Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2"

Transkriptio

1 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS

2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan ja tuulivoiman tuotannon tulos oli heikko, vesivoimaosuuksien tuotto oli tyydyttävä ja tulos jäi siten kokonaisuutenaan tyydyttäväksi. Sähkönsiirtotoiminnan tuloksen odotetaan paranevan lähivuosina hieman mutta sen kohoaminen selvästi voitolliseksi on epätodennäköistä. Vesivoimaosuuksien tuotot näyttävät muodostuvan varsin heikoiksi seuraavina vuosina. Tuulituotannon tuloksen odotetaan pysyvän pienenä. Yhtiö on mukana Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa Pohjois-Suomen Voima Oy:n omistuksensa kautta. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto supistui 1,71 miljoonaan euroon (1,92), vuoden 2011 luvut suluissa. Yhtiön liiketoiminnan kannattavuus oli tyydyttävä, liikevoitoksi muodostui 123 tuhatta euroa (1100 tuhatta) ja tilikauden tulokseksi 127 tuhatta euroa (862). Tilinpäätöksessä on taseen muihin aineellisiin hyödykkeisiin aktivoitu jakeluverkostoon tehtyjä laajennuksia ja perusparannusmenoja yhteensä euroa. Muutoin yhtiön toiminnallisen tuloksen ja taloudellisen aseman arvioimista varten tarvittavat tiedot käyvät ilmi oheisesta tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista. Yhtiön toiminnan kannalta olennaiset jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n jäsen ja osakkaana mm. Kuiva-Turve Oy:ssä, Simon Turvejaloste Oy:ssä, Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, PVO-Innopower Oy:ssä, Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä, Fincopower Oy:ssä ja Lapin Sähkövoima Oy:ssä. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet jäseninä Markku Kehus pj, Kalevi Miettunen vpj, Veikko Viinamäki, Johannes Tuomela, Martti Ruotsalainen, ja Seppo Knihtilä sekä varajäseninä Juha Marttila, Tuomo Onkalo, Ari Kaakkuriniemi ja Pentti Kestilä. Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana 7 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut alkaen diplomi-insinööri Pasi Syrjälä. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut HTM-yhteisö Tilintarkastus Procenta Ky jonka ilmoittamana vastuullisena tilintarkastajana toimii Veikko Vaarala (HTM).

3 3 Yhtiön osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista. Toiminnan merkittävimmät riskit ovat sähkön markkinahinnan romahtaminen ja poikkeuksellisista sääoloista aiheutuva merkittävä jakeluverkoston vaurioituminen. Joihinkin jakeluverkon vaurioihin mm. päämuuntajapalo on voitu varautua varalaitejärjestelyin. Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Vireillä ei ole oikeudenkäyntejä. Simossa

4 4 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Tuotannon materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelmanmukaiset poistot Muut liiketoiminnan kulut LIIKEVOITTO / TAPPIO Rahoitustuotot ja kulut Tuotot opo:n ehtoisista osuuksista Muut korko- ja rahoitustuotot Muut korko- ja rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ Tuloverot TILIKAUDEN TULOS

5 5 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu sitä vastaava pääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Vieras pääoma yhteensä

6 6 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Pääomalainasaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä

7 7 VERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Tuotannon materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot Eläkekulut Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut liiketoiminnan kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ Tuloverot TILIKAUDEN TULOS

8 8 VERKKOTOIMINNAN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu sitä vastaava pääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat 0 0 Siirtovelat

9 9 VERKKOTOIMINNAN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset

10 10 MYYNTITOIMINNAN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Tuotannon materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot Eläkekulut Henkilösivukulut Muut liiketoiminnan kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Tuotot opo:n ehtoisista osuuksista Muut korko- ja rahoitustuotot Muut korko- ja rahoituskulut TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset kulut Tuloverot TILIKAUDEN TULOS

11 11 MYYNTITOIMINNAN TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Pääomalainasaamiset Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset MYYNTITOIMINNAN TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake- ja muu sitä vastaava pääoma 0 0 Ylikurssirahasto 0 0 Arvonkorotusrahasto 0 0 Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat

12 12 RAKENNUSTOIMINTA JA KUNNOSSAPITO 2012 Junaradan ja Simon sähköaseman välille asensimme maakaapelit (3kpl) kesällä 2011, jotka otimme käyttöön kesän aikana. Samassa yhteydessä saneerasimme Sahan muuntajan uuteen paikkaan ja siitä tehtiin puistomuuntamo. Simojoen pohjoispuolella teimme 2,1km Mikkolanmäki Matala välille uutta keskijännitelinjaa RAVEN-johtimilla jatkamme pohjoispuolen linjaa välille Matala Hanska noin 7km. Pohjoispuolen linjanrakentamisella pyritään parantamaan sähköntoimitusvarmuutta ja mahdollistaa varasyöttöjä Simojoki varressa. Kuivaniemen sähköasemalla otettiin myös käyttöön maasulunkompensointilaitteisto. Pienjännitepuolella vahvistimme useista muuntopiireistä AMKA-verkkoa sähkön laadun parantamiseksi muuntopiireissä. Kokonaisuudessaan 20kV:n johtopituus vuoden lopussa oli 485 km ja pienjännitejohtoja 589 km. Johtopituudet otetaan suoraan verkkotietojärjestelmästä, jolloin pienjännitepuoli sisältää myös asiakkaiden liittymisjohdot. Muuntamoita oli 473 kpl joiden keskikoko oli 66,58 kva. Liittymien määrä oli 4300 kpl. Uusia asiakkaita liitimme verkkoon 25 kpl joka on tavanomaisella tasolla. Suuntaus näyttää olevan että vanhoja liittymiä 3-vaiheistetaan ja siirretään uusiin mökkeihin samalla tontilla. Etäluettavia mittareita oli vuoden lopussa asennettuna 1840 kpl, lisäystä edellisvuoteen 850 kpl. Mittareiden asennustyötä jatketaan kiihtyvällä tahdilla vuoteen 2014 saakka. Luentapalvelut hoitaa Empower Oy. Alueellamme ei ollut poikkeuksellisia sääoloja ja tästä syystä keskimääräinen keskeytysaika asiakkailla laski tasolle 0,52 tuntiin / asiakas. Sähköasemien kuukausitarkastusta on edelleen hoitanut Empower Oy ja verkoston viranomaistarkastuksen suoritti Erkki Niku Inspecta Tarkastus Oy:stä. Raivaustoiminnasta ovat vastanneet urakoitsijat Heikki Paaso ja Risto Hannila. Raivauksia tehtiin 20kV johtoalueilla ja pienjännitelinjoilla Simojoella sekä Kuivajoella

13 13 Siirron volyymin kehitys MWh Sähkön siirto 2011 ja Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo Sähkön siirto vuosina MWh

14 14 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2013 Talous Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 tulee olemaan noin 1,8 miljoonaa euroa ja tuloksen odotetaan olevan samalla tasolla kuin Henkilökunnan määrä on 7,5 vuonna Sähkönsiirto Sähkön siirtohintoja jouduttaneen korottamaan vuoden 2013 aikana noin 5-10%. Energiamarkkinaviraston suorittamassa tehokkuuslukuvertailussa RKS on saanut viimeisessä vertailussa erittäin hyvän arvion. Tehokkuus säilynee hyvällä tasolla seuraavinakin vuosina. Sähkönmyynti ja -tuotanto RKS jatkaa edelleen yhteistyötä Oulun Sähkönmyynti Oy:n kanssa sähkönmyyntitoiminnan saralla. Vesi- ja tuulivoimaosuuksien kautta saatu sähkö kaupataan pohjoismaisen sähköpörssiin markkinahinnoin SPOT-markkinassa. Rakennustoiminta ja kunnossapito Simojoen pohjoispuolelle rakennetaan 7 km uutta keskijännitelinjaa. Suoritetaan jakelumuuntamoiden tarkastukset maadoitusmittauksineen. Etäluettavien mittareiden asennuksia jatketaan suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on saavuttaa 3500kpl vuoden loppuun mennessä.

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki 2009 VUOSIKERTOMUS Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW 1 000 kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2000 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT Vastuullista energiaa. TAITTO Mainostoimisto Grafex PAINATUS PunaMusta Oy, 2014 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 YHTIÖN HALLINTO Omistussuhteet Yhtiökokous Tarkastustoiminta HALLITUS

Lisätiedot

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013

JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 JE-Siirto Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 5 Tase... 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 13 Eriytetty tuloslaskelma...14 Eriytetty tase...15

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014

VUOSIKATSAUS. vuodelta 2014 VUOSIKATSAUS vuodelta 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto 4 Henkilöstö 6 Sähköntuotanto 8 Sähkön myynti ja hankinta 8 Verkkotoiminta 10 Asiakaspalvelu ja markkinointi 12 Lyhennelmä

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Vuosikatsaus. vuodelta 2011

Vuosikatsaus. vuodelta 2011 Vuosikatsaus vuodelta 2011 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallinto ja henkilöstö 4 Lyhennelmä tilinpäätöksestä 8 Tuloslaskelma 9 Tase 10 Myyntitoiminnan tuloslaskelma 12 Sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2007 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot