmm yvää l lv m hm m äyäö ll Vlvllmm d p. d myö p välv. L ääöä määly vmm pm lpm l. K ämä l vlä, mmm vhh lv lämämd pl m pm. K p l p yhdllä yäyllä, pll m lpm ppl ppll. Kyymy pm. Mä hdä,... L lä v vl äämä hm lpm d m plvl: pävähd, l, m. Tämä vm vd l l hd ä hll, lll ä ll p ääää. Ull ld äämää vä p mhää äädö. Vm l hd y myö Ophllll, h plm yhä lp ll l ääm. Mä hdä, l ll l äämä l lp h llm vphd d h pplll hdä vhmmll? Mlä vlvllmm d mhdll äädä p hm älävä ll l. P ääv d vm ppl ppll v mhdll d ll hm p vähll. Mä hdä, l ll l p lvll Ophll h m m m h äyä? Mlä vlvllmm d vm ä, ä ämä m, m l hyv äyä, v lämyllä! Sh v ll hyvä myö lpl vl hlm. Vhh ämä m m v ph l lplll. Vdmm yhä mmä vmmm l ääm ll l lpm. J ä mm v, ll m, m hlm llmäää v mm ld häm pyävä ä vmmm. T m pmm p hd hm ääm lpm l. Kyymy p l myö hlö vm vpd. lg vp-l l lg ylpll v p dm. Al yhydä vp pvm ä, ä mlplvl v vll hlm l p lp. Smll ää, välvh y mlplvlll vhh m ld äämä vhlll. Jälmmä d y yy Vd yyä, p v hd m ld l mlplvl lpm? Vd myö yyä, lääö v vähääö d m yhdv hl m vp ää y? Jälmmä yymy hlpp v myö. Edllä yymyä hyvä ll vm ph. Ylp l p mll d vlpäv v dm. Elävää yhyöhö Pääv välv ähd yh, lmlm pl dlmm. S v v, m lv pää dll. Nä myö llpl, d m v hyv vd lä myö yhyöä mpm, mäl l mmöm. Välllä yymy myö hy m. Kyymy p vll. Emm äy pp mpm p. Vdmm p m. M yää v ll. Emm v l pvmmm, v vmm mm hmä m m Lpmm p ppl ppll. pää lämäl. Yä päväd l m - hm yvä äyäö mm vähmmä yvää l h p m. Edllä v dlmm myö l hlmll yöä. P, v v l hlpmp hyväyä mhlm, vd m. hlp, ä v yyh vyyä hdä, llä lävä lämä yyää m vl. Tmm lv lävä, mv. Tmhlmd hyvä myö yömm p p. Tmhlm mp mmällä ll vm yhyö. Udyö v yhyöä md läö, vl ml ä plvl - ä hm. S pä ll v, llä yhll vmm v väl hmpm ä Ep Sm vl äääm p. Käyäö yhyö vv vv hl. Sä myö yhyömpp mlv äy mä vp hyvä ymmäy vdmm l. Yhyö ää lv yöämm myö välyy. U hm hmglm v glbl. Mllä pmm väl hm-, l-, - vp-läö m m. Sä l l äyää mp pmm pmm. Phym md ph äyäöh v m myö m l. 28 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 29

16 ll - Lhll d Tml J lä ph vp-l p- lypävä pd mllä Kmä. O pv Km ää vll p. L pääh E Yl l mm., m l yhdvd vm vpd l v. L äl myö ETp ä, m vm vp päväd l. L pää l N l. N m pl, ä vl. N pl m d l lähä m, llä lv v yhdä. Lp l l vhlm vlml mä ll. Ohlm vlä l löyäy m. 75-vhl Vp-l l äyää ää v 75 v. M vävä hlvd hh m l äävä 75-vhl. V hl hl vävä hlllll Käpylä yövälll lgä 3. m. Jäyhdy m, ä yhdy v lähää d, llll h 20. Jhl myö l m yhyömpp, l m v määää. Jhlpävä l l ml Nlällä lll, l phh P Km lhll vphh M Ll v v l hm l 14 l. Tll hv pl. Smll v dh mlh. Tld äl l Käpylää, v ll, ll v lll. Yhdy l - yhdy mv Op- lypävä Kmä Ohlmyö l vlä l. Tvhlmyöhö v ll h lmmll yöyhm ällä v hd älöö. A äydyä vl l d mm., ä m d vh pä, v v d yy vmlv l. Vllv l d läh. Td, ä mm. Ep hmpm, Sm pl l ä vllv äyäö välllä. Oll ävä, ä ET-p mhdll dm l välllä. Päväd myö v, m myö hyv l dv äyäöä,, m vm vp. Illllhl ll hllmä hlph ä vympää hlm m. Jhlpävää l m Vp Al v m. Lll yöä L pl yöä FM J Vl mllä pd. ä mll v m yö äyöä Tmpll. Ah Vl vll l M Vv. L äl mm. M vl ällä hää ph vll vlläyöä. Vv ph l myö Vp-l l l l. ä, l l hlllmä vl lmll pmp lppl pläää ääämällä. A äy vll äyö äölm v l. Mll Km p-l l hdll vllä h Sl Kpää h. Myö Km Vp-l hmh pä phh P Pv pll. Opll l m myö l vphh M Ll. Tää v 75 v äyävä Km Vp-l yhdy L-Lp Vp-l yhdylä hm my v äöyöhö. N M Vv. Lp d, ä p- lypävä lv. Td myö, ä vp- v pä. L päähll vphhll ä, ä hllä ll h l äl p, v l yll yll vp vv llll. Km Vp-l y P Pv All. K lh! Vp Al d l ällö h. V -v lä mm mlllämm v v. Vp Al m v ll ll vll: 1) Vp Al Vp Al mlpdpl. Plll v lähää mlpd lhd m l ä vp-l ylmm lyvä mlpd. Mlpd hyvä mmäää mä. FORSSAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. Jh Tv Tölö 4 A 8, FORSSA ph ELSINGIN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. Il V Nlä l 1, ELSINKI ph ELSINGIN YLIOPISTON VAPAA-AJATTELIJAYDISTYS PROMETEUS R.Y. p. J V Vdm 12 E 38, ELSINKI ph JOENSUUN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. A Slp Kh 27, JOENSUU ph KAINUUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. A Rää Sdpl 6 D 20, K ph KARKKILAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. Jm Sllm Ull Kdd (h) Kv 8, KARKKILA ph.(l) KEMIN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. P Pv Lppäl 5, KEMI ph KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT KESKI-UUDENMAAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. L Pyl l 40, Tl ph )Yhdy Al Yhdy Al pl, ll Vp-l L y.: äyhdy m. O äyhdy hy mp pll? K ä mll! 3) Avl Ol l hyvä ähy lv, vp-l v h? Lähä mll vl! Mä mp yä, pmp, m l v vd dll 2010-lv äölm. K/lv-vl hyvä p 4000 mä. 4) Al/d O mlä h, l hyvä lhdä? V lähää v mll yöävä h m lv lh. KOTKAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. Kl 2-4, KOTKA ph KOUVOLAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. lä Pl Kllg 4 B 19, KUUSANKOSKI ph LADEN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. Sm 3-5 B 34, LATI ph LAPPEENRANNAN JA YMPÄRISTÖN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. Tm Pmä Sllpll 8 8, LAPPEENRANTA LUOTEIS-LAPIN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. R Rpp Rpp 7, VAATTOJÄRVI ph LÄNSI-UUDENMAAN ATEISTIT RY Kvmä 18 A 35, VANTAA NOKIAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. S Sl ppl 5, OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. J S Jlh 1 E 4, OULU ph PORVOON SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT - BORGÅNEJDENS FRITÄNKARE R.Y. p. Am Tömä Tml 24 C 23, PORVOO ph ) Kv Ml? Päö? Vlv? Tö v gf? T öä lv lh! Emm v vml lh. K, d pl lhdä lähää ähöp Tm v d ll lm m vp ll lähyä. M l l mm m pl, m v lh d mm l l! Tvl m mää lhä! Tm pl Sv Av mh Yhdyll RAISION VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. N S h A Ldqv Vlp Im 12 F 81, ROVANIEMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. A P S 6 B 5, ROVANIEMI SATAKUNNAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. Avd S Yö 11 A 7, PORI ph SEINÄJOEN VAPAA-AJATTELIJAT TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJAT RY Ylp 58 B, TAMPERE ph TURUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. A Ell M 2 1, TURKU ph VAASAN VAPAA-AJATTELIJAT RY VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VUOKSENLAAKSON YDISTYS R.Y. p. Kvmä E 47 A 4, IMATRA ph VARKAUDEN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. T K Tpp P VARKAUS ph /2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 31

17 Sv m - 4/2012 Tm USKONNOTTOMAT JULAT Jmlm hl yymää lm Jhl l? Um hl h WANTED USKOMATON U, mlm l mää pävää? E plv päällä mpää hmp m lävä pgm? Kh väää, ä mll m? Ol yh? J v yllä, l mämm Um! Vp-l dävä m hm m vm vp. Vdmm ll -ll m yhdv hl vl plvl. Tmm hm m d, mlmv m vp lm d. LIITY MEIIN! K vlmm läh äyhdy l m m. Mlm mdä!

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 / VAPAA-AIKAPALVELUT

TALOUSARVIO 2017 / VAPAA-AIKAPALVELUT TALOUSARVIO 017 / VAPAAAIKAPALVELUT Vppv yh yhm / Bdj Bdj Bm Bdj Tp M % 017 016 016 016 yh 01 16>17 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 87 63 98 331 98 331 309 863 37 MAKSUTUOTOT 197 600 3 19 3 19 183 16 11 TUET

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti UKKJLE l Vlj 89600 l 30.6.2014 l UKKJLE l 30.6.2014 l 1 Ujl l... 3 2 d... 3 2.1... 3 2.2 Yyd... 3 3 l-jj jl, l j l j...6 3.1 j l... 6 3.2 Elll... 6 3.3 l yll... 7 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl...8 4.1 Ljjl...

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ

SUOMEN KANSALLISMUSEON KONSERVOINTILAITOS MAASTA MUSEOON - ARKEOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA KÄSITTELY KENTÄLLÄ SUOMEN ANSALLISMUSEON ONSERVOINTILAITOS - AREOLOGISTEN MATERIAALIEN VAURIOITUMINEN MAAPERÄSSÄ JA ÄSITTELY ENTÄLLÄ 24.6.2008 1 SISÄLLYS YLEISET OHJEET...3 RAUTA...6 PRONSSI...8 UPARI...9 HOPEA...10 TINA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu

tutuiks k äy t tö ö n kilpailuvu SAKU : d h 012 1 / 2 d : SAKU g 4 jj 10 U ö ö 14 K d v S Sg 4 Pj 3 SAKU : g 4 Kv d v 6 SAKU jjj 8 U jj 10 SAKU 11 Kv 6 Hvv h 12 K 14 H 16 T 18 V 20 Jjj 8 Khd 21 T 22 Yhd 23 ACTION! SAKU : dh Jj: S - j

Lisätiedot

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4 S A K U y : d l h 2 / 2 0 1 1 Dc-vj l... 4 Tvyd pp... 8 Khäyh h j... 12 S ä l l y l l Pääj... 3 S Vhlh... 4 SAKU äyölj... 6 S Vhlh. 4 S H... 8 Spdh... 10 SAKU-... 10 Khäyhä... 12 Kä vll... 15 Vyä...16

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat Eä-Phm Jäd ympäö äh K: Jäd Md Oy Jäd m M myy 06 Pää h hm h.7. A: Vm :.6. 6 mä Pm : 0.6. 6 mä 9...9..0..... K : M Ah S Cd M Rd SUOMESSA ON NON 90 000 JÄRVEÄ JA USEDEN m p. Ey p öä m öyyy Jäd. R ä mö m yyä

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus. Suunnittelualue sijaitsee Nöykkiönkadun varrella Latokaskenniityn ja Nöykkiön kaupunginosien välissä.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus. Suunnittelualue sijaitsee Nöykkiönkadun varrella Latokaskenniityn ja Nöykkiön kaupunginosien välissä. () Am / Am Ly Amv mv m pg, Nöyö K -,, pg, L K -, Amv mv m Amv mv m, pv m pvy Ep p d mv, pm S S Nöyöd v Ly Nöyö pg v S m Ep pph y: V L V d m- vm yhyd Ep p Kp Amvyö Ky: Kv B, ph P: F - PL ESPOON KAUPUNK

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä.

Eduskunnalle nyt annettava esitys nuorten työssä olevia nuoria työntekijöitä. H Ed ö Ed ö N ö d- p» d - hd ph ö ö h - hd Ed Ed ö - ö h ö T dö - ö h h h p Ed ö öö ö p N öö d 1966 ö h öö E p Y öh S ö höd h ^ d h p h 1929 (260/ d h p29) p - ^ö- ph ph ö Kpp- ödö h - d ö 2A d d p 1919

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

LÄNSI-LAAJASALON KÄYTTÄJÄKYSELY

LÄNSI-LAAJASALON KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P Oy HELINGIN AUPUNI LÄNI-LAAJAALON ÄYTTÄJÄYELY Yv ö -D.. FCG P Oy Yv ö () Hg.. L-L yyy -D IÄLLYLUETTELO YLEITÄ... YELY.... V d.... Y d.... Ad v.... Ad yö.... Eöyy v... LIITTEET... T... FCG P Oy Yv

Lisätiedot

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen ÄDENTAITOMESSUT ROVANIEMI 16-1742016 L 10-16 / S 10-16 Lpp A / Hhm 4 A 10 / Lp 7-15 5 Lm ä hy M yhdyy hyä, d m m m äd d - äyöä, yöä p ä p m ädm h myö yöää Ih yöäyöä, ä WWWADENTAITOMESSUTFI 0500 00 660

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate 1 (6) KOPSU -hanke 10.10.2011 Kouluu- ja khämpalvlu Aduca 1 (6) Pykooaal ohjauk ja uvoa rkoumopo (35 op), - kogv ja rakaukk yöklyapa - pykorapu valmuk opo TOTEUTUSPAIKKA Jouu TAVOITE JA KOHDERYHMÄ Kouluu aaa oallujll valmud ouaa ohjau-

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18

KAAVOITUSKATSAUS VALMISTUMASSA OLEVAT KAAVAT 3 VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT 6 UUDET KAAVAHANKKEET, EI KAAVOITUSPÄÄTÖSTÄ 18 MAAKUNTAKAAVOITUS 18 OIUU LIU OLE IEILLÄ OLE ä - ä, ä d UUDE HNEE, EI OIUÄÄÖÄ UNOIU OLLIUINEN LIIEE:,,, - d: / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf / / Höö, ääö B ä, - H, äö, H, N E,,, OIUU ää ä ä ää d ä ää ä, dää g äö- :

Lisätiedot

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E

Videokoulu PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E Vdeool PASSE LEI TA VI NKKE JÄ TA RIN A N K E RT OJ A L L E v 1.0 29.10.2015 Mely j ome m Te o e m m oll eem j m. M l ed j vdeo? Keelle vdeo oll eem? M vdeoll l d e? Mllo olemme vee pee, jollo vomme o

Lisätiedot

POISTOILMAVENTTIILI HALTON

POISTOILMAVENTTIILI HALTON Venttiilit Tuote LVI-numero Pikakoodi 8707702 AT09 URH/A-100 URH/A-125 URH/A-160 URH/A-200 URH/B-100 URH/B-125 URH/B-160 URH/B-200 PEITELEVY HALTON CS/ULA-160 TULOVENTTIILI HALTON ULA-100 TULOVENTTIILI

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA!

2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA! OHJM J MOJ MU MT MU MT UU M VTN O MU MT TTYJ, MT, TJOU HU VJVONT TTT TNN UOMNN r., g j pl/l G B äyä ävä prpl FM-rdll j lmpll., UOMNN r. l. Vl UQ ölymr ryy j yv vrl, mp mr. U Dr -ll pd ä v l ä mp. ölypyy

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008)

LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA (luonnos 17.12.2008) LOIMAAN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ( 17.12.2008) 1. Jd Ep p. T p pg, L d pp d d. O p L g p. Kpg p : L p g 1 2 p Kp K E g L 3 g d 2 0 0 9 2 0 1 2 g 4 p T. w 5 w w.. f / I f T V 6 p M K 7 Y p

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri.

1,- kpl. kpl. hinausliina 4500kg Vetolujuus jopa 4500kg, 6m x 5cm 223041. Palvelemme: ark. 10 18, la 10 16 Ajokinkuja 3, Tampere. www.löytöliiteri. ITALV UKSET j RENTOSAUNASETTI TARJO I LIUKURI EUROLLA L p, à,-,- PULKKAMÄEN KLASSIKKO p Up P 78c Tj d p Up L j c 8 77 A p j j. Mxp 7g, 8xx8 H jp H Sp V c j y c 8 Tj j pp, 7 j M p p d M öp, j?, 0 H Ö R

Lisätiedot

k e s t ä v y y t t ä

k e s t ä v y y t t ä ä v y y ä K i v ä l i K E S T Ä V Y Y T T Ä 2 Släj P 160 L 90 K 158 5005 P=i L=lvy K=r K i Vaa P 140 L 100 K 158 4001 3 K E S T Ä V Y Y T T Ä Paararäi P 120 L 92 K 158 6011 Paaraj P 98 L 100 K 158 6010

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012

Kainuun Osuuspankin asiakaslehti. kesä 2012 K Ok kh k 212 r j yr d? h 1 1 k k 2 o y k H y : h k m ko S h h J O o O Im kk K ob m P O Po Vk ko k myö k hd r mhdok. M yö j j o m o o om. Hy h om krr. V hdmm ymrmm hk j g, k k ohj om ökkomm. Sk hy k r

Lisätiedot

VESALA-KONTULA-KURKIMÄKI-KIVIKKO KÄYTTÄJÄ- KYSELY

VESALA-KONTULA-KURKIMÄKI-KIVIKKO KÄYTTÄJÄ- KYSELY FCG P Oy HELSINGIN UPUNI VESL-ONTUL-UIÄI-IVIO ÄYTTÄJÄ- YSELY Y ö -D.. FCG P Oy Y ö () Hg.. V--- yyy-d SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... YSELY.... V d.... Y d.... d.... d yö.... Eöyy....... LIITTEET... T... FCG

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016 Junatyyppi Junanumero Kulkuväli Lähtöaika Tuloaika Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:12:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 13.12.2015 26.3.2016 S 2 Joensuu asema Helsinki asema

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys ö l äl l : l y d h v S l r m l j m h j j ä l h m j P k k.1 l f m f ä 2. U ä m Prd j v.3 N l k d c r k P.4 H m l C l l c g B, V S vä! 5. GAE r r C k ä O p.6 m r v v S r E l h T 7. kkj 8. P Phjhj rvhdy Tvv

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Tour de SAKU liikutti 300 tiimiä...4 Esittelyssä SAKU ry:n uusi strategia... 8 Hyvinvointi virtasi ammattiopistoissa...12

Tour de SAKU liikutti 300 tiimiä...4 Esittelyssä SAKU ry:n uusi strategia... 8 Hyvinvointi virtasi ammattiopistoissa...12 ry: SAKU d h l 11 4 / 20 l U 4 K A S d r T 8 m g ry: r 12 30l0 KU m y S A m E r v H y v v Tr d SAKU 4 S l l y l l Prj 3 Tr d SAKU 4 SAKU ry: rg 8 SAKU- 10 SAKU- 10 Hyvvv mymrö 12 Hyvvvr 14 Amhmm l 17 Vry

Lisätiedot

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit

Luento 6 Luotettavuus ja vikaantumisprosessit Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Luo 6 Luoavuus a vkaaumsrosss Ah alo ysmaalyys laboraoro Tkll korkakoulu PL 00, 005 TKK Tkll korkakoulu ysmaalyys laboraoro Määrlmä Tarkaslava ykskö luoavuus o s odäkösyys,

Lisätiedot

K ON TEK STI. jo vuodesta 19 67

K ON TEK STI. jo vuodesta 19 67 ON TE STI 2/20 0 7 l aa ja a a väl ä m ä j vuda 19 67 SISÄLL YS m äär lm ä. 3. 4-5. 6-7. 8-10. 11-12. 13-14. 15. 16-17 2 V*uvh. 17. 18-20. 21-26. 27 ON TE STIN M ÄÄR ITELM Ä ä ä u u -lh. M ä ar aa, ja

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

Sinusta Kvantin. toimittaja?

Sinusta Kvantin. toimittaja? j? jö j jj j j j IO j j j j yj jj föö j y j j j j j - j ö ö j j H j j 05! A ö j ö @fyyf! jj y j Ey fy j! O j! 3 & Pjj 5 Pj 6 yy 8 JU: & H 5 y 8 Q 0 M y j j J : III/ II - /0 P 50 P C Φ- Mj A O H H J J M

Lisätiedot

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21

KARTTALEHTI 11/21. 147/2 Vääräjärvi KARTTALEHTI 17/21 KARTTALEHTI 5/21 KARTTALEHTI 9/21 KARTTALEHTI 10/21. 119 Karijärvi KARTTALEHTI 1/21 ETELÄ- JA LÄNSIOSA Karttalehti 1/21. kohteet,, ja Karttalehti 2/21. kohteet, ja Karttalehti 3/21.kohde 106 Karttalehti 4/21.kohteet,, ja Karttalehti 5/21.kohteet kohde Karttalehti 6/21.kohteet ja Karttalehti

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti K n s n - s än y ä K ä vä dn s h n d ä v ä Ksn / Svn ähvss K Tnn n-: m Rnnss n m x, = m Nyynn j ävä: n m Ss - s: m - b: bm - vs: m vms: /, yönjä Työnjä yhnsä: (ävä: yönjää, : yönjää) v: n Snsnn v Ksnn

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

AKU AKUJÄRVI L A ANT ANTONI DME AE AS KEMI-TORNIO L A B KITTILÄ L A ESS ESSE L A ET ENONTEKIÖ DME AE ET ENONTEKIÖ ILS A G IVALO L A G KEMI-TORNIO L A

AKU AKUJÄRVI L A ANT ANTONI DME AE AS KEMI-TORNIO L A B KITTILÄ L A ESS ESSE L A ET ENONTEKIÖ DME AE ET ENONTEKIÖ ILS A G IVALO L A G KEMI-TORNIO L A AIP SUOMI / FINLAND GEN 2.5-1 GEN 2.5 LUETTELO RADIOSUUNNISTUSLAIT- TEISTA Käyttötarkoitus: A = Lentopaikan radiosuunnistuslaite E = Reittisuunnistuslaite GEN 2.5 LIST OF RADIO NAVIGATION AIDS Purpose:

Lisätiedot

Ylä-Soukka B Asemakaavan muutos 33.kaupunginosa, Soukka Kortteli 33022

Ylä-Soukka B Asemakaavan muutos 33.kaupunginosa, Soukka Kortteli 33022 () Amo 9// Amo Y-So B Am mo pgo, So Ko Am mo o Am mo o, jo o 8 py, Epoo p d m, pmo 99 Sj S j So oo Ko A j o m So mom j o o, pyö S oo o o, h K : S m j Vo Lj Vo o do om- j om yhyd Om- j om o h 8 Epoo p Kp

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Tuotteita rajoitetusti!

Tuotteita rajoitetusti! y k k j B p! Kkkv kpp BOSKKO B B kyy k k yävä 0 kkd..2.201 1. 6 k S- k v ää. ä k y d h, 6.2. 1.2.201 v Kd m ämpöpmp m H v I k. 610,. Kd p Ry C MDIM, MXI I GI D 1 KG 4 (3,66/kg) m. 69, (4,66/kg) Mbh HVY

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

RAIDE-JOKERI HANKESUUNNITELMA

RAIDE-JOKERI HANKESUUNNITELMA g l Am üè l L : h ELAE - TüçESUS LEESUUTELA L P RADE-JER HAESUUTELA l üè üè g L L : L güè SüçLYTETTüçüç ASLLSUUSYüëHYE RADA SüçHüëSTYS l üèg gbl E ETSTYS l üèg E üèg STUTETA PUU SüçLYTETTüçüç PUU p PYüëRüçLY

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

"#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!!

#$#%&'()$!*+,#-+,)(!!!./(012&&1-1! -13/,2-1! /)1*1! 4'5'%6#&#,)'*!,'%(&&+0()&+! 7!! &#$#%&'()$!&#$%#-(*-/(*&(1!32/01))1!!! "#$#%&'()$*+,#-+,)(./(012&&1-1 -13/,2-1 /)1*1 4'5'%6#&#,)'*,'%(&&+0()&+ 7 &#$#%&'()$&#$%#-(*-/(*&(132/01))1 9/)(113(7:1&'5-'#)131*,'%(&&+0(*'*:1:/%&10(*'* ;10,/4(**+#&'&#$ ?? @15(91-/31(*'* "##$#%&'()*

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto Vuoden 2007 kilpailut

Suomen Painonnostoliitto Vuoden 2007 kilpailut 30.7.2008 Sivu 1 Ahtmen 31.3.2007 Kansainväliset kv Alavus 10.3.2007 Jäsentenväliset jv Alavus 19.5.2007 Jäsentenväliset jv Alavus 27.10.2007 Jäsentenväliset jv Alavus 29.12.2007 Jäsentenväliset jv Alavuus

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot