PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku"

Transkriptio

1 TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika

2 1. Kilpailukutsu Yleistä Alueen yleiskuvaus Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus Kilpailusta ilmoittaminen ja kilpailuun osallistuminen Arviointiryhmä Kilpailuohjelman hyväksyminen Kilpailuaikataulu Kilpailutekniset tiedot Kilpailun ohjelma-asiakirjat Kilpailukysymykset ja lisäohjeet Kilpailun ratkaiseminen ja tuloksen julistaminen Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen Kilpailuehdotusten ja toteutusideoiden käyttöoikeus Kilpailun säännöt Kilpailutehtävä Kilpailun kohde Kilpailun lähtökohdat ja suunnitteluohje Kilpailun tavoitteet ja arvosteluperusteet Kilpailuasiakirjojen laadintaohjeet Vaadittavat kilpailuasiakirjat Piirustusten esittelytapa Kilpailun salaisuus Kilpailuehdotusten sisäänjättö

3 1. Kilpailukutsu 1.1 Yleistä Pääskyvuorenrinteen uusi asuinalue sijaitsee noin 4 kilometrin etäisyydellä Turun Kauppatorilta itään Pääskyvuoren kaupunginosassa. Pääskyvuorenrinteen asemakaavaluonnos (30/2009) on hyväksytty kaupunkisuunnitteluja ympäristölautakunnassa Suunnittelualueen maapohja on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Kaava-alue on pääosin luonnonmukaista tai istutettua vehreää metsää. Kaava-alueen läpi pohjois-eteläsuunnassa virtaa Jaaninoja, joka on tärkeä kaupunkipuro. Puolustusvoimien toiminta alueella päättyi kokonaisuudessaan vuoden 2012 lopulla, jonka jälkeen alue siirtyi Turun kaupungin hallintaan. Jaaninlaakso on tärkeä virkistys- ja ulkoilualue lähialueen asukkaille. Asemakaavaluonnos sisältää yhteensä noin m2 kerrosalaa. Asukkaita alueelle tulee noin 950 (50 k-m2 /asukas). Alueen asemakaavaehdotus laaditaan yhteistyössä tämän tontinluovutuskilpailun voittaneiden tahojen kanssa. Alue voidaan katsoa soveltuvan niin lapsiperheille kuin ikääntyvälle väestölle. Lähialueen palvelutarjonta on hyvä. Päivittäistavaran kaupan palvelut sijaitsevat Kalevantien varrella. Varissuon Itäkeskus sijaitsee noin 2,5 kilometrin ja Skanssin kauppakeskus noin 2,9 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta. Biolaakson kauppakeskittymä sijaitsee noin 1 kilometrin etäisyydessä. Tähtimökadulla sijaitsee vanhusten palvelutalo. Lähialueella toimii Pääskyvuoren koulu, jossa on oppilasalueet 1-6. Lauste-Nummi-Varissuon kunnallinen perhepäivähoitoyksikkö sijaitsee Nummessa osoitteessa Viinamäenkatu 7. Yksityinen päivähoito toimii Pääskyvuoressa osoitteessa Käenkuja 3. Jaaninlaakso ja Pääskyvuoren lähivirkistysalueet tarjoavat hyviä vaihtelevia ulkoilu- ja virkistysmaastoja. Kaava-alueen pohjoisosaan on esitetty alue kaupunkilaisten palstanviljelyä varten. Taiteilijoiden työtiloina toimivat entinen kasarmi- ja ruokalarakennus jäävät alueelle, joissa nykyinen toiminta voi jatkua. 1.2 Alueen yleiskuvaus Kaava-alue on pääosin luonnonmukaista, vehreää metsää sekä korkeita kallioalueita. Sen lisäksi, että alueella sijaitsee erilaisia luontotyyppejä, alueen maaston korkeuserot ovat huomattavia. Kaava-alueen läheisyydessä, korkeimmalla kallion laella sijaitsee 1964 rakennettu linkkitorni, jonka toiminta viestinnän tukiasemana on loppunut. Alueella sijaitsee puolustusvoimien käytöstä poistuneita rakennuksia ja kallioluolia. Jaaninojan kaupunkipuro ja Jaaninlaakso palvelevat virkistys- ja ulkoilualueena. Puolustusvoimien alue on ollut aidattuna lähes 80 vuotta. Aidatun alueen kokonaispintaala on noin 18 ha, josta noin 13,4 ha sijaitsee Pääskyvuorenrinteen kaava-alueella. Luonto aidan sisäpuolella on pysynyt lähes muuttumattomana. Entinen ruokala- ja kasarmirakennus on vuokrattu taiteilijoille työtiloiksi, joista ruokalarakennus on remontoitu pronssivalimotyötilaksi. Muut rakennukset alueella on huonokuntoisia. Kaava-alueella sijaitsee kahdeksan kallioon louhittua luolaa. Jaaninlaakso on maaperältään savea. Pääskyvuorenrinteen alueella on arviolta noin m 3 erilaisia louhetäyttöjä. Kulku kallioluoliin on rakennettu louhetäyttöjen avulla. Pohjoisosassa kaava-aluetta sijaitsevien viljelyspalstojen sijainti vahvistetaan uudessa asemakaavassa. Olemassa olevat ruokala- ja kasarmirakennukset säilyvät.

4 1.3 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus Turun kaupunki järjestää suunnittelu- ja toteutusryhmille suunnatun tontinluovutuskilpailun Pääskyvuorenrinteen alueen rakennuttajien/rakentajien valitsemiseksi. Kilpailuohjelman sisältö ja tavoitteet on valmisteltu Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen ja Ympäristötoimialan Kaupunkisuunnittelun yhteistyönä. Kilpailun järjestäjä pyytää ehdotuksia kilpailun kohteena olevien asuinkerrostalotonttien suunnittelusta ja toteutuksesta. Kilpailun tehtävänä on suunnitella yksi asuinkerrostalotontti, jonka perusratkaisu on monistettavissa alueen muillekin tonteille. Tarjoajan on esitettävä kuvaus visualisointeineen siitä, miltä asuinrakennukset näyttävät maastoon sijoitettuina. Korttelialueiden suunnittelun lisäksi tarjoajan tulee ottaa kantaa myös uuden asuinalueen katutilaan ja kaupunkikuvaan kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia rakennussuunnitelmia. Pääpaino on rakennusten maisemaan sovittamisessa sekä mielenkiintoisissa ja muuntojoustavissa asuntoratkaisuissa. Alueen asemakaavoitus etenee yhteistyönä kaupungin ja kumppaneiksi valittujen ryhmien kesken. Asemakaavaehdotuksen hyväksyy Turun kaupunginvaltuusto. Kilpailun voittajien tulee lunastaa aloitustontit yhden vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Luovutusehtoihin sisältyy ehto kunkin voittajaehdotuksen arkkitehtonisen hengen mukaisesta rakentamisesta. Kauppahinnasta pyydetään jättämään kilpailuehdotusten yhteydessä kutakin aloitustonttia koskeva tarjoajaa sitova elinkustannusindeksiin sidottu hintatarjous (kohta: 3.2 Hintatarjous). Tarjottu hinta koskee myös kuhunkin aloitustonttiin sidottuja optiotontteja. Kilpailu käydään suomen kielellä. 1.4 Kilpailusta ilmoittaminen ja kilpailuun osallistuminen 1.5 Arviointiryhmä Kilpailusta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Turun Sanomissa sekä internetissä Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen/Ympäristötoimialan kotisivulla. Kilpailuun osallistuminen on avoin rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja muiden organisaatioiden muodostamille suunnittelu- ja toteutusryhmille, jotka kykenevät suunnittelemiensa korttelialueiden toteuttamiseen. Kilpailuun voi osallistua usealla ehdotuksella. Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa arviointiryhmä, johon kuuluvat: Tonttipäällikkö Timo Laiho, Kiinteistöliikelaitos Arkkitehti Mika Rajala, Kiinteistöliikelaitos Kaavoituspäällikkö Christina Hovi, Ympäristötoimiala Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin, Ympäristötoimiala Arviointiryhmän päätökset ovat enemmistöpäätöksiä. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Arviointiryhmä voi kuulla muitakin asiantuntijoita. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii tonttipäällikkö Timo Laiho ja sihteerinä toimii maankäyttöinsinööri Essi Korpela. 4

5 1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen 1.7 Kilpailuaikataulu Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta ja tontinluovutuskilpailun arviointiryhmä ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liitteineen Kilajk 314. Kilpailuaika alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina Kilpailukutsu ja -ohjelma julkaistaan maanantaina kello 13. Kilpailua koskevat kysymykset tulee esittää maanantaina kello 15 mennessä. Kilpailualueen maastovierailu on maanantaina Kysymyksiin vastataan internetissä maanantaina kello 15 mennessä. Kilpailuehdotukset tulee jättää perjantaina kello 15 mennessä. Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan tammikuun 2016 loppuun mennessä. 5

6 2. Kilpailutekniset tiedot 2.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat Kilpailuohjelma ja liiteasiakirjat ovat saatavissa maanantaina kello 13 lähtien seuraavasta Internet -osoitteesta: Ohjelma-asiakirjat ovat seuraavat: 1. Kilpailuohjelma (tämä asiakirja) 2. Pääskyvuorenrinteen suunnittelualuerajaus (pdf) 3. Kilpailun osa-alueet, aloitustontit ja toteutusjärjestys (pdf) 4. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavanmuutosluonnos (pdf A3 1:3000) 6. Kantakartta (pdf A3 1:3000 sekä dwg) 7. Uusien katualueiden korot (pdf 1:1000) 8. Rakennettavuusselvitys 9. Meluselvitys 10. Pääskyvuorenrinteen viheralueiden käyttö ja kehittäminen 11. Pääskyvuorenrinteen ortoilmakuva 12. Viistoilmakuvia 13. Johtokartat 14. 3D-mallit Aineisto on maksuton. Tarvittaessa lisätietoja antaa kilpailun tekninen sihteeri: Maankäyttöinsinööri Essi Korpela Turun Kiinteistöliikelaitos Puutarhakatu 1, Turku Puh: sähköposti: 2.2 Kilpailukysymykset ja lisäohjeet Kilpailijoilla on mahdollisuus lähettää arviointiryhmälle kysymyksiä kello 15 mennessä. Kysymyksen voi lähettää sähköpostilla (sähköpostiosoite aukeaa perjantaina ) tai postitse osoitteella: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos PL 11, Turku Kirjekuorissa tulee olla merkintä: Pääskyvuorenrinne, kysymykset. Tulleet kysymykset ja arviointiryhmän vastaukset julkaistaan maanantaina kello 15 mennessä osoitteessa: 6

7 2.3 Kilpailun ratkaiseminen ja tuloksen julistaminen Arviointiryhmä pyrkii tekemään kilpailuehdotusten arvostelun kilpailun voittajista sekä ehdotuksen tonttien varauksista Turun Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalle tammikuun 2016 loppuun mennessä. Arvostelusta laaditaan pöytäkirja, joka sisältää yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvostelun. Tavoitteellisesti kaupunki valitsee voittajan jokaiselle kilpailun kolmelle osa-alueelle. Kilpailuun voi osallistua usealla ehdotuksella. Sama rakennusliike/rakennuttaja voi tulla valituksi jatkosuunnitteluun vain yhdellä ehdotuksella, mikäli se on ollut useamman ehdotuksen takana. Kilpailun järjestäjä voi valita jatkosuunnitteluun myös kilpailuohjelmasta poikkeavan ehdotuksen, mikäli tehdyt poikkeamat ovat perusteltuja ja tuottavat kokonaisratkaisulle lisäarvoa. Sisään jätetyt kilpailuehdotusasiakirjat ovat suunnittelu- ja toteutusryhmiä sitovia. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään kilpailuehdotuksista. 2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen Turun kaupunki varaa tontit tontinluovutusta varten voittaneille suunnittelu- ja toteutusryhmille. Kaupunki laatii jatkosuunnittelun aikana yhteistyössä voittaneiden tahojen kanssa kilpailuehdotusten pohjalta asemakaavaehdotuksen, joka viedään kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Jatkosuunnitelmia ajatellen on hyvä huomioida, että Turun kaupunki käyttää sähköisten 3D-mallien osalta dwg-, ifc- tai skp-formaatteja, jotka ovat ETRS-GK23 tasokoordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Asemakaavan laadinnassa on noudatettava maankäyttöja rakennuslain velvoittavia säännöksiä. Asemakaavaehdotuksen lopullisen sisällön ja laadun ratkaisee kaupunki. Valittavien suunnittelu- ja toteutusryhmien on varauduttava jatkosuunnittelun aikana sovittelemaan suunnitelmiaan yhteen alueen muiden toteuttajien kanssa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Jatkoneuvottelut voittajien kanssa sekä suunnitelmien tarkistaminen tulee saada valmiiksi siten että asemakaavaehdotus on lausunnoilla ja nähtävillä vuoden 2016 aikana. Tarvittaessa Turun kaupungilla on kilpailun järjestäjänä oikeus pyytää suunnittelu- ja toteutusryhmältä selvityksiä toteutusorganisaation taloudellisista ja teknisistä edellytyksistä sekä referensseistä tai muita ehdotusta tarkentavia tietoja. Ellei jatkoneuvotteluissa tai suunnitelmien tarkistamisessa päästä yhteisymmärrykseen määräaikaan mennessä, yhteistyö sopimusta koskevalla tontilla päättyy kyseisen tontin voittajan kanssa ilman erillistä irtisanomista. Tontit luovutetaan kilpailun voittajille vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Kauppakirjaan tai vuokrasopimukseen sisältyy toteutusvelvoite sekä sitoumus hyväksyttyjen tontinkäyttösuunnitelmien noudattamiseen. Luovutuksissa noudatetaan Turun kaupungin hyväksymiä kauppa- tai maanvuokrasopimusehtoja täydennettynä tonttikohtaisilla ehdoilla. Tavoitteellisesti kaupunki varaa aloitustontit vähintään kolmelle kilpailun kautta jatkoneuvotteluihin valitulle suunnittelu- ja toteutusryhmälle (1 tontti /1 ehdotus). Kaupunki varaa edelleen optiona kullekin suunnittelu- ja toteutusryhmälle 2 optiotonttia, mikäli aloitustontti on toteutunut valmiiksi alkuperäisen arkkitehtuurin ja laadun mukaisesti. 7

8 Kaupunki rakentaa kustannuksellaan määräämänään aikana alueelle hulevesien hallintajärjestelmän, kadut katupiirustusten mukaisesti, yleiset sähkö-, tele-, vesi- ja viemärijohdot sekä katuvalaistuksen. 2.5 Kilpailuehdotusten ja toteutusideoiden käyttöoikeus 2.6 Kilpailun säännöt Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailuaineistoa tekijätietoineen esittely- näyttely- ja julkaisutarkoituksiin. Järjestäjällä on oikeus käyttää valintaprosessissa voittaneiden suunnittelu- ja toteutusryhmien kilpailuehdotusten ideoita hyväkseen alueen jatkosuunnittelussa. Ehdotusasiakirjoihin liittyvien tekijän- sekä käyttö- ja keksijänoikeuskysymyksien osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Päätöksenteon jälkeen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Mikäli asiakirjoihin sisältyy liike- ja ammattisalaisuuksia, tulee ne eritellä ja ilmoittaa selkeästi. Kaupunki kuitenkin noudattaa asiakirjojen julkisuuden osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Turun kaupungilla on oikeus ohjata ja teettää muutoksia voittaneisiin kilpailuehdotuksiin asemakaavasuunnittelun aikana. Turun kaupungille on oikeus käyttää ja julkaista em. työn aikana syntyneitä ideoita ja kehitettyjä suunnitelmia. Kilpailuehdotukset ovat julkisia kilpailun ratkaisun jälkeen. Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman mukaisia sääntöjä, jotka kilpailija osoittaa hyväksyneensä osallistuessaan kilpailuun. Sisään jätetyt kilpailuehdotusasiakirjat ovat suunnittelu- ja toteutusryhmiä sitovia. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään kilpailuehdotuksista. Kilpailuehdotuksista ei makseta kilpailupalkkioita. 8

9 3. Kilpailutehtävä 3.1 Kilpailun kohde Kilpailualue sijaitsee Pääskyvuoren kaupunginosassa. Uusi asuinalue liitetään olemassa olevan katuverkkoon uudella Jaaninsilta- nimisellä siltayhteydellä yli Jaaninojan Karjakadun ja Jaanintien risteysalueeseen. Tontinluovutuskilpailun suunnittelualue on esitetty erillisellä kartalla (Ohjelma-asiakirja 2). Kilpailualue muodostuu uudesta Linkkitorni -nimisestä päättyvästä kadusta, jonka varrelle, molemmin puolin, sijoittuvat kerrostalotontit. Kilpailuun osallistuvien suunnittelu- ja toteutusryhmien suunnittelutehtävänä on suunnitella yksi kerrostalotontin asuinrakennus sekä tontin piha-alue ja tukimuuri. Rakennusoikeuden määrä yhdellä tontilla on 2400 k-m2. Kaavaluonnoksessa esitetty rakennusala on sitova. Asuinrakennuksen sijainti ja muoto rakennusalalla on kilpailijan ratkaistavissa. Hyväksytty kaavaluonnos on rakennettavaksi määriteltyjen alueiden osalta sitova. Alue on liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Lisäksi kiinteistökohtaiset erilaiset ekologiset tekniset ratkaisut ovat mahdollisia, esimerkiksi maalämpö ja aurinkoenergia. Kaava-alueelle, suunnittelualueen ulkopuolella, rakennetaan Kirskulinnun leikkipaikka. 3.2 Kilpailun lähtökohdat ja suunnitteluohje Lähtökohdan suunnittelutyölle muodostavat tämä kilpailuasiakirja ja alueelle laadittu asemakaavaluonnos Pääskyvuorenrinne (asemakaavatunnus 30/2009), (Ohjelmaasiakirja 5). Kilpailun tavoitteena on luoda tunnistettava, moni-ilmeinen ja siten yksilöllinen asuinalue. Lähtökohtana on suunnitella kilpailualueen paikkaan sitoutuva, hyvä ja kestävä kokonaisuus maaston ja maiseman ehdoilla. Ehdotuksissa tulee tavoitella elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista viihtyisää ja aikaa kestävää asuinympäristöä. Suunnitelmien arkkitehtuurin tulee olla laadukasta ja yksilöllistä. Muuntojoustavat, useamman kerroksen asunnot sekä tilallinen vaihtelu ja tilavat parvekeratkaisut toisivat laatua ja yksilöllisyyttä kerrostaloasumiseen. Tontit tulee rajata virkistysalueesta asemakaavaluonnoksen mukaisesti tukimuurein. Suunnittelussa tulee esittää korttelin ulkovalaistusratkaisut. Rakentamisessa noudatetaan voittajaehdotusten pohjalta laadittavaa asemakaavaa. Kilpailija voi halutessaan sisällyttää suunnitelmaansa myös ehdotuksen alueen korttelija katulinjausten osalta. Ehdotuksessa on otettava huomioon luonnoksen mukaiset hulevesille varatut alueet asuinkortteleiden välissä. Uuden Jaaninojan ylittävän sillan paikka ja kaavaluonnoksessa rakennettavaksi määritelty alue on sitova. Kilpailualue on rajattu maisema-, luonnonsuojelu- ja perustamisolosuhdeselvitysten perusteella. Suunnittelu- ja toteutusryhmillä on mahdollisuus ehdottaa myös sanallisesti ideoita miten suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevia luolastoja voisi hyödyntää. Ideoita ei arvostella. Kilpailualueen maastoon on mahdollisuus tutustua opastetulla kierroksella maanantaina kello Kokoontuminen tapahtuu Talvitien päässä, valkotiilisen huoltorakennuksen edustalla. 9

10 Melu Seuraavassa on esitetty tiivistetysti kohteen jatkosuunnittelussa melun kannalta huomioon otettavat asiat: - Esitetyn tyyppisellä massoittelulla melutaso ylittää ohjearvot osalla alueen Jaanintien puoleisten asuinrakennusten piha alueita. Mikäli oleskelualueita halutaan sijoittaa näille alueille, tulee piha alueen melusuojauksesta huolehtia. - Melusuojaus voidaan toteuttaa esimerkiksi pihan länsireunaan sijoitettavalla aidalla tai muulla melulta suojaavalla rakenteella. Tarkastellun luonnoksen tapauksessa aidan korkeudeksi riittää 1,5 m, koska ohjearvon ylitys on piha alueilla suuruudeltaan pieni. - Rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset alueella ovat suurimmillaan db. Tämän suuruinen vaatimus täyttyy yleensä normaalilla julkisivurakentamisella. - Laskennan perusteella osa rakennusten parvekkeista suositellaan lasitettaviksi, jotta ohjearvo niillä täyttyy. Kaikilla lasitettavilla parvekkeilla riittävä vaimennus saavutetaan normaalilla raollisella lasituksella. - Rakennusten kaikilla julkisivuilla päiväajan keskiäänitaso on alle 65 db. Näin ollen rakennuksiin sijoittuvat huoneistot voivat aueta kaikkiin suuntiin. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa rakennusten kaikille julkisivuille. Tärinä Mittaustulosten perusteella Jaanintien ja Littoistentien tieliikenteen tärinä ei aiheuta selvitysalueen rakennuksille rakenteiden vaurioriskiä eikä asumisviihtyvyyden tarkastelussa käytetty tunnusluku ylitä uusille normaaleille asuinrakennuksille asetettua suositusarvoa. Ajoyhteydet ja liittymät Ajoyhteys kortteleihin on asemakaavaluonnoksen mukaisesti katualueelta. Asuinalue liitetään katuverkkoon Jaanintien ja Karjakujan risteysalueeseen uudella kadulla ja Jaaninojan ylittävällä sillalla. Uusi risteysalue toteutetaan joko valo-ohjattuna tai liikenneympyrällä. Korttelialueet tullaan liittämään Turun kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Liittymät tulevat sijaitsemaan rakennettavilla katualueilla. Pihajärjestelyt Suunnitelmissa tulee esittää piha-alueiden istutukset sekä oleskelu- ja leikkipaikkaratkaisut. Huomiota tulee kiinnittää myös pihojen auringonvalon saantiin. Piha-alueiden valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Valaistuksella voidaan korostaa alueen ja rakentamisen ominaispiirteitä, esimerkiksi tonttia rajaavia tukimuureja. Hulevedet Kilpailuehdotuksessa tulee ratkaista hulevesien viivyttäminen alla olevan asemakaavamääräyksen mukaisesti, jonka toteutustapa on vapaasti valittavissa. Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää korttelialueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla vähintään 0,5 m 3 /100 m 2 vettäläpäisemätöntä pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden ja - säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 10

11 Pysäköinti Autopaikkamitoitus on 1 ap /85 k-m2 ja vieraspaikkoja 1 ap /10 asuntoa. Asukkaiden autopaikat sekä vierasautopaikat tulee sijoittaa rakenteellisena pihakannen ja rakennuksen alle. Polkupyöräpaikkojen suunnittelussa tulee noudattaa Turun kaupungin rakennusjärjestystä, jonka mukaan suunnitelmissa tulee osoittaa 2 polkupyöräpaikkaa/asunto. Polkupyörien säilytys ja pysäköinti tulee suunnitella helppokulkuiseen paikkaan ja polkupyörille tulee osoittaa suunnitelmissa pesupaikka. Huoneistojakauma ja asuntojen laatutavoitteet Tonteille tulee rakentaa vapaarahoitteisia asuntoja. Huoneistojakauma sekä asuntojen laatu ovat kilpailuehdotuksen tekijän määritettävissä. Huoneistojakauman tulee olla monipuolinen ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon muuntojoustavuus ja esteettömyys. Väestönsuoja Väestönsuoja tulee toteuttaa viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Tontit ja hintatarjous Suunnittelu- ja toteutusryhmän tulee ilmoittaa mitä aloitustontteja kilpailuehdotus koskee. Kilpailun osa-alueet (1, 2, 3), aloitustontit (A) ja optiotontit (B, C) sekä rakentamisen järjestys (A B C) on esitetty ohjelma-asiakirjassa 3. Kilpailijoiden tulee jättää kilpailuehdotuksessa viralliseen elinkustannusindeksilukuun 1910 (perusindeksi 1951:10=100) sidottu tarjous rakennusoikeuden hinnasta ( /k-m2), jolla suunnitteluvarauksen saaja sitoutuu ostamaan tontin kaavaehdotuksen valmistuttua. Hintatarjouksen tulee olla vähintään 240 /k-m2. Tontit on mahdollista myös vuokrata, jolloin elinkustannusindeksiin sidottava perusvuosivuokra määräytyy 4 %:n mukaan kilpailijan tarjoamasta kauppahinnasta. Suunnittelu- ja toteutusryhmä voi osoittaa samalla kilpailuehdotuksella kiinnostuksensa useampaan aloitustonttiin. Jokaisen aloitustontin hintatarjous on ilmoitettava erikseen. Mikäli tarjouksia annetaan useasta aloitustontista, tulee myös tarjousten ensisijaisuusjärjestys ilmoittaa: mistä aloitustontista suunnittelu- ja toteutusryhmä on ensisijaisesti kiinnostunut, mistä toiseksi ja mistä kolmanneksi. 3.3 Kilpailun tavoitteet ja arvosteluperusteet Kilpailun tavoitteena on löytää suunnittelukohteena olevan alueen asemakaavoituksen ja rakentamisen pohjaksi laadukas ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Kilpailuehdotusten arvioinnissa pääpaino on seuraavilla asioilla: Ehdotuksen tulee olla asemakaavaluonnoksen ideologian ja hengen mukaisesti tehty, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, yksilöllinen ja toteuttamiskelpoinen. Rakennusoikeudesta tarjottu hinta (euroa /k-m 2 ). Lisäksi ehdotusten arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota seuraaviin osatekijöihin: Arkkitehtuuri ja liittyminen ympäristöön aikaa kestävää arkkitehtuuria tukevat ratkaisut ulkoarkkitehtuurin hallittu sommittelu kokonaisuuden arkkitehtoninen laatu ja vahva identiteetti kokonaisuuden hallittu sovitus ympäristöönsä: muun muassa tukimuurit ja autopaikoituskerroksen julkisivut 11

12 Lähiympäristö ja piha-alueet korttelialueiden hienostunut ja luonteva liittyminen virkistysalueeseen piha-alueiden ja rakennusten valaistus hulevesiratkaisujen toimivuus osana ympäristöä Asuntoratkaisut asumisratkaisujen innovatiivisuus ja asuntojakauman monipuolisuus asuntojen sisätilojen toimivuus ja suhde ulkomaisemaan asuntojen sisätilallinen muunneltavuus ja joustavuus 12

13 4. Kilpailuasiakirjojen laadintaohjeet 4.1 Vaadittavat kilpailuasiakirjat 1. Asemapiirros 1:500 Rakennus/rakennukset yhden ensisijaisen aloitustontin osalta esitetään varjostettuina, valon tulokulma on 45 astetta lounaasta siten, että varjostus ei haittaa luettavuutta. Piirustuksesta tulee käydä ilmi ympäröivän maaston ja pihakannen korkeusasemat, tukimuurin korkeusasema, rakennusten kerrosluku, kerrosala, katokset, aidat, rakennelmat, oleskelu- ja leikkialueet, kulkuväylät, pysäköintijärjestelyt, jätehuolto- yms. huoltotoiminnot, istutukset sekä piha-alueen pinnoitteet. 2. Alueleikkaukset 1:500 Alueleikkauksessa tulee ilmetä ensisijaisen aloitustontin sovitus ympäröivään maastoon sekä Linkkitornin katualueeseen. 3. Aluejulkisivu 1:500 Aluejulkisivu tulee esittää katsottuna Linkkitorninkadun katualueelta. Aluejulkisivussa esitetään ensisijaisen osa-alueen aloitustontin kilpailuehdotus monistettuna se myös vähintään kolmelle viereiselle tontille. 4. Suurmaisema 1:1000 Aloitustontille suunniteltu ehdotus monistettuna asemakaavaluonnoksessa esitetyille tonteille, sovittaen rakennukset suurmaisemaan Jaanintieltä katsottuna. 5. Asuinrakennuksen pohjapiirustukset 1:200 Piirustuksiin tulee merkitä huoneistotyypit, huoneistokoot, tasojen korkeusasemat sekä tilat. Piirustuksissa tulee näkyä tontin/pihakannen pihajärjestelyt istutuksineen ja toimintoineen, katokset, aidat, rakennelmat, rakenteet sekä istutukset ja pihan pinnoitteet. Pohjapiirustuksiin tulee merkitä myös talotekniset tilat ja tilavaraukset. Piirustuksissa tulee myös ilmetä tontin/korttelialueen valaistussuunnitelma. 6. Julkisivut ja leikkaukset 1:200 Kilpailijoiden tulee esittää arvostelun kannalta tarpeelliset leikkaukset ja julkisivut. Julkisivupiirustuksissa on esitettävä julkisivujen materiaalit ja värit. Leikkauksissa tulee esittää eri tasot, kerrokset (pihakansi ja rakenteellinen autopaikoituskerros), tukimuurit, räystäiden ja vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat sekä kattokulmat. Julkisivu- ja leikkauspiirroksissa on esitettävä suunnitelman korkeusasemat suhteessa ympäröivään virkistys- ja katualueeseen. Suunnitelman muuri- ja kansiratkaisujen liittyminen yleiseen ympäristöön ja olemassa oleviin olosuhteisiin tulee kiinnittää huomiota. 7. Näkymäkuvat Kilpailuehdotuksessa tulee esittää vähintään kaksi ulkonäkymäkuvaa valitsemastaan kohdasta (päivä ja ilta). 13

14 8. Selostus Kilpailijan tulee esittää lyhyt, A4 -koossa piirustusalustalle kiinnitetty ja koneella kirjoitettu selostus ehdotuksen keskeisistä arkkitehtonisista ja toiminnallisista ideoista. Selostuksesta tulee käydä ilmi ratkaisun yleisperustelu, teknisten ratkaisujen pääperiaatteet, materiaalivalinnat, asuntojakauma huoneistoaloineen ja lukumäärineen, sekä hyötyala, bruttoala ja kerrosala RT -kortiston ohjeiden perusteella määriteltynä. 9. Kopiosarjat Ehdotuksen mukaan on liitettävä nidottu A3 kokoon pienennetty kopiosarja koko kilpailumateriaalista, joka tehdään suhteessa 1:2 (50 %). Myös pienennetyt kopiosarjat on jätettävä piirustusten jättöpäivänä. 10. Hintatarjous Hintatarjoukset osa-alueiden aloitustonteista ja niihin kuuluvista optiotonteista tulee kirjata erilliselle A4 paperille ensisijaisuusjärjestyksessä (katso kohta 3.2 Tontit ja hintatarjous) seuraavasti: Kilpailuehdotus ja siihen liittyvät hintatarjoukset ovat voimassa seuraavassa järjestyksessä: Kiinnostavin osa-alue - aloitustontti XA ja siihen liittyvät optiotontit XB ja XC - kyseisiä tontteja koskeva hintatarjous on x euroa /k-m2 Jos tarjoaja on kiinnostunut useammasta osa-alueesta, niistä ilmoitetaan samat tiedot kuten edellä otsikoiden ne seuraavasti: - Toiseksi kiinnostavin osa-alue - Kolmanneksi kiinnostavin osa-alue 4.2 Piirustusten esittelytapa 4.3 Kilpailun salaisuus Kilpailuehdotukset tulee lähettää sekä paperitulosteena A1 -plansseille kiinnitettyinä että CD-levykkeellä tai muistitikulla. Ehdotukselle tulee antaa nimi ja se tulee merkitä kaikkiin kilpailuasiakirjoihin ja -plansseihin. Tulostetun kilpailuehdotuksen tulee olla kiinnitettynä A1 kokoisille jäykille plansseille. Sähköisesti lähetetty aineisto tulee olla pdf-muodossa ja sisältää myös A3-kokoon tehdyt pienennökset kilpailuaineistosta. Kilpailuaineiston tulee olla värillisiä. Kilpailu on salainen. Kaikki piirustukset ja asiakirjat on varustettava kilpailutiimin nimimerkillä. Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä kilpailuehdotuksen nimellä varustettu ja suljettu kirjekuori, jonka sisällä on: kilpailuun osallistuvan yrityksen nimi, yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi kilpailuehdotuksen suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot tekijäoikeuden haltijan nimi Kirjekuoret avataan sen jälkeen, kun kilpailu on ratkaistu ja arviointiryhmän arvostelupöytäkirja allekirjoitettu. 14

15 4.4 Kilpailuehdotusten sisäänjättö Kilpailu päättyy klo Kilpailuehdotusten tulee olla perillä alla olevassa osoitteessa kyseisenä ajankohtana. Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos PL Turku Lähetys on varustettava merkinnällä Pääskyvuorenrinne, tontinluovutuskilpailu ja lisäksi kuoresta on löydyttävä kilpailuehdotuksen nimi. Osallistuessaan useammalla kuin yhdellä ehdotuksella kilpailuun, tulee kukin ehdotus nimetä erikseen. Ehdotukset voidaan jättää myös suoraan Turun Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspalveluun (Turku-Piste, Puolalankatu 5) viimeistään perjantaina kello mennessä Turku-Pisteeseen. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia. 15

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUKUTSU Sipoon kunta järjestää Söderkullan taajaman asuinkerrostalotontin/tonttien tontinluovutuskilpailun, korttelissa 39 ja siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla.

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727. TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi

LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727. TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727 KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU 3 1.1 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus 3

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

SKANSSIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

SKANSSIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 27.10.2015 SKANSSIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA Kilpailuaika 9.11.2015 29.2.2016 SKANSSIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015

Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015 Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015 KAUPUNKI HAKEE TOTEUTTAJAA PIKISAAREN TONTILLE Asemakaava Pikisaaren kaupunginosan korttelin 1 tontti 7 (kt. 564-50-1-7) on voimassa olevassa asemakaavassa

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Suunnittelualue, rajaus sinisellä

Suunnittelualue, rajaus sinisellä 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ ASEMAKAAVANMUUTOS Herttuankulma 25.4.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Diaarinumero 9515-2013 Asemakaavatunnus 27/2013 Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma FCG Finnish Consulting Group Oy Ylivieskan kaupunki KASSISEN ALUEEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU FCG Finnish Consulting Group Oy 2 15.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I 27. 2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakumenettely...

Lisätiedot

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 Jyväskylän kaupunki 2007 1 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 tark. 15.6.2015 KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 Kaava-alue lähivaikutusalueineen

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Valtuusto 26.02.2007. LISTAN ASIANRO 12 12 Asianro 5762 / 503 / 2005

Valtuusto 26.02.2007. LISTAN ASIANRO 12 12 Asianro 5762 / 503 / 2005 Valtuusto 6.0.007 LISTAN ASIANRO Asianro 576 / 50 / 005 Liitteet NUPURI, HALLAVANTORPPA, ASEMAKAAVAN JA MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, ALUE 6400 Valmistelijat / lisätiedot: Christian Ollus, puh. (09)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI TONTINLUOVUTUSKILPAILUN TARKOITUS Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää Välivainion koulun alueelle (Välivainion kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TRE1656/2012 Dno TRE1656/10.02.01/2012 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.4.2012 KÄMMENNIEMI, 8114-8 ja 9, AUNESSALMENKATU 6 JA 10, TONTTIEN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

VALTION TUKEMA ASUNTOTUOTANTO

VALTION TUKEMA ASUNTOTUOTANTO JÄRVENPÄÄN LEPOLAN ASUNTOKORTTELEIDEN KAAVOITUS JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA Järvenpään kaupunki 9.2.2009 V A L I N T A P R O S E S S I O H J E L M A Tontinluovutuskilpailu 17.2.- 8.5.2009 VALTION TUKEMA

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201

ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002. asemakaavan muutos, alue 132201 ESPOON KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelukeskus Asemakaavayksikkö 14.10.2003 6034/503/2002 KILONPUISTO IA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVA KILONPUISTO

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot