Käyttö- ja asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD S KD S KD S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr

2 Sisällysluettelo Laitteen osat....4 Pidä huolta ympäristöstäsi...6 Tärkeitä turvallisuusohjeita...7 Miten voit säästää energiaa?...14 Laitteen käynnistys ja kytkeminen pois päältä...16 Kun haluat ottaa laitteen pois käytöstä...16 Oikea lämpötila jääkaapissa pakastimessa Lämpötilan säätäminen...18 Talvikäytön valitseminen...19 Jääkaapin oikea käyttö...20 Erilaiset lämpötila-alueet...20 Älä säilytä jääkaapissa seuraavia tuotteita...21 Ota seuraava huomioon jo elintarvikkeita ostaessasi...21 Säilytä elintarvikkeita oikein...21 Hedelmät ja vihannekset...21 Pakkaamattomat eläin- ja kasvikunnan tuotteet Proteiinipitoiset elintarvikkeet...22 Liha...22 Sisätilan muuttaminen Hyllyjen siirtäminen...23 Kaksiosainen hylly...23 Ovihyllyn / pullohyllyn siirtäminen Pakastaminen ja pakasteiden säilyttäminen...24 Enimmäispakastuskyky...24 Mitä tapahtuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastuksessa? Valmiiden pakasteiden säilyttäminen...24 Kun pakastat elintarvikkeet itse...25 Muista elintarvikkeita pakastaessasi Tuotteiden pakkaaminen...25 Noin vuorokausi ennen pakastamista Pakasteiden järjestely...26 Noin vuorokausi pakastamisen jälkeen...26 Pakasteiden sulatus Jääpalojen valmistus...27 Juomien pikajäähdytys...27

3 Sisällysluettelo Sulatus...28 Jääkaappi...28 Pakastin...28 Puhdistus...30 Sisätila, varusteet Laitteen ovet, sivuseinät Ilmankierto...31 Oven tiivisteet...31 Mitä tehdä, jos...?...32 Syitä laitteesta kuuluviin ääniin...35 Huolto/takuu...36 Takuuaika ja takuuehdot Sähköliitäntä Asennusohjeita...38 Sijoituspaikka...38 Huoneenlämpötilaluokka...38 Ilmankierto...39 Laitteen sijoittaminen...39 Laitteen suoristaminen Laitteen mitat...40 Oven avautumissuunnan vaihtaminen...41 Sijoitus kalusteisiin...44

4 Laitteen osat Virtakytkin ja lämpötilanvalitsin Talvikäytön vipukytkin Valaisimen kytkin 4

5 Laitteen osat Voi- ja juustolokero Hyllytaso Munalokerikko Virtakytkin ja lämpötilanvalitsin, valaisin ja talvikäytön kytkin Ovihyllyt Sulamisveden poistokouru ja poistoaukko Vihanneslokerot Pullohylly Pakastuslaatikot 5

6 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa konetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Laitteen käytöstä poistaminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä laitteiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia laitteita sekajätteen mukana. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen oman kuntasi jäteasemalle tai kierrätyskeskukseen. Kun hävität vanhan kylmälaitteesi, huolehdi siitä, etteivät laitteen putkistot vahingoitu ennen kuin ne hävitetään asianmukaisesti ja ympäristöystävällisesti. Tällä tavoin varmistat sen, etteivät jäähdytysputkistojen kylmäaineet eikä kompressorin sisältämä öljy joudu luontoon, vaan ne voidaan käyttää uudelleen. Pidä huolta että säilytät laitteet poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet ne keräyspisteeseen. Kun poistat käytöstä rikkinäisen laitteen, noudata myös kohdan "Tärkeitä turvallisuusohjeita" neuvoja. 6

7 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä kylmälaite täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Asiattomasta käytöstä voi kuitenkin aiheutua esine- tai henkilövahinkoja. Lue tämä käyttö- ja asennusohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kylmälaitetta. Käyttö- ja asennusohjeessa on tärkeitä laitteen turvallisuutta, asentamista, käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteen vahingoittumisen. Miele ei ole vastuussa mistään esine- ja henkilövahingoista, jotka johtuvat siitä, että laitetta käytetään käyttöohjeiden vastaisesti tai muuten huolimattomasti. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana. Asianmukainen käyttö Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Tätä kylmälaitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja säilyttämiseen sekä pakasteiden säilyttämiseen, elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääpalojen/jäätelön valmistamiseen. Kylmälaitteen kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Tämä kylmälaite ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratorionäytteiden tai vastaavien lääkinnällisistä tuotteista annetun direktiivin mukaisten aineiden tai tuotteiden varastointiin ja jäähdyttämiseen. Laitteen vääranlainen käyttö voi vahingoittaa varastoitavia tuotteita tai ne voivat mennä pilalle. Lisäksi laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat kylmälaitteen asiattomasta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä. 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kylmälaitetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä kylmälaitetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää kylmälaitetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita laitteen käyttöön saattaa liittyä. Jos kotonasi on lapsia Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla sähkölaitteista, jollet valvo heidän toimintaansa koko ajan. Yli 8-vuotiaat saavat käyttää kylmälaitetta ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita laitteen väärä käyttö voi aiheuttaa. Lapset eivät saa puhdistaa kylmälaitetta ilman valvontaa. Valvo laitteen läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella. Tukehtumisvaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi lapset loitolla pakkausmateriaaleista. Tekninen turvallisuus Tarkista kylmälaite kuljetusvaurioiden varalta ennen laitteen asennusta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta laitetta. Vahingoittunut laite voi vaarantaa turvallisuutesi! Jos laitteen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. 8

9 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä laite käyttää kylmäaineena isobutaania (R600a), joka on ympäristöystävällistä, mutta palavaa luonnonkaasua. Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä lisää kasvihuonevaikutusta. Tämän ympäristöystävällisen kylmäaineen käyttö aiheuttaa toisinaan kylmälaitteen kovempaa käyntiääntä. Kompressorin käyntiäänen lisäksi koko kylmäaineen kiertojärjestelmästä voi kuulua nestevirtauksen ääniä. Näille äänille ei valitettavasti voi mitään, mutta niillä ei ole mitään vaikutusta laitteen suorituskykyyn. Varo, ettei laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmä vahingoitu laitteen kuljetuksen tai asennuksen aikana. Ulospursuava kylmäaine voi vahingoittaa silmiä! Jos kylmäainetta pääsee ulos: - vältä avotulta ja muita sytytyslähteitä, - tuuleta laitteen sijoitushuonetta muutama minuutti ja - vedä pistotulppa pistorasiasta, - ota yhteys Miele-huoltoon. Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempaan tilaan laite on sijoitettava. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ilmaan, liian pienissä tiloissa voi syntyä syttyvä kaasu-ilma-seos. Kutakin 8 grammaa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m 3 huonetilaa. Kylmälaitteesi kylmäaineen määrä on mainittu laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä. Kylmälaitteen moitteeton toiminta on taattu ainoastaan silloin, kun laite on asennettu näiden käyttö- ja asennusohjeiden mukaisesti. Tarkista ehdottomasti ennen kuin kytket kylmälaitteen sähköverkkoon, että laitteen arvokilvessä ilmoitetut jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Väärä jännite ja taajuus voivat vahingoittaa laitetta. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan. 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä liitä laitetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (ylikuumenemisvaara). Laitteen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti testattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauksissa testattava. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen asennus-, huolto- ja korjaustyöt on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen tehtäviksi. Asiattomat korjaukset saattavat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle! Valmistaja ei vastaa asiattomista korjauksista aiheutuneista vahingoista. Laitteen takuuaikana tehtävät korjaukset on jätettävä aina valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi, muuten takuu ei enää korvaa korjauksen jälkeen ilmeneviä vikoja. Asennus- ja huoltotöiden sekä laitteen korjaamisen aikana laite täytyy kytkeä irti sähköverkosta. Laite on kytketty irti sähköverkosta vasta, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta. Kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulppaan. sulake on irrotettu sulaketaulusta. Rikkinäiset laitteen osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain näistä varaosista valmistaja voi taata, että ne täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset. Tätä laitetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty). 10

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita Laitteen asiallinen käyttö Älä koske pakasteisiin märin käsin. Kädet voivat tarttua kiinni pakasteisiin. Voit loukata itsesi! Älä koskaan ota pakastimesta suoraan suuhusi jääpaloja, mehujäätä tms. Nämä ovat erittäin kylmiä ja voivat tarttua kieleen tai huuliin. Voit loukata itsesi! Älä koskaan pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen. Käytä sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti, sillä niiden ravintoarvo heikkenee ja ne pilaantuvat nopeasti. Kypsennyksen jälkeen voit pakastaa elintarvikkeet uudelleen. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käyttäviä suihkepulloja kylmälaitteessa. Termostaatin toimiessa voi syntyä kipinöitä, jotka voivat sytyttää helposti syttyvät aineet tai aiheuttaa räjähdyksen. Älä koskaan käytä sähkölaitteita (esimerkiksi jäätelökonetta) kylmälaitteen sisällä. Sähkölaitteet voivat aiheuttaa kipinöitä. Räjähdysvaara! Säilytä väkevät alkoholijuomat jääkaapissa aina pystyasennossa ja tiiviisti suljettuina. Räjähdysvaara! Älä säilytä pakastimessa hiilihappopitoisia juomia tai muita jäätyviä nesteitä sisältäviä tölkkejä tai pulloja. Ne voivat haljeta jäätyessään. Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara! Jos haluat pikajäähdyttää juomia pakastimessa, muista ottaa ne pois viimeistään tunnin kuluttua, etteivät ne halkea jäätyessään. Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara! 11

12 Tärkeitä turvallisuusohjeita Liian kauan säilytettyjen elintarvikkeiden nauttimisesta voit saada jopa ruokamyrkytyksen. Säilyvyyteen vaikuttavat monet tekijät, esim. elintarvikkeiden tuoreus, laatu ja säilytyslämpötila. Lue aina tarkoin elintarvikepakkauksessa olevat säilytysohjeet ja tarkista viimeinen käyttöpäivä! Älä käytä teräviä esineitä huurre- ja jääkerrosten poistamiseen, kiinnijäätyneiden jääpala-astioiden ja pakasteiden irrottamiseen. Terävät esineet vahingoittavat höyrystimiä, mikä heikentää laitteen toimintaa. Älä koskaan sulata kylmälaitetta laittamalla sen sisään kynttilöitä tai sähkölaitteita. Laitteen muovi vahingoittuu. Älä käytä sulatukseen sulatus- tai jäänpoistoaineita. Nämä voivat muodostaa räjähtäviä kaasuja, sisältää muovia vahingoittavia liuotin- tai ponneaineita sekä lisäksi olla terveydelle haitallisia. Älä öljyä oven tiivisteitä, koska öljy haurastuttaa tiivisteitä ajan kuluessa. Jos säilytät jääkaapissa tai sen ovihyllyillä rasvaa tai öljyä sisältäviä tuotteita, varo, ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy joudu kosketuksiin jääkaapin muovisten osien kanssa. Rasva saattaa haurastuttaa kylmälaitteen muovipintoja, jolloin ne voivat haljeta tai rikkoutua. Varmista, että laitteen ilmankierto-aukot pysyvät vapaina, jottei ilmankierto esty. Puutteellinen ilmankierto lisää sähkönkulutusta ja voi vahingoittaa laitetta. 12

13 Tärkeitä turvallisuusohjeita Kylmälaite on suunniteltu käytettäväksi tietyssä huoneenlämmössä, mikä ilmoitetaan huoneenlämpötilaluokkana. Huoneenlämpötilaluokan saat selville kylmälaitteen arvokilvestä, joka löytyy laitteen sisältä. Ilmoitettua alempi huoneenlämpötila pidentää kylmäkoneiston seisontajaksoja, jolloin laite ei pysy tarpeeksi kylmänä sisältä. Älä koskaan käytä kylmälaitteen puhdistukseen tai sulatukseen höyryilmatoimisia laitteita. Höyry voi päästä laitteen jännitteisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Teräspintaiset laitteet: Älä koskaan kiinnitä tarramuistilappuja, kirkasta tai värillistä teippiä tai muuta liimaa sisältävää materiaalia oven pinnoitetulle pinnalle. Liima-aines vahingoittaa teräspinnoitetta ja pinta menettää likaa hylkivän ominaisuutensa. Oven korkealaatuinen teräspinnoite on herkkä naarmuuntumaan. Jopa jääkaappimagneetit saattavat aiheuttaa naarmuja pinnoitteeseen. Laitteen käytöstä poistaminen Riko vanhassa kylmälaitteessasi mahdollisesti oleva salpalaite ennen kuin toimitat laitteen keräyspisteeseen tai varastoon. Näin estät leikkiviä lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hengenvaaraan. Varo, ettei laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmä vahingoitu esimerkiksi seuraavilla tavoilla: höyrystimen jäähdytysputkiin tulee reikiä. jäähdytysputki katkeaa. jäähdytysputken pinta hankautuu rikki. Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä. 13

14 Miten voit säästää energiaa? Laitteen sijoitus/ huolto Lämpötilan säätö Energiankulutus on normaali Huone, jonne pääsee korvausilmaa. Suojassa suoralta auringonpaisteelta. Ei lämmönlähteen lähellä (lämpöpatteri, liesi). Ihanteellinen huoneenlämpö noin 20 C. Pidä ilmanvaihtoaukot vapaina ja puhdista ne säännöllisesti pölystä. Puhdista kylmäkoneisto ja laitteen takaseinän metalliritilä (lauhdutin) pölystä vähintään kerran vuodessa. Lämpötilanvalitsin keskiasennossa (2-3). Energiankulutus on suuri Suljettu tila, johon ei pääse korvausilmaa. Suorassa auringonpaisteessa. Lämmönlähteen lähellä (lämpöpatteri, liesi). Huoneenlämpötila on korkea. Kun ilmanvaihtoaukot ovat tukossa tai täynnä pölyä. Kun kylmäkoneistoon ja metalliritilään (lauhduttimeen) on kertynyt paljon pölyä. Lämpötilanvalitsin täysillä: Mitä kylmempi jääkaapin sisälämpötila on, sitä enemmän energiaa kuluu! Jos kylmälaitteessa on talvikäytön kytkin, kytke se ehdottomasti pois päältä kun huoneenlämpö on yli 18 C! 14

15 Miten voit säästää energiaa? Laitteen käyttö Sulatus Energiankulutus on normaali Energiankulutus on suuri Sijoita laatikot, hyllytasot ja telineet kuten kylmälaitteen tehdastoimitustilassa. Avaa ovi vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Sijoita elintarvikkeet hyvään järjestykseen. Pidä ruokaostoksilla mukanasi kylmälaukkua ja laita ostamasi pakasteet kylmään heti kotiin saavuttuasi. Kun otat elintarvikkeita huoneenlämpöön, aseta tuotteet takaisin kylmään mahdollisimman pian, etteivät ne lämpene liikaa. Jäähdytä lämpimät ruoat ja juomat ensin laitteen ulkopuolella. Säilytä elintarvikkeet pakattuina tai suljetuissa astioissa. Sulata pakasteet jääkaapissa. Älä täytä hyllyjä liian täyteen, jotta ilma pääsee kiertämään. Sulata pakastin, kun sinne on muodostunut noin 5 mm paksu jääkerros. Kun laitteen ovea avataan usein ja pitkäksi aikaa, kylmä pääsee karkuun ja lämmintä huoneilmaa pääsee laitteeseen. Laitteen kylmäkoneisto joutuu toimimaan pitempiä ajanjaksoja ja energiaa kuluu. Lämpimät ruoat ja huoneenlämpöisiksi lämmenneet elintarvikkeet lisäävät lämpöä kylmälaitteessa. Laitteen kylmäkoneisto joutuu tällöin toimimaan pitempiä ajanjaksoja ja energiaa kuluu. Nesteiden haihtuminen ja kondensoituminen alentaa kylmälaitteen jäähdytystehoa. Jääkerros heikentää kylmän siirtymistä pakasteisiin. 15

16 Laitteen käynnistys ja kytkeminen pois päältä Ennen käyttöönottoa Suojakalvo Laitteen sisällä olevat teräslistat on suojattu kuljetuksen ajaksi suojakalvolla. Teräspintaisissa laitteissa myös laitteen teräksiset ovet ja mahdollisesti sivuseinät on suojattu suojakalvolla. Irrota suojakalvo vasta kun olet asentanut ja sijoittanut laitteen paikalleen. Puhdistus Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet. Käytä puhdistukseen haaleaa vettä ja astianpesuainetta. Laitteen käynnistys Kierrä virtakytkintä/lämpötilanvalitsinta myötäpäivään asennosta "0". Mitä suurempaan lukemaan lämpötilanvalitsimen kierrät, sitä kylmemmäksi laite kylmenee. Kylmälaite alkaa kylmetä ja jääkaapin sisävalo palaa, jos jääkaapin ovi on auki. Anna laitteen jäähtyä muutama tunti ennen kuin täytät sen elintarvikkeilla. Laitteen kytkeminen pois päältä Kierrä virtakytkin/lämpötilanvalitsin asennosta "1" asentoon "0". Näiden asentojen välillä tunnet pienen vasteen, jonka yli valitsinta on kierrettävä. Jääkaapin sisävalo sammuu ja kylmäkoneisto pysähtyy. Kun haluat ottaa laitteen pois käytöstä Jollet käytä laitetta pitkään aikaan, toimi seuraavasti: kytke laite pois päältä, irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä, sulata pakastin, puhdista koko laite ja jätä lopuksi laitteen ovet raolleen, jottei sisään muodostu ummehtunutta hajua. Kylmälaitteen sisään voi muodostua hometta, jos sitä pidetään pitkään pois päältä ilman, että sitä on ensin puhdistettu ja varsinkin, jos laitteen ovet eivät ole raollaan. 16

17 Oikea lämpötila Kylmälaitteen oikea lämpötila on erittäin tärkeä elintarvikkeiden säilyvyyden kannalta. Mikro-organismien vaikutuksesta elintarvikkeet pilaantuvat nopeasti. Tämän estämiseksi tai hidastamiseksi elintarvikkeet on säilytettävä oikeassa lämpötilassa. Lämpötila vaikuttaa mikro-organismien lisääntymiseen. Mitä kylmempi lämpötila on, sitä hitaammin mikro-organismit lisääntyvät. Kylmälaitteen lämpötila voi nousta seuraavista syistä: laitteen ovia avataan usein ja pitkäksi aikaa, laitteessa säilytetään paljon elintarvikkeita, laitteeseen asetetaan lämpimiä elintarvikkeita, laitteen ympäristön lämpötila on noussut. Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon.... jääkaapissa Suosittelemme jääkaapin keskiosan säilytyslämpötilaksi 4 C. Jos haluat tarkistaa jääkaapin lämpötilan lämpömittarin avulla, toimi seuraavasti: aseta lämpömittari vedellä täytettyyn vesilasiin jääkaapin keskiosaan. Noin vuorokauden kuluttua voit tarkistaa lämpömittarista jääkaapin keskimääräisen lämpötilan. Huomaa kuitenkin seuraavat seikat: tavalliset kylpyvesi- ja muut kotitalouslämpömittarit ovat useimmiten hyvin epätarkkoja. Käytä mieluiten elektronista lämpömittaria. Älä mittaa pelkkää jääkaapin ilmanlämpötilaa, sillä siitä ei voida päätellä itse elintarvikkeiden lämpötilaa. Vältä avaamasta jääkaapin ovea mittauksen aikana, koska jääkaappiin virtaa lämmintä ilmaa jokaisella oven avauskerralla.... pakastimessa Tuoreiden elintarvikkeiden pakastamista ja pakasteiden pitkäaikaista säilytystä varten vaaditaan vähintään -18 C:n lämpötila. Tässä lämpötilassa mikroorganismit eivät juurikaan pääse lisääntymään. Kun pakasteen lämpötila nousee yli -10 C:n, mikro-organismien hajottamisprosessi käynnistyy ja elintarvikkeen säilyvyys heikkenee. Tästä syystä sulaneita pakasteita ei saa pakastaa enää uudelleen paitsi silloin, kun ne valmistetaan ensin valmiiksi ruoaksi (keittämällä tai paistamalla). Elintarvikkeen kuumentaminen tuhoaa useimmat mikro-organismit. 17

18 Oikea lämpötila Lämpötilan säätäminen Voit säätää lämpötilaa portaattomasti virtakytkimellä/lämpötilanvalitsimella. Kierrä lämpötilanvalitsin johonkin asennoista 1-7. Mitä suurempaan lukemaan lämpötilanvalitsimen kierrät, sitä kylmemmäksi laite kylmenee. Suosittelemme, että säädät lämpötilan keskitasolle. Jos säilytät pakastimessa pakasteita, tarpeeksi kylmän säilytyslämpötilan takaamiseksi suosittelemme, että säädät lämpötilan välille 4-7. Valitse tämä lämpötila-asetus myös silloin, kun laitteen ovia avataan erittäin usein, laitteeseen asetetaan kerralla paljon elintarvikkeita, tai laitteen ympäristön lämpötila on korkea. 18

19 Talvikäytön valitseminen Jos kylmälaitteen ympäristön lämpötila laskee alle +18 C:n, laitteen kylmäkoneisto käy tavallista harvemmin. Tällöin pakastin voi lämmetä liikaa, ja pahimmillaan pakasteet voivat alkaa sulaa. Tämän estämiseksi kylmälaitteessa on talvikäytön kytkin. Talvikäytön kytkeminen päälle Paina talvikäytön vipukytkin asentoon "1". Kylmäkoneisto käynnistyy nyt normaalia useammin, jolloin pakastin pysyy tarpeeksi kylmänä. Talvikäytön kytkeminen pois päältä Kun ympäristön lämpötila nousee yli +18 C:n, muista kytkeä talvikäytön kytkin pois päältä, jottei kylmälaite kuluttaisi turhaan energiaa. Paina talvikäytön vipukytkin asentoon "0". Kylmäkoneisto alkaa jälleen toimia normaalisti. Ennen kuin laitat pakastimeen uusia pakastettavia tuotteita, kytke talvikäytön kytkin päälle, jotta pakasteet pakastuisivat mahdollisimman nopeasti. Tuoreiden elintarvikkeiden tulisi jäätyä läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, jolloin niiden ravintoarvo, vitamiinit, ulkonäkö ja maku säilyvät mahdollisimman hyvinä. Talvikäytön kytkintä ei tarvitse käyttää: kun laitat pakastimeen jo valmiiksi pakastettuja tuotteita. kun pakastat kerrallaan enintään 1 kg elintarvikkeita. Talvikäytön kytkeminen päälle Kytke talvikäytön kytkin päälle 24 tuntia ennen tuotteiden asettamista pakastimeen. Paina talvikäytön vipukytkin asentoon "1". Pakastimen lämpötila alkaa laskea, koska kylmäkoneisto käy normaalia useammin. Talvikäytön kytkeminen pois päältä Elintarvikkeet ovat pakastuneet läpikotaisin noin 24 tunnin kuluttua, jolloin voit kytkeä talvikäytön kytkimen pois päältä. Paina talvikäytön vipukytkin asentoon "0". Kylmäkoneisto alkaa jälleen toimia normaalisti. 19

20 Jääkaapin oikea käyttö Erilaiset lämpötila-alueet Koska kylmä ilma on painavampaa kuin lämmin, se laskeutuu alas. Näin jääkaapin sisälle muodostuu lämpötilaltaan erilaisia alueita. Ota huomioon jääkaapin erilaiset lämpötila-alueet tuotteiden sijoittelussa! Lämpimin alue Jääkaapin lämpimin alue on ylin ovihylly. Käytä ovihyllyä voin säilyttämiseen levityskelpoisena ja juuston säilyttämiseen aromaattisen pehmeänä. Kylmin alue Jääkaapin kylmin alue on suoraan vihanneslokeroiden yläpuolella. Säilytä tällä kylmimmällä lämpötilaalueella helposti pilaantuvat tuotteet, kuten: kala, liha, linnut, makkarat, valmiit ruoat, munaa tai kermaa sisältävät ruoat ja leivonnaiset, tuore taikina, piirakka- tai pizzataikina, tuorejuustot ja kypsentämättömät maitotuotteet, kelmuun pakatut vihannekset ja yleensäkin kaikki elintarvikkeet, jotka vaativat säilytystä enintään +4 C:n lämpötilassa. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käyttäviä suihkepulloja kylmälaitteessa. Räjähdysvaara! Säilytä väkevät alkoholijuomat kylmälaitteessa aina pystyasennossa ja tiiviisti suljettuna. Jos säilytät jääkaapissa tai sen ovihyllyillä rasvaa tai öljyä sisältäviä tuotteita, varo, ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy joudu kosketuksiin jääkaapin muovisten osien kanssa. Rasva saattaa haurastuttaa jääkaapin muovipintoja, jolloin ne voivat haljeta tai rikkoutua. Ilman täytyy päästä esteettä kiertämään jääkaapissa olevien elintarvikkeiden ympärillä. Sen vuoksi älä sijoita elintarvikkeita liian tiiviisti. jätä elintarvikkeiden ja jääkaapin sisävalon väliin vähintään 2 cm vapaata tilaa. Elintarvikkeet eivät saa koskettaa jääkaapin takaseinään. Muuten ne voivat jäätyä kiinni takaseinään. 20

21 Jääkaapin oikea käyttö Älä säilytä jääkaapissa seuraavia tuotteita Kaikki elintarvikkeet eivät sovellu säilytettäviksi kylmätilassa, koska ne eivät kestä kylmää. Liian kylmässä esim. kurkuista tulee pehmeitä, munakoisoista kitkeriä ja perunoista makeita. Tomaatit ja appelsiinit menettävät makuaan ja sitrushedelmien kuori kovettuu. Tällaisia kylmälle arkoja elintarvikkeita ovat mm. seuraavat: ananas, avokadot, banaanit, granaattiomenat, mangot, papaijat, passionhedelmät, sitrushedelmät (esim. sitruunat, appelsiinit, mandariinit, greipit), jälkikypsytettävät hedelmät munakoisot, kurkut, perunat, paprika, tomaatit, kesäkurpitsa, kovat juustot (parmesaani). Ota seuraava huomioon jo elintarvikkeita ostaessasi Tärkein edellytys sille, että elintarvikkeet säilyvät mahdollisimman pitkään, on että ne ostetaan mahdollisimman tuoreina. Elintarvikkeen tuoreus jääkaappiin asetettaessa vaikuttaa eniten tuotteen säilyvyyteen. Tuotteen kylmäketjua ei saisi katkaista missään vaiheessa. Varo siksi pitämästä elintarvikkeita liian kauan esimerkiksi kuumassa autossa. Jos tuote on jo alkanut vanheta tai pilaantua, pilaantumista ei voi enää pysäyttää edes kylmäsäilytyksessä. Jo kahden tunnin katko tuotteen kylmäketjussa johtaa tuotteen pilaantumiseen. Säilytä elintarvikkeita oikein Elintarvikkeet on yleensä säilytettävä tiiviisti pakattuina tai kannella peitettyinä. Näin elintarvikkeet eivät kuivu eivätkä anna tai ota hajuja. Myös elintarvikkeissa mahdollisesti olevat bakteerit eivät siirry tällä tavoin tuotteesta toiseen. Kun olet säätänyt lämpötilan oikein ja kun noudatat elintarvikkeiden käsittelyssä hyvää hygieniaa, jääkaappisäilytys hidastaa bakteerien, kuten salmonellabakteerien, lisääntymistä. Hedelmät ja vihannekset Hedelmiä ja vihanneksia voit säilyttää vihanneslokerossa ilman suojapussia. Ota kuitenkin huomioon, että kaikkia vihannes- ja hedelmälajeja ei voi säilyttää samassa vihanneslokerossa. Tuotteiden hajut ja maut voivat siirtyä tuotteesta toiseen (esim. porkkanat ottavat herkästi hajua ja makua sipuleista), ja toisaalta monet vihannes- ja hedelmälajit tuottavat luonnonkaasuja (etyleeniä), jotka voivat nopeuttaa toisten tuotteiden vanhentumisprosessia. Esimerkkejä hedelmistä ja vihanneksista, jotka tuottavat paljon luonnonkaasua: omenat, aprikoosit, päärynät, nektariinit, persikat, luumut, avokadot, viikunat, mustikat, melonit, pavut. 21

22 Jääkaapin oikea käyttö Esimerkkejä hedelmistä, jotka ovat erittäin herkkiä muiden hedelmien ja vihannesten luonnonkaasuille: kiivi, parsakaali, kukkakaali, ruusukaali, mango, hunajameloni, omenat, aprikoosit, kurkut, tomaatit, päärynät, nektariinit, persikat. Esimerkki: Älä säilytä parsakaalia yhdessä omenoiden kanssa, koska omenat tuottavat paljon etyleeniä ja parsakaali on erittäin herkkä tälle luonnonkaasulle. Jos säilytät tuotteita yhdessä, parsakaali pilaantuu huomattavasti nopeammin kuin erikseen säilytettynä. Liha Säilytä liha avonaisena (avaa lihapakkaukset tai avaa säilytysastian kansi). Lihan pinnan kuivuminen vähentää bakteerikasvustoa ja pidentää siten lihan säilyvyyttä. Erilaiset lihalaadut eivät saa kuitenkaan koskettaa toisiaan, vaan ne on aina erotettava toisistaan pakkauksilla. Tämä hidastaa lihan pilaantumista, sillä bakteerit eivät pääse siirtymään lihalaadusta toiseen. Pakkaamattomat eläin- ja kasvikunnan tuotteet Säilytä pakkaamattomat eläin- ja kasvikunnan tuotteet erillään toisistaan. Kun haluat säilyttää näitä tuotteita yhdessä, säilytä tuotteet ehdottomasti erikseen pakattuina. Näin estät mikrobiologisten muutosten syntymistä. Proteiinipitoiset elintarvikkeet Huomaa, että proteiinipitoiset elintarvikkeet pilaantuvat muita nopeammin. Toisin sanoen äyriäiset ja simpukat pilaantuvat nopeammin kuin kala, ja kala pilaantuu nopeammin kuin liha. 22

23 Sisätilan muuttaminen Hyllyjen siirtäminen Voit siirtää hyllytasoja säilytettävän tavaran korkeuden mukaan. Nosta hyllyä ja vedä sitä vähän ulospäin, kunnes hyllyn vasemmassa ja oikeassa reunassa olevat lovet tulevat kannattimien päälle, ja nosta tai laske sitten hyllyä kannattimien yli. Hyllyn takareunassa olevan reunuksen tulee osoittaa ylöspäin. Reunus estää elintarvikkeita koskettamasta jääkaapin takaseinää ja jäätymästä siihen kiinni. Hyllyissä on rajoittimet, joiden ansiosta hyllyjä ei voi vetää vahingossa ulos. Kaksiosainen hylly Korkeiden tavaroiden, kuten pullojen ja kannujen säilyttämistä varten yksi hylly on kaksiosainen. Kaksiosaisen hyllyn etuosan voi tarvittaessa työntää takaosan alle. Paina lasilevyn takimmaista puoliskoa alhaaltapäin kevyesti ylöspäin. Nosta samalla lasilevyn etupuoliskoa kevyesti etupuolelta, ja työnnä se varovasti takaosan alle. Kun haluat vaihtaa kaksiosaisen lasilevyn paikkaa, vedä ensin molemmat lasilevypuoliskot ulos, kiinnitä sitten molemmat kannatinlistat haluamallesi korkeudelle vasemmanja oikeanpuolisiin kannattimiin, ja työnnä lasilevypuoliskot paikoilleen peräjälkeen. Muista asettaa reunuksella varustettu puolisko takimmaiseksi! Ovihyllyn / pullohyllyn siirtäminen Voit irrottaa ovi- tai pullohyllyn nostamalla sitä ylöspäin ja vetämällä sen ulos eteenpäin. Aseta ovi-/pullohylly takaisin haluamallesi korkeudelle. Tarkista, että asetat hyllyn paikalleen oikeassa asennossa ja perille pidikkeisiin. 23

24 Pakastaminen ja pakasteiden säilyttäminen Enimmäispakastuskyky Jotta elintarvikkeet jäätyisivät mahdollisimman nopeasti, voit pakastaa yhden vuorokauden aikana enintään enimmäispakastusmäärän verran elintarvikkeita. Pakastimen enimmäispakastuskyvyn näet pakastimen sisällä olevasta arvokilvestä "Pakastuskyky...kg/24 h". Arvokilvessä ilmoitettu enimmäispakastuskyky on laskettu normin DIN EN ISO mukaisesti. Mitä tapahtuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastuksessa? Tuoreiden elintarvikkeiden tulee jäätyä läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, jotta niiden ravintoarvo, ulkonäkö ja maku säilyisivät mahdollisimman hyvinä. Mitä hitaammin elintarvike jäätyy, sitä enemmän tuotteen solurakenne rikkoutuu ja solunestettä pääsee solujen väliin. Tällöin solut kutistuvat. Sulatuksen aikana vain osa aiemmin ulos päässeestä nesteestä voi palata takaisin soluihin. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että elintarvikkeesta poistuu paljon nestettä sulamisvaiheessa. Voit huomata tämän elintarvikkeen ympärille kertyvästä nestemäärästä sulamisen aikana. Jos elintarvike on jäätynyt nopeasti, solurakenteella on ollut vähemmän aikaa rikkoutua ja päästää solunestettä solujen väliin. Tällöin solut kutistuvat huomattavasti vähemmän. Sulamisen aikana solujen väliseen tilaan joutunut vähäinen nestemäärä pystyy imeytymään takaisin soluihin. Näin tuotteesta ei irtoa kovin paljoa nestettä ja tuote säilyttää rakenteensa sulatettaessa. Valmiiden pakasteiden säilyttäminen Kun haluat säilyttää pakastimessa kaupasta ostamiasi pakasteita, tarkista jo tuotetta ostaessasi pakkauksen kunto, tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä ja kaupan pakastealtaan säilytyslämpötila. Jos pakasteiden säilytyslämpötila on lämpimämpi kuin -18 C, pakasteiden säilyvyys heikkenee. Kun käyt kaupassa, ota pakasteet aina viimeisenä, ja kuljeta ne kotiin sanomalehteen käärittyinä tai kylmäkassissa. Laita ostamasi pakasteet pakastimeen niin pian kuin mahdollista. Älä pakasta edes osittain sulaneita tuotteita uudelleen. Vasta kun olet valmistanut tuotteen ruoaksi (keittämällä tai paistamalla), voit pakastaa sen uudelleen. 24

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE

60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE 60202007FIN.fm Page 115 Monday, December 4, 2006 1:14 PM KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA PAKASTIMEN KÄYTTÖ PAKASTIMEN SULATUS JA PUHDISTUS

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

PAKASTIMEN KÄYTTÖ. Pakastimen käyttöönotto

PAKASTIMEN KÄYTTÖ. Pakastimen käyttöönotto PAKASTIMEN KÄYTTÖ Tässä pakastimessa voidaan säilyttää jo pakastettuja elintarvikkeita sekä pakastaa tuoreita elintarvikkeita. Pakastimen käyttöönotto Pakastimen lämpötilaa ei tarvitse säätää termostaatilla,

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen)

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen) Käyttöohje ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke verkkovirtajohdon pistoke pistorasiaan. Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: sammuta äänimerkit painiketta

Lisätiedot

JÄÄKAAPPI DBF19060R-0865 DBF19060B-0858

JÄÄKAAPPI DBF19060R-0865 DBF19060B-0858 Käyttöohje JÄÄKAAPPI DBF19060R-0865 DBF19060B-0858 Tuote on direktiivien 2006/95/EC (LVD) sekä 2004/108/EC (EMC) mukainen 1 VAROITUS : 1. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. 2. Laite on asennettava

Lisätiedot

ELEKTRO HELIOS KS3719

ELEKTRO HELIOS KS3719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin, jossa DynaCool-jäähdytys KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS FG2719

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS FG2719 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Käyttöohje LAItteeN KUVA (kuva 1) ASeNNUS A. Pura laite pakkauksesta. Poista kannen ja laitteen välissä olevat neljä välikappaletta (kuva 3).

Käyttöohje LAItteeN KUVA (kuva 1) ASeNNUS A. Pura laite pakkauksesta. Poista kannen ja laitteen välissä olevat neljä välikappaletta (kuva 3). FI Käyttöohje LAITTEEN KUVA (kuva 1) A. Kahva B. Turvalukitus (mallikohtainen) C. Tiiviste D. Väliseinä (mallikohtainen) E. Sulatusveden tyhjennyskanavan tulppa F. Käyttöpaneeli G. Moottorin sivulla sijaitseva

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRA KF326-4

Käyttöoppaasi. ELEKTRA KF326-4 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EUC2506 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895326

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EUC2506 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895326 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PAKASTIMEN KÄYTTÖ. Pakastimen käyttöönotto

PAKASTIMEN KÄYTTÖ. Pakastimen käyttöönotto PAKASTIMEN KÄYTTÖ Tässä pakastimessa voidaan säilyttää jo pakastettuja elintarvikkeita sekä pakastaa tuoreita elintarvikkeita. Pakastimen käyttöönotto Pakastimen lämpötilaa ei tarvitse säätää termostaatilla

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FS 264 56-01

KÄYTTÖOHJE FS 264 56-01 KÄYTTÖOHJE FS 264 56-01 1 TÄRKEITÄ TIETOJA Onnittelemme uuden GRAMkaappipakastimen omistajaa Onnittelemme uuden kaappipakastimen omistajaa. Kaappipakastimen suunnittelussa on otettu huomioon elintarvikkeiden

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje Käyttöohje Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje fi-fi ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoutumisen.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KC 1693 http://fi.yourpdfguides.com/dref/832227

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KC 1693 http://fi.yourpdfguides.com/dref/832227 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ELEKTRO HELIOS KC 1693. Löydät kysymyksiisi vastaukset ELEKTRO HELIOS KC 1693 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING RSP 215 B RSP 265 B RSP 305 B RSP 405 B ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SV Hävittäminen Varmistaen tuotteen oikeanlaisen hävittämisen voit auttaa mahdollisten ympäristölle ja ihmisterveydelle

Lisätiedot

33502008FIN.fm Page 127 Tuesday, November 17, 2009 7:19 PM KÄYTTÖOHJEET

33502008FIN.fm Page 127 Tuesday, November 17, 2009 7:19 PM KÄYTTÖOHJEET 33502008FIN.fm Page 127 Tuesday, November 17, 2009 7:19 PM KÄYTTÖOHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ PAKASTINOSASTON

Lisätiedot

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ Laitteen kytkeminen toimintaan Laitteen käynnistäminen Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Käyttöpaneelin alapuolelle tai kaapin sisälle (mallista riippuen) sijoitettu valo syttyy, kun

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZV270M

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZV270M Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke laite sähköverkkoon. Elektroniikalla varustetuissa malleissa

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 120 LOX 86 LOX 120 VL 86 LOX, 120 LOX, 120 VL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKO SANTO KG

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EKO SANTO KG Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EKO SANTO.3630-6.KG. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EKO SANTO.3630-6.KG käyttöoppaasta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZC 255 R http://fi.yourpdfguides.com/dref/668376

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZC 255 R http://fi.yourpdfguides.com/dref/668376 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ZANUSSI ZC 255 R. Löydät kysymyksiisi vastaukset ZANUSSI ZC 255 R käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

NO FROST JÄÄ/PAKASTINKAAPPI. Malli: HJK301NFE A++ KÄYTTÖOHJE

NO FROST JÄÄ/PAKASTINKAAPPI. Malli: HJK301NFE A++ KÄYTTÖOHJE NO FROST JÄÄ/PAKASTINKAAPPI Malli: HJK301NFE A++ KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo VAROITUKSET... 2 TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET... 4 TUOTTEEN KUVAUS... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA...

Lisätiedot

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet

Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2.9.2015 Paulig Coffiesta käyttö- ja puhdistusohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 4 1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet s. 4 2. Laitteen

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi, jossa DynaCool-jäähdytys K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3831

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KS3831 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning User Manual. RF 52910 RF 52810i RF 52911

Käyttöohje Bruksanvisning User Manual. RF 52910 RF 52810i RF 52911 FI SE GB Käyttöohje Bruksanvisning User Manual RF 52910 RF 52810i RF 52911 Vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin FI Kiitämme laitteen hankinnasta ja onnittelemme erinomaisesta valinnasta. Toivomme laitteen

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06

KÄYTTÖOHJEET 2016 / 06 I-45 KÄYTTÖOHJEET I-4509-S 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät ole välttämättä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Pakastin

Käyttö- ja asennusohje Pakastin Käyttö- ja asennusohje Pakastin Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Pakastin, jossa NoFrost-sulatus FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen kylmälaitteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset

Lisätiedot

1.1. YHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN... 103 2.1. ON/STAND BY... 103 2.3. OVI AUKI -HÄLYTYS... 103 2.4. PIKAJÄÄHDYTYS... 103

1.1. YHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN... 103 2.1. ON/STAND BY... 103 2.3. OVI AUKI -HÄLYTYS... 103 2.4. PIKAJÄÄHDYTYS... 103 SISÄLTÖ Luku 1: ASENNUS...103 1.1. YHDEN LAITTEEN ASENTAMINEN... 103 Luku 2: TOIMINNOT...103 2.1. ON/STAND BY... 103 2.2. 6th SENSE FRESH CONTROL / profresh... 103 2.3. OVI AUKI -HÄLYTYS... 103 2.4. PIKAJÄÄHDYTYS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KS 344 56-01

KÄYTTÖOHJE KS 344 56-01 KÄYTTÖOHJE FI KS 344 56-01 1 FI TÄRKEITÄ TIETOJA Onnittelemme uuden GRAMjääkaapin omistajaa Onnittelemme uuden jääkaapin omistajaa. Jääkaapin suunnittelussa on otettu huomioon elintarvikkeiden erilaiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X

KÄYTTÖOHJE KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X KÄYTTÖOHJE KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X 1 TÄRKEITÄ TIETOJA Onnittelemme uuden GRAMjääkaappipakastimen omistajaa Onnittelemme uuden jääkaappipakastimen omistajaa. Jääkaappipakastimen suunnittelussa on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA

ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA ENNEN VIINIKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Ostamasi ammattikäyttöön tarkoitettu wine cellar (viinikaappi) on valmistettu ainoastaan viinin säilyttämistä varten. Lue käyttöohjeet huolellisesti, jotta opit parhaiten

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Pakastin

Käyttö- ja asennusohje Pakastin Käyttö- ja asennusohje Pakastin Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KSI 160 95-02

KÄYTTÖOHJE KSI 160 95-02 KÄYTTÖOHJE FI KSI 160 95-02 1 FI TÄRKEITÄ TIETOJA Onnittelemme uuden GRAMjääkaapin omistajaa Onnittelemme uuden jääkaapin omistajaa. Jääkaapin suunnittelussa on otettu huomioon elintarvikkeiden erilaiset

Lisätiedot