TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014"

Transkriptio

1 2014 TOIMINTAKERTOMUS Vetelin Sähkölaitos Oy

2 Sisällysluettelo KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN HALLINTO... 4 Omistussuhteet... 4 Yhtiökokoukset... 4 Hallitus... 4 Tarkastustoimi... 4 Osakkuudet ja jäsenyydet... 5 Henkilöstö... 5 TILINPÄÄTÖS... 6 Taseet ja tuloslaskelmat... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus OSAKEYHTIÖLAIN EDELLYTTÄMÄ TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Henkilökunta Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käytöstä Yhtiön tuloskehitys Arvio tulevasta kehityksestä Tuloslaskelman ja taseen selostus Liikevoitto / tappio Poistot Korot Investoinnit Luottotappiot Tilinpäätöksen eriyttäminen Vaihto-omaisuus Vieras pääoma Kiinnitykset ja takaukset Osakkeet Liittymismaksut TEKNISET TARKASTUKSET SÄHKÖN HANKINTA JA MYYNTI OMAT VESIVOIMALAITOKSET Patanan vesivoimalaitos Pihlajamaan vesivoimalaitos

3 ASENNUSTOIMINTA VERKOSTON RAKENTAMINEN SÄHKÖN KÄYTTÖ VETELISSÄ TALOUDELLINEN KEHITYS

4 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2014 Kertomusvuosi oli yhtiön 27 toimintavuosi. Yhtiö toteuttaa sähkömarkkinalain (588/2013) henkeä, jonka nykyinen pääpaino on 4 luvun 19, jossa mainitaan: Verkonhaltijan tulee riittävän hyvälaatuisen sähkön saannin turvaamiseksi verkkonsa käyttäjille ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin sähköverkkojen toiminnalle säädettyjen vaatimusten ja verkon käyttäjien kohtuullisten tarpeiden mukaisesti. Tämän lisäksi olemme sähkön tuottaja ja myyjä sekä sähköurakointiyhtiö. Jakelualueemme on Vetelin kunta lukuun ottamatta Polson kylää sekä Nykäsen ja Kivikankaan taloryhmiä. Sähkön tuotantoamme on Vetelin kunnassa olevien vesivoimalaitosten lisäksi monissa yhteisomistuslaitoksissa (Mankala-tuotanto) eri puolilla Suomea. Urakointia teemme lähinnä Vetelissä ja Vetelin lähialueella. Liiketoiminnan tulos oli ,93 (11.278,06 ). Syynä hyvään tulokseen oli Oy Herrfors Ab:n uusien osakkeiden osto vanhoilla osakkeilla. Uusien osakkeiden arvo oli yli ja vanhojen osakkeiden arvo oli alle 2.000, jolloin syntyi suuri myyntivoitto. Ilman tätä osakekauppaa tulos olisi ollut ,15. Niiden Perhonjoki Oy:n omistuksiemme arvoa, joiden arvo on vuosien myötä heikentynyt, kirjattiin alas arvosta. Näin tilikauden tulokseksi muodostui ,93 (72.384,96 ). Heikon liiketoiminnan tulostason syy on sähköenergian myynnin väheneminen sekä sähköenergian pörssihintojen matala taso suhteessa yhteisomistuslaitosten (Mankala-tuotanto) omakustannushintaan. Myös omien vesivoimalaitosten pienentynyt tuotanto vaikutti voimakkaasti tuloksen alhaisuuteen. Sähkön siirtohintoja korotettiin 8-14% ja myyntihintoja korotettiin 4-5 % alkaen tariffista riippuen. Myyntihintoja laskettiin 3 % alkaen kiristyneen kilpailun ja asiakaspoistuman takia. Sähkön myynti käyttäjille väheni 8,8 % edellisestä vuodesta. Myynnin väheneminen johtui pääasiassa korkeammasta keskilämpötilasta verrattuna edelliseen vuoteen (n. 0,5 C korkeampi) sekä muutaman suuren asiakkaan siirtymisestä toisien sähköntoimittajien asiakkaiksi. Omilla vesivoimalaitoksilla tuotettiin sähköä 2704,9 MWh, joka on 24 % vähemmän kuin vuonna 2013 ja 56 % vähemmän kuin vuonna Normaali kevättulva puuttui lumen vähyyden vuoksi ja sen lisäksi vuosi oli erittäin vähäsateinen ja voimalat seisoivat veden puutteen vuoksi , eli yli puoli vuotta. Sähkömarkkinalain velvoittaman säävarman verkon investoinnit ovat jatkuneet vuoden aikana sähköaseman suojareleiden uusinnalla ja Scada - automaatiojärjestelmän hankinnalla. Myös Sillanpään ja Pulkkisen linjojen yhdistämiseen tähtäävästä linjasta tehtiin puolet (Veistosaha Riipanneva. Uutta sähkön tuotantoa on syntynyt Mankala - yhtiöissä tuulivoimapuolella, jossa Puhuri Oy:llä pyörii tällä hetkellä 23 myllyä kolmessa eri puistossa. Uusia on luvassa vuonna Kanteleen Voima Oy ja Oy Alholmens Kraft Ab ovat rajoittaneet tuotantoaan lämpimän talven ja sähkön pörssihinnan takia. Keväällä syntyi Vetelin Tuulivoima Oy, jonka osakkaana myös sähkölaitos on. Yhtiön tarkoituksena on rakentaa Veteliin tuulivoimaa. Vetelin Sähkölaitos Oy on osakkaana Oy Katternö Kärnkraft Ab:ssä, jonka kautta omistamme osuuden Fennovoima Oy:stä ja sen tulevasta kapasiteetista. 3 Tulevien vuosien haasteet ovat siirtoverkon puolella sähkömarkkinalain edellyttämien investointien läpi vienti samaan aikaan, kun taloudelliset haasteet ovat kovat. Tuotantopuolella mielenkiinnolla odotamme hankkeiden etenemistä niin tuulivoiman, vesivoiman kuin ydinvoimankin suhteen. Vetelissä Juha Kauppinen toimitusjohtaja

5 HALLINTO Omistussuhteet Yhtiön osakkeet omistaa Vetelin kunta. Osakepääoma on kaksisataatuhatta euroa ( ), joka jakaantuu 1000 kappaleeseen 200 euron arvoisiin osakkeisiin. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin hotelli Foxmannissa. Yhtiökokoukseen osallistuivat kunnanhallituksen valitsemina: Liisa Veiskola Jussi Torppa Jukka Torppa Veijo Savolainen kunnanjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja 4 Muut läsnä olleet: Erkki Lassila Antero Tikkakoski Sari Torppa Juha Kauppinen sähkölaitoksen hallituksen pj sähkölaitoksen hallituksen jäsen sähkölaitoksen hallituksen jäsen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Kokouksen puheenjohtajana toimi Liisa Veiskola ja kokouksen sihteerinä toimi Juha Kauppinen Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 7 :ssä määritellyt asiat. Hallitus Yhtiökokous valitsi varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseksi: Erkki Lassila Antero Tikkakoski Pirkko Vikman Sari Torppa Sanni Aho-Kivioja Vesa Lahti Markku Koivuluoma sekä varajäseniksi: 1. varajäsen Riitta Kola 2. varajäsen Pekka Koivumäki Hallitus valitsi kokouksessaan toimitusjohtaja Erkki Lassilan hallituksen puheenjohtajaksi ja Vesa Lahden varapuheenjohtajaksi. Hallitus kokoontui kertomusvuonna 9 kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 53 varsinaista asiaa. Tarkastustoimi Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet: Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab vastuullisena tilintarkastajana Tuula Ylikangas.

6 Osakkuudet ja jäsenyydet Yhtiö on ollut osakkeenomistajana seuraavissa yhtiöissä (suluissa osuus osakepääomasta): Oy Katternö Ab (2,256%) Perhonjoki Oy, B-sarja (3,213%) Oy Herrfors Ab, B-sarja (3,097%) Katternö Kraft Oy Ab (2,140%) Katternö Kärnkraft Oy Ab (1,844%) Vetelin Lämpö Oy (25%) Vetelin Tuulivoima Oy (20%) Yhtiö on ollut edustettuna seuraavissa yhdistyksissä: Sähköenergialiitto ry Sener Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry Vetelin Yrittäjät ry Fincopower Oy Energiateollisuus ry Paikallisvoima ry Pienvesivoimayhdistys ry 5 Henkilöstö Sähkölaitoksen palveluksessa oli kaksitoista henkilöä palkattuina, joista kolme henkilöä eripituisilla määräaikaisilla sopimuksilla sekä yksi työssäoppimisharjoittelija. Vakituiset työntekijät: NIMI KOULUTUS TEHTÄVÄ PALVELUSAIKA Juha Kauppinen insinööri toimitusjohtaja/käytönjohtaja alkaen Vesa Salmela insinööri sähkötöiden johtaja alkaen Tarja Naskali merkonomi toimistosihteeri alkaen Leo Saari asentaja linja-asentaja alkaen Raimo Sillanpää asentaja sisäjohtoasentaja alkaen Timo Harjupatana asentaja sisäjohtoasentaja alkaen Pasi Lehtimäki asentaja linja-asentaja alkaen Veli-Matti Vähäkainu asentaja sähköasentaja alkaen Harri Nykänen asentaja sähköasentaja alkaen

7 TILINPÄÄTÖS Taseet ja tuloslaskelmat 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 Tilinpäätöksen liitetiedot 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 Allekirjoitukset 25

27 Tilintarkastuskertomus 26

28 OSAKEYHTIÖLAIN EDELLYTTÄMÄ TOIMINTAKERTOMUS Vetelin Sähkölaitos Oy, VETELI Y-tunnus Tilikausi Yhtiöllä ei ole tytäryhtiöitä. Suluissa vuoden 2013 tiedot. Yleistä Sähkön verkkotaseen hankinta oli ,0 MWh (26.004,1 MWh). Hankinta pieneni edellisestä vuodesta 1,4% (-15,3 %). Vuonna 2014 hankittiin varastonhallintajärjestelmä, uusittiin sähköaseman suojareleet, hankittiin Skadaautomaatiojärjestelmä ja rakennettiin 20 kv:n siirtojohtoa n. 1,5 km. Investoinnit rahoitettiin Kuntarahoitus Oyj:ltä otetulla lainalla. Keväällä vahvistimme Fennovoiman ydinvoimahankkeen osuutemme 1,4 MW suuruiseksi merkittiin Vetelin Tuulivoima Oy:n osakkeita 40 kpl, joka on 20 % Vetelin Tuulivoima Oy:n omistuksesta. Muut omistajat ovat Oy Katternö Kraft Ab (20 %) ja Kanteleen Voima Oy (60 %). Yhtiössä siirryttiin käyttämään kunnallisen alan työehtosopimuksen tilalla Energiateollisuus ry:n työehtosopimuksia Patananjoen Sahamyllynkosken vesivoimalan esisuunnittelu päätettiin jatkaa Åf-Consult Oy:n kanssa (ent. Vesirakentajat Oy). Merkittävin urakointikohde oli Purojan pirtin sähköistys. Verkoston raivaustöitä tehtiin koko kesä yhden metsurin voimin. Kuivan vuoden takia omat voimalaitokset tuottivat vain 2.704,9 MWh (3.541,8 MWh). 27 Henkilökunta Vakinaisesti sähkölaitoksen palveluksessa oli tilikauden aikana kokopäiväisiä työntekijöitä 9(8). Ostopalvelut työllistivät n. yhden henkilön. Tilikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita seuraavasti: Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Muille yhtiön palveluksessa olleille YHT Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käytöstä Tilikauden tulos oli ,93 euroa (72.384,96 ). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoja jaeta. Yhtiön tuloskehitys Yhtiön liikevaihto oli ,85 euroa ( ,13 ). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,18 euroa (58.020,35 ). Arvio tulevasta kehityksestä Edelleen vallitsee tilanne, että oman tuotannon keskimääräinen omakustannushinta ylittää sähköpörssin hintatason. Koska olemme yliomavaraisia sähkön tuotannon suhteen, niin tuotannon ylijäämä myydään sähköpörssissä. Nämä asiat johtavat siihen, että pörssimyynnistä syntyy tappiota. Vähittäismyyntihintaa emme voi nostaa katetarpeen tasolle vaan hintaa pitäisi voida laskea kilpailutilanteen takia. Tämä tilanne tulee jatkumaan vielä muutaman vuoden ja ainakin niin kauan, että vanhempaa tuotantoa poistuu maamme sähköntuotannosta riittävästi tai esim. CO₂ päästökauppajärjestelmä alkaa toimia aiotulla tavalla, että pörssisähkön hintataso nousee terveelle markkinatasolle. Tässä yhtälössä suurena vaikuttavana tekijänä on myös suursäätilan muutoksen, jotka muuttavat pohjoismaiden vesivarantoja vesivoimalaitoksilla ja sitä kautta voimakkaasti pörssihintojen kehitykseen.

29 Orastavia merkkejä on teollisuustuotannon piristymisestä, jolla on sähkön käyttöön suuri vaikutus ja sitä kautta pörssihintoihin. Tämä voi parin vuoden sisällä vaikuttaa merkittävästi sähkömarkkinoiden tervehtymiseen. Ennusteemme vuodelle 2015 on, että sähkön hinta pörssissä pysyy samalla tasolla kuin v. 2014, mutta vuonna 2016 se alkaa varovaisen nousun. Sähkömarkkinalain velvoitteiden täyttäminen tulee olemaan tämän vuoden sekä monen tulevan vuoden tärkein haaste verkon kehittämiseksi. Tämän vuoden tavoite on aloittaa Kaustisen suunnasta tulevan varasyötön vahvistaminen siten, että parin vuoden päästä pystymme kriisitilanteessa saamaan sitä kautta koko vetelin sähköenergia. Ilmajohtojen johtokatujen raivaamista tehostetusti jatketaan ja tavoitteena on Metsänhoitoyhdistyksen kanssa tehdä yhteisprojekti johtokatujen vierimetsien raivaamiseksi puuvarmaksi. Rakennussähköistystoimintaa jatketaan totutulla tavalla lähialueen asiakkaiden tarpeisiin. 28 Tuloslaskelman ja taseen selostus Kirjanpidossa on käytetty Vetelin kunnan konserniohjetta. Liikevaihto oli toimintavuonna ,85 euroa ( ,13 ). Sähkön myyntituloja ja siirtomaksuja oli ,35 euroa ( ,13 ). Loppu sisältää asennustoiminnan ja muut tulot. Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät varaston vuokran. Liikevoitto / tappio Liikevoitto oli ,93 euroa (11.278,06 ), eli 6,09 % (0,4 %) liikevaihdosta. Poistot Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin ,13 euroa. Poistojen osuus on 10,8 % liikevaihdosta. Korot Korkokulut olivat 4.527,68 euroa. Ne sisältävät Pihlajamaan voimalaitoksen rakentamisen sekä suojareleiden uusinnan ja Scada-automaatiojärjestelmän hankinnan korkomenot. Korkotuotot olivat 7.861,37 euroa. Investoinnit Investointeihin käytettiin ,30 euroa. Summa sisältää investoinnit sähköaseman suojareleisiin, Scada-automaatiojärjestelmään, Riipannevan siirtolinjaan sekä omistuksiin Katternö groupin eri tuotantoyhtiöissä. Luottotappiot Luottotappioita on kirjattu ,15 euroa. Luottotappioiksi kirjattiin vanhempia saatavia, joiden osalta perintä jatkuu edelleen. Luottotappiot on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Tilinpäätöksen eriyttäminen Tuloslaskelmasta ja taseesta on laadittu sähkömarkkinalain edellyttämä erittely verkkoliiketoiminnasta ja sähkön myynnistä. Sähkön siirron liikevaihto oli ,55euroa ( ,46 ) ja tulos oli ,14euroa (69.507,35 ). Sähkön myynnin liikevaihto oli ,56euroa ( ,83 ) ja tulos oli ,63euroa ( ,90 ). Asennustoiminnan liikevaihto oli ,74euroa ( ,84 ) ja tulos oli ,56euroa (34.598,51 ). Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuudeksi on kirjattu asennus- ja linjatarvikevarasto sekä keskeneräiset asennustyöt.

30 Vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua: Vetelin Osuuspankki , ,00 Vetelin Ylipään Osuuspankki , ,54 Kuntarahoitus Oyj ,00 Yhteensä , ,54 Liittymismaksurahasto ,50 euroa ( ,50 ) on taseessa kirjattu vieraaseen pääomaan. Liittymismaksut eivät käytännössä ole velkaa. Kiinnitykset ja takaukset Yhtiö ei ole myöntänyt takauksia. Tilalle Patorakennus 8:39 on myönnetty euron kiinnitys Vetelin Osuuspankille ja euron kiinnitys Vetelin Ylipään Osuuspankille. Tilalle Patorakennus 8:39 on rakennettu Patanan vesivoimalaitos. Tilalle Sähköpihlaja 6:22 on myönnetty euron kiinnitys Vetelin Osuuspankille ja euron kiinnitys Vetelin Ylipään Osuuspankille. Tilalle Sähköpihlaja 6:22 on rakennettu Pihlajamaan vesivoimalaitos. Keskeneräisten töiden ja urakoiden pantteja oli , Osakkeet YRITYS OMISTUSOSUUS % KPL NIMELLISARVO KIRJANPITOARVO Oy Katternö Ab Perhonjoki Oy Oy Katternö Kraft Ab Oy Katternö Kärnkraft Oy Vetelin Lämpö Oy Oy Herrfors Ab Fincopower Oy Vetelin Tuulivoima Oy 2,26 3,21 2,147 1, , , , , , , , , , , , , , , ,40 Yhteensä ,42 Liittymismaksut Liittymissopimuksia tehtiin 16 kpl (25 kpl). Liittymismaksuja kertyi yhteensä ,00 euroa (87.897,65 ).

31 TEKNISET TARKASTUKSET Apex Automation Oy:n valtuutettu tarkastaja Jouni Känsälä suoritti verkoston töiden varmennustarkastuksen. Määräaikaistarkastus siirrettiin alkamaan vuoden 2015 alusta. SÄHKÖN HANKINTA JA MYYNTI Sähkö hankittiin pääosin Oy Perhonjoki Ab:n osakkuussähkönä PVO:n tuotantolaitoksilta, Kaitforsin vesivoimalaitokselta ja Alholmens Kraftin biovoimalaitokselta, Puhurin tuulivoimalaitoksilta ja Haapaveden turvevoimalaitokselta sekä tuotettiin omilla vesivoimalaitoksilla. Sähköä tuotiin omaan verkkoon MWh, tuotettiin omilla vesivoimalaitoksilla 2705 MWh ja pientuottaja tuotti 201 MWh (87 MWh), eli yhteensä sähkön siirtoa Vetelin jakeluverkossa oli MWh ( MWh). Sähkön siirto pieneni 3,7% (-3,5 %), joka johtui edellistä vuotta lämpimämmästä keskilämpötilasta. Omat ja osakkuuslaitosten tuotantoresurssit olivat suuremmat kuin oma myynti. Sähköä tuotettiin omissa ja osakkuusvoimalaitoksissa takia MWh ( MWh). Omavaraisuusaste oli 109 % (101 %). Sähköä myytiin asiakkaille MWh ( MWh). Tästä jakelualueen ulkopuolelle myytiin MWh (3.212 MWh). Sähkön kokonaistuotanto oli lievästi ylijäämäinen. Ylijäämä sekä tuotannon ja kulutuksen hetkellisten vaihteluiden ylijäämä myytiin pohjoismaiseen sähköpörssiin sekä alijäämä hankittiin pohjoismaisesta sähköpörssistä. Vetelin Sähkölaitos Oy:n alueelle ulkopuolista myyntiä oli MWh (2.570 MWh). Sähkön hankinnan ja myynnin riskien hallintaa ja pörssikauppaa hoiti Power - Deriva Oy yhteisesti Katternö - ryhmän osakkaiden kanssa. Suurin tunnin hankintateho Oy Herrfors Ab:n paikallisverkosta oli 6,05 MW joulun aattona klo 18:00-19: OMAT VESIVOIMALAITOKSET Vesivoima yht. vuodessa/mwh Yhteensä kumulatiivinen/ MWh

32 Patanan vesivoimalaitos Patanan voimalaitos toimi koko vuoden kohtalaisen hyvin. Joitakin ikääntymisen merkkejä ohjausjärjestelmässä oli, jotka poistuvat automaation uusinnan myötä. Voimalaitoksen tuotanto oli keskimääräistä huomattavasti pienempi johtuen kuivasta vuodesta. Voimalaitos oli seisomassa Marrasjoulukuun sateet olivat runsaita, joten loppuvuoden käyntiaste oli hyvä. Voimalaitoksen bruttotuotanto oli MWh (1.951 MWh). Voimalaitoksen bruttotuotanto on ollut valmistumisesta alkaen MWh. 600 PATANAN VOIMALAITOS tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 3500 Patana brutto /MWh

33 Pihlajamaan vesivoimalaitos Viikolla 51 paljastui turbiinin kannatuslaakerin vaurio ja voimala jouduttiin pysäyttämään korjausta varten. Laitos saatiin käyntiin vasta viikolla 5/2015. Koneistolle tehtiin myös värähtelymittauksia kevättalvesta sekä laakerivaurion yhteydessä. Voimalaitoksen bruttotuotanto oli MWh (1.628 MWh). Voimalaitoksen bruttotuotanto valmistumisesta lähtien on ollut MWh. 400 PIHLAJAMAAN VOIMALAITOS TUOTANTO MWh tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 3000 Pihlajamaa brutto / MWh

34 ASENNUSTOIMINTA Vuoden aikana tehtiin sähköasennuksia ja korjauksia laskutyönä mm. julkisiin ja tuotantorakennuksiin, vesilaitoksen pumppaamoihin, tievalaistuksiin sekä yksityisille asiakkaille. Suurimmat projektit olivat Purojan pirtin laajennuksen sähköistysurakka sekä päiväkodin sähköistysurakka. VERKOSTON RAKENTAMINEN Uusia liittymiä rakennettiin tai suurennettiin yhteensä 16 kpl. Pienjänniteverkon osia vahvistettiin ja Ämmänkoskelle vievän verkon osan jännite nostettiin 1000 V:iin. Verkostoa kunnostettiin ja raivattiin johtokatuja. Veistosahalta Riipannevalle rakennettiin uusi 20 kv:n ilmajohto. 33 Sähköasemalla uusittiin suojareleet ja ohjausjärjestelmäksi hankittiin ABB:n MickroScada automaatiojärjestelmä. SÄHKÖN KÄYTTÖ VETELISSÄ 35,0 Sähkön hankinta, sis. oma vesivoima 30,0 25,0 20,0 15,0 Sähkön hankinta / GWh 10,0 5,0 0,0

35 Sähkön alkuperäjakauma. Sisältää oman vesivoiman. Muu fossiilinen; 0,2 % REF; 2,4 % Öljy, kevyt; 0,0 % Öljy, raskas; 0,2 % Maakaasu; 1,1 % Bioenergia; 15,1 % Ydinvoima; 14,5 % Vesivoima; 18,3 % 34 Turve; 21,3 % Tuulivoima; 6,7 % Kivihiili; 20,2 % Palvelut; 8% Rakennustoiminta; 0% Teollisuus; 4% Myydyn sähkön jako kuluttajaryhmiin Hallinto; 6% Tie- ja katuvalaistus; 1 % Yhdyskuntahuolto; 5 % Maataloustuotanto; 5% Asuinhuoneistot; 57% Maatilat; 11% Asuinkiinteistöt; 2%

36 Kulutus/käyttöpaikka, kwh TALOUDELLINEN KEHITYS 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Liikevaihto / milj. Tulos / milj. 0,50 0,00-0,50

37 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Tulos / milj. Osinko / milj. 36 0, , % Omavaraisuusaste sis. Liittymismaksut / % Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja / %

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Sisältö. Yhtiökokous. Yhtiön organisaatio... 37 Hallinto... 38 Ympäristö... 40 Yhteystiedot... 41

Sisältö. Yhtiökokous. Yhtiön organisaatio... 37 Hallinto... 38 Ympäristö... 40 Yhteystiedot... 41 Vuosikertomus 2003 Sisältö Vuosi 2003 lyhyesti... 1 Atria Yhtymä Oyj lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Toimialanäkymät... 6 Atria Oy... 8 Lithells AB... 12 Liha ja Säilyke Oy... 14 UAB Vilniaus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Tilinpäätös 2010 2 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...4 Konsernitase...13 Konsernin tuloslaskelma...14

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Tilinpäätös 2013 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ RAPORTOINTISEGMENTIT TYTÄRYHTIÖT. Ruukki Group Oyj. Mineraali.

KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ RAPORTOINTISEGMENTIT TYTÄRYHTIÖT. Ruukki Group Oyj. Mineraali. VUOSIKERTOMUS 2009 2 KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ Ruukki Group Oyj RAPORTOINTISEGMENTIT Mineraali Puunjalostus TYTÄRYHTIÖT Erikoisferrokromi Etelä-Eurooppa Metalliseokset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200

VUOSIKERTOMUS 2009. Osaava ja luotettava kotimainen. Turvatiimi Oyj. Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Puh. 0207 363 200 VUOSIKERTOMUS 2009 Turvatiimi Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki Puh. 0207 363 200 Osaava ja luotettava kotimainen SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 27 Hallituksen

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2009 2008 2007 2006 2005

Avainluvut. Avainluvut, milj. euroa 2009 2008 2007 2006 2005 Tilinpäätös 2009 Sisällys Avainluvut... 3 Liikevaihto liiketoiminnoittain...4 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin...5 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin...5 Hallituksen toimintakertomus...6 Konsernin

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot