75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT"

Transkriptio

1 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v v 10

2 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l L y. äyää y yyllä 75 v, l m ääyyy m 1920-lvll. Th Sm m vlyhdyä. Pl l yyä 1930-lv lpll l vlyhdyä, mm. Tmp Sd Svlyhdy. Tmp Sd Svlyhdy l Sm h v hlö Uh K. T mlmd äl vp-lyhdy v ää m. Vp-l vä ll d, lv lh. K y yhll m äää hm, ämä h lväm hmv v. Tll vll yhäl ll äää. M ll m, m Tmp vp-l vä l m lm yhdy Amlhdä. Tämä m vm välämää äyy md mv. Vp-l mä vymmä ll hmv v. O h p ll vp-lll, v m läp vymm pä vp-l lpp ll. J vp-lyhdy l pääy vh lm, l m lm ll mävä vmp vhl l m. Nyy mympäö mdllyy v hmv hlpmm mm. K mm hl d m lmp lvy vp mlh, l äy lhd öd mll, l. Tää glm ää l. J vd l lv. O, m l. Sm l myö pplhdllä. Iä l hyvä pl, ä löyyy ä myö äl, pplh hy ppäy. Vp-ld hävä d lväm m vhhd. I h äydll l. I mävällä vll hlp vp-ld m. S mhdll äyv m myö hll, ll l mhdll l mävä ldll p vp lh. O ll h m l ä, ä vp-l ll vm v m pl mml. dä mll v m h p.f -plvl -p.f -p. E.f -plvl ähä mä yl Sm vlll ää. Tämä vlv d määä, Sm l äää hm ll vp-lll, v m läp vymm! l ää lähää ll, vlä vlv vv. Ehä mp, ä yy vp-lh hd ml yhll m. Illä ääy läh p hyvä, l ll m mä. S m h l mm, v p h gv. Ol p lll mll, ä mävä m pää mmm pv v. Tmympäö mdllyy vä l ää mä v. Om y mä ämm. Mdä pää löyää m m. Y m. T Sm P Km M Lh Kg : I hv dm. Mll myö lm yh, l ll lläää l y yl. K vll, ll löyämää v vymm,, ä mv yhy vd lähä ä, ä v m mlmm. Yh md l m, v lmää p päällää. Vv m välllä vl, hm v v m md ll m äyööä ävä hy mlmv. Ylö mlmv hyv hv,,. Amd ll lävä v h fdml vhyy hlö. Kl m vl v yhä m yl md. Vl l h h mlmm. O ymmäy, mää mlmm m mp v. J mlmm, d p- hm hyväyy m m -v lmpp, vll m yhä yh. K Sm l m vl, läädäö p l. K l äädää, gm äädävä l pl v lähvä l pl. O hm, ä ll pl ää v, vä l ylä v, äll vh vm välää. Nämä ä v vv m pl l, l m vppävä. Läädäö p hyväym vh, yhd ä Mv yhy vd lähä ä, ä v m mlmm. v vä v ll p m l vlvv läädäöö. Jl l l Tm vl v yhä vll l phm l l. Ylö d l plvl äyäyymää llll vll, ä ä vd päällä hä ll vm. Ylö d hm l m vm v äyäöä. Jl l Sm pl l h vm. Ed hlmlplvl l hl ll lmä lv, hl llv yh l. Mv m Sm ymmäy, ä hm d m v ll mlmmll lh phm l. K llm yh hl ähy äämmä. p m l ll lm. Vm yy Sm lähdy, ä hlö vm l hdll l. Amm l v pl mlpdä vlld md. Sm hm, ä myö hlö ll m vm ll l v h glm. Sm lv vl v. O myö hm, ä vl v m d p v m. Vl pdä l ll m mlmm. J v hl m vm v mll vll pl mlp, m vlv hää m vm. Sm v yhd yydll yhdyä, h v hl lyä. Vl määlll yhdyll, lv ll m, mää y. Nä ml -v, hä mä vm h. Mä ph, ää ähävä Al pyy m, m l v v m h. Yhäl mh v p p vymmä. Sm p vm v lm yhll lmöä, ymmäy, ä mpvl d. Yhdv Sm v vl, v p, ä yhdv myö v m välllä. 2 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 3

3 Vp ää m A hl Pää, P Km Tll Sm l äää...2 P Km T Sm hm...3 A hl, Sxll T,,,...5 Um mlm, Sv Av Rh p llm l...6 Ny M lmy ph...6 Ud plv m...6 Dl Lm: U ä p...6 Py R v m...7 Lmm...7 Rm v d...7 E Sll Pölyä pmydä vl Rm Klm m dä Jmlhh E Yl Um pd mä pääää...10 Tm / Vp-l L y 75 v, Sv Av Vp yl v vhh vp-ld lh USKONNOTTOMAN KULTTUURIN TIETOLETI Plpl m hmm, ld, m vp-l ää. Um yhdv hl, m vm vpd pl, vl v. Jl Vp-l L y Fä Föbd f Vv pääm P Km Tmh Sv Av T Sl Lh Lhd l l m Vp-l L y/tm, Nlä l 1, l, , Jä v yhyd m äyhdy,. yhyd lhd lp. Tm / Vp-l L y 75 v, L Pyl V L pä l vp-l lmäy l h hlö- yhdyh Tm / Vp-l L y 75 v, Sv Av Vpd ph pl mp v vl...16 Tm / Vp-l L y 75 v Vp lhd Lhd Vp-l y: 75-vm Tm / Vp-l L y 75 v, J Mäyl Jää l Vp-ld v...19 Tm / Vp-l L y 75 v Jmlm plv Jml: L Ad, Sv Av äää h yy K-vl, E Yl V h vhllä ä, II E Yl T dlmm yhyöhö ll - Lhll d 75-vhl...30 Lll yöä...30 Yhdy l - yhdy mv Op- lypävä Kmä Tml K lh! Yhdyll llmh K v: 500, pl v: 250 Pp Kp Löbg P&Pm ISSN m vd, p 2500 pl Tlh 25 /v Mhdll pl vv l. K mlp vä välämää v lhd l. Tm v d m lyhää ä. VAPAA-AJATTELIJAIN LIITTO RY FRITÄNKARNAS FÖRBUND RF Nlä l 1, ELSINKI hp://www.vp-l.f Phh P Km L- yhö Yhdym Smp P FI Nd FI T,,,... Tmd p ph pl. Mä äyäöä l? Kl p llll hämmävää, väää Sxll. Sxll U m h mlm. Sxll. Kv Tm Sxll. E l ymmääy, mä mll pll. T mm, m äyäöä? Yläll l vd ll pmm h l. M m hdää p l hdll? Lp l pää hyv ll ll, mlv dll. M lpll p J Jml m? A l- p päl Rm d J p v. Kv plä lpl m pää h ly, m yhd v ä vä, v m. Mllä l ää ää Jml, l mlm hm, J, Jml p. P ä v, ää ällä, h. Tää, p ä ää. Vähä yhä. Mä v p ää, m v, ä h. Öööö???? T ä m, m m? J yl vhy p vlm ll mlmm ml, m ää p m? M m pävä- lp hd lm p, ä v, ä v väää, ä m l v ämä mlmmp mpyvyömämpää p. E, vv, mp läyymä, vääää vd m p lm yllll lmä. Sm mm vm h m. J 1920-lvll ll v vpl l vm p, v mmö p lplll lvll yhä mlä h vypp. K mlä lm yh hgll ml pp l, d ( vl). Ml v l, m ää l my v pl pmp. Elämäm h 1980-lvll lmm pp; - vläää äyöö, p l flf yväväll ll 1990-lvll. Vlä v 2010 ll pp J Pm : Plä ää l lv, vlv. Sll hä p määlmää m v ml v hlp yy lv. S m h mlm. E v, ä Pm l hm ämäö m l vlvll g mpv. Sl hä vähyvä mv h l hlv m h. Kll pl vl lämämd p p ld. J mm h v dllä v l, dä vlä pä m v v m lp, mll yh. Sl lv dll plv, ä ä v. K ll pl ä, ä hm v yvä lm ml, hyvä lämä h, mh ää v vm vääää. Vll, m v my pl yllyöä. K hllä flf m, vp, m d. 4 2/2012 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 5

4 Um mlm - mlml Um mlm - mlml K Sv Av Rh p llm l E Yl Ed mhll hy l hm pm. Kl vl l h, määäyä l llm l pll ll vlll lvll l pplll hdä ll vm ppm. Aplm, ä pl 11 :ä äädyy m vp älyy h, lm vm l ll lm ll yhdy. Ny M lmy ph K l vlvll llm m v hm ll l. Pl l p lvll vlvll. S hm v m l vph ll ppm ä, l hlö v. AOA äyä h. Py R v m Välä p-yhy Py R v m hääy mlmll hm. Yhy hlm Vää pdvlmp pdhd lv Vldm P vv p- mlä Jmlä, P Vää d K vph dl Mv. N 40 ää yä ll hlö, l vv ml, l vllm yvä ää y pä p y äyämä hp. Eyä päävä pm pl, m lm hä vg myöhmm. Odäyä ph v mlpl, h m d v häpäyä. Kväl hmäö Amy Il äy pälyä, ä yä l mm hl hlää pp, välä äyää ll vm. Yhy ä m hd vd v hlgm. Amy pää Py R ää mlpdv. P-yhy m ml pd. Tä: Dm Dbv Nw Jy dll h. S, mä hl äyää v hdl, d l mlä Ny M lmymä p g. Kl y hm lmlvä Ny M v pg. Pl d mll-d p, pyhvl pv ll m, P dä ää, plv, ll ll ll ympä. Th hm v äy p l lm äyä hm ä d Jml lml. Pll yää vä l p yä yhä. Ol ll l dll lv p v, ä l ähy ä mää pyhmyä, pll pp: Ny pyhvl ppv b vä pää pp, dll v hl yhd p. Ud plv m Pw Rch C m l hyä: N Y-plv l ll 30-vd d Jml v määä pd mävä vm vd vd. Tää äyhmää v 2012 Uv ävä ää lmlvä Ny M. Kv: Chd Rchm v 68 % l yhä mlä vä E päl Jml lml. V 2009 vv l l 76 % v %. K m ll yl 18-v 80 % l yhä mlä 18 % mlä vä. A mmää Fhgh Tdy. Lmm D. Ppp -vvm m Yhdyvll. U Evl f T -m ph lll vll hm vl. Ud v p löyää lmpll, ä hyy hm. Kv äy h mm, vh y vv bv D. Pppä yyävä ää vlhl, llä Jml l hm, mä l hyy p ä J D. Ppp h d bä ää, äyyy hdä pyyää hl hmlä. Dl Lm: U ä p gll h Dl Lm yy ylläävä vd. Fcb-vll Lm v: K mlm pää pv, myöä, ävällyyä, vv. N vv v ää v. Nyymlm ää ä, ä p. Tämä l yhä vmp ä, ä ll löyää p ll hgllyyä lplll. U ämäömyyä phdlv pävyä l mm yl 5000 ä l yäy yl hmä. Rm v d Syy Sm Ppl lh d ll dll md Rm. Rm lv m v dyhmä vmml ää vyhmää l m. Ed phm E älm h Rm lv lp äy, löyyy dll pl mävää. älm myö pävää Rm dll h: Rm löyyvllä vll ää pävää äyöä, l vpd ll ää v vlpäv vph llä vll, ä ä äp. V 1812 p Sm Ppl Sm vh ll yhdy vh yhä m lv. Yhdy pääh M Kl pl lh Rm lll l d vhv: Phm hyvvyh Rm ll vll. 6 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 7

5 Pölyä pmydä vl m Rm Klm h lh m J ä L d, d A ll löydy. E Sll l ämähä l. E Sll A l. S lv bblm vlä bblfl. K lm v ll lll vp-ld lämää hä lll lml. Mpl lld vll vhv, vm flf. Vp-l l ml lg Nlällä lll mävä. K vymm vll yy äy ll ll lllä. Vhmm v 1800-lv lpll, 1900-lv lpll lp dmp. Vm vd 8 vd h läh lm määää. K löyyy myö hv y, Sm l m vll. J mp vymmä l ll, m lö vy m, älll ääy v mm yhä l. K ml möd yhydä löydy mää, pä pää l ämä pävä vm äyävä. T ää ll vm h l vhmp d, hävää ää vl pl. Tv d, ll myöhmm lm l vll lm v. P v 3/2012 Vp Al l mm, lm d äyäö v vlä lvh. Ud ml hylly hl plll yy v vl l. Amm ll pmää ll h l. S vhmm y v, llä lv lm lv m ääö dmp l. Vh ll vä p ml d p. K hyllyy m m äy m hm l. A h,, v pp m Rm, K l ä v m hyllyää. P vh h d ää l mv lhlh m mmö m myypp l. yllyä löyyvä myö d Vp-l -lhd. Lhd l. L lv lhä älyää vhlv p. Jää m vv K v läh hdh phl. O lh, m yhö l h mll. M l pllyhdy ä lh, ll m mm. Lh dll v, m vv l, ä v m, ä, vp-l, hmm flf. K mm h. Mhdll mm lh hyvä vll m l phh. Tvv vlm! Tämä vd yä läh ll. Vm v h m mm. lämäml Rchd Dw, d ä m ä gl. Dw L yy lv, K Eqv Näymäö dll A El Tdä ää. K myö ll m Jm Elly m Fd Tpm Al Ay Pmll v mm m. Ihm l hm 3/2012 Vp Al -v lyvää ml ll. lg vp-ld phh Vl S läh myö hyllyä lv, m K T, phh Vp hyllyä löyyy hlll lll l. T vlm l l vll yhydä myö lhääö. L v, ä l hyöyä y m vll äyhdy äll mll vll. K d äm ll vvää, hä pölyä, m ml yöä. V lv vhmp hmp äm m ä pölymmä mlmm pm. Tv p, y lv vlm, v l d mäv vmmm v myöä. J vv mm dll lv v bblm. 9

6 Um pd Jl vll häv l p vm: hmä hdll yhdv ymää vm ppm; m vp v. Mä v vl mä vll? E Yl K v hyvä yymy myö l vl ll. Täväö vlh l vlv, mä vv vm yhdv? Ääää hyvä yyä ä hdl, ääää hä. Vl v m: d ääää l, vlv mö hv pääöä. Myö v, Ophll v määäyä h. Alll vl mlmä v m ä AVI-v ELY. Ol vl. Mä ää ll? I hyv m vl äääm l plvl m hävä. K h äyäö plvl, lv hd h. Käyäö yhdvd, ymäömyyd pvp m ylö l v. Lp lää - mä pääää? Tvydhl vlälmä v Sm hyvä plvl yyvyyd ääölyy, lääymvy ä vv hyvv. Ehäy v vyplvl ll p, myöää lää b. Nä mhdllmm m lp yyy v. O l hyvä d llvv p ää. Tvy vlälmää pdävä hyvä hl! Sm vv ä ll vähä väl vll. Tl yö, hl llh. V yövy- plvyälmä v hyvä, l vy- lplvl hyvä v läää. Nvl lä v myö lm phplvl. Kll lv h vähäm hyvä phd m. Lp m v ll m, v h m, ph v hl. Äy- yyvp ä mhdll vhmpvp äl hm hd päväh. Päväd glm h hm v yhyö vlll v p, ä m hm. Um phä p llm ll l, v ll hlm vv pdääyyä. Ull l ääm hm (lm, hld, mlplvl ) l pävähd lää häv. L m v v h hlöö m vm, lm yhd mm ll yhdy p. Ull ld v, ä h llm pll, m vp. Tämä myö p. Spm l l. Op llä Spm l l. P ll lää lpäväh l m äää, ä h älly hm ä v. S äyäm plvl yyä mmd. J h l lpävähplvl, l p myö vlv, ä m d Ophll ä m määäyä ä h älly ll v ä hm. Vl ääää pl ppd plm p. K pl yymy ll l (mlplvl, päväv), älävä hm. U hm l pl lää häv. Ky pä, y yyä dll v h. Päväv v äyää l lpl vl, m hää l hm. Kl l m pdä äää yöpävää määl ll l. S vv lväll mlplvl v h lpävä pää. Mäl ll l vlä äää, l l hdä lvä hlll, pplll pll, ppl l h p ll. V p äll pll, hm älävä ld vä l pll. U hm lpm l dää, yhä mp hl lm, ä ppl ll ll l. Yhdvyymy, m vp ä hmv ylpääää yyä y l h, vlmd ll plm lm. L ppl v pääää, ll hm äläv l v m mh m. S p pll ll 18-vd, lv ppld dll p ll, m vl ää l p vl. Myö ET: vl v vl vp. K lv pl vv vp vl m lämämd. ET: vp vlvd llm myö äll ä pl ä l d ää. K v v hlh ä, ä ET: päly v. Ammll ppl lhävää l hm, ll ääm vv m l pll. Ppp l ll plhyvvyhm m. Vl p l pl p pl l ET: pm mv. Ihmv l ää hm ylp m l mmll p. Ull l ääm hm l pävähd lää häv. A l K l vy l l ll myö h plvl. Tv lh, pylg, h... K l ä llä vll, ä lpp v pv hä. hgll v. gllä pdä yyää plll. yöä pld ll vm l hm ylöll. Vv ll l v pylg l. K l l p ym hd häm lv pld ävää vlvy. hgll v! Vh hll häm h yymy. M mm v ää, d yhydä pll ää hm myö h hyvv, l, v ä h. Ihm ll vm l hm ylöll. Myö vphyö v plvl my v ll. l yhyö pl ä SPR: md äö. O äää, ä ll pl m älmä m hyv. Omd h m lähyää l äyää ppp ämää m ll m vm. Ull yhö l hä yöä yä mm m ää v yhyd pyyäv p. K lm m lp pll hää, m ll lld mp l ll ll l (m. Kmp ppl). Jl lplvl l ll lh lh. Syvä hml dm m hll d hävä, m vv hplvl mplm mm. mäyö lll. Plh ylyy. V h l mll vll hmll mhdll m vl m lvll. M v vl v l v. K vv p m hm. Pääpdll lg vp-l h mll hmll h h l v. Vp-l l äyhdy ylläpävä ymmä mv hm plll Sm. Sd vv d m, vl ä. 10 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 11

7 v 5 7 l Vp- L y v l y Vp h l d l - p v vhh V l yyä md äyää 75 v, vpl h Sm v äll ll. Vp-l v l lhää vd Tää h, mä vp-l vd ph. (mll, m.hm.), ä v äyäöö pm. J ä mmä mdä yyä ää hmmm ähä, pll vllä yymy ä ääö vm. Kyymyä lv ääö pll vv ll vm yhyä ä mp ä v, hv pv l y ph, lmlyövä llä ll vlv. J ll yä lgv g mmää v, h mll hd- lll; llä pyäähä päämää lvll ä yä, mä v h hm äyä h vl, h vlll ll hmv. K vl yhm dvlml ppgd ll hyv ää. Mä mvl v l v d, mp, vl v l mll h hvmp. K l, ä m pylvä. K pä vlvlmm mm mllmm h. S yy vl hä hlh......vl hy pl yä mm m. Ol VALISTUNEILLE KANSALAISILLE Vp Al 1/1968 Väö Vp M vv ll pp. lll, ä pp l m l pyyäy v yää m. yld, llä dll vllv m, m päää. Päv m l v. K mm dll m ll l VAPAAMIELINEN AJATTELU ml v, hl ä vd dyml ll ll vp l lph, ä lyä yhm hääämm l mm pl pl v VAPAAN INIMILLISEMMÄN ELÄMÄNKATSOMUKSEN PUOLESTA. Eää pä yyäymä: ) Sm lvää ää yyä (200) l llä lhä l, mp pmpä. M lhä llhp, vh lm p lm m. M VAPAAN KATSOMUKSEN LETEÄ? Oh ä hä v (5). Eö l vh v! b) S Sm vl l, ä välä ä ll m. M vv p ll pp m ä. Sä hlm m yöä vä l v ylläp Sm vll, dll mll v! Yhä dll mlll mll v. O ää mää ää! c) Lä p, äymä. J h ävä, ä py h ml Ev Am lm y. Nyyää vl v ll ll, m v p, v, yää ll p, pä lp ph py. Vv v ä ll pää m plv plv p l äy ph hm vymyä. K vlä llmm äll vlhll mly m ylläp! IRTI KIRKOSTA, VAPAAKSI KIRKON JA USKONNON PAINOSTA! TYÖÖN IMISYYDEN JA VAPAAN ELÄMÄNKATSOMUKSEN PUOLESTA! m hl yh, l, l yölämää p-l v hll- v ll gdll. T ll l- m, vl m. V mmä- hm pää v yhdy p ää 1927, l mm vymm ää l h ml lhä. Emmää mlä vp-ld mlmv dv l pdää v lmyyä Wp. Lhd vv m K m pylvä! mv l M Ch m A. B. Mälä. Lhd lm lpp pl vd l lm, ää hyväyää. Lhdä l m m l vväym- vp-l v., hd lm d ä, l l pv Vymm mh myö - lääll, vvl. K y p v- ll yypllä ll lm y, lp p. hll äää. Sv v mä, Tää Vp : Kl- lm mm v- pm phmp l. l vlll vlhd pl- ymm vl., v lmyy VALTION KIRKKO JA KIRKON VALTIO. Lhä l v- KIRKKOKURIA UATAAN KOVENTAA Vp Al, 1/1945,.. v m l Sv Elf K. Vp A 1/1913 Sm välä yhsälld ä äll v- v lhmm l lvä l- yä, yy yh lm hl, m h- vllä ä gmäääyä, - lämäämm hll äää dll v 1937 A- löyyvä yyä lmm, hd p. Nhyv.. h Vp -m lhd md- vd hh ä, vp-, ll v, v. Lh m mä v 1945 l, vl mll v p- yly v l. Vp Al, ä l yyy p hyvä ävä. Sähd hahd l h, y ää lv lh. dmm lyhy l ämä.. K- ll mhm Mä vp-l v v- pääö, ll lv l, vl, l ääymm? V- vv md g päml- y äyäyää hlm phv yhää lä: - lyävä mll mll vl lplll. Tämä - Sv Av V 12 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 13

8 v 5 7 l Vp- L y l - p v l ä V L p h y d yh lö h h lmäy l V L ävpäälä pä l vp-l-v. ä ll m K-Udm vp-l ( Jävpää Vp-l) vd h m myö l m. Vp Al hl L hlvd mä dmm vp-l hlöh ppvä - l h hlö- yhdyh. L l yypll m yhymä vp-l mä vymmä. l. Ull (Ilm vm) l l mh V 21:ä. Emmä l h p lg Kllll pdyä m, h l Rp vpd Sm. Vd 1973 lh vpl v 50 vd ä. Tämä v V-A l pää mll lvää lh, vpl yy, lyvä läädäö h l vml v ml yh. Opmö (pmä l ll Ulf Sdqv) mp mll. P hv fl.m. E (ph, myöhmm l pääh phh), vm Jh Pöö (l vphh) lää.l. Tm I. Vm (l phh). l vä mm. Ilm l h Pl J. Kp. Tm ly Vp Al -lhdä m 6/1974. Sä myö hdy yymy ä yhv hl. N v m hl ä Sm lvymmä. K v l yy. Vp-l vm hyää väh lämäm m lämäl phl. m dll ll lvll. Eä: Jl. L ffll m 1978 E mä p Tll mlmm, yhdyämm pl, myö hä mm ääöll. T: Kväl h. lm ä myö hlöhll ll I Yhdyvlh y Ep, myö äöh VA-mlml IEU:h. Mä ll ähä m 1980-lv l mm. Mv, L P. Klm: ET-pp. S m lh E. ä myö pp. E m vääämää ää l m hll, m h läp. Tm N v v vh vh y L Pyl. J yhdymm llhä, h mmp. Smm pl, ää l mm. plld. E lmm ll plllhdä, v vm v mm EU--p vähävll, 15 vd yhä g. L Pyl M l vp-l? Vp-l vm hyää väh lämäm - Mä, V L Syy yöläph d ällä Udllmll. Työ pää m ph-tl, mmll ml. Iä äv ympä vd lä m ä ä, ll mä vhmp pm. S l Jävpäää 50-lv lppplll. K lhl ll, m mmppl ähöl vlmv fm, vlm ähö. 60-lv vlm ähöl äää h. m lämäl phl. M lämäl l l l ll, ä väääämää h v mlm lämää. Lyhy lämä ää h. Työväly äv 1970 yymää F ml ähö öä. Työhö mp: pm, m lm l yöh. Sä yl 30 v. Välllä pd vpvd pll Mv. Ol myö yö lmmhä mml lvl vphh. M vlä, ä l yö vl v, ä mll ml, l: Iäm hyvä. Ol lhdää, m pl m ph v v V, m m l Vp-l, p m 50-lvll, ll vhmp lyvä Slm-. K ä ä vähä myöhmm, l pplää. M äd m, v ppp m m m lm d äl hä ll. E my v d l, vll. K ppp l, hlv, hä myö mpä ylmää. Vhmp yvä d m lymää, l p hdä lllää. Tll m v m ä, ä v vllpä öyhä l lm. Mll ly vll vp-lh? Jävpää Vp-l y:hy ly Yhdy phh m p pl m, ää, pyyd lll. S. Jävpää yhdy l p yyllä Käy m yy pm l, ä m ml, pl vlv Eml N Sälä pl l pll vpäää Sbl Al l Sp, h h l myö Yhdyvll. M pää d m l? Käv l m ll lm Ul- 14 3/2012 3/2012 Vp VpAl Al Kä l pä m hlö v y ää ml? Vp-l l,, väy pl vhv väää p. Sll l lh Pl J. Kp, 1970-lv l äv myö häämää 60-lv plvälä h Jävpää Vp-l y:. Kp ylö lv ll ylöll läh mhdll d V-A l lml V pdyä l m vl lhll, lähä. K m l myö vpl A m, myöhmm yhdymm mv h. M mm E. ä p l lm. Kyllä. Tl pääh E p m vh. Lll mm. h. Pll hä ä l Pl vlä yhdy. M Jävpää vp-l hd l vd 1976 l yl m? Yhdyä l 35 vd ll phh, vphh h. Eä ää m phh l ll Ol m myö hlph. Yhdymm v Mm Sm E v llmm hphll K V M Bäc phll lgä. Oll myö Tmpll T pdyll ll. Ol päy. 20 mph, mmä ll, myö plll, vlmm yhdä 35 v. E h lv ll, mäl v l, yhdyll. Mä v lll lähä dll 25-vplll h d mv? Vp-l lll ää mä, ä d vl p p l. J äl. V L l mmä Ld (Jävpää Vp-l y) Lhll ä Työvl ä Lhd mv ä Lv phh L Lhll vä Ld (Jävpää Vp-l y) K Oy Vp Al Ab: vl L L l m 3/2012 Vp Al 15

9 v 5 7 l Vp- L y l p h p d Vp Tmp v vl Sv Av V p-l v vymmä m m p ll pplll pl l. V 1978 Vp-l L y: ll phh E h l YK: hmmll. Km plv pääö äl v 1981, ä lm ppl l (l) l vp p, l hll p. E vh lämämd v 1985, l h l m pyyvä. ET ll pplll, d ph v m. J ppl l mh v.l. ä v l d m p, v hä mä myö ET-ll. K lv ppl v l lämämd. Al vp-l v ET: lm v mll, m v lvyy. Nymm vp-l v vm, ä h ppl ppm v vl m m p. Vhh pll ää v v d ll yh m. yhmää v h m. Tmml v J hvll v äd ä. Klmp v l Jll v. Vlyyää Jm Kl, vä v l. ä hm, ä vp l myö hv yy lv mlp. Kll äyävä ll yhll vl, ä h hdv ä vm Kl mlä llv. Vv pyyöö Vp-l l vlll lm. Rlm m l yyä pällä h yhmää v, vll l Rm. L mlä Rm pll lv. Pl, yä ll. Vp-l v ll vmm vmv m hmd m Sm. Thd vlh! dä md md lvp-l v ll vm m vmv p lm hmd m S Ud lm. Vp-lyhdy yl- v vlll äö Vläpämä m h- p-l l y Sm m F, Jyväylää, ml y ä plvl PK, Kl, Kmä, K- Sm. Thd vlh l, K, Kll, R- -hh ävä mlh V. m mmä l. S Vp-l ylläpävä vl- v vyäö h.f-v. Svl löyyy mä Lh Elämäll -lv ä, m, m. hd ll hd mh. Av mll hhlöl- Um bmp l v lg Vp-l y yh lg, Tmp T pllld bmp hhd Sm. Mlmll pl l ä m bmp Sm Vp-l l yhdä ml. Jml lm -bmp lv h vä b ylä. lgä b lv: Jml lm. Lp mhm lämää. T Tmpll m ä, m pll ll pääyvä yä m hyläämää m hyv p v. Tmp T b pääyvä lpl hm: Il lämää l. K. Pääpdll m h l M ll vll. Nv pääö l vpv: M dää vm -v häää l. S myö dää YK: hml p m. Um lm vm l pl ä vp- yhdvl. M v, ä mp vd lv yl lv, v yä ll hlö v lv. E ä V 2003 l. f-v. S vm ä m. Tmp Vp-l y p v, hlp v vv mlm. K m lm hlöh äyä hv m l mhdll l Vp-l P Km J Mäyl phv p h p - 16 Sv yy plväl v 2012 mä hlöä. d pyyy plvl, ll pl lv hlöd. mp vp-ld pl- Klm v v yhä yl hvl. Sv yy p- löä. lväl v 2012 mä hlöä. Kmää- Jmlm plv pävä m vll hl Rm dää hdymm p v yä pä Vp-ld vä hpp: ällö - vll l Om Tmm yhd pävä 6773 hlöä. l plv h pyyp h Yl hmll, l- ö. Tmml l hä l d vä lv- phh Rb Bh yä mlpää m - yy hm - 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 17

10 v 5 7 l Vp- L y l ä Jä d h L Vp m -v 5 7 : y l Lhd Vp- Vp-l lll äyhdyä, d m vymm vhdll. Y vhmm äyhdyä m h yypävää. K hm h ll ll hm lämää. Vlläyää yy v ämäömyyä hyvä äyä l vll. A ll myö ä, ll äy m ll ä l. Työväl md dyll vm m Sm vpl v S l mhdll pll p äö dämää m v mmm p vlll äö Sm Svl Kl y. J ää Lhd ä 1936 yhdymm pv. Tällö m l Lhd Svl lv yhdy y. Yhdy pä lm 62 hlöä. Pää dmm vlä Ll Tmm (. yyä) yhdymm ää. Tämä lmöä l lp yhll v lh E Lmpé. ä l yy pm hä ph l. Pl hd lmpä, ä ld äl plvm vv lmä hl. Jälpä ll vd lv yhdy lpl vlmp mv. Olh mv äy, lv mllmm vd, ll ämä yhdy m läh äy lm. T mlmd äl l ämäö ll myö h mld. Ihmllä l vm v yhm v lv m ll. Tll ämm hlmll l äöllmm, h ll ll. Ylöl ä. Om yhdymm hd, v , ääy vlll lypävä, lv pml. V 1951 l hdy yhydä p vp-lyhdy yhdä pll vä. Jh 1960 l-ll lhl vp-l ä h Lgd lv lpll yhdymm. lhm pm Lh. Pp v. A, ä Lv hmll lh. Alll v h ää mömää p. Ulh v ll lhlll, mm l l p. Sl m ly ämm A R l p hph v Olhd m h lp pm Uh v mymmv lyhm m. N äyöh l v m pyöh Pää ää yhmä vlm d myyllä mhdll m ml h Smd vl. Km v v ll, m v y dmy pppäm L Tld äl plvm vv lmä. Vp-ld v Vp-l hlv hyvä ääyä mm. Mä l v? Kä v Pmh l mä vymmä? PRO-SEREMONIAT J Mäyl R yhyä mmää Vp-l l mä v vl : L l hy mää - hm v. Mä ä hy, ä v ll hmä d m dämm, v m ll. M v v ll ll p l lplll. L ll vl, v m hy m ll. Sv l mm ä v. Um hl äy pää, m vmmll phll pää v v Tällö p m hl äö P-Sm, mm. l ph m l. Sm v äll P-Sm l ll g. Ehdm ä yä hlö l ällö Al Aäv-Kl, h P-Sm dll. K lv l läh pyö vd. Vlälmää d l l, y pld äöä. K vl välä yöä hlll p, pd mämä pp päväl. Ll d -p mää vähll. K lv l läh pyö vd. ETp v; ää p.f, y Tm P v. Kll m l. S v läh l P-Smd ll: vhmä vl-ll m pp ll pl v. Mä ll mmm my äll ll hyll? Emm dä. O lvää, ä.f-plvl äyää l p. Tl PSmd v lv ll lmp mä pdy md määä. Pl ET-p l ää l ppl p yäyää vd. Yhä v ää l m l, Vp Al -lhd, wwwv, pll phm m ll my. Yllä mm m mm. Syyä, m hl y mll: ä ä, d mä d dä. T dä hv hm, ä hv äpävllä, vlv l lh, ää phm - ph hvpöydää hä l m yöv ml. K! K l vh, vä ää v v. Tv Kl, T hd v, K S l v ll. S p ää möm. v ä, y mdä vmm. 18 3/2012 Vp Al Svä, l h ll phm. Yhdymm m m vd 1946 v Lhd Vp-l y:. Yhdymm d v ll Vp-l L m v m lv (lvl), lhll l l. Myö yyä lvl yhdymm d. Yhdy phh L Svä m 1960-lvll l phh. V myöä m l m. El h vpmp l phl hm lv pää m ää lvä, v ää l mppll. E v välämää ll m äöm. Tää pävää mlm yy l plmm l 75 v. Tm yl v v vl. Kll vlä vhv l l päväd, m dvälä, d lv. K mp mm mää. Vlv Vp-l vä l pyy d määää m m ä, häväää vlä dä. Alpää 75-vm p J Pl ET Elämäm pp Sm Tll ää l y E l ll pp mlä U h vypp. l ll l pääh, m l m mää. PROTU Um Pmh-l lv v L ä m vppl p v 1980-lv plvälä, m m ll vlä v. Pl yvä v m yhdyä, Pmh-l y:, äävä. Mävä v mmä phh l E, mm m mm. Vp-l l vphh päähä lvl ml ää pdmp p l v.f -plvl. Ev.l. m mhdll plvl hm mm. Yl mll äl, ll v äymäää hmä. Tääää mdll ll l v Tmp pllyhdy. A l m ll hlö l yy phh P Km. Ll d mä ällä ll v? Sm dll vl. Klm lää l Evl-ll, lämäl h myvä, vl vhm, m yl 50%. Jll p ll ä l dll mp ml; lvä llä m vlv ll ll. 3/2012 Vp Al 1199

11 Vp-l L y 75 v Jmlm plv Sv Av Plv v ly ä ml vp-ld lm. Vp Al l hlvd lm plv v vl. K. P, mm J Om Tmml dv v 1955, mlm plv. P Jl päy lm ämä h vp-l älvää v vphl vhmp v. Kv vä d l vll, v v ld yyä h. 20 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 21

12 Vp-l L y 75 v 22 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 23

13 l Vp- L y 75 v R ml ä vl g, Dg dg yllä p. Spp v m M? v ää l Dg dg l ll h? V ll Vp P Pv Km 24 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 25

14 S l U U p S I V y A V L E L TU Jml: L Ad S U U S I A V v 75 TULE VN phh, h ä vä ä pä Vmm, m d A K. l v L Ad lm mll? l p ll ä m vl yhyä pä p y y h ä ää Sv Av M db lldm phh A Rl, väly vmm gd, m vl yöä pä p, L Ad, Vmm phh v Ad pl välä vää lä Åb Adm p pl pg lmml m. V 25-v Ad hy ml. Vml Ad määl ä m m myö pl. ä äy ml välyl ä l m h: Vmm hll vl. E y l yä mää, h v hä vmm, mlp llä Rd Dä. Sml vmm vl vlll yöä vll mmä F hlm v Sä vd lv yy. Ad ä vmm v lä: Olmm läh ä, ä hlöh. K vl hd Sm lähä hll ää ä ll l p yypävää. S, ä l vll ll yhö välllä äll hd Sm, glmll. Väll Sm llä vl Ad hymähää: M v ähdä, m vl v d l- 26 L Ad T vld dd Vmm phh 2011 Vd, vvl T pgvl l ll. O, ä Sm hll vl ll, m mm vl yypävää, ä mää ph väll, ä lämm llä vl. J v pl phv llll vll, m l ä mlä, ä yä v mm ylmlmll m. Pl yvää vmlm v yhä hyv vmml ll! Ihm v pä, Ad ph: U, ä hd pää m ll p l vmlplvl ylp mmä 3/2012 Vp Al y ä, ll m vllv äyä ä, ä pdä y äää. Ad hdll yy llvl. Kllpl hä mlää mv m. K vv yyppä äöä h. O äää ll m äll l vmm, ä vpl l ä llll ä mll mll. O myö pl yää yymyä, m hmd m, pgvl päääävll ll m. Ad h vp-l vmää hdll vä ä, mll m v ä llpl: Kll hdll välämää l lvää, mll v m. Em vl v hyv lähä m ll. K vl ll m, mä pl v vl välllä. Vl v v mä h, m mä vl välllä ph, myllä. Vp-l L y 75 v Avl h V I I, ä vhllä väl myö lä m h, y ä R Mä V-d löyyy pll, l h - mll dlg, mll mä. S ylä v ää Mä pä Vp Al 5/2005 päählö ää ph. K Sv ld Mä dmp. ll Vhllä ä. E Yl V m v lmyä Mp (2011) J V hm ää, m lhdä, hm ääääpy, v äyävä llä. Chl vmhä l V äväyää, V vh, m wl, hyhymy pv, l mm mä lähäy mhll h. Sä l m llä pmydä! (239) Il lm ydl : M v pp l mf l l vv mä, v ll-ll pm h. J päll m äl v h l ll ll l, ä K m vd. yvä p. Umm Shff (2012) lm ävä, l h ääö md v, ll ävä... E ll ä ll yöömää yöä. K md äll, ph pp p lv älää v ä hyy. (275) Vl hd myö h l plv p p, pd lhlplvl mmll ll lv h, vll ä bä yöll m hlö, vä p plpävä (164, 220). Mvä V v, vlll Llm lvl Ap l lv: Ol ää f vl päämh mmmä. K pv h, ä hmp ää lv. S hm my mää m ml, ää l lmälä ymä. Klm vl. S l lv, mm mh l l pp. (269) Sä dllä Klml m (2010) Llmll välllä pyöä hää, m lpä mlhäö ä lv vll hpp m m vl: P J VIPl, hpp v y bllll vhll, mä v pävä lä ml vd vp hmmh. Tämä, v lyö lmp l, fl h mh h väömh... K myö V p hllä - ääöö ld mv, hll. Jmlpll m 2005 Lhmm ll lll lp, mä Ng (2005) mlpll m Ud p flf ( ):... mlm m ppppl hv ll lg päälmää, ä mlm ll mld hmpl, v m mm l pymy... Näd hd mlm (lm, m. hm.) pvm lp lv yl - 3/2012 Vp Al l lpll pl. P....mlmp vl m l hdm lm v y ml. Mä ä, vä mlmm v mää ll yhä. V hm lä yömä lämä hmyyd ä l d l lähmmää v, ää hyvyydä l d pl, ll hä l ymmääy mll h m hl... O ll. Ky ll pä ää ä h bä ähää v, ä l mää pl. T mlmp p lpm md v lmmll - ymmäämää ä y v ppp vmp l. Määpä ä ämä mlm y - pl hd, hl bddhl pääll - v h yhä vääää. Mä ml llä Sväv v ööävä ml pyhä v?... J v pää lpl v hää pää, Kvpll läp höly h h vh l L m ä ml lää m äöä vä. J yyä R Mä ä l ällyy V vlv v (2008, Ov), hlm mlpä m m fää vällä. K hl läp V vd 1986 llä lmällä mä hlmä löyyää lää Mä? 27

15 T dlmm yhyöhö Olmm mll m Sm. Mllmm yhdvd vm vpd m äyäöä vmm myö v. Ol hlpmp, mm l vdmm vmm m. Pmpä lm m äyäö h v g pääv välv. E Yl T (dmp) ä ll vähll väl y myö ml l. M hll v l yhä vv P l Nv pp -. K vm vpd mä Sm mlm, hv, ä pä ll m m vh. Tl myö ll hyppäyä. Sm ll l plmm ppyäl dm vh vh. yppäy ll äyyä, v p väl hmpm hm m. Vlv d vm läädäöö (l mplm) pä, ä ph plh. Kll p pl myöälö v vämää m, E Yl ä äy h pv yhl. Käyäö m plvl v vlä hmp pll äädö. Npä vmm yhä llä yhdv ymäömyy, ä m vpd m äyäöä. V l pääv m pävähd, ll m h v lvä, vlvllmm yvää l lv m hm m äyäö ll Vlvllmm d p. d myö p välv. L ääöä määly vmm pm lpm l. K ämä l vlä, mmm vhh lv lämämd pl m pm. K p l p yhdllä yäyllä, pll m lpm ppl ppll. Kyymy pm. Mä hdä,... L lä v vl äämä hm lpm d m plvl: pävähd, l, m. Tämä vm vd l l hd ä hll, lll ä ll p ääää. Ull ld äämää vä p mhää äädö. Vm l hd y myö Ophllll, h plm yhä lp ll l ääm. Mä hdä, l ll l äämä l lp h llm vphd d h pplll hdä vhmmll? Mlä vlvllmm d mhdll äädä p hm älävä ll l. P ääv d vm ppl ppll v mhdll d ll hm p vähll. Mä hdä, l ll l p lvll Ophll h m m m h äyä? Mlä vlvllmm d vm ä, ä ämä m, m l hyv äyä, v lämyllä! Sh v ll hyvä myö lpl vl hlm. Vhh ämä m m v ph l lplll. Vdmm yhä mmä vmmm l ääm ll l lpm. J ä mm v, ll m, m hlm llmäää v mm ld häm pyävä ä vmmm. T m pmm p hd hm ääm lpm l. Kyymy p l myö hlö vm vpd. lg vp-l l lg ylpll v p dm. Al yhydä vp pvm ä, ä mlplvl v vll hlm l p lp. Smll ää, välvh y mlplvlll vhh m ld äämä vhlll. Jälmmä d y yy Vd yyä, p v hd m ld l mlplvl lpm? Vd myö yyä, lääö v vähääö d m yhdv hl m vp ää y? Jälmmä yymy hlpp v myö. Edllä yymyä hyvä ll vm ph. Ylp l p mll d vlpäv v dm. Elävää yhyöhö Pääv välv ähd yh, lmlm pl dlmm. S v v, m lv pää dll. Nä myö llpl, d m v hyv vd lä myö yhyöä mpm, mäl l mmöm. Välllä yymy myö hy m. Kyymy p vll. Emm äy pp mpm p. Vdmm p m. M yää v ll. Emm v l pvmmm, v vmm mm hmä m m Lpmm p ppl ppll. pää lämäl. Yä päväd l m - hm yvä äyäö mm vähmmä yvää l h p m. Edllä v dlmm myö l hlmll yöä. P, v v l hlpmp hyväyä mhlm, vd m. hlp, ä v yyh vyyä hdä, llä lävä lämä yyää m vl. Tmm lv lävä, mv. Tmhlmd hyvä myö yömm p p. Tmhlm mp mmällä ll vm yhyö. Udyö v yhyöä md läö, vl ml ä plvl - ä hm. S pä ll v, llä yhll vmm v väl hmpm ä Ep Sm vl äääm p. Käyäö yhyö vv vv hl. Sä myö yhyömpp mlv äy mä vp hyvä ymmäy vdmm l. Yhyö ää lv yöämm myö välyy. U hm hmglm v glbl. Mllä pmm väl hm-, l-, - vp-läö m m. Sä l l äyää mp pmm pmm. Phym md ph äyäöh v m myö m l. 28 3/2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 29

16 ll - Lhll d Tml J lä ph vp-l p- lypävä pd mllä Kmä. O pv Km ää vll p. L pääh E Yl l mm., m l yhdvd vm vpd l v. L äl myö ETp ä, m vm vp päväd l. L pää l N l. N m pl, ä vl. N pl m d l lähä m, llä lv v yhdä. Lp l l vhlm vlml mä ll. Ohlm vlä l löyäy m. 75-vhl Vp-l l äyää ää v 75 v. M vävä hlvd hh m l äävä 75-vhl. V hl hl vävä hlllll Käpylä yövälll lgä 3. m. Jäyhdy m, ä yhdy v lähää d, llll h 20. Jhl myö l m yhyömpp, l m v määää. Jhlpävä l l ml Nlällä lll, l phh P Km lhll vphh M Ll v v l hm l 14 l. Tll hv pl. Smll v dh mlh. Tld äl l Käpylää, v ll, ll v lll. Yhdy l - yhdy mv Op- lypävä Kmä Ohlmyö l vlä l. Tvhlmyöhö v ll h lmmll yöyhm ällä v hd älöö. A äydyä vl l d mm., ä m d vh pä, v v d yy vmlv l. Vllv l d läh. Td, ä mm. Ep hmpm, Sm pl l ä vllv äyäö välllä. Oll ävä, ä ET-p mhdll dm l välllä. Päväd myö v, m myö hyv l dv äyäöä,, m vm vp. Illllhl ll hllmä hlph ä vympää hlm m. Jhlpävää l m Vp Al v m. Lll yöä L pl yöä FM J Vl mllä pd. ä mll v m yö äyöä Tmpll. Ah Vl vll l M Vv. L äl mm. M vl ällä hää ph vll vlläyöä. Vv ph l myö Vp-l l l l. ä, l l hlllmä vl lmll pmp lppl pläää ääämällä. A äy vll äyö äölm v l. Mll Km p-l l hdll vllä h Sl Kpää h. Myö Km Vp-l hmh pä phh P Pv pll. Opll l m myö l vphh M Ll. Tää v 75 v äyävä Km Vp-l yhdy L-Lp Vp-l yhdylä hm my v äöyöhö. N M Vv. Lp d, ä p- lypävä lv. Td myö, ä vp- v pä. L päähll vphhll ä, ä hllä ll h l äl p, v l yll yll vp vv llll. Km Vp-l y P Pv All. K lh! Vp Al d l ällö h. V -v lä mm mlllämm v v. Vp Al m v ll ll vll: 1) Vp Al Vp Al mlpdpl. Plll v lähää mlpd lhd m l ä vp-l ylmm lyvä mlpd. Mlpd hyvä mmäää mä. FORSSAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. Jh Tv Tölö 4 A 8, FORSSA ph ELSINGIN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. Il V Nlä l 1, ELSINKI ph ELSINGIN YLIOPISTON VAPAA-AJATTELIJAYDISTYS PROMETEUS R.Y. p. J V Vdm 12 E 38, ELSINKI ph JOENSUUN SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. A Slp Kh 27, JOENSUU ph KAINUUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. A Rää Sdpl 6 D 20, K ph KARKKILAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. Jm Sllm Ull Kdd (h) Kv 8, KARKKILA ph.(l) KEMIN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. P Pv Lppäl 5, KEMI ph KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT KESKI-UUDENMAAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. L Pyl l 40, Tl ph )Yhdy Al Yhdy Al pl, ll Vp-l L y.: äyhdy m. O äyhdy hy mp pll? K ä mll! 3) Avl Ol l hyvä ähy lv, vp-l v h? Lähä mll vl! Mä mp yä, pmp, m l v vd dll 2010-lv äölm. K/lv-vl hyvä p 4000 mä. 4) Al/d O mlä h, l hyvä lhdä? V lähää v mll yöävä h m lv lh. KOTKAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. Kl 2-4, KOTKA ph KOUVOLAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. lä Pl Kllg 4 B 19, KUUSANKOSKI ph LADEN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. Sm 3-5 B 34, LATI ph LAPPEENRANNAN JA YMPÄRISTÖN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. Tm Pmä Sllpll 8 8, LAPPEENRANTA LUOTEIS-LAPIN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. R Rpp Rpp 7, VAATTOJÄRVI ph LÄNSI-UUDENMAAN ATEISTIT RY Kvmä 18 A 35, VANTAA NOKIAN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. S Sl ppl 5, OULUNSEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. J S Jlh 1 E 4, OULU ph PORVOON SEUDUN VAPAA-AJATTELIJAT - BORGÅNEJDENS FRITÄNKARE R.Y. p. Am Tömä Tml 24 C 23, PORVOO ph ) Kv Ml? Päö? Vlv? Tö v gf? T öä lv lh! Emm v vml lh. K, d pl lhdä lähää ähöp Tm v d ll lm m vp ll lähyä. M l l mm m pl, m v lh d mm l l! Tvl m mää lhä! Tm pl Sv Av mh Yhdyll RAISION VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. N S h A Ldqv Vlp Im 12 F 81, ROVANIEMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. A P S 6 B 5, ROVANIEMI SATAKUNNAN VAPAA-AJATTELIJAT RY p. Avd S Yö 11 A 7, PORI ph SEINÄJOEN VAPAA-AJATTELIJAT TAMPEREEN VAPAA-AJATTELIJAT RY Ylp 58 B, TAMPERE ph TURUN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. A Ell M 2 1, TURKU ph VAASAN VAPAA-AJATTELIJAT RY VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VUOKSENLAAKSON YDISTYS R.Y. p. Kvmä E 47 A 4, IMATRA ph VARKAUDEN VAPAA-AJATTELIJAT R.Y. p. T K Tpp P VARKAUS ph /2012 Vp Al 3/2012 Vp Al 31

17 Sv m - 4/2012 Tm USKONNOTTOMAT JULAT Jmlm hl yymää lm Jhl l? Um hl h WANTED USKOMATON U, mlm l mää pävää? E plv päällä mpää hmp m lävä pgm? Kh väää, ä mll m? Ol yh? J v yllä, l mämm Um! Vp-l dävä m hm m vm vp. Vdmm ll -ll m yhdv hl vl plvl. Tmm hm m d, mlmv m vp lm d. LIITY MEIIN! K vlmm läh äyhdy l m m. Mlm mdä!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET

12. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET Lk : Kyknla ja rsm. KYTKINLAITTEET JA ERISTIMET.. Srjännkyknla Talkko.a. ABB:n normaalvalkoma. Kyknla Laj U r kv I r A / k ka I sc ka Hom. Ssäll asnnava Eron OJON_ 4 36 000...4000...4000...4000 50 50...90

Lisätiedot

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS

Suomen Palloliitto. Finlands Bollförbund HELSINKI HELSINGFORS Sumen Pallliitt 9 Finlands Bllförbund HELSINKI HELSINGFORS 9 SUOMEN PALLOLIITTO 9 Yleistä.. Vaasa 90. Vaasa Oy:n klrlapaln K un liitthallitu vu i sitten a etti timikunnan t ek emään e i tyksen niiksi timenpiteik

Lisätiedot

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET Juha Paavola ja Eero-Matti Salonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 29 Nro 3-4, 1996, s. 11-34 TIIVISTELMA Taman artikkelisarjan tarkoituksena

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN KASPAROVIN HAASTAJAKSI ANAIQ~l KAKPQV KUK1~ll KUA~A ~UMPUK1~~A,

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

!"#$%&'()*+%$+,%-)*+.-/0-1""**/0)23$+

!#$%&'()*+%$+,%-)*+.-/0-1**/0)23$+ !"#$%&'()*+%$+,%-)*+.-/0-1""**/0)23$+,+4)2#/)*+5)'/*0))10&+%$+2"-**-10$+6 7$/1"+%$+8)'-+9"10-*)*+:0-/3;

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

enn I @ \:;;;J Tässä numerossa 25, 25 IJ KoulutuspMillikön palsta 14 Mietteitä mestaruussarjasta

enn I @ \:;;;J Tässä numerossa 25, 25 IJ KoulutuspMillikön palsta 14 Mietteitä mestaruussarjasta enn I 3 86 Janne Kontala oppia hakemassa. ~ivu 20 Tyylikkään iloiset urhcilijaveteraanit sarjassa 80 v, Ilikealla pronssimitaliin kaulaansa saava (saanut) Kunniapuheenjohtaja Topi Pöyry. Sivu 7 A Kisajoukkue

Lisätiedot

mutta määrärahat eivät riitä. Systemaattisella piilovuotojen etsinnällä saadaan tilannetta helpotettua.

mutta määrärahat eivät riitä. Systemaattisella piilovuotojen etsinnällä saadaan tilannetta helpotettua. tutuallisuu$ mmnce kaikille juomaveden kanssa kosketuksissa oleville ja -tuotteille yhtenäistä eurooppalaista European Acceptance Scheme (EAS), kävttöön vuonna 2006. llsotauat uesiionmueil(oslot ongclmana

Lisätiedot

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY

c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY 1 uiaxenereelusen AIAN HARJotrusKoE E, 14.s.2013 - vasraus[omake rrnrava r 1ea py Osat A-Q 20 p, R-Y 8 p ja z 6 p. Osasta Z voi saada miinuspisteita, mutta mahdolliset miinuspisteet eivet vaikuta muiden

Lisätiedot

---------------------------------.-------------- Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä

---------------------------------.-------------- Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä SUOMEN SHAKK Toimitus ia konttori: fyvaskylä, Luonnetjärvi. Tilaushinta: '/1 vsk. 150 mk, '/2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille 'h vsk. 200 mk. Postisiirtotili n:o 68538. Suomen Shakki, T 1 K K A K 0 S K 1. Osoitteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja

Mika Lamminpää. Eila ja Ossi. Suomen kielen alkeisoppikirja Mika Lamminpää Eila ja Ossi Suomen kielen alkeisoppikirja 1 Becoming More Visible -projektin kehittämiskumppanuuden muodostivat: Kajaanin, Tampereen, Turun ja Vaasan vastaanottokeskukset, Kansalais- ja

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue 285 VK säilyttämiseen, noudattaen niitä määräyksiä mitä laissa ja asetuksissa on sellaisten aineiden säilyttämisestä erikseen säädetty. Säiliöt tai muut rakennelmaton sijoitettava tontille siten, VARASTOKORTTELI

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 7.1. KLO 18.00 Ponilähtö klo 17.30

KESKIVIIKKONA 7.1. KLO 18.00 Ponilähtö klo 17.30 KESKIVIIKKONA.1. KLO 1.00 Ponilähtö klo 1.0 TAMMATÄHTI, KARANOR TERÄSMIESLIIGA PERJANTAINA.1. LOUNASRAVIT KLO 1 1 1 1 0 0 1 1-1 000000 11 1 SEURAAVAT RAVIT: 11 1 KE 1.1. KLO 1.00 Toto-Ajajamestari, Hevosurheilu

Lisätiedot

Perttu Haapanen. En Dröm. performanssimusiikkia naiskuorolle

Perttu Haapanen. En Dröm. performanssimusiikkia naiskuorolle erttu Haaanen n Dröm erormanssimusiikkia naiskuorolle n Dröm orano orano lto lto q = 108 TTH T(h) T - T-T(h) TTH TTH TTH * -5 s. x * T(h) -5 s. x erttu Haaanen 00 Teksti: erttu Haaanen * R T(h) - s. -5

Lisätiedot