PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku"

Transkriptio

1 TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika

2 1. Kilpailukutsu Yleistä Alueen yleiskuvaus Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus Kilpailusta ilmoittaminen ja kilpailuun osallistuminen Arviointiryhmä Kilpailuohjelman hyväksyminen Kilpailuaikataulu Kilpailutekniset tiedot Kilpailun ohjelma-asiakirjat Kilpailukysymykset ja lisäohjeet Kilpailun ratkaiseminen ja tuloksen julistaminen Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen Kilpailuehdotusten ja toteutusideoiden käyttöoikeus Kilpailun säännöt Kilpailutehtävä Kilpailun kohde Kilpailun lähtökohdat ja suunnitteluohje Kilpailun tavoitteet ja arvosteluperusteet Kilpailuasiakirjojen laadintaohjeet Vaadittavat kilpailuasiakirjat Piirustusten esittelytapa Kilpailun salaisuus Kilpailuehdotusten sisäänjättö

3 1. Kilpailukutsu 1.1 Yleistä Pääskyvuorenrinteen uusi asuinalue sijaitsee noin 4 kilometrin etäisyydellä Turun Kauppatorilta itään Pääskyvuoren kaupunginosassa. Pääskyvuorenrinteen asemakaavaluonnos (30/2009) on hyväksytty kaupunkisuunnitteluja ympäristölautakunnassa Suunnittelualueen maapohja on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Kaava-alue on pääosin luonnonmukaista tai istutettua vehreää metsää. Kaava-alueen läpi pohjois-eteläsuunnassa virtaa Jaaninoja, joka on tärkeä kaupunkipuro. Puolustusvoimien toiminta alueella päättyi kokonaisuudessaan vuoden 2012 lopulla, jonka jälkeen alue siirtyi Turun kaupungin hallintaan. Jaaninlaakso on tärkeä virkistys- ja ulkoilualue lähialueen asukkaille. Asemakaavaluonnos sisältää yhteensä noin m2 kerrosalaa. Asukkaita alueelle tulee noin 950 (50 k-m2 /asukas). Alueen asemakaavaehdotus laaditaan yhteistyössä tämän tontinluovutuskilpailun voittaneiden tahojen kanssa. Alue voidaan katsoa soveltuvan niin lapsiperheille kuin ikääntyvälle väestölle. Lähialueen palvelutarjonta on hyvä. Päivittäistavaran kaupan palvelut sijaitsevat Kalevantien varrella. Varissuon Itäkeskus sijaitsee noin 2,5 kilometrin ja Skanssin kauppakeskus noin 2,9 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta. Biolaakson kauppakeskittymä sijaitsee noin 1 kilometrin etäisyydessä. Tähtimökadulla sijaitsee vanhusten palvelutalo. Lähialueella toimii Pääskyvuoren koulu, jossa on oppilasalueet 1-6. Lauste-Nummi-Varissuon kunnallinen perhepäivähoitoyksikkö sijaitsee Nummessa osoitteessa Viinamäenkatu 7. Yksityinen päivähoito toimii Pääskyvuoressa osoitteessa Käenkuja 3. Jaaninlaakso ja Pääskyvuoren lähivirkistysalueet tarjoavat hyviä vaihtelevia ulkoilu- ja virkistysmaastoja. Kaava-alueen pohjoisosaan on esitetty alue kaupunkilaisten palstanviljelyä varten. Taiteilijoiden työtiloina toimivat entinen kasarmi- ja ruokalarakennus jäävät alueelle, joissa nykyinen toiminta voi jatkua. 1.2 Alueen yleiskuvaus Kaava-alue on pääosin luonnonmukaista, vehreää metsää sekä korkeita kallioalueita. Sen lisäksi, että alueella sijaitsee erilaisia luontotyyppejä, alueen maaston korkeuserot ovat huomattavia. Kaava-alueen läheisyydessä, korkeimmalla kallion laella sijaitsee 1964 rakennettu linkkitorni, jonka toiminta viestinnän tukiasemana on loppunut. Alueella sijaitsee puolustusvoimien käytöstä poistuneita rakennuksia ja kallioluolia. Jaaninojan kaupunkipuro ja Jaaninlaakso palvelevat virkistys- ja ulkoilualueena. Puolustusvoimien alue on ollut aidattuna lähes 80 vuotta. Aidatun alueen kokonaispintaala on noin 18 ha, josta noin 13,4 ha sijaitsee Pääskyvuorenrinteen kaava-alueella. Luonto aidan sisäpuolella on pysynyt lähes muuttumattomana. Entinen ruokala- ja kasarmirakennus on vuokrattu taiteilijoille työtiloiksi, joista ruokalarakennus on remontoitu pronssivalimotyötilaksi. Muut rakennukset alueella on huonokuntoisia. Kaava-alueella sijaitsee kahdeksan kallioon louhittua luolaa. Jaaninlaakso on maaperältään savea. Pääskyvuorenrinteen alueella on arviolta noin m 3 erilaisia louhetäyttöjä. Kulku kallioluoliin on rakennettu louhetäyttöjen avulla. Pohjoisosassa kaava-aluetta sijaitsevien viljelyspalstojen sijainti vahvistetaan uudessa asemakaavassa. Olemassa olevat ruokala- ja kasarmirakennukset säilyvät.

4 1.3 Kilpailun järjestäjä ja tarkoitus Turun kaupunki järjestää suunnittelu- ja toteutusryhmille suunnatun tontinluovutuskilpailun Pääskyvuorenrinteen alueen rakennuttajien/rakentajien valitsemiseksi. Kilpailuohjelman sisältö ja tavoitteet on valmisteltu Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen ja Ympäristötoimialan Kaupunkisuunnittelun yhteistyönä. Kilpailun järjestäjä pyytää ehdotuksia kilpailun kohteena olevien asuinkerrostalotonttien suunnittelusta ja toteutuksesta. Kilpailun tehtävänä on suunnitella yksi asuinkerrostalotontti, jonka perusratkaisu on monistettavissa alueen muillekin tonteille. Tarjoajan on esitettävä kuvaus visualisointeineen siitä, miltä asuinrakennukset näyttävät maastoon sijoitettuina. Korttelialueiden suunnittelun lisäksi tarjoajan tulee ottaa kantaa myös uuden asuinalueen katutilaan ja kaupunkikuvaan kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia rakennussuunnitelmia. Pääpaino on rakennusten maisemaan sovittamisessa sekä mielenkiintoisissa ja muuntojoustavissa asuntoratkaisuissa. Alueen asemakaavoitus etenee yhteistyönä kaupungin ja kumppaneiksi valittujen ryhmien kesken. Asemakaavaehdotuksen hyväksyy Turun kaupunginvaltuusto. Kilpailun voittajien tulee lunastaa aloitustontit yhden vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Luovutusehtoihin sisältyy ehto kunkin voittajaehdotuksen arkkitehtonisen hengen mukaisesta rakentamisesta. Kauppahinnasta pyydetään jättämään kilpailuehdotusten yhteydessä kutakin aloitustonttia koskeva tarjoajaa sitova elinkustannusindeksiin sidottu hintatarjous (kohta: 3.2 Hintatarjous). Tarjottu hinta koskee myös kuhunkin aloitustonttiin sidottuja optiotontteja. Kilpailu käydään suomen kielellä. 1.4 Kilpailusta ilmoittaminen ja kilpailuun osallistuminen 1.5 Arviointiryhmä Kilpailusta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella Turun Sanomissa sekä internetissä Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen/Ympäristötoimialan kotisivulla. Kilpailuun osallistuminen on avoin rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja muiden organisaatioiden muodostamille suunnittelu- ja toteutusryhmille, jotka kykenevät suunnittelemiensa korttelialueiden toteuttamiseen. Kilpailuun voi osallistua usealla ehdotuksella. Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa arviointiryhmä, johon kuuluvat: Tonttipäällikkö Timo Laiho, Kiinteistöliikelaitos Arkkitehti Mika Rajala, Kiinteistöliikelaitos Kaavoituspäällikkö Christina Hovi, Ympäristötoimiala Kaavoitusarkkitehti Christiane Eskolin, Ympäristötoimiala Arviointiryhmän päätökset ovat enemmistöpäätöksiä. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Arviointiryhmä voi kuulla muitakin asiantuntijoita. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii tonttipäällikkö Timo Laiho ja sihteerinä toimii maankäyttöinsinööri Essi Korpela. 4

5 1.6 Kilpailuohjelman hyväksyminen 1.7 Kilpailuaikataulu Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta ja tontinluovutuskilpailun arviointiryhmä ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liitteineen Kilajk 314. Kilpailuaika alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina Kilpailukutsu ja -ohjelma julkaistaan maanantaina kello 13. Kilpailua koskevat kysymykset tulee esittää maanantaina kello 15 mennessä. Kilpailualueen maastovierailu on maanantaina Kysymyksiin vastataan internetissä maanantaina kello 15 mennessä. Kilpailuehdotukset tulee jättää perjantaina kello 15 mennessä. Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan tammikuun 2016 loppuun mennessä. 5

6 2. Kilpailutekniset tiedot 2.1 Kilpailun ohjelma-asiakirjat Kilpailuohjelma ja liiteasiakirjat ovat saatavissa maanantaina kello 13 lähtien seuraavasta Internet -osoitteesta: Ohjelma-asiakirjat ovat seuraavat: 1. Kilpailuohjelma (tämä asiakirja) 2. Pääskyvuorenrinteen suunnittelualuerajaus (pdf) 3. Kilpailun osa-alueet, aloitustontit ja toteutusjärjestys (pdf) 4. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavanmuutosluonnos (pdf A3 1:3000) 6. Kantakartta (pdf A3 1:3000 sekä dwg) 7. Uusien katualueiden korot (pdf 1:1000) 8. Rakennettavuusselvitys 9. Meluselvitys 10. Pääskyvuorenrinteen viheralueiden käyttö ja kehittäminen 11. Pääskyvuorenrinteen ortoilmakuva 12. Viistoilmakuvia 13. Johtokartat 14. 3D-mallit Aineisto on maksuton. Tarvittaessa lisätietoja antaa kilpailun tekninen sihteeri: Maankäyttöinsinööri Essi Korpela Turun Kiinteistöliikelaitos Puutarhakatu 1, Turku Puh: sähköposti: 2.2 Kilpailukysymykset ja lisäohjeet Kilpailijoilla on mahdollisuus lähettää arviointiryhmälle kysymyksiä kello 15 mennessä. Kysymyksen voi lähettää sähköpostilla (sähköpostiosoite aukeaa perjantaina ) tai postitse osoitteella: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos PL 11, Turku Kirjekuorissa tulee olla merkintä: Pääskyvuorenrinne, kysymykset. Tulleet kysymykset ja arviointiryhmän vastaukset julkaistaan maanantaina kello 15 mennessä osoitteessa: 6

7 2.3 Kilpailun ratkaiseminen ja tuloksen julistaminen Arviointiryhmä pyrkii tekemään kilpailuehdotusten arvostelun kilpailun voittajista sekä ehdotuksen tonttien varauksista Turun Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalle tammikuun 2016 loppuun mennessä. Arvostelusta laaditaan pöytäkirja, joka sisältää yleisarvostelun sekä ehdotuskohtaisen arvostelun. Tavoitteellisesti kaupunki valitsee voittajan jokaiselle kilpailun kolmelle osa-alueelle. Kilpailuun voi osallistua usealla ehdotuksella. Sama rakennusliike/rakennuttaja voi tulla valituksi jatkosuunnitteluun vain yhdellä ehdotuksella, mikäli se on ollut useamman ehdotuksen takana. Kilpailun järjestäjä voi valita jatkosuunnitteluun myös kilpailuohjelmasta poikkeavan ehdotuksen, mikäli tehdyt poikkeamat ovat perusteltuja ja tuottavat kokonaisratkaisulle lisäarvoa. Sisään jätetyt kilpailuehdotusasiakirjat ovat suunnittelu- ja toteutusryhmiä sitovia. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään kilpailuehdotuksista. 2.4 Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen Turun kaupunki varaa tontit tontinluovutusta varten voittaneille suunnittelu- ja toteutusryhmille. Kaupunki laatii jatkosuunnittelun aikana yhteistyössä voittaneiden tahojen kanssa kilpailuehdotusten pohjalta asemakaavaehdotuksen, joka viedään kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Jatkosuunnitelmia ajatellen on hyvä huomioida, että Turun kaupunki käyttää sähköisten 3D-mallien osalta dwg-, ifc- tai skp-formaatteja, jotka ovat ETRS-GK23 tasokoordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Asemakaavan laadinnassa on noudatettava maankäyttöja rakennuslain velvoittavia säännöksiä. Asemakaavaehdotuksen lopullisen sisällön ja laadun ratkaisee kaupunki. Valittavien suunnittelu- ja toteutusryhmien on varauduttava jatkosuunnittelun aikana sovittelemaan suunnitelmiaan yhteen alueen muiden toteuttajien kanssa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Jatkoneuvottelut voittajien kanssa sekä suunnitelmien tarkistaminen tulee saada valmiiksi siten että asemakaavaehdotus on lausunnoilla ja nähtävillä vuoden 2016 aikana. Tarvittaessa Turun kaupungilla on kilpailun järjestäjänä oikeus pyytää suunnittelu- ja toteutusryhmältä selvityksiä toteutusorganisaation taloudellisista ja teknisistä edellytyksistä sekä referensseistä tai muita ehdotusta tarkentavia tietoja. Ellei jatkoneuvotteluissa tai suunnitelmien tarkistamisessa päästä yhteisymmärrykseen määräaikaan mennessä, yhteistyö sopimusta koskevalla tontilla päättyy kyseisen tontin voittajan kanssa ilman erillistä irtisanomista. Tontit luovutetaan kilpailun voittajille vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta. Kauppakirjaan tai vuokrasopimukseen sisältyy toteutusvelvoite sekä sitoumus hyväksyttyjen tontinkäyttösuunnitelmien noudattamiseen. Luovutuksissa noudatetaan Turun kaupungin hyväksymiä kauppa- tai maanvuokrasopimusehtoja täydennettynä tonttikohtaisilla ehdoilla. Tavoitteellisesti kaupunki varaa aloitustontit vähintään kolmelle kilpailun kautta jatkoneuvotteluihin valitulle suunnittelu- ja toteutusryhmälle (1 tontti /1 ehdotus). Kaupunki varaa edelleen optiona kullekin suunnittelu- ja toteutusryhmälle 2 optiotonttia, mikäli aloitustontti on toteutunut valmiiksi alkuperäisen arkkitehtuurin ja laadun mukaisesti. 7

8 Kaupunki rakentaa kustannuksellaan määräämänään aikana alueelle hulevesien hallintajärjestelmän, kadut katupiirustusten mukaisesti, yleiset sähkö-, tele-, vesi- ja viemärijohdot sekä katuvalaistuksen. 2.5 Kilpailuehdotusten ja toteutusideoiden käyttöoikeus 2.6 Kilpailun säännöt Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailuaineistoa tekijätietoineen esittely- näyttely- ja julkaisutarkoituksiin. Järjestäjällä on oikeus käyttää valintaprosessissa voittaneiden suunnittelu- ja toteutusryhmien kilpailuehdotusten ideoita hyväkseen alueen jatkosuunnittelussa. Ehdotusasiakirjoihin liittyvien tekijän- sekä käyttö- ja keksijänoikeuskysymyksien osalta noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Päätöksenteon jälkeen asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Mikäli asiakirjoihin sisältyy liike- ja ammattisalaisuuksia, tulee ne eritellä ja ilmoittaa selkeästi. Kaupunki kuitenkin noudattaa asiakirjojen julkisuuden osalta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Turun kaupungilla on oikeus ohjata ja teettää muutoksia voittaneisiin kilpailuehdotuksiin asemakaavasuunnittelun aikana. Turun kaupungille on oikeus käyttää ja julkaista em. työn aikana syntyneitä ideoita ja kehitettyjä suunnitelmia. Kilpailuehdotukset ovat julkisia kilpailun ratkaisun jälkeen. Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman mukaisia sääntöjä, jotka kilpailija osoittaa hyväksyneensä osallistuessaan kilpailuun. Sisään jätetyt kilpailuehdotusasiakirjat ovat suunnittelu- ja toteutusryhmiä sitovia. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään kilpailuehdotuksista. Kilpailuehdotuksista ei makseta kilpailupalkkioita. 8

9 3. Kilpailutehtävä 3.1 Kilpailun kohde Kilpailualue sijaitsee Pääskyvuoren kaupunginosassa. Uusi asuinalue liitetään olemassa olevan katuverkkoon uudella Jaaninsilta- nimisellä siltayhteydellä yli Jaaninojan Karjakadun ja Jaanintien risteysalueeseen. Tontinluovutuskilpailun suunnittelualue on esitetty erillisellä kartalla (Ohjelma-asiakirja 2). Kilpailualue muodostuu uudesta Linkkitorni -nimisestä päättyvästä kadusta, jonka varrelle, molemmin puolin, sijoittuvat kerrostalotontit. Kilpailuun osallistuvien suunnittelu- ja toteutusryhmien suunnittelutehtävänä on suunnitella yksi kerrostalotontin asuinrakennus sekä tontin piha-alue ja tukimuuri. Rakennusoikeuden määrä yhdellä tontilla on 2400 k-m2. Kaavaluonnoksessa esitetty rakennusala on sitova. Asuinrakennuksen sijainti ja muoto rakennusalalla on kilpailijan ratkaistavissa. Hyväksytty kaavaluonnos on rakennettavaksi määriteltyjen alueiden osalta sitova. Alue on liitettävissä kaukolämpöverkkoon. Lisäksi kiinteistökohtaiset erilaiset ekologiset tekniset ratkaisut ovat mahdollisia, esimerkiksi maalämpö ja aurinkoenergia. Kaava-alueelle, suunnittelualueen ulkopuolella, rakennetaan Kirskulinnun leikkipaikka. 3.2 Kilpailun lähtökohdat ja suunnitteluohje Lähtökohdan suunnittelutyölle muodostavat tämä kilpailuasiakirja ja alueelle laadittu asemakaavaluonnos Pääskyvuorenrinne (asemakaavatunnus 30/2009), (Ohjelmaasiakirja 5). Kilpailun tavoitteena on luoda tunnistettava, moni-ilmeinen ja siten yksilöllinen asuinalue. Lähtökohtana on suunnitella kilpailualueen paikkaan sitoutuva, hyvä ja kestävä kokonaisuus maaston ja maiseman ehdoilla. Ehdotuksissa tulee tavoitella elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista viihtyisää ja aikaa kestävää asuinympäristöä. Suunnitelmien arkkitehtuurin tulee olla laadukasta ja yksilöllistä. Muuntojoustavat, useamman kerroksen asunnot sekä tilallinen vaihtelu ja tilavat parvekeratkaisut toisivat laatua ja yksilöllisyyttä kerrostaloasumiseen. Tontit tulee rajata virkistysalueesta asemakaavaluonnoksen mukaisesti tukimuurein. Suunnittelussa tulee esittää korttelin ulkovalaistusratkaisut. Rakentamisessa noudatetaan voittajaehdotusten pohjalta laadittavaa asemakaavaa. Kilpailija voi halutessaan sisällyttää suunnitelmaansa myös ehdotuksen alueen korttelija katulinjausten osalta. Ehdotuksessa on otettava huomioon luonnoksen mukaiset hulevesille varatut alueet asuinkortteleiden välissä. Uuden Jaaninojan ylittävän sillan paikka ja kaavaluonnoksessa rakennettavaksi määritelty alue on sitova. Kilpailualue on rajattu maisema-, luonnonsuojelu- ja perustamisolosuhdeselvitysten perusteella. Suunnittelu- ja toteutusryhmillä on mahdollisuus ehdottaa myös sanallisesti ideoita miten suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevia luolastoja voisi hyödyntää. Ideoita ei arvostella. Kilpailualueen maastoon on mahdollisuus tutustua opastetulla kierroksella maanantaina kello Kokoontuminen tapahtuu Talvitien päässä, valkotiilisen huoltorakennuksen edustalla. 9

10 Melu Seuraavassa on esitetty tiivistetysti kohteen jatkosuunnittelussa melun kannalta huomioon otettavat asiat: - Esitetyn tyyppisellä massoittelulla melutaso ylittää ohjearvot osalla alueen Jaanintien puoleisten asuinrakennusten piha alueita. Mikäli oleskelualueita halutaan sijoittaa näille alueille, tulee piha alueen melusuojauksesta huolehtia. - Melusuojaus voidaan toteuttaa esimerkiksi pihan länsireunaan sijoitettavalla aidalla tai muulla melulta suojaavalla rakenteella. Tarkastellun luonnoksen tapauksessa aidan korkeudeksi riittää 1,5 m, koska ohjearvon ylitys on piha alueilla suuruudeltaan pieni. - Rakennusten julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset alueella ovat suurimmillaan db. Tämän suuruinen vaatimus täyttyy yleensä normaalilla julkisivurakentamisella. - Laskennan perusteella osa rakennusten parvekkeista suositellaan lasitettaviksi, jotta ohjearvo niillä täyttyy. Kaikilla lasitettavilla parvekkeilla riittävä vaimennus saavutetaan normaalilla raollisella lasituksella. - Rakennusten kaikilla julkisivuilla päiväajan keskiäänitaso on alle 65 db. Näin ollen rakennuksiin sijoittuvat huoneistot voivat aueta kaikkiin suuntiin. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa rakennusten kaikille julkisivuille. Tärinä Mittaustulosten perusteella Jaanintien ja Littoistentien tieliikenteen tärinä ei aiheuta selvitysalueen rakennuksille rakenteiden vaurioriskiä eikä asumisviihtyvyyden tarkastelussa käytetty tunnusluku ylitä uusille normaaleille asuinrakennuksille asetettua suositusarvoa. Ajoyhteydet ja liittymät Ajoyhteys kortteleihin on asemakaavaluonnoksen mukaisesti katualueelta. Asuinalue liitetään katuverkkoon Jaanintien ja Karjakujan risteysalueeseen uudella kadulla ja Jaaninojan ylittävällä sillalla. Uusi risteysalue toteutetaan joko valo-ohjattuna tai liikenneympyrällä. Korttelialueet tullaan liittämään Turun kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Liittymät tulevat sijaitsemaan rakennettavilla katualueilla. Pihajärjestelyt Suunnitelmissa tulee esittää piha-alueiden istutukset sekä oleskelu- ja leikkipaikkaratkaisut. Huomiota tulee kiinnittää myös pihojen auringonvalon saantiin. Piha-alueiden valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Valaistuksella voidaan korostaa alueen ja rakentamisen ominaispiirteitä, esimerkiksi tonttia rajaavia tukimuureja. Hulevedet Kilpailuehdotuksessa tulee ratkaista hulevesien viivyttäminen alla olevan asemakaavamääräyksen mukaisesti, jonka toteutustapa on vapaasti valittavissa. Vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää korttelialueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla vähintään 0,5 m 3 /100 m 2 vettäläpäisemätöntä pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden ja - säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 10

11 Pysäköinti Autopaikkamitoitus on 1 ap /85 k-m2 ja vieraspaikkoja 1 ap /10 asuntoa. Asukkaiden autopaikat sekä vierasautopaikat tulee sijoittaa rakenteellisena pihakannen ja rakennuksen alle. Polkupyöräpaikkojen suunnittelussa tulee noudattaa Turun kaupungin rakennusjärjestystä, jonka mukaan suunnitelmissa tulee osoittaa 2 polkupyöräpaikkaa/asunto. Polkupyörien säilytys ja pysäköinti tulee suunnitella helppokulkuiseen paikkaan ja polkupyörille tulee osoittaa suunnitelmissa pesupaikka. Huoneistojakauma ja asuntojen laatutavoitteet Tonteille tulee rakentaa vapaarahoitteisia asuntoja. Huoneistojakauma sekä asuntojen laatu ovat kilpailuehdotuksen tekijän määritettävissä. Huoneistojakauman tulee olla monipuolinen ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon muuntojoustavuus ja esteettömyys. Väestönsuoja Väestönsuoja tulee toteuttaa viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Tontit ja hintatarjous Suunnittelu- ja toteutusryhmän tulee ilmoittaa mitä aloitustontteja kilpailuehdotus koskee. Kilpailun osa-alueet (1, 2, 3), aloitustontit (A) ja optiotontit (B, C) sekä rakentamisen järjestys (A B C) on esitetty ohjelma-asiakirjassa 3. Kilpailijoiden tulee jättää kilpailuehdotuksessa viralliseen elinkustannusindeksilukuun 1910 (perusindeksi 1951:10=100) sidottu tarjous rakennusoikeuden hinnasta ( /k-m2), jolla suunnitteluvarauksen saaja sitoutuu ostamaan tontin kaavaehdotuksen valmistuttua. Hintatarjouksen tulee olla vähintään 240 /k-m2. Tontit on mahdollista myös vuokrata, jolloin elinkustannusindeksiin sidottava perusvuosivuokra määräytyy 4 %:n mukaan kilpailijan tarjoamasta kauppahinnasta. Suunnittelu- ja toteutusryhmä voi osoittaa samalla kilpailuehdotuksella kiinnostuksensa useampaan aloitustonttiin. Jokaisen aloitustontin hintatarjous on ilmoitettava erikseen. Mikäli tarjouksia annetaan useasta aloitustontista, tulee myös tarjousten ensisijaisuusjärjestys ilmoittaa: mistä aloitustontista suunnittelu- ja toteutusryhmä on ensisijaisesti kiinnostunut, mistä toiseksi ja mistä kolmanneksi. 3.3 Kilpailun tavoitteet ja arvosteluperusteet Kilpailun tavoitteena on löytää suunnittelukohteena olevan alueen asemakaavoituksen ja rakentamisen pohjaksi laadukas ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Kilpailuehdotusten arvioinnissa pääpaino on seuraavilla asioilla: Ehdotuksen tulee olla asemakaavaluonnoksen ideologian ja hengen mukaisesti tehty, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, yksilöllinen ja toteuttamiskelpoinen. Rakennusoikeudesta tarjottu hinta (euroa /k-m 2 ). Lisäksi ehdotusten arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota seuraaviin osatekijöihin: Arkkitehtuuri ja liittyminen ympäristöön aikaa kestävää arkkitehtuuria tukevat ratkaisut ulkoarkkitehtuurin hallittu sommittelu kokonaisuuden arkkitehtoninen laatu ja vahva identiteetti kokonaisuuden hallittu sovitus ympäristöönsä: muun muassa tukimuurit ja autopaikoituskerroksen julkisivut 11

12 Lähiympäristö ja piha-alueet korttelialueiden hienostunut ja luonteva liittyminen virkistysalueeseen piha-alueiden ja rakennusten valaistus hulevesiratkaisujen toimivuus osana ympäristöä Asuntoratkaisut asumisratkaisujen innovatiivisuus ja asuntojakauman monipuolisuus asuntojen sisätilojen toimivuus ja suhde ulkomaisemaan asuntojen sisätilallinen muunneltavuus ja joustavuus 12

13 4. Kilpailuasiakirjojen laadintaohjeet 4.1 Vaadittavat kilpailuasiakirjat 1. Asemapiirros 1:500 Rakennus/rakennukset yhden ensisijaisen aloitustontin osalta esitetään varjostettuina, valon tulokulma on 45 astetta lounaasta siten, että varjostus ei haittaa luettavuutta. Piirustuksesta tulee käydä ilmi ympäröivän maaston ja pihakannen korkeusasemat, tukimuurin korkeusasema, rakennusten kerrosluku, kerrosala, katokset, aidat, rakennelmat, oleskelu- ja leikkialueet, kulkuväylät, pysäköintijärjestelyt, jätehuolto- yms. huoltotoiminnot, istutukset sekä piha-alueen pinnoitteet. 2. Alueleikkaukset 1:500 Alueleikkauksessa tulee ilmetä ensisijaisen aloitustontin sovitus ympäröivään maastoon sekä Linkkitornin katualueeseen. 3. Aluejulkisivu 1:500 Aluejulkisivu tulee esittää katsottuna Linkkitorninkadun katualueelta. Aluejulkisivussa esitetään ensisijaisen osa-alueen aloitustontin kilpailuehdotus monistettuna se myös vähintään kolmelle viereiselle tontille. 4. Suurmaisema 1:1000 Aloitustontille suunniteltu ehdotus monistettuna asemakaavaluonnoksessa esitetyille tonteille, sovittaen rakennukset suurmaisemaan Jaanintieltä katsottuna. 5. Asuinrakennuksen pohjapiirustukset 1:200 Piirustuksiin tulee merkitä huoneistotyypit, huoneistokoot, tasojen korkeusasemat sekä tilat. Piirustuksissa tulee näkyä tontin/pihakannen pihajärjestelyt istutuksineen ja toimintoineen, katokset, aidat, rakennelmat, rakenteet sekä istutukset ja pihan pinnoitteet. Pohjapiirustuksiin tulee merkitä myös talotekniset tilat ja tilavaraukset. Piirustuksissa tulee myös ilmetä tontin/korttelialueen valaistussuunnitelma. 6. Julkisivut ja leikkaukset 1:200 Kilpailijoiden tulee esittää arvostelun kannalta tarpeelliset leikkaukset ja julkisivut. Julkisivupiirustuksissa on esitettävä julkisivujen materiaalit ja värit. Leikkauksissa tulee esittää eri tasot, kerrokset (pihakansi ja rakenteellinen autopaikoituskerros), tukimuurit, räystäiden ja vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat sekä kattokulmat. Julkisivu- ja leikkauspiirroksissa on esitettävä suunnitelman korkeusasemat suhteessa ympäröivään virkistys- ja katualueeseen. Suunnitelman muuri- ja kansiratkaisujen liittyminen yleiseen ympäristöön ja olemassa oleviin olosuhteisiin tulee kiinnittää huomiota. 7. Näkymäkuvat Kilpailuehdotuksessa tulee esittää vähintään kaksi ulkonäkymäkuvaa valitsemastaan kohdasta (päivä ja ilta). 13

14 8. Selostus Kilpailijan tulee esittää lyhyt, A4 -koossa piirustusalustalle kiinnitetty ja koneella kirjoitettu selostus ehdotuksen keskeisistä arkkitehtonisista ja toiminnallisista ideoista. Selostuksesta tulee käydä ilmi ratkaisun yleisperustelu, teknisten ratkaisujen pääperiaatteet, materiaalivalinnat, asuntojakauma huoneistoaloineen ja lukumäärineen, sekä hyötyala, bruttoala ja kerrosala RT -kortiston ohjeiden perusteella määriteltynä. 9. Kopiosarjat Ehdotuksen mukaan on liitettävä nidottu A3 kokoon pienennetty kopiosarja koko kilpailumateriaalista, joka tehdään suhteessa 1:2 (50 %). Myös pienennetyt kopiosarjat on jätettävä piirustusten jättöpäivänä. 10. Hintatarjous Hintatarjoukset osa-alueiden aloitustonteista ja niihin kuuluvista optiotonteista tulee kirjata erilliselle A4 paperille ensisijaisuusjärjestyksessä (katso kohta 3.2 Tontit ja hintatarjous) seuraavasti: Kilpailuehdotus ja siihen liittyvät hintatarjoukset ovat voimassa seuraavassa järjestyksessä: Kiinnostavin osa-alue - aloitustontti XA ja siihen liittyvät optiotontit XB ja XC - kyseisiä tontteja koskeva hintatarjous on x euroa /k-m2 Jos tarjoaja on kiinnostunut useammasta osa-alueesta, niistä ilmoitetaan samat tiedot kuten edellä otsikoiden ne seuraavasti: - Toiseksi kiinnostavin osa-alue - Kolmanneksi kiinnostavin osa-alue 4.2 Piirustusten esittelytapa 4.3 Kilpailun salaisuus Kilpailuehdotukset tulee lähettää sekä paperitulosteena A1 -plansseille kiinnitettyinä että CD-levykkeellä tai muistitikulla. Ehdotukselle tulee antaa nimi ja se tulee merkitä kaikkiin kilpailuasiakirjoihin ja -plansseihin. Tulostetun kilpailuehdotuksen tulee olla kiinnitettynä A1 kokoisille jäykille plansseille. Sähköisesti lähetetty aineisto tulee olla pdf-muodossa ja sisältää myös A3-kokoon tehdyt pienennökset kilpailuaineistosta. Kilpailuaineiston tulee olla värillisiä. Kilpailu on salainen. Kaikki piirustukset ja asiakirjat on varustettava kilpailutiimin nimimerkillä. Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä kilpailuehdotuksen nimellä varustettu ja suljettu kirjekuori, jonka sisällä on: kilpailuun osallistuvan yrityksen nimi, yhteystiedot ja yhteyshenkilön nimi kilpailuehdotuksen suunnittelijoiden nimet ja yhteystiedot tekijäoikeuden haltijan nimi Kirjekuoret avataan sen jälkeen, kun kilpailu on ratkaistu ja arviointiryhmän arvostelupöytäkirja allekirjoitettu. 14

15 4.4 Kilpailuehdotusten sisäänjättö Kilpailu päättyy klo Kilpailuehdotusten tulee olla perillä alla olevassa osoitteessa kyseisenä ajankohtana. Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos PL Turku Lähetys on varustettava merkinnällä Pääskyvuorenrinne, tontinluovutuskilpailu ja lisäksi kuoresta on löydyttävä kilpailuehdotuksen nimi. Osallistuessaan useammalla kuin yhdellä ehdotuksella kilpailuun, tulee kukin ehdotus nimetä erikseen. Ehdotukset voidaan jättää myös suoraan Turun Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspalveluun (Turku-Piste, Puolalankatu 5) viimeistään perjantaina kello mennessä Turku-Pisteeseen. Kilpailun järjestäjä ei vakuuta eikä palauta ehdotuksia. 15

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU

AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU AMIRAALINTIE 4 TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUKUTSU Sipoon kunta järjestää Söderkullan taajaman asuinkerrostalotontin/tonttien tontinluovutuskilpailun, korttelissa 39 ja siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla.

Lisätiedot

LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA

LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA KILPAILUOHJE LAATUTARJOUSKILPAILU KIRKONKYLÄN KORTTELIN 110 AKR TONTEISTA Vihdin kunta tarjoaa rakennusliikkeille tai muille rakennuttajille ostettavaksi otsikossa mainitun korttelin tontit 1 ja 2. Kilpailu

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku

TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku 31.8.2015 ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku Viistoilmakuva alueelta Blom K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika 31.8.2015-21.1.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Yleistä...

Lisätiedot

LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727. TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi

LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727. TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi TAMPEREEN KAUPUNKI Kiinteistötoimi LINNAINMAAN KORTTELIKILPAILU ASEMAKAAVAN NRO 8559 KORTTELI 5727 KILPAILUOHJELMA 25.6.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU 3 1.1 Kilpailun järjestäjät, luonne ja tarkoitus 3

Lisätiedot

KUOPION SAARISTOKAUPUNGIN KAHVILA- RAVINTOLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA

KUOPION SAARISTOKAUPUNGIN KAHVILA- RAVINTOLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA KUOPION SAARISTOKAUPUNGIN KAHVILA- RAVINTOLAN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA luonnos 28.04.2015 KUOPION SAARISTOKAUPUNGIN RAVINTOLA/KAHVION TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 1. YLEISTÄ Kuopion

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

SKANSSIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

SKANSSIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 27.10.2015 SKANSSIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA Kilpailuaika 9.11.2015 29.2.2016 SKANSSIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu KILPAILUKUTSU Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu 1. Kilpailun järjestäjä YIT Rakennus Oy yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa 2. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015 VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.10.2015 Sisältö 1. Yleistä...

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JOKELAN ASUINKERROSTALOTONTTIEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 6007 6006 Tuusulan kunta järjestää Jokelan taajaman kahden asuinkerrostalotontin tontinluovutuskilpailun, koskien kortteleita 6006 ja 6007.

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007

CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 CYGNAEUKSENPUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU JYVÄSKYLÄ 12.2. - 11.5.2007 Jyväskylän kaupunki 2007 1 1. KILPAILUKUTSU 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

VATIALAN TALLIMÄEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

VATIALAN TALLIMÄEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU VATIALAN TALLIMÄEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Yleistä Kangasalan kunta järjestää tontinluovutuskilpailun Vatialan korttelin luovuttamisesta. Koko alue luovutetaan yhdelle toteuttajalle. Luovutuksen lähtökohtana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma FCG Finnish Consulting Group Oy Ylivieskan kaupunki KASSISEN ALUEEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU FCG Finnish Consulting Group Oy 2 15.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I 27. 2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakumenettely...

Lisätiedot

VALTION TUKEMA ASUNTOTUOTANTO

VALTION TUKEMA ASUNTOTUOTANTO JÄRVENPÄÄN LEPOLAN ASUNTOKORTTELEIDEN KAAVOITUS JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA Järvenpään kaupunki 9.2.2009 V A L I N T A P R O S E S S I O H J E L M A Tontinluovutuskilpailu 17.2.- 8.5.2009 VALTION TUKEMA

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

MYYDÄÄN RAKENNETTU KOHDE. Kuikkulankatu 8 TURKU

MYYDÄÄN RAKENNETTU KOHDE. Kuikkulankatu 8 TURKU MYYDÄÄN RAKENNETTU KOHDE Kuikkulankatu 8 TURKU Turun kaupunki myy osoitteessa Kuikkulankatu 8 sijaitsevan rakennetun kohteen kaksivaiheisella avoimella neuvottelumenettelyllä. (Rakennukset sijaitsevat

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

OJAMO OPASKARTTA. 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie

OJAMO OPASKARTTA. 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie TARJOUSPYYNTÖ LIIKE- JA JAKELUASEMATONTEISTA Lohjan kaupunki myy tarjousten perusteella seuraavat liike- ja jakeluasematontit: 1. Ojamon kaupunginosan korttelin 492 tontti 2, Vappulantie Ojamon kaupunginosan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit

Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA. hakuaika 28.5.-8.6.2012. www.jyvaskyla.fi/tontit Jyväskylän kaupunki PIKKU-HAUKKALA hakuaika 28.5.-8.6.2012 www.jyvaskyla.fi/tontit Pikku-Haukkala sijaitsee Jyväskylän pohjoispuolella kauniin Tuomiojärven läheisyydessä, hyvien liikuntamahdollisuuksien

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA 4.7.2014, tarkennettu 12.9.2014 KILPAILUOHJELMA 4.7.2014, tarkennettu 12.9.2014 LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet

Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet Rakennusalan suunnittelukilpailun periaatteet 1 Johdanto Tässä asiakirjassa esitettyjä periaatteita suositellaan käytettäväksi Suomessa järjestettävissä rakennusalan suunnittelukilpailuissa. Suunnittelukilpailun

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MYYDÄÄN RAKENNETTU KIINTEISTÖ

MYYDÄÄN RAKENNETTU KIINTEISTÖ MYYDÄÄN RAKENNETTU KIINTEISTÖ Yrjänänkatu 2a TURKU Turun kaupunki myy osoitteessa Yrjänänkatu 2a sijaitsevan rakennetun kiinteistön kaksivaiheisella avoimella neuvottelumenettelyllä. (hyväksytyn tonttijaon

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Valtuusto 26.02.2007. LISTAN ASIANRO 12 12 Asianro 5762 / 503 / 2005

Valtuusto 26.02.2007. LISTAN ASIANRO 12 12 Asianro 5762 / 503 / 2005 Valtuusto 6.0.007 LISTAN ASIANRO Asianro 576 / 50 / 005 Liitteet NUPURI, HALLAVANTORPPA, ASEMAKAAVAN JA MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, ALUE 6400 Valmistelijat / lisätiedot: Christian Ollus, puh. (09)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015

Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015 Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015 KAUPUNKI HAKEE TOTEUTTAJAA PIKISAAREN TONTILLE Asemakaava Pikisaaren kaupunginosan korttelin 1 tontti 7 (kt. 564-50-1-7) on voimassa olevassa asemakaavassa

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti

PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti 2.4. 10.8.2007 KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä on vuonna 1969 rakennetun ja vuonna 1993

Lisätiedot

Yhteistyökumppanin haku Kalahallirakennuksen kehittämiseksi

Yhteistyökumppanin haku Kalahallirakennuksen kehittämiseksi Yhteistyökumppanin haku Kalahallirakennuksen kehittämiseksi Kuva Jaakko Salo 27.5.2016 Sisällysluettelo 1. HAKUMENETTELY... 2 1.1. Kilpailun järjestäjä, tavoite ja luonne... 2 1.2. Kilpailuaika... 2 1.3.

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 tark. 15.6.2015 KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 Kaava-alue lähivaikutusalueineen

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 3.2.2014 9.5.2014 Korson keskustaa Merikotkantien ja Korsonpolun (entinen Korsontie) risteyksessä. Etualalla rakennustyömaa, jossa seisoo eläkkeellä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Suunnittelualue, rajaus sinisellä

Suunnittelualue, rajaus sinisellä 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ ASEMAKAAVANMUUTOS Herttuankulma 25.4.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Diaarinumero 9515-2013 Asemakaavatunnus 27/2013 Asemakaavamuutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5179 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 24.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys eluselvitys Ylöjärven kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen 19.5.2014 1 Taustatiedot Tässä eluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Ojapuiston aseakaavauutosalueen ja Siltatien aseakaava-alueen

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317.

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30. päivänä maaliskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot