TOIMINTAKERTOMUS VETELIN SÄHKÖLAITOS OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VETELIN SÄHKÖLAITOS OY"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS VETELIN SÄHKÖLAITOS OY 2013

2 Sisällys KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN HALLINTO... 4 Omistussuhteet... 4 Yhtiökokoukset... 4 Hallitus... 4 Tarkastustoimi... 5 Osakkuudet ja jäsenyydet... 5 Henkilöstö... 5 TILINPÄÄTÖS... 6 Tuloslaskelma... 6 Tase... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 9 OSAKEYHTIÖLAIN EDELLYTTÄMÄ TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Henkilökunta Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käytöstä Yhtiön tuloskehitys Arvio tulevasta kehityksestä Tuloslaskelman ja taseen selostus Liikevoitto / tappio Poistot Korot Investoinnit Luottotappiot Tilinpäätöksen eriyttäminen Vaihto-omaisuus Vieras pääoma Kiinnitykset ja takaukset Osakkeet Liittymismaksut TILINTARKASTUSKERTOMUS TEKNISET TARKASTUKSET SÄHKÖN HANKINTA JA MYYNTI OMAT VESIVOIMALAITOKSET Patanan vesivoimalaitos Pihlajamaan vesivoimalaitos

3 ASENNUSTOIMINTA VERKOSTON RAKENTAMINEN SÄHKÖN KÄYTTÖ VETELISSÄ TALOUDELLINEN KEHITYS

4 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2013 Kertomusvuosi oli yhtiön 26 toimintavuosi. Yhtiö jatkaa Vetelin kunnan sähkölaitoksen vuonna 1973 aloittamaa sähkönjakelutoimintaa. Kunnanvaltuuston yhtiölle antama toiminta-ajatus on energiahuollon hoitaminen liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla siten, että energian laatu ja hinta vastaavat yhteiskunnan ja alueen kohtuullisia tarpeita. Yhtiöllä on myös energiankäyttäjiä palvelevaa sähköasennustoimintaa. Jakelualue on Vetelin kunta lukuun ottamatta Polson kylää sekä Nykäsen ja Kivikankaan taloryhmiä. Liiketoiminnan tulos oli huomattavasti heikompi kuin vuotta aiemmin ,06 ( ,05 ). Heikon liiketoiminnan tulostason syy on sähköenergian kulutuksen väheneminen sekä sähköenergian pörssihintojen matala taso suhteessa yhteisomistuslaitosten (Mankala-tuotanto) omakustannushintaan. Myös omien vesivoimalaitosten pienentynyt tuotanto vaikutti voimakkaasti tuloksen alhaisuuteen. Osakkuusyhtiöiden osinkojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen vuoden taloudellinen tulos on ,96 ( ,37 ). Sähkön siirtohintoja korotettiin % ja myyntihintoja 3-12 % alkaen tariffista riippuen. Sähkön myynti käyttäjille väheni 3,3 % edellisestä vuodesta. Myynnin väheneminen johtui pääasiassa korkeammasta keskilämpötilasta verrattuna edelliseen vuoteen. Omilla vesivoimalaitoksilla tuotettiin sähköä 3.541,8 MWh, joka on 43 % vähemmän kuin vuonna Vuosi oli erittäin vähäsateinen ja voimalat seisoivat veden puutteen vuoksi astui voimaan uusi sähkömarkkinalaki. Lain yhtenä keskeisenä tarkoituksena on lisätä sähkönjakeluverkkojen toimitusvarmuutta. Laissa velvoitetaan rakentamaan ja ylläpitämään sähkönjakeluverkkoa siten, että vuoden 2028 loppuun mennessä mikään myrskyn tai lumikuorman aiheuttama katko ei kestä asemakaava-alueella yli 6 tuntia tai haja-asutusalueella yli 36 tuntia. Tämä vaatii Vetelissäkin huomattavia investointeja, joihin varaudutaan siirtomaksujen korotuksilla. Ensimmäiset vaatimuksiin vastaavat investoinnit on tehty Kalliojärvellä linjan uusinnan merkeissä. Seuraavat tehdään sähköasemalle v. 2014, jossa uusitaan suojareleet ja asennetaan Scada-automaatiojärjestelmä. Automaatiolla saavutetaan vikapaikkojen nopeampi rajaus ja paikannus sekä varasyöttöjen nopeampi kytkentä. Sähkön tuotannon kasvua on ollut tuulivoimapuolella, jossa Puhuri Oy on saanut uusia puistoja käyntiin viimeksi Merijärvellä Ristivedon tuulipuisto. Kanteleen Voima Oy ja Oy Alholmens Kraft Ab ovat rajoittaneet tuotantoaan lämpimän talven ja sähkön pörssihinnan takia. Keväällä 2014 syntyi Vetelin Tuulivoima Oy, jonka osakkaana sähkölaitos myös on. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa Veteliin tuulivoimaa ja tästä tuulivoimasta osuus tulee myös meille. Vetelin Sähkölaitos Oy on osakkaana Oy Katternö Kärnkraft Ab:ssä, jonka kautta omistamme osuuden Fennovoima Oy:stä ja sen tulevasta kapasiteetista. Edelleen selvitämme vesivoiman rakentamismahdollisuuksia Vetelissä. 3 Siirtoverkon tulevat vuodet ovat työn täyteisiä, siitä pitää huolen valitsemiemme edustajien säätämä lainsäädäntö. Tämä kaikki, maksaa ja maksumies on aina kuluttaja. Tuotantopuolella mielenkiinnolla odotamme hankkeiden etenemistä niin tuulivoiman kuin ydinvoimankin suhteen. Voimaa tarvitaan, mutta kaikille on vastustajansa. Urakointiajat Suomessa ovat hiljaisia. Vetelissä näyttää urakointitöiden määrä olevan kuitenkin hyvällä tasolla. Toivottavasti pärjäämme kilpailussa. Vetelissä Juha Kauppinen toimitusjohtaja

5 HALLINTO Omistussuhteet Yhtiön osakkeet omistaa Vetelin kunta. Osakepääoma on kaksisataatuhatta euroa ( ), joka jakaantuu 1000 kappaleeseen 200 euron arvoisiin osakkeisiin. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin hotelli Foxmannissa. Yhtiökokoukseen osallistuivat kunnanhallituksen valitsemina: Liisa Veiskola Jyri Myllymäki Veijo Savolainen Riitta Huusko Johanna Järvelä Jukka Torppa Jussi Torppa kunnanjohtaja talousjohtaja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja kunnanhallituksen jäsen kunnanhallituksen jäsen kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja 4 Muut läsnä olleet: Erkki Lassila Antero Tikkakoski Vesa Lahti Juha Kauppinen sähkölaitoksen hallituksen pj sähkölaitoksen hallituksen jäsen sähkölaitoksen hallituksen jäsen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Torppa ja kokouksen sihteerinä toimi Juha Kauppinen Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 7 :ssä määritellyt asiat. Hallitus Yhtiökokous valitsi varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseksi: Erkki Lassila Antero Tikkakoski Pirkko Vikman Sari Torppa Marketta Pulkkinen Vesa Lahti Markku Koivuluoma sekä varajäseniksi: 1. varajäsen Riitta Kola 2. varajäsen Pekka Koivumäki Hallitus valitsi kokouksessaan toimitusjohtaja Erkki Lassilan hallituksen puheenjohtajaksi ja Vesa Lahden varapuheenjohtajaksi. Hallitus kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 51 varsinaista asiaa.

6 Tarkastustoimi Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet: Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab vastuullisena tilintarkastajana Tuula Ylikangas. Osakkuudet ja jäsenyydet Yhtiö on ollut osakkeenomistajana seuraavissa yhtiöissä (suluissa osuus osakepääomasta): Oy Katternö Ab (2,256%) Perhonjoki Oy, B-sarja (3,213%) Oy Herrfors Ab, B-sarja (3,097%) Katternö Kraft Oy Ab (2,140%) Katternö Kärnkraft Oy Ab (1,520%) Vetelin Lämpö Oy (25%) 5 Yhtiö on ollut edustettuna seuraavissa yhdistyksissä: Sähköenergialiitto ry Sener Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry Vetelin Yrittäjät ry Fincopower Oy Energiateollisuus ry Paikallisvoima ry Pienvesivoimayhdistys ry Henkilöstö Sähkölaitoksen palveluksessa oli seitsemäntoista henkilöä palkattuina, joista yhdeksän henkilöä eri pituisilla määräaikaisilla sopimuksilla sekä kaksi työssäoppimisharjoittelijaa. Vakituiset työntekijät: NIMI KOULUTUS TEHTÄVÄ PALVELUSAIKA Juha Kauppinen insinööri toimitusjohtaja/käytönjohtaja alkaen Vesa Salmela insinööri sähkötöiden johtaja alkaen Tarja Naskali merkonomi toimistosihteeri alkaen Leo Saari asentaja linja-asentaja alkaen Raimo Sillanpää asentaja sisäjohtoasentaja alkaen Timo Harjupatana asentaja sisäjohtoasentaja alkaen Pasi Lehtimäki asentaja linja-asentaja alkaen Veli-Matti Vähäkainu asentaja sähköasentaja alkaen

7 TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma 6

8 Tase 7

9 8

10 Tilinpäätöksen liitetiedot 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 OSAKEYHTIÖLAIN EDELLYTTÄMÄ TOIMINTAKERTOMUS Vetelin Sähkölaitos Oy, VETELI Y-tunnus Tilikausi Yhtiöllä ei ole tytäryhtiöitä. Suluissa vuoden 2012 tiedot. Yleistä Sähkön verkkotaseen hankinta oli ,10 MWh ( MWh). Hankinta pieneni edellisestä vuodesta 15,3 % (+4,3 %). Vuonna 2013 uusittiin asiakastietojärjestelmä ja valmisteltiin varastohallintajärjestelmän uusintaa. Syksyllä tehtiin päätös olla mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeessa. Merkittävin urakointikohde oli Tunkkarin sairaalan keittiötilojen sähkösaneeraus sekä ambulanssihallin sähköistys. Sähkölaitoksen pihalle tehtiin kaapelivarastokenttä. Verkostotyöt kohdistuivat pääosin uusien liittymien tekemiseen (25 kpl), keskeneräisten töiden jatkamiseen ja kunnossapitoon. Verkoston raivaustöitä tehtiin normaalia enemmän yhden metsurin ja yhden raivauskoneen voimin. Etäluettavien mittareiden asennukset saatiin päätökseen. Omat voimalaitokset tuottivat kuivan vuoden takia vain 3.541,8 MWh (6.177 MWh). 14 Henkilökunta Vakinaisesti sähkölaitoksen palveluksessa oli tilikauden aikana kokopäiväisiä työntekijöitä 8(8). Ostopalvelut työllistivät n. yhden henkilön. Tilikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita seuraavasti: Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Muille yhtiön palveluksessa olleille YHT Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käytöstä Tilikauden tulos oli ,96 euroa ( ,37 ). Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan euroa ( ), eli 100 euroa/osake (200 /osake). Yhtiön tuloskehitys Yhtiön liikevaihto oli ,13 euroa ( ,37 ). Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,35 euroa ( ,47 ). Arvio tulevasta kehityksestä Omistamiemme voimaosuuksien määrä ylittää oman tarpeen, mutta tuotantoa optimoidaan pörssihinnoittelun muutoksien mukaan. Silti oman tuotannon keskimääräinen omakustannushinta ylittää nykyisin pörssisähkön hintatason. Tämä johtaa siihen, että tuotantoa omistamattomat sähköenergian myyjät ovat edullisemmassa kilpailuasemassa kuin me, jolla on merkittävä oman tuotannon osuus. Kilpailu sähkön vähittäismyynnissä kovenee ja tämän hallitseminen on lähiaikojen haaste. Arvio tulevasta pörssisähkön hinnan kehityksestä on vaikea. Siihen vaikuttaa pohjoismainen vesitilanne, tuotantoresurssien syntyminen ja lakkaaminen, suurten tuotantoyksiköiden häiriöt ja seisokit sekä ulkolämpötila. Merkittävin kysymys kuitenkin on Suomen teollisuustuotannon tulevaisuus. Mikäli teollisuustuotanto virkistyy, niin sillä on suora vaikutus sähkön hinnan nousuun. Orastavaa nousua on nähty eri analyyseissa, mutta idän suunnan poliittiset ongelmat saattavat olla uhka tälle. Ennusteemme vuodelle 2014 on, että sähkön hinta pörssissä pysyy samalla tasolla kuin v Parempia sähkömarkkina-aikoja odotellessa olemme yhdessä Oy Katternö Kraft Ab:n ja Kanteleen Voima Oy:n kanssa muodostaneet Vetelin Tuulivoima Oy:n jonka tarkoituksena on rakentaa Veteliin tuulivoimaa.

16 Tästä energiasta osa tulee nk. Mankala-periaatteella myös Vetelin Sähkölaitos Oy:lle ja alentaa hankitun sähköenergian omakustannustasoa merkittävästi astui voimaan uusi sähkömarkkinalaki, joka toi uusia velvoitteita verkonhaltijoille. 15 vuoden siirtymän aikana, eli vuoden 2028 loppuun mennessä verkko on saatava siihen kuntoon, ettei mikään sääilmiö saa aikaan taajama-alueilla yli 6 tunnin ja haja-asutusalueella yli 36 tunnin sähkökatkoa. Tämän saavuttaminen edellyttää pitkän tähtäimen investointiohjelman, joka on valmisteilla. Investointiohjelman toteuttaminen on jo aloitettu ja vuoden 2014 aikana uusitaan suojareleet sähköasemalle ja hankitaan Scada-järjestelmä (automaatiojärjestelmä). Tulevina vuosina paneudutaan siirtolinjojen uusintaan. Velvoitteiden täyttäminen ei ole ainoastaan investointien tekemistä, vaan lisäksi tehdään merkittävä määrä kunnostustöitä linjoja korjaamalla ja johtoteitä raivaamalla. Rakennussähköistystoimintaa jatketaan totutulla tavalla lähialueen asiakkaiden tarpeisiin. Varaston hallinnassa on otettu käyttöön materiaalijärjestelmä, jolla saavutetaan tehokkaampi varaston hallinta ja sujuvampi tarvikkeiden haku töille ja asiakkaille. 15 Tuloslaskelman ja taseen selostus Kirjanpidossa on käytetty Vetelin kunnan konserniohjetta. Liikevaihto oli toimintavuonna ,13 euroa ( ,37 ). Sähkön myyntituloja ja siirtomaksuja oli ,13 euroa ( ,14 ). Loppu sisältää asennustoiminnan ja muut tulot. Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät varaston vuokran. Liikevoitto / tappio Liikevoitto oli ,06 euroa ( ,05 ), eli 0,4 % (4,4 %) liikevaihdosta. Poistot Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin ,86 euroa. Poistojen osuus on 10,5 % liikevaihdosta. Korot Korkomenot olivat 3.018,77 euroa. Ne sisältävät Pihlajamaan voimalaitoksen korkomenot. Korkotuotot olivat 7.114,56 euroa. Investoinnit Investointeihin käytettiin ,26 euroa. Summa sisältää investoinnit etäluettaviin sähköenergian mittareihin, sähköverkostoon ja sähköasemaan, IT ohjelmistoihin ja kalustoon sekä voimalaitososakkeisiin. Luottotappiot Luottotappioita on kirjattu 2.505,47 euroa. Luottotappioiksi kirjattiin vanhempia saatavia, joiden osalta perintä jatkuu edelleen. Luottotappiot on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Tilinpäätöksen eriyttäminen Tuloslaskelmasta ja taseesta on laadittu sähkömarkkinalain edellyttämä erittely verkkoliiketoiminnasta ja sähkön myynnistä. Sähkön siirron liikevaihto oli ,46 euroa ( ) ja tulos oli ,35 euroa ( ). Sähkön myynnin liikevaihto oli ,83 euroa ( ) ja tulos oli ,90 euroa ( ). Asennustoiminnan liikevaihto oli ,84 euroa ( ) ja tulos oli ,51 euroa (2.082 ). Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuudeksi on kirjattu asennus- ja linjatarvikevarasto sekä keskeneräiset asennustyöt.

17 Vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua: Vetelin Osuuspankki , ,00 Vetelin Ylipään Osuuspankki , ,22 Yhteensä , ,22 Liittymismaksurahasto ,50 euroa ( ,85 ) on taseessa kirjattu vieraaseen pääomaan. Liittymismaksut eivät käytännössä ole velkaa. Kiinnitykset ja takaukset Yhtiö ei ole myöntänyt takauksia. Tilalle Patorakennus 8:39 on myönnetty euron kiinnitys Vetelin Osuuspankille ja euron kiinnitys Vetelin Ylipään Osuuspankille. Tilalle Patorakennus 8:39 on rakennettu Patanan vesivoimalaitos. Tilalle Sähköpihlaja 6:22 on myönnetty euron kiinnitys Vetelin Osuuspankille ja euron kiinnitys Vetelin Ylipään Osuuspankille. Tilalle Sähköpihlaja 6:22 on rakennettu Pihlajamaan vesivoimalaitos. Keskeneräisten töiden ja urakoiden pantteja ei ole. 16 Osakkeet YRITYS OMISTUSOSUUS % KPL NIMELLISARVO KIRJANPITOARVO Oy Katternö Ab Perhonjoki Oy Oy Katternö Kraft Ab Oy Katternö Kärnkraft Oy Vetelin Lämpö Oy Oy Herrfors Ab Fincopower Oy 2,26 3,21 2,14 1, , , , , , , , , , , ,88 Yhteensä ,42 Liittymismaksut Liittymissopimuksia tehtiin 25 kpl (26 kpl). Liittymismaksuja kertyi yhteensä ,65euroa ( ,50 ).

18 TILINTARKASTUSKERTOMUS 17

19 TEKNISET TARKASTUKSET Apex Automation Oy:n valtuutettu tarkastaja Jouni Känsälä suoritti vuonna 2013 rakennettujen verkostojen varmennustarkastuksen. SÄHKÖN HANKINTA JA MYYNTI Sähkö hankittiin pääosin Katternöltä osakkuussähkönä PVO:n tuotantolaitoksilta, Kaitforsin vesivoimalaitokselta ja Alholmens Kraftin biovoimalaitokselta, Puhurin tuulivoimalaitoksilta ja Haapaveden turvevoimalaitokselta sekä tuotettiin omilla vesivoimalaitoksilla. Uutena tuotantona käynnistyi pientuottajan vesivoimalaitos Seikankoskessa. Sähköä tuotiin omaan verkkoon ,1 MWh, tuotettiin omilla vesivoimalaitoksilla 3.541,8 MWh ja pientuottaja tuotti 86,8 MWh, eli yhteensä sähkön siirtoa Vetelin jakeluverkossa oli ,7 MWh (30.706,2 MWh). Sähkön siirto pieneni 3,5% (+4,3 %), joka johtui edellistä vuotta lämpimämmästä keskilämpötilasta. Omat ja osakkuuslaitosten tuotantoresurssit olivat suuremmat kuin oma myynti. Sähköä tuotettiin omissa ja osakkuusvoimalaitoksissa markkinatilanteen takia vain MWh ( MWh). Omavaraisuusaste oli 101 % (99 %). Sähköä myytiin asiakkaille MWh ( MWh). Tästä jakelualueen ulkopuolelle myytiin 3212 MWh (2.142 MWh). Sähkön kokonaistuotanto ja myynti oli tasapainossa, mutta hetkellisten vaihteluiden ylijäämä myytiin pohjoismaiseen sähköpörssiin sekä alijäämä hankittiin pohjoismaisesta sähköpörssistä. Vetelin Sähkölaitos Oy:n alueelle ulkopuolista myyntiä oli 2.570MWh (2.258 MWh). Sähkön hankinnan ja myynnin riskien hallintaa ja pörssikauppaa hoiti Power - Deriva Oy yhteisesti Katternö - ryhmän osakkaiden kanssa. Suurin tunnin hankintateho Katternöstä oli 6,6 MW torstaina klo OMAT VESIVOIMALAITOKSET 7000 Vesivoima yht. MWh Vesivoima yht. MWh

20 Patanan vesivoimalaitos Patanan voimalaitos toimi koko vuoden hyvin. Voimalaitoksen tuotanto oli keskimääräistä huomattavasti pienempi johtuen kuivasta vuodesta. Voimalaitos oli seisomassa , jolloin tehtiin myös vuosihuolto, sekä Marras-joulukuun sateet olivat runsaita, joten loppuvuoden käyntiaste oli hyvä. Vuosihuoltoseisokki pidettiin Voimalaitoksen tuotto oli MWh (3.320 MWh). Voimalaitoksen bruttotuotanto on ollut valmistumisesta alkaen MWh. 450,0 Patana MWh 400, ,0 300,0 250,0 200,0 Patana MWh 150,0 100,0 50,0 0, Patana brutto /MWh Patana brutto /MWh

21 Pihlajamaan vesivoimalaitos Voimala toimi koko vuoden hyvin. Laitoksella oli vuosihuoltoseisokki Koneistolle tehtiin myös värähtelymittaukset. Voimalaitoksen tuotto oli 1.627,7 MWh (2.857 MWh). Voimalaitoksen bruttotuotanto valmistumisesta lähtien on ollut MWh. 350,0 Pihlajamaa MWh 300,0 250, ,0 150,0 Pihlajamaa MWh 100,0 50,0 0, Pihlajamaa brutto / MWh Pihlajamaa brutto / MWh

22 ASENNUSTOIMINTA Vuoden aikana tehtiin sähköasennuksia ja korjauksia laskutyönä mm. julkisiin ja tuotantorakennuksiin, vesilaitoksen pumppaamoihin, tievalaistuksiin sekä yksityisille asiakkaille. Suurimpana projektina oli Tunkkarin sairaalan keittiötilojen ja ambulanssihallin sähköistys. Etäluettavien mittareiden asennukset saatiin tehtyä kevään aikana. VERKOSTON RAKENTAMINEN Uusia liittymiä rakennettiin 25 kpl. Pienjänniteverkon osia vahvistettiin. Verkostoa kunnostettiin ja raivattiin johtokatuja. Kalliojärven 20 kv:n maakaapeli siirtolinja saatiin käyttöön huhti-toukokuun aikana. 21

23 SÄHKÖN KÄYTTÖ VETELISSÄ PIKA- JA AIKAJÄLLEENKYTKENNÄT Torppa Pjk Tunkkari Ajk Keskusta Pjk Ajk Sillanpää Pjk Ajk Salmela Pjk Pulkkinen Ajk Isokylä Pjk Patana Ajk Yhteensä Pjk Ajk Jälleenkytkentöjen määrä kasvoi selvästi, joka suurimmalta osin johtuu kesäkuun lopun kovasta ukonilmasta sekä loppusyksyn Eino-myrskyn aiheuttamista vioista Yhteensä Pjk Yhteensä Ajk Pjk = katkos alueella 0,4 s. Sähkö kytkeytyy automaattisesti, jos vika on poistunut. Ajk = katkos alueella 1 min. Sähkö kytkeytyy automaattisesti, jos vika on poistunut.

24 Sähkön hankinta, sis. oma vesivoima 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Sähkön hankinta / GWh 23 10,0 5,0 0,0 Sähkön alkuperäjakauma. Sisältää oman vesivoiman. Muu fossiilinen; 0% Ydinvoima; 13% REF; 2% Öljy, kevyt; 0% Öljy, raskas; 0% Bioenergia; 18% Maakaasu; 0% Turve; 12% Vesivoima; 26% Kivihiili; 23% Tuulivoima; 5%

25 Osuus Teollisuus; 6% Rakennustoiminta; 0% Yhdyskuntahuolto; 5% Maataloustuotanto/ maatilat; 17% Liikeelämä; 8% Asuinhuoneistot; 55% 24 Kuljetus ja tieverkko; 1% Hallinto; 5% Asuinkiinteistöt; 2% Kulutus/käyttöpaikka kwh Kotitalouksien keskimääräinen sähkönkulutus Suomessa oli v n kwh.

26 TALOUDELLINEN KEHITYS 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Liikevaihto / milj. Tulos / milj. 25 0,50 0,00-0,50 0,50 0,40 0,30 0,20 Tulos / milj. Osinko / milj. 0,10 0, ,10

27 % Omavaraisuusaste sis. Liittymismaksut / % Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja / %

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 2014 TOIMINTAKERTOMUS Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 Sisällysluettelo KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2014... 3 HALLINTO... 4 Omistussuhteet... 4 Yhtiökokoukset... 4 Hallitus... 4 Tarkastustoimi... 4 Osakkuudet

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014 VUOSIKATSAUS vuodelta 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto 4 Henkilöstö 6 Sähköntuotanto 8 Sähkön myynti ja hankinta 8 Verkkotoiminta 10 Asiakaspalvelu ja markkinointi 12 Lyhennelmä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki 2009 VUOSIKERTOMUS Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW 1 000 kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2013

VUOSI- KERTOMUS 2013 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013 1 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2014 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Kauhajoki Jalasjärvi TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Juha Lindholm Karvia Isojoki Honkajoki Siikainen Kankaanpää Pomarkku Parkano Jämijärvi Ikaalinen Hämeenkyrö

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 IVALON LÄMPÖKESKUKSEN INVESTOINTI...

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot