KYSELY ETÄOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELY ETÄOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 PSMO Toukokuu 2020 KYSELY ETÄOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ RAPORTTI Statistiikka PSMO Opettajat Lähetetty: 83 Vastanneet:59 Vastausprosentti Eivät osallistuneet 70, 6 % 29, 4 %

2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN l. Miten olet järjestänyt etäopetusta? (60) (EOS: l) Tiivistelmä: Lähes kaikki opettajat ovat antaneet online-opetusta. Lisäksi opettajat ovat laajasti hyödyntäneet videomuotoisia tehtäviä ja esimerkkejä sekä vastaanottaneet oppilaiden videoita. Myös kirjallisia tehtäviä on käytetty. l. Olen aiitanut tunteja verkossa Online-yhteyden aviilla: 58 vastausta 98.3% 2. Olen tehiiyt opeusvideoita oppilaille: 33 vastausta r 3. Oppilas on palauttanut soittoläksyjä videoina: 42 vastausta 4. Olen antanut oppilaille tehtäviä: 42 vastausta 5. Olen antanut oppilaille kirjallisia ohjeita: 39 vastausta N-ih 6. Muuta: 10 vastausta *^ Miten olet järjestänyt etäopetusta? l. Miten olet järjestänyt etäopetusta? (Vapaa kentän vastaukset) Muuta - Olen ohjannut oppilaita kuuntelemaan musiikkiesityksiä internetissä - Olen tehnyt äänitiedostoja ja saanut äänitiedostoja. -Jotkut ovat kirjoittaneet sävellystä, myös äänitevaihtoa Joidenkin kohdalla, vanhempien kautta myös yht. pitoa - Olen luonut oppilaille google drive -kansiot johon lataan oppimateriaaleja, opetusvideoita ym.

3 YHTEYDET JA TEKNIIKKA l. Mitä nettiyhteyttä olet käyttänyt opetuksessa ja viestinnässä oppilaille? (59) (EOS: 0) Tiivistelmä: Työssään opettajat ovat käyttäneet sitä nettiyhteyttä, mikä on ollut käytössä. Tämä tarkoittaa kotona kodin tai oman puhelimen internet-yhteyttä ja työpaikalla työpaikan nettiyhteyttä. l.^man kännykän nettiyhteyttä: 30 vastausta 2. kodin laajakaistaa: 48 vastausta 3. työpaikanuettiyhteyttä;. 9. vastaiis -*-»-' 4. jotain muuta: 3 vastausta ^ Mitä nettiyhteyttä olet käyttäiiyt opetuksessa ja viestimiässä oppilaille? Mitä nettiyhteyttä olet käyttänyt opetuksessa ja viestinnässä oppilaille? (Vapaa kentän vastaukset) Jotain muuta - myös kodin mobiilia osittain - Sipoon avointa verkkoa - kodin valokuituyhteyttä

4 Olen myös äänittänyt sinne oppilaille uusia kappalevaihtoehtoja kuunneltaviksi. Säestyksiä olen myös äänittänyt muille opettajille ja ladannut niitä driveen. - Olen käyttänyt 4 ylintä tapaa - Joskus olen pitänyt tunteja pelkästään puhelinyhteyden varassa. - Lähettänyt äänitiedostoja ja skannannut nuotteja - Olen hyödyntänyt You Tube videoita. - olen jakanut linkkejä hyödyllisistä ja mukavista soittoon liittyvistä asioista - Olen luonut sisältöä blogiin Lähes kaikki opettajat ovat antaneet online-opetusta. Lisäksi opettajat ovat laajasti hyödyntäneet videomuotoisia tehtäviä ja esimerkkejä sekä vastaanottaneet oppilaiden videoita. Myös kirjallisia tehtäviä on käytetty.

5 3. Mitä ohjelmia olet käyttänyt opetuksessa ja viestinnässä oppilaiden kanssa? (60) (EOS: 0) Tiivistelmä: Reilusti käytetyin ohjelma on Google Meet. Tämä selittyy suureksi osaksi sillä, että myös Porvoon ulkopuolisille oppilaille Meet toimii hyvin, koska sitä voidaan käyttää ilman oppilaan tunnuksia. Lisäksi 0365 ohjelmat ovat olleet laajalti käytössä. Kaiken kaikkiaan etäopetuksessa käytettyjen ohjelmien kirjoon hyvin laaja. l. Microsoft Tcams: 35 vastausta 58. 3% 2_Microsoft Outlook, sähköposti ja kalenteri: 43 vastausta 3. Microsoft OucDrtvc:.8 vastaug 4:.^9?8lc PflY^-?-^ -Y?s^??t? P.%'» 13.3% 53.3% 5. Googlc Meet: 52 vastausta 86. 7% 6. Eepos: 21 vastausta 7. Microsoft Word: 15 vastaus 8. Musescore: l S vastausta 9. Gmip (kuvankäsittely): 4 vastausta 10. Microsoft -r" ;:^; vastausta"^ ll. Jokiimuu: 16vastausta r"s. 1S A.30% '6. 7%' 5% 26.7% Mitä ohjehiiia olet kä^ltäiiyt opetziksessaja viesitiimässä oppilaideii kanssa? Mitä ohjelmia olet käyttänyt opetuksessa ja viestinnässä oppilaiden kanssa? (vapaa kenttä) Joku muu - GarageBand - Dropbox välillä - tekstiviestit - Whatsapp, Zoom - What's up, piilotettu you tube-tili -Gmail - Teams, Outlook, Meet, Youtube, OneNote - OneNote, YouTube

6 2. Millä päätelaitteilla olet hoitanut opetusta ja viestintää oppilaille (60) (EOS: O Tiivistelmä: Lähes kaikki vastanneista ovat käyttäneet työssään työnantajan tietokonetta. Omaa tietokonetta ja varsinkin omaa puhelinta on myös käytetty laajasti. Oman puhelimen käytön runsautta selittää luonnollisesti se, ettei työnantajan tarjoamaa puhelinta ole ollut käytössä. l. omaa tietokonetta: 17 vastausta 2. työnantajaii tietokonetta: 55 vastausta 3. omaa pulielinta: 44 vastausta 4._työnantajan puhelinta^ p vastausta 5^jotain muuta: 4 vastausta Millä päätelaitteilla olet hoitanut opemsta ja viestintää oppilaille? Millä päätelaitteilla olet hoitanut opetusta ja viestintää oppilaille? (Vapaa kenttä) jotain muuta - työnantajan digikameraa - omaa tablettia - Työnantajan tietokonetta ja omaa puhelinta - omaa tablettia

7 4. Miten olet tehnyt opetukseen liittyviä videoita ja äänitteitä? (60) (EOS: l) Tiivistelmä: Videot ja äänitallenteet on pääasiassa tehty omalla puhelimella ja työtietokoneella. Tämä johtuu kyseessä olevien laitteiden helposta saatavuudesta ja käytettävyydestä, vaikkakin työtietokoneilla on ollut ongelmia Windowsin videoeditorin kanssa. flt^, ^. 1 l. omaa puheluita: 41 vastausta 2. työtietokonetta: 21 vastausta l 3. omaa tietokonetta: 12 vastausta 4. työpaikan^'idepkameraa;4 vastausta] ;. 5. työpaikan äänitallenninta: l vastausta 6. omaa videokameraa: 3 vastausta J 7. omaa äänitallenninta: 10 vastausta ^jmam muuta, mitä: 6 vastausta 9. en ole tehnyt videoita tai äänitteitä: 8 vastausta ^^ ".^ Miten olet tehnyt opetukseen liittymiä videoita ja äänineitä? Miten olet tehnyt opetukseen liittyviä videoita ja äänitteitä? (Vapaa kenttä) Jotain muuta, mitä - ipadillä (Lahden konservatoriolta saatu väline) - oma äänitallennin mikrofonina - Omaa ipadia - puolison puhelin - omia mikrofoneja, omaa skanneria - omaa ipadia kuvaamiseen.

8 - Avid Sibelius - zoom - Sibelius notation prg. -Reaper - Sähköposti - tekstiviestit - Whereby

9 TIEDONSAANTI JA TUKI l. Olen saanut tukea ja tietoa tarvittaessa (58) (EOS: 0) Tiivistelmä: Tukea ja tietoa opettajat ovat saaneet selkeästi eniten musiikkiopiston omalta tukiryhmältä (TVTaineryhmä) sekä saman tukiryhmän antamasta henkilökohtaisesta opastuksesta. Myös kaupungin Helpdeskistä on ollut jonkin verran apua. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tukea on haettu monista paikoista ja tiedon murusia keräilty sieltä täältä. l. Porvoon kaupungin Helpdeskistä; 5 vastausta. -^.NJi*** *»rf^l l. 1»^- *^to*.^*^ -rtrtaaanaiivldy ^. AKtUfr*<^frtulh^*«Adt*ffr^a*tk*«*.<^A^dnfr? 2. Musiikkiopiston omilta tukiryhmiltä: 55 vastausta 3. Musiikkiopiston tarjoamasta henkilökohtaisesta tuesta: 39 vastausta ^«---N» % 4. Somekanavien tukiryhmistä: 25.vastausta E43. 1% 5. Muualta: 11 vastausta ^f Olen saanut tukea ja tietoa tarvittaessa

10 2. Olen saanut riittävästi tukea työnantajalta (60) (EOS: 2) 3. Olen saanut riittävästi koulutusta työnantajalta (59) (EOS: O Tiivistelmä: Työnantajan tuesta ja koulutuksesta on ollut selkeästi ja kiistatta hyötyä ja tuki on koettu riittäväksi. eritrtieltä samaa mieltä f Tiedonsaanti ja mki ( absoluuttinen raportti) Olen saanut tukea ja tietoa tarvittaessa Muualta - muilta opettajilta - puoliso - netin opetusvideoista - ystäviltä ja sukulaisilta -aviopuolisolta - laitteiden ja ohjelmien manuaaleista - Kollegoilta - perheeltä - omalta aineryhmältä

11 ETÄOPETUS l. Mitä haasteita olet kohdannut etäopetuksen järjestämisessä (60) (EOS: 0) Tiivistelmä: Suurin haaste etäopetukseen liittyen on ollut oppilaan/oppilaan perheen internet-yhteys. Yhteys on ollut joko hidas tai pätkivä, myös perheen pään laitteet ovat asettaneet etäopetukselle haasteita. Opettajat ovat myös kokeneet koulutuksista huolimatta omat tekniset valmiutensa jonkin verran puutteellisiksi. Tämä on selvää, koska vaikka opettajat ovat saaneet oman teknisen puolensa melko hyvin haltuun, ovat he joutuneet opettamaan oppilaita/perheitä teknisissä asioissa. Tämä on puolestaan todella haastava tehtävä kokeneillekin ICT-käyttäjille, koska laite-ja yhteyskirjo on iso. [_opetta}an nettiyhteydet: 19 vastausta 2, opettajan laitteet:j ^vastausta 3. opettajan tekniset valmiudet: 30 vastausta -. :""'~' 4. oppilaan/perheen nettiyhteydet: 57 vastausta 5. oppilaan/perheea laitteet: 44 vastausta 6. oppilaan/perheen tekniset valmiudet: 33 yaslays 7. oppilaaii tavoitettavuus: 12 vastausta 8. perheen sitoutuminen etäopetukseen: 15 vastausta 9, myytä, mitä; 7 vastausta ^ Mitä haasteita olet kohdamiut etäopetuksen järjestäinisessä

12 Mitä haasteita olet kohdannut etäopetuksen järjestämisessä (Vapaa kentän vastaukset) muuta, mitä - Etäohjelmien äänen laatu reaaliaikaisessa video opetuksessa. - Etätuntiohjelmat suunniteltu puhetta, ei soittoa varten joten äänenlaatu huono - Äänen laadun heikkous, kuormittaa aisteja - sopivien sovellusten käytön rajoitukset - oppilaan perheolosuhteet, esim. vanhempien etätyöskentely kotona menee oppilaan tarpeiden edelle - google meetsin ja microsoft teamsin huono äänenlaatu ja viive äänessä - soittimen ääni ja äänenlaatu ei toteudu. Oppilaan kokonaiskuvaa ei näe

13 Vapaa palaute etäopetuksen toteutumisesta (53) (EOS: 4) Tiivistelmä: Vaikka etäopetukseen siirtyminen on ollut todellinen haaste opettajille, he ovat kokeneet onnistuneensa tehtävässä hyvin. Samalla voidaan todeta, että joillekin oppilaille etäopetus soveltuu hyvin ja joillekin oppilaille todella huonosti tai ei lainkaan. Yleensä etäopetus on toiminut paremmin vanhemmille oppilaille kuin nuorille. Opettajat ovat lisäksi kokeneet, että heidän omat digitaitonsa ovat ottaneet ison harppauksen etäopetusjakson johdosta. Opettajat ilmaisevat myös selkeästi kantansa, korvaako etäopetus lähiopetuksen: "Etäopetus ei korvaa lähiopetusta." Lähiopetuksen henkilökohtaista kosketusta kaivataan. Lisäksi etäopetuksessa ei välity instrumentin kaikki nyanssit ja soittoasentoon liittyvät asiat. Sen sijaan muutamassa kommentissa todettiin, että etäopetuksesta voisi joitain ominaisuuksia siirtää lähiopetukseen. Selkein puute etäopetuksessa on liittynyt äänen ja videon laatuun. Tämä oli ennustettavissa, koska käytetyt ohjelmat on rakennettu puheviestintää silmällä pitäen. Ne eivät toista musiikkia kovin hyvin. Tähän täytyy jatkossa kiinnittää huomiota. Lisäksi oppilaan/perheen päässä olevat mikrofonit ja kamerat ovat yleensä huonosti soveltuvia etäopetukseen. - etäopetus ollut kylmiltään melko tiukkaa settiä- tunne kuin olisi hypännyt kylmään veteen uimataidottomana- onneksi ollut kuitenkin pelastusrenkaita tarjolla - Onnistunut erittäin hyvin. Oppilaat itsenäistyneet. - Etäopetus on toiminut yllättävän hyvin. Osa oppilaille on toiminnut todella hyvin jolloin innostus, intensiteetti ja harjoittelu on jopa kasvannut. Osa oppilailla on ollut heikko nettiyhteys jolloin on aika raskasta opettaa kun ääni ja kuva pysähtyy ja tulee perässä. Heidän kanssa on tarvinnut miettiä sisällöllisiä muutoksia joita toimii täten paremmin esim videomateriaali ym lisäystä. Suuri hyöty tästä on myös tehty opetusmateriaali videot ja kuuntelulistat ym joita ovat nyt valmiina käytettäviksi tulevaisuuden opetustyössäni myös. - Toimi yllättävän hyvin - Joskus taustalla kuuluu kiukkuisten vanhempien ääniä. Heidän pitäisi kiukutella kauempana. Mitä suurempi ryhmä on kysymyksessä, sitä todennäköisemmin tulee teknisiä häiriöääniä kuten

14 mikrofonin hankausta ja jotakin vinkumista. Käyttäisin mielelläni työpaikan tarjoamaa konetta, mutta en saa Musescorea havaitsemaan keyboard-soitinta enkä oppilaita kuulemaan pihahdustakaan kaiutinten äänestä, vaikka ääni on kovalla. Käytän välillä mielelläni myös Sibeliusohjelmaa. Käytän siksi omaa konettani. On hyvä, että etäopetus on nyt opittu. Sitä voidaan käyttää joissakin tapauksissa korona-ajan jälkeenkin. - pätkivät yhteydet ovat liian usein esteenä - Teams menee tukkoon. Vain yksi kanava äänelle. ei riita. Parhaimmillaan ihan ok hommaa. Vaatii kyllä valmiutta oppilaalta enemmän kuin lähiopet. tulee "kuolleita hetkiä" oppilaan kanssa, joka ei ole kovin altis osallistumaan.. - Soivan äänen laatu etäyhteyksissä ei mahdollista kappaleiden hiontaa. Olemme keskittyneet kokoamaan ohjelmistoa ja muihin sellaisiin asioihin, jotka ovat etana mahdollista. Asennot ja äänenlaatu odottavat lähiopetuksen alkamista. - Yllätyin, että opetus valmennusoppilaitteni kanssa sujui odotettua paremmin. Tietenkin laskin rimaa, niin että oppilas koki pärjäävänsä (ja minä myös). Kertasimme vanhoja ja tuttuja asioita ja oppilas oppi jopa uusiakin asioita. Kaipaan kuitenkin henkilökohtaista kosketusta oppilaisiini. Se on oppimisen a ja o. - Etäopetus on innoittanut joitakin oppilaita, esim videoiden tekemiseen. Toisia oppilaita etäopetus on lannistanut, ts se ei ole tarjonnut tarpeeksi tukea ja innoitusta harrastuksen motivaation ylläpitämiseen. Näissä poikkeusoloissa kuitenkin etäopetuksen mahdollisuus on ollut korvaamaton ja tulen varmasti myöhemmin myös lähiopetuksessa käyttämään enemmän digitekniikan tarjoamia ulottuvuuksia. - Etäopetus on toiminut instrumenttioppilaiden kohdalla hienosti. Keskittyminen tunneilla on lisääntynyt ja uusia opetus/oppimistapoja on otettu käyttöön. Muskarilaisten osalta on hankalaa antaa palautetta, kun ei sitä itsekään ole juuri saanut. Muutamalta perheeltä kuitenkin on tullut positiivista palautetta. - Etäopetus toteutunut monilta osin varsin hyvin, positiivisena voi pitää sitä, että uusia käytänteitä on opittu, ja näitä voi hyödyntää jatkossakin lähiopetuksen rinnalla. Esim. opetusvideoiden käyttö opettajan osalta, tai oppilaan video kappaleesta on hyvä käytäntö jatkossakin tarvittaessa. Haastetta on ollut pitkät opetuspa ivat google meetissä, äänentoisto ei hyvä, lapsiperheissä usein taustahälyä, aistit kuormittuneet ja iltaisin särkee päätä. Oppilailla, joilla vahva kuulonvarainen hahmottaminen, opetus meetissä toiminut varsin hienosti/ kun taas oppilailla, joilla kuulonvarainen hahmottaminen heikompi, on online opettaminen ollut haastavampaa, heitä on auttanut opetusvideot. Haastavaksi olen kokenut osin myös pienten vasta-alkajien opetuksen, esim. uusien asioiden opettaminen vaatii huolellista pohjustusta, tämä toisaalta haastanut omaa opettajuutta, vaatinut olemaan niin havainnollistava kuin olosuhteissa on mahdollista. Pienimmille olen pitänyt kaksi lyhyttä tuntia viikossa, mikä toiminut hyvin,

15 - Pidän etäopetusta erinomaisena tapana opettaa tulevaisuudessakin esim. silloin, jos oppilas on flunssainen. Toivon, että tulevaisuudessa oppilaat jäävät jo pienistä flunssaoireista kotiin ja musiikkiopisto tarjoaa oppilaille etätuntia sen sijaan, että oppilaalta jää soittotunti pois. Tämän viestiminen niin, että perheet varmasti ymmärtävät asian, on ensiarvoisen tärkeää. - Etäopetus on toteutunut. Oppilaat ovat saaneet tuntinsa ja olen lähettänyt heille sähköpostiin uusia nuotteja. Etäopetus ei korvaa lähiopetusta. - Olen todella iloinen siitä että olen pystynyt jatkamaan opetusta karanteenista huolimatta. Haasteita siinä kuitenkin on eikä se voi tulevaisuudessa korvata lähiopetusta. Hyviä puolia tässä on ollut se että olen itse oppinut paljon laitteiden ja ohjelmien käytöstä, sekä saanut opetukseen uusia ideoita joita aion toteuttaa myös lähiopetuksen alkaessa. Esim oppilaiden drive-kansion aion säilyttää, ja tehdä edelleen äänitteitä ja videoita silloin tällöin. Oppilaat voivat myös edelleen videoida omaa soittoaan välillä. Ja ihan käytännön oivallus oli se että voin rauhassa miettiä kotona mitä kappalevaohtoehtoja antaisin oppilaille valittaviksi, ja voin äänittää ne ja lähettää kuunneltaviksi. Kappaleen valinta on tärkeää, ja tällä tavalla siihen voi keskittyä rauhassa. Osa oppilaista on myös ryhtynyt todella omatoimiseksi ja saanut paljon aikaan etäopetuksen aikana. Jotkut taas ovat kyllä kärsineet siitä eivätkä ole saaneet oikein opiskelusta kiinni. Haasteita on tuonut se että etäyhteys on yleensä niin huono että en kuule soitosta esim voimavaihteluita ollenkaan, ja joskus yhteys pätkii niin pahasti että en saa soitosta oikein selvää. Ja tärkein puute on se että ei voi soittaa oppilaan kanssa yhdessä eikä oppilaat voi soittaa keskenään. Homma siis kyllä hoituu ja oppilaat oppii, mutta parhaat puolet tästä työstä jäävät jossain määrin pois. - Etäopetuksen järjestäminen on ollut haastavaa kaikille, niin perheille kuin opettajallekin, mutta tilanteesta on opittu todella paljon ja selviydytty erittäin hyvin. Minä koen, että sekä oppilas, vanhemmat ja opettaja, olemme kaikki edistyneet hienosti monella eri saralla ja haasteellisessa tilanteessa on ollut myös valtavasti hyviä puolia. - Paljon on ollut opittavaa, paljon on opittukin. Eniten ärsyttää, että soitonopettajana ei saa käyttää parhaiten soitonopettamiseen soveltuvia ohjelmia, esim. Zoom Lasteni soittotunneilla olen sitä käyttänyt ja ero on kuin yö ja päivä esim. Meetiin, jonka kanssa soitonopetus on mielestäni epäeettistä. - Etäopetus on olosuhteisiin nähden toiminut hyvin. Ongelmana on ollut osittain huono kuvanlaatu ja äänenlaatu. - Tämä on ollut erittäin kiinnostava ajanjakso. Hommat rullaa paremmin kuin olisin ikinä kuvitellutkaan. Toki on ikävä oppilaita ja "oikeaa" soittimen saundia, mutta silti olen sitä mieltä, että etäopetuksessa on mahdollisuuksia moneen. Jotkut asiat joidenkin oppilaiden kanssa on sujunut jopa paremmin kuin normaalisti. Yhteydet ovat yleisesti ottaen toimineet hyvin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Soittoläksyjen videointi kotona on osoittaunut tosi tehokkaaksi oppimisen keinoksi. Sitä varmasti jatkan jollain tavalla myös tulevaisuudessa. Miksei myös liveetätunteja joskus joidenkin kanssa jos siihen ilmenee tarvetta. Olen tehnyt paljon soittovideoita esim duoista, joissa itse soitan "kakkosstemman" ja oppilaalla on läksynä soittaa videon kanssa

16 omaa "ykkösstemmaa". Tämä on osoittautunut tosi haastavaksi tehtäväksi osalle oppilaista. Nauhan kanssa soittaminen vaatii harjoittelua ja tosi hyvää oman stemman hallintaa. Myös rytminhallinta ja pulssin sisäistäminen pitää olla hallussa. Muutoin tällainen tehtävä voi mennä oppilaalta yksin kotioloissa täysin solmuun. - Toteutunut melko hyvin. Soitonopetuksessa oppilaan nettiyhteyden laatu on aiheuttanut hieman ongelmia. Myös työläppärissä ollut yllättäviä ongelmia, joiden selvittämiseen on mennyt aikaa. Muuten hienoa, että on ollut työläppäri käytössä. Omat digitaidot myös lisääntyneet ja digiitsetunto kohentunut. Työyhteisön tiivis yhteydenpito on ollut tukena. Enemmän kontaktia kollegoihin kuin normaalioloissa... On saatu tehtyä ja mietittyä asioita joita ei olisi muutoin ehditty niin hyvin. - Pienistä haasteista huolimatta uskallan olla tyytyväinen etäopetuksen toteutukseen omalta osaltani. Haasteena on ollut tulostusmahdollisuuksen puute kodeissa, jolloin on sovellettu ohjelmiston kanssa. Yhdelle perheelle lähetin materiaalia postitse. Yhteydet ovat toimineet pääosin kelvollisesti, joskin läksyjen videointi on ollut välttämätöntä kuvan ja äänen paremman laadun vuoksi. - Etäopetus on pääasiassa toteutunut olosuhteet huomioiden suht hyvin. Nettiyhteyksien kuormittuminen ja siten tökkiminen on ollut ajoittain haasteellista. Äänenlaatu mitä vastaanottaa on usein melko kehno tai keskinkertainen ellei jopa surkea. Vaikka itsellä olisi hyvät laitteet se ei auta jos oppilaalla ei. Pienemmät oppilaat ovat muutenkin kokeneet osittain etäkoulunkin hieman luonnottamina ja vieraana, joten soittarit/soittotehtävät ovat olleet levottomille ja koulun kanssa kamppaileville vielä hieman kuormitusta lisäävä elementti. Tällöin on Joutunut hölläämään normaalista opetussuunnitelman sisällöstä ja lähinnä ylläpitämään harrastuksen jatkuvuttaa ja ottamaan huomioon perheiden kotiolosuhteet ( vanhempien mahdollisuus osallistua/auttaa, onko soittorauhaa, mihin aikaan kotikoulu tapahtuu versus soittarit, onko perheessä useampi sisarus joka soittaa ja tarvitsee konetta yms yms yms). Tilapäis ratkaisuna hyvä ja monia elementtejä voi hyödyntää jatkossakin ja kehittää erilaisia teknisiä kanavia ja opetusmateriaalifoorumeja, videotutoriaalijuttuja ja tallenteiden tekemistä sekä itseohjauytuvuutta yms... MUTTA etäopetus ei kyllä korvaa pitemmän päälle erittäin tärkeää lähikontaktia- etenkään aloittelijoiden ja nuorempien oppilaiden kohdalla. Joidenkin suhteen on onnistunut tosi hyvin jotka ovat itseohjautuvampia tai joiden vanhemmat ovat kyenneet auttamaan ja aikataulut ja vointi ovat perheessä mahdollistaneet tukemisen. Joisskin perheissä kaikki kotikoulun ulkopuoliset jutut ovat kenties tuntuneet välillä kuormittavilta tai ainakin on tosiaan joutunuy hieman laskemaan rimaa. Joidenkin osalta motivaatio on myls saattanut hiipua, koska harrastus on paljolti myös sosiaalinen tapahtuma ja "ohjelmanumero" ja kavereiden tapaamista opistolla kerran tai useamman kerran viikkoon. Tehtävät ovat pistäneet oppilaat opiskelemaan itsenäisemmin ja alkuvaiheessa keskittyminen oli kanssa suurempaa kuin normi tunneilla ( uutuuden viehtätys). kevätväsymyksen myötä on myös huomattavissa tietenkaista lipsumista sovituista ajoista. Tässä on riski/ että Jatkossa pitäisi aina olla tavoitettavissa ja voi aiana vedota siihen, että etätunti jos ei jaksa/viitsi tulla lähitunnille/asaa kyytiä. Osittain tämä onkin hyvä ajatus, mutta tietynlainen opetusajan ja oman vapaa-ajan häilyminen tänä korona-aikana + lisääntyneet tuntivalmistelujen määrät ovat kyllä työllistäneet opettajaa huomattavasti enemmän kuin lähiopetuksessa, jossa on paremmin myös varaa spontaanisuuteen. Jatkuva päätteen tuijottaminen ja huonon äänenlaadun kuunteleminen on myös henkisesti

17 kuormittavampaaja väsyttävämpää. Monotonisemmat työasennot ja joskus hieman kyseenalainne työergonomia on myös asioita joista on pitänyt pitää huolta itse ja varoa. - Useiden kohdalla on toiminut kelvollisesti. Pienimpien oppilaiden kanssa on haastavampaa, mutta on onnistunut paremman puutteessa. Suurin ongelma on äänen laatu/äänen pätkiminen. Vuorovaikutus jää etäopettaessa mielestäni "vajaaksi". - Oppilaat ja perheet on olleet hyvin mukana, mutta toki etana toimimisessa on paljon puutteita. Ei nää asentoa hyvin, ja jos näyttö ja nuotti on eri suunnissa, oppilaat päätyy outoihin asentoihin. Yhdessä soittaminen on mahdotonta ja esimerkkien soittaminen melko hyödytöntä, kun ei tiedä, millä soundilla ja viiveillä/katkonaisena ääni kuuluu oppillaalle. -Toteutunut mielestäni hyvin ottaen huomioon lyhyen varoitusajan. Toimiva opetusmuoto tilapäisesti käytettynä. Ei korvaa henkilökohtaista kontaktia mutta monia asioita saa tehtyä myös etäyhteyden kautta. - Etäopetus on toteutunut hyvin, ja oppilaat ja perheet ovat olleet motivoituneita. Lämpimät kiitokset työnantajalle etätyömahdollisuudesta työkoneen avulla sekä kaikesta tuesta ja koulutuksesta siihen liittyen! Toivon että saan edelleen kehittää etäopetustaitojani, kun olen päässyt siinä hyvään alkuun. Toivottavasti etätyö on jatkossakin mahdollista!:) - Vaatii paljon aluksi. Pitkäjänteisesti voi olla haasteita, kuinka esim. välineet toimivat. Hieman nopeutusta ja joustoa ohjelma-alustoihin, on mahdollista muualla. Koulutusta video-ja äänikäsittelyyn. Aika hyvin on kyllä silti pärjätty!! - On hyvä, että nyt pystyttiin opetus järjestämään näin. Oppilaat ja perheet ovat olleet tyytyväisiä Välillä on turhauttanut tosi paljon tämä nykyinen esim teamsin taso. Uskon, että parempien ohjelmien kehittäminen nim om. soiton opettamiseen saa nyt vauhtia - Pääosin on onnistunut mainiosti, mutta huomaa että itsenäisempi opiskelu sopii joillekin oppilaille paremmin kuin toisille. Jos tilanne jatkuisi vielä pidempää, näkisin että joillekin oppilaille tulisi ongelmia ylläpitää soittotaitoa ja kiinnostusta. - Enimmäkseen onnistunut jopa yllättävän hyvin. Osa oppilaista on edistynyt paremmin kuin aikaisemmin (muut harrastukset jäissä, enemmän aikaa soittoharjoituksiin?) Muutamat ongelmatapaukset ovat yksittäisiä. - Lisäys kohtaan olen saanut riittävästi koulutusta työnantajalta. En ole siis ehtinyt saada riittävästi koulutusta, koska huomaan haluavani lähikoulutusta enkä etäkoulutusta. Onneksi ehdimme juuri saada työkoneet ennen etäopetuksen alkua. Lisäksi olin pitkällä sairaslomalla juuri ennen karanteenia. Koulutusta on kyllä tarjolla. - Etäopetus käynnistyi varsin nopeasti. Teknisesti kaikki on sujunut kuitenkin varsin hyvin ja opetus on Jatkunut lähes kaikkien oppilaiden kanssa melko normaalisti. Valtaosalla myös saumattomasti.

18 Joidenkin tavoittaminen oli aluksi vaikeaa ja parin perheen kanssa tuntien pitäminen on osoittautunut syystä tai toisesta haasteelliseksi. Yhteydet ovat toimineet siedettävästi. Melko usein yhteydet kuitenkin pätkivät ja äänenlaatu on kelvoton. Tämä johtuu ohjelmien tavasta kompressoida ääntä ja skaalata sitä yhteyden nopeuden mukaan. Zoomissa ääni on ollut parhain. Useilla perheillä nettiyhteyden nopeus on ollut pullonkaulana. Lähes kaikki ovat kuitenkin olleet sitoutuneita etäopetukseen, harjoitteluun varsin omatoimisesti ja uusiin toimintatapoihin. - Mielestäni etäopetus on toteutunut aika hyvin. Olen työnantajan koneen lisäksi käyttänyt omaa puhelinta. Olen myös pyytänyt oppilaita videoita läksykappaleista tai äänitiedostoja. Olen skannannut kappaleita ja ennakkoharjoituksia työnantajan koneelle, sitten olen lähettänyt harjoitukset oppilaan s-postiin tai vanhempien s-postiin. Olen myös soittanut kappaleen äänitiedostoksi ja lähettänyt oppilaalle. Lisäksi olen kommentoinut saamiani videoita ja äänityksiä antamalla harjoitus ohjeita. - Alusta oli vähän vaikea mutta nopeasti lähtivät hommat sujumaan. Kaikki ok! - Etäopetuksella ei voida koskaan korvata lähiopetusta! Varsinkin pienten oppilaiden hahmotuskyvyn rajallisuus asettaa suuria haasteita ja hidasteita tuntien pitämiseen. Isompien oppilaiden kanssa taas laitteiden riittämätön taso tai vaikkapa oppilaan hidas netti aiheuttaa turhautumista. Etäyhteyksillä voi vallan mainiosti pitää esim. kokouksia, mutta korkeatasoisen soiton lähiopetusta sillä ei voi korvata ilman, että opetuksen taso väistämättä laskee. - Toiset oppilaat ovat edenneet huomattavasti kun taas toiset heikommat ovat romahtaneet. - Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo! - Perusopetuksen oppilaiden kanssa on toiminut hyvin, ongelmat ovat liittyneet laitteisiin ja nettiyhteyksiin. Sen sijaan joidenkin vo-oppilaiden sitoutuminen etäopetukseen on ollut haastavampaa. - Yllättävän hyvin onnistunut, vaikkakin aluksi vei aikaa ja energiaa aikalailla, että löysi itselleen ja oppilaille sopivat tavat toimia. - Alkukangertelun jälkeen etäopetus on sujunut ihan hyvin. "Liikaa ja liian pian" kuvasti aloitusta, nyt tilannetta voisi kuvailla "vahvasti kohti laadukkaampaa". Alkukin olisi sujunut paremmin, Jos työkoneella ei olisi ongelmia esim. videokuvaamisen kanssa. - Pääasiallisesti etäopetus on toiminut hyvin. Jos tämä jatkuisi pidempään, tulisi ongelmia enemmän esille. Suurin osa oppilaista on edistynyt opinnoissaan. Lähinnä yläkouluikäisille on tuntunut olevan vaikeinta sopeutua uudenlaiseen opiskeluun. Vanhempien merkitys opintoihin osallistumisessa tulee huomattavan selvästi esille. Etäopetuksessa myös yhteydenpito useimpien vanhempien kanssa on ollut huomattavasti tavallista vilkkaampaa. - Yllättävän hyvin on mennyt ja oppilaiden yhteistyö ja molemminpuolinen ymmärrys on ollut

19 ilahduttavaa. Opettajana tärkein aisti on kuulo, ja kaipaan jo kipeästi sitä että äänenlaatu olisi täydellinen tuntitilanteessa. Fokus on siirtynyt osittain kuuntelemisesta katsomiseen, mikä on toisaalta tuonut uutta lähestymistapaa. - Yllättävän hyvin on sopeuduttu etäopetukseen. Videointi on ollut hyvä työkalu sellaisille oppilaille, jotka itsenäisesti pystyvät ne tekemään ja lähettämään. Joissain perheissä tuntuu olevan niin paljon tekemistä, että videot jäävät tekemättä. Pahin haitta on ollut huono äänenlaatu (myös kuvan laatu) online-opetuksessa. - Suoraan etäopetukseen osallistuvat oppilaat ovat hyvin motivoituneita ja sitoutuneita opiskeluun. Varsinkin isommissa ryhmissä on runsaasti oppilaita, jotka eivät ole ilmestyneet etätunneille eivätkä muutenkaan reagoineet saamiinsa viesteihin. Olen silti lähettänyt läksyt, opetusmonisteet ja viestit kaikille oppilaille. Yhdestä perheestä ilmoitettiin, että oppilas ei jaksa osallistua etäopetukseen mutta kysyivät mitä kotona voi tehdä ja annoin ohjeet. Etäopetus teettää runsaammin töitä kuin lähiopetus, koska oppilaille lähetettävä materiaali pitää ensin skannata tietokoneelle, sitten hakea Eepoksesta ryhmien sähköpostiosoitteet ryhmä kerrallaan ja sitten pääsee lähettämään viestejä. Tässä myös väsyy enemmän, koska etäopetus vaatii tarkempaa suunnittelua etukäteen ja suurempaa keskittymistä kun tunnin aikana pitää käyttää eri ohjelmia ja etsiä tietokoneelta opetusmateriaalia jota käytetään tunnilla. On kuitenkin palkitsevaa huomata miten oppilaat ovat ahkerasti mukana ja opetuksen pystyy toteuttamaan lähes samanlaisena kuin luokassakin aina kuuntelutehtäviä myöten. - Nettikaistan riittämättömyys ja sovellusten surkea äänenlaatu vaikeuttavat opetusta. Nuottikuvaa ja videota saa lähetettyä hyvin mutta vuorovaikutteinen kommunikaatio ja varsinkin äänen tuottaminen instrumenteilla ei onnistu heikkojen ilmaisten sovellusten takia... maksullisia lienee olemassa mutta niiden kustantaminen pitäisi tulla työnantajan puolelta. Työnantajan osoittamat työvälineen eivät ole riittävän hyviä! - Vaikka sinnikkäästi yrittelin, muutamaan ryhmäopetuksessa olevaan oppilaaseen en ole saanut minkäänlaista kontaktia etäopetuksen alkamisen jälkeen. Noin muuten on mennyt aika hyvin. - Yleisesti ottaen onnistunut odotettua paremmin. Suurin syy tähän on oppilaiden voimakas sitoutuminen opiskeluun. Monet oppilaat ovat kehittyneet itsenäisyyttä ja aloitekykyä vaativassa opiskelussa, viimeistellyn musiikillisen lopputuloksen hiominen etäyhteyden kautta on vaikeaa. - Etäopetus on sujunut pääsääntöisesti hyvin, miinuksena näiden ilmaisten ohjelmien Google, Microsoft äänenlaatu soiton opetuksessa, soittimen äänen laatu on heikko. Ehkä jollain tähän tarkoitukseen kehitetyillä ohjelmilla saattaisi olla parempi. Etäkokokousten pito sujunut hyvin koska siinä vain puhetta. - Toimii odotettua paremmin - Etäopetus on onnistunut olosuhteisiin nähden hyvin. Ilman opiston antamaa läppäriä olisin ollut liemessä.

20

ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO VIRVATULI-ITSEARVIOINTIHANKKEESEEN LIITTYVÄ ARVIOINTIRAPORTTI 2014 KYSELY 13-VUOTIAILLE JA SITÄ VANHEMMILLE OPPILAILLE

ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO VIRVATULI-ITSEARVIOINTIHANKKEESEEN LIITTYVÄ ARVIOINTIRAPORTTI 2014 KYSELY 13-VUOTIAILLE JA SITÄ VANHEMMILLE OPPILAILLE 1 ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO VIRVATULI-ITSEARVIOINTIHANKKEESEEN LIITTYVÄ ARVIOINTIRAPORTTI 2014 KYSELY 13-VUOTIAILLE JA SITÄ VANHEMMILLE OPPILAILLE Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Kysely etäopetustuntien valvojille toukokuussa 2011 (vastauksia 13)

Kysely etäopetustuntien valvojille toukokuussa 2011 (vastauksia 13) Kysely etäopetustuntien valvojille toukokuussa 2011 (vastauksia 1) Olen saanut riittävästi perehdytystä etätuntien valvojana toimimiseen kyllä en en tiedä 8 % Mistä asiasta/asioista olisit kaivannut lisää

Lisätiedot

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Peruskoulun etäopetus Turussa Alkanut 2008 Käynnistäjänä VIRTA-hanke Välineenä Adobe Connect Oppiaineet A2-ranska A2-ruotsi A2-espanja Ortodoksiuskonto Tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin?

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? Talvisalon koulu Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013 Vanhempainillat 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? 94 Kyllä 28 Ei Kyllä Ei 2. Kuinka hyödyllisinä koet vanhempainillat? 51 Erittäin

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa

Etäopetus erityistilanteissa Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla Esimerkkitapauksena etäopetuksen järjestäminen Laitilassa, Kodjalan koululla lukuvuonna 2012 2013.

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 9 12-vuotiaille RTF Report - luotu 01.04.2015 14:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä 9 12-vuotiaat 87 44 31 Yhteensä 87 44 31 Perustiedot 1. Ikäni on (44) (EOS: 0) Ikäni on 2. Olen ollut

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Hyvinvointikysely oppilaille

Hyvinvointikysely oppilaille Hyvinvointikysely oppilaille Haluaisimme kuulla, mitä sinä ajattelet kouluhyvinvointiin liittyvistä asioista. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Jos et osaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

AmAk Opettajakysely - Perusraportti

AmAk Opettajakysely - Perusraportti AmAk Opettajakysely - Perusraportti 1. Yksikkö? 2. Osaamisala? 3. Kuinka monta Ammattiakatemian opiskelijaa on ollut ryhmässäsi? 4. Montako opiskelijaa on ryhmässäsi kokonaisuudessaan? (numeerinen vastaus)

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely Ryhmän ehdot: : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmässä lapsenne on mukana) : Ehdot: Vastausvaihtoehdot: (Kysymys: Missä aamu-

Lisätiedot

Innopaja@koulut iltapäivä 22.5.2012

Innopaja@koulut iltapäivä 22.5.2012 Innopaja@koulut iltapäivä 22.5.2012 Innoa lukion musiikissa Intelligent på tangenten (S:t Karins) Hauskaa ilman lintuja (Kuusisto) ipodit opetuskäytössä (Kotimäki) ipodit opetuskäytössä (Runko) INNOA LUKION

Lisätiedot

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi

Taustatiedot. Sukupuoli. Pidän perhevalmennuskertoja keskimäärin (kpl/kuukausi) Nainen. Mies alle vuosi Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies * Ikä 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ * Valmistumisvuosi terveydenhoitajaksi (kirjoita vuosi ruutuun) * Työvuosien määrä äitiys- ja/tai lastenneuvolassa alle vuosi 1-5 6-10

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2018 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.4. 11.5.2018 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4278 oppilaan noin 8400:lle huoltajalle Kyselyyn vastasi

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Kysely lähetettiin Helmen kautta toukokuun lopussa 2018 Vastausaika kaksi viikkoa Vastauksia tuli 548 suomenkielistä ( peruskoululaisia n 4000) ja

Kysely lähetettiin Helmen kautta toukokuun lopussa 2018 Vastausaika kaksi viikkoa Vastauksia tuli 548 suomenkielistä ( peruskoululaisia n 4000) ja 2018 Kysely lähetettiin Helmen kautta toukokuun lopussa 2018 Vastausaika kaksi viikkoa Vastauksia tuli 548 suomenkielistä ( peruskoululaisia n 4000) ja 161 ruotsinkielistä (peruskouluikäisiä n 900) 21%

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015!

OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OPPIKIRJATON OPETUS! Kari Nieminen!! Tampereen yliopiston normaalikoulu!! ITK 2015! OMA TAUSTA! Matematiikan opetukseen liittyvä FL-tutkielma tietojenkäsittelyopissa 90-luvun alussa! Jatko-opiskelija "Mobile

Lisätiedot

Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta.

Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta. Kertominen Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua aiheesta. Kertominen Tehtävä 1 Puhelimen käyttö ennen ja nyt Mikä oli sinun ensimmäinen puhelimesi? Entä

Lisätiedot

3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto

3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto 3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto Marja-Riitta Kotilainen Projektitutkija/Optek-hanke Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Mobiiliopiskelu ja sisällöntuotanto Mobiilius: tietoa voidaan vastaanottaa

Lisätiedot

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Huoltajakysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Huoltajakysely07 Hatsalan klassillinen koulu..07 Taustatiedot I. Koulun nimi Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden koulu Karttulan Kissakuusen

Lisätiedot

PIRKKA STREET BASKET KEVÄT PALAUTTEET. Kysely seuroille kiertueen jälkeen 14/19 vastausta Vaihtoehdot: Lisäksi avoimet vastaukset

PIRKKA STREET BASKET KEVÄT PALAUTTEET. Kysely seuroille kiertueen jälkeen 14/19 vastausta Vaihtoehdot: Lisäksi avoimet vastaukset PIRKKA STREET BASKET KEVÄT 2019 - PALAUTTEET Kysely seuroille kiertueen jälkeen 14/19 vastausta Vaihtoehdot: Kyllä Ei Jotain siltä väliltä Lisäksi avoimet vastaukset Vastaukset on analysoinut Veera Sääski

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot

YipTree.com. hommannimionmatematiikka.com

YipTree.com. hommannimionmatematiikka.com YipTree.com hommannimionmatematiikka.com YipTreen ja Homman nimi on matematiikan plussat Työrauha, työrauha ja työrauha Tuntien aloitus tapahtuu automaattisesti ja nopeasti (edellyttäen että koneet toimii)

Lisätiedot

Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011

Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011 Etäopetus Turussa ANTTI HUTTUNEN YHTENÄISKOULUPÄIVÄT 16.9.2011 Turun VIRTA-hanke V I R T U A A L I S E T A L U E R E S U R S S I T Turun VIRTA-hanke Oppimisympäristöhanke Toiminta-aika 2008-2012 Rahoittajina

Lisätiedot

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.

1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa Vaihtoehto Lukumäärä Prosentti 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28. 1. Luokka-aste Kysymykseen on vastattu 299 kertaa 3 2 0.7% 4 0 0 % 5 0 0 % 6 42 14 % 7 91 30.4% 8 78 26.1% 9 86 28.8% 2. Sukupuoli Tyttö 179 59.9% Poika 120 40.1% 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät

Lisätiedot

Kysely huoltajille arviointikeskustelun järjestelyistä ja annista

Kysely huoltajille arviointikeskustelun järjestelyistä ja annista Kysely huoltajille arviointikeskustelun järjestelyistä ja annista 156 05:18 Keskimääräinen vastaamisaika Aktiivinen Tila 1. Lapseni luokka aste on 1. lk 44 2. lk 34 3. lk 28 4. lk 27 5. lk 23 2. Ennakko

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät!

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! OPPILAS 1 Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! Kurssi oli superhyvä, juuri sellainen mitä halusin, jopa parempi! Tietokoneohjelma oli loistava opiskeluapuri

Lisätiedot

Joustavasti verkossa ERIVERIA.FI

Joustavasti verkossa ERIVERIA.FI Joustavasti verkossa Opiskelijan info verkko-opiskelusta 1. eriveria, mikä se on? 2. Mitä on verkko-opiskelu? 3. Miksi verkko-opiskelua? 4. Mitä opintoja? 5. Miten aloitan verkko-opiskelun? 6. Miten verkossa

Lisätiedot

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA Palautekyselyn tulokset (N=22) Palautekyselyyn vastasi 16 naista ja kuusi miestä eli 22 opiskelijaa. Vastausprosentti oli 69 kohderyhmästä (kokonaisuutta

Lisätiedot

Digi haltuun! (Valtakunnallinen projekti ) Susanna Saarvo

Digi haltuun! (Valtakunnallinen projekti ) Susanna Saarvo Digi haltuun! (Valtakunnallinen projekti 2017-2020) Susanna Saarvo Yhteistyökumppanit Kansalaisopistojen liitto (KoLry) ADHD-liitto A-Kiltojen Liitto Epilepsialiitto Mielenterveyden Keskusliitto Kuurojen

Lisätiedot

TeknoEmo Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä Hyvät käytännöt

TeknoEmo Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä Hyvät käytännöt 1. HYVÄ KÄYTÄNTÖ Menetelmän kuvaus Oppitunnin tallentaminen ja jakelu Musiikkiteknologia tukee soitinopetusta. Soitto- tai laulutunnin tallenne, sosiaalinen media, Soitonopetus, laulunopetus. Soitto- tai

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

Video-opetuksen mahdollisuudet. T A M P E R E E N K A U P U N K I Liisa Mustila 30.3.2012 1

Video-opetuksen mahdollisuudet. T A M P E R E E N K A U P U N K I Liisa Mustila 30.3.2012 1 Video-opetuksen mahdollisuudet T A M P E R E E N K A U P U N K I Liisa Mustila 30.3.2012 1 T A M P E R E E N K A U P U N K I Mitä etäopetus on? tieto- ja viestintätekniikalla tuettua opetusta, jossa oppilas

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry

MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry MITÄS NYT TEHDÄÄN? Kodin ja koulun yhteistyö & SOME 20.8.2015 Jaakko Nuotio, Nuorten Palvelu ry Isä ja äiti - perusasiat riittävät aikuisella menee hyvin aikuisella on aikaa ja kiinnostunut minusta voisi

Lisätiedot

12.10..2013. Etäopetus erityistilanteissa

12.10..2013. Etäopetus erityistilanteissa 12.10..2013 Etäopetus 1 Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla 2 Syksy 2013 1.lk. poika D.J. Eurajoen Keskustan ala-koulu, Adobe Connect

Lisätiedot

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus:

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus: MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1 Sisällön kuvaus: Oppilas tutustuu instrumenttinsa perustekniikkaan, opiskelee ohjelmistoa ja löytää musiikillisia ilmaisukeinoja henkilökohtaisten edellytystensä

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, toivomme, että

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2017 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Musiikin ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Musiikin ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2018 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Musiikin ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ville Laitinen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti

U N E L M. Motivaatio Hyvinvointi. Elämäkortti Raha HYVÄ RUOKA Söit aamulla kunnon aamupalan ja koulussakin oli hyvää ruokaa. Raha -1 E HUVTA MKÄÄN Oikein mikään ei huvita. Miksi en saa mitään aikaiseksi? Raha RKAS SUKULANEN Sori, etten oo pitänyt

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Omnian AMK-polkukokeilu Jarmo Aho 9.11.2018 Ammatillisista opinnoista korkeakouluun teknisillä aloilla Ammatilliset opiskelijat eivät ole tasasuhtaisessa asemassa kaksoistutkinnon

Lisätiedot

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Tajua Mut! -kyselytutkimus Tutkimuskysymys: Miten Tajua Mut! -toimintamalliin koulutetut kokevat toimintamallin tarpeellisuuden ja käytön? Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Joustavasti verkossa ERIVERIA.FI

Joustavasti verkossa ERIVERIA.FI Joustavasti verkossa Opiskelijan info verkko-opiskelusta 1. eriveria, mikä se on? 2. Mitä on verkko-opiskelu? 3. Miksi verkko-opiskelua? 4. Mistä opinnot löytyvät? 5. Mitä opintoja? 6. Miten verkossa opiskellaan?

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012

KULKURI. Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu. Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti EKO 19.1.2012 KULKURI Ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu EKO 19.1.2012 Tuija Tammelander ja Anni Autere-Kesti Etäkoulu Kulkuri Perustettu 1975 (2011 toukokuuhun asti Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) Ylläpitäjä

Lisätiedot

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015

Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke Hirvasen Mustikka- eskarissa 2013-2015 Ookko verkossa- hanke käynnistyi keväällä 2013 Uuraisilla! Hankkeen alussa meillä oli välineinä päiväkodin kannettava tietokone sekä Huomasimme

Lisätiedot

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia Nuoren hyvä arki rakentuu monesta tekijästä, kuten hyvistä ihmissuhteista, voimavaroja tukevista harrastuksista, yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Googlen palvelut synkronoinnin apuna. Kampin palvelukeskus Jukka Hanhinen, Urho Karjalainen, Rene Tigerstedt, Pirjo Salo

Googlen palvelut synkronoinnin apuna. Kampin palvelukeskus Jukka Hanhinen, Urho Karjalainen, Rene Tigerstedt, Pirjo Salo Googlen palvelut synkronoinnin apuna Kampin palvelukeskus 31.01.2018 Jukka Hanhinen, Urho Karjalainen, Rene Tigerstedt, Pirjo Salo Google-tili Jos käytät Gmail-sähköpostia niin sinulla on Google-tili (nn.nn@gmail.com)

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Millaista liikennekasvatusta toteutat työssäsi?

Millaista liikennekasvatusta toteutat työssäsi? Millaista liikennekasvatusta toteutat työssäsi? en toteuta lainkaan liikennekasvatusta jotain muuta pyöräretkiä, luokan kanssa pyöräilyä käytännön liikennetilanteiden harjoittelua lähialueiden vaaranpaikkojen

Lisätiedot

Tuuve ja Monni Online

Tuuve ja Monni Online tuuve.fi, monnionline.fi Tuuve ja Monni Online Tuettua verkko-opetusta erityistilanteissa 2016 2019 Johanna Sergejeff Esimerkki kotona opiskelun tukemisesta Opettajat laativat tehtäväpaketteja, jotka toimitetaan

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA TAUSTATIEDOT KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA 1/7 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli mies nainen 2. Syntymävuosi 3. Asumismuoto itsenäisesti omassa asunnossa (esim. vuokralla) vanhempien luona

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa?

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa? Tyttöjen Talo Rovaniemi Syksy 2016 Isosisko-kyselyn yhteenvetoa 1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 10/10 vastaajaa Teehetki 7/10 Muita tapahtumia ja teemakertoja 4/10 Toivetorstai

Lisätiedot

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Erityisopiskelijoiden työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishanke Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Pirkko-Liisa Iivari Omnian ammattiopisto 9.11.2006 Työssäoppimisen ohjaus

Lisätiedot

YHDISTYKSEN DIGITAALINEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN DIGITAALINEN VIESTINTÄ 24.04.2018 (dia 1) YHDISTYKSEN DIGITAALINEN VIESTINTÄ Miten viestimme tehokkaasti ja turvallisesti? Järjestötreffit, Kansalaistoiminnan keskus Lohja, 24.4.2018 24.04.2018 (dia 2) ESITTELY Erno Haapalehto,

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat

Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Takuusäätiön osahanke Kysy rahasta -chat Nuoret ja raha Mun talous -hankkeen päätösseminaari ja Puhu rahasta messut Henri Hölttä, Takuusäätiö 6.9.2017 Takuusäätiö lyhyesti Velkalinja ja chat Talouspolkuhanke

Lisätiedot

Kuntoutuksen ja koulun yhteistyö. Tarja Keltto/Vamlas 2017

Kuntoutuksen ja koulun yhteistyö. Tarja Keltto/Vamlas 2017 Kuntoutuksen ja koulun yhteistyö Tarja Keltto/Vamlas 2017 Webropol kysely kuntoutuksen ammattilaisille Avoinna 14.- 30.11.2016 ja sitä jatkettiin tammikuun 2017 ajan Vastauksia yhteensä 181 N Prosentti

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE

TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE TIETOTURVAOHJE ANDROID-LAITTEILLE 7.3.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Android-kerho 2 1. Mitä teet, jos laite katoaa tai varastetaan Turvatoimet etukäteen: Kirjoita yhteystietosi laitteen takakanteen:

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni

AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni AIKUISVÄESTÖN HYVINVOINTIMITTARI Minun elämäntilanteeni Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, jossa on eri osa-alueita. Tämä mittari auttaa sinua hahmottamaan, mitä asioita hyvinvointiisi kuuluu. Osa-alueet:

Lisätiedot

Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet

Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet Alkukartoitus Opiskeluvalmiudet Päivämäärä.. Oppilaitos.. Nimi.. Tehtävä 1 Millainen kielenoppija sinä olet? Merkitse rastilla (x) lauseet, jotka kertovat sinun tyylistäsi oppia ja käyttää kieltä. 1. Muistan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmakysely - Oppilaat OPS-kysely, yhteenveto/kaikki koulut

Opetussuunnitelmakysely - Oppilaat OPS-kysely, yhteenveto/kaikki koulut Opetussuunnitelmakysely - Oppilaat OPS-kysely, yhteenveto/kaikki koulut Mäntsälä n = 1613 Oletko kokenut, että seuraavia asioita on mielestäsi enemmän, saman verran tai vähemmän kuin Oppitunnilla istutaan

Lisätiedot

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Taina Salonen Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Palauteraportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. Juho Niemelä. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Palauteraportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. Juho Niemelä. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2019 Palauteraportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Juho Niemelä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

D98 LEIRIKOULU Vuokatti Palaute osallistujilta

D98 LEIRIKOULU Vuokatti Palaute osallistujilta D LEIRIKOULU.-.2.2012 Vuokatti Palaute osallistujilta Tässä esityksessä on viikolla Vuokatissa järjestetyn jääkiekon leirikoulun palauteyhteenveto Palaute on kerätty nettikyselyllä anonyymisti Palaute

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Suunta 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - egroupjr - Villihiiret - Karttaketut (aloittelijat) - Karttaketut - Karttaketut aloittelevat - Karttaketut

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot