2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA!"

Transkriptio

1 OHJM J MOJ MU MT MU MT UU M VTN O MU MT TTYJ, MT, TJOU HU VJVONT TTT TNN UOMNN r., g j pl/l G B äyä ävä prpl FM-rdll j lmpll., UOMNN r. l. Vl UQ ölymr ryy j yv vrl, mp mr. U Dr -ll pd ä v l ä mp. ölypyy vl ll -l. Vl qp-mr p -bg drdpölyp. TUU VUOTT. VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr MT rmä p. (,8 /p. +, /m.)

2 VJHUNT TO-U ll pääy ppäyäväll l 8. l l. vjp / r, mr pgjj l. vjp / mjj Mrv llpää-j j rmjj Jr, l. N l j myymälä pr vv mr Bg Bd yy l.,.,.,. j. vl j r Jr p lpävä lmpllj, lämj, vml, rm ym. mv rv..... M-V : mljr. lvrg (ljr, rv ). l-m (rv ). lfr-plpyörä (rv ) ä rvmm plj ääö j rmm llmj myymälää mg UJ Tlv HD-rdll vr ld-lv, +-rg, räväprvr - j plvr., Tr.. rm -ylpyyyr ll l l 8 mg TV: l 8 mr m rj rj.. Hrwll l 8 Cl l 8 r mrpävä l 8 Mdlz l Ulvr l llpp l 8 rm -ylpyyyr ll l l Dlc G -vm l 8 Wgr m l 8.. Fr l 8 Olv l Ulvr l llpp vr l Jpr m l Dlc G vm l OMTJN HYÖDYT JO V TTYMDUT: T TTYMHJN VON TUTN T UT TN -HV TTYMNN Y NN HOT Gr Hr c-mr l cr TrvlM TM v. mpll äyöllä lv v vrl l Cr -prrll, ä GB: m ä GB: vlvy. p pääll cr rmc pv l rröyll. OBH Nrdc Qcbld T U FZ UU OT g/p U VN N-U UUTJ g/p OUUUJ Y OTT TT., j v,, prlö j. vl myö jäd mrm m. dr. p j p. Mrvl. l lv,8 lr. TUU VUOTT.,,... N U 8, ) v r N ( p p y GB Br rl vlm -TUOTT BONU, MUTTU J VUOMUTON V. -pävä.. p l ä.. l 8. Trvl m - rjm p. (,8 /p. +, /m.) ylpyyyr Jmppm MT rmä j p/l rm Orgl y M Cl m -N.F Hlglmp pl/p, - T U T Y N N Y T pl, rm r ävär lä lämllä pdä lä VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr. äy.. mä mr ppr rm -mr rl lymää jä. N -r d, v j lä mj lyää m lä-rjl Op m. r m v m rrll lyää r, jll lpp m ryvällä Bll l. B l ryä r ll. ym mm jäyyä r. lää mjd:.f Mc mx l VJVN JMM: TNVN OHJM l.. vml l lmpllj l läm -r, M & M, pp, Njg, Vl gv, Hrr Hr, Töpöää rv Hrll m J T M O OON m Tm Wll rm Odr llv l prlf rlrv l TY NYT Crv - & l p myy- j lyp ppäyävällä myyjä Hr rv pll l 8 rv, pl mm. lljr, pl v, pyyjäl + lp vjrj määrärää N, g j z -j xr mj. yy lää M GB UB.. TTYT xr, MN TTJ : TO.. O 8 J.. O VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr MT rmä p. (,8 /p. +, /m.)

3 T l mp Jml pl mp-rj rmp mäyö l, cl. j p/..... l Wll x Ol - Vl, l ä. H Vl pl cl, Mlllyy Hd yyy l p., -%, x Ol jll Tglrj p pääll / Wll rfl Brllc rc H ml H Mld H v l yrx X-r ylpyrv V Jml 8, cl Vrä, r /pl, H vlg, Fwr N p H M p l x cm. /pl H r värjä r, Ml pyörä l Wll Clr Tc Wll rfl Brllc rc mm vär mp ml H vm.., vr rää. 8, Hä mpm-prr Mlä myö -rll B H Clm Flcp MNHOU J HV / T Orx l, M p Tl- p Työlrj,, M rp, Hppr, l D r värä T j. j /, Tllv Mlwr M -p M pp,, vrä m m vp, VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr Työ Ullp ll -r, rm-p rm-m yy UFT Dm Flc TJOU ON VOM TO- (-..) U 8 m-p 8- l 8- lj Vr prmmrmpm.f p. - (,8 /p+, /m) Hv l N m Mg Ml lpyörä l pp r Mg N p ä, m r N MT rmä p. (,8 /p. +, /m.) Työ TJOU ON VOM -TUOT J HBUGN BONUOT. Brj vm m Hbrgr l m Hrwll r j Hlg M Hbrgr. rm Cf, mr TY BONUUBN VONN N 8-8-8, U -8 VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr MT rmä p. (,8 /p. +, /m.)

4 UUTH UU OT WC plvl d VHD UT ylä räyö vrv l, ld pm VHD äly Jm vr WC UUTUMNN NTVT, VTTTVT M pm Hdlmä j v lr j vp Tr l Jl vä OT Ml lvlr N pm Ud rm mpl plvl: 8. l. l. vr Wrld. M & Mrr. y plm. T p. Tm lll 8. f. f. - & ä-tpl. Hä mpm. & äää. rm Cf & Hbrgr. Cdy Tw. mbr. Mr Br. lmäm MUUTMM MUN VJHUNT T OO YYUUN TVTUO TUTUTUMN N UUTN MYYMN J HUN VJTJOUN.... Trj rää Dvl mrg bl., Or TUOT-TTY prj.. l -.. Trvl, /pl (rm., ) ql Dvl mrg g bl., (rm., ).,8 /pl (rm., ) mtvdj r Ux ml O -OT -, -, -8, -, -, -, -, -, - pp Mlv l bl.,8 /pl (rm., ) Tv U rvr (,-) - Tv TUNN rvr - (,) bl (,-),- (,),8 /pl (rm., ) TNONON T mr rm, rmä, mr, m lll -8-8 ll p rvr Mlv Jr M Tfr Cl ll. - Hp dlfrvr lvlmm: m-p 8- l ,- Tv TUNN rvr (8,) - (,-) (,-) U r värjä Vlm rräymrl. Tmv vlrgll, prvj. MT: rm, rmä, p. -, m-p.-8, l.-, rpyä -8 lll U plvlv lmyymälä mr rm Ud f äyä pryä yyy öydä mdä vl vpäää VJ TJOUMM.-.. p. (8,) p. (,) 8 8 p. (8,) ml (,8/l) bl. (,) TU MTMN J HTU rä rlvjä, rm, rmd Md Tmm vär, (rm. 8, ) - rj rä j l., (rm., ) Vl Mr Br lv lvllä lmll, (rm. ) pcr lv (rm. ) Umpj j bä l., mllj r D µg j µg Bl f f öljy D-vm rv l rd, l j ff, myym. llä v pljärjlmää j ylläpää vyyä ä dää l j p. m rvlä, j p ydlmä mppbrj. ärä dlmällyydll, vdll, mmjärjlmäll, äöll ä ll, ll j yll. f öljy, j vv m yyyvä F TVYTN TTJ MYYM TO-. TU J TUTUTU MMTTN OTU TUOTTN V ljr / 8, (rm., ) Trj vm... Vlmmm: Dmll Fl F Fl Fry Mrc & dré Mrl Dr My Mr J M Mry f wd Olymp rmd gll pp lvlmm myö, vl, ppr, v, rv ä vrp UONNOT MONVTMNT f Clb -rll jv j j jä m f-myymälöä. J r lm r, äydllä lm rll läl. f mvm UMTT DN vmm r.. l. - Trvl Tl f-myymälää j ly Clb, l m rv f-p rv p. (8,-,) Fl j f rm mr Ml rmä, mr, 8 M- l -8, l -, lj Ol j f Clb jä? Vlm lll r-. rj m mll, ll, vrmmll, rljll j vgll. m ljlv yvv l vf j ll f Clblll ljä vd. y myymälää :

5 Tr... jällmyyjll UOMNN brycff T T T N rj l / B q x, l r Mm, r-lm Vllvdlm, l (,/l) (.,+p,) Hjmr brlr fll g Cl rl (,8/rll) M rmjäälö g (,) l y WC-ppr rll j Tlppr 8 rll m Nl TV-mx mc Orgl H gry Brd v pzz Vljp flpv rl ppl- mäym rpl-pppr,,, Jcy g (,8) bw bw - g (,-,) l p - g (,-,), Om Clr y y yyp l j bl pl j x ml (,/l) Hl ml T lm ml p -ll pm Tv v mvr Vlj- lvä lrjlpä,,8, Trmm, mp+ Nrl lg Cmfr Cr 8, 8,8 Jpr vylä U lvr lpyöryä Fpl m l Vp lmä mm B-jgr,,,,. g pl- p UOMNN pr Wgr g (,) g (,) g g (,8) g (,) g (,) M TTTU C c,.l. 8 U ppmm plvl j pävä m l bw bw bw pr Vcr Omlwr g (,) /pl g (,) g (,88) /pl /pl UOMNN l. l. UOMNN Om. l. N O T J T T N NO - HU N J BO N Q U M U T M V NN V l vl m UUTT ddrm p- y mlä m lll d l plvl r Cf W päj Nd äp vl l p J r lä m Br Mbr y g (,8) 8 Cf W yl fcb.cm/prmmr wr.cm/_f grm.cm/_f VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr MT rmä p. (,8 /p. +, /m.)

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT

75 vuotta. huomenna. mistä kunta saa päättää? Vapaa-ajattelijain Liitto ry TUNNUSTUKSETON SUOMI USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET JUMALATTOMAT PILAKUVAT 3/2012 Vp-l l Rh p llm l Vp yl v Vpd mp v vl Jää l Vp-l L y 75 v TUNNUSTUKSETON SUOMI hm v 3 USKONNOTTOMIEN PERUSOIKEUDET mä pääää? JUMALATTOMAT PILAKUVAT v 20-25 v 10 Vp-l L y 75 v Pää Tll Sm P Km V Vp-l

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014. Hyvää kesää kohtsillään Askulassa lukijoille N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 2.2014 Hyvää ää htää A j T ht y L- h j mr j prdtt LC-A rr. Kt, jt tt tt järjtämmm rtth j myyjä j mhdtt v tm p trvtv. Tää v mm vtt mm. rv htt; A-Ar, U Ltr, St vtrt,

Lisätiedot

15, n n. e t o. s k. a i. s i

15, n n. e t o. s k. a i. s i ! K Ä K Ä l Sysy T s ll l o p s Soml s o p l o h r l p p m r p A S S E S K U O J TAR 90 6 15, 399 U s! 499 49 9 99 9, 5-, s m s h o s K R l h!! //24 6 GB s ol v y B G 0 5 7 DNA Rl 24 sopmsll (yh. 120)(*

Lisätiedot

Kylmää vett ta. t u. suoraan ove

Kylmää vett ta. t u. suoraan ove e k ll e Te l p e l Sm O S T M O U H & l yv k r j kylm Jplke m r F N k k l kp 299,399 39 99 Eerglk + ylm ve r ve k 499-, 599 5 59 99 9 9 Jkpppk RT22FRDWW k kpp me NFr el e rve l. Tw jplkeell vlm elp jpl.

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa HINNASTO 2015. Dahlin varastotuotteet / Ilmanvaihto

Enemmän kuin osiensa summa HINNASTO 2015. Dahlin varastotuotteet / Ilmanvaihto Enemmän kuin osiensa summa HINNASTO 2015 Dahlin varastotuotteet / Ilmanvaihto Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014. Syksyinen tervehdys N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 3.2014 Syy trvhdy St j vä ä jät ätyhtt vt ämpmät htt m A ätphtm. Vää ähtä mp pj ä r tphtm. Khtää A rttä hyvä mtt tvt yy tphtmt. Säytä t rrä tphtmt r m tr. Tphtm

Lisätiedot

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille.

SALO. ruukkikylät. Teijo & ryhmäretket. Kartanot & Särkisalo & meri. tapahtumat. Tori & Syö & nuku. Näe & koe. Lapsille & perheille. SALO ryä As & Koos & jh Shopp & sss Lps & Syö & phm Särso & Kro & VsSo.f 1 Trvo Soo Mä o hyvä oo j ms o Po päässä Trs j rs päässä Hsgsä o vs rvo So. Tjo sspso rjo ph oo prh. Gofr öyyy om sväs m äyävää

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 16/85 LEO MUSTONEN, SEPPO PULLI, OLLI RANTANEN Kasvinviljelyosasto LIISA MATTILA Laskentatoimisto Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1977-1984 JOKIOINEN 1985 ISSN

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN

MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN H V: Vr Pr: Mr V: Syrjyy yrjy Nr S K S 3 S 3 S 6 2/2012 UUSISIPOO NYA SIBBO 7500 Hy, MAHDOLLISUUKSIEN TASA-ARVO, SIVISTYS, KANNUSTAVUUS, SUVAITSEVAISUUS, VÄLITTÄMINEN rj, j d rd yö yö S Työ j yr y yd O

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti

URAKKARAJALIITE Suomussalmen hoitokoti UKKJLE l Vlj 89600 l 30.6.2014 l UKKJLE l 30.6.2014 l 1 Ujl l... 3 2 d... 3 2.1... 3 2.2 Yyd... 3 3 l-jj jl, l j l j...6 3.1 j l... 6 3.2 Elll... 6 3.3 l yll... 7 4 Ld; ljjl, j ll, dyjjl...8 4.1 Ljjl...

Lisätiedot

Autorahoitus 1,9% korolla*

Autorahoitus 1,9% korolla* V Pl H A HAVA VoPl Auol Jouluuu 2014 VOVO NISSAN OP PUGO Jouluuuss S-uorll Auorous 1,9% oroll* VAIHOYKKÖNN Volvo Slj VoYö vouoj sä slyuo osjll. Rousoro 1,9 % + orml luoosu prusmsulu j räo äslymsu. Msmrous

Lisätiedot

JESSE JAMES TÄHTIVIERAANA. Kaikki merkit mukana! Area 50 MopoZone. Supercrossin SM-kisat ja trial-näytöksiä. Rakennettujen pyörien Petrol Circus

JESSE JAMES TÄHTIVIERAANA. Kaikki merkit mukana! Area 50 MopoZone. Supercrossin SM-kisat ja trial-näytöksiä. Rakennettujen pyörien Petrol Circus www..fi...0 Ki ri! Ar 50 Z rcri -i j ril-äyöiä Rj yöri Prl Circ TÄHTIVIERAANA JEE JAE Vi - i rääri i www..fi Avi:.. l 0 0 l.. l 9 8.. l 0 7 i j r i Pää h ill P Ki l P-il vi l? Al rii i i hl iäiä vil Hligi?

Lisätiedot

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155

HIIHTÄJÄT. Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti Tammikuu 2015. Alk. 25 537,19 * Myynti 03 334 6522 Huolto 045 152 1155 TAMMIKUU 2010 ORIVEDEN Ord Pt ry: hhtjt ht T 2015 OrP PONNISTUS ry: HIIHTOJAOSTON JULKAISU 2014 1 Ord Pt hhtäjät KIITTÄVÄT yhttyöppt j tttt h tytä 2015 Hhtjt UUSI TILAVA CROSSOVER SUZUKI SX4 S-CROSS. U

Lisätiedot

(NORM. 139 ) SIEN EUROJEN LähiTapiolan SILLA! noin 3200. +KULUT UUDET AUTOT UPEAT EDUT! LUE LISÄÄ SEURAAVALTA AUKEAMALTA

(NORM. 139 ) SIEN EUROJEN LähiTapiolan SILLA! noin 3200. +KULUT UUDET AUTOT UPEAT EDUT! LUE LISÄÄ SEURAAVALTA AUKEAMALTA V Pl VoPl uol mmuu 215 VOVO NISSN OP PUGO H HV l P o u r m N D H N D VII 27.12. 5.1. omlls u s v s l us uuds v l 7 5 15% slyuoj: 4 uorous u os rvd. ll Jousv j du Df rm 135 uo s u U H ssällämm NY SIYUJ

Lisätiedot

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014. Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

ASKULASSA KOHTSILLÄÄ TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014. Hyvää alkanutta vuotta kaikille! N KOHTSILLÄÄ ASKULASSA TAPAHTUMAKALENTERI 1.2014 Hyvää tt vtt! T v vhtt j jmm ht vättä j v. Omm jä t td vt tphtmt A, A r j tmv yhdtyt tphtmt y vä. Tphtmtr tt äyttää. Tämä vd jmm vä Khtää A -tphtmtr. Srv

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti

Keski-Suomen Maanpuolustaja. www.ksrespiirit.fi. Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti K-S Mptj www.pt.f M 2015 K-S vp tdtt 34. vt Jyväyä Sd Rvät y 60 vtt K-S Rvpp y KEVÄTKOKOUS v 25.3.2015 18.30 Ltjäv vt T. K ätää äätöääät t. Htt j vtj 18.00. H! V dtj tv ydtyä vtj. M ää v p. Pt Jääätä 100

Lisätiedot

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p.

Torstaina 26. maaliskuuta 2015 PALJON UUTUUKSIA! Nyt meillä isoille tytöille HOUSUVALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN! Roihankatu 13, Simpele, p. Tt 26 t 2015 Kv j Sbt 40 L - 1030-15, yö t Tvt t yvätät t! Kvt tt jt, t j t vt VARAATHAN KESÄN JUHLAT AJOISSA! Kv t Sbt Ptv yö tttt! Mttt, ytyäävät, j- j vt ARKEEN JA JUHLAAN AMMATTITAIDOLLA! Jäätöb N

Lisätiedot

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä TALVINEN SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014 2013 2 14 6 12 9 Trvtuo u Syött! Syöttä tphtuu: Hun, Vuht j Krnv Hhtou : hhdon ytä jo y 30 vuott Rdo Novn vä nnotu Syötttä

Lisätiedot

2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw.

2. Kuorma-auton moottorin teho nopeudella 7O km/h on j.20 kw. FYSIIKKA (FY02): 2. KURSST: Lämpö KOETEHTÄVIÄ Petteri on 1-4 m korkean mäen päällä pulkan kanssa. Petterin ja pulkan yhteismassa on g1. kg. Petteri lähtee levosta laskemaan alas mäkeä ja nopeudeksi mitataan

Lisätiedot

FYt2: Matemaattinen fvsiikka

FYt2: Matemaattinen fvsiikka FYt2: Matemaattinen fvsiikka Vsstaa kuuteen (6) tehtäväön!! Koe 26.1L.2013 1. Pallon lentokorkeutta (m) ajan funktiona kuvaa funktio f (t) = -Tt' *'it, missä t on aika sekunteina välillä [0; 3,0]. Selvitå,

Lisätiedot

JOHDIN LUETTELO 13-1 MIKROPUHELIMEN SUOJUS PUHELINANTENNIN SIGNAALI SIGNAALI- AUDIO PUHELIN

JOHDIN LUETTELO 13-1 MIKROPUHELIMEN SUOJUS PUHELINANTENNIN SIGNAALI SIGNAALI- AUDIO PUHELIN 100A 103A 104A 107D 107F 107G 107H 107J 107K 107L 107M 107R 107S 107V 107W 107X 107Y 109A 109B 109D 109E 115A 11A 11Q 11R 123E 123J 123K 123M 133B 133C 133M 13AE 13AG 13AL 13AM 13AN 13AP 13T 13U 13V 13W

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln 8.8.2015! Lton rro 7.-10.6.2015, vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 40 Keskiviikko 30.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoittees RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ

Koko kansanycaravan-kauppaa no: 40 Keskiviikko 30.9.2015. kköset! Koko kansan caravan-kauppaa. ai osoittees RINTA-JOUPIN AUTOLIIKKEESTÄ Koko knn crvn-kupp kköet! Koko knnycrvn-kupp no: 40 Kekiviikko 30.9.2015 R-JUP ULKKEEÄ joneuvo KKEÄ UKUUMEEEE Ärint-jouppi.com Ä L Koko knn crvn-kupp ooittee l ii k itu om i.c joit kikit kupt L onnituu

Lisätiedot

Aakkosellinen lyhenneluettelo

Aakkosellinen lyhenneluettelo KALLOPERÄKARTOTUS- JA LOHKARE-ETSNTÄOHJEET 1.5.1983 Yleishjeet Lhkare-etsintä Kalliperäkartitus Aakksellinen lyhenneluettel Karttaliitteet 2 SS ÄLLYS LUE TTELO Yl e i s hjeet Ma a s t s s a Ma as t kans

Lisätiedot