PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku"

Transkriptio

1 TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika

2 1. Kilpailukutsu Yleistä Alueen yleiskuvaus Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus Kilpailusta ilmoittaminen ja kilpailuun osallistuminen Arviointiryhmä Kilpailuohjelman hyväksyminen Kilpailuaikataulu Kilpailutekniset tiedot Kilpailun ohjelma-asiakirjat Kilpailukysymykset ja lisäohjeet Kilpailun ratkaiseminen ja tuloksen julistaminen Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen Kilpailuehdotusten ja toteutusideoiden käyttöoikeus Kilpailun säännöt Kilpailutehtävä Kilpailun kohde Kilpailun lähtökohdat ja suunnitteluohje Kilpailun tavoitteet ja arvosteluperusteet Kilpailuasiakirjojen laadintaohjeet Vaadittavat kilpailuasiakirjat Piirustusten esittelytapa Kilpailun salaisuus Kilpailuehdotusten sisäänjättö

3 1. Kilpailukutsu 1.1 Yleistä Pääskyvuorenrinteen uusi asuinalue sijaitsee noin 4 kilometrin etäisyydellä Turun Kauppatorilta itään Pääskyvuoren kaupunginosassa. Pääskyvuorenrinteen asemakaavaluonnos (30/2009) on hyväksytty kaupunkisuunnitteluja ympäristölautakunnassa Suunnittelualueen maapohja on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Kaava-alue on pääosin luonnonmukaista tai istutettua vehreää metsää. Kaava-alueen läpi pohjois-eteläsuunnassa virtaa Jaaninoja, joka on tärkeä kaupunkipuro. Puolustusvoimien toiminta alueella päättyi kokonaisuudessaan vuoden 2012 lopulla, jonka jälkeen alue siirtyi Turun kaupungin hallintaan. Jaaninlaakso on tärkeä virkistys- ja ulkoilualue lähialueen asukkaille. Asemakaavaluonnos sisältää yhteensä noin m2 kerrosalaa. Asukkaita alueelle tulee noin 950 (50 k-m2 /asukas). Alueen asemakaavaehdotus laaditaan yhteistyössä tämän tontinluovutuskilpailun voittaneiden tahojen kanssa. Alue voidaan katsoa soveltuvan niin lapsiperheille kuin ikääntyvälle väestölle. Lähialueen palvelutarjonta on hyvä. Päivittäistavaran kaupan palvelut sijaitsevat Kalevantien varrella. Varissuon Itäkeskus sijaitsee noin 2,5 kilometrin ja Skanssin kauppakeskus noin 2,9 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta. Biolaakson kauppakeskittymä sijaitsee noin 1 kilometrin etäisyydessä. Tähtimökadulla sijaitsee vanhusten palvelutalo. Lähialueella toimii Pääskyvuoren koulu, jossa on oppilasalueet 1-6. Lauste-Nummi-Varissuon kunnallinen perhepäivähoitoyksikkö sijaitsee Nummessa osoitteessa Viinamäenkatu 7. Yksityinen päivähoito toimii Pääskyvuoressa osoitteessa Käenkuja 3. Jaaninlaakso ja Pääskyvuoren lähivirkistysalueet tarjoavat hyviä vaihtelevia ulkoilu- ja virkistysmaastoja. Kaava-alueen pohjoisosaan on esitetty alue kaupunkilaisten palstanviljelyä varten. Taiteilijoiden työtiloina toimivat entinen kasarmi- ja ruokalarakennus jäävät alueelle, joissa nykyinen toiminta voi jatkua. 1.2 Alueen yleiskuvaus Kaava-alue on pääosin luonnonmukaista, vehreää metsää sekä korkeita kallioalueita. Sen lisäksi, että alueella sijaitsee erilaisia luontotyyppejä, alueen maaston korkeuserot ovat huomattavia. Kaava-alueen läheisyydessä, korkeimmalla kallion laella sijaitsee 1964 rakennettu linkkitorni, jonka toiminta viestinnän tukiasemana on loppunut. Alueella sijaitsee puolustusvoimien käytöstä poistuneita rakennuksia ja kallioluolia. Jaaninojan kaupunkipuro ja Jaaninlaakso palvelevat virkistys- ja ulkoilualueena. Puolustusvoimien alue on ollut aidattuna lähes 80 vuotta. Aidatun alueen kokonaispintaala on noin 18 ha, josta noin 13,4 ha sijaitsee Pääskyvuorenrinteen kaava-alueella. Luonto aidan sisäpuolella on pysynyt lähes muuttumattomana. Entinen ruokala- ja kasarmirakennus on vuokrattu taiteilijoille työtiloiksi, joista ruokalarakennus on remontoitu pronssivalimotyötilaksi. Muut rakennukset alueella on huonokuntoisia. Kaava-alueella sijaitsee kahdeksan kallioon louhittua luolaa. Jaaninlaakso on maaperältään savea. Pääskyvuorenrinteen alueella on arviolta noin m 3 erilaisia louhetäyttöjä. Kulku kallioluoliin on rakennettu louhetäyttöjen avulla. Pohjoisosassa kaava-aluetta sijaitsevien viljelyspalstojen sijainti vahvistetaan uudessa asemakaavassa. Olemassa olevat ruokala- ja kasarmirakennukset säilyvät.

4 1.3 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus Turun kaupunki järjestää suunnittelu- ja toteutusryhmille suunnatun tontinluovutuskilpailun Pääskyvuorenrinteen alueen rakennuttajien/rakentajien valitsemiseksi. Kilpailuohjelman sisältö ja tavoitteet on valmisteltu Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen ja Ympäristötoimialan Kaupunkisuunnittelun yhteistyönä. Kilpailun järjestäjä pyytää ehdotuksia kilpailun kohteena olevien asuinkerrostalotonttien suunnittelusta ja toteutuksesta. Kilpailun tehtävänä on suunnitella yksi asuinkerrostalotontti, jonka perusratkaisu on monistettavissa alueen muillekin tonteille. Tarjoajan on esitettävä kuvaus visualisointeineen siitä, miltä asuinrakennukset näyttävät maastoon sijoitettuina. Korttelialueiden suunnittelun lisäksi tarjoajan tulee ottaa kantaa myös uuden asuinalueen katutilaan ja kaupunkikuvaan kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia rakennussuunnitelmia. Pääpaino on rakennusten maisemaan sovittamisessa sekä mielenkiintoisissa ja muuntojoustavissa asuntoratkaisuissa. Alueen asemakaavoitus etenee yhteistyönä kaupungin ja kumppaneiksi valittujen ryhmien kesken. Asemakaavaehdotuksen hyväksyy Turun kaupunginvaltuusto. Kilpailun voittajien tulee lunastaa aloitustontit yhden vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Luovutusehtoihin sisältyy ehto kunkin voittajaehdotuksen arkkitehtonisen hengen mukaisesta rakentamisesta. Kauppahinnasta pyydetään jättämään kilpailuehdotusten yhteydessä kutakin aloitustonttia koskeva tarjoajaa sitova elinkustannusindeksiin sidottu hintatarjous (kohta: 3.2 Hintatarjous). Tarjottu hinta koskee myös kuhunkin aloitustonttiin sidottuja optiotontteja. Kilpailu käydään suomen kielellä. 1.4 Kilpailusta ilmoittaminen ja kilpailuun osallistuminen 1.5 Arviointiryhmä Kilpailusta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Turun Sanomissa sekä internetissä Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen/Ympäristötoimialan kotisivulla. Kilpailuun osallistuminen on avoin rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja muiden organisaatioiden muodostamille suunnittelu- ja toteutusryhmille, jotka kykenevät suunnittelemiensa korttelialueiden toteuttamiseen. Kilpailuun voi osallistua usealla ehdotuksella. Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa arviointiryhmä, johon kuuluvat: Tonttipäällikkö Timo Laiho, Kiinteistöliikelaitos Arkkitehti Mika Rajala, Kiinteistöliikelaitos Kaavoituspäällikkö Christina Hovi, Ympäristötoimiala Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin, Ympäristötoimiala Arviointiryhmän päätökset ovat enemmistöpäätöksiä. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Arviointiryhmä voi kuulla muitakin asiantuntijoita. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii tonttipäällikkö Timo Laiho ja sihteerinä toimii maankäyttöinsinööri Essi Korpela. 4

5 1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen 1.7 Kilpailuaikataulu Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta ja tontinluovutuskilpailun arviointiryhmä ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liitteineen Kilajk 314. Kilpailuaika alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina Kilpailukutsu ja -ohjelma julkaistaan maanantaina kello 13. Kilpailua koskevat kysymykset tulee esittää maanantaina kello 15 mennessä. Kilpailualueen maastovierailu on maanantaina Kysymyksiin vastataan internetissä maanantaina kello 15 mennessä. Kilpailuehdotukset tulee jättää perjantaina kello 15 mennessä. Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan tammikuun 2016 loppuun mennessä. 5

6 2. Kilpailutekniset tiedot 2.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat Kilpailuohjelma ja liiteasiakirjat ovat saatavissa maanantaina kello 13 lähtien seuraavasta Internet -osoitteesta: Ohjelma-asiakirjat ovat seuraavat: 1. Kilpailuohjelma (tämä asiakirja) 2. Pääskyvuorenrinteen suunnittelualuerajaus (pdf) 3. Kilpailun osa-alueet, aloitustontit ja toteutusjärjestys (pdf) 4. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavanmuutosluonnos (pdf A3 1:3000) 6. Kantakartta (pdf A3 1:3000 sekä dwg) 7. Uusien katualueiden korot (pdf 1:1000) 8. Rakennettavuusselvitys 9. Meluselvitys 10. Pääskyvuorenrinteen viheralueiden käyttö ja kehittäminen 11. Pääskyvuorenrinteen ortoilmakuva 12. Viistoilmakuvia 13. Johtokartat 14. 3D-mallit Aineisto on maksuton. Tarvittaessa lisätietoja antaa kilpailun tekninen sihteeri: Maankäyttöinsinööri Essi Korpela Turun Kiinteistöliikelaitos Puutarhakatu 1, Turku Puh: sähköposti: 2.2 Kilpailukysymykset ja lisäohjeet Kilpailijoilla on mahdollisuus lähettää arviointiryhmälle kysymyksiä kello 15 mennessä. Kysymyksen voi lähettää sähköpostilla (sähköpostiosoite aukeaa perjantaina ) tai postitse osoitteella: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos PL 11, Turku Kirjekuorissa tulee olla merkintä: Pääskyvuorenrinne, kysymykset. Tulleet kysymykset ja arviointiryhmän vastaukset julkaistaan maanantaina kello 15 mennessä osoitteessa: 6

7 2.3 Kilpailun ratkaiseminen ja tuloksen julistaminen Arviointiryhmä pyrkii tekemään kilpailuehdotusten arvostelun kilpailun voittajista sekä ehdotuksen tonttien varauksista Turun Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalle tammikuun 2016 loppuun mennessä. Arvostelusta laaditaan pöytäkirja, joka sisältää yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvostelun. Tavoitteellisesti kaupunki valitsee voittajan jokaiselle kilpailun kolmelle osa-alueelle. Kilpailuun voi osallistua usealla ehdotuksella. Sama rakennusliike/rakennuttaja voi tulla valituksi jatkosuunnitteluun vain yhdellä ehdotuksella, mikäli se on ollut useamman ehdotuksen takana. Kilpailun järjestäjä voi valita jatkosuunnitteluun myös kilpailuohjelmasta poikkeavan ehdotuksen, mikäli tehdyt poikkeamat ovat perusteltuja ja tuottavat kokonaisratkaisulle lisäarvoa. Sisään jätetyt kilpailuehdotusasiakirjat ovat suunnittelu- ja toteutusryhmiä sitovia. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään kilpailuehdotuksista. 2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen Turun kaupunki varaa tontit tontinluovutusta varten voittaneille suunnittelu- ja toteutusryhmille. Kaupunki laatii jatkosuunnittelun aikana yhteistyössä voittaneiden tahojen kanssa kilpailuehdotusten pohjalta asemakaavaehdotuksen, joka viedään kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Jatkosuunnitelmia ajatellen on hyvä huomioida, että Turun kaupunki käyttää sähköisten 3D-mallien osalta dwg-, ifc- tai skp-formaatteja, jotka ovat ETRS-GK23 tasokoordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Asemakaavan laadinnassa on noudatettava maankäyttöja rakennuslain velvoittavia säännöksiä. Asemakaavaehdotuksen lopullisen sisällön ja laadun ratkaisee kaupunki. Valittavien suunnittelu- ja toteutusryhmien on varauduttava jatkosuunnittelun aikana sovittelemaan suunnitelmiaan yhteen alueen muiden toteuttajien kanssa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Jatkoneuvottelut voittajien kanssa sekä suunnitelmien tarkistaminen tulee saada valmiiksi siten että asemakaavaehdotus on lausunnoilla ja nähtävillä vuoden 2016 aikana. Tarvittaessa Turun kaupungilla on kilpailun järjestäjänä oikeus pyytää suunnittelu- ja toteutusryhmältä selvityksiä toteutusorganisaation taloudellisista ja teknisistä edellytyksistä sekä referensseistä tai muita ehdotusta tarkentavia tietoja. Ellei jatkoneuvotteluissa tai suunnitelmien tarkistamisessa päästä yhteisymmärrykseen määräaikaan mennessä, yhteistyö sopimusta koskevalla tontilla päättyy kyseisen tontin voittajan kanssa ilman erillistä irtisanomista. Tontit luovutetaan kilpailun voittajille vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Kauppakirjaan tai vuokrasopimukseen sisältyy toteutusvelvoite sekä sitoumus hyväksyttyjen tontinkäyttösuunnitelmien noudattamiseen. Luovutuksissa noudatetaan Turun kaupungin hyväksymiä kauppa- tai maanvuokrasopimusehtoja täydennettynä tonttikohtaisilla ehdoilla. Tavoitteellisesti kaupunki varaa aloitustontit vähintään kolmelle kilpailun kautta jatkoneuvotteluihin valitulle suunnittelu- ja toteutusryhmälle (1 tontti /1 ehdotus). Kaupunki varaa edelleen optiona kullekin suunnittelu- ja toteutusryhmälle 2 optiotonttia, mikäli aloitustontti on toteutunut valmiiksi alkuperäisen arkkitehtuurin ja laadun mukaisesti. 7

8 Kaupunki rakentaa kustannuksellaan määräämänään aikana alueelle hulevesien hallintajärjestelmän, kadut katupiirustusten mukaisesti, yleiset sähkö-, tele-, vesi- ja viemärijohdot sekä katuvalaistuksen. 2.5 Kilpailuehdotusten ja toteutusideoiden käyttöoikeus 2.6 Kilpailun säännöt Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailuaineistoa tekijätietoineen esittely- näyttely- ja julkaisutarkoituksiin. Järjestäjällä on oikeus käyttää valintaprosessissa voittaneiden suunnittelu- ja toteutusryhmien kilpailuehdotusten ideoita hyväkseen alueen jatkosuunnittelussa. Ehdotusasiakirjoihin liittyvien tekijän- sekä käyttö- ja keksijänoikeuskysymyksien osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Päätöksenteon jälkeen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Mikäli asiakirjoihin sisältyy liike- ja ammattisalaisuuksia, tulee ne eritellä ja ilmoittaa selkeästi. Kaupunki kuitenkin noudattaa asiakirjojen julkisuuden osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Turun kaupungilla on oikeus ohjata ja teettää muutoksia voittaneisiin kilpailuehdotuksiin asemakaavasuunnittelun aikana. Turun kaupungille on oikeus käyttää ja julkaista em. työn aikana syntyneitä ideoita ja kehitettyjä suunnitelmia. Kilpailuehdotukset ovat julkisia kilpailun ratkaisun jälkeen. Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman mukaisia sääntöjä, jotka kilpailija osoittaa hyväksyneensä osallistuessaan kilpailuun. Sisään jätetyt kilpailuehdotusasiakirjat ovat suunnittelu- ja toteutusryhmiä sitovia. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään kilpailuehdotuksista. Kilpailuehdotuksista ei makseta kilpailupalkkioita. 8

9 3. Kilpailutehtävä 3.1 Kilpailun kohde Kilpailualue sijaitsee Pääskyvuoren kaupunginosassa. Uusi asuinalue liitetään olemassa olevan katuverkkoon uudella Jaaninsilta- nimisellä siltayhteydellä yli Jaaninojan Karjakadun ja Jaanintien risteysalueeseen. Tontinluovutuskilpailun suunnittelualue on esitetty erillisellä kartalla (Ohjelma-asiakirja 2). Kilpailualue muodostuu uudesta Linkkitorni -nimisestä päättyvästä kadusta, jonka varrelle, molemmin puolin, sijoittuvat kerrostalotontit. Kilpailuun osallistuvien suunnittelu- ja toteutusryhmien suunnittelutehtävänä on suunnitella yksi kerrostalotontin asuinrakennus sekä tontin piha-alue ja tukimuuri. Rakennusoikeuden määrä yhdellä tontilla on 2400 k-m2. Kaavaluonnoksessa esitetty rakennusala on sitova. Asuinrakennuksen sijainti ja muoto rakennusalalla on kilpailijan ratkaistavissa. Hyväksytty kaavaluonnos on rakennettavaksi määriteltyjen alueiden osalta sitova. Alue on liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Lisäksi kiinteistökohtaiset erilaiset ekologiset tekniset ratkaisut ovat mahdollisia, esimerkiksi maalämpö ja aurinkoenergia. Kaava-alueelle, suunnittelualueen ulkopuolella, rakennetaan Kirskulinnun leikkipaikka. 3.2 Kilpailun lähtökohdat ja suunnitteluohje Lähtökohdan suunnittelutyölle muodostavat tämä kilpailuasiakirja ja alueelle laadittu asemakaavaluonnos Pääskyvuorenrinne (asemakaavatunnus 30/2009), (Ohjelmaasiakirja 5). Kilpailun tavoitteena on luoda tunnistettava, moni-ilmeinen ja siten yksilöllinen asuinalue. Lähtökohtana on suunnitella kilpailualueen paikkaan sitoutuva, hyvä ja kestävä kokonaisuus maaston ja maiseman ehdoilla. Ehdotuksissa tulee tavoitella elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista viihtyisää ja aikaa kestävää asuinympäristöä. Suunnitelmien arkkitehtuurin tulee olla laadukasta ja yksilöllistä. Muuntojoustavat, useamman kerroksen asunnot sekä tilallinen vaihtelu ja tilavat parvekeratkaisut toisivat laatua ja yksilöllisyyttä kerrostaloasumiseen. Tontit tulee rajata virkistysalueesta asemakaavaluonnoksen mukaisesti tukimuurein. Suunnittelussa tulee esittää korttelin ulkovalaistusratkaisut. Rakentamisessa noudatetaan voittajaehdotusten pohjalta laadittavaa asemakaavaa. Kilpailija voi halutessaan sisällyttää suunnitelmaansa myös ehdotuksen alueen korttelija katulinjausten osalta. Ehdotuksessa on otettava huomioon luonnoksen mukaiset hulevesille varatut alueet asuinkortteleiden välissä. Uuden Jaaninojan ylittävän sillan paikka ja kaavaluonnoksessa rakennettavaksi määritelty alue on sitova. Kilpailualue on rajattu maisema-, luonnonsuojelu- ja perustamisolosuhdeselvitysten perusteella. Suunnittelu- ja toteutusryhmillä on mahdollisuus ehdottaa myös sanallisesti ideoita miten suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevia luolastoja voisi hyödyntää. Ideoita ei arvostella. Kilpailualueen maastoon on mahdollisuus tutustua opastetulla kierroksella maanantaina kello Kokoontuminen tapahtuu Talvitien päässä, valkotiilisen huoltorakennuksen edustalla. 9

10 Melu Seuraavassa on esitetty tiivistetysti kohteen jatkosuunnittelussa melun kannalta huomioon otettavat asiat: - Esitetyn tyyppisellä massoittelulla melutaso ylittää ohjearvot osalla alueen Jaanintien puoleisten asuinrakennusten piha alueita. Mikäli oleskelualueita halutaan sijoittaa näille alueille, tulee piha alueen melusuojauksesta huolehtia. - Melusuojaus voidaan toteuttaa esimerkiksi pihan länsireunaan sijoitettavalla aidalla tai muulla melulta suojaavalla rakenteella. Tarkastellun luonnoksen tapauksessa aidan korkeudeksi riittää 1,5 m, koska ohjearvon ylitys on piha alueilla suuruudeltaan pieni. - Rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset alueella ovat suurimmillaan db. Tämän suuruinen vaatimus täyttyy yleensä normaalilla julkisivurakentamisella. - Laskennan perusteella osa rakennusten parvekkeista suositellaan lasitettaviksi, jotta ohjearvo niillä täyttyy. Kaikilla lasitettavilla parvekkeilla riittävä vaimennus saavutetaan normaalilla raollisella lasituksella. - Rakennusten kaikilla julkisivuilla päiväajan keskiäänitaso on alle 65 db. Näin ollen rakennuksiin sijoittuvat huoneistot voivat aueta kaikkiin suuntiin. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa rakennusten kaikille julkisivuille. Tärinä Mittaustulosten perusteella Jaanintien ja Littoistentien tieliikenteen tärinä ei aiheuta selvitysalueen rakennuksille rakenteiden vaurioriskiä eikä asumisviihtyvyyden tarkastelussa käytetty tunnusluku ylitä uusille normaaleille asuinrakennuksille asetettua suositusarvoa. Ajoyhteydet ja liittymät Ajoyhteys kortteleihin on asemakaavaluonnoksen mukaisesti katualueelta. Asuinalue liitetään katuverkkoon Jaanintien ja Karjakujan risteysalueeseen uudella kadulla ja Jaaninojan ylittävällä sillalla. Uusi risteysalue toteutetaan joko valo-ohjattuna tai liikenneympyrällä. Korttelialueet tullaan liittämään Turun kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Liittymät tulevat sijaitsemaan rakennettavilla katualueilla. Pihajärjestelyt Suunnitelmissa tulee esittää piha-alueiden istutukset sekä oleskelu- ja leikkipaikkaratkaisut. Huomiota tulee kiinnittää myös pihojen auringonvalon saantiin. Piha-alueiden valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Valaistuksella voidaan korostaa alueen ja rakentamisen ominaispiirteitä, esimerkiksi tonttia rajaavia tukimuureja. Hulevedet Kilpailuehdotuksessa tulee ratkaista hulevesien viivyttäminen alla olevan asemakaavamääräyksen mukaisesti, jonka toteutustapa on vapaasti valittavissa. Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää korttelialueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla vähintään 0,5 m 3 /100 m 2 vettäläpäisemätöntä pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden ja - säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 10

11 Pysäköinti Autopaikkamitoitus on 1 ap /85 k-m2 ja vieraspaikkoja 1 ap /10 asuntoa. Asukkaiden autopaikat sekä vierasautopaikat tulee sijoittaa rakenteellisena pihakannen ja rakennuksen alle. Polkupyöräpaikkojen suunnittelussa tulee noudattaa Turun kaupungin rakennusjärjestystä, jonka mukaan suunnitelmissa tulee osoittaa 2 polkupyöräpaikkaa/asunto. Polkupyörien säilytys ja pysäköinti tulee suunnitella helppokulkuiseen paikkaan ja polkupyörille tulee osoittaa suunnitelmissa pesupaikka. Huoneistojakauma ja asuntojen laatutavoitteet Tonteille tulee rakentaa vapaarahoitteisia asuntoja. Huoneistojakauma sekä asuntojen laatu ovat kilpailuehdotuksen tekijän määritettävissä. Huoneistojakauman tulee olla monipuolinen ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon muuntojoustavuus ja esteettömyys. Väestönsuoja Väestönsuoja tulee toteuttaa viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Tontit ja hintatarjous Suunnittelu- ja toteutusryhmän tulee ilmoittaa mitä aloitustontteja kilpailuehdotus koskee. Kilpailun osa-alueet (1, 2, 3), aloitustontit (A) ja optiotontit (B, C) sekä rakentamisen järjestys (A B C) on esitetty ohjelma-asiakirjassa 3. Kilpailijoiden tulee jättää kilpailuehdotuksessa viralliseen elinkustannusindeksilukuun 1910 (perusindeksi 1951:10=100) sidottu tarjous rakennusoikeuden hinnasta ( /k-m2), jolla suunnitteluvarauksen saaja sitoutuu ostamaan tontin kaavaehdotuksen valmistuttua. Hintatarjouksen tulee olla vähintään 240 /k-m2. Tontit on mahdollista myös vuokrata, jolloin elinkustannusindeksiin sidottava perusvuosivuokra määräytyy 4 %:n mukaan kilpailijan tarjoamasta kauppahinnasta. Suunnittelu- ja toteutusryhmä voi osoittaa samalla kilpailuehdotuksella kiinnostuksensa useampaan aloitustonttiin. Jokaisen aloitustontin hintatarjous on ilmoitettava erikseen. Mikäli tarjouksia annetaan useasta aloitustontista, tulee myös tarjousten ensisijaisuusjärjestys ilmoittaa: mistä aloitustontista suunnittelu- ja toteutusryhmä on ensisijaisesti kiinnostunut, mistä toiseksi ja mistä kolmanneksi. 3.3 Kilpailun tavoitteet ja arvosteluperusteet Kilpailun tavoitteena on löytää suunnittelukohteena olevan alueen asemakaavoituksen ja rakentamisen pohjaksi laadukas ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Kilpailuehdotusten arvioinnissa pääpaino on seuraavilla asioilla: Ehdotuksen tulee olla asemakaavaluonnoksen ideologian ja hengen mukaisesti tehty, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, yksilöllinen ja toteuttamiskelpoinen. Rakennusoikeudesta tarjottu hinta (euroa /k-m 2 ). Lisäksi ehdotusten arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota seuraaviin osatekijöihin: Arkkitehtuuri ja liittyminen ympäristöön aikaa kestävää arkkitehtuuria tukevat ratkaisut ulkoarkkitehtuurin hallittu sommittelu kokonaisuuden arkkitehtoninen laatu ja vahva identiteetti kokonaisuuden hallittu sovitus ympäristöönsä: muun muassa tukimuurit ja autopaikoituskerroksen julkisivut 11

12 Lähiympäristö ja piha-alueet korttelialueiden hienostunut ja luonteva liittyminen virkistysalueeseen piha-alueiden ja rakennusten valaistus hulevesiratkaisujen toimivuus osana ympäristöä Asuntoratkaisut asumisratkaisujen innovatiivisuus ja asuntojakauman monipuolisuus asuntojen sisätilojen toimivuus ja suhde ulkomaisemaan asuntojen sisätilallinen muunneltavuus ja joustavuus 12

13 4. Kilpailuasiakirjojen laadintaohjeet 4.1 Vaadittavat kilpailuasiakirjat 1. Asemapiirros 1:500 Rakennus/rakennukset yhden ensisijaisen aloitustontin osalta esitetään varjostettuina, valon tulokulma on 45 astetta lounaasta siten, että varjostus ei haittaa luettavuutta. Piirustuksesta tulee käydä ilmi ympäröivän maaston ja pihakannen korkeusasemat, tukimuurin korkeusasema, rakennusten kerrosluku, kerrosala, katokset, aidat, rakennelmat, oleskelu- ja leikkialueet, kulkuväylät, pysäköintijärjestelyt, jätehuolto- yms. huoltotoiminnot, istutukset sekä piha-alueen pinnoitteet. 2. Alueleikkaukset 1:500 Alueleikkauksessa tulee ilmetä ensisijaisen aloitustontin sovitus ympäröivään maastoon sekä Linkkitornin katualueeseen. 3. Aluejulkisivu 1:500 Aluejulkisivu tulee esittää katsottuna Linkkitorninkadun katualueelta. Aluejulkisivussa esitetään ensisijaisen osa-alueen aloitustontin kilpailuehdotus monistettuna se myös vähintään kolmelle viereiselle tontille. 4. Suurmaisema 1:1000 Aloitustontille suunniteltu ehdotus monistettuna asemakaavaluonnoksessa esitetyille tonteille, sovittaen rakennukset suurmaisemaan Jaanintieltä katsottuna. 5. Asuinrakennuksen pohjapiirustukset 1:200 Piirustuksiin tulee merkitä huoneistotyypit, huoneistokoot, tasojen korkeusasemat sekä tilat. Piirustuksissa tulee näkyä tontin/pihakannen pihajärjestelyt istutuksineen ja toimintoineen, katokset, aidat, rakennelmat, rakenteet sekä istutukset ja pihan pinnoitteet. Pohjapiirustuksiin tulee merkitä myös talotekniset tilat ja tilavaraukset. Piirustuksissa tulee myös ilmetä tontin/korttelialueen valaistussuunnitelma. 6. Julkisivut ja leikkaukset 1:200 Kilpailijoiden tulee esittää arvostelun kannalta tarpeelliset leikkaukset ja julkisivut. Julkisivupiirustuksissa on esitettävä julkisivujen materiaalit ja värit. Leikkauksissa tulee esittää eri tasot, kerrokset (pihakansi ja rakenteellinen autopaikoituskerros), tukimuurit, räystäiden ja vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat sekä kattokulmat. Julkisivu- ja leikkauspiirroksissa on esitettävä suunnitelman korkeusasemat suhteessa ympäröivään virkistys- ja katualueeseen. Suunnitelman muuri- ja kansiratkaisujen liittyminen yleiseen ympäristöön ja olemassa oleviin olosuhteisiin tulee kiinnittää huomiota. 7. Näkymäkuvat Kilpailuehdotuksessa tulee esittää vähintään kaksi ulkonäkymäkuvaa valitsemastaan kohdasta (päivä ja ilta). 13

14 8. Selostus Kilpailijan tulee esittää lyhyt, A4 -koossa piirustusalustalle kiinnitetty ja koneella kirjoitettu selostus ehdotuksen keskeisistä arkkitehtonisista ja toiminnallisista ideoista. Selostuksesta tulee käydä ilmi ratkaisun yleisperustelu, teknisten ratkaisujen pääperiaatteet, materiaalivalinnat, asuntojakauma huoneistoaloineen ja lukumäärineen, sekä hyötyala, bruttoala ja kerrosala RT -kortiston ohjeiden perusteella määriteltynä. 9. Kopiosarjat Ehdotuksen mukaan on liitettävä nidottu A3 kokoon pienennetty kopiosarja koko kilpailumateriaalista, joka tehdään suhteessa 1:2 (50 %). Myös pienennetyt kopiosarjat on jätettävä piirustusten jättöpäivänä. 10. Hintatarjous Hintatarjoukset osa-alueiden aloitustonteista ja niihin kuuluvista optiotonteista tulee kirjata erilliselle A4 paperille ensisijaisuusjärjestyksessä (katso kohta 3.2 Tontit ja hintatarjous) seuraavasti: Kilpailuehdotus ja siihen liittyvät hintatarjoukset ovat voimassa seuraavassa järjestyksessä: Kiinnostavin osa-alue - aloitustontti XA ja siihen liittyvät optiotontit XB ja XC - kyseisiä tontteja koskeva hintatarjous on x euroa /k-m2 Jos tarjoaja on kiinnostunut useammasta osa-alueesta, niistä ilmoitetaan samat tiedot kuten edellä otsikoiden ne seuraavasti: - Toiseksi kiinnostavin osa-alue - Kolmanneksi kiinnostavin osa-alue 4.2 Piirustusten esittelytapa 4.3 Kilpailun salaisuus Kilpailuehdotukset tulee lähettää sekä paperitulosteena A1 -plansseille kiinnitettyinä että CD-levykkeellä tai muistitikulla. Ehdotukselle tulee antaa nimi ja se tulee merkitä kaikkiin kilpailuasiakirjoihin ja -plansseihin. Tulostetun kilpailuehdotuksen tulee olla kiinnitettynä A1 kokoisille jäykille plansseille. Sähköisesti lähetetty aineisto tulee olla pdf-muodossa ja sisältää myös A3-kokoon tehdyt pienennökset kilpailuaineistosta. Kilpailuaineiston tulee olla värillisiä. Kilpailu on salainen. Kaikki piirustukset ja asiakirjat on varustettava kilpailutiimin nimimerkillä. Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä kilpailuehdotuksen nimellä varustettu ja suljettu kirjekuori, jonka sisällä on: kilpailuun osallistuvan yrityksen nimi, yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi kilpailuehdotuksen suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot tekijäoikeuden haltijan nimi Kirjekuoret avataan sen jälkeen, kun kilpailu on ratkaistu ja arviointiryhmän arvostelupöytäkirja allekirjoitettu. 14

15 4.4 Kilpailuehdotusten sisäänjättö Kilpailu päättyy klo Kilpailuehdotusten tulee olla perillä alla olevassa osoitteessa kyseisenä ajankohtana. Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos PL Turku Lähetys on varustettava merkinnällä Pääskyvuorenrinne, tontinluovutuskilpailu ja lisäksi kuoresta on löydyttävä kilpailuehdotuksen nimi. Osallistuessaan useammalla kuin yhdellä ehdotuksella kilpailuun, tulee kukin ehdotus nimetä erikseen. Ehdotukset voidaan jättää myös suoraan Turun Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspalveluun (Turku-Piste, Puolalankatu 5) viimeistään perjantaina kello mennessä Turku-Pisteeseen. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia. 15

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe 5 2.1 kilpailutekniset

Lisätiedot

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 3.2.2014 9.5.2014 Korson keskustaa Merikotkantien ja Korsonpolun (entinen Korsontie) risteyksessä. Etualalla rakennustyömaa, jossa seisoo eläkkeellä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012

Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012 2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS Kaavan laatijat: Sasu Marila / Arkkitehtitoimisto Sasu Marila (kaavaselostus) Kari Nykänen / Arkkitehdit M3 Vireille tulo: khall 35, 20.2.2012

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011

Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 15.2. 18.5.2011 Vantaan kaupunki, Marja-Vantaa-projekti 1 Keimolan valvontatornin kutsukilpailu 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot