Tilastojen tulkintatehtäviä lukion 2. ja 3. vuosikursseille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastojen tulkintatehtäviä lukion 2. ja 3. vuosikursseille"

Transkriptio

1 Yhteystiedot: Tilastokeskus Tilastojen tulkintatehtäviä lukion 2. ja 3. vuosikursseille Oppilaan nimi: Vastaa suoraan tähän koepaperiin. Hyödynnä koepaperille jätettyjä vastausviivoja ja apuruudukoita. Voit käyttää laskinta apuna tehtävien ratkaisussa. Kuvio. Taloudellinen huoltosuhde sukupuolen mukaan Saantitapa: Tilastokeskus: Taloudellinen huoltosuhde lasketaan jakamalla ei-työllisten määrä, eli työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat, työllisten määrällä. Saatu luku on kerrottu sadalla. Taloudellisen huoltosuhteen laskua pidetään siten positiivisena ja tavoiteltavana ilmiönä ja nousua negatiivisena. Taloudelliseen huoltosuhteeseen vaikuttavat taloudellisten suhdanteiden ja työllisyyskehityksen vaihtelujen lisäksi muun muassa syntyvyys, väestön ikääntyminen ja muuttoliike. 1. Tarkastele yllä olevaa kuvaa Suomen taloudellisesta huoltosuhteesta vuosilta a) Miten huoltosuhde on kehittynyt vuosien aikana? b) Mitä voit sanoa huoltosuhteen muutoksista sukupuolten välillä? 1

2 Kuvio. Taloudellinen huoltosuhde kolmessa vuoden 2012 korkeimman ja matalimman huoltosuhteen maakunnassa Saantitapa: b) Tarkastele yllä olevaa kuvaa. Miten taloudellinen huoltosuhde erosi vuonna 2012 korkeimman ja matalimman huoltosuhteen kunnan välillä? c) Miten huoltosuhteen erot kuntien välillä ovat muuttuneet vuosien kuluessa? 2

3 2. Tarkastele alla olevaa kuvaa, jossa on kuvattu Suomen väestö syntymämaan, kansalaisuuden ja äidinkielen mukaan vuoden 2013 lopussa. Kaavio. Väestö syntymämaan, kansalaisuuden ja äidinkielen mukaan Lähde: SVT, Väestörakenne 2013, Tilastokeskus a) Kuinka moni ulkomailla syntyneistä puhuu äidinkielenään suomea? b) Kuinka moni Suomen kansalaisista ja Suomessa syntyneistä ei puhu äidinkielenään suomea? c) Kuinka moni ulkomaan kansalaisista puhuu äidinkielenään ruotsia? 3

4 3. Tarkastele alla olevaa kuviota, joka näyttää 500 randia tai vähemmän tienaavien osuuden (%) kaikista työllistyneistä Etelä-Afrikassa sukupuolen ja koulutusasteen mukaan. 500 randia = 37,73 euroa valuuttakurssilla a) Millä todennäköisyydellä töissä oleva peruskoulun kesken jättänyt nainen tienaa 500 randia tai vähemmän? b) Millä todennäköisyydellä töissä oleva peruskoulun kesken jättänyt mies tienaa 500 randia tai vähemmän? c) Jos hakisit töitä Etelä-Afrikasta, mikä on todennäköisyys, että tienaisit 500 randia tai vähemmän silloin kun aloitat työnteon? 4

5 4. Tarkastele alla olevaa taulukkoa, jossa esitetään yli 25-vuotiaiden keskiansiot sukupuolen ja koulutustaustan mukaan Yhdysvalloissa vuonna Mediaani Virhemarginaali Yhteensä 32,086 +/-33 Vähemmän kuin lukio 18,641 +/-95 Lukio 26,123 +/-47 Korkeakoulututkinto 31,936 +/-45 Kandidaatin tutkinto 45,221 +/-106 Akateeminen tai ammatillinen tutkinto 59,804 +/-333 Mies 39,041 +/-111 Vähemmän kuin lukio 22,151 +/-85 Lukio 31,715 +/-55 Korkeakoulututkinto 40,217 +/-74 Kandidaatin tutkinto 55,446 +/-198 Akateeminen tai ammatillinen tutkinto 73,991 +/-590 Nainen 26,322 +/-44 Vähemmän kuin lukio 13,255 +/-112 Lukio 20,650 +/-52 Korkeakoulututkinto 26,300 +/-66 Kandidaatin tutkinto 36,875 +/-94 Akateeminen tai ammatillinen tutkinto 49,164 +/-294 Lähde: U.S. Census Bureau, 2006 American Community Survey a) Miksi taulukossa on ilmoitettu mediaani? Selitä ja havainnollista kaaviokuvalla. Laskentaruudukko, käytä tarvittaessa. 5

6 b) Miksi taulukossa on ilmoitettu virhemarginaali? Selitä mitä virhemarginaali kertoo ja miksi se on tarpeellista ilmoittaa. (Huomaa, että kaikki virhemarginaalit ovat 90 % luottamustasolla.) c) Virhemarginaali on paljon suurempi kohdassa akateeminen tai ammatillinen tutkinto kuin muilla koulutusasteilla sekä miesten että naisten kohdalla. Mistä luulet tämän johtuvan? Esitä joitain hypoteeseja/olettamuksia. d) Jos asuisit ja työskentelisit Yhdysvalloissa, kuinka suuret tulosi olisivat dollareissa? Entä euroissa (kun valuuttakurssi oli )? 5. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa kysyttiin yläkoulun oppilailta, mitä kieltä he puhuvat kotonaan. Aineisto, joka on esitetty ohessa, oli satunnaisotos yläkoululaisista. Muuttuja talous tarkoittaa ihmisten lukumäärää samassa taloudessa, kieli tarkoittaa kotona puhuttua kieltä, sukupuoli tarkoittaa oppilaan sukupuolta ja ikä oppilaan ikää. Tehtävänäsi on tehdä tilastollinen analyysi, jossa teet yhteenvedon tästä satunnaisotoksesta alla olevien taulukoiden, kuvioiden ja tiivistetyn tilastotiedon avulla. Sisällytä analyysiisi kotona puhutun kielen yhteys talouden kokoon ja oppilaan sukupuoleen. Selitä havaintosi. Taulukko 1. Frekvenssitaulukko kotona puhutuista kielistä Kieli Frekvenssi (opiskelijoiden lukumäärä) Suhteellinen frekvenssi % Englanti 10 34,5 % Punjabi 1 3,45 % Espanja 17 58,62 % Korea 1 3,45 % 6

7 Taulukko 2. Frekvenssitaulukko sukupuolista Sukupuoli Frekvenssi (opiskelijoiden lukumäärä) Prosenttiosuus Mies 16 44,82% Nainen 13 55,17% Taulukko 3. Yhteenveto talouden koosta Keskiarvo = 4,74 Keskihajonta = 1,3 Mediaani = 5,0 Minimi = 2 Maksimi = 7 Taulukko 4. Kielen ja talouden koon suhde Kieli Keskimääräinen Keskihajonta talouden koko Englanti 4,6 ihmistä 1,57 Punjabi 4 Ei käyttökelpoinen. Otos liian pieni. Espanja 5 1 Korea 2 Ei käyttökelpoinen. Otos liian pieni. Taulukko 5. Kielen ja sukupuolen suhde Kieli Naisten suhteellinen osuus Englanti 70 % Punjabi Ei käyttökelpoinen. Otos liian pieni. Espanja 29,4 % Korea Ei käyttökelpoinen. Otos liian pieni. 7

8 Kuvio 1. Histogrammi talouden koosta. Kuvio 2. Kotona puhuttu kieli. Laskentaruudukko, käytä tarvittaessa. 8

9 6. Uudessa Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa kysyttiin lapsilta seuraavia kysymyksiä: Mihin aikaan menit eilen illalla nukkumaan? Omistatko kännykkää? Kuinka monta tekstiviestiä arvioit lähettäneesi eilen?. Tarkastele alla olevaa aineistoa. Onko tekstiviestien lähettämisellä vaikutusta unen määrään? Mikä aineistossa osoittaa tämän? Käytä tilastollisia yhteenvetoja ja kuvioita osoittaaksesi vastauksesi oikeaksi. Laskemalla nukutut tunnit tutkijat olettivat, että kaikki lapset heräsivät aamulla klo Nukuttujen tuntien määrä Lapset, jotka eivät omista kännykkää: 11.5, 11.5, 11.5, 11.5, 11.5, 11, 11, 11, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10, 10, 10, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9, 8, 7.5 Lapset, jotka omistavat kännykän: 11.5, , 11.5, 11, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10, 10, 10, 10, 10, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9, 9, 9, 9, 8.5, 8.5, 8, 8, 6.5, 6.5 Lapset, jotka lähettivät enemmän kuin 50 tekstiviestiä: 10.5, 10.5, 10, 10, 10, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9, 9, 8.5, 8.5, 8.5, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7.5, 6.5, 6.5 Laskentaruudukko, käytä tarvittaessa. 9

10 7. Tarkastele alla olevaa taulukkoa ylioppilastutkinnoista vuosina Luokittele aineisto ja laske seuraavat tunnusluvut: a) moodi b) mediaani c) keskiarvo d) keskihajonta Vuosi Yhteensä Vuosi Yhteensä Vuosi Yhteensä Lähde: SVT: Tilastokeskus, Lukiokoulutus Laskentaruudukko, käytä tarvittaessa. 10

11 8. Tarkastele alla olevaa kuviota ylioppilastutkinnoista. Kuvion perusteella voidaan sanoa, että: a) Naisten suorittamien tutkintojen osuus kaikista tutkinnoista vuonna 2007 oli 58 %. b) Ero naisten ja miesten määrässä on pysynyt samana. c) Aikasarjassa näkyvät jyrkät laskut ja 90-luvuilla johtuvat mittausvirheestä. d) Lukiokoulutuksen suosio tulee kasvamaan entisestään. Kuvio. Ylioppilastutkinnot pp Saantitapa: 9. Tarkastele alla olevaa kuviota yksityisistä kulutusmenoista. Kuvaile omin sanoin aikasarjan kehitystä ja pohdi syitä siihen. Kuvio. Yksityiset kulutusmenot Saantitapa: 11

12 10. Tarkastele alla olevaa taulukkoa rukiin ja maidon tuottajahintaindeksistä (2000 = 100). Mikä seuraavista väittämistä on taulukon perusteella oikein? Ympyröi vastauksesi. a) Maidon hinta vuonna 2007 oli 10,2 prosenttia suurempi kuin vuonna b) Maidon hinta oli matalimmillaan vuosina 2000 ja c) Rukiin ja maidon hinta oli sama vuonna d) Ruis oli 8,2 prosenttia kalliimpaa kuin maito vuonna Taulukko. Rukiin ja maidon tuottajahintaindeksi Ruis Maito ,4 96, ,3 98, ,6 100, ,4 99, ,6 98, ,7 102, , ,5 104, ,8 101, , , ,7 106,8 Lähde: SVT: Tilastokeskus, Maatalouden tuottajahintaindeksi 12

13 11. Tarkastele alla olevaa taulukkoa, joka kuvaa johtajien osuutta palkansaajista. Mikä seuraavista väittämistä voidaan päätellä taulukon tietojen pohjalta? Ympyröi vastauksesi. a) Työnpaikkojen määrä kasvoi vuodesta 1995 vuoteen b) Yksityinen sektori työllistää julkista sektoria enemmän. c) Naiset saavat keskimääräisesti huonompaa palkkaa kuin miehet. d) Miesjohtajien osuus kasvoi vuodesta 1995 vuoteen Taulukko. Johtajien osuudet palkansaajista vuonna 1995 ja Lkm Osuus palkansaajista, % Osuus johtajista, % Lkm Osuus palkansaajista, % Palkansaajat Naiset , ,0 Miehet , ,0 Yhteensä , ,0 Osuus johtajista, % Johtajat Johtajat yhteensä Naiset ,4 100, ,3 100,0 Miehet ,9 100, ,0 100,0 Yhteensä ,1 100, ,7 100,0 Yksityisen sektorin johtajat Naiset ,6 65, ,5 63,4 Miehet ,9 83, ,1 81,3 Yhteensä ,2 78, ,8 75,6 Julkisen sektorin johtajat Naiset ,8 34, ,8 36,6 Miehet ,0 16, ,9 18,7 Yhteensä ,9 22, ,9 24,4 Ammattiluokitus 2001 Lähde: SVT: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 13

14 12. Lue seuraavalla alla oleva artikkeli ja tutki siihen liittyvä kuvaa (sitä seuraavalla sivulla). Mikä seuraavista väittämistä on oikein? Ympyröi vastauksesi. a) Kymenlaakson asukas maksaa keskimäärin 513 euroa veroina valtiolle. b) Etelä-Helsinki elättää Lappia. c) Arvonlisäveron laskeminen pienentää nettosaajien tasetta. d) Alueellistamissuunnitelmat eivät kannat Helsingin Sanomat,

15 Helsingin Sanomat, su Määrittele lyhyesti omin sanoin seuraavat tilastolliset käsitteet: a) Keskihajonta b) Moodi c) Frekvenssi d) Vaihteluväli 15

16 e) Mediaani f) Suhteellinen frekvenssi 14. Mitä eroa on tavallisella keskihajonnalla ja otoskeskihajonnalla? 16

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen

Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen Pekka Myrskylä, Topias Pyykkönen Tiedustelut: Pekka Myrskylä ja Topias Pyykkönen 09 17 341 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Raision väestökehitys ja muuttoliike

Raision väestökehitys ja muuttoliike Raision kaupunki Raision väestökehitys ja muuttoliike Taustatietoja koko kaupungin strategiatyötä varten Kaupunginhallitus 7.10.2013 Sisällysluettelo 1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset... 2

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015

KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 KUKA SUOMESSA TEKEE TYÖT? FAKTA 29.1.2015 Aiemmin julkaistu EVA Fakta -sarjassa: Hyvinvointivaltio numeroina (2013) Verojen kirja (2014) Tästä Suomi elää (2014) Julkaisut löytyvät osoitteesta ww.eva.fi/julkaisut/faktat.

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous Osa I: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot Samuli Salminen Haluan kiittää tämän tutkimuksen tekijänä erityisesti Reijo Tossavaista ja Simo Grönroosia Suomen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin kuukausipalkat

Yksityisen sektorin kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin kuukausipalkat Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen työajan ansio oli 3 500 euroa lokakuussa 2013 Korjattu 21.8.2014. Taulukkoa Yksityisen

Lisätiedot

AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.)

AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.) AIKUISTUMISEN PULLONKAULAT TAPIO KUURE (TOIM.) NUORISTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

1 TILASTOMATEMATIIKKA... 2 2 TILASTOTIETEEN PERUSKÄSITTEITÄ... 3 3 MUUTTUJAT... 6 4 FREKVENSSIJAKAUMA... 8 5 AINEISTON LUOKITTELU...

1 TILASTOMATEMATIIKKA... 2 2 TILASTOTIETEEN PERUSKÄSITTEITÄ... 3 3 MUUTTUJAT... 6 4 FREKVENSSIJAKAUMA... 8 5 AINEISTON LUOKITTELU... SISÄLLYSLUETTELO 1 TILASTOMATEMATIIKKA... 2 1.1 JOHDANTO... 2 1.2 LINKKEJÄ... 2 1.3 LÄHTEET... 2 2 TILASTOTIETEEN PERUSKÄSITTEITÄ... 3 2.1 HAVAINTOAINEISTO... 3 2.2 POPULAATIO... 3 2.3 OTOS... 3 2.4 HAVAINTOAINEISTON

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Tilastoja ja todennäköisyyksiä 1. Kuvaajien tulkintaa... 4 2.

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä

AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä 1 Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA Tilastoja ja todennäköisyyksiä Sisältö kuvituksineen on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä.

Lisätiedot

Mitä tietokirjailija tienaa?

Mitä tietokirjailija tienaa? TURUN YLIOPISTO BID INNOVAATIOT JA YRITYSKEHITYS Mitä tietokirjailija tienaa? Tietokirjailijoiden taloudellinen asema Suomessa vuonna 2012 Mikko Grönlund LOKAKUU 2013 BID Innovaatiot ja yrityskehitys/turun

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tuntipalkat

Yksityisen sektorin tuntipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2014 Yksityisen sektorin tuntipalkat Yksityisen sektorin tuntipalkkajakaumiin on tullut lievää kaksihuippuisuutta vuodesta 2005 vuoteen 2013 Tilastokeskuksen yksityisen sektorin

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 334 MAAHANMUUTON TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Sari Pekkala Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 Tämä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN POISMUUTTO SUOMESTA

MAAHANMUUTTAJIEN POISMUUTTO SUOMESTA MAAHANMUUTTAJIEN POISMUUTTO SUOMESTA Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Anni-Mari Karvinen 2009 Kansantaloustieteen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS 1 HELSINGIN

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa VEROILLA JA VAROILLA LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa B Esipuhe MINKÄLAISIIN JULKISIIN TERVEYSPALVELUIHIN meillä

Lisätiedot

Ma8 Todennäköisyys ja tilastot

Ma8 Todennäköisyys ja tilastot Ma8 Todennäköisyys ja tilastot Arvioitavat tehtävät 1. Kuvaajassa on esitetty väkivaltaisesti tai tapaturmaisesti kuolleiden miesten ja naisten lukumäärät eri ikäryhmittäin vuonna 1999. (Lähde: Tilastokeskus)

Lisätiedot

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030

Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudulla 2010 2030 Helsingin kaupungin tietokeskus Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vantaan kaupunki, tietopalveluyksikkö Vieraskielisen väestön

Lisätiedot

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA Pro gradu Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Milka Suomalainen Ohjaaja: Roope Uusitalo Kevät 2013 2 Sisällys

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus*

Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 3 / 2 0 1 0 Maahanmuuton taloustiede: lyhyt johdatus* Matti Sarvimäki post-doc -tutkija, erikoistutkija, Research Economist

Lisätiedot

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 Antero Puhakka & Juhani Rautopuro Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 1 ISBN 978-952-68171-0-1 (nid.) ISBN 978-952-68171-1-8 (PDF) Kannen suunnittelija: Ulriikka Lipasti Julkaisija:

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot