Yritysturvallisuusstrategia 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysturvallisuusstrategia 2012"

Transkriptio

1 Yritysturvallisuusstrategia 2012 Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi TURVALLISEMPI HUOMINEN Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari, Hyvinkää, Markku Rajamäki Turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja, Itella Oyj

2 Yritysturvallisuusstrategia 2012 Mitä? Miksi? Miten?

3

4 Taustaa ELVIRA I (2006) 38 toimenpidettä rikosturvallisuus keskiössä toimenpiteet toteutettu laajasti Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyö yritysturvallisuuden parantamiseksi kansallinen yhteistyöryhmä kumppanuus Sisäisen turvallisuuden ohjelma kolmas ohjelma valmis kesäkuussa

5

6 Valmistelu Osana kolmannen Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelua Laajapohjainen asiantuntijatyöryhmä konsensusvalmistelu yhteistoimintaa, ei edunvalvontaa 28 toimenpidettä 17 sisältyy Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan laajempi vaikuttavuus kuin pelkästään yritysturvallisuus

7 Yritysturvallisuusstrategia 2012 Työryhmän tehtävänä on valmistella elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi. Strategian tulee perustua uusimpaan tietoon yritystoiminnan turvallisuuden tilanteesta ja keskeisistä haasteista. Strategiassa tulee kuvata tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Strategiassa tulee olla yleinen, kaikkia yrityksiä koskeva osuus. Lisäksi tulee tarkastella erikseen toimialoja, joihin kohdistuu eniten turvallisuusuhkia ja riskejä. Strategia toimeenpannaan elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyönä

8 Lähtökohtana visio yritysturvallisuudesta Suomalaisyrityksillä on edellytykset harjoittaa liiketoimintaansa ilman, että rikollinen toiminta, onnettomuudet ja häiriötilanteet niitä merkittävästi häiritsevät yrityslähtöinen lähestymistapa "tarveharkinta" riskilähtöinen tarkastelu arjen turvallisuus kriittiset alat

9 ONGELMA Toimenpide-esitysten laatimisen kriteerit sisäisen turvallisuuden ohjelmassa Kuuluuko mandaattiin? Relevanssi: -laajuus -vakavuus Onko jo vaste? EI KYLLÄ - RIITTÄMÄTÖN TOIMENPIDE KYLLÄ KYLLÄ - RIITTÄVÄ VÄHÄINEN EI Toimintaympäristön ja nykytilan kuvaus EI (mitattavissa) MITTARIT SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAAN KYLLÄ

10 Arjen turvallisuus yrityskontekstissa Yritysturvallisuus on arjen turvallisuutta Yksityinen sektori työllistää 73% Suomen työvoimasta Suomessa n yritystä 99,1% näistä alle 50 henkilöä työllistäviä PK-yrityksiä, näiden osuus kaikkien henkilöstöstä hieman alle puolet Arjen turvallisuushaaste yrityksessä riski koskettaa suurta joukkoa yrittäjiä, työntekijöitä ja/tai asiakkaita, riski on usealle toimialalle yhteinen tai toimialat, joihin riski kuuluu, koskettavat useita ihmisiä päivittäin, riski ei välttämättä kertaluonteisena tapahtumana merkittävän vahingollinen, mutta toistuva, tai riskin toteutumisen tai siihen varautumisen aiheuttama haitta on yrittäjälle, työntekijälle ja/tai asiakkaalle mahdollisimman välitön

11 Kriittiset toimialat Kaupan ala kaksi omaa riskiä: myymälävarkaudet ja työssä kohdattu väkivalta Kolme muuta alaa, joilla on merkittävä välillinen vaikutus muun yritystoiminnan turvallisuuteen elinkeinoelämää läpileikkaavia aloja, mahdollisia heikkoja lenkkejä : Rakennusala: fyysinen turvallisuus, eräs harmaan talouden keskeisistä aloista Logistiikka-ala: harmaa talous ja järjestäytynyt rikollisuus, tietopääomaan kohdistuvat riskit (alihankkijat), omaisuusriskit (anastusrikollisuus) ICT-ala: tietopääomaan kohdistuvat riskit, ICT-palvelut lähes poikkeuksetta ulkoistettuja

12 Riski-identifiointi Terrorismin rahoittaminen Rikollisuuden kasautuminen Myymälävarkaudet Rekisteritietojen luotettavuus ja julkisuus Alueellinen syrjäytyminen Ympäristörikokset ja onnettomuudet Yritykset oikeuspoliittisessa keskustelussa Tietoverkkorikokset Järjestäytynyt rikollisuus Palot ja tuhopoltot Yritysvakoilu Tilannekuvatoiminta Omatoiminen varautuminen Korruptiivinen toiminta Rahanpesu Tietovuodot Laiton aktivismi Monitoimitilojen turvallisuus Murrot Henkilöstön luotettavuus Työssä kohdattu väkivalta Suuronnettomuudet ja luonnonmullistukset Avainhenkilöriskit Matkustusturvallisuus Tiedonvaihto viranomaisten kanssa Vilpillinen ja harhaanjohtava toiminta Harmaa talous Kuluttajaturvallisuus Kriisi-, onnettomuus- ja rikostilanteiden jälkihoito Toimintainfran teknistyminen Murrot Jatkuvuussuunnittelu Turvallisuusjohtaminen Globaalit onnettomuudet ja häiriöt Sopimuskumppaneiden luotettavuus

13 Teemat ja haasteet Henkilöriskit Yritysten asema oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtaminen Kilpailua vääristävät riskit ja vastapuoliriskit Työssä kohdattu väkivalta ja sen uhka Avainhenkilöriskit Yritysuhritilastointi ja tutkimus Operatiivinen ja strateginen tilannekuva sekä suora tiedonvaihto Harmaa talous Korruptiivinen toiminta Vilpillinen ja harhaanjohtava markkinointi Kaupparekisterin luotettavuus Omaisuusriskit Tietopääomaan kohdistuvat riskit Omatoiminen varautuminen yleisesti Myymälävarkaudet ja muu anastusrikollisuus Tietoverkkorikokset Yritysvakoilu ja laiton taloustiedustelu Uusien yritysten haavoittuvuus Fyysinen turvallisuus Onnettomuudet, palot

14 Henkilöriskit N asiakaspalvelutilanteessa tapahtunutta pahoinpitelyä vuosittain, 5 % näistä törkeitä Työssä kohdattu väkivalta yleisin naisten kohtaaman väkivallan muoto Laittomien uhkausten kokonaismäärä tuplaantunut 10 vuodessa: 4000 => 8000 vuodessa Yritysten vastuuhenkilöihin kohdistuneet uhkailut lisääntyneet

15 Henkilöriskit - toimenpiteet 1. Laittoman uhkauksen syyteoikeus 2. Henkilötietojen saatavuus kaupparekisteristä 3. Henkilötietojen saatavuus esitutkinta- ja tuomioistuinaineistosta 4. Toimipisteen lähestymiskiellon tyyppinen suojaaminen 5. Poliisin ja kauppakeskusten yhteistyö 6. Väkivallan uhkatilanteiden arviointi 7. Turvallisuus osana ammattikoulutusta

16 Yritykset oikeuspolitiikassa ja turvallisuusjohtamisen edellytykset Strateginen riski yritystoiminnalle lainsäädäntövalmistelu kannattavuus ja kustannusrakenne Tilannekuvan tarve aiempia ratkaisumalleja tarve eritasoiseen tietoon

17 Oikeuspolitiikka ja turvallisuusjohtaminen - toimenpiteet 8. Suojattu tilannekuvaportaali "Web 2.0" 9. Rikostilastointi yrityksiin kohdistuvien rikosten osalta 10. Säännöllisesti toteutettava yrityksiin kohdistuvan rikollisuuden seuranta tutkimuksin

18 Vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit Korruptio ja harmaa talous tiettyjen alojen ja osittain kansainvälisesti toimivien yritysten haaste harmaan talouden torjuntaohjelma ensisijainen vaste Vilpillinen ja harhaanjohtava etämyynti ja markkinointi 60 % yksinyrittäjistä joutunut kohteeksi rikosprosessina hankala vahingot vuositasolla sadoista tuhansista miljooniin Järjestäytynyt rikollisuus ja rahanpesu piilorikollisuuden määrä jopa 90 % rekisterimerkintärikos esirikoksena

19 Vastapuoliriskit ja kilpailua vääristävät riskit - toimenpiteet 11. Korruption ja vastapuoliriskien torjunnan ohje yrityksille 12. Säädösmuutokset eritoten pienyrittäjien suojaamiseksi vilpilliseltä ja harhaanjohtavalta markkinoinnilta 13. Henkilötietolain soveltamiskäytäntö 14. Esitutkintaviranomaisten tiedottaminen 15. Kaupparekisterin oikaisumenettely 16. Kaupparekisterin muutosten varmentaminen 17. Luokittelukriteerit ja riski-indikaattorit kaupparekisterimuutoksissa 19

20 Omaisuusriskit Yrityksiin kohdistuva anastusrikollisuus on vähentynyt 2000-luvulla merkittävästi poikkeuksena myymälävarkaudet, joiden osuus kasvanut 20 prosentista 40 prosenttiin ei kattavaa analyysia rakenteellisista syistä sakon muuntorangaistus? Polttoainevarkaudet erityinen ongelma lähes kolmanneksen kasvu parissa vuodessa

21 Omaisuusriskit - toimenpiteet 18. Kiirehditään OM:n esitystä sakkopalvelusta 19. Alueellinen pilottihanke nopeutetusta menettelystä myymälävarkauksissa 20. Pohjoismainen vertailututkimus myymälävarkauksien ja rangaistusjärjestelmän suhteesta 21. Tekniset suojautumiskeinot polttoainetta myyvillä asemilla

22 Tietopääomaan kohdistuvat riskit Teollisuuteen kohdistuvista rikosuhkista 40 % tietojärjestelmään kohdistuneita hyökkäyksiä, 12 % yrityssalaisuuden urkintaa vain 2 % tapauksista ilmoitetaan poliisille Kohteen suojaaminen vai tekijään puuttuminen?

23 Tietopääomariskit - toimenpiteet 22. Säännöllinen raportointi yrityksille tietoturva- ja yritysvakoilu-uhkista 23. Selvitetään rikosilmiön laajuutta säännöllisesti osana osoitinjärjestelmää 24. Startup-yritysten julkiseen rahoitukseen tietoturvatasoon sidottu kannustin, sekä SOPIVAmallilausekkeet ja ohjeet

24 Omatoiminen varautuminen Pääpaino fyysisessä turvallisuudessa yritysten palovahinkojen määrä noussut 2000-luvulla merkittävästi etenkin suurpalojen (yli vahingot) osuus kasvanut Yritykset hyvin erilaisessa asemassa pelastussuunnittelun ja viranomaisvalvonnan suhteen

25 Omatoiminen varautuminen - toimenpiteet 25. pk-rh.com sivuston kehittäminen 26. Pelastussuunnitteluohje ja kriteeristö mahdollisesti osaksi KATAKRIa 27. Suurpalojen tutkintaan liittyvä yhteistyö (poliisi, pelastus, vakuutusala) sekä PRONTO-järjestelmän julkisuus 28. Suositus monitoimitilojen poistumisharjoituksista ja kauppakeskusten turvallisuustoimintamallista

26 KIITOS!

Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi

Liiketoimintaa turvallisesti. Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Liiketoimintaa turvallisesti Kansallinen strategia yritystoiminnan turvallisuuden parantamiseksi Vuosiraportti 2013 Sisäasiainministeriö Raportti 2 (10) Sisäisen turvallisuuden sihteeristö 8.11.2013 Sisällys

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2012/1456 1 (30) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2012 Sisältö Sisältö...1 Syksyn 2012 tilannekuvan keskeisimmät havainnot...2 1 Johdatus

Lisätiedot

Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta

Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari YRITYSTEN RIKOSTURVALLISUUS 2012: Riskit ja niiden hallinta Julkaistavissa 9.5.2012 klo 12.30 KESKUSKAUPPAKAMARI JA HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI YRITYSTEN

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2008 Syksyn 2008 tilannekuvan keskeisimmät havainnot... 2 1 Johdatus tilannekuvaan... 2 1 Johdatus tilannekuvaan... 3 1.1 Mitä

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2011/1469 1 (29) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2011 Sisältö Syksyn 2011 tilannekuvan keskeisimmät havainnot... 2 1 Johdatus tilannekuvaan...

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen Sisäisen turvallisuuden ohjelma Helsinki 2012 26/2012 Kannen kuvat: Roni Rekomaa/Lehtikuva, Marja Airio/Lehtikuva Sisäasiainministeriö Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä: 14.6.2012

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (15) Tiedusteluosasto 11.4.2011 KRP:n diaarinumero 2400/2011/98 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Sisältö

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus

Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 15 20.5.2014 Yrityksiin kohdistuva tietoverkkorikollisuus Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä Yrityksiin kohdistuvan

Lisätiedot

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen Työryhmäraportti Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.4.2011 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

YRITYSTURVALLISUUS JA VENÄJÄ

YRITYSTURVALLISUUS JA VENÄJÄ ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITYSTURVALLISUUS JA VENÄJÄ Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen liiketoiminnan kehittämisessä Venäjällä Pekka Iivari 2007 C-sarja nro 15 ISSN 1239-7741 ISBN 978-952-5153-62-0

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2012-2015 päivitetty 26.2.2014 Sisältö 1. Tiivistelmä.......................................................... 1 2. Turvallisuussuunnitelman tausta ja tavoitteet................................

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (19) Tiedusteluosasto 22.4.2012 KRP 2400/2011/1146 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Sisältö Tiivistelmä:

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (19) Tiedusteluosasto 22.4.2012 KRP 2400/2011/1146 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Sisältö Tiivistelmä:

Lisätiedot

Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015

Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.11.2012 48 Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015 Sallan kunnan turvallisuussuunnitelma 2012 2015 Kirjoittaja: Joonas Hänninen Kuvat: Office Clip Art Sisällysluettelo:

Lisätiedot

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne-

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne- 6.TURVALLISUUS 6.1. POLIISITOIMI JOHDANTO Arviointikohteina ovat poliisin ennalta estävä toiminta, nopea avun saanti sekä tutkinnan palvelutaso, joita mitataan Sisäasiainministeriön toimeksiannon mukaisesti

Lisätiedot

29.10.2004. VÄKIVALTA TYÖTEHTÄVISSÄ työryhmän loppuraportti

29.10.2004. VÄKIVALTA TYÖTEHTÄVISSÄ työryhmän loppuraportti 29.10.2004 VÄKIVALTA TYÖTEHTÄVISSÄ työryhmän loppuraportti 1 1. Tehtävän määrittely ja työryhmän kokoonpano Rikoksentorjuntaneuvoston väkivallan vähentämisohjelman valmisteluasiakirjassa työryhmän tehtävä

Lisätiedot

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi

Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Poikkihallinnollisen turvallisuustyön arviointi ja mittaaminen Esitykset paikallisen turvallisuussuunnittelun arvioimiseksi ja mittaamiseksi Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2009

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen

1 Johdanto. 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI VALMIUSSUUNNITELMA YLEINENN OSA 2.12.2013 Kaupunginkanslia 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mitä on valmiussuunnittelu ja varautuminen... 3 3 Valmiussuunnittelun valtakunnallisia

Lisätiedot

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa?

Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Ovatko yrityksesi tietoriskit hallinnassa? Käytännön tietoturvallisuusopas PK-yrityksille Uudistettu laitos Teollisuus ja Työnantajat 3 010 1101001010011 010010111010001 4 Sisällysluettelo SAATTEEKSI 6

Lisätiedot

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentäminen sekä asumisen ja liikenneturvallisuuden parantaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus 10.02.2014 Kunnanvaltuusto 19.02.2014 Sisällys... 1 1 JOHDANTO... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET

Lisätiedot

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus 36/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.6.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS Toukokuu 2007 YRITYSTURVALLISUUS - OSA YRITYSTOIMINTAA Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma

LAPPAJÄRVEN KUNTA. Turvallisuussuunnitelma LAPPAJÄRVEN KUNTA Turvallisuussuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Lappajärvi toimintaympäristönä... 3 3 Turvallisuussuunnitelman toteutus... 5 4 Nykytilanteen arviointi ja toimintaympäristöanalyysi...

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUS JA MAKSUTEKNOLOGIA

TIETOTURVALLISUUS JA MAKSUTEKNOLOGIA KESKUSRIKOSPOLIISI TEEMATILANNEKUVA 1 (16) 3.4.2009 RTP 164/213/09 YRITYKSIIN KOHDISTUVAN RIKOLLISUUDEN TILANNEKUVA: TIETOTURVALLISUUS JA MAKSUTEKNOLOGIA Tiivistelmä...1 1. Teemakatsauksen tavoitteet ja

Lisätiedot

Miten hahmottaa security-alaa?

Miten hahmottaa security-alaa? ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2388 Marinka Lanne & Eija Kupi Miten hahmottaa security-alaa? Teoreettinen malli Suomen security-liiketoiminta-alueista VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2388 Miten hahmottaa security-alaa?

Lisätiedot