2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 99/kg KLO 9! AVATAAN UUSI PRISMA 50 KPL ERÄ! 100 KPL ERÄ! SUOMALAINEN. SUOMALAINEN Kurkku 1. lk. OHJELMAA JA LAPSILLE ILMAPALLOJA!"

Transkriptio

1 OHJM J MOJ MU MT MU MT UU M VTN O MU MT TTYJ, MT, TJOU HU VJVONT TTT TNN UOMNN r., g j pl/l G B äyä ävä prpl FM-rdll j lmpll., UOMNN r. l. Vl UQ ölymr ryy j yv vrl, mp mr. U Dr -ll pd ä v l ä mp. ölypyy vl ll -l. Vl qp-mr p -bg drdpölyp. TUU VUOTT. VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr MT rmä p. (,8 /p. +, /m.)

2 VJHUNT TO-U ll pääy ppäyäväll l 8. l l. vjp / r, mr pgjj l. vjp / mjj Mrv llpää-j j rmjj Jr, l. N l j myymälä pr vv mr Bg Bd yy l.,.,.,. j. vl j r Jr p lpävä lmpllj, lämj, vml, rm ym. mv rv..... M-V : mljr. lvrg (ljr, rv ). l-m (rv ). lfr-plpyörä (rv ) ä rvmm plj ääö j rmm llmj myymälää mg UJ Tlv HD-rdll vr ld-lv, +-rg, räväprvr - j plvr., Tr.. rm -ylpyyyr ll l l 8 mg TV: l 8 mr m rj rj.. Hrwll l 8 Cl l 8 r mrpävä l 8 Mdlz l Ulvr l llpp l 8 rm -ylpyyyr ll l l Dlc G -vm l 8 Wgr m l 8.. Fr l 8 Olv l Ulvr l llpp vr l Jpr m l Dlc G vm l OMTJN HYÖDYT JO V TTYMDUT: T TTYMHJN VON TUTN T UT TN -HV TTYMNN Y NN HOT Gr Hr c-mr l cr TrvlM TM v. mpll äyöllä lv v vrl l Cr -prrll, ä GB: m ä GB: vlvy. p pääll cr rmc pv l rröyll. OBH Nrdc Qcbld T U FZ UU OT g/p U VN N-U UUTJ g/p OUUUJ Y OTT TT., j v,, prlö j. vl myö jäd mrm m. dr. p j p. Mrvl. l lv,8 lr. TUU VUOTT.,,... N U 8, ) v r N ( p p y GB Br rl vlm -TUOTT BONU, MUTTU J VUOMUTON V. -pävä.. p l ä.. l 8. Trvl m - rjm p. (,8 /p. +, /m.) ylpyyyr Jmppm MT rmä j p/l rm Orgl y M Cl m -N.F Hlglmp pl/p, - T U T Y N N Y T pl, rm r ävär lä lämllä pdä lä VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr. äy.. mä mr ppr rm -mr rl lymää jä. N -r d, v j lä mj lyää m lä-rjl Op m. r m v m rrll lyää r, jll lpp m ryvällä Bll l. B l ryä r ll. ym mm jäyyä r. lää mjd:.f Mc mx l VJVN JMM: TNVN OHJM l.. vml l lmpllj l läm -r, M & M, pp, Njg, Vl gv, Hrr Hr, Töpöää rv Hrll m J T M O OON m Tm Wll rm Odr llv l prlf rlrv l TY NYT Crv - & l p myy- j lyp ppäyävällä myyjä Hr rv pll l 8 rv, pl mm. lljr, pl v, pyyjäl + lp vjrj määrärää N, g j z -j xr mj. yy lää M GB UB.. TTYT xr, MN TTJ : TO.. O 8 J.. O VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr MT rmä p. (,8 /p. +, /m.)

3 T l mp Jml pl mp-rj rmp mäyö l, cl. j p/..... l Wll x Ol - Vl, l ä. H Vl pl cl, Mlllyy Hd yyy l p., -%, x Ol jll Tglrj p pääll / Wll rfl Brllc rc H ml H Mld H v l yrx X-r ylpyrv V Jml 8, cl Vrä, r /pl, H vlg, Fwr N p H M p l x cm. /pl H r värjä r, Ml pyörä l Wll Clr Tc Wll rfl Brllc rc mm vär mp ml H vm.., vr rää. 8, Hä mpm-prr Mlä myö -rll B H Clm Flcp MNHOU J HV / T Orx l, M p Tl- p Työlrj,, M rp, Hppr, l D r värä T j. j /, Tllv Mlwr M -p M pp,, vrä m m vp, VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr Työ Ullp ll -r, rm-p rm-m yy UFT Dm Flc TJOU ON VOM TO- (-..) U 8 m-p 8- l 8- lj Vr prmmrmpm.f p. - (,8 /p+, /m) Hv l N m Mg Ml lpyörä l pp r Mg N p ä, m r N MT rmä p. (,8 /p. +, /m.) Työ TJOU ON VOM -TUOT J HBUGN BONUOT. Brj vm m Hbrgr l m Hrwll r j Hlg M Hbrgr. rm Cf, mr TY BONUUBN VONN N 8-8-8, U -8 VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr MT rmä p. (,8 /p. +, /m.)

4 UUTH UU OT WC plvl d VHD UT ylä räyö vrv l, ld pm VHD äly Jm vr WC UUTUMNN NTVT, VTTTVT M pm Hdlmä j v lr j vp Tr l Jl vä OT Ml lvlr N pm Ud rm mpl plvl: 8. l. l. vr Wrld. M & Mrr. y plm. T p. Tm lll 8. f. f. - & ä-tpl. Hä mpm. & äää. rm Cf & Hbrgr. Cdy Tw. mbr. Mr Br. lmäm MUUTMM MUN VJHUNT T OO YYUUN TVTUO TUTUTUMN N UUTN MYYMN J HUN VJTJOUN.... Trj rää Dvl mrg bl., Or TUOT-TTY prj.. l -.. Trvl, /pl (rm., ) ql Dvl mrg g bl., (rm., ).,8 /pl (rm., ) mtvdj r Ux ml O -OT -, -, -8, -, -, -, -, -, - pp Mlv l bl.,8 /pl (rm., ) Tv U rvr (,-) - Tv TUNN rvr - (,) bl (,-),- (,),8 /pl (rm., ) TNONON T mr rm, rmä, mr, m lll -8-8 ll p rvr Mlv Jr M Tfr Cl ll. - Hp dlfrvr lvlmm: m-p 8- l ,- Tv TUNN rvr (8,) - (,-) (,-) U r värjä Vlm rräymrl. Tmv vlrgll, prvj. MT: rm, rmä, p. -, m-p.-8, l.-, rpyä -8 lll U plvlv lmyymälä mr rm Ud f äyä pryä yyy öydä mdä vl vpäää VJ TJOUMM.-.. p. (8,) p. (,) 8 8 p. (8,) ml (,8/l) bl. (,) TU MTMN J HTU rä rlvjä, rm, rmd Md Tmm vär, (rm. 8, ) - rj rä j l., (rm., ) Vl Mr Br lv lvllä lmll, (rm. ) pcr lv (rm. ) Umpj j bä l., mllj r D µg j µg Bl f f öljy D-vm rv l rd, l j ff, myym. llä v pljärjlmää j ylläpää vyyä ä dää l j p. m rvlä, j p ydlmä mppbrj. ärä dlmällyydll, vdll, mmjärjlmäll, äöll ä ll, ll j yll. f öljy, j vv m yyyvä F TVYTN TTJ MYYM TO-. TU J TUTUTU MMTTN OTU TUOTTN V ljr / 8, (rm., ) Trj vm... Vlmmm: Dmll Fl F Fl Fry Mrc & dré Mrl Dr My Mr J M Mry f wd Olymp rmd gll pp lvlmm myö, vl, ppr, v, rv ä vrp UONNOT MONVTMNT f Clb -rll jv j j jä m f-myymälöä. J r lm r, äydllä lm rll läl. f mvm UMTT DN vmm r.. l. - Trvl Tl f-myymälää j ly Clb, l m rv f-p rv p. (8,-,) Fl j f rm mr Ml rmä, mr, 8 M- l -8, l -, lj Ol j f Clb jä? Vlm lll r-. rj m mll, ll, vrmmll, rljll j vgll. m ljlv yvv l vf j ll f Clblll ljä vd. y myymälää :

5 Tr... jällmyyjll UOMNN brycff T T T N rj l / B q x, l r Mm, r-lm Vllvdlm, l (,/l) (.,+p,) Hjmr brlr fll g Cl rl (,8/rll) M rmjäälö g (,) l y WC-ppr rll j Tlppr 8 rll m Nl TV-mx mc Orgl H gry Brd v pzz Vljp flpv rl ppl- mäym rpl-pppr,,, Jcy g (,8) bw bw - g (,-,) l p - g (,-,), Om Clr y y yyp l j bl pl j x ml (,/l) Hl ml T lm ml p -ll pm Tv v mvr Vlj- lvä lrjlpä,,8, Trmm, mp+ Nrl lg Cmfr Cr 8, 8,8 Jpr vylä U lvr lpyöryä Fpl m l Vp lmä mm B-jgr,,,,. g pl- p UOMNN pr Wgr g (,) g (,) g g (,8) g (,) g (,) M TTTU C c,.l. 8 U ppmm plvl j pävä m l bw bw bw pr Vcr Omlwr g (,) /pl g (,) g (,88) /pl /pl UOMNN l. l. UOMNN Om. l. N O T J T T N NO - HU N J BO N Q U M U T M V NN V l vl m UUTT ddrm p- y mlä m lll d l plvl r Cf W päj Nd äp vl l p J r lä m Br Mbr y g (,8) 8 Cf W yl fcb.cm/prmmr wr.cm/_f grm.cm/_f VMM m p 8, l 8, 8 Omj äyr MT rmä p. (,8 /p. +, /m.)

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen!

WATER Lisävaruste Härmä Air valmispiippuhin. WATER Hukkalämmöt talteen keräävä aktiivipiippu. että saisit hukkalämmöt talteen! WATER Lv Hm A vlmppph WATER Hlmmö l v vppp Mmm, hlmmö l! 10 yy vl Hm 1. 100% m j vlmj. 2. Ylvm d. 3. L pmm jyyd. 4. U pj j. 5. V 800mm l. 6. Ml plmpöl = p jyy,! 7. Hlp v j v v plly. 8. Lmpö v, gh. 9. Tlj

Lisätiedot

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu

KehityInvoitelijana. Pitovoitelu. Luistovoitelu. Pitoalueen puhdistus Pikavoitelu Purkkivoitelu Liisterivoitelu Kisavoitelu y vj PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf /cff j j v j j j y V - j j,, j d y v j v j,,, vyy yvj -Vj j J P PÄ V, V HLU HH M MR PR? d U j j v, f c, j v v j Pj, yy wwwcff /cf

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1

KUUROMYKKÄIN LEHTI. Maatalouskoulu Kuuromykkäpope. 24:s vuosik N:o 1. Tammikuu. 1 KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA N: 1. T. 1 TOIMITTAJAT: JOHN SUNDBERG HUUGO Vv. NYBERG T. hr. 4: v. 1919. T v p. H. vd. M Krpp. K hd. Th j h hv p. P j h. M h rhd v h. Mvj pj

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY

KESKUSTA - KAMPPI KÄYTTÄJÄKYSELY FCG P O HELSINGIN AUPUNI ESUSTA - APPI ÄYTTÄJÄYSELY Yhv j jhääö 0100-D1194 31.12.2008 FCG P O Yhv j jhääö 1 (16) Hg 31.12.2008 - m ääjä 0100-D1194 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 YSELY... 2 2.1 Vj d...

Lisätiedot

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent.

Hannes. Pyöräkatu. Kultasepänk. Niiralankatu. Valkeisenkatu. Rinnt nek. Lapinlinnankuja. i adan ie. Valkeisenkatu. Urh. ei uk. Lastent. Pöääsm Jävsmp. vm. Rhhd Rv p Rm Hs 1 Kpm. mh L Msm m.. H H. Mss K. vh m. mp p P S M s s sm Lhm Jä K Hmäs. M s K K Kv. S vh. d h. h Kv Lv. m K v P. P L Lhd Ss K. Am. sd. ö R y s Sä Väö. S Smmpp Väö m Vs

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016

jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin haukiputaalla, Pateniemessä ja herukassa HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 jl l j yy hll, Pmä j h Hd YRITTÄÄ HAUKIPUTAAN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2/2016 V 152016 l 11-14 Pää H ll vää V! Tlh ä Vll m j j lm m! Vll hjlm l 11-14 Ohjlm lll jl j myyjä j mmyyä h j c lll

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu

SIIRI I. omakotitontit. Viikoittainen haku. Siiri vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto levittäytyy keskelle Hämeenlinu SIII I 9 14 h 4 15 j L 168 50 j 10 1 L 27 24 11 8 l 69 h s lj Lllj Llyhyj Jlyhdyj s ll 92 L j s lv Jj V l L j s - l L J s h j V j - s- l l j 44 ll 29 4 vl j h s L E j j 4 j s 20 0 h s N s 0 w j L s L j

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit:

Hiukkaskoko maks. 5 µm. Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine 6,3 bar. Materiaalit: 1 Käyttöpaine min./max. 2 bar / 8 bar Ympäristölämpötila min./maks. -10 C / +60 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks. 5 µm Paineilman öljypitoisuus 0 mg/m³ - 1 mg/m³ Mäntään kohdistuvan voiman mittapaine

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys ö l äl l : l y d h v S l r m l j m h j j ä l h m j P k k.1 l f m f ä 2. U ä m Prd j v.3 N l k d c r k P.4 H m l C l l c g B, V S vä! 5. GAE r r C k ä O p.6 m r v v S r E l h T 7. kkj 8. P Phjhj rvhdy Tvv

Lisätiedot

POHJOLAN TOIMISTOTARVIKE OY. PTT-KOODI KASETTIEN SOVELTUVUUS SIVUJA 5% Peitto HP Toner cartridge

POHJOLAN TOIMISTOTARVIKE OY. PTT-KOODI KASETTIEN SOVELTUVUUS SIVUJA 5% Peitto HP Toner cartridge POHJOLAN TOIMISTOTARVIKE OY PTT-KOODI KASETTIEN SOVELTUVUUS SIVUJA 5% Peitto HP Toner cartridge ISO19752/24712 PTT-CB435 HP LJ P1006/P1005 1 500 PTT-CB436 HP LJ P1505/M1319/M1522n/M1522nf/M1120 2 000 PTT-CB388

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja 1 (6) Päivitetty 20.11.2007 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 125 402390 ATA RA 12-5 Kova/ 125 400120 ATA RA 14 Kova/ 25 403380 ATA RA 17 ATA-laikka/ 75 402810 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 180 402400 ATA RA 6/ RA 8 Fiber/lamelli/

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KUORTANEENTIE I . G ä y, ä y-, y-.., äydy.... äyö- ö.. yäyy g xx.xx. xx yäyy g xx.xx. xx - . - D.. d.. ääyä. ä y-, - y., ö ---, ---, ---, --- (ä) - --... - g - -. y - y d ä. - -,. - .., Ä, yydä g d ää :., ä äy äää ä-.

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

Jarrupalat. Jarrupalat

Jarrupalat. Jarrupalat Newfren on valmistanut jarruosia moottoripyöriin jo yli puoli vuosisataa. Yhtiön panostukset tuotekehitykseen varmistavat tuotteiden huippulaadun. Newfren on kehittänyt jarrukenkien ja - palojen, sekä

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat

Kiskot, mittarit, riviliittimet, virtamuuntajat otta asiakaskuntamme tarpeet voitaisiin tyydyttää mahdollisimman hyvin, olemme ottaneet :n omaa tuotantoa täydentämään eri toimittajien komponentteja ja lisätarvikkeita, joista merkittävimmät ovat: Yhdistysvirtakiskot,

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Mikkeli, Sumenniemi Kunta K,ylii Tila Rn: Ala, ha 49r 56 Riuttamiiki 2:96 1nl SPOO 27.6.2L6 Laatijan allekirjitus Lisdtietja Teemu Saarinen Arvi perustuu UPM-Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Akkukaaviot ja tuotetiedot. VARTA ULTRA dynamic - akut 12V. yksityiskohdat: E G

Tekniset tiedot. Akkukaaviot ja tuotetiedot. VARTA ULTRA dynamic - akut 12V. yksityiskohdat: E G Tekniset tiedot Akkukaaviot ja tuotetiedot VARTA ULTRA dynamic - akut 2V E9-57 9 76 2 75 mm 9 mm 69 mm B H6 2 75 mm 9 mm 69 mm B H8 G4-595 9 85 2 VARTA BLUE dynamic HP - akut 2V 2 27 mm 75 mm 75 mm 5 mm

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Merkkilamput. Hehkulamput

Merkkilamput. Hehkulamput Merkkilamput A1 Hehkulamput LAMPUT LAMPUT OIKEAAN TARKOITUKSEEN HEHKULAMPUT PUHELINLAMPUT A1/1 PIENOIS-PUHELINLAMPUT T4,5 Ø 4 x 16 mm Tuotennumero Nimitys Jännite (V) ma Lumen 015095 T 456020 6 20 0,17

Lisätiedot

4/2005. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu

4/2005. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu 4/25 Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 24 Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu Liisa Autio, Ilppo Kajaste, Jyrki Muurinen, Katja Pellikka ja Marjut Räsänen Helsinki 25 R & 7 $, + (/,

Lisätiedot

RAIDE-JOKERI HANKESUUNNITELMA

RAIDE-JOKERI HANKESUUNNITELMA g l Am üè l L : h ELAE - TüçESUS LEESUUTELA L P RADE-JER HAESUUTELA l üè üè g L L : L güè SüçLYTETTüçüç ASLLSUUSYüëHYE RADA SüçHüëSTYS l üèg gbl E ETSTYS l üèg E üèg STUTETA PUU SüçLYTETTüçüç PUU p PYüëRüçLY

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p.

DDD. g;, lt/' l-1ä. tv~ :J-/?t--q-.-,~)- --,L:: / o D E D F D G D. ~tto f ja k;n[js. tä~ttoet ) tj} J-d-LtJ;tJf'-tt.// p. ".E f /,,, f:r. :ro 7-. "l"z / f 2. 2 4 CJ ~- /t-f ARKEOLOGISEN KOHTEEN TARKASTUS DDD Tunnistetiedot / j Kunta:!:flal'/i Pr e.vi_ Inventointinumero: - -------- Alue: t)t-,-7 ' Luokka:---=/=/=----:-------

Lisätiedot

Tour de SAKU liikutti 300 tiimiä...4 Esittelyssä SAKU ry:n uusi strategia... 8 Hyvinvointi virtasi ammattiopistoissa...12

Tour de SAKU liikutti 300 tiimiä...4 Esittelyssä SAKU ry:n uusi strategia... 8 Hyvinvointi virtasi ammattiopistoissa...12 ry: SAKU d h l 11 4 / 20 l U 4 K A S d r T 8 m g ry: r 12 30l0 KU m y S A m E r v H y v v Tr d SAKU 4 S l l y l l Prj 3 Tr d SAKU 4 SAKU ry: rg 8 SAKU- 10 SAKU- 10 Hyvvv mymrö 12 Hyvvvr 14 Amhmm l 17 Vry

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4

Dance-voittaja tuomarina kulttuurikisoissa... 4 S A K U y : d l h 2 / 2 0 1 1 Dc-vj l... 4 Tvyd pp... 8 Khäyh h j... 12 S ä l l y l l Pääj... 3 S Vhlh... 4 SAKU äyölj... 6 S Vhlh. 4 S H... 8 Spdh... 10 SAKU-... 10 Khäyhä... 12 Kä vll... 15 Vyä...16

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

SISÄRENKAAT - VANNENAUHAT - VENTTIILIT Tuoteluettelo / 2014

SISÄRENKAAT - VANNENAUHAT - VENTTIILIT Tuoteluettelo / 2014 - VANNENAUHAT - VENTTIILIT Tuoteluettelo / 2014 THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND 040 741 3244 Avoinna ma -to klo 8-16, pe klo 8-14 pasi.pietikainen@ - VANNENAUHAT - VENTTIILIT Info & Tekniikka Sisärenkaat

Lisätiedot

Käyttöetu. Autoveroton ohjehinta, (alv 22%)

Käyttöetu. Autoveroton ohjehinta, (alv 22%) Mazda6 Business ohjehinta,, n lisähinta SDN 2.2TD LP Classic Business 4d UG1 610 445 21 900,00 6 038,16 27 938,16 450,00 125,59 575,59 147 SDN 2.2TD MP Elegance Business 4d UH1 630 465 23 278,00 6 422,68

Lisätiedot

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi

08:45-10:15 AK1t baletti AAH/KTG 10:45-12:15 AK3 rep UH. 10:30-12:00 AK1t rep LKa. 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja nyky MTi maanantai, 19.10.2015 09:00-10:30 A +AK3 VO/JUL 10:45-12:15 A VO 08:45-10:15 AK1t /KTG 10:45-12:15 AK3 UH 10:30-12:00 AK1t LKa 10:30-12:30 AK1t Emma,Maija,Sara, Silja MTi BS 11:30-17:00 Everybody + baol;

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TEDOATOJA 75 992 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 99 AATALOUDE TALOUDELLE TUTKUSLATOS AGRCULTURAL EOCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS 75 992 TEDOATOJA 75 AJAKOTASTA AATALOUSEKOOAA

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Q 17.1/24.1/73/1. GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto. Tarmo Jokinen SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN

Q 17.1/24.1/73/1. GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto. Tarmo Jokinen SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN Q 7/24/73/ Tarmo Jokinen 973-0-03 GEOLOGINEN TLITKIIYUSLAITOS Geofysiikan osasto SLIINGRAM-PRCIFIILIIN PIIRTÄMINEN 24 Q 7/=/73/ T Jokinen GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A -0h~emaseloste

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1.8.2015 FI L 206/69 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1338, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT

FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT FORD ETUKEHTO, KESKITAPIT, VÄÄNTIÖT 01.12.2009 11 12 3 1 7 2 4 6 15 8 9 16 OSA DEXTA MAJORIT 2000, 3000, 3930, 4000, 5000, 7000, SUPER DEXTA 52-64 3600, 4100, 4600, 4610, 5600, 6600, 3910, 4110 4130, 4630,

Lisätiedot

Maailman nuoret Maittainen jakauma

Maailman nuoret Maittainen jakauma Maailman nuoret Maittainen jakauma Q0.1 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet seuraaviin asioihin elämässäsi? Elämäsi kokonaisuudessaan DE EE EL ES FI FR HU IT PL RO SE UK CA Total 3 611 01 302 02 3 01

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Rattaat. MERKKI/MALLI cc Vm Eturatas Hinta Takaratas Hinta Takaratas Hinta Ketjusuositus APRILIA

Rattaat. MERKKI/MALLI cc Vm Eturatas Hinta Takaratas Hinta Takaratas Hinta Ketjusuositus APRILIA Rattaat P.B.R Sprockets on ollut johtavia ratasvalmistajia maailmassa jo yli kolmekymmentä vuotta. P.B.R. tunnetaan myös maailman kilparadoilla; kaudella 2007 P.B.R:n tuotteisiin luottivat mm. Carlos Checa

Lisätiedot

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? Ideaalikaasut 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? 2. Auton renkaan paineeksi mitattiin huoltoasemalla 2,2 bar, kun lämpötila oli + 10 ⁰C. Pitkän ajon jälkeen rekkaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDE TALOUDELLSE TUTKMUSLATOKSE TEDOATOJA :o 5 TE AGRCULTURAL EOMCS RESEARC STTUTE, FLAD RESEARC REPORTS o JO AJAKOTASTA MAATALOUSEKOOMAA KRJAPTOTLOJE TULOKSA TLVUOS 976 ELSK 978 Maatalouden taloudellisen

Lisätiedot

GIULIA HINNASTO Pvm

GIULIA HINNASTO Pvm GIULIA HINNASTO Pvm 8.11.2016 Malli Käyttövoima CO2 g/km* Vapaa autoetu Käyttöetu 83620GRE0 Giulia 2.2 Diesel 150hp MT6 Diesel 109 770 605 33 280 83620PRJ0 Giulia 2.2 Diesel 180hp MT6 Super Diesel 109

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun ja ympäristön kesälehti. Järviseudun. Kustantaja: Järviseudun Mediatalo Oy. sanomat Eä-Phm Jäd ympäö äh K: Jäd Md Oy Jäd m M myy 06 Pää h hm h.7. A: Vm :.6. 6 mä Pm : 0.6. 6 mä 9...9..0..... K : M Ah S Cd M Rd SUOMESSA ON NON 90 000 JÄRVEÄ JA USEDEN m p. Ey p öä m öyyy Jäd. R ä mö m yyä

Lisätiedot

Direktiivien vaikutukset halogeenilamppuihin syksyllä 2016

Direktiivien vaikutukset halogeenilamppuihin syksyllä 2016 ErPlainsäädäntö Halogeenit ErP valokeilassa Direktiivien vaikutukset halogeenilamppuihin syksyllä 2016 Mitä on ekologinen suunnittelu? Ekologinen suunnittelu kattaa suuren määrän EU-määräyksiä ja sillä

Lisätiedot

Ohjaus- ja merkinantolaitteet

Ohjaus- ja merkinantolaitteet Ohjaus- ja merkinantolaitteet /2 Johdanto Painikkeet ja merkkivalot 3SB2, 16 mm /4 Valmiit laiteyhdistelmät Painikkeet ja merkkivalot 3SB3, 22 mm Painikkeet ja merkkivalot, muovia, pyöreä /6 Valmiit laiteyhdistelmät

Lisätiedot

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen

-30% Liivin vaihtoviikot! 169,- (249,-) 69,- OSTA 3, MAKSA 2 KÄDENTAITOMESSUT. Konttinen ÄDENTAITOMESSUT ROVANIEMI 16-1742016 L 10-16 / S 10-16 Lpp A / Hhm 4 A 10 / Lp 7-15 5 Lm ä hy M yhdyy hyä, d m m m äd d - äyöä, yöä p ä p m ädm h myö yöää Ih yöäyöä, ä WWWADENTAITOMESSUTFI 0500 00 660

Lisätiedot

LIITTIMET RCA-PISTOKKEET

LIITTIMET RCA-PISTOKKEET SPC25MU SPC25PU SPC25VA SPC25KE SPC25VI SPC25HA SPC25SI vihreä harmaa sininen LIITTIMET RCA-PISTOKKEET bakelliittipistoke värillisellä muovisuojuksella 7 väriä MR568M 706595MU 706595KE 706595PU 706595VI

Lisätiedot

!! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1<

!! ! # $ %! &# '( ) * # +  & (, & # - ./ $ &!!!   $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! ! $ #  ' ! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1< !"! ##"$ !! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * - 16 5! 1 *#- $5 * 4-14 5$ 7 89 1: 5 ; 1< 5 $ =! %>

Lisätiedot

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten

ja s S : ϕ Υ : M,s ϕ, mutta M,s Q. Erityisesti M, t P kaikilla t S, joten T-79.50 kevät 007 Laskuharjoitus 4. Vastaesimerkiksi kelpaa malli M = S, R,v, missä S = {s}, R = { s,s }, ja v(s,p) = false. P s M = P P pätee (koska M,s P), ja M,s P pätee myös, koska s,s R, M,s P, eikä

Lisätiedot

Versio: :48 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST. PHS 08:15-09:45 AK1p baletti TK/AP

Versio: :48 Sivu 1 / 7. 09:00-10:30 AK2 +AK3 baletti UMM/ST. PHS 08:15-09:45 AK1p baletti TK/AP maanantai, 9.9.2013 09:00-10:30 AN +AK3N LKa/MaK 10:45-12:45 A +AN kompositio UMM 09:00-10:30 A +AK3 UMM/ST 10:45-12:15 AK3 rep UH 10:45-12:45 A +AN kompositio 10:45-12:15 AK3N AK3 presents OR/DP 10:00-11:30

Lisätiedot

MAAVOIMAT 2015 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO I I I I I I. Maavoimien Esikunta Maavoimien esikuntapäällikkö Prkenr Petri Hulkko

MAAVOIMAT 2015 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO I I I I I I. Maavoimien Esikunta Maavoimien esikuntapäällikkö Prkenr Petri Hulkko MVM 2015 Ä-MN LLLNV 25.9. Maavoimien sikunta Prkenr Petri ulkko 0 PV uudistus maavoimissa 2015 Fundamentit: Koko maata puolustetaan Yleinen asevelvollisuus Liittoutumattomuus Lakiperusta: 1) Maanpuolustus

Lisätiedot

http://www.univer.fi 01

http://www.univer.fi 01 http://www.univer.fi 01 Tuotevalikoima http://www.univer.fi Tuoteryhmät ISO 64 minisylinterit ISO 64 minisylinterit pyörimättömällä männänvarrella ISO 6431 / VDMA 262 sylinterit ISO 6431 / VDMA 262 sylinterit

Lisätiedot

"#$%&'&()*+,')""#)%#%!-#%$)'.$&-"*)%#%!+#/$&0"&!!

#$%&'&()*+,')#)%#%!-#%$)'.$&-*)%#%!+#/$&0&!! "#$%&'&()*+,')""#)%#%-#%$)'.$&-"*)%#%+#/$&0"& 01213456789:67;6>57:;;=?@6>57:;;:6@57:=@ "##$#%&#'()*++*,-%..-'(##/-012#/--2# 3451$#1/+#..6.72892-:4'+4+;#1&?@@ "#1/+#.+6+#1+1#:1.&-#+8/ A*$6/;*&6.*W#/+8

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS. LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAHKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS TIEDOTE 2/93 LEO MUSTONEN, OLLI RANTANEN, OIVA NIEMELÄINEN, KATRI PAKALA, MARKKU KONTTURI ja LEA MÄKELÄ Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1985-1992 Jokioinen 1993 ISSN 359-7652

Lisätiedot

STANDARDI 70-PROFIILI 65-PROFIILI 60-PROFIILI HIGH POWER SADONKORJUU- KONEET RIVIVILJELY- KONEET PERÄVAUNUT. MICHELIN AgriBib.

STANDARDI 70-PROFIILI 65-PROFIILI 60-PROFIILI HIGH POWER SADONKORJUU- KONEET RIVIVILJELY- KONEET PERÄVAUNUT. MICHELIN AgriBib. AgriBib YieldBib KLEBER Traker TAURUS Point 8 STANDARDI OmniBib KLEBER Fitker KLEBER Super 8L TAURUS Point 70 TAURUS Point 7 Special 70-PROFIILI MultiBib KLEBER Gripker TAURUS Point 65 65-PROFIILI XeoBib

Lisätiedot

1 Lukot. LUKOT ja RIIPPULUKOT

1 Lukot. LUKOT ja RIIPPULUKOT LUKOT 29.1.2016 1 Lukot LUKOT ja RIIPPULUKOT Lukot heloineen luetteloidaan vuoden 2012 alusta standardin SFS 7020 luokituksen mukaan ja standardin SFS 5970 mukaisen testauksen ja käytännön murtokokeen

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITTO r.y

SUOMEN SALIBANDYLIITTO r.y Nro Pvm Kello Sarja Kotijoukkue Vierasjoukkue Pelipaikka Kenttä Paikkakunta Vastuujoukkue 25.09.2016 11:00 M5D-40 PM Niilot TU II Hollihaka Kokkola Kokkola Niilot 25.09.2016 12:00 M5D-40 PM RePi KäTa Hollihaka

Lisätiedot

Männänvarrelliset sylinterit Sylinteriventtiiliyksiköt Sarja CVI. Luetteloesite

Männänvarrelliset sylinterit Sylinteriventtiiliyksiköt Sarja CVI. Luetteloesite Luetteloesite 2 Konfiguroinnin yleiskatsaus, sarja CVI ja profiilisylinteri PRA 9 Konfiguroinnin yleiskatsaus, sarja CVI ja vetoankkurisylinteri TRB 10 Sylinteriventtiiliyksiköt, sylinterisarjalla PRA

Lisätiedot

Salausmenetelmät. Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006)

Salausmenetelmät. Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006) Salausmenetelmät Veikko Keränen, Jouko Teeriaho (RAMK, 2006) LUKUTEORIAA JA ALGORITMEJA 3. Kongruenssit à 3.1 Jakojäännös ja kongruenssi Määritelmä 3.1 Kaksi lukua a ja b ovat keskenään kongruentteja (tai

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto

VILJAVUUSTUTKIMUS. Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32/ Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI. Viljavuustietojen yhteenveto VILJAVUUSTUTKIMUS Sammonkatu 8, Oulu p. 08-5145600 f. 08-33029 Pvm Työ nro As.nro 9.10.2015 3743 22631 Oulun Kaupunki, Yhdyskunta-ja ympäristöp Maa ja mittaus PL 32 Solistinkatu 2 90015 OULUN KAUPUNKI

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and coercial vehicles Kuorma- ja linja-autot / Trucks and buses Traktori, maatalous- ja työkoneet / Tractors, farm and construction equipment Merimoottorit / Marine

Lisätiedot

T U O T E O H J E L M A

T U O T E O H J E L M A Juvankatu 6, 33710 Tampere T U O T E O H J E L M A Putkentulpat SFL / SRL / GL pyöreälle putkelle V neliö- ja suorakaideputkelle s. 3 Säätöjalat ja -tulpat RG / VG säätötulpat SS / JTB säätöjalat (lisäksi

Lisätiedot

Uudet energiatekniikat

Uudet energiatekniikat Uudet energiatekniikat Professori Esa Vakkilainen 1 Energian käytön tulevaisuus? Lisää ihmisiä -> lisää energiaa Parempi elintaso -> lisää energiaa Uusia tarpeita -> lisää energiaa Ilmaston muutoksen hillintä

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

0.3 jos valintana on 5 b) tai 5 c): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon,

0.3 jos valintana on 5 b) tai 5 c): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon, EUIPO täyttää: Saapumispäivä Sivumäärä 0 (välttämätön) Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan Tiedot EUIPO:ssa käytävää menettelyä varten 0.1 Kieli, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen

Lisätiedot

Kertomus U* P Sal on kaivaukåista 14. 7. - 17. 7. 1960.

Kertomus U* P Sal on kaivaukåista 14. 7. - 17. 7. 1960. M Harjavalta, Hiittenharju, Launilan asui npaikka Kertomus U* P Sal on kaivaukåista 4. 7. - 7. 7. 960. Tehdessäni 23. 4. 960 tarkastusmatkan toimittaja Olavi Alstan kanssa Harjavallan Hi~enharjun eli Harjavallan

Lisätiedot