Virkistysreitistöjenkehittäminen Pohjois-Karjalassa kokemuksia reitistöjenylläpidosta ja uuden toimintamallin rakenne ja tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virkistysreitistöjenkehittäminen Pohjois-Karjalassa kokemuksia reitistöjenylläpidosta ja uuden toimintamallin rakenne ja tavoitteet"

Transkriptio

1 1 Virkistysreitistöjenkehittäminen Pohjois-Karjalassa kokemuksia reitistöjenylläpidosta ja uuden toimintamallin rakenne ja tavoitteet Keijo Koskinen Karelia Ammattikorkeakoulu

2 VALTION YLLÄPITÄMÄT VIRKISTYSPALVELUKOHTEET POHJOIS-KARJALASSA 2 Karelia Amk Keijo Koskinen 2014

3 Pohjois-Karjala reitistöjen eldorado 3 Ulkoilu- ja virkistysreitistöt Vaellus- ja retkeilyreitit - sis. Metsähallituksen ylläpitämät 500 km Melonta- ja vesiretkeilyreitit - Sisältää joki- ja järvimelontareittejä Moottorikelkkailu-urat urat - Maalla n km - Jäällä n. 500 km km km 900 km km Pyöräilyreitit - Valtakunnalliset reitit n km - Paikalliset reitit n km - Maastopyöräilyreitit n. 70 km km

4 4

5 Reiteistä Traileiksi hankkeen keskeiset tavoitteet 5 Suunnitella maakunnallinen toimintamalli erilaisten maakunnallisesti (= matkailullisesti) merkittävien kuntien ylläpitovastuulla olevien virkistyspalvelukohteiden ylläpidolle Kärkireittien määrittely Luoda nykyistä paremmat toimintapuitteet maakunnan aktiviteettimatkailuyrityksille ja tämän välityksellä tukea yritysten mahdollisuuksia tuotteistaa maakunnan luonto- ja virkistyspalvelukohteita pitkäjänteisesti ja vientimarkkinoihin suuntautuen

6 PALVELUAJATUS?? 6 MAAKUNNALLISET VIRKISTYSPALVELUT - Julkinen palvelu, jonka - Matkailukäyttöä painotpuitteissa voidaan ennalta taen suunniteltu ja varussovittujen pelisääntöjen teltu palvelukokonaisuus, mukaisissa raameissa jota ylläpidetään osittain harjoittaa myös matkailuun matkailuun liittyvillä liittyvää elinkeinotoimintaa liiketoimintatuloilla ja joka samalla palvelee yleisiä virkistystarpeita

7 PALVELUAJATUS?? 7 ULKOILU Ulkoilureitti Jokamiehenoikeudet, kunnallinen liikuntapalvelu Omatoimisuus, omavaraisuus Hyöty paikallis- ja aluetaloudelle vähäinen MATKAILU Luontomatkailureitti Kaupalliset palvelut, maksavat asiakkaat Aktiivinen tuotekehitysote, oheispalvelutarjonta Paikallistaloudelliset vaikutukset merkittäviä, positiivinen vaikutus aluetalouteen

8 PALVELUAJATUS?? 8 Asiakkaat? Tuote? Laatu? Kokemus? oman maakunnan väestö matkailijat perinnetieto ajantasainen reiteistä informaatio aktiiviharrastajat aloittelijat

9 PALVELUAJATUS?? 9 monikäyttöisyys monipuolisuus - Useampi aktiviteetti - Useamman aktiviteetin samalla kulku-uralla kokemismahdollisuus Talvikäyttö: saman reitistökokonaikoiravaljakot m-kelkkailu suuden puitteissa laturetkeily patikointi, melonta, Kesäkäyttö: maastopyöräily, pyöräily, patikointi maastopyöräily koiravaljakot, laturetkeily, kelkkaurat?? moottorikelkkailu Ylläpidon rahoitus kestävällä tavalla!?

10 Aktiviteettimatkailu 10 Ohjelmallisten aktiviteettien (TOL 79900) liiketoiminnallinen merkitys Lapissa ja Pohjois-Karjalassa v suhteessa majoitus- ja ravitsemistoimialaan (Huom! Tilastoitu volyymi) Alue Ma-Ra Ohjelmapalveluyritykset Toimiala yht. milj. lkm liikevaihto /yritys milj P-K n ,5 Lappi n ,6

11 Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistysry 11 Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää pohjoiskarjalaisten virkistysmahdollisuuksia sekä matkailuelinkeinon yleisiä toimintaedellytyksiä hankkimalla käyttöoikeuksia, varustamalla sekä ylläpitämällä seutukaavassa osoitettuja tai muutoin seudullisiin tarpeisiin tarkoitettuja moottorikelkkailu-uria uria ja niiden liitännäisalueita. Yhdistys voi tarvittaessa osallistua myös seudullisten ulkoilureittien ja virkistysalueiden mukaan lukien virkistysveneilyä palvelevien retkisatamien toteuttamiseen ja ylläpitoon

12 Uusi toimintamalli - lähtökohtia 12 Toimitusmenettely juridinen perustamiskustannus n. 1,5 M Kerralla valmis /pysyvyys Ilmainen julkinen palvelu Ylläpidon rahoitus?? (mm. lainsäädännön rajoitteet) Sopimusperusteinen reitistö juridinen perustamiskustannus n. 0,45 M Jatkuva säätäminen Osittain maksullinen - liiketoimintakäyttö - moottorikelkkailu Vapaaehtoistyön hyödyntäminen!!??

13 Uusi toimintamalli - lähtökohtia 13 Hankkeen esittämän maakunnallisen virkistyspalveluverkoston toiminnallisessa rakenteessa on pyritty huomioimaan eri harrastusmuotojen tarpeet, seutukunnittaiset erityispiirteet sekä alueellinen tasapuolisuus Rahoitusmallin perustana oleva maakunnallinen virkistyspalveluverkosto on ohjeellinen tarkennukset kuntien esitysten pohjalta!

14 Uusi toimintamalli - lähtökohtia 14 Kuntien vaatimuksesta tarkennettuun käynnistämissuunnitelmaan sisällytetty myös maanomistajakorvausten rahoitussuunnitelma (taulukossa kelkkailu-uria koskeva kustannusraami) MAKSULUOKKA km ha /ha (Vuosi) (15 v) Metsätalousmaa Tilakohtainen tie Peltomaa Joutomaa YHTEENSÄ

15 Uusi toimintamalli - lähtökohtia 15

16 Tilanne NYT: Kuntien keskimääräinen panostus ulkoilu- ja virkistysreitistön ( pitkät reitit ) ylläpitoon 0,75 0,85 euroa / asukas / vuosi (Huomioitu kelkkailu-urien ylläpitoon välillisesti tehty panostus sekä tietyt toiminta-avustukset paikallisille yhdistys muotoisille ulkoilureittien ylläpitoon osallistuville toimijoille) Hankkeessa suunniteltu rahoitusmalli: Kuntien ylläpitovastuulle kuuluvan maakunnallisen virkistyspalveluverkoston ylläpidon laskennallinen kustannustaso keskimäärin 1 euro / asukas / vuosi (Huomioitu varaus peruskorjauksiin) yht Rahoitusmallin periaatteet 16

17 Rahoitusmallin 17 Tilanne NYT: periaatteet Yksityistä rahoitusta hyödynnetään laajemmassa mittakaavassa vain moottorikelkkailu-urien ylläpidossa uraluvat n / vuosi Hankkeessa suunniteltu rahoitusmalli: Kelkkailu-urien rahoitusjärjestelmä säilytetään entisellään, muiden virkistyspalvelujen osalta liiketoimintakäyttöön maksullisuuden periaate sekä lahjanluonteisen rahoituksen mahdollistaminen tavoitetaso / kertymä n / vuosi

18 Rahoitusmallin periaatteet 18 Tavoitteellisen virkistyspalveluverkoston ylläpidon rahoitustarve on noin euroa vuodessa (sisältäen ulkoilureitit, moottorikelkkailu-urat, osia retkisatama- ja lintutorniverkostosta) Summasta noin puolet on pyrittävä kokoamaan yksityisluonteisista rahoituslähteistä tai rahassa mitattavissa olevien työsuoritteiden muodossa

19 Rahoitusmallin 19 periaatteet Resurssien kohdentamisen perusteena eri harrastusmuotojen vaatiman palveluverkoston osalta on kyseisen harrastuksen valtakunnallisessa ulkoilututkimuksessa (METLA) mitattu suosio perusteiden tasapuolisuus Kuntien vastuulla olevan rahoituksen ( ) kohdentuminen: - Ulkoiluaktiviteetit 85 % - Moottorikelkkailu 15 %

20 Rahoitusmallin periaatteet 20 Osa vuosittaisesta perusrahoituksesta kanavoidaan investointirahastoon Tavoite: % / vuosi Käyttökohteet: Hankkeiden omarahoitus, peruskorjausten suora rahoitus, korvaukset maanomistajille Korvamerkintä seutukunta / kuntatasolla

21 Rahoitusmallin periaatteet 21 Ulkoilureittien rahoituksen liikkuvat osat kompensaatioerät: Kuntien keskinäisten vastuuerojen kohtuullistaminen Yksityisrahoitteinen avustus kunnille, joiden keskimääräinen kustannustaso maakunnallisten virkistyspalvelujen toimintapuitteisiin ylittää tason 1,5 euroa /asukas/vuosi Ilomantsi, Lieksa, Valtimo Kerroinmallin epäjohdonmukaisuuksien oikaisu harkinnanvarainen yksityisrahoitteinen avustus, ylläpito-organisaation hallituksen päätökseen perustuen, myöntämisvaltuus euroa / vuosi

22 Taulukko 1. Suomalaisten ulkoilu- ja virkistysreitteihin tukeutuvat harrastukset ikäryhmittäin vuonna 2000 ja Ikäryhmä, harrastukseen osallistuneiden osuus (%) Harrastusmuoto Maastohiihto ladulla 30,2 28,4 36,8 37,6 39,3 41,1 18,0 32,0 - Hiihtoretkeily (>20 km) 9,5 8,5 11,2 11,0 14,8 14,7 4,0 9,6 - Patikointi (väh. 10km/0,5 päivää) 24,3 25,3 26,1 29,6 24,3 27,8 9,5 16,3 - Retkeily, erävaellus 13,9 15,2 8,6 12,3 5,2 7,6 1,6 4,8 - Melonta 9,9 14,2 6,8 13,3 3,3 7,9 0,8 2,7 - Pyöräretkeily (väh. 30km/0,5 pv) 13,8 12,2 11,6 13,2 10,4 10,2 3,5 5,1 - Maastopyöräily 10,4 12,4 6,2 11,0 3,5 5,1 1,5 2,8 - Maastoratsastus 6,4 8,3 2,8 5,4 0,5 1,8 0,2 0,3 - Lumikenkäily 0,6 5,9 0,6 4,7 0,2 4,2 0,1 2,2 - Koiravaljakkoajelu 1,0 1,9 0,6 1,2 0,3 0,5-0,3 - Moottorikelkkailu 16,4 14,7 12,3 10,8 7,0 8,9 3,8 4,5 - Mönkijäajelu 2,7 12,0 1,4 9,1 0,6 4,9 0,2 2, Lähde: Karelia Amk Keijo Koskinen 2014 Luonnon virkistyskäyttö 2000, LVVI tutkimus , Tilastot, Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 802, 2001., METLA, ulkoilututkimus, MetINFO 2012.

23 Taulukko 2. Maakunnallisen virkistyspalveluverkoston ylläpito: Rahoituksen kohdentamisen periaatteet Harrastusmuoto Harrastuksen Osuus (euroa) Käyttökohde / (tilanne LVVI 2 v.2010, suosio maakunnallisesta virkistystoiminnan Itä-Suomen suuralue) %/mitoitusluku ylläpitorahastosta osa-alue - Patikointi (väh. 10km/0,5 pv) 26,0 23, (taajamien vaikutusalueille sijoittuvat reitit, matkailukohteisiin tukeutuvat reitit) - Retkeily, erävaellus 10,5 9, (ulkoilun runkoreitit) - Maastopyöräily 7,6 6, (ulkoilun runkoreitit, matkailukohteisiin tukeutuvat reitit) - Maastoratsastus 5,0 4, (matkailukohteisiin tukeutuvat reitit) - Koiravaljakkoajelu 1,4 1, (ulkoilun runkoreitit) Ulkoilureittiharrastukset MONIKÄYTTÖ -ULKOILUREITIT - Moottorikelkkailu 17,1 15, Moottorikelkkailu-urat - Hiihtoretkeily (>20 km) 14,4 12, Laturetkireitit - Melonta 12,9 11, Melontareitit - Pyöräretkeily (väh.30km/0,5 pv) 9,3 8, Pyöräretkeilyreitit - Matkaveneily 9,0 8, Retkisatamat - Lintujen tarkkailu Maakunnallinen lintutorniverkosto 113,2 100, Karelia AmkKeijo Koskinen

24 Taulukko 3. Maakunnallisen virkistyspalveluverkoston laajuus Reittityyppi / kohdetyyppi Osuus (euroa) Hoito- Ohjeellinen reitistön maakunnallinen kustannus laajuus (km)/ rahasto / km/yks. kohdemäärä (kpl) Monikäyttö-ulkoilureitit Taajamien lähialueet Matkailupainotteiset reitit Erävaellusreitit 100 Moottorikelkkailu-urat Laturetkireitit Melontareitit Pyöräretkeilyreitit Retkisatamat Lintutornit ja oheisrakenteet YHTEENSÄ ) Talviaikaiset keskimääräiset kunnossapitokustannukset tavoitetilanteessa. Mitoituksessa on huomioitu kelkkailun harrastajien omavastuu osuus. 2) Maakuntakaavaan mukainen uraverkosto. Urien kokonaismäärässä ovat mukana vielä toistaiseksi rakentamatta olevat yhteydet. 24 Karelia AmkKeijo Koskinen 2014

25 Hyödyt / tavoitteet 25 Palvelurakenteiden säilyminen (monipuolistuminen) ja tasalaatuisuus (turvallisuusnäkökohdat) EU rahoituksen hyödyntäminen matkailuyritysten toimintapuitteiden kehittäminen Matkailukäytön tehostuminen ja liiketoiminnallisten tuottojen kasvu kerroinvaikutukset aluetalouteen Maakunnan profiloituminen osaavana, käyttäjälähtöisten virkistyspalvelujen tuottajana asumisviihtyvyys, terveydelliset ja sosiaaliset hyvinvointivaikutukset

26 Virkistysreittien ylläpidon vaihtoehtoja Asianomainen kunta ylläpitää yksin alueelleen sijoittuvat reitistöt 2. Kunta ylläpitää pääosan reiteistä ja joitain kohteita tai reitistönosiaon osoitettu toimeksiantosopimuksella esim. kyläyhdistyksen, metsästys-tai urheiluseuran tms. tahon hoidettavaksi 3. Kunnan ja matkailuyritysten tai harrastusjärjestön kanssa muodostettu reittipooli ylläpitää tiettyyn harrastusmuotoon liittyvää reitistöä Karelia Amk Keijo Koskinen 2014

27 Virkistysreittien ylläpidon vaihtoehtoja Paikallinen matkailuyhdistys hoitaa yhteistyössä kunnan kanssa matkailullisesti tärkeät virkistysreitit (malli suuret matkailukeskukset ) 5. Kuntien yhteisellä sopimuksella perustettu virkistysalueyhdistys (säätiö) koordinoi maakunnallisesti virkistysreitistöjenja virkistysaluekohteiden ylläpitoa Maakuntaorganisaatio voi jakaa toiminta-avustuksia peruskunnille, joiden vastuulla käytännön toteutus on Karelia Amk Keijo Koskinen 2014

28 Virkistysreittien ylläpidon vaihtoehtoja Kunta vastaa joko yksin tai toimeksiantosopimuskumppanien välityksellä yleiseen virkistys-käyttöön tarkoitettujen reittien ja kohteiden ylläpidosta ja matkailuyritykset sekä eri harrastusjärjestöt hoitavat oman toimintansa kannalta tarpeelliset reitistöt ja kohteet Toimintaan saatetaan saada ao. kunnalta avustuksia Karelia Amk Keijo Koskinen 2014

29 29

30 30

31 31

32 32

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI

MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI 1 MOOTTORIKELKKAILUREITISTÖN PERUSTAMINEN KESKISUOMALAINEN MALLI KESKI-SUOMEN LIITTO HORONJÄRVI KY / ILKKA MANKONEN 28.5.2003 KESKI-SUOMEN LIITTO, Julkaisu B 124, ISBN 951-594-200-4; ISBN 951-594-201-2

Lisätiedot

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Tilannekartoitus Ellare Oy Pirjo Räsänen Heli Saari MEK A:134 2004 Matkailun edistämiskeskus 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti HANKESUUNNITELMA. Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 piia.makila@mantyharju.

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti HANKESUUNNITELMA. Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 piia.makila@mantyharju. Mäntyharju Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 Mäsek Oy piia.makila@mantyharju.fi Mäsek Oy Mäntyharju Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti

Lisätiedot

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti HANKESUUNNITELMA. Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 040 774 1902 piia.makila@mantyharju.

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti HANKESUUNNITELMA. Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 040 774 1902 piia.makila@mantyharju. Mäntyharju Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 040 774 1902 Mäsek Oy piia.makila@mantyharju.fi Mäsek Oy Mäntyharju Repoveden kansallispuiston Pohjoinen Portti

Lisätiedot

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53

2.8 Liikenne. Kittilän kunta. 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Levin ympäristön matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen 96 2.7.4 Julkiset palvelut 53 Kunnan hallinto-osasto / elinkeinotoimisto hallinnoi mm.. Tunturi-Lapin kehitys ry on seutukunnallinen kehittämisyhdistystä,

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

Metsät parantavat elämänlaatua

Metsät parantavat elämänlaatua Kansallinen metsäohjelma Metsät parantavat elämänlaatua Työryhmän loppuraportti 29.11.2012 Metsäneuvostolle Kansallisen metsäneuvoston määräaikainen Metsät parantavat elämänlaatua -työryhmä on tarkastellut

Lisätiedot

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020

Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 TEUVAN KUNTA Parran ja SOTKAN ALUEIDEN MASTER PLAN 2020 31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1 I PARRAN ja SOTKAN MASTER PLAN 3 1 NYKYISET TOIMINNOT parrassa ja sotkassa 5 1.1 Parra nyt 5 1.2 Sotka nyt

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa

Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa 31.5.2012 Virkistysalueiden matkailun kehittäminen Uudessa Oulussa VirMa -työryhmän raportti NIMI: Jyrki Kemppainen, asiakkuuspäällikkö PUHELIN (044) 499 3296 OSOITE Elektroniikkatie 5, PL 22, 90015, Oulun

Lisätiedot

YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLÄN MASTERPLAN

YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLÄN MASTERPLAN YLLÄKSEN UUDEN MATKAILUKYLÄN MASTERPLAN SELOSTUS 30.11.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE, LÄHTÖTIEDOT... 4 1.1 Sijainti... 4 1.2 Kaavatilanne ja maanomistus... 4 1.3 Rakennettu

Lisätiedot

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN Juhani Kettunen Jura Mäkinen Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Jyväskylän yliopisto Liikunnan kehittämiskeskus 2003 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKUNTASTRATEGIA Kimmo Suomi & Outi Metsäranta Liikunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Yritystä olla pitää Keski-Karjalan Leader-ohjelma 2007-2013

Yritystä olla pitää Keski-Karjalan Leader-ohjelma 2007-2013 Yritystä olla pitää Keski-Karjalan Leader-ohjelma 2007-2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi tiivistelmä eli lyhyestä virsi kaunis...2 2. Edellisten ohjelmakausien satoa ja tulevan kauden kokoamista...4 2.1.

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 9.6.2010 Ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Maaseutumatkailu Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Maaseutumatkailu Toimialaraportti 15/2005 Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Suunnitteluopas OutdoorsFinland.fi VisitFinland.com

Suunnitteluopas OutdoorsFinland.fi VisitFinland.com Suunnitteluopas OutdoorsFinland.fi VisitFinland.com Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin. 1 Lukijalle Pyörämatkailua edistävät tahot Visit Finland, www.visitfinland.com

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön kehittämishanke

Mäntyharju. Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti. Matkailureittien ja toimintaympäristön kehittämishanke Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti Matkailureittien ja toimintaympäristön kehittämishanke Piia Mäkilä Hankesuunnittelija puh. 044 262 3307 Mäsek Oy matkailu@mantyharju.fi Mäsek Oy Mäntyharju-Repovesi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot