iporo-hanke -verkkopalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "iporo-hanke -verkkopalvelu"

Transkriptio

1 1 Tytti Kurtti iporo-hanke -verkkopalvelu Sisällysluettelo 1 Tausta Kartoitus Vaihtoehtoiset etenemisreitit Verkkopalvelun toteutussuunnitelma -hahmotus Jatkokehittäminen...6

2 2 Keskeisimpiä huomioita: 1. kerätkää yhteistyöverkosto, määrittäkää jokaiselle oma rooli ja tehtäväkuva 2. varatkaa suunnittelu- ja määrittelyvaiheelle riittävästi aikaa 3. älkää rakentako järjestelmää yksin, vaan hyödyntäkää toisten tekemisiä, he ovat luultavasti omat virheensä jo tehneet ja jakavat kokemuksia 4. valmista järjestelmää ei ole otettavissa, vaan se on rakennettava asiantuntijoiden voimin omaan oppi/toimialaan sopivaksi 5. määrittäkää palvelun ylläpito ja päivittäminen tarkasti -tämä on ehdoton edellytys, jotta palvelu pysyy päivitettynä toiminnassa hankkeen jälkeen 6. kirjatkaa ylös, mitä sisältöjä palveluun halutaan, näistä muodostuu toimintolistaus, jonka perusteella tekninen asiantuntija osaa ne toteuttaa 7. rajatkaa tieto -kaikkea ei voida palveluun sisällyttää 8. verkossa ovat omat pelisäännöt, pienissäkin toiminnoissa -tekijänoikeudet, omistusoikeus, materiaalien ikärajoitukset (teurastukset) jne. Nämä olisi hyvä kerätä esimerkiksi ohjeistukseksi 9. resursoikaa verkkopalvelu-hankkeelle riittävästi rahaa tekniselle toteutukselle -kustannukset todennäköisesti ylittyvät joka tapauksessa 1 Tausta Hanke Hankkeessa toteutetaan Lapin alueen poroalan oppilaitosten Lapin ammattiopiston, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen sekä Paliskuntain yhdistyksen yhteistyöhön perustuva verkkopalvelukonsepti, joka on samalla hyödynnettävissä myös muille oppialoille. Hanke jaksottuu eri osiin johtuen hankekauden vaihdosta. Verkkopalvelulla tarkoitetaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestelmää. Keskeisenä lähtökohtana porotiedon välittyminen vaiheittain opiskelijoille sekä myöhemmin poroalan ammattilaisille sekä kuluttajille, matkailijoille jne. Ensimmäisen vaiheen (iporo-tiedotushanke) tavoitteena on tiedotuskulttuurin edistäminen etäopiskelussa ja vuorovaikutteisen opiskelun edistämisessä. Meneillään on parhaillaan organisaatiomuutos koskien Rovaniemen koulutuskuntayhtymää. Tämä muutos vaikuttaa myös hankkeen taustalla. Alueelta puuttuvat etäopiskelun kokonaismalli, strategia ja linjaukset. Tässä hankkeessa olisi hyvä pyrkiä löytämään yhteistyömahdollisuuksia samankaltaisia asioita tehneiltä, jotta niin hanke- kuin koulutustoiminnassa voitaisiin kehittäää ajanmukaisia oppimisympäristöjä, mobiilioppimisen edellyttämiä koulutusmateriaaleja sekä edistää etäopiskelua.

3 3 2 Kartoitus Keskustelut asiantuntijoiden kanssa välisellä ajalla käytiin keskusteluja seuraavien henkilöiden kanssa: Eero Härkönen Tietohallintojohtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Eero Leppänen Konsultti, Rautasilta Oy Maija Koponen Kirjastonjohtaja, Ramk Pertti rauhala Toimialajohtaja, tietotekniikka, Ramk Arttu Salonen 29.10, 5.11 Projektisuunnittelija, plab, Ramk Juha Laakko 29.10, 5.11 Projektisuunnittelija, plab, Ramk Juha Petäjäjärvi 5.11 Projektisuunnittelija, plab, Ramk Ilkka Rantahalvari Opettaja, Optima-tukihenkilö, LAO Jari Leinonen ATK-tukihenkilö, LAO Liisa Hallikainen Informaatikko, Arktinen keskus, Lapin yliopisto Jyrki Niskanen Projektipäällikkö, TVT, LAO Sekä Korkeakoulujen IT-päivät Lapin yliopistolla. Huom. Ohjausryhmää valittaessa ylläolevat tietävät jo jotain asiasta. Nykytila Kartoituksen pohjana oli iporo-esiselvityshanke. Tavoitteena oli nykytilakartoitus varsinaisen iporo-verkkopalveluhankkeen toteuttamiseen: a) tekninen alustamääritys, b) tiedon jäsentäminen, c) tiedon käyttäjät sekä d) tiedon päivittäminen. Koska hankeidea muuttui siten, että verkkopalveluhanke alkaa myöhemmin, täytyy jättää pelivaraa jatkuvasti elävälle tekniikalle sekä yleensäkin muuttuville tekijöille. Yhteistyössä tehty palvelukonsepti tuo resurssihyötyjä sekä laadukkaan verkkopalvelun. 3 Vaihtoehtoiset etenemisreitit Verkkopalvelu toteutetaan avoimen lähdekoodin järjestelmään, mikä tarkoittaa sitä, että tietotekniikan osaajat räätälöivät lähdekoodia tilaajan sisällöllisiin tarpeisiin. Näitä järjestelmiä ei koskaan saa valmiina, vaan ne vaativat asiantuntijatyötä ja räätälöintiä käyttäjien tarpeet huomioiden. Vaihtoehdot: 1. Verkko-oppimisympäristö a) Optima Optima -verkko-oppimisympäristö on käytössä Rovaniemen koulutuskuntayhtymään kuuluvissa oppilaitoksissa. Optima on täysin suljettu järjestelmä eli sinne päästäkseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.

4 b) Moodle Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva oppimisympäristö, jota mm. Kemi-Tornion ammattiopisto käyttää. Moodle-järjestelmä voi olla osin avoin ja osin suljettu, jolloin rajatulle käyttäjäryhmälle tarkoitetun materiaalin voi tallentaa suojattuun ympäristöön. Esimerkki: Tavoite Oppimisympäristössä opiskelijat toimivat tiedon käyttäjinä, järjestelmään voidaan lisätä kurssit, aikataulut, keskustelupalstat sekä opintosuoritukset. Sivusto tukee myös etäopiskelua. Sisältömäärittely jää tehtäväksi iporo-verkkopalveluhankkeeseen Tiedonjako-sivusto a) Wikialusta Esimerkki: Wiki on yhteiskäyttöinen verkkosivusto tiedon välittämiseen. Jokainen käyttäjä voi kirjoittaa wikiin, yleensä ilman käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Palvelu perustuu avoimeen tiedon jakamiseen ja tiedon kumuloitumiseen. Tavoite Sovellusta käytetään tiedon jakamiseen. Wikiin voidaan mahdollisesti upottaa myös videomateriaalia. Sivustolla voi olla myös keskustelutoimintoja. b) Paliskuntain yhdistyksen verkkosivut Tämä osio selviää vasta kun uusi IT-asiantuntija on aloittanut tehtävässään. Lähinnä nämä sivut palvelevat poroalan ammattilaisten sekä kuluttajien tietotarpeita. 4 Verkkopalvelun toteutussuunnitelma -hahmotus 1. Lähtökohdat ja nykytilan kuvaus ylläpito Ylläpitäjän tehtävät: 1. vastaa palvelun käytön sujuvuudesta 2. vastaa päivityksistä 3. vastaa palveluun tuodun materiaalin laadusta 4. vastaa tietoturvasta 5. jakaa käyttöoikeuksia toimijaverkoston jäsenille

5 tavoitteiden määrittely suhteessa hankekokonaisuuden tavoitteisiin Miten verkkopalvelun toteuttaminen vastaa hankkeen tavoitteisiin? Tähän tuli muutos hankkeen aloitusajankohdan siirryttyä myöhemmäksi. Tavoite: poroalan tietoa sisältävän verkkopalvelun toteutus -miksi tällainen verkkopalvelu tarvitaan? -mikä on sen keskeisin idea, perustelut? -ketkä sitä tulevat käyttämään? -missä tilanteissa palvelua käytetään? -miten sen halutaan kehittyvän tulevaisuudessa? resurssit ja koulutus Verkkopalvelun suunnitteluun on sisällytettävä, miten käyttäjiä koulutetaan, pidetäänkö kursseja ja kuinka usein. aikataulutus Täsmällistä aikataulutusta ei voida vielä tehdä. Vaiheittainen etenemissuunnitelma. palvelun toimintojen kuvaukset Nämä täytyy määritellä tarkkaan, kyseessä ovat käyttötapauskuvaukset eri toiminnoista. käyttäjät Palvelun käyttäjinä tulevat pitkässä juoksussa olemaan opiskelijat, opettajat, poroalalla toimijat, tutkijat, virkamiehet. palvelun tuottajat Sisällön verkkopalveluun tuottavat hankkeen IT-suunnittelija projektipäällikön sekä sidosryhmän ohjeistusten ja tarpeiden mukaisesti. rakenne ja ulkoasu Sivuston rakenteen määrittää IT-suunnittelija yhdessä projektipäällikön kanssa. Graafinen ulkoasu tilataan ostopalveluna esimerkiksi Lapin yliopistosta, josta löytyy graafisen suunnittelun osaajia. Sivuston/palvelun vaatimuksia: käytettävyys tablet-käyttöliittymissä ei liian raskas, jotta toimii hitaillakin yhteyksillä visuaalisesti selkeä ja yksinkertainen järjestelmien väliset integraatiot Mitä sivustoja tai toimintoja (esimerkiksi blogit, facebook-keskusteluryhmät) palveluun halutaan liittää. linkitykset muihin sivustoihin Paliskuntain yhdistyksen verkkosivut Oppilaitosten verkkosivut Kirjastojen tietokannat jne. tietoturva ja käyttövarmuus Tietoturvaohjeistus olisi hyvä laatia tiedon tuottajille; jokaisen täytyy tietää vastuunsa materiaalinsa osalta (mm. ikärajoitukset esimerkiksi poron teurastusvideoissa). 5

6 6 käytön seuraaminen -kuka käyttää ja mitä sivulta käytetään IT-suunnittelija vastaa sivuston käyttäjien seurannasta. 2. Sisällön suunnittelu ja tuottaminen sisällön rakenne Tämä suunnitellaan iporo-verkkopalveluhankkeessa. Alustavina sisältövaihtoehtoina ainakin kootut videotallenteet hakutoimintoineen ja keskustelupalsta. sisällön tuottaminen Keskeisenä videomateriaali toimijaverkoston tuottamana. Tämä saattaa aluksi olla osittain/kokonaan suljetussa verkko-oppimisympäristössä. metadata Hakusanojen ja palvelun sisältöjen yhdenmukaisuuden vuoksi IT-suunnittelija kokoaa tuotettuun materiaaliin perustuvat metatiedot eli ylä- ja alakategoriat sekä tiedon tasot. tekijänoikeudet Jokaisella opettajalla on tekijänoikeudet tallennetun luentonsa sisältöön. Asia hoidetaan sopimusmenettelyllä eli jokainen opettaja antaa suostumuksensa videonsa jakoon allekirjoittamalla sopimuksen. rekisteriseloste Tämä tulee aikanaa myös sisältymään palveluun. 3. Sisällön ylläpito palveluntarjoaja Tämä on keskeinen ratkaistava asia, joka selviää vasta kun tiedetään mikä alusta otetaan käyttöön. 4. Toteutus, testaus ja käyttöönotto sekä dokumentointi käyttäjäryhmät Hankesuunnittelussa/hankkeen aikana olisi hyvä kartoittaa jollain lailla tulevaa käyttäjäryhmää. Aikanaan palvelusta tehdään prototyyppi (alustava versio sisältöineen ja toimintoineen), jota testataan esimerkiksi 20 henkilön keskuudessa. tiedotukset portaaleihin ja hakukoneisiin 5 Jatkokehittäminen Ensimmäinen vaihe iporo-verkkopalvelussa kohdistetaan opiskelijoille. Myöhemmissä vaiheissa kohderyhmään kuuluisivat poroalan ammattilaiset, virkamiehet ja tutkijat. Myös kuluttajat otetaan huomioon (elintarvikkeet, perinteiset käsityöt. matkailu, kulttuuri).

7 Tekniikan kehittyessä kuvioon voidaan sisällyttää myös sähköinen asiointi. Laajemmassa näkökulmassa taustalla voi olla koko elinkeinoa koskeva tieto: perinnetieto, koulutus, talous, lainsäädäntö, maankäyttö, matkailu jne. Mutta aina täytyy muistaa myös se, että kaikkea tietoa ei voida/haluta kerätä, jäsentää ja tallentaa Järkevintä olisi suunnitella kokonainen hankekokonaisuus, jossa toteutetaan verkkopalvelu aluksi kahden eri vaihtoehtoisen mallin avulla. Tämän jälkeen sivustoa/sivustoja kehitetään ja suunnitellaan tilanteen mukaan. Verkkopalvelu ei yksistään riitä, vaan sitä on aluksi markkinoitava ja sen äärelle on ohjattava käyttäjiä. Sivusto toimii myös uusien opiskelijoiden tietolähteenä. Tässä hankkeessa oli ilmeisesti tavoitteena saavuttaa lisää opiskelijoita? Myös esimerkiksi lyhyt, ammattilaisen toimesta tehty dokumentti poromiehen työstä ja opiskelusta voisi toimia. Vai voisiko? Entä onko etäopiskelua poroalalla selvitetty sen tarkemmin Lapissa? 7

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B RAPORTTEJA JA SELVITYKSIÄ 17. Mika Saloheimo

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B RAPORTTEJA JA SELVITYKSIÄ 17. Mika Saloheimo KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B RAPORTTEJA JA SELVITYKSIÄ 17 Mika Saloheimo SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN: SLOK-PROJEKTIN VAIHEET JA TULOKSET Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Suomen ortodoksisen kirkon sähköisen viestinnän kehittämisen työryhmä 31.10.2009 Mikkeli

Suomen ortodoksisen kirkon sähköisen viestinnän kehittämisen työryhmä 31.10.2009 Mikkeli 1/9 SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.00 ruokailu, 11.30 kokous. Paikka n Päämajakoulu (Päämajankuja 1 3) Työryhmä Petja Pyykkönen, puheenjohtaja Joonas Lyytinen Helsinki Ronja Venesperä

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Ryhmäohjaajan käsikirja

Ryhmäohjaajan käsikirja Ryhmäohjaajan käsikirja 2015 Päivitetty 2015/ Riitta Aikkola, Kalevi Ylinen ja Hilkka Vuorensivu Hilkka Vuorensivu Vaasan ammattikorkeakoulu Ryhmäohjaajan käsikirja 2/47 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET VNK:n VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET tammi/helmikuu 2007 Liite Työryhmäjärjestelmien pilotointiraporttiin 7.3.2007 1. Mitä käyttäjäryhmää edustat? Valitse kaikki

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

SADe-ohjelman Esteettömyystoimintamalli

SADe-ohjelman Esteettömyystoimintamalli TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 12.6.2013 SADe-ohjelman Esteettömyystoimintamalli Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Teatterituottamisen toimintamalli mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Kulttuurituottaja Maarit Koistinen Laitilan kaupunki 2013-2014 2 Teatterituottamisen toimintamalli. Laitilan kaupunki

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen Merja Timonen Taito Lappi ry Maaliskuu 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Käsityön opetus Suomessa... 4

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Palautekooste: JHS 129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 24 - Köyliön kunta - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Yksityishenkilö - Tike, maa- ja

Lisätiedot