Käyttö- ja asennusohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD S KD S KD S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr

2 Sisällysluettelo Laitteen osat....4 Pidä huolta ympäristöstäsi...6 Tärkeitä turvallisuusohjeita...7 Miten voit säästää energiaa?...14 Laitteen käynnistys ja kytkeminen pois päältä...16 Kun haluat ottaa laitteen pois käytöstä...16 Oikea lämpötila jääkaapissa pakastimessa Lämpötilan säätäminen...18 Talvikäytön valitseminen...19 Jääkaapin oikea käyttö...20 Erilaiset lämpötila-alueet...20 Älä säilytä jääkaapissa seuraavia tuotteita...21 Ota seuraava huomioon jo elintarvikkeita ostaessasi...21 Säilytä elintarvikkeita oikein...21 Hedelmät ja vihannekset...21 Pakkaamattomat eläin- ja kasvikunnan tuotteet Proteiinipitoiset elintarvikkeet...22 Liha...22 Sisätilan muuttaminen Hyllyjen siirtäminen...23 Kaksiosainen hylly...23 Ovihyllyn / pullohyllyn siirtäminen Pakastaminen ja pakasteiden säilyttäminen...24 Enimmäispakastuskyky...24 Mitä tapahtuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastuksessa? Valmiiden pakasteiden säilyttäminen...24 Kun pakastat elintarvikkeet itse...25 Muista elintarvikkeita pakastaessasi Tuotteiden pakkaaminen...25 Noin vuorokausi ennen pakastamista Pakasteiden järjestely...26 Noin vuorokausi pakastamisen jälkeen...26 Pakasteiden sulatus Jääpalojen valmistus...27 Juomien pikajäähdytys...27

3 Sisällysluettelo Sulatus...28 Jääkaappi...28 Pakastin...28 Puhdistus...30 Sisätila, varusteet Laitteen ovet, sivuseinät Ilmankierto...31 Oven tiivisteet...31 Mitä tehdä, jos...?...32 Syitä laitteesta kuuluviin ääniin...35 Huolto/takuu...36 Takuuaika ja takuuehdot Sähköliitäntä Asennusohjeita...38 Sijoituspaikka...38 Huoneenlämpötilaluokka...38 Ilmankierto...39 Laitteen sijoittaminen...39 Laitteen suoristaminen Laitteen mitat...40 Oven avautumissuunnan vaihtaminen...41 Sijoitus kalusteisiin...44

4 Laitteen osat Virtakytkin ja lämpötilanvalitsin Talvikäytön vipukytkin Valaisimen kytkin 4

5 Laitteen osat Voi- ja juustolokero Hyllytaso Munalokerikko Virtakytkin ja lämpötilanvalitsin, valaisin ja talvikäytön kytkin Ovihyllyt Sulamisveden poistokouru ja poistoaukko Vihanneslokerot Pullohylly Pakastuslaatikot 5

6 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa konetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Laitteen käytöstä poistaminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä laitteiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia laitteita sekajätteen mukana. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen oman kuntasi jäteasemalle tai kierrätyskeskukseen. Kun hävität vanhan kylmälaitteesi, huolehdi siitä, etteivät laitteen putkistot vahingoitu ennen kuin ne hävitetään asianmukaisesti ja ympäristöystävällisesti. Tällä tavoin varmistat sen, etteivät jäähdytysputkistojen kylmäaineet eikä kompressorin sisältämä öljy joudu luontoon, vaan ne voidaan käyttää uudelleen. Pidä huolta että säilytät laitteet poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet ne keräyspisteeseen. Kun poistat käytöstä rikkinäisen laitteen, noudata myös kohdan "Tärkeitä turvallisuusohjeita" neuvoja. 6

7 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä kylmälaite täyttää vaaditut turvallisuusmääräykset. Asiattomasta käytöstä voi kuitenkin aiheutua esine- tai henkilövahinkoja. Lue tämä käyttö- ja asennusohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää kylmälaitetta. Käyttö- ja asennusohjeessa on tärkeitä laitteen turvallisuutta, asentamista, käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteen vahingoittumisen. Miele ei ole vastuussa mistään esine- ja henkilövahingoista, jotka johtuvat siitä, että laitetta käytetään käyttöohjeiden vastaisesti tai muuten huolimattomasti. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat laitteen toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana. Asianmukainen käyttö Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Tätä kylmälaitetta saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ja vain elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja säilyttämiseen sekä pakasteiden säilyttämiseen, elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääpalojen/jäätelön valmistamiseen. Kylmälaitteen kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Tämä kylmälaite ei sovellu lääkkeiden, veriplasman, laboratorionäytteiden tai vastaavien lääkinnällisistä tuotteista annetun direktiivin mukaisten aineiden tai tuotteiden varastointiin ja jäähdyttämiseen. Laitteen vääranlainen käyttö voi vahingoittaa varastoitavia tuotteita tai ne voivat mennä pilalle. Lisäksi laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat kylmälaitteen asiattomasta tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä. 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään kylmälaitetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä kylmälaitetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää kylmälaitetta ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita laitteen käyttöön saattaa liittyä. Jos kotonasi on lapsia Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla sähkölaitteista, jollet valvo heidän toimintaansa koko ajan. Yli 8-vuotiaat saavat käyttää kylmälaitetta ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita laitteen väärä käyttö voi aiheuttaa. Lapset eivät saa puhdistaa kylmälaitetta ilman valvontaa. Valvo laitteen läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella. Tukehtumisvaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi lapset loitolla pakkausmateriaaleista. Tekninen turvallisuus Tarkista kylmälaite kuljetusvaurioiden varalta ennen laitteen asennusta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta laitetta. Vahingoittunut laite voi vaarantaa turvallisuutesi! Jos laitteen verkkoliitäntäjohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. 8

9 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä laite käyttää kylmäaineena isobutaania (R600a), joka on ympäristöystävällistä, mutta palavaa luonnonkaasua. Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä lisää kasvihuonevaikutusta. Tämän ympäristöystävällisen kylmäaineen käyttö aiheuttaa toisinaan kylmälaitteen kovempaa käyntiääntä. Kompressorin käyntiäänen lisäksi koko kylmäaineen kiertojärjestelmästä voi kuulua nestevirtauksen ääniä. Näille äänille ei valitettavasti voi mitään, mutta niillä ei ole mitään vaikutusta laitteen suorituskykyyn. Varo, ettei laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmä vahingoitu laitteen kuljetuksen tai asennuksen aikana. Ulospursuava kylmäaine voi vahingoittaa silmiä! Jos kylmäainetta pääsee ulos: - vältä avotulta ja muita sytytyslähteitä, - tuuleta laitteen sijoitushuonetta muutama minuutti ja - vedä pistotulppa pistorasiasta, - ota yhteys Miele-huoltoon. Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempaan tilaan laite on sijoitettava. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ilmaan, liian pienissä tiloissa voi syntyä syttyvä kaasu-ilma-seos. Kutakin 8 grammaa kylmäainetta kohti on oltava vähintään 1 m 3 huonetilaa. Kylmälaitteesi kylmäaineen määrä on mainittu laitteen sisäpuolella olevassa arvokilvessä. Kylmälaitteen moitteeton toiminta on taattu ainoastaan silloin, kun laite on asennettu näiden käyttö- ja asennusohjeiden mukaisesti. Tarkista ehdottomasti ennen kuin kytket kylmälaitteen sähköverkkoon, että laitteen arvokilvessä ilmoitetut jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Väärä jännite ja taajuus voivat vahingoittaa laitetta. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan. 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä liitä laitetta sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (ylikuumenemisvaara). Laitteen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti testattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauksissa testattava. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen asennus-, huolto- ja korjaustyöt on jätettävä valtuutetun huoltoliikkeen tehtäviksi. Asiattomat korjaukset saattavat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle! Valmistaja ei vastaa asiattomista korjauksista aiheutuneista vahingoista. Laitteen takuuaikana tehtävät korjaukset on jätettävä aina valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi, muuten takuu ei enää korvaa korjauksen jälkeen ilmeneviä vikoja. Asennus- ja huoltotöiden sekä laitteen korjaamisen aikana laite täytyy kytkeä irti sähköverkosta. Laite on kytketty irti sähköverkosta vasta, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: pistotulppa on vedetty pois pistorasiasta. Kun irrotat pistotulppaa pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulppaan. sulake on irrotettu sulaketaulusta. Rikkinäiset laitteen osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain näistä varaosista valmistaja voi taata, että ne täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset. Tätä laitetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty). 10

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita Laitteen asiallinen käyttö Älä koske pakasteisiin märin käsin. Kädet voivat tarttua kiinni pakasteisiin. Voit loukata itsesi! Älä koskaan ota pakastimesta suoraan suuhusi jääpaloja, mehujäätä tms. Nämä ovat erittäin kylmiä ja voivat tarttua kieleen tai huuliin. Voit loukata itsesi! Älä koskaan pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen. Käytä sulaneet elintarvikkeet mahdollisimman nopeasti, sillä niiden ravintoarvo heikkenee ja ne pilaantuvat nopeasti. Kypsennyksen jälkeen voit pakastaa elintarvikkeet uudelleen. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käyttäviä suihkepulloja kylmälaitteessa. Termostaatin toimiessa voi syntyä kipinöitä, jotka voivat sytyttää helposti syttyvät aineet tai aiheuttaa räjähdyksen. Älä koskaan käytä sähkölaitteita (esimerkiksi jäätelökonetta) kylmälaitteen sisällä. Sähkölaitteet voivat aiheuttaa kipinöitä. Räjähdysvaara! Säilytä väkevät alkoholijuomat jääkaapissa aina pystyasennossa ja tiiviisti suljettuina. Räjähdysvaara! Älä säilytä pakastimessa hiilihappopitoisia juomia tai muita jäätyviä nesteitä sisältäviä tölkkejä tai pulloja. Ne voivat haljeta jäätyessään. Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara! Jos haluat pikajäähdyttää juomia pakastimessa, muista ottaa ne pois viimeistään tunnin kuluttua, etteivät ne halkea jäätyessään. Loukkaantumisen ja vahingoittumisen vaara! 11

12 Tärkeitä turvallisuusohjeita Liian kauan säilytettyjen elintarvikkeiden nauttimisesta voit saada jopa ruokamyrkytyksen. Säilyvyyteen vaikuttavat monet tekijät, esim. elintarvikkeiden tuoreus, laatu ja säilytyslämpötila. Lue aina tarkoin elintarvikepakkauksessa olevat säilytysohjeet ja tarkista viimeinen käyttöpäivä! Älä käytä teräviä esineitä huurre- ja jääkerrosten poistamiseen, kiinnijäätyneiden jääpala-astioiden ja pakasteiden irrottamiseen. Terävät esineet vahingoittavat höyrystimiä, mikä heikentää laitteen toimintaa. Älä koskaan sulata kylmälaitetta laittamalla sen sisään kynttilöitä tai sähkölaitteita. Laitteen muovi vahingoittuu. Älä käytä sulatukseen sulatus- tai jäänpoistoaineita. Nämä voivat muodostaa räjähtäviä kaasuja, sisältää muovia vahingoittavia liuotin- tai ponneaineita sekä lisäksi olla terveydelle haitallisia. Älä öljyä oven tiivisteitä, koska öljy haurastuttaa tiivisteitä ajan kuluessa. Jos säilytät jääkaapissa tai sen ovihyllyillä rasvaa tai öljyä sisältäviä tuotteita, varo, ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy joudu kosketuksiin jääkaapin muovisten osien kanssa. Rasva saattaa haurastuttaa kylmälaitteen muovipintoja, jolloin ne voivat haljeta tai rikkoutua. Varmista, että laitteen ilmankierto-aukot pysyvät vapaina, jottei ilmankierto esty. Puutteellinen ilmankierto lisää sähkönkulutusta ja voi vahingoittaa laitetta. 12

13 Tärkeitä turvallisuusohjeita Kylmälaite on suunniteltu käytettäväksi tietyssä huoneenlämmössä, mikä ilmoitetaan huoneenlämpötilaluokkana. Huoneenlämpötilaluokan saat selville kylmälaitteen arvokilvestä, joka löytyy laitteen sisältä. Ilmoitettua alempi huoneenlämpötila pidentää kylmäkoneiston seisontajaksoja, jolloin laite ei pysy tarpeeksi kylmänä sisältä. Älä koskaan käytä kylmälaitteen puhdistukseen tai sulatukseen höyryilmatoimisia laitteita. Höyry voi päästä laitteen jännitteisiin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Teräspintaiset laitteet: Älä koskaan kiinnitä tarramuistilappuja, kirkasta tai värillistä teippiä tai muuta liimaa sisältävää materiaalia oven pinnoitetulle pinnalle. Liima-aines vahingoittaa teräspinnoitetta ja pinta menettää likaa hylkivän ominaisuutensa. Oven korkealaatuinen teräspinnoite on herkkä naarmuuntumaan. Jopa jääkaappimagneetit saattavat aiheuttaa naarmuja pinnoitteeseen. Laitteen käytöstä poistaminen Riko vanhassa kylmälaitteessasi mahdollisesti oleva salpalaite ennen kuin toimitat laitteen keräyspisteeseen tai varastoon. Näin estät leikkiviä lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hengenvaaraan. Varo, ettei laitteen kylmäaineen kiertojärjestelmä vahingoitu esimerkiksi seuraavilla tavoilla: höyrystimen jäähdytysputkiin tulee reikiä. jäähdytysputki katkeaa. jäähdytysputken pinta hankautuu rikki. Jäähdytysputkistosta ulospursuava kylmäaine saattaa vahingoittaa silmiä. 13

14 Miten voit säästää energiaa? Laitteen sijoitus/ huolto Lämpötilan säätö Energiankulutus on normaali Huone, jonne pääsee korvausilmaa. Suojassa suoralta auringonpaisteelta. Ei lämmönlähteen lähellä (lämpöpatteri, liesi). Ihanteellinen huoneenlämpö noin 20 C. Pidä ilmanvaihtoaukot vapaina ja puhdista ne säännöllisesti pölystä. Puhdista kylmäkoneisto ja laitteen takaseinän metalliritilä (lauhdutin) pölystä vähintään kerran vuodessa. Lämpötilanvalitsin keskiasennossa (2-3). Energiankulutus on suuri Suljettu tila, johon ei pääse korvausilmaa. Suorassa auringonpaisteessa. Lämmönlähteen lähellä (lämpöpatteri, liesi). Huoneenlämpötila on korkea. Kun ilmanvaihtoaukot ovat tukossa tai täynnä pölyä. Kun kylmäkoneistoon ja metalliritilään (lauhduttimeen) on kertynyt paljon pölyä. Lämpötilanvalitsin täysillä: Mitä kylmempi jääkaapin sisälämpötila on, sitä enemmän energiaa kuluu! Jos kylmälaitteessa on talvikäytön kytkin, kytke se ehdottomasti pois päältä kun huoneenlämpö on yli 18 C! 14

15 Miten voit säästää energiaa? Laitteen käyttö Sulatus Energiankulutus on normaali Energiankulutus on suuri Sijoita laatikot, hyllytasot ja telineet kuten kylmälaitteen tehdastoimitustilassa. Avaa ovi vain tarvittaessa ja mahdollisimman lyhyeksi ajaksi. Sijoita elintarvikkeet hyvään järjestykseen. Pidä ruokaostoksilla mukanasi kylmälaukkua ja laita ostamasi pakasteet kylmään heti kotiin saavuttuasi. Kun otat elintarvikkeita huoneenlämpöön, aseta tuotteet takaisin kylmään mahdollisimman pian, etteivät ne lämpene liikaa. Jäähdytä lämpimät ruoat ja juomat ensin laitteen ulkopuolella. Säilytä elintarvikkeet pakattuina tai suljetuissa astioissa. Sulata pakasteet jääkaapissa. Älä täytä hyllyjä liian täyteen, jotta ilma pääsee kiertämään. Sulata pakastin, kun sinne on muodostunut noin 5 mm paksu jääkerros. Kun laitteen ovea avataan usein ja pitkäksi aikaa, kylmä pääsee karkuun ja lämmintä huoneilmaa pääsee laitteeseen. Laitteen kylmäkoneisto joutuu toimimaan pitempiä ajanjaksoja ja energiaa kuluu. Lämpimät ruoat ja huoneenlämpöisiksi lämmenneet elintarvikkeet lisäävät lämpöä kylmälaitteessa. Laitteen kylmäkoneisto joutuu tällöin toimimaan pitempiä ajanjaksoja ja energiaa kuluu. Nesteiden haihtuminen ja kondensoituminen alentaa kylmälaitteen jäähdytystehoa. Jääkerros heikentää kylmän siirtymistä pakasteisiin. 15

16 Laitteen käynnistys ja kytkeminen pois päältä Ennen käyttöönottoa Suojakalvo Laitteen sisällä olevat teräslistat on suojattu kuljetuksen ajaksi suojakalvolla. Teräspintaisissa laitteissa myös laitteen teräksiset ovet ja mahdollisesti sivuseinät on suojattu suojakalvolla. Irrota suojakalvo vasta kun olet asentanut ja sijoittanut laitteen paikalleen. Puhdistus Puhdista laitteen sisäosat ja varusteet. Käytä puhdistukseen haaleaa vettä ja astianpesuainetta. Laitteen käynnistys Kierrä virtakytkintä/lämpötilanvalitsinta myötäpäivään asennosta "0". Mitä suurempaan lukemaan lämpötilanvalitsimen kierrät, sitä kylmemmäksi laite kylmenee. Kylmälaite alkaa kylmetä ja jääkaapin sisävalo palaa, jos jääkaapin ovi on auki. Anna laitteen jäähtyä muutama tunti ennen kuin täytät sen elintarvikkeilla. Laitteen kytkeminen pois päältä Kierrä virtakytkin/lämpötilanvalitsin asennosta "1" asentoon "0". Näiden asentojen välillä tunnet pienen vasteen, jonka yli valitsinta on kierrettävä. Jääkaapin sisävalo sammuu ja kylmäkoneisto pysähtyy. Kun haluat ottaa laitteen pois käytöstä Jollet käytä laitetta pitkään aikaan, toimi seuraavasti: kytke laite pois päältä, irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai kytke laitteen sulake pois päältä, sulata pakastin, puhdista koko laite ja jätä lopuksi laitteen ovet raolleen, jottei sisään muodostu ummehtunutta hajua. Kylmälaitteen sisään voi muodostua hometta, jos sitä pidetään pitkään pois päältä ilman, että sitä on ensin puhdistettu ja varsinkin, jos laitteen ovet eivät ole raollaan. 16

17 Oikea lämpötila Kylmälaitteen oikea lämpötila on erittäin tärkeä elintarvikkeiden säilyvyyden kannalta. Mikro-organismien vaikutuksesta elintarvikkeet pilaantuvat nopeasti. Tämän estämiseksi tai hidastamiseksi elintarvikkeet on säilytettävä oikeassa lämpötilassa. Lämpötila vaikuttaa mikro-organismien lisääntymiseen. Mitä kylmempi lämpötila on, sitä hitaammin mikro-organismit lisääntyvät. Kylmälaitteen lämpötila voi nousta seuraavista syistä: laitteen ovia avataan usein ja pitkäksi aikaa, laitteessa säilytetään paljon elintarvikkeita, laitteeseen asetetaan lämpimiä elintarvikkeita, laitteen ympäristön lämpötila on noussut. Kylmälaitteen ympäristön lämpötila ei saa laskea alle laitteen huoneenlämpötilaluokassa ilmoitetun ala-arvon eikä nousta yli annetun yläarvon.... jääkaapissa Suosittelemme jääkaapin keskiosan säilytyslämpötilaksi 4 C. Jos haluat tarkistaa jääkaapin lämpötilan lämpömittarin avulla, toimi seuraavasti: aseta lämpömittari vedellä täytettyyn vesilasiin jääkaapin keskiosaan. Noin vuorokauden kuluttua voit tarkistaa lämpömittarista jääkaapin keskimääräisen lämpötilan. Huomaa kuitenkin seuraavat seikat: tavalliset kylpyvesi- ja muut kotitalouslämpömittarit ovat useimmiten hyvin epätarkkoja. Käytä mieluiten elektronista lämpömittaria. Älä mittaa pelkkää jääkaapin ilmanlämpötilaa, sillä siitä ei voida päätellä itse elintarvikkeiden lämpötilaa. Vältä avaamasta jääkaapin ovea mittauksen aikana, koska jääkaappiin virtaa lämmintä ilmaa jokaisella oven avauskerralla.... pakastimessa Tuoreiden elintarvikkeiden pakastamista ja pakasteiden pitkäaikaista säilytystä varten vaaditaan vähintään -18 C:n lämpötila. Tässä lämpötilassa mikroorganismit eivät juurikaan pääse lisääntymään. Kun pakasteen lämpötila nousee yli -10 C:n, mikro-organismien hajottamisprosessi käynnistyy ja elintarvikkeen säilyvyys heikkenee. Tästä syystä sulaneita pakasteita ei saa pakastaa enää uudelleen paitsi silloin, kun ne valmistetaan ensin valmiiksi ruoaksi (keittämällä tai paistamalla). Elintarvikkeen kuumentaminen tuhoaa useimmat mikro-organismit. 17

18 Oikea lämpötila Lämpötilan säätäminen Voit säätää lämpötilaa portaattomasti virtakytkimellä/lämpötilanvalitsimella. Kierrä lämpötilanvalitsin johonkin asennoista 1-7. Mitä suurempaan lukemaan lämpötilanvalitsimen kierrät, sitä kylmemmäksi laite kylmenee. Suosittelemme, että säädät lämpötilan keskitasolle. Jos säilytät pakastimessa pakasteita, tarpeeksi kylmän säilytyslämpötilan takaamiseksi suosittelemme, että säädät lämpötilan välille 4-7. Valitse tämä lämpötila-asetus myös silloin, kun laitteen ovia avataan erittäin usein, laitteeseen asetetaan kerralla paljon elintarvikkeita, tai laitteen ympäristön lämpötila on korkea. 18

19 Talvikäytön valitseminen Jos kylmälaitteen ympäristön lämpötila laskee alle +18 C:n, laitteen kylmäkoneisto käy tavallista harvemmin. Tällöin pakastin voi lämmetä liikaa, ja pahimmillaan pakasteet voivat alkaa sulaa. Tämän estämiseksi kylmälaitteessa on talvikäytön kytkin. Talvikäytön kytkeminen päälle Paina talvikäytön vipukytkin asentoon "1". Kylmäkoneisto käynnistyy nyt normaalia useammin, jolloin pakastin pysyy tarpeeksi kylmänä. Talvikäytön kytkeminen pois päältä Kun ympäristön lämpötila nousee yli +18 C:n, muista kytkeä talvikäytön kytkin pois päältä, jottei kylmälaite kuluttaisi turhaan energiaa. Paina talvikäytön vipukytkin asentoon "0". Kylmäkoneisto alkaa jälleen toimia normaalisti. Ennen kuin laitat pakastimeen uusia pakastettavia tuotteita, kytke talvikäytön kytkin päälle, jotta pakasteet pakastuisivat mahdollisimman nopeasti. Tuoreiden elintarvikkeiden tulisi jäätyä läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, jolloin niiden ravintoarvo, vitamiinit, ulkonäkö ja maku säilyvät mahdollisimman hyvinä. Talvikäytön kytkintä ei tarvitse käyttää: kun laitat pakastimeen jo valmiiksi pakastettuja tuotteita. kun pakastat kerrallaan enintään 1 kg elintarvikkeita. Talvikäytön kytkeminen päälle Kytke talvikäytön kytkin päälle 24 tuntia ennen tuotteiden asettamista pakastimeen. Paina talvikäytön vipukytkin asentoon "1". Pakastimen lämpötila alkaa laskea, koska kylmäkoneisto käy normaalia useammin. Talvikäytön kytkeminen pois päältä Elintarvikkeet ovat pakastuneet läpikotaisin noin 24 tunnin kuluttua, jolloin voit kytkeä talvikäytön kytkimen pois päältä. Paina talvikäytön vipukytkin asentoon "0". Kylmäkoneisto alkaa jälleen toimia normaalisti. 19

20 Jääkaapin oikea käyttö Erilaiset lämpötila-alueet Koska kylmä ilma on painavampaa kuin lämmin, se laskeutuu alas. Näin jääkaapin sisälle muodostuu lämpötilaltaan erilaisia alueita. Ota huomioon jääkaapin erilaiset lämpötila-alueet tuotteiden sijoittelussa! Lämpimin alue Jääkaapin lämpimin alue on ylin ovihylly. Käytä ovihyllyä voin säilyttämiseen levityskelpoisena ja juuston säilyttämiseen aromaattisen pehmeänä. Kylmin alue Jääkaapin kylmin alue on suoraan vihanneslokeroiden yläpuolella. Säilytä tällä kylmimmällä lämpötilaalueella helposti pilaantuvat tuotteet, kuten: kala, liha, linnut, makkarat, valmiit ruoat, munaa tai kermaa sisältävät ruoat ja leivonnaiset, tuore taikina, piirakka- tai pizzataikina, tuorejuustot ja kypsentämättömät maitotuotteet, kelmuun pakatut vihannekset ja yleensäkin kaikki elintarvikkeet, jotka vaativat säilytystä enintään +4 C:n lämpötilassa. Älä säilytä räjähtäviä aineita tai räjähtäviä ponnekaasuja käyttäviä suihkepulloja kylmälaitteessa. Räjähdysvaara! Säilytä väkevät alkoholijuomat kylmälaitteessa aina pystyasennossa ja tiiviisti suljettuna. Jos säilytät jääkaapissa tai sen ovihyllyillä rasvaa tai öljyä sisältäviä tuotteita, varo, ettei tuotteista mahdollisesti valuva rasva tai öljy joudu kosketuksiin jääkaapin muovisten osien kanssa. Rasva saattaa haurastuttaa jääkaapin muovipintoja, jolloin ne voivat haljeta tai rikkoutua. Ilman täytyy päästä esteettä kiertämään jääkaapissa olevien elintarvikkeiden ympärillä. Sen vuoksi älä sijoita elintarvikkeita liian tiiviisti. jätä elintarvikkeiden ja jääkaapin sisävalon väliin vähintään 2 cm vapaata tilaa. Elintarvikkeet eivät saa koskettaa jääkaapin takaseinään. Muuten ne voivat jäätyä kiinni takaseinään. 20

21 Jääkaapin oikea käyttö Älä säilytä jääkaapissa seuraavia tuotteita Kaikki elintarvikkeet eivät sovellu säilytettäviksi kylmätilassa, koska ne eivät kestä kylmää. Liian kylmässä esim. kurkuista tulee pehmeitä, munakoisoista kitkeriä ja perunoista makeita. Tomaatit ja appelsiinit menettävät makuaan ja sitrushedelmien kuori kovettuu. Tällaisia kylmälle arkoja elintarvikkeita ovat mm. seuraavat: ananas, avokadot, banaanit, granaattiomenat, mangot, papaijat, passionhedelmät, sitrushedelmät (esim. sitruunat, appelsiinit, mandariinit, greipit), jälkikypsytettävät hedelmät munakoisot, kurkut, perunat, paprika, tomaatit, kesäkurpitsa, kovat juustot (parmesaani). Ota seuraava huomioon jo elintarvikkeita ostaessasi Tärkein edellytys sille, että elintarvikkeet säilyvät mahdollisimman pitkään, on että ne ostetaan mahdollisimman tuoreina. Elintarvikkeen tuoreus jääkaappiin asetettaessa vaikuttaa eniten tuotteen säilyvyyteen. Tuotteen kylmäketjua ei saisi katkaista missään vaiheessa. Varo siksi pitämästä elintarvikkeita liian kauan esimerkiksi kuumassa autossa. Jos tuote on jo alkanut vanheta tai pilaantua, pilaantumista ei voi enää pysäyttää edes kylmäsäilytyksessä. Jo kahden tunnin katko tuotteen kylmäketjussa johtaa tuotteen pilaantumiseen. Säilytä elintarvikkeita oikein Elintarvikkeet on yleensä säilytettävä tiiviisti pakattuina tai kannella peitettyinä. Näin elintarvikkeet eivät kuivu eivätkä anna tai ota hajuja. Myös elintarvikkeissa mahdollisesti olevat bakteerit eivät siirry tällä tavoin tuotteesta toiseen. Kun olet säätänyt lämpötilan oikein ja kun noudatat elintarvikkeiden käsittelyssä hyvää hygieniaa, jääkaappisäilytys hidastaa bakteerien, kuten salmonellabakteerien, lisääntymistä. Hedelmät ja vihannekset Hedelmiä ja vihanneksia voit säilyttää vihanneslokerossa ilman suojapussia. Ota kuitenkin huomioon, että kaikkia vihannes- ja hedelmälajeja ei voi säilyttää samassa vihanneslokerossa. Tuotteiden hajut ja maut voivat siirtyä tuotteesta toiseen (esim. porkkanat ottavat herkästi hajua ja makua sipuleista), ja toisaalta monet vihannes- ja hedelmälajit tuottavat luonnonkaasuja (etyleeniä), jotka voivat nopeuttaa toisten tuotteiden vanhentumisprosessia. Esimerkkejä hedelmistä ja vihanneksista, jotka tuottavat paljon luonnonkaasua: omenat, aprikoosit, päärynät, nektariinit, persikat, luumut, avokadot, viikunat, mustikat, melonit, pavut. 21

22 Jääkaapin oikea käyttö Esimerkkejä hedelmistä, jotka ovat erittäin herkkiä muiden hedelmien ja vihannesten luonnonkaasuille: kiivi, parsakaali, kukkakaali, ruusukaali, mango, hunajameloni, omenat, aprikoosit, kurkut, tomaatit, päärynät, nektariinit, persikat. Esimerkki: Älä säilytä parsakaalia yhdessä omenoiden kanssa, koska omenat tuottavat paljon etyleeniä ja parsakaali on erittäin herkkä tälle luonnonkaasulle. Jos säilytät tuotteita yhdessä, parsakaali pilaantuu huomattavasti nopeammin kuin erikseen säilytettynä. Liha Säilytä liha avonaisena (avaa lihapakkaukset tai avaa säilytysastian kansi). Lihan pinnan kuivuminen vähentää bakteerikasvustoa ja pidentää siten lihan säilyvyyttä. Erilaiset lihalaadut eivät saa kuitenkaan koskettaa toisiaan, vaan ne on aina erotettava toisistaan pakkauksilla. Tämä hidastaa lihan pilaantumista, sillä bakteerit eivät pääse siirtymään lihalaadusta toiseen. Pakkaamattomat eläin- ja kasvikunnan tuotteet Säilytä pakkaamattomat eläin- ja kasvikunnan tuotteet erillään toisistaan. Kun haluat säilyttää näitä tuotteita yhdessä, säilytä tuotteet ehdottomasti erikseen pakattuina. Näin estät mikrobiologisten muutosten syntymistä. Proteiinipitoiset elintarvikkeet Huomaa, että proteiinipitoiset elintarvikkeet pilaantuvat muita nopeammin. Toisin sanoen äyriäiset ja simpukat pilaantuvat nopeammin kuin kala, ja kala pilaantuu nopeammin kuin liha. 22

23 Sisätilan muuttaminen Hyllyjen siirtäminen Voit siirtää hyllytasoja säilytettävän tavaran korkeuden mukaan. Nosta hyllyä ja vedä sitä vähän ulospäin, kunnes hyllyn vasemmassa ja oikeassa reunassa olevat lovet tulevat kannattimien päälle, ja nosta tai laske sitten hyllyä kannattimien yli. Hyllyn takareunassa olevan reunuksen tulee osoittaa ylöspäin. Reunus estää elintarvikkeita koskettamasta jääkaapin takaseinää ja jäätymästä siihen kiinni. Hyllyissä on rajoittimet, joiden ansiosta hyllyjä ei voi vetää vahingossa ulos. Kaksiosainen hylly Korkeiden tavaroiden, kuten pullojen ja kannujen säilyttämistä varten yksi hylly on kaksiosainen. Kaksiosaisen hyllyn etuosan voi tarvittaessa työntää takaosan alle. Paina lasilevyn takimmaista puoliskoa alhaaltapäin kevyesti ylöspäin. Nosta samalla lasilevyn etupuoliskoa kevyesti etupuolelta, ja työnnä se varovasti takaosan alle. Kun haluat vaihtaa kaksiosaisen lasilevyn paikkaa, vedä ensin molemmat lasilevypuoliskot ulos, kiinnitä sitten molemmat kannatinlistat haluamallesi korkeudelle vasemmanja oikeanpuolisiin kannattimiin, ja työnnä lasilevypuoliskot paikoilleen peräjälkeen. Muista asettaa reunuksella varustettu puolisko takimmaiseksi! Ovihyllyn / pullohyllyn siirtäminen Voit irrottaa ovi- tai pullohyllyn nostamalla sitä ylöspäin ja vetämällä sen ulos eteenpäin. Aseta ovi-/pullohylly takaisin haluamallesi korkeudelle. Tarkista, että asetat hyllyn paikalleen oikeassa asennossa ja perille pidikkeisiin. 23

24 Pakastaminen ja pakasteiden säilyttäminen Enimmäispakastuskyky Jotta elintarvikkeet jäätyisivät mahdollisimman nopeasti, voit pakastaa yhden vuorokauden aikana enintään enimmäispakastusmäärän verran elintarvikkeita. Pakastimen enimmäispakastuskyvyn näet pakastimen sisällä olevasta arvokilvestä "Pakastuskyky...kg/24 h". Arvokilvessä ilmoitettu enimmäispakastuskyky on laskettu normin DIN EN ISO mukaisesti. Mitä tapahtuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastuksessa? Tuoreiden elintarvikkeiden tulee jäätyä läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, jotta niiden ravintoarvo, ulkonäkö ja maku säilyisivät mahdollisimman hyvinä. Mitä hitaammin elintarvike jäätyy, sitä enemmän tuotteen solurakenne rikkoutuu ja solunestettä pääsee solujen väliin. Tällöin solut kutistuvat. Sulatuksen aikana vain osa aiemmin ulos päässeestä nesteestä voi palata takaisin soluihin. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että elintarvikkeesta poistuu paljon nestettä sulamisvaiheessa. Voit huomata tämän elintarvikkeen ympärille kertyvästä nestemäärästä sulamisen aikana. Jos elintarvike on jäätynyt nopeasti, solurakenteella on ollut vähemmän aikaa rikkoutua ja päästää solunestettä solujen väliin. Tällöin solut kutistuvat huomattavasti vähemmän. Sulamisen aikana solujen väliseen tilaan joutunut vähäinen nestemäärä pystyy imeytymään takaisin soluihin. Näin tuotteesta ei irtoa kovin paljoa nestettä ja tuote säilyttää rakenteensa sulatettaessa. Valmiiden pakasteiden säilyttäminen Kun haluat säilyttää pakastimessa kaupasta ostamiasi pakasteita, tarkista jo tuotetta ostaessasi pakkauksen kunto, tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä ja kaupan pakastealtaan säilytyslämpötila. Jos pakasteiden säilytyslämpötila on lämpimämpi kuin -18 C, pakasteiden säilyvyys heikkenee. Kun käyt kaupassa, ota pakasteet aina viimeisenä, ja kuljeta ne kotiin sanomalehteen käärittyinä tai kylmäkassissa. Laita ostamasi pakasteet pakastimeen niin pian kuin mahdollista. Älä pakasta edes osittain sulaneita tuotteita uudelleen. Vasta kun olet valmistanut tuotteen ruoaksi (keittämällä tai paistamalla), voit pakastaa sen uudelleen. 24

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 280110 7084282-02 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen.

Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. Käyttöohje Pesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 844 140 Sisältö Pidä

Lisätiedot

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Kylmiö ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on ehdottomasti luettava ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa...

Lisätiedot

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi

JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi JPE20xx, Elektroninen yhdistelmäkaappi SISÄLLYSLUETTELO SIVU PIKAOHJE 2 TURVALLISUUSOHJEITA Vanhan laitteen hävittäminen 3 Tärkeä tietää 3 ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ASENNUS Pakkauksen purkaminen 3 Sijoitus 4

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ARCTIS1333-6I http://fi.yourpdfguides.com/dref/611301

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX ARCTIS1333-6I http://fi.yourpdfguides.com/dref/611301 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

QRT4650W QRT4650K QRT4650X

QRT4650W QRT4650K QRT4650X QRT4650W QRT4650K QRT4650X Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Jääpakastin Kombiskap Kyl-frys 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot